Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa"

Transkriptio

1 Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa Kestävän kehityksen polkua ammattilaiseksi seminaari Kuopio Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One

2 Kestävä kehitys ammatillisessa opetuksessa Lähtökohtana tutkinnon perusteiden vaatimukset ja työelämän osaamistarpeet Haasteena kestävän kehityksen taitojen avaaminen opetuksen toteutuksen, ammattiosaamisen arvioinnin ja eri ammattialojen painotusten näkökulmista Oppimisympäristöjen kestävän kehityksen käytäntöjen parantaminen Kestävän kehityksen taitojen oppimiseen soveltuvien opetusmenetelmien kehittäminen

3 Kestävä kehitys uusissa ammatillisissa perustutkintojen perusteissa Kestävä kehitys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammatillisen perustutkintojen perusteissa: "Opiskelija tai tutkinnon suorittaja sitoutuu toimimaan ammatissaan kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden puolesta. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävää kehitystä käsitteleviä säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Kestävä kehitys sisältyy myös eri tutkinnon perusteiden osiin alakohtaisten painotusten mukaisesti. Kestävä kehitys arvioidaan osana ammattiosaamisen näyttöjä tai/ja muuta osaamista. Lähde: Opetushallitus

4 Työprosessin hallinta Alan tuotteiden ja palveluiden elinkaari Materiaalitehokkuus Energiatehokkuus Työturvallisuus Monikulttuurisuus Asiakaspalvelu Kestävä kehitys liiketoiminnassa Kestävä kehitys osana ammatillista osaamista Työn perustana olevan tiedon hallinta Vastuullinen yritystoiminta Ammattialan kekeperiaatteet ja ohjelmat Lainsäädäntö Ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian muutokset Työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta Ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja eettiset näkökohdat Vaihtoehtoisten ratkaisujen pohtiminen Kuva: MS Office kuvakirjasto Elinikäisen oppimisen taidot Kestävän kehityksen merkitys Ammattietiikka ja arvot Kestävät toimintatavat Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

5 Työyhteisötaidot Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Hyvät tavat Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot Yhdessä oppimisen ja kehittämisen taidot Muiden arvostamisen taito Monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysosaaminen Rohkeus ajatella itse, sanoa ääneen, muuttaa asioita Ristiriitojen käsittelyn ja ratkaisun taidot Yhdenvertaisuuden periaatteen toteuttaminen käytännössä Omasta työkyvystä ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen Muutosagentin taidot: mm. ihmistuntemus, strateginen pelisilmä Vaatii laadukkaita opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä

6 Kestävä kehitys oppilaitoksen toiminnassa Ympäristö/taloudellinen vastuu, esim. hankinnat materiaalien käyttö lajittelu ja kierrätys energia ja vesi kuljetukset ja liikkuminen kiinteistönhoito ja ylläpito Sosiaalinen Tukipalvelut vastuu, esim. turvallisuus hyvinvointi yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy opiskelijahuolto ja oppimisen tuki koulutus, työllistyminen, aluekehitys Johtaminen Opetus kestävän kehityksen ammattiosaaminen Oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri Kulttuurinen vastuu, esim. kulttuuriperinnön säilyttäminen monikulttuurisuus kansainvälisyys Sidosryhmäyhteistyö opetussuunnitelmat menetelmät oppimisympäristöt

7 Opiskelijan näkökulma Opetus: Kestävän kehityksen ammatillinen osaaminen Oppilaitoksen keke-ohjelma - toimintakulttuuri: Keke-ryhmässä toimiminen, kartoitukset, projektit, viestintä TOP: Työelämän käytännöt, taitojen syventäminen, uuden osaamisen vieminen Kuvat: EGS energiatehokkuushanke

8 Kestävän kehityksen oppimispolku Mikä, kenelle, miksi, ja miten? KUVAUS KESTÄVÄN KEHITYKSEN OPETUKSESTA OPPILAITOKSEN OMAN OPETUSSUUNNITELMAN TASOLLA: mitä opetetaan keke sisällöt ja oppimistavoitteet milloin opetetaan missä tutkinnon osassa/jaksossa opetetaan miten opetetaan menetelmät, oppimisympäristöt, materiaalit LÄHDE: Kati Lundgren, KUVAT: Risto Tenhunen

9 Kestävän kehityksen oppimispolku Mikä, kenelle, miksi, ja miten? Opettajille opetuksen yhteiseen suunnitteluun? Kuvaus opiskelijoille? Kuvaus sidosryhmille?? KUVAT: Risto Tenhunen

10 Kestävän kehityksen oppimispolku Mikä, kenelle, miksi, ja miten? Luontevasti etenevä jatkumo kestävän kehityksen opetukseen Varmistetaan, että keskeiset asiat tulevat käsiteltyä Ehkäistään päällekkäisyyttä ja turhaa toistoa Varmistetaan, että keke-sisällöt käsitellään luontevassa tutkinnon osassa, kytketään keke myös TOP-jaksoille LÄHDE: Kati Lundgren, KUVAT: Risto Tenhunen

11 Kestävän kehityksen oppimispolku Mikä, kenelle, miksi, ja miten? Varmistetaan monipuolisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen käyttö Yhteisen suunnittelun työkalu, esim. osana OPSia Tukee keke-opetuksen arviointia ja kehittämistä -> toimii pohjana opetuksen itsearvioinnille (Oppilaitosten kestävänkehityksen sertifiointi) LÄHDE: Kati Lundgren, KUVAT: Risto Tenhunen

12 Kestävän kehityksen oppimispolku Mikä, kenelle, miksi, ja miten? Lähtökohtana alan/ammatin kestävän kehityksen oppimistavoitteet ja sisällöt > sijoittaminen mielekkäisiin tutkinnon osiin > mitä voidaan opettaa ATTO -aineissa? > opetusmenetelmien ja oppimis- ympäristöjen suunnittelu Suunnittelun voi aloittaa kuvaamalla nykyisen kestävän kehityksen opetuksen oppimispolkuna, jota voi täydentää, tarkentaa ja muokata LÄHDE: Kati Lundgren, KUVAT: Risto Tenhunen

13 Draivin opetuskokonaisuudet Ei vain tekniikkaa, vaan taustoja ja perusteluja Miksi? Pääpaino menetelmien ja toteutuksen kuvaamisessa Osallistavia opetusmenetelmiä, jotka tukevat ajattelun taitojen kehittymistä Alakohtaisia sisältöjä, ei yleistä keke-asiaa Konkretia ja kytkentä jokapäiväiseen työskentelyyn korjaamolla Kytkentä muihin tutkinnon oppimistavoitteisiin LÄHDE: Kati Lundgren,

14 Korjaamon käytännöt kuntoon! Autokorjaamon tarkistuslistat ja hyvät käytännöt Tarkistuslistat korjaamotilojen ja käytäntöjen arviointiin johtaminen asiakaspalvelu jätehuolto materiaalitehokkuus kemikaalien hallinta hankinnat ja varastointi energiansäästö perehdyttäminen ja henkilöstön osaamiskartoitus Lisäksi kuvattu korjaamon hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä LÄHDE: Kati Lundgren,

15 LÄHDE:

16

17 Savonlinna ammatti ja aikuisopisto Hiusalan kestävän kehityksen oppimispolku, Riitta Summanen Opintokokonaisuudet, laajuudet, punainen teksti/ Kestävän kehityksen sisältö, musta teksti, /Menetelmät sininen teksti/teemapäivät, projektit, vierailut vihreä teksti/ Kehittämiskohteet oranssi teksti vuosi 1.jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso 5.jakso 6.jakso 1. HilePap1 4 ov Turvallisuus, terveys, ergonomia, kestävät ja vastuulliset toimintatavat, Turvallisuusohje, järjestyssäännöt, Pelastautumisharjoitus Tyky-päivä HilePap2 2,5 ov Ergonomia, kestävät ja vastuullinen toiminta tavat ja työmenetelmät (koulu ja yritys) Hyritp1 1 ov Kestävät ja vastuulliset toimintatavat Samissa ja Humaniassa Lajittelupeli (www.hsy,fi) KampEH 1,5 HiLePap2 2,5 ov VäKÄp 1,5 ov Kestävät ja vastuulliset toimintatavat ja työmenetelmät Lajittelu Humania ATTO 6 ov Katso atto oppimispolku Hyritp1 2 ov Lainsäädäntö ja määräykset/ Kuluttajasuojalaki, Tuoteturvallisuuslaki, Työsuojelulaki, Työturvallisuuslaki, Asiakas ohjaus, Eril. asiakkaat Eettiset periaatteet Parturikampaamojen jäteopas, (www.pori.fi) KampEH1 3,5 ov HiLePaTOP 2 ov Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen Teemapäivät VäKäp 1 1,5 ov Vapaasti valittavat 5 ov HiLePaTOP 1 OV VäKäpTOP 1 ov Kestävät ja vastuulliset toiminta tavat ja työmenetelmät, koulu ja yritykset/ parturikampaamot Eettiset periaatteet

18 OPPILAITOSTEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA OPPIMISPOLKU

19 Sertifioinnin ylläpitäjä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö Suunnitteluryhmä Tukijat ja yhteistyökumppanit

20 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi Hallinta ja kehittäminen: OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Kehittämisen työkalu Sertifikaatin myöntämisen perusta Yhteistyötahot: OKM, YM, OAJ, OPH, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Eco-One, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, ammattikorkeakoulut ja yliopistot Auditoijaverkosto (65 auditoijaa) Ulkoiset auditoinnit Käytäntöjen levittäminen Sertifioinnin kehittäminen Tukimateriaali Arviointityökalut Esimerkit ja taustat Palvelu www-sivuilla Koulut ja oppilaitokset Opettajien koulutus Keke-ohjelmat Itsearviointi ja auditointi Yli 1000 opettajaa sertifioitua oppilaitosta 4/2012 Kestävä kehitys opetukseen ja toimintakulttuuriin Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen Jatkuva parantaminen

21 Kestävän kehityksen kriteerien rakenne Jatkuvan parantamisen kehä Kestävän kehityksen teemat Kestävän kehityksen kasvatuksen malli

22 1. Hoitopalveluiden suunnittelu 2. Materiaalitehokkuus ja päästöjen hallinta 3. Energiatehokkuus KRITEERIT 15 ja 16 Työprosessin, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 4. Turvallisuusasioiden hallinta 5. Liiketoiminta ja yrittäjyys Opetuksen kriteerit ja arviointinäkökulmat Sosiaali- ja terveysala 3.Toimiminen erilaisissa oppimisympäristöissä 1. Vastuullisuus ammattialalla 2. Kestävää kehitystä edistävä teknologia KRITEERIT 17 ja 18 Työn perustana olevan tiedon hallinta 3. Ammattialan historia ja toimintaympäristön muutokset 1. Kestävän kehityksen merkitys ja omat vaikuttamisen mahdollisuudet KRITEERIT 19, 20 ja 21 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 2. Kestävän kehityksen arvovalinnat ja ammattietiikka 4. Opiskelijoiden osallistuminen ja vaikuttaminen

23 1. Hoitopalveluiden suunnittelu Ihmisen elämänkaari ja eri elämänvaiheisiin liittyvät henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tekijät Yhteiskunnan tukiverkosto eri-ikäisten kansalaisten hyvinvointipalveluissa, verkoston hyödyntäminen työtehtävissä Järjestösektorin rooli ja tehtävät eri-ikäisten kansalaisten hyvinvointipalveluiden tuottajana Kestävä kehitys hoitopalveluiden suunnittelussa, esim. - syrjäytymisen ehkäisy ja syrjinnän käsittely - esteettömyys (fyysinen, henkinen ja sosiaalinen) - monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus - asiakkaiden/potilaiden turvallisuudesta huolehtiminen - asiakkaiden/potilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen - yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen - terveys-, ravitsemus- ja liikuntakasvatus ja ennaltaehkäisevä hoito - asiakkaan opastaminen kestäviin valintoihin ja toimintatapoihin - erilaisten, eri-ikäisten ja eritaustaisten asiakkaiden tarpeiden huomioiminen ja heidän kanssaan toimiminen KRITEERIT 15 ja 16 Työprosessin, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 2. Työprosessin materiaalitehokkuus Materiaalitehokkuus työn suunnittelussa ja toteutuksessa, esim. - ympäristövastuulliset ja eettiset hankinnat - pakkausjätteen vähentäminen ja palautettavat pakkaukset - sopivat määrät lääkkeitä/tarvikkeita varastossa (hävikin ehkäisy) - aineiden oikea mitoitus ja säästävä käyttö, ruokahävikin minimointi - materiaalien säästävä käyttö, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen - koneiden, laitteiden ja tuotteiden korjaus ja kunnostus - kertakäyttöisten tuotteiden käytön minimointi - turhan pakkaamisen minimointi - turhan tulostuksen ja kopioinnin minimointi - virtuaalisuuden hyödyntäminen työn suunnittelussa ja toteutuksessa Jätteiden lajittelun ja materiaalien/tavaroiden kierrätyksen toteutus työympäristössä, yhteiskunnan kierrätysjärjestelmät 3. Työprosessin energiatehokkuus Energiatehokkuus työn suunnittelussa ja toteutuksessa, esim. - tilojen lämmityksen ja ilmastoinnin säädöt, oikeat työtilojen lämpötilat - sisävalaistuksen ja ilmastoinnin tarve- tai aikaohjaus - energiansäästölamput, energiaa säästävät kylmälaitteet - energiatahokkuus varastoinnissa (mm. oikeat lämpötilat, tilan käyttö, kylmälaitteiden sijoittelu) - vettä säästävät wc-istuimet, hanat ja suihkut - laitteiden säännöllinen huolto ja puhdistus sekä toimintakunnon seuranta - pesukoneet: täydet koneelliset, energiaa ja vettä säästävät ohjelmat - sopivan ja energiatehokkaan koneen tai laitteen valinta eri työtilanteissa - kuljetusten ja logistiikan optimointi ja energiankulutuksen vähentäminen - laitteiden energiatehokas käyttö 4. Työprosessin turvallisuus Riskien tunnistaminen, turvallisuuden huomioiminen työn suunnittelussa ja toteutuksessa, esim. - turvallisuus/pelastussuunnitelma ja turvallisuusohjeet - työtehtävien ergonomia, fyysinen ja henkinen kuormitus - työpaikan lämpöolot, valaistus ja sisäilma - kynnysten, portaiden ym. vaarapaikkojen turvallisuus ja merkinnät - vaarallisten aineiden ominaisuudet, käyttöturvallisuustiedotteet ja suojavarusteet, kemikaalien ja ongelmajätteiden säilytys ja käsittely - koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö, sähköturvallisuus - omavalvonta ja elintarvikehygienian vaatimusten huomioon ottaminen - henkilökohtainen hygienia, aseptinen työskentely ja tartuntavaaralta suojautuminen - siisteyden ja järjestyksen ylläpito työympäristössä - tietoturvallisuus ja vaitiolovelvollisuus - väkivaltatilanteiden ehkäisy ja niissä toimiminen - asiakkaan ja ohjattavan ryhmän turvallisuudesta huolehtiminen erilaisissa ympäristöissä 5. Liiketoiminta ja yrittäjyys Ekotehokkuuden ja työsuojelun merkitys liiketoiminnan tulokselle Kestävän kehityksen hyödyntäminen alan yritystoiminnassa Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien vaatimukset työtehtävissä

24 Yhteystiedot Koulutus ja tuki Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One Keskustie NURMIJÄRVI puh Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi Erkka Laininen OKKA-säätiö Rautatieläisenkatu 6 A Helsinki puh

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä kulttuurialan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia apuvälineenä arviointiryhmän

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä tekniikan ja liikenteen alan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kuva: Keke päiväkodissa -esite, Seppo Leinonen Erkka Laininen OKKA-säätiö Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: http://www.footprintnetwork.org Living Planet

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä luonnonvara- ja ympäristöalan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Taulukoissa on kuvattu kriteereittäin

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE 1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSA-ALUEET Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin ekologisten että taloudellisten tavoitteiden suhteen

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden kestävän kehityksen näkökohdat

1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden kestävän kehityksen näkökohdat KRITEERI 15: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Alla olevista laatikoista löydät valmiita haastattelukysymyksiä, joita voi käyttää eri henkilöstöryhmien haastattelujen suunnitteluun. Kysymykset ovat pääosin avoimia

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 1. JOHDANTO... 4 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Kotitalousopetus OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 15.12.2010 46 Voimassa toistaiseksi alkaen 1.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOTITALOUSOPETUKSEN KUVAUS, ARVOPERUSTA,

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Teemojen toteutus: ammatilliset oppilaitokset

Teemojen toteutus: ammatilliset oppilaitokset OKKA-säätiö Teemojen toteutus: ammatilliset oppilaitokset ESIMERKKITAULUKOT Teemojen toteutuksen ja kestävän kehityksen ohjelman rakentamisen tueksi on laadittu kestävän kehityksen kriteereihin perustuvat

Lisätiedot