Kuntouttava työtoiminta Espoossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntouttava työtoiminta Espoossa"

Transkriptio

1 Kuntouttava Espoossa Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä Espoon kaupunki 2.5.

2 Espoossa 2(74) Sisällysluettelo 1 Johdanto Työllisyyspalvelut Espoossa Soukan työkeskus Työhönvalmennuskeskus (TVK) Työvoiman palvelukeskus Asiakasohjaus työvoiman palvelukeskukseen Asiakasprosessi työvoiman palvelukeskuksessa Kuntouttava Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen Kuntouttava lukuina Kaupungin kuntouttavan työtoiminnan pajaympäristöt Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelupaikat Espoon Diakoniasäätiö Työ ja Toiminta ry Lautta ry Autismisäätiö Rinnekoti-Säätiö Järjestöyhteistyö Omnian pajat Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminta Kuntouttavan työtoiminnan asiakasprosessi Lähete kuntouttavan työtoiminnan järjestäjälle Kuntouttavan työtoiminnan sopimus Väliarviointi Loppuarviointi opk

3 Espoossa 3(74) 4.5 Erilaiset muutostilanteet Ryhmätoiminnan asiakasprosessi Haastattelu ja valinta Kuntouttavan työtoiminnan sopimus Arviointi Jatkosuunnitelma Lopuksi Lähteet Liitteet opk

4 Espoossa 4(74) 1 Johdanto Kuntouttavaan an ohjautuminen ja itse kuntouttavan työtoiminnan prosessi sekä paikat eivät ole aikaisemmin olleet selkeästi esitettynä yksissä kansissa. Tämän raportin tarkoituksena on antaa kattava kokonaiskuva Espoossa järjestettävästä kuntouttavasta työtoiminnasta. Raportti on tuotettu osana Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanketta. Espoon kaupungin työllisyyspalvelut ovat osa aikuissosiaalityötä. Kuntouttavan työtoiminnan katsotaan olevan yksi aikuissosiaalityön työvälineistä ja rakenteellisesti kuntouttava on sijoitettu työvoiman palvelukeskukseen. Kuntouttavaan an päästääkseen asiakkaan on oltava työvoiman palvelukeskuksen asiakas. Tässä raportissa on esitelty asiakasohjausmalli ja asiakasprosessi pääpiirteissään. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasprosessia on tässä raportissa pyritty kuvaamaan mahdollisimman selkeästi, jonka lisäksi on esitelty kuntouttavan työtoiminnan rakenne sekä paikat ja -muodot. Raporttiin on liitetty kaikki tärkeimmät kuntouttavaan an ohjaukseen ja asiakasprosessiin kuuluvat lomakkeet, jotta siihen olisi helppo tutustua ja saada käsitys Espoossa tarjottavasta kuntouttavasta työtoiminnasta. opk

5 Espoossa 5(74) Espoon kaupungissa tuotetaan kuntouttavaa a pääsääntöisesti neljällä eri tavalla; kaupungin omana pajoilla ja toimialoilla tapahtuvana toimintana, ostopalveluina, järjestöyhteistyönä ja omina ryhmätoimintoina. Kaupungin omaa toimintaa ovat Työhönvalmennuskeskuksen ja Soukan työkeskuksen pajoilla tapahtuva toiminta. Ostopalveluina kaupunki on kilpailutuksen kautta (laki julkisista hankinnoista 348/ 2007) valinnut viisi (5) toimijaa, joita ovat Espoon Diakoniasäätiö, Työ ja Toiminta ry, Rinnekotisäätiö, Autismisäätiö ja Lautta ry. Kuntouttavaa a järjestetään myös yhteystyönä niin sanotulla Järjestökadulla Espoon keskuksessa, jossa sijaitsee Espoon mielenterveysyhdistys ry, Askel ja Hyvä Arki ry. Lisäksi kuntouttavaa a järjestetään matalan kynnyksen kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintana työvoiman palvelukeskuksessa työskentelevien sosiaaliohjaajien toimesta. Myös kaupungin eri toimialoilla sekä Omnian pajoilla on mahdollista olla kuntouttavassa työtoiminnassa sovitusti. opk

6 Espoossa 6(74) 2 Työllisyyspalvelut Espoossa Sosiaali- ja terveystoimi Perusturvajohtaja Toimialan esikunta Talous- ja hallintojohtaja Viestintäryhmä Viestintäpäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikkö Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Terveyspalvelujen tulosyksikkö Terveyspalvelujen johtaja Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Vanhusten palvelujen johtaja 1 Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Erityisasiantuntija Terveydenhoito ja lapsiperheiden perhetyö Lasten terapiapalvelut Lastensuojelupalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 opk

7 Espoossa 7(74) Aikuisten sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Päällikkö Marja Dahl Asiantuntija Eveliina Cammarano Johtava sosiaalityöntekijä Anna-Maija Josefsson Pohjoinen aikuisten sosiaalipalvelut Aluepäällikkö Tapio Nieminen Sosiaali- ja kriisipäivystys Eteläinen aikuisten sosiaalipalvelut Aluepäällikkö Pasi Sipola Pohjoinen aikuissosiaalityö Espoon keskus ja Leppävaara Työllisyyspalvelut Eteläinen aikuissosiaalityö Matinkylä-Olari-Tapiola ja Espoonlahti Maahanmuuttajapalvelut Talous- ja velkaneuvonta Kuvio 1. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen organisaatio Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen alle kuuluu perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikkö. Tämä tulosyksikkö on jaettu kuvion mukaisesti viiteen (5) yksikköön, joista yksi on aikuisten sosiaalipalvelut. Työllisyyspalvelut Espoossa kuuluvat aikuisten sosiaalipalveluiden toimintakenttään, joka on aluesosiaalityön osalta jaettu Pohjoiseen ja Eteläiseen aikuisten sosiaalipalveluihin. Organisatorisesti työllisyyspalvelut kuuluvat Pohjoisen aikuissosiaalityön piiriin, mutta työllisyyspalvelujen palvelualueena on koko Espoo, jonka lisäksi palvelua tarjotaan myös Kauniaislaisille. opk

8 Espoossa 8(74) ESPOON TYÖLLISYYSPALVELUT Työllistäminen ja ammatillinen kuntoutus Sosiaalinen työllistäminen ja sosiaalinen kuntoutus Työhallinto ja Kela Työvoiman palvelukeskus Työhönvalmennuskeskus Soukan työkeskus Työllistymistä ja ammatillista kuntoutusta tukevat palvelut Ohjaus palkkatuettuun työhön Työvoimapalvelut Sosiaalinen kuntoutus, Terveydenhoito Motivointi ja aktivointi Työkyvynarviot Aikuissosiaalityö Kuntouttava Ohjaus perus- ja erikoissairaanhoitoon sekä kuntoutukseen Työhönvalmentavaa palvelua Työllistämistä työttömille, Mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille Työtoimintaa pajoilla, kuntouttavia ryhmäpalveluita Toimintakykyä ylläpitävää palvelua Kuntoutusta mielenterveyskuntoutujille, vammaisille ja Työttömille Työtoimintaa työsalilla, Työkokeiluita Kuvio 2. Espoon kaupungin työllisyyspalvelujen organisaatio Espoossa työllisyyspalvelut koostuvat kolmesta eri yksiköstä. Soukan työkeskus ja Suomenojalla sijaitseva Työhönvalmennuskeskus ovat toimintaympäristöjä, joissa työllisyyspalveluiden asiakkaat voivat harjoitella erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja. Pajoilla on hyvinkin monipuolista toimintaa erilaisen toimintakyvyn omaaville asiakkaille. Osa asiakkaista suuntaa pajajakson jälkeen työelämään tai koulutukseen ja osa taas jatkaa pajaympäristössä ylläpitäen arkirytmiään ja toimintakykyään. Työllistymisen sijaan voidaankin puhua työelämäosallisuudesta, joka opk

9 Espoossa 9(74) käsitteenä kattaa laajasti erilaisissa toimintaympäristöissä tehtävää a. Työvoiman palvelukeskus (Etyp) on puolestaan kaupungin, työvoimahallinnon ja kelan yhteinen palvelukeskus, josta asiakas voi saada moniammatillista palvelua ja asiakasohjausta erilaisiin aktivoiviin toimintoihin. 2.1 Soukan työkeskus Soukan työkeskus on yksi Espoon kaupungin työllisyyspalveluihin kuuluva paikka, joka tarjoaa matalan kynnyksen a. Työtehtävät ovat monipuolisia, työajat sovittavissa ja työyhteisö turvallinen. Työtehtävinä ovat mm. alihankinta-, kokoonpano-, purku- sekä lajittelu- ja pakkaustyöt. Osa toiminnasta voi tapahtua myös työkeskuksen ulkopuolella. Työkeskuksessa asiakkaan tavoitteena voivat olla esimerkiksi päivärytmin löytäminen, mielekkään tekemisen saaminen arkeen ja sosiaalisten kontaktien luominen sekä ylläpito. Työkeskuksessa asiakasta ohjataan ja tuetaan suunnitelmien eteenpäin viemiseksi. opk

10 Espoossa 10(74) 2.2 Työhönvalmennuskeskus (TVK) Työhönvalmennuskeskuksen tarkoituksena on opastaa, auttaa ja tukea asiakkaita määrätietoisesti työelämää kohti. Keskuksessa on erilaisia pajoja, jotka yhdessä muodostavat työpajaympäristön, jossa asiakkaat voivat harjoitella ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Työpajatoiminnan rinnalla tarjotaan tukea ja ohjausta työllistymisen esteenä oleviin erilaisiin elämäntilanteisiin. Työhönvalmennuskeskukseen asiakas voi tulla ilman sitoumuksia tutustumaan joka toinen maanantai järjestettävälle tutustumiskierrokselle. Jos asiakas tutustumisen jälkeen on kiinnostunut TVK:n toiminnasta, hän voi täyttää yhteydenottopyyntölomakkeen henkilökunnalle. Näin asiakkaaseen otetaan yhteyttä ja yhdessä asiakkaan kanssa keskustellaan sopisiko paikka hänelle. Tämän jälkeen asiakas kutsutaan haastatteluun, jossa lopullinen valinta tehdään. Kuntouttavaan an ohjaudutaan kuitenkin erilaisen prosessin kautta, joka kuvataan tässä raportissa myöhemmin. Työhönvalmennuskeskuksessa asiakas voi olla kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuella. 2.3 Työvoiman palvelukeskus (Etyp) Työvoiman palvelukeskuksen palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua työllistymistä vaikeuttavien ongelmien ratkaisemisessa ja opk

11 Espoossa 11(74) jotka erityisesti hyötyvät palvelukeskuksen moniammatillisista palveluista sekä laajasta yhteistyöverkostosta. Palvelukeskus työskentelee tiiviissä yhteistyössä muiden alueella toimivien työllisyys-, kuntoutus- koulutus- ja muita asiantuntijapalveluita tuottavien organisaatioiden ja projektien kanssa. Espoossa työvoiman palvelukeskukseen on sijoitettu kelan, sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja työvoimahallinnon palvelut. Asiakkaita ottaa vastaan ja palvelee laaja-alainen ammattilaisten verkosto, jossa on osaamista niin työvoimapalveluista, terveydenhoidosta, sosiaalipalveluista, kuntoutuksesta kuin koulutuksestakin Asiakasohjaus työvoiman palvelukeskukseen Asiakkaan ohjaaminen Työvoiman palvelukeskukseen Palvelutarvearvio/ Alku- ja tilannearvio Asiakkaan työnhaku voimassa Suostumus tietojen vaihtoon Kirjaukset tietojärjestelmään LÄHETE ja SUOSTUMUS Yhteistyö, yhteinen tietojärjestelmä Ajanvarauksesta tieto lähettävälle taholle Työhaku on voimassa ajanvaraukseen saakka Kutsu on velvoittava Asiakas kutsutaan haastatteluun/palvelutarvearvioon Asiakasprosessi jatkuu Lähettävä taho Työvoimanpalvelukeskus Kuvio 3. Asiakasohjaus työvoiman palvelukeskukseen opk

12 Espoossa 12(74) Asiakas ohjautuu palvelukeskukseen yleensä aluesosiaalityön lähetteellä (Liite 1), jonka mukaan liitetään asiakkaan suostumus tietojen vaihtoon moniammatillisessa palvelukeskuksessa (Liite 2). Asiakkaaksi voi ohjautua myös TE-toimiston kautta lähetteellä. Asiakkuuden alkamisen ehtona on työnhaun voimassaolo. Työvoiman palvelukeskukseen on keskitetty kuntouttavan työtoiminnan organisointi osana aikuissosiaalityötä. Sitä koordinoivat ja ohjaavat kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaajat. Kuntouttavaan an päästäkseen asiakkaan tulee olla Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakas Asiakasprosessi työvoiman palvelukeskuksessa Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi kuntouttavaan an KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA Aktivointisuunnitelma Työharjoittelu Työelämävalmennus Kurssit KUTY Työhönvalmentaja Tukihenkilö Hilla-Maaria Sipilä ETYP moniammatilliset palvelut Sos tt. Työvoimaohjaaja Sairaanhoitaja Kuntoutuspsykologi KELA:n virkailija Asiakkaan taustatiedot sekä voimavarat ja rajoitteet= PALVELUTARVEARVIO Työ / koulutus Toimeentulo Velka-asiat Asuminen Perhesuhteet Päihteet Kuvio 4. Asiakasprosessi työvoiman palvelukeskuksessa opk

13 Espoossa 13(74) Edellä esitetyssä kuviossa on asiakasprosessi työvoiman palvelukeskuksessa kuvattu yleisellä tasolla. Kaupungin työntekijät kokoontuvat työkokoukseen, jossa jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuuvirkailijat; sairaan/terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Työvoimahallinnon puolelta asiakkaille on myös määritelty oma työvoimaohjaaja (nykyiseltä nimikkeeltään asiantuntija, mutta tässä raportissa käytetään nimikettä työvoimaohjaaja, joka kuvaa tehtävää paremmin). Asiakas kutsutaan palvelutarvearvioon, jossa hänen tilanteensa kartoitetaan seikkaperäisesti. Tämän ensimmäisen palvelutarvearvion perusteella yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan asiakkuuden alkamisesta työvoiman palvelukeskuksessa. Asiakkaan vastuu työntekijät kirjataan sosiaaliefficaan ja TYPPI -järjestelmään (työvoiman palvelukeskuksen yhteinen asiakastietojärjestelmä). Jatkossa arviotapaamisia voi olla useitakin ja arviointi saattaa kestää ajallisesti melko pitkään. Jos asiakkaan kohdalla katsotaan tarpeelliseksi aloittaa kuntouttava, laaditaan aktivointisuunnitelma yhdessä työvoimaohjaajan, kaupungin työntekijän (yleensä sosiaalityöntekijä) sekä asiakkaan kanssa. Joissain tapauksissa asiakkaalla saattaa olla jo kuntouttavaan an meno selkeästi tavoitteena ja jopa pakkakin mielessä. Tällöin lähetteen saapumisen jälkeen asiakas voidaan ohjata suoraan kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaajan tapaamiseen. Tällä keinolla ollaan pyritty opk

14 Espoossa 14(74) joustavoittamaan ja nopeuttamaan asiakasprosessia, jos arvio asiakkaan palveluntarpeesta on jo lähettävän tahon puolesta tehty ja selkeästi ilmaistu lähettteessä. Kun tarve kuntouttavasta työtoiminnasta nousee esiin, tulee lain mukaan asiakkaan kanssa laatia aktivointisuunnitelma (Liite 3). Aktivointisuunnitelma, joka voi sisältää työllistymistä, hoitoa, kuntoutusta tai kuntouttavaa a, on yhteisen suunnittelun tulos ja järjestettävien palveluiden lähtökohta. Sen tulee pohjautua asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja se voi sisältää hyvin laaja-alaisesti erilaisia työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, koulutuksen ja kuntoutuksen palveluita. Espoossa aktivointisuunnitelmia tehdään pääasiassa työvoiman palvelukeskuksessa ja ainoaksi aktivointisuunnitelman lähtökohdaksi on muotoutunut kuntouttavaan an siirtyminen vaikka laki antaakin mahdollisuuden luoda myös muita siirtymiä aktivointisuunnitelman sisällöksi. Aktivointisuunnitelma on aina päivitettävä ennen kuntouttavaan työtoiminaan siirtymistä. Aktivointisuunnitelman laatimiseen ja päivitykseen osallistuvat työvoimahallinnon ja kaupungin työntekijä sekä asiakas. Espoossa pyritään muodostamaan aktivointisuunnitelman laatimisesta joustavaa, sillä se on jossain määrin osoittautunut melko kankeaksi työkaluksi käytännön työssä. Ajatuksena onkin, että aktivointisuunnitelmaa pyritään tarkentamaan ja täydentämään asiakkaan palvelun ( kuntouttava ) edetessä. Toiminnan kautta niin asiakas kuin työntekijätkin opk

15 Espoossa 15(74) voivat saada hyvää tietoa asiakkaan työkyvystä, vahvuuksista ja rajoitteista. Toiminnan kautta myös erilaisten palveluiden tarve voi nousta esiin aivan eri tavalla kuin toimistokäynneillä asioista keskusteltaessa. Aktivointisuunnitelman laatimisen/päivityksen jälkeen suunnitelma käsitellään kuntoutuksen SAS-työryhmässä, jossa asiakkaalle nimetään sosiaaliohjaaja ja yhdessä keskustellaan asiakkaan tilanteesta aktivointisuunnitelman perusteella. Aktivointisuunnitelmat ja samalla asiakkuudet jaetaan SAStyöryhmässä jokaisen sosiaaliohjaajan työtilanteen mukaan. SAStyöryhmässä käydään jokainen jaossa oleva asiakkuus läpi. Työryhmässä on ajan tasalla oleva tieto kuntouttavan tytöominnan paikkojen tilanteesta ja jokaiselle asiakkaalle pyritään löytämään hänen tarvettaan/toiveitaan vastaava paikka. Asiakasohjaus tapahtuu tämän työryhmän kautta. Näin pyritään saamaan an ohjautuminen järjestelmälliseksi ja läpinäkyväksi. SAS-työryhmän johdosta kuntouttavan työtoiminnan asiakasohjaus on myös tasapuolista asiakkaiden kannalta. Kuntoutuksen SAS-työryhmän jäseniä ovat neljä sosiaaliohjaajaa Etypistä, työhönvalmentaja Soukan työkeskuksesta ja ohjaaja TVK:sta. Työryhmän puheenjohtajana toimii Etypin johtava sosiaalityöntekijä. Työryhmä kokoontuu kerran viikossa maanantaisin. Asiakkaat ohjautuvat sosiaaliohjaajille vain työryhmän kautta aktivointisuunnitelman laatimisen jälkeen. opk

16 Espoossa 16(74) SAS-työryhmän jälkeen asiakkaalle nimetty sosiaaliohjaaja kutsuu asiakkaan kuntouttavan työtoiminnan suunnittelua varten tapaamiseen. Tarvittaessa terveyden/sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tapaavat asiakkaan yhdessä. Tapaamisessa on tavoitteena tutustua tarkemmin asiakkaan tilanteeseen, lisätä luottamusta, keskustella asiakkaan omista tavoitteista ja suunnitella kuntouttavaa a. 3 Kuntouttava 3.1 Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen Kuntouttava on kunnan järjestämää aktiivista sosiaalipolitiikkaa pitkäaikaistyöttömien työllisyysmahdollisuuksien parantamiseksi ja sen tavoitteena on mm. katkaista pitkäaikaistyöttömyys ja luoda valmiuksia/edellytyksiä työelämään Kuntouttavaa a on lain edellytysten mukaisesti järjestetty vuodesta 2001, jolloin tuli voimaan laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001). Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta. Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. opk

17 Espoossa 17(74) Kunnan tulee antaa tieto työvoimatoimistolle kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä tekemästään sopimuksesta. Kuntouttavaa a ei saa hankkia yritykseltä. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001, 6.) Kuntouttava on kaikenikäisille siihen ohjatuille velvoittavaa. Alle 25- vuotiaat kuitenkin ohjautuvat siihen lyhyemmän työttömyyden perusteella kuin yli 25-vuotiaat. Tällä pyritään saamaan nuorten työttömyys poikki ja ennaltaehkäisemään syrjäytyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntouttavaa a voidaankin käyttää yhtenä aktivoinnin välineenä. Työttömyysturvalain 5 luvun 10 :n mukaan henkilön katsotaan olleen työssäoloehdon voimassaolon suhteen työmarkkinoilla, jos hän on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa. Tältä osin kuntouttavaa a arvioidaan siten samoin kuin muitakin työllistymistä edistäviä palveluita.(kuntouttavan työtoiminnan käsikirja.) 3.2 Kuntouttava lukuina Kuntouttavan työtoiminnan määrä ilmoitetaan päivinä. Espoon kaupunki ostaa kuntouttavaa a sopimuskaudella , jonka lisäksi mahdollisuus optiovuosiin , yhteensä päivää. Yksi kuntouttavan työtoiminnan päivä henkilöä opk

18 Espoossa 18(74) kohden maksaa nuorilla keskimäärin 40,20 ja aikuisilla 38,20. (Espoon kaupungin työllisyyspalvelut.) Kunnalla on oikeus saada kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä valtion korvauksena työllisyysmäärärahoista 10,09 euroa päivää ja kuntouttavaan an osallistuvaa henkilöä kohti. Korvaus maksetaan jälkikäteen niiltä päiviltä, joina henkilö osallistuu kuntouttavaan an. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 ja 24 :n muuttamisesta 1296/2002.) toteutuneet päivät Kuvio 5. Toteutuneet päivät vuosina Kuviossa viisi (5) on kuvattu Espoossa toteutuneiden kuntouttavan työtoiminnan päivien määrää vuosina Vuonna 2012 päiviä on ollut selkeästi enemmän kuin aikaisemmin ja määrän odotetaan opk

19 Espoossa 19(74) kasvavan vuonna. ( Espoon kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan tilastot ) alle 25-v. yli 25-v. mamut yhteensä Kuvio 6. Kuntouttavassa työtoiminassa vuosina aloittaneiden määrä Edellä esitetty kuvio kertoo kuntouttavassa työtoiminnassa vuosina aloittaneiden asiakkaiden määrän eri asiakasryhmittäin. Selkeästi suurin asiakasryhmä on ollut jokaisena vuotena yli 25 -vuotiaat. Viime vuonna (2012) kuntouttavan työtoiminnan aloittaneita asiakkaita oli yhteensä 135. Tarkastelujakson ensimmäisenä vuonna (2008) kuntouttavan työtoiminnan aloittaneiden määrä kaikissa asiakasryhmissä tuntuu olleen melkoisen suuri (yhteensä 233) muihin vuosiin verrattuna. Tämän selittänee osaltaan vuonna 2008 olleiden ryhmätoimintojen määrä - kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa järjestettiin työvoiman palvelukeskuksessa useamman eri ryhmän avulla ja ryhmiin osallistuneiden asiakkaiden määrä oli opk

20 Espoossa 20(74) suurempi (60 asiakasta) kuin muina vuosina, jolloin ryhmissä aloittaneiden asiakkaiden määrä on vaihdellut asiakkaan välillä. Tänä vuonna () ei ole työvoiman palvelukeskuksen toimesta järjestetty yhtään kuntouttavan työtoiminnan ryhmää. (Espoon kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan tilastot ) kaikki aloittaneet kaikki päättäneet sovitusti päättäneet keskeyttäneet Kuvio 7. Kuntouttavassa työtoiminnassa vuosina aloittaneet ja päättäneet (sovitusti päättäneet ja keskeyttäneet) asiakkaat Kuviosta seitsemän (7) nähdään, että ennen vuotta 2012 keskeyttäneiden määrä on pysynyt alhaisempana kuin sovitusti kuntouttavan työtoiminnan päättäneiden asiakkaiden määrä. Kuitenkin vuonna 2012 nämä luvut ovat tasoittuneet ja keskeytyksiä on jostain syystä tullut jopa hieman enemmän suhteessa sovitusti päättäneiden määrään. Tässä tilastossa ei kuitenkaan ole eroteltu keskeytyksien syitä, joita ovat voineet olla niin luvattomat poissaolot, opk

21 Espoossa 21(74) terveydelliset syyt kuin kouluksen tai työn aloittaminen kesken kuntouttavan työtoiminnan jaksoa. Tästä kuviosta ei siis voi päätellä ovatko keskeytykset olleet positiivisia vai negatiivisia työllistymisen näkökulmasta. (Espoon kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan tilastot ) toimeentulotuki työmarkkinatuki Kuvio 8. Kuntouttassa työtoiminnassa vuosina aloittaneiden pääasiallinen toimeentulo Kuvio kahdeksan (8) osoittaa, että suurin osa kuntouttavan työtoiminnan aloittaneista saivat vuosina työmarkkinatukea. Toimeentulotuen saajien määrä on puolestaan ollut vuonna 2012 hieman laskussa. Työmarkkinatuen lisäksi asiakkaiden on mahdollista saada myös toimeentulotukea eikä tästä kuviosta selviä kuinka moni saa samanaikaisesti näitä kahta etuutta. (Espoon kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan tilastot ) opk

22 Espoossa 22(74) Uuden ohjeistuksen myötä kaikki kuntouttavan työtoiminnan aloittavat saavat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, joten toimeentulotuen saajien määrän voisi olettaa olevan jo vuonna laskeva kuntouttavan työtoiminnan aloittaneiden asiakkaiden keskuudessa. 3.3 Kaupungin kuntouttavan työtoiminnan pajaympäristöt Kaupungin omia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja sijaitsee pajaympäristössä ja kaupungin eri toimialoilla. Pajaympäristöjä ovat TVK ja Soukan työkeskus. Molemmissa on kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja asiakasohjaus tapahtuu työvoiman palvelukeskuksen kautta. Soukan työkeskuksessa työtehtävät ovat yleensä tilaustöitä ja liittyvät lähinnä pakkaukseen ja pussitukseen, mm. heijastimien pussitusta. Työtehtävinä voi olla myös kierrätysmateriaalin valmistelu esim. kankaiden ja vaatteiden purkaminen tilkuiksi. Soukka tekee yhteistyötä kierrätyskeskuksen kanssa. Soukan työkeskuksessa on sovitusti tarjolla myös työkeskuksen ulkopuolella tapahtuvia työtoimintoja. Työhönvalmennuskeskuksen toiminnot ovat jaoteltu yhteentoista (11) erilaiseen pajaan ja työtehtävään, joita ovat opk

23 Espoossa 23(74) 1) Remonttiryhmä: Pienremontit Espoon kaupungin kiinteistöissä (porttien tekeminen ja kiinnitys, pienten esineiden seiniin kiinnittämiset). Pienkoneiden (käsityökalujen) käyttö 2) Verhoomo: Espoon kaupungin eri yksiköiden huonekalujen verhoilu sekä käytöstä poistettujen huonekalujen verhoilu ja kierrätys 3) Fillaripaja: Hylätyistä pyöristä kierrätyksen periaatteella turvallisia, kunnostettuja pyöriä. Tietokonepohjaisen fillarikorttien luovutuksen ylläpito ja seuranta 4) Kuljetuspaja: Henkilö- ja tavarakuljetus, ensin apumiehenä toimiminen. Henkilökuljetus: Alaikäiset yksin Suomeen tulleet maahanmuuttaja nuoret ja heidän asiointikuljetukset 5) Palveluryhmä: Kauklahden seniorikeskuksessa pyykkihuolto, ruuan jakelu ja TVK:ssa toimistosiivous. Taavinkodissa hoitotarvikkeiden lajittelu ja huoneisiin jakaminen (mm. pesulaput, rasvat, vaipat yms.) 6) Auroran pesula: Vanhusten henkilökohtaisten vaatteiden lajittelu, pesu, silitys, prässäys yms. pyykkihuolto 7) Kierrätyspiste: Espoon kaupungin sisäinen kalusteiden kierrätys (purku ja kasaus), logistiikka-alan tehtävät ja varastotyö. Pienet kunnostustyöt 8) Kädentaitopaja: Kierrätysmateriaalista Ihanuus-kauppaan myyntiin tehtäviä tuotteita (mm. kasseja, koruja, kortteja). Taulujen maalausta myyntiin sekä tilaustyönä julkisiin tiloihin (esim. Tiistinhovi, sosiaalipalvelutoimisto). Päiväkotien tilaustyöt mm. vanhoista lakanoista ommeltavat lasten käsipyyhkeet. Mahdollisuus huomioida erityistaidot mm. piirtäminen ja valokuvaaminen opk

24 9) Aulapalvelut: Aula- ja toimistotehtävät Kuntouttava Espoossa 24(74) 10) Niittypesula: Logistiikka ja pesulapalvelut (mm. pyykin lajittelu, pesu, kuivaus, mankelointi, viikkaus ja pakkaaminen) 11) Puupaja: Puun pintakäsittely, peruskäsipuusepän työt (mm. ruiskumaalaus, käsin maalaus ja vastaavat lakkaukset), puuntyöstökoneiden käyttö. Metallityöt (mm. hitsaus, metallin käsittely sekä metalliesineiden korjaustyöt) 3.4 Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelupaikat Espoon Diakoniasäätiö Espoon Diakoniasäätiön Työ- ja Yksilövalmennuspalvelut tarjoaa kuntouttavaa a vuotiaille työttömille espoolaisille. Työpajaympäristö on jaettu neljään eri työpajaan ( Hyljeluodontie 3), joita ovat 1) EKY- elektroniikan käsittely, yritysyhteistyö ja fillaripaja 2) Tekstiili- ja kädentaitopaja 3) Puurakenne ja talonmiespalvelut työpaja 4) Palvelutyöpaja opk

25 Espoossa 25(74) Elektroniikkapajan toimintaan sisältyvät kodin- ja toimistoelektroniikan nouto, vastaanotto ja purkaminen jakeisiin. Tämän jälkeen purkuosat lajitellaan omiin jakeisiinsa. Jakeet toimitetaan edelleen käsittelyyn tilaajayrityksen toimesta. Elektroniikkapajalla myös testataan, asennetaan ja korjataan pajojen omia laitteita. Fillaripajan toimintaan kuluu polkupyörien perushuolto, pesu, puhdistus ja kierrätysmateriaaleista toimivan pyörän kokoaminen ja testaus. Autonkuljetus ja apukuljettajan työt ovat yksi yritysyhteistyön muoto. Työpajojen ruokien ja leipien nouto, ser -kierrätyksen noudot ja muut kuljetustehtävät kuuluvat oleellisena osana toimintaan. Elektroniikkapajan siivoustyöt ja tilojen järjestyksen ylläpito lukeutuvat pajojen työtehtäviin. Pajan piha-alueen kunnossapitotyöt kuuluvat myös pajojen toimintaan ja niitä tehdään usein yhteisöllisessä hengessä. Erilaiset alihankintatyöt lukeutuvat pajan toimintaan. Tällaisia voivat olla mm. pussitus- ja pakkaustyöt. Tekstiili- ja kädentaitopajalla tehdään monipuolisia käsitöitä ammattimaisella asenteella. Käsityöt ovat isoja tilaustöitä kuten pussilakanoiden ompelua sarjatuotantona tai pienempiä, yksittäisiä korjauksia esimerkiksi takin vetoketjun ompelu. Tekstiili- ja kädentaitopajalla tehdään tilauksesta myös mattoja, poppanoita ja huiveja. Erilaisten pipojen, sukkien ja tumppujen kutominen ja virkkaaminen kuuluvat myös työtehtäviin. Pajan tehtäviin kuuluvat lisäksi erilaiset askartelutyöt sekä toimistokalusteiden verhoilutyöt. Lisäksi omien tilojen siivoaminen kuuluu pajan työntehtäviin. opk

26 Espoossa 26(74) Puurakenne ja talonmiespalvelut työpajan yhtenä työtehtävän on huonekalujen kunnostus. Tähän sisältyy erilaisten työvaiheiden opettelu mm. liimaus, lakkaus ja maalaus. Pienimuotoisten puuesineiden valmistus voi myös olla yhtenä työtehtävänä; pajalla voi asiakas tehdä voiveitsiä, maustehyllyjä, leikkuulautoja tms. Erilaiset pienimuotoiset remonttityöt säätiön muissa yksiköissä kuuluvat työtehtäviin. Lisäksi pihojen hoitaminen on yksi olennainen osa talonmiespalveluja. Lisäksi tämänkin pajan työtehtäviin kuuluvat omien jälkien siivous ja työpisteen kunnossapito sekä viikkosiivous. Palvelutyöpajan työpisteinä toimivat jakelu- ja valmistuskeittiö, pesula sekä piha-alue. Jakelukeittiön työtehtäviin kuuluvat astiahuolto, keittiöön liittyvän hygienian ylläpito sekä ruoan esillelaitto, jakelu ja poiskorjaus. Valmistuskeittiössä puolestaan työtehtäviä ovat ruoanlaitossa ja leipomisessa avustaminen, aamiaisen valmistus sekä ruoan esillelaitto, jakelu ja poiskorjaus. Näiden lisäksi myös astiahuolto kuuluu työtehtäviin. Pesulassa huolletaan pyykkiä ja työtehtäviin kuuluvat pyykinpesu, kuivaus ja viikkaus. Piha-alueilla pidetään kunnossa istutuksia mm. kitkemällä ja siistimällä sekä kastelemalla istutuksia ja nurmikkoa. Lisäksi kesäisin on haravointia ja lakaisua ja talvisin puolestaan lumen luontia ja hiekoitusta. Jätehuolto on myös yksi työkokonaisuus, johon sisältyy useampia pienempiä osatehtäviä. opk

27 Espoossa 27(74) Työ ja Toiminta ry Työ ja Toiminnan Espoon toimipiste sijaitsee Suomenojalla (Niittyrinne 6). Työ ja Toiminta ry tarjoaa kuntouttavaa a niin nuorille kuin aikuisillekin. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat asiakkaat osallistuvat toimipisteissä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen painottuviin työtehtäviin. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat kuntoutuksen aikana hyvän kuvan toiminnan prosesseista ja kierrätyksen merkityksestä. Kierrätystoiminta on jaettu viiteen (5) eri osa-alueeseen, joita ovat 1) Elektroniikan vastaanotto 2) Laitteiden lajittelu 3) Uudelleenkäyttö 4) Purku ja lajittelu 5) Kuljetus 6) Käsityöpaja (tuotteiden uudistus, korjaus, maalaus, pienmetalli ja korutyö) 7) Toimistotyö 8) Pienimuotoinen keittiötyö Laitteita puretaan käsityönä niille varatulla erityisellä käsittelypöydällä. Laitteista irrotetaan materiaalihyötykäyttöön kelpaavat osat ja materiaalit. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat asiakkaat perehdytetään normaaleihin työelämän käytäntöihin kuten työaikojen noudattamiseen, työyhteisön opk

28 Espoossa 28(74) pelisääntöihin ja päihteettömyyteen. Työ ja Toiminta ry:ssä kuntouttavan työtoiminnan asiakas voi suorittaa työturvallisuuskoulutuksen Lautta ry Lautta ry tarjoaa kuntouttavaa a nuorille aikuisille ( vuotiaat). Yhdistyksellä on Espoon Tapiolassa Konepaja (Pohjantie 3), jossa toimitaan mediatuotannon, tietotekniikan ja kuljetustekniikan (autot ja laivat) alalla. Työtehtävinä pajalla ovat 1) Atk -laitteiden huolto, korjaus, ylläpito ja kokoaminen 2) Ohjelmistojen asennus ja testaus sekä sisäisten verkkojen rakentaminen 3) Kadonneiden tietojen pelastaminen vieottuneilta kovalevyiltä 4) Tietoyhteiskuntaan osallistuminen 5) Erilaisten passien suorittaminen muun muassa ensiapu, atk-ajokortti 6) Veneiden huolto ja kunnostus 7) Veneily ja vesiturvallisuus (yhdistyksellä on kaksi merikelpoista venettä) Nuori ei tarvitse mitään erityisosaamista osallistuakseen Lautta ry:n kuntouttavaan an, vain sitoutuminen ja kiinnostus ovat tärkeitä. Toiminta voi tapahtua eri puolilla Espoota ja Helsinkiä ja an opk

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Koppi Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa

Kuntouttava työtoiminta Espoossa Kuntouttava Espoossa Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä Espoon kaupunki 2.5. Espoossa 2(72) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Työllisyyspalvelut Espoossa... 6 2.1 Soukan työkeskus... 9 2.2 Työhönvalmennuskeskus

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN STARTTIRYHMÄT

VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN STARTTIRYHMÄT VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN STARTTIRYHMÄT KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Espoon kaupunki

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa

Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa Lähtötilanne 2010 lopussa: Yksittäisiä ryhmäkokeiluja aikuissosiaalityössä Ryhmät ovat hiipuneet Ryhmiä toteutettu projekteissa ryhmät loppuneet projektien myötä TAHTOTILA:

Lisätiedot

Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, KOPPI -hanke Hannele Liesmäki, työ- ja yksilövalmennus päällikkö, Espoon Diakoniasäätiö

Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, KOPPI -hanke Hannele Liesmäki, työ- ja yksilövalmennus päällikkö, Espoon Diakoniasäätiö Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, KOPPI -hanke Hannele Liesmäki, työ- ja yksilövalmennus päällikkö, Espoon Diakoniasäätiö KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna 1 TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna Työpajaa on suunniteltu Kuntakokeilun, aikuissosiaalityön sekä vammaispalvelujen yhteistyönä palvelemaan vammais- ja työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityön päivät 2012 24.1.2012 Ls 21 25.1.2012 Ls 9 Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Inari Anurag Lehtonen, sosiaalityön opiskelija, kuntouttavan

Lisätiedot

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan Päivitetty: 11.8.2017 Kuntouttavan työtoiminnan 2 Sisällys 1 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA... 4 2 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 6 3 TYÖTEHTÄVIIN PEREHDYTTÄMINEN... 7 4 KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNNÖT... 8 5 SOSIAALIOHJAUS

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2014. AlfaKuntoutus Hervanta. ALFAKUNTOUTUS HERVANTA / AVOPALVELUT Ryhmä- ja Pajatoiminta RYHMÄTOIMINTA TILANNE 5/2014

Päivitetty 9.5.2014. AlfaKuntoutus Hervanta. ALFAKUNTOUTUS HERVANTA / AVOPALVELUT Ryhmä- ja Pajatoiminta RYHMÄTOIMINTA TILANNE 5/2014 AlfaKuntoutus Hervanta ALFAKUNTOUTUS HERVANTA / AVOPALVELUT Ryhmä- ja Pajatoiminta RYHMÄTOIMINTA TILANNE 5/2014 Maanantai Mielikki-ryhmä klo 10.00-11.45 Tiistai Päivikki-ryhmä klo 10.00-11.45 Keskiviikko

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden edistäminen ja KOPPI-hanke. KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeen seminaari 21.1.

Työelämäosallisuuden edistäminen ja KOPPI-hanke. KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeen seminaari 21.1. Työelämäosallisuuden edistäminen ja KOPPI-hanke KOPPI Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeen seminaari 21.1.2013, Espoo Jarno Karjalainen KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Kaijus Varjonen, Espoon aikuisten sosiaalipallvelut, 2013 Tarvitsemme jotain uutta Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Espoon Kipinän toiminnan tavoitteet & tarkoitus 2013 Espoon Kipinän tavoitteena

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 Organisaatiokaavio Kunnan työllistämispalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Nastolan Kakstahti Nastolan Kierrätyskeskus Ympäristötiimi Lounaskahvila Tekninen työpaja Kiinteistöyksikkö

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

VANTAAN VALO. Vantaan Valo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, aivan Korson juna-aseman lähettyvillä. VANTAAN VALO

VANTAAN VALO. Vantaan Valo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, aivan Korson juna-aseman lähettyvillä. VANTAAN VALO VANTAAN VALO Yhteystiedot: Palveluesimies Kati Hytönen 050 312 1717, kati.hytonen@vantaa.fi Toimistoassistentti Aila Enström, 043 825 4537, aila.enström@vantaa.fi Vahtimestari, Heikki Reinikainen, 043

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 25.9.2013 Työpaja Työpajoilla tuetaan nuoren elämänhallintaa sekä järjestetään työkokeiluja Työpajojen tavoitteena on ehkäistä nuorten

Lisätiedot

SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN UUDET NÄKÖKULMAT-foorumi Kuntouttavan työtoiminnan työryhmä Pj. Jarno Karjalainen

SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN UUDET NÄKÖKULMAT-foorumi Kuntouttavan työtoiminnan työryhmä Pj. Jarno Karjalainen SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN UUDET NÄKÖKULMAT-foorumi Kuntouttavan työtoiminnan työryhmä 30.11.2011 Pj. Jarno Karjalainen Jatkot/siirtymät kuntouttavan työtoiminnan jälkeen: Mitä ongelmia ja esteitä on siirtymiin/jatkopaikkoihin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Nakkilan kunnan työpaja

Nakkilan kunnan työpaja Nakkilan kunnan työpaja Nakkilan kunnan työpaja sai alkunsa 20.8.2012. Paja on suunnattu pääasiassa 16 29-vuotiaille nuorille. Reipas ilmapiiri antaa turvallisen tilan nuorille testata ja kehittää taitojaan

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola LIITE 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TYPIN TOIMITILAT Yhteiset toimipisteet 9.11.2015 i fj9-11-2015 I I Y (verkostolla oltava Osoite Aukioloajat vähintään yksi yhteinen toimipiste) Lahti Saimaankatu 64, 3 krs., Ma-pe

Lisätiedot

TYÖHÖNKUNTOUTUKSEN YKSIKÖISTÄ

TYÖHÖNKUNTOUTUKSEN YKSIKÖISTÄ TYÖHÖNKUNTOUTUKSEN YKSIKÖISTÄ VERKOSTOPÄIVÄ 8.4.2014 Työhönkuntoutuksen päällikkö Maarit Laitinen 1 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelujen päällikkö Leila Kankainen AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

23.5.2012 Pajalla kasvaa - työ innostaa! Duurin nuorten palveluiden esittelyä ja Hollannin tuliaisia Kati Hynninen Sari Tuominen Minna Virkajärvi

23.5.2012 Pajalla kasvaa - työ innostaa! Duurin nuorten palveluiden esittelyä ja Hollannin tuliaisia Kati Hynninen Sari Tuominen Minna Virkajärvi 23.5.2012 Pajalla kasvaa - työ innostaa! Duurin nuorten palveluiden esittelyä ja Hollannin tuliaisia Kati Hynninen Sari Tuominen Minna Virkajärvi * Duurin nuorten tiimistä, tilastoja ja kuvausta * Kuntouttava

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke Renessanssi-hanke - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke 2015 2018 Heikki Rantala Oma Häme II Järjestöfoorumi : Renessanssi-hankkeen järjestöyhteistyö Heikki

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut sosiaalityössä

Työllisyyspalvelut sosiaalityössä Työllisyyspalvelut sosiaalityössä Taustaa Kuntouttava työtoiminta 1-4 päivää viikossa 4 tuntia kerrallaan - sopimus asiakkaan kanssa min. 3 kk (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta). Aktivointisuunnitelman

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Voimalinja. Voimalinja on kolmivuotinen nuorten työllistymistä ja kouluttautumista tukeva hanke (2011 2013).

Voimalinja. Voimalinja on kolmivuotinen nuorten työllistymistä ja kouluttautumista tukeva hanke (2011 2013). Voimalinja Voimalinja on kolmivuotinen nuorten työllistymistä ja kouluttautumista tukeva hanke (2011 2013). Hanke on kaupungin rahoittama ja toimii osana sosiaali- ja terveysviraston nuorten sosiaalityön

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio.

Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio. Askel eteenpäin! parik säätiö presentaatio. Toimintalinjat kuntoutumisen toimintalinja työelämävalmiuksien toimintalinja oppimisen toimintalinja työllistymisen toimintalinja Tukipalvelut palveluohjaus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 201. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1557/01.01.01/2013 201 Valtuustoaloite, espoolaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Sanna Lindholm, puh. (09) 816 85059

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla. Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola

Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla. Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos 12 kk Työvoima

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon, Liite B 5 Kokkolan työvoiman palvelukeskus, Pietarsaaren toimipiste INTRO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toiminta Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä. Hyväksytty kuntayhtymähallituksen kokouksessa..

Kuntouttavan työtoiminnan soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä. Hyväksytty kuntayhtymähallituksen kokouksessa.. Kuntouttavan työtoiminnan soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Hyväksytty kuntayhtymähallituksen kokouksessa..2014 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAKI KUNTOUTTAVASTA

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ VALTUUSKUNTA 18 jäsentä HALLITUS 7 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ - toimipisteiden esimiehet - hankkeiden edustaja - toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. TILITOIMISTO - palkanlaskenta

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011 ASUNTOJA on kaikkiaan 270 kpl. Omistaja on Y-säätiö ja vuokranantajana asuntopalvelut Asunnot sijaitsevat eri puolilla Espoota, Espoonlahti: 103 asuntoa Espoon keskus ja Tapiola: 25 + 6 asuntoa Leppävaara

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys 1 ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011 Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Työllisyydenhoidon yhdyspinnat Työvaliokunta 15.11.2017 1.11.2017 Taustaa ja lähtökohtia Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189 Työmarkkinatukiuudistukset 2006 ja 2015 ja kuntien rahoitusvastuu ja

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.

Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3. Toimeenpano Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Yhteiskokous Kunnat, Kela ja Pohjois-Savon TE-toimisto 10.3.2015 Toimeenpanon aikataulu 2015-2016 Laki voimaan 1.1.2015, kaikki

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi 11.3.2013 Tärkeimmät kehittämisideat Lääkinnällinen kuntoutus: Miten heidän kuntoutuksen rahoitus, jotka eivät täytä tiukkoja kriteereitä ja eivät täten

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN DUUNIPAIKAN TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTTÖMIEN DUUNIPAIKAN TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTTÖMIEN DUUNIPAIKAN TOIMINTASUUNNITELMA MIKÄ ON DUUNIPAIKKA? Duunipaikka on tarkoitettu heikossa työllisyysasemassa oleville työttömille. Siellä tarjottavan ns. matalan kynnyksen toiminnan ja helppojen

Lisätiedot

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 26.2.2007, uusittu 29.10.2007 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Rovaniemen työvoiman palvelukeskus (Rovaniemen työvoimatoimiston, Rovaniemen kaupungin sosiaali ja

Lisätiedot

OSTOPALVELU- JA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA

OSTOPALVELU- JA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA Ostopalvelusopimus 1(5) Sosiaali- ja terveyspalvelut 15.12.2016 OSTOPALVELU- JA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖHÖN KUNTOUTTAVIEN JA VALMENTAVIEN PALVELUJEN HANKINNASTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palvelun tilaaja Siilinjärven

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 17.03.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3. K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.2013 MIKÄ OSKU? OSKUssa kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Hankinnan yksilöinti 1083/ / Hankinnan yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Hankinnan yksilöinti 1083/ / Hankinnan yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoon kaupunki hankkii ostopalveluna v. 2012 noin 14 000 työtoimintapäivää. Tulevalla sopimuskaudella kaupunki pyrkii hankkimaan vuosittain 20 000 työtoimintapäivää ostopalveluna.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN RYHMÄMUOTOISTA TOIMINTAA

VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN RYHMÄMUOTOISTA TOIMINTAA VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN RYHMÄMUOTOISTA TOIMINTAA KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot