SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma

2 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita, Kemijärvellä, Savukoskella ja Pelkosenniemellä. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.

3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä Organisaatiomuutokset Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin avulla. Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on oppimisen väline. 510 PERUSOPETUS (TUA) Opetussunnitelma 2016 Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen Oppilaiden liikunnan edistäminen Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle koulutuksen ja ohjauksen kautta. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen. Laaditaan laatukriteerit Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin. Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen. OPS-työryhmän työskentely opettajien VESO-koulutuspäivien yhteydessä Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria toteutuminen Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä. Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin. Toteutuminen Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö. Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti käytössä tietokoneet. Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa. OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteuttaminen Koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään

4 520 LUKIO (TUA) Opetuksen monipuolistaminen ja laadun nostaminen Yhteistyö perusopetuksen kanssa Sähköinen pedagogiikka 535 KANSALAISOPISTO (TUA) Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. B-espanjan ja B-venäjän tarjoamista jatketaan verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä B-ranskan tarjoaminen verkkoopintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä aloitetaan Muiden B-kielien ja muiden lukiokurssien tarjonnan (verkko-opintoina tai muutoin) valmistelu Lukion ja yläluokkien opetuksen tarjoaminen samoissa tiloissa Perusopetuksen ja lukion hallinnon yhdistäminen Lukion henkilökunnan tietotekniset koulutukset Sähköisten arviointimenetelmien määrän kasvattaminen Sähköisen ylioppilaskirjoitustilan järjestäminen Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Yhteiset tilat Yhteinen henkilökunta (rehtori, toimistosihteeri) Koulutusten lukumäärä, osallistuneiden opettajien lukumäärä Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä Tila käyttövalmis viimeistään Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. Osallistujamäärät kunnittain. Osallistujamäärät kunnittain. 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. Henkisen hyvinvoinnin ja vireyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille Asiakaslähtöiset palvelut, eri ikäisille oppijoille suunnatut opinnot ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa (OPH-hanke) Uuden hankerahoituksen hakeminen: uusi etäopetusvälineistö Täydennyskoulutustapahtuma. Oppilaiden laaja ikäjakauma vauvaiästä eläkeikään.

5 Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia Toiminnan laadun kehittäminen Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 550 VAPAA-AIKA (TUA) Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen Yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa; Syrjäytymisen estäminen Monipuolinen aine- ja soitinvalikoima, erillis- rahoituksella toteutettavat hankkeet Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa tuntia vuodessa 252 oppilasta 717 tuntia vuodessa 18 oppilasta 605 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1600 tuntia vuodessa 42 oppilasta Sovitaan avustuskriteerit Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuva muuttuu, tehtäväksi tulee laajemmin tekniikkaan liittyviä töitä ja vahtimestarin sijaistaminen. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikkahanke jatkuu. Soitinesittelyt kouluilla ja eskarivierailut Mahdollisuus alennettuun lukukausimaksuun sosiaalisin perustein; stipendit Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) : kohteena jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimet. Uuden hankerahoituksen hakeminen cembalon korjaamiseksi. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. toteutuminen toteutuminen toteutuminen toteutuminen Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat)

6 Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. Nuorisotoimi Matalan kynnyksen kohtaamispaikka vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalle Nuorisotoimi Ohjaajakoulutuksen järjestäminen Liikuntatoimi Liikuntasuunnitelma Liikuntatoimi Uimahallin kassa-kahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 595 RUOKAPALVELU (TUA) Tuotannonohjausjärjestelmän JAMIX- versiopäivityksen käyttöönotto. Henkilöstöresurssien käytön suunnitelmallisuus Kehittämistiimien jatkuvan parantamisen mallia jatketaan suunnitelmallisesti Laadunhallinnan parantaminen Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Maanantai- ja tiistai-iltapäivisin nuorilla mahdollisuus tulla ja tavata moniammatillisen työryhmän työntekijöitä. Koulutuksen järjestäminen Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Pyydetään tarjoukset kassakahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja -tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Perustetaan vastuuyksiköt ja syötetään asiakasmäärät, saadaan suoritteet - Toimii sisäisen laskutuksen perustana. - Ruokaohjeet ja ruokalista varmistavat tasalaatuisen ateriatuotannon - Elintarviketilaukset tehdään suoraan ohjelman kautta toimittajille Osaajat oikeissa tehtävissä - Titania- työaikajärjestelmän laajentaminen - Vuosilomasuunniteluun ennakointia ja suunnitelmallisuutta Tiimityön tuloksena kehitetään tuotannonprosesseja, selvitystyötä apuna käyttäen. Parantamiset itsearvioinnin myötä. Hankintaan OVA-portomavalvontajärjestelmä, henkilökunta koulutetaan käyttämään toimintoja. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Nuorten kävijöiden määrä Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma. Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi Varamiesjärjestelmä Vuosilomasuunnitelma Prosessiselvitystyön ehdotusten toteutuminen Seurantaraportit Ruokalista

7 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Kustannukset /asukas 45,4 40 VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Päivähoidossa olevien määrä Läsnäolopäivät Toimintakate /asukas Esioppilaat PERUSOPETUS 510 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Oppilasmäärä sis. esiopetus Toimintakate /oppilas Koulukuljetukset /oppilas Kiinteistökulut /oppilas Toimintakate /asukas LUKIO 520 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Opiskelijat ka Toimintakate / asukas Toimintakate / opiskelija vos yksikköhinta vos pohjaiset menot KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) TPE 2014 TA (19,2 %) Toimintakate / opetustunti (19,7 %)

8 Tuntihinta netto Nettokustannus / asukas MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Opetustuntimäärä vuodessa Oppilasmäärä Toimintakate/asukas 49,5 47,6 Nettokustannus/ asukas 22,5 21,7 Nettokustannus /opetustunti 32,5 31,6 VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TPE 2014 TA 2015 Kirjaston verkkopalvelun opastukset. 7 7 Kirjaston kirjavinkkaukset Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) Käyntikerrat kirjastossa Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TPE 2014 TA 2015 Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat NUORISOTOIMI 5520 (TY) TPE 2014 TA 2015 Nuorisotapahtumat Nuorisotilojen kävijämäärät KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TPE 2014 TA 2015 Kulttuuritilaisuudet Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä RUOKAPALVELU 595 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Sairauspoissaolojen vähentyminen 21 pvä / hlö 19 pvä/ hlö Prosessiselvitystyön kehittämisehdotusten käyttöönotto Alustavaa suunnitelmaa tehty toteutuksesta Tuotannon prosessien kuvauspäivitys. Vuosilomasuun nitelma koko vuodelle. Varamiesjärjest elmä listattuna. Esimiesten työtehtävät

9 määritetty. Tuotannon ohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti vuoden 2015 aikana Käyttö minimaalista vuonna 2014 Käyttöönottosuu n-nitelma ja toteuma. Koulutus aikataulu 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluja sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisen poistuman yhteensovittamisella. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Uuden päiväkodin käyttöönotto helmikuussa Toimistopalvelujen uudelleenorganisointi samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. PERUSOPETUS 510 (TUA) Lukion siirtyminen Hillatielle vaikuttaa hallinnon, arjen ja henkilöstön suunnitteluun ja toteutukseen. Sepänmäen koulu lakkaa valtuuston päätöksen mukaisesti ja oppilaiden lähikoulu on jatkossa Särkelän koulu. Koulun teknisen työn tilojen järjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen on alkuvuoden asioita. Opetussuunnitelmatyö jatkuu. LUKIO 520 (TUA) Kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuu ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen siirtymisestä toisen koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Lukion siirtyminen Hillatielle vaikuttaa lukion hallintoon sekä koulutyön sujumiseen ja laatuun. Toiminnan supistuminen vaikuttaa henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan. Ylioppilaskirjoitusten digitalisointi tapahtuu syksystä 2016 alkaen. Valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016.

10 Lukiokoulutuksen järjestämisluvan hakeminen. KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2014 opiskelijoista n. 38 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on edelleen kehittää ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet, terveys ja hyvinvointi. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja vuokrataan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimipaikkoja on paljon, vuositasolla Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistustyö on käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Sen tavoitteena on mm. toteuttaa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistus siten, että lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäjäverkko tiivistyy, koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset paranevat, koulutuksen järjestäjien yhteistyö vahvistuu ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen ja alakohtainen saavutettavuus voidaan turvata. Uudet järjestämisluvat tulevat voimaan alkaen. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Säästövelvoitteista johtuen Kemijärven viikkotuntimäärä on alemmalla, vuoden 2014 tasolla. OKM on alentanut valtionosuuden tuntiperustetta. Tuntihinnan korotus osittain kompensoi em. tulojen menetystä. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja niihin liittyvä opettajien täydennyskoulutus aloitettiin 2013 ja se jatkuu Langattomien yhteyksien teknistä toimivuutta parannetaan keväällä OPH-hankkeet ipad-ympäristö soiton ja musiikin perusteiden opetuksessa sekä Soitinhankinta ja huolto ovat tuoneet lisätuloja ja jatkuvat vuoden 2015 loppuun. Hankerahoitusta haetaan em. kohteisiin lisää. Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Kulttuurisihteerin työstä pois jäännin myötä kulttuuritoimen henkilöstö on vähentynyt. Uutta kulttuurisihteeriä ei palkata, vaan kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa kirjastonjohtaja oman työn ohessa (kirjastonjohtajan tehtävät 50% ja kulttuurisihteerin tehtävät 50% työajasta). Kulttuuritoimen henkilöstö on näin 2,5 henkilötyövuotta. Puustellin vuokraamisesta luovutaan. Mediapaja sulautetaan kiinteäksi osaksi kulttuuritoimea ja videopajaohjaajan tehtävänkuvaa muutetaan kattamaan laajemmin kulttuuritoimen tekniikan hoitoa. Videopajaohjaaja toimii myös vahtimestarin sijaisena.

11 Kirjasto 5510 (TY) Henkilöstöresurssit ovat vähentyneet. Kirjastonjohtaja tekee 50% työajasta kulttuurisihteerin tehtäviä. Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön alkuvuonna ja kirjastoautopalveluja kehitetään. Nuorisotoimi 5520 (TY) Kulttuurikeskuksen nuorisotilalla aloitetaan matalan kynnyksen toimintaa nuorille aikuisille 1 2 kertaa viikossa. Toiminnan tavoitteena on elämänhallinnan taitojen tukeminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Nuorisotilatoimintaa jatketaan Kulttuurikeskuksen ja liikuntahallin nuorisotiloilla. Nuorten määrän vähentyminen näkyy nuorisotilojen kävijämäärissä, mutta ennaltaehkäisevälle ja ohjatulle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Kesällä nuorisotilat ovat kiinni 1 2 kk, silloin toiminnan painopiste on leiri- ja retkitoiminnassa. Kallaanvaaran nuorisotilaa ja Tökärin bänditilaa pidetään avoinna vapaaehtoisvoimin. Ostopalveluna järjestetään salibandykerhotoiminta. Hankerahoitusta on haettu nuorten vertaistiedotustoimintaan, lasten ja nuorten lomaaikojen leiritoimintaan, KemppaKuuluu hankkeelle, jossa taide-, seikkailu- ja draamapedagogiikan keinoin halutaan saada lapset osalliseksi kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä etsivän nuorisotyön toimintakuluihin ja matalan kynnyksen toiminnan käynnistämiseen. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin liikunta-, uima- ja jäähallin palvelut toteutuvat edellisvuoden tasossa. Mikäli tämän vuoden aikana saadaan luotua kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköinen varausjärjestelmä, asiakkaat voivat selata reaaliajassa olevia varauskalentereita ja suorittaa varauksia. Varausjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa liikuntatilojen tehokkaamman käytön. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 20 %. Vuonna 2010 oppilaita oli 770, kun määrä on vuonna 2014 laskenut 620. Oppilaiden määrän aleneminen vaikuttaa toimintaan ja tuo muutoksia tulevaisuudessa esim. palvelukeittiöiden asiakasmääriin. Tulevaisuuden suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja. Ulkoisen myynnin asiakasmäärät lisääntyvät tulevina vuosina, kun ikääntyvien määrä nousee edelleen. Vuonna 2013 valmistettavien vanhusaterioiden aterioita määrä nousi jo lähes ateriaan. Vuonna 2014 vanhusaterioita valmistettiin n annosta. Kehitys on jatkuvassa nousussa ja pyrimme parantamaan palvelujen laatua jatkuvan parantamisen mallilla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä keskittää tulevaisuudessa koulutustarjontaa, joka vaikuttaa jatkossa ruokapalvelun asiakasmäärään. Kaikilta osin asiakasmäärä tulee vähenemään vuonna Perusopetuksen oppilasmäärä laskee tulevaisuudessa, joten suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja.

12 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V SIVISTYSOSASTO Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla. Sisäisen valvonnan erityinen tarkastelukohde on hankintapäätökset. HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. PERUSOPETUS 510 (TUA) Kouluverkon muutosten toteuttaminen: Sepänmäen koulun lakkaaminen ja lukion siirtyminen Hillatien koulun yhteyteen. Opetussuunnitelmatyön jatkaminen. LUKIO 520 (TUA) Lukiokoulutuksen järjestäminen Hillatielle: hallinto, opetuksen hyvä taso, työtilat, opiskelijoiden tilat. Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa ja arvioinnissa: hankinnat, opettajien täydennyskoulutus, oppimisympäristö ja verkko. Oppilaitosten yhteisten opettajien lukumäärän kasvaminen. KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Painopistealueita ovat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Erityisinä kohderyhminä opetuksen kehittämisessä ovat ikäihmiset, nuoret, työttömät ja erityisryhmät. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää kurssi- ja luentotoimintaa jatketaan tehostetusti yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia pyritään myös edistämään. Huomiota kiinnitetään laatu- ja kehittämistoimintaan, josta esimerkkinä maahanmuuttajien ja ns. kakkosasunnon omistavien kotouttaminen. Rehtori jää eläkkeelle kesällä, virka täytetään kaupungin sisäisellä henkilöstösiirrolla. Siihen liittyen siirtymävaiheen opetuksen suunnittelua ja työnjakoa tehostetaan. Pyritään varmistamaan kyläkurssien jatkuvuus huomioiden vähenevät opiskelijamäärät. Kurssien minimiopiskelijamääriä ei nosteta. Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle noin 7 % (korotus syksyllä 2014 oli noin %) lukuun ottamatta mahdollisia erityiskursseja jotka hinnoitellaan erikseen.

13 Opettajien ja muun henkilöstön tieto- ja viestintätekniikka taitoja kehitetään hankeyhteistyön pohjalta. Tietoyhteiskuntavalmiudet koulutuksia kehitetään yhdessä kirjaston ja muiden sidosryhmien kanssa. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Toiminnan painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus (monipuolinen instrumenttivalikoima), tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, uusien oppimisympäristöjen käyttö ja musiikkiteknologia. Oppilaita kannustetaan musiikilliseen luovuuteen mm. sävellyskilpailun avulla (Vesipisaroita 2015 kilpailu, Jean Sibelius 150v. juhlavuosi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KULTTUURI 5500 (TY) Toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin. KIRJASTO 5510 (TY) Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön alkuvuonna 2015, joten kirjastoautopalvelut ovat yksi toiminnan painopiste. Toimintaan haetaan yhteistyökumppaneita järjestöistä ja muista organisaatioista, jotta kirjastoautoon saadaan mielekästä monipalvelua. Kirjaston tilasuunnittelu. Kirjasto on saanut investointimäärärahan uuden asiakastiskin hankintaan. Tiskin sijoittelussa ja suunnittelussa pyritään toimiva tilaratkaisuun ja sujuvaan asiakaspalveluun NUORISOTOIMI 5520 (TY) Nuorisotoimen painopiste on ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Toimintaan on haettu hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Lapin aluehallintovirastosta. LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) Kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuuden selvitystyö. RUOKAPALVELU 595 (TUA) JAMIX- tuotannon - ohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään hallitusti. Otamme prosessiselvitystyön kehittämisehdotukset asteittain käytäntöihin

14 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN TA ED.VUOS TA Muutos Muutos +MUUT 2015 % Sivistyslautakunta 9900 MENOT TULOT , NETTOMENO ,2 Hallinto- ja projektit 9900 MENOT , NETTOMENO ,5 Varhaiskasvatus 9900 MENOT TULOT , NETTOMENO ,3 Perusopetus 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,6 Lukio 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO ,5 Kansalaisopisto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,8 Musiikkiopisto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,1 Vapaa-ajan toiminnot 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO Ruokapalvelu 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO 0

15 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto sivistysosasto SIVISTYSOSASTO TP TPE TA KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulu Henkilöstökorv. ja muut henk.men.korj Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

OSASTO: SIVISTYSOSASTO

OSASTO: SIVISTYSOSASTO OSASTO: SIVISTYSOSASTO Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Jäsen Varajäsen Puheenjohtaja: Suvi Nampajärvi Helena Poikolainen Varapuheenjohtaja: Janne Jussila Juha Kunnari Jäsenet: Helena Alatarvas Kaarina

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.343-12.655-30.002-13.965 4300 Palvelujen

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT 12.3.2014 TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET 2014 1.2 TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen Lapin koulutusfoorumi Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen 14.1.2015 - Juha Narkilahti- Taustaa Prosessi voi olla rinnastettavissa ammatillisen koulutuksen vastaavaan Kemijärven kokemukset ministeriön

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelman toteuma Hyvinvointipalvelualue Sivistyspalvelut

Käyttösuunnitelman toteuma Hyvinvointipalvelualue Sivistyspalvelut 2016 Käyttösuunnitelman toteuma 31.08.2016 Hyvinvointipalvelualue Sivistyspalvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 05.10.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori.

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori. SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan rahat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Varhaiskasvatus: Johtajuuden haasteet uudistuvassa varhaiskasvatuksessa Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos,

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2015 Tulosalue: 700 - Toimintatulot 133 239 142 200 0 142 200 134 857-7 343 1,2 Toimintamenot -1 018 533-1 005 100 0-1 005 100-987 912 17 188-3,0 Toimintakate -885 294-862 900 0-862 900-853 055 9 845-3,6 Suunnitelmapoistot

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2017 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2017 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot