TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2300 henkilöä, samaan aikaan lapsimäärä jatkaa vähenemistään mutta samalla ikääntyvän väestön osuus lisääntyy. Haasteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaaajanpalvelut ja niiden tukipalvelut taloudellisesti. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Resurssien kohdentaminen tehokkaasti on myös sivistysosaston tulevien vuosien haaste. Erityisopetus integroidaan ryhmittäin yleisopetukseen. Tulevana vuonna tulee haettavaksi mm. lukiokoulutuksen järjestämislupa. Itä-Lapin ammattiopisto eli Kemijärven järjestämä seutukunnallinen ammatillinen koulutus siirtyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan ja sen toiminnaksi. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi toteutuminen, raportti Tavoiteorganisaatiotyön jatkaminen Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Tilojen tarpeen arviointi 2. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus Päätösten valmistelu ja toteuttamien 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla Suunnitelma kulttuuristrategian tekemisestä toteutuminen toteutuminen Tavoiteorganisa atiotyötä jatkettu. Hlöstösuunnitel maa toteutettu. Tiloja vähennetty. Päätösten toimeenpano valmisteltu (muutot kesällä) Ei aloitettu.

2 2 4. Talousarvion toteutuminen SIVISTYSLAUTAKUNTA Tot %/TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Perusopetus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Lukio TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT ,

3 3 TOIMINTAKATE , Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE Tunnusluvut Sivistysosasto Tot * * Henkilöstökulut , Muutos % -31,2 Palvelujen ostot , Muutos % -40,9 Toimintakate /as Asukasluku

4 4 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Hallinto ja projektit Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue on osaston tukipalvelua ja sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluita sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisenpoistuman yhteensovittamisella. Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koultuuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistopalvelut 5. Talous 2. Organisaatiomuutokset Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen 3. Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen Hallinto ja projektit Tot Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla toteutuminen yhdistetty osallistuttu hallintoosaston organisoimaan työhön toteutettu: tietoa vaihdettu, neuvotteluja pidetty TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Henkilöstökulut , Tunnusluvut Hallinto Tot TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -50,40 Palvelujen ostot , Muutos % -70,61 Toimintakate /as -12,0-2,8-40,0-40,0 0 Asukasluku * Eläkemenoperusteisten maksujen kertaerät eivät ole vielä kirjautuneet hallinnon tulosalueen kustannuksiin.

5 5 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Pekkala Virka-asema: päivähoidon johtaja 1. Toiminta-ajatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanss. Lähipäiväkoti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä mm. henkilökunnan ja toiminnan osalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimistopalvelut organisoidaan uudelleen samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatus otetaan huomioon kun tehdään suunnitelma perusopetuksen organisoinnista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä toimintakulttuurin avulla 2. Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen 3. Hyvinvointiosaamisen kehittäminen 4. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle ja ohjauksen kautta Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin Liikuntakoulutus järjestetään syksyllä Päivittäin liikuntaleikkejä Laaditaan laatukriteerit Toteutuminen Työnalla Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti tietokoneet käytössä Tyhy-toiminta Työnantajan kampanjat mm. hiihto, pyöräily Henkilöstön TVTkoulutus käynnissä TVT-laitteita hankitaan 5. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa Toteutunut

6 6 5. Talous Varhaiskasvatus Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Varhaiskasvatus Tot Henkilöstökulut , Muutos % -17,5 Palvelujen ostot , Muutos % 9,2 Toimintakate /as -82,6-74, Asukasluku

7 7 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Perusopetus Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kouluverkkoa supistetaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Erityisopetus integroidaan yleisopetukseen. Ryhmäkokoja kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma valmistellaan päätettäväksi vuoden 2015 aikana. Avustusten turvin tuetaan koulujen kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistä atk-luokista luovutaan ja näin saadaan tilojen käyttöön tehokkuutta. Yhteistyötä lukion ja seutukunnan muiden peruskoulujen kanssa lisätään. Sivistyslautakunnalle tuodaan päätettäväksi kaupungintasoinen oppilaaksiottoalue. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetussuunnitelma 2016 OPS- työryhmän työskentely opettajien VESOkoulutuspäivien yhteydessä OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS-työ jatkuu suunnitelman mukaisesti 2. Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen 3. Oppilaiden liikunnan edistäminen Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteutuminen Opettajien koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään Laitetilaukset tehty, tvt-koulutus alkanut, tvt-tiimi nimetty ja aloittanut työnsä Välituntiliikuntaa lisätty hankkeen avulla. Tapahtumia järjestetty ja esim. kotitehtäviä annettu. Tukena hanke. 5. Talous Perusopetus Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut ,

8 8 6. Tunnusluvut Perusopetus Tot Henkilöstökulut , Muutos % -9,6 Palvelujen ostot , Muutos % -6,9 Toimintakate /as -281,6-264, Asukasluku

9 9 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Lukio Vastuuhenkilö: Marikka Marjokorpi Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven lukio on laadukas toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen, antaa monipuolisen ja vankan pohjan korkean asteen vaativiin jatkoopintoihin sekä harjoittaa opiskelijoita toimimaan joustavasti alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven lukio kasvattaa kurssivalikoimaansa entistä monipuolisemmaksi verkko-opinnoilla yhteistyölukioiden kanssa. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollista opiskella haluamaansa lyhyen oppimäärän vierasta kieltä. Lukio valmistautuu lukiokoulutuksen järjestämislupauudistukseen supistamalla voimakkaasti kiinteistö- ja hallintokuluja. Tämä toteutetaan tiiviimmällä yhteistyöllä perusopetuksen kanssa. Tavoitteena on, että henkilöstön ja opetustilojen luonteva yhteiskäyttö nostaa lukio-opetuksen laatua Kemijärvellä entuudestaan. Lukio terävöittää henkilöstökoulutuksin opetushenkilökunnan tietoteknistä osaamista, laajentaa opiskelijoiden mukavuusaluetta sähköisessä opetusmaailmassa ja valmistautuu näin ollen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyksi Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetuksen Vieraiden kielten tarjonnan Opiskeltavien kielten Espanja ja venäjä jatkuvat monipuolistaminen ja laajentaminen laadun nostaminen lukumäärä, kulut ( ) keväällä ja todennäköisesti myös syksyllä. Muiden oppiaineiden kuin kielten tarjonnan laajentaminen/tehostaminen Opiskeltujen kurssien lukumäärä, kulut ( ) Toteutunut 2. Tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa 3. Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen 4. Sähköinen pedagogiikka Yhteiset tilat, hallinto ja henkilökunta Valinnaisten liikuntakurssien sisällön monipuolistaminen Oppiainekohtainen sähköinen pedagogiikka Toteutuminen Valinnaisten liikuntakurssien osallistujamäärä Henkilöstökoulutukset Valmistelu kesken. Toteutuu suunnitelman mukaisesti, työryhmä valmistelee, tutustuttu tiloihin. Hakuprosessi kesken. Sähköiset arviointimenetelmät Sähköisten arviointimenetelmien käytön kartoitus Koulutusta järjestetty. Valmius sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Henkilöstön ja oppilaiden valmius, koetila Sähköisiä kokeita pidetty ja tutustuttu yo-kirjoitusten järjestelmään.

10 10 5. Talous Lukio Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Lukio Tot Henkilöstökulut , Muutos % -14,4 Palvelujen ostot , Muutos % -43,5 Toimintakate /as -37,5-40, Asukasluku

11 11 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Tapio Kostamo Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle ja seuraavina kahtena lukuvuotena kullakin 5-10 %. Vakinaisen henkilöstön vastuualueita ja toimenkuvia tarkennetaan. Vakinaisen henkilöstön ja tuntiopettajien tieto- ja viestintätekniikka-taitojen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan. Selvitetään kaupungin ulkopuolisten tilojen korvaamista kaupungin tiloilla. Opintoryhmien vähimmäisopiskelijamääriä tarkistetaan seuraavaan lukuvuoteen. Matkakuluja ja välinevuokria pyritään pienentämään. Teknisen työn yhteishankintoja tehostetaan. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. 2. Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja. Osallistujamäärät kunnittain. Yhteensä 4717 opetustuntia, Kemijärvi 3679 (58 toimipaikkaa), Pelkosenniemi 750 (7), Savukoski 288 (4) Yhteensä 1262 osallistujaa Kemijärvi 1048, Pelkosenniemi 117, Savukoski Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Osallistujamäärät kunnittain. Ei ole vielä toteutunut. 5. Talous Kansalaisopisto Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut ,

12 12 6. Tunnusluvut Kansalaisopisto Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -7,7 Palvelujen ostot , Muutos % -13,8 Toimintakate /as -20,3-14, Asukasluku

13 13 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Musiikkiopisto Vastuuhenkilö: Pirkko Paananen-Vitikka Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on seutukunnallinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kelpoisuus alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin ja tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen eri ikäryhmille vauvasta vaariin. Musiikkiopinnot voi lukea hyväksi toisen asteen oppilaitoksissa. Kulttuuripalveluista huolehditaan järjestämällä konsertteja ja tarjoamalla esiintyjiä eri tilaisuuksiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Musiikkiopiston toiminta on taloudellista ja laadukasta. Painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen ja uusien oppimisympäristöjen käyttö. Keskeisimmän tulonlähteen, valtion opetustuntikohtaisen (VOS) tuen määrä pyritään säilyttämään pysymällä 2014 opetustuntimäärässä, jolloin saadaan valtiontukea tunnille vuodessa. VOS TP2013 ja TA2014 (arvio) on , josta Kemijärven osuus TA2014 (arvio) Opintomaksuihin on tehty indeksikorotus 10 %. Toimintatuloja ennakoitaessa on oletettu, että käytössä on vuosittain ulkopuolista hankerahoitusta toiminnan ja infrastruktuurin monipuolistamiseksi ja opintomaksujen indeksikorotusta yht vuosittain. Henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat ovat suurimmat toimintamenot. Opintovapaissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tehtävien uudelleen järjestelyä (v ). Etäopetus ja yhteiskyydit vähentävät matkakuluja. Vuosina on vähennetty tuntiopetusta ja indeksikorotukset on arvioitu palkoissa 0,4 %, sisäisissä vuokrissa 1 % ja muissa kuluissa 0,2 % suuruisiksi. TA2015-TS2018 eläköityy kaksi työntekijää ja 2019 lopulla toiset kaksi 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustuntimäärä n t (9502 t) Toteutuminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. Kemijärvi 2673 t; Salla 276 t; Pelkosenniemi 675 t; Savukoski 247 t. 2. Oppilasmäärä n. 330 oppilasta 3. Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen ja kehittäminen Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet. Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille. ipad-ympäristö mupe- ja soitinopin- noissa (OPHhanke) Uuden hankerahoituksen hakeminen. Kemijärvi 206, Salla 41; Pelkosenniemi 14; Savukoski 16 ipad-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Uusi hankerahoitus on kohdennettu pianojen ja flyygelien huoltoon akuutin tarpeen vuoksi. 4. Henkisen vireyden lisääminen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin Asiakaslähtöiset palvelut. Monipuolinen ainevalikoima. Täydennyskoulutustapa htuma. Asiakkaiden ikäjakauma vauvasta vaariin. Soitinhuolto ja hankinta Suunnitteilla syksylle seutukunnallisen kysynnän mukaan. Toteutunut Etenee suunnitelman mukaan. Cembalon korjaus

14 14 edistäminen monipuolisin harrastusmahdollisuuksi n Yhteistyö päivähoidon, koulujen ja palvelutalojen kanssa. Syrjäytymisen estäminen. (OPH-hanke) Soitinesittelyt, konsertit, vierailut. ei edellytä uutta hankerahaa. Flyygelien huoltoon on haettu OPH:lta uutta hankerahoitusta. Päätös kesäkuussa Toteutunut 5. Toiminnan laadun kehittäminen Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Alennettu lukukausimaksu sosiaalisin perustein mahdollinen; stipendit. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Seuraava hakuaika elosyyskuu Toteutunut 5. Talous Musiikkiopisto Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Musiikkiopisto Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -10,7 Palvelujen ostot , Muutos % 21,7 Toimintakate /as -25,8-23,1-47,6-47,6 0 Asukasluku

15 15 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Vapaa-aika Vastuuhenkilö: Inkeri Kulpakko Virka-asema: kirjaston johtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Vapaa-ajan tulosalue tehostaa toimintaansa tekemällä yhteistyötä sekä tulosalueen sisällä että tulosalueiden rajat ylittäen. Tehtävänkuvauksia muokataan tarpeen mukaan ja esimiestyötä kehitetään. Kulttuuritoimi muuttuu siten, että videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuurisihteerin työt liitetään kirjastonjohtajan tehtävänkuvaan kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeelle. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Ei vielä aloitettu. 2. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. 3. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. 4. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen 5. Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. 6. Nuorisotoimi Nuorten elämänhallinnan taitojen tukeminen 7. Nuorisotoimi Nuorten osallisuuden vahvistaminen 8. Liikuntatoimi. Liikuntastrategia Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Työntekijän tehtävänkuva muuttuu. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke jatkuu. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalla Kehitetään toimivia, olemassa olevia kuulemiskäytäntöjä. Saadut ideat/tulokset huomioidaan toiminnan järjestämisessä. Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntastrategia, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Videopajan kustannuspaikka ei käytössä. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuvaus päivitetty. Puustellin vuokra irtisanottu. Irtisanomisaika päättyy Tablettityöpajoja järjestetty kerran kuussa, osallistujia 14. Kotikäyntejä 2. Sydänyhdistyksen kanssa totetutettu infopäivä kirjastoautossa Muita suunnittelutilaisuuksia ei ole vielä järjestetty. Nuorten kävijöiden määrä Nuorten kohtaamispaikka Cafe Cappuccino K 17 tiistaisin Kämpällä klo ja torstaisin liikuntahallilla klo Kävijöitä Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntastrategia. Koulutus järjestetään syksyllä Liikuntaohjelma on lähes valmis.

16 16 9. Liikuntatoimi Uimahallin kassakahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys 10. Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 5. Talous Pyydetään tarjoukset kassa-kahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu Selvitystyö on aloitettu. Ei ole vielä aloitettu. Vapaa-aika Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Vapaa-aika Tot Henkilöstökulut , Muutos % 0,7 Palvelujen ostot , Muutos % 5,16 Toimintakate /as -92,3-88, Asukasluku

17 17 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Ruokapalvelu Vastuuhenkilö: Outi Paavola Virka-asema: ruokapalvelupäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja yksi valmistuskeittiö sekä viisi palvelu- eli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruokatarjonta on tarkoitus lisätä ruokalistalle. Ruokapalvelun tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tuotannonohjausjärjestelmä uudistuu ja laajenee. Varmistetaan tasalaatuinen ateriatuotanto valmistuskeittiöistä. Ruokalistat uudistetaan ja tuotteistetaan palvelemaan kokopäivähoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen ateriapalvelua. Ruokapalvelu uudistuu työaikajärjestelmän laajennuksen myötä suunnittelussa ja uusia järjestelyjä kehitetään suunnittelun avuksi. Toiminnassa varmistetaan laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden valvonta. Kehittämistiimit jatkavat aloitettua uudistamistyötä. Ruokapalvelun ulkoisen selvityksen ehdotukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kehitetään monipuolisesti ruokatuotannon hallintaa. 2. Panostetaan suunnitelmallisesti henkilöstöresurssie n käyttöön. 3. Tehdään kehittämistyötä jatkuvan parantamisen mallilla. 4. Laadunhallinnan parantaminen ja vahvistaminen Toimenpiteet Mittarit Totetutuminen Hankintaan laajennettu ja kattavampi tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön ja koulutetaan henkilökunta järjestelmän käyttäjäksi. Työaikajärjestelmä. Suunnittelua laajennetaan koskemaan, jokaista työntekijää ruokapalvelussa. Tiedottamisen ja viestinnän avulla parannetaan työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi Työvuorosuunnitelma ja toteuma Vähintään 1-3 parantamisosa-aluetta laatutiimissä. Otetaan käyttöön Seurantaraportit laajennettu laatujärjestelmä. Käyttösuunnitelma on laadittu. Jamix-koulutus toteutui Kemijärvellä ja osallistujia oli 7 henkilöä. Ohjelman perusteet on opeteltu. Perustietojen syöttäminen ja ohjeiden kokoaminen on aloitettu. Jatkuu toukokuun ja kesäkuun aikana. Ruokalista pohja on luotu ja suunnittelu aloitettu. Vuosilomasuunnitelma on kesälomien osalta suunniteltuna. Suunnitelmaa täydennetään talvilomien osalta. Vuoden 2015 lomat suunnitellaan kaikki lomasuunnitelmalle. Kehittämistiimit ovat kokoontuneet 2 x keväällä Tuotannontiimillä on työstettävänä Jamixin ruokaohjeet. Laatutiimi seuraa ja kirjaa parantamisien toteutumista. Järjestelmä on otettu käyttöön ja otettu hyvin vastaan työpaikoilla.

18 18 5. Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Ruokalista Lähiruokateemat toteutetaan poron ja kalan osalta. Lammasteema kariutui, kun ei ollut raaka-ainetta saatavilla. 5. Talous Ruokapalvelu Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Henkilöstökulut , Tunnusluvut Ruokapalvelu Tot Henkilöstökulut , Muutos % -7,3 Palvelujen ostot , Muutos % -27,5 Toimintakate /as 7,8 4 0,0 0,0 0 Asukasluku

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-31.8. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä

Lisätiedot

OSASTO: SIVISTYSOSASTO

OSASTO: SIVISTYSOSASTO OSASTO: SIVISTYSOSASTO Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Jäsen Varajäsen Puheenjohtaja: Suvi Nampajärvi Helena Poikolainen Varapuheenjohtaja: Janne Jussila Juha Kunnari Jäsenet: Helena Alatarvas Kaarina

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1 / 20 SIVISTYSOSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia,

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus.

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus. SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2016 Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 27.1.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

TA + muutos. Toteutunut

TA + muutos. Toteutunut Oheismateriaali / sivltk 17.3.2015 24 Koulutuslautakunta Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Ei merkittäviä muutoksia. Toimintaa ovat sävyttäneet toimintavolyymin reipas kasvu (oppilasmäärät),

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88

6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7$00,±(/2.88 6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 26$9826,.$76$86 7$00,±(/2.88 72,0,$/$ VASTUUALUE: 6,9,67

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Koululautakunta. Varhaiskasvatus

Koululautakunta. Varhaiskasvatus Koululautakunta Varhaiskasvatus Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään Haapavedellä Ahjolan ja Onnimannin päiväkodeissa, Metsätähdet- ja Minttula- ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatusta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015

Markkuun oppilaat / koulu. Markkuun koululla 16.3.2015 Markkuun oppilaat / koulu Markkuun koululla 16.3.2015 EVA 17.10.2013 Kunnassa on eri yhteyksissä keskusteltu Markkuun koulun edellytyksistä jatkaa kyläkouluna. Vaikutusten ennakkoarviointitilaisuudessa

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat käyttötalousosan rahat

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2020 Käsitelty opettajainkokouksessa 24.8.2013 Hyväksytty Someron kaupungin sivistyslautakunnassa 10.9.2013 Somero-opiston kehittämissuunnitelma vuosille 2014-2020 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista, tuloista ja suoritteista, lomake ja täyttöohje OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 5/2007 Suomen ulkomaankoulujen 6.3.2007 ylläpitäjille VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2006 Oppilaitosten ylläpitäjiä pyydetään

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8. ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.2013 alkaen 2. Toiminnan kuvaus Elämänlaatupalveluiden tavoitteena

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio

Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio Heinolan kaupungin strategia Sivistystoimi: Opetus- ja koulutuspalvelut Heinolan lukio 1. Asiakasnäkökulma (palvelukyky ja vaikuttavuus) menestystekijöiden suhteen) LAADUKKAAT LUKIOPALVELUT Ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI

KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI Liite B2 / Koulutuslautakunta 24.3.2009 KOULUTUKSEN STRATEGIATYÖ NAANTALI Kevät 2009 Koulutuslautakunta 24.3.2009 1 (8) NAANTALIN KAUPUNGIN STRATEGIATYÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS 1 1. Opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuus - koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen 0 -toleranssi kiusaamisessa - terveelliset ja turvalliset työtilat Koulukiusaamistapausten luku, sisäilma- ja rakennetutkimukset

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Koululautakunta. Päivähoito

Koululautakunta. Päivähoito Koululautakunta Päivähoito Uusi kunnallinen päiväkoti on valmistunut ja otettu käyttöön tammikuussa 2014. Uuden päiväkodin myötä kaupungin päivähoidossa voidaan palveluja keskittää ja lopettaa Paakkilan

Lisätiedot

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014 KÄYTTÖTALOUS 2014 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 9 023 000 Perusopetuslinja Menot yhteensä 326 722 000 Perusopetuslinja - Henkilöstön

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö

EMO. Espoon musiikkiopisto EMO. Johtosääntö EMO Espoon musiikkiopisto EMO Johtosääntö ESPOON MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ jonka Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. on hyväksynyt 12.4.2007. Johtosääntö korvaa 1989 hyväksytyn ohjesäännön.

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20. Sivu Nro Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.13 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Miinan koulun opettajien huone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

18.1.2012. Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa 1.1.2013 lukien selvittävä työryhmä

18.1.2012. Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa 1.1.2013 lukien selvittävä työryhmä Pöytäkirja 1(3) 18.1.2012 Palmgren-konservatorion hallinnollista asemaa 1.1.2013 lukien selvittävä työryhmä Työryhmän kokous 3 Aika ke 18.1.2012 klo 11 13 Paikka Läsnä kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2014 1" SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot