Lippukunnanjohtajan. tukimateriaali alueohjaajalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lippukunnanjohtajan. tukimateriaali alueohjaajalle"

Transkriptio

1 Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTIN tukimateriaali alueohjaajalle Alueohjaajana tärkein tehtäväsi on tukea lippukunnanjohtajaa hänen pestissään. Näin voit omalta osaltasi edistää partio-ohjelman toteutumista ja toiminnan kehittymistä lippukunnissa.

2 Johdanto Tämän materiaalin avulla voit lähestyä uutta lippukunnanjohtajaa tai sparrata kokeneempaa lippukunnanjohtajaa. Samalla voit auttaa häntä osaamisen ja kouluttautumistarpeen arvioinnissa. Materiaalia käytetään aina henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa eli tilanteessa, jossa lippukunnanjohtaja ja alueohjaaja pohtivat asioita yhdessä. Pestinsä aloittavan lippukunnanjohtajan kanssa voi keskittyä tehtäväkentän hahmottamiseen ja osaamisen laajentamiseen. Kokeneen lippukunnanjohtajan kanssa kannattaa pohtia tulevaa ja panostaa erityisesti lippukunnan toiminnan kehittämiseen. Asioita on hyvä pohtia vuosittain, jolloin myös tavoitteiden toteutumista on helpompi seurata. Jatko-arviointia lippukunnanjohtaja voi tehdä yksin, yhdessä alueohjaajan kanssa tai vaikkapa jonkun toisen lippukunnanjohtajan kanssa. Lippukunnanjohtajan kortin käyttö Lippukunnanjohtajan kouluttautumiskortin (LPKJ-kortti) avulla lippukunnanjohtaja pohtii tehtäviään ja niissä tarvittavaa osaamista alueohjaajan tukemana. Arvioinnin tavoitteena on löytää osa-alueita, jotka lippukunnanjohtaja kokee pestissään tärkeiksi ja joissa hän haluaa kehittyä. Valittujen osa-alueiden perusteella mietitään, miltä taholta tai mistä koulutuksesta lippukunnanjohtaja saisi tukea ja uutta tietoa, jonka avulla hän voisi kehittää osaamistaan. LPKJ-kortin sisältö on laadittu vastaamaan lippukunnanjohtajan kouluttautumiskokonaisuuteen kuuluvia moduuleita (Partiojohtajuus, Lippukunnan toiminnan johtaminen, Yhdistyksen johtaminen, Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen sekä Pesti ja aikuisen ohjaaminen). LPJK-kortin lauseet eivät ole identtisiä moduulikuvausten kanssa, mutta niitä muodostaessa on pyritty siihen, että moduulin henki toteutuu. Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 2010 Tekstit: Taina Jaatinen, Jutta Kivimäki ja Pirjo Lunden Taitto: Seela Sorvari Paino:??? Hyväksytty:???

3 Apukysymyksiä ja kehittymisvinkkejä Alueohjaajan tukimateriaaliin on koottu apukysymyksiä, joiden avulla on tarkoitus viedä keskustelua eteenpäin. Lisäksi materiaalissa on kehittymisvinkkejä, joiden avulla lippukunnanjohtaja voi syventyä kyseiseen asiaan ja kehittää toimintaansa tällä osaalueella. Alueohjaaja voi tilanteesta riippuen suositella lippukunnanjohtajalle erilaisia kehittymisvinkkejä. Alueohjaajan ABC:stä löytyy myös monia työkaluja, joita voi hyödyntää lippukunnan toiminnan arvioinnissa. Kannattaa siis perehdyttää lippukunnanjohtaja myös näiden työkalujen käyttöön. Alueohjaajan tukimateriaalin loppuun on koottu materiaalia sekä alueohjaajan että lippukunnanjohtajan hyödynnettäväksi. Voit myös hyödyntää muiden järjestöjen materiaalia ja koulutustarjontaa. Toimi näin: ÙÙAnna lippukunnanjohtajalle LPKJ-kortti ja selosta hänelle kortin käyttö ja arvioinnin tavoite. ÙÙKäy osa-alueet lause lauseelta läpi lippukunnanjohtajan kanssa ja kannusta häntä pohtimaan aiheita ja kehittymiskohteitaan. ÙÙLippukunnanjohtaja kirjaa arviointinsa kustakin osa-alueesta LPKJ-kortin arviointisarakkeeseen. ÙÙSovi arvioinnin mahdollisesta seurannasta ja jatkoarvioinneista lippukunnanjohtajan kanssa. Olemalla avoin ja aito tulet varmasti kokemaan hienoja ohjaustilanteita ja onnistumisen hetkiä! Sisällys: Partiojohtajuus 4 Lippukunnan toiminnan johtaminen 6 Yhdistyksen johtaminen 8 Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen 10 Pesti ja aikuisen ohjaaminen 12

4 Partiojohtajuus Tiedän partion johtamiskäsityksen ja ymmärrän partiojohtajan vastuun kasvattajana ja roolin lasten ja nuorten toiminnan tukijana. ÙÙMinkälainen tukijärjestelemä teillä on käytössänne nuorille tai kokemattomille johtajille? ÙÙMitkä ovat sidosryhmänne/tukiryhmänne? ÙÙMiten käsittelette partion kasvatustavoitteita ikäkausijohtajien kanssa? Ymmärrän, mitä asioita kuuluu johtamiseen ja osaan kiinnittää niihin huomiota omassa toiminnassani erilaisten aikuisten ja nuorten kanssa. ÙÙMikä on partiojohtajan vastuu? ÙÙMikä on lippukunnanjohtajan vastuu? ÙÙMiten voin omalla esimerkilläni edistää ihmisten moninaisuuden hyväksymistä? Tunnistan tilanteita, joissa tarvitaan johtamista ja osaan toimia tilanteeseen sopivalla tavalla. ÙÙMinkälaisissa tilanteissa toimit johtajana? ÙÙMinkälainen johtaja olet? ÙÙMiten huolehdit, että kaikki pestit hoidetaan sovitun mukaisesti? Osaan motivoida toisia. ÙÙMitä tapoja sinulla on motivoida johtajistoa ja hallituksen jäseniä? ÙÙMiten kiitätte ja kannustatte johtajia? ÙÙMinkälaisia tukijärjestelmiä teillä on käytössänne? ÙÙKäytkö johtajiston kanssa pestikeskusteluja säännöllisesti? 4

5 ÙÙKeskustele ikäkausijohtajien kanssa siitä, miten lippukunnassa tuetaan erilaisten ja eri-ikäisten tyttöjen ja poikien kasvua. ÙÙJärjestä vanhempainilta, jotta vanhemmat tietävät, mitä odottaa partion kasvatusmenetelmiltä. Kehittämisvinkkejä ÙÙMieti, mitä sinulta odotetaan partiojohtajana (muut johtajat, sidosryhmät)? ÙÙSelvitä missä asioissa tai toiminnoissa lippukunnassa toivotaan palautetta. ÙÙTee lista tehtävistä, joita teet lippukunnassa ja mieti oletko oikea ihminen tekemään niitä, vai onko sinulla vain johtamisen vastuu? (Pestaa tekijä, anna tehtävä ja sille tavoite sekä seuraa tehtävän toteutumista). ÙÙKäy pestikeskusteluja palautteen antamiseksi. ÙÙJärjestä johtajahuoltoa säännöllisesti. Ù Ù Jaa partiotunnustuksia (lippukunta, piiri, keskusjärjestö), mutta myös sanallista tunnustusta ja kiitosta. 5

6 Lippukunnan toiminnan johtaminen Ymmärrän lippukunnan tehtävän partiokasvattajana. ÙÙToteutuvatko kasvatustavoitteet lippukunnan toiminnassa? ÙÙMiten partiomenetelmä ja sen eri osa-alueet näkyvät ikäkausien toiminnassa? Tunnen lippukunnan arjen, sen vahvuudet ja kehittämistarpeet. ÙÙKuinka paljon johtajia/aikuisia on suhteessa ryhmiin ja toimintaan? ÙÙMiten tehtävät on jaettu? ÙÙMiten ympäristö ja olosuhteet vaikuttavat toimintaan nyt/tulevaisuudessa? ÙÙMihin olet tyytyväinen lippukunnassasi? ÙÙMitä haluaisit muuttaa? ÙÙMiten pidätte sidosryhmiinne yhteyttä? ÙÙOnko lippukuntasi tehnyt taustayhteisösopimuksen? Osaan arvioida lippukunnan toimintaa yhdessä alueohjaajan kanssa. ÙÙMinkälaisia tavoitteita olette toiminnallenne asettaneet? ÙÙMiten seuraatte tavoitteiden toteutumista? ÙÙKetkä osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin? ÙÙMiten arvioitte lippukunnan tapahtumien onnistumista ja tavoitteiden täyttymistä? ÙÙMitä kannattaisi ensi kerralla tehdä toisin? Osaan ohjata johtajistoa suunnittelemaan toimintaa pitkällä tähtäimellä huomioiden kaikki ikäkaudet ja partio-ohjelman. ÙÙMille ikäkausille lippukunta järjestää ohjelmaa? ÙÙMiten ikäkaudet näkyvät toiminnassa? ÙÙMiten partio-ohjelma näkyy toiminnassa? Ù Ù Miten lippukuntanne varmistaa, että kaikille ikäkausille on ohjelmaa myös tulevaisuudessa? 6

7 Kehittämisvinkkejä ÙÙKeskustele johtajiston kanssa kasvatustavoitteista ja partiomenetelmästä. ÙÙTehkää toiminnan arviointi Scout View Master -työkalun avulla. ÙÙTutustu Johtajankansioon. ÙÙLaatikaa pestikuvaukset lippukunnan johtajistolle. ÙÙMiettikää eri pesteissä toimivien johtajien vuorovaikutussuhteita ja yhteistyömahdollisuuksia. ÙÙJärjestä johtajiston kanssa suunnitteluviikonloppu, jossa mietitään millainen lippukunta on nyt ja tulevaisuudessa ja miten tavoite saavutetaan. ÙÙPohtikaa yhdessä alueohjaajan kanssa toiminta-alueenne väestörakennetta ja siinä tapahtuvien mahdollisten muutosten vaikutusta lippukunnan toimintaan ja johtajatarpeeseen. ÙÙHyödyntäkää Kehittyvä lippukunta -menetelmää lippukunnan toiminnan arvioinnissa ja käykää siihen liittyvä keskustelu alueohjaajan kanssa. ÙÙMiettikää lippukunnan yhteistyötahoja ja vuorovaikutussuhteita sidosryhmiin sosiogrammin eli vuorovaikutuskaavion avulla. ÙÙSuunnitelkaa yhteinen tapahtuma/tilaisuus jonkin sidosryhmän kanssa. ÙÙTee SWOT-nelikenttäanalyysi lippukunnan toiminnasta. ÙÙPyydä palautetta/arviointia tapahtumista. ÙÙKehittäkää erilaisia arviointitapoja. ÙÙPalatkaa arviointeihin aika-ajoin ja seuratkaa kehitystä. ÙÙHyödyntäkää Kehittyvä lippukunta -menetelmää lippukunnan toiminnan arvioinnissa. ÙÙPohtikaa lippukunnan toimintaa lapsen ja nuoren kehityksen kannalta (vertailkaa lippukunnan tapahtumien toteutusta eri ikäkausien tarpeisiin ja kasvatustavoitteisiin). ÙÙIkäkausikohtaiset kasvatustavoitteet löydät Johtajakansiosta. Ù Ù Peilatkaa lippukunnan toimintasuunnitelmaa kasvatustavoitteisiin ja partiomenetelmään. 7

8 Yhdistyksen johtaminen Ymmärrän lippukunnan kokouksen, lippukunnanjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä lippukunnan aseman piirin päätöksenteossa. ÙÙMinkälaisia virallisia tai epävirallisia kokouksia lippukunnassanne järjestetään? ÙÙMitä tapoja lippukunnassanne on tiedottaa asioista? ÙÙKenelle tai mille tahoille asioista tiedotetaan? ÙÙMiten lippukunnan toiminnan tavoitteet käydään läpi johtajiston kanssa? ÙÙMiten johtajisto sitoutetaan tavoitteisiin? ÙÙOnko lippukuntanne rekisteröity? ÙÙMiten hallituksen jäsenet pestataan tehtäviinsä? ÙÙKuka perehdyttää hallituksen jäsenet tehtäviinsä? ÙÙMihin asiaan haluaisit vaikuttaa piirin kokouksessa? Osaan johtaa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä talousarvion ja tilinpäätöksen tekemistä lippukunnassa. ÙÙMinkälainen on lippukuntanne toimintasuunnitelma? ÙÙMiten toimintasuunnitelma ja -kertomus tehdään lippukunnassanne? ÙÙKetkä osallistuvat niiden tekoon? ÙÙMiten partio-ohjelma on huomioitu toimintasuunnitelmassa? ÙÙMiten piirin ja keskusjärjestön teemat ja toimintakalenterit huomioidaan lippukunnan toiminnan suunnittelussa? ÙÙMiten lippukunnan taloutta suunnitellaan ja seurataan? ÙÙKuka hoitaa lippukuntanne tilinpäätöksen tekemisen ja tilintarkastajien kutsumisen paikalle? ÙÙMiten uusia varainhankintakeinoja mietitään? Osaan johtaa lippukuntaa yhdistyslain ja lippukunnan sääntöjen mukaisesti. ÙÙOletko tutustunut yhdistyslakiin? ÙÙTunnetko lippukuntasi säännöt? ÙÙMihin säännöt toiminnassanne vaikuttavat? ÙÙMiten sääntöjä käsitellään hallituksen jäsenten kanssa? Osaan johtaa hallituksen kokouksen. ÙÙMinkälaisia hallituksen kokoukset ovat (virallisia puheenvuoroja vai vapaata keskustelua)? ÙÙKetkä osallistuvat hallituksen kokoukseen? ÙÙMiten kokousasiat kirjataan muistiin? 8

9 Kehittämisvinkkejä ÙÙTutustu Lippukuntakansioon ja yhdistystoimintaa käsittelevään kirjallisuuteen. ÙÙOsallistu piirin kokoukseen. ÙÙTutustu aikaisempiin toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin sekä talouarvioihin ja niiden toteutumiin. ÙÙHae palautettta lippukunnan toiminnasta (palautetta saat kyselyistä, tilastoista, vuosiselosteista ja -kertomuksista sekä toteuneiden tapahtumien arvioinneista). ÙÙTutustu muiden lippukuntien ja järjestöjen toimintasuunnitelmiin ja toiminnan arviointityökaluihin. ÙÙMiettikää lippukunnallenne mielekkäitä konkreettisia tavoitteita, jotka helpottavat toimintasuunnitelman tekoa ja toteutuneen arviointia. ÙÙMiettikää tavoitteita ja tehkää suunnitelmia seuraavalle vuodelle ja vaikka seuraavalle kolmivuotiskaudelle. ÙÙTutustu Lippukuntakansion talousosioon. ÙÙTutustu Lippukuntapostiin. ÙÙTarkistakaa ovatko säännöt ajantasalla vai olisiko niissä päivitystarvetta. ÙÙTutustu muiden vastaavien yhdistysten sääntöihin. ÙÙTutustu Lippukuntakansion toimintaosioon. ÙÙTutustu kokoustekniikkaa käsittelevään kirjallisuuteen. ÙÙOsallistu jonkun muun järjestön kokoukseen saadaksesi kokemusta myös muiden johtamista kokouksista. ÙÙTutustu järjestöjä koskeviin asiakirjojen arkistointiohjeisiin. 9

10 Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen Osaan kehittää itsetuntemustani ja toimintaani aikuis- tai johtajaryhmän jäsenenä ja johtajana. ÙÙYmmärrätkö partiopestisi sisällön? ÙÙOletko käynyt pestikeskustelun ja/tai väliarvioinut pestiäsi? ÙÙMiten suunnittelet omaa ajankäyttöäsi? ÙÙMistä/keneltä saat tukea? ÙÙAnnatteko johtajistossa palautetta toisillenne? ÙÙMinkälaista on rakentava palaute, josta on hyötyä henkilöille ja toiminnalle? ÙÙMistä asioista kaivataan palautetta? ÙÙMistä sinä kaipaat palautetta? Osaan johtaa ja ohjata aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyä. ÙÙMinkälainen on johtajistonne ryhmähenki? ÙÙMiten sitä voisi kehittää? ÙÙMinkälaisia rooleja johtajistonne jäsenillä on ryhmässä toimittaessa? ÙÙMiten roolit näkyvät ja miten niitä voisi hyödyntää? ÙÙMiten tasa-arvo toteutuu ryhmässä? ÙÙKuunnellaanko kaikkien mielipiteitä? Osaan tukea, motivoida ja sitouttaa lippukunnassa toimivia aikuisia. ÙÙKeskusteletteko johtajistossa pesteistä, resursseista ja mahdollisista eteen tulevista ongelmista? ÙÙMiten johtajistonne jäseniä voisi kannustaa tehtävissään? ÙÙMiten motivoit ja sitoutat aikuisia? ÙÙVoiko lippukunnassanne valita, miten paljon on mukana toiminnassa? ÙÙMiten uusi aikuinen otetaan mukaan toimintaan? Osaan käyttää erilaisia ongelmanratkaisun keinoja ja ratkoa ryhmän ongelmia. ÙÙMinkälaisia pelisääntöjä noudatatte johtajiston työskentelyssä? ÙÙMinkälaisia ristiriitatilanteita toiminnassanne on ilmennyt? ÙÙMiten ratkotte mahdolliset ongelmat? 10

11 ÙÙMäärittele itsellesi ja toiminnallesi lipukunnanjohtajana tavoitteet. ÙÙMieti mittareita, joiden avulla voit seurata tavoitteiden toteutumista. ÙÙArvioi omaa ajankäyttöäsi ja käytössäsi olevia voimavaroja. ÙÙKartoita tukiverkkosi partioasioissa. ÙÙMieti mitä keinoja sinulla on kerätä palautetta omasta toiminnastasi. ÙÙKerää palautetta ja analysoi sitä. Kehittämisvinkkejä ÙÙPyydä palautetta toiminnastasi vanhemmalta/kokeneemmalta johtajalta esim. naapurilippukunnasta. ÙÙMieti mitä keinoja sinulla on antaa tarvittaessa henkilökohtaista palautetta. ÙÙAnna palautetta. ÙÙJaa tunnustuksia, muista johtajistoa. ÙÙKeskustele johtajiston kanssa, miten johtajiston tulisi ryhmänä kehittyä. ÙÙMieti miten voit parantaa tasa-arvon toteutumista ryhmässä. ÙÙTehkää johtajiston kanssa Partiojohtajan käsikirjan Miten johtajistolla menee? -testi. ÙÙKeskustele johtajiston kanssa minkälaista tukea he pesteissään tarvitsevat. ÙÙPohtikaa erilaisia tukijärjestelmiä, esim. kummi- ja vertaistukitoimintaa. ÙÙSuunnitelkaa toimintaa siten, että kukin voi osallistua toimintaan itselleen sopivalla panoksella. ÙÙKeskustele johtajiston kanssa mahdollisista lippukunnan toimintaa koskevista ongelmista. Ù Ù Tarkastelkaa ongelmia uusista näkökulmista ja yrittäkää löytää uudenlaisia ratkaisuja. 11

12 Pesti ja aikuisen ohjaaminen Osaan tunnistaa aikuisen vahvuuksia ja kehittymisalueita sekä tukea häntä arvioimaan toimintaansa, osaamistaan ja kouluttautumaan pestiinsä. ÙÙMinkälaisia osaamisia ja vahvuuksia johtajillanne on? ÙÙMiten kartoitatte johtajienne kehittymis- ja koulutustarpeita? ÙÙMiten ohjaatte koulutusvastaavan kanssa johtajianne oikeisiin koulutuksiin? ÙÙTekevätkö samat johtajat vuodesta toiseen samat tehtävät vai vaihdatteko tehtäviä, jotta kehittyminen olisi uusien haasteiden kautta luontevaa? ÙÙJaatteko tehtäviä niin, että kaikki halukkaat pääsevät tekemään uusia asioita ja kehittymään? Osaan käyttää erilaisia ohjaamisen välineitä. ÙÙMitä eroa mielestäsi on johtamisella ja ohjaamisella? ÙÙMinkälainen vuorovaikutussuhde sinulla on johtajiston jäseniin? Osaan rekrytoida, käydä pestikeskustelun ja perehdyttää. ÙÙMitä asioita mietitte, kun rekrytoitte henkilöä johtajapestiin? ÙÙMinkälaisella aikajänteellä rekrytointi tapahtuu? ÙÙMiten uudet johtajanne perehdytetään lippukunnan toimintaan? ÙÙHyödynnättekö pestikuvauksia ja pestikeskustelua? ÙÙMinkälaisia pestejä lippukunnassanne on käytössä? ÙÙMiten ne on kuvattu? Minkälaisia pestikeskustelunne ovat? Osaan suunnitella lippukunnan johtajaresursseja ja koulutustarpeita. ÙÙOnko jokaisessa pestissä joku johtaja myös ensi vuonna? ÙÙOnko lippukunnassa tarpeeksi aikuisia? ÙÙMinkälaisia koulutussuunnitelmia lippukunnassanne tehdään? ÙÙTunnetko piirin koulutustarjonnan? ÙÙOnko lippukunnassanne pestissä toimiva koulutusvastaava? 12

13 ÙÙMieti ja kuvaa omia vahvuuksiasi ja kehittymisalueitasi. ÙÙMiettikää johtajienne osaamista, vahvuuksia ja heikkouksia. ÙÙValitkaa jokaiselle optimalinen ja täydellinen pesti. Kehittämisvinkkejä ÙÙMiettikää, mikä olisi kullekin sellainen pesti, jossa olisi mielekästä uutta opittavaa. ÙÙMieti itsearviointina asioita, joita teet. ÙÙHallitsetko näiden asioiden tekemisen? ÙÙMieti samaa myös niiden asioiden osalta, joita et tee. ÙÙPohdi arvioinnin pohjalta omia kehittymiskohteitasi. ÙÙTehkää vastaavaa arviointia koko johtajiston kesken. ÙÙKeskustelkaa johtajistossa koulutustarjonnasta. ÙÙMieti lippukuntanne toiminnassa tilanteita, joissa johtamisen sijaan tuet toisia ohjaamalla. ÙÙMieti minkälaisilla keinoilla voit tukea lippukuntasi johtajia pesteissään ja ohjata heitä kehittymään ja kouluttautumaan. ÙÙTutustu ohjaamisen välineisiin. ÙÙMieti uuden johtajan perehdyttämistä yhdessä koulutusvastaavan tai pestissä aiemmin toimineen johtajan kanssa. ÙÙKeskustele johtajiston tai alueohjaajan kanssa siitä minkälainen on hyvä pestikeskustelu. ÙÙTutustu aikuishankkeen materiaaliin. ÙÙArvioi johtajaresurssien riittävyyttä Partiojohtajan käsikirjan Tuunaa lippukuntasi -simulaattorin avulla. ÙÙTarkastele nykytilannetta sekä mieti tulevaisuutta esim. kahden vuoden kuluttua. ÙÙTutustu partiojärjestön ja muiden tahojen koulutustarjontaan. Ù Ù Selvitä tarjolla olevan koulutuksen sisältöjä keskustelemalla alueohjaajan tai piirin työntekijän kanssa. 13

14 Materiaalia lippukunnanjohtajalle ÙÙPartiojohtajan käsikirja ÙÙJohtajankansio ÙÙVapari-materiaali (vuoden 2009 aikuishankkeen materiaali) ÙÙLippukuntakansio ÙÙLippukunnan toimintasuunnitelma ja -kertomus ÙÙVuosiseloste ÙÙTilastot ÙÙLippukuntaposti Työkaluja lippukunnanjohtajalle ÙÙScout View Master toiminnan arviointiin (Lippukuntakansio) ÙÙLippukuntapeli johtajaresurssien arviointiin (Partiojohtajan käsikirja) ÙÙMiten johtajistolla menee -testi johtajiston toiminnan ja vuorovaikutus-suhteiden arviointiin (Partiojohtajan käsikirja) ÙÙKehittyvä lippukunta -menetelmä Materiaalia alueohjaajalle ÙÙKoulutusjärjestelmä-vihko ÙÙMOD (www.mod.evl.fi) ÙÙNuorten Akatemia (www.nuortenakatemia.fi) ÙÙWAGGS/WOSM 14

15 Työkaluja alueohjaajalle ÙÙAlueohjaajan ABCn työkalut toiminnan arviointiin ÙÙVäestön kehitysennuste toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ÙÙLippukuntapeli johtajaresurssien arviointiin ÙÙSALTO Research Center (toolbox) LPKJn perus-, täydennys- ja jatkokoulutus ÙÙLippukunnan johtaminen -koulutuskokonaisuus (Partiojohtajuus, Lippukunnan toiminnan johtaminen, Yhdistyksen johtaminen, Aikuisryhmän jotaminen ja ohjaaminen, Pesti ja aikuisen ohjaaminen) ÙÙLippukunnan talous -moduuli ÙÙLippukunnan viestintä -moduuli ÙÙPartiojohtaja-jatkokoulutuskokonaisuus (Leiri, Koulutus lippukunnassa, Lapset ja nuoret 2, Ohjelman soveltaminen, Kehittämishankkeen suunnittelu, Partio, Kehittämishankkeen toteuttaminen, Leirielämä) ÙÙMOD-monikulttuurisuuskoulutus 15

16 S U O M E N PA RT I O L A I S E T F I N L A N D S S C O U T E R r y Töölönkatu 55, FI Helsinki, Finland Tel Fax tio.fi tio.fi

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015 LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN - KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Lippukunnan hallituksen jäsenet ja näihin pesteihin aikovat vaeltajat ja aikuiset Partiojohtaja-peruskoulutus Osaa johtaa lippukuntaa

Lisätiedot

Hyväksytty 31.1.2015 Pieksämäellä

Hyväksytty 31.1.2015 Pieksämäellä IKÄKAUSIVASTAAVA-KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Yhdestä tai useammasta Ikäkaudesta vastaavat ikäkausivastaavat, jatkokoulutusta kaipaavat akelat, sammot ja luotsit Partiojohtaja-peruskoulutus

Lisätiedot

Saatteeksi. Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA,

Saatteeksi. Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA, Saatteeksi HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA, Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista kasvaa ja kokeilla vastuunkantoa omien kykyjen mukaisesti. Vanhemmat luottavat

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Koulutusjärjestelmä muutettiin vuonna 2008 tukemaan

Koulutusjärjestelmä muutettiin vuonna 2008 tukemaan Koulutus Henkilökohtaiseen kasvuun Partiokoulutus tukee partio-ohjelmaa ja on tärkeä osa partion kasvatustoimintaa. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on tukea partiokasvatusta varmistamalla, että partiossa

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa AKELA/SAMPOKOULUTUS Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa Terkku / partiotausta Tuntee akelan/sammon pestin ja roolin Tuntee 7-12 vuotiaan kehityksen ja elämänpiirin Tuntee ikäkautensa ohjelman ja osaa

Lisätiedot

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2008 Teksti: Silja Pietikäinen ja Kaisa Karvonen Koulutusjärjestelmäuudistus-projektin pienryhmät ja workshopit

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

LPKJ-KORTIN MATERIAALIPAKETTI ALUEOHJAAJILLE

LPKJ-KORTIN MATERIAALIPAKETTI ALUEOHJAAJILLE LPKJ-KORTIN MATERIAALIPAKETTI ALUEOHJAAJILLE Tämä materiaalipaketti on tarkoitettu sille/niille piirin henkilöille, jotka tapaavat lippukunnanjohtajan. Tapaamisessa lippukunnanjohtaja arvioi nykyistä johtamistaitojaan

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE Hämeen Partiopiiri ry 2014 YLEISTÄ PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUKSESTA Partionjohtajan peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen vastuulla olevia lippukunnan

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi

Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi Lounais-Suomen Partiopiiri 20.1.2015 Jyri-Petteri Paloposki ja Leena Hongell jyri-petteri.paloposki@partio.fi leena.hongell@partio.fi Tänään Aloitamme lyhyellä alustuksella,

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan PESTIKORTTI

lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan PESTIKORTTI lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan PESTIKORTTI S U O M E N PA RT I O LA I S E T F I N LA N D S S C O U T E R RY HEI SINÄ LIPPUKUNNANJOHTAJA, PESTIJOHTAJA TAI OHJELMAJOHTAJA! MEILLÄ ON

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a n n u k u p p i L e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Liite 1: Kehittyvä

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

LIPPUKUNTAFOORUMI Tervetuloa mukaan!

LIPPUKUNTAFOORUMI Tervetuloa mukaan! LIPPUKUNTAFOORUMI 2017 Tervetuloa mukaan! Foorumi 2017 10.00 Ajankohtaista juuri nyt eli YhPa, uudet johtajapestit, Jamboree, Nuori ääni -vaikuttamistapahtuma sekä kirkkopäivät 10.45 Uutta osaamista: Lasten

Lisätiedot

Lippukuntien jäsenmäärä Länsi-Helsingissä. Mikko Mulari, Pohja ja numerot: Tapani Tulkki

Lippukuntien jäsenmäärä Länsi-Helsingissä. Mikko Mulari, Pohja ja numerot: Tapani Tulkki Lippukuntien jäsenmäärä Länsi-Helsingissä Mikko Mulari, 6.9.2011 Pohja ja numerot: Tapani Tulkki Pääkaupunkiseudun partiolaiset / Dokumentin otsikko / Etunimi Sukunimi / 10.10.2010 Jäsenmäärän kehitys

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

Partiotutorin ohje. Partiotutor uuden aikuisen tukena

Partiotutorin ohje. Partiotutor uuden aikuisen tukena Partiotutorin ohje Partiotutor uuden aikuisen tukena 22.1.2014 1 1. ESIPUHE... 3 2. UUDET AIKUISET JA PARTIOTUTORIT - MIKSI HEITÄ TARVITAAN?... 3 3. PARTIOTUTOROINTI JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMET... 3 4.

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Ko-Gi-kurssilaisen ohje

Ko-Gi-kurssilaisen ohje Ko-Gi-kurssilaisen ohje S U O M E N P A R T I O L A I S E T F I N L A N D S S C O U T E R r y Töölönkatu 55, FI-00250 Helsinki, Finland Tel. +358 9 8865 1100 Fax +358 9 8865 1199 info@partio.fi www.partio.fi

Lisätiedot

UUDEN JÄSENEN LISÄÄMINEN

UUDEN JÄSENEN LISÄÄMINEN 15.3.2017 vj Oikeus: jäsenrekisterinhoitaja sihteeri lippukunnanjohtaja UUDEN JÄSENEN LISÄÄMINEN Uuden jäsenen lisääminen tehdään vain siinä tapauksessa, että henkilöä ei ole vielä järjestelmässä. Jos

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

UUDEN LIPPUKUNTATUEN MALLIN LIPPUKUNTA- JA PIIRIPESTIT SEKÄ KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULUA

UUDEN LIPPUKUNTATUEN MALLIN LIPPUKUNTA- JA PIIRIPESTIT SEKÄ KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULUA 25.1.2016/AB UUDEN LIPPUKUNTATUEN MALLIN LIPPUKUNTA- JA PIIRIPESTIT SEKÄ KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULUA Hei piireihin! Ohjaajapestien päivitystyön tuumailuosuus on loppusuoralla ja nyt alkaa kommmentointi, jalkautus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry Koulutusryhmä 2010. Partiojohtajien Peruskurssi. Ohje: Johtamisharjoituksen tekeminen ja raportointi

Pohjanmaan Partiolaiset ry Koulutusryhmä 2010. Partiojohtajien Peruskurssi. Ohje: Johtamisharjoituksen tekeminen ja raportointi Pohjanmaan Partiolaiset ry Koulutusryhmä 2010 Partiojohtajien Peruskurssi Ohje: Johtamisharjoituksen tekeminen ja raportointi Yleistä johtamisharjoituksesta Yksi Pj-peruskoulutuksen osa on lippukunnassa

Lisätiedot

Versopartion visio- ja strategia

Versopartion visio- ja strategia Suomen Vapaakirkon Nuoret ry Ehdotus SVN:n johtokunnalle 13.1.15ksi 1(5) Versopartion visio- ja strategia Taustaa Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n partiotoimikunta (PTK) on 2013 2014 suunnitellut toimintansa

Lisätiedot

Finnjamboree Kasvutusjohtaja

Finnjamboree Kasvutusjohtaja Finnjamboree 2016 Kasvutusjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

A LU E O H J A A J A N A B C

A LU E O H J A A J A N A B C ALUEOHJAAJAN ABC Työryhmä: Taitto: Julkaisija: Essi Aarnio-Linnanvuori, Taina Schildt, Taina Jaatinen, Annukka Sorjonen, Jutta Kivimäki, Mari Appelgren, Minna Ertimo Seela Sorvari Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Strategia HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY

Strategia HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY Strategia 2011-2014 HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS TAUSTAA... 3 VISIO... 3 MISSIO... 3 TAVOITTEIDEN PURKU... 4 KÄSITTEET... 5 LIITTEET: Kolkkavihko Ruskea Linja, jermu-, vartio- ja vaeltajaohjelma

Lisätiedot

UUDEN JÄSENEN LISÄÄMINEN

UUDEN JÄSENEN LISÄÄMINEN 9.10.2017 vj Oikeus: jäsenrekisterinhoitaja sihteeri lippukunnanjohtaja UUDEN JÄSENEN LISÄÄMINEN Uuden jäsenen lisääminen tehdään vain siinä tapauksessa, että henkilöä ei ole vielä järjestelmässä. Jos

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Vakka. Partio kuuluu myös aikuisille!

Vakka. Partio kuuluu myös aikuisille! Vakka Partio kuuluu myös aikuisille! Syksy 2014 Hämeen Partiopiiri ry Aikuisjaosto Syksy 2014 Kannen kuva: Hannu Halmejärvi Seuraavan sivun kuva: Hannu Strömberg Tervehdys aikuisjaostosta! Aikuinen partiossa

Lisätiedot

Muistathan itse päivittää pakettia tarpeen vaatiessa. Onnea pestiisi!

Muistathan itse päivittää pakettia tarpeen vaatiessa. Onnea pestiisi! Tämä materiaalipaketti on tarkoitettu lippukunnanjohtajalle tueksi ja avuksi pestin hoitamiseen. Jokainen lippukunnanjohtaja voi tehdä paketista vuosien kuluessa oman lippukuntansa näköisen ja lisätä tarpeellista

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

AIKUISEN REKRYTOINTI, TUKI JA OHJAAMINEN. Heini Siekkinen/ Johtajapäivä / Riihimäki

AIKUISEN REKRYTOINTI, TUKI JA OHJAAMINEN. Heini Siekkinen/ Johtajapäivä / Riihimäki AIKUISEN REKRYTOINTI, TUKI JA OHJAAMINEN Heini Siekkinen/ Johtajapäivä / 19.3.2016 Riihimäki Koulutuksen sisältö Mitä tämä moduuli pitää sisällään, kuuluu osana LJPK Luvattiin KoVa-koulutus samaan sessioon???

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry LPKJ-BAROMETRI 213 21.1.213 Jarno Hakulinen SISÄLLYSLUE TTE LO 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 3 2.1. Vastanneet piireittäin... 3 2.2. Lippukunnanjohtajan ikä... 4 2.3. Lippukunnanjohtajan toimikaudet lippukunnassa...

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry.

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. Yhdistyksen nimi lyhennetään epäviralliseen muotoon LW ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta

Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta Lounais-Suomen Partiopiiri Jyri-Petteri Paloposki jyri-petteri.paloposki@partio.fi Tänään Aloitamme lyhyellä alustuksella, jossa käydään läpi muutamia tärkeitä uusia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

Strategia HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY

Strategia HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY Strategia 2015-2018 HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS Taustaa... 3 Visio... 3 Missio... 3 Tavoitteet... 3 Käytetyt termit... 5 TAUSTAA Lippukunnan nykyistä strategiaa suunniteltaessa Johtajaneuvostoissa

Lisätiedot

MERKITTY YHDISTYSREKISTERIIN JOULUKUUN 31. PÄIVÄNÄ 1960

MERKITTY YHDISTYSREKISTERIIN JOULUKUUN 31. PÄIVÄNÄ 1960 MERKITTY YHDISTYSREKISTERIIN JOULUKUUN 31. PÄIVÄNÄ 1960 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan lippukunnaksi, nimenä on Töölön Siniset ry. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa Esimiesroolin muutokset Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa HAKE-hanke - Arviolta 70 esimiestä tulee jäämään ilman esimiestehtävää HAKEhankkeen

Lisätiedot

Partioliikkeen strategia Suomessa 2020

Partioliikkeen strategia Suomessa 2020 Hyväksytty XI varsinaisessa jäsenkokouksessa 2111.2010 PART. VUOftaSUOMESSA PARTIO SCOUTING øoari FINLAND scout 1/5 Partioliikkeen strategia Suomessa 2020 O5jJI¼ Lippukunnanjohtajatapaaminen & jäsenkokous

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Kehityskeskustelut urasuunnittelun välineenä

Kehityskeskustelut urasuunnittelun välineenä Kehityskeskustelut urasuunnittelun välineenä Tohtorit ja työelämä 29.10.2008 Kehityskeskustelu Kehityskeskustelulla tarkoitetaan ennalta sovittua ja suunniteltua esimiehen ja hänen alaisensa välistä keskustelua,

Lisätiedot

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ KOULUELÄMÄST STÄ Sainio Pia-Christine Lähtökohdat projektin käytännön kehittymiselle: Uusi työntekijä, odotukset korkealla Tyttöjen raju päihteiden käyttö

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

1 ALUETYÖ 2 HALLINTO JA TALOUS. Jokaiselle Sopiva Partio. O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 PDF Aluetyön kuvaus

1 ALUETYÖ 2 HALLINTO JA TALOUS. Jokaiselle Sopiva Partio. O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 PDF Aluetyön kuvaus J-SP Jokaiselle Sopiva Partio PARTIO J-SP:n TIKKU SISÄLTÖ 1 ALUETYÖ O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 Aluetyön kuvaus O2 kansio J-SP:n ALUETYÖN KARTTA Aluetyön kartta 2011 O3 kansio

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 1/6 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 2/6 peruskirja Johdanto...2 Partion päämäärä ja arvopohja...2 Arvopohja...2 Partioliikkeen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018 Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018 Partiolippukunta Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:ssä vuoden 2018 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. Tarpojaikäkausi. Tarpojaikäkausi on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot