Lippukunnanjohtajan. tukimateriaali alueohjaajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lippukunnanjohtajan. tukimateriaali alueohjaajalle"

Transkriptio

1 Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTIN tukimateriaali alueohjaajalle Alueohjaajana tärkein tehtäväsi on tukea lippukunnanjohtajaa hänen pestissään. Näin voit omalta osaltasi edistää partio-ohjelman toteutumista ja toiminnan kehittymistä lippukunnissa.

2 Johdanto Tämän materiaalin avulla voit lähestyä uutta lippukunnanjohtajaa tai sparrata kokeneempaa lippukunnanjohtajaa. Samalla voit auttaa häntä osaamisen ja kouluttautumistarpeen arvioinnissa. Materiaalia käytetään aina henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa eli tilanteessa, jossa lippukunnanjohtaja ja alueohjaaja pohtivat asioita yhdessä. Pestinsä aloittavan lippukunnanjohtajan kanssa voi keskittyä tehtäväkentän hahmottamiseen ja osaamisen laajentamiseen. Kokeneen lippukunnanjohtajan kanssa kannattaa pohtia tulevaa ja panostaa erityisesti lippukunnan toiminnan kehittämiseen. Asioita on hyvä pohtia vuosittain, jolloin myös tavoitteiden toteutumista on helpompi seurata. Jatko-arviointia lippukunnanjohtaja voi tehdä yksin, yhdessä alueohjaajan kanssa tai vaikkapa jonkun toisen lippukunnanjohtajan kanssa. Lippukunnanjohtajan kortin käyttö Lippukunnanjohtajan kouluttautumiskortin (LPKJ-kortti) avulla lippukunnanjohtaja pohtii tehtäviään ja niissä tarvittavaa osaamista alueohjaajan tukemana. Arvioinnin tavoitteena on löytää osa-alueita, jotka lippukunnanjohtaja kokee pestissään tärkeiksi ja joissa hän haluaa kehittyä. Valittujen osa-alueiden perusteella mietitään, miltä taholta tai mistä koulutuksesta lippukunnanjohtaja saisi tukea ja uutta tietoa, jonka avulla hän voisi kehittää osaamistaan. LPKJ-kortin sisältö on laadittu vastaamaan lippukunnanjohtajan kouluttautumiskokonaisuuteen kuuluvia moduuleita (Partiojohtajuus, Lippukunnan toiminnan johtaminen, Yhdistyksen johtaminen, Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen sekä Pesti ja aikuisen ohjaaminen). LPJK-kortin lauseet eivät ole identtisiä moduulikuvausten kanssa, mutta niitä muodostaessa on pyritty siihen, että moduulin henki toteutuu. Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 2010 Tekstit: Taina Jaatinen, Jutta Kivimäki ja Pirjo Lunden Taitto: Seela Sorvari Paino:??? Hyväksytty:???

3 Apukysymyksiä ja kehittymisvinkkejä Alueohjaajan tukimateriaaliin on koottu apukysymyksiä, joiden avulla on tarkoitus viedä keskustelua eteenpäin. Lisäksi materiaalissa on kehittymisvinkkejä, joiden avulla lippukunnanjohtaja voi syventyä kyseiseen asiaan ja kehittää toimintaansa tällä osaalueella. Alueohjaaja voi tilanteesta riippuen suositella lippukunnanjohtajalle erilaisia kehittymisvinkkejä. Alueohjaajan ABC:stä löytyy myös monia työkaluja, joita voi hyödyntää lippukunnan toiminnan arvioinnissa. Kannattaa siis perehdyttää lippukunnanjohtaja myös näiden työkalujen käyttöön. Alueohjaajan tukimateriaalin loppuun on koottu materiaalia sekä alueohjaajan että lippukunnanjohtajan hyödynnettäväksi. Voit myös hyödyntää muiden järjestöjen materiaalia ja koulutustarjontaa. Toimi näin: ÙÙAnna lippukunnanjohtajalle LPKJ-kortti ja selosta hänelle kortin käyttö ja arvioinnin tavoite. ÙÙKäy osa-alueet lause lauseelta läpi lippukunnanjohtajan kanssa ja kannusta häntä pohtimaan aiheita ja kehittymiskohteitaan. ÙÙLippukunnanjohtaja kirjaa arviointinsa kustakin osa-alueesta LPKJ-kortin arviointisarakkeeseen. ÙÙSovi arvioinnin mahdollisesta seurannasta ja jatkoarvioinneista lippukunnanjohtajan kanssa. Olemalla avoin ja aito tulet varmasti kokemaan hienoja ohjaustilanteita ja onnistumisen hetkiä! Sisällys: Partiojohtajuus 4 Lippukunnan toiminnan johtaminen 6 Yhdistyksen johtaminen 8 Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen 10 Pesti ja aikuisen ohjaaminen 12

4 Partiojohtajuus Tiedän partion johtamiskäsityksen ja ymmärrän partiojohtajan vastuun kasvattajana ja roolin lasten ja nuorten toiminnan tukijana. ÙÙMinkälainen tukijärjestelemä teillä on käytössänne nuorille tai kokemattomille johtajille? ÙÙMitkä ovat sidosryhmänne/tukiryhmänne? ÙÙMiten käsittelette partion kasvatustavoitteita ikäkausijohtajien kanssa? Ymmärrän, mitä asioita kuuluu johtamiseen ja osaan kiinnittää niihin huomiota omassa toiminnassani erilaisten aikuisten ja nuorten kanssa. ÙÙMikä on partiojohtajan vastuu? ÙÙMikä on lippukunnanjohtajan vastuu? ÙÙMiten voin omalla esimerkilläni edistää ihmisten moninaisuuden hyväksymistä? Tunnistan tilanteita, joissa tarvitaan johtamista ja osaan toimia tilanteeseen sopivalla tavalla. ÙÙMinkälaisissa tilanteissa toimit johtajana? ÙÙMinkälainen johtaja olet? ÙÙMiten huolehdit, että kaikki pestit hoidetaan sovitun mukaisesti? Osaan motivoida toisia. ÙÙMitä tapoja sinulla on motivoida johtajistoa ja hallituksen jäseniä? ÙÙMiten kiitätte ja kannustatte johtajia? ÙÙMinkälaisia tukijärjestelmiä teillä on käytössänne? ÙÙKäytkö johtajiston kanssa pestikeskusteluja säännöllisesti? 4

5 ÙÙKeskustele ikäkausijohtajien kanssa siitä, miten lippukunnassa tuetaan erilaisten ja eri-ikäisten tyttöjen ja poikien kasvua. ÙÙJärjestä vanhempainilta, jotta vanhemmat tietävät, mitä odottaa partion kasvatusmenetelmiltä. Kehittämisvinkkejä ÙÙMieti, mitä sinulta odotetaan partiojohtajana (muut johtajat, sidosryhmät)? ÙÙSelvitä missä asioissa tai toiminnoissa lippukunnassa toivotaan palautetta. ÙÙTee lista tehtävistä, joita teet lippukunnassa ja mieti oletko oikea ihminen tekemään niitä, vai onko sinulla vain johtamisen vastuu? (Pestaa tekijä, anna tehtävä ja sille tavoite sekä seuraa tehtävän toteutumista). ÙÙKäy pestikeskusteluja palautteen antamiseksi. ÙÙJärjestä johtajahuoltoa säännöllisesti. Ù Ù Jaa partiotunnustuksia (lippukunta, piiri, keskusjärjestö), mutta myös sanallista tunnustusta ja kiitosta. 5

6 Lippukunnan toiminnan johtaminen Ymmärrän lippukunnan tehtävän partiokasvattajana. ÙÙToteutuvatko kasvatustavoitteet lippukunnan toiminnassa? ÙÙMiten partiomenetelmä ja sen eri osa-alueet näkyvät ikäkausien toiminnassa? Tunnen lippukunnan arjen, sen vahvuudet ja kehittämistarpeet. ÙÙKuinka paljon johtajia/aikuisia on suhteessa ryhmiin ja toimintaan? ÙÙMiten tehtävät on jaettu? ÙÙMiten ympäristö ja olosuhteet vaikuttavat toimintaan nyt/tulevaisuudessa? ÙÙMihin olet tyytyväinen lippukunnassasi? ÙÙMitä haluaisit muuttaa? ÙÙMiten pidätte sidosryhmiinne yhteyttä? ÙÙOnko lippukuntasi tehnyt taustayhteisösopimuksen? Osaan arvioida lippukunnan toimintaa yhdessä alueohjaajan kanssa. ÙÙMinkälaisia tavoitteita olette toiminnallenne asettaneet? ÙÙMiten seuraatte tavoitteiden toteutumista? ÙÙKetkä osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja arviointiin? ÙÙMiten arvioitte lippukunnan tapahtumien onnistumista ja tavoitteiden täyttymistä? ÙÙMitä kannattaisi ensi kerralla tehdä toisin? Osaan ohjata johtajistoa suunnittelemaan toimintaa pitkällä tähtäimellä huomioiden kaikki ikäkaudet ja partio-ohjelman. ÙÙMille ikäkausille lippukunta järjestää ohjelmaa? ÙÙMiten ikäkaudet näkyvät toiminnassa? ÙÙMiten partio-ohjelma näkyy toiminnassa? Ù Ù Miten lippukuntanne varmistaa, että kaikille ikäkausille on ohjelmaa myös tulevaisuudessa? 6

7 Kehittämisvinkkejä ÙÙKeskustele johtajiston kanssa kasvatustavoitteista ja partiomenetelmästä. ÙÙTehkää toiminnan arviointi Scout View Master -työkalun avulla. ÙÙTutustu Johtajankansioon. ÙÙLaatikaa pestikuvaukset lippukunnan johtajistolle. ÙÙMiettikää eri pesteissä toimivien johtajien vuorovaikutussuhteita ja yhteistyömahdollisuuksia. ÙÙJärjestä johtajiston kanssa suunnitteluviikonloppu, jossa mietitään millainen lippukunta on nyt ja tulevaisuudessa ja miten tavoite saavutetaan. ÙÙPohtikaa yhdessä alueohjaajan kanssa toiminta-alueenne väestörakennetta ja siinä tapahtuvien mahdollisten muutosten vaikutusta lippukunnan toimintaan ja johtajatarpeeseen. ÙÙHyödyntäkää Kehittyvä lippukunta -menetelmää lippukunnan toiminnan arvioinnissa ja käykää siihen liittyvä keskustelu alueohjaajan kanssa. ÙÙMiettikää lippukunnan yhteistyötahoja ja vuorovaikutussuhteita sidosryhmiin sosiogrammin eli vuorovaikutuskaavion avulla. ÙÙSuunnitelkaa yhteinen tapahtuma/tilaisuus jonkin sidosryhmän kanssa. ÙÙTee SWOT-nelikenttäanalyysi lippukunnan toiminnasta. ÙÙPyydä palautetta/arviointia tapahtumista. ÙÙKehittäkää erilaisia arviointitapoja. ÙÙPalatkaa arviointeihin aika-ajoin ja seuratkaa kehitystä. ÙÙHyödyntäkää Kehittyvä lippukunta -menetelmää lippukunnan toiminnan arvioinnissa. ÙÙPohtikaa lippukunnan toimintaa lapsen ja nuoren kehityksen kannalta (vertailkaa lippukunnan tapahtumien toteutusta eri ikäkausien tarpeisiin ja kasvatustavoitteisiin). ÙÙIkäkausikohtaiset kasvatustavoitteet löydät Johtajakansiosta. Ù Ù Peilatkaa lippukunnan toimintasuunnitelmaa kasvatustavoitteisiin ja partiomenetelmään. 7

8 Yhdistyksen johtaminen Ymmärrän lippukunnan kokouksen, lippukunnanjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä lippukunnan aseman piirin päätöksenteossa. ÙÙMinkälaisia virallisia tai epävirallisia kokouksia lippukunnassanne järjestetään? ÙÙMitä tapoja lippukunnassanne on tiedottaa asioista? ÙÙKenelle tai mille tahoille asioista tiedotetaan? ÙÙMiten lippukunnan toiminnan tavoitteet käydään läpi johtajiston kanssa? ÙÙMiten johtajisto sitoutetaan tavoitteisiin? ÙÙOnko lippukuntanne rekisteröity? ÙÙMiten hallituksen jäsenet pestataan tehtäviinsä? ÙÙKuka perehdyttää hallituksen jäsenet tehtäviinsä? ÙÙMihin asiaan haluaisit vaikuttaa piirin kokouksessa? Osaan johtaa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä talousarvion ja tilinpäätöksen tekemistä lippukunnassa. ÙÙMinkälainen on lippukuntanne toimintasuunnitelma? ÙÙMiten toimintasuunnitelma ja -kertomus tehdään lippukunnassanne? ÙÙKetkä osallistuvat niiden tekoon? ÙÙMiten partio-ohjelma on huomioitu toimintasuunnitelmassa? ÙÙMiten piirin ja keskusjärjestön teemat ja toimintakalenterit huomioidaan lippukunnan toiminnan suunnittelussa? ÙÙMiten lippukunnan taloutta suunnitellaan ja seurataan? ÙÙKuka hoitaa lippukuntanne tilinpäätöksen tekemisen ja tilintarkastajien kutsumisen paikalle? ÙÙMiten uusia varainhankintakeinoja mietitään? Osaan johtaa lippukuntaa yhdistyslain ja lippukunnan sääntöjen mukaisesti. ÙÙOletko tutustunut yhdistyslakiin? ÙÙTunnetko lippukuntasi säännöt? ÙÙMihin säännöt toiminnassanne vaikuttavat? ÙÙMiten sääntöjä käsitellään hallituksen jäsenten kanssa? Osaan johtaa hallituksen kokouksen. ÙÙMinkälaisia hallituksen kokoukset ovat (virallisia puheenvuoroja vai vapaata keskustelua)? ÙÙKetkä osallistuvat hallituksen kokoukseen? ÙÙMiten kokousasiat kirjataan muistiin? 8

9 Kehittämisvinkkejä ÙÙTutustu Lippukuntakansioon ja yhdistystoimintaa käsittelevään kirjallisuuteen. ÙÙOsallistu piirin kokoukseen. ÙÙTutustu aikaisempiin toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin sekä talouarvioihin ja niiden toteutumiin. ÙÙHae palautettta lippukunnan toiminnasta (palautetta saat kyselyistä, tilastoista, vuosiselosteista ja -kertomuksista sekä toteuneiden tapahtumien arvioinneista). ÙÙTutustu muiden lippukuntien ja järjestöjen toimintasuunnitelmiin ja toiminnan arviointityökaluihin. ÙÙMiettikää lippukunnallenne mielekkäitä konkreettisia tavoitteita, jotka helpottavat toimintasuunnitelman tekoa ja toteutuneen arviointia. ÙÙMiettikää tavoitteita ja tehkää suunnitelmia seuraavalle vuodelle ja vaikka seuraavalle kolmivuotiskaudelle. ÙÙTutustu Lippukuntakansion talousosioon. ÙÙTutustu Lippukuntapostiin. ÙÙTarkistakaa ovatko säännöt ajantasalla vai olisiko niissä päivitystarvetta. ÙÙTutustu muiden vastaavien yhdistysten sääntöihin. ÙÙTutustu Lippukuntakansion toimintaosioon. ÙÙTutustu kokoustekniikkaa käsittelevään kirjallisuuteen. ÙÙOsallistu jonkun muun järjestön kokoukseen saadaksesi kokemusta myös muiden johtamista kokouksista. ÙÙTutustu järjestöjä koskeviin asiakirjojen arkistointiohjeisiin. 9

10 Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen Osaan kehittää itsetuntemustani ja toimintaani aikuis- tai johtajaryhmän jäsenenä ja johtajana. ÙÙYmmärrätkö partiopestisi sisällön? ÙÙOletko käynyt pestikeskustelun ja/tai väliarvioinut pestiäsi? ÙÙMiten suunnittelet omaa ajankäyttöäsi? ÙÙMistä/keneltä saat tukea? ÙÙAnnatteko johtajistossa palautetta toisillenne? ÙÙMinkälaista on rakentava palaute, josta on hyötyä henkilöille ja toiminnalle? ÙÙMistä asioista kaivataan palautetta? ÙÙMistä sinä kaipaat palautetta? Osaan johtaa ja ohjata aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyä. ÙÙMinkälainen on johtajistonne ryhmähenki? ÙÙMiten sitä voisi kehittää? ÙÙMinkälaisia rooleja johtajistonne jäsenillä on ryhmässä toimittaessa? ÙÙMiten roolit näkyvät ja miten niitä voisi hyödyntää? ÙÙMiten tasa-arvo toteutuu ryhmässä? ÙÙKuunnellaanko kaikkien mielipiteitä? Osaan tukea, motivoida ja sitouttaa lippukunnassa toimivia aikuisia. ÙÙKeskusteletteko johtajistossa pesteistä, resursseista ja mahdollisista eteen tulevista ongelmista? ÙÙMiten johtajistonne jäseniä voisi kannustaa tehtävissään? ÙÙMiten motivoit ja sitoutat aikuisia? ÙÙVoiko lippukunnassanne valita, miten paljon on mukana toiminnassa? ÙÙMiten uusi aikuinen otetaan mukaan toimintaan? Osaan käyttää erilaisia ongelmanratkaisun keinoja ja ratkoa ryhmän ongelmia. ÙÙMinkälaisia pelisääntöjä noudatatte johtajiston työskentelyssä? ÙÙMinkälaisia ristiriitatilanteita toiminnassanne on ilmennyt? ÙÙMiten ratkotte mahdolliset ongelmat? 10

11 ÙÙMäärittele itsellesi ja toiminnallesi lipukunnanjohtajana tavoitteet. ÙÙMieti mittareita, joiden avulla voit seurata tavoitteiden toteutumista. ÙÙArvioi omaa ajankäyttöäsi ja käytössäsi olevia voimavaroja. ÙÙKartoita tukiverkkosi partioasioissa. ÙÙMieti mitä keinoja sinulla on kerätä palautetta omasta toiminnastasi. ÙÙKerää palautetta ja analysoi sitä. Kehittämisvinkkejä ÙÙPyydä palautetta toiminnastasi vanhemmalta/kokeneemmalta johtajalta esim. naapurilippukunnasta. ÙÙMieti mitä keinoja sinulla on antaa tarvittaessa henkilökohtaista palautetta. ÙÙAnna palautetta. ÙÙJaa tunnustuksia, muista johtajistoa. ÙÙKeskustele johtajiston kanssa, miten johtajiston tulisi ryhmänä kehittyä. ÙÙMieti miten voit parantaa tasa-arvon toteutumista ryhmässä. ÙÙTehkää johtajiston kanssa Partiojohtajan käsikirjan Miten johtajistolla menee? -testi. ÙÙKeskustele johtajiston kanssa minkälaista tukea he pesteissään tarvitsevat. ÙÙPohtikaa erilaisia tukijärjestelmiä, esim. kummi- ja vertaistukitoimintaa. ÙÙSuunnitelkaa toimintaa siten, että kukin voi osallistua toimintaan itselleen sopivalla panoksella. ÙÙKeskustele johtajiston kanssa mahdollisista lippukunnan toimintaa koskevista ongelmista. Ù Ù Tarkastelkaa ongelmia uusista näkökulmista ja yrittäkää löytää uudenlaisia ratkaisuja. 11

12 Pesti ja aikuisen ohjaaminen Osaan tunnistaa aikuisen vahvuuksia ja kehittymisalueita sekä tukea häntä arvioimaan toimintaansa, osaamistaan ja kouluttautumaan pestiinsä. ÙÙMinkälaisia osaamisia ja vahvuuksia johtajillanne on? ÙÙMiten kartoitatte johtajienne kehittymis- ja koulutustarpeita? ÙÙMiten ohjaatte koulutusvastaavan kanssa johtajianne oikeisiin koulutuksiin? ÙÙTekevätkö samat johtajat vuodesta toiseen samat tehtävät vai vaihdatteko tehtäviä, jotta kehittyminen olisi uusien haasteiden kautta luontevaa? ÙÙJaatteko tehtäviä niin, että kaikki halukkaat pääsevät tekemään uusia asioita ja kehittymään? Osaan käyttää erilaisia ohjaamisen välineitä. ÙÙMitä eroa mielestäsi on johtamisella ja ohjaamisella? ÙÙMinkälainen vuorovaikutussuhde sinulla on johtajiston jäseniin? Osaan rekrytoida, käydä pestikeskustelun ja perehdyttää. ÙÙMitä asioita mietitte, kun rekrytoitte henkilöä johtajapestiin? ÙÙMinkälaisella aikajänteellä rekrytointi tapahtuu? ÙÙMiten uudet johtajanne perehdytetään lippukunnan toimintaan? ÙÙHyödynnättekö pestikuvauksia ja pestikeskustelua? ÙÙMinkälaisia pestejä lippukunnassanne on käytössä? ÙÙMiten ne on kuvattu? Minkälaisia pestikeskustelunne ovat? Osaan suunnitella lippukunnan johtajaresursseja ja koulutustarpeita. ÙÙOnko jokaisessa pestissä joku johtaja myös ensi vuonna? ÙÙOnko lippukunnassa tarpeeksi aikuisia? ÙÙMinkälaisia koulutussuunnitelmia lippukunnassanne tehdään? ÙÙTunnetko piirin koulutustarjonnan? ÙÙOnko lippukunnassanne pestissä toimiva koulutusvastaava? 12

13 ÙÙMieti ja kuvaa omia vahvuuksiasi ja kehittymisalueitasi. ÙÙMiettikää johtajienne osaamista, vahvuuksia ja heikkouksia. ÙÙValitkaa jokaiselle optimalinen ja täydellinen pesti. Kehittämisvinkkejä ÙÙMiettikää, mikä olisi kullekin sellainen pesti, jossa olisi mielekästä uutta opittavaa. ÙÙMieti itsearviointina asioita, joita teet. ÙÙHallitsetko näiden asioiden tekemisen? ÙÙMieti samaa myös niiden asioiden osalta, joita et tee. ÙÙPohdi arvioinnin pohjalta omia kehittymiskohteitasi. ÙÙTehkää vastaavaa arviointia koko johtajiston kesken. ÙÙKeskustelkaa johtajistossa koulutustarjonnasta. ÙÙMieti lippukuntanne toiminnassa tilanteita, joissa johtamisen sijaan tuet toisia ohjaamalla. ÙÙMieti minkälaisilla keinoilla voit tukea lippukuntasi johtajia pesteissään ja ohjata heitä kehittymään ja kouluttautumaan. ÙÙTutustu ohjaamisen välineisiin. ÙÙMieti uuden johtajan perehdyttämistä yhdessä koulutusvastaavan tai pestissä aiemmin toimineen johtajan kanssa. ÙÙKeskustele johtajiston tai alueohjaajan kanssa siitä minkälainen on hyvä pestikeskustelu. ÙÙTutustu aikuishankkeen materiaaliin. ÙÙArvioi johtajaresurssien riittävyyttä Partiojohtajan käsikirjan Tuunaa lippukuntasi -simulaattorin avulla. ÙÙTarkastele nykytilannetta sekä mieti tulevaisuutta esim. kahden vuoden kuluttua. ÙÙTutustu partiojärjestön ja muiden tahojen koulutustarjontaan. Ù Ù Selvitä tarjolla olevan koulutuksen sisältöjä keskustelemalla alueohjaajan tai piirin työntekijän kanssa. 13

14 Materiaalia lippukunnanjohtajalle ÙÙPartiojohtajan käsikirja ÙÙJohtajankansio ÙÙVapari-materiaali (vuoden 2009 aikuishankkeen materiaali) ÙÙLippukuntakansio ÙÙLippukunnan toimintasuunnitelma ja -kertomus ÙÙVuosiseloste ÙÙTilastot ÙÙLippukuntaposti Työkaluja lippukunnanjohtajalle ÙÙScout View Master toiminnan arviointiin (Lippukuntakansio) ÙÙLippukuntapeli johtajaresurssien arviointiin (Partiojohtajan käsikirja) ÙÙMiten johtajistolla menee -testi johtajiston toiminnan ja vuorovaikutus-suhteiden arviointiin (Partiojohtajan käsikirja) ÙÙKehittyvä lippukunta -menetelmä Materiaalia alueohjaajalle ÙÙKoulutusjärjestelmä-vihko ÙÙMOD (www.mod.evl.fi) ÙÙNuorten Akatemia (www.nuortenakatemia.fi) ÙÙWAGGS/WOSM 14

15 Työkaluja alueohjaajalle ÙÙAlueohjaajan ABCn työkalut toiminnan arviointiin ÙÙVäestön kehitysennuste toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ÙÙLippukuntapeli johtajaresurssien arviointiin ÙÙSALTO Research Center (toolbox) LPKJn perus-, täydennys- ja jatkokoulutus ÙÙLippukunnan johtaminen -koulutuskokonaisuus (Partiojohtajuus, Lippukunnan toiminnan johtaminen, Yhdistyksen johtaminen, Aikuisryhmän jotaminen ja ohjaaminen, Pesti ja aikuisen ohjaaminen) ÙÙLippukunnan talous -moduuli ÙÙLippukunnan viestintä -moduuli ÙÙPartiojohtaja-jatkokoulutuskokonaisuus (Leiri, Koulutus lippukunnassa, Lapset ja nuoret 2, Ohjelman soveltaminen, Kehittämishankkeen suunnittelu, Partio, Kehittämishankkeen toteuttaminen, Leirielämä) ÙÙMOD-monikulttuurisuuskoulutus 15

16 S U O M E N PA RT I O L A I S E T F I N L A N D S S C O U T E R r y Töölönkatu 55, FI Helsinki, Finland Tel Fax tio.fi tio.fi

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Finnjamboree Kasvutusjohtaja

Finnjamboree Kasvutusjohtaja Finnjamboree 2016 Kasvutusjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Ala-Mursula Leena, Heikkinen Jarmo, Horppu Ritva, Päätalo Kati & Toivonen Asta Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Leena Ala-Mursula, Jarmo Heikkinen, Ritva Horppu,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Versopartion visio- ja strategia

Versopartion visio- ja strategia Suomen Vapaakirkon Nuoret ry Ehdotus SVN:n johtokunnalle 13.1.15ksi 1(5) Versopartion visio- ja strategia Taustaa Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n partiotoimikunta (PTK) on 2013 2014 suunnitellut toimintansa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

UUDEN LIPPUKUNTATUEN MALLIN LIPPUKUNTA- JA PIIRIPESTIT SEKÄ KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULUA

UUDEN LIPPUKUNTATUEN MALLIN LIPPUKUNTA- JA PIIRIPESTIT SEKÄ KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULUA 25.1.2016/AB UUDEN LIPPUKUNTATUEN MALLIN LIPPUKUNTA- JA PIIRIPESTIT SEKÄ KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULUA Hei piireihin! Ohjaajapestien päivitystyön tuumailuosuus on loppusuoralla ja nyt alkaa kommmentointi, jalkautus

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Strategia HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY

Strategia HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY Strategia 2011-2014 HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS TAUSTAA... 3 VISIO... 3 MISSIO... 3 TAVOITTEIDEN PURKU... 4 KÄSITTEET... 5 LIITTEET: Kolkkavihko Ruskea Linja, jermu-, vartio- ja vaeltajaohjelma

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta

Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta Kuksa perusteet luottiksen näkökulmasta Lounais-Suomen Partiopiiri Jyri-Petteri Paloposki jyri-petteri.paloposki@partio.fi Tänään Aloitamme lyhyellä alustuksella, jossa käydään läpi muutamia tärkeitä uusia

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

AIKUISEN REKRYTOINTI, TUKI JA OHJAAMINEN. Heini Siekkinen/ Johtajapäivä / Riihimäki

AIKUISEN REKRYTOINTI, TUKI JA OHJAAMINEN. Heini Siekkinen/ Johtajapäivä / Riihimäki AIKUISEN REKRYTOINTI, TUKI JA OHJAAMINEN Heini Siekkinen/ Johtajapäivä / 19.3.2016 Riihimäki Koulutuksen sisältö Mitä tämä moduuli pitää sisällään, kuuluu osana LJPK Luvattiin KoVa-koulutus samaan sessioon???

Lisätiedot

Tapahtumien järjestäminen. Yhdistyskoulutus Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija

Tapahtumien järjestäminen. Yhdistyskoulutus Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija Tapahtumien järjestäminen Yhdistyskoulutus 2.12.2015 Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija TÄMÄN SETIN SISÄLTÖ Miksi tehdään tapahtumia? Tapahtuma=projekti Projektin osa-alueet Projektin elinkaari

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen (valtioneuvoston asetuksen mukaan) Esiopetuksen, perusopetuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Vastuullinen osaaja Miten kannan vastuuta ja kehitän osaamistani työyhteisössä? Liisa Luukkonen Seurakuntien Lapsityön Keskus

Vastuullinen osaaja Miten kannan vastuuta ja kehitän osaamistani työyhteisössä? Liisa Luukkonen Seurakuntien Lapsityön Keskus Vastuullinen osaaja Miten kannan vastuuta ja kehitän osaamistani työyhteisössä? Liisa Luukkonen Seurakuntien Lapsityön Keskus Kenen vastuu Kuvaile henkilöä, joka toimii työssä vastuullisesti! Työnantajan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Kiusaamisen kipeät arvet LASTEN. vertaissuhdetaidot. Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen. Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM

Kiusaamisen kipeät arvet LASTEN. vertaissuhdetaidot. Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen. Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM Kiusaamisen kipeät arvet 8.3.2016 LASTEN vertaissuhdetaidot Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM KIUSAAMINEN KOSKETTAA KOKO LAPSIRYHMÄÄ. Tässä puheenvuorossa keskitymme

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Partiojohtajien peruskurssi III/2012 Onnistuimme antamaan kurssilaisille eväitä partiojohtajuuteen. Uskomme, että jokainen sai jotakin uutta

Partiojohtajien peruskurssi III/2012 Onnistuimme antamaan kurssilaisille eväitä partiojohtajuuteen. Uskomme, että jokainen sai jotakin uutta Partiojohtajien peruskurssi III/2012 Onnistuimme antamaan kurssilaisille eväitä partiojohtajuuteen. Uskomme, että jokainen sai jotakin uutta ajateltavaa tai uusia oivalluksia. 26 kurssilaista, 1 ilman

Lisätiedot

Strategia HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY

Strategia HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY Strategia 2015-2018 HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS Taustaa... 3 Visio... 3 Missio... 3 Tavoitteet... 3 Käytetyt termit... 5 TAUSTAA Lippukunnan nykyistä strategiaa suunniteltaessa Johtajaneuvostoissa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet

Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet Ikäjohtaminen ja yhteistyön haasteet KTT Raili Kiviranta Dosentti, Jyväskylän yliopisto Toimitusjohtaja, Arki&Ilo Oy Raili Kiviranta (ent. Moilanen) 1980-1990-luvuilla Jyväskylän yliopiston AVANCE Johtamiskoulutuksessa

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 1 Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 2 ASENTEET En osaa En tiedä Ole utelias, keskity siihen toiseen henkilöön.

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Finnjamboree Elämysjohtaja

Finnjamboree Elämysjohtaja Finnjamboree 2016 Elämysjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot