TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2300 henkilöä, samaan aikaan lapsimäärä jatkaa vähenemistään mutta samalla ikääntyvän väestön osuus lisääntyy. Haasteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaaajanpalvelut ja niiden tukipalvelut taloudellisesti. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Resurssien kohdentaminen tehokkaasti on myös sivistysosaston tulevien vuosien haaste. Erityisopetus integroidaan ryhmittäin yleisopetukseen. Tulevana vuonna tulee haettavaksi mm. lukiokoulutuksen järjestämislupa. Itä-Lapin ammattiopisto eli Kemijärven järjestämä seutukunnallinen ammatillinen koulutus siirtyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan ja sen toiminnaksi. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Toiminnan sopeuttaminen kaupungin taloustilanteen vuoksi toteutuminen, raportti Tavoiteorganisaatiotyön jatkaminen Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Tilojen tarpeen arviointi 2. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus Päätösten valmistelu ja toteuttamien 3. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen kulttuurin avulla Suunnitelma kulttuuristrategian tekemisestä toteutuminen toteutuminen Tavoiteorganisa atiotyötä jatkettu. Hlöstösuunnitel maa toteutettu. Tiloja vähennetty. Päätösten toimeenpano valmisteltu (muutot kesällä) Ei aloitettu.

2 2 4. Talousarvion toteutuminen SIVISTYSLAUTAKUNTA Tot %/TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Perusopetus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Lukio TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE , Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT ,

3 3 TOIMINTAKATE , Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAMENOT , TOIMINTAKATE Tunnusluvut Sivistysosasto Tot * * Henkilöstökulut , Muutos % -31,2 Palvelujen ostot , Muutos % -40,9 Toimintakate /as Asukasluku

4 4 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Hallinto ja projektit Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue on osaston tukipalvelua ja sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluita sopeutetaan toiminnan, talouden ja luonnollisenpoistuman yhteensovittamisella. Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. Seurataan ja ohjataan ammatillisen koultuuksen fuusion tavoitteiden toteutumista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Tukipalveluiden keventäminen Toimistopalveluiden supistaminen henkilöstömäärä varhaiskasvatuksen ja sivistysosaston toimistopalvelut 5. Talous 2. Organisaatiomuutokset Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen 3. Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen Hallinto ja projektit Tot Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla toteutuminen yhdistetty osallistuttu hallintoosaston organisoimaan työhön toteutettu: tietoa vaihdettu, neuvotteluja pidetty TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Henkilöstökulut , Tunnusluvut Hallinto Tot TA 2105 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -50,40 Palvelujen ostot , Muutos % -70,61 Toimintakate /as -12,0-2,8-40,0-40,0 0 Asukasluku * Eläkemenoperusteisten maksujen kertaerät eivät ole vielä kirjautuneet hallinnon tulosalueen kustannuksiin.

5 5 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Pekkala Virka-asema: päivähoidon johtaja 1. Toiminta-ajatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Varhaiskasvatuksessa tiivistetään yhteistyötä perusopetuksen kanss. Lähipäiväkoti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä mm. henkilökunnan ja toiminnan osalta. Lisäksi varhaiskasvatuksen toimistopalvelut organisoidaan uudelleen samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatus otetaan huomioon kun tehdään suunnitelma perusopetuksen organisoinnista. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä toimintakulttuurin avulla 2. Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen 3. Hyvinvointiosaamisen kehittäminen 4. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle ja ohjauksen kautta Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin Liikuntakoulutus järjestetään syksyllä Päivittäin liikuntaleikkejä Laaditaan laatukriteerit Toteutuminen Työnalla Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti tietokoneet käytössä Tyhy-toiminta Työnantajan kampanjat mm. hiihto, pyöräily Henkilöstön TVTkoulutus käynnissä TVT-laitteita hankitaan 5. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa Toteutunut

6 6 5. Talous Varhaiskasvatus Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Varhaiskasvatus Tot Henkilöstökulut , Muutos % -17,5 Palvelujen ostot , Muutos % 9,2 Toimintakate /as -82,6-74, Asukasluku

7 7 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Perusopetus Vastuuhenkilö: Juha Narkilahti Virka-asema: sivistysjohtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kouluverkkoa supistetaan valtuuston päätöksen mukaisesti. Erityisopetus integroidaan yleisopetukseen. Ryhmäkokoja kasvatetaan mahdollisuuksien mukaan ja tuntikehystä arvioidaan kriittisesti. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma valmistellaan päätettäväksi vuoden 2015 aikana. Avustusten turvin tuetaan koulujen kehittämistoimenpiteitä. Kiinteistä atk-luokista luovutaan ja näin saadaan tilojen käyttöön tehokkuutta. Yhteistyötä lukion ja seutukunnan muiden peruskoulujen kanssa lisätään. Sivistyslautakunnalle tuodaan päätettäväksi kaupungintasoinen oppilaaksiottoalue. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetussuunnitelma 2016 OPS- työryhmän työskentely opettajien VESOkoulutuspäivien yhteydessä OPS valmistuu vuoden 2015 aikana Tuntijakopäätös OPS-työ jatkuu suunnitelman mukaisesti 2. Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen 3. Oppilaiden liikunnan edistäminen Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteutuminen Opettajien koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään Laitetilaukset tehty, tvt-koulutus alkanut, tvt-tiimi nimetty ja aloittanut työnsä Välituntiliikuntaa lisätty hankkeen avulla. Tapahtumia järjestetty ja esim. kotitehtäviä annettu. Tukena hanke. 5. Talous Perusopetus Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut ,

8 8 6. Tunnusluvut Perusopetus Tot Henkilöstökulut , Muutos % -9,6 Palvelujen ostot , Muutos % -6,9 Toimintakate /as -281,6-264, Asukasluku

9 9 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Lukio Vastuuhenkilö: Marikka Marjokorpi Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven lukio on laadukas toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen, antaa monipuolisen ja vankan pohjan korkean asteen vaativiin jatkoopintoihin sekä harjoittaa opiskelijoita toimimaan joustavasti alati kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven lukio kasvattaa kurssivalikoimaansa entistä monipuolisemmaksi verkko-opinnoilla yhteistyölukioiden kanssa. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla on mahdollista opiskella haluamaansa lyhyen oppimäärän vierasta kieltä. Lukio valmistautuu lukiokoulutuksen järjestämislupauudistukseen supistamalla voimakkaasti kiinteistö- ja hallintokuluja. Tämä toteutetaan tiiviimmällä yhteistyöllä perusopetuksen kanssa. Tavoitteena on, että henkilöstön ja opetustilojen luonteva yhteiskäyttö nostaa lukio-opetuksen laatua Kemijärvellä entuudestaan. Lukio terävöittää henkilöstökoulutuksin opetushenkilökunnan tietoteknistä osaamista, laajentaa opiskelijoiden mukavuusaluetta sähköisessä opetusmaailmassa ja valmistautuu näin ollen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyksi Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetuksen Vieraiden kielten tarjonnan Opiskeltavien kielten Espanja ja venäjä jatkuvat monipuolistaminen ja laajentaminen laadun nostaminen lukumäärä, kulut ( ) keväällä ja todennäköisesti myös syksyllä. Muiden oppiaineiden kuin kielten tarjonnan laajentaminen/tehostaminen Opiskeltujen kurssien lukumäärä, kulut ( ) Toteutunut 2. Tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa 3. Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen 4. Sähköinen pedagogiikka Yhteiset tilat, hallinto ja henkilökunta Valinnaisten liikuntakurssien sisällön monipuolistaminen Oppiainekohtainen sähköinen pedagogiikka Toteutuminen Valinnaisten liikuntakurssien osallistujamäärä Henkilöstökoulutukset Valmistelu kesken. Toteutuu suunnitelman mukaisesti, työryhmä valmistelee, tutustuttu tiloihin. Hakuprosessi kesken. Sähköiset arviointimenetelmät Sähköisten arviointimenetelmien käytön kartoitus Koulutusta järjestetty. Valmius sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin Henkilöstön ja oppilaiden valmius, koetila Sähköisiä kokeita pidetty ja tutustuttu yo-kirjoitusten järjestelmään.

10 10 5. Talous Lukio Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Lukio Tot Henkilöstökulut , Muutos % -14,4 Palvelujen ostot , Muutos % -43,5 Toimintakate /as -37,5-40, Asukasluku

11 11 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Tapio Kostamo Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kurssimaksuja nostetaan lukuvuodelle ja seuraavina kahtena lukuvuotena kullakin 5-10 %. Vakinaisen henkilöstön vastuualueita ja toimenkuvia tarkennetaan. Vakinaisen henkilöstön ja tuntiopettajien tieto- ja viestintätekniikka-taitojen kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan. Selvitetään kaupungin ulkopuolisten tilojen korvaamista kaupungin tiloilla. Opintoryhmien vähimmäisopiskelijamääriä tarkistetaan seuraavaan lukuvuoteen. Matkakuluja ja välinevuokria pyritään pienentämään. Teknisen työn yhteishankintoja tehostetaan. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja. Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. 2. Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja. Osallistujamäärät kunnittain. Yhteensä 4717 opetustuntia, Kemijärvi 3679 (58 toimipaikkaa), Pelkosenniemi 750 (7), Savukoski 288 (4) Yhteensä 1262 osallistujaa Kemijärvi 1048, Pelkosenniemi 117, Savukoski Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Osallistujamäärät kunnittain. Ei ole vielä toteutunut. 5. Talous Kansalaisopisto Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut ,

12 12 6. Tunnusluvut Kansalaisopisto Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -7,7 Palvelujen ostot , Muutos % -13,8 Toimintakate /as -20,3-14, Asukasluku

13 13 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Musiikkiopisto Vastuuhenkilö: Pirkko Paananen-Vitikka Virka-asema: rehtori 1. Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on seutukunnallinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kelpoisuus alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin ja tarjota mahdollisuus monipuoliseen musiikin harrastamiseen eri ikäryhmille vauvasta vaariin. Musiikkiopinnot voi lukea hyväksi toisen asteen oppilaitoksissa. Kulttuuripalveluista huolehditaan järjestämällä konsertteja ja tarjoamalla esiintyjiä eri tilaisuuksiin. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Musiikkiopiston toiminta on taloudellista ja laadukasta. Painopistealueita ovat opetuksen laaja-alaisuus, tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen ja uusien oppimisympäristöjen käyttö. Keskeisimmän tulonlähteen, valtion opetustuntikohtaisen (VOS) tuen määrä pyritään säilyttämään pysymällä 2014 opetustuntimäärässä, jolloin saadaan valtiontukea tunnille vuodessa. VOS TP2013 ja TA2014 (arvio) on , josta Kemijärven osuus TA2014 (arvio) Opintomaksuihin on tehty indeksikorotus 10 %. Toimintatuloja ennakoitaessa on oletettu, että käytössä on vuosittain ulkopuolista hankerahoitusta toiminnan ja infrastruktuurin monipuolistamiseksi ja opintomaksujen indeksikorotusta yht vuosittain. Henkilöstökulut ja sisäiset vuokrat ovat suurimmat toimintamenot. Opintovapaissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tehtävien uudelleen järjestelyä (v ). Etäopetus ja yhteiskyydit vähentävät matkakuluja. Vuosina on vähennetty tuntiopetusta ja indeksikorotukset on arvioitu palkoissa 0,4 %, sisäisissä vuokrissa 1 % ja muissa kuluissa 0,2 % suuruisiksi. TA2015-TS2018 eläköityy kaksi työntekijää ja 2019 lopulla toiset kaksi 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Opetustuntimäärä n t (9502 t) Toteutuminen Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. Kemijärvi 2673 t; Salla 276 t; Pelkosenniemi 675 t; Savukoski 247 t. 2. Oppilasmäärä n. 330 oppilasta 3. Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen ja kehittäminen Toteutuminen Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet. Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille. ipad-ympäristö mupe- ja soitinopin- noissa (OPHhanke) Uuden hankerahoituksen hakeminen. Kemijärvi 206, Salla 41; Pelkosenniemi 14; Savukoski 16 ipad-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Uusi hankerahoitus on kohdennettu pianojen ja flyygelien huoltoon akuutin tarpeen vuoksi. 4. Henkisen vireyden lisääminen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin Asiakaslähtöiset palvelut. Monipuolinen ainevalikoima. Täydennyskoulutustapa htuma. Asiakkaiden ikäjakauma vauvasta vaariin. Soitinhuolto ja hankinta Suunnitteilla syksylle seutukunnallisen kysynnän mukaan. Toteutunut Etenee suunnitelman mukaan. Cembalon korjaus

14 14 edistäminen monipuolisin harrastusmahdollisuuksi n Yhteistyö päivähoidon, koulujen ja palvelutalojen kanssa. Syrjäytymisen estäminen. (OPH-hanke) Soitinesittelyt, konsertit, vierailut. ei edellytä uutta hankerahaa. Flyygelien huoltoon on haettu OPH:lta uutta hankerahoitusta. Päätös kesäkuussa Toteutunut 5. Toiminnan laadun kehittäminen Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Konserttitoiminnan kehittäminen Alennettu lukukausimaksu sosiaalisin perustein mahdollinen; stipendit. Itsearviointi on jatkuva prosessi Teemakonsertit Seuraava hakuaika elosyyskuu Toteutunut 5. Talous Musiikkiopisto Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Musiikkiopisto Tot TA 2015 TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstökulut , Muutos % -10,7 Palvelujen ostot , Muutos % 21,7 Toimintakate /as -25,8-23,1-47,6-47,6 0 Asukasluku

15 15 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Vapaa-aika Vastuuhenkilö: Inkeri Kulpakko Virka-asema: kirjaston johtaja 1. Toiminta-ajatus Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Vapaa-ajan tulosalue tehostaa toimintaansa tekemällä yhteistyötä sekä tulosalueen sisällä että tulosalueiden rajat ylittäen. Tehtävänkuvauksia muokataan tarpeen mukaan ja esimiestyötä kehitetään. Kulttuuritoimi muuttuu siten, että videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Kulttuurisihteerin työt liitetään kirjastonjohtajan tehtävänkuvaan kulttuurisihteerin jäätyä eläkkeelle. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 1. Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Ei vielä aloitettu. 2. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. 3. Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. 4. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen 5. Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. 6. Nuorisotoimi Nuorten elämänhallinnan taitojen tukeminen 7. Nuorisotoimi Nuorten osallisuuden vahvistaminen 8. Liikuntatoimi. Liikuntastrategia Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Työntekijän tehtävänkuva muuttuu. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke jatkuu. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalla Kehitetään toimivia, olemassa olevia kuulemiskäytäntöjä. Saadut ideat/tulokset huomioidaan toiminnan järjestämisessä. Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntastrategia, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Toteutunut/ ei toteutunut Toteutunut/ ei toteutunut Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Videopajan kustannuspaikka ei käytössä. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuvaus päivitetty. Puustellin vuokra irtisanottu. Irtisanomisaika päättyy Tablettityöpajoja järjestetty kerran kuussa, osallistujia 14. Kotikäyntejä 2. Sydänyhdistyksen kanssa totetutettu infopäivä kirjastoautossa Muita suunnittelutilaisuuksia ei ole vielä järjestetty. Nuorten kävijöiden määrä Nuorten kohtaamispaikka Cafe Cappuccino K 17 tiistaisin Kämpällä klo ja torstaisin liikuntahallilla klo Kävijöitä Osallistujien määrä Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntastrategia. Koulutus järjestetään syksyllä Liikuntaohjelma on lähes valmis.

16 16 9. Liikuntatoimi Uimahallin kassakahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys 10. Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä 5. Talous Pyydetään tarjoukset kassa-kahviopalvelun järjestämisestä. Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Saadut tarjoukset Toteutuu/ei toteudu Selvitystyö on aloitettu. Ei ole vielä aloitettu. Vapaa-aika Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Henkilöstökulut , Tunnusluvut Vapaa-aika Tot Henkilöstökulut , Muutos % 0,7 Palvelujen ostot , Muutos % 5,16 Toimintakate /as -92,3-88, Asukasluku

17 17 TALOUSRAVION SEURANTA TULOSALUE: Ruokapalvelu Vastuuhenkilö: Outi Paavola Virka-asema: ruokapalvelupäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja yksi valmistuskeittiö sekä viisi palvelu- eli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruokatarjonta on tarkoitus lisätä ruokalistalle. Ruokapalvelun tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tuotannonohjausjärjestelmä uudistuu ja laajenee. Varmistetaan tasalaatuinen ateriatuotanto valmistuskeittiöistä. Ruokalistat uudistetaan ja tuotteistetaan palvelemaan kokopäivähoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen ateriapalvelua. Ruokapalvelu uudistuu työaikajärjestelmän laajennuksen myötä suunnittelussa ja uusia järjestelyjä kehitetään suunnittelun avuksi. Toiminnassa varmistetaan laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden valvonta. Kehittämistiimit jatkavat aloitettua uudistamistyötä. Ruokapalvelun ulkoisen selvityksen ehdotukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite 1. Kehitetään monipuolisesti ruokatuotannon hallintaa. 2. Panostetaan suunnitelmallisesti henkilöstöresurssie n käyttöön. 3. Tehdään kehittämistyötä jatkuvan parantamisen mallilla. 4. Laadunhallinnan parantaminen ja vahvistaminen Toimenpiteet Mittarit Totetutuminen Hankintaan laajennettu ja kattavampi tuotannonohjausjärjestelmä käyttöön ja koulutetaan henkilökunta järjestelmän käyttäjäksi. Työaikajärjestelmä. Suunnittelua laajennetaan koskemaan, jokaista työntekijää ruokapalvelussa. Tiedottamisen ja viestinnän avulla parannetaan työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Ruokalista Ruokaohjeiden vakiointi Työvuorosuunnitelma ja toteuma Vähintään 1-3 parantamisosa-aluetta laatutiimissä. Otetaan käyttöön Seurantaraportit laajennettu laatujärjestelmä. Käyttösuunnitelma on laadittu. Jamix-koulutus toteutui Kemijärvellä ja osallistujia oli 7 henkilöä. Ohjelman perusteet on opeteltu. Perustietojen syöttäminen ja ohjeiden kokoaminen on aloitettu. Jatkuu toukokuun ja kesäkuun aikana. Ruokalista pohja on luotu ja suunnittelu aloitettu. Vuosilomasuunnitelma on kesälomien osalta suunniteltuna. Suunnitelmaa täydennetään talvilomien osalta. Vuoden 2015 lomat suunnitellaan kaikki lomasuunnitelmalle. Kehittämistiimit ovat kokoontuneet 2 x keväällä Tuotannontiimillä on työstettävänä Jamixin ruokaohjeet. Laatutiimi seuraa ja kirjaa parantamisien toteutumista. Järjestelmä on otettu käyttöön ja otettu hyvin vastaan työpaikoilla.

18 18 5. Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Ruokalista Lähiruokateemat toteutetaan poron ja kalan osalta. Lammasteema kariutui, kun ei ollut raaka-ainetta saatavilla. 5. Talous Ruokapalvelu Tot TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Henkilöstökulut , Tunnusluvut Ruokapalvelu Tot Henkilöstökulut , Muutos % -7,3 Palvelujen ostot , Muutos % -27,5 Toimintakate /as 7,8 4 0,0 0,0 0 Asukasluku

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: Sivistysosasto Raportti ajalta 1.1. 20 15-31.8. 20 15 1. Toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä

Lisätiedot

OSASTO: SIVISTYSOSASTO

OSASTO: SIVISTYSOSASTO OSASTO: SIVISTYSOSASTO Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Jäsen Varajäsen Puheenjohtaja: Suvi Nampajärvi Helena Poikolainen Varapuheenjohtaja: Janne Jussila Juha Kunnari Jäsenet: Helena Alatarvas Kaarina

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.8.2015 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 1 / 20 SIVISTYSOSASTO 1. Osaston toiminta-ajatus Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia,

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 30.4.2015 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus.

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus. SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2016 Käyttösuunnitelma Hyvinvointipalvelualue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 27.1.2016 1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiset

Toimialan ajankohtaiset Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST

Lisätiedot

TA + muutos. Toteutunut

TA + muutos. Toteutunut Oheismateriaali / sivltk 17.3.2015 24 Koulutuslautakunta Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Ei merkittäviä muutoksia. Toimintaa ovat sävyttäneet toimintavolyymin reipas kasvu (oppilasmäärät),

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät Lapin sivistysjohtajien syyspäivät - AVI nyt ja tulevaisuudessa Lapin AVI 31.8.2016 1 Hallituksen reformi; kunta, maakunta, valtio Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen edistämisestä, terveyden

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KIURUVEDEN KAUPUNKI OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty opetuslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 46 ja sivistyslautakunnan kokouksessa 9.11.2016 19. 1 SISÄLTÖ Palvelukeskuksella

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen

Lapin koulutusfoorumi. Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen Lapin koulutusfoorumi Näkökulmia Itä-Lapin lukiokoulutukseen 14.1.2015 - Juha Narkilahti- Taustaa Prosessi voi olla rinnastettavissa ammatillisen koulutuksen vastaavaan Kemijärven kokemukset ministeriön

Lisätiedot