TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!"

Transkriptio

1 TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! Tervetuloa joukkoon! Mukavaa, että olet tullut tuntiopettajaksi opistoomme. Opiston opettajan työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Työssä tulee vastaan monia yllättäviäkin tilanteita ja kysymyksiä. Tämä opas yrittää vastata joihinkin tavallisimpiin kysymyksiin. NAANTALIN OPISTO OPISTO LÄHELLÄSI! Naantalin opisto on Naantalin kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toimialueena on Saaristo-Naantali Naantali ja sivupisteet Merimasku, Rymättylä, Velkua ja lähtien Livonsaari. Asukkaita opiston toiminta-alueella on n Opisto toimii elinikäisen oppimisen periaatteella tarjoten yleissivistävää ja ammatillisesti täydentävää koulutusta aikuisille, taiteen perusopetusta kuvataiteessa 6-16-vuotiaille sekä musiikin opetusta pianon ja kitaran soitossa 7-16-vuotiaille. Opistossa voi opiskella myös avoimen yliopisto-opetuksen opintoja sekä suorittaa sopimuksen mukaan lukiokursseja. Naantalin opisto järjestää myös työnantajien tilaamaa koulutusta sekä tekee yhteistyötä koulujen, kulttuuritoimen, kirjaston, seurakunnan sekä kolmannen sektorin kanssa. Opisto kuuluu Turun seudun ILO OPPIA -kansalaisopistoverkostoon. Naantalin opiston opetustarjonta on laaja ja monipuolinen pyrkien vastaamaan paikalliseen opiskelukysyntään. Opetuksen pääpaino on taito- ja taideaineissa, kielten opetuksessa, tietotekniikassa, musiikissa ja liikunnassa. Opistossa opiskelee n opiskelijaa ja n kurssilaista vuosittain. Opiston opetustuntimäärä on opetustuntia vuodessa. Opistossa työskentelee 2 päätoimista työntekijää sekä vuosittain n. 80 määräaikaista eri alojen tuntiopettajaa. Naantalin opisto on kansalaisopisto. Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia elinikäiseen, omaehtoiseen oppimiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Toiminnassamme keskeisiä arvoja ovat osallisuus ja yhteisöllisyys. Kansalaisopistosta säädetään laissa vapaasta sivistystyöstä (1998/632): - Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. - Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. TUNTIOPETTAJAN TYÖSUHDE Naantalin opiston tuntiopettajien työehdot on määritelty Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa = OVTES, osio F, liite 12. OVTES: Tuntiopettaja otetaan antamaan työsopimuksessa mainittua opetusta. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen virkaehtosopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin.

2 OVTES: Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Muissa tehtävissä kuin opetuksessa työtunnin pituus on 60 minuuttia. Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Työsopimus: Tuntiopettaja ja opiston rehtori allekirjoittavat työvuodeksi, työkaudeksi tai lyhytkurssin ajaksi työsopimuksen. Opettajan on hyvä tarkistaa ja täydentää lomakkeen tiedot. Palkkaan vaikuttavista kelpoisuuksista (korkeakoulu- ja opettajantutkinnot, aikuiskasvatuksen perusopintojen arvosana) on toimitettava todistuskopiot. Opiston toimistoon on ilmoitettava myös muutokset, peruutukset, sijaisuudet ym., jotka vaikuttavat mm. palkanmaksuun. Sairaslomatodistus on toimitettava rehtorille viimeistään viikon kuluessa sen kirjoittamisesta. Palkka: Määräytyy OVTES:n mukaan (osio F, liite 12). Palkan maksua varten tuntiopettaja täyttää palvelussuhdeilmoituksen ja toimittaa opistolle verokirjan. Tuntiopettajan palkka maksetaan kerran kuukaudessa (kuukauden 7. päivä). Lukukausien viimeinen palkka maksetaan opettajan palautettua päiväkirjansa. TUNTIOPETTAJAN MATKAKORVAUS Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin. - Ensisijaisesti matkakustannukset korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää kuusi kilometriä. Samoin maksetaan matka takaisin. - Matkakorvauksen saamiseksi on tuntiopettajan laadittava matkalasku. Matkalaskulomakkeet saa opiston toimistosta, jonne ne myös täytettynä palautetaan. Matkalaskuun tulee merkitä lähtöpaikka ja päätepiste. Oman auton kilometrit kirjataan täydellisesti (laskun tarkastajat tekevät viran puolesta 12 km/kerta omavastuuvähennyksen). SAIRAUSLOMA, PERHEVAPAA KVTES: Työntekijällä on oikeus saada työstä vapaata, jos hän on sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi estynyt hoitamasta työtään. Työkyvyttömyydestä on esitettävä lääkärintodistus (tai terveydenhoitajan todistus). OVTES: Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairasajan ja äitiysvapaan palkka KVTES:n V luvun 2 ja 9 kohtien mukaan. Alle 14 tuntia viikossa opettavien tuntiopettajien oikeus äitiyslomaan ja palkalliseen sairauslomaan on työehtosopimuslain mukaan. Opetuksen peruuttaminen esim. opettajan sairastumisen vuoksi aiheuttaa usein opetukselle ja opiskelijoille harmia. Joskus peruuttaminen on kuitenkin ainoa vaihtoehto. Siksi sekä opiston toimiston että kurssin opettajan on hyvä varautua etukäteen äkillisiin tilanteisiin. Kummallakin on hyvä olla hallussaan opiskelijoiden yhteystiedot. Kätevin viestiväline on kännykän tekstiviesti, jonka opistosihteeri lähettää opiskelijoille saatuaan tiedon opetuksen

3 peruuntumisesta. Myös s-postilla on mahdollisuus tavoittaa opiskelija, mutta ei välttämättä välittömästi. Peruutuslapun vieminen ja kiinnittäminen opetustilan oveen on viimeinen joskus ainoa keino. Joillakin kursseilla tilapäinen sairaslomasijainen saattaa löytyä kurssin omista opiskelijoista! RIKOSREKISTERIOTE Alle 16-vuotiaita lapsia opettavan tulee esittää rehtorille rikosrekisteriote, jonka saa osoitteesta: tai puh SÄHKÖINEN ASIOINTI Voit asioida kanssamme myös sähköisesti, www-sivuiltamme löydät seuraavat lomakkeet: Suunnittelulomake, matkalaskulomake, palvelussuhdeilmoitus ja palkanluonteiset palkkiot (=luentopalkkiot). KURSSIHALLINTO Ryhmäkoko: Opintoryhmän käynnistäminen ja toimiminen edellyttää riittävän määrän maksavia osallistujia. Alkeiskurssi alkaa, mikäli kurssille on ilmoittautunut vähintään 7-10 opiskelijaa. Jatkokurssi alkaa, mikäli kurssille on ilmoittautunut vähintään 5-8 opiskelijaa (rehtorin päätös ennen kurssin aloittamista). Jos ryhmäkoko jää toistuvasti alle vähimmäismäärän (3) kertaa, kurssi lopetetaan ja tuntiopettaja irtisanotaan. Poikkeuksista päättää rehtori. Vähäisestä opiskelijamäärästä kannattaa ilmoittaa heti toimistoon, sillä lisätiedottaminen voi auttaa. OPINTOMAKSUN SUURUUS Jokaisella kurssilla on oma kurssimaksunsa, jonka suuruus määräytyy kurssin tuntimäärän ja muiden kustannusten mukaan. Maksu on samansuuruinen jokaiselle saman kurssin opiskelijalle maksu ei riipu esim. iästä, asuinkunnasta, työsuhteesta, perhesuhteista tai muille kursseille osallistumisesta. Poikkeuksena ovat opintosetelialennukset, jolloin kurssimaksusta myönnetään alennusta erityisryhmille, esim. työttömät, eläkeläiset, yli 63- vuotiaat seniorit ja maahanmuuttajat. Alennusprosentti ja kohderyhmä määräytyvät vuosittain Opetushallituksen tuen määrän mukaan. Työttömän tulee esittää työvoimatoimiston työttömyystodistus ennen laskutusta. PÄIVÄKIRJA Opettaja pitää opetuksestaan päiväkirjaa. Saat esitäytetyn päiväkirjan ennen opetuksen alkamista. Päiväkirjaan opettaja merkitsee opiskelijoiden läsnäolokerrat. Samoin hän kirjaa opintokerran opetusaiheen.

4 Opettaja toimittaa päiväkirjan opiston toimistoon tarkistettavaksi välittömästi syyskauden opetuksen loppuessa ja samoin kevätkauden päättyessä tai heti lyhyemmän kurssin päätyttyä. Vasta tämän jälkeen hänelle maksetaan viimeinen palkka. Päiväkirja on virallinen asiakirja opetuksen toteutumisesta ja arkistoitava dokumentti. Se täytetään arkistoitavalla kynällä (ei lyijykynällä, tussilla tai värillisellä kynällä). Päiväkirjan perusteella laaditaan opiskelijoiden tai opettajien pyytämät todistukset. Sen tietoja tarvitaan Tilastokeskuksen tilastoihin ja opettajan eläkekertymän ilmoittamiseen Kelalle, joten on tärkeää, että tiedot ovat oikein. OPISKELIJOIDEN ILMOITTAUTUMINEN JA OPINTONEUVONTA Naantalin opistoon ennakkoilmoittaudutaan opinto-ohjelmassa mainittuina aikoina joko puhelimitse, toimistossa tai Internetin kautta osoitteessa Jälki-ilmoittautuminen: Kurssille voi ilmoittautua ja tulla myöhemminkin, jos se tilan ja opetuksen kannalta on mahdollista. Myös jälki-ilmoittautuminen tulee tehdä netin kautta tai puhelimitse opiston toimistoon p Mikäli opiskelija poikkeuksellisesti ilmoittautuu suoraan opettajalle, opiskelija täyttää opiskelijalomakkeen. Laskutuksen vuoksi lomake on täytettävä tarkasti. Henkilötunnus on merkittävä täydellisenä, koska opintomaksujen laskutusjärjestelmä edellyttää sitä. Opettajan tehtävänä on tarkistaa, että lomakkeessa on kaikki tarvittavat tiedot ja toimittaa lomake opiston toimistoon. Peruutukset Mikäli opiskelija on ilmoittautunut Internetin kautta tai puhelimitse ja ilmoittautumista ei peruuteta viisi (5) arkipäivää ennen kurssin alkua, joudutaan laskuttamaan koko kurssimaksu. Lyhytkursseista (alle lukukausi) peritään samoin koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei ole tehty ennen kurssin alkamista. Opiskelijan tulee tehdä peruutus aina suoraan toimistoon joko internetin kautta (omalla varausnumerolla), puhelimitse (02) tai toimistossa, Opintie 2. Opintoneuvontaa saa ilmoittautumisen yhteydessä, kurssin opettajilta ja opiston toimistosta. OPISKELIJOIDEN VALINTA Naantalin opiston kurssit ovat avoinna tasapuolisesti kaikille kiinnostuneille, yhtä lailla aloittelijoille kuin jatkajille. Ryhmäopetuksen sujuvuuden vuoksi voidaan kuitenkin kielissä, musiikissa ja joskus muissakin aineissa edellyttää riittävää valmiutta ja taitoa. Kaikki ovat tervetulleita opistoon. Ikä, sukupuoli, asuinkunta, kansalaisuus, vakaumus yms. seikat eivät ole esteitä opistoon tulemiselle. Opetuksen käytännön sujuvuuden vuoksi osa kursseista on kuitenkin kohdistettu tietyn ikäisille ja lähinnä liikunnassa pelkästään naisille tai miehille. Lapsille ja nuorille on suunnattu entistä enemmän omaan ikään sopivia kursseja.tasolta toiselle etenevässä opetuksessa (esim. kuvataide, musiikki, kielet) ovat etusijalla edelliseltä tasolta jatkavat.

5 TILAT, VÄLINEET JA AVAIMET Opiston päätoimipaikka on Kalevanniemen koulu, jossa pääosa opetuksesta tapahtuu. Lisäksi opisto käyttää opetukseen muitakin kunnan omistamia koulutiloja ja on vuokrannut tarvittavia tiloja myös yksityisiltä. Päätoimipaikassa ovien avaamisen ja sulkemisen hoitaa iltavahtimestari, joten opettaja ei tarvitse sinne avaimia paitsi viikonloppukursseja varten. Sivutoimipisteiden avaimet kuitataan ennen kurssin alkua opiston toimistosta ja palautetaan sinne kurssin päätyttyä. Toimenpiteet oppitunnin jälkeen: Opisto toimii vuokratiloissa ja tilanhaltijan ehdoilla (useimmiten Naantalin kaupunki). On tärkeää, että jokainen opettaja huolehtii siitä, että ryhmä siistii luokkahuoneensa oppitunnin jälkeen ja että ikkunat ja ovet suljetaan ennen poistumista. Oppikirjat ja tarvikkeet kukin opiskelija kustantaa itse. Opintoryhmä voi keskenään sopia yhteishankinnoista ja tarvikemaksuista. Tarvikemaksut maksetaan opettajalle Opisto ei voi toimia opiskelijatarvikkeiden hankkijana ja välittäjänä. Opettaja voi kopioida opiston monistushuoneessa kohtuulliseksi katsomansa opetukseen tarvittavan moniste- tai kalvomäärän. Suuremmat monistemäärät ovat opiskelijalle maksullisia ja ne sisällytetään kurssimaksuun. MUUTA TÄRKEÄÄ Opettajalla on oikeus osallistua yhdelle koko työvuoden kestävälle kurssille tai lyhytkurssille maksutta (ei avoin yliopisto). Edun saadaksesi sinun tulee ilmoittaa osallistumisestasi toimistoon, jottei sinua laskuteta. Tarvittavista hankinnoista tai hankintatoiveista on neuvoteltava rehtorin kanssa. Opettajankokous järjestetään pääsääntöisesti syyslukukauden alussa. Naantalin opisto pyrkii tarjoamaan tuntiopettajille täydennyskoulutusta pääasiassa erilaisten hankkeiden kautta. Muuhun kouluttautumiseen resursseja on rajallisesti ja kustannuksia voidaan korvata opettajalle vain osittain. Hankkeiden järjestämistä koulutuksista tiedotetaan opettajakokouksissa sekä opettajatiedotteissa. Ollaan aktiivisesti yhteydessä opistoa yhdessä kehittäen: rehtori Erja Launiala puh , opistosihteeri Paula Neuvonen puh , tai HUOM! toimistomme avoinna ma-to klo iltavahtimestari Mika Nieminen puh , tavattavissa opiston lukukausien aikana Kalevanniemen koulutalossa klo jälkeen ma-to iltaisin ja pe klo

6 NAANTALIN OPISTON TUNTIOPETTAN OPAS Lukuvuosi Naantalin opisto Opintie 2 (Kalevanniemen koulu) PL NAANTALI

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

OPETUKSEN OPAS 2012-2013

OPETUKSEN OPAS 2012-2013 qwmaiertyuipasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui MAI -OMAN ÄIDINKIELEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa OPETUKSEN OPAS sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot