Kuntouttava työtoiminta Espoossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntouttava työtoiminta Espoossa"

Transkriptio

1 Kuntouttava Espoossa Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä Espoon kaupunki 2.5.

2 Espoossa 2(74) Sisällysluettelo 1 Johdanto Työllisyyspalvelut Espoossa Soukan työkeskus Työhönvalmennuskeskus (TVK) Työvoiman palvelukeskus Asiakasohjaus työvoiman palvelukeskukseen Asiakasprosessi työvoiman palvelukeskuksessa Kuntouttava Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen Kuntouttava lukuina Kaupungin kuntouttavan työtoiminnan pajaympäristöt Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelupaikat Espoon Diakoniasäätiö Työ ja Toiminta ry Lautta ry Autismisäätiö Rinnekoti-Säätiö Järjestöyhteistyö Omnian pajat Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminta Kuntouttavan työtoiminnan asiakasprosessi Lähete kuntouttavan työtoiminnan järjestäjälle Kuntouttavan työtoiminnan sopimus Väliarviointi Loppuarviointi opk

3 Espoossa 3(74) 4.5 Erilaiset muutostilanteet Ryhmätoiminnan asiakasprosessi Haastattelu ja valinta Kuntouttavan työtoiminnan sopimus Arviointi Jatkosuunnitelma Lopuksi Lähteet Liitteet opk

4 Espoossa 4(74) 1 Johdanto Kuntouttavaan an ohjautuminen ja itse kuntouttavan työtoiminnan prosessi sekä paikat eivät ole aikaisemmin olleet selkeästi esitettynä yksissä kansissa. Tämän raportin tarkoituksena on antaa kattava kokonaiskuva Espoossa järjestettävästä kuntouttavasta työtoiminnasta. Raportti on tuotettu osana Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanketta. Espoon kaupungin työllisyyspalvelut ovat osa aikuissosiaalityötä. Kuntouttavan työtoiminnan katsotaan olevan yksi aikuissosiaalityön työvälineistä ja rakenteellisesti kuntouttava on sijoitettu työvoiman palvelukeskukseen. Kuntouttavaan an päästääkseen asiakkaan on oltava työvoiman palvelukeskuksen asiakas. Tässä raportissa on esitelty asiakasohjausmalli ja asiakasprosessi pääpiirteissään. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasprosessia on tässä raportissa pyritty kuvaamaan mahdollisimman selkeästi, jonka lisäksi on esitelty kuntouttavan työtoiminnan rakenne sekä paikat ja -muodot. Raporttiin on liitetty kaikki tärkeimmät kuntouttavaan an ohjaukseen ja asiakasprosessiin kuuluvat lomakkeet, jotta siihen olisi helppo tutustua ja saada käsitys Espoossa tarjottavasta kuntouttavasta työtoiminnasta. opk

5 Espoossa 5(74) Espoon kaupungissa tuotetaan kuntouttavaa a pääsääntöisesti neljällä eri tavalla; kaupungin omana pajoilla ja toimialoilla tapahtuvana toimintana, ostopalveluina, järjestöyhteistyönä ja omina ryhmätoimintoina. Kaupungin omaa toimintaa ovat Työhönvalmennuskeskuksen ja Soukan työkeskuksen pajoilla tapahtuva toiminta. Ostopalveluina kaupunki on kilpailutuksen kautta (laki julkisista hankinnoista 348/ 2007) valinnut viisi (5) toimijaa, joita ovat Espoon Diakoniasäätiö, Työ ja Toiminta ry, Rinnekotisäätiö, Autismisäätiö ja Lautta ry. Kuntouttavaa a järjestetään myös yhteystyönä niin sanotulla Järjestökadulla Espoon keskuksessa, jossa sijaitsee Espoon mielenterveysyhdistys ry, Askel ja Hyvä Arki ry. Lisäksi kuntouttavaa a järjestetään matalan kynnyksen kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintana työvoiman palvelukeskuksessa työskentelevien sosiaaliohjaajien toimesta. Myös kaupungin eri toimialoilla sekä Omnian pajoilla on mahdollista olla kuntouttavassa työtoiminnassa sovitusti. opk

6 Espoossa 6(74) 2 Työllisyyspalvelut Espoossa Sosiaali- ja terveystoimi Perusturvajohtaja Toimialan esikunta Talous- ja hallintojohtaja Viestintäryhmä Viestintäpäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikkö Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Terveyspalvelujen tulosyksikkö Terveyspalvelujen johtaja Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Vanhusten palvelujen johtaja 1 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Erityisasiantuntija Terveydenhoito ja lapsiperheiden perhetyö Lasten terapiapalvelut Lastensuojelupalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 opk

7 Espoossa 7(74) Aikuisten sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Päällikkö Marja Dahl Asiantuntija Eveliina Cammarano Johtava sosiaalityöntekijä Anna-Maija Josefsson Pohjoinen aikuisten sosiaalipalvelut Aluepäällikkö Tapio Nieminen Sosiaali- ja kriisipäivystys Eteläinen aikuisten sosiaalipalvelut Aluepäällikkö Pasi Sipola Pohjoinen aikuissosiaalityö Espoon keskus ja Leppävaara Työllisyyspalvelut Eteläinen aikuissosiaalityö Matinkylä-Olari-Tapiola ja Espoonlahti Maahanmuuttajapalvelut Talous- ja velkaneuvonta Kuvio 1. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen organisaatio Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen alle kuuluu perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikkö. Tämä tulosyksikkö on jaettu kuvion mukaisesti viiteen (5) yksikköön, joista yksi on aikuisten sosiaalipalvelut. Työllisyyspalvelut Espoossa kuuluvat aikuisten sosiaalipalveluiden toimintakenttään, joka on aluesosiaalityön osalta jaettu Pohjoiseen ja Eteläiseen aikuisten sosiaalipalveluihin. Organisatorisesti työllisyyspalvelut kuuluvat Pohjoisen aikuissosiaalityön piiriin, mutta työllisyyspalvelujen palvelualueena on koko Espoo, jonka lisäksi palvelua tarjotaan myös Kauniaislaisille. opk

8 Espoossa 8(74) ESPOON TYÖLLISYYSPALVELUT Työllistäminen ja ammatillinen kuntoutus Sosiaalinen työllistäminen ja sosiaalinen kuntoutus Työhallinto ja Kela Työvoiman palvelukeskus Työhönvalmennuskeskus Soukan työkeskus Työllistymistä ja ammatillista kuntoutusta tukevat palvelut Ohjaus palkkatuettuun työhön Työvoimapalvelut Sosiaalinen kuntoutus, Terveydenhoito Motivointi ja aktivointi Työkyvynarviot Aikuissosiaalityö Kuntouttava Ohjaus perus- ja erikoissairaanhoitoon sekä kuntoutukseen Työhönvalmentavaa palvelua Työllistämistä työttömille, Mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille Työtoimintaa pajoilla, kuntouttavia ryhmäpalveluita Toimintakykyä ylläpitävää palvelua Kuntoutusta mielenterveyskuntoutujille, vammaisille ja Työttömille Työtoimintaa työsalilla, Työkokeiluita Kuvio 2. Espoon kaupungin työllisyyspalvelujen organisaatio Espoossa työllisyyspalvelut koostuvat kolmesta eri yksiköstä. Soukan työkeskus ja Suomenojalla sijaitseva Työhönvalmennuskeskus ovat toimintaympäristöjä, joissa työllisyyspalveluiden asiakkaat voivat harjoitella erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja. Pajoilla on hyvinkin monipuolista toimintaa erilaisen toimintakyvyn omaaville asiakkaille. Osa asiakkaista suuntaa pajajakson jälkeen työelämään tai koulutukseen ja osa taas jatkaa pajaympäristössä ylläpitäen arkirytmiään ja toimintakykyään. Työllistymisen sijaan voidaankin puhua työelämäosallisuudesta, joka opk

9 Espoossa 9(74) käsitteenä kattaa laajasti erilaisissa toimintaympäristöissä tehtävää a. Työvoiman palvelukeskus (Etyp) on puolestaan kaupungin, työvoimahallinnon ja kelan yhteinen palvelukeskus, josta asiakas voi saada moniammatillista palvelua ja asiakasohjausta erilaisiin aktivoiviin toimintoihin. 2.1 Soukan työkeskus Soukan työkeskus on yksi Espoon kaupungin työllisyyspalveluihin kuuluva paikka, joka tarjoaa matalan kynnyksen a. Työtehtävät ovat monipuolisia, työajat sovittavissa ja työyhteisö turvallinen. Työtehtävinä ovat mm. alihankinta-, kokoonpano-, purku- sekä lajittelu- ja pakkaustyöt. Osa toiminnasta voi tapahtua myös työkeskuksen ulkopuolella. Työkeskuksessa asiakkaan tavoitteena voivat olla esimerkiksi päivärytmin löytäminen, mielekkään tekemisen saaminen arkeen ja sosiaalisten kontaktien luominen sekä ylläpito. Työkeskuksessa asiakasta ohjataan ja tuetaan suunnitelmien eteenpäin viemiseksi. opk

10 Espoossa 10(74) 2.2 Työhönvalmennuskeskus (TVK) Työhönvalmennuskeskuksen tarkoituksena on opastaa, auttaa ja tukea asiakkaita määrätietoisesti työelämää kohti. Keskuksessa on erilaisia pajoja, jotka yhdessä muodostavat työpajaympäristön, jossa asiakkaat voivat harjoitella ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Työpajatoiminnan rinnalla tarjotaan tukea ja ohjausta työllistymisen esteenä oleviin erilaisiin elämäntilanteisiin. Työhönvalmennuskeskukseen asiakas voi tulla ilman sitoumuksia tutustumaan joka toinen maanantai järjestettävälle tutustumiskierrokselle. Jos asiakas tutustumisen jälkeen on kiinnostunut TVK:n toiminnasta, hän voi täyttää yhteydenottopyyntölomakkeen henkilökunnalle. Näin asiakkaaseen otetaan yhteyttä ja yhdessä asiakkaan kanssa keskustellaan sopisiko paikka hänelle. Tämän jälkeen asiakas kutsutaan haastatteluun, jossa lopullinen valinta tehdään. Kuntouttavaan an ohjaudutaan kuitenkin erilaisen prosessin kautta, joka kuvataan tässä raportissa myöhemmin. Työhönvalmennuskeskuksessa asiakas voi olla kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuella. 2.3 Työvoiman palvelukeskus (Etyp) Työvoiman palvelukeskuksen palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua työllistymistä vaikeuttavien ongelmien ratkaisemisessa ja opk

11 Espoossa 11(74) jotka erityisesti hyötyvät palvelukeskuksen moniammatillisista palveluista sekä laajasta yhteistyöverkostosta. Palvelukeskus työskentelee tiiviissä yhteistyössä muiden alueella toimivien työllisyys-, kuntoutus- koulutus- ja muita asiantuntijapalveluita tuottavien organisaatioiden ja projektien kanssa. Espoossa työvoiman palvelukeskukseen on sijoitettu kelan, sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja työvoimahallinnon palvelut. Asiakkaita ottaa vastaan ja palvelee laaja-alainen ammattilaisten verkosto, jossa on osaamista niin työvoimapalveluista, terveydenhoidosta, sosiaalipalveluista, kuntoutuksesta kuin koulutuksestakin Asiakasohjaus työvoiman palvelukeskukseen Asiakkaan ohjaaminen Työvoiman palvelukeskukseen Palvelutarvearvio/ Alku- ja tilannearvio Asiakkaan työnhaku voimassa Suostumus tietojen vaihtoon Kirjaukset tietojärjestelmään LÄHETE ja SUOSTUMUS Yhteistyö, yhteinen tietojärjestelmä Ajanvarauksesta tieto lähettävälle taholle Työhaku on voimassa ajanvaraukseen saakka Kutsu on velvoittava Asiakas kutsutaan haastatteluun/palvelutarvearvioon Asiakasprosessi jatkuu Lähettävä taho Työvoimanpalvelukeskus Kuvio 3. Asiakasohjaus työvoiman palvelukeskukseen opk

12 Espoossa 12(74) Asiakas ohjautuu palvelukeskukseen yleensä aluesosiaalityön lähetteellä (Liite 1), jonka mukaan liitetään asiakkaan suostumus tietojen vaihtoon moniammatillisessa palvelukeskuksessa (Liite 2). Asiakkaaksi voi ohjautua myös TE-toimiston kautta lähetteellä. Asiakkuuden alkamisen ehtona on työnhaun voimassaolo. Työvoiman palvelukeskukseen on keskitetty kuntouttavan työtoiminnan organisointi osana aikuissosiaalityötä. Sitä koordinoivat ja ohjaavat kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaajat. Kuntouttavaan an päästäkseen asiakkaan tulee olla Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakas Asiakasprosessi työvoiman palvelukeskuksessa Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi kuntouttavaan an KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA Aktivointisuunnitelma Työharjoittelu Työelämävalmennus Kurssit KUTY Työhönvalmentaja Tukihenkilö Hilla-Maaria Sipilä ETYP moniammatilliset palvelut Sos tt. Työvoimaohjaaja Sairaanhoitaja Kuntoutuspsykologi KELA:n virkailija Asiakkaan taustatiedot sekä voimavarat ja rajoitteet= PALVELUTARVEARVIO Työ / koulutus Toimeentulo Velka-asiat Asuminen Perhesuhteet Päihteet Kuvio 4. Asiakasprosessi työvoiman palvelukeskuksessa opk

13 Espoossa 13(74) Edellä esitetyssä kuviossa on asiakasprosessi työvoiman palvelukeskuksessa kuvattu yleisellä tasolla. Kaupungin työntekijät kokoontuvat työkokoukseen, jossa jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuuvirkailijat; sairaan/terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Työvoimahallinnon puolelta asiakkaille on myös määritelty oma työvoimaohjaaja (nykyiseltä nimikkeeltään asiantuntija, mutta tässä raportissa käytetään nimikettä työvoimaohjaaja, joka kuvaa tehtävää paremmin). Asiakas kutsutaan palvelutarvearvioon, jossa hänen tilanteensa kartoitetaan seikkaperäisesti. Tämän ensimmäisen palvelutarvearvion perusteella yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan asiakkuuden alkamisesta työvoiman palvelukeskuksessa. Asiakkaan vastuu työntekijät kirjataan sosiaaliefficaan ja TYPPI -järjestelmään (työvoiman palvelukeskuksen yhteinen asiakastietojärjestelmä). Jatkossa arviotapaamisia voi olla useitakin ja arviointi saattaa kestää ajallisesti melko pitkään. Jos asiakkaan kohdalla katsotaan tarpeelliseksi aloittaa kuntouttava, laaditaan aktivointisuunnitelma yhdessä työvoimaohjaajan, kaupungin työntekijän (yleensä sosiaalityöntekijä) sekä asiakkaan kanssa. Joissain tapauksissa asiakkaalla saattaa olla jo kuntouttavaan an meno selkeästi tavoitteena ja jopa pakkakin mielessä. Tällöin lähetteen saapumisen jälkeen asiakas voidaan ohjata suoraan kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaajan tapaamiseen. Tällä keinolla ollaan pyritty opk

14 Espoossa 14(74) joustavoittamaan ja nopeuttamaan asiakasprosessia, jos arvio asiakkaan palveluntarpeesta on jo lähettävän tahon puolesta tehty ja selkeästi ilmaistu lähettteessä. Kun tarve kuntouttavasta työtoiminnasta nousee esiin, tulee lain mukaan asiakkaan kanssa laatia aktivointisuunnitelma (Liite 3). Aktivointisuunnitelma, joka voi sisältää työllistymistä, hoitoa, kuntoutusta tai kuntouttavaa a, on yhteisen suunnittelun tulos ja järjestettävien palveluiden lähtökohta. Sen tulee pohjautua asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja se voi sisältää hyvin laaja-alaisesti erilaisia työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, koulutuksen ja kuntoutuksen palveluita. Espoossa aktivointisuunnitelmia tehdään pääasiassa työvoiman palvelukeskuksessa ja ainoaksi aktivointisuunnitelman lähtökohdaksi on muotoutunut kuntouttavaan an siirtyminen vaikka laki antaakin mahdollisuuden luoda myös muita siirtymiä aktivointisuunnitelman sisällöksi. Aktivointisuunnitelma on aina päivitettävä ennen kuntouttavaan työtoiminaan siirtymistä. Aktivointisuunnitelman laatimiseen ja päivitykseen osallistuvat työvoimahallinnon ja kaupungin työntekijä sekä asiakas. Espoossa pyritään muodostamaan aktivointisuunnitelman laatimisesta joustavaa, sillä se on jossain määrin osoittautunut melko kankeaksi työkaluksi käytännön työssä. Ajatuksena onkin, että aktivointisuunnitelmaa pyritään tarkentamaan ja täydentämään asiakkaan palvelun ( kuntouttava ) edetessä. Toiminnan kautta niin asiakas kuin työntekijätkin opk

15 Espoossa 15(74) voivat saada hyvää tietoa asiakkaan työkyvystä, vahvuuksista ja rajoitteista. Toiminnan kautta myös erilaisten palveluiden tarve voi nousta esiin aivan eri tavalla kuin toimistokäynneillä asioista keskusteltaessa. Aktivointisuunnitelman laatimisen/päivityksen jälkeen suunnitelma käsitellään kuntoutuksen SAS-työryhmässä, jossa asiakkaalle nimetään sosiaaliohjaaja ja yhdessä keskustellaan asiakkaan tilanteesta aktivointisuunnitelman perusteella. Aktivointisuunnitelmat ja samalla asiakkuudet jaetaan SAStyöryhmässä jokaisen sosiaaliohjaajan työtilanteen mukaan. SAStyöryhmässä käydään jokainen jaossa oleva asiakkuus läpi. Työryhmässä on ajan tasalla oleva tieto kuntouttavan tytöominnan paikkojen tilanteesta ja jokaiselle asiakkaalle pyritään löytämään hänen tarvettaan/toiveitaan vastaava paikka. Asiakasohjaus tapahtuu tämän työryhmän kautta. Näin pyritään saamaan an ohjautuminen järjestelmälliseksi ja läpinäkyväksi. SAS-työryhmän johdosta kuntouttavan työtoiminnan asiakasohjaus on myös tasapuolista asiakkaiden kannalta. Kuntoutuksen SAS-työryhmän jäseniä ovat neljä sosiaaliohjaajaa Etypistä, työhönvalmentaja Soukan työkeskuksesta ja ohjaaja TVK:sta. Työryhmän puheenjohtajana toimii Etypin johtava sosiaalityöntekijä. Työryhmä kokoontuu kerran viikossa maanantaisin. Asiakkaat ohjautuvat sosiaaliohjaajille vain työryhmän kautta aktivointisuunnitelman laatimisen jälkeen. opk

16 Espoossa 16(74) SAS-työryhmän jälkeen asiakkaalle nimetty sosiaaliohjaaja kutsuu asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan suunnittelua varten tapaamiseen. Tarvittaessa terveyden/sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tapaavat asiakkaan yhdessä. Tapaamisessa on tavoitteena tutustua tarkemmin asiakkaan tilanteeseen, lisätä luottamusta, keskustella asiakkaan omista tavoitteista ja suunnitella kuntouttavaa a. 3 Kuntouttava 3.1 Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen Kuntouttava on kunnan järjestämää aktiivista sosiaalipolitiikkaa pitkäaikaistyöttömien työllisyysmahdollisuuksien parantamiseksi ja sen tavoitteena on mm. katkaista pitkäaikaistyöttömyys ja luoda valmiuksia/edellytyksiä työelämään Kuntouttavaa a on lain edellytysten mukaisesti järjestetty vuodesta 2001, jolloin tuli voimaan laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001). Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta. Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. opk

17 Espoossa 17(74) Kunnan tulee antaa tieto työvoimatoimistolle kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä tekemästään sopimuksesta. Kuntouttavaa a ei saa hankkia yritykseltä. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001, 6.) Kuntouttava on kaikenikäisille siihen ohjatuille velvoittavaa. Alle 25- vuotiaat kuitenkin ohjautuvat siihen lyhyemmän työttömyyden perusteella kuin yli 25-vuotiaat. Tällä pyritään saamaan nuorten työttömyys poikki ja ennaltaehkäisemään syrjäytyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntouttavaa a voidaankin käyttää yhtenä aktivoinnin välineenä. Työttömyysturvalain 5 luvun 10 :n mukaan henkilön katsotaan olleen työssäoloehdon voimassaolon suhteen työmarkkinoilla, jos hän on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa. Tältä osin kuntouttavaa a arvioidaan siten samoin kuin muitakin työllistymistä edistäviä palveluita.(kuntouttavan työtoiminnan käsikirja.) 3.2 Kuntouttava lukuina Kuntouttavan työtoiminnan määrä ilmoitetaan päivinä. Espoon kaupunki ostaa kuntouttavaa a sopimuskaudella , jonka lisäksi mahdollisuus optiovuosiin , yhteensä päivää. Yksi kuntouttavan työtoiminnan päivä henkilöä opk

18 Espoossa 18(74) kohden maksaa nuorilla keskimäärin 40,20 ja aikuisilla 38,20. (Espoon kaupungin työllisyyspalvelut.) Kunnalla on oikeus saada kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä valtion korvauksena työllisyysmäärärahoista 10,09 euroa päivää ja kuntouttavaan an osallistuvaa henkilöä kohti. Korvaus maksetaan jälkikäteen niiltä päiviltä, joina henkilö osallistuu kuntouttavaan an. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 ja 24 :n muuttamisesta 1296/2002.) toteutuneet päivät Kuvio 5. Toteutuneet päivät vuosina Kuviossa viisi (5) on kuvattu Espoossa toteutuneiden kuntouttavan työtoiminnan päivien määrää vuosina Vuonna 2012 päiviä on ollut selkeästi enemmän kuin aikaisemmin ja määrän odotetaan opk

19 Espoossa 19(74) kasvavan vuonna. ( Espoon kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan tilastot ) alle 25-v. yli 25-v. mamut yhteensä Kuvio 6. Kuntouttavassa työtoiminassa vuosina aloittaneiden määrä Edellä esitetty kuvio kertoo kuntouttavassa työtoiminnassa vuosina aloittaneiden asiakkaiden määrän eri asiakasryhmittäin. Selkeästi suurin asiakasryhmä on ollut jokaisena vuotena yli 25 -vuotiaat. Viime vuonna (2012) kuntouttavan työtoiminnan aloittaneita asiakkaita oli yhteensä 135. Tarkastelujakson ensimmäisenä vuonna (2008) kuntouttavan työtoiminnan aloittaneiden määrä kaikissa asiakasryhmissä tuntuu olleen melkoisen suuri (yhteensä 233) muihin vuosiin verrattuna. Tämän selittänee osaltaan vuonna 2008 olleiden ryhmätoimintojen määrä - kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa järjestettiin työvoiman palvelukeskuksessa useamman eri ryhmän avulla ja ryhmiin osallistuneiden asiakkaiden määrä oli opk

20 Espoossa 20(74) suurempi (60 asiakasta) kuin muina vuosina, jolloin ryhmissä aloittaneiden asiakkaiden määrä on vaihdellut asiakkaan välillä. Tänä vuonna () ei ole työvoiman palvelukeskuksen toimesta järjestetty yhtään kuntouttavan työtoiminnan ryhmää. (Espoon kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan tilastot ) kaikki aloittaneet kaikki päättäneet sovitusti päättäneet keskeyttäneet Kuvio 7. Kuntouttavassa työtoiminnassa vuosina aloittaneet ja päättäneet (sovitusti päättäneet ja keskeyttäneet) asiakkaat Kuviosta seitsemän (7) nähdään, että ennen vuotta 2012 keskeyttäneiden määrä on pysynyt alhaisempana kuin sovitusti kuntouttavan työtoiminnan päättäneiden asiakkaiden määrä. Kuitenkin vuonna 2012 nämä luvut ovat tasoittuneet ja keskeytyksiä on jostain syystä tullut jopa hieman enemmän suhteessa sovitusti päättäneiden määrään. Tässä tilastossa ei kuitenkaan ole eroteltu keskeytyksien syitä, joita ovat voineet olla niin luvattomat poissaolot, opk

21 Espoossa 21(74) terveydelliset syyt kuin kouluksen tai työn aloittaminen kesken kuntouttavan työtoiminnan jaksoa. Tästä kuviosta ei siis voi päätellä ovatko keskeytykset olleet positiivisia vai negatiivisia työllistymisen näkökulmasta. (Espoon kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan tilastot ) toimeentulotuki työmarkkinatuki Kuvio 8. Kuntouttassa työtoiminnassa vuosina aloittaneiden pääasiallinen toimeentulo Kuvio kahdeksan (8) osoittaa, että suurin osa kuntouttavan työtoiminnan aloittaneista saivat vuosina työmarkkinatukea. Toimeentulotuen saajien määrä on puolestaan ollut vuonna 2012 hieman laskussa. Työmarkkinatuen lisäksi asiakkaiden on mahdollista saada myös toimeentulotukea eikä tästä kuviosta selviä kuinka moni saa samanaikaisesti näitä kahta etuutta. (Espoon kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan tilastot ) opk

22 Espoossa 22(74) Uuden ohjeistuksen myötä kaikki kuntouttavan työtoiminnan aloittavat saavat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, joten toimeentulotuen saajien määrän voisi olettaa olevan jo vuonna laskeva kuntouttavan työtoiminnan aloittaneiden asiakkaiden keskuudessa. 3.3 Kaupungin kuntouttavan työtoiminnan pajaympäristöt Kaupungin omia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja sijaitsee pajaympäristössä ja kaupungin eri toimialoilla. Pajaympäristöjä ovat TVK ja Soukan työkeskus. Molemmissa on kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja asiakasohjaus tapahtuu työvoiman palvelukeskuksen kautta. Soukan työkeskuksessa työtehtävät ovat yleensä tilaustöitä ja liittyvät lähinnä pakkaukseen ja pussitukseen, mm. heijastimien pussitusta. Työtehtävinä voi olla myös kierrätysmateriaalin valmistelu esim. kankaiden ja vaatteiden purkaminen tilkuiksi. Soukka tekee yhteistyötä kierrätyskeskuksen kanssa. Soukan työkeskuksessa on sovitusti tarjolla myös työkeskuksen ulkopuolella tapahtuvia työtoimintoja. Työhönvalmennuskeskuksen toiminnot ovat jaoteltu yhteentoista (11) erilaiseen pajaan ja työtehtävään, joita ovat opk

23 Espoossa 23(74) 1) Remonttiryhmä: Pienremontit Espoon kaupungin kiinteistöissä (porttien tekeminen ja kiinnitys, pienten esineiden seiniin kiinnittämiset). Pienkoneiden (käsityökalujen) käyttö 2) Verhoomo: Espoon kaupungin eri yksiköiden huonekalujen verhoilu sekä käytöstä poistettujen huonekalujen verhoilu ja kierrätys 3) Fillaripaja: Hylätyistä pyöristä kierrätyksen periaatteella turvallisia, kunnostettuja pyöriä. Tietokonepohjaisen fillarikorttien luovutuksen ylläpito ja seuranta 4) Kuljetuspaja: Henkilö- ja tavarakuljetus, ensin apumiehenä toimiminen. Henkilökuljetus: Alaikäiset yksin Suomeen tulleet maahanmuuttaja nuoret ja heidän asiointikuljetukset 5) Palveluryhmä: Kauklahden seniorikeskuksessa pyykkihuolto, ruuan jakelu ja TVK:ssa toimistosiivous. Taavinkodissa hoitotarvikkeiden lajittelu ja huoneisiin jakaminen (mm. pesulaput, rasvat, vaipat yms.) 6) Auroran pesula: Vanhusten henkilökohtaisten vaatteiden lajittelu, pesu, silitys, prässäys yms. pyykkihuolto 7) Kierrätyspiste: Espoon kaupungin sisäinen kalusteiden kierrätys (purku ja kasaus), logistiikka-alan tehtävät ja varastotyö. Pienet kunnostustyöt 8) Kädentaitopaja: Kierrätysmateriaalista Ihanuus-kauppaan myyntiin tehtäviä tuotteita (mm. kasseja, koruja, kortteja). Taulujen maalausta myyntiin sekä tilaustyönä julkisiin tiloihin (esim. Tiistinhovi, sosiaalipalvelutoimisto). Päiväkotien tilaustyöt mm. vanhoista lakanoista ommeltavat lasten käsipyyhkeet. Mahdollisuus huomioida erityistaidot mm. piirtäminen ja valokuvaaminen opk

24 9) Aulapalvelut: Aula- ja toimistotehtävät Kuntouttava Espoossa 24(74) 10) Niittypesula: Logistiikka ja pesulapalvelut (mm. pyykin lajittelu, pesu, kuivaus, mankelointi, viikkaus ja pakkaaminen) 11) Puupaja: Puun pintakäsittely, peruskäsipuusepän työt (mm. ruiskumaalaus, käsin maalaus ja vastaavat lakkaukset), puuntyöstökoneiden käyttö. Metallityöt (mm. hitsaus, metallin käsittely sekä metalliesineiden korjaustyöt) 3.4 Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelupaikat Espoon Diakoniasäätiö Espoon Diakoniasäätiön Työ- ja Yksilövalmennuspalvelut tarjoaa kuntouttavaa a vuotiaille työttömille espoolaisille. Työpajaympäristö on jaettu neljään eri työpajaan ( Hyljeluodontie 3), joita ovat 1) EKY- elektroniikan käsittely, yritysyhteistyö ja fillaripaja 2) Tekstiili- ja kädentaitopaja 3) Puurakenne ja talonmiespalvelut työpaja 4) Palvelutyöpaja opk

25 Espoossa 25(74) Elektroniikkapajan toimintaan sisältyvät kodin- ja toimistoelektroniikan nouto, vastaanotto ja purkaminen jakeisiin. Tämän jälkeen purkuosat lajitellaan omiin jakeisiinsa. Jakeet toimitetaan edelleen käsittelyyn tilaajayrityksen toimesta. Elektroniikkapajalla myös testataan, asennetaan ja korjataan pajojen omia laitteita. Fillaripajan toimintaan kuluu polkupyörien perushuolto, pesu, puhdistus ja kierrätysmateriaaleista toimivan pyörän kokoaminen ja testaus. Autonkuljetus ja apukuljettajan työt ovat yksi yritysyhteistyön muoto. Työpajojen ruokien ja leipien nouto, ser -kierrätyksen noudot ja muut kuljetustehtävät kuuluvat oleellisena osana toimintaan. Elektroniikkapajan siivoustyöt ja tilojen järjestyksen ylläpito lukeutuvat pajojen työtehtäviin. Pajan piha-alueen kunnossapitotyöt kuuluvat myös pajojen toimintaan ja niitä tehdään usein yhteisöllisessä hengessä. Erilaiset alihankintatyöt lukeutuvat pajan toimintaan. Tällaisia voivat olla mm. pussitus- ja pakkaustyöt. Tekstiili- ja kädentaitopajalla tehdään monipuolisia käsitöitä ammattimaisella asenteella. Käsityöt ovat isoja tilaustöitä kuten pussilakanoiden ompelua sarjatuotantona tai pienempiä, yksittäisiä korjauksia esimerkiksi takin vetoketjun ompelu. Tekstiili- ja kädentaitopajalla tehdään tilauksesta myös mattoja, poppanoita ja huiveja. Erilaisten pipojen, sukkien ja tumppujen kutominen ja virkkaaminen kuuluvat myös työtehtäviin. Pajan tehtäviin kuuluvat lisäksi erilaiset askartelutyöt sekä toimistokalusteiden verhoilutyöt. Lisäksi omien tilojen siivoaminen kuuluu pajan työntehtäviin. opk

26 Espoossa 26(74) Puurakenne ja talonmiespalvelut työpajan yhtenä työtehtävän on huonekalujen kunnostus. Tähän sisältyy erilaisten työvaiheiden opettelu mm. liimaus, lakkaus ja maalaus. Pienimuotoisten puuesineiden valmistus voi myös olla yhtenä työtehtävänä; pajalla voi asiakas tehdä voiveitsiä, maustehyllyjä, leikkuulautoja tms. Erilaiset pienimuotoiset remonttityöt säätiön muissa yksiköissä kuuluvat työtehtäviin. Lisäksi pihojen hoitaminen on yksi olennainen osa talonmiespalveluja. Lisäksi tämänkin pajan työtehtäviin kuuluvat omien jälkien siivous ja työpisteen kunnossapito sekä viikkosiivous. Palvelutyöpajan työpisteinä toimivat jakelu- ja valmistuskeittiö, pesula sekä piha-alue. Jakelukeittiön työtehtäviin kuuluvat astiahuolto, keittiöön liittyvän hygienian ylläpito sekä ruoan esillelaitto, jakelu ja poiskorjaus. Valmistuskeittiössä puolestaan työtehtäviä ovat ruoanlaitossa ja leipomisessa avustaminen, aamiaisen valmistus sekä ruoan esillelaitto, jakelu ja poiskorjaus. Näiden lisäksi myös astiahuolto kuuluu työtehtäviin. Pesulassa huolletaan pyykkiä ja työtehtäviin kuuluvat pyykinpesu, kuivaus ja viikkaus. Piha-alueilla pidetään kunnossa istutuksia mm. kitkemällä ja siistimällä sekä kastelemalla istutuksia ja nurmikkoa. Lisäksi kesäisin on haravointia ja lakaisua ja talvisin puolestaan lumen luontia ja hiekoitusta. Jätehuolto on myös yksi työkokonaisuus, johon sisältyy useampia pienempiä osatehtäviä. opk

27 Espoossa 27(74) Työ ja Toiminta ry Työ ja Toiminnan Espoon toimipiste sijaitsee Suomenojalla (Niittyrinne 6). Työ ja Toiminta ry tarjoaa kuntouttavaa a niin nuorille kuin aikuisillekin. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat asiakkaat osallistuvat toimipisteissä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen painottuviin työtehtäviin. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat kuntoutuksen aikana hyvän kuvan toiminnan prosesseista ja kierrätyksen merkityksestä. Kierrätystoiminta on jaettu viiteen (5) eri osa-alueeseen, joita ovat 1) Elektroniikan vastaanotto 2) Laitteiden lajittelu 3) Uudelleenkäyttö 4) Purku ja lajittelu 5) Kuljetus 6) Käsityöpaja (tuotteiden uudistus, korjaus, maalaus, pienmetalli ja korutyö) 7) Toimistotyö 8) Pienimuotoinen keittiötyö Laitteita puretaan käsityönä niille varatulla erityisellä käsittelypöydällä. Laitteista irrotetaan materiaalihyötykäyttöön kelpaavat osat ja materiaalit. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat asiakkaat perehdytetään normaaleihin työelämän käytäntöihin kuten työaikojen noudattamiseen, työyhteisön opk

28 Espoossa 28(74) pelisääntöihin ja päihteettömyyteen. Työ ja Toiminta ry:ssä kuntouttavan työtoiminnan asiakas voi suorittaa työturvallisuuskoulutuksen Lautta ry Lautta ry tarjoaa kuntouttavaa a nuorille aikuisille ( vuotiaat). Yhdistyksellä on Espoon Tapiolassa Konepaja (Pohjantie 3), jossa toimitaan mediatuotannon, tietotekniikan ja kuljetustekniikan (autot ja laivat) alalla. Työtehtävinä pajalla ovat 1) Atk -laitteiden huolto, korjaus, ylläpito ja kokoaminen 2) Ohjelmistojen asennus ja testaus sekä sisäisten verkkojen rakentaminen 3) Kadonneiden tietojen pelastaminen vieottuneilta kovalevyiltä 4) Tietoyhteiskuntaan osallistuminen 5) Erilaisten passien suorittaminen muun muassa ensiapu, atk-ajokortti 6) Veneiden huolto ja kunnostus 7) Veneily ja vesiturvallisuus (yhdistyksellä on kaksi merikelpoista venettä) Nuori ei tarvitse mitään erityisosaamista osallistuakseen Lautta ry:n kuntouttavaan an, vain sitoutuminen ja kiinnostus ovat tärkeitä. Toiminta voi tapahtua eri puolilla Espoota ja Helsinkiä ja an opk

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Koppi Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa

Kuntouttava työtoiminta Espoossa Kuntouttava Espoossa Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä Espoon kaupunki 2.5. Espoossa 2(72) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Työllisyyspalvelut Espoossa... 6 2.1 Soukan työkeskus... 9 2.2 Työhönvalmennuskeskus

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 26.2.2007, uusittu 29.10.2007 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Rovaniemen työvoiman palvelukeskus (Rovaniemen työvoimatoimiston, Rovaniemen kaupungin sosiaali ja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä palveluesimies Sari Käsmä toimintakyvyn arvioinnissa Taustatiedot Koulutus ja työhistoria Toimeentulo Sosiaaliset ongelmat Sosiaalinen toimintakyky Aikaisemmat tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimet Asiakkaan

Lisätiedot

OSTOPALVELU- JA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA

OSTOPALVELU- JA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA Ostopalvelusopimus 1(5) Sosiaali- ja terveyspalvelut 15.12.2016 OSTOPALVELU- JA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palvelun tilaaja Siilinjärven

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa

TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa 19.1.2012 Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa Sosiaalihuoltolain 17 mukainen sosiaalipalvelu, jonka organisoi kunnan/kaupungin määräämät

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Hankinnan yksilöinti 1083/ / Hankinnan yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Hankinnan yksilöinti 1083/ / Hankinnan yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoon kaupunki hankkii ostopalveluna v. 2012 noin 14 000 työtoimintapäivää. Tulevalla sopimuskaudella kaupunki pyrkii hankkimaan vuosittain 20 000 työtoimintapäivää ostopalveluna.

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit ja eläkeselvittelyt osana pitkäaikaistyöttömien palveluprosesseja Leena-Kaisa Härkönen Työllisyyden kuntakokeilu Jyväskylä, Jämsä, Muurame Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarjouspyyntöön työpaja- ja kauppakassipalveluista tulleet kysymykset: Tarjouspyyntöön määräaikaan mennessä tulleet kysymykset on käsitelty numerojärjestyksessä siten, että

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 38 Ptltk 25.09.2014 70 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Työttömän henkilön hoito ja palveluprosessi

Työttömän henkilön hoito ja palveluprosessi Työttömän henkilön hoito ja palveluprosessi Työhallinnon keinot palvelutarpeen tunnistamiseen - Oikea aika vai oikea paikka? 1 14.12.2015 /Varsinais-Suomen TE-toimisto/Maaret Mast Työhallinnon keinoista

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (1) 98 Asianro 7705/05.20.00/2015 Osatyökykyiset täysillä töihin -hanke Perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa 21.10.2015 keskusteltiin osatyökykyisten työttömien

Lisätiedot

SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN VERKOSTOT -työryhmä

SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN VERKOSTOT -työryhmä SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN VERKOSTOT -työryhmä 30.11.2011 Mistä puhutaan, kun puhutaan verkostotyöstä? yhteistyötä ollut aina, verkostoitumisesta tai verkostotyöstä puhuttu varsinaisesti vasta 1990-luvulta

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Kela osana monialaisessa verkostossa

Kela osana monialaisessa verkostossa Kela osana monialaisessa verkostossa 2 Lähde: TEM/Päivi Kerminen Kelan strateginen painopiste kumppanuusyhteistyössä Parannamme suorituskykyämme uudistamalla toimintojamme sekä vahvistamalla yhteistyötä

Lisätiedot

Onko aktivointi myös hyvinvointipolitiikkaa? Vappu Karjalainen Esityksen nimi / Tekijä 1

Onko aktivointi myös hyvinvointipolitiikkaa? Vappu Karjalainen Esityksen nimi / Tekijä 1 Onko aktivointi myös hyvinvointipolitiikkaa? Vappu Karjalainen 18.1.2011 2.2.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Vaikea työttömyys vajaakuntoisuus: kyse on mittavasta eri sektoreita yhdistävästä ilmiöstä Vaikeasti

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

monialayhteistyö nuorten

monialayhteistyö nuorten Petra-projekti monialayhteistyö nuorten työllisyyden edistämisessä Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Palveluohjaaja Mikko Mäkelä 31.1.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

seminaari syrjään jätetyistä, sosiaalisesta vahvistamisesta ja osallisuuden lisäämisestä. Kajaani 19.9.2013

seminaari syrjään jätetyistä, sosiaalisesta vahvistamisesta ja osallisuuden lisäämisestä. Kajaani 19.9.2013 seminaari syrjään jätetyistä, sosiaalisesta vahvistamisesta ja osallisuuden lisäämisestä. Kajaani 19.9.2013 Työttömien huoltoa ja vuodesta 2011 VIRTAKuusamo PÄRNÄSEN KORJAAMO hankkeen tavoite on kehittää

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Aikaisempia tuloksia - Virta I

Aikaisempia tuloksia - Virta I Virta II: tausta Kainuun tulottomat alle 25 -vuotiaat nuoret, noin 250-300 (henkilöä?) Valtakunnallinen kehittämiskonteksti Virta I hankkeen tulokset / havainnot Aikaisempia tuloksia - Virta I Nuorten

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi 02.12.2014 Sivu 1 / 1 4948/01.00.00/2014 43 Sosiaalinen työllistäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 25.05.2016 Sivu 1 / 1 74 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa

Lisätiedot