MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti"

Transkriptio

1 MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti

2 Mikä saa ihmiset yleensä muuttumaan? - hätä tai ahdinko - kriittiset elämän tapahtumat - kognitiivinen arviointi ( etuja / haittoja) - kielteisten seurausten ja huolien tunnistaminen - myönteiset ja kielteiset ulkoiset yllykkeet

3 Luonnollisia muutoksia - opiskelemaan lähtö - naimisiinmeno - avioero - työpaikan vaihto - armeijaan meno - lomalle lähtö - muutto - lapsen saaminen - eläkkeelle siirtyminen

4 Luonnollisia muutoksia päihteiden käytössä - kokeilu yläluokilla - juomisen lopettaminen auto-onnettomuuden jälkeen - juomisen vähentämisen opiskeluajan jälkeen - päihteiden käytön lopettaminen raskauden aikana - juomisen lisääntyminen avioeron seurauksena - tupakoinninvähentäminen hinnankorotuksen jälkeen - kannabiksen käytön lopettaminen töitä hakiessa - juomisen välttäminen tiettyjen kavereiden kanssa - vähentäminen lääkärin kehotuksesta

5 Käsitys motivaatiosta avain muutokseen sisältää useita ulottuvuuksia on dynaaminen ja vaihteleva ilmiö sosiaalinen kanssakäyminen vaikuttaa motivaatioon voidaan muuttaa hoitajan tyyli vaikuttaa asiakkaan motivaatioon hoitajan tehtävä on herätellä ja voimistaa asiakkaan motivaatiota

6 Motivoivan työntavan peruselementit Yhteistyö Herättely Itsemääräytyminen Motivoivassa työtavassa vältetään Opettamista ja kasvattamista Asiantuntijana toimimista Konfrontaatiota Motivoivan työntavan periaatteet Osoita empatiaa Voimista ristiriitaa nykyisen ja toivotun tilanteen välillä Vahvista uskoa muutoskykyyn Vältä väittelyä / painotuksia

7 Motivoiva keskustelu auttaa tunnistamaan ongelman lähestymistapa on tärkeä antaa uusia näkökulmia, ei pakota herättelee on tutkittu keskustelumenetelmä voidaan hyödyntää erilaisissa toiminnoissa auttaa näkemään oman elämäntyylin saa aikaan elämänmuutoksen

8 Muutosmotivaatio Motivaatio on avain muutokseen! - on henkilökohtaisesti tärkeä - ei mukaudu ympäristön paineisiin - kehittyy yleensä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vuorovaikutuksen pohjalta - auttaa asiakasta itsenäisesti päättämään toiminnastaan

9 MOTIVOIVA TYÖOTE -vuorovaikutustilanne -heijastava kuuntelu -avoimet kysymykset -vastarinta -myönteinen vahvistaminen -palaute -ansat -itseä motivoivat lauseet

10 MOTIVOIVA TYÖOTE Perusmenetelmiä Vuorovaikutustilanne: Ensivaikutelma määrää, millaiseksi vuorovaikutus muodostuu. Kokeeko asiakas tilanteen turvalliseksi ja luotettavaksi. Tärkeätä on kokea tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.

11 Vahvista ja tue Ilmeillä, nyökkäyksillä ja mm-äännähdyksellä Työntekijällä on tärkeä osa asiakkaan tukemisessa ja myönteisen palautteen antamisessa. Työntekijän antamalla tuella on myönteinen merkitys asiakkaan motivaation synnyttämisessä. Asiakasta voit tukea arvostavilla toteamuksilla sekä kohteliaisuuksilla. On kuitenkin muistettava, että ne on perustuttava faktatietoon. Esim. Ymmärrän, miten vaikea sinun oli tulla luokseni puhumaan. Minusta on hienoa, että haluat tehdä tälle ongelmalle jotakin.

12 Tee avoimia kysymyksiä Sellaisia, joihin ei voi vastata vain kyllä tai ei Ei sellaisia, joihin tiedät itse jo vastauksen Onnistunut keskustelu on usein hyvien ja virittävien kysymysten esittämistä, ei niinkään valmiiden vastausten antamista. Esitetä avoimia kysymyksiä, jotka tuottavat monipuolista ja runsasta pohdiskelua. Esim. käytä sanoja mitä, mikä, miten, missä, milloin, kuinka.

13 Heijastava kuuntelu - haastavin taito motivoivassa työotteessa. - avaintekijä on se miten työntekijä reagoi asiakkaan kertomukseen - esitä lisäkysymyksiä, toista mitä kuulit, tarkista oletko ymmärtänyt kuulemasi oikein - ota vertaiskuvat avuksi - myötäelämisen elekieli on tärkeä osa heijastavaa kuuntelua - katsekontakti, kiireettömyyden tunne, nyökyttely, empaattiset arvaukset Heijastavan kuuntelemisen tavoitteena on tuottaa asiakkaalle itseä motivoivia lauseita.(muutospuhe) Piilee suuri vaara sortua ns. ansoihin!

14 Tee tiivistelmiä / yhteenvetoja kuulemastasi - tapaamiskerran lopuksi on hyödyllistä tehdä asiakkaalle yhteenveto käydystä keskustelusta. - yhteenveto vahvistaa sitä mitä on sanottu, osoittaa että olet kuunnellut huolellisesti ja auttaa näin asiakasta siirtymään eteenpäin. - vältä omien tulkintojesi lisäämistä - yhteenvedossa asiakas kuulee vielä kertaalleen itseään motivoivia lauseita

15 Vastarinta - ensimmäisellä tapaamiskerroilla vastarinta on varsin luonnollinen reagointitapa päihteistä puhuttaessa - ongelmaksi se muodostuu vasta jos se jatkuu ja laajenee. - työntekijän käyttäytymisestä riippuu jatkuuko ja syveneekö vastarinta.eron tekee se, miten me työntekijöinä reagoimme vastarintaan. - on huomattu, että motivoivan työotteen tekniikka tuottaa itseä motivoivia lauseita enemmän kuin vastarintaa - erityisen hyvän tuloksen saadaan vastahakoisten henkilöiden kanssa.

16 Ensimmäinen tapaaminen Erilaisia odotuksia: (kritisoi, syyllistää, parantaa, hoitoa, lohdutusta, lääkityksen aloitus) Aloitusrakenne: 1. Aikaraja 2. Selitä oma tehtävä ja tavoite 3. Kuvaa asiakkaan tehtävä 4. Nosta esiin tarpeellisia yksityiskohtia (t.ex.vapaaehtoisuus)

17 Vastustus Vastustuksen syyt 1. Erilaisia arvoja ja tavoitteita 2. Etenet liian nopeasti 3. Erilainen näkemys tehtävistä 4. Väärinkäsitys 4 tavallisia vastustuskäyttäytymisiä 1. Sanoa vastaan, kyseenalaistelee 2. Keskeyttää 3. Kieltää 4. Jättää tahallaan huomioimatta

18 Vastustava asiakas myötäile hyödynnä vastustusta näkemykset voivat muuttua asiakkailla voi olla omia ratkaisuja

19 TYÖNTEKIJÄN SUDENKUOPPIA 1. Kysymys / vastaus -ansa 2. Konfrontaatio eli kieltämisen ansa 3. Asiantuntija-ansa 4. Leimaaminen 5. Ennenaikaisen tarkentamisen ansa 6. Syyttelyansa

20

21 S. B o r g / J. P r o h a s k a & Uusi elämäntapa Retkahdus Ylläpitäminen Ei ole valmis Epävarma Muutos on prosessi Pohtiminen alkaa C. C. D i C l e m e n t e : Putoaa tilapäisesti Toiminta Valmis Muutos vie aikansa

22 TYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄT MUUTOKSESSA 1. ESIPOHDINTAVAIHE 2. POHDINTAVAIHE 3. VALMISTAUTUMISVAIHE 4. TOIMINTAVAIHE 5. YLLÄPITOVAIHE 6. VAKIINTUMISVAIHE 7. RETKAHDUSVAIHE

23 Muutoksen vaiheet ja toimintatavat: 1. Esipohdintavaihe: Asiakas: - Työntekijä: ei koe asiaa ongelmana - ei ole pohtinut asiaa - näkee hyötyjä - ei ole juuri nyt valmis muutokeen tai ei tiedä miten muuttaisi tilannetta - arvioi muutosvalmiuden - havahduttaa - kiinnittää huomion seurauksiin

24 2. Pohdintavaihe: Asiakas: - on epävarma voi harkita asiaa - näkee hyödyt ja haitat - joskus tulevaisuudessa? - ristiriitaiset puheet Työntekijä: - tutkii ristiriitaa - tutkii vaihtoehtoja - tutkii muutoksen etuja ja haittoja - tukee asiakkaan itseluottamusta

25 3. Valmistautumisvaihe Asiakas: - voisi harkita tapojensa tai käyttäytymisensä muuttamista Työntekijä: auttaa asiakasta suunnitelman laatimisessa auttaa löytämään vaihtoehtoja auttaa asiakasta asettamaan muutossuunnitelman kaiken muun edelle

26 4 Toimintavaihe: Asiakas: - päättää tehdä jotain asian hyväksi Työntekijä: - hyvien ratkaisujen etsintä - asiakaskeskeisyys - riskitilanteiden selviytymistaitojen harjoittelu - muutosta tukevien sosiaalisten suhteiden hyödyntäminen - palkintojen käyttö - tukeminen

27 5. Ylläpitovaihe: Asiakas: - saanut etäisyyttä vanhaan elämäntyyliin, tehnyt muutoksia elämässää - 6 kk muutoksen jälkeen - onnistuu pysymään päätöksissään myös riskitilanteissa - osaa käsitellä retkahduksia - on vaikeaa mutta menee Työntekijä: - mielihaluja laukaisevien tekijöiden tunnistaminen - retkahduksen ehkäisytekniikoiden soveltaminen - muutosta tukevan sosiaalisen verkoston vahvistaminen - uuden elämäntavan vakiinnuttaminen

28 6. Retkahdus: Asiakas: - tavallista elämänmuutoksien yhteyhdessä - palaa vanhaan käyttäytymistapaan - menee yksi tai usempia vaiheita taaksepäin muutoksen vaiheissa Työntekijä: - osoittaa myötätuntoa - tulkitsee retkahduksen oppimiskokemukseksi / miten toimia tulevaisuudessa - tukee uutta muutosyritystä

29 Muutosoptimismin virittäminen Toistuvat epäonnistumiset passivoivat opittu avuttomuus Muutosoptimismia synnyttää hoitavan henkilön empatia, aito kiinnostus ja usko asiakkaan mahdollisuuteen muuttua. Pyri siihen, että asiakas puhuu muutoksen puolesta et niinkään sinä! Tunnista asiakkaan muutoksen suuntaiset ilmaukset (= muutospuhe ) ja vahvista niitä

30 Muutospuheen merkkejä : (ennen:itseä motivoivat lauseet) 1.Ongelman tunnistaminen: En ole tullut ajatelleeksi, miten paljon juon, Olen ehkä ottanut typeriä riskejä 2) Huolen ilmaiseminen: Minua huolestuttaa se, että, Nukun nykyään huonosti. 3) Suora ja epäsuora aikomus muutokseen: Minun on tehtävä tälle jotain., Miten muut ihmiset pääsevät eroon viinasta? 4) Muutosoptimismi / sitoutuminen: Luulen pystyväni siihen., Jos jotain päätän, teen sen myös Työntekijän tehtävä on auttaa asiakasta ilmaisemaan itseään. Kun työntekijä saa asiakkaan puhumaan muutoksen puolesta, on asiakas jo pitkällä muutosprosessissa.

31 Erilaisia etenemistapoja Hyvät puolet nykyisessä tilanteessasi Vallitsevan tilanteen haitat Muutosoptimismi ( keinot, mitä voisi toimia, mitä on aikaisemmin toiminut, vahvuutesi, kuka voisi tukea) Mikä saa ajattelemaan, että muutos on tarpeen? Selvennä: Mitkä keinot voisivat toimia? Miten paljon? Milloin? Esimerkit Kuvaus viimeisestä tapahtumasta.(retkahdus) Kysy, oliko jotain muuta? Taaksepäin katsominen: Miten oli ennen? Miten se on vaikuttanut sinuun elämään? Tulevaisuuteen katsominen, elämä 5 vuoden kuluttua jos elämäntapa jatkuu samana, muutostoiveita? Arvomaailman ja tavoitteiden tutkiminen: Tärkein asia elämässä? Tärkeimmät arvot ja tavoitteet.

32 Pohdittavaksi Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni auttamaan häntä. Auttaakseni jotakuta, minun on toki ymmärrettävä asiasta enemmän kuin hän mutta ennen kaikkea minun on ymmärrettävä, mitä hän ymmärtää. Jos en siihen pysty, ei auta, että osaan ja tiedän enemmän kuin hän. Jos kuitenkin haluan osoittaa oman taitavuuteni, se johtuu turhamaisuudestani ja ylimielisyydestäni. Ja etsin oikeastaan hänen ihailuaan auttamisen sijaan. Kaikki auttaminen alkaa nöyryydellä autettavan edessä. Siksi minun tulee ymmärtää, ettei auttaminen ole hallitsemista vaan palvelemista. Sören Kierkegaard

33 Lisätietoa: William Miller & Stephen Rollnic, käännös Nils Holmberg: Motivaatio ja muutos Koski-Jännes, Riittinen& Saario(toim): Kohti muutosta. Muutoksen motivointi päihde- ja käyttäytymisongelmissa. Tammi, 2008

34 Kiirehdi hitaasti

Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Erilaiset riippuvuudet ja niistä selviytyminen. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö

Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Erilaiset riippuvuudet ja niistä selviytyminen. Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Erilaiset riippuvuudet ja niistä selviytyminen Lolan Lindroos Sairaanhoitaja kouluttaja / konsultti A-klinikkasäätiö Riippuvuus voi kehittyä mielihyvään tuottavaan / nopeaan

Lisätiedot

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Jukka Oksanen Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten

Lisätiedot

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet

Lisätiedot

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen 23.09.2014 AAMUPÄIVÄN KULKU 9.00-9.45 Motivoivan kohtaamisen perusteet 9.45-10.00 Jaloitellaan ja jutellaan 10.00-10.45

Lisätiedot

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London 1992 Referoiva suomennos, laatinut Sari Vesikansa maaliskuu

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi on menetelmä, joka tarjoaa neutraalin, mutta vahvan lähestymistavan äänien parissa työskentelyyn. Äänien hyväksyminen on työn ytimenä. Äänidialogi

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA Tapaustutkimus tyypin 2 diabetesasiakkaan liikuntapuheesta ja motivoivan haastattelun menetelmien ilmenemisestä diabeteshoitajan liikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa

Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu on W. R. Millerin kehittämä tavoitehakuinen, asiakaskeskeinen vuorovaikutustyyli, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan sisäistä motivaatiota

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat PPSS -käyttäytymisprofiili Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat Yleiset piirteet Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten henkilöä tulee johtaa Millainen

Lisätiedot

RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA

RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA Psykologi, VTT Nils Holmberg ja psykologi Marjo Aura A-klinikkasäätiö, Järvenpään sosiaalisairaala 2008 Sisällys Johdanto... 1 1. Oppiminen ja päihderiippuvuus... 1 2. Retkahdusprosessin

Lisätiedot

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla?

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla? TIUKKOIHIN TILANTEISIIN Hiljaisuuden sietoa Pientä vihjailua Epäsuoria kysymyksiä Refleksiivisiä kysymyksiä Avoimia kysymyksiä Aitoa hämmästelyä Hauskoja mutta teräviä kysymyksiä Tulevaisuuskysymyksiä

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1. Ivy M. Blackburn. Johdanto

VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1. Ivy M. Blackburn. Johdanto VAIKEAN MASENNUKSEN HOITO 1 Ivy M. Blackburn Johdanto Kognitiivista terapiaa on useimmiten käytetty lievempien masennusreaktioiden hoidossa. Suurin osa tähän asti julkaistuista tutkimuksista on käsitellyt

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ

EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ EKASTA VIRHEESTÄ PIHALLE! RETKAHDUKSEN MERKITYS TOIPUVAN ALKOHOLISTIN RAITISTUMISPROSESSISSA JA OSKELAKODIN HOITOKÄYTÄNNÖSSÄ Ilkka Tuomala Mikko Välisalo Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto. Liikunnan puheeksi ottamisen työkalu

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto. Liikunnan puheeksi ottamisen työkalu Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Liikunnan puheeksi ottamisen työkalu Sisällys 1. Taustaa..................................................................... 3 2. Voimavaralähtöisyys nuoren kohtaamisessa..................................

Lisätiedot

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Kevät 2014 Pro gradu tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto HannaKela0193878 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot