SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma

2 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita, Kemijärvellä, Savukoskella ja Pelkosenniemellä. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.

3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä Organisaatiomuutokset Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen 505 VARHAISKASVATUS (TUA) Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin avulla. Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on oppimisen väline. 510 PERUSOPETUS (TUA) Opetussunnitelma 2016 Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen Oppilaiden liikunnan edistäminen Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle koulutuksen ja ohjauksen kautta. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen. Laaditaan laatukriteerit Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin. Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen. OPS-työryhmän työskentely opettajien VESO-koulutuspäivien yhteydessä Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria toteutuminen Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä. Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin. Toteutuminen Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö. Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti käytössä tietokoneet. Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa. OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteuttaminen Koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään

4 520 LUKIO (TUA) Opetuksen monipuolistaminen ja laadun nostaminen Yhteistyö perusopetuksen kanssa Sähköinen pedagogiikka 535 KANSALAISOPISTO (TUA) Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. B-espanjan ja B-venäjän tarjoamista jatketaan verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä B-ranskan tarjoaminen verkkoopintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä aloitetaan Muiden B-kielien ja muiden lukiokurssien tarjonnan (verkko-opintoina tai muutoin) valmistelu Lukion ja yläluokkien opetuksen tarjoaminen samoissa tiloissa Perusopetuksen ja lukion hallinnon yhdistäminen Lukion henkilökunnan tietotekniset koulutukset Sähköisten arviointimenetelmien määrän kasvattaminen Sähköisen ylioppilaskirjoitustilan järjestäminen Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Yhteiset tilat Yhteinen henkilökunta (rehtori, toimistosihteeri) Koulutusten lukumäärä, osallistuneiden opettajien lukumäärä Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä Tila käyttövalmis viimeistään Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. Osallistujamäärät kunnittain. Osallistujamäärät kunnittain. 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. Henkisen hyvinvoinnin ja vireyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille Asiakaslähtöiset palvelut, eri ikäisille oppijoille suunnatut opinnot ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa (OPH-hanke) Uuden hankerahoituksen hakeminen: uusi etäopetusvälineistö Täydennyskoulutustapahtuma. Oppilaiden laaja ikäjakauma vauvaiästä eläkeikään.

5 Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia Toiminnan laadun kehittäminen Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 550 VAPAA-AIKA (TUA) Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen Yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa; Syrjäytymisen estäminen Monipuolinen aine- ja soitinvalikoima, erillis- rahoituksella toteutettavat hankkeet Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa tuntia vuodessa 252 oppilasta 717 tuntia vuodessa 18 oppilasta 605 tuntia vuodessa 16 oppilasta 1600 tuntia vuodessa 42 oppilasta Sovitaan avustuskriteerit Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuva muuttuu, tehtäväksi tulee laajemmin tekniikkaan liittyviä töitä ja vahtimestarin sijaistaminen. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikkahanke jatkuu. Soitinesittelyt kouluilla ja eskarivierailut Mahdollisuus alennettuun lukukausimaksuun sosiaalisin perustein; stipendit Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) : kohteena jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimet. Uuden hankerahoituksen hakeminen cembalon korjaamiseksi. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. toteutuminen toteutuminen toteutuminen toteutuminen Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat)

6 Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. Nuorisotoimi Matalan kynnyksen kohtaamispaikka vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalle Nuorisotoimi Ohjaajakoulutuksen järjestäminen Liikuntatoimi Liikuntasuunnitelma Liikuntatoimi Uimahallin kassa-kahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 595 RUOKAPALVELU (TUA) Tuotannonohjausjärjestelmän JAMIX- versiopäivityksen käyttöönotto. Henkilöstöresurssien käytön suunnitelmallisuus Kehittämistiimien jatkuvan parantamisen mallia jatketaan suunnitelmallisesti Laadunhallinnan parantaminen Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Maanantai- ja tiistai-iltapäivisin nuorilla mahdollisuus tulla ja tavata moniammatillisen työryhmän työntekijöitä. Koulutuksen järjestäminen Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Pyydetään tarjoukset kassakahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja -tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Perustetaan vastuuyksiköt ja syötetään asiakasmäärät, saadaan suoritteet - Toimii sisäisen laskutuksen perustana. - Ruokaohjeet ja ruokalista varmistavat tasalaatuisen ateriatuotannon - Elintarviketilaukset tehdään suoraan ohjelman kautta toimittajille Osaajat oikeissa tehtävissä - Titania- työaikajärjestelmän laajentaminen - Vuosilomasuunniteluun ennakointia ja suunnitelmallisuutta Tiimityön tuloksena kehitetään tuotannonprosesseja, selvitystyötä apuna käyttäen. Parantamiset itsearvioinnin myötä. Hankintaan OVA-portomavalvontajärjestelmä, henkilökunta koulutetaan käyttämään toimintoja. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Nuorten kävijöiden määrä Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma. Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi Varamiesjärjestelmä Vuosilomasuunnitelma Prosessiselvitystyön ehdotusten toteutuminen Seurantaraportit Ruokalista

7 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Kustannukset /asukas 45,4 40 VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Päivähoidossa olevien määrä Läsnäolopäivät Toimintakate /asukas Esioppilaat PERUSOPETUS 510 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Oppilasmäärä sis. esiopetus Toimintakate /oppilas Koulukuljetukset /oppilas Kiinteistökulut /oppilas Toimintakate /asukas LUKIO 520 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Opiskelijat ka Toimintakate / asukas Toimintakate / opiskelija vos yksikköhinta vos pohjaiset menot KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) TPE 2014 TA (19,2 %) Toimintakate / opetustunti (19,7 %)

8 Tuntihinta netto Nettokustannus / asukas MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Opetustuntimäärä vuodessa Oppilasmäärä Toimintakate/asukas 49,5 47,6 Nettokustannus/ asukas 22,5 21,7 Nettokustannus /opetustunti 32,5 31,6 VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TPE 2014 TA 2015 Kirjaston verkkopalvelun opastukset. 7 7 Kirjaston kirjavinkkaukset Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, musiikki) Kirjaston lainaus/asukas (kpl) Käyntikerrat kirjastossa Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TPE 2014 TA 2015 Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat NUORISOTOIMI 5520 (TY) TPE 2014 TA 2015 Nuorisotapahtumat Nuorisotilojen kävijämäärät KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TPE 2014 TA 2015 Kulttuuritilaisuudet Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä RUOKAPALVELU 595 (TUA) TPE 2014 TA 2015 Sairauspoissaolojen vähentyminen 21 pvä / hlö 19 pvä/ hlö Prosessiselvitystyön kehittämisehdotusten käyttöönotto Alustavaa suunnitelmaa tehty toteutuksesta Tuotannon prosessien kuvauspäivitys. Vuosilomasuun nitelma koko vuodelle. Varamiesjärjest elmä listattuna. Esimiesten työtehtävät

9 määritetty. Tuotannon ohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti vuoden 2015 aikana Käyttö minimaalista vuonna 2014 Käyttöönottosuu n-nitelma ja toteuma. Koulutus aikataulu 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluja sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisen poistuman yhteensovittamisella. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Uuden päiväkodin käyttöönotto helmikuussa Toimistopalvelujen uudelleenorganisointi samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. PERUSOPETUS 510 (TUA) Lukion siirtyminen Hillatielle vaikuttaa hallinnon, arjen ja henkilöstön suunnitteluun ja toteutukseen. Sepänmäen koulu lakkaa valtuuston päätöksen mukaisesti ja oppilaiden lähikoulu on jatkossa Särkelän koulu. Koulun teknisen työn tilojen järjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen on alkuvuoden asioita. Opetussuunnitelmatyö jatkuu. LUKIO 520 (TUA) Kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuu ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen siirtymisestä toisen koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Lukion siirtyminen Hillatielle vaikuttaa lukion hallintoon sekä koulutyön sujumiseen ja laatuun. Toiminnan supistuminen vaikuttaa henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan. Ylioppilaskirjoitusten digitalisointi tapahtuu syksystä 2016 alkaen. Valtakunnallisen opetussuunnitelman päivitys 2016.

10 Lukiokoulutuksen järjestämisluvan hakeminen. KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyy vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvaa edelleen (vuonna 2014 opiskelijoista n. 38 % oli yli 60-vuotiaita). Tärkeätä on edelleen kehittää ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet, terveys ja hyvinvointi. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeuttaa kurssien järjestämistä mutta entisiä kouluja ja muita tiloja vuokrataan mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät ovat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimipaikkoja on paljon, vuositasolla Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistustyö on käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Sen tavoitteena on mm. toteuttaa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistus siten, että lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäjäverkko tiivistyy, koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset paranevat, koulutuksen järjestäjien yhteistyö vahvistuu ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen ja alakohtainen saavutettavuus voidaan turvata. Uudet järjestämisluvat tulevat voimaan alkaen. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Säästövelvoitteista johtuen Kemijärven viikkotuntimäärä on alemmalla, vuoden 2014 tasolla. OKM on alentanut valtionosuuden tuntiperustetta. Tuntihinnan korotus osittain kompensoi em. tulojen menetystä. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja niihin liittyvä opettajien täydennyskoulutus aloitettiin 2013 ja se jatkuu Langattomien yhteyksien teknistä toimivuutta parannetaan keväällä OPH-hankkeet ipad-ympäristö soiton ja musiikin perusteiden opetuksessa sekä Soitinhankinta ja huolto ovat tuoneet lisätuloja ja jatkuvat vuoden 2015 loppuun. Hankerahoitusta haetaan em. kohteisiin lisää. Asiakasmäärät ovat vakiintuneet. VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Kulttuurisihteerin työstä pois jäännin myötä kulttuuritoimen henkilöstö on vähentynyt. Uutta kulttuurisihteeriä ei palkata, vaan kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa kirjastonjohtaja oman työn ohessa (kirjastonjohtajan tehtävät 50% ja kulttuurisihteerin tehtävät 50% työajasta). Kulttuuritoimen henkilöstö on näin 2,5 henkilötyövuotta. Puustellin vuokraamisesta luovutaan. Mediapaja sulautetaan kiinteäksi osaksi kulttuuritoimea ja videopajaohjaajan tehtävänkuvaa muutetaan kattamaan laajemmin kulttuuritoimen tekniikan hoitoa. Videopajaohjaaja toimii myös vahtimestarin sijaisena.

11 Kirjasto 5510 (TY) Henkilöstöresurssit ovat vähentyneet. Kirjastonjohtaja tekee 50% työajasta kulttuurisihteerin tehtäviä. Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön alkuvuonna ja kirjastoautopalveluja kehitetään. Nuorisotoimi 5520 (TY) Kulttuurikeskuksen nuorisotilalla aloitetaan matalan kynnyksen toimintaa nuorille aikuisille 1 2 kertaa viikossa. Toiminnan tavoitteena on elämänhallinnan taitojen tukeminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Nuorisotilatoimintaa jatketaan Kulttuurikeskuksen ja liikuntahallin nuorisotiloilla. Nuorten määrän vähentyminen näkyy nuorisotilojen kävijämäärissä, mutta ennaltaehkäisevälle ja ohjatulle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle on edelleen tarvetta. Kesällä nuorisotilat ovat kiinni 1 2 kk, silloin toiminnan painopiste on leiri- ja retkitoiminnassa. Kallaanvaaran nuorisotilaa ja Tökärin bänditilaa pidetään avoinna vapaaehtoisvoimin. Ostopalveluna järjestetään salibandykerhotoiminta. Hankerahoitusta on haettu nuorten vertaistiedotustoimintaan, lasten ja nuorten lomaaikojen leiritoimintaan, KemppaKuuluu hankkeelle, jossa taide-, seikkailu- ja draamapedagogiikan keinoin halutaan saada lapset osalliseksi kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä etsivän nuorisotyön toimintakuluihin ja matalan kynnyksen toiminnan käynnistämiseen. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kaupungin liikunta-, uima- ja jäähallin palvelut toteutuvat edellisvuoden tasossa. Mikäli tämän vuoden aikana saadaan luotua kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköinen varausjärjestelmä, asiakkaat voivat selata reaaliajassa olevia varauskalentereita ja suorittaa varauksia. Varausjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa liikuntatilojen tehokkaamman käytön. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 20 %. Vuonna 2010 oppilaita oli 770, kun määrä on vuonna 2014 laskenut 620. Oppilaiden määrän aleneminen vaikuttaa toimintaan ja tuo muutoksia tulevaisuudessa esim. palvelukeittiöiden asiakasmääriin. Tulevaisuuden suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja. Ulkoisen myynnin asiakasmäärät lisääntyvät tulevina vuosina, kun ikääntyvien määrä nousee edelleen. Vuonna 2013 valmistettavien vanhusaterioiden aterioita määrä nousi jo lähes ateriaan. Vuonna 2014 vanhusaterioita valmistettiin n annosta. Kehitys on jatkuvassa nousussa ja pyrimme parantamaan palvelujen laatua jatkuvan parantamisen mallilla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä keskittää tulevaisuudessa koulutustarjontaa, joka vaikuttaa jatkossa ruokapalvelun asiakasmäärään. Kaikilta osin asiakasmäärä tulee vähenemään vuonna Perusopetuksen oppilasmäärä laskee tulevaisuudessa, joten suunnittelussa pitää pyrkiä keskittämään toimintoja.

12 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V SIVISTYSOSASTO Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla. Sisäisen valvonnan erityinen tarkastelukohde on hankintapäätökset. HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. PERUSOPETUS 510 (TUA) Kouluverkon muutosten toteuttaminen: Sepänmäen koulun lakkaaminen ja lukion siirtyminen Hillatien koulun yhteyteen. Opetussuunnitelmatyön jatkaminen. LUKIO 520 (TUA) Lukiokoulutuksen järjestäminen Hillatielle: hallinto, opetuksen hyvä taso, työtilat, opiskelijoiden tilat. Tieto- ja viestintätekniikan edistäminen opetuksessa ja arvioinnissa: hankinnat, opettajien täydennyskoulutus, oppimisympäristö ja verkko. Oppilaitosten yhteisten opettajien lukumäärän kasvaminen. KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Painopistealueita ovat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Erityisinä kohderyhminä opetuksen kehittämisessä ovat ikäihmiset, nuoret, työttömät ja erityisryhmät. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää kurssi- ja luentotoimintaa jatketaan tehostetusti yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia pyritään myös edistämään. Huomiota kiinnitetään laatu- ja kehittämistoimintaan, josta esimerkkinä maahanmuuttajien ja ns. kakkosasunnon omistavien kotouttaminen. Rehtori jää eläkkeelle kesällä, virka täytetään kaupungin sisäisellä henkilöstösiirrolla. Siihen liittyen siirtymävaiheen opetuksen suunnittelua ja työnjakoa tehostetaan. Pyritään varmistamaan kyläkurssien jatkuvuus huomioiden vähenevät opiskelijamäärät. Kurssien minimiopiskelijamääriä ei nosteta. Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle noin 7 % (korotus syksyllä 2014 oli noin %) lukuun ottamatta mahdollisia erityiskursseja jotka hinnoitellaan erikseen.

13 Opettajien ja muun henkilöstön tieto- ja viestintätekniikka taitoja kehitetään hankeyhteistyön pohjalta. Tietoyhteiskuntavalmiudet koulutuksia kehitetään yhdessä kirjaston ja muiden sidosryhmien kanssa. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Toiminnan painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus (monipuolinen instrumenttivalikoima), tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, uusien oppimisympäristöjen käyttö ja musiikkiteknologia. Oppilaita kannustetaan musiikilliseen luovuuteen mm. sävellyskilpailun avulla (Vesipisaroita 2015 kilpailu, Jean Sibelius 150v. juhlavuosi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KULTTUURI 5500 (TY) Toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin. KIRJASTO 5510 (TY) Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön alkuvuonna 2015, joten kirjastoautopalvelut ovat yksi toiminnan painopiste. Toimintaan haetaan yhteistyökumppaneita järjestöistä ja muista organisaatioista, jotta kirjastoautoon saadaan mielekästä monipalvelua. Kirjaston tilasuunnittelu. Kirjasto on saanut investointimäärärahan uuden asiakastiskin hankintaan. Tiskin sijoittelussa ja suunnittelussa pyritään toimiva tilaratkaisuun ja sujuvaan asiakaspalveluun NUORISOTOIMI 5520 (TY) Nuorisotoimen painopiste on ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Toimintaan on haettu hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Lapin aluehallintovirastosta. LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) Kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuuden selvitystyö. RUOKAPALVELU 595 (TUA) JAMIX- tuotannon - ohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään hallitusti. Otamme prosessiselvitystyön kehittämisehdotukset asteittain käytäntöihin

14 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN TA ED.VUOS TA Muutos Muutos +MUUT 2015 % Sivistyslautakunta 9900 MENOT TULOT , NETTOMENO ,2 Hallinto- ja projektit 9900 MENOT , NETTOMENO ,5 Varhaiskasvatus 9900 MENOT TULOT , NETTOMENO ,3 Perusopetus 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,6 Lukio 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO ,5 Kansalaisopisto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,8 Musiikkiopisto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,1 Vapaa-ajan toiminnot 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO Ruokapalvelu 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO 0

15 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto sivistysosasto SIVISTYSOSASTO TP TPE TA KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulu Henkilöstökorv. ja muut henk.men.korj Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-31.8. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-30.4. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

OSASTO: SIVISTYSOSASTO

OSASTO: SIVISTYSOSASTO OSASTO: SIVISTYSOSASTO Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Jäsen Varajäsen Puheenjohtaja: Suvi Nampajärvi Helena Poikolainen Varapuheenjohtaja: Janne Jussila Juha Kunnari Jäsenet: Helena Alatarvas Kaarina

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1 / 20 SIVISTYSOSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2016 Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 27.1.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus.

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus. SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2014 1" SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Kä yttö tälöuden töteutumä 2016

Kä yttö tälöuden töteutumä 2016 Kä yttö tälöuden töteutumä 2016 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki, Sivistyslautakunta 15.3.2017 1 VASTUUALUE: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1. Toiminta-ajatus Vastuualue

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015 Markkuun oppilaat / koulu Markkuun koululla 16.3.2015 EVA 17.10.2013 Kunnassa on eri yhteyksissä keskusteltu Markkuun koulun edellytyksistä jatkaa kyläkouluna. Vaikutusten ennakkoarviointitilaisuudessa

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016

TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016 TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016 1 2 Sivistystoimi Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Käyttösuunnitelman toteutuma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Käyttösuunnitelman toteutuma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2016 Käyttösuunnitelman toteutuma 30.4.2016 Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 25.5.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.343-12.655-30.002-13.965 4300 Palvelujen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Oletus vakioraportti 26-02-2015 2014 - Lasten ja nuorten palvelut Raportointi 1-12 KUVAUS Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 lukien sivistyspalvelut jaettiin lasten ja nuorten sekä vapaa-ajanpalveluiksi.

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen Lapin koulutusfoorumi Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen 14.1.2015 - Juha Narkilahti- Taustaa Prosessi voi olla rinnastettavissa ammatillisen koulutuksen vastaavaan Kemijärven kokemukset ministeriön

Lisätiedot