Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 1(8) Kehittämisehdotus Strategiamalli. Kehittämisehdotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 1(8) Kehittämisehdotus 29.11.2008. Strategiamalli. Kehittämisehdotus"

Transkriptio

1 Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 1(8) Strategiamalli

2 Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 2(8) Sisällys 1. Johdanto Kehittämisen kohteeseen liittyvää teoriaa Ydinideologia Strategian laadinta Strategian toimeenpano Kehittämiskohteen nykytila Kehittämistoimenpiteet Strategian laatimisen kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpiteiden ja strategian toteutussuunnitelma...6 Lähteet...8 Liitteet...8

3 Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 3(8) 1. Johdanto 2. Kehittämisen kohteeseen liittyvää teoriaa 2.1 Ydinideologia 2.2 Strategian laadinta Tässä kehittämisehdotuksessa on kuvattu strategisen johtamisen malli Suomen Saappaanheittoliitolle. Tämä malli on tarkoitettu keskustelun pohjaksi ja edelleen kehitettäväksi. Tämä on tehty Laurea - ammattikorkeakoulun strateginen johtaminen kurssin opiskelijatyönä ja esitelty kurssin ohjaajalle sekä muille opiskelijoille. Saappaanheittoliiton hallituksen päätös perustaa strategia erilaisuuteen on johtanut käyttämään sinisen meren strategiateoriaa viitekehyksenä strategian laadinnassa. Ydinideologian käsittelyn ja strategian toimeenpanon teoreettinen viitekehys on löytynyt Jouko Hannuksen kirjasta Strategisen menestyksen avaimet. Missio ja arvot muodostavat organisaation ydinideologian, jonka tulee olla kestävä, jatkuvuutta luova voima. Ydinideologian ei pitäisi muuttua muuten kuin merkittävän sisäisen tai ulkoisen muutospaineen käynnistämänä. (Hannus 2004, 31.) Missio määrittää mitä varten organisaatio on olemassa. Missiosta määritellään userin lyhyt ja pitkä muoto. Kansainväliset organisaatiot määrittävät mission yleensä vain englanninkielisenä välttääkseen mission muuttumisen erikielisissä käännöksissä. Lyhyttä muotoa hyödynnetään organisaation ulkoisen tunnettuuden lisäämisessä. Pitkä muoto kuvaa laajemmin organisaation perustehtävän. (Hannus 2004, 32.) Arvot edustavat asioita, joita organisaatiossa pidetään tärkeänä. Ne edustavat käyttäytymisnormeja, jotka ohjaavat henkilöstöä yllättävissä, mutta kuitenkin ennakoitavissa tilanteissa. Arvot pitää saada osaksi jokapäiväistä työtä. Henkilöistä, jotka eivät sitoudu organisaation arvoihin on luovuttava. (Hannus 2004, 33.) Sinisellä merellä tarkoitetaan markkina-aluetta, jossa ei ole vielä kilpailijoita. Punainen meri tarkoittaa markkina-aluetta, jossa kilpaillaan verisesti. (Kim, Mauborgne 2005, 24). Saappaanheittoliiton tapauksessa on siniselle merelle pääsemiseksi haettava painopisteet, joihin muut urheiluliitot eivät panosta. Sinisen meren strategia -kirjassa esitellään visuaaliset työkalut strategian laadintaan. Työkalut ovat: strategiaprofiili, neljä kysymystä ja nelikenttä. Näiden työkalujen avulla strategiasta voidaan hahmottaa visuaalinen kokonaiskuva ja sitä on helppo käsitellä eri osapuolien kanssa. Strategiaprofiilia tarkastellaan arvokäyrien avulla. Punaisella merellä kilpailevilla yrityksillä on samankaltainen arvokäyrä eli niillä on samat kilpailutekijät ja ne kilpailevat samoista asiakkaista. Sinisen meren yritykset luovat arvokäyrän, joka poikkeaa kilpailijoiden arvokäyrästä. Ensin muodostetaan alalla yleisesti vallitseva arvokäyrä alan päätekijöiden mukaan. (Kim, Mauborgne 2005, ) Sen jälkeen neljän kysymyksen avulla

4 Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 4(8) 2.3 Strategian toimeenpano 3. Kehittämiskohteen nykytila muodostetaan omalle yritykselle uusi siniselle merelle tähtäävä arvokäyrä. Kysymykset ovat: - Mitä alalla yleisesti käytettyjä tekijöitä poistetaan? - Mitä tekijöitä supistetaan selvästi alan normaalitasoon verrattuna? - Mitä tekijöitä korostetaan selvästi enemmän kuin alalla yleensä tehdään? - Mitä alalle täysin uusia tekijöitä luodaan? (Kim, Mauborgne 2005, 51.) Neljän kysymyksen viitekehystä voidaan täydentää nelikentällä, joka patistaa yrityksiä kysymään nämä neljä kysymystä ja luomaan uuden arvokäyrän (Kim, Mauborgne 2005, 57). Sinisen meren strategiassa arvokäyrän on erottava alan yleisestä arvokäyrästä ja siinä on oltava selvä painopiste. Erilaisuuden ja painopisteen lisäksi strategia tarvitsee vahvan, totuudenmukaisen ja mieleenpainuvan moton. (Kim, Mauborgne 2005, 59.) Osallistavaa strategiaprosessia korostetaan lähes kaikissa strategiaoppaissa. Niin myös Hannuksen mukaan strategian pelkistäminen ja vuorovaikutteinen, innostava viestintä ovat keskeinen asia strategian toimeenpanoa. Strategiasta on tehtävä hyvä tarina. Tarinan pitää puhutella ja innostaa eri sidosryhmiä. Onnistuessaan hyvä tarina saa aikaan tunteen tällaisen tulevaisuuden luomisessa minäkin haluan olla mukana. Strategiasta tulee viestiä vapaamuotoisissa, vuorovaikutteisissa keskusteluissa, joissa käsitellään ihmisläheisesti strategian konkreettisia vaikutuksia, organisaation tarkoitusta, arvoja ja strategisia kyvykkyyksiä yksilön ja henkilöiden näkökulmasta. (Hannus 2004, 218.) Kohdeorganisaatio: Suomen Saappaanheittoliitto ry perustettu aktiiviheittäjiä jäsenmaksun maksaneita seuroja 31 ( jäsenmaksun maksaneita seuroja 36) kilpailuihin osallistuneita seuroja 81 ( kilpailuihin osallistuneita seuroja 89) Katto-organisaatio on International Boot-throwing Association (IBTA), johon kuuluu kahdeksan maan liitot (Suomi, Viro, Ruotsi, Venäjä, Saksa, Italia, Ranska, Belgia). Liittymässä vuonna 2009 Puola ja Uusi-Seelanti. IBTA on perustettu vuonna 2007 kilpailuja IBTA:n jäsenmaissa 186, joista Suomessa 163 (2008: 201, joista Suomessa 174) Lajia on pidetty suuren yleisön keskuudessa vain kyläkilpailujen hauskana huvina. Lajilla on kuitenkin ollut jo vuosia tarkat kilpailusäännöt, tilastointi ja tulosvalvonta. Kilpailujen järjestämiseen, tulospalveluun ja tilastointiin on kehitetty nettipalvelu, jonka avulla kilpailuihin ja tuloksiin liittyvä toiminta on automatisoitu. Välinekehitys on myös muutaman vuoden aikana ollut voimakasta. Suomen saappaanheittoliitto on yhteistyössä italialaisen saappaan valmistajan kanssa kehittänyt erityisesti heittourheiluun soveltuvan saappaan. Voimakas välinekehitys sekä kilpailu-, tulos- ja tilastovalvonta on ehkä vaikuttanut siihen, että osa lajin vaikuttajista on alkanut painottaa huippu-urheilua hauskuuden ja mukavan yhteisöllisen harrastustoiminnan kustannuksella. Tämän vuoksi saappaanheittoliiton hallitus on päättänyt

5 Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 5(8) korostaa erilaisuutta ja hauskanpitoa ensisijaisena lajin tavoitteena. Osa hauskuutta on myös se, että rankingissa voi seurata omaa kehitystään ja sijoituksiaan ja luottaa siihen, että tulokset ovat oikeudenmukaisesti käsiteltyjä. Saappaanheittoliitolla ei ole ollut kirjattua visiota ja strategiaa. Suuntaviivoista on kuitenkin keskusteltu ja niitä on toteutettu vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin kirjattujen linjausten avulla. Viimeisen kolmen vuoden aikana on toimintasuunnitelmissa kuvattu toiminnan painopisteet. Liitolla on ollut toimintasuunnitelmaan kirjattuna myös teema näille vuosille. Teemat ovat olleet: naisheittäjät, harrastajat ja talkootyö. Vuoden 2009 teemaksi on valittu kansainvälinen viestintä. Strategian ja vision tila syksyllä 2008 Saappaanheittoliiton hallitus on päättänyt kokouksessaan , että liiton strategia perustetaan omaan erilaisuuteen. Alustava esitys visioksi vuoteen 2015: Saappaanheitto on maailman hauskin urheilulaji. Keskeiset strategian käsitteet: - erilaisuus - edelläkävijyys - ylivertainen hauskuus - modernisuus - kansainvälinen saappaanheittoperhe (verkosto) Keskeiset strategian elementit: - motto - iskulauseet - visio - tavoitteet - arvot Saappaanheittoliitossa ei ole ollut työkaluja strategian laatimiseen. Toiminnan ohjailuun käytetään liiton nettisivuja tarjoamalla urheiluautomaatiopalvelua, luomalla verkostoa ja tarinoita kertomalla. Ensimmäinen visioon liittyvä kirjoitus liiton nettisivuilta löytyy vuoden 2006 kesäkuulta. Strategiasta ja visiosta on kuitenkin vilkkaammin keskusteltu vasta vuoden 2008 aikana. Syksyllä 2008 keskusteluun nostettiin sinisen meren strategia. Se on innostanut lisää keskustelijoita mukaan. Termi sininen meri on kytketty keskusteluissa moniin yhteyksiin ihan konkreettisessakin mielessä, esim. Tyynenmeren rannalle valmistellaan ensi talveksi Sinisen meren kisoja. Strateginen johtaminen tarvitsee kehittämistä seuraavilla alueilla: - strategian laatiminen - strategian toteuttamisen suunnittelu - strategian toteuttaminen Suomen saappaanheittoliitto on keskeisin toimija IBTA:ssa. Sen vuoksi kansainvälisyys on yksi painopistealue strategiassa. Suomen Saappaanheittoliiton strategiasta voidaan myöhemmin kehittää strategia IBTA:lle.

6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 6(8) 4. Kehittämistoimenpiteet 4.1 Strategian laatimisen kehittämistoimenpiteet Tavoite on kehittää lajia niin, että kaikki ikäryhmät, kaikissa yhteiskuntaluokissa, kaikissa maailman maissa löytävät lajin ja kiinnostuvat siitä niin paljon, että alkavat sitä harrastaa. Ideana on, että jokaisella on oikeus henkilökohtaisesti kokea onnistumisen ilo ja yhteisöön kuuluminen, sen sijaan, että istuu kotona yksin passiivisesti katsomassa TV:sta toisten onnistumisia. Ennen strategian laadintaa tarkistetaan ja kiteytetään Saappaanheittoliiton missio ja arvot. Saappaanheittoliitto ei ole aiemmin tehnyt varsinaisesti strategiatyötä, joten kehittämistoimenpiteinä kuvataan ehdotus siitä miten strategia laaditaan. Strategia laaditaan ja kuvataan sinisen meren työkalujen avulla. 1. Strategiaprofiili luodaan vertaamalla muiden urheiluliittojen arvokäyrää saappaanheittoliiton arvokäyrään. Ensimmäinen ehdotus strategiaprofiilista muodostettiin seuraavasti: Valittiin strategiaprofiilin tekijäehdokkaat. Vertailuun käytettiin Suomen urheiluliiton (SUL) ja miekkailuliiton arvokäyrää. - SUL sen vuoksi, että siihen kuuluvat kiekonheittäjät, keihäänheittäjät, moukarinheittäjät ja kuulantyöntäjät, jotka ovat heittäjäominaisuuksiensa vuoksi myös potentiaalisia saappaanheittäjiä. SUL:n painopistealueet löytyivät SUL:n nettisivuilta. - Miekkailuliitto sen vuoksi, että se on pienlajiliitto, jolla tiedettiin olevan strategian ja joka löytyi netistä. Sekä miekkailuliitto että saappaanheittoliitto kuuluvat SLU:n (Suomen Urheilu ja Liikunta) pienlajiliittoihin. 2. Neljän kysymyksen ja nelikentän avulla selvitetään mistä luovutaan ja mihin panostetaan sekä miten arvokäyrää on korjattava. Vaikka käsittelyn pohjaksi tehdyssä strategiaprofiilissa saappaanheittoliiton arvokäyrä muodostui jo ennestään valitun toimintalinjan ansiosta vertailuliittojen arvokäyrästä poikkeavaksi, tehtiin malliksi nelikenttäanalyysi, johon kirjattiin mitä asioita on poistettava, mitä supistettava, mitä korostettava ja mitä luotava, jotta muista lajeista eroavaa arvokäyrää ja painopistettä voidaan edelleen vahvistaa. 3. Kehitetään innostava, selkeä ja mieliin painuva motto. Liitteessä 1 on esitetty keskustelun pohjaksi edellä kuvatulla tavalla muodostettu strategiaprofiili ja muita strategian elementtejä. 4.2 Kehittämistoimenpiteiden ja strategian toteutussuunnitelma Strategian toimeenpanossa käytetään viitekehyksenä Hannuksen kirjassa kuvattuja periaatteita. Osallistava strategian laadinta ja innostava viestintä ovat keskeisiä asioita Hannuksen mukaan.

7 Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 7(8) Saappaanheittoliiton jäsenet ovat maantieteellisesti hajallaan ympäri Suomea. Tämän vuoksi tehokkain osallistamis- ja viestintäväline on liiton nettipalvelu. Strategian toteutus painottuu julkaisuihin, tarinan kerrontaan ja keskusteluun netissä. Toteustusvaiheet: 1. Hallitus päätti kokouksessaan pohjata strategian erilaisuuteen - erottumiseen muista urheilulajeista. 2. Hallituksen päätöksen pohjalta strategian ensimmäiset hahmotelmat luovat toiminnanjohtaja ja liiton puheenjohtaja keskinäisissä keskusteluissa. Viitekehykseen perehtyminen on toiminnanjohtajan vastuulla, joten hän ohjailee strategiatyön etenemistä ja vastaa strategiaan liittyvästä kirjallisesta viestinnästä. 3. Toiminnanjohtaja julkaisee strategia- ja visiohahmotelmia nettipalvelussa kommentoitavaksi ensimmäisistä vaiheista lähtien ja tukee strategiaa tarinoilla. 4. Strategian kehittämisessä huomioidaan hahmotelmasta käyty keskustelu. 5. Sinisen meren strategian työkalujen avulla kuvattu strategiahahmotelma julkaistaan nettipalvelussa strategiakeskustelun pohjaksi. (Liite 1.) 6. Liiton johto alkaa toimia strategiahahmotelman mukaisesti tekemällä nettipalveluun julkaisuja, jotka kannustavat muitakin julkaisemaan hauskoja, positiivisia kirjoituksia, runoja, tarinoita, kuvia ja videoita, jotka kannustavat kaikkia toimimaan vision saavuttamiseksi. 7. Kaikkien osallistumismahdollisuuden turvaamiseksi, sitoutumisen kasvattamiseksi ja esteiden voittamiseksi strategia keskustelulle varataan riittävästi aikaa. (Keskustelu on käynnistetty kunnolla lokakuussa Aiemmasta suunnitelmasta poiketen strategiaa ja visiota ei vahvisteta syyskokouksessa 2008 vaan kevätkokouksessa 2009.) 8. Johto ylläpitää positiivista henkeä ja strategian toteuttamiseen tähtäävää julkaisutoimintaa netissä ja käy strategiakeskustelua kilpailukauden aikana myös kilpakentillä. 9. Strategian ja vision toteutumisen turvaamiseksi liiton hallitus on nimennyt vuoden 2009 kansainvälisen viestinnän teemavuodeksi. 10. Liiton johto kokoaa liiton mediapersoonista viestintätyöryhmän. Ryhmä on tavoitteena saada toimimaan kevään 2009 aikana. 11. Strategian toteutustoimenpiteet kirjataan vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. 12. Syyskuussa 2009 hallitus kokouksessaan käsittelee strategian tilannetta. Tekee tarvittavat korjausehdotukset syksyn 2009 syyskokoukseen ja vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan.

8 Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 8(8) Lähteet Kim, W. Chan, Mauborgne R Sinisen meren strategia. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy Hannus, J Strategisen menestyksen avaimet. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy Liitteet Liite 1: Strategiahahmotelma Liite 2: Esittelykalvot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ

OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ OSALLISTUMINEN JA VIESTINTÄ TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektin koordinoijina toimivat

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA

Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Matkailun koulutusohjelma 2009 SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Nuotio, Maija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot