SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä"

Transkriptio

1 SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Projektipäällikkö Mika Mitikka

2 Hoitajan näkökulma? Pertti Jarla

3 Me olemme Eksote Väestöpohja n asukasta Henkilökuntaa n. 4000

4 Eksoten ikääntyneiden kotihoito 8 kuntaa, 3 suuraluetta, 12 toimialuetta, 44 tiimiä Henkilökuntaa 384 (vakituiset ja määräaikaiset) Kotihoidon asiakkaita 4517 Säännöllisiä kotihoidon asiakkaita 2065 Kotihoidon kontakteja (2012) Säännöllisiä kotihoidon kontakteja (2012) Tavoitteena edistää ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja toiminta- ja työkykyisyyttä laadukkailla, kustannustehokkailla sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvilla palveluilla Ikäihmisten jäljellä olevien voimavarojen vahvistaminen ja itsenäisen asumisen tukeminen kuntouttavaa työotetta ja hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen

5 Nykytilanne ja muutoksen tarve Perinteisesti kotihoidon työvuoron ruuhkahuippu asiakaskäyntien osalta sijoittuu heti aamuun (klo 7:00-10:00), minkä pohjalta määrittyy koko työvuoron resurssitarve Työntekijät ovat vuorossa yleensä koko 8 tuntia välittömän työn osuus verrattuna välilliseen työhön voi jäädä hyvinkin pieneksi Tilastoiminen, kirjaaminen, asiakastiedon hakeminen, avainhallinta ja ajopäiväkirjojen täyttäminen vievät kohtuuttoman paljon työaikaa Kotihoidon yksiköitten välillä ei juurikaan tapahdu työntekijöiden liikkuvuutta, vaan hoidetaan vain oman alueen asiakkaat Myös tiimien sisällä asiakaskäyntien määrän ja välittömän työajan vaihtelut hoitajittain voivat olla merkittäviä työ ei jakaudu tasaisesti Toimialueiden sisällä työvoiman liikkuvuus voi vielä toimia, mutta siirryttäessä yli toimialue- ja kuntarajojen se on muodostunut mahdottomaksi sopivan resurssien optimointityökalun puuttuessa

6 SÄTKY sähköinen kotihoito SÄTKY sähköinen kotihoito hankkeen ( ) tavoite on ottaa käyttöön Eksoten kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä, jolla tehostetaan kotihoidon välitöntä asiakastyötä verrattuna välilliseen työhön Samalla aikaansaadaan myös läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta eri yksiköiden sisälle ja välille sekä kohdennetaan resursseja tarpeen mukaan Kotihoidon henkilöstön lisäksi järjestelmää voivat hyödyntää esimerkiksi yöpartio, ensihoito, turva-auttajat, ateriapalvelu, siivouspalvelut, saunataksi sekä omaiset siirrettävissä suoraan myös muille toimialoille Hanke toteutetaan kahdessa osittain päällekkäisessä vaiheessa, joista ensimmäinen on käynnistynyt 2011 ja toinen 2013 Hankkeen lopputuloksena Eksotessa on käytössä Tiera Mobiili kotihoito toiminnanohjauspalvelu integroituna Eksotessa jo aiemmin käyttöönotettuihin toiminnanohjauksen elementteihin

7 Esimerkki I vaiheen toiminnasta GPS Bluetooth 3G/4G Auton tupakansytyttimeen asennettu moduuli Avauspyynnöt 4 GPRS Järjestelmä koostuu: Autoon asennettava moduuli, joka haistelee Bluetoothin 2kautta onko puhelin lähellä Puhelimeen ladattavasta Severi-ohjelmistosta Puhelimen GPS toiminteesta ajoreitit ja km:t sekä hätäviestitoiminto Severi taustajärjestelmästä asiakas- ja käyttäjätietojen hallinta

8 I vaiheen käyttöönottoprosessi ja vastuut Kotihoito kerää tarvittavat esitiedot: asiakaslistat, osoitteet, isännöitsijätiedot, lukkorungon numerot Mohinet Lahti Oy pyytää kirjallisesti luvat isännöitsijöiltä asennuksiin Kotihoito informoi valmiilla tiedotteella asiakkaat ja heidän omaisensa Asennukset toteutetaan alueittain keskitetysti niin, että asentajalla on mahdollisimman nopea pääsy kohteisiin (ovien avaamiset yms.) Koulutukset ja käyttöopastus tapahtuu samaan aikaan asennusten kanssa Mobiilipäätelaitteet (Nokia 5230/Samsung Galaxy S3 mini) tulevat valmiiksi asennettuina hankkeen toimesta liittymät jokaisella yksiköllä tulee olla valmiina/hankkia itse Jokainen yksikkö nimeää lähitueksi hoitajan, jolla toivottavasti on jo aiempaa kokemusta kosketusnäyttöpuhelimen käytöstä

9 Hankkeen II vaihe Järjestelmän kilpailuttajana ja hankkijana toimi Kuntien Tiera Oy, jolta Eksote hankkii järjestelmän palveluna Eksote ja Mikkelin Seutu-sote, Rantasalmi ja Joroinen edelläkävijäasiakkaina Toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi on valittu FastROI Oy Kotihoidon mobiili toiminnanohjausjärjestelmä ja integraatio työvuorosuunnitteluun Reittien ja resurssien optimointi Mahdollistetaan toiminta yli kunta- ja toimialuerajojen Mahdollistaa hoitajien erityisosaamisen hyödyntämisen Mahdollistaa työn tasapuolisuuden ja läpinäkyvyyden Uusi ammattiryhmä: työnjärjestelijät Kotikäyntien tilastoimisen automatisoiminen asiakkaan luona tapahtuvaksi (Integraatio Efficaan tavoitteena syksyllä 2013) Tulo- ja lähtöaika sähkölukon avaamisesta tai merkataan suoraan mobiilista Muut tarvittavat tiedot käynnin tilastointiin haetaan potilastietojärjestelmästä ja/tai täytetään käsin Lähitulevaisuudessa kirjaaminen tulee tapahtumaan pääsääntöisesti asiakkaan kotona

10 GPS OFFLINE 3G/4G Toiminnanohjaus ja työnjako Muutostenhallinta Reaaliaikainen seuranta Sähköinen lukitusjärjestelmä Matkanseuranta Hätäviestitoiminto HILKKA Asiakaslista ja tehtävät Reaaliaikainen tiedonhallinta Tilastoiminen ja kirjaaminen Viestintä ja lisäohjeet SEVERI MD TITANIA EFFICA POPULUS

11 Toiminnanohjauksella haetaan Vaikuttavuutta Mahdollistetaan asiakkaiden selviytyminen kotona pidempään, terveempänä ja turvallisesti Tuetaan ikääntyneiden hoidon siirtymistä laitoskeskeisestä toimintamallista kotiin Tuottavuutta Vähenevillä resursseilla enemmän asiakastyötä Välillisen työn automatisoiminen vapauttaa työaikaa välittömään asiakastyöhön Tehokas keskitetty työnjako ja joustava käyntien suunnittelu mahdollistaa resurssien ja erityisosaamisen maksimaalisen hyödyntämisen Henkilöstön työturvallisuutta ja hyvinvointia Reaaliaikainen sijaintitieto ja hätäviestiominaisuus parantavat työturvallisuutta Välittömän työajan läpinäkyvyys lisää tasapuolisuutta ja työtyytyväisyyttä Asiakkaiden kohtelun tasapuolisuutta Lisätään läpinäkyvyyttä asiakaskäynneillä Pitämällä viikko-ohjelma ja hoitosuunnitelmat ajan tasalla voidaan apu kohdentaa sitä tarvitseville Mahdollistetaan jatkossa aidosti aikaperusteinen asiakaslaskutus

12 Kotihoidon työprosessin muutos

13 Työnjärjestelijät uusi ammattiryhmä Pertti Jarla

14 Missä mennään tällä hetkellä? Tiera Mobiili kotihoito toiminnanohjauksen pilotointi on aloitettu Eksotessa Täysipäiväinen työnjärjestelijä aloittanut pilotin alussa Vastaa sisällöllisestä osaamisesta ja uusien työnjakajien (6-10) rekrytoinnista Jalkauttamiseen varattava resursseja Eksotessa tarkoitus suunnitella hoitajille 60% välitöntä asiakastyöaikaa / työvuoro = 4h48min Mietittävä tarkkaan aluejako työnjärjestelyalueet eivät tule noudattamaan nykyisiä kunta-/toimialue-/tiimirajoja Pilottivaiheen jälkeen, kun integraatiot on toteutettu, toiminnanohjausjärjestelmän otetaan käyttöön alueittain koko Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä

15 Kotihoidon välittömän työajan lisääminen Tosielämän esimerkkiyksikkö, jossa 50 hoitajaa (luvut seurantatutkimuksella) Asiakaskäyntien keskiarvoinen lukumäärä 5,6 käyntiä/ työvuoro 40 % välittömällä työajalla nousisi 7,3 käyntiin 70% välittömällä työajalla Kyseisessä yksikössä on 280 asiakaskäyntiä/arkipäivä välittömän asiakastyön lisääntyminen 70% mahdollistaisi joko: a) 85 lisäasiakkaan asiakaskäynnin/arkipäivä samalla henkilöstöllä b) 280 asiakaskäynnin hoitamisen 38 hoitajan työpanoksella, jolloin vuositasolla palkkakustannuksissa saavutettaisiin säästöä 12x = Jos yksittäisellä työntekijällä Eksotessa on keskimäärin 8 asiakaskäyntiä/työvuoro, jo 20% lisäys välittömään työaikaan (40% 60%) merkitsee 1,6 asiakaskäynnin lisäystä/työntekijä/työvuoro

16 Kotihoidon välittömän työajan lisääminen - Tavoiteltava välittömän työajan lisääminen saavutetaan: - Asiakkaiden ovien sähkölukoilla (ei tarvitse kerätä/palauttaa avaimia työvuoron alussa ja päätteeksi eikä vaihdella avaimia esim. sairaanhoitaja lähihoitaja kesken työvuoron) - Ajokilometrien automatisoinnilla integraatiorajapinta valmis matkustuksenhallintaohjelmisto Populukseen, pilotissa keskusta pohjoisella toimialueella - Työajanseurannan automatisoinnilla integraatiorajapinta valmis työvuorosuunnitteluohjelmisto Titaniaan, suunniteltu nousee toiminnanohjaukseen ja toteumat Titaniaan, pilotissa keskusta pohjoisella toimialueella Käyntien tilastoimisen automatisoimisella integraatiorajapinta potilastietojärjestelmään työn alla, arvioitu valmistuminen lokakuu Kotihoidon resurssien ja reittien optimoiminen yksiköiden sisällä sekä yli yksikkö-, toimialue- ja kuntarajoen mahdollista potilastietojärjestelmän integraation jälkeen - Tulevaisuudessa myös kirjaaminen tulee siirtymään asiakkaan luona tapahtuvaksi

17 Ensikokemuksia ja huomioon otettavaa 1/2 Käyttöönoton aikataulutus huomioiden myös muut hankkeet Viestintäsuunnitelma Eksotessa I vaiheessa toimittaja pyytänyt luvat isännöitsijöiltä, projektipäällikkö asiakkailta, II vaiheessa henkilökunnan tiedottaminen avainasemassa Tekniikan käyttöönoton kanssa samanaikaisesti tapahtuva toimintamallin ja työprosessin muutos huomioitava riittävä tuki myös tähän Prosessit purettava auki ja kuvattava ennen käyttöönottoa Perinteinen kotihoitotyö vs. uusi toimintamalli Hoitajien on luotettava uuteen tekniikkaan Asiakaskäyntien päivittyminen mobiililaitteeseen Avaimet kerättävä tarvittaessa pois tiimeistä ja talletettava turvalliseen paikkaan Aina kuitenkin oltava avain varalla Riittävä koulutus sekä käyttöönotonaikainen tuki Tukea tarvitaan myös iltaisin ja viikonloppuisin Riittävä sisäinen resursointi + toimittajan tarjoama tuki

18 Ensikokemuksia ja huomioon otettavaa 2/2 Mobiililaitteen valinnassa/käytössä huomioitavaa Saatavuus (järjestelmä optimoitu tietylle alustalle/puhelinmallille) Käytettävyys: ominaisuudet, akun kesto, helppokäyttöisyys Puhelimen käytön opastus henkilökunnalle varattava riittävästi aikaa tutustua ja käyttää puhelinta ennen järjestelmän käyttöönottoa Kuka asentaa sovellukset vaatii jonkin verran teknistä osaamista ja paljon aikaa Tekninen tukihenkilö nimettävä jokaiseen tiimiin Järjestelmien integraatiossa/kokonaisratkaisussa huomioitavaa Integraatiot eri toimijoiden ja järjestelmien välillä voivat vaatia pitkän ja kivisen neuvotteluprosessin sekä hintavan käyttöönottoprojektin Käyttöönotettavasta toiminnanohjausjärjestelmästä tarvitaan integraatio sähkölukitusjärjestelmään, matkanseurantajärjestelmään, potilastietojärjestelmään, matkalaskutusjärjestelmään, työvuorosuunnitteluun sekä Eksoten palveluväylään

19 Seuraavat askeleet Mobiilin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu alueittain Kotihoidon toimintaprosesseja muokataan ja kehitetään samanaikaisesti käyttöönoton kanssa SAKARI (Sujuva arki kotihoidossa asiakaslähtöisellä resursoinnilla) hankkeessa tavoite on kehittää ja jalkauttaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoitoon toimintamalli, joka mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavan, asiakaslähtöisen, tarkoituksenmukaisen ja täysimääräisen hyödyntämisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla puututaan kahteen ilmiöön, jotka aiheuttavat joko suoraan tai välillisesti valtaosan kotihoidon muista merkittävistä haasteista: kotihoidon ruuhkahuippuihin sekä asiakastarpeen ja hoitajaresurssien päivittäiseen vaihteluun Hankkeessa kehitettävän uuden toimintamallin avulla kotihoito pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin siten, että ikäihmiset voivat asua arvokkaasti ja turvallisesti kotonaan pidempään, jolloin muun ympärivuorokautisen hoivan tarve siirtyy merkittävästi

20 Kysyttävää, kommentteja? Kiitos! Mika Mitikka Projektipäällikkö P

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi

Lisätiedot

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Terveiset He l s i n g i n k a u p u n g i n te r vey s ke s ku k s e n h e n ki l ö s tö l e ht i 3/2012 Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Organisaatiouudistus, sivut 3 ja 24 Myllypuro avautui, sivu 4

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN LAITOSHOIDON TUOTTEISTUS HÄMEEN- LINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUJEN LAITOSHOIDON TUOTTEISTUS HÄMEEN- LINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUJEN LAITOSHOIDON TUOTTEISTUS HÄMEEN- LINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Terveysalan ammattilehti 2/2013 Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Tarvikelogistiikkaa 26-27 Sairaalan suunnittelua 28-34 ILMOITUS Alueellinen tietovarasto syntymässä Tricons Oy on tuotteistamassa kehittämäänsä

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot