Perhehoidon maakunnallinen toimintamalli. Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Paula Korkalainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhehoidon maakunnallinen toimintamalli. Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous 21.3.2014 Paula Korkalainen"

Transkriptio

1 Perhehoidon maakunnallinen toimintamalli Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Paula Korkalainen

2 Esitys Vammaisten perhehoidon toimintamalli ja Arvokas elämä hankkeessa tehty taustatyö perhehoidon kehittämiseksi Perustelut Seuraavat askeleet

3 Perhehoidon kehittäminen Keski-Suomessa Perhehoidon kehittämistyöryhmä Kyselyt: vanhemmat, perhehoitajat ja kuntien vammaispalveluista vastaavat Perhehoitajien kartoitus tehty KeVa -ennakkovalmennuksia eri puolilla Keski-Suomea Perhepankissa uusia perheitä Pilottitoimintaa: työhyvinvointiryhmä l. Voimaryhmä mentoritoiminta koordinointi pilotti menossa Perhehoitajia KeVa -kokemuskouluttajaksi (2 + 2) Mentorointiin 1 perhehoitaja, 1 perhehoitaja koulutuksessa Teemapäiviä ja täydennyskoulutusta mm. teemoista: vuorovaikutus- ja kommunikointi, kasvatuskumppanuus, dialogisuus, autismi, kasvattajan haastavat tilanteet, vammainen lapsi perheessä työpajat, mielen hyvinvoinnin lautasmalli

4 Perhehoidon toimintamallin kehittämisen lähtökohtia Hajanaisuus, yhteistyö sattumanvaraista: tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus puuttuu järjestämisessä Koordinointi puuttuu, paikan metsästys Perhehoitajalain velvoitteet ja uusi perhehoitolaki: perhehoitajan tuen lisäämisvelvoite perhehoitajalla oikeus ohjaukseen ja tukeen Tarpeita laajentaa erityisesti lyhytaikaista perhehoitoa, mutta myös pitkäaikaiselle tarvetta: omaishoidon vapaat, vanhempien jaksamisen tukeminen

5 Toimeksiantosuhteinen perhehoito Hyvä ja onnistunut perhehoito: Rekrytointi, ennakkovalmennus, perhehoitajapankki, sijoitus, tuki/rakenteet, perhehoidon päättyminen. Ei voi rekrytoida ellei tukiprosessi ole kunnossa! Tuki oikeanlaista ja oikea-aikaista perhehoitajien kuuleminen! Tuki on perhehoidon laadun turvaamista, perhehoitajan jaksamisen ja osaamisen varmistamista Toimii valvonnan välineenä = työntekijä tietää mitä perhehoidossa tapahtuu Perhehoitajan tukeminen koituu hoidettavan hyväksi = perhehoitajan tehtävän tukemista

6 Arvio perhehoidon käyttäjistä Keski- Suomessa Hoitopaikkatarve Perhehoitajia Käyttäjiä LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON perhehoito IKÄIHMISTEN perhehoito VAMMAISTEN perhehoito

7 90 Arvioitu vammaisten henkilöiden perhehoidon lisätarve VAMMAISTEN PERHEHOITO Käyttäjiä yht. 171 Hoitopaikkatarve yht Lyhytaikainen Pitkäaikainen Osa-aikainen

8 Arvioitu perhehoitajien lisätarve vammaispalveluissa lähitulevaisuudessa Sijaistus Pitkäaikainen Lyhytaikainen Alle 16-v. YHT v. YHT. 16 Aikuiset YHT. 34 Perhehoitajatarve YHT. 73

9 Kysely perhehoitoa käyttäville vanhemmille 2014 Perhehoitoa tulisi kehittää Perhehoitajien määrä, niin että sitä olisi saatavilla kaikille tarvitsijoille Perheen tarpeiden huomioiminen ja tukeminen Perhehoitoprosessin sujuvuus ja nopeus Perhehoitajien koulutus työn vaatimalla tasolle Arvokkaan hoitomuodon huomioiminen Perhehoidon laadun säilyminen kunnan kuluista huolimatta Palkat, etäisyydet, jaksaminen, pienien paikkakuntien mahdollisuudet järjestää perhehoitoa, hoitopäivien joustava käyttö

10 Kysely perhehoitoa käyttäville vanhemmille Yhteistyö perhehoitajan kanssa: - Suurin osa tyytyväinen, yhdellä vastaajalla negatiivisia kokemuksia Yhteistyö kunnan ja perheen välisessä; hajontaa: - yli puolet ok - kaksi perhettä totesi yhteistyön parantuneen alkukankeuksien jälkeen - kolme perhettä tyytymättömiä: vähäinen yhteydenpito, kunnan hidas toiminta, perhehoitopaikan saamisen kestäminen ja kiinnostuksen lopahtaminen - kunta ei tarkastele tilannetta perheen kokonaistilannetta ja siitä kumpuavia tarpeita oikeanlaisen perhehoidon suhteen 2014 :

11 Vammaisia hoitavien perhehoitajien ohjaustarpeita (haastattelut ) Perhehoidossa olevan lapsesta/asukkaasta keskustelu ja ohjaus tärkeää, etenkin käyttäytymis- ja kommunikaatiopulmien kohdalla Kasvatukselliset keskustelut Kehitysvammaisten henkilöiden vanhenemiseen liittyvät asiat Kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyspulmat Seksuaalisuuteen liittyvät asiat

12 Kysely kuntien vammaispalveluiden vastuuhenkilöille Uusien perhehoitajien rekrytointiin apua Valmennettujen lyhytaikaisten perhehoitajien löytyminen oman kunnan alueelle Vammaisten perhehoidon koordinointi, hoitajien koulutus ja hoitajarekisterin ylläpito ja seuranta (vrt. sijaishuoltoyksikkö) sekä yhteistyö kuntien kanssa. Pysyvä järjestelmä, joka hoitaisi em. tehtävät.

13 KeVa -ennakkovalmennus Arvokas elämä hankkeessa Infotilaisuuksia, jatkuva tiedottaminen, lehti-ilmoittelua n. 30 ilmoitusta Ryhmät (7): Jyväskylässä 2+1, Äänekoski, Jämsä, Keuruu, Joutsa Koulutettu viisi KeVa -kouluttajaa 62 osallistujaa; n. 25 toimeksiantoa Käynnissä olevan ryhmän kautta mahdollista saada jopa 30 uutta perhehoitopaikkaa myös pitkäaikaiseen perhehoitoon Valmennetut perhehoitajat ovat koko maakunnan tarpeita varten Hyvää palautetta valmennustavasta osallistujilta ja kuntien edustajilta Luotu pelisääntöjä muiden perhehoidon toimijoiden kanssa

14 KeVa-ennakkovalmennus Tietoa perhehoidosta Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta Lapsen, nuoren ja aikuisen tuki Minä ja kehitysvammain en ihminen Lapsi, nuori ja aikuinen sekä perheet muutoksessa Kokemuksia perhehoidosta Sitoutua perhehoitajan tehtävään Tehdä yhteistyötä Perhehoitajan asema Tukea perhesuhteita ja yhteyden pitoa muihin läheisiin Tukea kehitystä ja toimintakykyä voimavaralähtöisesti Tukea hyvä elämän toteutumista

15 Esitys ja päätös maakunnallisen perhehoidon koordinoinnin järjestämisestä: 1) Perhehoidon rakenteen luominen, koordinoinnin vahvistaminen/perhehoitoyksikön käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen 2) Perhehoitoperheiden hyvinvointia, erityisesti perhehoitajien jaksamista tukevien toimintamallien sisältöjen kehittäminen 3) Taloudellisten edellytysten varmistaminen

16 Perhehoitoyksikköpilotti ottaa käyttöön maakunnallinen perhehoidon toimintamalli jatkaa jo aloitettua työtä ottaa käyttöön monipuolisesti erilaisia tukitoimia, joilla vastataan perhehoitajien tuen tarpeisiin perhehoitajalain suuntaisesti varmistaa perhehoitoa käyttäville eri-ikäisille henkilöille ja heidän perheilleen turvallisuus, tasaarvo ja osallisuus, hyvinvointi ja arvokas elämä laajentaa perhehoitopalvelut tarvetta vastaavaksi - riittävyys ja saatavuus oikea-aikaisuus! tehostaa tiedottamista ja kampanjointia perhehoitopalvelun mahdollisuuksista luoda edellytyksiä tarjota vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille omaishoidon ja muihin jaksamista tukeviin vapaisiin lyhytaikaisen perhehoidon kautta Elinkaarimalli: luoda edellytyksiä vastaanottaa eri-ikäisiä asiakkaita ja vastata heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa Kehas- ja muiden ohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti siten että entistä useampi käyttävä asiakas voisi asua perheenjäsenenä perhekodissa ottaa käyttöön ja kokeilla uusia toimintamuotoja ns. tehostettu perhehoito, joka voisi vastata paremmin vaativiinkin erityisen tuen tarpeisiin luoda hyvän perhehoidon laadun kriteerit ja eettiset periaatteet päivittää ja yhtenäistää perhehoidon toimintaohje tehostaa perhehoitajalain mukaisten eri perhehoitomuotojen yhteistyötä ja lisätä siten kustannustehokkuutta, vahvistaa perhehoidossa tarvittavaa osaamista ja asiantuntijuutta sekä varmistaa tasa-arvoiset toimintaedellytykset perhehoitopalvelua käyttävien ja siinä toimivien kesken.

17 Vammaisten perhehoidon toimintamalli Ennakointivaihe Rekrytointi ja KeVaennakkovalmennus Tiedottaminen ja etsivä työ uusien perhehoitajien löytämiseksi KeVa-valmennus; tutustumiskäynti, kuntalausunto, rikosrekisteriote 7 tapaamista Kotitehtävät tapaamisten välillä Tilojen esteettömyyden arviointi Perhehoitajaksi aikovan valmiuksien yhteinen arviointi Todistus Perhehoidon aloittaminen ja toimeksianto Perhehoitopaikan valinta yhdessä palveluohjaajien kanssa Toimeksiantosopimus Aloituksen valmistelu ja pehmeä lasku/saattaen aloittaminen perhehoidossa: tutustumiskäynti, aloituskeskustelut Kasvatuskumppanuus Perhehoitajan tuki Toimeksiantajan perehdyttäminen, ohjaus ja valvonta n. 4 x / vuosi Aloitusvaiheen intensiivinen tuki Mentorointi 1 vuosi 6-8 kertaa Työnohjaus Ryhmämuotoinen tuki esim. Voimaryhmä, muu vertaistoiminta Täydennyskoulutus 2 pv / vuosi Maakunnalliset työkokoukset / 1-2 x /v Muu konsultaatio tai koulutus ajankohtaisiin muuttuviin tarpeisiin

18 Hyvinvointia ja turvaa perhehoidon käyttäjälle Vammaisten perhehoidon toimintamalli Yhteistyö: Kuntien palveluohjaajat Työkokoukset 2 x vuosi Ohjausryhmä yhteisten työntekijöiden tukena Muu yhteistyö Perhehoidon seuranta Perhepankki Paikkatilanteen seuranta Laadun kehittäminen Kuntien vastuuhenkilöt Ohjausryhmä Jatkuva rekrytointi Perhehoitomuodosta tiedottaminen Rekrytointi-ilmoitukset Kampanjat Hyvä perhehoito Saatavuus Riittävyys Perhehoitajien tuki Täydennyskoulutus 1-2 x /vuosi Teematilaisuudet Voimaryhmä Vertaistoiminta Koordinaattori Koordinaattori Ennakkovalmennus KeVa-ryhmämuotoinen valmennus 2 ryhmää / vuosi á 7 pariskuntaa KeVa-kouluttajaph Mentorit Perhehoitajan tuki Hyvä aloitusvaihe Aloittavan perhehoitajan tukimuotoja: Ohjauskäynnit, mentorointi, spesifi tuki

19 Työnjako maakunnallisessa mallissa Yksikkö Rekrytointi Ennakkovalmennus KeVa Perhepankin ylläpito Perhehoitopaikkojen välitys Perhehoidon seuranta Vastuuntyöntekijä vammaisten perhehoito, ikäihmisten perhehoito Perhehoitajan tuki Täydennyskoulutus, virkistys Tarvittaessa työparina kunnan työntekijälle Toimintaohjeen päivitys Erityisosaaminen ja perhehoidon asiantuntemuksen varmistaminen Perhehoitomuotojen yhteistyö Kunta Asiakasohjaus Asiakaspäätös perhehoidon sijoituksesta Sijoituksen liittyvä päätöksenteko ja asiakaskohtainen sosiaalityö Toimeksiantosopimus (yhteiset lomakkeet) Palkkioiden maksu, maksusitoumukset, asiakasmaksut (maksatukset asiakkaan omassa kunta) Perhehoitajan perehdyttäminen Viranomaistyön koordinointi Lakisääteinen valvonta Kunnan perhehoidon vastaava: vastuutyöntekijä yksikön kanssa tehtävään yhteistyöhön

20 Millaiset resurssit tarvitaan? Kuntien yhteiset työntekijät: kaksi koordinaattoria, joilla vastuualueina toisella vammaisten perhehoito, toisella ikäihmisten perhehoito Budjetin laskentaperuste 0,50 /asukas (kunnan osuus asukaslukuun suhteutettuna ja kehitysvammaisten henkilöiden osuus 0,6 % ja yli 75 -vuotiaiden määrä väestöstä) Budjetti : kahden työntekijän palkat, KeVa -valmennukset, perhehoitajan tukitoimia, ilmoitukset, jalkautumiseen matkat, työhuone ym. kustannukset

21 Miksi perhehoitoa kannattaa kehittää? - Perhehoidon edullisuus muihin hoitomuotoihin verrattuna - Kustannusvertailua: Perhehoidossa kustannukset riippuvat lapsen/vammaisen henkilön muista palveluista, mutta ovat / vrk (Perhehoitoliitto) K-S vammaispalvelusäätiön Vanamon kustannukset 5 lapsen perhepalveluyksikkö: /vrk riippuen lapsen erityisen tuen tarpeista Lastensuojelun sijaisvanhemmuus (perhehoitoa): /vrk Ammatillisen perhekodit Tavallinen laitostyyppinen hoito / vrk Erityishoidollinen laitoshoito n / vrk Psykiatrinen hoitolaitos > 700 /vrk

22 Perhehoitomuotojen yhteistyö Mahdollisuuksia olisi lisätä esimerkiksi: Rekrytoinnissa ja perhehoidon tunnetuksi tekemisessä; ilmoittelu ja kampanjat Perhehoitajan tuen järjestämisessä Mm. täydennyskoulutus, räätälöidyt seudulliset ryhmät, mentoreiden ja kouluttajien to Sijaistaminen, kiertävä työntekijä Verkottuminen, asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen, yhdessä tekeminen: vammaisuus asioihin liittyvä erityisasiantuntemus, lastensuojelun erityisasiantuntemus, kasvatuskumppanuus, sisarusten huomioiminen perhehoidossa, yksilöllinen ja kokonaisvaltainen arjen tuki, kun lapsella diagnoosi, perhetyön kysymykset Talous- ja hallinnointiasiat

23 Hallinnointi Isäntäkuntamalli TAI Koske Sopimukset jokaisen kunnan kanssa Ohjausryhmä: hallinnoijan edustaja, kuntavastaavat ja koordinaattorit, perhehoitajien edustaja, muita?

24 Mentoritoiminta Perhehoitaja kohtaa tehtävässään kysymyksiä, tilanteita ja tunteita, joissa toinen kokenut perhehoitaja voi tukea omaan kokemukseensa ja hiljaiseen tietoonsa nojaten. Mentorointi on ihmisläheinen tuen muoto, jossa mentori auttaa toista perhehoitajaa kasvamaan kokonaisvaltaisesti tekemällä ja oivaltamalla itse. Mentorointi on kahdenkeskinen, kehittävä, reaaliaikainen, luottamuksellinen, vastavuoroinen, henkilökohtaisesti merkittävä, intensiivinen vuorovaikutussuhde, jossa mentori antaa tukea, ohjausta ja palautetta aktorin henkilökohtaiseen kasvuun. Sopimus kolmikantayhteistyössä: kuntaedustaja/perhehoitaja/mentori Mentorin koulutus Perhehoitoliitto Ei korvaa toimeksiantajatahon palveluohjaajan/sosiaalityöntekijän ohjausta, konsultointia, työnohjausta, koulutusta

25 Pilotti: Toisiamme tukien ryhmämuotoinen perhehoitajien työhyvinvointiryhmä Yhteinen aloitus työtapaamisen yhteydessä Työkykytalo ja työelämän kuormittavat ja hyvinvointia tukevat tekijät, työkirjan käytön alustus Yksilölliset keinot oman hyvinvoinnin tukemiseen, voimavarapolkua pitkin laavulle, voimauttava valokuva Työn ergonomiaa ja fyysinen kunto, haasteellisia tilanteita kotona, mistä tukea kotipaikkakunnalla, Syksy 2013-kevät kehonhuoltoa 2014 ja toiminnallinen harjoite Unen ja ravinnon merkitys hyvinvoinnille, elämän hallinta, jättipallojumppa ja rentoutus Työtapaaminen perhehoitajat ja kuntaedustajat teemalla ammatillinen kasvu, kumppanuus ja verkostojen tuki 8.4. Oman hyvinvointiprojektin edistyminen talven aikana, yhteinen toiminnallinen tekeminen ulkona

26 Kokemuksia ja palautetta perhehoitajan tukipiloteista Ihan se, että istut siinä ja voidaan keskustella on tukea, jota tarvittaisiin arvostustakin. Työnohjausta - jotta jaksaa ja kynnys puhua olisi matala. Toivottavasti pilottihanke perhehoitajien voima-ryhmästä toteutuu jatkossakin, jotta voisin osallistua. Tukiryhmä loistava ja konkreettinen asia. Yksin - kollegojen tapaaminen silloin tällöin tekisi hyvää jaksamiselle. Vanhat perhehoitajat voimaantuneet ja uudet kasvamassa uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Työ tunnetuksi vaikuttaa asemaan ja sitä kautta työhyvinvointiin.

27 Perhehoitajien viestejä (AE-arviointi 2014) Aina voisi edes kokeilla ja kartoittaa perhehoidon mahdollisuus Näkyvyys ja julkisuus on vahvistanut perhehoidon asemaa On noustu aivan uudelle tasolle perhehoidon aseman ja tunnettuuden suhteen Keski-Suomessa Työtä täytyy jatkaa, työ on vasta aluillaan Suurin tuki mitä perhehoitaja tarvitsee on turvattu työn määrä Vesikielellä odotan uutta ryhtiliikettä perhehoidon kenttään

28 Miksi vertaistoimintaa? Toivon viriäminen ajatus, että muutos on mahdollinen. Tilanteen normalisoituminen me-henki, en ole yksin, vastaavassa tilanteessa on muitakin. Jakaminen oman tarinan kertominen ja muiden kuuleminen. Malli- ja selviytymistarinat muutosstrategiat, omien selviytymiskeinojen vahvistuminen. Tuki ja rohkaisu toiset hyväksyvät minut tällaisena, hyväksytyksi tuleminen. Tietojen ja kokemusten jäsentyminen etäisyyden otto omaan tilanteeseen, suhteuttaminen muiden esimerkkien kautta. Tunteiden ilmaisu tunteiden (luopuminen, suru, syyllisyys, ahdistus, viha, häpeä) läpikäyminen ymmärretään osana muutosprosessia. Vanhemmuuden jatkuminen vanhemmuus ei lopu lapsen sijoitukseen. (Esimerkkinä VOIKUKKIA ryhmätoiminnan vaikutuksista, Kujala 2014)

29 Perhehoitajat voimavarapolulla Peurungassa

30 Perhehoidon kehittämiselle perusteita Perhehoidon ensisijaisuus. Lastensuojelulaki 2007/417. Suositus perhehoidon kehittämisestä sisältyy: Valtioneuvoston periaatepäätös 2012:18 ja KEHAS ohjelma. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki. 2012/980 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Julkaisuja 2013:11. STM. Suositus perhehoidon alueelliseen organisointiin sisältyy: Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseksi. Raportteja ja muistioita 2013:7. STM Lainsäädännön muutostarpeet perhehoidossa. Selvityksiä 2010:15. STM

31 Vammaisten perhehoito muualla Suomessa? Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Näillä alueilla kunnat päätyivät yhteistyön organisoinnissa ns. vastuukuntamalliin. Perinteinen kuntayhtymämalli on ollut pitkään käytössä mm. Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Savossa, Satakunnassa ja Uudenmaan alueella. Ikäihmisten perhehoidon ovat alueellisesti organisoineet Kainuu, Varsinais-Suomi ja Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän alue.

32 Maakunta Asukasluku Perhehoidon käyttäjien määrä Pirkanmaan perhehoidon keskus Varsinais-Suomen Vammaisen ja ikäihmisten perhehoitoyksikkö Keski-Suomen perhehoito Satakunnan perhehoitoyksikkö Perhehoitajien määrä Pitkäaikaista 21 perhekotia Tilapäistä perhehoitoa 43 kotia (28 kuntaa) (22 kuntaa) Pitkäaikaisessa perhehoidossa 16 Lyhytaikaisessa Pitkäaikaisessa 72 Lyhytaikaisessa Osa-aikaisessa Yht. 30 perhettä: Perhepankissa 23 perhettä (7 perhettä, joilla asukkaita ei perhepankissa) Ikäihmisten perhehoitoon 4 perhekotia (3-6 asukasta/perhe) Budjetti Henkilöstö Hallinnointi (0,28 cent/as.) :palkat, matkat maakunnassa, 2 valmennusta, perhehoitajien tuki (0,32 cent asukas: yli 75 v ja Kelan etuuksia saavien %osuus väestöstä) Valmennukset Toimintarahaa? : palkat, 2 valmennusta, matkat, perhehoitajien tuki Perhehoitajien tuki n Koordinaattori Ohjaaja Vammaisten perhehoidon koordinaattori Ikäihmisten perhehoidon koordinaattori Koordinaattori Koordinaattori Tampereen kaupunki Kaarina Yhteistyötä sijaishuoltoyksikön kanssa alussa paljon Sote -ratkaisussa erityispalveluna/kunta/k oske? Satakunnan sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö (22 kuntaa) % asukaslukuun perustuva 0,87 cent/as % suoritteista Palveluesimies 4 sosiaalityönteki jä Jyväskylän kaupunki

33 Kokemuksia perhehoitoyksikön toiminnasta Varsinais-Suomessa Onnistuneita sijoituksia: Perhehoidon koordinaattori tuntee perheet ja osaa arvioida perhehoitosijoituksen eri osapuolten kannalta Valmennusten räätälöinti ryhmän osallistujien mukaan Perhehoitosijoitukset ovat hitaita prosesseja toimintamalli auttaa ja tukee prosessia Perhehoidon asiantuntemus karttuu apu ja tuki kunnan työntekijöille Yksikön valmennukset varmistavat perhehoitopaikkojen saatavuuden!

34 Huolenaiheita Kuka ottaa kopin Arvokas elämä hankkeessa tehdystä työstä jälkeen? Perhehoitopaikkoja on vapaana? käytön tehostaminen? Perhehoitajan tuen järjestäminen? Vammaisten lasten palvelut tulevaisuudessa; vanhempien viestit ja kentän viestit? Laaja-alaisen selvityksen tarve?

35 Sitoutuminen maakunnalliseen ajatteluun Yhteistoiminta mahdollistaa synergiaedut Kumppanuus rakentuu Kunnioitus Luottamus Kuuleminen Dialogisuus Paula Korkalainen

36 Arvokas elämä hankkeen taustalla on vahva pyrkimys edistää Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista ja toimia vammaisten lasten tasa-arvoisen kohtelun, turvan ja hoivan sekä oppimisedellytysten edistämiseksi. Kiitos! Arvokas elämä hankkeen etenemistä voi seurata Facebook #arvokaselama

Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen. Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11.

Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen. Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11. Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11.2013 Alkutilanne 2011 Perhehoitajia hyvin vähän ei tietoa määristä Lyhytaikainen

Lisätiedot

Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen. Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11.

Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen. Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11. Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11.2013 Alkutilanne 2011 Perhehoitajia hyvin vähän ei tietoa määristä Lyhytaikainen

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Maria Kuukkanen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen kasvatuksen, hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Vammaisten ja ikäihmisten maakunnallista perhehoidon koordinointi- pilottia on toteutettu kaksivuotisen kuntien välisen

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus

KeVa perhehoidon ennakkovalmennus. KeVa -perhehoito - ennakkovalmennus KeVa perhehoidon ennakkovalmennus 1. TAPAAMINEN MITÄ ENNAKKOVALMENNUS ON? Ennakkovalmennuksen tarkoitus Ennakkovalmennuksen tavoitteita Perhehoitajan valmiudet suhteessa lapsen, nuoren ja aikuisen tarpeisiin

Lisätiedot

Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä

Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä Tervetuloa Turvaa ja hyvinvointia lapselle ja perheelle -seminaariin 25.1.2013 Jyväskylä Tänään mukana Seminaarin tavoitteita ja teema-alueita Nostaa esille erilaisia näkökulmia ja ääniä lasta ja perhettä

Lisätiedot

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. Hanke-esittely

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. Hanke-esittely Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena Hanke-esittely Sosiaalinen media: Kotisivut, Facebook Palveluiden kehittäminen lähipalveluina Räätälöity tuki perheille kuuleminen,

Lisätiedot

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 1 I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 Lapsen ja perheen palvelut lähipalveluina (tavoite 1): 1) Vammainen lapsi ja perhe palveluissa Jyväskylä: Jyväskylän prosessiohjaus päättynyt:

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

KODISTA KOTIIN - perhehoito hoidon ja hoivan vaihtoehtona

KODISTA KOTIIN - perhehoito hoidon ja hoivan vaihtoehtona Hämeenlinna 9.5.2014 KODISTA KOTIIN - perhehoito hoidon ja hoivan vaihtoehtona Perhehoitoliitto ry Perhehoitoliitto ry Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ HANKETIEDOTE 3/2013

ARVOKAS ELÄMÄ HANKETIEDOTE 3/2013 ARVOKAS ELÄMÄ HANKETIEDOTE 3/2013 Perhehoidon kehittämistä maakunnallisessa yhteistyössä Perhehoito voi hyvin järjestettynä vastata monipuolisesti eri-ikäisten ihmisten palveluiden ja tuen tarpeisiin.

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.

IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3. IKÄIHMISTEN PERHEHOITOA VARSINAIS-SUOMESSA Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö, Kirsi Ollonqvist 22.3.2017 VARSINAIS-SUOMEN PERHEHOITOYKSIKKÖ Yhteistyökunnat 2017: Kaarina,

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO. Maria Kuukkanen Kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO. Maria Kuukkanen Kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO Maria Kuukkanen Kehittämispäällikkö Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (-) Pauli Salonpää. Aulis Hämäläinen. Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (-) Pauli Salonpää. Aulis Hämäläinen. Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 8/2014 12.9.2014 Kokousaika Keskiviikkona 12.9.2014 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille. Raija Leinonen

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille. Raija Leinonen Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Raija Leinonen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa. perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen

Hyvää perhehoitoa. perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen Hyvää perhehoitoa perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen Laukaa, Peurunka 17.9.2013 Paula Korkalainen Kyselyyn 2013 vastasi yht. 25 perhehoitajaa * Vammaisia tai muita erityisen tuen tarpeessa

Lisätiedot

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. Paula Korkalainen 25.9.2012 KVANK

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. Paula Korkalainen 25.9.2012 KVANK Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena Paula Korkalainen 25.9.2012 KVANK Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena hanke 2011-2014

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon - OSSI Kainuun osahanke ErinOmainen erityislasten omaishoidon kehittäminen OSSI hanke Tavoitteet Muistisairaan

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA HANKE

ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA HANKE 1 ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA HANKE TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Paula Korkalainen, projektipäällikkö 2 Yhteiskehittämistä Arvokas elämä hanke eteni

Lisätiedot

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua.

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua. 20.11.2013 1 Perhehoito: Perhehoito tarkoittaa lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä sosiaalilautakunnan tehtävään hyväksymässä sopivassa perheessä. Perhehoito

Lisätiedot

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille

Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona Perhehoidon vahvuuksia

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

ESITYS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON MAAKUNNALLISESTA KOORDINOINNISTA KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHDOLLE

ESITYS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON MAAKUNNALLISESTA KOORDINOINNISTA KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHDOLLE 1 ESITYS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON MAAKUNNALLISESTA KOORDINOINNISTA KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHDOLLE 7.11.2013 Paula Korkalainen 2 PERUSTELUJA, MIKSI VAMMAISTEN PERHEHOIDOLLE

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Asumista Keski-Suomessa Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Metsätähden asukkaiden toiveet asumisesta Ulkopuolinen outo ihminen ei saa päästä sisälle - paitsi talonmies - paitsi nokikolari Pistokkeita myös

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ HANKE VUONNA 2014

ARVOKAS ELÄMÄ HANKE VUONNA 2014 1 ARVOKAS ELÄMÄ HANKE VUONNA 2014 Projektipäällikkö Paula Korkalainen, p. 0400 619 323 Hankkeen tavoitteet 2011-2014: 1) Kehittää Keski-Suomeen hyvät vammaisten lasten ja nuorten perheiden tarpeita vastaavat

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Tuki ja laatu perhehoidossa Esimiesten työpaja Seinäjoki

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Tuki ja laatu perhehoidossa Esimiesten työpaja Seinäjoki Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Tuki ja laatu perhehoidossa Esimiesten työpaja Seinäjoki 31.10.2017 Miten hyvin mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon valmennus. Riitta Lappi-Khabbal, TtM Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Diakoniaammattikorkeakoulu. www.diak.

Ikäihmisten perhehoidon valmennus. Riitta Lappi-Khabbal, TtM Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Diakoniaammattikorkeakoulu. www.diak. Ikäihmisten perhehoidon valmennus, TtM Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Diakoniaammattikorkeakoulu Valmennuksen tarkoitus ja tavoitteet 1. Taata jokaiselle ikäihmiselle tasavertainen mahdollisuus päästä

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I&O kärkihanke Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Anu Olkkonen-Nikula Muutosagentti, Ikääntyneiden palvelujen kehitysjohtaja

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4.

Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4. Katsaus Kehas-työryhmän raporttiin Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Helsinki 6.4.2017 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Seudullinen ikäihmisten perhehoito. Satakunnan Vanhusneuvosto 3.12.2015. Maarit Haverinen

Seudullinen ikäihmisten perhehoito. Satakunnan Vanhusneuvosto 3.12.2015. Maarit Haverinen Seudullinen ikäihmisten perhehoito Satakunnan Vanhusneuvosto 3.12.2015 Maarit Haverinen Perhehoito Perhehoitoa säätelee Perhehoitolaki (2015) Käsittää kaikki perhehoidon asiakasryhmät: Lapset Henkilöt,

Lisätiedot

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa 2012 suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki 21.10.2014 Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa on asukkaita 67 806, joista

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Riitta Lappi Diakoniaammattikorkeakoulu Pieksämäki Mitä ikäihmisten perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO VANHUSTEN HOITOMUOTONA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö PERHEHOITOLIITTO RY Kun muistin pitkä virta katkeaa tulevat sanatuojat ja kertovat minulle kuka minä olin, mitä

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena hankkeen väliraportti

Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena hankkeen väliraportti 1 LIITE 1. Arvokas elämä lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena hankkeen väliraportti Paula Korkalainen Väliraportti 9/2013: 1. Mitkä olivat hankkeen taustalla vaikuttaneet keskeiset

Lisätiedot

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ 8.11.2017 VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TAUSTAA KOKEILULLE: Lastensuojelussa on jo vuosien ajan keskusteltu siitä, miten vanhemmat tarvitsevat lisää tukea

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl

Lainsäädännössä tapahtuu. 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Lainsäädännössä tapahtuu 20.11.2014 Jyväskylä Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla mm. Ajattelutavan muutokset dg tarve Arjen moninaistuminen Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 - Alustavia tuloksia ja havaintoja. 18.1.2013 EERO SILJANDER, CHESS/THL. 1 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 taustat ja aineisto. STM:n toimeksiantona THL:lle 2012 toteuttaa

Lisätiedot

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja

Lähtökohtana. yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja Lähtökohtana yhä useampi asiakas/potilas on iäkäs ihminen yhä useamman asiakaan/potilaan ongelmat ovat monikerroksisia, ja ne voidaan ratkoa vain monien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa

Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa Ajoissa tuleva apu lisää hyvinvointia ja säästää rahaa! 22.8.2016 Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, MR-Y/JA 2 22.8.2016 Mitä hyvää meillä on

Lisätiedot

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Rovaniemi 27.8.2015 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ohjelmaa (Kehas) koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa

Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa Ikääntyneiden asumisesta STM:n I&Okärkihankkeessa ja laatusuosituksessa Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä -seminaari 27.9.2017 Paasitorni Riitta Saksanen erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Perustettu 10.12.1996 Huittisissa Huittinen Vammala Äetsä alaosasto 1996-2008 Huittinen Sastamala alaosasto 2009 Huittisten Muistiyhdistyksenä 1.1.2010 Käytetään

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2012

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena. TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2012 1 ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2012 Hyvä lukija 2 Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2012 toimintaa. Kevään aikana mm.

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Lapsilähtöisen arvioinnin tukijalkoja

Lapsilähtöisen arvioinnin tukijalkoja Lapsilähtöisen arvioinnin tukijalkoja Pia Lahtinen Pesäpuu ry Kohti monitoimijaista arviointia - Yhteiskehittämispäivä 11.10.2017 Jyväskylä #lapemuutos Lastensuojelun arvioinnin kehittäminen Pesäpuussa

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Investointi sijaisvanhempaanparas

Investointi sijaisvanhempaanparas Investointi sijaisvanhempaanparas sijoitus Sijaisvanhemman hyvinvointi hyvän sijoituksen perustuksena Sijaishuollon päivät Lahti 29.9. 2015/Virpi Vaattovaara Oikea investointi sijaisvanhempaan tuottaa:

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt THL

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Työskentely Puheenjohtaja ja sihteeri valittu etukäteen ja osallistujat jaettu ryhmiin Ryhmätyöskentelyn aikana dokumentointi

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot

KVANK LASTEN JA NUORTEN JAOS ESITYSLISTA 16.5.2013. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

KVANK LASTEN JA NUORTEN JAOS ESITYSLISTA 16.5.2013. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta KVANK ESITYSLISTA 16.5.2013 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta LASTEN JA NUORTEN JAOS Aika 16.5.2013 klo 12.30 15.00 Paikka Kehitysvammaliitto, Helsinki Läsnä Alinen, Terhi Heinonen Hanna Hintsala,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve / dg Arjen ongelmien moninaistuminen

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot