Lippukunnanjohtajan. tukimateriaali alueohjaajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lippukunnanjohtajan. tukimateriaali alueohjaajalle"

Transkriptio

1 Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTIN tukimateriaali alueohjaajalle Alueohjaajana tärkein tehtäväsi on tukea lippukunnanjohtajaa hänen pestissään. Näin voit omalta osaltasi edistää partio-ohjelman toteutumista ja toiminnan kehittymistä lippukunnissa.

2 Johdanto Tämän materiaalin avulla voit lähestyä uutta lippukunnanjohtajaa tai sparrata kokeneempaa lippukunnanjohtajaa. Samalla voit auttaa häntä osaamisen ja kouluttautumistarpeen arvioinnissa. Materiaalia käytetään aina henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa eli tilanteessa, jossa lippukunnanjohtaja ja alueohjaaja pohtivat asioita yhdessä. Pestinsä aloittavan lippukunnanjohtajan kanssa voi keskittyä tehtäväkentän hahmottamiseen ja osaamisen laajentamiseen. Kokeneen lippukunnanjohtajan kanssa kannattaa pohtia tulevaa ja panostaa erityisesti lippukunnan toiminnan kehittämiseen. Asioita on hyvä pohtia vuosittain, jolloin myös tavoitteiden toteutumista on helpompi seurata. Jatko-arviointia lippukunnanjohtaja voi tehdä yksin, yhdessä alueohjaajan kanssa tai vaikkapa jonkun toisen lippukunnanjohtajan kanssa. Lippukunnanjohtajan kortin käyttö Lippukunnanjohtajan kouluttautumiskortin (LPKJ-kortti) avulla lippukunnanjohtaja pohtii tehtäviään ja niissä tarvittavaa osaamista alueohjaajan tukemana. Arvioinnin tavoitteena on löytää osa-alueita, jotka lippukunnanjohtaja kokee pestissään tärkeiksi ja joissa hän haluaa kehittyä. Valittujen osa-alueiden perusteella mietitään, miltä taholta tai mistä koulutuksesta lippukunnanjohtaja saisi tukea ja uutta tietoa, jonka avulla hän voisi kehittää osaamistaan. LPKJ-kortin sisältö on laadittu vastaamaan lippukunnanjohtajan kouluttautumiskokonaisuuteen kuuluvia moduuleita (Partiojohtajuus, Lippukunnan toiminnan johtaminen, Yhdistyksen johtaminen, Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen sekä Pesti ja aikuisen ohjaaminen). LPJK-kortin lauseet eivät ole identtisiä moduulikuvausten kanssa, mutta niitä muodostaessa on pyritty siihen, että moduulin henki toteutuu. Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 2010 Tekstit: Taina Jaatinen, Jutta Kivimäki ja Pirjo Lunden Taitto: Seela Sorvari Paino:??? Hyväksytty:???

3 Apukysymyksiä ja kehittymisvinkkejä Alueohjaajan tukimateriaaliin on koottu apukysymyksiä, joiden avulla on tarkoitus viedä keskustelua eteenpäin. Lisäksi materiaalissa on kehittymisvinkkejä, joiden avulla lippukunnanjohtaja voi syventyä kyseiseen asiaan ja kehittää toimintaansa tällä osaalueella. Alueohjaaja voi tilanteesta riippuen suositella lippukunnanjohtajalle erilaisia kehittymisvinkkejä. Alueohjaajan ABC:stä löytyy myös monia työkaluja, joita voi hyödyntää lippukunnan toiminnan arvioinnissa. Kannattaa siis perehdyttää lippukunnanjohtaja myös näiden työkalujen käyttöön. Alueohjaajan tukimateriaalin loppuun on koottu materiaalia sekä alueohjaajan että lippukunnanjohtajan hyödynnettäväksi. Voit myös hyödyntää muiden järjestöjen materiaalia ja koulutustarjontaa. Toimi näin: ÙÙAnna lippukunnanjohtajalle LPKJ-kortti ja selosta hänelle kortin käyttö ja arvioinnin tavoite. ÙÙKäy osa-alueet lause lauseelta läpi lippukunnanjohtajan kanssa ja kannusta häntä pohtimaan aiheita ja kehittymiskohteitaan. ÙÙLippukunnanjohtaja kirjaa arviointinsa kustakin osa-alueesta LPKJ-kortin arviointisarakkeeseen. ÙÙSovi arvioinnin mahdollisesta seurannasta ja jatkoarvioinneista lippukunnanjohtajan kanssa. Olemalla avoin ja aito tulet varmasti kokemaan hienoja ohjaustilanteita ja onnistumisen hetkiä! Sisällys: Partiojohtajuus 4 Lippukunnan toiminnan johtaminen 6 Yhdistyksen johtaminen 8 Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen 10 Pesti ja aikuisen ohjaaminen 12

4 Partiojohtajuus Tiedän partion johtamiskäsityksen ja ymmärrän partiojohtajan vastuun kasvattajana ja roolin lasten ja nuorten toiminnan tukijana. ÙÙMinkälainen tukijärjestelemä teillä on käytössänne nuorille tai kokemattomille johtajille? ÙÙMitkä ovat sidosryhmänne/tukiryhmänne? ÙÙMiten käsittelette partion kasvatustavoitteita ikäkausijohtajien kanssa? Ymmärrän, mitä asioita kuuluu johtamiseen ja osaan kiinnittää niihin huomiota omassa toiminnassani erilaisten aikuisten ja nuorten kanssa. ÙÙMikä on partiojohtajan vastuu? ÙÙMikä on lippukunnanjohtajan vastuu? ÙÙMiten voin omalla esimerkilläni edistää ihmisten moninaisuuden hyväksymistä? Tunnistan tilanteita, joissa tarvitaan johtamista ja osaan toimia tilanteeseen sopivalla tavalla. ÙÙMinkälaisissa tilanteissa toimit johtajana? ÙÙMinkälainen johtaja olet? ÙÙMiten huolehdit, että kaikki pestit hoidetaan sovitun mukaisesti? Osaan motivoida toisia. ÙÙMitä tapoja sinulla on motivoida johtajistoa ja hallituksen jäseniä? ÙÙMiten kiitätte ja kannustatte johtajia? ÙÙMinkälaisia tukijärjestelmiä teillä on käytössänne? ÙÙKäytkö johtajiston kanssa pestikeskusteluja säännöllisesti? 4

5 ÙÙKeskustele ikäkausijohtajien kanssa siitä, miten lippukunnassa tuetaan erilaisten ja eri-ikäisten tyttöjen ja poikien kasvua. ÙÙJärjestä vanhempainilta, jotta vanhemmat tietävät, mitä odottaa partion kasvatusmenetelmiltä. Kehittämisvinkkejä ÙÙMieti, mitä sinulta odotetaan partiojohtajana (muut johtajat, sidosryhmät)? ÙÙSelvitä missä asioissa tai toiminnoissa lippukunnassa toivotaan palautetta. ÙÙTee lista tehtävistä, joita teet lippukunnassa ja mieti oletko oikea ihminen tekemään niitä, vai onko sinulla vain johtamisen vastuu? (Pestaa tekijä, anna tehtävä ja sille tavoite sekä seuraa tehtävän toteutumista). ÙÙKäy pestikeskusteluja palautteen antamiseksi. ÙÙJärjestä johtajahuoltoa säännöllisesti. Ù Ù Jaa partiotunnustuksia (lippukunta, piiri, keskusjärjestö), mutta myös sanallista tunnustusta ja kiitosta. 5

6 Lippukunnan toiminnan johtaminen Ymmärrän lippukunnan tehtävän partiokasvattajana. ÙÙToteutuvatko kasvatustavoitteet lippukunnan toiminnassa? ÙÙMiten partiomenetelmä ja sen eri osa-alueet näkyvät ikäkausien toiminnassa? Tunnen lippukunnan arjen, sen vahvuudet ja kehittämistarpeet. ÙÙKuinka paljon johtajia/aikuisia on suhteessa ryhmiin ja toimintaan? ÙÙMiten tehtävät on jaettu? ÙÙMiten ympäristö ja olosuhteet vaikuttavat toimintaan nyt/tulevaisuudessa? ÙÙMihin olet tyytyväinen lippukunnassasi? ÙÙMitä haluaisit muuttaa? ÙÙMiten pidätte sidosryhmiinne yhteyttä? ÙÙOnko lippukuntasi tehnyt taustayhteisösopimuksen? Osaan arvioida lippukunnan toimintaa yhdessä alueohjaajan kanssa. ÙÙMinkälaisia tavoitteita olette toiminnallenne asettaneet? ÙÙMiten seuraatte tavoitteiden toteutumista? ÙÙKetkä osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin? ÙÙMiten arvioitte lippukunnan tapahtumien onnistumista ja tavoitteiden täyttymistä? ÙÙMitä kannattaisi ensi kerralla tehdä toisin? Osaan ohjata johtajistoa suunnittelemaan toimintaa pitkällä tähtäimellä huomioiden kaikki ikäkaudet ja partio-ohjelman. ÙÙMille ikäkausille lippukunta järjestää ohjelmaa? ÙÙMiten ikäkaudet näkyvät toiminnassa? ÙÙMiten partio-ohjelma näkyy toiminnassa? Ù Ù Miten lippukuntanne varmistaa, että kaikille ikäkausille on ohjelmaa myös tulevaisuudessa? 6

7 Kehittämisvinkkejä ÙÙKeskustele johtajiston kanssa kasvatustavoitteista ja partiomenetelmästä. ÙÙTehkää toiminnan arviointi Scout View Master -työkalun avulla. ÙÙTutustu Johtajankansioon. ÙÙLaatikaa pestikuvaukset lippukunnan johtajistolle. ÙÙMiettikää eri pesteissä toimivien johtajien vuorovaikutussuhteita ja yhteistyömahdollisuuksia. ÙÙJärjestä johtajiston kanssa suunnitteluviikonloppu, jossa mietitään millainen lippukunta on nyt ja tulevaisuudessa ja miten tavoite saavutetaan. ÙÙPohtikaa yhdessä alueohjaajan kanssa toiminta-alueenne väestörakennetta ja siinä tapahtuvien mahdollisten muutosten vaikutusta lippukunnan toimintaan ja johtajatarpeeseen. ÙÙHyödyntäkää Kehittyvä lippukunta -menetelmää lippukunnan toiminnan arvioinnissa ja käykää siihen liittyvä keskustelu alueohjaajan kanssa. ÙÙMiettikää lippukunnan yhteistyötahoja ja vuorovaikutussuhteita sidosryhmiin sosiogrammin eli vuorovaikutuskaavion avulla. ÙÙSuunnitelkaa yhteinen tapahtuma/tilaisuus jonkin sidosryhmän kanssa. ÙÙTee SWOT-nelikenttäanalyysi lippukunnan toiminnasta. ÙÙPyydä palautetta/arviointia tapahtumista. ÙÙKehittäkää erilaisia arviointitapoja. ÙÙPalatkaa arviointeihin aika-ajoin ja seuratkaa kehitystä. ÙÙHyödyntäkää Kehittyvä lippukunta -menetelmää lippukunnan toiminnan arvioinnissa. ÙÙPohtikaa lippukunnan toimintaa lapsen ja nuoren kehityksen kannalta (vertailkaa lippukunnan tapahtumien toteutusta eri ikäkausien tarpeisiin ja kasvatustavoitteisiin). ÙÙIkäkausikohtaiset kasvatustavoitteet löydät Johtajakansiosta. Ù Ù Peilatkaa lippukunnan toimintasuunnitelmaa kasvatustavoitteisiin ja partiomenetelmään. 7

8 Yhdistyksen johtaminen Ymmärrän lippukunnan kokouksen, lippukunnanjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä lippukunnan aseman piirin päätöksenteossa. ÙÙMinkälaisia virallisia tai epävirallisia kokouksia lippukunnassanne järjestetään? ÙÙMitä tapoja lippukunnassanne on tiedottaa asioista? ÙÙKenelle tai mille tahoille asioista tiedotetaan? ÙÙMiten lippukunnan toiminnan tavoitteet käydään läpi johtajiston kanssa? ÙÙMiten johtajisto sitoutetaan tavoitteisiin? ÙÙOnko lippukuntanne rekisteröity? ÙÙMiten hallituksen jäsenet pestataan tehtäviinsä? ÙÙKuka perehdyttää hallituksen jäsenet tehtäviinsä? ÙÙMihin asiaan haluaisit vaikuttaa piirin kokouksessa? Osaan johtaa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä talousarvion ja tilinpäätöksen tekemistä lippukunnassa. ÙÙMinkälainen on lippukuntanne toimintasuunnitelma? ÙÙMiten toimintasuunnitelma ja -kertomus tehdään lippukunnassanne? ÙÙKetkä osallistuvat niiden tekoon? ÙÙMiten partio-ohjelma on huomioitu toimintasuunnitelmassa? ÙÙMiten piirin ja keskusjärjestön teemat ja toimintakalenterit huomioidaan lippukunnan toiminnan suunnittelussa? ÙÙMiten lippukunnan taloutta suunnitellaan ja seurataan? ÙÙKuka hoitaa lippukuntanne tilinpäätöksen tekemisen ja tilintarkastajien kutsumisen paikalle? ÙÙMiten uusia varainhankintakeinoja mietitään? Osaan johtaa lippukuntaa yhdistyslain ja lippukunnan sääntöjen mukaisesti. ÙÙOletko tutustunut yhdistyslakiin? ÙÙTunnetko lippukuntasi säännöt? ÙÙMihin säännöt toiminnassanne vaikuttavat? ÙÙMiten sääntöjä käsitellään hallituksen jäsenten kanssa? Osaan johtaa hallituksen kokouksen. ÙÙMinkälaisia hallituksen kokoukset ovat (virallisia puheenvuoroja vai vapaata keskustelua)? ÙÙKetkä osallistuvat hallituksen kokoukseen? ÙÙMiten kokousasiat kirjataan muistiin? 8

9 Kehittämisvinkkejä ÙÙTutustu Lippukuntakansioon ja yhdistystoimintaa käsittelevään kirjallisuuteen. ÙÙOsallistu piirin kokoukseen. ÙÙTutustu aikaisempiin toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin sekä talouarvioihin ja niiden toteutumiin. ÙÙHae palautettta lippukunnan toiminnasta (palautetta saat kyselyistä, tilastoista, vuosiselosteista ja -kertomuksista sekä toteuneiden tapahtumien arvioinneista). ÙÙTutustu muiden lippukuntien ja järjestöjen toimintasuunnitelmiin ja toiminnan arviointityökaluihin. ÙÙMiettikää lippukunnallenne mielekkäitä konkreettisia tavoitteita, jotka helpottavat toimintasuunnitelman tekoa ja toteutuneen arviointia. ÙÙMiettikää tavoitteita ja tehkää suunnitelmia seuraavalle vuodelle ja vaikka seuraavalle kolmivuotiskaudelle. ÙÙTutustu Lippukuntakansion talousosioon. ÙÙTutustu Lippukuntapostiin. ÙÙTarkistakaa ovatko säännöt ajantasalla vai olisiko niissä päivitystarvetta. ÙÙTutustu muiden vastaavien yhdistysten sääntöihin. ÙÙTutustu Lippukuntakansion toimintaosioon. ÙÙTutustu kokoustekniikkaa käsittelevään kirjallisuuteen. ÙÙOsallistu jonkun muun järjestön kokoukseen saadaksesi kokemusta myös muiden johtamista kokouksista. ÙÙTutustu järjestöjä koskeviin asiakirjojen arkistointiohjeisiin. 9

10 Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen Osaan kehittää itsetuntemustani ja toimintaani aikuis- tai johtajaryhmän jäsenenä ja johtajana. ÙÙYmmärrätkö partiopestisi sisällön? ÙÙOletko käynyt pestikeskustelun ja/tai väliarvioinut pestiäsi? ÙÙMiten suunnittelet omaa ajankäyttöäsi? ÙÙMistä/keneltä saat tukea? ÙÙAnnatteko johtajistossa palautetta toisillenne? ÙÙMinkälaista on rakentava palaute, josta on hyötyä henkilöille ja toiminnalle? ÙÙMistä asioista kaivataan palautetta? ÙÙMistä sinä kaipaat palautetta? Osaan johtaa ja ohjata aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyä. ÙÙMinkälainen on johtajistonne ryhmähenki? ÙÙMiten sitä voisi kehittää? ÙÙMinkälaisia rooleja johtajistonne jäsenillä on ryhmässä toimittaessa? ÙÙMiten roolit näkyvät ja miten niitä voisi hyödyntää? ÙÙMiten tasa-arvo toteutuu ryhmässä? ÙÙKuunnellaanko kaikkien mielipiteitä? Osaan tukea, motivoida ja sitouttaa lippukunnassa toimivia aikuisia. ÙÙKeskusteletteko johtajistossa pesteistä, resursseista ja mahdollisista eteen tulevista ongelmista? ÙÙMiten johtajistonne jäseniä voisi kannustaa tehtävissään? ÙÙMiten motivoit ja sitoutat aikuisia? ÙÙVoiko lippukunnassanne valita, miten paljon on mukana toiminnassa? ÙÙMiten uusi aikuinen otetaan mukaan toimintaan? Osaan käyttää erilaisia ongelmanratkaisun keinoja ja ratkoa ryhmän ongelmia. ÙÙMinkälaisia pelisääntöjä noudatatte johtajiston työskentelyssä? ÙÙMinkälaisia ristiriitatilanteita toiminnassanne on ilmennyt? ÙÙMiten ratkotte mahdolliset ongelmat? 10

11 ÙÙMäärittele itsellesi ja toiminnallesi lipukunnanjohtajana tavoitteet. ÙÙMieti mittareita, joiden avulla voit seurata tavoitteiden toteutumista. ÙÙArvioi omaa ajankäyttöäsi ja käytössäsi olevia voimavaroja. ÙÙKartoita tukiverkkosi partioasioissa. ÙÙMieti mitä keinoja sinulla on kerätä palautetta omasta toiminnastasi. ÙÙKerää palautetta ja analysoi sitä. Kehittämisvinkkejä ÙÙPyydä palautetta toiminnastasi vanhemmalta/kokeneemmalta johtajalta esim. naapurilippukunnasta. ÙÙMieti mitä keinoja sinulla on antaa tarvittaessa henkilökohtaista palautetta. ÙÙAnna palautetta. ÙÙJaa tunnustuksia, muista johtajistoa. ÙÙKeskustele johtajiston kanssa, miten johtajiston tulisi ryhmänä kehittyä. ÙÙMieti miten voit parantaa tasa-arvon toteutumista ryhmässä. ÙÙTehkää johtajiston kanssa Partiojohtajan käsikirjan Miten johtajistolla menee? -testi. ÙÙKeskustele johtajiston kanssa minkälaista tukea he pesteissään tarvitsevat. ÙÙPohtikaa erilaisia tukijärjestelmiä, esim. kummi- ja vertaistukitoimintaa. ÙÙSuunnitelkaa toimintaa siten, että kukin voi osallistua toimintaan itselleen sopivalla panoksella. ÙÙKeskustele johtajiston kanssa mahdollisista lippukunnan toimintaa koskevista ongelmista. Ù Ù Tarkastelkaa ongelmia uusista näkökulmista ja yrittäkää löytää uudenlaisia ratkaisuja. 11

12 Pesti ja aikuisen ohjaaminen Osaan tunnistaa aikuisen vahvuuksia ja kehittymisalueita sekä tukea häntä arvioimaan toimintaansa, osaamistaan ja kouluttautumaan pestiinsä. ÙÙMinkälaisia osaamisia ja vahvuuksia johtajillanne on? ÙÙMiten kartoitatte johtajienne kehittymis- ja koulutustarpeita? ÙÙMiten ohjaatte koulutusvastaavan kanssa johtajianne oikeisiin koulutuksiin? ÙÙTekevätkö samat johtajat vuodesta toiseen samat tehtävät vai vaihdatteko tehtäviä, jotta kehittyminen olisi uusien haasteiden kautta luontevaa? ÙÙJaatteko tehtäviä niin, että kaikki halukkaat pääsevät tekemään uusia asioita ja kehittymään? Osaan käyttää erilaisia ohjaamisen välineitä. ÙÙMitä eroa mielestäsi on johtamisella ja ohjaamisella? ÙÙMinkälainen vuorovaikutussuhde sinulla on johtajiston jäseniin? Osaan rekrytoida, käydä pestikeskustelun ja perehdyttää. ÙÙMitä asioita mietitte, kun rekrytoitte henkilöä johtajapestiin? ÙÙMinkälaisella aikajänteellä rekrytointi tapahtuu? ÙÙMiten uudet johtajanne perehdytetään lippukunnan toimintaan? ÙÙHyödynnättekö pestikuvauksia ja pestikeskustelua? ÙÙMinkälaisia pestejä lippukunnassanne on käytössä? ÙÙMiten ne on kuvattu? Minkälaisia pestikeskustelunne ovat? Osaan suunnitella lippukunnan johtajaresursseja ja koulutustarpeita. ÙÙOnko jokaisessa pestissä joku johtaja myös ensi vuonna? ÙÙOnko lippukunnassa tarpeeksi aikuisia? ÙÙMinkälaisia koulutussuunnitelmia lippukunnassanne tehdään? ÙÙTunnetko piirin koulutustarjonnan? ÙÙOnko lippukunnassanne pestissä toimiva koulutusvastaava? 12

13 ÙÙMieti ja kuvaa omia vahvuuksiasi ja kehittymisalueitasi. ÙÙMiettikää johtajienne osaamista, vahvuuksia ja heikkouksia. ÙÙValitkaa jokaiselle optimalinen ja täydellinen pesti. Kehittämisvinkkejä ÙÙMiettikää, mikä olisi kullekin sellainen pesti, jossa olisi mielekästä uutta opittavaa. ÙÙMieti itsearviointina asioita, joita teet. ÙÙHallitsetko näiden asioiden tekemisen? ÙÙMieti samaa myös niiden asioiden osalta, joita et tee. ÙÙPohdi arvioinnin pohjalta omia kehittymiskohteitasi. ÙÙTehkää vastaavaa arviointia koko johtajiston kesken. ÙÙKeskustelkaa johtajistossa koulutustarjonnasta. ÙÙMieti lippukuntanne toiminnassa tilanteita, joissa johtamisen sijaan tuet toisia ohjaamalla. ÙÙMieti minkälaisilla keinoilla voit tukea lippukuntasi johtajia pesteissään ja ohjata heitä kehittymään ja kouluttautumaan. ÙÙTutustu ohjaamisen välineisiin. ÙÙMieti uuden johtajan perehdyttämistä yhdessä koulutusvastaavan tai pestissä aiemmin toimineen johtajan kanssa. ÙÙKeskustele johtajiston tai alueohjaajan kanssa siitä minkälainen on hyvä pestikeskustelu. ÙÙTutustu aikuishankkeen materiaaliin. ÙÙArvioi johtajaresurssien riittävyyttä Partiojohtajan käsikirjan Tuunaa lippukuntasi -simulaattorin avulla. ÙÙTarkastele nykytilannetta sekä mieti tulevaisuutta esim. kahden vuoden kuluttua. ÙÙTutustu partiojärjestön ja muiden tahojen koulutustarjontaan. Ù Ù Selvitä tarjolla olevan koulutuksen sisältöjä keskustelemalla alueohjaajan tai piirin työntekijän kanssa. 13

14 Materiaalia lippukunnanjohtajalle ÙÙPartiojohtajan käsikirja ÙÙJohtajankansio ÙÙVapari-materiaali (vuoden 2009 aikuishankkeen materiaali) ÙÙLippukuntakansio ÙÙLippukunnan toimintasuunnitelma ja -kertomus ÙÙVuosiseloste ÙÙTilastot ÙÙLippukuntaposti Työkaluja lippukunnanjohtajalle ÙÙScout View Master toiminnan arviointiin (Lippukuntakansio) ÙÙLippukuntapeli johtajaresurssien arviointiin (Partiojohtajan käsikirja) ÙÙMiten johtajistolla menee -testi johtajiston toiminnan ja vuorovaikutus-suhteiden arviointiin (Partiojohtajan käsikirja) ÙÙKehittyvä lippukunta -menetelmä Materiaalia alueohjaajalle ÙÙKoulutusjärjestelmä-vihko ÙÙMOD (www.mod.evl.fi) ÙÙNuorten Akatemia (www.nuortenakatemia.fi) ÙÙWAGGS/WOSM 14

15 Työkaluja alueohjaajalle ÙÙAlueohjaajan ABCn työkalut toiminnan arviointiin ÙÙVäestön kehitysennuste toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ÙÙLippukuntapeli johtajaresurssien arviointiin ÙÙSALTO Research Center (toolbox) LPKJn perus-, täydennys- ja jatkokoulutus ÙÙLippukunnan johtaminen -koulutuskokonaisuus (Partiojohtajuus, Lippukunnan toiminnan johtaminen, Yhdistyksen johtaminen, Aikuisryhmän jotaminen ja ohjaaminen, Pesti ja aikuisen ohjaaminen) ÙÙLippukunnan talous -moduuli ÙÙLippukunnan viestintä -moduuli ÙÙPartiojohtaja-jatkokoulutuskokonaisuus (Leiri, Koulutus lippukunnassa, Lapset ja nuoret 2, Ohjelman soveltaminen, Kehittämishankkeen suunnittelu, Partio, Kehittämishankkeen toteuttaminen, Leirielämä) ÙÙMOD-monikulttuurisuuskoulutus 15

16 S U O M E N PA RT I O L A I S E T F I N L A N D S S C O U T E R r y Töölönkatu 55, FI Helsinki, Finland Tel Fax tio.fi tio.fi

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2008 Teksti: Silja Pietikäinen ja Kaisa Karvonen Koulutusjärjestelmäuudistus-projektin pienryhmät ja workshopit

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA- PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA- PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA- PERUSKOULUTUS Järvi-Suomen Partiolaiset ry 2015 Kädessäsi on partiojohtajaperuskoulutuksen esittelyvihko, joka sisältää tietoa koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä. Partiojohtajan peruskoulutus

Lisätiedot

Partiotutorin ohje. Partiotutor uuden aikuisen tukena

Partiotutorin ohje. Partiotutor uuden aikuisen tukena Partiotutorin ohje Partiotutor uuden aikuisen tukena 22.1.2014 1 1. ESIPUHE... 3 2. UUDET AIKUISET JA PARTIOTUTORIT - MIKSI HEITÄ TARVITAAN?... 3 3. PARTIOTUTOROINTI JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMET... 3 4.

Lisätiedot

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi 2011 Sara Pietilä PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi Koulutus ja vaikuttaminen -yksikkö Onnistuneita valintoja -hanke Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus www.jaatinen.info

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

KILKE. Projektisuunnitelma. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n. VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna

KILKE. Projektisuunnitelma. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n. VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna KILKE Projektisuunnitelma Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna Hyväksytty SP:n hallituksen kokouksessa 5.6.2008 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 1 MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

1. me. Ryhmän perustamisesta, ryhmänä toimimisesta, vaeltajuudesta, projekteista...

1. me. Ryhmän perustamisesta, ryhmänä toimimisesta, vaeltajuudesta, projekteista... 1. me Ryhmän perustamisesta, ryhmänä toimimisesta, vaeltajuudesta, projekteista... Hei, me mennään! 1 vinkkejä vaeltajaryhmää perustaville. Hauska tutustua 1 Tutustumistapoja 2 Pykällys eli vaeltajaksi

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Kevään 2013 koulutustapahtumiin

Kevään 2013 koulutustapahtumiin Kevät 2013 Koulutusvastaava Kevään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot