Rikosseuraamusasiakkaiden terveys ja työkyky. Mitä tulee ottaa huomioon? Terhi Wuolijoki Erikoislääkäri Vankilalääkäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikosseuraamusasiakkaiden terveys ja työkyky. Mitä tulee ottaa huomioon? Terhi Wuolijoki Erikoislääkäri Vankilalääkäri 22.3.2012"

Transkriptio

1 Rikosseuraamusasiakkaiden terveys ja työkyky. Mitä tulee ottaa huomioon? Terhi Wuolijoki Erikoislääkäri Vankilalääkäri

2 Vankien terveystutkimuksen tavoitteet Tutkia rikosseuraamusasiakkaiden terveyttä, työkykyä ja hoidon tarvetta

3 Terveystutkimuksen perustulosraportti Matti Joukamaa ja työryhmä. Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2010.

4 Taustaa yleisin rikos oli omaisuusrikos (41 % kaikista vangeista ~ 1500) - 3 % naisvankeja - Keski-ikä oli ~ 35 vuotta yleisin rikos on väkivaltarikos (39 % kaikista vangeista ~ 1200) - 7 % naisvankeja - Keski-ikä ~ 35 vuotta Jorma Aarnio

5 Taustaa 2. - Ensimmäinen laaja tutkimus suomalaisesta vankipopulaatiosta tehtiin Otoksessa oli kaikkiaan 1099 vankia, joista miehiä 870 ja naisia 33. (1985 loppuvuodesta vankiluku oli 4311) Joukamaa M, Tämä tutkimus käsittää ajanjakson Otoksessa on 709 vankia. Elokuun lopussa 2007 vankiluku oli 3482

6 Miesten ja naisten elinajanodote 0-vuotiaana : naisten 83,2 vuotta, miesten 76,7, vangin n. 47 vuotta

7 Vangit Suomessa Vapaudesta vankilaan 6545 henkilöä - Vankilasta vapauteen 6506 henkilöä - Päivittäin vankilassa keskimäärin 3291 henkilöä

8 Vangit Suomessa Ensikertalaisista 34 % palaa takaisin vankilaan kolmen vuoden kuluessa vapautumisesta=lähes 2/3 ensikertalaisista ei palaa vankilaan - Kolmesta viiteen kertaan vangituista samassa ajassa vankilaan palaa 54 %

9 Tutkimuksen kohteet 1. Vangit: Miesvangit (vankilassa olevat 309) Naisvangit (tulevat ja vankilassa olevat 101) Elinkautiset ja pakkolaitosvangit (100) Sakkovangit (tulevat 100) 2. Yhdyskuntapalvelua suorittavat (YKP) (101) 3. Kontrollit: Kaikki tulevat vangit lokakuusta 2005 alkaen Aikataulu: lokakuu 2005 toukokuu 2006 =>elokuu data 3/2009

10 Menetelmät - Taustatiedot (sairauskertomukset yms.) - Kyselyt (15D, SCID, ) - Hoitajan ja lääkärin haastattelut - Somaattinen lääkärintutkimus - SCID I ja II haastattelut - Laboratoriokokeet: S-Alat, S-Gt, HBsAg, HCVAb, HAVAb, HIV - Valikoiduille ryhmille: psykopatia (PCL-R) ja ADHD testit

11 Suomalaiset vangit Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat Mies- Nais- Sakko- Elinkautisvangit vangit vangit vangit YKP-otos 101 Tulohaastattelu Kyselyt(somaattiset/psyykkiset oireet elämänlaatu,päihteiden käyttö ). Haastattelut (tausta,terveys,päihteiden käyttö),, SCID haastattelu - Laboratoriotutkimukset Kliininen tutkimus ja yhteenveto

12 Taulukko 1. Tutkitut osaotokset ikäryhmittäin Miesvangit Naisvangit Sakkovangit Elinkautisvangit Yhdyskuntaseuraamusrangaistusta suorittavat Kaikki Ikä N % N % N % N % N % N % Yht

13 Taulukko 2. Tutkittavien sosiaalinen tausta (%) 1 Luokitettu avo-avioliitossa asuvat/naimattomat, eronneet, lesket; puolison surmanneet poistettu analyysistä Siviilisääty MV NV SV EV YSR Kaikki Naimaton Avoliitossa Avioliitossa Eronnut Leski Surmannut avio-/avopuolisonsa Asumismuoto siviilissä Yksin Perheen kanssa Muiden omaisten kanssa Muu Lasten lukumäärä Ei lapsia Ei huollettavia lapsia

14 Taulukko 3. Tutkittavien lapsuuden tausta (%) MV NV SV EV YSR Kaikk i Sijoitus alle 15 vuoden iässä Isän kuolema lapsuudessa Äidin kuolema lapsuudessa Avioton syntyperä Vanhempien avioero lapsuudessa Ollut adoptoituna

15 Taulukko 4. Fyysinen ja psyykkinen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö (%) MV NV SV EV YSR Kaik ki Oletko joutunut väkivallan kohteeksi Pahoinpidelty lapsena (kotona) Seksuaalinen kontakti aikuisen kanssa < 16-v Kumppanin fyysisesti pahoinpitelemäksi Kumppanin psyykkisesti pahoinpitelemäksi Kumppanin seksuaalisesti hyväksikäyttämä Lähisukulaisen seksuaalisesti hyväksikäyttämä Muun henkilön seksuaalisesti hyväksikäyttämä

16 Taulukko 5. Tutkittavien koulutus (%) MV NV SV EV YSR Kaikki Peruskoulutus Alle kansakoulun oppimäärä Kansakoulu Vähän oppikoulua/peruskoulua Keskikoulu/peruskoulu Osa lukiota Ylioppilastutkinto

17 Taulukko 6. Tutkittavien työllisyystilanne (%) MV NV SV EV YSR Kaikki Työllisyystilanne ennen vankilaan joutumista Ansiotyössä Työttömänä Sairauden vuoksi poissa työstä Muu (kotiäiti, -isä, opiskelija, asevelvollinen)

18 Taulukko 7. Tutkittavien itsensä ilmoittava työkyky siviilissä(%) MV NV SV EV YSR Kaikki Ilmoitettu työkyky Työkykyinen Sairausloma Kuntoutustuki/määräaikinen työkyvyttömyyseläke Pysyvä työkyvyttömyyseläke

19 Oma ja haastattelijan arvio työkyvystä

20 Taulukko 8. Tutkittavien oma käsitys terveydentilastaan (%) MV NV SV EV YSR Kaik ki Oma arvio terveydentilasta Hyvä Melko hyvä Kohtalainen Melko huono Huono

21 Terveydentila oma arvio

22 Säännöllinen lääkkeiden käyttö

23 Taulukko 9. Tutkittavien oma käsitys mielenterveydestään(%) MV NV SV EV YSR Kaikki Oma käsitys mielenterveydestä ja henkisestä tasapainosta Hyvin terve ja tasapainoinen Melko terve Melko sairas tai hyvin sairas

24 Mielenterveys oma käsitys

25 Taulukko 10. Psykiatristen hoitopalvelujen käyttö (%) MV NV SV EV YSR Kaikki Psykiatrinen avohoito jossakin psykiatrisessa avohoidossa Lääkärin (ei-psykiatrin) yksityisvastaanotto Psykiatrin yksityisvastaanotto Terveyskeskus Mielenterveystoimisto/Mielenterveyskeskus Perheasiain neuvottelukeskus Psykiatrian poliklinikka Muualla avohoidossa Psykiatrisessa sairaalahoidossa

26 Mielenterveyspalveluiden käyttö

27 Mielenterveyspalveluiden käyttö naisilla

28 Mielenterveys oma käsitys

29 Mielialahäiriöt vakavan depression esiintyvyys %

30 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön esiintyvyys %

31 Ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyys

32 Persoonallisuushäiriöiden esiintyvyys

33 Persoonallisuushäiriöt miehillä ja naisilla

34 1 Taulukko 11. Päihteidenkäyttödiagnoosien esiintyvyys (%) MV NV SV EV YSR Kaikki Päihteiden laji Alkoholiriippuvuus Opioidiriippuvuus Kannabisriippuvuus Riippuvuus rauhoittavista lääkkeistä Kokaiiniriippuvuus Riippuvuus muista piristeistä Hallusinogeeniriippuvuus Liuotinaineriippuvuus Jokin tutkimuksen aikainen riippuvuus Jokin elämän aikainen riippuvuus

35 Juoppohulluus ja sekavuus huumeista

36 Nykyinen säännöllinen tupakointi

37 Taulukko 12. Tärkeimmät tulehdussairaudet (%) MV NV SV EV YSR Kaikki Sukupuolielinten tulehdussairaudet Kuppa Tippuri Klamydia Trikomonas Herpes simplex Kondylooma HIV-tulehdus Maksatulehdukset Hepatiitti A Hepatiitti B Hepatiitti C Määrittämättömät virushepatiitit Tuberkuloosi

38 Terveydentila lääkärin arvio

39 Pitkäaikainen hoidontarve ja oma arvio hoidontarpeesta päihdesairauksiin

40 Lääkärin arvio työkyvystä ulkopuolella ja vankilassa

41 Tulokset 1. - Jokin päihderiippuvuus 90%:lla sakkovangeista => 70% naiset ja yhdyskuntapalvelijat (YKP) - Alkoholiriippuvuus 80%:lla sakkovangeista => >50%:lla muissa ryhmissä - Huumeriippuvuus >50%:lla sakkovangeista (amfetamiini tai opioidit) => 30% YKP-asiakkaat - Keskimäärin 2/3:lla jokin persoonallisuushäiriö (80% elinkautisvangeista => 40% YKPasiakkaista) - Antisosiaalinen persoonallisuushäiriö 50%:lla (60%:lla miesvangeista => 30%:lla YKPasiakkaista) - Masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö 2-4 kertaa yleisväestöä yleisempiä

42 Tulokset 2. - < 50% vangeista on ADHD piirteitä => toimet? - >10% vangeista tieteelliset kriteerit (PCL-R) täyttäviä psykopaatteja => kohdentaminen? - Kaikissa ryhmissä 50%:lla on hepatiitti (C) sekä useita somaattisia sairauksia, naiset>sakkolaiset>miehet>elinkautiset>ykp => kustannukset? - Nais- ja sakkovangit 90% tupakoi => terveyskäyttäytyminen? - Asiantuntija-arvion mukaan 90% tutkituista tarvitsisi jotain lääketieteellistä hoitoa ei välttämättä oma kokemus => vaikuttaminen?

43 Vankien terveystutkimuksen johtopäätöksiä Vankien sairastavuus on moninkertainen ja elinajanodote kehitysmaatasoa (<50v.) Lähes 2/3 ensikertalaisista vangeista ei palaa vankilaan, mutta mitä on tehtävissä monisairaille ja ongelmaisille palaajille? Tunnistaminen ja kohdennetut toimenpiteet Selviytyminen vankilassa? syrjäytyneitä, kuntoutus, työkyky, eläke Organisatorinen kehittäminen päihdehuolto + psykologit => RTHY => THL?

44 Työryhmän julkaisuja 1 - Lintonen T ym. Drug Use Among Prisoners: By Any Definition, It s a Big Problem. Subst Use Misuse 2011;46: Viitanen P ym. Hepatitis A,B,C and HIV infections among Finnish female prisoners- Young females a risk group. J Infect 2011;62:59-66

45 Työryhmän julkaisuja 2 - Lintonen T ym. The changing picture of substance abuse problems among Finnish prisoners. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2011, painossa (netissä) - Wuolijoki T ym. Sakkovangit ovat vangeista sairaimpia ja huono-osaisimpia. Suom Lääkäril 2011;66:

46

Ajankohtaista vankilaterveydenhuollosta ja korvaushoidon suuntaviivat

Ajankohtaista vankilaterveydenhuollosta ja korvaushoidon suuntaviivat R I K O S S E U R A A M U S LAITOS TERVEYDENHUOLTOYKSIKKÖ C R I M I N A L S A N C T I O N S A G E N C Y H E A LTH C A R E S E R V I C E S Ajankohtaista vankilaterveydenhuollosta ja korvaushoidon suuntaviivat

Lisätiedot

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYS SUOMESSA: SAIRASTETAANKO TÄÄLLÄ ENEMMÄN?

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYS SUOMESSA: SAIRASTETAANKO TÄÄLLÄ ENEMMÄN? PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN ESIINTYVYYS SUOMESSA: SAIRASTETAANKO TÄÄLLÄ ENEMMÄN? Jouko Miettunen, Professori, Akatemiatutkija Kliinisen lääketieteen laitos, psykiatria Terveystieteiden laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

Rikosseuraamusviraston monisteita 1/2003 Vankien terveydenhuollon kehittäminen. Työryhmän raportti 31.12.2002

Rikosseuraamusviraston monisteita 1/2003 Vankien terveydenhuollon kehittäminen. Työryhmän raportti 31.12.2002 R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 1/2003 Vankien terveydenhuollon kehittäminen Työryhmän raportti 31.12.2002 RIKOSSEURAAMUSVIRASTOLLE Rikosseuraamusvirasto asetti

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Vankiterveydenhuolto RTHY Päihdelääketieteen yhdistys 4.2.2010

Vankiterveydenhuolto RTHY Päihdelääketieteen yhdistys 4.2.2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOS PROTTSPÅFÖLJDMYDIGHETEN CRIMINAL SANCTIONS AGENCY TERVEYDENHUOLTOYKSIKKÖ PRISON HEALTH CARE SERVICES Vankiterveydenhuolto RTHY Päihdelääketieteen yhdistys 4.2.2010 Jorma Aarnio Alueylilääkäri

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2145 Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.1.001 Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys ja taustatekijät suomalaisessa väestössä terveys 2000 tutkimuksen valossa... 6 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5.2.001

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Tunnistatko masennuksen

Tunnistatko masennuksen Tunnistatko masennuksen Työkaluja masennuksen tunnistamiseen ja ohjaukseen Sirpa Sundgren psykiatrinen sh, perheterapeutti, TtM Mielenterveys ja mielen sairaus Mielenterveys: elämäntaidollinen ja kokemuksellinen

Lisätiedot

TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan

TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan Liisa Ruottinen-Partanen TUTKINTAVANGIN PÄIHDETILANTEEN ARVIOINTI TULOTARKASTUKSESSA Toisella kädellä annetaan, toisella otetaan Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Miten suomalainen koululainen voi? Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen

Miten suomalainen koululainen voi? Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen Alkuperäistutkimus Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen keskeisiä löydöksiä Päivi Salonen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Sakari Suominen, Jouni Alin ja Pirjo-Riitta Liuksila Viime vuosikymmenen

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

Maatalousyrittäjillä alkaneet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet

Maatalousyrittäjillä alkaneet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet Tietoa työstä Maatalousyrittäjillä alkaneet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet Teija Kivekäs Kirsi Ahola Matti Joensuu Pauliina Mattila-Holappa Jari Rechardt Helena Hermansson Maatalousyrittäjillä

Lisätiedot

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Sofia Slotte, Aino Mattila, Jouko K. Salminen, Matti Joukamaa Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia Lähtökohdat Aleksitymian esiintyvyydestä Suomessa on tehty vain muutama väestötutkimus.

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 Nuorten haastattelu A. Taustatiedot AA. Siviilisääty ja parisuhde AB. Kotitalous AC. Koulutus

Lisätiedot

Hullu on hullu vaikka voissa paistais? Opas parempaan mielenterveyskieleen työkalu toimittajille

Hullu on hullu vaikka voissa paistais? Opas parempaan mielenterveyskieleen työkalu toimittajille Hullu on hullu vaikka voissa paistais? Opas parempaan mielenterveyskieleen työkalu toimittajille 1 Työryhmä: Inkeri Aalto, viestintäjohtaja, Mielenterveyden Keskusliitto ry Cajsa Björkman, tiedottaja,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt.

Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Nuorten syrjäytyminen ja pahan olon syyt. Opetusmenetelmäpäivät M/S Mariella 17-19.9.2011 Aamupäivän rakenne Syrjäytymisen kompleksisuus Syrjäytymisen osa-alueista Nuoruusiän paha olo nykyään Syrjäytymisen

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

ÄIDIN RASKAUDEN AIKAISEN TUPAKOINNIN VAI- KUTUS LAPSEN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN KE- HITTYMISEEN, POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKO- HORTTI 1986

ÄIDIN RASKAUDEN AIKAISEN TUPAKOINNIN VAI- KUTUS LAPSEN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN KE- HITTYMISEEN, POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKO- HORTTI 1986 ÄIDIN RASKAUDEN AIKAISEN TUPAKOINNIN VAI- KUTUS LAPSEN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN KE- HITTYMISEEN, POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKO- HORTTI 1986 Miettinen, Tuukka Syventävien opintojen tutkielma Psykiatrian klinikka

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Vaarallisuuden arviointi

Vaarallisuuden arviointi Oikeuspsykiatria Markku Eronen, Riittakerttu Kaltiala-Heino ja Irma Kotilainen Vaarallisuuden arviointi Missä tilanteissa ja miten väkivaltaisuuden vaaraa arvioidaan Suomessa Väkivaltainen käyttäytyminen

Lisätiedot

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen

Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen Marja Holmila 24.9.2013 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 25.9.2013. Marja Holmila 1 Esityksen rakenne 1. Juominen lasten seurassa 2. Vanhempien

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö 2013 Teemana nuorten huumeiden käyttö - ajankohtaisina haasteina kannabis ja muuntohuumeet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut, ehkäisevän päihdetyön yksikkö Sisällys Alkusanat... 2 1

Lisätiedot