Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö"

Transkriptio

1 Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö OSA VI 579 LUKU LUKU Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö ODBC-tietolähteen määrittäminen Liittyminen tietokantoihin MFC-sovelluksista Tietuejoukkojen kyseleminen ja tuloksien käsitteleminen Tietokannan tietueiden lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen Record view tietuenäkymäpohjaisten projektien kehittäminen

2 580 Sovelluksen tietojen ulkoistaminen Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö Tietokantojen käyttö Liike-elämässä kerätään päivittäisen kaupankäynnin yhteydessä suuria määriä tietoa. Tiedot käsittelevät yrityksen asiakkaita ja toimittajia, myyntiä ja varaston vaatimuksia jne. Suuri enemmistö yrityksistä pitää nämä tiedot tietokannoissa ja tarkemmin tietokantojen hallintajärjestelmissä (DMS, Database Management System). Tietokantajärjestelmä on ohjelmisto, joka tallentaa tiedot hyvin järjestettyyn rakenteeseen ja tarjoaa tehokkaat menetelmät tiedon hakemiseen ja päivittämiseen. Tietokantoja on kahta tyyppiä relaatiotietokantoja ja oliotietokantoja. Näiden välinen ero liittyy niiden tapaan käsitellä tietoa. Relaatiotietokannat keskittyvät tuttujen, yksinkertaisten tietotyyppien käyttöön (merkit, merkkijonot, kokonaisluvut jne.) eivätkä ne salli uusien tietotyyppien luomista. Oliotietokannat sen sijaan käsittelevät tietotyyppejä korkeammalla tasolla ja sallivat määriteltävien tietotyyppien luomisen. Nämä oliot muistuttavat olio-ohjelmoinnissa käytettyjä olioita esimerkiksi oliotietokantaan tallennettava olio saattaisi olla henkilö tai kulkuneuvo. Tässä luvussa keskitytään relaatiotietokantojen käyttöön, koska niitä on käytetty kauemmin ja ne ovat yleisemmin käytössä. Relaatiotietokantojen käyttö Ennen tietokantaohjelmistojen tuloa sovellukset käyttivät omia tietorakenteitaan. Ainoastaan järjestelmän suunnitelleet ja ohjelmoineet kehittäjät tiesivät tarkkaan, miten tieto oli järjestetty. Tämä tarkoittaa sitä, että kun järjestelmän käyttäjät halusivat tietoa käsiteltävän määrätyllä tavalla, käyttäjän piti vaatia ohjelmiston lisäkehittämistä, mikä yleensä vei aikaa. Relaatiotietokannat poistivat suuren osan ongelmasta standardoimalla järjestelmän tietovarastoinnin suunnittelun. Tietokannan tieto järjestetään tauluihin, kenttiin (sarakkeisiin) ja riveihin. Tyypillisessä tietokannassa saattaisi olla Asiakas-taulu ja siinä kentät Nimi ja Puhelinnumero. Taulun alkiot esitetään riveillä (tietueissa), yksi kullakin. Asiakas-taulussa voisi olla oma rivi IT Press yhtiölle ja toinen Microsoftille. Näiden taulujen ja kenttien suunnittelua kutsutaan tietokantasuunnitelmaksi, joka määrittää kunkin kentän tietotyypin ja tavan, jolla taulut liittyvät toisiinsa.

3 Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö OSA VI LUKU ODBC:n käyttö Voit hankkia relaatiotietokannan joltain useista toimittajista. Kullakin tietokannalla on oma sisäinen rakenteensa ja omat funktiokutsunsa. Tällöin yhden valmistajan tietokannan ymmärtämiseksi jouduttaisiin näkemään suhteellisen paljon vaivaa. Yhä useammin kuitenkin sovelluksilta vaaditaan tietokantariippumattomuutta. Jotta relaatiotietokantaa voitaisiin käyttää sen valmistajasta riippumatta, tarvitaan yhteinen ohjelmointitapa. Tällainen on olemassa ja se kulkee nimellä ODBC (Open Database Connectivity). ODBC:n avulla voidaan ohjelmoida yhteisen rajapinnan kautta erilaisia relaatiotietokantoja. Tätä varten on oltava olemassa välikerrosohjelmisto tulkkaamassa ODBC-standardifunktioita tietokannan ymmärtämiksi funktioiksi. Tämä ohjelmisto on nimeltään ODBCohjain (driver), jonka toimittaa tietokannan valmistaja tai ohjaimiin erikoistunut yritys. Nykyään ODBC:stä on tullut standardi ja kaikkiin tunnettuihin tietokantoihin on jo saatavilla ODBC-ohjaimet. Joudut asentamaan tällaisen käyttämällesi tietokannalle. Microsoft-sovellusten, kuten Office ja Visual Studio, asennusvaiheessa voit asentaa yleisimmät Microsoftin ODBC-ohjaimet muita tietokantoja käytettäessä kysy ODBC-ohjaimen saatavuutta kauppiaaltasi. Kuvassa 24.1 on esitetty, kuinka tietokanta liittyy sovellukseesi ODBC-ohjaimella. ODBC-sovellusten jakelu Jos kehität tietokantasovelluksia ODBC:llä, joudut toimittamaan C++-sovellustiedostosi lisäksi muutaman muunkin tiedoston. Nämä tiedostot löytyvät Visual C++ CD:n OS\Systemhakemistosta. Lisätietoja saat hakemiston REDISTRB.WRItiedostosta. ) * + J EA J = J = ) * +, * + D = E KUVA 24.1 Tietokantoihin liittyminen ODBC:llä, * + D = E = JD A = 7 I E C, * A N A I LA KI : ; J EA J = J = : ;, * + D = E ODBC-ohjaimelle annetaan komentoja ja ne välitetään tietokannalle SQL-kielellä. Tämä kieli on kehitetty tietokantojen käsittelyyn ja siitä on muodostunut nykyään de facto standardi. SQL-kielen murteita on lähes yhtä monta kuin erilaisia tietokantojakin, kun jokainen valmistaja on lisännyt siihen omat parannuksensa. Kieleen on kuitenkin määritelty vähimmäisvaatimukset, joita ODBC-ohjaimen tulee tukea. Tämä ei

4 582 SQL SQL (Structured Query Language) on relaatiotietokantojen tiedon lukemiseen, päivittämiseen ja hallitsemiseen käytetty standardi tekstipohjainen komentokieli. Sovelluksen tietojen ulkoistaminen Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö estä ohjaimia tukemasta standardin ulkopuolisia komentoja, koska ODBC:n kautta voidaan välittää myös suoraan SQL-komentoja. Näiden käyttö estää kuitenkin sovelluksen kytkeytymisen muiden valmistajien tietokantoihin, mikä on eräs ODBC:n perustavoitteista. SQL-kielessä on kolmenlaisia komentoja: DDL, DML ja DCL. DDLkomennoilla (Data Definition Language) luodaan ja muokataan tietokantasuunnitelmaa. Esimerkkejä DDL-komennoista ovat CREATE DATABASE ja CREATE TABLE. DML-kielen (Data Manipulation Language) komennoilla kysellään ja muokataan alkioiden arvoja. Keskeisiä DML-komentoja on neljä: SELECT, INSERT, UPDATE ja DELETE. Kullekin annetaan parametrinä tiedot siitä, mihin tauluun (tauluihin) ja kenttään (kenttiin) toiminto vaikuttaa. DCL-kielen (Data Control Language) komennoilla voidaan käyttäjille myöntää erilaiset käsittelyoikeudet tietokantaan. Tietolähteen määrittäminen Ensimmäinen tehtävä ODBC:tä hyödynnettäessä on tietolähteen (data source) määrittäminen. Tietolähde kertoo ohjelmallesi, mistä löytyvät tietokantatiedostot ja millä ODBC-ohjaimella funktiokutsut tulkitaan. Tietolähteen määrittäminen tehdään ODBC Data Source Administrator ohjelmalla, joka löytyy Ohjauspaneelista. Oikean ODBC-hallintaohjelman käyttäminen Ohjauspaneelissasi (Control Panel) saattaa olla kaksi ODBCkuvaketta; käytä näistä 32- bittisten tietokantayhteyksien määrittämiseen sitä, jonka kuvakkeessa on luku 32. Toinen kuvake on tarkoitettu 16- bittisille tietokantayhteyksille. Seuraavaksi annetaan ohjeet myöhemmin käytettävän sovelluksen tarvitseman tietolähteen määrittämiseksi. Esimerkkisovellus käyttää tiedostoa stdreg32.mdb, joka on Visual C++ CD:ltä löytyvä Accessesimerkkitietokanta. Etsi tiedosto CD-levyltä ja kopioi se kovalevyllesi (seuraavassa esimerkissä oletushakemisto on C:\Databases\). ODBC-tietolähteen luominen ja määrittäminen 1. Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset-valikko ja siitä Ohjauspaneeli (Start/Settings/Control Panel). 2. Kaksoisnapauta (tai valitse ja näppäile Enter) kuvaketta ODBCtietolähteet (ODBC Data Sources tai 32bit ODBC). Saat esiin kuvan 24.2 näköisen ODBC-tietolähteen hallinta ikkunan (ODBC Data Source Administrator).

5 Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö OSA VI LUKU KUVA 24.2 ODBC Data Source Administrator ikkuna. 3. Valitse Käyttäjätietolähde välilehti (User DSN) ja napauta Lisää-painiketta (Add). Saat esiin kuvan 24.3 esittämän Luo uusi tietolähde valintaikkunan (Create New Data Source). Voit muuttaa olemassa olevan tietolähteen asetuksia valitsemalla tietolähteen Käyttäjätietolähteet luettelosta (kuva 24.2) ja napauttamalla Määritä-painiketta ( User Data Sources/ Configure). KUVA 24.3 Create New Data Source ikkuna. 4. Valitse sen ODBC-ohjaimen nimi, jolle haluat luoda tietolähteen. Muista, että tämän täytyy sopia yhteen tietokannan tyypin kanssa. Tässä esimerkissä valitset Microsoft Access Driver (*.mdb) ohjaimen. Napauta Valmis-painiketta (Finish) ja saat esiin ODBC Microsoft Access Setup ikkunan (kuva 24.4).

6 584 Sovelluksen tietojen ulkoistaminen Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö KUVA 24.4 ODBC Microsoft Access Setup valintaikkuna. Tietokantayhteyden vianhaku Jos tietokantayhteydessä on ongelmia, kokeile tietolähteen tyypin vaihtamista. Jos esimerkiksi olet valinnut käyttöön Käyttäjätietolähteen (User DSN), voit kokeilla sen vaihtamista Järjestelmätietolähteeksi (System DSN) ja päinvastoin. 5. Syötä tietolähteen nimi Data Source Name tekstiruutuun, tässä Student Registration. Voit käyttää mitä tahansa nimeä, mutta kahden saman nimen käyttöä tietolähteissä ei suositella. 6. Voit myös kertoa tarkemmin tietolähteestä Descriptionruudussa. Tässä kuvaus voisi olla Course enrollment and administration. 7. Napauta Select-painiketta ja saat esiin Select Database ikkunan. 8. Syötä tietokannan nimi Database Name ruutuun tai valitse tiedosto Directories-kansioluettelosta. Tässä esimerkissä valitaan stdreg32.mdb. Napauta OK-painiketta ja valitun tietokannan nimi ja sijainti näkyvät Setup-ikkunassa. 9. Sulje ODBC Microsoft Access Setup ikkuna ja nyt User Data Sources luettelossa pitäisi olla myös tietolähteen Student Registration. 10. Sulje ODBC-tietolähteen hallinta ikkuna (ODBC Data Source Administrator) OK:lla ja Ohjauspaneeli. Huomaa, että kuvan 24.4 valintaikkuna esittää Microsoft Accessin ODBC-määritysasetukset. Muilla tietokannoilla on omat, mahdollisesti erilaiset asetusikkunansa. Huomaa myös, että voit määrittää kahdenlaisia tietolähteitä: käyttäjätietolähteitä (User DSN, oletus) ja järjestelmätietolähteitä (System DSN). Käyttäjän tietolähde on ainoastaan sen lisänneen käyttäjän käytössä, järjestelmätietolähteet sen sijaan kaikkien tietokoneelle kirjautuneiden.

7 Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö Tietokantaa tukevan sovelluksen luominen Tietokantaa käsittelevän sovelluksen kirjoittaminen riippuu paljon asetetuista reunaehdoista. Tuleeko sovelluksen esimerkiksi kyetä käsittelemään useampaa kuin yhtä tietokantaa ja tuleeko myös eri tiedostotyyppejä osata käsitellä? Näiden vaihtoehtojen puntaroiminen kannattaa tehdä etukäteen, sillä helpoin tapa saada sovellukseen tietokantatuki on luoda se AppWizardilla. Kuten AppWizardista muistat, sillä tehtyjä valintoja voi muuttaa ainoastaan suoraan koodia muokkaamalla tai luomalla sovellus uudelleen. OSA VI LUKU Tietokantatuen lisääminen AppWizardilla Voit valita AppWizardin vaiheessa Step 2 yhden neljästä tietokantatukea koskevasta valinnasta (kuva 24.5). KUVA 24.5 AppWizardin tietokantaasetukset. Ensimmäinen valinta (None) lienee selvä tietokantatukea ei sovellukseen tule. Toinen (Header Files Only) lisää yksinkertaisesti projektiisi includelauseet luokkia CDatabase ja CRecordset varten. Näiden luokkien avulla kytkeydytään tietokantaan ja käsitellään sen tietoja. Sekä kolmas (Database View Without File Support) että neljäs (Database View With File Support) valinta vaativat tietolähteen määrittämisen projektiin ja ne luovat automaattisesti lisävalintoihin perustuvat luokat. Näiden ero on tiedostotuessa with file support - valinta lisää sovellukseen File-valikon ja without file support valinta ei lisää. Tietokantatuen lisääminen olemassaolevaan projektiin Saat lisättyä AppWizardilla ilman tietokantatukea luotuun projektiin tuen tietokannoille lisäämällä vain kaksi määrittelytiedostoa #include-lauseilla stdafx.htiedostoon: afxdb.h ja afxdao.h.

8 586 Sovelluksen tietojen ulkoistaminen Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö Tee siis AppWizardilla SDI-sovellus nimeltään UsingDB ja valitse vaiheessa Step 2 Database View Without File Support valintapainike. Toimi tämän jälkeen seuraavien ohjeiden mukaan. Tietolähteeseen kytkeytyminen AppWizardilla 1. Valitse AppWizardin vaiheessa Step 2 Database View Without File Support valintapainike, ellei sovellus tarvitse File-valikkoa ja Database View With File Support, jos tarvitsee. Tässä esimerkissä valitaan Database View Without File Support. Huomaa, että tämä valinta pakottaa sovelluksen SDI-tyyppiseksi. 2. Napauta Data Source painiketta ja saat esiin kuvan 24.6 esittämän Database Options valintaikkunan. KUVA 24.6 Database Options asetusikkuna. Snapshot ja Dynaset Snapshot (otos) on tietuejoukko, joka tallentaa kaikki tietokentät eikä huomioi muiden käyttäjien tekemiä päivityksiä. Dynaset (dynaaminen tietuejoukko) puskuroi ainoastaan avainkentän. Dynaset-joukon tietueiden läpikäynti huomioi muiden käyttäjien tekemät päivitykset ja poistot. 3. Valitse valintapainikkeilla sopiva liityntätapa tietokantaan, tässä ODBC. 4. Valitse tietolähteen nimi Datasource-yhdistelmäruudussa. Tässä esimerkissä tähän valitaan Student Registration. Ellei valinta tule esiin, joudut luomaan ja määrittämään tietolähteen (käsiteltiin hieman aiemmin tässä luvussa). 5. Valitse tietuejoukon tyyppi Recordset type valintapainikkeilla. Tässä tyyppi on Snapshot. 6. Napauta OK. Saat tällöin esiin kuvan 24.7 esittämän Database Tables valintaikkunan. 7. Valitse se taulu tai ne taulut, joista haluat luoda tietuejoukon (recordset). Tässä esimerkissä valitaan taulu Student. 8. Napauta OK. Nyt olet lisännyt projektiin tietokantatuen ja voit jatkaa AppWizardin muiden vaiheiden kanssa.

9 Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö OSA VI LUKU KUVA 24.7 Select Database Tables valintaikkuna. Tietokantaan kytkeytyminen Tietokantaan kytkeytymisestä ja sen tietojen käsittelystä huolehtii yhdessä kaksi MFC:n luokkaa: CDatabase ja CRecordset. CDatabase vastaa yhteyden avaamisesta tietokantaan. Voit kytkeytyä CDatabaseolioiden avulla sovelluksestasi useisiin tietokantoihin tai samaan tietokantaan useasti. Koska tietokantayhteyden avaaminen on pitkä ja järjestelmäresursseja kuluttava prosessi, vanhan yhteyden uudelleenkäyttäminen on suositeltavampaa kuin uuden yhteyden avaaminen jokaiselle tietuejoukolle. Eräs tapa toteuttaa tämä on upottaa CDatabase-olio yhteyden luovaan dokumenttiluokkaasi ja tehdä sitten GetDatabase()-funktio, joka palauttaa osoittimen CDatabase en. Voit välittää osoittimen CDatabase-olioon CRecordset-luokan muodostimessa asettaaksesi tietuejoukon käyttämään nykyistä yhteyttä. Tiettyyn tietokantaan kytkeydytään CDatabase::OpenEx funktiolla, jonka prototyyppi on esitetty listauksessa LISTAUS 24.1 LST24_1.CPP OpenEx-funktiolle syötettävät parametrit DAO (Data Access Objects) Vaihtoehto CDatabase- ja CRecordset-luokkien käytölle on käyttää CDaoDatabase- ja CDaoRecordset-luokkia. Näiden parien ero on se, että DAO-luokat toimivat ainoastaan yhdessä Microsoft Jet-tietokantakoneiston kanssa, mutta ei-dao-luokat perustuvat ODBC:n kautta ohjattuihin tietokantoihin. 1 virtual BOOL OpenEx( LPCTSTR lpszconnectstring, 2 DWORD dwoptions = 0); Yleensä annetaan ainoastaan ensimmäinen parametri. lpszconnectstring on osoitin merkkijonoon, jossa on tietolähteen nimi ja kyseisessä tietokannassa mahdollisesti tarvittavat lisätiedot kuten käyttäjänimi ja salasana. ODBC-tietolähteethän määritetään Ohjauspaneelin hallintaohjelmasta, kuten edellisestä kappaleesta muistat. Toinen parametri, dwoptions on bittikuvio, jolla määritetään kytkeytymisvalinnat (esitetty taulukossa 24.1). Oletusarvo 0 avaa tietokannan kirjoitusoikeuksin, ei lataa ODBC-kursorikirjastoa ja näyttää kytkeytymisikkunan ainoastaan, jos yhteysmerkkijonossa ei ole riittävästi tietoa yhteyden muodostamiseksi.

10 588 Sovelluksen tietojen ulkoistaminen Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö TAULUKKO 24.1 CDatabase::OpenEx()-funktion dwoptions-parametrin mahdolliset asetukset Asetus openreadonly usecursorlib noodbcdialog forceodbcdialog Kuvaus Avaa tietolähteen kirjoitussuojattuna. Lataa ODBC:n DLL-kursorikirjaston. Tämä korvaa joitakin ODBC:n toimintoja. Esimerkiksi dynaamisia tietuejoukkoja (dynaset) ei voida tällöin enää käyttää. ODBC-kytkeytymisikkunaa ei esitetä. ODBC-kytkeytymisikkuna esitetään. OpenEx()-funktiota voitaisiin käyttää esimerkiksi seuraavasti: CDatabase db; Db.OpenEx( ODBC;DSN=Student Registration; UID=TinyTim;PWD=CASTLE, CDatabase::openReadOnly CDatabase::noOdbcDialog)); Mainitsin aiemmin tässä luvussa, että SQL-lauseita voidaan antaa myös suoraan tietokannalle. Tästä on hyötyä, jos tietokantasi sisältää laajennuksia ODBC:n SQL-standardiin voit esimerkiksi kutsua tietokantaan tallennettuja proseduureja. SQL-komennot annetaan suoraan CDatabase-luokan ExecuteSQL-funktiota käyttäen. Tälle funktiolle annetaan parametrinä osoitin komentolauseet sisältävään merkkijonoon. Tietokannan arvojen kyseleminen CRecordset-luokka huolehtii tietokannan tauluissa ja kentissä olevan tiedon käsittelystä. CRecordseton abstrakti luokka, joten joudut johtamaan omat luokkasi siitä. SQL-kyselyt suoritetaan CRecordsetluokan kautta. Kyselyn tulokset tallennetaan tietuepuskureihin. Tämä luokka ylläpitää osoitinta nykyiseen tietueeseen ( kursori ) ja mahdollistaan tietueiden läpikäynnin jäsenfunktioillaan Move, MoveNext, MovePrev, MoveFirst ja MoveLast. Johdetussa CRecordset-luokassa on jäsenmuuttuja kullekin kyselyn (query) kentälle. Näiden muuttujien arvo muuttuu tietuetta vaihdettaessa uuden tietueen vastaavan kentän arvoksi. UsingDB-projektissa on AppWizardin tekemä CRecordset-luokasta johdettu luokka CUsingDBSet. CUsingDBSet-luokan määrittely ja toteutus on esitetty listauksessa 24.2.

11 Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö LISTAUS 24.2 CUsingDBSet-luokan määrittely OSA VI LUKU class CUsingDBSet : public CRecordset 2 { 3 public: 4 CUsingDBSet(CDatabase* pdatabase = NULL); 1 5 DECLARE_DYNAMIC(CUsingDBSet) 6 7 // Field/Param Data 8 //{{AFX_FIELD(CUsingDBSet, CRecordset) 9 long m_studentid; 2 10 CString m_name; 11 int m_gradyear; 12 //}}AFX_FIELD // Overrides 15 // ClassWizard generated virtual function overrides 16 //{{AFX_VIRTUAL(CUsingDBSet) 17 public: 18 virtual CString GetDefaultConnect(); 19 virtual CString GetDefaultSQL(); 20 virtual void DoFieldExchange(CFieldExchange* pfx); 21 //}}AFX_VIRTUAL // Implementation 24 #ifdef _DEBUG 25 virtual void AssertValid() const; 26 virtual void Dump(CDumpContext& dc) const; 27 #endif 28 }; 29 CUsingDBSet::CUsingDBSet(CDatabase* pdb) 30 : CRecordset(pdb) 31 { 32 //{{AFX_FIELD_INIT(CUsingDBSet) 33 m_studentid = 0; 3 34 m_name = _T(""); 35 m_gradyear = 0; 36 m_nfields = 3; 37 //}}AFX_FIELD_INIT 38 m_ndefaulttype = snapshot; 39 } CString CUsingDBSet::GetDefaultConnect() 4 42 { 43 return _T("ODBC;DSN=Student registration"); 44 } CString CUsingDBSet::GetDefaultSQL() 5 47 { 48 return _T("[Student]"); 49 } 1 Voit vaihtoehtoisesti välittää osoittimen CRecordsetissä olevaan CDatabase-olioon. 2 ClassWizardin lisäämät muuttujat tietuejoukon jokaiselle kentälle. 3 ClassWizardin lisäämä alustus tietuejoukon kentille ja CRecordset-olion m_nfieldsmuuttujalle. 4 Sovellusrunko kutsuu tätä tietuejoukkoa avatessa tarjotakseen yhteysmerkkijonon. 5 Sovellusrunko kutsuu tätä tietuejoukkoa avatessa tarjotakseen taulun nimen.

12 590 Sovelluksen tietojen ulkoistaminen Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö Huomannet, että dokumenttiluokassa on CUsingDBSet-tyyppinen jäsenmuuttuja m_usingdbset ja että näkymäluokassa CUsingDBView on jäsenmuuttuja m_pset osoittamassa dokumentin recordset-olioon. Näkymäluokan osoitin, m_pset, alustetaan OnInitialUpdatefunktiossa. CUsingDBSet-luokan määrittely on koottu AppWizardissa tehtyjen valintojen mukaan. AppWizardissa valittiin Student-taulu, jossa on kolme kenttää: StudentID, Name ja GradYear. Huomaat, että luokassa on kolme vastaavaa jäsenmuuttujaa (rivit 9 11). Muuttujien tietotyypit ja nimet on saatu suoraan tietokannalta. Nämä muuttujat alustetaan alkuarvoihinsa muodostimessa (rivit 33-35). Muodostin alustaa myös m_nfields muuttujan arvoon 3 (rivi 36). Kyseinen muuttuja kertoo, kuinka monta kenttää on käytettävissä. CUsingDBSet-luokan muodostimelle voidaan syöttää sitä alustettaessa osoitin CDatabase-olioon (rivi 29); mikäli tämä on NULL (kuten esimerkissä), kantaluokka CRecordset luo CDatabase-olion ja kutsuu CDatabase::Open funktiota tietokantayhteyden avaamista varten. Ennen CDatabase::Open funktion kutsumista kutsutaan virtuaalifunktiota GetDefaultConnect (rivillä 41), joka palauttaa yhteysmerkkijonon (rivi 43). Tämä ilmoittaa tietokantaoliolle, mihin tietolähteeseen kytkeydytään. Rivin 46 GetDefaultSQL-funktiota kutsutaan CRecordset::Openfunktiosta. CRecordset::Open muodostaa SQL:n SELECT-oletuslauseen ja suorittaa kyselyn tietokantaan. Tässä tapauksessa muodostettu SQL-lause on muotoa SELECT * FROM Student, joka hakee Student-taulun kaikki rivit ja tallentaa ne tietuepuskuriin. Kun yhteys on avattu (Open suoritettu), pääset käymään läpi tietueita ja tutkimaan kenttien tietoa. CRecordset-luokassa on myös funktio Requery, joka suorittaa kyselyn uudelleen ja päivittää puskurin tietueet ilman yhteyden sulkemista ja avaamista uudelleen. Käytettävissäsi on kaksi lippua kertomaan, onko käsiteltävä tietue (kohdistin) tietuejoukon alussa tai lopussa. Voit testata näitä lippuja kutsumalla IsBOF- (alussa) ja IsEOF-funktioita (lopussa). Listauksessa 24.3 on esitetty esimerkkikoodi, joka käy läpi kaikki tietueet tiedoston loppuun asti.

13 Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö LISTAUS 24.3 LST24_3.CPP Tietuejoukon läpikäynti OSA VI LUKU void CMyView::OnIterateSet() 2 { 3 // ** avaa tietuejoukko 4 CMyRecordSet rs(null); 1 5 rs.open(); // ** tarkista, onko se tyhjä 8 if(rs.isbof()) 3 9 return; // ** Käy läpi kaikki tietueet 12 // ** ja kutsu tietueiden käsittelyfunktiota 13 while(!rs.iseof()) 4 14 { 15 DoSomeFunction(&rs); 16 rs.movenext(); 17 } 18 } 1 Luo CRecordset-luokasta johdetun olion. 2 Avaa tietuejoukkoyhteyden, 3 Tarkistaa, ettei tietuejoukko ole tyhjä (siis ilman tietueita). 4 Käy läpi tietueita, kunnes päästään tietuejoukon loppuun. Tietokannan arvojen päivittäminen Tietokantakyselyn tekeminen ja arvojen lukeminen on toki hyödyllistä, mutta sillä ei pääse vielä kovin pitkälle. Tarvitaan myös mahdollisuus tietueiden lisäämiseen, poistamiseen ja muokkaamiseen. Onneksi CRecordset osaa huolehtia miltei kokonaan näistä toimista. Uusi tietue lisätään kolmessa vaiheessa. Aluksi kutsutaan AddNewfunktiota, joka asettaa tietuejoukon (recordset) Add-tilaan ja nollaa kenttien arvot. Seuraavaksi uuden tietokantaan lisättävän tietueen kenttien arvoiksi kirjoitetaan halutut arvot eli käytännössä recordsetluokkasi jäsenmuuttujiin. Lopuksi kutsutaan Update-funktiota, joka luo tietokantaan uuden tietueen ja lopettaa tietuejoukon Add-tilan. Huomaa, että snapshot-tyyppisillä tietuejoukoilla joudut kutsumaan Requery-funktiota, ennen kuin pääset käsittelemään juuri lisättyä tietuetta. Tietokantapoikkeukset Kannattaa muistaa, että useat CRecordsetin funktiot, kuten Open(), AddNew(), Edit() ja Update(), saattavat heittää ongelmatilanteessa CDBException-poikkeuksen. Näitä funktioita kutsuttaessa kannattaa siis sijoittaa ne try/ catch-lauseiden väliin. Tietokantapoikkeuksia debugattaessa saadaan lisätietoja valitsemalla Tools-valikon MFC Tracer -komennolla saadusta valintaikkunasta Database Tracing. Olemassa olevan tietueen muokkaaminen vaatii myös neljä vaihetta. Aluksi nykyiseksi tietueeksi asetetaan muokattava tietue. Seuraavaksi kutsutaan Edit-funktiota, joka asettaa tietuejoukon Edit-tilaan. Seuraavaksi päivitetään kenttien arvot ja lopuksi kutsutaan Updatefunktiota, joka tallentaa arvot tietokantaan, päivittää tietuejoukon ja lopettaa Edit-tilan.

14 592 Sovelluksen tietojen ulkoistaminen Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö Tietueen tuhoaminen onnistuu yhdellä kertaa Delete-funktion kutsuminen riittää. Tietue poistetaan tällöin tietuejoukosta sekä tietokannasta. Joudut vaihtamaan tuhoamisen jälkeen lisäksi käsiteltävää tietuetta, koska nykyisen (tuhotun) tietueen käsittely-yritys saisi aikaan virhetilanteen. Kenttien sitominen tietokannan tauluihin Aina kun tietoa päivitetään tai vieritetään, joudutaan siirtämään tietoa tietuepuskurin ja tietokannan välillä. Olet jo huomannut, että recordset-luokassa on jäsenmuuttuja jokaiselle kyselyn kentälle. Mihin jäsenmuuttujaan kukin kenttä liittyy, määräytyy DoFieldExchangefunktiossa. UsingDB-esimerkin CUsingDBSet-luokan DoFieldExchange-funktio on esitetty listauksessa Kentän tietoja tallennettaessa tai luettaessa kutsutaan automaattisesti DoFieldExchange-funktiota. MFC:n RFX-alkuisten (Record Field exchange) makrojen avulla käsitellään kunkin tietyn tyyppisen tietokannan taulun kentän tiedon siirtäminen tietuejoukon jäsenmuuttujaan ja päinvastoin. RFX-makron toinen parametri on tietokannan taulun kentän nimi ja kolmas sen tallettavan jäsenmuuttujan nimi. Huomaa listauksessa rivien 3 ja 8 erikoiset kommentit. ClassWizard tarvitsee niitä, joten älä poista niitä. LISTAUS 24.4 LST24_4.CPP DoFieldExchange-funktio 1 Sovellusrunko kutsuu DoFieldExchange()-funktiota tietuejoukon kenttien arvojen lukemiseksi tai päivittämiseksi. 2 Ilmaisee, että seuraavat jäsenet ovat tulostus- eikä syöttöparametrejä. 3 Vaihtaa tiedot tietuejoukon jäsenmuuttujien ja tietokannan taulujen välillä. 1 void CUsingDBSet::DoFieldExchange(CFieldExchange* pfx) 1 2 { 3 //{{AFX_FIELD_MAP(CUsingDBSet) 4 pfx->setfieldtype(cfieldexchange::outputcolumn); 2 5 RFX_Long(pFX, _T("[StudentID]"), m_studentid); 3 6 RFX_Text(pFX, _T("[Name]"), m_name); 7 RFX_Int(pFX, _T("[GradYear]"), m_gradyear); 8 //}}AFX_FIELD_MAP 9 }

15 Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö Record View näkymän luominen ja käyttö Jos valitset AppWizardilla projektia luodessasi mukaan tietokantatuen, johdetaan näkymäluokkasi automaattisesti CRecordView-luokasta. CRecordView on paperilomakkeeseen perustuvan CFormView-luokan aliluokka. Lomaketta edustaa reunukseton ja otsikoton valintaikkuna, joka täyttää näkymäikkunan työalueen. CRecordView-luokka lisää mahdollisuuden yhdistää lomakenäkymä CRecordset-aliluokan edustamiin tietokannan tietueisiin. Valintaikkunaan lisätyt kontrollit voidaan suoraan linkittää tietokannan kenttien päivittämiin jäsenmuuttujiin. AppWizard lisää sovellukseen myös Record-valikon sekä työkalurivin kuvakkeet, joilla käyttäjä voi käydä läpi tietueiden tietoja ja näin päivittää näkymää tietuekohtaisesti. OSA VI LUKU Record View valintaikkunapohjan muokkaaminen Record View valintaikkunat saattavat erottautua tavallisista valintaikkunoista reunusten ja otsikkopalkin puuttumisen vuoksi, mutta kontrollit niihin lisätään ja niitä muokataan resurssieditorissa silti tuttuun tapaan. Tavallisesti jokaista lomakkeessa olevaa tietokenttää kohden lisätään yksi kontrolli. Nämä kontrollit liitetään sitten CRecordset-aliluokan jäsenmuuttujiin. UsingDB-esimerkissä tulee tietuelomakenäkymään lisätä kaksi kenttää: oppilaan nimi sekä valmistumisvuosi. Suunnittele UsingDBtietuenäkymä seuraavien ohjeiden mukaisesti. Record view näkymän suunnitteleminen valintaikkunapohjalle 1. Laajenna ResourceView-sivulla Dialog-kansiota ja kaksoisnapauta IDD_USINGDB_FORM-alkiota. Saat esiin valintaikkunapohjan resurssieditoriin. 2. Napauta TODO: Place Form Controls Here tekstiä ja poista se Delete-näppäimellä. 3. Valitse Controls-työkalupaletista Static Text kuvake ja lisää teksti lomakkeen vasempaan yläkulmaan (kts. kuva 24.8). 4. Syötä teksti (caption), tässä Student &Name.

16 594 Sovelluksen tietojen ulkoistaminen Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö 5. Valitse työkalupaletista Edit Box tekstiruutu ja lisää se Student Name tekstin oikealle puolen. 6. Anna ID-yhdistelmäruutuun tekstiruudun tunnukseksi IDC_NAME. 7. Valitse työkalupaletista Static Text ja lisää teksti Student Name tekstin alle. 8. Syötä teksti (caption), tässä Graduation &Year. KUVA 24.8 UsingDB-esimerkin tietuenäkymäikkuna. 9. Valitse työkalupaletista Edit Box tekstiruutu ja lisää se Graduation Year tekstin oikealle puolen. 10. Anna ID-yhdistelmäruutuun tekstiruudun tunnukseksi IDC_YEAR. Nyt valintaikkunasi tulisi näyttää kuvan 24.8 mukaiselta.

17 Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö Tekstiruutujen liittäminen tietuejoukon kenttiin Jokainen tietuenäkymäikkunan tekstiruuduista voidaan liittää johonkin tietokannan kenttään. Tämä tehdään liittämällä tekstiruutuun suoraan tietuejoukon jäsenmuuttujaan osoittava muuttuja. CUsingDBViewnäkymäluokan m_pset-jäsenmuuttujassa on osoitin CUsingDBSetolioon. ClassWizardin avulla m_psetin jäsen voidaan liittää tekstiruutuun. Tietueikkunan Name- ja Year-tekstiruudut liitetään oppilastietokannan kenttiin seuraavien ohjeiden mukaan. OSA VI LUKU Kontrollien liittäminen tietuejoukon kenttiin ClassWizardilla 1. Laajenna ResourceView-sivulla Dialog-kansio ja kaksoisnapauta IDD_USINGDB_FORM-alkiota. Saat esiin valintaikkunapohjan resurssieditoriin. 2. Valitse ensimmäinen tekstiruutukontrolli ja käynnistä ClassWizard näppäilemällä Ctrl+W tai valitsemalla pikavalikosta ClassWizard. 3. Valitse Member Variables välilehti. 4. Valitse Control IDs luetteloruudusta tekstiruudun ID-tunnus (tässä IDC_NAME) ja napauta Add Variable painiketta. Saat esiin Add Member Variable valintaikkunan. Voit lisätä kontrolliin jäsenmuuttujan myös kaksoisnapauttamalla kontrollin IDtunnusta. 5. Avaa Member Variable Name yhdistelmäruudun luettelo ja saat esiin luettelon tietuejoukon muuttujista (kuva 24.9). Valitse tekstiruutuun liitettävän muuttujan nimi tässä esimerkissä m_pset->m_name.

18 596 Sovelluksen tietojen ulkoistaminen Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö KUVA 24.9 Tietuejoukon muuttujan liittäminen tekstiruutuun. 6. Valitse Category-yhdistelmäruutuun tässä esimerkissä Value. 7. Valitse muuttujan tyyppi Variable Type ruutuun. Tässä esimerkissä tyyppi on CString. 8. Napauta OK. 9. Valitse Control IDs luetteloruudusta IDC_YEAR ja napauta Add Variable painiketta. 10. Avaa Member Variable Name yhdistelmäruudun luettelo ja valitse luettelosta m_pset->m_year. 11. Valitse Category-yhdistelmäruutuun tässä esimerkissä Value. 12. Valitse muuttujan tyyppi Variable Type ruutuun. Tässä esimerkissä tyyppi on int. 13. Sulje Add Member Variable ikkuna OK:lla. 14. Sulje ClassWizard OK:lla. Käännä ja aja projektisi. Sovelluksen tulisi automaattisesti kytkeytyä Student Registration tietolähteeseen ja Record View näkymän ensimmäisellä piirtokerralla esillä tulisi olla Student-taulun ensimmäinen tietue. Kokeile tietueiden läpikäymistä. Kuva esittää UsingDB-esimerkin toiminnassa.

19 Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö OSA VI LUKU KUVA UsingDB-esimerkki. KATSO MYÖS Lisätietoja valintaikkunoiden suunnittelusta luvusta 3. Lisätietoja CFormView-luokasta luvusta 18.

20 598 Sovelluksen tietojen ulkoistaminen Tietokantojen ja tietuenäkymien käyttö

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Tekstikontrollit LUKU. Tekstin ja sanomien esittäminen valintaikkunoissa. Tekstin muokkaaminen suorituksen aikana. Tiedon tarkistaminen syötön aikana

Tekstikontrollit LUKU. Tekstin ja sanomien esittäminen valintaikkunoissa. Tekstin muokkaaminen suorituksen aikana. Tiedon tarkistaminen syötön aikana OSA II LUKU 5 85 5 LUKU Tekstin ja sanomien esittäminen valintaikkunoissa Tekstin muokkaaminen suorituksen aikana Tiedon tarkistaminen syötön aikana Kontrollien toiminnan laajentaminen aliluokkien avulla

Lisätiedot

Kehitysympäristö LUKU. Developer Studio kehitysympäristön alkeet. Liikkuminen projektin työtilassa ja sen eri näkymissä

Kehitysympäristö LUKU. Developer Studio kehitysympäristön alkeet. Liikkuminen projektin työtilassa ja sen eri näkymissä OSA I LUKU 2 23 2 LUKU Developer Studio kehitysympäristön alkeet Liikkuminen projektin työtilassa ja sen eri näkymissä Projektien hallinnan vaatimat asetukset 24 Developer Studio - ympäristön räätälöinti

Lisätiedot

Yksittäisasennus eli perusasennus

Yksittäisasennus eli perusasennus 1 of 18 Yksittäisasennus eli perusasennus Prinetin asentaminen itsenäiseksi ohjelmaksi pitää sisällään seuraavat toimenpiteet: 1. 2. 3. Käyttöliittymän asennus Prinetin demoversion asennusohjelmalla Lisenssi-

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu

Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu OSA I LUKU 1 5 1 LUKU Visual C++ -ohjelman tekeminen ja suunnittelu Windows sovellusten tekeminen AppWizardilla Sovelluksen muokkaaminen resurssieditorilla

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opintojaksolla: keskitytään relaatiotietokantojen teoriaan ja toimintaan SQL-kieli kyselykielenä

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 14 MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 14 MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 14 MARKKU SUNI Tavoite: Suunnitella käyttäjien tarvitsemat turvallisuusmekanismit ja säännöt. Toisin sanoen: tehdä tietokannasta turvallinen ja luotettava. Muistutus: Tietokanta

Lisätiedot

ActiveX-kontrollien käyttö

ActiveX-kontrollien käyttö OSA II LUKU 9 181 9 LUKU Kehittyneiden ActiveX-kontrollien lisääminen projektiisi Kontrollin ominaisuuksien ja tyylien muokkaaminen Kontrollista saadun tiedon hyödyntäminen ohjelmassa 182 ActiveX-kontrollit

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö

Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö OSA V 439 LUKU 19 19 LUKU Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö Luettelon tietojen ylläpito List View näkymässä

Lisätiedot

Usean näkymän luominen

Usean näkymän luominen OSA V 471 LUKU 20 20 LUKU Dynaamisten ja staattisten jakajaikkunoiden käyttö Resurssienhallinnan kaltaisen käyttöliittymän tekeminen sovelluksiin ja hallinta ilman ikkunan jakamista 472 Kehittyneet dokumentti/näkymä

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

Johdanto Javaan ja tietokantojen käsittelyyn Java Database Connectivity (JDBC)

Johdanto Javaan ja tietokantojen käsittelyyn Java Database Connectivity (JDBC) HAAGA-HELIA ICT1TA006: Ohjelmointi 1 /5 Johdanto Javaan ja tietokantojen käsittelyyn Java Database Connectivity (JDBC) (Lähteet: Oracle java jdbc Tutorial, Arvo Lipitsäinen: Tietokannan käsittely JDBC:n

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Pikaohje formaatin valmistamiseen

Pikaohje formaatin valmistamiseen Pikaohje formaatin valmistamiseen Esko Otava Oy ver.1.0 Pääikkunasta (tulostusikkunasta) valitaan Cards-Show cards manager Paina Add 2 Paina New Kortinsuunnitteluikkuna on jaettu kolmeen osaan: Vasemmalla

Lisätiedot

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ Tässä ohjeessa esitetään kuinka Excel-taulukkolaskentaan luodaan makro ja annetaan muutama vinkki makron käyttöön. Ohje koostuu seuraavasti: 1. Mikä makro

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta 4.11.2000 HELIA 1 (11) Access 1 ACCESS...2 Yleistä...2 Access-tietokanta...3 Perusobjektit...3 Taulu...5 Kysely...7 Lomake...9 Raportti...10 Makro...11 Moduli...11 HELIA 2 (11) ACCESS Yleistä Relaatiotietokantatyyppinen

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010 SQLite selvitysraportti Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen Maaliskuu 2010 Opinnäytetyö Kuukausi Vuosi 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ SQLITE:STA... 2 2. HISTORIA... 2 3. SQLITEN KÄYTTÖ... 3 3.1 SQLiten asennus

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI SQL - KIELI TIETOJEN MUOKKAUS MARKKU SUNI Tarkastellaan tauluissa olevien tietojen muokkausta muokkauskäskyjä: INSERT UPDATE DELETE Kysymys kuuluu: Voiko tietoja muokata

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Olli Opiskelija (123), olli.opiskelija@foo.fi Maija Mallioppilas (321), maija.mallioppilas@foo.fi 13.3. 2007 1 Sisältö 1 Tietokannan kuvaus 3 1.1 Tietokannan rakenne..................................

Lisätiedot

Tietokannat. CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi);

Tietokannat. CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi); Tietokannat SQL-peruskomentojen pikaopas CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi); INSERT INTO table VALUES(val1,val2,... ); Lisää tauluun

Lisätiedot

SQL. ! nykystandardi SQL3 eli SQL'99. ! CREATE TABLE, ALTER TABLE ja DROP TABLE. ! CREATE VIEW ja DROP VIEW. ! CREATE INDEX ja DROP INDEX

SQL. ! nykystandardi SQL3 eli SQL'99. ! CREATE TABLE, ALTER TABLE ja DROP TABLE. ! CREATE VIEW ja DROP VIEW. ! CREATE INDEX ja DROP INDEX SQL - perusteet SQL - yleistä Esa Salmikangas InMics SE Oy versio 16.6.2003 SQL - perusteet 1 SQL - perusteet 2 SQL Structured Query Language SQL on tietokantojen käsittelyyn kehitetty kieli yleisimmät

Lisätiedot

Osoitin ja viittaus C++:ssa

Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin yksinkertaiseen tietotyyppiin Osoitin on muuttuja, joka sisältää jonkin toisen samantyyppisen muuttujan osoitteen. Ohessa on esimerkkiohjelma, jossa määritellään kokonaislukumuuttuja

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä

Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta. Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä OLAP-kuution teko Jouni Huotari OLAP-ohjetekstit kopioitu Microsoftin ohjatun OLAP-kuution teko-ohjeesta Esimerkin kuvaus ja OLAP-määritelmä Tavoitteena on luoda OLAP-kuutio Northwind-tietokannan tilaustiedoista

Lisätiedot

Dokumentit, näkymät ja kehykset

Dokumentit, näkymät ja kehykset OSA III 249 LUKU 12 12 LUKU Single document interface sovelluksen luominen MFC:n dokumentti-näkymä rakennetta hyödyntävän sovelluksen kehittäminen Dokumentti-, näkymä-, kehys- ja dokumenttimalliluokat

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

MDI-sovellusten kehittäminen

MDI-sovellusten kehittäminen OSA V 491 LUKU 21 21 LUKU MDI-sovelluksen luominen Siirtyminen dokumentti, näkymä- ja kehysluokan välillä Sovelluksen kehittäminen MFC;n monidokumentti/näkymä-arkkitehtuurilla 492 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat

Lisätiedot

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO

TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO TIETOJEN TUONTI TIETOKANNASTA + PIVOT-TAULUKON JA OLAP-KUUTION TEKO JOUNI HUOTARI 2005-2010 OLAP-OHJETEKSTIT KOPIOITU MICROSOFTIN OHJATUN OLAP-KUUTION TEKO-OHJEESTA ESIMERKIN KUVAUS JA OLAP-MÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta

Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta Jouni Huotari Martti Laiho (materiaali on osa virtuaaliammattikorkeakoulun Tietokantaosaaja-opintokokonaisuutta) opintokokonaisuutta)

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

käännös käännösvaiheessa tarkasettaan linkitys

käännös käännösvaiheessa tarkasettaan linkitys Upotettu SQL Ohjelmoitaessa 3GL kielillä, käytetään relaatiotietokantaa yleensä esikääntäjien avulla. Tietokannan valmistaja toimittaa funktiokirjaston, jota esikääntäjän avulla hyödynnetään. Ongelmaksi

Lisätiedot

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje 3.12.2013 Kuva: Sanna Waris SoleMOVE lähtevän ERASMUS- harjoittelijan ohje 1 SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje... 1 1. Kirjautuminen... 3 2. Uuden lähtevän Erasmus-harjoittelijan

Lisätiedot

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 ECDL Tietokannat Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Tietokannat, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja taidot näyttökokeen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Kirjoita jokaiseen palauttamaasi konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, oma nimi ja opiskelijanumero. Vastaa kaikkiin tehtäviin omille konsepteilleen.

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5)

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5) Työvälineohjelmistot 1(5) Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta

Operaattoreiden ylikuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreiden kuormitus. Operaattoreista. Kuormituksesta C++ - perusteet Java-osaajille luento 5/7: operaattoreiden ylikuormitus, oliotaulukko, parametrien oletusarvot, komentoriviparametrit, constant, inline, Operaattoreiden ylikuormitus Operaattoreiden kuormitus

Lisätiedot

Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 www.piuha.fi materiaalimyynti@piuha.

Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 www.piuha.fi materiaalimyynti@piuha. Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) pääaine- ja sivuaineopiskelijat Taulukkolaskennan perusteet Yleistä Tämä harjoitus käsittelee taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Harjoituksissa opetellaan

Lisätiedot

HSMT Tietokannoista. Ville Leppänen. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2008 p.1/32

HSMT Tietokannoista. Ville Leppänen. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2008 p.1/32 HSMT Tietokannoista Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2008 p.1/32 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista (1h)

Lisätiedot

Tietokanta (database)

Tietokanta (database) Tietokanta Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja 1 Tiedosto Ohjelmointikielissä apumuistiin tallennettuja tietoja käsitellään

Lisätiedot

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1

15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1 15. Ohjelmoinnin tekniikkaa 15.1 Sisällys For-each-rakenne. Lueteltu tyyppi enum. Override-annotaatio. Geneerinen ohjelmointi. 15.2 For-each-rakenne For-rakenteen variaatio taulukoiden ja muiden kokoelmien

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma C++-kielen uusia ominaisuuksia Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma 31.10.2008 Bool-tietotyyppi: Totuusarvo true (1), jos ehto on tosi ja false (0) jos ehto epätosi. Dynaaminen muistinvaraus: Yhden muuttuja

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Siirtyminen Access 2010 -versioon

Siirtyminen Access 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Access 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Access 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän tärkeimmistä

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu)

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu) 1 GHTransaction-ohjelman asennusohje Copyright Grey-Hen Oy. All rights reserved. Sisältö: 1. Johdanto 2. ODBC - ajurin asennus 3. GH Transaction ohjelman asennus Automaster tai MBS 1. Johdanto GHTransaction

Lisätiedot

Tietokannat. CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi);

Tietokannat. CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi); Tietokannat SQL-peruskomentojen pikaopas CREATE TABLE table(col1,col2,... ); Luo uuden taulun. CREATE TABLE opiskelijat(opnumero,etunimi,sukunimi); INSERT INTO table VALUES(val1,val2,... ); Lisää tauluun

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Microsoft Projectin mukauttaminen

Microsoft Projectin mukauttaminen LIITE 385 C Microsoft Projectin mukauttaminen Tässä liitteessä kuvataan yleisimpiä tapoja mukauttaa Microsoft Projectia käyttäjän tarpeiden mukaan. Jotkin Microsoft Projectin mukauttamisasetukset ovat

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Proseduurit, funktiot ja herättimet - esimerkkeinä Oracle, SQL Server, MySQL ja OCELOT. Jouni Huotari S2008

Proseduurit, funktiot ja herättimet - esimerkkeinä Oracle, SQL Server, MySQL ja OCELOT. Jouni Huotari S2008 Proseduurit, funktiot ja herättimet - esimerkkeinä Oracle, SQL Server, MySQL ja OCELOT Jouni Huotari S2008 2 Proseduurit Ohjelmamoduuleita, jotka voidaan tallettaa tietokantaan (DBMS:n tietohakemistoon)

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

PROSEDUURIT, FUNKTIOT JA HERÄTTIMET - ESIMERKKEINÄ ORACLE, SQL SERVER, MYSQL JA OCELOT JOUNI HUOTARI K2009

PROSEDUURIT, FUNKTIOT JA HERÄTTIMET - ESIMERKKEINÄ ORACLE, SQL SERVER, MYSQL JA OCELOT JOUNI HUOTARI K2009 PROSEDUURIT, FUNKTIOT JA HERÄTTIMET - ESIMERKKEINÄ ORACLE, SQL SERVER, MYSQL JA OCELOT JOUNI HUOTARI K2009 PROSEDUURIT Ohjelmamoduuleita, jotka voidaan tallettaa tietokantaan (DBMS:n tietohakemistoon)

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010

T740103 Olio-ohjelmointi Osa 5: Periytyminen ja polymorfismi Jukka Jauhiainen OAMK Tekniikan yksikkö 2010 12. Periytyminen Johdantoa Käytännössä vähänkään laajemmissa ohjelmissa joudutaan laatimaan useita luokkia, joiden pitäisi pystyä välittämään tietoa toisilleen. Ohjelmien ylläpidon kannalta olisi lisäksi

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Esimerkkinä Excel-taulukkona ladattavat Helsingin pysäköintilippuautomaatit Viimeksi muokattu 27. huhtikuuta

Lisätiedot

Sähköpostitilin määrittäminen Outlook 2010, kun ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa.

Sähköpostitilin määrittäminen Outlook 2010, kun ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tapa 1 Sähköpostitilin määrittäminen Outlook 2010, kun ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa. Kuva 1. Määrittämistä jatketaan valitsemalla Kyllä ja painamalla Seuraava -painiketta. Kuva 2. Uuden sähköpostitilin

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 25.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 25.2.2009 1 / 34 Syötteessä useita lukuja samalla rivillä Seuraavassa esimerkissä käyttäjä antaa useita lukuja samalla

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

CISS Base Excel raporttien määritys Käyttäjän käsikirja. CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1

CISS Base Excel raporttien määritys Käyttäjän käsikirja. CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1 Käyttäjän käsikirja CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1 Tuotemerkit Accudraw, Bentley, B Bentley logo, MDL, MicroStation, MicroStation/J, QuickVision ja SmartLine ovat rekisteröityjä

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT PERUSTIETORAKENTEET LISTA, PINO, JONO, PAKKA ABSTRAKTI TIETOTYYPPI Tietotyyppi on abstrakti, kun se on määritelty (esim. matemaattisesti) ottamatta kantaa varsinaiseen

Lisätiedot

HOJ Haja-aiheita. Ville Leppänen. HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/10

HOJ Haja-aiheita. Ville Leppänen. HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/10 HOJ Haja-aiheita Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/10 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista (1h)

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus

CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -ohjelmiston asennus 1 CognAid Oy CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelman asennus- ja käyttöönotto-ohje ei verkkoasennus CAMI Havaintotaidot -harjoitusohjelma toimii kaikissa ajanmukaisissa

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (14) Luento Näkymät... 2 Relaatiotyypit... 2 Taulu - Tallennettu relaatio... 3 Näkymä - Virtuaalirelaatio... 3 Tulosrelaatio - Kyselyn tulos... 3 Otetaulut - Tauluun tallennettu kyselyn tulos...

Lisätiedot

jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja

jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja Tietokanta Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja mikä tahansa tietokokoelma? --> erityispiirteitä Tietokanta vs. tiedosto 1

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Sähköpostitilin määrittäminen Outlook 2013, kun ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa.

Sähköpostitilin määrittäminen Outlook 2013, kun ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tapa 1 Sähköpostitilin määrittäminen Outlook 2013, kun ohjelma käynnistetään ensimmäistä kertaa. Kuva 1. Kun Outlook 2013 käynnistetään ensimmäistä kertaa, ohjelma toivottaa tervetulleeksi. Tilin määritystä

Lisätiedot