KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUS JOENSUUN (KIIHTELYSVAARA, PYHÄSELKÄ, TUUPOVAARA), KITEEN (KESÄLAHTI), TOHMAJÄRVEN JA RÄÄKKYLÄN VESISTÖALUEILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUS JOENSUUN (KIIHTELYSVAARA, PYHÄSELKÄ, TUUPOVAARA), KITEEN (KESÄLAHTI), TOHMAJÄRVEN JA RÄÄKKYLÄN VESISTÖALUEILLA"

Transkriptio

1 1 (11) TUTKIMUSSUUNNITELMA KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUS JOENSUUN (KIIHTELYSVAARA, PYHÄSELKÄ, TUUPOVAARA), KITEEN (KESÄLAHTI), TOHMAJÄRVEN JA RÄÄKKYLÄN VESISTÖALUEILLA V Joensuun seudun ympäristöterveydenhuolto

2 2 (11)

3 3 (11) Versiohistoria: Versio nro Päiväys Tekijä Yhteistyössä Ari Parviainen Anneli Parviainen Ari Parviainen Kokous: ELY-keskus: Mononen Paula ja Rouvinen Juha, Pienryhmä: Eeva Rautiainen, Markku Miettinen, Päivi Karinen ja Ari Parviainen Ari Parviainen Anneli Parviainen Ari Parviainen Piritta Hirvonen Pienryhmä: Eeva Makkonen, Eeva Rautiainen, Markku Miettinen, Päivi Karinen

4 4 (11) Tiivistelmä Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille mukaisesti yhteistoiminta-alueella toteutetaan kalojen elohopeapitoisuus-valvontahanke. Valvontahankkeen tavoitteena on selvittää kalojen elohopeapitoisuuksia Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueella, kolmena eri valvontatutkimuksena. Jokaisesta tutkimushankkeesta laaditaan erillinen suunnitelma ja loppuraportti. Ensimmäisen vaiheen tutkimushankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2011 ja toteutettiin vuonna Tutkimusalueena oli Pielisjoen, Pielisen, Höytiäisen, Koitereen ja Koitajoen vesistöalueet. Tutkimus oli jatkoa vuosien 2001 (Koitajoki/Pielisjoki) ja 2005 (Ylä-Karjala) tehtyjen kalojen elohopeapitoisuustutkimuksille. Tuolloin tutkimukset toteutti Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitos. Ensimmäisen vaiheen rahoittajina toimivat Vattenfall Oy (Pamilo Oy), Vapo Oy, Enocell Oy, Kuurnan Voima Oy, Metsähallitus, Tornator, ELY-keskus, Koitajoen, Koitereen, Pielisen ja Pielisjoen kalastusalueet, Joensuun kaupunki, Ilomantsin, Juuan ja Kontiolahden kunnat. Tutkimuksen toteutti Joensuun seudun ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon elintarviketiimi on perustanut hankkeen toisen vaiheen suunnittelutyöryhmän, johon kuuluvat Markku Miettinen, Päivi Karinen, Eeva Rautiainen ja Eeva Makkonen. Mukana suunnittelussa on ollut ympäristöteknologian opiskelija Ari Parviainen sekä toteutuksessa luonnontieteiden kandidaatti Piritta Hirvonen. Valvontahankkeen toisen vaiheen tavoitteena on selvittää kalojen elohopeapitoisuuksia Joensuun (Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara), Kiteen (Kesälahti), Rääkkylän ja Tohmajärven vesistöalueilla. Kalojen keräysaika helmikuun elokuun 2013 aikana. Keräyspisteet: Joensuu, Hammaslahti, Kiihtelysvaara, Kitee ja Tuupovaara. Näytteenotosta on erillinen ohje (liite 2). Tutkittavina kalalajeina ovat ahven, hauki ja kuha. Valvontahankkeen loppuraportointi valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä.

5 5 (11) SISÄLLYS 1 JOHDANTO ELOHOPEAN KERTYMINEN JA VAIKUTUKSET PROJEKTIN TAVOITTEET TUTKIMUSSUUNNITELMA... 8 Tutkimuksen toteuttaminen... 9 Näytteiden tutkiminen... 9 Rahoitussuunnitelma PROJEKTIN AIKATAULU LAADUNVARMISTUS JA LOPPURAPORTIN HYVÄKSYMINEN YHTEYSTIEDOT LÄHDELUETTELO LIITE 1. Taulukko tutkittavista vesistöistä ja kalalajeista LIITE 2. Näytteenotto-ohje

6 6 (11) 1 JOHDANTO Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa on vuosille suunniteltu toteutettavaksi kalojen elohopeapitoisuustutkimus valvontahanke. Hanke on tarkoitus toteuttaa koko valvonta-alueella, kolmena eri valvontatutkimuksena. Jokaisesta tutkimushankkeesta laaditaan erillinen suunnitelma ja loppuraportti. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin Pielisjoen, Pielisen, Höytiäisen, Koitereen ja Koitajoen vesistöalueet vuonna Tutkimus oli jatkoa vuosien 2001 (Koitajoki/Pielisjoki) ja 2005 (Ylä-Karjala) tehtyjen kalojen elohopeapitoisuustutkimuksille. Toisen vaiheen tutkimushankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2012 ja hanke toteutetaan vuonna Tutkimusalueena on Joensuun (Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara), Kiteen (Kesälahti), Rääkkylän ja Tohmajärven vesistöalueet. Tutkimus on jatkoa vuoden 2004 (Jänisjoki) tehdylle kalojen elohopeapitoisuustutkimukselle. Tuolloin projektin rahoittajina toimivat Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Vapo Oy, Pohjois-Karjalan TE-keskuksen kalatalousyksikkö, Tuupovaaran kunta, Jänisjoen kalastusalue sekä Keskijärven, Kiihtelyksen, Oskolan, Eimisjärven, Kinnasniemen ja Koveron kalavesien osakaskunnat. Jänisjoen tutkimuksen toteutti Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitos vuonna Ahvenen elohopeapitoisuus on merkittävä vesistöeliöstön ympäristölaatunormi EU:n alueella pintavesien ekologisen tilan luokittelussa, josta syystä ahven on ensisijaisena kalalajina elohopeahankkeessa. Tutkimusalueella ei ole velvoitetarkkailukohteita. 2 ELOHOPEAN KERTYMINEN JA VAIKUTUKSET Elohopea (Hg) on myrkyllinen raskasmetalli, jonka eri muodoista metyylielohopea on haitallisin stabiilisuutensa, rasvaliukoisuutensa ja ioniominaisuuksiensa vuoksi. Elohopean leviämiseen vaikuttavat luonnon ja ihmistoiminnan lähteet ja prosessit. Elohopea leviää osin kaasumaisena ilman kautta kaukokulkeutumana. Merkittävimpiä päästölähteitä ovat metalliteollisuus, kemianteollisuus, elohopeaa sisältävät tuotteet, jätehuolto, energiantuotanto ja kivihiilen poltto. Suomen elohopealaskeumasta on peräisin vain 5-10 % kotimaisista päästölähteistä. Ilmalaskeumasta peräisin oleva elohopea kertyy pääasiassa metsämaiden orgaaniseen pintakerrokseen. Boreaalisiin eli pohjoisiin metsäjärviin kertyvä elohopeakuorma riippuu valuma-alueen ja järven pinta-alasta sekä valuma-alueelta peräisin olevasta elohopeasta. Soiden osuuden kasvaessa valuma-alueen pinta-alasta, metyylielohopean osuus kuormasta kasvaa. Metyylielohopean tuotanto eli metylaatio on soilla mineraalimaihin verrattuna korkeampi. Metsänhoitotoimenpiteet, kuten avohakkuut ja maanmuokkaukset sekä vesistöjen säännöstely ja tekoaltaat voivat lisätä elohopean liikkeelle lähtöä maaperästä ja siten kasvattaa alapuolisten järvien kokonaiselohopea- ja metyylielohopeakuormaa. Veden alle joutunut metsämaa vapauttaa humuksesta ja turpeesta epäorgaanista elohopeaa ja orgaanista metyylielohopeaa veteen ja lisää elohopean metyloitumista. Valumavesien ja ilmalaskeuman lisäksi metyylielohopeaa syntyy järvien hapettomassa sedimentissä ja vedessä. Sedimentin metylaationopeus on moninkertaista järviveteen verrattuna. Ihmisen toiminnasta johtuva ympäristön elohopeakuormituksen arvioidaan olevan noin kaksi kertaa suurempi kuin luonnollinen elohopean kierto.

7 7 (11) On havaittu, että metyloitumista (eli muuntumista orgaaniseksi elohopeayhdisteeksi) tapahtuu kaikkialla, missä elohopea esiintyy yhdessä mikro-organismien kanssa. Kalojen elimistöön elohopea kertyy joko suoraan vedestä (pääasiassa kidusten kautta) tai ravinnon mukana. Petokaloihin ravinnon kautta tulevalla kertymällä on huomattavasti suurempi merkitys, sillä metyylielohopea rikastuu ravintoketjussa. Niinpä korkeimmat elohopeapitoisuudet on todettu petokaloissa, jotka syövät muita kaloja (kuten hauki, ahven ja kuha). Metyylielohopea poistuu kalojen elimistöstä erittäin hitaasti. Sen puoliintumisajaksi on arvioitu noin kaksi vuotta, minkä vuoksi elohopeapitoisuus nousee kalan iän ja samalla koon myötä. Ihmiset saavat suurimman osan elohopeasta ravinnosta, ja noin % kalasta. Kalaan kertyneestä elohopeasta 90 % on metyylielohopeaa, joka on myrkyllisin epäorgaanisen elohopean yhdisteistä. Ihmisessä metyylielohopea vaikuttaa keskushermostoon. Elohopeamyrkytyksen oireina voi olla mm. käsien vapina, tunto-, näkö-, kuulo- ja puhehäiriöt, raajojen puutuminen, unettomuus ja keskittymiskyvyn häiriöt. Riskiryhmän muodostavat erityisesti raskaana olevat naiset, sillä metyylielohopea läpäisee myös istukan ja kulkeutuu sikiön aivoihin. Kehittyvä sikiö on huomattavasti aikuista herkempi metyylielohopean vaikutuksille. Elohopea kertyy elimistöön, koska sen erittyminen on hyvin hidasta. Säännöllisessä pitkäaikaisessa kalankäytössä saavutetaan tasapainotila noin yhdessä vuodessa, jolloin elohopean saanti on yhtä suuri kuin sen poistuminen elimistöstä. Tasapainotilassa elimistöön kertynyt elohopeamäärä on noin satakertainen päiväsaantiin verrattuna. Ihmiseen kertynyt elohopeamäärä on helposti arvioitavissa hiusten elohopeapitoisuuden perusteella. Aikuiselle ihmiselle metyylielohopean väliaikainen korkein siedettävä viikoittainen saanti (PTWI) on 1,6 µg ruumiinpainokiloa kohden (JECFA = WHO:n alainen lisä- ja vierasaineasiantuntijaelin) ja epäorgaanisen elohopean PTWI 4µg/kg rp/viikko (JECFA 2010). Kalojen elohopean enimmäispitoisuuksista on määräyksiä EU:n komission asetuksissa (EY) N:o 1881/2006 ja sen muutoksessa (EY) N:o 629/2008 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta. Asetuksen mukaan hauen hyväksyttävä elohopean enimmäismäärä on 1,0 mg/kg ja muissa kalastustuotteissa 0,5 mg/kg.

8 8 (11) 3 PROJEKTIN TAVOITTEET Valvontahankkeen tavoitteena on selvittää vesistöalueiden kalojen elohopeapitoisuuksia ja mahdolliset muutokset edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Valvontahankkeen tavoitteena on saada tietoa kuluttajille, kalastajille ja valvontaviranomaisille. Tärkeänä tavoitteena on myös lisätä kalan turvallista käyttöä. 4 TUTKIMUSSUUNNITELMA Tutkimusalueeseen kuuluu vesistöalueita Joensuun kaupungin (Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Tuupovaara), Kiteen kaupungin (Kesälahti), Rääkkylän ja Tohmajärven kunnista. Tutkimusalueella on maa- ja metsätalouden hajakuormituksen lisäksi turvetuotantoalueita. Alueella on myös viisi vesivoimalaitosta, teollisuuslaitoksia ja jäteasemia. n mukaan kustakin vesistöstä näytteitä on tarkoitus ottaa eri kalalajeista (ahven, hauki ja kuha) suuruusluokittain. Elohopeamääritykset tehdään kokoomanäytteistä (1 kokoomanäyte = 10 kalanäytettä). Näytteet pyritään saamaan alueen kalastajilta ja kalastuksen harrastajilta. Kohteina toimivat aiempien 2004 tutkimusten vesistöalueet ja lisäksi veden kirkkauden ja järven pinta-alan perusteella valitut vesistöt. Vähähumuksisista eli kirkkaista (väriluku alle 30 mg Pt/l) vesistöistä tutkitaan yhdet kokoomanäytteet jokaista kalalajia kohden. Humuspitoisista ja runsashumuksisista (väriluku yli 30 mg Pt/l) ja pinta-alaltaan alle kahden neliökilometrin vesistöistä tutkitaan yhdet ja pinta-alaltaan yli kahden neliökilometrin vesistöistä tutkitaan kahdet kokoomanäytteet jokaista kalalajia kohden. Taulukko tutkittavista vesistöistä, väriluvuista, vesistöjen pinta-aloista, kalalajeista, kokoluokista ja määristä on liitteessä 1. Tutkittavat vesistöalueet: 1. Eimisjärvi-Lauttalammit Tuupovaara 2. Korpijärvi Tuupovaara 3. Kinnasjärvi Tuupovaara 4. Jänisjoki (Vääräkoski- valtakunnan raja) Tohmajärvi 5. Ylinen Kiihtelysvaara 6. Melakko-Loitimo Kiihtelysvaara 7. Palojärvi Kiihtelysvaara 8. Jukajärvi Kiihtelysvaara 9. Keskijärvi Kiihtelysvaara 10. Pieni-Onkamo Pyhäselkä 11. Pyhäselkä Pyhäselkä 12. Tohmajärvi Tohmajärvi 13. Kiteenjärvi Kitee 14. Orivesi (Puhoslahti) Kitee 15. Ätäskö Kitee 16. Puruvesi (Hummonselkä) Kesälahti 17. Pyhäjärvi Kesälahti 18. Karjalanjärvi Kesälahti 19. Suuri-Onkamo Rääkkylä 20. Orivesi (Jänisselkä) Rääkkylä

9 9 (11) TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Kalastusalueen kalastajat ja kalastuksen harrastajat toimittavat kalanäytteet näytteiden keräyspisteisiin, jotka sijaitsevat seuraavasti: Joensuun seudun ympäristöterveydenhuolto, Jokikatu 8, 4 krs Joensuu Joensuu (Pyhäselkä), Pyhäselän palvelupiste, Hammaslahdentie 2, Hammaslahti Joensuu (Tuupovaara), Tuupovaaran palvelupiste, Virastotie 10, Tuupovaara Joensuu (Kiihtelysvaara), Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2, Kiihtelysvaara Kitee (Kesälahti), Rääkkylä ja Tohmajärvi: Joensuun seudun ympäristöterveydenhuolto, Kiteen toimipaikka, Ilmarisentie 5, Kitee Keräyspisteiden ylläpitämisestä ja näytteiden lähettämisestä huolehtii alueen terveystarkastaja ja mahdollisesti projektityöntekijä. NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN Kalanäytteiden analysoinnista vastaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Kalat käsitellään näytteenotto-ohjeen (Liite 2) mukaisesti tutkimusta varten. Näytteiden tutkimisesta on saatu analysointitarjous. RAHOITUSSUUNNITELMA Hankkeen alustava kustannuslaskelma (ei sisällä ALV) Näytekustannukset (pakkaus, keruu yms.) Hg-analyysit Laboratorion käsittelykulut 200 Henkilökulut (0,3 htv) Muut kulut (hallinto- ja toimistokulut) Yhteensä Ehdotus kustannusten jakautumiseksi eri rahoittajatahojen kesken (veroton hinta): Vapo Oy ELY-keskus Kalastusalueet/osakaskunnat Joensuun Kaupunki Rääkkylän kunta Tohmajärven kunta 500 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 800 Kiteen Vesikunta Oy 500 Joensuun Vesi 500 Stora Enso/ Kiteen saha 300 Selkien kyläyhdistys 500 Yhteensä

10 10 (11) 5 PROJEKTIN AIKATAULU Rahoitus Näytteiden keräys: Tutkimustulokset: Loppuraportti: LAADUNVARMISTUS JA LOPPURAPORTIN HYVÄKSYMINEN Laadunvarmistus toteutetaan noudattamalla mahdollisimman tarkasti projektisuunnitelmassa määriteltyjä työvaiheita ja -menetelmiä sekä aikatauluja. Näytteet analysoidaan Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n kautta laboratoriossa, joka on akkreditoitu. Projektin loppuraportin hyväksyy elintarviketiimi. Hyväksymisen jälkeen tutkimuksen loppuraportti julkaistaan Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon julkaisuna sähköisenä versiona ja kirjallinen versio toimitetaan rahoittajille. 7 YHTEYSTIEDOT Joensuun seudun ympäristöterveydenhuolto: Joensuu: Markku Miettinen, terveystarkastaja, , Eeva Rautiainen, terveystarkastaja, , Kitee (Kesälahti), Rääkkylä ja Tohmajärvi: Eeva Makkonen, terveystarkastaja, , Aki Hirvonen, terveystarkastaja, , Lea Ursin, terveystarkastaja, , Projektityöntekijä/vs.terveystarkastaja Piritta Hirvonen, ,

11 11 (11) 8 LÄHDELUETTELO Huuskonen, Hannu Kalojen elohopeapitoisuus Pielisjoessa ja Koitajoen vesistöalueella. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita. N:o 3/2001. Moniste. Huuskonen, Hannu 2004, Kalojen elohopeapitoisuus Jänisjoen alueella. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita. N:o 6/2004. Moniste Huuskonen, Hannu Kalojen elohopeapitoisuus Ylä-Karjalassa. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita. N:o 4/2005. Moniste. Porvari. P & Verta, M. 1993: Elohopea ympäristössä ja tekoaltaissa kirjallisuuskatsaus ja arvio Vuotoksen tekoaltaan hauen elohopeapitoisuuden kehittymisestä. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja sarja A 162. Witick, A., Salo, H. & Hallikainen, A. 1995: Keski-Suomen läänin järvikalojen elohopeapitoisuudet. Elintarvikevirasto Tutkimuksia 2/ s. + liitteet. Verta M Kalan elohopea Elintarvike ja terveys s Porvari, Petri 2003, Sources and fate of mercury in aquatic ecosystems, Suomen ympäristökeskus, yhteenveto s. 44 Elohopean ominaisuudet Valtion ympäristöhallinto. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Ympäristöministeriön tiedote Valtion ympäristöhallinto. WWW-dokumentti. Päivitetty Luettu Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat Elintarviketurvallisuusvirasto. Eviran julkaisuja 15/2010.

Eviran julkaisuja 13/2009. Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat

Eviran julkaisuja 13/2009. Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat Eviran julkaisuja 13/2009 Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat 1 Seuraavat asiantuntijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2014 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Tarkkailuraportti Päivämäärä Maaliskuu 2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ OSA VII: TALVIVAARAN KAIVOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Kalaa kahdesti viikossa

Kalaa kahdesti viikossa Tietopaketti kalasta Kalaa kahdesti viikossa vaihdellen eri kalalajeja Kalaa kahdesti viikossa Kala on terveellistä ravintoa ja valinnanvaraa on tarjolla yllin kyllin V altion ravitsemusneuvottelukunnan

Lisätiedot

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tiivistelmä 22.2.2012 Taustaa Varkauden Huruslahteen on pitkän teollisen historian aikana jotunut

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI Ympäristön tila Norjan, Suomen javenäjän raja-alueella Finnmarkin lääninhallitus, Norja Lapin ympäristökeskus, Suomi Murmanskin alueen hydrometeorologian ja ympäristönseurannan

Lisätiedot

nykytila, uhat ja mahdollisuudet

nykytila, uhat ja mahdollisuudet Kolström Marja, Larmola Tuula, Leskinen Leena, Lyytikäinen Veli, Puhakka Riikka, Tenhunen Jyrki, Tyni Pirjo, Luotonen Hannu ja Viljanen Markku POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖ nykytila, uhat ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Lehmijoki TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Toteutus ja järven tilan seuranta Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven

Lisätiedot

Kalastuksen seurannan kehittäminen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilla

Kalastuksen seurannan kehittäminen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilla KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 393 Heikki Auvinen Juha Jurvelius Irma Kolari Ari Leskelä Aki Hirvonen Kalastuksen seurannan kehittäminen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilla Helsinki 2006 Julkaisija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet

KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet KUOPION YLIOPISTO Ympäristötieteet Metallien yhdennetty kohdekohtainen riskinarviointi Maria Nikkarinen, Virpi Kollanus, Pauliina Ahtoniemi,Tommi Kauppila, Anne Holma, Marja Liisa Räisänen, Sari Makkonen

Lisätiedot

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valumaalueella 13.09.2011 Ville Santala Inka Ahonen Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Jari Loikkanen PURUVEDEN RAUVANJÄRVI-HEPOJOKI -VALUMA-ALUEELLE SUUNNITELTUJEN VESIENSUOJELUTOIMENPITEIDEN VAIKUT- TAVUUS Opinnäytetyö Toukokuu 2014

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

VESITALOUS Sisältö 1/2009

VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vesitalous 1/2009 Vesitalous 1/2009 VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vol. L Julkaisija ympäristöviestintä yvt oy Puhelin (09) 694 0622 Annankatu 29 A 18 00100 Helsinki Kustantaja talotekniikka-julkaisut oy Harri

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

4/2010. Mikropollutantit

4/2010. Mikropollutantit 4/2010 Mikropollutantit valinta! Lähitoimitukset säästävät luontoa. Niemisen Valimo ei ole valtamerten takana. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi

Lisätiedot