Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Kustannus Oy Duodecim

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Kustannus Oy Duodecim"

Transkriptio

1 Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Kustannus Oy Duodecim

2 Nykyisten koodistojen ongelmat Riittävän täsmällinen koodi puuttuu Kaksi ongelmaa tulisi koodata kahdella koodilla, jos niiden hoito eroaa -> koodi ohjaa toimintaa ja resurssien varaamista (toiminnanohjaus) Kirjaaminen kannattaa aina tehdä tarkoituksenmukaisella hierarkian (granulaarisuuden tasolla) Lääketieteen kehittyessä koodauksen tarkkuusvaatimukset lisääntyvät Sopiva hierarkian ylätaso puuttuu Automaattisesti tuotettavissa ongelmalistoissa on vaikea käyttää kokoavaa käsitettä (ja sen eri kieliversioita ja synonyymeja), jos käsitteellä ei ole yhtä koodia, vaan se joudutaan koostamaan useiden koodien yhdistelmänä Käytössä on kilpailevia koodistoja ICD-10 ja ICPC2 tuottavat jatkuvasti ongelmia Sekaannuksen vaara olemassa, kun sama koodi tarkoittaa eri käsitettä eri koodistoissa

3 SNOMED ONLINE SHOE STORE

4

5 ~ 0 rn oe 1-1 :S,1 ze s h 16 ½ 24,' ~ 16 1/2 3,9 7 25i 7' 7 ½ 2,5 ½ 7 ½ _l a: ½ 27 V2 8 ½ V /: 19 ½ ½ 44 - iq 27 ½ 0 10 ½ 12;S V: ),1 0 V2 44 V: =- 1

6 Sepelvaltimotauti yhden potilaan diagnoosilistalla R07.4 Määrittämätön rintakipu I20.8 Muu määritetty angina pectoris (rasitusangina) I24.9 Määrittämätön äkillinen iskeeminen sydänsairaus I21.4 Sydäninfarkti ilman ST-nousua I22.9 Määrittämätön uusiva sydäninfarkti I25.2 Vanha sydäninfarkti

7 Sepelvaltimotauti yhden potilaan diagnoosilistalla R07.4 Määrittämätön rintakipu I20.8 Muu määritetty angina pectoris (rasitusangina) I24.9 Määrittämätön äkillinen iskeeminen sydänsairaus I21.4 Sydäninfarkti ilman ST-nousua I22.9 Määrittämätön uusiva sydäninfarkti I25.2 Vanha sydäninfarkti Krooninen iskeeminen sydänsairaus (vai: sepelvaltimotauti)

8 Diabetes Codes: 33 V lrmni Codle System Code Name ICD 10 E14* Potilastietojärjestelmät lähettävät diabeteskäsitteen lukuisina koodeina. ICD 10 H36.0* ICD 10 N08.3 ICD 10 E11 * ICD 10 E10* ICD 10UK E14* ICD 10UK E10* ICD 10UK E11 " ICD9CM Koodistomappausta helpottaisi, jos olisi referenssikoodisto johon kaikki mapataan. CORE subset ja SNOMED CT:n hierarkia ja semanttiset lauseet mahdollistavat lähes aina käsitteiden koodauksen oikealla tarkkuustasolla ICPC T90 ICPC T89 READ C10E. READ C10.. READ C10F. SCT E11 Tyypin 2 diabetes E11.9 Määrittämätön tyypin 2 diabetes G63.2*E11.4 Diabeettinen monihermosairaus H36.09*E11.3 Diabeettinen silmänpohjasairaus T90 Tyypin 2 diabetes

9 Käsitteitä, jotka puuttuvat muista koodistoista At risk of coronary heart disease (finding) Sepelvaltimotaudin riski suurentunut At risk for falls (finding) Kaatumisriski suurentunut At risk for infection (finding) At risk for noncompliance (finding) Infektioriski suurentunut Huonon hoitomyöntyvyyden riski suurentunut

10 SNOMED CT ongelmalistan ylläpidossa Toimii taustalla referenssikoodistona, ei primaarina tallennuskoodistona Granulaarisuus valitaan tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että alemman tason käsitteet voidaan yhdistää yhdeksi listalla näkyväksi käsitteeksi Kun taustalla on koodi, mahdollistuu ammattilaistermin ja kansalaistermin erottaminen näyttäminen eri kielillä yhdistäminen tietämykseen Mahdollistaa episodin seurannan aikajanalla Kirjatessaan ammattilainen valitsee listalta sen ongelman (rintakipu), jota alkaa hoitaa. Kontaktin lopussa hän kirjaa tarkemman diagnoosin (angina pectoris). Aikajana yhdistää ketjun, jossa nähdään, milloin episodi alkoi ja missä vaiheissa ongelman määrittely tarkentui Tärkeää laadunvarmistuksen kannalta, voisi korvata kokonaan hoitotakuun jäykän seurannan

11 Onko äänesi kokonaan poissa (puhe vain kuiskai lua)? ~ C i omaolo.fi/palvelut/oirearviot/489 Diagnoosi/ongelmalista potilastietojen ja tietämyksen yhdistämisessä 88 PALVELUT,/\/' SUUNNITELMAT omaolo.el Onko sinulla nuha? Oireena on nenän tukkoisuus tai vuotaminen. KYLLÄ Onko sinulla yskää? (KYLLÄ) Omaolo-oirearvioisssa kysytään satoja erilaisia oireita Onko sinulla särkyä kasvojen etuosassa? KYLLÄ ( El ) Onko äänesi käheä? ( KYLLÄ )

12 Omaolo: hengitystietulehduksen oirearvio 1 SNOMED - CID SNIOMED - FSNI Ea r pressure sensation i(fi nd ing) Decreased hea ring (fi nding) Ja w pain (fin ding) Nleck pa n (fi nding) Otorrhea i(disorder) Sudden hearing loss (disorder) Cough,(fi nd ing) Disturbance in speech (find ing) Swa llowed fo re ign body ( disorder) Nleck swe lli ng (fi nding) Accident due to contact with hot o r corrosive substance 1(event) Stiff neck (fnding) General hea lt h deteriorafon (fi nding) Feve r (fi nding) Tachypnea 1(fi nd 'ing) So re th roat symptom (find ng) Rhi nifs (disorder) Hoa rse (fi nd ing) Ota lgia (fnd ng) Pa in in face (fnd ng) Loss of voice (fi nd ing)...'-' "'ur37002 Pleuritic Dain Uindine:} 1 1 UMLS CUI ODA ( A160 (Q83) ( A161 (Q83) ( Al69 C A170 (Q89) ( A171 (Q89) C A668 (Q89) C Q136 ( Q142 ( Q145 ( Q146 ( Q147 ( Q290 ( Q35 ( Q35, Q584 ( Q37 ( Q53 ( Q54 ( Q55 ( Q592 ( Q594 ( Q595 (

13 Omaolo: hengitystietulehduksen oirearvio 1 SNOMED - CID SNIOMED - FSNI Ea r pressu re sensation i(fi nd ing) Decreased hea ring (finding) Ja w pa in (finding) Nleck pa n (finding) Otorrhea i(disorder) Sudden hearing loss (disorder) Cough,(fi nding) Distu rba nce in s Swa llow ed forei Nleck sw elling (fi Accident d ue to Stiff neck (f ndin General hea lt h d Feve r (finding) Tachypnea,(find'i So re th roat sym Rhinifs,(disorder Hoa rse (finding) Ota lgia (fnd ng) Pa in in face (fnd ng) Loss of voice (find ing)... '-' "'ur37002 Pleu ritic Dain Uindine:} 1 1 UMLS CUI ODA C A160,(Q83) C A161,(Q83) C Al69 C A170,(Q89) C Al 71,(Q89) C A668,(Q89) Oireet löytyvät lähes kattavasti SNOMED CT:stä (mutta kaikki eivät ole CORE subsetissa) Vaihtoehtoinen koodi: UMLS CUI (concept unique identifier) UMLS = Unified Medical Language System C Q55 C Q592 C Q594 ( Q595 (

14 Diagnoosi/ongelmalista potilastietojen ja tietämyksen yhdistämisessä C i oda-test.ebmedscloud.org/dsv e. * D LJ O D E C I M Diagnoosikohtainen yhteenveto - Tyypin 2 diabetes.... Ajankohtaiset diagnoosit Ajankohtaiset lääkkeet 0 Ajankohtaiset tulokset 8 Olennaiset toimenpiteet Acne rosacea Lääke Vahvuus Yksikkö Annostelu Nimi Tulos Yksikkö Päivämäärä Nimi Päivämäärä 8 Eteisvärinä Janumet 10 mg 1x2 Burana 400 mg lx3 B-HbAlc 6 % BMI 24.5 kg/ma Silmäpohjien kuvaus Kaularangan nikamarappeuma Fosamax 10 mg lx2 Lispril 10 mg lx2 Marevan 3 mg lxl GFR 60 ml/min RR 140/90 mmhg S-Krea 90 umol/i Nivelreuma Nexium 20 mg lxl U-Alb/Kre 2.1 mg/mmol Trexan 10 mg fp-gluk 5 mmol/i Postmenopausaalinen fp-kol 6.3 mmol/i osteoporoosi Sydämen vajaatoiminta,. 'fyypin 2 diabetes.,... Päätöksentuen muistutteet A Kalium on vaarallisella t asolla (S-K = 5.9 mmol/ I )! Aloita hoito ja määritä kalium uudelleen. Potilaalla on tyypin 2 diabetes ja korkea LDLkolesteroli (fs-ldl-kol 3.1 mmol/i ). Tehosta lipidihoitoa tai uusi lipiditestit,jos tulokset ovat liian vanhoja. 0 Linkit hoitosuosituksiin 0 Diabeteksen määritelmä, erotusdiagnoosi ja luokitus (Lääkärin käsikirja) Elämäntapaohjaus tyypin 2 diabeteksen hoidossa (Lääkärin käsikirja) 0 lnsuliinihoito tyypin 2 d iabeteksessa (Lääkärin käsikirja) Laskurit LDL (Friedewald) Kehon painoindeksi GHbAlc-muunnos Finriski-laskuri (THL) GFR, SCORE, Finriski, BMI, LDL 0 Oraaliset diabeteslääkkeetja GLP-1-analogit (Lääkärin käsikirja)

15 Terveysportin hoitoketjujen käyttö Vuoden aikana ( ) avattiin hoitoketjuartikkelia OTSIKKO Ikäihmisten akuuttihoitoketju (PSHP) Raskaushoitoketju Pirkanmaalla (PSHP) Leikkauspotilaan siltahoito (KSSHP) Ihon bakteeri-infektiot (HUS-Lohja) Aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito (PSHP) Lasten ja nuorten m1ielenterveystyön palveluketju (PSHP) Laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoketju (KSSHP) Tekonivelleikkaukset (lonkka ja polvi) (PPSHP) Anti koag1ulaatiohoito (KSSH P) Syöpäkipu (PPSHP) Vuotava korva (KHSHP) Nilkkam1urtumien hoito (PPSHP) Alaraaja-ASO (PPSHP) SNOMED CT CORE subset soveltuu hoitoketjujen koodaukseen 01 kaki pupoti laan hoito perusterveydlenhuol lossa ja eri koissai raanhoidossa (KSSH P) Polvi kipupotilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidlossa (KSSHP) Tyypin 1 diabetespotilaan hoitoketju (PSHP) Seksuaalista väkivaltaa kokeneen hoitoketju (PSHP) LKM

16 f- C i dynamed.com Cardiology Acute Coronary Syn Stable Coronary Art Disease, Heart Fai lu View Specialty EBSCO:lla on sanastopalvelin, jossa on mukana SNOMED CT, LOINC ja RxNorm. Kyvykkyys indeksoida koko DynaMed tietokanta (Suomessa mukana Terveysportissa) SNOMED CT-koodeilla. Dermatology Eczematous Dern Ma llgnant and Pre Lesions, Papulosq View Specialty

17 f- C i linked data.coch rane.org/pico-ontology Cochrane Library I Cochrane.org I Admin Cochrane Linked Data Trusted evidence. lnformed decisions. Better health. Search... Home About PICOfinder PICO ontology Vocabularies New Opportunities PICO ontology Cochrane PICO Ontology The PICO model is widely used and taught in evidence-based health care as a strategy for formu lating questions and search strategies and for characterizing clinical studies or meta-analyses. PICO stands for 4 different potentia l com ponents of a clinical question: Patient, Population or Problem o What are the characteristics of the patient or population (demographics, risk factors, pre-existing conditions, etc)? o What is the condition or disease of interest? lntervention o What is the interventio n under consideration for this patient or population? Comparison o What is the alternative to the intervention (e.g. placebo, different drug, surgery)? Outcome o What are the relevant outcomes (e. g. guality of life. chan ge in clinical status. morbid ity. adverse effects. com plications)?

18 1 inding nd ei -ssifyin,g re,ev,n research E_v_1 _E_N_ E_P_1-_ L_1 E richedl D aset.. ( ' Cochrane Collaboration testaa Microsoftin Azure Cloudin AIteknologiaa

19 Fig 1. The GATE NLP based ADEPt pipeline comprising four rule-based processing components. Vapaa teksti Koodattu tieto U)iDlwp A!'l~t ~M lliction 11',:,ms ) Lääkehaittojen louhiminen sähköisestä potilaskertomuksesta p{l' l'1 AJ[) Ållm;1ot:11bi1 A Otu~ fl!s~ Iqbal E, Mallah R, Rhodes D, Wu H, Romero A, et al. (2017) ADEPt, a semantically-enriched pipeline for extracting adverse drug events from freetext electronic health records. PLOS ONE 12(11): e PLOS ONE

20 Konenäkö (video) Leikkauksen kulun raportointi Varoitus, jos jokin asia unohtui Potilaan valvonta Varoitus kun potilas aikoo vetää intubaatioputken irti Potilaan liikkumisen kuntoutumisen edistymisen raportointi Käsihygienian valvonta Infrapunasignaali näkyvän valon sijasta tietosuojan varmistamiseksi Potilaskontaktin kaikkien tietojen automaattinen kirjaaminen? Yeung S et al. NEJM 2018;378:

21 f- C i conflu ence.hl7.org/display/cds/ebmonfhir ::: = Confluence Työtilat V Henkilöt Hae Q. Kirjaudu sisään.. SIVUPUU... Aloitussivu / WorkG rou p Home / Proj ects > Meeting Index Documents Support v Projects International EBMonFHIR Lisännyt Kha id Shahin, viimeksi muokannut Br"an S Alper syys Project lnformat ion EBM (Evidence-Based Medicine) FHIR-muotoon koodattuna CDS Hooks vs. lnfobutton: Whic Clinical Decision Su pport Stand, > Clinical Quality Language > CPGonFHIR > Decision Support Service lmple1 EBMonFHIR HL7 CDS Hooks: Hook Def initio PDDI CDS Withdrawal - CDS KAS Withdrawal - vmr for CDS File Storage - S3 Connector 0 Ti llan työkalut «11 Proj ect lnsight The Fast Healthca re lnt eroperabili ty Reso urces (F HIR) Resources for Evidence- Based Medicin e (EBM) Knowledge Asset s project (EBMonFHIR) was approved on May 16, 2018 as an HL7 project. The EBMonFHIR project HAS GREATLY EXPANDED IN RESPONSE TO COVID-19 RELATED DEMANDS AND FOR CURRENT INFORMATION GO TO COVID-19 KNOWLEDGE ACCELERATOR AT _knowledge_accelerator.html EBMonFH IR is sponsored by the Clinical Decision Support Work Group and co -sponso red by t he Clinical Quality lnformation Work Grou p an d Biomedical Research and Reg ulation Work Group. Th e goal of EBM onfh IR is to provide interoperability (st andards for dat a exchange) for those producing, ana lyz ing, synthesizing, d issem inating and implement ing cl inical resea rch (evidence) and recommendations for clinica l ca re (cl inical practice guideli nes). You can contact Brian Alper, the project lead, at blepublishing.com. Bria n is the Vice President of lnnovations and Evidence-based Medicine Development at EBSCO Health. He is t he Founder of DynaMed and is boa rd ce rtifi ed in Fam ily Medicine an d Cli nical lnformatics. He is a contributing member of Guidelines International Network (G -I-N), HL7 Workgroups, HIMSS, AMDIS, NIH, MCBK, PCCDSLN. Th ere was an EBMo nfhir t rack at fou r HL7 Connectathons: Ba lti more September 2018, Sa n Antonio January 2019, Mo nt real May 2019, Atlanta September 2019, Sydney February 2020, virtual ly May 2020.

22 - "descr i pt ion": "mortal ity or mecha nical venti l ation or ECMO at 15 days", "charact eristi ccombi nat ion" : "un i on" J "cha r act eristi c" : [ { }, { "description" : "mortality 15 days after study start", "defi nitioncodea6l econcept' : { "cod ing'' : [ { "system" : "http: //snomed. inf o/ sct", "code" : " '', "display": "Dead" } ] }, "exclude" : f alse, "t i mefromstart": { "quantity" : { "value": 15, "compa rator" : "=", "uni t '' : "Day", "system" : "htt p: //uni t sof measure.org", "code" : "d" } } "description": "on mechanical ventilation 15 days after study start ", "defi nitioncodea l econcept " : { "cod ing" : [ { "system": "http: / snomed. inf o/ sct", "code" : " ", "display": " rti ficial res P.i ration (procedu r e)" ] }, } EBMonFHIR Jokainen tutkimuksessa analysoitu hoito, sen kohderyhmä (diagnoosi), ja hoidon tulosmittari (kuvassa) koodataan SNOMED-CT koodilla. Näin voitaisiin rakentaa päättelysääntö, joka poimii tietämyksen (hoidon vaikutuksen suuruuden) suoraan tutkimustuloksista, ja yhdistää tulokset niihin potilaisiin, jotka kuuluvat hoidon kohderyhmään. Esimerkki: Tutkimus deksametasonilääkityksen tehosta vaikeaoireisen koronavirustaudin hoidossa.

23 Jatkotoimet Uusia SNOMED CT koodeja otetaan käyttöön suomalaisiin subsetkokoelmiin sitä mukaan kun niitä tarvitaan. Ensimmäinen kokoelma on CORE subset, johon voidaan vähitellen tehdä suomalainen laajennus SNOMED CT:n käyttö vaatii aina kehittyneitä IT-työkaluja, jotka tulee tarjota valtakunnallisen infran osana. Rahoitus ja tekijät? Uusien kirjaamistapojen kehittäminen tärkeää (potilas itse kirjaa, seurantalaite kirjaa, tekoäly analysoi vapaata tekstiä, puhetta, videota ) Hyötyjä tavoitellaan asiakkaan ja ammattilaisen jaetun ymmärryksen lisääntymisestä, kognitiivisen kuorman vähenemisestä, tietämyksen integroinnista asiakastietoihin sekä toiminnan automatisoinnista ja ohjauksesta

24 Kiitos!

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,

Lisätiedot

DYNAMIC CARE PLANNING (DCP) JA DYNAMIC CARE TEAM MANAGEMENT (DCTM) IHE-PROFIILIT. Konstantin Hyppönen IHE-Finland

DYNAMIC CARE PLANNING (DCP) JA DYNAMIC CARE TEAM MANAGEMENT (DCTM) IHE-PROFIILIT. Konstantin Hyppönen IHE-Finland DYNAMIC CARE PLANNING (DCP) JA DYNAMIC CARE TEAM MANAGEMENT (DCTM) IHE-PROFIILIT Konstantin Hyppönen IHE-Finland DCP ja DCTM DCP = Dynamic Care Planning http://ihe.net/uploadedfiles/docum ents/pcc/ihe_pcc_suppl_dcp.pdf

Lisätiedot

Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus

Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Saarijärven-Karstulan terveyskeskus Kustannus Oy Duodecim Sidonnaisuudet: Kehittää päätöksentukea

Lisätiedot

Integroitu EBMeDS päätöksenteon tueksi

Integroitu EBMeDS päätöksenteon tueksi Integroitu EBMeDS päätöksenteon tueksi 6.10.2006 IlkkaKunnamo JormaKomulainen ilkka.kunnamo@duodecim.fi Mitäpäätöksentukion? Näyttöönperustuvalääketieteellinentietämys japotilaskertomukseentallennettutieto

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kliininen Päätöksentuki. Terveys ja Talous, Timo Haikonen

Kliininen Päätöksentuki. Terveys ja Talous, Timo Haikonen Kliininen Päätöksentuki Terveys ja Talous, 15.9.2016 Timo Haikonen Potilastapaus 40-vuotias mies käy lääkärissä tyrävaivan vuoksi Päätöksentuki muistuttaa automaattisesti lääkäriä siitä, että 3 vuotta

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Tieto ja terveysteknologiat

Tieto ja terveysteknologiat Tieto ja terveysteknologiat Ilkka Kunnamo, dosentti Päätoimittaja, EBM Guidelines & EBMeDS Kustannus Oy Duodecim Helsinki 19.5.2014 Sidonnaisuudet: Saan palkkaa Kustannus Oy Duodecimilta, joka on Terveysportin,

Lisätiedot

Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea?

Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea? Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea? Kumppanuusforum 24.8.2017 Jonna Salonen Asiantuntijalääkäri, Tieto Finland Oy Erikoislääkäri, Carea jonna.salonen@tieto.com CDSS = Clinical Decision Support System

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

SNOMED CT TILANNEKATSAUS JUHA MUINONEN

SNOMED CT TILANNEKATSAUS JUHA MUINONEN SNOMED CT TILANNEKATSAUS JUHA MUINONEN 31.10.2018 SISÄLLYSLUETTELO Snomed CT Tilanne Suomessa Taustaa Esimerkki 2.11.2018 2 SNOMED CT TILANNE SUOMESSA 2.11.2018 3 SNOMED CT TILANNE SUOMESSA Suomi (STM/THL)

Lisätiedot

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa

Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa BMF, Osaamisen ytimessä -kevätseminaari 13.4.2011 Maarit Putous, informaatikko Näytön jäljillä CINAHL-tietokannassa CINAHL Cumulative index to nursing and allied health literature 1981- viitteitä yli 3000

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivät 10.5.2017 Tehtävä Tämän

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Tieto ja terveysteknologiat

Tieto ja terveysteknologiat Tieto ja terveysteknologiat Ilkka Kunnamo, dosentti Päätoimittaja, EBM Guidelines & EBMeDS Kustannus Oy Duodecim Helsinki 20.5.2013 Sidonnaisuudet: Saan palkkaa Kustannus Oy Duodecimilta, joka on Terveysportin,

Lisätiedot

Informaatioteknologia päätöksenteon ja diagnostiikan apuna

Informaatioteknologia päätöksenteon ja diagnostiikan apuna Informaatioteknologia päätöksenteon ja diagnostiikan apuna Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Sidonnaisuudet: Kehittää päätöksentukea Kustannus Oy Duodecimin hankkeessa, Lääkärin

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

Visio asiakassuunnitelmasta (ODA/Duodecim)

Visio asiakassuunnitelmasta (ODA/Duodecim) Visio asiakassuunnitelmasta (ODA/Duodecim) Jari Numminen ODA-hanke, Omaolo tuoteomistaja IHE Finland 12.6.18 palveluarvio.omaolo-beta.fi demo.oda.fi (päivittyy lähiaikoina) Hoitosuunnitelma, toiminnanohjaus

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tuloksia Sipoon terveyskeskuksen ja HUS:n Kardiologian klinikan omahoitokokeiluista

Tuloksia Sipoon terveyskeskuksen ja HUS:n Kardiologian klinikan omahoitokokeiluista Tuloksia Sipoon terveyskeskuksen ja HUS:n Kardiologian klinikan omahoitokokeiluista Teknologiasta terveyshyötyä seminaari 28.2.2013, VTT Jaakko Lähteenmäki VTT:n projektiryhmä: Miikka Ermes, Hannu Kaijanranta,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Päätöksenteon tukijärjestelmät mitä saamme seuraavaksi

Päätöksenteon tukijärjestelmät mitä saamme seuraavaksi Päätöksenteon tukijärjestelmät mitä saamme seuraavaksi Lainadioja: *Kunnamo *Komulainen *Mustajoki *Nyberg KIITOS! Minna Kaila, lastenallergologi Ylilääkäri ja HALO-ohjelmapäällikkö, FinOHTA /Stakes Tampereen

Lisätiedot

Tiedonhankintatavat kliinisen fysioterapian tutkimuksessa

Tiedonhankintatavat kliinisen fysioterapian tutkimuksessa Tiedonhankintatavat kliinisen fysioterapian tutkimuksessa Arja Häkkinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän yliopisto 27.4.2012 Objective of EVB physiotherapy: To see that research and development

Lisätiedot

Miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sepelvaltimopotilaiden hoitoketjussa? (Case KSKS)

Miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sepelvaltimopotilaiden hoitoketjussa? (Case KSKS) Miten vaikuttavuustietoa voidaan hyödyntää sepelvaltimopotilaiden hoitoketjussa? (Case KSKS) Kansallinen vaikuttavuusseminaari 25.9.2019 Pirjo Mustonen, dos, kehittäjäylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Lääkityksen arviointi raportti

Lääkityksen arviointi raportti Lääkityksen arviointi raportti Raportti laadittu: 12.3.218 Raportin laatija: Martina S Asiakkaan nimi: Meikäläinen Maija Syntymäaika: 1.1.1934 Info: Asiakkaan ilmoittamat sairaudet ja oireet: Nivelrikko,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Maakuntaorganisaation rakentaminen & TKI resurssit 5.2.12019 Maria Virkki, LT, EMBA Hallintoylilääkäri, PHHYKY SOTE-palvelujen vaikuttavuus ja terveyshyöty

Lisätiedot

Uuden sukupolven soteratkaisut

Uuden sukupolven soteratkaisut Uuden sukupolven soteratkaisut Senaattoritapaaminen 23.1.2019 Kalle Reivilä kalle.reivila@tieto.com Kohti älykkäämpää yhteiskuntaa Yksilökohtaisesti räätälöityjä palveluita Rajattomat mahdollisuudet Informaation

Lisätiedot

Kansainvälisesti ainutlaatuinen lääkeinformaatioverkosto järkevän lääkehoidon tukena

Kansainvälisesti ainutlaatuinen lääkeinformaatioverkosto järkevän lääkehoidon tukena Kansainvälisesti ainutlaatuinen lääkeinformaatioverkosto järkevän lääkehoidon tukena Katri Hämeen Anttila, FaT, dosentti tutkimus ja kehittämispäällikkö Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

käytöstä Minna-Maarit Ampio Sairaanhoitaja / Tutkimushoitaja YAMK opiskelija (Hyvinvointiteknologia) Terveyspalveluiden analytiikka -koulutusohjelma

käytöstä Minna-Maarit Ampio Sairaanhoitaja / Tutkimushoitaja YAMK opiskelija (Hyvinvointiteknologia) Terveyspalveluiden analytiikka -koulutusohjelma EBMeDS TYÖKAVERINAkokemuksia päätöksentuen käytöstä Minna-Maarit Ampio Sairaanhoitaja / Tutkimushoitaja YAMK opiskelija (Hyvinvointiteknologia) Terveyspalveluiden analytiikka -koulutusohjelma Pilottijakso

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Tulos tai ulos? huolehtiminen

Tulos tai ulos? huolehtiminen Tulos tai ulos? Pääomasta huolehtiminen Dos. erikoislääkäri Kristiina Patja toiminnanjohtaja Pro Medico Tausta ja Sidonnaisuudet vuosilta 2015-17 Koulutus: LT, kansaterveystieteen dosentti, terveydenhuollon

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Miten käytetään tietoa terveydenhuollon tukena

Miten käytetään tietoa terveydenhuollon tukena Miten käytetään tietoa terveydenhuollon tukena Emeritaprofessori Marjukka Mäkelä Mäkelä Oulu Apr18 1 Sidonnaisuudet Tutkimusprofessori emerita, THL Yleislääketieteen professori, Kööpenhaminan yliopisto

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon kehittäminen

Diabeteksen hoidon kehittäminen Diabeteksen hoidon kehittäminen 10.5.2019 Ylilääkäri Outi Palmén, Rovaniemen terveyskeskus Hyvä Potku-hanke 2014-2015 Jatkumona Hyvä Vastaanotto-hankkeelle Mahdollisti ajankäytön kehittämistyölle Moniammatillinen

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Hoitosuositus. Jorma Komulainen KRAK,

Hoitosuositus. Jorma Komulainen KRAK, Hoitosuositus Jorma Komulainen KRAK, 4.10.2017 Mitä hoitosuositukset ovat? Clinical practice guidelines are statements that include recommendations intended to optimize patient care that are informed by

Lisätiedot

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna

Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna Tutkimuskysymyksestä hakustrategiaksi: PICO-asetelma informaatikon työkaluna Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF ry:n kevätseminaari 13.4.2011 Kuopio Finohta / Jaana Isojärvi 1 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

RAIN RAKENTAMISEN INTEGRAATIOKYVYKKYYS

RAIN RAKENTAMISEN INTEGRAATIOKYVYKKYYS RAIN RAKENTAMISEN INTEGRAATIOKYVYKKYYS Loppuseminaari 11.12.2018 YIT:n pääkonttori, Helsinki RAIN hankkeen loppuseminaari 11.12.2018 Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta (WP 4) Professori Harri Haapasalo OY

Lisätiedot

Näkö ja toimintakyky. Harriet Finne-Soveri LT ylilää. ääkäri Stakes

Näkö ja toimintakyky. Harriet Finne-Soveri LT ylilää. ääkäri Stakes Näkö ja toimintakyky Harriet Finne-Soveri LT ylilää ääkäri Stakes Sisält ltö Pikakertaus vanhuspalveluista Ikä ja näkö Näkökysymykset ja RAI Toimintakyky ja heikkonäköisyys Miten pitää näkö mielessä hoito

Lisätiedot

Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija

Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija Infrastruktuurin asemoituminen kansalliseen ja kansainväliseen kenttään Outi Ala-Honkola Tiedeasiantuntija 1 Asemoitumisen kuvaus Hakemukset parantuneet viime vuodesta, mutta paneeli toivoi edelleen asemoitumisen

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Tulevaisuuden terveydenhuollon tietojärjestelmäekosysteemi

Tulevaisuuden terveydenhuollon tietojärjestelmäekosysteemi Tulevaisuuden terveydenhuollon tietojärjestelmäekosysteemi Potilastietojärjestelmä avoimena innovaatio- ja kehitysalustana Harri Tatti Business Development, Cerner harri.tatti@cerner.com, 050 395 2092

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Improving advisory services through technology. Challenges for agricultural advisory after 2020 Jussi Juhola Warsaw,

Improving advisory services through technology. Challenges for agricultural advisory after 2020 Jussi Juhola Warsaw, Improving advisory services through technology Challenges for agricultural advisory after 2020 Jussi Juhola Warsaw, 22.2.2018 ProAgria in a nutshell Provides farm-and-agriculture entrepreneurs with services

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9.

Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa. Diabeteksen ehkäisy kannattaa- seminaari 27.9. Sosioekonomisen aseman ja suvun diabetestaustan vaikutus elintapaohjauksen tehoon D2Dhankkeessa TUTKIJARYHMÄ: Nina Rautio, Pirkanmaan shp, nina.rautio@oulu.fi Jari Jokelainen, Oulun yliopisto Heikki Oksa,

Lisätiedot

Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset

Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset Diabetes ja verenpaine - uudet suositukset Ilkka Tikkanen Professori, osastonylilääkäri Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, nefrologia, ja Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Miten standardit liittyvät palveluihin? Kimmo Konkarikoski / Standardisointipäällikkö

Miten standardit liittyvät palveluihin? Kimmo Konkarikoski / Standardisointipäällikkö Miten standardit liittyvät palveluihin? Kimmo Konkarikoski / Standardisointipäällikkö Miten standardit liittyvät palveluihin? Palvelustandardit Mitä standardisoidaan? Vanhustenpalvelut Ikääntyvä yhteiskunta

Lisätiedot

Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY

Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY Käypä hoito: Kliinisen työn helpottaja vai kurjistaja? Jorma Komulainen SSLY 14.3.2019 Mitä teidän tulee tietää minusta? LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri Päätoimi Käypä

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

ehealth ja Hoitotyö-seminaari 24.09.2013 Tampere Antti Iivanainen LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Toiminnan kehitysjohtaja APOTTI-Hanke

ehealth ja Hoitotyö-seminaari 24.09.2013 Tampere Antti Iivanainen LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Toiminnan kehitysjohtaja APOTTI-Hanke ehealth ja Hoitotyö-seminaari 24.09.2013 Tampere Antti Iivanainen LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Toiminnan kehitysjohtaja APOTTI-Hanke Mikä on Apotti-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas-

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 9.11.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 28.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Stormwater filtration unit

Stormwater filtration unit Stormwater filtration unit Background, concept and applied design work Olli Hakala 2018 WSP Finland Aalto university Kyttä ym. 2014. Veden äärellä kysely, ENTJUSTESS-hanke. Aalto yliopisto. STORMWATER

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Data quality points. ICAR, Berlin,

Data quality points. ICAR, Berlin, Data quality points an immediate and motivating supervision tool ICAR, Berlin, 22.5.2014 Association of ProAgria Centres Development project of Milk Recording Project manager, Heli Wahlroos heli.wahlroos@proagria.fi

Lisätiedot

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku 24.4.2019 EL, LT Outi Väyrynen OYS Painoindeksi eli BMI (WHO:n luokittelu) BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus²

Lisätiedot

Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan

Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan 1 Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan Raportti Jorma Komulainen 28.12.2015 Sisällys Taustaa... 2 Mikä on terveys- ja hoitosuunnitelma?... 2 Mitä

Lisätiedot

Menetelmät ja tutkimusnäyttö

Menetelmät ja tutkimusnäyttö Menetelmät ja tutkimusnäyttö Päivi Santalahti Dosentti, Lastenpsykiatrian erikoislääkäri HUS ja THL Ihmeelliset vuodet juhlaseminaari 13.11.2018 12.12.2018 1 Lasten mielenterveyden kehitykseen voidaan

Lisätiedot

VÄRE premises Sari Dhima

VÄRE premises Sari Dhima VÄRE premises Sari Dhima 25.10.2017 The tasks with departments: - Discuss about personnel s location in Väre - Find out the group of team rooms - Find out tenured professors wish to an own office room

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot