Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset"

Transkriptio

1 Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset Antti Väisänen, tutkija, VTM THL / CHESS Sosiaalitaito, Hyvinkää

2 Esitys Aiempi tutkimus riskitekijöistä Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät Sijoitettujen pärjääminen nuorina aikuisina Kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset

3 Taustaa Lastensuojelun tarve ja käyttö on kasvanut luvulta Kodin ulkopuolelle sijoittamisissa pieni notkahdus 2009, mutta jälleen nousua vuonna 2010 Kiireellisten sijoitusten osuus kasvanut Sijoitusten laitosvaltaistuminen, 2012 uudistus perhehoidossa Avohuollon asiakasmäärät kasvavat myös ja ilmoitukset yleistyvät (88000 ilmoitusta 2010) Kokonaismenot kasvaneet ja olivat sijoitusten osalta 620 milj. vuonna 2010

4 Aiempi tutkimus Lastensuojelun asiakkuutta ja kodin ulkopuolelle sijoittamista selittävä tutkimus on ollut Suomessa hajanaista ja paljolti laadullista Kansainvälisestikin tilastollinen väestötasoinen tutkimus aiheesta on kohtuullisen vähäistä, mutta sekä laadullinen että määrällinen tutkimus on paikantanut lastensuojelun asiakkuuksien taustalla olevia tekijöitä ja olosuhteita Lastensuojelua ja huostaanottoja on tutkittu myös taloustieteen ja terveystaloustieteen alueella, jolloin fokuksena on ollut kodin ulkopuolelle sijoittamisen vaikutukset ja vaikuttavuus, mutta myös huostaanottojen taustoja ja riskitekijöitä on tutkittu Tulosten vertailtavuuteen voi vaikuttaa eri maiden erilaiset järjestelmät

5 Keitä ovat lastensuojelun asiakkaat? Aiempi tutkimus Perheiden ongelmat: köyhyys, päihteet, väkivalta, mielenterveysongelmat, työttömyys Rikkinäiset perheet: teiniäidit, yksinhuoltajat Entistä enemmän nuoria, jolloin sijoitusten syyt eivät suoraan vanhemmista: ongelmat koulussa, sosiaaliset ongelmat, päihteet, rikollisuus ja väkivalta Alueelliset tekijät: Yleiset työttömyyteen, levottomuuteen ja huono-osaisuuteen liittyvät tekijät Syitä on monia, mutta usein ne kasautuvat Lähteet: Ks. Kestilä ym. (2012)

6 Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät Kestilä, Paananen, Väisänen, Muuri, Merikukka, Heino, Gissler (2012): Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät rekisteripohjainen seurantatutkimus Suomessa vuonna 1987 syntyneistä, Yhteiskuntapolitiikka, 1/2012. Rekisteripohjainen tutkimus vuonna 1987 syntyneistä (Valtakunnallinen syntymäkohortti 1987, Gissler) Koko kohortti, n=60000 Syntymärekisteri linkattu muihin rekistereihin Aineistolla tehty paljon kohortin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta Lastensuojeluun liittyvät kysymykset osana kokonaisuutta

7 Taulukko 1. Yhteenveto tutkimuksessa käytetyistä rekistereistä ja niistä saaduista tiedoista Rekisteri Tiedot Ajanjakso, jolta tiedot on kerätty Syntymärekisteri, THL Raskaus- ja synnytystiedot Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri (HILMO), THL Tiedot erikoissairaanhoidon hoitojaksoista ja poliklinikkakäynneistä (diagnoosit, pvm, sairaalahoidon kesto) Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus Kuolinpäivä ja kuolemansyy Lääkärin määräämät lääkkeet ja erityiskorvausoikeudet, KELA Väestörekisterikeskus Tilastokeskuksen rekisterit Lääkärin määräämät psyykelääkkeet (ATC koodi, pvm) Syntymät ja kuolemat, vanhempien avioliitot ja -erot, muutot Tutkintotiedot, ammatit osastohoitojaksot, poliklinikkakäynnit Tartuntatautirekisteri, THL Sukupuoliteitse tarttuvat taudit Raskaudenkeskeyttämisrekisteri, THL Raskaudenkeskeytykset Toimeentulotukirekisteri, THL Lastensuojelurekisteri, THL Puolustusvoimien rekisterit Vanhempien ja kohorttiin kuuluvien toimeentulotuen saaminen Lastensuojelutoimenpiteiden kohteena olleet kohorttiin kuuluvat Tiedot palveluskelpoisuudesta ja peruskokeiden tuloksista kohorttiin kuuluvat vanhemmat Oikeusrekisterikeskuksen rekisterit ja Sisäasiainministeriön poliisiosaston rekisterit Poliisin tietoon tullut rikollisuus tiedot rikoksista ja tuomioistuimen päätöksistä

8 Tarkasteltavat muuttujat Peri- ja neonataalit tekijät Äidin tupakointi raskauden aikana Pienipainoisuus (syntymäpaino <2500g) Ennenaikaisuus (syntymä ennen viikkoa 37) Pariteetti (äidin aikaisemmat synnytykset) Vanhempien ikä Äidin ikä syntymän hetkellä Isän ikä syntymän hetkellä Sosioekonomiset tekijät Äidin koulutus Isän koulutus Äidin ammattiasema Äidin siviilisääty syntymän hetkellä Vanhempien pitkäaikaisen toimeentulotuen saanti Vanhempien avioero Isän kuolema/äidin kuolema Äidin/isän psykiatrisen osastohoidot Syntymäkunnan taajama-aste (maaseutu-taajama-kaupunki) Asuinkunnan taajama-aste 1994 Lapsen kodin ulkopuolelle sijoittaminen

9 Tutkimuskysymykset Miten perheisiin ja vanhempiin liittyvät tekijät ovat yhteydessä kodin ulkopuolelle sijoittamiseen väestötasolla? Miten muut elinympäristöön liittyvät tekijät näyttäytyvät? Miten tekijät vaihtelevat sukupuolen ja sijoitusiän mukaan? Kuinka suuri on riskitekijöiden voimakkuus?

10 Metodeista Tapahtumat ennen sijoitusta Osa tiedoista syntymähetkeltä, osa myöhemmin Kaikki yhdessä, sukupuolet erikseen, sijoitusiän mukaan Sijoituspaikkoja ja syitä ei ole eritelty (tässä vaiheessa) Logistinen regressio, coxin regressio Riskitiheyssuhteet (hazard ratio) erikseen ja yhdessä mallissa

11 Tuloksia Ikäkohortista hieman yli 3 % oli ollut sijoitettuna Keskimääräinen (mediaani) sijoituksen kesto oli noin 2,5 vuotta Erityisesti teini-ikäisillä paljon sijoituksia Pojilla ikäryhmittäiset erot tasaisempia kuin tytöillä Kustannukset vaihtelevat paljon, riippuen sijoituksen pituudesta ja sijoituspaikasta

12 Piikki teini-ikäisten kohdalla

13 Taulukko 4.Coxin mallin mukaiset riskisuhteet (hazard ratiot) kodin ulkopuolelle sijoittamiselle lapsuuden tekijöiden mukaan miehillä ja naisilla 0-6, 7-12 ja 13+ -vuotiaina sijoitettujen ryhmissä (HR, 95% LV). NAISET Sijoitusikä (vuotta) HR 95% LV HR 95% LV HR 95% LV Alhainen syntymäpaino (ref:ei) 3,84 2,65-5,56 2,33 1,35-4,01 1,46 0,99-2,17 Ennenaikaisuus (ref:ei) 2,60 1,76-3,82 1,24 0,65-2,34 0,83 0,53-1,30 Äidin raskaudenaikainen tupakointi (ref: ei) 10,13 7,83-13,09 5,64 4,18-7,61 3,59 2,99-4,30 Äidin ikä alle 20 vuotta (ref: ikä 20 tai enemmän) 4,94 3,47-7,02 1,61 0,83-3,16 3,73 2,81-4,95 Isän ikä alle 20 vuotta (ref: ikä 20 tai enemmän) 7,85 4,58-13,48 1,47 0,36-5,91 3,25 1,83-5,76 Äidin yksinhuoltajuus (ref: muut siviilisäädyt) 6,44 4,86-8,52 3,49 2,33-5,22 3,29 2,57-4,21 Äidin perusasteen koulutus (ref: muut koulutusluokat)) 7,71 6,02-9,87 4,69 3,51-6,27 2,72 2,26-3,27 Isän perusasteen koulutus (ref: muut koulutusluokat) 3,98 3,11-5,08 3,00 2,25-4,01 2,42 2,04-2,88 Vanhempien pitkäaikainen toimeentulotuki (ref: ei) 14,12 11,07-18,00 10,14 7,58-13,57 6,36 5,29-7,63 Vanhempien avioero (ref: ei) 1,98 1,42-2,76 3,49 2,60-4,67 2,17 1,83-2,59 Äidin psykiatrinen osastohoito (ref: ei) 11,68 7,89-17,29 13,06 9,12-18,74 3,01 2,18-4,16 Isän psykiatrinen osastohoito (ref: ei) 2,63 1,35-5,12 4,91 3,15-7,67 2,44 1,80-3,31 Äidin kuolema (ref: ei) 7,82 3,23-18,95 7,53 3,71-15,30 4,12 2,69-6,32 Isän kuolema (ref: ei) 2,32 0,96-5,63 4,47 2,37-7,58 1,99 1,40-2,80 Syntymäkunta kaupunki (ref: muut) 2,61 1,94-3,51 1,48 1,09-2,02 1,55 1,29-1,87

14 Taulukko 4. Coxin mallin mukaiset riskisuhteet (hazard ratiot) kodin ulkopuolelle sijoittamiselle lapsuuden tekijöiden mukaan miehillä ja naisilla 0-6, 7-12 ja 13+ -vuotiaina sijoitettujen ryhmissä (HR, 95% LV). MIEHET Sijoitusikä (vuotta) HR 95% LV HR 95% LV HR 95% LV Alhainen syntymäpaino (ref:ei) 3,16 2,11-4,73 1,80 1,05-3,08 1,35 0,81-2,27 Ennenaikaisuus (ref:ei) 2,08 1,43-3,04 1,31 0,81-2,11 1,13 0,73-1,73 Äidin raskaudenaikainen tupakointi (ref: ei) 7,00 5,52-8,87 5,44 4,26-6,94 3,76 3,04-4,64 Äidin ikä alle 20 vuotta (ref: ikä 20 tai enemmän) 4,34 3,07-6,16 5,74 4,12-8,01 4,99 3,69-6,73 Isän ikä alle 20 vuotta (ref: ikä 20 tai enemmän) 5,20 2,76-9,78 3,88 1,83-8,23 8,01 5,05-12,72 Äidin yksinhuoltajuus (ref: muut siviilisäädyt) 6,19 4,74-8,08 5,13 3,82-6,88 3,21 2,39-4,29 Äidin perusasteen koulutus (ref: muut koulutusluokat) 6,88 5,46-8,67 4,63 3,64-5,89 2,75 2,21-3,41 Isän perusasteen koulutus (ref: muut koulutusluokat) 3,70 2,94-4,66 3,17 2,49-4,02 2,12 1,73-2,61 Vanhempien pitkäaikainen toimeentulotuki (ref: ei) 14,43 11,47-18,16 12,99 10,22-16,49 7,04 5,69-8,70 Vanhempien avioero (ref: ei) 2,44 1,82-3,29 2,90 2,26-3,70 2,55 2,08-3,13 Äidin psykiatrinen osastohoito (ref: ei) 16,93 12,21-23,48 7,36 5,14-10,55 3,99 2,85-5,58 Isän psykiatrinen osastohoito (ref: ei) 6,30 4,11-9,64 3,46 2,26-5,31 2,83 2,01-3,99 Äidin kuolema (ref: ei) 8,94 3,98-20,06 2,97 1,22-7,20 1,41 0,63-3,15 Isän kuolema (ref: ei) 3,94 2,10-7,41 2,44 1,40-4,26 2,77 1,94-3,95 Syntymäkunta kaupunki (ref: muut) 2,05 1,58-2,66 1,81 1,39-2,37 1,45 1,17-1,79

15 Taulukko 5. Coxin mallin mukaiset riskisuhteet (hazard ratiot) kodin ulkopuolelle sijoittamiselle lapsuuden tekijöiden mukaisesti miehillä ja naisilla. Täysi malli (HR, 95% LV). M1(full) Sukupuoli Miehet Naiset Riskitekijä 1 HR 95% LV HR 95% LV Alhainen syntymäpaino (ref:ei) 1,47 1,02-2,12 1,82 1,35-2,45 Ennenaikaisuus (ref:ei) 0,90 0,65-1,24 0,65 0,47-0,92 Äidin raskaudenaikainen tupakointi (ref: ei) 2,17 1,87-2,53 2,48 2,14-2,86 Äidin ikä alle 20 vuotta (ref: ikä 20 tai enemmän) 1,37 1,09-1,73 1,22 0,96-1,56 Isän ikä alle 20 vuotta (ref: ikä 20 tai enemmän) 1,81 0,81-0,72 0,89 0,59-0,35 Äidin yksinhuoltajuus (ref: muut siviilisäädyt) 1,88 1,53-2,30 1,95 1,59-2,39 Äidin perusasteen koulutus (ref: muut koulutusluokat) 2,01 1,74-2,33 1,88 1,63-2,18 Isän perusasteen koulutus (ref: muut koulutusluokat) 1,36 1,18-1,56 1,54 1,34-1,77 Vanhempien pitkäaikainen toimeentulotuki (ref: ei) 4,90 4,20-5,72 4,19 3,60-4,87 Vanhempien avioero (ref: ei) 1,29 1,11-1,49 1,23 1,09-1,46 Äidin psykiatrinen osastohoito (ref: ei) 2,15 1,74-2,65 2,34 1,89-2,90 Isän psykiatrinen osastohoito (ref: ei) 1,18 0,93-1,49 1,02 0,80-1,30 Äidin kuolema (ref: ei) 0,91 0,55-1,50 1,84 1,30-2,60 Isän kuolema (ref: ei) 1,23 0,93-1,63 1,04 0,79-1,38 Syntymäkunta kaupunki (ref: muut) 1,38 1,19-1,60 1,41 1,22-1,63 M0= vain riskitekijän päävaikutus kodin ulkopuolelle sijoittamiseen M1(full)= vakioitu kaikki listan tekijät

16 Tuloksia, riskitekijät Vanhempien pitkäaikainen toimeentulotuen käyttö (köyhyys) Vanhempien matala koulutus Mielenterveysongelmat Teiniäitiys Perhetekijät (yksinhuoltajuus, ero, kuolema) Raskauden aikainen tupakointi ja pienipainoisuus Teineillä saatu toimeentulotuki Vahvistavat aiempia tutkimustuloksia riskitekijöistä poikkeuksellisen laajaan aineistoon pohjautuen Antti Väisänen

17 Tutkimuksen haasteet ja tulkinnat Aikaulottuvuuden huomioiminen Aineiston tiedot eri vuosilta, aineiston keruu Muuttujien määrän rajallisuus Päihteiden ongelmakäyttöön ja perheväkivaltaan ei päästä käsiksi rekistereillä Teineistä lisää tietoja 1990-luvun laman vaikutukset

18 Pohdintaa Köyhyyden ja huono-osaisuuden taustat ja torjunta Mielenterveys ja päihdeongelmat, miten voidaan vaikuttaa Perheiden tukeminen Ongelmien ylisukupolvisuus Riskien tunnistaminen ja varhainen puuttuminen

19 Jatkossa Samalla aineistolla tutkitaan, miten kodin ulkopuolelle sijoitetut ovat pärjänneet myöhemmässä elämässä (22-vuotiaiksi) Mikä on kodin ulkopuolelle sijoittamisen vaikuttavuus? Etsitään sijoitettujen keskuudesta erilaisia polkuja, joka huomioi sijoitusten keston ja määrän ja myöhemmän pärjäämisen. Kustannusten huomioiminen

20 Alustavia tuloksia sijoitettujen pärjäämisestä Tulosmuuttujien prevalenssit osoittavat, että sijoitettujen tilanne on huomattavasti heikompi Tämä pätee kaikissa tarkastelluissa tulosmuuttujissa (koulutus, rikollisuus, toimeentulotuen saanti, mielenterveyspalvelut) Jatkossa taustatekijät on tarkoitus vakioida Lisäksi tutkimme sijoituksen vaikuttavuutta

21 Alustavia tuloksia, kustannukset Sijaishoidon kustannuksissa suuri hajonta Kesto ja hoitopaikka selittävät kustannuseroja Pitkäkestoisen laitoshoidon kustannukset nousevat yli miljoonaan euroon Sijaishuollon kustannusten päälle saattaa tulla mielenterveyspalveluita ja muita palveluita Jos nuori syrjäytyy pysyvästi, kasvavat myös kustannukset selvästi

22 Johtopäätökset Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on saatava laskuun panostamalla ehkäisyyn ja varhaiseen tukeen Sijaishuollon laatuun ja vaikuttavuuteen sekä sijoitettujen jälkihuoltoon pitää kiinnittää huomiota

23 Kiitos!

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo

Nuoret luukulla Nuoret luukulla Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo Nuoret luukulla Tutkimuksen perusteella syrjässä oleminen, sairastavuus ja korkeat terveyspalvelujen käytöstä johtuvat kustannukset kytkeytyvät toisiinsa. Haastattelut valottavat kustannusten taustalla

Lisätiedot

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Marja Holmila 24.9.2013 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 25.9.2013. Marja Holmila 1 Esityksen rakenne 1. Juominen lasten seurassa 2. Vanhempien

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijaosto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VUODEN 2008 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT 5 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA

Lisätiedot

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua?

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus 11/2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaali- ja terveysjaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Vuoden 2007 Hyvinvointitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vailla vakinaista asuntoa

Vailla vakinaista asuntoa Vailla vakinaista asuntoa Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen Seppo Laakso 21.9.212 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

ABORTIN JÄLKEISEEN HEDELMÄLLISYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SUOMESSA

ABORTIN JÄLKEISEEN HEDELMÄLLISYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SUOMESSA ABORTIN JÄLKEISEEN HEDELMÄLLISYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SUOMESSA Heini Elena Väisänen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yleinen sosiologia Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2010 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijaosto

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijaosto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VUODEN 2011 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT... 4 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN

NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN Maiju Gustafsson Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Maaliskuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla

Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla 1 Anneli Miettinen Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 40/ 2011 2 2011 Anneli Miettinen ja Väestöliitto Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, 1. krs.

Lisätiedot

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KASVUYMPÄRISTÖ: NYKYTILAN- TEEN JA MUUTOKSEN ARVIOINTIA TILASTOJEN VALOSSSA

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KASVUYMPÄRISTÖ: NYKYTILAN- TEEN JA MUUTOKSEN ARVIOINTIA TILASTOJEN VALOSSSA 2 SISÄLLYS 1 LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Valmistelun seudullisuus 1.2 Suunnitelman tavoitteet ja sisältö 1.3 Suunnitelman aineistot ja valmisteluprosessi 3 3 4 6 2 LASTEN JA

Lisätiedot

Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma. Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen

Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma. Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 3/2008 Karoliina Harkonmäki Markku Koskenvuo Pauli Forma Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

NUORTEN MIESTEN HAMPAIDEN HARJAUKSEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKIJÖITÄ. Erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn

NUORTEN MIESTEN HAMPAIDEN HARJAUKSEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKIJÖITÄ. Erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn NUORTEN MIESTEN HAMPAIDEN HARJAUKSEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKIJÖITÄ Erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn mukaan Jenna Rintakuusi Katja Tarvainen Terveyskasvatuksen

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Naapuruston vaikutus terveyskäyttäytymiseen pääkaupunkiseudun huonotuloisimmilla alueilla

Naapuruston vaikutus terveyskäyttäytymiseen pääkaupunkiseudun huonotuloisimmilla alueilla Naapuruston vaikutus terveyskäyttäytymiseen pääkaupunkiseudun huonotuloisimmilla alueilla Kunnas, Henri Tapio Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI. Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki

Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI. Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI 8 2011 Kirjoittajat ja Englanninkielinen tiivistelmä: Elisa Kostiainen Kannen

Lisätiedot

Työkaluja ja tilannetajua ITSETUHOISTEN JA VÄKIVALTAISTEN NUORTEN AMMATILLINEN KOHTAAMINEN

Työkaluja ja tilannetajua ITSETUHOISTEN JA VÄKIVALTAISTEN NUORTEN AMMATILLINEN KOHTAAMINEN Kunta 1, alue 1 Kunta 3, Kunta 1, alue 2 Kunta 1, alue 2 Kunta 2, alue 1 Kunta 3, alue 1 Kunta 3, alue 2 Kunta 3, alue 3 Kunta 3 Kunta 3, alue 3 Kunta 3, alue 3 alue 4 Vanhempien ja sisaruksen kanssa asuminen

Lisätiedot