Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari"

Transkriptio

1 Pojat, miehet ja tapaturmat aina sattuu ja tapahtuu? Pojat ja miehet unohdettu sukupuoli? -seminaari Tutkija Jaana Markkula, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

2 Esityksen punainen lanka Tilastot miltä tilanne näyttää sukupuolittain ja ikäryhmittäin? Spekulointia miksi tilanne on mikä on? Pohdintaa miksi tilanteesta kannattaisi olla huolissaan? Ratkaisuehdotuksia miten sukupuolinäkökulma kannattaisi huomioida tapaturmien ehkäisytyössä? Markkula, THL 2

3 Tilastot Markkula, THL 3

4 Vuosittain tapaturmista aiheutuvat terveyden menetykset lkm, ka. v (suluissa <25-v.) Kuolemat Sairaalan vuodeosastohoitojaksot Miehet 1972 (133) (10 307) Naiset 947 (37) (5238) Yhteensä 2919 (170) (15 544) Miesten osuus (%) 68 % (78 %) 51 % (66 %) Markkula, THL 4

5 Tapaturmien osuus eri-ikäisten terveyden menetyksistä sukupuolittain (v ) Kuolemat Miehet Naiset % Sairaalahoitojaksot 10 0 Ikä Lähde: Tilastokeskus kuolemansyytilasto ja THL:n Tapaturmatietokanta % Miehet Naiset Ikä Lähde: THL:n Tapaturmatietokanta ja Hoitoilmoitusrekisteri Markkula, THL 5

6 Suomalaisten tapaturmakuolleisuus (1/ ) sukupuolittain v Kuolleisuus 1/ Alle 30-vuotiaat miehet v. miehet 140 Alle 30-vuotiaat naiset v. naiset Lähde: THL Tapaturmatietokanta, Tilastokeskus Kuolemansyytilasto Markkula, THL 6

7 Yleisimmät tapaturmat sukupuolittain v Tapaturmakuolleisuus (1 / ) Kaatumiset ja putoamiset Myrkytykset Liikenne Hukkumiset Tukehtumiset Altistuminen savulle, tulelle ja liekeille Muut tapaturmat Miehet Naiset Tapaturmaiset sairaalan vuodeosastohoitojaksot (1 / ) Kaatumiset ja putoamiset Liikenne Elottoman ympäristön aiheuttamat Lähde: THL Tapaturmatietokanta ja Tilastokeskus Kuolemansyytilasto. Myrkytykset Kuumuuden tai kuumien aineiden Altistuminen savulle, tulelle ja liekeille Muut Miehet Naiset Lähde: THL Tapaturmatietokanta ja Hoitoilmoitusrekisteri Markkula, THL 7

8 Eri-ikäisten tapaturmat sattuvat eri tavoin Eri tapaturmien osuus kaikista tapaturmaisista kuolemista, % miehet (v ) % tapaturmaisista kuolemista (n=69) (n=930) (n=1354) (n=2957) (n=2412) (n=1819) Liikennetapaturmat Kaatumiset ja putoamiset Hukkumiset Tukehtumiset Altistuminen savulle, tulelle ja liekeille Myrkytykset Muut Lähde: THL Tapaturmatietokanta, Tilastokeskus Kuolemansyyt ilasto Markkula, THL 8

9 Hoitojaksot sairaalan vuodeosastolla (1 / ) Eri-ikäisten tapaturmat sattuvat eri ympäristöissä Tapaturmaiset sairaalan vuodeosaston hoitojaksot, 1/ , miehet (v ) Ikä Liikenne Koti Urheilu- ja liikuntapaikka Muu vapaa-ajan tapaturma Työpaikka Päivähoitopaikka tai koulu Muu Lähde: THL Tapaturmatietokanta ja Hoitoilmoitusrekisteri Markkula, THL 9

10 Tapaturmien lukumäärät väestötasolla tapaturmatyypin ja sukupuolen mukaan suomalaisilla 2009, N (Lähde: Kansallinen uhritutkimus) Miehet Naiset Liikunta Koti Muu Työ Liikenne Markkula, THL 10

11 Spekulointia syistä Markkula, THL 11

12 Sukupuolieron syistä Vaikka ero on laajalti tunnistettu, niin ei ole esittää tyhjentävää vastausta syistä. Taustalla niin biologisia kuin sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, joiden merkitys vaihtelee iän myötä Esimerkiksi: Fysiologinen ja kognitiivinen kehitys Motorisen koordinaatiokyvyn kehitys Testosteronin erittyminen Erilaiset ajanviettotavat: esim. poikien ajanvietto liikenteessä Riskinotto Maskuliinisuuteen yhdistetään toiminnallisuus ja uhkarohkeus, joiden avulla erityisesti nuoret miehet rakentavat omaa identiteettiään Vanhempien ja kaverien odotukset Median ja mainonnan herättämät mielikuvat Suomalaiset juomatavat Lapsuudessa ja nuoruudessa Riskialttiimmat työympäristöt tietyillä miesvaltaisilla aloilla Markkula, THL 12

13 Juomatavat näkyvät kuolleisuudessa Alkoholi oli osallisena joka toiseen vuotiaan miehen tapaturmaiseen kuolemaan (15 24-vuotiailla >1/3) Tapaturmiin päihdyksissä kuolleista 85 % oli miehiä osuus pienenee hieman iän myötä Saunan kuumuus Tulipalo Myrkytys Hukkuminen Kylmyys Tukehtuminen Kuljetustapaturmat Kaatuminen ja putoaminen Päihtyneiden osuus (%) kuolleista Miehet Naiset Markkula, THL 13

14 Alkoholipolitiikalla on merkitystä Tapaturmaiset alkoholimyrkytyskuolemat, N, v Vuodesta 2003 vuoteen 2006 kasvua yli 40 %. Korkeimmillaan kuolemien määrä oli v. 2007, jonka jälkeen vähentynyt. V alkoholimyrkytyksiin kuoli 406, joista 75 % miehiä. Suurin osa kuolleista työikäisiä Markkula, THL 14

15 Kannattaako kaventaa? Markkula, THL 15

16 Kannattaako kaventaa? 1/2 Suomalaismiesten heikompaa asemaa on mahdollista parantaa: 1. Suuri osa tapaturmaisista kuolemista voitaisiin estää Esimerkkinä lapset ja nuoret Vuonna 2009 Suomessa menetettiin kaikkiaan 8161 potentiaalista elinvuotta alle 20-vuotiaiden tapaturma- ja väkivaltakuolemien vuoksi. Näistä kuolemista 65 % (5314) pelkästään tapaturmissa. Arvion mukaan jopa 51 % näistä kuolemista olisi voitu välttää, jos tilanne olisi yhtä hyvä kuin Hollannissa, yhdessä Euroopan matalimman tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuden maista Markkula, THL 16

17 Kannattaako kaventaa? 2/2 2. Suuret väestöryhmien väliset terveyserot suomalainen ongelma Esim. 1: suomalaisten elinajanodote esim. ruotsalaisia lyhyempi: syynä sepelvaltimotaudit, tapaturmat ja väkivalta Esim. 2: naiset elävät Suomessa 7 vuotta pidempään kuin miehet: ero EU-27 maiden keskiarvoa suurempi Markkula, THL 17

18 Tavoitteita ja toimia Markkula, THL 18

19 Terveys kansanterveysohjelma TAVOITE: Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus alenee kolmanneksella 1990-luvun lopun tasosta. Kuvio vuotiaiden miesten ikävakioitu kuolleisuus itsemurhiin, tapaturmiin ja alkoholiperäisiin syihin (v. 1976, tavoite vuodelle 2015) Oikealla tiellä ollaan: kuolleisuustrendi näyttäisi olevan laskeva etenkin itsemurhissa MUTTA tapaturmissa ei kehitystä Lähde: Terveys kansanterveysohjelma Markkula, THL 19

20 Kunnilla on keskeinen rooli tavoitteen saavuttamisessa Kuntajohdolle on tehty kyselyt (v. 2004, 2007, 2011) tavoitteiden toteutumisesta (THL) Miten Kansanterveysohjelman tavoitteet näkyvät kuntien talousja toimintasuunnitelmissa / vastaavissa valtuustotason asiakirjoissa? Nuoria miehiä koskeva tavoite oli tavoitteista huonoiten mukana! Tavoite oli sisällytetty kunnista: v. 2004: 7 %:ssa v. 2007: 19 %:ssa v. 2011: 15 %:ssa Tavoite ja tarvittavat toimet eivät ole selvästikään konkretisoituneet kunnille! Markkula, THL 20

21 Mitä esimerkiksi voitaisiin tehdä? 1/2 Kyse on osin pojaksi ja mieheksi kasvamisesta ja erilaisille riskeille altistumisesta sekä niihin vaikuttamisesta Sukupuolinäkökulma huomioon kasvuympäristöissä varhaislapsuudesta lähtien: turvallisuuteen kasvaminen ja elämänhallinnan tukeminen Neuvolat päivähoitopaikat Koulut ja oppilaitokset Armeija Työpaikat Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen Koti ja vapaa-ajan yhteisöt Pojille ja miehille kohdennetun väestöviestinnän lisääminen (kotija vapaa-ajan tapaturmat, päihteet, varautuminen ennalta) Markkula, THL 21

22 Mitä esimerkiksi voitaisiin tehdä? 2/2 Työturvallisuudessa eri ammattialojen välisten erojen kaventamiseen panostaminen: nolla tapaturmaa -ajattelutavan levittäminen Erityistä tukea tarvitseville tarjottava tarvittava tuki varhain Pois yksin on pärjättävä -ajattelusta Avun hakeminen ja ottaminen ei saa olla leima Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin tartuttava Tuki vietävä lasten ja nuorten kasvuympäristöihin Osallisuuden vahvistaminen Audit-C:n ja mini-intervention käytön lisääminen päihteiden ongelmakäyttöön puuttumiseksi (ml. työterveys) Kun ongelmat ovat jatkuneet jo pitkään Päihde- ja mielenterveysongelmaisten asumisen tasosta on huolehdittava Minimoitava päihdekäytöstä aiheutuvat haitat muille Markkula, THL 22

23 Jokainen tapaturma pitää sisällään tarinan Markkula, THL 23

24 Markkula, THL 24

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Tilastokatsaus 2010 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Tilastokatsaus 2010 1 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tapaturmatilanne kansainvälisessä vertailussa... 4 3. Tapaturmakuolemat... 5 4. Sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat... 8

Lisätiedot

Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 70-vuotias

Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 70-vuotias Terveys Kuolemansyyt Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 7-vuotias Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin kuoli vuonna yhteensä henkilöä,

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa Liisa Yrjämä ja Anne Ollanketo (toim.) HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa KOTVA hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti / 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Työryhmän toimeksianto ja työskentely... 3

Lisätiedot

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen Terveys Kuolemansyyt Itsemurhien määrä pienin yli 4 vuoteen Vuonna tehtiin itsemurhia 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä on ollut pienempi viimeksi vuonna 967. Vuonna itsemurhan

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus

Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus Terveys Kuolemansyyt 9 Vuosikatsaus Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy Kaatumiset ja putoamiset olivat yleisin kuolemaan johtanut tapaturma sekä miehillä että naisilla. Näissä

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 - 2 - Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:2 ISSN 1785-0301 Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 - 3 - Sisältö TIIVISTELMÄ...-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3 2. Kauhava toimintaympäristönä...4 3. Turvallisuussuunnitelman toteutus...4 4. Toimintaympäristön analyysi ja nykytilanteen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet

SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet Sosiaalilääketieteen yhdistys ry:n seminaari Tilkan auditorio, Helsinki, SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet Seppo Koskinen Esityksen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2012-2015 päivitetty 26.2.2014 Sisältö 1. Tiivistelmä.......................................................... 1 2. Turvallisuussuunnitelman tausta ja tavoitteet................................

Lisätiedot

Kuusjoen hyvinvointikertomus 2003 2005

Kuusjoen hyvinvointikertomus 2003 2005 Kuusjoen hyvinvointikertomus 23 25 2 Sisällys 1. Johdanto 2. Terveys 215-ohjelman tavoitteet ja Kuusjoen kunnan hyvinvointitavoitteet 25 3. Hyvinvoinnin ilmeneminen 3.1 Väestökuvaus 3.2 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ.

SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. SELLASTA SATTUU. EKA NÄKEE PUNASTA JA SIT ONKI JO TAPAHTUNU HIRVEITÄ. Kouvolan seudun ammattiopiston tapaturmakyselyn tuloksia 2011 Louna Karjalainen (toim.) RAPORTTI 2012 Sellasta sattuu. Eka näkee punasta

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa

OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa OSA 2 Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen käsitteitä ja taustaa SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISHANKE TEROKA www.teroka.fi 20.10.2009 1 Sisällysluettelo 1. Miksi terveyseroja pitää kaventaa?

Lisätiedot

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata

Lisätiedot

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Nyman, Riitta Simoila ja Outi Väistö Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsinkiläisten sairastavuus ja terveyskeskuksen järjestämien palvelujen

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina Tapani Valkonen, Hilkka Ahonen, Pekka Martikainen Elinajanodote nousi selvästi 1990-luvun lopulla, mutta hitaammin kuin

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Marja Holmila 24.9.2013 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 25.9.2013. Marja Holmila 1 Esityksen rakenne 1. Juominen lasten seurassa 2. Vanhempien

Lisätiedot

Kohti savutonta Suomea

Kohti savutonta Suomea Kohti savutonta Suomea Tupakoinnin ja tupakkapolitiikan muutokset Toimittajat Antero Heloma, Hanna Ollila, Petri Danielsson, Patrick Sandström & Johanna Vakkuri Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveyden tulevaisuudet

Terveyden tulevaisuudet Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista ilmiöistä Demos Helsinki 2014 Terveyden tulevaisuudet 1 Terveyden tulevaisuudet Pohjaselvitys suomalaisten terveyteen vaikuttavista

Lisätiedot