Perhehoidon maakunnallinen toimintamalli. Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Paula Korkalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhehoidon maakunnallinen toimintamalli. Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous 21.3.2014 Paula Korkalainen"

Transkriptio

1 Perhehoidon maakunnallinen toimintamalli Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Paula Korkalainen

2 Esitys Vammaisten perhehoidon toimintamalli ja Arvokas elämä hankkeessa tehty taustatyö perhehoidon kehittämiseksi Perustelut Seuraavat askeleet

3 Perhehoidon kehittäminen Keski-Suomessa Perhehoidon kehittämistyöryhmä Kyselyt: vanhemmat, perhehoitajat ja kuntien vammaispalveluista vastaavat Perhehoitajien kartoitus tehty KeVa -ennakkovalmennuksia eri puolilla Keski-Suomea Perhepankissa uusia perheitä Pilottitoimintaa: työhyvinvointiryhmä l. Voimaryhmä mentoritoiminta koordinointi pilotti menossa Perhehoitajia KeVa -kokemuskouluttajaksi (2 + 2) Mentorointiin 1 perhehoitaja, 1 perhehoitaja koulutuksessa Teemapäiviä ja täydennyskoulutusta mm. teemoista: vuorovaikutus- ja kommunikointi, kasvatuskumppanuus, dialogisuus, autismi, kasvattajan haastavat tilanteet, vammainen lapsi perheessä työpajat, mielen hyvinvoinnin lautasmalli

4 Perhehoidon toimintamallin kehittämisen lähtökohtia Hajanaisuus, yhteistyö sattumanvaraista: tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus puuttuu järjestämisessä Koordinointi puuttuu, paikan metsästys Perhehoitajalain velvoitteet ja uusi perhehoitolaki: perhehoitajan tuen lisäämisvelvoite perhehoitajalla oikeus ohjaukseen ja tukeen Tarpeita laajentaa erityisesti lyhytaikaista perhehoitoa, mutta myös pitkäaikaiselle tarvetta: omaishoidon vapaat, vanhempien jaksamisen tukeminen

5 Toimeksiantosuhteinen perhehoito Hyvä ja onnistunut perhehoito: Rekrytointi, ennakkovalmennus, perhehoitajapankki, sijoitus, tuki/rakenteet, perhehoidon päättyminen. Ei voi rekrytoida ellei tukiprosessi ole kunnossa! Tuki oikeanlaista ja oikea-aikaista perhehoitajien kuuleminen! Tuki on perhehoidon laadun turvaamista, perhehoitajan jaksamisen ja osaamisen varmistamista Toimii valvonnan välineenä = työntekijä tietää mitä perhehoidossa tapahtuu Perhehoitajan tukeminen koituu hoidettavan hyväksi = perhehoitajan tehtävän tukemista

6 Arvio perhehoidon käyttäjistä Keski- Suomessa Hoitopaikkatarve Perhehoitajia Käyttäjiä LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON perhehoito IKÄIHMISTEN perhehoito VAMMAISTEN perhehoito

7 90 Arvioitu vammaisten henkilöiden perhehoidon lisätarve VAMMAISTEN PERHEHOITO Käyttäjiä yht. 171 Hoitopaikkatarve yht Lyhytaikainen Pitkäaikainen Osa-aikainen

8 Arvioitu perhehoitajien lisätarve vammaispalveluissa lähitulevaisuudessa Sijaistus Pitkäaikainen Lyhytaikainen Alle 16-v. YHT v. YHT. 16 Aikuiset YHT. 34 Perhehoitajatarve YHT. 73

9 Kysely perhehoitoa käyttäville vanhemmille 2014 Perhehoitoa tulisi kehittää Perhehoitajien määrä, niin että sitä olisi saatavilla kaikille tarvitsijoille Perheen tarpeiden huomioiminen ja tukeminen Perhehoitoprosessin sujuvuus ja nopeus Perhehoitajien koulutus työn vaatimalla tasolle Arvokkaan hoitomuodon huomioiminen Perhehoidon laadun säilyminen kunnan kuluista huolimatta Palkat, etäisyydet, jaksaminen, pienien paikkakuntien mahdollisuudet järjestää perhehoitoa, hoitopäivien joustava käyttö

10 Kysely perhehoitoa käyttäville vanhemmille Yhteistyö perhehoitajan kanssa: - Suurin osa tyytyväinen, yhdellä vastaajalla negatiivisia kokemuksia Yhteistyö kunnan ja perheen välisessä; hajontaa: - yli puolet ok - kaksi perhettä totesi yhteistyön parantuneen alkukankeuksien jälkeen - kolme perhettä tyytymättömiä: vähäinen yhteydenpito, kunnan hidas toiminta, perhehoitopaikan saamisen kestäminen ja kiinnostuksen lopahtaminen - kunta ei tarkastele tilannetta perheen kokonaistilannetta ja siitä kumpuavia tarpeita oikeanlaisen perhehoidon suhteen 2014 :

11 Vammaisia hoitavien perhehoitajien ohjaustarpeita (haastattelut ) Perhehoidossa olevan lapsesta/asukkaasta keskustelu ja ohjaus tärkeää, etenkin käyttäytymis- ja kommunikaatiopulmien kohdalla Kasvatukselliset keskustelut Kehitysvammaisten henkilöiden vanhenemiseen liittyvät asiat Kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyspulmat Seksuaalisuuteen liittyvät asiat

12 Kysely kuntien vammaispalveluiden vastuuhenkilöille Uusien perhehoitajien rekrytointiin apua Valmennettujen lyhytaikaisten perhehoitajien löytyminen oman kunnan alueelle Vammaisten perhehoidon koordinointi, hoitajien koulutus ja hoitajarekisterin ylläpito ja seuranta (vrt. sijaishuoltoyksikkö) sekä yhteistyö kuntien kanssa. Pysyvä järjestelmä, joka hoitaisi em. tehtävät.

13 KeVa -ennakkovalmennus Arvokas elämä hankkeessa Infotilaisuuksia, jatkuva tiedottaminen, lehti-ilmoittelua n. 30 ilmoitusta Ryhmät (7): Jyväskylässä 2+1, Äänekoski, Jämsä, Keuruu, Joutsa Koulutettu viisi KeVa -kouluttajaa 62 osallistujaa; n. 25 toimeksiantoa Käynnissä olevan ryhmän kautta mahdollista saada jopa 30 uutta perhehoitopaikkaa myös pitkäaikaiseen perhehoitoon Valmennetut perhehoitajat ovat koko maakunnan tarpeita varten Hyvää palautetta valmennustavasta osallistujilta ja kuntien edustajilta Luotu pelisääntöjä muiden perhehoidon toimijoiden kanssa

14 KeVa-ennakkovalmennus Tietoa perhehoidosta Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta Lapsen, nuoren ja aikuisen tuki Minä ja kehitysvammain en ihminen Lapsi, nuori ja aikuinen sekä perheet muutoksessa Kokemuksia perhehoidosta Sitoutua perhehoitajan tehtävään Tehdä yhteistyötä Perhehoitajan asema Tukea perhesuhteita ja yhteyden pitoa muihin läheisiin Tukea kehitystä ja toimintakykyä voimavaralähtöisesti Tukea hyvä elämän toteutumista

15 Esitys ja päätös maakunnallisen perhehoidon koordinoinnin järjestämisestä: 1) Perhehoidon rakenteen luominen, koordinoinnin vahvistaminen/perhehoitoyksikön käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen 2) Perhehoitoperheiden hyvinvointia, erityisesti perhehoitajien jaksamista tukevien toimintamallien sisältöjen kehittäminen 3) Taloudellisten edellytysten varmistaminen

16 Perhehoitoyksikköpilotti ottaa käyttöön maakunnallinen perhehoidon toimintamalli jatkaa jo aloitettua työtä ottaa käyttöön monipuolisesti erilaisia tukitoimia, joilla vastataan perhehoitajien tuen tarpeisiin perhehoitajalain suuntaisesti varmistaa perhehoitoa käyttäville eri-ikäisille henkilöille ja heidän perheilleen turvallisuus, tasaarvo ja osallisuus, hyvinvointi ja arvokas elämä laajentaa perhehoitopalvelut tarvetta vastaavaksi - riittävyys ja saatavuus oikea-aikaisuus! tehostaa tiedottamista ja kampanjointia perhehoitopalvelun mahdollisuuksista luoda edellytyksiä tarjota vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille omaishoidon ja muihin jaksamista tukeviin vapaisiin lyhytaikaisen perhehoidon kautta Elinkaarimalli: luoda edellytyksiä vastaanottaa eri-ikäisiä asiakkaita ja vastata heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa Kehas- ja muiden ohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti siten että entistä useampi käyttävä asiakas voisi asua perheenjäsenenä perhekodissa ottaa käyttöön ja kokeilla uusia toimintamuotoja ns. tehostettu perhehoito, joka voisi vastata paremmin vaativiinkin erityisen tuen tarpeisiin luoda hyvän perhehoidon laadun kriteerit ja eettiset periaatteet päivittää ja yhtenäistää perhehoidon toimintaohje tehostaa perhehoitajalain mukaisten eri perhehoitomuotojen yhteistyötä ja lisätä siten kustannustehokkuutta, vahvistaa perhehoidossa tarvittavaa osaamista ja asiantuntijuutta sekä varmistaa tasa-arvoiset toimintaedellytykset perhehoitopalvelua käyttävien ja siinä toimivien kesken.

17 Vammaisten perhehoidon toimintamalli Ennakointivaihe Rekrytointi ja KeVaennakkovalmennus Tiedottaminen ja etsivä työ uusien perhehoitajien löytämiseksi KeVa-valmennus; tutustumiskäynti, kuntalausunto, rikosrekisteriote 7 tapaamista Kotitehtävät tapaamisten välillä Tilojen esteettömyyden arviointi Perhehoitajaksi aikovan valmiuksien yhteinen arviointi Todistus Perhehoidon aloittaminen ja toimeksianto Perhehoitopaikan valinta yhdessä palveluohjaajien kanssa Toimeksiantosopimus Aloituksen valmistelu ja pehmeä lasku/saattaen aloittaminen perhehoidossa: tutustumiskäynti, aloituskeskustelut Kasvatuskumppanuus Perhehoitajan tuki Toimeksiantajan perehdyttäminen, ohjaus ja valvonta n. 4 x / vuosi Aloitusvaiheen intensiivinen tuki Mentorointi 1 vuosi 6-8 kertaa Työnohjaus Ryhmämuotoinen tuki esim. Voimaryhmä, muu vertaistoiminta Täydennyskoulutus 2 pv / vuosi Maakunnalliset työkokoukset / 1-2 x /v Muu konsultaatio tai koulutus ajankohtaisiin muuttuviin tarpeisiin

18 Hyvinvointia ja turvaa perhehoidon käyttäjälle Vammaisten perhehoidon toimintamalli Yhteistyö: Kuntien palveluohjaajat Työkokoukset 2 x vuosi Ohjausryhmä yhteisten työntekijöiden tukena Muu yhteistyö Perhehoidon seuranta Perhepankki Paikkatilanteen seuranta Laadun kehittäminen Kuntien vastuuhenkilöt Ohjausryhmä Jatkuva rekrytointi Perhehoitomuodosta tiedottaminen Rekrytointi-ilmoitukset Kampanjat Hyvä perhehoito Saatavuus Riittävyys Perhehoitajien tuki Täydennyskoulutus 1-2 x /vuosi Teematilaisuudet Voimaryhmä Vertaistoiminta Koordinaattori Koordinaattori Ennakkovalmennus KeVa-ryhmämuotoinen valmennus 2 ryhmää / vuosi á 7 pariskuntaa KeVa-kouluttajaph Mentorit Perhehoitajan tuki Hyvä aloitusvaihe Aloittavan perhehoitajan tukimuotoja: Ohjauskäynnit, mentorointi, spesifi tuki

19 Työnjako maakunnallisessa mallissa Yksikkö Rekrytointi Ennakkovalmennus KeVa Perhepankin ylläpito Perhehoitopaikkojen välitys Perhehoidon seuranta Vastuuntyöntekijä vammaisten perhehoito, ikäihmisten perhehoito Perhehoitajan tuki Täydennyskoulutus, virkistys Tarvittaessa työparina kunnan työntekijälle Toimintaohjeen päivitys Erityisosaaminen ja perhehoidon asiantuntemuksen varmistaminen Perhehoitomuotojen yhteistyö Kunta Asiakasohjaus Asiakaspäätös perhehoidon sijoituksesta Sijoituksen liittyvä päätöksenteko ja asiakaskohtainen sosiaalityö Toimeksiantosopimus (yhteiset lomakkeet) Palkkioiden maksu, maksusitoumukset, asiakasmaksut (maksatukset asiakkaan omassa kunta) Perhehoitajan perehdyttäminen Viranomaistyön koordinointi Lakisääteinen valvonta Kunnan perhehoidon vastaava: vastuutyöntekijä yksikön kanssa tehtävään yhteistyöhön

20 Millaiset resurssit tarvitaan? Kuntien yhteiset työntekijät: kaksi koordinaattoria, joilla vastuualueina toisella vammaisten perhehoito, toisella ikäihmisten perhehoito Budjetin laskentaperuste 0,50 /asukas (kunnan osuus asukaslukuun suhteutettuna ja kehitysvammaisten henkilöiden osuus 0,6 % ja yli 75 -vuotiaiden määrä väestöstä) Budjetti : kahden työntekijän palkat, KeVa -valmennukset, perhehoitajan tukitoimia, ilmoitukset, jalkautumiseen matkat, työhuone ym. kustannukset

21 Miksi perhehoitoa kannattaa kehittää? - Perhehoidon edullisuus muihin hoitomuotoihin verrattuna - Kustannusvertailua: Perhehoidossa kustannukset riippuvat lapsen/vammaisen henkilön muista palveluista, mutta ovat / vrk (Perhehoitoliitto) K-S vammaispalvelusäätiön Vanamon kustannukset 5 lapsen perhepalveluyksikkö: /vrk riippuen lapsen erityisen tuen tarpeista Lastensuojelun sijaisvanhemmuus (perhehoitoa): /vrk Ammatillisen perhekodit Tavallinen laitostyyppinen hoito / vrk Erityishoidollinen laitoshoito n / vrk Psykiatrinen hoitolaitos > 700 /vrk

22 Perhehoitomuotojen yhteistyö Mahdollisuuksia olisi lisätä esimerkiksi: Rekrytoinnissa ja perhehoidon tunnetuksi tekemisessä; ilmoittelu ja kampanjat Perhehoitajan tuen järjestämisessä Mm. täydennyskoulutus, räätälöidyt seudulliset ryhmät, mentoreiden ja kouluttajien to Sijaistaminen, kiertävä työntekijä Verkottuminen, asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen, yhdessä tekeminen: vammaisuus asioihin liittyvä erityisasiantuntemus, lastensuojelun erityisasiantuntemus, kasvatuskumppanuus, sisarusten huomioiminen perhehoidossa, yksilöllinen ja kokonaisvaltainen arjen tuki, kun lapsella diagnoosi, perhetyön kysymykset Talous- ja hallinnointiasiat

23 Hallinnointi Isäntäkuntamalli TAI Koske Sopimukset jokaisen kunnan kanssa Ohjausryhmä: hallinnoijan edustaja, kuntavastaavat ja koordinaattorit, perhehoitajien edustaja, muita?

24 Mentoritoiminta Perhehoitaja kohtaa tehtävässään kysymyksiä, tilanteita ja tunteita, joissa toinen kokenut perhehoitaja voi tukea omaan kokemukseensa ja hiljaiseen tietoonsa nojaten. Mentorointi on ihmisläheinen tuen muoto, jossa mentori auttaa toista perhehoitajaa kasvamaan kokonaisvaltaisesti tekemällä ja oivaltamalla itse. Mentorointi on kahdenkeskinen, kehittävä, reaaliaikainen, luottamuksellinen, vastavuoroinen, henkilökohtaisesti merkittävä, intensiivinen vuorovaikutussuhde, jossa mentori antaa tukea, ohjausta ja palautetta aktorin henkilökohtaiseen kasvuun. Sopimus kolmikantayhteistyössä: kuntaedustaja/perhehoitaja/mentori Mentorin koulutus Perhehoitoliitto Ei korvaa toimeksiantajatahon palveluohjaajan/sosiaalityöntekijän ohjausta, konsultointia, työnohjausta, koulutusta

25 Pilotti: Toisiamme tukien ryhmämuotoinen perhehoitajien työhyvinvointiryhmä Yhteinen aloitus työtapaamisen yhteydessä Työkykytalo ja työelämän kuormittavat ja hyvinvointia tukevat tekijät, työkirjan käytön alustus Yksilölliset keinot oman hyvinvoinnin tukemiseen, voimavarapolkua pitkin laavulle, voimauttava valokuva Työn ergonomiaa ja fyysinen kunto, haasteellisia tilanteita kotona, mistä tukea kotipaikkakunnalla, Syksy 2013-kevät kehonhuoltoa 2014 ja toiminnallinen harjoite Unen ja ravinnon merkitys hyvinvoinnille, elämän hallinta, jättipallojumppa ja rentoutus Työtapaaminen perhehoitajat ja kuntaedustajat teemalla ammatillinen kasvu, kumppanuus ja verkostojen tuki 8.4. Oman hyvinvointiprojektin edistyminen talven aikana, yhteinen toiminnallinen tekeminen ulkona

26 Kokemuksia ja palautetta perhehoitajan tukipiloteista Ihan se, että istut siinä ja voidaan keskustella on tukea, jota tarvittaisiin arvostustakin. Työnohjausta - jotta jaksaa ja kynnys puhua olisi matala. Toivottavasti pilottihanke perhehoitajien voima-ryhmästä toteutuu jatkossakin, jotta voisin osallistua. Tukiryhmä loistava ja konkreettinen asia. Yksin - kollegojen tapaaminen silloin tällöin tekisi hyvää jaksamiselle. Vanhat perhehoitajat voimaantuneet ja uudet kasvamassa uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Työ tunnetuksi vaikuttaa asemaan ja sitä kautta työhyvinvointiin.

27 Perhehoitajien viestejä (AE-arviointi 2014) Aina voisi edes kokeilla ja kartoittaa perhehoidon mahdollisuus Näkyvyys ja julkisuus on vahvistanut perhehoidon asemaa On noustu aivan uudelle tasolle perhehoidon aseman ja tunnettuuden suhteen Keski-Suomessa Työtä täytyy jatkaa, työ on vasta aluillaan Suurin tuki mitä perhehoitaja tarvitsee on turvattu työn määrä Vesikielellä odotan uutta ryhtiliikettä perhehoidon kenttään

28 Miksi vertaistoimintaa? Toivon viriäminen ajatus, että muutos on mahdollinen. Tilanteen normalisoituminen me-henki, en ole yksin, vastaavassa tilanteessa on muitakin. Jakaminen oman tarinan kertominen ja muiden kuuleminen. Malli- ja selviytymistarinat muutosstrategiat, omien selviytymiskeinojen vahvistuminen. Tuki ja rohkaisu toiset hyväksyvät minut tällaisena, hyväksytyksi tuleminen. Tietojen ja kokemusten jäsentyminen etäisyyden otto omaan tilanteeseen, suhteuttaminen muiden esimerkkien kautta. Tunteiden ilmaisu tunteiden (luopuminen, suru, syyllisyys, ahdistus, viha, häpeä) läpikäyminen ymmärretään osana muutosprosessia. Vanhemmuuden jatkuminen vanhemmuus ei lopu lapsen sijoitukseen. (Esimerkkinä VOIKUKKIA ryhmätoiminnan vaikutuksista, Kujala 2014)

29 Perhehoitajat voimavarapolulla Peurungassa

30 Perhehoidon kehittämiselle perusteita Perhehoidon ensisijaisuus. Lastensuojelulaki 2007/417. Suositus perhehoidon kehittämisestä sisältyy: Valtioneuvoston periaatepäätös 2012:18 ja KEHAS ohjelma. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki. 2012/980 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Julkaisuja 2013:11. STM. Suositus perhehoidon alueelliseen organisointiin sisältyy: Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseksi. Raportteja ja muistioita 2013:7. STM Lainsäädännön muutostarpeet perhehoidossa. Selvityksiä 2010:15. STM

31 Vammaisten perhehoito muualla Suomessa? Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Näillä alueilla kunnat päätyivät yhteistyön organisoinnissa ns. vastuukuntamalliin. Perinteinen kuntayhtymämalli on ollut pitkään käytössä mm. Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Savossa, Satakunnassa ja Uudenmaan alueella. Ikäihmisten perhehoidon ovat alueellisesti organisoineet Kainuu, Varsinais-Suomi ja Suupohjan liikelaitoskuntayhtymän alue.

32 Maakunta Asukasluku Perhehoidon käyttäjien määrä Pirkanmaan perhehoidon keskus Varsinais-Suomen Vammaisen ja ikäihmisten perhehoitoyksikkö Keski-Suomen perhehoito Satakunnan perhehoitoyksikkö Perhehoitajien määrä Pitkäaikaista 21 perhekotia Tilapäistä perhehoitoa 43 kotia (28 kuntaa) (22 kuntaa) Pitkäaikaisessa perhehoidossa 16 Lyhytaikaisessa Pitkäaikaisessa 72 Lyhytaikaisessa Osa-aikaisessa Yht. 30 perhettä: Perhepankissa 23 perhettä (7 perhettä, joilla asukkaita ei perhepankissa) Ikäihmisten perhehoitoon 4 perhekotia (3-6 asukasta/perhe) Budjetti Henkilöstö Hallinnointi (0,28 cent/as.) :palkat, matkat maakunnassa, 2 valmennusta, perhehoitajien tuki (0,32 cent asukas: yli 75 v ja Kelan etuuksia saavien %osuus väestöstä) Valmennukset Toimintarahaa? : palkat, 2 valmennusta, matkat, perhehoitajien tuki Perhehoitajien tuki n Koordinaattori Ohjaaja Vammaisten perhehoidon koordinaattori Ikäihmisten perhehoidon koordinaattori Koordinaattori Koordinaattori Tampereen kaupunki Kaarina Yhteistyötä sijaishuoltoyksikön kanssa alussa paljon Sote -ratkaisussa erityispalveluna/kunta/k oske? Satakunnan sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö (22 kuntaa) % asukaslukuun perustuva 0,87 cent/as % suoritteista Palveluesimies 4 sosiaalityönteki jä Jyväskylän kaupunki

33 Kokemuksia perhehoitoyksikön toiminnasta Varsinais-Suomessa Onnistuneita sijoituksia: Perhehoidon koordinaattori tuntee perheet ja osaa arvioida perhehoitosijoituksen eri osapuolten kannalta Valmennusten räätälöinti ryhmän osallistujien mukaan Perhehoitosijoitukset ovat hitaita prosesseja toimintamalli auttaa ja tukee prosessia Perhehoidon asiantuntemus karttuu apu ja tuki kunnan työntekijöille Yksikön valmennukset varmistavat perhehoitopaikkojen saatavuuden!

34 Huolenaiheita Kuka ottaa kopin Arvokas elämä hankkeessa tehdystä työstä jälkeen? Perhehoitopaikkoja on vapaana? käytön tehostaminen? Perhehoitajan tuen järjestäminen? Vammaisten lasten palvelut tulevaisuudessa; vanhempien viestit ja kentän viestit? Laaja-alaisen selvityksen tarve?

35 Sitoutuminen maakunnalliseen ajatteluun Yhteistoiminta mahdollistaa synergiaedut Kumppanuus rakentuu Kunnioitus Luottamus Kuuleminen Dialogisuus Paula Korkalainen

36 Arvokas elämä hankkeen taustalla on vahva pyrkimys edistää Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista ja toimia vammaisten lasten tasa-arvoisen kohtelun, turvan ja hoivan sekä oppimisedellytysten edistämiseksi. Kiitos! Arvokas elämä hankkeen etenemistä voi seurata Facebook #arvokaselama

Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen. Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11.

Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen. Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11. Uusia tuulia Keski-Suomesta Vammaisten perhehoidon kehittäminen Paula Korkalainen Airi Ahonen Perhehoitoliitto, Helsinki 15.11.2013 Alkutilanne 2011 Perhehoitajia hyvin vähän ei tietoa määristä Lyhytaikainen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

ARVOKAS ARKI LAPSELLE!

ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA PAULA KORKALAINEN (toim.) ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena

Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena Arja Meltaus Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne Kaisi Peltoniemi Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena 1 SISÄLLYSLUETTELO Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ Hoitotyö Mira Koivusaari SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen Pesäpuun kuulumiset 2/2008 Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen PRIDE-valmennus kehitysvammatyön näkökulmasta Perhehoidon

Lisätiedot

Laituri - Lastensuojelun perhehoidon laadun kehittäminen Loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON JULKAISUJA 7/2006

Laituri - Lastensuojelun perhehoidon laadun kehittäminen Loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON JULKAISUJA 7/2006 Laituri - Lastensuojelun perhehoidon laadun kehittäminen Loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON JULKAISUJA 7/2006 Pirjo Holanti LAITURI - LASTENSUOJELUN PERHEHOI- DON LAADUN KEHITTÄMINEN Kotkassa 2004

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012 Työparikonsultaatio Sari Mehtälä 7.8.2012 TIIVISTELMÄ... 2 1. Johdanto... 4 2. Hankkeen tavoitteet... 6 3. Työparikonsultaation kehittäminen... 9 3.1. Kehittämistyön aloittaminen... 9 3.2 Työparikonsultaatio

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot