TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2300 henkilöä, samaan aikaan lapsimäärä jatkaa vähenemistään mutta samalla ikääntyvän väestön osuus lisääntyy. Haasteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaaajanpalvelut ja niiden tukipalvelut taloudellisesti. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Resurssien kohdentaminen tehokkaasti on myös sivistysosaston tulevien vuosien haaste. Erityisopetus integroidaan ryhmittäin yleisopetukseen. Tulevana vuonna tulee haettavaksi mm. lukiokoulutuksen järjestämislupa. Itä-Lapin ammattiopisto eli Kemijärven järjestämä seutukunnallinen ammatillinen koulutus siirtyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan ja sen toiminnaksi. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi toteutuminen, raportti Tavoiteorganisaatiotyön jatkaminen Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Tilojen tarpeen arviointi 2. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus Päätösten valmistelu ja toteuttamien 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla Suunnitelma kulttuuristrategian tekemisestä toteutuminen toteutuminen Tavoiteorganisa atiotyötä jatkettu. Hlöstösuunnitel maa toteutettu. Tiloja vähennetty. Päätösten toimeenpano valmisteltu (muutot kesällä) Ei aloitettu.

2 2 4. Talousarvion toteutuminen SIVISTYSLAUTAKUNTA Tot %/TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Perusopetus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Lukio TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT ,

3 3 TOIMINTAKATE , Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE Tunnusluvut Sivistysosasto Tot * * Henkilöstökulut , Muutos % -31,2 Palvelujen ostot , Muutos % -40,9 Toimintakate /as Asukasluku

4 4 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Hallinto ja projektit Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue on osaston tukipalvelua ja sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluita sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisenpoistuman yhteensovittamisella. Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koultuuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistopalvelut 5. Talous 2. Organisaatiomuutokset Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen 3. Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen Hallinto ja projektit Tot Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla toteutuminen yhdistetty osallistuttu hallintoosaston organisoimaan työhön toteutettu: tietoa vaihdettu, neuvotteluja pidetty TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Henkilöstökulut , Tunnusluvut Hallinto Tot TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -50,40 Palvelujen ostot , Muutos % -70,61 Toimintakate /as -12,0-2,8-40,0-40,0 0 Asukasluku * Eläkemenoperusteisten maksujen kertaerät eivät ole vielä kirjautuneet hallinnon tulosalueen kustannuksiin.

5 5 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Pekkala Virka-asema: päivähoidon johtaja 1. Toiminta-ajatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanss. Lähipäiväkoti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä mm. henkilökunnan ja toiminnan osalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimistopalvelut organisoidaan uudelleen samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatus otetaan huomioon kun tehdään suunnitelma perusopetuksen organisoinnista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä toimintakulttuurin avulla 2. Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen 3. Hyvinvointiosaamisen kehittäminen 4. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle ja ohjauksen kautta Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin Liikuntakoulutus järjestetään syksyllä Päivittäin liikuntaleikkejä Laaditaan laatukriteerit Toteutuminen Työnalla Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti tietokoneet käytössä Tyhy-toiminta Työnantajan kampanjat mm. hiihto, pyöräily Henkilöstön TVTkoulutus käynnissä TVT-laitteita hankitaan 5. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa Toteutunut

6 6 5. Talous Varhaiskasvatus Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Varhaiskasvatus Tot Henkilöstökulut , Muutos % -17,5 Palvelujen ostot , Muutos % 9,2 Toimintakate /as -82,6-74, Asukasluku

7 7 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Perusopetus Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kouluverkkoa supistetaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Erityisopetus integroidaan yleisopetukseen. Ryhmäkokoja kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma valmistellaan päätettäväksi vuoden 2015 aikana. Avustusten turvin tuetaan koulujen kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistä atk-luokista luovutaan ja näin saadaan tilojen käyttöön tehokkuutta. Yhteistyötä lukion ja seutukunnan muiden peruskoulujen kanssa lisätään. Sivistyslautakunnalle tuodaan päätettäväksi kaupungintasoinen oppilaaksiottoalue. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetussuunnitelma 2016 OPS- työryhmän työskentely opettajien VESOkoulutuspäivien yhteydessä OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS-työ jatkuu suunnitelman mukaisesti 2. Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen 3. Oppilaiden liikunnan edistäminen Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteutuminen Opettajien koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään Laitetilaukset tehty, tvt-koulutus alkanut, tvt-tiimi nimetty ja aloittanut työnsä Välituntiliikuntaa lisätty hankkeen avulla. Tapahtumia järjestetty ja esim. kotitehtäviä annettu. Tukena hanke. 5. Talous Perusopetus Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut ,

8 8 6. Tunnusluvut Perusopetus Tot Henkilöstökulut , Muutos % -9,6 Palvelujen ostot , Muutos % -6,9 Toimintakate /as -281,6-264, Asukasluku

9 9 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Lukio Vastuuhenkilö: Marikka Marjokorpi Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven lukio on laadukas toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen, antaa monipuolisen ja vankan pohjan korkean asteen vaativiin jatkoopintoihin sekä harjoittaa opiskelijoita toimimaan joustavasti alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven lukio kasvattaa kurssivalikoimaansa entistä monipuolisemmaksi verkko-opinnoilla yhteistyölukioiden kanssa. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollista opiskella haluamaansa lyhyen oppimäärän vierasta kieltä. Lukio valmistautuu lukiokoulutuksen järjestämislupauudistukseen supistamalla voimakkaasti kiinteistö- ja hallintokuluja. Tämä toteutetaan tiiviimmällä yhteistyöllä perusopetuksen kanssa. Tavoitteena on, että henkilöstön ja opetustilojen luonteva yhteiskäyttö nostaa lukio-opetuksen laatua Kemijärvellä entuudestaan. Lukio terävöittää henkilöstökoulutuksin opetushenkilökunnan tietoteknistä osaamista, laajentaa opiskelijoiden mukavuusaluetta sähköisessä opetusmaailmassa ja valmistautuu näin ollen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyksi Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetuksen Vieraiden kielten tarjonnan Opiskeltavien kielten Espanja ja venäjä jatkuvat monipuolistaminen ja laajentaminen laadun nostaminen lukumäärä, kulut ( ) keväällä ja todennäköisesti myös syksyllä. Muiden oppiaineiden kuin kielten tarjonnan laajentaminen/tehostaminen Opiskeltujen kurssien lukumäärä, kulut ( ) Toteutunut 2. Tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa 3. Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen 4. Sähköinen pedagogiikka Yhteiset tilat, hallinto ja henkilökunta Valinnaisten liikuntakurssien sisällön monipuolistaminen Oppiainekohtainen sähköinen pedagogiikka Toteutuminen Valinnaisten liikuntakurssien osallistujamäärä Henkilöstökoulutukset Valmistelu kesken. Toteutuu suunnitelman mukaisesti, työryhmä valmistelee, tutustuttu tiloihin. Hakuprosessi kesken. Sähköiset arviointimenetelmät Sähköisten arviointimenetelmien käytön kartoitus Koulutusta järjestetty. Valmius sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Henkilöstön ja oppilaiden valmius, koetila Sähköisiä kokeita pidetty ja tutustuttu yo-kirjoitusten järjestelmään.

10 10 5. Talous Lukio Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Lukio Tot Henkilöstökulut , Muutos % -14,4 Palvelujen ostot , Muutos % -43,5 Toimintakate /as -37,5-40, Asukasluku

11 11 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Tapio Kostamo Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle ja seuraavina kahtena lukuvuotena kullakin 5-10 %. Vakinaisen henkilöstön vastuualueita ja toimenkuvia tarkennetaan. Vakinaisen henkilöstön ja tuntiopettajien tieto- ja viestintätekniikka-taitojen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan. Selvitetään kaupungin ulkopuolisten tilojen korvaamista kaupungin tiloilla. Opintoryhmien vähimmäisopiskelijamääriä tarkistetaan seuraavaan lukuvuoteen. Matkakuluja ja välinevuokria pyritään pienentämään. Teknisen työn yhteishankintoja tehostetaan. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. 2. Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja. Osallistujamäärät kunnittain. Yhteensä 4717 opetustuntia, Kemijärvi 3679 (58 toimipaikkaa), Pelkosenniemi 750 (7), Savukoski 288 (4) Yhteensä 1262 osallistujaa Kemijärvi 1048, Pelkosenniemi 117, Savukoski Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Osallistujamäärät kunnittain. Ei ole vielä toteutunut. 5. Talous Kansalaisopisto Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut ,

12 12 6. Tunnusluvut Kansalaisopisto Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -7,7 Palvelujen ostot , Muutos % -13,8 Toimintakate /as -20,3-14, Asukasluku

13 13 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Musiikkiopisto Vastuuhenkilö: Pirkko Paananen-Vitikka Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on seutukunnallinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kelpoisuus alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin ja tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen eri ikäryhmille vauvasta vaariin. Musiikkiopinnot voi lukea hyväksi toisen asteen oppilaitoksissa. Kulttuuripalveluista huolehditaan järjestämällä konsertteja ja tarjoamalla esiintyjiä eri tilaisuuksiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Musiikkiopiston toiminta on taloudellista ja laadukasta. Painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen ja uusien oppimisympäristöjen käyttö. Keskeisimmän tulonlähteen, valtion opetustuntikohtaisen (VOS) tuen määrä pyritään säilyttämään pysymällä 2014 opetustuntimäärässä, jolloin saadaan valtiontukea tunnille vuodessa. VOS TP2013 ja TA2014 (arvio) on , josta Kemijärven osuus TA2014 (arvio) Opintomaksuihin on tehty indeksikorotus 10 %. Toimintatuloja ennakoitaessa on oletettu, että käytössä on vuosittain ulkopuolista hankerahoitusta toiminnan ja infrastruktuurin monipuolistamiseksi ja opintomaksujen indeksikorotusta yht vuosittain. Henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat ovat suurimmat toimintamenot. Opintovapaissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tehtävien uudelleen järjestelyä (v ). Etäopetus ja yhteiskyydit vähentävät matkakuluja. Vuosina on vähennetty tuntiopetusta ja indeksikorotukset on arvioitu palkoissa 0,4 %, sisäisissä vuokrissa 1 % ja muissa kuluissa 0,2 % suuruisiksi. TA2015-TS2018 eläköityy kaksi työntekijää ja 2019 lopulla toiset kaksi 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustuntimäärä n t (9502 t) Toteutuminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. Kemijärvi 2673 t; Salla 276 t; Pelkosenniemi 675 t; Savukoski 247 t. 2. Oppilasmäärä n. 330 oppilasta 3. Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen ja kehittäminen Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet. Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille. ipad-ympäristö mupe- ja soitinopin- noissa (OPHhanke) Uuden hankerahoituksen hakeminen. Kemijärvi 206, Salla 41; Pelkosenniemi 14; Savukoski 16 ipad-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Uusi hankerahoitus on kohdennettu pianojen ja flyygelien huoltoon akuutin tarpeen vuoksi. 4. Henkisen vireyden lisääminen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin Asiakaslähtöiset palvelut. Monipuolinen ainevalikoima. Täydennyskoulutustapa htuma. Asiakkaiden ikäjakauma vauvasta vaariin. Soitinhuolto ja hankinta Suunnitteilla syksylle seutukunnallisen kysynnän mukaan. Toteutunut Etenee suunnitelman mukaan. Cembalon korjaus

14 14 edistäminen monipuolisin harrastusmahdollisuuksi n Yhteistyö päivähoidon, koulujen ja palvelutalojen kanssa. Syrjäytymisen estäminen. (OPH-hanke) Soitinesittelyt, konsertit, vierailut. ei edellytä uutta hankerahaa. Flyygelien huoltoon on haettu OPH:lta uutta hankerahoitusta. Päätös kesäkuussa Toteutunut 5. Toiminnan laadun kehittäminen Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Alennettu lukukausimaksu sosiaalisin perustein mahdollinen; stipendit. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Seuraava hakuaika elosyyskuu Toteutunut 5. Talous Musiikkiopisto Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Musiikkiopisto Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -10,7 Palvelujen ostot , Muutos % 21,7 Toimintakate /as -25,8-23,1-47,6-47,6 0 Asukasluku

15 15 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Vapaa-aika Vastuuhenkilö: Inkeri Kulpakko Virka-asema: kirjaston johtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Vapaa-ajan tulosalue tehostaa toimintaansa tekemällä yhteistyötä sekä tulosalueen sisällä että tulosalueiden rajat ylittäen. Tehtävänkuvauksia muokataan tarpeen mukaan ja esimiestyötä kehitetään. Kulttuuritoimi muuttuu siten, että videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuurisihteerin työt liitetään kirjastonjohtajan tehtävänkuvaan kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeelle. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Ei vielä aloitettu. 2. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. 3. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. 4. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen 5. Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. 6. Nuorisotoimi Nuorten elämänhallinnan taitojen tukeminen 7. Nuorisotoimi Nuorten osallisuuden vahvistaminen 8. Liikuntatoimi. Liikuntastrategia Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Työntekijän tehtävänkuva muuttuu. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke jatkuu. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalla Kehitetään toimivia, olemassa olevia kuulemiskäytäntöjä. Saadut ideat/tulokset huomioidaan toiminnan järjestämisessä. Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntastrategia, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Videopajan kustannuspaikka ei käytössä. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuvaus päivitetty. Puustellin vuokra irtisanottu. Irtisanomisaika päättyy Tablettityöpajoja järjestetty kerran kuussa, osallistujia 14. Kotikäyntejä 2. Sydänyhdistyksen kanssa totetutettu infopäivä kirjastoautossa Muita suunnittelutilaisuuksia ei ole vielä järjestetty. Nuorten kävijöiden määrä Nuorten kohtaamispaikka Cafe Cappuccino K 17 tiistaisin Kämpällä klo ja torstaisin liikuntahallilla klo Kävijöitä Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntastrategia. Koulutus järjestetään syksyllä Liikuntaohjelma on lähes valmis.

16 16 9. Liikuntatoimi Uimahallin kassakahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys 10. Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 5. Talous Pyydetään tarjoukset kassa-kahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu Selvitystyö on aloitettu. Ei ole vielä aloitettu. Vapaa-aika Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Vapaa-aika Tot Henkilöstökulut , Muutos % 0,7 Palvelujen ostot , Muutos % 5,16 Toimintakate /as -92,3-88, Asukasluku

17 17 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Ruokapalvelu Vastuuhenkilö: Outi Paavola Virka-asema: ruokapalvelupäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja yksi valmistuskeittiö sekä viisi palvelu- eli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruokatarjonta on tarkoitus lisätä ruokalistalle. Ruokapalvelun tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tuotannonohjausjärjestelmä uudistuu ja laajenee. Varmistetaan tasalaatuinen ateriatuotanto valmistuskeittiöistä. Ruokalistat uudistetaan ja tuotteistetaan palvelemaan kokopäivähoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen ateriapalvelua. Ruokapalvelu uudistuu työaikajärjestelmän laajennuksen myötä suunnittelussa ja uusia järjestelyjä kehitetään suunnittelun avuksi. Toiminnassa varmistetaan laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden valvonta. Kehittämistiimit jatkavat aloitettua uudistamistyötä. Ruokapalvelun ulkoisen selvityksen ehdotukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kehitetään monipuolisesti ruokatuotannon hallintaa. 2. Panostetaan suunnitelmallisesti henkilöstöresurssie n käyttöön. 3. Tehdään kehittämistyötä jatkuvan parantamisen mallilla. 4. Laadunhallinnan parantaminen ja vahvistaminen Toimenpiteet Mittarit Totetutuminen Hankintaan laajennettu ja kattavampi tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön ja koulutetaan henkilökunta järjestelmän käyttäjäksi. Työaikajärjestelmä. Suunnittelua laajennetaan koskemaan, jokaista työntekijää ruokapalvelussa. Tiedottamisen ja viestinnän avulla parannetaan työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi Työvuorosuunnitelma ja toteuma Vähintään 1-3 parantamisosa-aluetta laatutiimissä. Otetaan käyttöön Seurantaraportit laajennettu laatujärjestelmä. Käyttösuunnitelma on laadittu. Jamix-koulutus toteutui Kemijärvellä ja osallistujia oli 7 henkilöä. Ohjelman perusteet on opeteltu. Perustietojen syöttäminen ja ohjeiden kokoaminen on aloitettu. Jatkuu toukokuun ja kesäkuun aikana. Ruokalista pohja on luotu ja suunnittelu aloitettu. Vuosilomasuunnitelma on kesälomien osalta suunniteltuna. Suunnitelmaa täydennetään talvilomien osalta. Vuoden 2015 lomat suunnitellaan kaikki lomasuunnitelmalle. Kehittämistiimit ovat kokoontuneet 2 x keväällä Tuotannontiimillä on työstettävänä Jamixin ruokaohjeet. Laatutiimi seuraa ja kirjaa parantamisien toteutumista. Järjestelmä on otettu käyttöön ja otettu hyvin vastaan työpaikoilla.

18 18 5. Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Ruokalista Lähiruokateemat toteutetaan poron ja kalan osalta. Lammasteema kariutui, kun ei ollut raaka-ainetta saatavilla. 5. Talous Ruokapalvelu Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Henkilöstökulut , Tunnusluvut Ruokapalvelu Tot Henkilöstökulut , Muutos % -7,3 Palvelujen ostot , Muutos % -27,5 Toimintakate /as 7,8 4 0,0 0,0 0 Asukasluku

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus.

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus. SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

Sivistysosaston toimintakertomus 2014

Sivistysosaston toimintakertomus 2014 Kemijärven kaupunki Sivistysosasto Toimintakertomus 2014 1 1 Johdanto Joku on sanonut, että ei voi tietää, minne on menossa, jos ei tiedä mistä on tulossa. Historian tunteminen on avain tulevan suunnitteluun

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sivistystyöryhmä Sisältö 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kuvaus 3 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa 4 3.1. Visio 4 3.2. Perustehtävä 4 3.3. Toimintaa

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta-

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian

1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 1. Johdanto...3 2. Viitasaaren kaupungin strategia 2005-2008...4 2.1. Arvot...4 2.2. Viitasaaren visio...4 2.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet...4 2.3. Toteutus ja seuranta...6

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot