Opettajan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan opas 2015 2016"

Transkriptio

1 Opettajan opas Tervetuloa Raahe-opistoon! Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Raahe-opiston opettajaksi. Raahe-opisto toimii kahden kunnan alueella: Raahessa ja Pyhäjoella. Meillä on n opiskelijaa. Opistomme tuntimäärä on n tuntia vuodessa. Raahe-opiston toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Raahe-opisto edistää kuntalaisten omaehtoista itsensä kehittämistä ja elämänhallintaa, parantaa jatko-opiskelumahdollisuuksia sekä lisää sivistyksellistä tasa-arvoa moniarvoisessa ilmapiirissä elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen. Visio Raahe-opisto on vahvasti edistämässä viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta Raahen seutukunnassa. Kuntalaisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa opiston tarjoamiin palveluihin. Olemme suunnannäyttäjiä ennakkoluulottomissa yhteistyökuvioissa eri sidosryhmien kanssa. Opiston yhteystiedot Raahe-opisto, Kirkkokatu 28, Raahe Opistotalo Patala, Brahenkatu 17, Raahe verkkohellewi-ilmoittautuminen: https://www.opistopalvelut.fi/raahe/ Rehtori, Ritva Mattila Tekstiilityönopettaja, Anu Junes-Kähkölä Päätoiminen tuntiopettaja, Tuija Rajamäki Opistosihteeri, Maarit Lunki Opistosihteeri, Tarja Nikula Opistosihteerit Toimisto on avoinna arkisin klo Lukuvuoden ajat

2 Työsopimus Verokortti Syyslukukausi (11 viikkoa) Syysloma (viikko 43) Kevätlukukausi (14/15 viikkoa) Talviloma (viikko 10) Pääsiäisloma (viikko 14 15) Syys- ja talvilomalla ei pidetä tunteja. Kiirastorstaina ja pääsiäismaanantaina ei myöskään pidetä tunteja, eikä niitä ole laskettu tuntimäärään. Opiston ja tuntiopettajan välillä tehdään kirjallinen työsopimus kahtena kappaleena. Palauta toinen kappale opiston toimistoon. Toimita verokortti hyvissä ajoin ennen palkanmaksua, muutoin pidätys on 60 %. Palkat ja matkakorvaukset Verohallinnon tiedote. Palkat maksetaan jälkikäteen kuukausittain ja maksupäivä on kuukauden 7. päivä. Saat sähköisen palkkalaskelmasi verkkopankin kautta. Ilmoita toimistolle jos haluat kirjallisen palkkalaskelman. Maksamme palkat työsopimuksen mukaisesti kuukausittain ilman palkantilausta. Opettajan tulee ilmoittaa heti mahdolliset muutokset mitkä poikkeavat työsopimuksesta. Lukukauden viimeinen palkka maksetaan vasta päiväkirjan palauttamisen jälkeen. Päiväkirjan palautus välittömästi kurssin päättyessä on tärkeää, koska sillä on vaikutusta moneen asiaan mm. opiskelijoiden todistukset. Matkakorvaukset on laskutettava kahden kuukauden sisällä. Verolliset matkat: kotoa työpaikalle ja työpaikalta kotiin välisistä matkoista peritään vero. Ne maksetaan palkan yhteydessä joten toimita ne hyvissä ajoin. Laitamme ne eteenpäin palkkatoimistoon. Veroton matka: Työpisteestä toiseen matkasta pitää tehdä eri lasku. Sen syötämme toimistolla ja se voi tulla maksuun eri päivänä kuin palkka. V E R O H A L L I N T O Esikunta- ja oikeusyksikkö 1. Kansalaisopisto ei voi korvata matkakustannuksia kodin ja varsinaisen työpaikan välillä toimittamatta matkoista ennakonpidätystä ja sosiaaliturvamaksuja. 2. Kansalaisopisto saa korvata työntekijöille matkakustannusten korvauksia ennakonpidätystä ja sosiaaliturvamaksuja toimittamatta saman työnantajan kahden varsinaisen työpaikan välisistä matkoista. Tämä kustannus on työntekijälle kuitenkin veronalaista tuloa ja työnantajan on vuosi ilmoituksella ilmoitettava ko. kuluerä veronalaisena kustannuksen korvauksena. Työntekijä voi vaatia kulua omassa verotuksessa vähennettäväksi tulonhankkimiskuluna. Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

3 Tuntiopettajan työsuhde on määräaikainen ja kestää korkeintaan lukuvuoden kerrallaan. Tuntiopettaja otetaan kutakin lukuvuotta varten erikseen tekemällä hänen kanssaan sopimus. Hänet otetaan antamaan työsopimuksessa mainittua opetusta. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin. 1 oppitunti on 45 minuuttia. Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Tällaista muuta työtä on esim. näyttelyn tai esitysten valmistelu. Muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia. Tuntiopettajan irtisanominen Määräaikainen työsuhde voidaan lakkauttaa irtisanomalla. Kansalaisopistojen tuntiopettajien molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Pääasiallinen syy tuntiopettajan irtisanomiseen on opetustyön loppuminen opiskelijoiden vähyyden vuoksi. Opintoryhmissä vaadittavat opiskelijamäärät Päiväkirjat Opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti opintoryhmän vähimmäiskoko on Raahessa 10 opiskelijaa, Pyhäjoella ja Vihannissa 7. Mikäli ryhmään ei ensimmäisellä kerralla tule 7/10 opiskelijaa tai määrä on kolmella peräkkäisellä kerralla alle 7, ota yhteys rehtoriin. Huom! Opiskelijan keskeyttäessä kurssin, opettaja on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi opiston toimistoon. Opettaja on velvollinen pitämään opetustyöstä päiväkirjaa ja merkitsemään siihen oppilaan nimen ja opintopiirissä käydyt kerrat. Päiväkirja on virallinen asiakirja, joten merkitse vaadittavat tiedot huolellisesti ja oikein. Kirjoita myös lyhyt selostus tuntien sisällöstä. Tietoja tarvitaan mm. palkanmaksuun, todistusten antamiseen sekä kurssimaksujen perintään. Merkitse myös sijaiset päiväkirjaan. Pidä päiväkirja mukana jokaisella kerralla ja täytä se välittömästi. Oppituntien merkitseminen Jokaiseen oppituntiin tulee sisältyä opetusta vähintään 45 minuuttia. Kaksi ensimmäistä tuntia voidaan pitää ilman taukoa, jolloin kaksoistunnin pituus 2 x 45 min= 1½ tuntia. Kokoontumisajan ja paikan muuttaminen Jos joudut tekemään muutoksia opintoryhmäsi kokoontumisaikoihin ja

4 -paikkoihin, ilmoita ehdottomasti asiasta toimistoon. Kurssia koskevat muutokset Jos haluat muuttaa jotakin, esim. kurssin sisältöä ja tuntimäärää, ota yhteys sopimuksen tehneeseen opettajaan tai rehtoriin. Opettajan sairastuminen Opetustuntimäärät Kopiot Avaimet Sijaisen ottaminen Tiedottaminen Jos sairastut, ota yhteys viipymättä toimistoon opetuksen mahdollisen uudelleen järjestelyn vuoksi. Kirjoita päiväkirjaan merkintä sairaslomasta ja mahdollisesta sijaisesta. Päiväkirjassa on merkitty ryhmän enimmäistuntimäärä. Tähän voi tehdä muutoksia vain sopimalla rehtorin kanssa. Toimita päiväkirja välittömästi toimistoon kurssin tai luennon päätyttyä marras- joulukuussa viimeisen kokoontumiskerran jälkeen keväällä heti viimeisen kokoontumiskerran jälkeen Kopioinnista perittävät maksut: Mustavalkoiset: A4 kopio 0,40 / kpl, A3 kopio 0,60 / kpl ja kalvokopio 1,00 / kpl. Jos olet saanut johonkin opetustilaan avaimen, palauta se välittömästi kurssin päätyttyä. Sijaisen ottamisesta täytyy neuvotella rehtorin kanssa. Ohjelman muutoksista ja uusista kursseista työkauden aikana ilmoitetaan paikallislehtien opistopalstoilla ja opiston kotisivuilla Todistukset opiskelijoille Tuntipalkkiot Pyynnöstä annetaan jokaiselle todistus osallistumisesta opiston kursseille. Todistus on ilmainen kun se pyydetään heti kurssin päätyttyä, muulloin perimme 3,5 euroa/todistus. Kymmenen vuotta vanhemmista kursseista emme anna todistusta. Tuntiopettajan tuntipalkkiot ovat seuraavat: a) Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut 26,93

5 Määrävuosikorotus b) Tuntiopettaja, jolla on muu asetuksen (986/1998) mukainen tutkinto tai kelpoisuus 25,58 c) Muu tuntiopettaja 24,43 Kansan- ja Kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuuden omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5 % korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asianomaiselle tuntiopettajalle muutoin maksetaan. Opiston kuoron- ja orkesterinjohtajalle maksetaan tuntipalkkio b) kohdan perusteen mukaan, ellei hänen palkkioperusteeseen ole sovellettava edellä mainittua a) kohdan määräystä. Määrävuosikorotuksen (6 %) saa sellainen tuntiopettaja, joka on opettanut 16 viikkotuntia kolme vuotta. Määrävuosikorotusta on haettava kirjallisesti. Oikeus määrävuosikorotukseen alkaa seuraavan kuukauden alusta, jona määrävuosikorotukseen oikeuttava palvelusaika on täyttynyt. Määrävuosikorotukseen oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa ei oteta huomioon 30 päivää lyhyempiä palvelusaikoja. Vuosilomakorvaus ja lomaraha Sairausajan palkka Tuntiopettajan oikeus vuosilomaan ja lomapalkkaan ja lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain (162/2005) säännösten perusteella. Vuosilomakorvaus maksetaan opiston työkauden tai työsuhteen päättyessä. Jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa saman työnantajan muun palvelussuhteen perusteella, hänellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorvaukseen. Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan palkka KVTES:n V luvun 2 ja 8 mukaan. Muiden tuntiopettajien oikeus palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsopimuslain säännösten mukaan. Matkakustannusten korvaus / KVTES:n määräysten mukainen vähennys Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin: 1. Muussa kuin opiston sijaintikunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan matkasta kunnan ulkopuolelta sijaitsevasta asunnosta tai hänen kunnan ulkopuolella sijaitsevasta toimipaikastaan opiston työpisteeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää 6 kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.

6 2. Samassa kunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää 6 kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. Verokortti Rahatoimistoon tulee olla alkuperäinen päätoimen verokortti jos haluaa että vero peritään perusprosentin mukaan. Jos verokortista laitetaan kopio niin silloin vero menee sivutuloveroprosentin mukaan. Jos verokorttia ei toimiteta lainkaan niin veroa peritään automaattisesti 60 %. Ensimmäinen kokoontumiskerta Oppitunnit Arviointi Ensimmäisellä kokoontumiskerralla luot pohjan koko kurssille. Luo kurssille mukava ilmapiiri, ota kaikki kurssilaiset tasa-arvoisesti huomioon, kaikkien esittäytyminen on tärkeää. Esittele kurssisi tavoitteet ja toiveesi opiskelijoiden osallistumisesta sekä millaisia opetusmenetelmiä tulet käyttämään. On tärkeää ottaa huomioon opiskelijoiden omat toiveet ja kunnioitettava myös jokaisen omia tavoitteita. Oppitunnit pidetään opetusohjelman mukaisesti. Opetusaikoja ei voi muuttaa neuvottelematta ensin rehtorin kanssa. Tilavaraukset on tehty opetusohjelman mukaisesti. Jokainen opettaja huolehtii, että luokka on siistissä kunnossa oppitunnin jälkeen, huolehdi myös että ovet ja ikkunat ovat suljetut poistuessasi tilasta. Käy arviointikeskustelu kun kurssisi on päässyt hyvään vauhtiin. Keskustelun avulla saat arvokasta tietoa, onko opetuksesi ollut kurssilaisten toiveiden mukaista. Kurssin päätteeksi käy arviointikeskustelu ja kirjaa ylös opiskelijoiden palautteet ja mahdolliset toiveet tulevasta. Arvioinnit auttavat kehittämään omaa toimintaasi ja kehittymistäsi opettajana. Arviointi on osa opiston itsearviointia, jonka avulla parannamme toimintaamme jatkuvasti. Opiskelijoille lähetään kurssiarviointi sähköpostissa kurssin lopussa. Pyydä opiskelijoilta sähköpostiosoitteet kurssin alussa opiskelijalistaan tai ilmoittautumiskorttiin. Opintoseteli

7 Opetusministeriö on myöntänyt Raahe-opistolle määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien, senioriväestön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien sekä työttömien kurssimaksuihin. Maahanmuuttajien kotikunta on oltava Suomessa. Seteliä ei myönnetä esim. ulkomaalaisille, jotka ovat opiskelun vuoksi tilapäisesti Suomessa. Osa-aika eläkkeellä olevat eivät ole oikeutettuja saamaan opintoseteliä. Opintosetelillä voi maksutta osallistua yhdelle Raahe-opiston järjestämälle kurssille. Opintoseteli on henkilökohtainen. Opintoseteliä ei voi käyttää opintopassiin. Miten opintoseteliä haetaan Opiskelija ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä opiston toimistoon joko puhelimitse tai käymällä paikan päällä toimistossa. Opintosetelin hakuaika alkaa ja päättyy Liikunta ja kulttuurisetelit Turvallisuusasioita Smartum liikuntasetelit, Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit sekä TYKYkuntoseteli + liikuntaan ja kulttuuriin käyvät opistossamme maksuvälineeksi. Kurssimaksusta tulee lasku, joka käydään maksamassa seteleillä kaupungin kassalle, os. Rautatalo, Sovionkatu 9, 2. krs (klo 9-12). Opetustyössä kuten muissakin asiakaspalvelutyössä voi joskus joutua kohtaamaan väkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivalta ja uhkatilanteiden varalta on tärkeää, että tutustut heti alussa varauloskäynteihin. Uhkien ennakoinnissa ja konfliktien hallinnassa on tärkeää havainnoida sanatonta viestintää: ilmeet, eleet, äänen käyttö. Kiihtynyt ihminen menee yleensä henkilökohtaisuuksiin; älä reagoi niihin vaan säilytä mielesi rauhallisena. Ennakoi 1. Tallenna hätänumero kännykkään 2. Tallenna rehtorin numero kännykkään ( ) 3. Tutustu varauloskäynteihin ennakolta 4. Selvitä mistä löytyy lähin jauhesammutin ja mahdollinen sammutuspeite 5. Keskustele turvallisuusasioita opiskelijaryhmäsi kanssa heti ensimmäisellä kokoontumiskerralla Yleisiä ohjeita 1. Noudata aina työturvallisuusohjeita 2. Käytä kuulosuojaimia melua aiheuttavassa työssä 3. Käytä suojalaseja, jos teet sellaista työtä, että siitä voi lentää esim. lastuja 4. Laita työkalut paikoilleen aina käytön jälkeen 5. Ilmoita aina rehtorille tai oman alasi päätoimiselle opettajalle rikkoutuneista koneista tai laitteista

8 6. Liuottimien ja muiden haitallisten aineiden käsittelyssä käytettävä hengityssuojaimia ja suojakäsineitä 7. Huolehdi paloturvallisuudesta, selvitä alkusammutusvälineiden paikat ja käyttöohjeet 8. Muista hätänumero 112 TULIPALO Perehdy huolella kaikkiin palon varalta annettuihin toiminta- ym. ohjeisiin. Noudata niitä. Noudata ehdottomasti avotulen käyttöä koskevia määräyksiä (tupakointi, kynttilät, hitsaus, kuumennus/sulatus). Pidä poistumisreitit, käytävät porrashuoneet ja alkusammuttimien sekä sähkönjakokeskusten edustat vapaana kaikesta tavarasta. Älä peitä alkusammuttimien ja poistumisreittien merkintöjä. Huolehdi, että palo-ovet pidetään suljettuina. Irrota työajan päätyttyä verkosta sellaiset sähkölaitteet, joita ei käytetä työajan ulkopuolella. Älä peitä sähkökäyttöisiä lämmitys- ym. laitteita. Ilmoita viallisista sähkölaitteista huoltomiehelle. Toimita roskat ja jätteet niille varattuihin paikkoihin. Huolehdi, että roska-astiat ja -laatikot tyhjennetään mahdollisimman pian niiden täytyttyä. Tutustu sammutusvälineiden sijaintiin ja käyttöön. Tutustu poistumisreitteihin. Selvitä itsellesi kuinka paloilmoitus tehdään. MUUT ONNETTOMUUDET JA TAPATURMAT Noudata työkoneiden ja laitteiden turvallisuusohjeita. Noudata vaarallisten kemikaalien käsittelyä koskevia ohjeita sekä huolehdi aineiden asianmukaisesta merkinnästä. Käytä henkilökohtaisia suojaimiasi oikein. Tee työsi ergonomisesti oikeita työtapoja noudattaen. Pidä työympäristösi järjestyksessä ja siistinä. Ilmoita liukastumisvaaraa aiheuttavista paikoista huoltomiehelle. Ilmoita kaikista vaaratilanteista ja havaitsemistasi turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista esimiehellesi tai turvallisuusorganisaatioon kuuluvalle. Ilmoita katolta tippuvasta lumesta ja jäästä.

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi.

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi. Päivitetty 25.8.2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS TYÖVUODELLE 2015 2016 TERVETULOA JOUKKOOMME Tervetuloa opettajaksi Saarijärven kaupungin omistamaan kansalaisopistoon. Toimimme Saarijärven ja Kannonkosken alueilla.

Lisätiedot

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto Opettajan muistilista 2014-2015 27.8.2014 Jokihelmen opisto Sisältö 1 TERVETULOA JOUKKOOMME JOKIHELMEN OPISTOON... 2 2 TOIMISTOT... 3 2.1 Opiston kotisivu ja sähköposti 3 3 HENKILÖSTÖ... 4 3.1 Opistosihteerit

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

TERVETULOA JOUKKOOMME. 3 3 3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT. 4 HENKILÖSTÖ. 4 4 16 4 5 OPETUSAJAT. 5 OPETTAJAN TYÖSUHDE JA PALKANMAKSU.

TERVETULOA JOUKKOOMME. 3 3 3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT. 4 HENKILÖSTÖ. 4 4 16 4 5 OPETUSAJAT. 5 OPETTAJAN TYÖSUHDE JA PALKANMAKSU. OPETTAJAN MUISTILISTA 2008-2009 SISÄLTÖ TERVETULOA JOUKKOOMME... 3 Toiminta-ajatus... 3 Visio...3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT... 4 HENKILÖSTÖ... 4 Rehtori ja aluerehtorit... 4 Päätoimiset opettajat ja

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA lv 2015-2016 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT 3 2.1 Henkilötiedot...3 2.2 Työsopimus...4 2.3 Palkka, palkanmaksu ja matkalaskut...4 2.4

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ Tuntiopettajan opas kevät 2014 ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ toimistot Enontekiö Kittilä Kunnan virastotalo Vanha kunnanvirasto Ounastie 165 Valtatie 28 99400 Enontekiö 99100

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma.

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma. Sisällys Tervetuloa töihin!... 2 Yleistietoa opistosta... 3 Tiiviisti taloudesta... 4 Päätoiminen henkilöstö... 5 Lukuvuoden 2015-2016 aikataulu... 6 Perehdyttäminen... 6 Työsopimus... 6 Rikosrekisteriote...

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS 2015-2016

OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Järvenpään Opisto Kansakoulunkatu 1, 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2498 jarvenpaanopisto@jarvenpaa.fi www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Koulutustarveselvitykset Kurssiehdotus

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien)

1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien) VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSET KANSANOPISTOT REHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisät ja opetusvelvollisuudet (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen

Lisätiedot

Tuntiopettajan muistilista

Tuntiopettajan muistilista Tuntiopettajan muistilista Tervetuloa opettajaksi Huittisten seudun kansalaisopistoon! Opistomme palvelee Huittisten ja Harjavallan kaupungeissa sekä Punkalaitumen kunnassa. Opiskelijoita on vuosittain

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas Porvoon kansalaisopisto Tuntiopettajan opas 2014 2015 2 Porvoon kansalaisopisto Työvuosi 2014 2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö 1. Tervetuloa Porvoon kansalaisopistoon... 3 2. Kurssin laadunparantamissykli...

Lisätiedot

TUNTI- OPETTAJAN OPAS

TUNTI- OPETTAJAN OPAS TUNTI- OPETTAJAN OPAS Lukuvuosi 2015 2016 1 Tervetuloa tuntiopettajaksi Helsingin työväenopistoon! Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on jo yli 100 vuotta tarjonnut aikuisille yleissivistävää

Lisätiedot

Opettajaohjeet. Kuva Vesa Mikkola

Opettajaohjeet. Kuva Vesa Mikkola Opettajaohjeet Kuva Vesa Mikkola Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan Setlementti ry:n ylläpitämä Ahjolan kansalaisopisto on perustettu v. 1935. Kansalaisopisto on merkittävä osa Ahjolan Setlementin toimintaa.

Lisätiedot

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! Tervetuloa joukkoon! Mukavaa, että olet tullut tuntiopettajaksi opistoomme. Opiston opettajan työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Työssä tulee vastaan monia yllättäviäkin

Lisätiedot

ONNISTU OPISTON OPETTAJANA

ONNISTU OPISTON OPETTAJANA ONNISTU OPISTON OPETTAJANA Tervetuloa opettajaksi kansalaisopistoon! Iloiten opittu on parhaiten opittu! Olemme laatineet tämän oppaan Sinulle opettaja, jotta työsi alkaisi miellyttävästi ja sujuisi joustavasti.

Lisätiedot

JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6

JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6 JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6 SISÄLLYS YHTEYSTIETOJA... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA AIKOJA... 4 TIEDOTTAMINEN... 5 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT... 7 ARVIOINTI... 8 RANGAISTUSKÄYTÄNNÖT... 8 OHJAUS...

Lisätiedot

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus 2014 2015 Yhteystietoja Sisällysluettelo Hyria koulutus Oy / Hyria aikuiskoulutus Oy Torikatu 18 (PL 67) 05800 Hyvinkää Vaihde (019) 778 3000 info@hyria.fi Hyria

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas Lahden diakonian instituutti Opiskelijan opas syksy 2010 - kevät 2011 Sisällysluettelo 3 Rehtorin tervehdys 4 Mitä, missä ja milloin 4 Yhteystiedot 4 Aukioloajat 4 Aikataulut 5 Luokkatilat 7 Atk ja internet

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot