Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä"

Transkriptio

1 Klassikot Perinteisten veneiden rekisteri ja K-merkintä Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman kattava rekisteri suomalaisista klassisista moottori- ja purjeveneistä. Rekisteri perustetaan verkkoon, josta se on luettavissa ja katsottavissa selaimilla. Lisäksi tavoite on saada aikaan myös Suomeen kulttuurihistoriallisesti merkittäville veneille tarkoitettu K-merkintä Ruotsin mallin mukaisesti. Pitkällä tähtäimellä tavoite on aikaansaada koko Itämeren alueen yhtenäinen rekisteri alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaista veneistä. Itämeri ja koko Skandinavia on aluetta, jossa veneet, suunnittelijat ja telakat muodostavat toisiinsa solmiutuvan kulttuurin niin huvi- kuin kilpaveneiden saralla. Alustavan kartoituksen ja arvioinnin tuloksena on syntynyt käsitys, että ennen vuotta 1920 rakennetuista purjeveneistä purjehtii enää korkeintaan 12 venettä. Vuosien välisenä aikana rakennetuista klassisista puisista purjeveneistä on purjehtivassa kunnossa arviolta venettä. Klassisten moottoriveneiden osalta tällaista arviota tai kartoitusta ei ole tehty.

2 Suomalaisten klassisten moottorija purjeveneiden venerekisteri Klassisten ja perinteisten veneiden rekisteriin tallennetaan tiedot suomalaisen veneilyn ja veneenrakentamisen kannalta arvokaista veneistä. Rekisteriin kerätään ja taltioidaan tiedot suomalaisista perinteisistä ja klassisista veneistä, jotka on rakennettu alun perin huvi- ja/tai kilpaveneiksi. Rekisterin yhteydessä on myös tietokanta, joka tarjoaa tietoa materiaaleista ja varusteista ja opastaa ja neuvoo veneiden omistajia veneiden ylläpidosta, korjauksista ja entisöinnistä. Tarkoituksena on varmistaa arvokkaiden veneiden säilyminen ja niiden asianmukainen kunnostaminen ja korjaaminen. Rekisteriä ylläpidetään verkossa. Rekisteriin pääsemiseksi veneen omistajan on osoitettava hakemuksensa asiantuntijoista koostuvalle lautakunnalle. Päätöksen aluksen hyväksymisestä rekisteriin tekee lautakunta asiantuntijoidensa esitysten perusteella. Jos rekisteriin hyväksytty vene vaihtaa omistajaa, voi uusi omistaja pyytää lisäämään tietonsa rekisteriin. Vene poistetaan rekisteristä, jos siihen tehdään merkittäviä ja veneen alkuperäistä luonnetta muuttavia muutostöitä ilman asiantuntijalautakunnan hyväksyntää. Perinteisten veneiden rekisteriin hyväksytyn veneen on oltava: 1. Vene on rakennettu huviveneeksi tai kilpaveneeksi. Veneen ikä on vähintään 40 vuotta. 2. Vene on rakennettu Suomessa, tai se on suomalaisen suunnittelijan piirtämä tai vene on yleistä tyyppiä Suomessa, tai vene on ollut käytössä Suomessa. 3. Veneellä on oltava dokumentoitu historia. Lautakunta voi päättää hyväksyä veneen rekisteriin myös jostakin muusta perustellusta syystä. Tällöin mahdollistetaan myös esimerkiksi joidenkin työ- ja viranomaiskäyttöön alunperin suunniteltujen ja rakennettujen veneiden tietojen taltiointi. Veneen historia Veneen ikä, historia ja autenttisuus on esitettävä piirustuksin, matrikkelitiedoin tai muilla dokumenteilla. Matrikkelitiedot voivat olla otteita pursiseurojen, venekerhojen tai vastaavien yhdistysten jäsenluetteloista. Jos mitään edellä mainituista ehdoista ei voida täyttää, voidaan historiatiedot veneestä ja sen alkuperästä tehdä omistajan antamien tietojen avulla, kuten suullisen perinteen ja vanhojen valokuvien perusteella. Myös mahdolliset korjaukset, peruskunnostukset ja muutostyöt ovat osa veneen historiaa, niistä on mielellään oltava dokumentaatiota. Hemuksessa toivotaan esitettävän lisäksi seuraavanlaisia veneeseen liittyviä tietoja: n Veneen alkuperäisyys ja ainutlaatuisuus: vene on hyvin säilynyt rakenteen, takilan, kulkukoneistonsa sekä varustelun osalta, tai vene on entistetty asianmukaisesti alkuperäistä vastaavaan kuntoon. n Olemassa olevien vastaavanlaisten venetyyppien lukumäärä kotimaassa tai maailmalla. n Veneen kulttuurihistoriallinen arvo ja merkittävyys Suomen veneilyn historian kannalta. (Suunnittelija, rakentaja, omistajat, saavutukset yms.)

3 Ohjeita hakemukseen ja rekisteriin liitettävistä valokuvista Seuraavassa tarkistuslistassa on neuvoja siitä, millaisia valokuvien on mieluiten oltava. n Valokuvien on mielellään oltava verrattain uusia, jotta niistä näkyy veneen nykyinen kunto. n Valokuvien on mieluiten oltava värillisiä. n Myös veneen aikaisemmista vaiheista olevia vanhoja mustavalkoisia kuvia voidaan liittää veneen historiasta kertovaan osioon. n Kuvat sähköisessä muodossa. n Kuvan tiedostokoon on oltava riittävä. (väh. yksi megatavu) n Myös filmille otettuja kuvia voi lähettää. (paperikuvatkin kelpaavat) Rekisteriin hyväksytyistä aluksista ylläpidetään tietokantaa, johon hakemuksiin ja avustuksiin liittyvät tiedot kirjataan. Asiantuntijalautakunta Rekisterin asiantuntijalautakunta valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Asiantuntijat tekevät esityksiä veneiden hyväksymiseksi rekisteriin. Lautakunta antaa tarvittaessa lausuntoja veneiden korjaus- ja kunnostamistyöhön. Asiantuntijalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään kahdeksan jäsentä. Tarvitaan asiantuntemusta: A. Veneilyn kulttuurihistoriasta B. Veneen rakennuksesta ja korjauksista sekä materiaaleista C. Moottoriveneistä, purjeveneistä ja muista veneistä D. Moottoreista ja takiloista/purjeista D. Kilpailuista / mittasäännöistä E. Muotoilusta / estetiikasta Perinteisten veneiden rekisteri -hankkeen käynnistyksessä ovat nyt olleet mukana: Kokoonkutsujana on toiminut Yrjö Klippi / Puuvene-lehti. Museovirastosta asiantuntijana tutkija Hannu Matikka. Veneilyorganisaatioita ovat edustaneet Mahogany Yachting Society (MYS), Suomenlahden puuveneilijät (SPV), ja klassisiin puuveneisiin erikoistunut pursiseura Helsingfors Segelsällskap (HSS) Museovirasto Museovirasto vaalii Suomen aineellista kulttuuriperintöä: tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa. Museovirasto on kulttuuri- ja tutkimuslaitos sekä suojeluviranomainen, joka palvelee monipuolisesti kansalaisia, päättäjiä, museoalan ammattilaisia, tutkijoita ja opiskelijoita. Puuvene-lehti Puuvene-lehti on perustettu vuonna Lehti on perustettu nostamaan ja ylläpitämään klassisten veneiden arvostustalehteä lukee noin suomalaista puuveneen omistajaa ja veneilijää. Mahogany Yachting Society (MYS) MYS on perustettu vuonna Jäseniä MYS:ssä on noin 80 henkilöä ja veneitä noin 50. Seuran toiminta-ajatus on edistää mahonkisten moottoriveneiden säilymistä, uusien veneiden rakentamista sekä edesauttaa veneen omistajien harrastusta aktiivisella jäsentoiminnalla. Jäseneksi otetaan mahonkiveneistä ja veneilystä kiinnostuneita henkilöitä. Suomenlahden Puuveneilijät (SPV) Yhdistys on perustettu vuonna Toiminta-ajatuksena on saattaa erilaisia puuveneilijöitä yhteen jakamaan kokemuksiaan ja ideoitaan ja samalla pyrkiä parantamaan suomalaisen puuveneen arvostusta ja käyttöä. Jäseniä yhdistyksessä on yli 500 ja veneitä 370. Helsingfors Segelsällskap (HSS) Nylänska Jaktklubben (NJK) Helsingfors Segelsällskap ja Nylänska Jaktklubben ovat Suomen vanhimpia pursiseuroja, perustettu vuonna 1800-luvun loppupuolella. Seuroilla on pitkät ja syvät matka- ja kilpapurjehdusperinteet.

4 Kulttuurihistoriallisesti merkittävä vene 1. K-merkinnän kriteerit Kulttuurihistoriallisesti merkittävälle veneelle voidaan anomuksesta myöntää K-merkintä -sertifikaatti. Tämän merkinnän saanut vene on Suomelle ja sen kulttuurihistorialle merkittävä ja arvokas. Merkintä velvoittaa veneen omistajaa ylläpitämään ja käyttämään venettä sen arvon mukaisesti. Rekisteriin pääsemiseksi veneen omistajan on osoitettava hakemuksensa asiantuntijoista koostuvalle lautakunnalle. Päätöksen aluksen hyväksymisestä rekisteriin tekee lautakunta asiantuntijoidensa esitysten perusteella. Lautakunta on sama, joka hyväksyy veneet Klassisten veneiden rekisteriin. a. Vene on rakennettu huviveneeksi tai kilpaveneeksi. b. Vene on rakennettu Suomessa, tai se on suomalaisen suunnittelijan piirtämä tai vene on yleistä tyyppiä Suomessa tai muuten kansallisista syistä arvokas ja säilytettävä. c. Veneen ikä on vähintään 40 vuotta. d. Veneellä on oltava hyvin dokumentoitu historia ohessa olevan kohdan kaksi mukaan. e. Veneen on anomusajankohtana oltava sekä hyvässä merikelpoisessa kunnossa, että täytettävä ohessa olevan kohdan kolme kriteerit. f. Veneen on oltava alkuperäinen, ei vanhan veneen kopio eikä replika. g. Vene arvioidaan yksilönä siis vaikka tiettyjä huviveneitä on rakennettu sarjoina, k-merkintä koskee vain tiettyä venettä, jolle k-merkintää on haettu. Merkintä ei koske venetyyppiä tai -sarjaa. h. Veneelle voidaan anoa K-merkintä -luokkaan pyrkivä status. Tällöin veneelle voidaan antaa lausunto, jota veneen omistaja voi käyttää esimerkiksi avustusten tai sponsorituen hakemiseksi veneen kunnostukseen.

5 2. Veneen historia Veneen historia ja autenttisuus on todistettava piirustuksin, matrikkelitiedoin tai muilla dokumenteilla. Piirustuksissa on oltava allekirjoitus, joka liittää ne veneen suunnittelijaan ennen veneen rakentamista. Jälkikäteen tehdyt mittapiirustukset eivät ole riittäviä. Matrikkelitiedot voivat olla otteita pursiseurojen, venekerhojen tai vastaavien yhdistysten jäsenluetteloista. Jos mitään edellä mainituista ehdoista ei voida täyttää, voidaan tietyissä tapauksissa arvio veneestä ja sen alkuperästä tehdä omistajan antamien tietojen avulla, kuten suullisen perinteen ja vanhojen valokuvien perusteella. Koska mahdolliset korjaukset, peruskunnostukset ja muutostyöt ovat kuin vuosirenkaita ja osa veneen historiaa, niistä on oltava dokumentaatiota. Arvioitaessa voi olla tärkeää tietää, mikä on alkuperäistä ja mikä on tullut myöhemmin. Ohjeita anomukseen liitettävistä valokuvista Anomuksessa on oltava valokuvia veneestä. Seuraavassa tarkistuslistassa on neuvoja siitä, millaisia valokuvien on mieluiten oltava. n Valokuvien on oltava uusia, jotta niistä näkyy veneen nykyinen kunto. n Valokuvien on mieluiten oltava värillisiä. n Kuvat sähköisessä muodossa. n Kuvan tiedostokoon on oltava riittävä. (n. 1 mega) n Myös filmille otettuja kuvia voi lähettää. 3. Veneen kunto Veneen kunto arvioidaan ajankohtana, jolloin anomus on tehty. Korjausten, entistämisen ja muutosten on oltava pätevästi ja varovaisesti tehtyjä veneen alkuperä ja erityisyys huomioon ottaen. Muutokset voivat olla tehtyjä muuttuneiden tarpeiden takia, jolloin ne edustavat erityistä ja mielenkiintoista tapahtumaa tai aikakautta. Kilpapurjehdukseen tarkoitettujen yksityyppiluokkaveneiden muutosten on edellä mainittujen ehtojen lisäksi oltava luokan mittasääntöjen ja kyseisen luokkaliiton sääntöjen mukaisia. Myös kansainvälisiä sääntöjä on pitänyt noudattaa. Moottoriveneissä mahdolliset moottorin vaihdot eivät ole saaneet merkittävästi muuttaa veneen suorituskykyä verrattuna vastaaviin vertailukelpoisiin veneisiin. n Kuvan aihe: Kuvista on saatava hyvä käsitys veneen ulkonäöstä, mieluiten sekä vesilinjan ylä- että alapuolelta, nähtynä sekä keulasta, perästä että sivulta, sisustuksesta ja yksityiskohdista sekä veneen sisällä että ulkona. Kuvissa ei tulisi olla ihmisiä tai esineitä, jotka peittävät yksityiskohtia.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Perheveneilyteema kantoi myös Vene 15 Båt -messuilla

Perheveneilyteema kantoi myös Vene 15 Båt -messuilla Suomen Purjehdus ja Veneily ry Uutiskirje helmikuu 2015 Perheveneilyteema kantoi myös Vene 15 Båt -messuilla Kuten monet teistä huomasivatkin, oli liitto jälleen vahvasti esillä Vene 15 Båt - messuilla.

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

toukokuussa 2002 pääkirjoitus

toukokuussa 2002 pääkirjoitus Pispalalainen on foorumi kaikille pispalalaisille. Se jaetaan ilmaiseksi kaikkiin Pispalan, Tahmelan ja Hyhkyn talouksiin. Kirjoituksia, mielipiteitä, jutunaiheita ja muuta sellaista voi toimittaa lehden

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

1 Määritelmät Astutustodistus DNA-tunniste EJ-rekisteri ER-rekisteri Export Pedigree/Certified Pedigree FCI, Fédération Cynologique Internationale

1 Määritelmät Astutustodistus DNA-tunniste EJ-rekisteri ER-rekisteri Export Pedigree/Certified Pedigree FCI, Fédération Cynologique Internationale 1 Määritelmät... 2 2 Yleistä... 4 3 Rekisteröinti ja merkinnät... 4 3.1 Pentueen rekisteröinnin ehdot... 5 3.2 Kasvattaja... 6 3.3 Pentujen ja rekisteritodistusten luovuttaminen... 6 3.4 Rekisteritodistukseen

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot