TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2300 henkilöä, samaan aikaan lapsimäärä jatkaa vähenemistään mutta samalla ikääntyvän väestön osuus lisääntyy. Haasteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaaajanpalvelut ja niiden tukipalvelut taloudellisesti. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Resurssien kohdentaminen tehokkaasti on myös sivistysosaston tulevien vuosien haaste. Erityisopetus integroidaan ryhmittäin yleisopetukseen. Tulevana vuonna tulee haettavaksi mm. lukiokoulutuksen järjestämislupa. Itä-Lapin ammattiopisto eli Kemijärven järjestämä seutukunnallinen ammatillinen koulutus siirtyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan ja sen toiminnaksi. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi toteutuminen, raportti Tavoiteorganisaatiotyön jatkaminen Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Tilojen tarpeen arviointi 2. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus Päätösten valmistelu ja toteuttamien 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla Suunnitelma kulttuuristrategian tekemisestä toteutuminen toteutuminen Tavoiteorganisa atiotyötä jatkettu. Hlöstösuunnitel maa toteutettu. Tiloja vähennetty. Päätösten toimeenpano valmisteltu (muutot kesällä) Ei aloitettu.

2 2 4. Talousarvion toteutuminen SIVISTYSLAUTAKUNTA Tot %/TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Perusopetus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Lukio TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT ,

3 3 TOIMINTAKATE , Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE Tunnusluvut Sivistysosasto Tot * * Henkilöstökulut , Muutos % -31,2 Palvelujen ostot , Muutos % -40,9 Toimintakate /as Asukasluku

4 4 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Hallinto ja projektit Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue on osaston tukipalvelua ja sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluita sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisenpoistuman yhteensovittamisella. Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koultuuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistopalvelut 5. Talous 2. Organisaatiomuutokset Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen 3. Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen Hallinto ja projektit Tot Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla toteutuminen yhdistetty osallistuttu hallintoosaston organisoimaan työhön toteutettu: tietoa vaihdettu, neuvotteluja pidetty TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Henkilöstökulut , Tunnusluvut Hallinto Tot TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -50,40 Palvelujen ostot , Muutos % -70,61 Toimintakate /as -12,0-2,8-40,0-40,0 0 Asukasluku * Eläkemenoperusteisten maksujen kertaerät eivät ole vielä kirjautuneet hallinnon tulosalueen kustannuksiin.

5 5 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Pekkala Virka-asema: päivähoidon johtaja 1. Toiminta-ajatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanss. Lähipäiväkoti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä mm. henkilökunnan ja toiminnan osalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimistopalvelut organisoidaan uudelleen samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatus otetaan huomioon kun tehdään suunnitelma perusopetuksen organisoinnista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä toimintakulttuurin avulla 2. Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen 3. Hyvinvointiosaamisen kehittäminen 4. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle ja ohjauksen kautta Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin Liikuntakoulutus järjestetään syksyllä Päivittäin liikuntaleikkejä Laaditaan laatukriteerit Toteutuminen Työnalla Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti tietokoneet käytössä Tyhy-toiminta Työnantajan kampanjat mm. hiihto, pyöräily Henkilöstön TVTkoulutus käynnissä TVT-laitteita hankitaan 5. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa Toteutunut

6 6 5. Talous Varhaiskasvatus Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Varhaiskasvatus Tot Henkilöstökulut , Muutos % -17,5 Palvelujen ostot , Muutos % 9,2 Toimintakate /as -82,6-74, Asukasluku

7 7 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Perusopetus Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kouluverkkoa supistetaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Erityisopetus integroidaan yleisopetukseen. Ryhmäkokoja kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma valmistellaan päätettäväksi vuoden 2015 aikana. Avustusten turvin tuetaan koulujen kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistä atk-luokista luovutaan ja näin saadaan tilojen käyttöön tehokkuutta. Yhteistyötä lukion ja seutukunnan muiden peruskoulujen kanssa lisätään. Sivistyslautakunnalle tuodaan päätettäväksi kaupungintasoinen oppilaaksiottoalue. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetussuunnitelma 2016 OPS- työryhmän työskentely opettajien VESOkoulutuspäivien yhteydessä OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS-työ jatkuu suunnitelman mukaisesti 2. Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen 3. Oppilaiden liikunnan edistäminen Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteutuminen Opettajien koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään Laitetilaukset tehty, tvt-koulutus alkanut, tvt-tiimi nimetty ja aloittanut työnsä Välituntiliikuntaa lisätty hankkeen avulla. Tapahtumia järjestetty ja esim. kotitehtäviä annettu. Tukena hanke. 5. Talous Perusopetus Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut ,

8 8 6. Tunnusluvut Perusopetus Tot Henkilöstökulut , Muutos % -9,6 Palvelujen ostot , Muutos % -6,9 Toimintakate /as -281,6-264, Asukasluku

9 9 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Lukio Vastuuhenkilö: Marikka Marjokorpi Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven lukio on laadukas toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen, antaa monipuolisen ja vankan pohjan korkean asteen vaativiin jatkoopintoihin sekä harjoittaa opiskelijoita toimimaan joustavasti alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven lukio kasvattaa kurssivalikoimaansa entistä monipuolisemmaksi verkko-opinnoilla yhteistyölukioiden kanssa. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollista opiskella haluamaansa lyhyen oppimäärän vierasta kieltä. Lukio valmistautuu lukiokoulutuksen järjestämislupauudistukseen supistamalla voimakkaasti kiinteistö- ja hallintokuluja. Tämä toteutetaan tiiviimmällä yhteistyöllä perusopetuksen kanssa. Tavoitteena on, että henkilöstön ja opetustilojen luonteva yhteiskäyttö nostaa lukio-opetuksen laatua Kemijärvellä entuudestaan. Lukio terävöittää henkilöstökoulutuksin opetushenkilökunnan tietoteknistä osaamista, laajentaa opiskelijoiden mukavuusaluetta sähköisessä opetusmaailmassa ja valmistautuu näin ollen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyksi Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetuksen Vieraiden kielten tarjonnan Opiskeltavien kielten Espanja ja venäjä jatkuvat monipuolistaminen ja laajentaminen laadun nostaminen lukumäärä, kulut ( ) keväällä ja todennäköisesti myös syksyllä. Muiden oppiaineiden kuin kielten tarjonnan laajentaminen/tehostaminen Opiskeltujen kurssien lukumäärä, kulut ( ) Toteutunut 2. Tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa 3. Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen 4. Sähköinen pedagogiikka Yhteiset tilat, hallinto ja henkilökunta Valinnaisten liikuntakurssien sisällön monipuolistaminen Oppiainekohtainen sähköinen pedagogiikka Toteutuminen Valinnaisten liikuntakurssien osallistujamäärä Henkilöstökoulutukset Valmistelu kesken. Toteutuu suunnitelman mukaisesti, työryhmä valmistelee, tutustuttu tiloihin. Hakuprosessi kesken. Sähköiset arviointimenetelmät Sähköisten arviointimenetelmien käytön kartoitus Koulutusta järjestetty. Valmius sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Henkilöstön ja oppilaiden valmius, koetila Sähköisiä kokeita pidetty ja tutustuttu yo-kirjoitusten järjestelmään.

10 10 5. Talous Lukio Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Lukio Tot Henkilöstökulut , Muutos % -14,4 Palvelujen ostot , Muutos % -43,5 Toimintakate /as -37,5-40, Asukasluku

11 11 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Tapio Kostamo Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle ja seuraavina kahtena lukuvuotena kullakin 5-10 %. Vakinaisen henkilöstön vastuualueita ja toimenkuvia tarkennetaan. Vakinaisen henkilöstön ja tuntiopettajien tieto- ja viestintätekniikka-taitojen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan. Selvitetään kaupungin ulkopuolisten tilojen korvaamista kaupungin tiloilla. Opintoryhmien vähimmäisopiskelijamääriä tarkistetaan seuraavaan lukuvuoteen. Matkakuluja ja välinevuokria pyritään pienentämään. Teknisen työn yhteishankintoja tehostetaan. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. 2. Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja. Osallistujamäärät kunnittain. Yhteensä 4717 opetustuntia, Kemijärvi 3679 (58 toimipaikkaa), Pelkosenniemi 750 (7), Savukoski 288 (4) Yhteensä 1262 osallistujaa Kemijärvi 1048, Pelkosenniemi 117, Savukoski Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Osallistujamäärät kunnittain. Ei ole vielä toteutunut. 5. Talous Kansalaisopisto Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut ,

12 12 6. Tunnusluvut Kansalaisopisto Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -7,7 Palvelujen ostot , Muutos % -13,8 Toimintakate /as -20,3-14, Asukasluku

13 13 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Musiikkiopisto Vastuuhenkilö: Pirkko Paananen-Vitikka Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on seutukunnallinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kelpoisuus alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin ja tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen eri ikäryhmille vauvasta vaariin. Musiikkiopinnot voi lukea hyväksi toisen asteen oppilaitoksissa. Kulttuuripalveluista huolehditaan järjestämällä konsertteja ja tarjoamalla esiintyjiä eri tilaisuuksiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Musiikkiopiston toiminta on taloudellista ja laadukasta. Painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen ja uusien oppimisympäristöjen käyttö. Keskeisimmän tulonlähteen, valtion opetustuntikohtaisen (VOS) tuen määrä pyritään säilyttämään pysymällä 2014 opetustuntimäärässä, jolloin saadaan valtiontukea tunnille vuodessa. VOS TP2013 ja TA2014 (arvio) on , josta Kemijärven osuus TA2014 (arvio) Opintomaksuihin on tehty indeksikorotus 10 %. Toimintatuloja ennakoitaessa on oletettu, että käytössä on vuosittain ulkopuolista hankerahoitusta toiminnan ja infrastruktuurin monipuolistamiseksi ja opintomaksujen indeksikorotusta yht vuosittain. Henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat ovat suurimmat toimintamenot. Opintovapaissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tehtävien uudelleen järjestelyä (v ). Etäopetus ja yhteiskyydit vähentävät matkakuluja. Vuosina on vähennetty tuntiopetusta ja indeksikorotukset on arvioitu palkoissa 0,4 %, sisäisissä vuokrissa 1 % ja muissa kuluissa 0,2 % suuruisiksi. TA2015-TS2018 eläköityy kaksi työntekijää ja 2019 lopulla toiset kaksi 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustuntimäärä n t (9502 t) Toteutuminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. Kemijärvi 2673 t; Salla 276 t; Pelkosenniemi 675 t; Savukoski 247 t. 2. Oppilasmäärä n. 330 oppilasta 3. Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen ja kehittäminen Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet. Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille. ipad-ympäristö mupe- ja soitinopin- noissa (OPHhanke) Uuden hankerahoituksen hakeminen. Kemijärvi 206, Salla 41; Pelkosenniemi 14; Savukoski 16 ipad-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Uusi hankerahoitus on kohdennettu pianojen ja flyygelien huoltoon akuutin tarpeen vuoksi. 4. Henkisen vireyden lisääminen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin Asiakaslähtöiset palvelut. Monipuolinen ainevalikoima. Täydennyskoulutustapa htuma. Asiakkaiden ikäjakauma vauvasta vaariin. Soitinhuolto ja hankinta Suunnitteilla syksylle seutukunnallisen kysynnän mukaan. Toteutunut Etenee suunnitelman mukaan. Cembalon korjaus

14 14 edistäminen monipuolisin harrastusmahdollisuuksi n Yhteistyö päivähoidon, koulujen ja palvelutalojen kanssa. Syrjäytymisen estäminen. (OPH-hanke) Soitinesittelyt, konsertit, vierailut. ei edellytä uutta hankerahaa. Flyygelien huoltoon on haettu OPH:lta uutta hankerahoitusta. Päätös kesäkuussa Toteutunut 5. Toiminnan laadun kehittäminen Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Alennettu lukukausimaksu sosiaalisin perustein mahdollinen; stipendit. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Seuraava hakuaika elosyyskuu Toteutunut 5. Talous Musiikkiopisto Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Musiikkiopisto Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -10,7 Palvelujen ostot , Muutos % 21,7 Toimintakate /as -25,8-23,1-47,6-47,6 0 Asukasluku

15 15 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Vapaa-aika Vastuuhenkilö: Inkeri Kulpakko Virka-asema: kirjaston johtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Vapaa-ajan tulosalue tehostaa toimintaansa tekemällä yhteistyötä sekä tulosalueen sisällä että tulosalueiden rajat ylittäen. Tehtävänkuvauksia muokataan tarpeen mukaan ja esimiestyötä kehitetään. Kulttuuritoimi muuttuu siten, että videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuurisihteerin työt liitetään kirjastonjohtajan tehtävänkuvaan kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeelle. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Ei vielä aloitettu. 2. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. 3. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. 4. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen 5. Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. 6. Nuorisotoimi Nuorten elämänhallinnan taitojen tukeminen 7. Nuorisotoimi Nuorten osallisuuden vahvistaminen 8. Liikuntatoimi. Liikuntastrategia Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Työntekijän tehtävänkuva muuttuu. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke jatkuu. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalla Kehitetään toimivia, olemassa olevia kuulemiskäytäntöjä. Saadut ideat/tulokset huomioidaan toiminnan järjestämisessä. Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntastrategia, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Videopajan kustannuspaikka ei käytössä. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuvaus päivitetty. Puustellin vuokra irtisanottu. Irtisanomisaika päättyy Tablettityöpajoja järjestetty kerran kuussa, osallistujia 14. Kotikäyntejä 2. Sydänyhdistyksen kanssa totetutettu infopäivä kirjastoautossa Muita suunnittelutilaisuuksia ei ole vielä järjestetty. Nuorten kävijöiden määrä Nuorten kohtaamispaikka Cafe Cappuccino K 17 tiistaisin Kämpällä klo ja torstaisin liikuntahallilla klo Kävijöitä Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntastrategia. Koulutus järjestetään syksyllä Liikuntaohjelma on lähes valmis.

16 16 9. Liikuntatoimi Uimahallin kassakahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys 10. Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 5. Talous Pyydetään tarjoukset kassa-kahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu Selvitystyö on aloitettu. Ei ole vielä aloitettu. Vapaa-aika Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Vapaa-aika Tot Henkilöstökulut , Muutos % 0,7 Palvelujen ostot , Muutos % 5,16 Toimintakate /as -92,3-88, Asukasluku

17 17 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Ruokapalvelu Vastuuhenkilö: Outi Paavola Virka-asema: ruokapalvelupäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja yksi valmistuskeittiö sekä viisi palvelu- eli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruokatarjonta on tarkoitus lisätä ruokalistalle. Ruokapalvelun tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tuotannonohjausjärjestelmä uudistuu ja laajenee. Varmistetaan tasalaatuinen ateriatuotanto valmistuskeittiöistä. Ruokalistat uudistetaan ja tuotteistetaan palvelemaan kokopäivähoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen ateriapalvelua. Ruokapalvelu uudistuu työaikajärjestelmän laajennuksen myötä suunnittelussa ja uusia järjestelyjä kehitetään suunnittelun avuksi. Toiminnassa varmistetaan laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden valvonta. Kehittämistiimit jatkavat aloitettua uudistamistyötä. Ruokapalvelun ulkoisen selvityksen ehdotukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kehitetään monipuolisesti ruokatuotannon hallintaa. 2. Panostetaan suunnitelmallisesti henkilöstöresurssie n käyttöön. 3. Tehdään kehittämistyötä jatkuvan parantamisen mallilla. 4. Laadunhallinnan parantaminen ja vahvistaminen Toimenpiteet Mittarit Totetutuminen Hankintaan laajennettu ja kattavampi tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön ja koulutetaan henkilökunta järjestelmän käyttäjäksi. Työaikajärjestelmä. Suunnittelua laajennetaan koskemaan, jokaista työntekijää ruokapalvelussa. Tiedottamisen ja viestinnän avulla parannetaan työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi Työvuorosuunnitelma ja toteuma Vähintään 1-3 parantamisosa-aluetta laatutiimissä. Otetaan käyttöön Seurantaraportit laajennettu laatujärjestelmä. Käyttösuunnitelma on laadittu. Jamix-koulutus toteutui Kemijärvellä ja osallistujia oli 7 henkilöä. Ohjelman perusteet on opeteltu. Perustietojen syöttäminen ja ohjeiden kokoaminen on aloitettu. Jatkuu toukokuun ja kesäkuun aikana. Ruokalista pohja on luotu ja suunnittelu aloitettu. Vuosilomasuunnitelma on kesälomien osalta suunniteltuna. Suunnitelmaa täydennetään talvilomien osalta. Vuoden 2015 lomat suunnitellaan kaikki lomasuunnitelmalle. Kehittämistiimit ovat kokoontuneet 2 x keväällä Tuotannontiimillä on työstettävänä Jamixin ruokaohjeet. Laatutiimi seuraa ja kirjaa parantamisien toteutumista. Järjestelmä on otettu käyttöön ja otettu hyvin vastaan työpaikoilla.

18 18 5. Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Ruokalista Lähiruokateemat toteutetaan poron ja kalan osalta. Lammasteema kariutui, kun ei ollut raaka-ainetta saatavilla. 5. Talous Ruokapalvelu Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Henkilöstökulut , Tunnusluvut Ruokapalvelu Tot Henkilöstökulut , Muutos % -7,3 Palvelujen ostot , Muutos % -27,5 Toimintakate /as 7,8 4 0,0 0,0 0 Asukasluku

OSASTO: SIVISTYSOSASTO

OSASTO: SIVISTYSOSASTO OSASTO: SIVISTYSOSASTO Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Jäsen Varajäsen Puheenjohtaja: Suvi Nampajärvi Helena Poikolainen Varapuheenjohtaja: Janne Jussila Juha Kunnari Jäsenet: Helena Alatarvas Kaarina

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Turvallinen koulupäivä Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus 1 9 VUOSILUOKAT N. 50 000 lasta N. 300 000 lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen Lapin koulutusfoorumi Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen 14.1.2015 - Juha Narkilahti- Taustaa Prosessi voi olla rinnastettavissa ammatillisen koulutuksen vastaavaan Kemijärven kokemukset ministeriön

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Koululautakunta. Varhaiskasvatus

Koululautakunta. Varhaiskasvatus Koululautakunta Varhaiskasvatus Kunnallista varhaiskasvatusta järjestetään Haapavedellä Ahjolan ja Onnimannin päiväkodeissa, Metsätähdet- ja Minttula- ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatusta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko

Aineisto Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Lähettäjä/vastaanottaja Otsikko Keuruun kaupunki Tiedoksitulleet Keuruun yleinen aineisto Asianumero 29//2017 13.01.2017 S/L/S Lähettäjä Yksikköhintapäätös vuodelle 2017 / Esi- ja perusopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, päätös opetus-

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja - toimii toimialajohtajana tulosaluejohtajien ja hallintopalvelujen esimiehenä - sivistystoimialan laadukkaan, kustannustehokkaan ja uudistuvan palvelutuotannon ja palvelutoiminnan

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä 1. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS 1 1. Opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuus - koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen 0 -toleranssi kiusaamisessa - terveelliset ja turvalliset työtilat Koulukiusaamistapausten luku, sisäilma- ja rakennetutkimukset

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.

Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20. Sivu Nro Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja 17 2 Koulutuslautakunta Keskuskatu 29 A, JOKIOINEN Keskiviikko 6.4.2016 klo 18.00-20.13 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Miinan koulun opettajien huone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Koululautakunta. Päivähoito

Koululautakunta. Päivähoito Koululautakunta Päivähoito Uusi kunnallinen päiväkoti on valmistunut ja otettu käyttöön tammikuussa 2014. Uuden päiväkodin myötä kaupungin päivähoidossa voidaan palveluja keskittää ja lopettaa Paakkilan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot