SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma

2 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita, Kemijärvellä, Savukoskella ja Pelkosenniemellä. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.

3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä Organisaatiomuutokset Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin avulla. Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on oppimisen väline. 510 PERUSOPETUS (TUA) Opetussunnitelma 2016 Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen Oppilaiden liikunnan edistäminen Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle koulutuksen ja ohjauksen kautta. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen. Laaditaan laatukriteerit Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin. Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen. OPS-työryhmän työskentely opettajien VESO-koulutuspäivien yhteydessä Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria toteutuminen Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä. Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin. Toteutuminen Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö. Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti käytössä tietokoneet. Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa. OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteuttaminen Koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään

4 520 LUKIO (TUA) Opetuksen monipuolistaminen ja laadun nostaminen Yhteistyö perusopetuksen kanssa Sähköinen pedagogiikka 535 KANSALAISOPISTO (TUA) Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. B-espanjan ja B-venäjän tarjoamista jatketaan verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä B-ranskan tarjoaminen verkkoopintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä aloitetaan Muiden B-kielien ja muiden lukiokurssien tarjonnan (verkko-opintoina tai muutoin) valmistelu Lukion ja yläluokkien opetuksen tarjoaminen samoissa tiloissa Perusopetuksen ja lukion hallinnon yhdistäminen Lukion henkilökunnan tietotekniset koulutukset Sähköisten arviointimenetelmien määrän kasvattaminen Sähköisen ylioppilaskirjoitustilan järjestäminen Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Yhteiset tilat Yhteinen henkilökunta (rehtori, toimistosihteeri) Koulutusten lukumäärä, osallistuneiden opettajien lukumäärä Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä Tila käyttövalmis viimeistään Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. Osallistujamäärät kunnittain. Osallistujamäärät kunnittain. 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. Henkisen hyvinvoinnin ja vireyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille Asiakaslähtöiset palvelut, eri ikäisille oppijoille suunnatut opinnot ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa (OPH-hanke) Uuden hankerahoituksen hakeminen: uusi etäopetusvälineistö Täydennyskoulutustapahtuma. Oppilaiden laaja ikäjakauma vauvaiästä eläkeikään.

5 Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia Toiminnan laadun kehittäminen Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 550 VAPAA-AIKA (TUA) Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen Yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa; Syrjäytymisen estäminen Monipuolinen aine- ja soitinvalikoima, erillis- rahoituksella toteutettavat hankkeet Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa tuntia vuodessa 252 oppilasta 717 tuntia vuodessa 18 oppilasta 605 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1600 tuntia vuodessa 42 oppilasta Sovitaan avustuskriteerit Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuva muuttuu, tehtäväksi tulee laajemmin tekniikkaan liittyviä töitä ja vahtimestarin sijaistaminen. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikkahanke jatkuu. Soitinesittelyt kouluilla ja eskarivierailut Mahdollisuus alennettuun lukukausimaksuun sosiaalisin perustein; stipendit Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) : kohteena jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimet. Uuden hankerahoituksen hakeminen cembalon korjaamiseksi. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. toteutuminen toteutuminen toteutuminen toteutuminen Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat)

6 Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. Nuorisotoimi Matalan kynnyksen kohtaamispaikka vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalle Nuorisotoimi Ohjaajakoulutuksen järjestäminen Liikuntatoimi Liikuntasuunnitelma Liikuntatoimi Uimahallin kassa-kahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 595 RUOKAPALVELU (TUA) Tuotannonohjausjärjestelmän JAMIX- versiopäivityksen käyttöönotto. Henkilöstöresurssien käytön suunnitelmallisuus Kehittämistiimien jatkuvan parantamisen mallia jatketaan suunnitelmallisesti Laadunhallinnan parantaminen Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Maanantai- ja tiistai-iltapäivisin nuorilla mahdollisuus tulla ja tavata moniammatillisen työryhmän työntekijöitä. Koulutuksen järjestäminen Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Pyydetään tarjoukset kassakahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja -tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Perustetaan vastuuyksiköt ja syötetään asiakasmäärät, saadaan suoritteet - Toimii sisäisen laskutuksen perustana. - Ruokaohjeet ja ruokalista varmistavat tasalaatuisen ateriatuotannon - Elintarviketilaukset tehdään suoraan ohjelman kautta toimittajille Osaajat oikeissa tehtävissä - Titania- työaikajärjestelmän laajentaminen - Vuosilomasuunniteluun ennakointia ja suunnitelmallisuutta Tiimityön tuloksena kehitetään tuotannonprosesseja, selvitystyötä apuna käyttäen. Parantamiset itsearvioinnin myötä. Hankintaan OVA-portomavalvontajärjestelmä, henkilökunta koulutetaan käyttämään toimintoja. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Nuorten kävijöiden määrä Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma. Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi Varamiesjärjestelmä Vuosilomasuunnitelma Prosessiselvitystyön ehdotusten toteutuminen Seurantaraportit Ruokalista

7 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Kustannukset /asukas 45,4 40 VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Päivähoidossa olevien määrä Läsnäolopäivät Toimintakate /asukas Esioppilaat PERUSOPETUS 510 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Oppilasmäärä sis. esiopetus Toimintakate /oppilas Koulukuljetukset /oppilas Kiinteistökulut /oppilas Toimintakate /asukas LUKIO 520 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Opiskelijat ka Toimintakate / asukas Toimintakate / opiskelija vos yksikköhinta vos pohjaiset menot KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) TPE 2014 TA (19,2 %) Toimintakate / opetustunti (19,7 %)

8 Tuntihinta netto Nettokustannus / asukas MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Opetustuntimäärä vuodessa Oppilasmäärä Toimintakate/asukas 49,5 47,6 Nettokustannus/ asukas 22,5 21,7 Nettokustannus /opetustunti 32,5 31,6 VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TPE 2014 TA 2015 Kirjaston verkkopalvelun opastukset. 7 7 Kirjaston kirjavinkkaukset Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) Käyntikerrat kirjastossa Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TPE 2014 TA 2015 Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat NUORISOTOIMI 5520 (TY) TPE 2014 TA 2015 Nuorisotapahtumat Nuorisotilojen kävijämäärät KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TPE 2014 TA 2015 Kulttuuritilaisuudet Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä RUOKAPALVELU 595 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Sairauspoissaolojen vähentyminen 21 pvä / hlö 19 pvä/ hlö Prosessiselvitystyön kehittämisehdotusten käyttöönotto Alustavaa suunnitelmaa tehty toteutuksesta Tuotannon prosessien kuvauspäivitys. Vuosilomasuun nitelma koko vuodelle. Varamiesjärjest elmä listattuna. Esimiesten työtehtävät

9 määritetty. Tuotannon ohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti vuoden 2015 aikana Käyttö minimaalista vuonna 2014 Käyttöönottosuu n-nitelma ja toteuma. Koulutus aikataulu 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluja sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisen poistuman yhteensovittamisella. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Uuden päiväkodin käyttöönotto helmikuussa Toimistopalvelujen uudelleenorganisointi samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. PERUSOPETUS 510 (TUA) Lukion siirtyminen Hillatielle vaikuttaa hallinnon, arjen ja henkilöstön suunnitteluun ja toteutukseen. Sepänmäen koulu lakkaa valtuuston päätöksen mukaisesti ja oppilaiden lähikoulu on jatkossa Särkelän koulu. Koulun teknisen työn tilojen järjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen on alkuvuoden asioita. Opetussuunnitelmatyö jatkuu. LUKIO 520 (TUA) Kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuu ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen siirtymisestä toisen koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Lukion siirtyminen Hillatielle vaikuttaa lukion hallintoon sekä koulutyön sujumiseen ja laatuun. Toiminnan supistuminen vaikuttaa henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan. Ylioppilaskirjoitusten digitalisointi tapahtuu syksystä 2016 alkaen. Valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016.

10 Lukiokoulutuksen järjestämisluvan hakeminen. KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2014 opiskelijoista n. 38 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on edelleen kehittää ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet, terveys ja hyvinvointi. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja vuokrataan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimipaikkoja on paljon, vuositasolla Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistustyö on käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Sen tavoitteena on mm. toteuttaa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistus siten, että lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäjäverkko tiivistyy, koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset paranevat, koulutuksen järjestäjien yhteistyö vahvistuu ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen ja alakohtainen saavutettavuus voidaan turvata. Uudet järjestämisluvat tulevat voimaan alkaen. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Säästövelvoitteista johtuen Kemijärven viikkotuntimäärä on alemmalla, vuoden 2014 tasolla. OKM on alentanut valtionosuuden tuntiperustetta. Tuntihinnan korotus osittain kompensoi em. tulojen menetystä. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja niihin liittyvä opettajien täydennyskoulutus aloitettiin 2013 ja se jatkuu Langattomien yhteyksien teknistä toimivuutta parannetaan keväällä OPH-hankkeet ipad-ympäristö soiton ja musiikin perusteiden opetuksessa sekä Soitinhankinta ja huolto ovat tuoneet lisätuloja ja jatkuvat vuoden 2015 loppuun. Hankerahoitusta haetaan em. kohteisiin lisää. Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Kulttuurisihteerin työstä pois jäännin myötä kulttuuritoimen henkilöstö on vähentynyt. Uutta kulttuurisihteeriä ei palkata, vaan kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa kirjastonjohtaja oman työn ohessa (kirjastonjohtajan tehtävät 50% ja kulttuurisihteerin tehtävät 50% työajasta). Kulttuuritoimen henkilöstö on näin 2,5 henkilötyövuotta. Puustellin vuokraamisesta luovutaan. Mediapaja sulautetaan kiinteäksi osaksi kulttuuritoimea ja videopajaohjaajan tehtävänkuvaa muutetaan kattamaan laajemmin kulttuuritoimen tekniikan hoitoa. Videopajaohjaaja toimii myös vahtimestarin sijaisena.

11 Kirjasto 5510 (TY) Henkilöstöresurssit ovat vähentyneet. Kirjastonjohtaja tekee 50% työajasta kulttuurisihteerin tehtäviä. Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön alkuvuonna ja kirjastoautopalveluja kehitetään. Nuorisotoimi 5520 (TY) Kulttuurikeskuksen nuorisotilalla aloitetaan matalan kynnyksen toimintaa nuorille aikuisille 1 2 kertaa viikossa. Toiminnan tavoitteena on elämänhallinnan taitojen tukeminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Nuorisotilatoimintaa jatketaan Kulttuurikeskuksen ja liikuntahallin nuorisotiloilla. Nuorten määrän vähentyminen näkyy nuorisotilojen kävijämäärissä, mutta ennaltaehkäisevälle ja ohjatulle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Kesällä nuorisotilat ovat kiinni 1 2 kk, silloin toiminnan painopiste on leiri- ja retkitoiminnassa. Kallaanvaaran nuorisotilaa ja Tökärin bänditilaa pidetään avoinna vapaaehtoisvoimin. Ostopalveluna järjestetään salibandykerhotoiminta. Hankerahoitusta on haettu nuorten vertaistiedotustoimintaan, lasten ja nuorten lomaaikojen leiritoimintaan, KemppaKuuluu hankkeelle, jossa taide-, seikkailu- ja draamapedagogiikan keinoin halutaan saada lapset osalliseksi kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä etsivän nuorisotyön toimintakuluihin ja matalan kynnyksen toiminnan käynnistämiseen. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin liikunta-, uima- ja jäähallin palvelut toteutuvat edellisvuoden tasossa. Mikäli tämän vuoden aikana saadaan luotua kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköinen varausjärjestelmä, asiakkaat voivat selata reaaliajassa olevia varauskalentereita ja suorittaa varauksia. Varausjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa liikuntatilojen tehokkaamman käytön. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 20 %. Vuonna 2010 oppilaita oli 770, kun määrä on vuonna 2014 laskenut 620. Oppilaiden määrän aleneminen vaikuttaa toimintaan ja tuo muutoksia tulevaisuudessa esim. palvelukeittiöiden asiakasmääriin. Tulevaisuuden suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja. Ulkoisen myynnin asiakasmäärät lisääntyvät tulevina vuosina, kun ikääntyvien määrä nousee edelleen. Vuonna 2013 valmistettavien vanhusaterioiden aterioita määrä nousi jo lähes ateriaan. Vuonna 2014 vanhusaterioita valmistettiin n annosta. Kehitys on jatkuvassa nousussa ja pyrimme parantamaan palvelujen laatua jatkuvan parantamisen mallilla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä keskittää tulevaisuudessa koulutustarjontaa, joka vaikuttaa jatkossa ruokapalvelun asiakasmäärään. Kaikilta osin asiakasmäärä tulee vähenemään vuonna Perusopetuksen oppilasmäärä laskee tulevaisuudessa, joten suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja.

12 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V SIVISTYSOSASTO Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla. Sisäisen valvonnan erityinen tarkastelukohde on hankintapäätökset. HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. PERUSOPETUS 510 (TUA) Kouluverkon muutosten toteuttaminen: Sepänmäen koulun lakkaaminen ja lukion siirtyminen Hillatien koulun yhteyteen. Opetussuunnitelmatyön jatkaminen. LUKIO 520 (TUA) Lukiokoulutuksen järjestäminen Hillatielle: hallinto, opetuksen hyvä taso, työtilat, opiskelijoiden tilat. Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa ja arvioinnissa: hankinnat, opettajien täydennyskoulutus, oppimisympäristö ja verkko. Oppilaitosten yhteisten opettajien lukumäärän kasvaminen. KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Painopistealueita ovat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Erityisinä kohderyhminä opetuksen kehittämisessä ovat ikäihmiset, nuoret, työttömät ja erityisryhmät. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää kurssi- ja luentotoimintaa jatketaan tehostetusti yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia pyritään myös edistämään. Huomiota kiinnitetään laatu- ja kehittämistoimintaan, josta esimerkkinä maahanmuuttajien ja ns. kakkosasunnon omistavien kotouttaminen. Rehtori jää eläkkeelle kesällä, virka täytetään kaupungin sisäisellä henkilöstösiirrolla. Siihen liittyen siirtymävaiheen opetuksen suunnittelua ja työnjakoa tehostetaan. Pyritään varmistamaan kyläkurssien jatkuvuus huomioiden vähenevät opiskelijamäärät. Kurssien minimiopiskelijamääriä ei nosteta. Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle noin 7 % (korotus syksyllä 2014 oli noin %) lukuun ottamatta mahdollisia erityiskursseja jotka hinnoitellaan erikseen.

13 Opettajien ja muun henkilöstön tieto- ja viestintätekniikka taitoja kehitetään hankeyhteistyön pohjalta. Tietoyhteiskuntavalmiudet koulutuksia kehitetään yhdessä kirjaston ja muiden sidosryhmien kanssa. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Toiminnan painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus (monipuolinen instrumenttivalikoima), tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, uusien oppimisympäristöjen käyttö ja musiikkiteknologia. Oppilaita kannustetaan musiikilliseen luovuuteen mm. sävellyskilpailun avulla (Vesipisaroita 2015 kilpailu, Jean Sibelius 150v. juhlavuosi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KULTTUURI 5500 (TY) Toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin. KIRJASTO 5510 (TY) Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön alkuvuonna 2015, joten kirjastoautopalvelut ovat yksi toiminnan painopiste. Toimintaan haetaan yhteistyökumppaneita järjestöistä ja muista organisaatioista, jotta kirjastoautoon saadaan mielekästä monipalvelua. Kirjaston tilasuunnittelu. Kirjasto on saanut investointimäärärahan uuden asiakastiskin hankintaan. Tiskin sijoittelussa ja suunnittelussa pyritään toimiva tilaratkaisuun ja sujuvaan asiakaspalveluun NUORISOTOIMI 5520 (TY) Nuorisotoimen painopiste on ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Toimintaan on haettu hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Lapin aluehallintovirastosta. LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) Kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuuden selvitystyö. RUOKAPALVELU 595 (TUA) JAMIX- tuotannon - ohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään hallitusti. Otamme prosessiselvitystyön kehittämisehdotukset asteittain käytäntöihin

14 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN TA ED.VUOS TA Muutos Muutos +MUUT 2015 % Sivistyslautakunta 9900 MENOT TULOT , NETTOMENO ,2 Hallinto- ja projektit 9900 MENOT , NETTOMENO ,5 Varhaiskasvatus 9900 MENOT TULOT , NETTOMENO ,3 Perusopetus 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,6 Lukio 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO ,5 Kansalaisopisto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,8 Musiikkiopisto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,1 Vapaa-ajan toiminnot 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO Ruokapalvelu 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO 0

15 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto sivistysosasto SIVISTYSOSASTO TP TPE TA KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulu Henkilöstökorv. ja muut henk.men.korj Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus.

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus. SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

kokouksia 8 Läsnä Läsnä

kokouksia 8 Läsnä Läsnä TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto), nuoriso- ja liikuntapalvelut. Marja Astola-Turpeinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot