OPETTAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAJAN OPAS 2015-2016"

Transkriptio

1 Järvenpään Opisto Kansakoulunkatu 1, Järvenpää puh. (09) OPETTAJAN OPAS Koulutustarveselvitykset Kurssiehdotus Opintoneuvonta ja -ohjaus Kurssiarvioiden ja muun palautteen hyödyntäminen Opiskelijoiden ja opettajan kurssiarviot KURSSIN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI Opinto-ohjelma Kurssisuunnitelma Ensimmäinen kokoontuminen: Opiskelijat ja opettaja tekevät kurssisopimuksen Väliarvioinnit Opetus- ja oppimisprosessi Tukipalvelut

2 TERVETULOA OPETTAMAAN 3 OPISTON VISIO JATOIMINTA-AJATUS 4 ARVOSTAMME TUNTIOPETTAJAA, JOKA 4 TARJOAMME TUNTIOPETTAJALLE 5 OPINTO-OHJELMA JA MUU MARKKINOINTI 5 OPISKELIJOIDEN ILMOITTAUTUMINEN JA KURSSIMAKSUT 6 OHJEITA KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN 6 A) Ennen kurssin alkua 6 1. Työkausi ja tuntimäärä 6 2. Opettajan henkilötiedot ja työsopimus 6 B) Kurssin toteutus 7 3. Päiväkirjan täyttäminen 7 4. Opiskelijoiden vähimmäismäärät ja poissaolot 7 5. Muutokset opintoryhmien kokoontumisissa 7 6. Opetusvälineiden ja materiaalien hankinta 7 7. Kopioi viisaasti 8 8. Kurssiarviot 8 C) Opiston palvelut 8 9. Virka- ja työehtosopimukset Palkanmaksu ja sairausloma Matkakorvaukset Sisäinen tiedotus ja opettajien kokoukset Opettajien koulutus Opettajan ja opiskelijan todistukset Työturvallisuus 10 OPISTOHENKILÖSTÖ ja VASTUUALUEET 11 LIITTEET: 1. Opintoryhmän ensimmäinen kokoontumiskerta Tuntiopettajien tuntipalkat lukien. 13 2

3 HYVÄ TUNTIOPETTAJAMME, tervetuloa opettamaan Järvenpään Opistoon! Toivomme, että koet opettajantyösi / ohjaustyösi opistossamme motivoivaksi ja antoisaksi. Meille ammattitaitosi ja viihtymisesi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Opiston menestyminen ja onnistuminen tehtävässään riippuu oleellisesti tuntiopettajistamme. Järjestämme kaikille avointa yleissivistävää aikuiskoulutusta (vapaa sivistystyö), ammatillisia valmiuksia edistävää koulutusta, taiteen perusopetusta sekä avointa yliopisto-opetusta. Opiskelijoiden kurssiarvioiden mukaan vuonna 2014 opetuksen yleisarvosana oli 4,4 / 5. Asiakaskyselyjen mukaan opistomme palvelussa kärkisijat saavat opetuksen laatu sekä kurssitarjonnan monipuolisuus ja riittävyys. Asiakkaiden mukaan opistoamme kuvastaa ammattitaitoisuus, luotettavuus ja hyvä ilmapiiri. Järvenpään Opisto toimii tiiviissä yhteistyössä lähiopistojen, pääkaupunkiseudun opistojen ja laatuopistojen (7 opiston verkosto) sekä paikallisten oppilaitosten, yritysten ja kaupungin eri yksiköiden kanssa. Yhteistyömuotoina mainittakoon opetuksen yhteissuunnittelu, koulutustilaisuudet, projekti- ja hanketyö sekä markkinointi ja tiedotus. Järvenpään Opisto vuonna 2014: * oppitunteja * kurssilaisia * kursseja 776 * opistossamme on n. 220 tuntiopettajaa vuosittain * päätoimista henkilökuntaa 9,5 * Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelupisteen tukipalvelut 4 henkilöä Tämän oppaan tarkoitus on kertoa Sinulle opiston toimintaperiaatteista ja käytänteistä. Jos Sinulla on mielessäsi jokin asia, mihin haluat parannusta tai selvitystä tai haluat antaa palautetta opistolle, ota yhteyttä ainealueesi vastaavaan opettajaan tai rehtoriin. Toivomme, että tunnet kuuluvasi opistomme henkilökuntaan. Motoksi opetuksen ja oppimisen matkalle: Kaikkein tärkein hetki on aina käsillä oleva hetki. Kaikkein tärkein ihminen on se, joka seisoo edessäsi. (Eckart) LÄMPIMÄSTI TERVETULOA JOUKKOOMME! Merja Sillanpää, rehtori 3

4 VISIO Järvenpään Opisto on arvostettu osa Järvenpään kaupungin ja koko Keskisen Uudenmaan koulutus- ja kulttuuritarjontaa. Opisto tuottaa opiskelijoilleen hyötyä, huvia ja eväitä selviytyä muuttuvassa maailmassa. Opiston toiminta on ammattitaitoista, taloudellista ja verkostoitunutta. Opiston toimintaedellytykset ovat turvatut ja laadukasta oppimista tukevat. Opisto on arvostettu osa Järvenpään kaupungin koulutus- ja kulttuuritarjontaa. TOIMINTA-AJATUS YLLÄPITÄMISLUVAN TEKSTIN MUKAAN Järvenpään Opisto järjestää koulutusta, joka painottuu kieliin-, taito- ja taideaineisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistävään koulutukseen sekä yhteiskunnallisiin aineisiin ja kulttuurien tuntemusta lisääviin aineisiin. Opisto järjestää kieli- ja kulttuurikoulutusta maahanmuuttajille." ARVOSTAMME TUNTIOPETTAJAA, JOKA On opetusalansa asiantuntija: hallitsee hyvin opetettavan aihealueen. On oman opetusalansa kehittäjä: arvioi ja uudistaa omaa opetustyötään sekä hyödyntää opiskelijoilta saamaansa palautetta. On oppimaan ohjaaja/valmentaja: innostaa, tukee ja auttaa opiskelijoita oppimisen tiellä sekä arvioi oppimista. On suunnittelija ja organisoija: suunnittelee opetuksensa ja hoitaa siihen liittyvät käytännön järjestelyt huolellisesti ja ajallaan. On yhteistyökumppani: huolehtii tarvittavat asiakirjat ja muut pyydetyt tiedot opistolle ajallaan sekä välittää kurssilla esiin tulleet tarpeet ja toiveet opistolle. On markkinoija ja tiedottaja: mainostaa omia ja opiston muitakin kursseja. Tuntee opiston arvot, toiminta-ajatuksen sekä toimintatavat ja toimii niiden mukaisesti. 4

5 TARJOAMME TUNTIOPETTAJALLE Yhteistyökumppanuuden ja opiston työyhteisön jäsenyyden. Opettajainhuone sijaitsee opistotalossa, Kansakoulunkatu 1. Kirjallisen työsopimuksen sekä opetusalan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisen palkan. Oman opetusalan vastaavan opettajan tai muun vastuuhenkilön tuen ja kannustuksen sekä opetus- ja oppimisprosessin tukipalvelut. Ajankohtaisia opistoasioita käsittelevän Myötätuuli-tiedotteen 4 kertaa lukuvuodessa sekä Opettajan Oppaan. Maksutonta täydennyskoulutusta ja mahdollisuuden osallistua puoleen hintaan opiston kahdelle kurssille lukuvuodessa (ei avoin yliopisto). Myös kaupungin henkilöstökoulutus on tuntiopettajien käytettävissä. Mahdollisuuden hakea koulutusrahaa sellaiseen omaehtoiseen täydennyskoulutukseen, joka lisää ammatillisia ja/tai pedagogisia tietoja ja taitoja opiston kurssien vetäjänä. Hakemuslomakkeita on saatavana toimistosta ja ainealueen vastaavilta opettajilta. Mahdollisuuden tavata oman opetusalan kollegoita ja opiston muuta henkilöstöä opettajankokouksissa, yhteisissä juhlissa ja koulutustilaisuuksissa. Mahdollisuuden vaikuttaa opiston kehittämiseen. OPINTO-OHJELMA JA MUU MARKKINOINTI Opinto-ohjelma jaetaan järvenpääläisiin talouksiin heinäkuun 31. pvä Kevään 2016 ohjelma jaetaan joulun ja uuden vuoden välissä. Ohjelmaa on saatavana myös Järvenpään kirjastosta ja kirjakaupoista. Lukuvuoden opinto-ohjelma sisältyy Järvenpään Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden yhteisesitteeseen. Tuntiopettajilta pyydetään kurssiehdotuksia hyvissä ajoin kevään aikana seuraavaa lukuvuotta varten. Opettajat voivat myös itse markkinoida omia kurssejaan. Esimerkiksi tiedotusvälineitä voi pyytää vierailemaan ryhmässä tai tarjota muuten jutunaiheita. Erillisten kurssitiedotteiden tekemisestä ja muusta markkinoinnista voi sopia vastaavan opettajan kanssa. Opisto tiedottaa ajankohtaisia asioita säännöllisesti Keski-Uusimaan Opistot palstalla. Avoimet yleisöluennot julkaistaan Keski-Uusimaan tapahtumissa, Viikkouutisten menokengässä ja Järvenpää News -lehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. Opiston kotisivua päivitetään säännöllisesti ja opisto on myös facebookissa ja opistolla on oma blogi. Taito- ja taideaineissa järjestetään tapahtumia, näyttelyitä ja esiintymisiä. 5

6 OPISKELIJOIDEN ILMOITTAUTUMINEN JA KURSSIMAKSUT Opiskelijat ilmoittautuvat kursseille ennen opiskelun alkua opinto-ohjelmassa olevien ohjeiden mukaan. Opiskelijamaksu on kurssikohtainen. Maksun suuruus mainitaan kunkin kurssin kohdalla. Joillakin kursseilla on erillinen tarvike- tms. maksu. Työttömien työnhakijoiden on mahdollista saada työvoimatoimistosta 50 euron arvoinen opintoseteli (rajoitettu määrä) opiston kurssimaksuihin. Työttömille voidaan myöntää 50 %:n alennus kurssimaksuista, jos he saavat peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea (päivärahan suuruus todistettava). HINTOJEN MUODOSTUMINEN Tulot vuonna 2014 Kunnan osuus 3 % Kurssimaksu 49 % Valtionosuus 48 % OHJEITA KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN A) Ennen kurssin alkua 1. TYÖKAUSI JA TUNTIMÄÄRÄ Työkauden pituus eli opintoryhmän toiminta-aika ja tuntimäärä näkyvät opettajan päiväkirjasta. Tuntimäärää ei saa ylittää sopimatta siitä vastaavan opettajan kanssa. Opettajan sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi peruttuja tunteja voidaan siirtää uuteen ajankohtaan vain sopimalla vastaavan opettajan kanssa. Syysloma (viikko 42) Talviloma (viikko 8) Lomien aikana eikä kiirastorstaina ja pyhäinpäivänä ole opetusta ellei erikseen ole toisin sovittu. 2. OPETTAJAN HENKILÖTIEDOT JA TYÖSOPIMUS Uusille opettajille toimitetaan henkilötietolomake työstä sovittaessa. Tämä lomake palautetaan toimistoon täytettynä mahdollisimman pian. Henkilötietojen perusteella laaditaan jokaiselle opettajalle kirjallinen työsopimus. Se laaditaan kahtena kappaleena, jotka sekä opettaja että opiston rehtori allekirjoittavat. Toinen kappale palautetaan opiston toimistoon ja toinen jää opettajalle. 6

7 B) Kurssin toteutus 3. PÄIVÄKIRJAN TÄYTTÄMINEN Opettaja saa opetuksen alkaessa päiväkirjan. Toisella sivulla on luettelo kurssimaksun maksaneista tai laskutettavista opiskelijoista. Mikäli opiskelijan nimeä ei löydy luettelosta, opettajan tulee ohjata opiskelija toimistoon ilmoittautumaan. Päiväkirja on tarkoitettu kutakin lukukautta varten. Se on virallinen asiakirja, jonka tiedot opettaja vahvistaa omalla allekirjoituksellaan. Päiväkirja - päiväkirja on pidettävä ajan tasalla ja siihen merkitään kunkin opintokerran sisältö pääpiirteissään - opettaja merkitsee läsnä olevat opiskelijat listaan kunkin kokoontumiskerran alussa - opettaja merkitsee mahdollisen sijaisensa ko. tunnin kohdalle - opettaja huolehtii päiväkirjan säilyttämisestä - opettaja palauttaa päiväkirjan täytettynä ja allekirjoitettuna toimistoon välittömästi lukukauden viimeisen opintokerran jälkeen. Lukukauden viimeinen palkka maksetaan päiväkirjaan merkittyjen toteutuneiden tuntien mukaan. Päiväkirjan täyttäminen on välttämätöntä, koska opiskelijoille mahdollisesti annettavien todistusten sisältö ja läsnäolotiedot sekä opettajan lopullinen palkanmaksu perustuvat näihin tietoihin. 4. OPISKELIJOIDEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄT JA POISSAOLOT Kunkin opintoryhmän käynnistymiseen tarvittava opiskelijoiden vähimmäismäärä näkyy päiväkirjassa ja työsopimuksessa. Jos opintoryhmän koko opiskelun alkaessa on vähimmäismäärää pienempi tai jos koko pienenee huomattavasti aloitustilanteesta, ota yhteyttä ainealasi vastaavaan opettajaan jatkotoimenpiteitä varten. Mikäli opintoryhmän koko pienenee uhkaavasti, kannattaa miettiä elvytyskeinoja ryhmän säilyttämiseksi. Opettaja voi yrittää ottaa yhteyttä poisjääneisiin oppilaisiin joko puhelimitse tai postitse ja kannustaa jatkamaan opiskelua. Myös ryhmän muut jäsenet voivat tehdä samoin. Opettaja voi halutessaan antaa opiskelijoille yhteystietonsa, jotta he pystyvät ilmoittamaan mahdollisesta poissaolostaan suoraan opettajalle. 5. MUUTOKSET OPINTORYHMIEN KOKOONTUMISISSA Väistämättömistä (esim. sairastuminen) tuntien muutoksista, siirroista ja peruutuksista on ilmoitettava etukäteen ensisijaisesti vastuuopettajalle tai toimistoon mahdollisimman ajoissa. Näin tieto niistä voidaan mahdollisuuksien mukaan välittää ryhmän opiskelijoille sekä hoitaa mahdollinen sijaisten hankinta, tilakysymykset, palkanmaksu ym. järjestelyt. Kaikista muutoksista on sovittava etukäteen ainealasi vastaavan opettajan kanssa. 6. OPETUSVÄLINEIDEN JA MATERIAALIEN HANKINTA 7

8 Opettaja sopii opetusvälinehankinnoista vastaavan opettajan kanssa. Opettaja on vastuussa hänen haltuunsa uskotuista tavaroista eikä välineistöä saa siirtää tilasta toiseen sopimatta vastuuopettajan kanssa ja ilmoittamatta asiasta toimistoon. Opettajan lainaamat välineet ja materiaalit sekä avaimet palautetaan opetuksen päättyessä sinne, mistä ne on haettu. Opiston kustannuksella voidaan hankkia opiskelijoille tarvikkeita vain sovituissa poikkeustapauksissa. Yhteishankintoja kannattaa suosia niiden edullisuuden vuoksi. 7. KOPIOI VIISAASTI Opettaja voi kopioida materiaalia itse opistotalossa ja joissakin muissa opiston toimipisteissä. Tähän on kuitenkin varattava riittävästi aikaa, koska monia opintoryhmiä kokoontuu samanaikaisesti. Kopioinnista tehdään merkintä kopiointivihkoon. Opettaja voi myös toimittaa opetuksessa välttämättömät monistettavan materiaalin toimistoon tai vahtimestareille viikkoa ennen oppituntia. Älä kopioi turhaan. Opistotalon (Mannilantie 4) monistushuone on opettajanhuoneessa. Käytä luokissa olevia dokumenttikameroita mahdollisimman paljon sekä muita tapoja toteuttaa opetustasi. 8. KURSSIARVIOT Kurssiarviot auttavat opistoa toiminnan suunnittelussa. Tarvitsemme opiskelijoitten ja opettajan palautetta, jotta tiedämme mitä ja miten toimintatapoja pitäisi muuttaa sekä parantaa. Kurssiarvio auttaa myös opettajaa oman työn kehittämisessä. Palaute kertoo myös siitä, missä olemme hyviä. Lisäksi saamme selville uusia opiskelutoiveita ja -tarpeita. Palautteen kerääminen Sähköinen kurssipalautelomake lähetetään jokaiselle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle kurssilaiselle opetuksen päätyttyä. Mikäli opiskelijalla ei ole sähköpostia, voit antaa hänelle tulostetun lomakkeen. Lomakkeita saa Järvenpään Opiston kotisivuilta ja iltavahtimestareilta. Voit myös palauttaa lomakkeet iltavahtimestarille. Kerro arvioinnista jo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Olisi hyvä, jos kirjallisen palautteen lisäksi ryhmässä myös keskusteltaisiin kurssin kulusta. Kurssista laadittua opintoselostetta ja kurssisopimusta (opintoryhmän ensimmäisellä kokoontumiskerralla käyty keskustelu ja kurssin tavoitteitten täsmentyminen) voi käyttää apuna palautekeskusteluissa. Tavoitteiden toteutumista on hyvä seurata muutenkin koko kurssin ajan. (Ks. Kurssin suunnittelu ja toteutusprosessi etukannessa). Opiskelijoille on tärkeätä kertoa arvioinnin tarkoitus. Arviointi on keskeinen osa opetus- ja oppimisprosessia. Myös opiston kehittämistyö ja tukipalvelujen parantaminen perustuvat osaltaan opiskelija-arviointeihin. Sanalliset kommentit ovat erityisen toivottuja. Ajan myötä arvioinnista hyötyvät kaikki opiskelijat, opettajat ja opisto. Arvioinnin tulee olla avointa ja rehellistä. Saat yhteenvedon palautteista vastuuopettajaltasi. Mikäli haluat keskustella niistä tarkemmin, ota yhteyttä vastuuopettajaasi. C) Opiston palvelut 9. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET VES ja TES ovat voimassa sellaisenaan ja ne ovat nähtävillä kokonaisuudessaan toimistossa. 10. PALKANMAKSU JA SAIRAUSLOMA 8

9 Tuntiopettajien palkka maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä (KVTes II luku 17 ) opettajan henkilötietolomakkeessa ilmoittamalle pankkitilille. Palkanmaksuun vaikuttavan tiedon, esim. tuntimuutokset tai matkalasku, on oltava toimistossa viimeistään kuukauden 14. päivä. Jos opettajan ainoa kurssi alkaa kuukauden loppupuolella, palkka maksetaan seuraavassa kuussa. Järvenpään kaupunki ei säästösyistä lähetä paperista palkkalaskelmaa, vaan se on verkkopankissa (operaattorina Tieto). Jos sinulla ei ole verkkopankkia, tee anomus rehtorille paperisesta palkkalaskelmasta. Palkka maksetaan suunniteltujen ja sovittujen tuntimäärien ja niihin ilmoitettujen muutosten mukaan. Poissaolo ja sijaisen käyttö esim. sairauden takia on aina merkittävä myös päiväkirjaan. Viimeinen palkka maksetaan täytetyn päiväkirjan palauttamisen jälkeen. Sairasloman palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaan. Enintään kolme päivää kestävät sairaslomat ilmoitetaan ensisijaisesti ainealasi vastaavalle opettajalle tai toimistoon puhelimitse välittömästi, jotta sijaisjärjestelyt ja tiedottaminen voidaan hoitaa. Lääkärintodistus on toimitettava pyydettäessä. Pidemmistä sairaslomista on aina hankittava lääkärintodistus. 11. MATKAKORVAUKSET Syys- ja kevätkauden päättyessä (tai opetuksen päättyessä aikaisemmin) opettaja täyttää matkalaskulomakkeen, jolla ilmoitetaan työmatkat ja niistä aiheutuneet kustannukset. Korvaukset on haettava syyskauden osalta joulukuun aikana ja kevätkauden osalta toukokuun aikana. Jos olet sopinut oman auton käytöstä vastuuopettajan kanssa, tieto siitä ja perustelut oman auton käytölle tulee näkyä matkalaskussa. Matkakorvaukset maksetaan pääsääntöisesti yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Matkaliput on liitettävä mukaan. Matkalippujen puuttuessa täysimääräisestä korvauksesta vähennetään ALV-osuus, noin 9 %. Muunlaisista järjestelyistä (esim. tavaroiden kuljetus) on sovittava vastuuopettajan kanssa. Tuntiopettaja on oikeutettu matkakorvaukseen opetusmatkan siltä osalta, joka kumpaankin suuntaan erikseen ylittää 6 km. Opetusvälineiden ja materiaalin kuljetus korvataan vain sovittaessa. Matkakorvaukset määritellään VES:ssa. 12. SISÄINEN TIEDOTUS JA OPETTAJIEN KOKOUKSET Tämän Opettajan oppaan lisäksi tuntiopettajille jaetaan sähköisesti tai postitse Myötätuulitiedote kaksi kertaa lukukaudessa. Opisto järjestää kaikille tuntiopettajille tarkoitettuja yhteisiä tapaamisia 1-2 kertaa vuodessa. Osallistuminen opettajankokouksiin katsotaan tuntiopettajan velvollisuudeksi, joka kuuluu työehtosopimuksen mukaan opettajan tehtäviin (OVTes, liite 12, III 12 ). Opettajatapaamisia toteutetaan myös aineryhmittäin. Tuntiopettajat ovat tervetulleita opiston yleisiin tilaisuuksiin ja juhliin. Henkilöstökokouksissa ovat mukana tuntiopettajien edustajat. 13. OPETTAJIEN KOULUTUS Opisto haluaa kannustaa opettajia lisä- ja täydennyskoulutukseen. Opettajat voivat osallistua puoleen hintaan kahdelle opiston kurssille (pois lukien avoin yliopisto) lukuvuosittain. Mikäli opettaja on kiinnostunut ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, hän voi ottaa yhteyttä ainealansa vastaavaan opettajaan. Opisto tukee myös opettajien ammatillista 9

10 täydennyskoulutusta. Hakemuslomakkeita saa toimistosta ja ainealan vastaavilta opettajilta. Seuraa myös kaupungin henkilöstökoulutusta, josta tiedotetaan Myötätuuli-lehdessä. Opisto on mukana erilaisissa hankkeissa, jotka mahdollistavat myös tuntiopettajien laajemman koulutuksen opiston toimesta. Asiasta tiedotetaan Myötätuuli- tiedotteessa. Järvenpään Opisto osallistuu Osaava-ohjelman Oppiva ja Oppiva hankkeeseen yhdessä Loviisan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Porvoon kansalaisopistojen kanssa. 14. OPETTAJAN JA OPISKELIJAN TODISTUKSET Opettajan työtodistuksen toimitusaika on viikko. Tuntierittelyn työttömyyspäivärahaa varten saa toimistosta, talous- ja hallintosihteeri Merja Lehtoselta. Opiskelijalle annetaan pyydettäessä suomenkielinen todistus kurssin suorittamisesta. Todistuksen hinta on 8 euroa. Toimitusaika on noin viikko. Vieraskielisen todistuksen hinnasta sovitaan erikseen. 15. TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuuslakiin viitaten jokainen tuntiopettaja velvoitetaan perehtymään tarvitsemiinsa koneisiin, laitteisiin ja välineisiin. Koneiden ja laitteiden ohjeet käydään läpi vastuuopettajan kanssa ja kuitataan kummankin allekirjoituksella opettajan perehtyneeksi ohjeisiin. Tämä koskee lähinnä teknisen työn opettajilta, joilta vaaditaan lisäksi tulityökortit. Tutustu luokkatilasi poistumisohjeeseen heti lukukauden alussa. Jos oppitunnillasi särkyy jokin laite/väline, ilmoita siitä vastuuopettajallesi ja jätä lappu ko. laitteen viereen seuraavaa käyttäjää varten tiedoksi. Opisto joutuu korvaamaan rikkomansa välineet tai tavarat kouluille ja siksi tiedottaminen on tärkeää sekä hyvien tapojen mukaista säilyttääksemme hyvä maine opistolla yhteistyökumppanien keskuudessa. Jos oppitunnin aikana sattuu tapaturma tai joku saa sairauskohtauksen, toimita henkilö asianmukaiseen hoitoon tarvittaessa saattajan kanssa. Toimi ripeästi mutta rauhallisesti ja pyri jatkamaan opetusta normaalisti. Ilmoita tapahtumasta vastuuopettajalle mahdollisimman pian. Mikäli oppitunnin aikana ilmenee häiritsevää tai uhkaavaa käytöstä, puutu asiaan ja pyri hoitamaan tilanne puhumalla. Tarvittaessa pyydä vahtimestari paikalle. Päihteiden vaikutuksen alaista henkilöä voi kohteliaasti pyytää poistumaan tapaturmavakuutuksen ehtoihin vetoamalla. Tapaturman satuttua tulee täyttää vakuutusilmoitus, jonka saa Merja Lehtoselta (uhri täyttää). Samoin häiriö- tai vaaratilanteesta täytetään lomake, jonka saa Merja Lehtoselta (opettaja täyttää). Tapaturma tai sairauskohtaus: Ambulanssi 112 Yleinen hätänumero 112 Myrkytyskeskus , varanumero (09) 4711 Terveyskeskus (ensiapu klo 8-22) Hyvinkään sairaala (päivystys klo 22-08) - Selvitä, mitä on tapahtunut - Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet - Anna hätäensiapu 10

11 * turvaa hengitys ja verenkierto * ehkäise shokki ja tyrehdytä verenvuoto - Hälytä apua yleisestä hätänumerosta

12 OPISTOHENKILÖSTÖ JA VASTUUALUEET Sillanpää Merja, FT, rehtori. Opiston hallinto ja kehittäminen. Puh Rantinoja, Anna, TtM, liikunnan suunnittelijaopettaja. Liikuntakurssit. Puh Ojala Maarit, KM, koulutussuunnittelija. Yhteiskunnalliset aineet: historia ja kulttuurintuntemus, kirjallisuus, kasvatus ja psykologia, viestintä, yhteiskuntatietous, luonto ja ympäristö, piha ja puutarha, vesiliikenne, terveys ja hyvinvointi, yleisluennot ja avoin yliopisto. Puh Parkkamäki, Elina, KM, taitoaineiden suunnittelijaopettaja. Taitoaineet: tekstiilityö, askartelu, tekninen työ, kotitalous ja tietotekniikka. Puh Pätsi Mia, TeM, ilmaisutaiteen suunnittelijaopettaja. Musiikki, lausunta, tanssi ja näyttämöaineet. Puh Rantakaulio Kyllikki, DKK, FM, kielten suunnittelijaopettaja. Kielikurssit ja maahanmuuttajakoulutuksen koordinointi. Puh Siltavuori Jussi, KO, päätoiminen taideaineidenopettaja. Puh Lindström Hanne, TaM, taiteenperusopetuksen suunnittelijaopettaja. Taiteen perusopetus kuvataiteissa, kuvataiteet, keramiikka, muotoilu, kuvallinen viestintä, elokuva, valokuvaus. Puh alkaen Tuokko, Sanna, KM, taitoaineiden suunnittelijaopettaja. Taitoaineet: tekstiilityö, askartelu, tekninen työ, kotitalous, tietotekniikka ja valokuvaus. Puh Varpio-Tikka, Hanna-Kaisa, tekstiiliartesaani alkaen. Kudonnan ohjaus. Sähköposti Puh Lehtonen Merja, talous- ja hallintosihteeri. Opiston toimistotyöt mm. tuntiopettajien palkanvalmistelu. Puh SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUPISTE (Hallintokatu 4, Järvenpää-talo) hoitaa opiston asiakaspalvelua ja kassatoimintoja. Koulutus- ja markkinointisihteeri Minna Ohramaa. Puh Koulutus- ja markkinointisihteeri Satu Reis. Puh Liikunta- ja järjestösihteeri Pirjo Åhs. Puh , Palveluesimies Tiina Inkinen. Puh ILTAVAHTIMESTARIT Järvenpään lukio, palveluneuvoja, opetusaikoina ma-to klo 17-21, puh Järvenpään yhteiskoulu, Else-Maj Iljala, opetusaikoina ma-to klo 17-21, puh Viikonloppuvahtimestari Mannilantie 4: puh Henkilöiden sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi. 12

13 LIITE 1 Opintoryhmän ensimmäinen kokoontumiskerta Ensimmäinen kokoontumiskerta on vuoden tärkein, koska silloin luodaan perusteet koko kurssille. Esittele itsesi ja anna ryhmäläistenkin esittäytyä Avoin ilmapiiri ja kaikkien ryhmäläisten tasa-arvoinen osallistuminen on tärkeää!! Käy opiston yleiset asiat ryhmän kanssa läpi. - Muistuta, että opinto-ohjelmassa on paljon hyödyllistä tietoa (esim. loma-ajat). - Lukukauden pituus on pääosin 12/11 viikkoa. Koulujen loma-aikoina ei ole opetusta, ellei toisin sovita! - Oppitunnin pituus on 45 min. - Anna kurssilaisille oma puhelinnumerosi, jos tahdot heidän ilmoittavan poissaoloistaan. - Pyydä kertomaan sinulle poissaoloista ennakkoon, mikäli tietävät. Voit antaa vaikka tehtäviä poissaoloajaksi. Esittele oma kurssisuunnitelmasi, toiveesi oppilaiden omasta panoksesta, asettamasi tavoitteet, käyttämäsi opetusmenetelmät. Kysele oppilaiden toiveita ja ajatuksia sekä kunnioita kunkin tavoitteita. Käy läpi ryhmän kanssa yhdessä opetussuunnitelman toteuttaminen. Kerro palautekeskusteluista ja kurssiarvioinneista Usko oppijaan ja kannustava ote on tärkeää. Oppijan oma eteneminen opiskelussa on tärkeää. JOS KURSSIKERTA PERUUNTUU Kerro, että jos kurssikerta peruuntuu pakottavasta syystä (esim. opettaja sairas), siitä pyritään ilmoittamaan opiskelijoille (tekstiviesti, soitto tai sähköposti). Jos ilmoittaminen ei ole ollut mahdollista, luokan ovella on lappu peruuntuneesta kerrasta. Peruuntunut opetusaika korvataan opiskelijoille sovitulla tavalla, mistä neuvotellaan ainealueen vastaavan opettajan kanssa. Vältä kurssikerran peruuttamista muun kuin sairastumisen vuoksi, koska sitoudut työsopimuksessa opettamaan sopimuksen mukaisesti ja opiskelijalla on oikeus saada opetus opetusohjelman mukaisesti. Tämä menettely kuvastaa myös opiston toiminnan laatua ja sillä on opiston imagon kannalta suuri merkitys. KURSSITODISTUKSEN hinta on 8 euroa Todistuksen toimitusaika on noin viikko siitä, kun päiväkirja on palautunut opistolle kurssin päätyttyä! Todistus on pyydettävä erikseen, ellei kurssin kohdalla toisin mainita. Kursseillemme voi tulla myös valinnaiskurssilaisia muista oppilaitoksista. Läsnäolon merkitseminen päiväkirjaan on siitä syystä välttämätöntä! 13

14 LIITE 2 TUNTIOPETTAJIEN PALKAT /JOP VANHA ' UUSI 5 % 10 % C 24,87 C 24,97 Peruspalkka B 26,22 B 26,33 Alempi kk A 28,02 A 28,13 Ylempi kk C5 26,12 C5 26,22 C+aikuiskasvis C10 27,36 C10 27,47 C+opepät. B5 27,53 B5 27,64 B+aikuiskasvis B10 28,84 B10 28,96 B+opepät. A5 29,43 A5 29,54 A+aikuiskasvis A10 30,82 A10 30,95 A+opepät.. Tuntipalkat Alaraja Yläraja korotus % Kansalaisopiston tuntiopettaja 24,53 28,13 0,41 14

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto Opettajan muistilista 2014-2015 27.8.2014 Jokihelmen opisto Sisältö 1 TERVETULOA JOUKKOOMME JOKIHELMEN OPISTOON... 2 2 TOIMISTOT... 3 2.1 Opiston kotisivu ja sähköposti 3 3 HENKILÖSTÖ... 4 3.1 Opistosihteerit

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

TERVETULOA JOUKKOOMME. 3 3 3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT. 4 HENKILÖSTÖ. 4 4 16 4 5 OPETUSAJAT. 5 OPETTAJAN TYÖSUHDE JA PALKANMAKSU.

TERVETULOA JOUKKOOMME. 3 3 3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT. 4 HENKILÖSTÖ. 4 4 16 4 5 OPETUSAJAT. 5 OPETTAJAN TYÖSUHDE JA PALKANMAKSU. OPETTAJAN MUISTILISTA 2008-2009 SISÄLTÖ TERVETULOA JOUKKOOMME... 3 Toiminta-ajatus... 3 Visio...3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT... 4 HENKILÖSTÖ... 4 Rehtori ja aluerehtorit... 4 Päätoimiset opettajat ja

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

2015 2016 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Verso Nuoristokeskus

2015 2016 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Verso Nuoristokeskus Opi, liiku, lue ja soita! Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Koulutus- ja ohjauspalvelut 2015 2016 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Verso Nuoristokeskus Vapaa-aika- ja

Lisätiedot

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! Tervetuloa joukkoon! Mukavaa, että olet tullut tuntiopettajaksi opistoomme. Opiston opettajan työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Työssä tulee vastaan monia yllättäviäkin

Lisätiedot

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013 2014 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013-14 Vapaa-aika-

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2012-2013 Opi, liiku, lue, soita Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1 VAPAA-AIKA JA HARRASTUS- PALVELUT 2012-2013 TervetuloA harrastamaan!

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN OPISTO Kevät 2015. Innostu uudesta!

JÄRVENPÄÄN OPISTO Kevät 2015. Innostu uudesta! JÄRVENPÄÄN OPISTO Kevät 205 Innostu uudesta! Jean Sibeliuksen syntymästä 50 vuotta Järvenpään Opiston ohjelmassa keväällä 205 Jean Sibelius kuvataiteilijoiden silmin taidehistorioitsija FM Eija Olsson

Lisätiedot

MYÖTÄTUULI TIEDOTE 2/2013 JÄRVENPÄÄN OPISTO MANNILANTIE 4, 04400 JÄRVENPÄÄ Puh. 09-2719 2498 www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto

MYÖTÄTUULI TIEDOTE 2/2013 JÄRVENPÄÄN OPISTO MANNILANTIE 4, 04400 JÄRVENPÄÄ Puh. 09-2719 2498 www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto KEVÄT KEIKKUEN TULEVI MYÖTÄTUULI TIEDOTE 2/2013 JÄRVENPÄÄN OPISTO MANNILANTIE 4, 04400 JÄRVENPÄÄ Puh. 09-2719 2498 www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto Järvenpään Opisto - JOP JOP on jokaiselle oppia porukassa!

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Kevät 2014 Järvenpään Opisto Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1 3 4 10 12 Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut kevät

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

ONNISTU OPISTON OPETTAJANA

ONNISTU OPISTON OPETTAJANA ONNISTU OPISTON OPETTAJANA Tervetuloa opettajaksi kansalaisopistoon! Iloiten opittu on parhaiten opittu! Olemme laatineet tämän oppaan Sinulle opettaja, jotta työsi alkaisi miellyttävästi ja sujuisi joustavasti.

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 ( 26) Lopen opiston toimintakäsikirja on laadittu CAF-mallin mukaisesti. CAF=Common Assessment Framework on julkisen sektorin laadunarviointityökalu,

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS

LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS LAANILAN LUKIO OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro: Opiskelu kannattaa aina 1 Koulun puhelinnumerot 2 Laanilan lukion opettajat ja ryhmänohjaajat 3 Kansliassa asiointi ja asiointiajat 4

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot