Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista."

Transkriptio

1 Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. LUVAN HAKIJA Huoltoasema Aalto Oy (Ent. Huoltoasema ja Kahvio T&T Aalto Ky) Sammalkuja LOHJA Puhelin Faksi Liike- ja yhteisötunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Huoltoasema Aalto Oy (ST1 Virkkala) Hankoniementie LOHJA Lohjan kaupunki, Kittilän kylä (415), Alaesso Rn:o 2:9 Lohjan kaupunki, Kirkonkylän kylä (422), Alaesso Rn:o 4:0 Lohjan kaupunki, Kirkonkylän kylä (422), Ala-Esso Rn:o 1:457 Toimiala: Huoltoasema KIINTEISTÖN OMISTAJA Huoltoasema Aalto Oy Sammalkuja LOHJA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (86/00) 55 Lupavelvollisuuden peruste: Ympäristönsuojelulaki (86/00) 28 1.mom Ympäristönsuojeluasetus (169/00) 1 1.mom kohta 5 a)

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 5 a) kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristöluvan, kun kyseessä on polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m³. Koska luvan on myöntänyt kunnan lupaviranomainen, se suorittaa myös lupamääräysten tarkistamisen. Lohjan kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkisuunnittelukeskuksen johtosäännön mukaan ympäristölupahakemuksen käsittelee ympäristölautakunta. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamisesta on saapunut Lohjan kaupungin ympäristölupaviranomaiselle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE Lohjan kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Huoltoasema ja Kahvio T&T Aalto Ky:lle (nyk. Huoltoasema Aalto Oy) toistaiseksi voimassaolevan ympäristöluvan Huoltoasema ja Kahvio T&T Aalto Ky:n (nyk. Huoltoasema Aalto Oy) kemikaaliilmoituksen johdosta on tehty toistaiseksi voimassaoleva viranhaltijapäätös Lohjan ympäristönsuojelutoimiston ympäristötarkastajan toimesta. Kaavoitustilanne Jakeluaseman sijaintipaikka on ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueelle. Lohjan kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa sijaintipaikka on merkitty yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Alue kuuluu vireillä olevan taajamaosayleiskaavoituksen alustavaan aluerajaukseen. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Laitoksen sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus on tässä päätöksessä kuvattu vain siltä osin, kun sijaintipaikassa tai ympäristössä on tapahtunut muutoksia tai kuvausta on katsottu tarpeelliseksi uusien tietojen perusteella tarkentaa. Luonnon tila Huoltoasemarakennus paloi vuonna 2003, jonka jälkeen on uusi rakennus rakennettu vanhan sokkelin päälle. Kiinteistön rajalla, valtatie 25 puoleisessa osassa, on seitsemän vanhan poppelin muodostama puurivistö. Puut on istutettu paikoilleen vuonna 1965.

3 Maaperän tila 3 Kohteella on tehty massanvaihtoa vuonna 2000, jolloin tontilta poistettiin 173 tonnia bensiinihiilivedyillä pilaantuneita maita. Massanvaihtokaivu toteutettiin naapuritontin Neste D-asemalla tehdyn massanvaihdon yhteydessä. Vuonna 2006 kohteesta poistettiin vanha lämmitysöljysäiliö, jonka ympäriltä poistettiin voimakkaasti öljyhiilivedyillä pilaantuneita massoja yhteensä 111,5 tonnia. Poistetun säiliön ympärillä ja alla maaperä oli täyttömaata, joka oli pääasiassa hiekkaa. Täyttöhiekassa oli mustia kuona/tuhkakerroksia. Alueen luonnontilainen maaperä, joka on savea, alkoi noin 1,5 m syvyydellä maanpinnasta. Säiliön alla täyttöhiekka vaihtui saveksi noin 3,2 metrissä. Säiliökaivannossa öljyhiilivetyjen osalta ohjearvot alittuivat sekä pohjalta että seinämistä otetuissa lopetusnäytteissä. Poistetun mittarikorokkeen kaivantoon jäi ohjearvot ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia, koska kaivuteknisistä syistä kaivamista ei pystytty jatkamaan rakennuksen läheisyyden vuoksi. Maaperään jääneiden öljyhiilivetyjen sekä kuona/tuhkakerroksesta analysoitujen, ohjearvoja suurempien raskasmetallipitoisuuksien ei katsota aiheuttavan haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä niiden suhteen ole esitetty välittömiä jatkotoimenpiteitä. Pohjaveden tila Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on I-luokan pohjavesialueeksi luokiteltu Kirkniemi ( ), joka sijaitsee kohteesta 3,9 km etäisyydellä lounaaseen. Huoltoaseman porakaivon vedestä on otettu näyte joulukuussa Vesinäyte otettiin keittiön hanasta, ja porakaivoveden mikrobiologinen laatu todettiin tutkituilta ominaisuuksiltaan hyväksi. Vesinäytteessä ei ollut öljyhiilivetyjä tai bensiinijakeita menetelmän määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia. Liuotinaineanalyysin mukaan porakaivovedessä oli kuitenkin 25 µg/l bensiinin lisäainetta MTBE:tä. Riskiarvioon perustuva suositus talousveden korkeimmaksi mahdolliseksi MTBE pitoisuudeksi on 15 g/l (EU Risk Assessment. Tertbutyl methyl ether. CAS No: EINECS No: Report 2002). Lisäksi pitoisuus 15 g/l on MTBE:n hajukynnys, kun vastaava makukynnys on 40 g/l. Talousveden MTBE pitoisuudelle ei ole Suomessa asetettu terveysperusteisia raja-arvoja. Häiriintyvät kohteet Naapurikiinteistöllä toimii polttonesteiden automaattijakeluasema raskaalle liikenteelle. Lähimpään kouluun on kohteelta matkaa vajaat 300 m, päiväkoteja ei sijaitse 500 m säteellä sijaintikohteesta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat kohteelta noin 200 metrin päässä. Lähimmät talousvesikaivot, kiinteistön omaa porakaivoa lukuun ottamatta, sijaitsevat yli 300 metrin päässä huoltoasemakiinteistöltä. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Jakeluaseman pohjoispuolella kulkee valtatie 25 (Hanko-Hyvinkää), joka on vilkkaasti liikennöity. Viereisellä kiinteistöllä sijaitsee Neste D-asema. Jakeluaseman eteläpuolella kulkee Lappersintie.

4 LAITOKSEN TOIMINTA JA TOIMINNAN MUUTOKSET 4 Laitoksen toiminta on tässä päätöksessä kuvattu vain siltä osin, kun se eroaa voimassa olevassa luvassa kuvatusta toiminnasta tai kun kuvausta on tarpeen tarkentaa. Yleiskuvaus toiminnasta Huoltoasema on arkisin avoinna klo 6-21, lauantaisin klo 7-21 ja sunnuntaisin klo Toimintaa on laajennettu vuonna 2003 siten, että jakeluasemalle on asennettu uusi, maanalainen standardin DIN 6608/RS mukainen dieselsäiliö. Säiliö on varustettu vuodonilmaisujärjestelmällä. Huoltoasemalla varastoidaan nykyisin polttonesteitä seuraavasti: Taulukko 1. Maanalaiset polttonestesäiliöt. Polttoneste Luokitus Säiliötilavuus Valmistusvuosi Rakenne Bensiini 95E Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen 50 m maanalainen, 1-vaippa Dieselöljy Haitallinen, palava 30 m³ 1996 maanalainen, Bensiini (tyhjä) Bensiini 98E Polttoöljy Dieselöljy neste Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen Erittäin helposti syttyvä, myrkyllinen Haitallinen, palava neste Haitallinen, palava neste 15 m 3 (2-osaisen 30 m³ säiliön osasto) 15 m 3 (2-osaisen 30 m³ säiliön osasto) 1-vaippa 1996 maanalainen, 1-vaippa 1996 maanalainen, 1-vaippa 16 m³ 2002 maanalainen, 1-vaippa 30 m³ 2003 maanalainen, 2-vaippa Säiliöt on tarkastettu vuonna 2007 ja ne on todettu kuuluviksi luokkaan A. Piha-alueen päällysteet Mittarikenttä on tiivistetty HDPE-kalvolla (kalvon paksuus todennäköisesti 0,5 mm) ja päällystetty erikoisasfaltilla (Lemdense 11/100 EP) keväällä Viemäröinti ja pintavesien johtaminen Mittarikentän ja täyttöpaikan pintavedet johdetaan hiekanerotuskaivojen kautta II-luokan öljynerottimeen, josta vedet ohjataan suljettavan näytteenottokaivon kautta Hankoniementien viereiseen avo-ojaan säiliöalueen pohjoispuolella. Huoltoasemarakennuksen jätevesille on erillinen käsittelyjärjestelmä. Se koostuu kolmesta saostuskaivosta ja imeytyskentästä. WC-vedet johdetaan ensimmäiseen saostuskaivoon ja keittiöstä tulevat harmaavedet rasvanerotinkaivon kautta toiseen saostuskaivoon. Rasvanerotinkaivo on varustettu hälyttimellä. Mittarikentältä ja täyttöpaikalta on tarkoitus jatkossa ohjata pintavedet hiekanerotuskaivojen kautta öljynerottimeen, josta vedet kulkevat näytteenotto- ja sulkukaivoon ja siitä edelleen tontin viemärijärjestelmän kautta kunnan jätevesiviemäriin.

5 Huoltoasemarakennus on myös tarkoitus liittää jatkossa kunnan jätevesiviemäriin, jonne ohjataan keittiö- ja käymäläjätevedet. 5 TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YMPÄRISTÖKUORMI- TUKSEN RAJOITTAMINEN Vaikutus yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Toiminta huoltoasemalla jatkuu entisenkaltaisena. Vaikutus maaperään ja pohjaveden laatuun Mittarikenttä on tiivistetty HDPE-kalvolla ja päällystetty erikoisasfaltilla vuonna Jätevedet sekä päästöt vesiin ja viemäriin Jakelualueen sekä täyttöpaikan vedet tullaan viemäröimään hiekan- ja öljynerottimien sekä näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta kunnan jätevesiviemäriin. Jakelualuetta ympäröivän piha- ja liikennealueen pintavedet johdetaan pihakallistuksin nykyisen järjestelmän mukaisesti ympäröivään maastoon. Päästöt ilmaan Bensiinihöyryt kerätään talteen säiliöiden täytön yhteydessä. Päästöjä ilmaan syntyy autojen tankkauksen yhteydessä sekä huoltoasemakiinteistön liikenteen pakokaasupäästöistä. Melu, tärinä, pöly ja haju Valtatie 25:llä kulkeva liikenne muodostaa alueen pääasiallisen melulähteen. Jätteet sekä niiden käsittely tai hyödyntäminen Paikallinen jätteenkuljetusyritys huolehtii eri jätejakeiden viemisestä asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Asemalta kerätään erikseen yhdyskuntajäte, biojäte, paperi, pahvi, rasvakaivoliete ja öljynerotuskaivoliete. Jätteitä kertyy arviolta seuraavasti: biojätettä kg viikossa, pahvia m³ kontillinen kuukaudessa, sekajätettä m³ kontillinen kahdessa viikossa ja paperia noin 20 kg kuukaudessa. Päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen Mittarikentän alue on tiivistetty HDPE-kalvolla ja päällystetty erikoisasfaltilla.

6 HAKIJAN KUVAUS RISKINARVIOINNISTA JA ONNETTOMUUS- JA HÄIRIÖ- TILANTEIDEN HALLINNASTA Bensiinin, dieselin ja polttoöljyn käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään asemalla käyttöturvallisuuskansiossa. Asemalle on tehty palopäällikön kanssa pelastussuunnitelma. Henkilökuntaa on koulutettu poikkeustilanteiden varalle. 6 HAKIJAN KUVAUS LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSTA Raportointi ja tarkkailuohjelmat Jakeluasemalla tarkkaillaan mm. mittareiden ja letkujen kuntoa sekä säiliöiden varastomääriä käyttäen apuna pinnanmittausjärjestelmää ja tietoa säiliöihin tuoduista ja sieltä myydyistä polttoainemääristä. TOIMINNANHARJOITTAJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SEKSI Hakija ei esitä lupamääräyksiin muutoksia. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty tarkastuksella sekä kirjeitse ja Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Lohjan kaupungin ilmoitustaululla ja Länsi-Uusimaa lehdessä on ilmoitettu kuulutuksesta (YSL 38 mom 1). Laitoksen naapureille on toimitettu tieto hakemuksesta erityistiedoksiantona (YSL 38 mom 2). Tarkastukset Kiinteistöllä on suoritettu ympäristönsuojelulain 83 :n mukainen tarkastus Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Länsi-Uudenmaan ympäristöterveydeltä ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: Arvioitaessa kohteen vaikutuksia ympäristöterveydelle merkittävinä tekijöinä voidaan pitää seuraavia:

7 7 poltto-, voitelu- ja pesuaineista aiheutuva kuormitus maaperään ja pohjaveteen erityisesti raskaan liikenteen aiheuttama melu erityisesti raskaasta liikenteestä ympäristöön koituvat terveydelle haitalliset pienhiukkaset raskaan liikenteen nykyisillä päästömääräyksillä liikenteen aiheuttamat vaarat asukkaille ja läheisen koulun koululaisille Tuomaankujan, Aaponkujan, Juhaninkujan, Kirkkotien ja Eeronkujan Hankoniementien puoleinen ongelmallinen melualue mahdollinen onnettomuus (tulipalo ja/tai vuodot) ja niihin liittyvät myrkylliset savukaasut Ottaen huomioon kohteen sijainnin taajaman ulkopuolella ohitustien varrella paikassa, jota ei ole luokiteltu pohjavesialueeksi, ja asiakirjoissa selvitetyt tekniset ratkaisut, ympäristöterveyden kannalta ei ole aihetta esittää muita ehtoja olettaen, että kohteen suhteen pelastusviranomaisella on päivitetyt toimintasuunnitelmat ja että liikenteen turvajärjestelyt päivitetään. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa lausunnossaan mm. seuraavaa: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei ole lausuttavaa ympäristölupahakemuksesta hakemusasiakirjojen perusteella. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta on jätetty kaksi kirjallista muistutusta. Uudenmaan tiepiiri toteaa muistutuksessaan mm. seuraavaa: Nykyisin jakeluaseman jätevedet ja mittarikentän ja jakelupaikan hulevedet johdetaan saostus- ja erotinkaivojen kautta ympäröivään maastoon ja avo-ojiin. Uudenmaan tiepiiri ei kuitenkaan hyväksy näiden vesien johtamista maanteiden sivuojiin, vaan on sitä mieltä, että vedet tulee johtaa kaupungin jätevesiviemäriin. Samalla Uudenmaan tiepiiri ilmoittaa, että tiepiiri on aloittamassa tänä vuonna Virkkalan eteläisen eritasoliittymän parantamistyötä, jossa liittymään rakennetaan uusi ramppi maantieltä 112 valtatielle 25 itään suuntautuvalle liikenteelle. Ramppi liittyy valtatiehen 25 eritasoliittymän sillan ja huoltoaseman nykyisen liittymän välissä, minkä vuoksi huoltoaseman liittymä joudutaan siirtämään nykyiseltä paikaltaan jonkin verran idän suuntaan. Jos vesien viemäröinti edellyttää viemäriputkien vetämistä valtatien 25 poikki, työ kannattaa ajoittaa samaan aikaan rampin rakentamisen kanssa. Asiasta on otettava yhteyttä Uudenmaan tiepiiriin. Myös putkien rakentaminen maanteiden ali vaatii Uudenmaan tiepiirin luvan. Fingrid Oyj toteaa muistutuksessaan mm. seuraavaa: Huoltoasema sijaitsee 110 kv johdon Inkoo-Virkkala vierellä pylväsvälillä TEL ja 110 kv johdon Virkkala-Karjaa vierellä pylväsvälillä 4-80 TEL. Johtoja varten on lunastettu kiinteistöjen käyttöoikeuden supistus eli johtoalue, joka on 63,5 metriä leveä. Johtoalueiden maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johtojen omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa niitä. Maanomistajan oikeuksia rajoitetaan siten, että maanomistaja ei ilman voimajohtojen omistajan lupaa saa pystyttää rakennuksia tai kahta metriä korkeampia muitakaan rakenteita tai laitteita

8 johtoaukealla. Maanomistaja ei myöskään saa harjoittaa johtoalueella sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa johdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Polttoaineen jakeluasemaan liittyvät kaikki rakenteet tulee sijoittaa voimajohtojen johtoalueen ulkopuolelle. Johtoalueen rakennusrajan sisäpuolelle ei saa rakentaa. Muiden rakenteiden, kuten teiden, pysäköintialueiden, lipputankojen, sähkö- ja puhelinjohtojen, vesijohtojen ja viemäreiden, sijoittamiseen ja rakentamiseen johtoalueelle tarvitaan Fingridin lupa. Hakijan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittaja esittää vastineessaan mm. seuraavaa: Kartoitettu mahdollisuutta liittyä kaupungin viemäri- ja vesijohtoverkkoon, jotta öljynerotinvedet saataisiin johdettua viemäriverkkoon. Oltu yhteydessä Uudenmaan tiepiiriin, keskusteltu mahdollisuudesta tehdä työt samanaikaisesti risteysmuutostyön kanssa. Hanketta laitettu eteenpäin ja päätetty aloittaa varsinaisten suunnitelmien teko. Suunnittelija valittu. Aloitus todennäköisesti aikaisintaan keväällä 2010 riippuen huoltoaseman liittymän muutostöistä. Risteyksen on arvioitu valmistuvan 7/ YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Lupaviranomainen tarkistaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Huoltoasema Aalto Oy:n Lohjan kaupungissa sijaitsevan polttonesteiden jakeluaseman ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan lupamääräyksiä. Lohjan ympäristölautakunnan antamasta ympäristölupapäätöksestä dnro 496/67/678/02 korvataan kaikki ympäristöluvan määräykset kuulumaan jäljempänä tämän päätöksen Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi kohdassa esitetyn mukaisiksi. Lohjan ympäristölautakunnan myöntämän ympäristölupapäätöksen lupamääräykset eivät ole enää voimassa uuden luvan saatua lainvoiman. Toimintaa on harjoitettava hakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä muutoin määrätä. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyden lausunnossa esitetyt vaatimukset päivitetyn pelastussuunnitelman ja liikenteen turvajärjestelyjen päivittämisen suhteen tulevat huomioiduiksi asianomaisten viranomaisten osalta. Uudenmaan ELY:n liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue tekee parhaillaan parannustöitä valtatie 25:llä, joilla on vaikutusta myös huoltoaseman liikennejärjestelyihin. Uudenmaan tiepiirin muistutuksessaan esittämä vaatimus jakeluaseman jätevesien ja mittarikentän ja jakelupaikan hulevesien johtamisesta kaupungin jätevesiviemäriin tulee toteutumaan, jos huoltoasema saadaan liitettyä suunnitelmien mukaisesti kunnan viemäriin. Lupamääräyksissä 1 ja Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. on annettu määräaika jätevesiviemäriin liittymiselle tai vaihtoehtoisesti kyseisissä määräyksissä on vaadittu tehostamista öljynerottimen ja jätevesien käsittelyjärjestelmän osalta nykyiseen verrattuna.

9 9 Fingrid Oyj:n muistutukseen johtoalueesta ja rakennusrajoituksista voidaan todeta, ettei ko. alueelle ole suunnitteilla rakentamista. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Huoltoasema Aalto Oy:n polttonesteiden jakeluaseman lupaehdot ovat kokonaisuudessaan seuraavat: Yleiset lupamääräykset Päästöt maaperään, vesiin ja viemäriin 1. Jakeluasemalta hulevedet tulee johtaa pois siten, ettei vaaranneta alueen pohjaveden laatua. Jakeluaseman laitekatoksen päältä tulevat puhtaat sade- ja sulamisvedet tulee johtaa jakelualueen ulkopuolelle öljynerotinta kuormittamatta. Jakeluaseman täyttö- ja jakelualueilta, joilla käsitellään polttonesteitä, sekä näiden alueiden suojamuovien päältä salaojitetut pintavedet tulee johtaa öljynerottimen ja sulkuventtiilillä varustetun näytteenottokaivon kautta kunnan jätevesiviemäriin viimeistään Myös kiinteistön muut jätevedet on johdettava kunnan jätevesiviemäriin viimeistään Öljynerottimen tulee saavuttaa kokonaishiilivetypitoisuus alle 100 mg/l. Muilta osin viemäriin johdettavan jäteveden on täytettävä Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen yleisten toimitusehtojen tai toiminnanharjoittajan ja Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen keskinäisen sopimuksen ehtojen asettamat vaatimukset ja raja-arvot. Jäteveden pääsy viemäriin on estettävä välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia. (YSL 4, 7, 8, 43, 46 ja 47, YSA 36a ) 2. Kun jakeluasemalla tehdään perustavaa laatua olevia muutostöitä, jotka kohdistuvat polttoainesäiliöihin, tai kun säiliöitä on tarpeen uusia niiden ikääntyessä, tulee olemassa olevat yksivaippaiset polttoainesäiliöt vaihtaa vuodonilmaisujärjestelmällä varustetuiksi kaksoisvaippasäiliöiksi. Maanalaiset 1-vaippaiset polttoainesäiliöt on kuitenkin vaihdettava uusiin vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuihin kaksoisvaippasäiliöihin viimeistään Säiliöt on varustettava elektronisilla ylitäytönestimillä ja pinnanmittauslaitteilla sekä säiliövaippojen välitilan hälytysautomatiikalla. (YSL 7, 8, 42, 43 ja 51 ) Melu ja muiden ympäristöhaittojen estäminen 3. Kiinteistöllä harjoitettava toiminta tulee toteuttaa siten, ettei toiminnasta aiheudu pöly-, melu- ja hajuhaittoja tai muita haittoja ympäristöön. Mikäli toiminnasta kuitenkin aiheutuu merkittäviä haittoja ympäristölle, tulee toiminnanharjoittajan välittömästi ryhtyä toimiin haittojen poistamiseksi. (NaapL 17, YSL 42 ja 43 ) 4. Jakeluaseman toiminnasta ja päivittäisestä valvonnasta sekä polttoainevahinkojen torjunnasta vastaava henkilö yhteystietoineen on ilmoitettava Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta. Hoitajan vaihtumisesta on myös ilmoitettava. Jakeluasemalla tulee olla näkyvässä paikassa jakeluaseman hoitajan puhelinnumero, palo- ja hä-

10 täilmoituksen puhelinnumero ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava niiden ajan tasalla pitämisestä. (YSL 43 ja 46 ) 5. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava laitoksen rakenteiden ja laitteistojen kuten polttonestesäiliöiden ja -putkistojen sekä jakeluaseman jakelukaluston huollosta ja kunnossapidosta siten, että niissä ei käytön aikana pääse tapahtumaan muutoksia, jotka lisäisivät toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riskiä. Mahdollisen ympäristö- tai terveysriskin aiheuttavat viat tai puutteet on korjattava välittömästi. (YSL 4, 5, 42 ja 43 ) Jätehuolto 6. Huoltoasematoiminnassa on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja säilytettävä lajiteltuina toisistaan erillään. Kaikki hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. Kaatopaikalle toimitettavan jätteen määrää ja haitallisuutta on pyrittävä vähentämään. (YSL 43 ja 45, JL 4, 6-8, 12 ja 51, Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset 10, 11 ja 19 ) 7. Jakeluasemalle mahdollisesti luvatta jätetyt sekä aseman toiminnasta syntyneet jätteet sekä ongelmajätteet (esim. hiekan- ja öljynerotuskaivojen jätteet sekä vahinkotilanteissa syntyneet öljypitoiset jätteet, kuten imeytysaineet) on toimitettava asianmukaisen luvan omaaviin käsittelypaikkoihin. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä jätetiedostoon hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot. Ongelmajätteitä saa säilyttää kiinteistöllä korkeintaan 12 kuukautta. Ongelmajätehuolto ja muu jätehuolto on hoidettava Lohjan kaupungissa voimassa olevien määräysten mukaisesti siten, ettei maaperään tai ympäristöön joudu terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. (YSL 7, 43 ja 45, JL 6-8, 12, 15, 17, 19 ja 51, VNp 659/1996 ja 101/1997) 8. Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen sekä saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen öljypitoinen sakka ja öljyinen pintaosa tulee käsitellä ongelmajätteenä. (YSL 4 ja 46, YSA 19, Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset 28 a ja 28 b ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 9. Öljynerottimen jälkeen olevaan sulkuventtiilillä varustettuun näytteenottokaivoon on oltava joka tilanteessa esteetön pääsy. Kaivon kansi tulee pitää kunnossa siten, että esimerkiksi talvella se on nopeasti avattavissa. Öljynerottimen ja sulkukaivon kannet tulee merkitä keltaisella tunnusvärillä. Lisäksi sulkuventtiilin asennosta tulee olla selkeät merkinnät standardin SFS 3352 mukaisesti. (YSL 43 ) 10. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että jakeluaseman henkilökunnan käytössä on asemaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet palo- ja vuototilanteiden varalle. Jakeluaseman henkilökunnalle tulee järjestää koulutusta jakeluaseman jakelulaitteiden toiminnasta ja turvallisesta käytöstä sekä myytävistä ja säi- 10

11 lytettävistä kemikaaleista ja niiden turvallisesta käsittelystä. Lisäksi koulutusta tulee järjestää toimimisesta poikkeustilanteissa. (YSL 4, 5 ja 43 ) 11. Laitoksen alueella on oltava riittävä määrä imeytysainetta ja muita keräysvälineitä mahdollisten polttoainevahinkojen varalta. Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on ryhdyttävä viipymättä tarvittaviin toimiin vahinkojen torjumiseksi. Mahdollisesta polttoainevuodosta tai muusta ympäristövahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastusviranomaiselle ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 7, 42, 43, 62 ja 76, YSA 30 ) Valvonta- ja tarkkailutoimenpiteet 12. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ympäristönsuojelutoimenpiteenä ja varauduttava parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämiseen jakeluaseman toiminnoissa erikseen sovittavien siirtymäaikojen puitteissa. Jakeluaseman kaikessa toiminnassa on noudatettava maaperän- ja ympäristönsuojelun huomioonottavaa huolellisuutta ja varovaisuutta, erityisesti säiliöiden täytöt on tehtävä valvotusti. (YSL 4, 5, 43 ja 46 ) 13. Kiinteistön polttoainesäiliöt putkivetoineen, hälytyslaitteineen ja suojarakenteineen on tarkastutettava Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymällä ja rekisteröimällä tarkastusliikkeellä mennessä ja sen jälkeen tarkastuksella saadun luokituksen mukaisesti siten kuin luokituksesta on säädetty KTM:n päätöksessä 344/1983. Tarkastuspöytäkirjojen kopiot tulee toimittaa Lohjan kaupungin ympäristöyksikköön kuukauden sisällä tarkastuksesta. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ja 46 ) 14. Jakeluasemalla olevat vuodonilmaisujärjestelmiin ja öljynerottimeen liittyvät hälytyslaitteet sekä säiliöiden pinnankorkeuden seurantajärjestelmän lähettämien tietojen tulee olla ohjattuina paikkaan, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. (YSL 4, 7, 8, 43 ja 46 ) 15. Pohjaveden laatua on tarkkailtava ottamalla vesinäyte kerran kahdessa vuodessa huoltoaseman porakaivosta tai muusta huoltoaseman pohjaveden tarkkailuun soveltuvasta kohteesta. Ensimmäinen näytteenotto tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta. Näytteestä tulee analysoida bensiinija öljyhiilivedyt sekä TVOC, MTBE, TAME ja BTEX-yhdisteet (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit). Näytteen otto ja analysointi tulee tehdä asianmukaisia menetelmiä käyttäen. Mikäli pohjavedestä todetaan poikkeavia haittaainepitoisuuksia, tulee analyysitulokset toimittaa välittömästi Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pohjaveden tarkkailusta tulee laatia tulosraportti, jonka yhteydessä on kuvattava pohjaveden näytteenottomenetelmä ja käytetyt analyysimenetelmät. Raportissa tulee myös verrata pohjavesinäytteiden analysoituja pitoisuuksia talousveden vastaaviin ohjearvoihin. Mikäli pohjavedessä esiintyy haitallisia aineita, tulee raportissa esittää asiantuntijan arvio siitä, mistä haitta-aineet ovat peräisin ja arvio haitta-aineiden aiheuttamasta riskistä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää raporttien perusteella erikseen pohjaveden tarkkailun muutoksista. (YSL 5, 7, 8, 43, 46 ja 108 ) 11

12 Öljyn- ja hiekanerottimien täyttöaste sekä öljynerottimen hälytysjärjestelmän toimintakunto on tarkistettava vähintään kahden kuukauden välein. Öljynerottimesta lähtevän veden hiilivetypitoisuus on mitattava vuoden sisällä tämän päätöksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Näytteenotto on tehtävä ennen öljynerottimen tyhjennystä. Analyysitulokset on toimitettava tiedoksi Lohjan ympäristöyksikköön. (YSL 7, 8 ja 46 ) 17. Jakeluaseman polttoainesäiliöiden elektronisen pinnanmittausjärjestelmän, ylitäytönestimien, säiliön välitilan valvontalaitteiston valvonta- ja hälytinlaitteiden sekä sulkuventtiilikaivon toimivuus on tarkistettava riittävän usein, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toteutetusta valvonnasta ja tarkastuksista on pidettävä kirjaa. (YSL 43 ja 46 ) 18. Täyttöpaikan ja jakelualueen sekä näitä alueita ympäröivien piha-alueiden päällysteiden kuntoa tulee seurata jatkuvasti ja mahdolliset vauriot on korjattava viipymättä. (YSL 4, 7, 8, 43 ja 46 ) 19. Polttonestesäiliöiden varastomääriä tulee seurata mittauksin sekä vertaamalla säiliöihin tuotuja ja säiliöistä luovutettuja polttonestemääriä päivittäin mahdollisten säiliö- ja putkistovuotojen toteamiseksi. (YSL 4, 7, 43 ja 46 ) 20. Viemäröinnin (putkistot, hiekan- ja öljynerottimet, tarkastuskaivot) rakenteiden kunto ja toimivuus on tarkistettava mennessä ja jatkossa vähintään 10 vuoden välein. (YSL 4, 5, 7, 42, 43 ja 46, YSA 19 ) Kirjanpito ja raportointi 21. Jakeluaseman toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon tulee kirjata ainakin seuraavat asiat: - hiekanerotuskaivojen ja öljynerottimen sekä jäteveden saostuskaivojen tyhjennykset (tyhjennyspäivämäärät ja tyhjennystensuorittajat) ja tarkkailutoimet (silmämääräiset tarkistukset yms.) - tiedot polttonestesäiliöiden ja päällysteiden tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä - tiedot hälytys- ja valvontalaitteiden tarkkailusta, huolloista ja kalibroinneista - tiedot kiinteistöllä muodostuneiden jätteiden ja ongelmajätteiden laaduista, määristä sekä toimituspaikoista - tiedot varastosäiliöihin toimitettujen polttoaineiden, myytyjen polttoaineiden ja säiliön pinnanmittaustietojen vertailusta mahdollisten hävikkien toteamiseksi - tiedot häiriöistä, poikkeuksellisista tilanteista ja onnettomuustilanteista sekä niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä - tiedot ympäristövaikutusten tarkkailusta (mm. otetuista vesinäytteistä) - tiedot henkilökunnan koulutuksesta Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. (YSL 43, 45 ja 46, JL 51 ja 52, JäteA 22 )

13 22. Toiminnasta ja tarkkailusta on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava edellistä vuotta koskeva raportti Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportin tulee sisältää ainakin kirjanpidon lyhyt vuosiyhteenveto edellä määräyksessä 21 tarkoitetuista tiedoista sekä polttonesteiden läpivirtausmäärät. Lisäksi vuosiraportin mukana on toimitettava määräyksessä 15 mainittu pohjavesitarkkailun tulosraportti. (YSL 5, 46 ja 83, JL 51 ja 52 ) Lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen liitettävät selvitykset 23. Ympäristölupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen, joka tulee toimittaa Lohjan ympäristölupaviranomaiselle mennessä, tulee liittää asiantuntevan tahon laatima arvio toiminnan vaikutuksista maaperään ja pohjaveteen. Hakemuksessa on myös esitettävä selonteko toiminnan aikana tapahtuneista polttoainevuodoista ja vahinkotapahtumista sekä selvitys siitä, onko huoltoaseman toiminnan laajuudessa tai muussa toiminnassa tapahtunut olennaisia muutoksia. Lisäksi edellytetään, että lupamääräyksessä 22 mainitut toiminnan ja tarkkailun vuosiraportit on toimitettu lupamääräysten mukaisesti Lohjan ympäristöyksikköön. Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, ellei hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ole tehty määräaikaan mennessä. (YSL 55 ) Toiminnan olennainen muuttaminen tai lopettaminen 24. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti Lohjan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos toiminta jakeluasemalla olennaisesti muuttuu, sille on haettava uusi ympäristölupa. (YSL 43, 46 ja 81, YSA 30 ) 25. Toiminnan päättyessä kiinteistöllä olevat jakelulaitteet ja polttonestesäiliöt sekä jakeluasematoimintaan liittyneet muut jatkossa tarpeettomat rakenteet tulee purkaa ja poistaa kiinteistöltä. Toiminnan loputtua toiminnanharjoittajan tulee esittää selvitys maaperän ja pohjaveden puhtaudesta sekä maaperän kunnostustarpeesta. Mahdollinen pilaantunut maaperä on kunnostettava voimassa olevien määräysten mukaisesti. Alueen tutkimista koskeva suunnitelma on esitettävä Lohjan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen tutkimusten suorittamista. (YSL 7, 43, 46, 75 ja 90 ) 13 RATKAISUN PERUSTELUT Perustelut lupamääräysten tarkistamiselle Huoltoasema Aalto Oy:n polttonesteiden jakeluaseman toiminta edellyttää YSL 28 :n mukaista ympäristölupaa. Kyseiselle toiminnalle on annettu toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiä on YSL 55 :n 2 momentin mukaan määräajoin tarkistettava. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ympäristöluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset sekä jätelain vaatimukset jätteiden ja jätehuollon osalta.

14 Toimittaessa ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnasta ei nykytietämyksen perusteella aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Päätöksessä on annettu tarpeellisiksi katsotut toiminnan pilaantumisen ehkäisemistä varmentavat, valvontaa mahdollistavat ja valvontaa toteuttavat lupamääräykset. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Tarkistettujen lupamääräysten perustelut Määräyksessä esitetyillä hulevesien ja muiden jätevesien johtamisratkaisuilla voidaan estää ympäristönsuojelulain 42 :n tarkoittama terveyshaitta tai ympäristön pilaantumisen vaara. Viemäröitävän jäteveden haitta-ainepitoisuuksille ei ole tarpeen asettaa kokonaishiilivetypitoisuutta lukuun ottamatta Lohjan vesi- ja viemärilaitoksen vaatimuksista poikkeavia raja-arvoja. Öljynerottimen ollessa eurostandardin EN 858 mukainen II-luokan öljynerotin sillä saadaan erotettua lähtevän veden kokonaishiilivetypitoisuudeksi alle 100 mg/l. Jäteveden viemäriin pääsyn estämistä koskeva määräys on tarpeen viemäriverkon ja jätevedenpuhdistamon vahingoittumisen sekä vesistön pilaantumisen estämiseksi. (1) Jakeluasemien yleisin ympäristöhaitta on ollut maaperän pilaantuminen polttoaineiden valumien johdosta. Tämän määräyksen toteuttaminen on parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaista ja sillä voidaan turvata riittävä ympäristönsuojelun taso. Vaatimustaso vastaa Lohjan kaupunginvaltuuston ( 79) hyväksymissä Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä edellytettyä tasoa. Myös valmisteilla olevassa valtioneuvoston asetuksessa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista on esitetty, että jakeluasemat olisi varustettava kaksoisvaippasäiliöillä sijoituspaikasta riippumatta. (2) Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n mukaan kiinteistöä ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Lupamääräys on tarpeen toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. (3) Jakeluaseman asianmukaisen hoidon järjestämiseksi on sille määrättävä vastuussa oleva henkilö. Haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi huolehtimalla toimintaan liittyvien rakenteiden ja laitteistojen säännöllisestä tarkkailusta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa haitallisten ympäristövaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi. (4) Laitoksen rakenteet saattavat kulumisen, onnettomuuden tms. seurauksena vioittua siten, että terveys- tai ympäristöriskin mahdollisuus suurenee verrattuna normaalitilanteeseen. Rakenteiden ja laitteiden huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden sekä mahdollisten vikojen korjaamisen avulla voidaan ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia vaaroja ja haittoja. (5) Jätelain 4 :n mukaan kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteen synnyn ehkäisy on jätelain keskeisiä periaatteita, jonka avulla 14

15 voidaan vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja materiaalien kulutusta sekä säästää jätehuollon kustannuksissa. Mikäli jätteen syntyä ei voida ehkäistä, on pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. (6) Jätelain 6 :n määräysten mukaisesti jätteen haltija on vastuussa siitä, että jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Lain mukaan jätettä saa luovuttaa vain jätetiedostoon hyväksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nojalla. Siirtoasiakirjan avulla seurataan ongelmajätteiden kulkua haltijalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. Jakeluaseman aluetta ei saa käyttää siten, että siitä seuraa jätelain 19 :ssä määrätty roskaamiskiellon rikkominen. (7) Lupamääräys on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi jakeluasema-alueella ja sen ympäristössä. Erotus- ja saostuskaivojen säännöllinen tyhjentäminen on tarpeen niiden toimivuuden ylläpitämiseksi. Lohjan kaupungin jätehuoltomääräysten 28 a ja b :n mukaan hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen sekä saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarpeen vaatiessa tai vähintään kerran vuodessa. (8) Tarkastuskaivoille ja sulkuventtiileille tulee olla esteetön pääsy vuodenajasta riippumatta, jotta mahdollisessa onnettomuustilanteessa pystytään estämään vahingon leviäminen ja vähennetään siten ympäristön pilaantumista. Ulkopuolisten on mahdollisissa onnettomuustilanteissa löydettävä tarvittavat kohteet nopeasti. (9) Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa riskeistä, niiden ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla ehkäistään ja vähennetään onnettomuuksista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Polttoaineiden leviämistä voidaan tehokkaasti vähentää varaamalla imeytysainetta ja keräysvälineistöä käyttökohteiden läheisyyteen. Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (10 ja 11) Toimintaa on harjoitettava niin, että estetään polttonesteiden pääsy maaperään eikä pilata maaperää tai pohjavettä. Toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä on oltava selvillä sekä käytettävä sitä. Käyttämällä toimialansa parasta käyttökelpoista tekniikkaa varmistutaan ympäristö- ja terveyshaittojen minimoinnista ja laitoksen toimintamahdollisuuksista tulevaisuudessa. (12) Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ennaltaehkäisy edellyttää, että säiliöt ovat polttonesteiden varastointiin riittävän hyväkuntoiset. Säiliön kunnon arviointi edellyttää säännöllisiä tarkastuksia. Säiliön kuntotarkastus on tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas keino, jolla voidaan ehkäistä maaperän pilaantuminen. Ympäristönsuojeluviranomainen tarvitsee säiliöiden tarkastuspöytäkirjoja valvontaa varten. (13) Hälytysten kokoaikainen valvonta on tarpeen, jotta hälytykset havaitaan välittömästi päivästä tai vuorokaudenajasta riippumatta ja voidaan nopeasti ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. (14) Pohjaveden laatua tulee aika ajoin tarkkailla, koska 500 metrin säteellä huoltoasemasta on talousvesikaivoja ja polttonesteitä varastoidaan huoltoasemalla pääasiassa yksivaippaisissa säiliöissä maan alla. (15) 15

16 Öljyn- ja hiekanerotusjärjestelmien sekä öljynerottimen hälytysjärjestelmän toimivuus varmistetaan riittävillä tarkastuksilla. Mittaamalla öljynerottimesta lähtevän veden hiilivetypitoisuus määräajoin voidaan varmistua, että öljynerotin toimii asianmukaisesti ja saavuttaa sille määritetyn erotustehon. Kunnan jätevesiviemäriin johdettavien jätevesien tulee olla laadultaan sellaisia, etteivät ne aiheuta vahinkoa viemäriverkostolle tai haittaa jätevedenpuhdistamolla. (16) Määräys on annettu, jotta mahdolliset ympäristövahingon vaaraa aiheuttavat päästöt ja puutteet valvonta- ja hälytinlaitteissa sekä sulkuventtiilikaivon toimivuudessa havaittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin mahdollinen polttoainepäästö voidaan ehkäistä tai rajoittaa mahdollisimman pieneksi, estää laajemmalle leviäminen ja ryhtyä puhdistustoimenpiteisiin. Kirjanpitovelvoite on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. (17) Maaperän- ja pohjaveden pilaaminen on ympäristönsuojelulain 7 ja 8 :n mukaan kielletty. Jakelu- ja täyttöalueiden pintapäällysteet ja tiiviit alusrakenteet suojaavat maaperää pilaantumiselta. Ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisy edellyttää päällysteiden tarkastuksia ja välitöntä vaurioiden korjaamista. Ehjä asfaltointi estää maaperän likaantumista. (18) Lupamääräys on annettu haitallisten aineiden pääsyn estämiseksi maaperään ja pohjaveteen. Määräys on tarpeellinen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. (19) Rakenteiden kunnon ja tiiveyden tarkistuksilla voidaan varmistua niiden asianmukaisesta toimivuudesta ja estetään maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. (20) Määräykset toiminnan kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu valvonnallisista syistä. Lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toiminnan ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. (21 ja 22) Tarkkailutietojen perusteella tehdään arvio toteutuneiden määräysten noudattamisesta ja mahdollisuudesta vähentää päästöjä edelleen sekä ehkäistä jätteen syntyä sekä huomioidaan mahdollisuudet estää vahinkotilanteita ja onnettomuuksia. (23) Määräys on annettu valvontaa varten ja toimintaa koskevien tietojen pitämiseksi ajan tasalla. Pitkäaikaisten keskeytysten ja olennaisten muutosten ilmoittaminen on tarpeen myös muuttuneen tilanteen aiheuttaman mahdollisen uuden lupaharkinnan takia. (24) Toiminnanharjoittaja on vastuussa ympäristövaikutuksista, niiden torjunnasta ja tarkkailusta myös toiminnan päätyttyä. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, että jätelain tarkoittamat roskaamista ja ympäristönsuojelulain 7 ja 75 tarkoittamat maaperän pilaamiskieltoa sekä maaperän ja pohjaveden kunnostamisvelvollisuutta koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat täytetyiksi. Selvitys maaperän ja pohjaveden puhtaudesta on tarpeen, jotta voidaan arvioida, onko toiminnasta aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Selvitys maaperän kunnostustarpeesta on tarpeen ympäristön pilaantumisen ja päästöjen leviämisen ehkäisemiseksi sekä alueen kunnostamiseksi. (25) 16 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

17 17 Tämä päätös liitetään Lohjan kaupungin ympäristölautakunnan myöntämään ympäristölupapäätökseen. Lupamääräysten tarkistamisen ajankohta Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus tulee jättää lupaviranomaiselle mennessä. Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain ( /86) tai jätelain ( /1072) nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tätä päätöstä noudatetaan, kun se on saanut lainvoiman. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki /86 (YSL): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 75, 76, 77, 81, 83, 90, 96, 97, 100, 103, 105 ja 108. Ympäristönsuojeluasetus /169 (YSA): 1, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 36, 36a ja 37. Jätelaki /1072 (JL): 4, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 51 ja 52. Jäteasetus /1390 (JäteA): 22. Lohjan kaupungin jätehuoltomääräykset (Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ): 10, 11, 19, 28a ja 28b. Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta (90/2000, NaapL): 17. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003). Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996). Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997). KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Lupapäätöksen käsittelymaksussa noudatetaan hakemuksen vireille tulon mukaista Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksaa, jonka Lohjan kaupunginhallitus

18 on päätöksellään hyväksynyt. Taksan liitteenä hyväksytyn maksutaulukon mukaan polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupahakemuksen käsittelyn hinta on euroa. Lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään ympäristölupamaksutaksan 5 :n perusteella 90 % ympäristölupataksan mukaisesta maksusta. Tämän päätöksen ympäristölupamaksuksi muodostuu siten (90/100*2645) euroa, mikä tekee yhteensä 2380,50 euroa. Huoltoasema Aalto Oy:n polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan maksuksi määrätään 2380,50 euroa sekä lisäksi peritään luvan kuulutuskustannukset. 18 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Huoltoasema Aalto Oy Sammalkuja LOHJA Tiedoksi Lohjan vesi- ja viemärilaitos Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Lohjan paloasema Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat Lohjan kaupunginhallitus Ilmoitus päätöksestä Asianosaisina kuullut lähinaapurit. Päätöksestä ilmoittaminen Tästä päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella Länsi-Uusimaa lehdessä ja Lohjan kaupungin ilmoitustaululla (Karstuntie 4, LOHJA). MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 96 ). Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta (YSL 105 ). Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (9) 15 Pelastuslaitoksen anomus ympäristöluvassa annetun määräyksen määräajan pidentämiseksi HEL 2012-006634 T 11 01 00 00 Päätös päätti myöntää Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640)

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 564 19.08.2003 3 Ymp 10911-2002 (235, 222) Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) Ympkaalk 564

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 652 30.10.2001 1 Ymp 6012-2001 (231) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Aninkaistenkatu 15: polttonesteiden jakeluaseman uusiminen) Ympkaalk

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupamenettelylain 2 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm. 23.8.1999 Kokouspvm 19.8.1999 HAKIJA Laitos ja sen sijainti Kiinteistön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24)

Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 386 27.05.2003 4 Ymp 1397-2003 (235) Kärrynpyörä Ky:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205, A24) Ympkaalk 386 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 202 09.04.2002 2 Ymp 12095-2001 (233) Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Kakskerrantie, polttonesteiden varastointi ja jakelu) Ympkaalk

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 332 08.05.2007 4 Ymp 1472-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Oy Shell Ab, Pansiontie 14 Tiivistelmä: - Ympkaalk 332 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella.

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 388 27.05.2003 6 Ymp 1399-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Pitkämäenkatu 4) Ympkaalk 388 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5)

Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 287 29.04.2003 6 Ymp 1176-2003 (235) Teboil Oy Ab:n ympäristölupahakemus (Fiskarsinkatu 5) Ympkaalk 287 Ympäristönsuojelutoimisto 11.4.2003/TL

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 27.6.2005 Kokouspvm 21.6.2005 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 282 29.04.2003 1 Ymp 1402-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 31, A24) Ympkaalk 282 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42)

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 249 08.04.2003 2 Ymp 614-2003 (235, 222) Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) Ympkaalk 249 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 333 13.05.2003 2 Ymp 1289-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kousankatu 1, A24) Ympkaalk 333 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus

JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 290 07.05.2002 3 Ymp 1938-2002 (235) JET Itäinen Pitkäkatu 31B, ympäristölupahakemus Ympkaalk 290 Ympäristönsuojelutoimisto 19.4.2002/EP

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- PALVELUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖS dnro 793/11.03.01/2017 Ympäristötarkastaja 15.1.2018 1 Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Asia PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA,

Lisätiedot

Lupavelvollisuuden peruste: Ympäristönsuojelulaki (86/00) 28 1. mom Ympäristönsuojeluasetus (169/00) 1 1.mom kohta 5 a)

Lupavelvollisuuden peruste: Ympäristönsuojelulaki (86/00) 28 1. mom Ympäristönsuojeluasetus (169/00) 1 1.mom kohta 5 a) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 19.11.2009 193 Dnro 384/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 26.11.2009 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien dieseljakeluaseman

Lisätiedot

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 607 03.09.2002 2 Ymp 4362-2002 (235) Automani Oy:n ympäristölupahakemus (Gregorius IX:n tie 8, polttonesteiden varastointi ja jakelu) Ympkaalk

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 8247-2009 (235) Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Tiivistelmä: - Ympkaalk 436 Ympäristönsuojelutoimisto 19.8.2009 / Tiina Liira 1. Asia Turun Osuuskauppa on jättänyt

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Lappeenranna seudun ympäristölautakunta 53100 LAPPEENRANTA 16.4.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lappeenranna seudun ympäristölautakunta 53100 LAPPEENRANTA 16.4.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenranna seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu Annettu julkipanon jälkeen 00 LAPPEENRANTA..0 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA. Hakija Saimaan Polttoaine Oy

Lisätiedot

Ympäristönsuojelutoimisto 2.12.2005 / Tiina Liira, Olli-Pekka Mäki. Oy Teboil Ab, PL 102, 00121 Helsinki

Ympäristönsuojelutoimisto 2.12.2005 / Tiina Liira, Olli-Pekka Mäki. Oy Teboil Ab, PL 102, 00121 Helsinki TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 768 13.12.2005 4 Ymp 15902-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Oy Teboil Ab, Hämeentie 31 Tiivistelmä: - Ympkaalk 768 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15

Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 823 07.12.2004 1 Ymp 13321-2003 (235) Ympäristölupahakemus / TS-Yhtymän autokeskus, Länsikaari 15 Ympkaalk 823 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 565 25.09.2001 2 Ymp 7019-2001 (233) Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 16.2.2012 25 Dnro 187/67/678/2009 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot