Partiotutorin ohje. Partiotutor uuden aikuisen tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Partiotutorin ohje. Partiotutor uuden aikuisen tukena"

Transkriptio

1 Partiotutorin ohje Partiotutor uuden aikuisen tukena

2 1. ESIPUHE UUDET AIKUISET JA PARTIOTUTORIT - MIKSI HEITÄ TARVITAAN? PARTIOTUTOROINTI JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMET TUTORKESKUSTELUT ENSIMMÄINEN TUTORKESKUSTELU - YHTEYTTÄ LUOMASSA 4.2. TOINEN TUTORKESKUSTELU - MISSÄ MENNÄÄN? 4.3. KOLMAS TUTORKESKUSTELU - PROSESSI PÄÄTÖKSEEN 5. TUTOROINNIN PÄÄTTYESSÄ LISÄMATERIAALEJA TUTORILLE JA TUTOROITAVALLE AIKUISENA PARTIOON VIHKO 6.2. VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSET 6.3. AIKUISREKRYTOINNIN PROSESSI KUVAA Aikuisryhmä

3 1. ESIPUHE Hei Partiotutor, mahtavaa että olet lähtenyt uuden aikuispartiolaisen tutoriksi! Partiotutorointi on mielenkiintoinen, hauska ja hyödyllinen homma, jossa pienillä teoilla voi saada aikaan paljon hyvää. Ajallisesti tutorointi vaatii vain muutamia tunteja puolen vuoden aikana, mutta toisen partion alkutaivalta seuratessa voi varmasti oppia paljon myös itsestään ja siitä, miten partio harrastuksena näyttäytyy ulospäin. Uuteen aikuiseen tutustuessa voit myös saada uuden ystävän! 2. UUDET AIKUISET JA PARTIOTUTORIT - MIKSI HEITÄ TARVITAAN? Laadukkaan ja elinvoimaisen toiminnan perusta on toimiva johtajisto. Uudet vapaaehtoiset tuovat mukanaan kaikkialle uusia apukäsiä, ideoita, näkökulmia ja kokemusta. Vastuunkantajien lisääntyessä vastuuta voidaan jakaa paremmin ja he tuovat myös toiminnallemme näkyvyyttä ja uudenlaisia verkostoja. Partiotoiminta tarjoaa myös paljon tekijöilleen. Uusi aikuinen voi partiosta löytää itselleen uuden yhteisön ja ystäviä, tilaisuuden oppia ja kokea uutta, sekä kehittää itseään. Vapaaehtoistyössä moni myös saa arvostusta, kiitosta ja merkityksellisyyttä käytännön toiminnan kautta. Kaiken kaikkiaan rekrytoiminen kannattaa, kaikille osapuolille! Onnistuneen rekrytoinnin jälkeen uudella vapaaehtoisella on edessään suuri määrä uusia asioita, käsitteitä ja ihmisiä partion parissa. Aikuiset liittyvät useimmiten suoraan johtajiston jäseniksi ja tutustuvat partiotoimintaan tekemällä oppien. Tekemisen ohessa asioista kertominen voi kuitenkin helposti jäädä jalkoihin, kun johtajat keskittyvät omien tehtäviensä suorittamiseen. Helposti voisi myös ajatella että aikuinen vaan hyppää mukaan toimintaan ja osaksi porukkaa. Tiivis ja hyvin toimiva johtajisto voi alkuun kuitenkin näyttää jollekin vaikeasti lähestyttävältä. Joskus aikuisen ja johtajiston välillä voi olla myös ikäeroa, mikä voi hankaloittaa tilannetta. Perehdyttämisvaiheen kuoppia tasoittamassa onkin partion oma tutorointi, jonka avulla saadaan molemminpuolinen yhteys jokaiseen uuteen vapaaehtoiseen. Perehdytyksen, koulutuksen sekä avoimien lippukuntalaisten avulla uudet vapaaehtoiset kasvavat osaksi lippukuntaa. 3. PARTIOTUTOROINTI JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMET Tutorointi-käsite on monelle tuttu opiskelumaailmasta, jossa vanhempi ja kokeneempi opiskelija ohjaa uudempia opintojen alkuvaiheen käytännöissä. Sama ajatus löytyy myös partiotutoroinnin taustalta. Sinun tehtäväsi partiotutorina on antaa omaa aikaasi uuden 3

4 aikuisen käyttöön, kertoa partiosta, kannustaa uuden opettelussa ja kutsua hänet mukaan lippukunnan juttuihin, niihinkin jotka eivät välttämättä lue toimintasuunnitelmassa. Partiotutorotointi lyhyesti alkaa mielellään mahdollisimman pian partioon liittymisen jälkeen kestää n. ½ vuotta tai tutorointiparin tarkemmin sopiman ajan sisältää mielellään ainakin kolme tutorkeskustelua Partiotutorin tehtäviin kuuluu: Tavata tutoroitavansa tutorkeskusteluissa ja kysellä muutenkin kuulumisia silloin tällöin Auttaa partion perusasioihin perehtymisessä Kartoittaa aikuisen toiveita ja odotuksia partiosta ja ohjata niiden mukaiseen toimintaan Tukea ja kannustaa aikuista tutustumaan monipuolisesti partiotoimintaan Vastailla aina tarvittaessa tutoroitavan kysymyksiin ja auttaa etsimään vastauksia Auttaa tutoroitavaa Aikuisena partioon -vihon käytössä ja ohjata sopivan koulutuksen pariin Pohjimmiltaan tutoroinnissa on siis kysymys uuden ihmisen kohtaamisesta ja sellaisen suhteen muodostamisesta, josta uusi aikuinen saa tukea ja voimaa partion aloittamisen aikana. Partiotutorina olet toivottavasti jokseenkin innostunut - tutorointi ei ole sinulle pakkopullaa kärsivällinen - uusien asioiden sisäistäminen voi viedä aikaa ja vaatia toistoa empaattinen - ymmärrät että uuden aloittaminen ja opettelu voi olla haastavaa myös aikuisiällä aktiivinen ryhmässäsi tai yhteisössäsi - tiedät mitä tapahtuu ja missä, tai ainakin tiedät keneltä kysyä huomioiva - muistat pitää yhteyttä tutoroitavaasi ja kutsua hänet mukaan asioihin tavoitettavissa - sinulla on antaa aikaa toiselle Muistathan että monet sinulle itsestään selvät asiat ja käsitteet kaipaavat varmasti selventämistä. Pyrithän siis olemaan käyttämättä ns. partioslangia ja avaamaan oudot termit puheestasi. Sinulla tai lippukunnassasi voi myös olla useampi tutoroitava samanaikaisesti. Heille voi tällöin olla mukava tarjota mahdollisuutta tavata, jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea. 4. TUTORKESKUSTELUT Partiotutorointi pitää sisällään alku-, väli- ja päätöskeskustelut, mutta tarkemmat käytännöt on aina hyvä sopia yhdessä tutoroitavan kanssa. Joillekin keskustelujen tarve voi olla vähäisempi, toiset voivat hyötyä vielä useammastakin tapaamisesta. Keskusteluja voi käydä kasvokkain, Skypellä tai puhelimitse, kahvikupin äärellä tai sudenpentuleirillä. Tärkeintä on, että tutorointi muistuttaa enemmänkin mukavaa jutustelua kuin haastattelutilannetta! 4

5 Alta löytyy vinkkejä tutorkeskustelujen läpikäymiseen. Keskusteluista kannattaa tehdä muistiinpanoja, ne auttavat mm. seuraavien keskustelujen pitämisessä ENSIMMÄINEN TUTORKESKUSTELU - YHTEYTTÄ LUOMASSA Partiotutoroinnin ensimmäisen keskustelun tavoitteena on selvittää uuden aikuisen odotuksia ja toiveita partiosta, sekä miettiä niiden perusteella aikuiselle sopivia ja kiinnostavia tapoja osallistua partiotoimintaan. Tärkeässä osassa on myös molemminpuolinen tutustuminen, joka muodostaa pohjan koko tulevalle tutoroinnille. Uuden aikuisen taustat ja toiveet on hyvä kartoittaa kattavasti. Jotkut voivat olla ns. partioon palaajia, toiset aivan uusia harrastuksessa. Jotkut ovat kenties jo perehtyneet kattavasti partion taustoihin ja teorioihin. Joskus partioon tulevilla voi myös olla vääriä käsityksiä partiosta, joita voi olla hyvä korjata heti alussa. Tutoroitavaan tutustumisen lisäksi on hyvä kertoa myös omasta taustastasi, partiossa ja muutenkin. Oletko ollut pitkään partiossa tai kenties aloittanut itsekin aikuisiällä? Missä pesteissä olet toiminut, mitkä ovat osaamisalueesi ja mistä et kenties osaa perehdyttää häntä tarkemmin? Ensimmäisen tutorkeskustelun aiheita ovat mm: Tutorin kanssa tutustuminen Odotukset ja toiveet partiotoimintaa kohtaan, mitä hän toivoo harrastukselta? Kiinnostavat toimintamuodot? Esimerkiksi lasten ja/tai aikuisten kanssa, viikkokokouksissa, leireillä vai toiminnan suunnittelussa? Ajankäyttö, sekä siihen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet Onko hänellä kenties muita harrastuksia, vievätkö lapset aikaa? Paljonko aikaa hän on halukas partiolle antamaan. Suorituskirjaan tutustuminen Päällimmäisten kysymysten läpikäyminen Tutorointiajan suunnittelu ja käytännöistä sopiminen (kesto, viestintä, tapaamisajankohdat) Seuraavan keskustelun sopiminen Näiden lisäksi tutoroitavalle kannattaa kertoa Tervetuloa partioon -kurssista ja kannustaa osallistumaan kurssille (jos ei jo käytynä). Kurssin avulla saa nopeasti suuren määrän partion perustietoutta ja samalla tapaa muita juuri partion aloittaneita aikuisia. Lisätietoja ja ajankohdat Purkissa TOINEN TUTORKESKUSTELU - MISSÄ MENNÄÄN? Tutoroinnin välikeskustelu kannattaa pitää, kun partioon on ehditty tutustua jo hetken verran ja käsitys harrastuksesta on alkanut muodostua. Tämä voi olla aktiivisuudesta riippuen esimerkiksi parin kuukauden kuluttua aloittamisesta. Liian myöhään välikeskustelua ei kuitenkaan kannata jättää, sillä alkuvaiheessa toimintaa on vielä helppoa suunnata uudelleen. Aiheita tutoroinnin välikeskusteluun voivat olla mm.: Onko toiminta vastannut ennakko-odotuksia? Mikä oli erilaista, miten ja miksi? 5

6 Onko ollut riittävästi ja monipuolisesti tilaisuuksia osallistua toimintaan? Missä tutoroitava on ehtinyt olla jo mukana? Tässä apuna voidaan hyödyntää Aikuisena partioon -vihon aktiviteetteja Millaista toiminta on hänen mielestään ollut? Mukavaa, partiomaista..? Mitkä asiat voisivat tehdä harrastuksesta hänelle vielä mielekkäämpää? Onko toimintaan ja johtajistoon otettu hyvin mukaan? Onko partiotutorointi toiminut toivotusti? Onko tutoroitava osannut ottaa yhteyttä omaan partiotutoriin kun on tullut kysymyksiä mieleen? Miten tästä jatketaan? Mitä tutoroitava haluaisi tehdä tai kokeilla? Tutoroinnin päätöskeskustelun sopiminen Joskus voi vastaan tulla myös tilanne jossa uusi aikuinen on pettynyt tai kokenut jotain negatiivista. Nämä ovat haastavia hetkiä ja vaativat tutorilta rauhallista ja puolueetonta lähestymistä, jotta tilanne saadaan laukaistua. Keskustele ja ota selvää, mitä asian taustalla on ja miettikää yhdessä miten asiasta päästään eteenpäin KOLMAS TUTORKESKUSTELU - PROSESSI PÄÄTÖKSEEN Partiotutorointi huipentuu päätöskeskusteluun, jonka tarkoituksena on koota partion aloittamiseen liittyvät ajatukset ja katsoa uuden aikuisen jatkoa partiossa laajemmin ja pidemmällä tähtäimellä. Partiotutoroinnin päätöskeskustelussa pohdittavia asioita voivat olla mm.: Onko käsitys partiosta vielä tarkentunut tai muuttunut? Miten? Millaisena tutoroitava kokee partion harrastuksena ja ovatko omat toiveet toiminnasta täyttyneet? Onko partiosta löytynyt hänelle joku mukava ja ominainen toimi tai tehtävä? Tai millainen se voisi olla ja mistä sellaisen saisi? Kuinka partio voisi tarjota hänelle mahdollisuuksia kehittää itseään? Miten partiopolku jatkuu? Miten tutoroitava kokee tulevaisuutensa partiossa? Kouluttautumismahdollisuuksiin ja -tarjontaan tutustuminen Palautetta ja pohdintoja tutoroinnista ja partioon perehtymisestä. Onko mieleen tullut esimerkiksi kehitysideoita? Tutoroinnin päättyessä (ja toki myös sen aikana) aikuista olisi hyvä kannustaa kouluttautumaan. Partionjohtajan peruskurssilla opetellaan laaja kirjo johtamiseen ja lippukunnan pyörimiseen liittyviä asioita, ja kurssi on oiva jatke tutoroinnille ja Tervetuloa partioon -kurssille. PJ-kurssia tarjotaan viikonloppukurssien lisäksi myös monimuoto-versiona, joten jokaiselle aikuiselle löytynee sopiva vaihtoehto. Myös aikuisen pestiä tukevaa koulutusta kannattaa tarjota aktiivisesti. Lisätietoja Purkista. 6

7 5. TUTOROINNIN PÄÄTTYESSÄ Onnistuneen perehdytyksen ja tutoroinnin jälkeen olette toivottavasti saaneet yhden kanssajohtajan ja ystävän toimintaanne mukaan! Opittavaa on jäänyt varmasti, mutta ajanjakson aikana hän on toivottavasti ottanut harrastuksen omakseen, tietää mistä hakea tietoa ja osaa kysyä neuvoa muilta johtajilta sitä tarvitessaan. Joskus aikuinen ei kuitenkaan ensi yrittämällä löydä haluamaansa toimintaa, tai henkilökemiat toisten kanssa eivät kohtaa. Silloin hänelle kannattaa aktiivisesti pyrkiä ehdottamaan jotain toista pestiä tai toimintatapaa. Joskus tarpeen voi olla myös ympäristön vaihto. Pyrithän tällöin ohjaamaan hänet johonkin toiseen lippukuntaan tai ryhmään, sillä jokainen aktiivinen vapaaehtoinen on tärkeä. Uusi aikuinen voi löytää paikkansa paremmin jostain muualta ja päästä mukaan itselleen mielekkääseen partioharrastukseen. Tässä sinulle apuna ja tukena voivat olla esim. lippukunnanjohtaja, oma alueryhmä ja piirin työntekijä. Partiotutoroinnin yhteydessä esiin tulleita huomioita ja kehitysideoita ei kannata jättää hyödyntämättä vaan välitäthän omat ja tutoroitavasi ajatukset lippukunnan/ryhmänjohtajallenne ja muulle johtajistolle. Niiden avulla voitte kenties vaikka kehittää rekrytointia, parantaa lippukunnan toimintaa tai panostaa näkyvyyteen alueellanne. Myös PäPan Aikuisryhmä vastaanottaa mielellään palautetta ja ideoita partiotutorointiin ja aikuisasioihin liittyen. Yhteystiedot löytyvät Purkista purkki.partio.fi. 6. LISÄMATERIAALEJA TUTORILLE JA TUTOROITAVALLE 6.1. AIKUISENA PARTIOON VIHKO Auttaa uuden aikuisen perehtymisessä partioon. Vihkossa kerrotaan partion perusteista (partiokasvatus, partiomenetelmä, ohjelma, päämäärä ja kasvatustavoitteet, symboliikka) sekä kerrotaan uuden aikuisen tukena olevasta materiaalista ja koulutuksesta. Vihko vinkkaa myös aktiviteetteja, joiden avulla pääsee paremmin tutuksi partioon VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSET Vapaaehtoistoiminnan linjaukset ohjaavat lippukunnan vapaaehtoistoimintaa AIKUISREKRYTOINNIN PROSESSI KUVAA Aikuisrekrytoinnin prosessi kuvaa uuden aikuisen käymiä askeleita. Nämä ja muut tukimateriaalit löydät Purkista: 7

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Lisää aikuisia partioon

Lisää aikuisia partioon Lisää aikuisia partioon 1 Mahdollisuuksia aikuisrekryyn Kaikki lippukunnat tarvitsevat aikuisia, joita voi olla mukana toiminnassa hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kokemuksen mukaan myös jokainen onnistunut

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi 2011 Sara Pietilä PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot