Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin esityksiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja rahoitusmallin jatkokehittelyä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin esityksiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja rahoitusmallin jatkokehittelyä"

Transkriptio

1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin esityksiä Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja rahoitusmallin jatkokehittelyä

2 Toimintamallina kuntayhtymä - Sotealueelle suuri kuntayhtymä ja vastuu koko sotesta - kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen tuottamisesta ja rahoittamisesta kunnat vastaavat yhteisellä rahoituksella - Sotealueeseen kuuluvat kaikki erva-alueen kunnat: - Vastaa koko erva-alueen kaikista sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtävistä - Päättää alueen sotepalveluiden tuotantotavoista 2

3 Sotealueen rahoitus Tasajako /asukas - jokainen alueen kunta rahoittaa palveluja samalla summalla/asukas (Kapitaatio- eli väestömääräpohjainen malli) Painotettu kapitaatio Tarvitaanko sitä? - alueen menot jaetaan jäsenkuntien kesken asukasluvun suhteessa ja lukua painotetaan väestön ikärakenteella ja sairastavuudella ikärakenne ja sairastavuus kuntien valtionosuusjärjestelmässä jos kunnan vos-rahoituksessa on lisäkertoimia, niin silloin loogista olisi myös se että sama kerroin säilyy kunnan maksuosuudessa erva-alueelle menevissä maksuissa ONKO TÄMÄ VÄLTTÄMÄTÖNTÄ JA ONKO VAIHTOEHTOA? 3

4 Valtionosuudet suoraan sotealueelle - valtionosuudet ohjataan suoraan sotealueelle ja niitä ei kierrätetä peruskuntien kautta - VOS ohjautuu sotepalveluihin ja sitä ei käytetä muihin kunnan menoihin tässä järjestelmässä kunnille ei anneta edes mahdollisuutta ohjata soteen kuuluvia rahoja muihin kohteisiin - valtionosuustarkistuksia tehdään jatkossakin, mutta se on nykyistä helpompaa ja niissä huomioidaan mm. väestörakenteet ja väestön sairastavuudesta sekä syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset nykyistä paremmin 4

5 Miksi tarvitaan kapitaatiorahoitus ilman painotusta? - puhdas kapitaatioperusta kunnan maksuosuudelle (sairastavuus ym. seikat otetaan huomioon jo valtionosuuksissa) - palvelujen käyttömäärällä ei saa olla suoraa korottavaa vaikutusta kunnan maksuosuuteen jos kunnan maksuosuuteen otetaan mukaan palvelujen käyttömäärä ja erilaiset painokertoimet niin kyse ei enää ole kapitaatiorahoituksesta eikä kuntien yhteisvastuusta palvelujen rahoittamisessa eikä vahvoista hartioista puhtaan kapitaation vuoksi sote-vos on ohjattava suoraan sotealueelle ja silloin toinen kunta ei pääse hyötymään toisen kunnan kustannuksella 5

6 Kuka tilaa ja kuka tuottaa? - Sotepalveluiden järjestämisvastuu on erva-alueilla ja ne toimivat palveluiden tilaajina ja rahoittajina (päätösvalta ervalla) - TUOTTAJAVAIHTOEHDOT 1) sote-erva itse 2) muut sote-kuntayhtymät 3) peruskunnat ja kuntien liikelaitokset 4) yksityiset yritykset ja kolmas sektori (yhdistykset ja säätiöt) 6

7 Tuottajana sote-erva Vahvuuksia - Yksi päätöksentekijä ja rahoittaja jolla myös päävastuu tuotannosta - Mahdollisuus rakentaa optimaalisin tuotantojärjestelmä (tietojärjestelmät ja palvelupisteverkko) - Sama henkilöstöpolitiikka suurella osalla sote-henkilöstöä - Mahdollisuus päättää siitä mitä palveluja ostetaan mahdollisesti muilta - Vahva toimija joka pystyy hallitsemaan markkinoita ( häntä ei heiluta koiraa ) Pohdittavaa - Jos erva jää vain tilaajaorganisaatioksi niin saavutammeko kustannussäästöjä, jääkö tuotanto pirstaleiseksi, kulkeeko tieto kun jäljelle jää tuhansia tietojärjestelmiä? - Millainen johtojärjestelmä rakennetaan? 7

8 Tuottajina muut sote-kuntayhtymät Vahvuuksia - esim. sairaanhoitopiirien jääminen tuottajiksi helpottaa kuntien omaisuusmassan jakoa (yli 4 miljardia euroa) Heikkouksia - Kuntayhtymät vaativat omat hallintonsa ja jää päällekkäistä hallintoa - Pieniä sairaanhoitopiirejä jää jäljelle - Liian irrallaan kokonaisuudesta ja integraatiohyötyjä ei saavuteta - Ei juuri muutosta nykytilaan ja nykyiset toiminnot tulevat säilymään - Tuotantoyksiköiden omistaja (shp) määrää palvelujen tuotantopaikat Pohdittavaa - Voiko hallintokustannuksissa säästää ja ohjata ne palvelutuotantoon? 8

9 Tuottajina peruskunnat ja kuntien liikelaitokset Vahvuuksia - Tuttu toimintamalli ja ei vaadi suuria muutoksia nykyiseen Heikkouksia - Estää optimaalisen palveluverkoston syntymisen (jokainen kunta haluaa itselleen mahdollisimman paljon tuotantovastuuta ja palvelupisteitä) - Huomattavasti enemmän hallintoa, tietojärjestelmiä ja erilaisia toimintamalleja Pohdittavaa - Olisiko kustannuksia mahdollista ohjata enemmän suoraan palvelutuotantoon (samoilla varoilla lisää hoitohenkilöstöä ja vähemmän hallinnollisia johtajia) 9

10 Tuottajina yksityiset yritykset ja kolmas sektori Vahvuuksia - Sote-ervan rooli helpottuu jos se vain tilaajana ja maksajana Heikkouksia - Jos kilpailutuksissa vain hinta ratkaisee niin laskeeko laatu? - Henkilöstölle huono malli kun on jatkuva epävarmuus työnantajasta Pohdittavaa - Pystytäänkö turvaamaan palveluiden laatu? - Olemmeko valmiit hyväksymään sen että verovaroin rahoitetuilla sotepalveluilla rikastuvat kansainväliset pääomasijoittajat? 10

11 Sotemallin etuja 1. - Sotepalveluiden rahoitus on turvattu koko Suomessa - Alan toimijoiden ammattitaito on nykyistä suurempi - Vähentää organisaatioita, tietojärjestelmiä ja hallintoa sekä vapauttaa resursseja varsinaiseen palvelutuotantoon - Samassa organisaatiossa olevat sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito pienentävät kustannuksia kun asiakkaat ovat oikeilla paikoilla - Poistaa päällekkäisiä järjestelmiä ja tehottomia yksikköjä - Ennaltaehkäisevä työ on kaikkien alueen kuntien asia ja vastuu on yhteinen koko alueella - Tehokas toimija mm. syrjäytymisen ehkäisyssä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa 11

12 Sotemallin etuja 2. - Sotepalveluissa toimivat työnantajat ovat vakavaraisia ja ne turvaavat nykyistä turvallisemmat ja paremmat työolot - Heikot työnantajat poistuvat markkinoilta - Ei lomautuksia ja työntekijöiden etujen polkemista - Henkilöstömitoitukset paranevat ja työurat pitenevät - Sairastavuus ja työkyvyttömyyseläkkeet vähenevät - Malli mahdollistaa kuntayhtymien oman palvelutuotannon ja myös palvelujen oston, jos alue itse sitä haluaa - Kuntayhtymässä voi olla yksi tai useampi työnantaja - Kaikkien työnantajien kustannuksista kunnat vastaavat yhdessä - Alue on niin suuri toimija, että se ei ole riippuvainen yksityisistä palveluntuottajista, vaan voi ostajana ohjata ja valvoa niitä ja malli myös karsii pois heikot toimijat markkinoilta 12

13 Sotemallin etuja 3. - Kuntarajojen merkitys vähenee - Asiakkaat voivat valita palveluntuottajansa nykyistä vapaammin - Kunnallisverotus harmonisoituu ja verojen kasvupaine pienenee - Palveluntuottajien valvonta ja lainsäädäntö helpottuvat - Kunnat selviävät nykyistä paremmin mm. henkilöstömitoituksista - Sotealueen alue on sama kuin valvovan aluehallintoviraston - Työn tuottavuus nousee - Työolojen ja työnantajien parantuessa työurat pitenevät - Uusien toimintamallien ja uuden teknologian käyttöönotto on nykyistä helpompaa - Organisaatioiden karsiminen ja kaikkien sotetehtävien hoito saman kuntayhtymän alaisuudessa säästää kustannuksia 13

14 Uuden mallin seurauksia - Kuntaliitokset lisääntyvät - Kun kuntien budjeteista yli 50 % on kuntayhtymällä, niin liitoshalukkuus kasvaa - Malli ei kuitenkaan edellytä kuntien pakkoliitoksia, mutta tulee nopeuttamaan vapaaehtoisia liitoksia - Kuntatalouden perusta vahvistuu - Lomautukset poistuvat kunnista - Kuntatalouden ennakointi helpottuu - Peruskuntien tehtävät helpottuvat - Kunnille jäävät kaikki muut kunnan tehtävät paitsi sosiaali- ja terveydenhuolto 14

15 Metropoliratkaisu Kuntien yhteisvastuu sote-rahoituksesta sekä metropolikuluista Yhteinen maankäyttöpolitiikka (kaavoitus, liikenne, ym.) Metropoliratkaisu + sote-erva toisi kestävän ratkaisun mm: Syrjäytymisen ehkäisyyn Maahanmuuttajien kotouttamiseen (maahanmuuttajien kielikoulutus ja työllistymisen tukeminen on kaikkien kuntien yhteinen etu) Jos toteutuu sote-erva + metropolialue Kuntaliitoksen todennäköisyys kasvaa Mahdollista toteuttaa metropolialueratkaisu joka koskisi vain ydinaluetta (ydinmetropoli) Kehyskuntiin muuttavat suurituloiset veronmaksajat osallistuvat joka tapauksessa sote-rahoituksen kautta metropolialueen kustannuksiin jonne muuttaa opiskelijoita ja pienempituloisia veronmaksajia 15

16 Keskittyvätkö palvelut liikaa? - Tarvitsemme lähipalvelulainsäädäntöä jolla turvataan lähipalvelut - Tarvitsemme toimivan terveysasemaverkoston - kohtuullisella etäisyydellä sijainti koko maassa - asemalla oltava useampi lääkäri, toimiva näytteenotto sekä röntgen - päivystys avoinna joka päivä klo 8-22 (vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta) - Asiointimatkat terveydenhuollon palvelupisteisiin korvataan joko soteervan tai Kelan kautta (omavastuu matkoissa kuten nyt) 16

17 Miten ennaltaehkäisy turvataan? - Ennaltaehkäisevä työ on kaikkien alueen kuntien asia ja vastuu on yhteinen koko alueella (syrjäytymisen kustannukset maksetaan yhdessä) - riittävä tuki matalalla tasolla (kotihoidon tuki lapsiperheille, erityisnuorisotyö, liikuntapalvelut jne. on turvattava) - Miten varmistetaan soten ulkopuolella ennaltaehkäisy? - Kuntien tehtävä ennaltaehkäisevän työn strategia (ohjausta tähän joko valtion tai sote-alueen kautta jotta varmistetaan laatu) - Strategioista ja ohjauksesta huolimatta tapahtuu keskittymistä tiettyjen ihmisryhmien osalta ja näistä aiheutuvat kustannukset ei saa jäädä vain esim. suurempien kaupunkien vastuulle 17

18 Sotealueiden kanssa uudistettava - Kuntien valtionosuusuudistus - VOS-uudistus olisi paras toteuttaa vuoden 2017 alusta (jos toteutetaan aiemmin niin se tulee vaikeuttamaan palveluiden järjestämistä monissa kunnissa => palvelutason lasku ja henkilöstön lomautukset ym. säästötoimet) - Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoitus - Rahoituksen uudistamisessa varmistettava julkisen sektorin (= perusterveydenhuolto) vahvistaminen 18

19 SOTEALUE KYLLÄ KIITOS Lisäinfoa 19

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sote-järjestämislain arvioidut vaikutukset

Sote-järjestämislain arvioidut vaikutukset MUISTIO 1 (5) LV/HPär 5.12.2014 Sote-järjestämislain arvioidut vaikutukset Järjestämislakiesitys Lääkäriliiton malli Mitkä tulevat olemaan tänään Eduskunnalle annettavan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1

KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI. LUONNOS v.1 KESKI-SUOMEN SOTE- TUOTANTOMALLI LUONNOS v.1 TAUSTAA Hankkeelle asetettiin sen ensimmäisessä ohjausryhmässä 26.3.2014 tuotantomallityöryhmä pohtimaan tulevan järjestämislain oloihin sopivaa Keski-Suomen

Lisätiedot

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä eivätkä minkään yhteisön edustajina. 30 TALOUS & YHTEISKUNTA 3 2010

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi

pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi artikkeli pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi Kuvat maarit kytöharju Sosiaali- ja terveydenhuollon UUDISTUKSEN pitkä tie Suomessa kunnat ovat hyvin

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA. Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014

SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA. Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014 SOTE-LAKILUONNOKSEN ARVIOINTIA Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS 30.1.2014 ERILAISET NÄKEMYKSET OVAT YMMÄRRETTÄVIÄ SOTE-palveluiden järjestäminen on niin laajakantoinen ja merkittävä asia, että on ymmärrettävää,

Lisätiedot

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013)

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) 1 (5) LAUSUNTO 14.10.2014 Sosiaali - ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) Lausunto sosiaali - ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä. SOTE toimikunnan kokous 2601110

Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä. SOTE toimikunnan kokous 2601110 Sosiaali ja terveydenhuolto uuden kunnan tehtävänä SOTE toimikunnan kokous 2601110 Mistä on tultu Alun perin kunta vastasi vaivaistenhoidosta, luottamusmiehet olivat myös esittelijöitä ja valvojia, kunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Vesa Kanniainen Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Peruspalveluja uudella tavalla www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Suomussalmen kunta Taloussuunnitelma v. 2015 2017 Suomussalmen kunta Suomussalmen kunnan TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA v. 2016-2017 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 9.12.2014 Painopaikka Suomussalmen

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot