Kaupunginjohtajan lausuntopyyntö :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginjohtajan lausuntopyyntö 19.11.2013:"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kulttuuritoimen investointiohjelma / /2013 KULA 71 valmistelija/lisätiedot: kulttuuritoimenjohtaja-kirjastotoimenjohtaja Pötry Päivi-Linnea puh teatterinjohtaja Jari Juutinen puh museotoimenjohtaja Päivi Partanen puh orkesterin intendentti Milko Vesalainen puh vs. talouspäällikkö Maarit Welin puh vs. kulttuurisihteeri Helena Hokkanen puh sähköposti: Kaupunginjohtajan lausuntopyyntö : Investointiohjelma Kaupunginvaltuusto päättää suuntaviivoista vuoteen 2028 saakka ulottuville investoinneille kokouksessaan On tärkeää, että kukin toimiala ottaa kantaa tilatarpeisiinsa. Lautakuntien tulee käsitellä oma esityksensä vuosien investointien puiteohjelmaksi mennessä. Toimialoja pyydetään ottamaan kantaa talonrakennuksen osalta niihin kohteisiin, joissa se on pääkäyttäjänä. Kohteet pyydetään laittamaan salkkuihin A - E tietyin kriteerein. Liitteenä kaupunginjohtajan lausuntopyyntö ja selvitys salkkujen kriteereistä. Liite 1. Liitteenä olevassa excel-talukossa kohteet on sijoitettu salkkuihin A - E. Liite 2 kutoj Kulttuurilautakunta antaa lausuntonaan liitteenä olevan excel-talukon (liite 2) kohteisiin seuraavaa: Koko kulttuuritoimen tärkein investointikohde on uusi museokokoelmatila. Uuden tilan lisäksi on tärkeää osoittaa määrärahat myös kokoelmien konservoinnille, puhdistukselle ja siirrolle; ilman näitä määrärahoja kokoelmien siirtoa uuteen museokokoelmatilaan ei voi toteuttaa. Museotoimen arvio puhdistukseen ja konservointiin tarvittavaksi määrärahaksi on euroa. Tästä suurin osa käytetään n esineen käsittelyyn, tarvittavan projektihenkilöstön palkkaamiseen, suojavarusteiden ja työvälineiden hankintaan sekä vahingoittuneiden esineiden konservointiin.

2 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 KIRJASTO Kulttuuritoimen tulosalueiden muut säilytettävät, lakkautettavat, ja mahdolliseen yhteiskäyttöön soveltuvat kohteet ovat seuraavat: Kirjastotoimen tärkeimmät säilytettävät kohteet ovat pääkirjasto ja Lauritsalan kirjasto (salkku A), ja niiden jälkeen suurimmat lähikirjastot Sammonlahti ja Joutseno (salkku C). Muita ylläpidettäviä kirjastoja ovat koulukiinteistöissä sijaitsevat Ylämaa, Pulp, Korvenkylä (eivät sisälly excel-taulukkoon) ja Voisalmi. Mustolan ja Nuijamaan kirjastot sijaitsevat ulkopuoliselta vuokratuissa tiloissa. Mustolan kirjasto tulisi siirtää Pontuksen koululle sen valmistuttua. Nuijamaan kirjaston osalta on mahdollista harkita koulukiinteistöön siirtymistä, mikäli Nuijamaan koulu säilyy. Mikäli kouluverkkoratkaisuun sisältyy Sammonlahden suuren koulukompleksin rakentaminen, tulisi Sammonlahden lähikirjastolle rakentaa tilat uuden koulun yhteyteen. Maakuntakirjasto vuokraa kerho- ja kokoustiloja ulkopuolisten käyttöön. Kirjastotilojen rinnakkaiskäyttöä on mahdollista suunnitella koulukiinteistöissä sijaitsevien kirjastojen ja kasvatus- ja opetustoimen kesken. Eri kirjastojen tilaratkaisut mahdollistavat erilaisia rinnakkaiskäyttömahdollisuuksia, ja ne on käsiteltävä tapauskohtaisesti. ORKESTERI Orkesterin osalta on tärkeää saada toimistotilat orkesterin toimistohenkilökunnalle, koska nykyiset tilat puretaan uuden teatterirakennuksen valmistuttua. Jos kaupungintalon 2-vaihe rakennetaan, toimistotilat tulee osoittaa sieltä. Jos kaupungintalon 2-vaihetta ei tule, toimistotilat tulee osoittaa kaupungintalolta. TEATTERI Uusi teatteri on jo toteutuksessa. Teatterin osalta on tärkeää saada toimistotilat teatterin toimistohenkilökunnalle, koska nykyiset tilat puretaan uuden teatterirakennuksen valmistuttua. Jos kaupungintalon 2-vaihe rakennetaan, toimistotilat tulee osoittaa sieltä. Jos kaupungintalon 2-vaihetta ei tule, toimistotilat tulee

3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 osoittaa kaupungintalolta. Uudessa teatteritalossa tullaan mahdollisuksien mukaan vuokraamaan tiloja (harjoitushuone, lämpiötila, näyttämöt) sekä kaupungin sisäisille käyttäjille että ulkopuolisille tahoille. MUSEO Museotoimen tärkeimmät säilytettävät kohteet ovat Etelä-Karjalan museo ja Taidemuseo sekä Wolkoffin talomuseo. Ratsuväkimuseo on rakennuksena tärkeä, mutta museotoiminta voidaan siirtää muihin tiloihin tarvittaessa. Toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaisinta, että tilat sijaitsevat Linnoituksen alueella. Joutsenon virastotalo 3, museon varasto - jos virastotalo myydään, museolle on osoitettava korvaava varastotila Tasihinin talo, Galleria Lauran - tilavuokrat säilyvät museon budjetissa - tiloista on tehty museon ja Taito Etelä-Karjalan kanssa vuokrasopimus, joka päättyy vuonna 2018 Luovutaan Tilat joista luovutaan toiminnan lakkautuessa v Joutsenon pitäjäntupa - Pätärin talomuseo Ylämaalla - Nuijamaan museo Nuijamaan, Joutsenon ja Ylämaan museorakennukset voidaan myydä / luovuttaa ensisijaisesti niissä toimiville yhdistyksille paikallismuseotoiminnan turvaamiseksi. Museon tiloja on mahdollista vuokrata sekä kaupungin sisäiseen käyttöön että ulkopuolisille käyttäjille. Rinnakkaiskäytöstä on sovittava tapauskohtaisesti. YLEINEN KULTTUURITOIMI Yleisen kulttuuritoimen tärkeimmät säilytettävät kohteet ovat: Kesäteatteri ja oheistilat, Linnoituksen rakennus nro 50, Kristiinan työtuvat, Linnoituksen rakennus nro 18, Galleri Pihatto, Pehtoorin tupa (taidelainaamotila)

4 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Snellmanninkatu 2, yleisen kulttuuritoimen toimistotila - palvelutuotannon kannalta tila ei ole tärkeä, toimisto voi sijaita muissa tiloissa Galleria Pihatto - tilaa vuokrataan ulkopuolisille toimijoille - toimitilaa tullaan käyttämään yhdessä mm. Etelä-Karjalan museon kanssa Snellmaninninkatu 2, yleisen kulttuuritoimen toimisto - tilojen rinnakkaiskäyttö on mahdollista tapauskohtaisesti harkiten. LINNOITUS: tilakeskuksen hallinnoima rakennuskanta Linnoituksen kaupungin omistamaan ja tilakeskuksen hallinnoimaan rakennuskantaan ei ole suoraan sovellettavissa investointiohjelmassa esitetty salkkujako alueen rakennusten kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vuoksi. - Linnoituksen kaikki vanhat rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, säilytettäviä rakennuksia. Vanha rakennuskanta on suojeltu yleiskaavassa ja tulee suojelluksi myös valmisteilla olevassa asemakaavassa. Rakennukset muodostavat yhdessä linnoitusvarustusten, puistomaisesti hoidetun ympäristön, kivettyjen katujen ja muiden miljöötekijöiden kanssa ainutlaatuisen valtakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristökokonaisuuden. Linnoitus alueena muodostaa kaupungin historiallisen ytimen ja samalla keskeisen kaupungin imagoa, kulttuurista ja matkailullista vetovoimaa palvelevan alueen. Linnoituksen pitkäjänteinen 1970-luvun jälkipuolelta alkanut restaurointi ja vanhojen rakennusten sovittaminen uuteen käyttöön on ollut hedelmällistä. Tämän kehityksen jatkaminen tulee olla kantavana tavoitteena jatkossakin Tilakeskuksen hallinnoimien rakennusten ylläpitoluokitusta ja investointitarpeita pohdittaessa. - Lähtökohtaisesti Linnoituksen kaikki historialliset rakennukset tulee pitää kunnossa. Alueella sijaitseville tyhjillään oleville rakennuksille (rak. 1A, rak. 56, rak. 9, rak. 86) tulee etsiä alueen luonteeseen soveltuvaa rakennusten ominaisluonteen huomioivaa käyttöä. Tällä hetkellä ilman vakiintunutta käyttöä olevia rakennuksia tulee hoitaa minimissään siten, ettei niiden korjattavuus ja myöhempi hyödyntäminen heikkene - rakennuksiin liittyvä kaupunkikuvallinen merkitys ja viihtyvyysseikat huomioiden. Alueella olevia rakennuksia ei tule jättää ränsistymään.

5 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 - Linnoituksen alueella olevat rakennukset tulee säilyttää jatkossakin kaupungin omistuksessa eikä siellä olevia rakennuksia niitä myydä eteenpäin. - Yleisesti ottaen alueen rakennuksissa tulisi jatkossakin tukea matkailua palvelevia ja kulttuuriin nojautuvia toimintoja, jotka mahdollistavat alueen kehittämistä mm. alueelle luontevia tapahtumia tukevaksi kula Hyväksyttiin.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.11.2009/ 304 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2009/ 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1.Johdanto 3 2.Kiinteistöstrategian

Lisätiedot

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013 Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 660/02.08.03.01/2012 Yhall 07.05.2013 83 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Konsernin toimitilajärjestelyjä selvittäneen työryhmän loppuraportti 19.9.2014 ESITYS KONSERNIN TOIMITILAJÄRJESTELYIKSI KAMPUSRATKAISUN YHTEYDESSÄ

Konsernin toimitilajärjestelyjä selvittäneen työryhmän loppuraportti 19.9.2014 ESITYS KONSERNIN TOIMITILAJÄRJESTELYIKSI KAMPUSRATKAISUN YHTEYDESSÄ Konsernin toimitilajärjestelyjä selvittäneen työryhmän loppuraportti 19.9.2014 ESITYS KONSERNIN TOIMITILAJÄRJESTELYIKSI KAMPUSRATKAISUN YHTEYDESSÄ 19.9.2014 Esitys konsernin toimitilajärjestelyiksi kampusratkaisun

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo 26.3.2014 Suomen käsityön museon ylläpidosta luopumisen vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen ja museotoimintaan Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014 liittyvä selvitys 1 Jyväskylän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 134 15.12.2014. 134 Asianro 1792/06.00.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 134 15.12.2014. 134 Asianro 1792/06.00.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 134 Asianro 1792/06.00.00/2014 Valtuustoaloite / selvitys valtuustolle saattohoidon järjestämisen nykytilanteesta Kuopiossa sekä suunnitelmat saattohoidon kehittämisestä

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit PALM 2013-2027 10.12.2012 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 PTS 2012-2026 Tero Tenhunen Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 12.12.2011

Lisätiedot

MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA. Mäntyharjun museo

MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA. Mäntyharjun museo MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Mäntyharjun museo 2012 Teksti: Anne Närhi, FM Taitto: Anu Yli-Pyky Etukannen kuvatiedot: Ylhäällä vasemmalta oikealle: Elettiin täällä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kokousaika 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rautava, Risto Bryggare, Arto Ylikahri, Ville puheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 TAMPEREEN VESI Suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 1/15 Keskustakirjastotyöryhmä 10.5.2007

HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 1/15 Keskustakirjastotyöryhmä 10.5.2007 HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 1/15 KESKUSTAKIRJASTOHANKKEEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUKSIA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VÄLIRAPORTTI 2/15 SISÄLLYS 1. Työryhmä...3 1.1. Asettaminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 1 VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 Työryhmän toimeksianto... 4 2 Työryhmän työnsä pohjaksi asettamat

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 - KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2011 päätettiin sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta laatia Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Kokoustiedot Aika 26.01.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot