Perhehoidon maakunnallinen toimintamalli. Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Paula Korkalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhehoidon maakunnallinen toimintamalli. Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous 21.3.2014 Paula Korkalainen"

Transkriptio

1 Perhehoidon maakunnallinen toimintamalli Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Paula Korkalainen

2 Esitys Vammaisten perhehoidon toimintamalli ja Arvokas elämä hankkeessa tehty taustatyö perhehoidon kehittämiseksi Perustelut Seuraavat askeleet

3 Perhehoidon kehittäminen Keski-Suomessa Perhehoidon kehittämistyöryhmä Kyselyt: vanhemmat, perhehoitajat ja kuntien vammaispalveluista vastaavat Perhehoitajien kartoitus tehty KeVa -ennakkovalmennuksia eri puolilla Keski-Suomea Perhepankissa uusia perheitä Pilottitoimintaa: työhyvinvointiryhmä l. Voimaryhmä mentoritoiminta koordinointi pilotti menossa Perhehoitajia KeVa -kokemuskouluttajaksi (2 + 2) Mentorointiin 1 perhehoitaja, 1 perhehoitaja koulutuksessa Teemapäiviä ja täydennyskoulutusta mm. teemoista: vuorovaikutus- ja kommunikointi, kasvatuskumppanuus, dialogisuus, autismi, kasvattajan haastavat tilanteet, vammainen lapsi perheessä työpajat, mielen hyvinvoinnin lautasmalli

4 Perhehoidon toimintamallin kehittämisen lähtökohtia Hajanaisuus, yhteistyö sattumanvaraista: tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus puuttuu järjestämisessä Koordinointi puuttuu, paikan metsästys Perhehoitajalain velvoitteet ja uusi perhehoitolaki: perhehoitajan tuen lisäämisvelvoite perhehoitajalla oikeus ohjaukseen ja tukeen Tarpeita laajentaa erityisesti lyhytaikaista perhehoitoa, mutta myös pitkäaikaiselle tarvetta: omaishoidon vapaat, vanhempien jaksamisen tukeminen

5 Toimeksiantosuhteinen perhehoito Hyvä ja onnistunut perhehoito: Rekrytointi, ennakkovalmennus, perhehoitajapankki, sijoitus, tuki/rakenteet, perhehoidon päättyminen. Ei voi rekrytoida ellei tukiprosessi ole kunnossa! Tuki oikeanlaista ja oikea-aikaista perhehoitajien kuuleminen! Tuki on perhehoidon laadun turvaamista, perhehoitajan jaksamisen ja osaamisen varmistamista Toimii valvonnan välineenä = työntekijä tietää mitä perhehoidossa tapahtuu Perhehoitajan tukeminen koituu hoidettavan hyväksi = perhehoitajan tehtävän tukemista

6 Arvio perhehoidon käyttäjistä Keski- Suomessa Hoitopaikkatarve Perhehoitajia Käyttäjiä LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON perhehoito IKÄIHMISTEN perhehoito VAMMAISTEN perhehoito

7 90 Arvioitu vammaisten henkilöiden perhehoidon lisätarve VAMMAISTEN PERHEHOITO Käyttäjiä yht. 171 Hoitopaikkatarve yht Lyhytaikainen Pitkäaikainen Osa-aikainen

8 Arvioitu perhehoitajien lisätarve vammaispalveluissa lähitulevaisuudessa Sijaistus Pitkäaikainen Lyhytaikainen Alle 16-v. YHT v. YHT. 16 Aikuiset YHT. 34 Perhehoitajatarve YHT. 73

9 Kysely perhehoitoa käyttäville vanhemmille 2014 Perhehoitoa tulisi kehittää Perhehoitajien määrä, niin että sitä olisi saatavilla kaikille tarvitsijoille Perheen tarpeiden huomioiminen ja tukeminen Perhehoitoprosessin sujuvuus ja nopeus Perhehoitajien koulutus työn vaatimalla tasolle Arvokkaan hoitomuodon huomioiminen Perhehoidon laadun säilyminen kunnan kuluista huolimatta Palkat, etäisyydet, jaksaminen, pienien paikkakuntien mahdollisuudet järjestää perhehoitoa, hoitopäivien joustava käyttö

10 Kysely perhehoitoa käyttäville vanhemmille Yhteistyö perhehoitajan kanssa: - Suurin osa tyytyväinen, yhdellä vastaajalla negatiivisia kokemuksia Yhteistyö kunnan ja perheen välisessä; hajontaa: - yli puolet ok - kaksi perhettä totesi yhteistyön parantuneen alkukankeuksien jälkeen - kolme perhettä tyytymättömiä: vähäinen yhteydenpito, kunnan hidas toiminta, perhehoitopaikan saamisen kestäminen ja kiinnostuksen lopahtaminen - kunta ei tarkastele tilannetta perheen kokonaistilannetta ja siitä kumpuavia tarpeita oikeanlaisen perhehoidon suhteen 2014 :

11 Vammaisia hoitavien perhehoitajien ohjaustarpeita (haastattelut ) Perhehoidossa olevan lapsesta/asukkaasta keskustelu ja ohjaus tärkeää, etenkin käyttäytymis- ja kommunikaatiopulmien kohdalla Kasvatukselliset keskustelut Kehitysvammaisten henkilöiden vanhenemiseen liittyvät asiat Kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyspulmat Seksuaalisuuteen liittyvät asiat

12 Kysely kuntien vammaispalveluiden vastuuhenkilöille Uusien perhehoitajien rekrytointiin apua Valmennettujen lyhytaikaisten perhehoitajien löytyminen oman kunnan alueelle Vammaisten perhehoidon koordinointi, hoitajien koulutus ja hoitajarekisterin ylläpito ja seuranta (vrt. sijaishuoltoyksikkö) sekä yhteistyö kuntien kanssa. Pysyvä järjestelmä, joka hoitaisi em. tehtävät.

13 KeVa -ennakkovalmennus Arvokas elämä hankkeessa Infotilaisuuksia, jatkuva tiedottaminen, lehti-ilmoittelua n. 30 ilmoitusta Ryhmät (7): Jyväskylässä 2+1, Äänekoski, Jämsä, Keuruu, Joutsa Koulutettu viisi KeVa -kouluttajaa 62 osallistujaa; n. 25 toimeksiantoa Käynnissä olevan ryhmän kautta mahdollista saada jopa 30 uutta perhehoitopaikkaa myös pitkäaikaiseen perhehoitoon Valmennetut perhehoitajat ovat koko maakunnan tarpeita varten Hyvää palautetta valmennustavasta osallistujilta ja kuntien edustajilta Luotu pelisääntöjä muiden perhehoidon toimijoiden kanssa

14 KeVa-ennakkovalmennus Tietoa perhehoidosta Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta Lapsen, nuoren ja aikuisen tuki Minä ja kehitysvammain en ihminen Lapsi, nuori ja aikuinen sekä perheet muutoksessa Kokemuksia perhehoidosta Sitoutua perhehoitajan tehtävään Tehdä yhteistyötä Perhehoitajan asema Tukea perhesuhteita ja yhteyden pitoa muihin läheisiin Tukea kehitystä ja toimintakykyä voimavaralähtöisesti Tukea hyvä elämän toteutumista

15 Esitys ja päätös maakunnallisen perhehoidon koordinoinnin järjestämisestä: 1) Perhehoidon rakenteen luominen, koordinoinnin vahvistaminen/perhehoitoyksikön käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen 2) Perhehoitoperheiden hyvinvointia, erityisesti perhehoitajien jaksamista tukevien toimintamallien sisältöjen kehittäminen 3) Taloudellisten edellytysten varmistaminen

16 Perhehoitoyksikköpilotti ottaa käyttöön maakunnallinen perhehoidon toimintamalli jatkaa jo aloitettua työtä ottaa käyttöön monipuolisesti erilaisia tukitoimia, joilla vastataan perhehoitajien tuen tarpeisiin perhehoitajalain suuntaisesti varmistaa perhehoitoa käyttäville eri-ikäisille henkilöille ja heidän perheilleen turvallisuus, tasaarvo ja osallisuus, hyvinvointi ja arvokas elämä laajentaa perhehoitopalvelut tarvetta vastaavaksi - riittävyys ja saatavuus oikea-aikaisuus! tehostaa tiedottamista ja kampanjointia perhehoitopalvelun mahdollisuuksista luoda edellytyksiä tarjota vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille omaishoidon ja muihin jaksamista tukeviin vapaisiin lyhytaikaisen perhehoidon kautta Elinkaarimalli: luoda edellytyksiä vastaanottaa eri-ikäisiä asiakkaita ja vastata heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa Kehas- ja muiden ohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti siten että entistä useampi käyttävä asiakas voisi asua perheenjäsenenä perhekodissa ottaa käyttöön ja kokeilla uusia toimintamuotoja ns. tehostettu perhehoito, joka voisi vastata paremmin vaativiinkin erityisen tuen tarpeisiin luoda hyvän perhehoidon laadun kriteerit ja eettiset periaatteet päivittää ja yhtenäistää perhehoidon toimintaohje tehostaa perhehoitajalain mukaisten eri perhehoitomuotojen yhteistyötä ja lisätä siten kustannustehokkuutta, vahvistaa perhehoidossa tarvittavaa osaamista ja asiantuntijuutta sekä varmistaa tasa-arvoiset toimintaedellytykset perhehoitopalvelua käyttävien ja siinä toimivien kesken.

17 Vammaisten perhehoidon toimintamalli Ennakointivaihe Rekrytointi ja KeVaennakkovalmennus Tiedottaminen ja etsivä työ uusien perhehoitajien löytämiseksi KeVa-valmennus; tutustumiskäynti, kuntalausunto, rikosrekisteriote 7 tapaamista Kotitehtävät tapaamisten välillä Tilojen esteettömyyden arviointi Perhehoitajaksi aikovan valmiuksien yhteinen arviointi Todistus Perhehoidon aloittaminen ja toimeksianto Perhehoitopaikan valinta yhdessä palveluohjaajien kanssa Toimeksiantosopimus Aloituksen valmistelu ja pehmeä lasku/saattaen aloittaminen perhehoidossa: tutustumiskäynti, aloituskeskustelut Kasvatuskumppanuus Perhehoitajan tuki Toimeksiantajan perehdyttäminen, ohjaus ja valvonta n. 4 x / vuosi Aloitusvaiheen intensiivinen tuki Mentorointi 1 vuosi 6-8 kertaa Työnohjaus Ryhmämuotoinen tuki esim. Voimaryhmä, muu vertaistoiminta Täydennyskoulutus 2 pv / vuosi Maakunnalliset työkokoukset / 1-2 x /v Muu konsultaatio tai koulutus ajankohtaisiin muuttuviin tarpeisiin

18 Hyvinvointia ja turvaa perhehoidon käyttäjälle Vammaisten perhehoidon toimintamalli Yhteistyö: Kuntien palveluohjaajat Työkokoukset 2 x vuosi Ohjausryhmä yhteisten työntekijöiden tukena Muu yhteistyö Perhehoidon seuranta Perhepankki Paikkatilanteen seuranta Laadun kehittäminen Kuntien vastuuhenkilöt Ohjausryhmä Jatkuva rekrytointi Perhehoitomuodosta tiedottaminen Rekrytointi-ilmoitukset Kampanjat Hyvä perhehoito Saatavuus Riittävyys Perhehoitajien tuki Täydennyskoulutus 1-2 x /vuosi Teematilaisuudet Voimaryhmä Vertaistoiminta Koordinaattori Koordinaattori Ennakkovalmennus KeVa-ryhmämuotoinen valmennus 2 ryhmää / vuosi á 7 pariskuntaa KeVa-kouluttajaph Mentorit Perhehoitajan tuki Hyvä aloitusvaihe Aloittavan perhehoitajan tukimuotoja: Ohjauskäynnit, mentorointi, spesifi tuki

19 Työnjako maakunnallisessa mallissa Yksikkö Rekrytointi Ennakkovalmennus KeVa Perhepankin ylläpito Perhehoitopaikkojen välitys Perhehoidon seuranta Vastuuntyöntekijä vammaisten perhehoito, ikäihmisten perhehoito Perhehoitajan tuki Täydennyskoulutus, virkistys Tarvittaessa työparina kunnan työntekijälle Toimintaohjeen päivitys Erityisosaaminen ja perhehoidon asiantuntemuksen varmistaminen Perhehoitomuotojen yhteistyö Kunta Asiakasohjaus Asiakaspäätös perhehoidon sijoituksesta Sijoituksen liittyvä päätöksenteko ja asiakaskohtainen sosiaalityö Toimeksiantosopimus (yhteiset lomakkeet) Palkkioiden maksu, maksusitoumukset, asiakasmaksut (maksatukset asiakkaan omassa kunta) Perhehoitajan perehdyttäminen Viranomaistyön koordinointi Lakisääteinen valvonta Kunnan perhehoidon vastaava: vastuutyöntekijä yksikön kanssa tehtävään yhteistyöhön

20 Millaiset resurssit tarvitaan? Kuntien yhteiset työntekijät: kaksi koordinaattoria, joilla vastuualueina toisella vammaisten perhehoito, toisella ikäihmisten perhehoito Budjetin laskentaperuste 0,50 /asukas (kunnan osuus asukaslukuun suhteutettuna ja kehitysvammaisten henkilöiden osuus 0,6 % ja yli 75 -vuotiaiden määrä väestöstä) Budjetti : kahden työntekijän palkat, KeVa -valmennukset, perhehoitajan tukitoimia, ilmoitukset, jalkautumiseen matkat, työhuone ym. kustannukset

21 Miksi perhehoitoa kannattaa kehittää? - Perhehoidon edullisuus muihin hoitomuotoihin verrattuna - Kustannusvertailua: Perhehoidossa kustannukset riippuvat lapsen/vammaisen henkilön muista palveluista, mutta ovat / vrk (Perhehoitoliitto) K-S vammaispalvelusäätiön Vanamon kustannukset 5 lapsen perhepalveluyksikkö: /vrk riippuen lapsen erityisen tuen tarpeista Lastensuojelun sijaisvanhemmuus (perhehoitoa): /vrk Ammatillisen perhekodit Tavallinen laitostyyppinen hoito / vrk Erityishoidollinen laitoshoito n / vrk Psykiatrinen hoitolaitos > 700 /vrk

22 Perhehoitomuotojen yhteistyö Mahdollisuuksia olisi lisätä esimerkiksi: Rekrytoinnissa ja perhehoidon tunnetuksi tekemisessä; ilmoittelu ja kampanjat Perhehoitajan tuen järjestämisessä Mm. täydennyskoulutus, räätälöidyt seudulliset ryhmät, mentoreiden ja kouluttajien to Sijaistaminen, kiertävä työntekijä Verkottuminen, asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen, yhdessä tekeminen: vammaisuus asioihin liittyvä erityisasiantuntemus, lastensuojelun erityisasiantuntemus, kasvatuskumppanuus, sisarusten huomioiminen perhehoidossa, yksilöllinen ja kokonaisvaltainen arjen tuki, kun lapsella diagnoosi, perhetyön kysymykset Talous- ja hallinnointiasiat

23 Hallinnointi Isäntäkuntamalli TAI Koske Sopimukset jokaisen kunnan kanssa Ohjausryhmä: hallinnoijan edustaja, kuntavastaavat ja koordinaattorit, perhehoitajien edustaja, muita?

24 Mentoritoiminta Perhehoitaja kohtaa tehtävässään kysymyksiä, tilanteita ja tunteita, joissa toinen kokenut perhehoitaja voi tukea omaan kokemukseensa ja hiljaiseen tietoonsa nojaten. Mentorointi on ihmisläheinen tuen muoto, jossa mentori auttaa toista perhehoitajaa kasvamaan kokonaisvaltaisesti tekemällä ja oivaltamalla itse. Mentorointi on kahdenkeskinen, kehittävä, reaaliaikainen, luottamuksellinen, vastavuoroinen, henkilökohtaisesti merkittävä, intensiivinen vuorovaikutussuhde, jossa mentori antaa tukea, ohjausta ja palautetta aktorin henkilökohtaiseen kasvuun. Sopimus kolmikantayhteistyössä: kuntaedustaja/perhehoitaja/mentori Mentorin koulutus Perhehoitoliitto Ei korvaa toimeksiantajatahon palveluohjaajan/sosiaalityöntekijän ohjausta, konsultointia, työnohjausta, koulutusta

25 Pilotti: Toisiamme tukien ryhmämuotoinen perhehoitajien työhyvinvointiryhmä Yhteinen aloitus työtapaamisen yhteydessä Työkykytalo ja työelämän kuormittavat ja hyvinvointia tukevat tekijät, työkirjan käytön alustus Yksilölliset keinot oman hyvinvoinnin tukemiseen, voimavarapolkua pitkin laavulle, voimauttava valokuva Työn ergonomiaa ja fyysinen kunto, haasteellisia tilanteita kotona, mistä tukea kotipaikkakunnalla, Syksy 2013-kevät kehonhuoltoa 2014 ja toiminnallinen harjoite Unen ja ravinnon merkitys hyvinvoinnille, elämän hallinta, jättipallojumppa ja rentoutus Työtapaaminen perhehoitajat ja kuntaedustajat teemalla ammatillinen kasvu, kumppanuus ja verkostojen tuki 8.4. Oman hyvinvointiprojektin edistyminen talven aikana, yhteinen toiminnallinen tekeminen ulkona

26 Kokemuksia ja palautetta perhehoitajan tukipiloteista Ihan se, että istut siinä ja voidaan keskustella on tukea, jota tarvittaisiin arvostustakin. Työnohjausta - jotta jaksaa ja kynnys puhua olisi matala. Toivottavasti pilottihanke perhehoitajien voima-ryhmästä toteutuu jatkossakin, jotta voisin osallistua. Tukiryhmä loistava ja konkreettinen asia. Yksin - kollegojen tapaaminen silloin tällöin tekisi hyvää jaksamiselle. Vanhat perhehoitajat voimaantuneet ja uudet kasvamassa uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Työ tunnetuksi vaikuttaa asemaan ja sitä kautta työhyvinvointiin.

27 Perhehoitajien viestejä (AE-arviointi 2014) Aina voisi edes kokeilla ja kartoittaa perhehoidon mahdollisuus Näkyvyys ja julkisuus on vahvistanut perhehoidon asemaa On noustu aivan uudelle tasolle perhehoidon aseman ja tunnettuuden suhteen Keski-Suomessa Työtä täytyy jatkaa, työ on vasta aluillaan Suurin tuki mitä perhehoitaja tarvitsee on turvattu työn määrä Vesikielellä odotan uutta ryhtiliikettä perhehoidon kenttään

28 Miksi vertaistoimintaa? Toivon viriäminen ajatus, että muutos on mahdollinen. Tilanteen normalisoituminen me-henki, en ole yksin, vastaavassa tilanteessa on muitakin. Jakaminen oman tarinan kertominen ja muiden kuuleminen. Malli- ja selviytymistarinat muutosstrategiat, omien selviytymiskeinojen vahvistuminen. Tuki ja rohkaisu toiset hyväksyvät minut tällaisena, hyväksytyksi tuleminen. Tietojen ja kokemusten jäsentyminen etäisyyden otto omaan tilanteeseen, suhteuttaminen muiden esimerkkien kautta. Tunteiden ilmaisu tunteiden (luopuminen, suru, syyllisyys, ahdistus, viha, häpeä) läpikäyminen ymmärretään osana muutosprosessia. Vanhemmuuden jatkuminen vanhemmuus ei lopu lapsen sijoitukseen. (Esimerkkinä VOIKUKKIA ryhmätoiminnan vaikutuksista, Kujala 2014)

29 Perhehoitajat voimavarapolulla Peurungassa

30 Perhehoidon kehittämiselle perusteita Perhehoidon ensisijaisuus. Lastensuojelulaki 2007/417. Suositus perhehoidon kehittämisestä sisältyy: Valtioneuvoston periaatepäätös 2012:18 ja KEHAS ohjelma. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki. 2012/980 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Julkaisuja 2013:11. STM. Suositus perhehoidon alueelliseen organisointiin sisältyy: Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseksi. Raportteja ja muistioita 2013:7. STM Lainsäädännön muutostarpeet perhehoidossa. Selvityksiä 2010:15. STM

31 Vammaisten perhehoito muualla Suomessa? Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Näillä alueilla kunnat päätyivät yhteistyön organisoinnissa ns. vastuukuntamalliin. Perinteinen kuntayhtymämalli on ollut pitkään käytössä mm. Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Savossa, Satakunnassa ja Uudenmaan alueella. Ikäihmisten perhehoidon ovat alueellisesti organisoineet Kainuu, Varsinais-Suomi ja Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän alue.

32 Maakunta Asukasluku Perhehoidon käyttäjien määrä Pirkanmaan perhehoidon keskus Varsinais-Suomen Vammaisen ja ikäihmisten perhehoitoyksikkö Keski-Suomen perhehoito Satakunnan perhehoitoyksikkö Perhehoitajien määrä Pitkäaikaista 21 perhekotia Tilapäistä perhehoitoa 43 kotia (28 kuntaa) (22 kuntaa) Pitkäaikaisessa perhehoidossa 16 Lyhytaikaisessa Pitkäaikaisessa 72 Lyhytaikaisessa Osa-aikaisessa Yht. 30 perhettä: Perhepankissa 23 perhettä (7 perhettä, joilla asukkaita ei perhepankissa) Ikäihmisten perhehoitoon 4 perhekotia (3-6 asukasta/perhe) Budjetti Henkilöstö Hallinnointi (0,28 cent/as.) :palkat, matkat maakunnassa, 2 valmennusta, perhehoitajien tuki (0,32 cent asukas: yli 75 v ja Kelan etuuksia saavien %osuus väestöstä) Valmennukset Toimintarahaa? : palkat, 2 valmennusta, matkat, perhehoitajien tuki Perhehoitajien tuki n Koordinaattori Ohjaaja Vammaisten perhehoidon koordinaattori Ikäihmisten perhehoidon koordinaattori Koordinaattori Koordinaattori Tampereen kaupunki Kaarina Yhteistyötä sijaishuoltoyksikön kanssa alussa paljon Sote -ratkaisussa erityispalveluna/kunta/k oske? Satakunnan sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö (22 kuntaa) % asukaslukuun perustuva 0,87 cent/as % suoritteista Palveluesimies 4 sosiaalityönteki jä Jyväskylän kaupunki

33 Kokemuksia perhehoitoyksikön toiminnasta Varsinais-Suomessa Onnistuneita sijoituksia: Perhehoidon koordinaattori tuntee perheet ja osaa arvioida perhehoitosijoituksen eri osapuolten kannalta Valmennusten räätälöinti ryhmän osallistujien mukaan Perhehoitosijoitukset ovat hitaita prosesseja toimintamalli auttaa ja tukee prosessia Perhehoidon asiantuntemus karttuu apu ja tuki kunnan työntekijöille Yksikön valmennukset varmistavat perhehoitopaikkojen saatavuuden!

34 Huolenaiheita Kuka ottaa kopin Arvokas elämä hankkeessa tehdystä työstä jälkeen? Perhehoitopaikkoja on vapaana? käytön tehostaminen? Perhehoitajan tuen järjestäminen? Vammaisten lasten palvelut tulevaisuudessa; vanhempien viestit ja kentän viestit? Laaja-alaisen selvityksen tarve?

35 Sitoutuminen maakunnalliseen ajatteluun Yhteistoiminta mahdollistaa synergiaedut Kumppanuus rakentuu Kunnioitus Luottamus Kuuleminen Dialogisuus Paula Korkalainen

36 Arvokas elämä hankkeen taustalla on vahva pyrkimys edistää Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista ja toimia vammaisten lasten tasa-arvoisen kohtelun, turvan ja hoivan sekä oppimisedellytysten edistämiseksi. Kiitos! Arvokas elämä hankkeen etenemistä voi seurata Facebook #arvokaselama

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Vammaisten ja ikäihmisten maakunnallista perhehoidon koordinointi- pilottia on toteutettu kaksivuotisen kuntien välisen

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon valmennus. Riitta Lappi-Khabbal, TtM Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Diakoniaammattikorkeakoulu. www.diak.

Ikäihmisten perhehoidon valmennus. Riitta Lappi-Khabbal, TtM Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Diakoniaammattikorkeakoulu. www.diak. Ikäihmisten perhehoidon valmennus, TtM Sosiaalitalouden tutkimuskeskus, Diakoniaammattikorkeakoulu Valmennuksen tarkoitus ja tavoitteet 1. Taata jokaiselle ikäihmiselle tasavertainen mahdollisuus päästä

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 - Alustavia tuloksia ja havaintoja. 18.1.2013 EERO SILJANDER, CHESS/THL. 1 Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 taustat ja aineisto. STM:n toimeksiantona THL:lle 2012 toteuttaa

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ HANKE VUONNA 2014

ARVOKAS ELÄMÄ HANKE VUONNA 2014 1 ARVOKAS ELÄMÄ HANKE VUONNA 2014 Projektipäällikkö Paula Korkalainen, p. 0400 619 323 Hankkeen tavoitteet 2011-2014: 1) Kehittää Keski-Suomeen hyvät vammaisten lasten ja nuorten perheiden tarpeita vastaavat

Lisätiedot

Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa

Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa Ajoissa tuleva apu lisää hyvinvointia ja säästää rahaa! 22.8.2016 Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, MR-Y/JA 2 22.8.2016 Mitä hyvää meillä on

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Helsinki 17.11.2016 Johanna Moilanen & Taina Era SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Perhehoitoselvitys Välisuomen Ikäkasteen Pekka hankkeen osana tehtiin perhehoitoselvitys. Perhehoitoselvityksessä kartoitetaan ja kuvataan valtakunnallisen

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki 19.2.2016 VN:n periaatepäätös

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde:

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Turvallinen päivähoidon aloitus ja oma hoitajuus -kehittäjäverkosto Tikkalan päiväkodissa 4.2.2010 Paula Korkalainen Pienet päivähoidossa huoli riittävästä turvallisuuden

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö ALUEELLISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT 9.-10.11.2016 Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Outi Rautio Pellon kunta Lapin ALUkoordinaatiotyö Tiedottaminen Alueelliset työkokoukset ja

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maakunnallinen Kuntoutuksen Toimintaohjelma terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntoutusyhteistyön päivitys 2020 luvulle SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGINEN PROJEKTI 2016-2017 Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammahuolto Ylitarkastaja Saija Kujansuu 22.11.2016 1 LSSAVI, kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kehitysvammahuollon paikantaminen

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli 12.9.2008 Taustalla uusi Äänekoski 1.1.2007 Rakennettu uutta kuntaa/perusturvaa; Suolahti, Sumiainen

Lisätiedot

Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti

Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti Ranuan kunnan kuntastrategia: hyvinvoiva kuntalainen, laadukkaat lähipalvelut Riskittömin perhekuntoutus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Palveluohjaus vammaistyössä 28.9.07 Armi Mustakallio Projektipäällikkö, Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittäminen 5.10.2007

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS

VAMMAISPALVELUTYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (6) N KOKOUS Aika 12.9.2011 klo 13.00 16.00 Paikka Kosken kokoustila 202, 2 krs, Matarankatu 4, Jyväskylä Osallistujat Haaki, Raili X Hanhikoski, Emmi X Heikkilä, Marja Henttu, Tuula Hänninen, Tanja

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palvelut Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palveluiden ydinprosessit: 1) Asumisen tukeminen 2) Liikkumisen ja osallisuuden tukeminen 3) Kuntoutus Ennaltaehkäisy HTE on kaikkea sote-palvelujen

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä. Petteri Kukkaniemi Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä Petteri Kukkaniemi Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteemme on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään. 23.9.2015 Petri Puroaho

Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään. 23.9.2015 Petri Puroaho Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään 23.9.2015 Petri Puroaho Vates-säätiö, projekti ja välityömarkkinat Vates-säätiö toimii (1993 - ) vammaisten, pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot