Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas"

Transkriptio

1 Porvoon kansalaisopisto Tuntiopettajan opas

2 2 Porvoon kansalaisopisto Työvuosi TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö 1. Tervetuloa Porvoon kansalaisopistoon Kurssin laadunparantamissykli Työvuosi Opiskelijoiden ilmoittautuminen ja kurssimaksut Päiväkirjan täyttäminen Opiskelijoiden vähimmäismäärät ja poissaolot Muutokset opintoryhmien kokoontumisissa Opetusvälineiden ja -materiaalin hankinta Opetusmateriaalin kopiointi Opettajan henkilötiedot ja työselvitys Palkanmaksu, sairausloma Matkakorvaukset Opettajien koulutus Opettajan ja opiskelijoiden todistukset Opinto-ohjelma, opetussuunnitelma ja markkinointi Tietosuoja ja atk-tuki Yhteystiedot, päätoiminen henkilöstö ja vastuualueet Opistolaiskunta... 9 Liite

3 3 1. Tervetuloa Porvoon kansalaisopistoon Tämän tuntiopettajan oppaan avulla haluamme kertoa Sinulle kansalaisopiston toimintaperiaatteista ja tuntiopettajan käytännön työhön liittyvistä asioista. Opistossamme opettaa vuosittain noin 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa, ja heidän osuutensa opetuksesta on noin 80 %. Vuoden 2014 alussa vakinaisen henkilökunnan määrä kasvoi, kun Porvoon kansalaisopisto ja Borgå medborgarinstitut yhdistyivät ja meistä tuli kaksikielinen opisto. Muutokset koskivat pääasiassa hallintoa ja siihen liittyviä toimintoja. Tuntiopettajan tai opiskelijoiden kannalta katsottuna käytännön toiminnassa mitään radikaaleja muutoksia ei tullut siitä syystä, että molemmat oppilaitokset järjestävät kuitenkin samanlaista toimintaa. Suurempi organisaatio tarjoaa sen sijaan uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää toimintaa eteenpäin. Jatkossakin tuntiopettajien asiantunteva ja innostunut panos on siis elintärkeää opistolle. Tuntiopettajalla on monta roolia. Opettajana ja opetuksen suunnittelijana hän on oman alansa asiantuntija. Oppimisen ja opiskelun tukijana ja edistäjänä hän on myös ohjaaja, auttaja, keskustelija, neuvoja ja arvioija. Lisäksi hän on vielä ajankohtaisten opistoasioiden tiedonvälittäjä, opintoryhmän organisaattori ja käytännön asioiden järjestelijä. Mikäli haluat lisätietoja opiston toiminnasta ja käytännön asioista, ota yhteys ainealueesi vastuuopettajaan, opiston toimistoon, opintoneuvojaan tai rehtoriin. Kerromme mielellämme lisää! 2. Kurssin laadunparantamissykli Kurssiehdotus Palautteen hyödyntäminen Opetussuunnitelma Kurssin Suunnittelu Toteutus Parantaminen Ensimmäinen kokoontumiskerta: katso liite. Kurssin arviointi Palautekeskustelu Palautteen keruu Opetus, opiskelu ja oppiminen sekä tukipalvelut

4 4 3. Työvuosi Päiväkirjasta näkyy opintoryhmän toiminta-aika ja tuntimäärä, jota ei saa ylittää sopimatta asiasta ainealueen vastuuopettajan kanssa. Opettajan sairauden tai muun syyn vuoksi peruttuja tunteja voidaan siirtää uuteen ajankohtaan vain sopimalla ainealueen vastuuopettajan kanssa. Tärkeää on myös, että opiston toimisto on aina ajan tasalla tehdyistä muutoksista! 4. Opiskelijoiden ilmoittautuminen ja kurssimaksut Opiskelijat ilmoittautuvat kursseille ennen opiskelun alkua opinto-ohjelmassa olevien ohjeiden mukaan. Porvoon kansalaisopistossa on käytössä Internet-ilmoittautumisjärjestelmä (https://www.opistopalvelut.fi/porvoo/index.asp) täydennettynä puhelinilmoittautumismahdollisuudella. Myös opiston tietotekniikan luokassa voi käydä ilmoittautumassa opastuksen kera. Kurssimaksu on opintoryhmäkohtainen ja se maksetaan pankkiin tai palvelupiste Kompassiin. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija saa maksutiedot. Maksun suuruus mainitaan kunkin kurssin kohdalla. Osalla kursseista on erillinen tarvikemaksu tai jokin muu maksu, joka mainitaan opinto-ohjelmassa kyseisen kurssin kohdalla. Porvoon ja Askolan työttömät työnhakijat voivat hakea Itä-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistosta 50 euron arvoisen opintosetelin, jota voi käyttää kurssimaksujen maksuun. Opiskelija ilmoittautuu normaalisti kurssille ja toimittaa opintosetelin toimistoon viimeistään 28.8., ellei kurssin kohdalla toisin mainita. Myöhässä toimitettuja opintoseteleitä ei huomioida. Lisäksi maksuvälineenä käy myös Smartumin kulttuuri- ja liikuntasetelit sekä Edenredin Virikesetelit ja E-Passi. 5. Päiväkirjan täyttäminen Opettaja saa opetuksen alkaessa päiväkirjan, jossa on opiskelijaluettelo ilmoittautuneista opiskelijoista ja kurssin sisältöosa. Tutustu huolella päiväkirjan kääntöpuolella oleviin täyttöohjeisiin! Täytä päiväkirja kuulakärkikynällä (opiskelijaluettelon läsnäolomerkinnät ja sisältöosa) huolellisesti jokaisen kokoontumiskerran jälkeen. Palauta päiväkirja toimistoon syys- ja kevätkauden viimeisten oppituntien jälkeen. Opiskelijat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, tämä sääntö koskee kaikkia. Ilmoita heti toimistoon, mikäli kurssillesi voidaan ottaa lisää opiskelijoita. Toimisto ottaa tämän jälkeen yhteyttä jonotuslistoilla oleviin. Päiväkirja on tarkoitettu sovittua työjaksoa varten. Se on virallinen asiakirja, jonka tiedot opettaja vahvistaa nimikirjoituksellaan. Päiväkirjan täyttäminen on tärkeää myös siksi, että opiskelijoille pyynnöstä annettavien todistusten sisältö ja läsnäolotiedot perustuvat näihin tietoihin.

5 5 6. Opiskelijoiden vähimmäismäärät ja poissaolot Kurssi aloitetaan pääsääntöisesti Porvoossa kymmenellä (Alho, Kerkkoo, Kulloo, Tuorila kahdeksalla) maksaneella ja Askolassa kuudella maksaneella opiskelijalla. Ajatuksena on tarjota opiskelijalle takuu siitä, että kun kurssi kerran aloitetaan, niin opetusta järjestetään loppuun asti. Mikäli kurssin osallistujamäärä kuitenkin laskee kovin pieneksi, ja jatkaminen ei tunnu enää mielekkäältä, niin kurssi voidaan lopettaa kesken kaudenkin rehtorin päätöksellä. Korostakaa opiskelijoille, että he ilmoittavat välittömästi, mikäli keskeyttävät kurssin. Tällöin kurssille voidaan ottaa uusi opiskelija, mikäli se muuten on mahdollista. 7. Muutokset opintoryhmien kokoontumisissa Tuntien siirtoja ja peruutuksia on vältettävä. Mikäli muutoksia kaikesta huolimatta tulee, opettajan on ilmoitettava niistä välittömästi toimistoon. Näin toimien ainealueen vastuuopettaja voi välittää tiedon muutoksista opintoryhmän opiskelijoille tai hankkia sijaisen opintoryhmälle. Kaikista muutoksista on sovittava ainealueen vastuuopettajan (tai rehtorin) kanssa. 8. Opetusvälineiden ja -materiaalin hankinta Opettaja sopii väline-, kirja-, nauha- yms. hankinnoista ainealueen vastuuopettajan kanssa. Opettaja on myös vastuussa opiston hänelle luovuttamista tavaroista. Välineistöä ei saa siirtää tilasta toiseen ilman että opettaja sopii asiasta ainealueen vastuuopettajan kanssa. Lisäksi asiasta on ilmoitettava opintoneuvojalle. Opettajan tulee palauttaa lainaamansa välineet ja materiaalit sinne, mistä ne on haettu ja avaimet ne luovuttaneelle henkilölle. Opiston kustannuksella opiskelijoille ei voi hankkia tarvikkeita ellei siitä ole erikseen sovittu. Opisto ei myöskään maksa mahdollisen kurssiin liittyvän opintoretken kustannuksia, vaan opiskelijat kustantavat matkansa itse. Matkakorvaukset maksetaan opettajalle työehtosopimusten mukaisesti. 9. Opetusmateriaalin kopiointi Mikäli haluat ottaa kopioita, suosittelemme, että käytät KoMbi-talossa olevaa kopiokonetta. Opetuksessa välttämättä tarvittavat monisteet opettajan on hyvä toimittaa opintoneuvojalle pari päivää ennen oppituntia KoMbi-taloon kopioitavaksi tai opettaja voi kopioida materiaalia itse opintoneuvojan antamien ohjeiden mukaisesti. Kopiointiin on varattava riittävästi aikaa, sillä monet opintoryhmät aloittavat toimintansa samaan aikaan. Linnankosken lukiossa on myös kopiokone, mutta siellä voi kopioida vain pieniä määriä. HUOM.! Kopiointisäännöt ovat kopiokoneen yhteydessä, noudata niitä! Mikäli haluat kalvokopioita, käänny opintoneuvojan puoleen.

6 6 10. Opettajan henkilötiedot ja työselvitys Uudet opettajat täyttävät henkilötietolomakkeen ennen työsuhteen alkua. Muistathan ilmoittaa myös henkilötiedoissa tapahtuvat muutokset toimistoon. Jokaiselle opettajalle laaditaan kirjallinen työselvitys noin kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Työsuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio F, liite 12 ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Sopimukset löydät Internetistä osoitteesta 11. Palkanmaksu, sairausloma Tuntiopettajan palkka maksetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden 7. päivänä opettajan henkilötietolomakkeessa ilmoittamalle pankkitilille. Palkka maksetaan suunniteltujen ja sovittujen tuntimäärien ja niihin ilmoitettujen muutosten mukaan. Sairausloman palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaan, mikäli opettaja toimittaa toimistoon lääkärintodistuksen. Pyydämme ilmoittamaan sairauslomasta ainealueen vastuuopettajalle niin nopeasti kuin on mahdollista, jotta meille jää aikaa järjestää sijainen oppitunneille. Mikäli opettajalla on ehdotus mahdollisesta sijaisesta, otamme sen mielellämme vastaan. 12. Matkakorvaukset Opettaja täyttää kuukausittain matkalaskulomakkeen. On syytä huomioida, että kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan matkalasku pitää pyrkiä esittämään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Matkakorvaukset maksetaan ensisijaisesti yleisen kulkuneuvon taksan mukaan, toissijaisesti kilometrikorvauksena ja ne tulevat tilille palkanmaksun yhteydessä. Oman auton käytöstä on sovittava erikseen rehtorin tai ainealueen vastuuopettajan kanssa. Tuntiopettaja on oikeutettu matkakorvaukseen opetusmatkan siltä osalta, joka kumpaankin suuntaan erikseen ylittää 6 km (siis yli 12 km osalta). Opetusvälineiden ja materiaalin kuljetus korvataan vain sovittaessa. Matkakorvaus määrittyy KVTES:n mukaan. 13. Opettajien koulutus Opisto haluaa kannustaa opettajia lisä- ja täydennyskoulutukseen. Opettaja voi anomuksesta saada avustusta omaehtoiseen kouluttautumiseen. Anomus osoitetaan rehtorille, siihen tulee liittää kurssiohjelma ja siitä tulee myös ilmetä kurssin hinta (lomakkeita saa toimistosta). Tuntiopettaja saa osallistua kahdelle opiston kursseille ilmaiseksi. Tämä etuus ei koske avoimen yliopiston kursseja eikä omakustannekursseja, joihin voi hakea koulutusavustusta.

7 7 14. Opettajan ja opiskelijoiden todistukset Opettajan työtodistuksen toimitusaika on viikko. Opettaja saa pyytäessään työttömyyspäivärahaa varten tarvittavia todistuksia opiston toimistosta. Opettaja täyttää lomakkeen itse ja se varmennetaan toimistossa. Todistuksen toimitusaika on kaksi päivää. Opiskelijoille annetaan pyydettäessä suomenkielinen todistus kurssin suorittamisesta. Todistuksen hinta on 6 euroa. Toimitusaika on noin viikko. Vieraskielisen todistuksen hinnasta sovitaan erikseen. Opiskelija saa pyytäessään myös numeroarvioinnin todistukseen, mikäli hänen suorittamansa kurssi korvaa muussa oppilaitoksessa suorittamiansa opintoja. Tällöin on syytä heti kurssin alussa selvittää opiskelijan oppilaitoksen kanssa arviointiasteikko sekä kriteerit, joilla arviointi suoritetaan. 15. Opinto-ohjelma ja markkinointi Kansalaisopiston opinto-ohjelma jaetaan kaikkiin Porvoon kaupungin ja Askolan kunnan kotitalouksiin elokuun puolivälissä. Opettajilta pyydetään kurssisuunnitelmat yleensä maalis-huhtikuussa ja niiden pohjalta laaditaan opinto-ohjelma yhteistyössä päätoimisten opettajien kanssa huhti-toukokuussa. Kurssisuunnitelma on tärkeä tietolähde opetuksen suunnittelussa, opintoneuvonnassa, tiedottamisessa ja opettajan ja opiskelijan sopiessa yhdessä kurssin tavoitteista ja sisällöistä ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Opettaja voi myös itse markkinoida omia kurssejaan. Hän voi pyytää esim. lehden toimittajaa vierailemaan opintoryhmässä tai tarjota muita jutunaiheita. Asiasta kannattaa sopia ainealueen vastuuopettajan kanssa. Taito- ja taideaineiden työnäyttely järjestetään joka kevät Porvoossa ja Askolassa. 16. Tietosuoja ja atk-tuki Työhön liittyvissä tietoteknisissä ongelmissa voi kysyä neuvoa opintoneuvojalta, joka toimii kansalaisopiston mikrotukihenkilönä. Tietosuoja kuuluu jokaisen suomalaisen perusoikeuksiin. Näiden perusoikeuksien turvaamiseksi opettajilta vaaditaan huolellisuutta ja tietämystä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että opiskelijan tietoja ei saa luovuttaa mihinkään tarkoitukseen ilman hänen lupaansa. Tietosuojan alaista tietoa ovat myös päiväkirjat ja opiskelijaluettelot, joita tulee säilyttää huolellisesti.

8 8 17. Yhteystiedot, päätoiminen henkilöstö ja vastuualueet Porvoon kansalaisopistossa on käytössä vastuualueet, jota kutakin hoitaa ainealueen vastuuopettaja. Ota siis yhteyttä häneen, jos Sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa. Yhteystiedot: Porvoon kansalaisopisto (KoMbi-talo) Mannerheiminkatu 15, PORVOO Toimisto avoinna: ma klo 9 18, ti to klo Opetuksettomina aikoina ma to klo 9 15 (loma-ajat). Puhelin: Kotisivut: Sähköposti: Pertti Jääskä, rehtori , päivystysaika ma klo Itämaiset terveyslajit tai (vain alla mainitut). Mika Pohjanen, apulaisrehtori, yhteiskunnallisten aineiden opettaja , päivystysaika ma klo Apulaisrehtori, yhteiskunnallisten aineiden opettaja, Askolan osaston johtaja, yhteiskunnalliset aineet, avoin yliopisto-opetus, tietotekniikka, IKIS-ohjelma, tilauskoulutus Aija Rasinkoski, kieltenopettaja , päivystysaika ke klo Kielet, tilauskoulutus Aila Vilander, tekstiilityönopettaja , päivystysaika ke klo Taitoaineet Petteri Vihavainen, taideaineiden opettaja , päivystysaika ma klo Kuvataide, teatteri- ja sanataide Piia Lipiäinen, liikunnan lehtori , päivystysaika ti klo Tanssi, hyvinvointi ja terveys Maria Linde, musiikinopettaja musiikki, päivystysaika ti klo ja ke klo Ritva Peltola, opistosihteeri, palkka-asiat Kaj Liljalehto, opintoneuvoja

9 9 Tilauskoulutus Kielikurssit, lisätietoja Aija Rasinkoski Muut kurssit, lisätietoja Mika Pohjanen 18. Opistolaiskunta Porvoon kansalaisopistossa toimii opistolaiskunta (Porvoon kansalaisopiston opistolaiskunta ry.), jonka toimintoihin kuuluvat mm. osallistuminen IKIS-tupaan ja opintoryhmien avustaminen rahallisesti. Opistolaiskunta avustaa opintoryhmiä mm. opintoretkikustannuksissa. Avustukset myönnetään kirjallisten hakemusten perusteella. Opistolaiskuntaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä opistolaiskunnan puheenjohtaja Tuula Karlssoniin, puh

10 10 Liite OPINTORYHMÄN ENSIMMÄINEN KOKOONTUMISKERTA Ensimmäinen kokoontumiskerta on sikäli tärkeä, että tällöin luodaan perusta koko kurssille. Sen vuoksi on hyvä muistaa seuraavat asiat: Esittele itsesi ryhmälle ja anna ryhmäläisten esittäytyä toisilleen. Muista ylläpitää avointa ilmapiiriä ja kannustaa kaikkia osallistumaan ryhmän toimintaan. Käy ryhmän kanssa opiston yleiset asiat läpi: - muistuta, että opinto-ohjelmassa on paljon hyödyllistä tietoa, mm. loma-ajat, - lukukauden pituus on syksyllä 11 viikkoa ja keväällä 13, - oppitunnin pituus on 45 min., - voit antaa kurssilaisille oman puhelinnumerosi, jos haluat heidän ilmoittavan poissaoloistaan. Kurssisuunnitelma Esittele oma kurssisuunnitelmasi opiskelijoille, toiveesi heidän omasta panoksestaan, asettamasi tavoitteet ja käyttämäsi opetusmenetelmät sekä -materiaalit. Kysele opiskelijoiden omia toiveita ja ajatuksia ja suhtaudu niihin arvostavasti. Sovi tämän keskustelun jälkeen ryhmän kanssa yhdessä kurssisuunnitelman toteuttamisesta ja tee siihen tarvittavat muutokset. Muista seurata tavoitteiden toteutumista! Käy opiskelijoiden kanssa palautekeskustelu kurssin päättyessä. Mikäli haluat kirjallisen kurssiarvion, pyydä toimistosta kurssiarviointilomakkeita.

OPETTAJAN OPAS 2015-2016

OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Järvenpään Opisto Kansakoulunkatu 1, 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2498 jarvenpaanopisto@jarvenpaa.fi www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Koulutustarveselvitykset Kurssiehdotus

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma.

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma. Sisällys Tervetuloa töihin!... 2 Yleistietoa opistosta... 3 Tiiviisti taloudesta... 4 Päätoiminen henkilöstö... 5 Lukuvuoden 2015-2016 aikataulu... 6 Perehdyttäminen... 6 Työsopimus... 6 Rikosrekisteriote...

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ Tuntiopettajan opas kevät 2014 ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ toimistot Enontekiö Kittilä Kunnan virastotalo Vanha kunnanvirasto Ounastie 165 Valtatie 28 99400 Enontekiö 99100

Lisätiedot

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto Opettajan muistilista 2014-2015 27.8.2014 Jokihelmen opisto Sisältö 1 TERVETULOA JOUKKOOMME JOKIHELMEN OPISTOON... 2 2 TOIMISTOT... 3 2.1 Opiston kotisivu ja sähköposti 3 3 HENKILÖSTÖ... 4 3.1 Opistosihteerit

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

Opettajaohjeet. Kuva Vesa Mikkola

Opettajaohjeet. Kuva Vesa Mikkola Opettajaohjeet Kuva Vesa Mikkola Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan Setlementti ry:n ylläpitämä Ahjolan kansalaisopisto on perustettu v. 1935. Kansalaisopisto on merkittävä osa Ahjolan Setlementin toimintaa.

Lisätiedot

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! Tervetuloa joukkoon! Mukavaa, että olet tullut tuntiopettajaksi opistoomme. Opiston opettajan työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Työssä tulee vastaan monia yllättäviäkin

Lisätiedot

Tuntiopettajan muistilista

Tuntiopettajan muistilista Tuntiopettajan muistilista Tervetuloa opettajaksi Huittisten seudun kansalaisopistoon! Opistomme palvelee Huittisten ja Harjavallan kaupungeissa sekä Punkalaitumen kunnassa. Opiskelijoita on vuosittain

Lisätiedot

TERVETULOA JOUKKOOMME. 3 3 3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT. 4 HENKILÖSTÖ. 4 4 16 4 5 OPETUSAJAT. 5 OPETTAJAN TYÖSUHDE JA PALKANMAKSU.

TERVETULOA JOUKKOOMME. 3 3 3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT. 4 HENKILÖSTÖ. 4 4 16 4 5 OPETUSAJAT. 5 OPETTAJAN TYÖSUHDE JA PALKANMAKSU. OPETTAJAN MUISTILISTA 2008-2009 SISÄLTÖ TERVETULOA JOUKKOOMME... 3 Toiminta-ajatus... 3 Visio...3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT... 4 HENKILÖSTÖ... 4 Rehtori ja aluerehtorit... 4 Päätoimiset opettajat ja

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011

Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011 Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011 Porvoo Askola http://city.porvoo.fi/kansalaisopisto Porvoon liikuntatoimi Porvoon kaupungin liikuntatoiminta Syksy 2010 Kevät 2011 HUOM! oma liite! SISÄLTÖ

Lisätiedot

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Meiltä löydät kaiken kodin kunnostamiseen - maalit - keraamiset laatat - tapetit - lattianpäällysteet - pienrauta Salo: Myllyojankatu

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 OPINTO-OPA 2015-2016 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Osaamiskeskus Kainuun Aalto Avoin yliopisto-opetus Avoin ammattikorkeakouluopetus Kansalaisopisto

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan OPAS

Aikuisopiskelijan OPAS Aikuisopiskelijan OPAS Pieksämäki Sisältö Oppilaitoksen esittely... 4 Toimipisteesi... 4 Aikuisopiskelun lähtökohtana aikaisempi osaaminen... 5 Opintojen suunnittelu ja oppimisen taidot... 5 Tutkinnon

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas

KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO Opettajan opas 2010 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 2 1. KOULUN TEHTÄVÄ... 2 2. YHTEISIÄ KÄYTÄNTEITÄ... 2 2.1. Virkavapaus ja poissaolot... 2 2.2. Koulutus,

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA rehtori Satu Nokelainen (09) 4258 3055 / 044 042 1753 apulaisrehtori Tuula Jantunen (09) 4258 3421 / 044 042 1389 opinto-ohjaajat Anna Kopra (09) 4258 3056

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 1, 00200 Helsinki Puhelin (0) 64 70 Fax. (0) 641 2727 E-mail: lyk.hki@edu.hel.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä ma-to klo -.30 ja pe -.00.

Lisätiedot