perjantai klo (kahvit tarjolla klo 8.15 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "perjantai 19.12.2014 klo 8.33-12.07 (kahvit tarjolla klo 8.15 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen. Hyväksytään edellisen kokouksen 5.12.2014 muistio."

Transkriptio

1 Muistio 3/ (3) D130/ /2014 Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä Aika Paikka perjantai klo (kahvit tarjolla klo 8.15 alkaen) Maakuntasali, Sepänkatu 1 KUOPIO 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat ja sovittiin, että käsitellään kohdan 2 jälkeen asiana esityslistan kohta 6. 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. Päätös: Hyväksyttiin muistio. 3 SITRAn palvelupakettimalli Klo 9.00 alkaen LYNC-esittelynä xxxxx esittelee Sitran palvelupakettimallia (20 min). Päätös: Kuultiin Eveliina Huurteen esittelyä jatkotyön yhtenä viitekehyksenä Sitran palvelupakettimallista (liitteet 1-3). Todettiin malli monituottajamallin mukaiseksi ja asiakkaan polkujen seuraamisen mahdollistavaksi. Malli kattaa integraatiot hyvin samoin periaattein kuin esim Ylä-Savon Kuntamaisemamallissa on käytössä. Saattaa johtaa liialliseen sektoriajatteluun, jonka vaihtoehtona saattaa toisaalta olla liiallinen väljyys asioiden tarkastelussa. 4 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma mahdollisuus uudistua Pohjois-Savossa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön johtaja, ylilääkäri Simo Kokko kertoo, mitä hyvät palveluprosessit mahdollistavat tehdyn järjestämissuunnitelman valossa. Päätös: Järjestämissuunnitelma ei vastaa tuleviin tarpeisiin. Simo Kokko esitteli SOTE-prosessien kehittämisen ideologisina kehitysnäkyminä generalisti-spesialisti toimintamallin, sektoripohjaisen toimintamallin, elämänkaarimallin ja asiakkaiden / potilaiden segmentointitavan terveydenhuollossa käyttötapoja. Esittelyaineisto on liitteenä 4. 5 Työryhmätyöskentely jatkuu.. Pienryhmissä työstetään teemoista Rakennamme maakunnan menestystä Pohjois-Savon liitto Y-tunnus pohjois-savo.fi Sepänkatu 1, PL 247 Puhelin Kuopio, Suomi

2 Muistio 3/ (3) D130/ /2014 1) asiakkuus ja asiakaslähtöisyys 2) integraatio ja erityisosaaminen yhdistettynä asiakaslähtöisyyteen 3) kuntalaisen palvelutarpeen arviointi hyödyntäen Learning Cafe menetelmää. Menetelmässä tärkeää on keskustelu; omien näkemysten selittäminen ja yhteisen ymmärryksen löytäminen. Menetelmä opettaa yhteisten ratkaisujen tekemistä. Toisten näkemyksiä voi kommentoida ja kyseenalaistaa, mutta tärkeätä on myös konsensukseen pyrkiminen eli ryhmän yhteisen mielipiteen löytäminen. Päätös: Työstetyt mallinnukset Cafe-työpajoista liitteinä 5-7. Työskentelyn yhteenvetona todettiin, että nykytila ei tyydytä (nähdään varsin yhdenvertaisesti). Mahdollisuuksia kehittämiseksi on hyvin todettavissa. Asiakaslähtöisyys ensisijaisesti yksilöstä / henkilökohtaisesta tarpeesta lähtevää. Hallittavaksi tulee se, miten ohjataan piilossa olevia tarpeita tarkoituksenmukaiseen suuntaan. 6 KASTE-rahoitusta Itä- ja Keski-Suomen aluejohtoryhmältä Kuullaan Itä- ja Keski-Suomen aluejohtoryhmän päätös mahdollisesta KASTE-rahoituksesta ja sovitaan asian jatkovalmistelusta sosiaalihuollon laaja-alaisen integraation edistämiseksi. Päätös: Sovittiin toimeksiannosta, että se tehdään sosiaalisen tuen integraatiosta. Fokus: kansalaisen palvelukulma, arjen pärjäämisen tuki ja sen määrittely huomioimalla toimijoina muutkin kuin viralliset tahot. Ryhmäksi nimettiin Paula Tiihonen (pj / vetäjä), Minna Pitkänen, Mari Antikainen, Sirpa Halmemies, Hannele Holopainen, Seija Kärkkäinen (yhteisryhmän ulkopuolelta), Helvi Mustonen ja Jouko Miettinen (KASTE-hankeesta). Aikajänne , kuitenkin siten että sote-yhteistyöryhmän kokouksessa on alustavat suunnitelmat ja ratkaisuehdotukset esitteillä. 7 Yhteiskokouksessa esitettävät keskusteluteemat, linjaukset ja aikataulut Pohjois-Savon sote-tuotannon uudistamiseksi Sovitaan yhteiskokouksen klo agendasta ja esittelijöistä. Päätös: Yhteiskokoukseen varaudutaan aineistolla: - mitä on saatu aikaiseksi, miten jatkotyötä linjataan - mitä mahdollisuuksia taloudellisempaan toimintaan (ylikapasiteetin purkaminen) - kuntarajapinta ja siihen liittyvät yhteistyökäytännöt - kolmannen sektorin roolit jatkossa - asiakaslähtöisten palvelujen tuottaminen kuntaryppäissä Esittelyt tehdään puheenjohtajien johdolla. Rakennamme maakunnan menestystä Pohjois-Savon liitto Y-tunnus pohjois-savo.fi Sepänkatu 1, PL 247 Puhelin Kuopio, Suomi

3 Muistio 3/ (3) D130/ / Seuraava kokous Muut sovitut kokousajat ovat: klo klo YHTEISKOKOUS klo klo klo Muut asiat Päätös: Jorma Penttinen kertoi sairaanhoitopiirissä työskentelevän Sari Raassinan toimivan tarvittaessa yhtenä selvittelyresurssina hankkeelle. 10 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Markku Tervahauta puheenjohtaja Tarja Miettinen sihteeri/hankejohtaja Osanottajaluettelo: Läsnä: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (x) Tervahauta Markku, palvelualuejohtaja, Kuopio, pj. (x) Saarinen Jari, terveysjohtaja, Kuopio (x) Pekkanen Leila, toimitusjohtaja, Ylä-Savon sote, 1. vpj. (x) Forsberg Janne, ylilääkäri, Ylä-Savon sote (x) Lehto Seppo, terveyskeskuksen johtaja, Varkaus, 2. vpj. (x) Ruotsalainen Eija, palvelualuepäällikkö, Varkaus (-) Miettunen Risto, johtaja, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (x) Penttinen Jorma, joht.ylil., Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (x) Holopainen Hannele, toimitusjohtaja, Kysteri (x) Peltonen Eija, johtava hoitaja, Kysteri (x) Lappalainen Olli, ylilääkäri, Sisä-Savon terveydenhuollon ky (-) Mölkänen Pirjo, ylihoitaja, Sisä-Savon terveydenhuollon ky (x) Huovinen Aino SOTE-osastopäällikkö, Lapinlahti (x) Halmemies Sirpa, johtava sosiaalityöntekijä, Lapinlahti (x) Ruostila Reijo, sosiaali- ja terveysjohtaja, Siilinjärvi (x) Korhonen Mikko, johtava lääkäri, Siilinjärvi (x) Pärnänen Heli, sosiaalijohtaja, Koillis-Savon seutu (x) Mustonen Helvi, perusturvajohtaja, Rautavaara (x) Pitkänen Minna, sos.- ja perhepalv. johtaja, Kuopion seutu (x) Antikainen Mari, hoivajohtaja, Kuopio (-) Markkanen Marja-Leena, avopalvelupäällikkö, Sisä-Savon seutu (x) Satuli Kaija, vakuutussihteeri, Rautalampi (x) Tiihonen Paula, peruspalv.joht., Varkauden seutu, Leppävirta (-) Mentula-Hyvärinen Riitta, palvelualuepäällikkö, Varkaus ( ) Ylä-Savon seutu? ( ) Ylä-Savon seutu? Läsnä muut: Pekka Kaikkonen, maakuntasihteeri / hankejohtajan varahenkilö Simo Kokko, PSSHP perusterveydenhuollon yksikön johtaja, ylilääkäri Tarja Miettinen, sote-hankejohtaja Rakennamme maakunnan menestystä Pohjois-Savon liitto Y-tunnus pohjois-savo.fi Sepänkatu 1, PL 247 Puhelin Kuopio, Suomi

4 SOTEn prosessit Simo Kokko Ylilääkäri, yksikön johtaja Perusterveydenhuollon yksikkö Pohjois-Savon shp

5 Neljä perustyyppiä 1) Generalisti spesialisti suhde 2) Sektoripohjaiseen erityisosaamiseen perustuva organisointi 3) Ns. elämänkaarimalli sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation pohjana 4) Palveluiden käyttäjien segmentointi palveluissa tarvittavien ydinprosessien mukaan

6 Generalisti spesialisti suhde; porrastettu hoito Erikoisosaaja (erikoislääkäri, erityistyöntekijä jne.) toimii pääasiassa lähetteen perusteella; hoidon porrastus on toiminnan kulmakivi Yleislääkäri / yleishoitaja / yleissosiaalityöntekijä vastaa suurimmasta osasta tavallisia ja yleisiä asioita/ongelmia

7 Generalisti spesialisti suhde; jäävuori-ilmiö Yleislääkäri / yleishoitaja / yleissosiaalityöntekijä vastaa suurimmasta osasta tavallisia ja yleisiä asioita/ongelmia Jäävuoren näkymättömään osaan jää paljon potentiaalista palveluiden tarvetta

8 Sektoripohjainen toimintamalli Sote-palvelut Avosh akuutti Avosh pitkäaikaishoito Kotihoito Kuntoutus Vammaispalvelut Suun terveydenhuolto Päihdepalvelut Mielenterveystyö Sosiaalityö Lastensuojelu Neuvola- ja kouluth

9 Ns. elämänkaarimalli Lasten ja lapsiperheiden palvelut Mutta mitä tähän keskelle? Ikääntyneiden palvelut

10 Asiakkaiden / potilaiden segmentointi terveydenhuollossa uusia tuulia Tampereelta Toiminnan organisointi perustuu prosesseille ja erilaisille asiakkuuksille / asiakkaille asiakkuussalkut Tukiasiakkaat Johdetut asiakkaat Pärjääjät Yhteistyöasiakkaat

11 Kuinka rakentaa toimiva malli? Generalismin ja sektoripohjaisuuden yhteensulauttamisesta syntyy matriisi, jossa perusrakenteita ovat paikalliset lähipalvelut ja erityisosaamiseen perustuvat palvelut, joilla on oma maantieteensä

12 Asiakkuuksien hallinta Harvoin palveluja käyttävät oletusarvoisesti väestövastuu, mukana hyvin myös oma valinta; neuvontapalvelut, sähköinen asiointi yms. painottuvat Paljon palveluja käyttävät pohjaksi hoitosuunnitelma (uusin nimi hyvinvointisuunnitelma ), jonka pitäisi sovittaa yhteen asiakkaan (ja tarvittaessa omaisten) sekä ammattilaisten näkemykset, suunnitelmat ja sitoumukset Suunnitelmasta pitäisi olla saatavilla tiedonvälitystä varten tiivistetty versio Moniammatillisuus ja yhteistyö eri sektoreiden välillä tapahtuisi suunnitelman raameissa

13 Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys ryhmä I

14 Asiakas/potilaskeskeisyys on tärkeää, koska Lähde: Juha Teperi Ideaklinikka

15 Miten toimeenpano hoidetaan? Lähde: Juha Teperi Ideaklinikka

16 Palvelutarpeen arviointi asiakkaan näkökulmasta mihin otan yhteyttä hoidon tarpeen arviointi ammattilaisen toimesta (yksi numero/ portaali) palvelun saavutettavuus lähipalvelut seudulliset keskitetyt (maakunnan kokoinen) mittaristo

17 Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys ryhmä II

18 kuntalainen-asiakas-potilas Palveluohjaus sähköinen asiointi: erilaiset testit HYVIS, Mielenterveystalo

19

20 Kokemuksia muualta Triage liian hätäiset=> viinimarjamehua juomaan neuvottomuus kielitaito Eksotessa psykososiaalisen tuen piste yhteispäivystyksen yhteydessä Leppävaarassa suljettu sähköposti

21 Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys ryhmä III

22 Asiakkuus ja a-lähtöisyys koko väestö muodostaa asiakkuuden palveluohjaus: ohjaukseen tarvitaan eri tasot netti, henkilökohtaisen tapaamisen tarve (tunnistaminen) matala kynnys kansalliset palveluväylät palvelusalkut esimerkkinä pankkiasiointi

23 Integraatio ja erityisosaaminen yhdistettynä asiakaslähtöisyyteen Sote yhteistyöryhmä , ryhmätyö

24 Nykyinen järjestelmä on organisaatiokeskeinen Erityisosaaminen ei välttämättä palvele kokonaisuutta Asiakas ajautuu järjestelmään oman osaamisensa mukaan Järjestelmässä erityisosaajat hoitavat omaa alaansa ei asiakasta kokonaisuutena Pirstaleinen palvelujärjestelmä: hoidetaan varman päälle, kun ei tiedetä muista palveluista Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että selvitetään mitä asiakas tarvitsee, miten asiakasta ohjataan alusta lähtien oikeaan palvelun piiriin -> case manager ohjaa Yksi henkilö tai tiimi, eri toimialoilla, useita maakunnassa Ensimmäinen kontakti ottaa kopin ja ryhtyy hoitamaan asiakkaan asiaa eteenpäin Panos kohdistetaan vaativiin asiakkaisiin, ei satunnaisiin kävijöihin, kaikki eivät tarvitse case manageria

25 Kuka päättää asiakkaan palvelutarpeen, voi olla hoitaja, lääkäri tiimi, nyt specialisti, joka ei aina ole oikea henkilö Asiakkaat arvottavat erityisosaamista, vaikka eivät tarvitsisi, miten vakuutetaan asiakkaat muun palvelun tasosta Puhelinpalvelu ja nettipalvelu: jos asiakas tietää itse mitä tarvitsee ja mistä saa apua Matalan kynnyksen palveluneuvonta muille: ohjaa oikean palvelun piiriin, mutta ongelma saman asian kertominen useaan kertaan, eikä ensimmäinen kontakti ei ota vastuuta palveluprosessin toteutumisesta Lähetekulttuurista kutsukulttuuriin: Asiakas ei saa lähetteitä erityisosaajille, vaan asiakaspalvelu kutsuu erityisosaajat Sama tietotekniikka kaikilla Tiukka tietosuoja ongelma

26 Kuntalaisen palvelutarpeen arviointi Markku Tervahauta

27 Arviointityökalut ja niiden kehityskuvat Sattumanvaraisuus, ei sapluunoita tai mittarointia, valmiina arvioinnin tekemiseksi Yksiköiden itseohjautuvuus, hankaloittaa arvioinnin tekemistä Pula konkreettisista arviointivälineistä, joiden pohjalta segmentointia olisi mahdollista tehdä Kokonaan ikäluokat tavoittavat palvelut ja arviointivälineet Aikuisten palveluissa hajontaa: sairausryhmittäin tai hoidon piirin muk. Ikääntyvien palvelut: erilaisia mittareita ja arviointivälineitä erilaisia eri toimijoilla Erilaisille asiakasryhmille on (pitkäis-, mielenterveys-, vammais-, päihde-,) suunnitelmat tai vastaavat Avohilmo Lastensuojelussa kokemusta miten prosessin tarkastelusta itse tekemistä tärkeämpää Palvelupakettien ongelmaksi: muotoseikkojen mm aikamääreiden toteuttaminen itse tekemistä tärkeämpää (saako perhe avun vrs. Oliko kuultu oikeaan aikaan) Muoto sisältöä ja tuloksia tärkeämpää Lakisääteiset palvelut kuntalaiselle tarjottavalla jaottelulla Tutkitut kansansairaudet, toimitaan sovitun ohjelman mukaisesti Ikäihmiset: heille järjestettyjen neuvoloiden pohjalta Työterveyshuolto Väliinpuatojat:? Tunnistamistyökalut, kirjaamiskäytännöt, potilasyhteenvedot Asiakaslähtöisyys asiakkaan oma tavoite kanta-asiakkuudesta Perhekeskustyyppiset toimintamallit, joista aidompi ja toimivampi tuki Asiakaskorttityökalut arvioinnin tueksi: sapluuna millä tarkastellaan mihin apua tarvitaa, mitä verkostoja käytettävissä Kenellä vastuu tarpeen arvioinnista: vastuutetaanko jokainen? Rakennetaanko sapluuna, jolla osa palveluista voidaan rajata pois? Etsivän työn missio? Mitä löydöksille tehdään?

28 Nykytilanne - mitä palvelee nyt - mitä tarvitaan tulevaisuudessa? liikennevalot avuksi kuntalaisen omavastuun kasvattaminen kirjavat käytännöt, vertailtavuus? asiakasyhteenvedot, tiedolla ohjaamisen avuksi eri asiakasryhmittäin kootut tiedot Kuntalaisen palvelutarve sattumanvaraisuus prosessi itse tarkoitusta tärkeämpää - muotoseikkojen toteuttaminen nyt ykkösenä asiakasvastaavat ohjaajiksi / generalisteiksi - integraatio sisällytettynä asiakaskortit vrt. neuvolat palvelu ohjauksen verkosto osaksi front office -tukea Pyllit, Sotkanetit, THL-tiedot yms asiakasta kuullaan omahoidon rooli yhtenäiset käytännöt

PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015

PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015 Kunnanhallitus 59 16.02.2015 Kunnanhallitus 76 02.03.2015 PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015 Khall 16.02.2015 59 Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä!

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Uutiskirje 19.3.2015 Sisällysluettelo Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Palveluohjauksen palapeliä kokoamassa Asiakas- ja asukaslähtöisyys palvelutuotannon perustana Kuntalaistilaisuudet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kuntoutuksen. asiakasyhteistyötoimikunta. joulukuu 31. asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012

Pohjois-Suomen kuntoutuksen. asiakasyhteistyötoimikunta. joulukuu 31. asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012 Pohjois-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta joulukuu 31 2012 Pohjois-Suomen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan toiminta 2012 Toimikunnan kokoonpano ja muistiot vuodelta 2012,. POHJOIS-SUOMEN

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Pohjois-Savon kunnat Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Asia: Selvennys järjestämissuunnitelmaa koskevasta päätöksenteosta kunnissa

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015 1 PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä Väliraportti 15.4.2015 2 Sisällys 1 Hankkeen tausta... 3 2 Tavoite... 4 3 Työryhmän tehtävät... 4 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen... 4 3.2 Kuntien laskutus... 5

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelma 2013-> Kliiniset toimintaryhmät Mielenterveys Avopediatrinen työryhmä Avopediatrian työryhmän

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot