SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma

2 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita, Kemijärvellä, Savukoskella ja Pelkosenniemellä. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.

3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä Organisaatiomuutokset Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin avulla. Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on oppimisen väline. 510 PERUSOPETUS (TUA) Opetussunnitelma 2016 Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen Oppilaiden liikunnan edistäminen Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle koulutuksen ja ohjauksen kautta. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen. Laaditaan laatukriteerit Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin. Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen. OPS-työryhmän työskentely opettajien VESO-koulutuspäivien yhteydessä Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria toteutuminen Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä. Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin. Toteutuminen Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö. Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti käytössä tietokoneet. Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa. OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteuttaminen Koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään

4 520 LUKIO (TUA) Opetuksen monipuolistaminen ja laadun nostaminen Yhteistyö perusopetuksen kanssa Sähköinen pedagogiikka 535 KANSALAISOPISTO (TUA) Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. B-espanjan ja B-venäjän tarjoamista jatketaan verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä B-ranskan tarjoaminen verkkoopintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä aloitetaan Muiden B-kielien ja muiden lukiokurssien tarjonnan (verkko-opintoina tai muutoin) valmistelu Lukion ja yläluokkien opetuksen tarjoaminen samoissa tiloissa Perusopetuksen ja lukion hallinnon yhdistäminen Lukion henkilökunnan tietotekniset koulutukset Sähköisten arviointimenetelmien määrän kasvattaminen Sähköisen ylioppilaskirjoitustilan järjestäminen Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Yhteiset tilat Yhteinen henkilökunta (rehtori, toimistosihteeri) Koulutusten lukumäärä, osallistuneiden opettajien lukumäärä Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä Tila käyttövalmis viimeistään Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. Osallistujamäärät kunnittain. Osallistujamäärät kunnittain. 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. Henkisen hyvinvoinnin ja vireyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille Asiakaslähtöiset palvelut, eri ikäisille oppijoille suunnatut opinnot ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa (OPH-hanke) Uuden hankerahoituksen hakeminen: uusi etäopetusvälineistö Täydennyskoulutustapahtuma. Oppilaiden laaja ikäjakauma vauvaiästä eläkeikään.

5 Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia Toiminnan laadun kehittäminen Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 550 VAPAA-AIKA (TUA) Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen Yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa; Syrjäytymisen estäminen Monipuolinen aine- ja soitinvalikoima, erillis- rahoituksella toteutettavat hankkeet Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa tuntia vuodessa 252 oppilasta 717 tuntia vuodessa 18 oppilasta 605 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1600 tuntia vuodessa 42 oppilasta Sovitaan avustuskriteerit Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuva muuttuu, tehtäväksi tulee laajemmin tekniikkaan liittyviä töitä ja vahtimestarin sijaistaminen. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikkahanke jatkuu. Soitinesittelyt kouluilla ja eskarivierailut Mahdollisuus alennettuun lukukausimaksuun sosiaalisin perustein; stipendit Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) : kohteena jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimet. Uuden hankerahoituksen hakeminen cembalon korjaamiseksi. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. toteutuminen toteutuminen toteutuminen toteutuminen Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat)

6 Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. Nuorisotoimi Matalan kynnyksen kohtaamispaikka vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalle Nuorisotoimi Ohjaajakoulutuksen järjestäminen Liikuntatoimi Liikuntasuunnitelma Liikuntatoimi Uimahallin kassa-kahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 595 RUOKAPALVELU (TUA) Tuotannonohjausjärjestelmän JAMIX- versiopäivityksen käyttöönotto. Henkilöstöresurssien käytön suunnitelmallisuus Kehittämistiimien jatkuvan parantamisen mallia jatketaan suunnitelmallisesti Laadunhallinnan parantaminen Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Maanantai- ja tiistai-iltapäivisin nuorilla mahdollisuus tulla ja tavata moniammatillisen työryhmän työntekijöitä. Koulutuksen järjestäminen Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Pyydetään tarjoukset kassakahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja -tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Perustetaan vastuuyksiköt ja syötetään asiakasmäärät, saadaan suoritteet - Toimii sisäisen laskutuksen perustana. - Ruokaohjeet ja ruokalista varmistavat tasalaatuisen ateriatuotannon - Elintarviketilaukset tehdään suoraan ohjelman kautta toimittajille Osaajat oikeissa tehtävissä - Titania- työaikajärjestelmän laajentaminen - Vuosilomasuunniteluun ennakointia ja suunnitelmallisuutta Tiimityön tuloksena kehitetään tuotannonprosesseja, selvitystyötä apuna käyttäen. Parantamiset itsearvioinnin myötä. Hankintaan OVA-portomavalvontajärjestelmä, henkilökunta koulutetaan käyttämään toimintoja. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Nuorten kävijöiden määrä Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma. Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi Varamiesjärjestelmä Vuosilomasuunnitelma Prosessiselvitystyön ehdotusten toteutuminen Seurantaraportit Ruokalista

7 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Kustannukset /asukas 45,4 40 VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Päivähoidossa olevien määrä Läsnäolopäivät Toimintakate /asukas Esioppilaat PERUSOPETUS 510 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Oppilasmäärä sis. esiopetus Toimintakate /oppilas Koulukuljetukset /oppilas Kiinteistökulut /oppilas Toimintakate /asukas LUKIO 520 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Opiskelijat ka Toimintakate / asukas Toimintakate / opiskelija vos yksikköhinta vos pohjaiset menot KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) TPE 2014 TA (19,2 %) Toimintakate / opetustunti (19,7 %)

8 Tuntihinta netto Nettokustannus / asukas MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Opetustuntimäärä vuodessa Oppilasmäärä Toimintakate/asukas 49,5 47,6 Nettokustannus/ asukas 22,5 21,7 Nettokustannus /opetustunti 32,5 31,6 VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TPE 2014 TA 2015 Kirjaston verkkopalvelun opastukset. 7 7 Kirjaston kirjavinkkaukset Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) Käyntikerrat kirjastossa Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TPE 2014 TA 2015 Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat NUORISOTOIMI 5520 (TY) TPE 2014 TA 2015 Nuorisotapahtumat Nuorisotilojen kävijämäärät KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TPE 2014 TA 2015 Kulttuuritilaisuudet Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä RUOKAPALVELU 595 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Sairauspoissaolojen vähentyminen 21 pvä / hlö 19 pvä/ hlö Prosessiselvitystyön kehittämisehdotusten käyttöönotto Alustavaa suunnitelmaa tehty toteutuksesta Tuotannon prosessien kuvauspäivitys. Vuosilomasuun nitelma koko vuodelle. Varamiesjärjest elmä listattuna. Esimiesten työtehtävät

9 määritetty. Tuotannon ohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti vuoden 2015 aikana Käyttö minimaalista vuonna 2014 Käyttöönottosuu n-nitelma ja toteuma. Koulutus aikataulu 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluja sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisen poistuman yhteensovittamisella. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Uuden päiväkodin käyttöönotto helmikuussa Toimistopalvelujen uudelleenorganisointi samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. PERUSOPETUS 510 (TUA) Lukion siirtyminen Hillatielle vaikuttaa hallinnon, arjen ja henkilöstön suunnitteluun ja toteutukseen. Sepänmäen koulu lakkaa valtuuston päätöksen mukaisesti ja oppilaiden lähikoulu on jatkossa Särkelän koulu. Koulun teknisen työn tilojen järjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen on alkuvuoden asioita. Opetussuunnitelmatyö jatkuu. LUKIO 520 (TUA) Kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuu ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen siirtymisestä toisen koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Lukion siirtyminen Hillatielle vaikuttaa lukion hallintoon sekä koulutyön sujumiseen ja laatuun. Toiminnan supistuminen vaikuttaa henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan. Ylioppilaskirjoitusten digitalisointi tapahtuu syksystä 2016 alkaen. Valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016.

10 Lukiokoulutuksen järjestämisluvan hakeminen. KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2014 opiskelijoista n. 38 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on edelleen kehittää ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet, terveys ja hyvinvointi. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja vuokrataan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimipaikkoja on paljon, vuositasolla Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistustyö on käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Sen tavoitteena on mm. toteuttaa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistus siten, että lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäjäverkko tiivistyy, koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset paranevat, koulutuksen järjestäjien yhteistyö vahvistuu ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen ja alakohtainen saavutettavuus voidaan turvata. Uudet järjestämisluvat tulevat voimaan alkaen. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Säästövelvoitteista johtuen Kemijärven viikkotuntimäärä on alemmalla, vuoden 2014 tasolla. OKM on alentanut valtionosuuden tuntiperustetta. Tuntihinnan korotus osittain kompensoi em. tulojen menetystä. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja niihin liittyvä opettajien täydennyskoulutus aloitettiin 2013 ja se jatkuu Langattomien yhteyksien teknistä toimivuutta parannetaan keväällä OPH-hankkeet ipad-ympäristö soiton ja musiikin perusteiden opetuksessa sekä Soitinhankinta ja huolto ovat tuoneet lisätuloja ja jatkuvat vuoden 2015 loppuun. Hankerahoitusta haetaan em. kohteisiin lisää. Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Kulttuurisihteerin työstä pois jäännin myötä kulttuuritoimen henkilöstö on vähentynyt. Uutta kulttuurisihteeriä ei palkata, vaan kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa kirjastonjohtaja oman työn ohessa (kirjastonjohtajan tehtävät 50% ja kulttuurisihteerin tehtävät 50% työajasta). Kulttuuritoimen henkilöstö on näin 2,5 henkilötyövuotta. Puustellin vuokraamisesta luovutaan. Mediapaja sulautetaan kiinteäksi osaksi kulttuuritoimea ja videopajaohjaajan tehtävänkuvaa muutetaan kattamaan laajemmin kulttuuritoimen tekniikan hoitoa. Videopajaohjaaja toimii myös vahtimestarin sijaisena.

11 Kirjasto 5510 (TY) Henkilöstöresurssit ovat vähentyneet. Kirjastonjohtaja tekee 50% työajasta kulttuurisihteerin tehtäviä. Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön alkuvuonna ja kirjastoautopalveluja kehitetään. Nuorisotoimi 5520 (TY) Kulttuurikeskuksen nuorisotilalla aloitetaan matalan kynnyksen toimintaa nuorille aikuisille 1 2 kertaa viikossa. Toiminnan tavoitteena on elämänhallinnan taitojen tukeminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Nuorisotilatoimintaa jatketaan Kulttuurikeskuksen ja liikuntahallin nuorisotiloilla. Nuorten määrän vähentyminen näkyy nuorisotilojen kävijämäärissä, mutta ennaltaehkäisevälle ja ohjatulle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Kesällä nuorisotilat ovat kiinni 1 2 kk, silloin toiminnan painopiste on leiri- ja retkitoiminnassa. Kallaanvaaran nuorisotilaa ja Tökärin bänditilaa pidetään avoinna vapaaehtoisvoimin. Ostopalveluna järjestetään salibandykerhotoiminta. Hankerahoitusta on haettu nuorten vertaistiedotustoimintaan, lasten ja nuorten lomaaikojen leiritoimintaan, KemppaKuuluu hankkeelle, jossa taide-, seikkailu- ja draamapedagogiikan keinoin halutaan saada lapset osalliseksi kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä etsivän nuorisotyön toimintakuluihin ja matalan kynnyksen toiminnan käynnistämiseen. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin liikunta-, uima- ja jäähallin palvelut toteutuvat edellisvuoden tasossa. Mikäli tämän vuoden aikana saadaan luotua kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköinen varausjärjestelmä, asiakkaat voivat selata reaaliajassa olevia varauskalentereita ja suorittaa varauksia. Varausjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa liikuntatilojen tehokkaamman käytön. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 20 %. Vuonna 2010 oppilaita oli 770, kun määrä on vuonna 2014 laskenut 620. Oppilaiden määrän aleneminen vaikuttaa toimintaan ja tuo muutoksia tulevaisuudessa esim. palvelukeittiöiden asiakasmääriin. Tulevaisuuden suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja. Ulkoisen myynnin asiakasmäärät lisääntyvät tulevina vuosina, kun ikääntyvien määrä nousee edelleen. Vuonna 2013 valmistettavien vanhusaterioiden aterioita määrä nousi jo lähes ateriaan. Vuonna 2014 vanhusaterioita valmistettiin n annosta. Kehitys on jatkuvassa nousussa ja pyrimme parantamaan palvelujen laatua jatkuvan parantamisen mallilla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä keskittää tulevaisuudessa koulutustarjontaa, joka vaikuttaa jatkossa ruokapalvelun asiakasmäärään. Kaikilta osin asiakasmäärä tulee vähenemään vuonna Perusopetuksen oppilasmäärä laskee tulevaisuudessa, joten suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja.

12 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V SIVISTYSOSASTO Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla. Sisäisen valvonnan erityinen tarkastelukohde on hankintapäätökset. HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. PERUSOPETUS 510 (TUA) Kouluverkon muutosten toteuttaminen: Sepänmäen koulun lakkaaminen ja lukion siirtyminen Hillatien koulun yhteyteen. Opetussuunnitelmatyön jatkaminen. LUKIO 520 (TUA) Lukiokoulutuksen järjestäminen Hillatielle: hallinto, opetuksen hyvä taso, työtilat, opiskelijoiden tilat. Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa ja arvioinnissa: hankinnat, opettajien täydennyskoulutus, oppimisympäristö ja verkko. Oppilaitosten yhteisten opettajien lukumäärän kasvaminen. KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Painopistealueita ovat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Erityisinä kohderyhminä opetuksen kehittämisessä ovat ikäihmiset, nuoret, työttömät ja erityisryhmät. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää kurssi- ja luentotoimintaa jatketaan tehostetusti yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia pyritään myös edistämään. Huomiota kiinnitetään laatu- ja kehittämistoimintaan, josta esimerkkinä maahanmuuttajien ja ns. kakkosasunnon omistavien kotouttaminen. Rehtori jää eläkkeelle kesällä, virka täytetään kaupungin sisäisellä henkilöstösiirrolla. Siihen liittyen siirtymävaiheen opetuksen suunnittelua ja työnjakoa tehostetaan. Pyritään varmistamaan kyläkurssien jatkuvuus huomioiden vähenevät opiskelijamäärät. Kurssien minimiopiskelijamääriä ei nosteta. Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle noin 7 % (korotus syksyllä 2014 oli noin %) lukuun ottamatta mahdollisia erityiskursseja jotka hinnoitellaan erikseen.

13 Opettajien ja muun henkilöstön tieto- ja viestintätekniikka taitoja kehitetään hankeyhteistyön pohjalta. Tietoyhteiskuntavalmiudet koulutuksia kehitetään yhdessä kirjaston ja muiden sidosryhmien kanssa. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Toiminnan painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus (monipuolinen instrumenttivalikoima), tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, uusien oppimisympäristöjen käyttö ja musiikkiteknologia. Oppilaita kannustetaan musiikilliseen luovuuteen mm. sävellyskilpailun avulla (Vesipisaroita 2015 kilpailu, Jean Sibelius 150v. juhlavuosi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KULTTUURI 5500 (TY) Toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin. KIRJASTO 5510 (TY) Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön alkuvuonna 2015, joten kirjastoautopalvelut ovat yksi toiminnan painopiste. Toimintaan haetaan yhteistyökumppaneita järjestöistä ja muista organisaatioista, jotta kirjastoautoon saadaan mielekästä monipalvelua. Kirjaston tilasuunnittelu. Kirjasto on saanut investointimäärärahan uuden asiakastiskin hankintaan. Tiskin sijoittelussa ja suunnittelussa pyritään toimiva tilaratkaisuun ja sujuvaan asiakaspalveluun NUORISOTOIMI 5520 (TY) Nuorisotoimen painopiste on ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Toimintaan on haettu hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Lapin aluehallintovirastosta. LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) Kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuuden selvitystyö. RUOKAPALVELU 595 (TUA) JAMIX- tuotannon - ohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään hallitusti. Otamme prosessiselvitystyön kehittämisehdotukset asteittain käytäntöihin

14 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN TA ED.VUOS TA Muutos Muutos +MUUT 2015 % Sivistyslautakunta 9900 MENOT TULOT , NETTOMENO ,2 Hallinto- ja projektit 9900 MENOT , NETTOMENO ,5 Varhaiskasvatus 9900 MENOT TULOT , NETTOMENO ,3 Perusopetus 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,6 Lukio 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO ,5 Kansalaisopisto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,8 Musiikkiopisto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,1 Vapaa-ajan toiminnot 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO Ruokapalvelu 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO 0

15 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto sivistysosasto SIVISTYSOSASTO TP TPE TA KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulu Henkilöstökorv. ja muut henk.men.korj Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-31.8. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-30.4. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

OSASTO: SIVISTYSOSASTO

OSASTO: SIVISTYSOSASTO OSASTO: SIVISTYSOSASTO Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Jäsen Varajäsen Puheenjohtaja: Suvi Nampajärvi Helena Poikolainen Varapuheenjohtaja: Janne Jussila Juha Kunnari Jäsenet: Helena Alatarvas Kaarina

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1 / 20 SIVISTYSOSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2016 Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 27.1.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus.

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus. SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2014 1" SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015 Markkuun oppilaat / koulu Markkuun koululla 16.3.2015 EVA 17.10.2013 Kunnassa on eri yhteyksissä keskusteltu Markkuun koulun edellytyksistä jatkaa kyläkouluna. Vaikutusten ennakkoarviointitilaisuudessa

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Oletus vakioraportti 26-02-2015 2014 - Lasten ja nuorten palvelut Raportointi 1-12 KUVAUS Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 lukien sivistyspalvelut jaettiin lasten ja nuorten sekä vapaa-ajanpalveluiksi.

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan rahat

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori.

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori. SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011 A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen Opetuksen kehittäminen (samanaikaisopettajuuden

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8. ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.2013 alkaen 2. Toiminnan kuvaus Elämänlaatupalveluiden tavoitteena

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI

KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI Liite B2 / Koulutuslautakunta 24.3.2009 KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI Kevät 2009 Koulutuslautakunta 24.3.2009 1 (8) NAANTALIN KAUPUNGIN STRATEGIATYÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Snellman-kesäyliopiston toiminta. Vapaan sivistystyön työryhmälle

Snellman-kesäyliopiston toiminta. Vapaan sivistystyön työryhmälle Snellman-kesäyliopiston toiminta Vapaan sivistystyön työryhmälle Sisällysluettelo Yleistä Snellman-kesäyliopistosta............................ 3 Määrällisiä tietoja....................................

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot