Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI... 3 VERKKO-HELLEWI... 3 TYÖSOPIMUS JA TYÖSUHDE... 4 Virka- ja työehtosopimukset... 4 PALKANMAKSU JA LASKUTUS... 5 SAIRAUSLOMAT... 5 MATKAKORVAUKSET... 6 Opettajien koulutus... 6 TYÖTURVALLISUUS... 6 VAKUUTUKSET... 8 TUNTILISTA JA OPETUSPÄIVÄKIRJA... 8 OPINTORYHMIEN MINIMIMÄÄRÄT JA POISSAOLOT... 9 Muutokset opintoryhmien kokoontumisissa... 9 OPETUSTILAT... 9 OPETUSVÄLINEET JA MATERIAALIT KURSSIARVIOINTI LAKIOTTEET VAPAA SIVISTYSTYÖ JA ARVIOINTI luku, Yleiset säännökset OVTES - III Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajat Lakiote työsopimuslaista ( /55)... 14

2 OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT Keravan Opiston perustehtävänä on tarjota eri-ikäisille aikuisille - laadukasta, monipuolista ja ajankohtaista vapaan sivistystyön koulutusta sekä - omaehtoisen oppimisen mahdollisuuksia. Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot: palvelevuus tasa-arvoisuus kannustavuus yhteisöllisyys yksilön kehitystä tukeva Keravan kansalaisopistolla on hyvä näkyvyys, ja opisto on tunnustettu toimija kaupungissamme. Opisto pyrkii jatkuvasti ja aktiivisesti ylläpitämään sekä parantamaan toimintansa laatua, profiilia ja markkina-asemaa. Keravan Opistossa huomioidaan kanta-asiakkaiden ohella myös erityisryhmät kuten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, työttömät sekä maahanmuuttajat. Opisto on aktiivisesti lisännyt miesopiskelijoiden lukumäärää ja jatkaa edelleen miehille suunnattujen kurssien tarjoamista ja kehittämistä. Opistoon rekrytoidaan jatkuvasti uusia tuntiopettajia, kouluttajia ja luennoitsijoita toteuttamaan kasvavaa ja monipuolistuvaa opintotarjontaa. KURSSIEN SUUNNITTELU Keravan opistossa työvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen, joita varten tehdään erilliset opinto-ohjelmat. Päätoimiset opettajat ja suunnittelijat tekevät opintosuunnitelman tuntiopettajien kurssisuunnitelmien pohjalta huhti-toukokuussa syyskaudelle ja lokakuussa kevätkaudelle. Tätä varten löydät Kurssisuunnitelma-lomakkeen opiston nettisivuilta Opettajillevälilehdeltä tai toimistosta. Lomakkeen voi täyttää ja palauttaa ainealueen päätoimiselle opettajalle / suunnittelijalle, jotka myös ottavat mielellään vastaan vinkkejä ja ideoita uusista kursseista tai opettajista. 2

3 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI Opinto-ohjelmat jaetaan keravalaisiin kotitalouksiin ennen ilmoittautumisten alkua elokuun alussa sekä joulukuussa. Opinto-ohjelma on saatavana myös Keravan kirjastosta, kaupungintalon aulasta, Tyykipuodista sekä naapurikuntien opistoista ja kirjastoista. Ohjelma on ennen ilmoittautumisajan alkua nähtävissä opiston nettisivuilla. Keravan Opiston ajankohtaisista asioista tiedotetaan opiston nettisivuilla ja facebookissa, Keski-Uusimaa -lehdessä ja kaupungin internetsivuilla. Opettajien toivotaan myös itse markkinoivan omia kurssejaan. Jos haluat kurssillesi lisämainontaa, siitä kannattaa neuvotella riittävän ajoissa päätoimisen opettajan kanssa. Voit esimerkiksi tarjota jutun aiheita lehdistölle, kutsua tiedotusvälineitä vierailemaan ryhmissä tai järjestää omia näyttelyitä esim. näyteikkunoihin tai kirjastoon. Voit myös mainostaa kurssiasi facebookissa ja muissa sosiaalisen median sovelluksissa. Lukukausien alussa pidetään myös aina Avoimet ovet -tapahtumapäivä, jossa esitellään tulevan lukukauden kädentaidon kursseja ja kudonta-aseman toimintaa. Lukuvuoden lopuksi järjestetään yleensä kevätnäyttely, johon kootaan otos vuoden aikana tehdyistä töistä ja pidetään työnäytöksiä erilaisista tekniikoista. Osallistumisesta kurssin esittelyyn sovitaan päätoimisen opettajan kanssa hyvissä ajoin lukukauden aikana. VERKKO-HELLEWI Opiston tuntiopettaja saa kurssihallintaohjelmaan Hellewiin https://opistopalvelut.fi/kerava/tuntiopettajat.htm oman käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla voi kirjautua miltä tahansa nettiyhteyden päässä olevalta koneelta. Uudet tuntiopettajat saavat Hellewin käyttäjätunnukset sähköpostitse. Käyttäjätunnusrekisteriä ylläpitää Mari Heikkinen, mari.a.heikkinen(at)kerava.fi. Hellewissä voi seurata oman kurssisi ilmoittautumistilannetta. Sieltä voi tulostaa myös tuntilistan ja opetuspäiväkirjan. Tulosta kuitenkin päiväkirjat vasta mahdollisimman lähellä kurssin alkua. Näin saat itsellesi mahdollisimman ajantasaisen osallistujalistan, jossa näkyvät peruutukset ja jonosta kutsutut. Osallistujan nimen perässä näkyvä "ok"- merkintä tarkoittaa, että tämä on suorittanut kurssimaksun. HUOM! Jos opiskelijat merkkaavat osallistujalistaan itse läsnäolonsa, tulosta heitä varten lista, jossa ei näy puhelinnumeroita. Osalla opiskelijoista on salainen puhelinnumero. Voit tulostaa omaan käyttöösi puhelinnumerollisen osallistujalistan. 3

4 TYÖSOPIMUS JA TYÖSUHDE Työsopimus Uudet opettajat täyttävät henkilötietolomakkeen tai yrittäjän koulutussopimuksen työstä sovittaessa. Henkilötietolomakkeen saat päätoimiselta opettajalta / suunnittelijalta tai nettisivujen Opettajille-välilehdeltä. Pankkiyhteystiedot ilmoitetaan IBAN FI -numerona. Sen lisäksi opettaja toimittaa opiston toimistoon kopiot kaikista palkkaukseensa vaikuttavista koulutustodistuksista. Henkilö- ja koulutustietojen perusteella laaditaan kirjallinen työsopimus, joka postitetaan opettajalle lukukauden alussa. Työsopimus laaditaan kahtena kappaleena, jotka sekä tuntiopettaja että opiston rehtori allekirjoittavat. Toinen kappale palautetaan opiston toimistoon ja toinen jää opettajalle. Allekirjoitettu työsopimus tulee toimittaa toimistoon mahdollisimman pian ennen lukukauden alkua. Palkanmaksu alkaa, kun sopimus on palautettu. Työsuhteen alkaminen Työsuhteen alkamisessa noudatetaan KVTES:n I luvun 6 :n määräyksiä: "Työsuhde ja siihen perustuvat oikeudet alkavat siitä päivästä, jonka työntekijä tosiasiallisesti ryhtyy töihin" (s. 17) Tämä tarkoittaa ensimmäistä opetuskertaa. Tehtävät "Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin" (OVTES s. 178). Virka- ja työehtosopimukset VES ja TES ovat voimassa sellaisenaan ja ne ovat nähtävillä opiston toimistossa. Ne löytyvät myös osoitteesta Tuntiopettajalle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka, joka määräytyy opettajan pätevyyden ja tutkinnon mukaan. Voimassa olevat palkkataulukot löydät netistä. Aikuiskasvatuksen, kasvatustieteen, varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan perusopinnot suorittaneelle maksetaan 5 % ja opettajan pedagogiset 35 opintoviikon opinnot suorittaneelle 10 % korkeampi tuntipalkkio. Työtodistus Opettajalle annetaan työtodistus pyydettäessä. Tuntierittelyn työttömyyspäivärahaa varten saa opiston toimistosta. 4

5 PALKANMAKSU JA LASKUTUS Palkat Verokortti on toimitettava mahdollisimman pian työsuhteen alettua suoraan Taitoa Oy:lle tai muuten palkasta peritään 60% ennakkoveroa: Taitoa Oy, Salon toimipiste, Joensuunkatu 7, Salo Tuntiopettajien palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti jälkikäteen viimeistään seuraavan kuukauden 16. päivänä tai edellisenä pankkipäivänä opettajan henkilötietolomakkeessa ilmoittamalle tilille. Palkka maksetaan suunniteltujen ja pidettyjen tuntimäärien mukaan. Jos niihin tulee muutoksia (poissaolot, sijaisten käyttö tms.), niistä on ilmoitettava mahdollisimman pian toimistoon. Poissaolo ja sijaisten käyttö esim. sairauden takia on aina myös merkittävä päiväkirjaan. Viimeinen palkka maksetaan täytetyn ja allekirjoitetun tuntilistapäiväkirjan palauttamisen jälkeen. Tuntilistat tulee palauttaa toimistoon välittömästi (1 vk) kurssin päätyttyä. Kaikki palkkakuitit on syytä säilyttää koko lukuvuoden ajan. Niistä näkyvät edellisen vuoden kertyneen ja kuluvan vuoden ansiot sekä kaikki sosiaalimaksut eriteltyinä kumulatiivisesti. Laskutus Yrityksen kautta laskuttavien palkkio maksetaan kurssin jälkeen tai kuten on sovittu päätoimisen opettajan tai suunnittelijan kanssa. Palkkio maksetaan, kun kouluttajan allekirjoitettu sopimus on saapunut opiston toimistoon. Laskutus tapahtuu koulutuksen jälkeen tai sopimuksen mukaan tässä sopimuksessa määritellyn työajan ja kertyneiden kulujen mukaan. Laskutusosoite: Verkkolaskutusoperaattori: Tieto Oyj. Välittäjätunnus: OKOYFIHH. Verkkolaskuosoite: TE Vaihtoehtoinen laskutusosoite (jos ei ole mahdollisuutta sähköiseen laskutukseen): Keravan kaupunki / kasvo+vapari, Sarjanumero , PL 861, SSC. Viitteeksi "Keravan Opisto" Maksuehto on 21 päivää netto hyväksytyn laskun päiväyksestä. Ei laskutus-, toimitus- yms. lisiä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. SAIRAUSLOMAT Sairastumisesta on ilmoitettava mahdollisimman pian oman ainealueen päätoimiselle opettajalle tai suunnittelijalle. Jos et saa häntä kiinni, ota yhteys toimistoon. Toimistolla on käytössä ryhmätekstiviestipalvelu, jolla ilmoitetaan opiskelijoille peruutuksista ja muutoksista. Viesti tavoittaa kurssilaiset, jotka ovat antaneet matkapuhelinnume- 5

6 ronsa rekisteriimme. Mahdollisista korvaavista menettelyistä esim. lyhytkurssien kohdalla sovitaan päätoimisen opettajan kanssa. Lääkärintodistus on toimitettava pyydettäessä ja aina yli kaksi päivää kestävistä sairauspoissaoloista. Sairasloma-ajan palkka maksetaan työehtosopimuksen ja työsopimuslain mukaisesti. "Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan ja äitiysvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 ja 8 :n mukaan" (OVTES , s. 180) MATKAKORVAUKSET Matkakorvaukset suoritetaan pääsääntöisesti yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaan (määritelty VES:ssä). Mikäli tuntiopettajan edestakainen matka on yli 12 km, hän on oikeutettu matkakorvaukseen 12 km ylittävältä osalta halvimman vaihtoehdon mukaan. Muunlaisista järjestelyistä (esim. oman auton käyttö tavaroiden ja opetusvälineiden kuljetuksen vuoksi) on sovittava päätoimisen opettajan kanssa. Korvaukseen oikeuttava matkan pituus merkitään työsopimukseen kokonaisuudessaan. Jos opettaja ei ole sopinut päätoimisen opettajan kanssa oman auton käytöstä, opisto korvaa matkakustannukset julkisen liikenteen mukaan. Syys- ja kevätkauden päättyessä (tai opetuksen päättyessä aikaisemmin) opettaja täyttää matkalaskulomakkeen, jolla ilmoitetaan työmatkat ja niistä aiheutuneet kustannukset. Matkalaskulomake, kuitit tai kuittikopiot on toimitettava suoraan opiston toimistoon mahdollisimman pian opetuskauden loppuessa (3 vk ennen palkanmaksupäivää). Opettajien koulutus Opisto haluaa kannustaa opettajia lisä- ja täydennyskoulutukseen. Lukukauden aikana opettaja saa 50%:n alennuksen yhdestä alle 80 :n hintaisesta kurssista. Mikäli opettaja haluaa osallistua opiston ulkopuolella järjestettävään ammatilliseen täydennyskoulutukseen, hän voi saada myös siihen tukea ottamalla yhteyttä päätoimiseen opettajaan. Sitä varten on varattu talousarvioon pieni määräraha. TYÖTURVALLISUUS Työturvallisuuslakiin viitaten jokainen tuntiopettaja velvoitetaan perehtymään tarvitsemiinsa koneisiin, laitteisiin ja välineisiin. Opettajilla on velvollisuus kertoa ryhmälleen 6

7 käyttämistään aineista ja tarvittavasta suojautumisesta ja työturvallisuudesta. Ensiaputarvikkeita löytyy opistolla tuntiopettajia varten toimistosta. Kaikissa kiinteistöissä on oltava pelastuslainsäädännön mukaiset pelastussuunnitelmat. Opetusryhmien opettajien velvollisuus on hätätilanteissa esim. tulipalon sattuessa huolehtia siitä, että kaikki poistuvat eikä tiloihin jää ketään. Opettajan tulee tietää poistumistiet ja informoida niistä ryhmänsä opiskelijoita. Hätäpoistumisteistä on luokissa kartat. Tuntiopettajan tulee tutustua opetuspaikan turvaohjeisiin, joka löytyy kustakin opetuspisteestä. Selvitä opetuspaikan poistumistiet ja alkusammutuskaluston sijainti. Muista, että vaaratilanteessa opettajan tulee ottaa välittömästi ryhmänsä johtajuus. Palokellojen soidessa: Ohjeista opiskelijat poistumaan ensisijaista poistumisreittiä kokoontumispaikalle. (ulkona oleva turvallisuusohjeissa määritelty paikka) Jos poistuminen ei ole turvallista, sulje ovi ja avaa verhot. Ota mukaan kurssipäiväkirja ja kynä. Sulje ovi ja tarkista, että kaikki opiskelijat ovat poistuneet myös luokkasi lähitiloista. Varmista kokoontumispaikalla, että kaikki ryhmäsi opiskelijat ovat läsnä. Hätäkuulutus: Noudata saamiasi ohjeita. Jos käsketään suojautumaan sisälle: o Sulje ovi ja sälekaihtimet. o Älä avaa ovea kenellekään. o Odota lisäohjeita. Hätätilanne: Hälytä apua ja ilmoita esimiehellesi (vastaavien opettajien ja opiston rehtorin numerot, kaupungin turvallisuuspäällikön numero) Onnettomuus tai sairaskohtaus: Ambulanssi, palokunta 112, varanumero Poliisi 10022, varanumero Myrkytyskeskus , varanumero 4711 Terveyskeskus (09) (ensiapu 8-22) 1. Selvitä, mitä on tapahtunut 2. Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet 3. Anna hätäensiapu: turvaa hengitys ja verenkierto, ehkäise shokki ja tyrehdytä verenvuoto Tulipalon sattuessa: Estä lisävahingon syntyminen. Pelasta vaarassa olevat. Varoita muita. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella. 7

8 Rajoita paloa. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi. Vie pois herkästi syttyvät materiaalit Älä käytä hissiä. Opasta palokunta paikalle. Suojaudu tarvittaessa. Uhkaukset, huhut: Kirjaa mahdollisimman tarkasti: Missä uhataan? Mitä uhataan? Ilmoita esimiehellesi (ainealueesi vastaava opettaja, opiston rehtori, numerot). Älä levitä tietoa muille. Tiedotus Opiston osalta rehtori ja vastaavat opettajat huolehtivat tiedotuksesta VAKUUTUKSET Tuntiopettajat ovat työntekijöinä vakuutettuja työtapaturmien varalta. Tämä ei koske yrityksen kautta laskuttavia, vaan heidän pitää itse järjestää vakuutusturvansa. Myös opiston opiskelijat on vakuutettu. Opisto ei kuitenkaan vastaa koirakursseille osallistuvien koirien vakuutuksesta. Osallistujan on huolehdittava itse koiran vakuutuksesta. Opintomatkojen osallistujilla on oltava oma matkavakuutus ja EU-Kelakortti. Jos opiskelija loukkaa itsensä lievästi tunnillasi, häntä tulee ohjeistaa seuraavasti: 1. Hakeudu hoitoon vuorokauden sisällä. Opiston vakuutus kattaa julkisen terveydenhuollon hoidon, mutta kiireellisissä tapauksissa myös yksityisen puolen hoidon. Säilytä maksukuitit. 2. Ota mahdollisimman nopeasti yhteyttä Keravan Opiston toimistoon, josta saat ohjeet jatkotoimenpiteitä varten. TUNTILISTA JA OPETUSPÄIVÄKIRJA Tuntilistapäiväkirja on virallinen asiakirja, jonka tiedot vahvistat omalla allekirjoituksellasi. Se on myös perusteena sovitun palkan maksamiselle sovitusta työajasta. Tuntilistapäiväkirja on kaksiosainen: 1. osassa on opiskelijoiden nimet, puhelinnumerot ja läsnäolokirjaus 2. osassa on opetuksen sisältö Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulostaa tarvitsemiasi päiväkirjoja, voit pyytää ne toimistosta. Keravan lukion ja aikuislukion tiloissa opettaville listat voidaan sopimuksen mukaan toimittaa kouluisännän kautta. Tuntilistapäiväkirja: 1. Pidä päiväkirja ajan tasalla. Listaan merkitään läsnäolevat opiskelijat ja opintoker- 8

9 ran sisältö jokaisella opetuskerralla. 2. Palauta päiväkirjan molemmat osat allekirjoitettuna toimistoon välittömästi (1 vk) työkauden viimeisen opintokerran jälkeen. Työkauden viimeinen palkka maksetaan päiväkirjaan toteutuneiden tuntien mukaan. Jos et pääse itse tuomaan päiväkirjoja, palauta ne postitse osoitteella Keravan Opisto, Kultasepänkatu 7, Kerava Tuntilistapäiväkirjan oikea ja huolellinen täyttäminen on tärkeää, koska opiskelijoille annettavien todistusten sisältö ja läsnäolotiedot perustuvat siinä oleviin tietoihin. Halutessasi voit täyttää tuntilistan ja opetuspäiväkirjan sähköisesti Hellewissä, josta ne tulostetaan ja allekirjoitetaan sekä toimitetaan opiston toimistoon mahdollisimman pian kurssin päättymisen jälkeen. Mikäli opiskelijan nimeä ei löydy tuntilistasta, opettajan tulee ohjata opiskelija ilmoittautumaan toimistoon. Opiskelijan tulee myös ilmoittaa toimistoon, jos hän vaihtaa ryhmää. Poissaolo ja sijaisten käyttö esim. sairauden takia on aina merkittävä päiväkirjaan ja niistä on ilmoitettava toimistoon. OPINTORYHMIEN MINIMIMÄÄRÄT JA POISSAOLOT Opintoryhmiin tarvittava opiskelijoiden vähimmäismäärä on merkitty tuntilistapäiväkirjaan ja opettajan työsopimukseen sekä kurssin tietoihin Hellewiin. Mikäli noin viikkoa ennen kurssin alkamista ilmoittautuneita on alle minimimäärä, kurssi peruutetaan. Päätoiminen opettaja tai suunnittelija ilmoittaa päätöksen tuntiopettajalle. Jos opintoryhmän koko opiskelun alkaessa on minimimäärää pienempi tai ryhmän koko pienenee huomattavasti aloitustilanteesta, ota yhteyttä päätoimiseen opettajaan. Kurssin jatkamisesta päättää opiston rehtori. Opettaja voi halutessaan antaa yhteystietonsa opiskelijoille, jotta he pystyvät ilmoittamaan mahdollisesta poissaolostaan suoraan opettajalle. Muutokset opintoryhmien kokoontumisissa Tuntien siirtoja ja peruutuksia on vältettävä. Väistämättömistä tuntien muutoksista, siirroista ja peruutuksista on ilmoitettava etukäteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kurssilaisille, toimistoon ja päätoimisille opettajille. Näin tieto niistä voidaan mahdollisuuksien mukaan välittää ryhmän opiskelijoille sekä hoitaa mahdolliset peruutukset, tilakysymykset, palkanmaksu ym. järjestelyt. Kaikista muutoksista on pyrittävä sopimaan etukäteen päätoimisen opettajan kanssa. OPETUSTILAT Keravan opiston ryhmien kokoontumispaikat on hajautettu eri puolille Keravaa. Opetuspaikat on merkitty kurssitietoihin sekä opinto-ohjelmasta löytyvään karttaan. Netistä löytyy kartta klikkaamalla kurssin kohdalle merkittyä opetuspaikkaa. 9

10 Keravan lukion ja aikuislukion luokissa on vakiovarusteina valkotaulu, dokumenttikamera, datatykki ja kannettava tietokoneet. Muissa opetustiloissa opettaessasi varmista ja tilaa tarvittavat opetusvälineet opiston toimistosta mieluiten vähintään viikkoa ennen opetusta. Opistolla on tuntiopettajia varten cd-soittimia, joiden käytöstä sovitaan toimiston tai päätoimisen opettajan kanssa. Kouluisäntä auttaa pulmatilanteissa Keravan lukiossa ja aikuislukiossa arki-iltaisin ( ). Kouluisäntä muun muassa tiedottaa ryhmälle mahdollisesta myöhästymisestä sekä auttaa av-laitteiden kanssa ja monistuksessa. Kouluisännän numero kannattaa tallentaa kännykkään. Avaimet muihin kuin Keravan lukion opetustiloihin saa opiston toimistosta. Avainasiat kannattaa selvittää ajoissa ennen kurssin alkamista. Pysäköinti Keskustassa opettaville ja oppilaille suositellaan maksutonta Keravan lukion ja aikuislukion parkkihallia, joka on lyhyen kävelymatkan päässä esim. Pentinkulmasta, Hyyppärästä ja vanhan kaupungintalon opetustiloista. Hyyppärän pihaan mahtuu yleensä myös pysäköimään kurssin verran autoja. RTV:n pihassa on Jengassa kurssilla olijoille vapaa pysäköinti klo 15 jälkeen sekä viikonloppuisin. Arkipäivisin pysäköinti vain luvalla. OPETUSVÄLINEET JA MATERIAALIT Opettaja sopii ainealansa päätoimisen opettajan kanssa opetusväline- ja materiaalihankinnoista. Opettaja on vastuussa hänen haltuunsa uskotuista avaimista ja tavaroista. Välineistöä ei saa siirtää tilasta toiseen sopimatta päätoimisen opettajan tai toimiston kanssa. Opiston kustannuksella voidaan hankkia opiskelijoille tarvikkeita tai välineitä vain sovituissa poikkeustapauksissa. Opettajan lainaamat välineet, tarvikkeet sekä avaimet palautetaan toimistoon tai sinne, mistä ne on haettu. Kopiointi Opettaja voi monistaa itse opiston toimistossa tai Keravan lukiossa, jossa tarvittavan koodin voit pyytää päätoimiselta opettajalta tai toimistosta. Keravan kirjaston tiloissa opettavat voivat tarvittaessa monistaa kirjastossa, mihin saat pyydettäessä ohjeistuksen päätoimiselta opettajalta tai toimistosta. Kalvoille kopioitaessa on ehdottomasti käytettävä vain kopiokoneeseen soveltuvia kalvoja, joita saa opiston toimistosta. Vahtimestari auttaa tarvittaessa kopiokoneiden käytössä. 10

11 KURSSIARVIOINTI Lain mukaan opetuksen arvioinnilla tuetaan vapaata sivistystyötä, sen kehittämistä ja toimintaa sekä parannetaan oppimisen edellytyksiä. Lakisääteisen toiminnan lisäksi itsearviointi on tärkeä kehittämisen työväline koko opistolle. Kurssiarvioinnit auttavat opistoa toiminnan suunnittelussa. Tarvitsemme opiskelijoiden ja opettajien palautetta, jotta tiedämme mitä ja miten kurssien laatua ja sisältöä pitäisi muuttaa ja parantaa sekä saamme uusia opiskelutoiveita ja -tarpeita. Kurssiarvio auttaa myös opettajaa oman työn kehittämisessä. Palautteen antamista varten opistolla on omat kurssiarviointilomakkeet opiskelijoille ja opettajille. Arvioinnista on hyvä kertoa jo ensimmäisellä kokoontumiskerralla kurssilaisille. Kurssipalautteet kerätään sähköisesti kurssin jälkeen. Opiskelijoille, jotka ovat täyttäneet itse tai antaneet toimistoon sähköpostiosoitteensa, lähetetään linkki arviointikyselyyn. Opettaja näkee palautteet Hellewistä. Halutessaan opiskelija voi täyttää paperisen palautelomakkeen. Lomakearviot voi korvata arviointikeskustelulla, jonka tulokset kirjataan ylös. Arvioinnissa motivointi on tärkeää eli opiskelijoille on kerrottava arvioinnin merkitys. Arviointi on keskeinen osa opetus- ja oppimisprosessia. Ajan myötä arvioinnista hyötyvät kaikki: opiskelijat, opettajat, suunnittelijat ja opisto. Arviointi on opiston kehittämistyötä, jonka kautta kehitetään opetus- ja oppimisprosesseja sekä opiston tukipalveluita. LAKIOTTEET VAPAA SIVISTYSTYÖ JA ARVIOINTI 1 luku, Yleiset säännökset ( /1765) 1 Vapaan sivistystyön tarkoitus ja tavoitteet Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. 2 Lain piiriin kuuluva toiminta "- - Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. - - " 11

12 3 Muut tehtävät ja yhteistyö Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat järjestää myös koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa. 7 Arviointi ( /36) - Arvioinnin tarkoituksena on tukea vapaan sivistystyön kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. - Oppilaitoksen tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. - Ulkopuolista arviointia varten opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista opetus- ja kulttuuriministeriö laatii arviointisuunnitelman. - Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa. OVTES - III Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajat (Osio F, liite 12) 11 Työsuhteen alkaminen Työsuhteen alkamisessa noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 1 luvun 6 :n määräyksiä. 12 Tehtävät 1 mom. Tuntiopettaja otetaan työsopimuksessa mainittua opetusta antamaan. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin. Soveltamisohje Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. 2 mom. Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Palkkio em- tehtävistä määräytyy 13 mukaan. Soveltamisohje Edellä tarkoitetun muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia. 13 Tuntipalkkiot 1 mom. Tuntiopettajalle ( ) maksetaan pidetyltä opetustunnilta OVTES:n mukaisesti. 2 mom. Kansanopiston ja kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuuden omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot 12

13 suorittaneelle 5 % korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asianomaiselle tuntiopettajalle muutoin maksetaan. Soveltamisohje Tuntiopettajaan sovelletaan etäopetuksen ohjaustyöstä mitä opettajan osalta on todettu 6 :n 7 momentissa. 3 mom. Luentopalkkioista sovitaan erikseen paikallisesti. 14 Määrävuosikorotus Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio. 15 Vuosilomakorvaus 1 mom. Tuntiopettajan oikeus (vuosilomaan, lomapalkkaan ja ) lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain (162/2005) säännösten perusteella. Vuosilomakorvaus maksetaan opiston työkauden ja työsuhteen päättyessä. Vuosilomakorvauksesta on annettava tuntiopettajalle laskelma, jossa on selvitys korvauksen perusteesta. 2 mom. Jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa saman työantajan muun palvelussuhteen perusteella, hänellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorvaukseen. 16 Lomaraha Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa sellaiselta kalenterikuukaudelta, jona tuntiopettajalla on vähintään 14 työssäolopäivää, jos hän kuuluu 14 työssäolopäivän ansaintasäännön piiriin, tai 35 työtuntia, jos hän kuuluu 35 työtunnin ansaintasäännön piiriin (täysi lomanmääräytymiskuukausi). Lomaraha lasketaan seuraavasti: Lomakorvaus Ne kuukaudet, joissa työvuodelta X 14 työpäivää tai 35 oppituntia 50% Työsuhteen keston kuukaudet Soveltamisohje Lomakorvaus on 9 % koko palvelussuhteen kestoajalta maksetuista työssäoloajan palkoista (11,5 %, jos työsuhde on jatkunut ennen lomanmääräytymisvuoden päättymistä keskeytyksettä vähintään yhden vuoden). laskelman. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle lomakorvauksesta 17 Sairausajan ja äitiysvapaan palkka 1 mom. Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan ja äitiysvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 ja 8 :n mukaan. 13

14 Soveltamisohje Karenssiaikoja laskettaessa katsotaan tuntiopettajan palvelus yhtäjaksoiseksi, jos hän on ollut oman opistonsa palveluksessa edellisen varsinaisen työkauden loppuun asti opettaen tällöin keskimäärin 14 tuntia viikossa. 2 mom. Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tuntiopettajien oikeus äitiysvapaaseen ja palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsopimuslain säännösten mukaan. 18 Tilapäinen hoitovapaa Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oikeus saada palkallista työlomaa (tilapäistä hoitovapaata) hänen äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi siten kuin KVTES:n V luvun 9 mainitaan. 19 Matkakustannusten korvaukset Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin. 1. Muussa kuin opiston sijaintikunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan matkasta kunnan ulkopuolelta sijaitsevasta asunnosta tai hänen kunnan ulkopuolella sijaitsevasta toimipaikastaan opiston työpisteeseen siltä osin kuin matka pituus ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin sekä maksetaan päiväraha. 2. Samassa kunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. 20 Palkanmaksu Tuntiopettajan palkanmaksukausi ja -ajankohta on KVTES:n II luvun 17 mukainen. Lakiote työsopimuslaista ( /55) Sairausajan palkka 11 Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairasvakuutuslain (364/1963) mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 % palkastaan. Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Maksettuaan työntekijälle sairausajan palkan, työnantajalla on vastaavalta ajalta oikeus saada työntekijälle sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaan kuuluva päiväraha, enintään kuitenkin maksamaansa palkkaa vastaava määrä. 14

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! Tervetuloa joukkoon! Mukavaa, että olet tullut tuntiopettajaksi opistoomme. Opiston opettajan työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Työssä tulee vastaan monia yllättäviäkin

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan.

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan. 1 YLEINEN OSA YLEINEN OSA I LUKU SOVELTAMINEN 1 (1) Soveltamisala Tätä työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen,

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

VARTIOINTIALAN työehtosopimus

VARTIOINTIALAN työehtosopimus Vartiointialan työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 VARTIOINTIALAN työehtosopimus 1.6.2014 31.5.2015 Sisältö

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot