Köyhyys lasten elämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Köyhyys lasten elämässä"

Transkriptio

1 Köyhyys lasten elämässä Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät Lappeenrannassa Heikki Hiilamo

2 Esitelmän rakenne Johdanto: Matthew V:n tarina Köyhyys lapsiperheissä Köyhyyden seurauksia: lastensuojelu Toivon näkökulma

3

4 Lasten pienituloisuus (%) huoltajan statuksen ja lapsen iän mukaan (Tilastokeskus 2011) Suomessa lapsiköyhyys ollut OECD-maiden matalimpia Sosiaalisen taustan vaikutus oppimistuloksiin PISA - tulosten mukaan Suomessa pieni Suuri esim. USA, UK Pitkäaikaisköyhyys pienempää kuin useimmissa muissa maissa Mutta Suomessakin * Lapsiköyhyys ongelma * Köyhyyden periytyvyys lisääntynyt 1995 köyhistä perheistä lähtöisin olevien köyhyysriski 1.4 kertainen muihin nähden 2005 riski oli jo kaksinkertainen (Airio & Niemelä 2009)

5 Yksinhuoltajien määrä 2010 Lapsilisien yh-korotuksen perusteella yhteensä noin lapsi lasta lasta lasta 4 000

6 Pienten lasten yksinhuoltaja Lapsi alle 1 vuotta noin Lapsi 1 vuotta noin Lapsi 2 vuotta noin

7 Miksi yksinhuoltajat ovat köyhiä? Puuttuu toisen aikuisen tulot (ja hoivatyö) Eivät hyödy mittakaavaeduista siinä missä kahden huoltajan perheet Ovat yleensä naisia (naisten tulot ovat keskimäärin alhaisempia kuin miesten)

8 Pienen lapsen yksinhuoltajan dilemma Hoitaa lasta kotona -> taloudellinen köyhyys Käydä töissä -> hoivaköyhyys (puuttuva puoliso, vanhemmat, ystävät) Ratkaisu: osapäivätyö -> onko kannattavaa?

9 Kotin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 vuotiaiden osuus vastaavanikäisistä, % Tutkimusosasto Lapsiperheiden toimeentulotuki ja sijoitukset seutukunnittain ,5 2 1,5 1 0, Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä, %

10 Masennuslääkkeiden käyttävien 0-17 vuotiaiden osuus vastaavanikäisistä, % Tutkimusosasto Lapsiperheiden toimeentulotuki ja lasten masennus seutukunnittain ,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus kaikista lapsiperheistä, %

11 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus, % vastaavanikäisestä väestöstä. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Islanti Norja Ruotsi Suomi Tanska Islanti Norja Ruotsi Suomi Tanska Islanti Norja Ruotsi Suomi Tanska 0-6 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat

12 Mitkä ovat sijoittamisen riskitekijöitä eli millaiset olosuhteet johtavat sijoituksiin?

13 Yleisiä havaintoja riskitekijöistä Äitien tausta vaikuttaa enemmän kuin isien Vanhempien tausta vaikuttaa enemmän pienillä lapsilla Lapsikohtaiset tekijät (käytöshäiriöt, rikostuomiot jne) tärkeämpiä teini-ikäisillä Yhteiskuntaluokka vaikuttaa

14 Sijoittamisen riskitekijät eri maissa Ruotsi: äidin mielenterveysongelmat, pitkäaikainen toimeentulotuen saanti, työmarkkinoiden ulkopuolelle joutuminen, yksinhuoltajuus Yhdysvallat: köyhyys, perheväkivalta, äidin masennus Kreikka: vanhenmpien vastoinkäymiset aikaisemmassa elämässä, huono parisuhde Tanska: teiniäitiys, alhainen syntymäpaino

15 Sijoittamisen riskitekijöitä (veto-suhde) Iso-Britannia Ruotsi Tanska Yksinhuoltajuus 8 3,5 3,8-5,8 Monikulttuurinen tausta 2,5 1 Alhainen koulutus (Ä) 2,7 1,5-3,3 Työkyvyttömyys (Ä) 4,8 2-14,2 Itsemurhayritys (Ä+I) 7,2 Toimeentulotuki (Ä) 2,1-6,3

16 Sijoittamisen taustatekijät Suomessa Selkeimmät taustatekijät: yksinhuoltajuus (riskisuhde 4,6-5,2), matala koulutus, vanhempien vakavat mielenterveysongelmat, pitkäaikainen toimeentulotuen saaminen (riskisuhde 8,3-10) Muita tekijöitä: päihdeongelmat, perheväkivalta, lievemmät mielenterveysongelmat

17 Mitä huostaanotto merkitsee vanhemmille?

18 Vanhempien etuustilanne marraskuussa Suomessa 2004 (%) Äidit Isät Työtön (työnhakija tai toimenpiteillä) Sijoitettujen lasten vanhemmat (n=10 999) Vertailuaineiston vanhemmat (n = ) Sijoitettujen lasten vanhemmat (n=9 288) Vertailuaineiston vanhemmat (n = ) Sairausperusteiset Perhe-etuudet ,2 0,3 Opintotuki 2 2 0,7 0,8 Toimeentulotuki (ei em. etuuksia) Muu toimeentulo (ei työtön, ei em. etuuksia) Toimeentulotukea saavien osuus kaikista 7 0,5 7 0, ,7 % 4,1 % 31,2 % 3,8 %

19 Työkyvyttömyyseläkkeellä marraskuussa 2004 olevien osuudet (%) % Äidit Isät Sijoitettujen lasten vanhemmat (n=10 999) Vertailuväestön vanhemmat (n=58 864)

20 Vanhempien työkyvyttömyyseläkkeen saanti eri vuosina lapsen huostaanottokohortin mukaan. 0-8-vuotiaat lapset. Työkyvyttömyyseläke % 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 miinus 3 vuotta miinus 2 vuotta miinus 1 vuosi Huostaanoton alkuvuosi plus 1 vuosi plus 2 vuotta plus 3 vuotta 2001 alkaneet (n=214) ÄIDIT 2002 alkaneet (n=300) ÄIDIT 2001 alkaneet (n=180) ISÄT 2002 alkaneet (n=252) ISÄT

21 Vanhempien työkyvyttömyyseläkkeen saanti eri vuosina lapsen huostaanottokohortin mukaan vuotiaat. Työkyvyttömyyseläke, TEINIT 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 miinus 3 vuotta miinus 2 vuotta miinus 1 vuosi Huostaanoton alkuvuosi plus 1 vuosi plus 2 vuotta plus 3 vuotta 2001 alkaneet (n=227) ÄIDIT 2002 alkaneet (n=409) ÄIDIT 2001 alkaneet (n=194) ISÄT 2002 alkaneet (n=324) ISÄT

22 Tulokset vanhemmilla Sijoitettujen vanhemmilla lukuisia eri riskejä (moniongelmaisuutta) -> vakavassa syrjäytymisvaarassa oleva väestöryhmä Sijoitettujen vanhempien hyvinvoinnin edistäminen voi parantaa myös sijoitettujen lasten hyvinvointia, MUTTA otettava huomioon myös heidän itsensä vuoksi Tarvitaan lisää tutkimusta ja kohdennettuja tukitoimia (asiakassuunnitelmat vanhemmille)

23 Miksi lapsia otetaan enemmän huostaan?

24 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret vuosina

25 Muutoksen mahdollisia taustatekijöitä Suomessa vuoden 1991 jälkeen Suhteellisen köyhyyden lisääntyminen? Muu taloudellinen eriarvoistuminen? Alkoholipolitiikka? Lasten mt-ongelmat? Kuntien reaktiot? Muutokset sosiaalityössä (esim. Varpu-hanke)?

26 Tulokset sijoitusten lisääntymisestä Yleistyminen yhteydessä päihdeongelmien lisääntymiseen sekä lastensuojelun resursseihin Resursseja koskevat tulokset viittaavat myös siihen, ettei avohuoltoon panostaminen automaattisesti vähennä tarvetta sijoituksille Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus saattaa kuntatasolla heijastaa paitsi lasten elinolosuhteiden heikentymistä myös lastensuojelutyön aktiivisuutta/passiivisuutta

27 Miten sijoitetut selviävät eli onnistuuko lastensuojelu?

28 Sijoitettujen lasten riskitekijät myöhemmässä elämässä Suomessa: alhaisempi koulutus (myös verrattuna sisarruksiin), vähäisempi työhön osallistuminen, korkeampi kuolleisuus Tanska: alhaisempi koulutus, vähäisempi työhön osallistuminen, rikollisuutta, terveysongelmia Ruotsi: vakavia ongelmia käytöshäiriöiden vuoksi sijoitetuilla Kanada*: sijoitetulla 2-3 enemmän pidätyksiä sekä rikos- ja vankilatuomiota

29 Käytöshäiriöiden vuoksi sijoitetut pojat, SW "Normaalipojat" Sijoitetut pojat Kuolleita 25 ikävuoteen mennessä 0,6% 5,4% Sairaalahoidossa v itsemurhayrityksen, psykoosin, alkoholismin tai huumeiden vuoksi 1,2% 30% Vankila tai oikeuspsykiatria v 3% 44% Rikostuomio v 4% 58% Sakkotuomio v 15% 75% Teini-isä 0,8% 8% >25% tuloista toimeentulotuesta 25 v 3% 27% Saa toimeentulotukea 25 v 6% 53% Enintään peruskoulu 25 v 10% 67%

30 Koulutuksen merkitys sijoitetuille (I-B, 1998) Korkeampi koulutus Matala koulutus/ei koulutusta 1 työtön 38:sta 3/4 työttöminä 1 yksinhuoltajaäiti 26:sta Puolet yh-äitejä Ei yhtään suljetussa hoidossa 1/4 suljetussa hoidossa 1 koditon 38:sta 1/4 kotittomia

31 Ruotsissa riskitekijät alentuvat prosentilla jos suoriutuminen koulusta otetaan huomioon Sosiaalitutkimuksessa löydetään vain harvoin yhtä voimakasta tekijää selittämään myönteistä lopputulosta

32 RR Tutkimusosasto Long term foster care: Drug abuse after age Normal Adj for sex and birth Also for school failure

33 Onnistuuko lastensuojelu? Tasapainoilua sen välillä, miten paljon lasta suojellaan vanhempiensa kielteiseltä vaikutukselta ja miten paljon lasta alistetaan sijoituksen aiheuttamalle stressille Sijoitetut jo alun perin heikommassa asemassa -> lähes mahdotonta tai vaikeaa tietää mikä on lastensuojelun vaikutus (vrt. tutkimukset Kanadassa ja Yhdysvalloissa) Joka tapauksessa voidaan sanoa, että tuloksissa on parantamisen varaa -> koulutuksen turvaaminen keskeisintä

34 Muut toimenpiteet riskien vähentämiseksi

35 Asuinalueella on merkitystä! Helsingissä lastensuojelutapauksia 1000:ta 0-17 kohden: Jakomäki 231,7 Östersundom 9,4 Pukinmäki 158,4 Kulosaari 20,4 Pasila 155,1 Länsi-Pakila 21,7

36 Johtopäätökset edellisistä Olennaista olisi tukea riskiryhmissä olevien perheiden arkea ennen huostaanoton tarpeen syntymistä Mutta onko kunnan sosiaalityö oikea tai ainoa oikea tukitaho?

37 Toivo = muutos parempaan

38 Seurakunnan paikka lasten syrjäyttämisen ehkäisyssä Lasten sosiaalisten valmiuksien tukeminen Vanhempien, nuorten ja lasten vertaistuki Vanhempien ja nuorten päihdeongelmien ehkäiseminen ja hoitaminen Huoltajuuden menettäneiden tukeminen

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Tuikku. Loppuraportti 2008. Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille

Tuikku. Loppuraportti 2008. Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille Tuikku Esiselvitys työttömille yksinhuoltajille ja heidän nuorille perheenjäsenilleen sekä palveluverkoston virkailijoille Loppuraportti 2008 www.odl.fi Ulla Kaipainen TUIKKU ESISELVITYS PROJEKTI työttömille

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset

Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset Antti Väisänen, tutkija, VTM THL / CHESS 26.4.2012. Sosiaalitaito, Hyvinkää Esitys Aiempi tutkimus riskitekijöistä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua?

Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus 11/2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän

Lisätiedot

ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta

ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta NORMIA LEENA Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikan pro gradu-tutkielma TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Marja Holmila 24.9.2013 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 25.9.2013. Marja Holmila 1 Esityksen rakenne 1. Juominen lasten seurassa 2. Vanhempien

Lisätiedot

KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA. Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen

KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA. Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen KÖYHYYS SYITÄ JA SEURAUKSIA Toimittaneet Jiri Sironen & Ulla Saastamoinen Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Perhepolitiikka käännekohdassa

Perhepolitiikka käännekohdassa 1 OSMO KONTULA Perhepolitiikka käännekohdassa Perhebarometri 2004 Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 18/2004 2 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20-22 A, PL 849, 00101

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Nuorten tilanne yhteiskunnan näkökulmasta. Sakari Karvonen Tutkimusprofessori, osastojohtaja

Nuorten tilanne yhteiskunnan näkökulmasta. Sakari Karvonen Tutkimusprofessori, osastojohtaja Nuorten tilanne yhteiskunnan näkökulmasta Sakari Karvonen Tutkimusprofessori, osastojohtaja Esityksen teemat 1. Taustalla ajankohtainen keskustelu nuorten syrjäytymisestä ja nuorisopolitiikan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit

Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit Nuorisoasiain neuvottelukunta Reijo Viitanen 1.3.1999 Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit Nuorisotyöttömyys on noussut Suomessa ennen kokemattoman korkealle tällä vuosikymmenellä. Kansainvälisesti

Lisätiedot

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KASVUYMPÄRISTÖ: NYKYTILAN- TEEN JA MUUTOKSEN ARVIOINTIA TILASTOJEN VALOSSSA

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KASVUYMPÄRISTÖ: NYKYTILAN- TEEN JA MUUTOKSEN ARVIOINTIA TILASTOJEN VALOSSSA 2 SISÄLLYS 1 LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Valmistelun seudullisuus 1.2 Suunnitelman tavoitteet ja sisältö 1.3 Suunnitelman aineistot ja valmisteluprosessi 3 3 4 6 2 LASTEN JA

Lisätiedot

Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI. Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki

Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI. Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI 8 2011 Kirjoittajat ja Englanninkielinen tiivistelmä: Elisa Kostiainen Kannen

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen 1 Kati Hämäläinen Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 56/2012 2 Julkaisija: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut?

Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut? Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut? Minna Virtanen: VTM, tutkija, sosiaalipolitiikan laitos, Turun yliopisto mimvirt@utu.fi Janus vol. 14 (2) 2006, 153-166 Tiivistelmä

Lisätiedot

NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN

NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN Maiju Gustafsson Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Maaliskuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KÖYHYYS JA TOIMEENTULON VAIKEUDET SOSIAALITYÖN AMMATTILAISTEN JÄSENTÄMINÄ

LAPSIPERHEIDEN KÖYHYYS JA TOIMEENTULON VAIKEUDET SOSIAALITYÖN AMMATTILAISTEN JÄSENTÄMINÄ LAPSIPERHEIDEN KÖYHYYS JA TOIMEENTULON VAIKEUDET SOSIAALITYÖN AMMATTILAISTEN JÄSENTÄMINÄ Helena Voutilainen Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen

Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen Köyhä byrokratian rattaissa tutkimus K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Köyhä byrokratian rattaissa Irene Roivainen Jari Heinonen Satu Ylinen

Lisätiedot

Perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman vaikutus nuorten aikuisten omistusasumiseen

Perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman vaikutus nuorten aikuisten omistusasumiseen Perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman vaikutus nuorten aikuisten omistusasumiseen Julius Wilhelm Haartti Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu tutkielma Helmikuu 2014

Lisätiedot