Kotona asumista tukevat palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotona asumista tukevat palvelut"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Muistio Kotona asumista tukevat palvelut Aika: torstai klo klo 9 14 Kokouspaikka: Seinäjoen kaupungintalo: Kokoustila Alvarinpohja 2. Osoite: Kirkkokatu 6. Läsnä: VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN Seinäjoki Jaakko Kontturi Suvi Tuomi Isokyrö Susanna Perttu JIK Hanna Leskelä Sinikka Palojärvi Kaksineuvoinen Hannele Vakkuri Mira-Susanna Latvala Lapua Sari Ketola Eija Siuronen Järvi-Pohjanmaa Päivi Joensuu Marita Vilmilä LLKY Sinikka Mäkinen Irma Harjula Ikä-Sote johtoryhmän edustajat Marita Ylilahti, Järvi-Pohjanmaa Eila Runsala, LLKY Puheenjohtaja Jaakko Kontturi, sihteeri Sari Ketola Kotona asumista tukevien palveluiden nykytilan läpikäyntiä - koontitaulukon herättämiä ajatuksia, lisäyksiä, visioita käyty lävitse - Yhdistetty kp+ksh on ollut suunta jo vuosia ja tämä on järkevä jatkaa - Lapsiperheiden kotipalvelu on oma erikoisalansa. Perhetyössä tarvitaan oma erityisosaaminen - Palveluntarve voi olla psykiatrinen, mutta henkilön ikääntyessä hänet siirretään nykysin ikäihmisten palveluihin. Rajanveto on ollut hankalaa. - Psykiatrinen kotihoito yhdistymässä kotihoitoon Järvi-Pohjanmaalla. Seinäjoella on kotihoidossa oma psykiatrinen tiimi. Kotihoidon asiakaskunnassa on niin paljon psykiatrisia asiakkaita, että asiantuntijaosaamista tarvitaan. Nyt psykiatrinen tiimi keskittyy psyykkiseen tukemiseen ja toimii konsulttina muille kotihoidon työntekijöille. Muu kotihoito keskittyy somatiikkaan. - KOTIHOIDON IKÄRAJA: 18-vuotta? Kotihoito on järkevää tarjota kaikenikäisille, jolla tarve esim. sairaanhoitoon. Lapsiperheiden perhetyö on taas erilaista perheen arjen tukemista. - Seinäjoella kotisairaala, joka tuottaa sairaanhoidolliset palvelut. Syrjäseudulla erillinen kotisairaala ei ole varmaan järkevää toteuttaa. - Jikissä ja Kaksineuvoisessa on kotikuntoutustiimit, jotka huolehtivat saattohoidot ja suonensisäiset lääkitykset sekä vaativat kotiutukset. Pääsääntöisesti tehdään päivätyötä, myös joustoa iltaisin tarvittaessa. Tiimit päivystävät vuoroviikoin koko aluetta. JIK: ma-su kahdessa vuorossa. Fysioterapeutti osa tiimiä. Tehostettu kuntoutus. Fysioterapeutti on erityisasiantuntija, on mukana laatimassa esim. hoitosuunnitelmaa. Kotikuntoutustiimi on hyvin tiivis osa kotihoitoa, kotiutukset tulevat kaikki tiimin kautta. Kotihoito kykenee silloin keskittymään perustyöhön. - Sairaanhoidollista osaamista olisi oltava aamusta iltaan. Alueet ja kunnat eroavat toisistaan - Peruslähtökohtana on osaaminen henkilöstö kykenee hoitamaan asiakkaan 24h/7. Voisiko tässä hyödyntää sähköistä palvelua esim. etäkonsultointimahdollisuus alueilta? - Turvalliseen kotiuttamiseen panostaminen on osa kärkihanketta.

2 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 2 KOTIHOITO ON KOKONAISUUS, JOKA SISÄLTÄÄ KOTIKUNTOUTUKSEN. PAIKALLISESTI SUUNNITELLAAN RAKENNE. Henkilöstö - Ikäsoten johtoryhmä on miettinyt henkilöstöä ja sen osaamistasoa. Osaamista kotihoidossa on tulevaisuudessa oltava, joten esim. hoiva-avustajien tarvetta ei heidän mukaansa olisi. - Miten lasketaan kotihoidon mitoitus? Järvi-Pohjanmaalla mitoitus lasketaan : 0,22 x säännöllisen kotihoidon asiakkaat - sairaanhoidollista osaamista tarvittaisiin nykyistä enemmän kotihoidossa - Tehtävänsiirrot sairaanhoitajilta lähihoitajille: lähihoitajia toimipaikkakoulutettu tekemään aikaisemmin sairaanhoitajille kuuluvia tehtäviä (haavahoidot, injektiot ym.) - Seinäjoella lähihoitajia koulutettu INR-mittauksiin, ei annosteluoikeutta. Tämän päivän lähihoitajan koulutukseen kuuluu vierinäytteiden ottaminen ja suoninäytteen ottaminen. Kotihoidon lähihoitajilla on alueella hieman korkeampi peruspalkka kuin laitoshoidossa. Perehdytys tapahtuu aina laboratoriossa, Lähihoitajat opetetaan ja perehdytetään lupa 5 vuotta voimassa. Seinäjoella 3 päiväinen koulutus laboratoriossa (Taina Rastas) - Marevan-hoito-koulutus on käytävä, jotta voi annostella. Vain sairaanhoitajilla oikeus annosteluun. - Kotihoidon henkilöstön perustana tulisi olla sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Lisäksi tarvitaan fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja. Toimintaterapeuttien tarve? - Psykiatristen sairaanhoitajien osaamista vahvistetaan olisiko tällainen osaaminen alueellista vai paikallista? Työjärjestelyillä voidaan toteuttaa esim. psyk.sh keskittyy psykiatrisiin asiakkaisiin. Jos psyk. asiakkaalla on myös somaattisia tarpeita, voisiko hoitaa myös näitä? Nykyisin psyk.sh:t rajanneet somaattisten vaivojen hoidon pois. - Tavoitteena on kokonaisvaltainen asiakkaan hoito ja huolenpito. Ei siiloutuvia erityistyöntekijöitä, jolloin asiakkaan palvelu pirstaloituu. - Haavahoitaja, Hygeianiahoitaja kotihoidolla olisi mahdollisuus saada konsultointiapua, etäyhteydellä toimiva konsultointi? - kuntoutukseen suuntautuneet lähihoitajat kotihoidossa tarpeen, kun uusia toimia täytetään - Esimiestaso: o Seinäjoella Geronomit toimivat kolmessa tiimissä esimiehinä, yhdessä tiimissä toimii esimiehenä terveydenhoitaja. Jokaisella esimiehellä on työparina hoitaja AMK (geronomi). Esimiehet vastaavat henkilöstöstä, työpari-geronomit vastaavat työjärjestyksestä. o LLKY: alue-esimiehinä sosionomi, terveydenhoitaja, geronomi. o kaksineuvoinen: tiimivastaavat sh/th. - Hoiva-avustajien rooli kotihoidossa? Hoiva-avustajien koulutus painottuu avustaviin tehtäviin. (kaksi osaa lh tutkinnosta: kasvun tukeminen ja ohjaus + kuntoutuksen tukeminen). Ihmisten kotona selviytymisen tukeminen, ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa avustaminen, ulkoilu ja keskusteluseura (kuin entiset kotiavustajat) - Päihdeasiakkaat ovat toimintojen rajapinnalla. Ikäihmisten päihdepalveluita on hankala saada. Jos asiakkaan kunto sellainen, että ei voi asioida päihdepalveluissa, on kotihoidon asiakas KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN PERUSTA: LÄHIHOITAJAT, SAIRAANHOITAJAT+ ASIANTUNTIJAHOITAJAT (FYSIOTERAPEUTTI, PSYK.SH jne) LÄHIHOITAJIEN OSAAMISTA VAHVISTETAAN ESIMIESTASO: OPISTO-ASTE TAI AMK-ASTE KOULUTUKSENA. LÄÄKÄRI: TURVATAAN LÄÄKÄRIPALVELUT KOTIHOIDOLLE. GERIATRIN KONSULTOINTIMAHDOLLISUUS KOKO ALUEELLA.

3 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 3 PALVELUAIKA - yöpartioita alueella jonkin verran. Tarve osittain vähäistä, eikä ole joka paikassa tarpeellista järjestää. - LLKY: yöpartio keskittyy sinne, missä on suurin tarve. On vähentänyt asumispalveluiden tarvetta. Järjestämistapa voi vaihdella eri alueilla asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Voisiko Ensivaste hoitaa osan hälyytyksistä? - jos asiakas haluaa asua kotona ja sinne voidaan palvelut järjestää, ne on järjestettävä (AVI:n kanta) = Tehostettu palveluasuminen kotiin. KOTIHOITO ON YMPÄRIVUOROKAUTISTA PALVELUA. PALVELUIDEN TUOTTAMISESSA VOI OLLA ALUEELLISIA EROJA PALVELUTARPEEN ARVIO - vanhuspalvelulaissa puhutaan tasalaatuisesta palvelutarpeen arvioinnista - Seinäjoella arviointi keskitetty - Tarvitaan selkeät ohjeet miten palvelutarpeen arviointi tehdään, jotta se tehdään samalla tavalla, samojen kriteereiden ja mittareiden mukaan. Tarvitaan koulutusta asiaan. Erityisosaamista hyödynnetään. - palvelutarpeen arviointikäynnillä arvioidaan täyttyvätkö kriteerit palveluille. arviointi hoidon ja palveluiden toteuttamiseksi Alueellista osaamista oltava - Kun kotihoidon sairaanhoitajat tekevät palvelutarpeen arvioinnin, he voivat samalla arvioida miten palvelu voidaan tuottaa. Jos palvelutarpeen arviointi on yhdellä yksiköllä keskitetysti, mahdollisesti palvelua tuottavan yksikön resursointia ja mahdollisuuksia ei tiedetä. Jos erillinen arviointitiimi, voi katketa suunnittelu ja toteutus PALVELUTARPEEN ARVIOINNISSA KRITEERIT JA PERIAATTEET SAMAT, ALUEILLA TOTEUTTAMINEN VOI OLLA ERILAISTA. ON TÄRKEÄÄ KOULUTTAA HENKILÖT ARVIOIMISEEN HYVIN ASIAKKAAN PALVELUNTARPEET ON OLTAVA PERUSTANA. ALUEELLINEN TUNTEMUS. MITTARIT - olisi hyvä olla yhtenäiset kriteerit palveluihin - Seinäjoella RAI screener käyttöönotto meneillään. Testin tekeminen vie noin tunnin. RAI:ssa teossa edellytyksenä on luotettavuus. Tekijän on osattava mittarin käyttö ja kysymysten tarkoitus, jotta saadaan luotettava tulos. - Kotihoidon RAI:ssa viikon seuranta-aika ja RAI:n tekemiseen menee n. 2-3 tuntia ainakin ensimmäisellä kerralla. Ei voi käyttää palvelutarpeen arvioinnissa - LLKY:ssä tehdään Ravan poikkileikkaus vuosittain pitkäaikaisten palveluiden piirissä olevilta. Poikkileikkauksesta johto voi tulkita esim. muistisairauden määrän, toimintakyvyn kehittymistä. Vertailutietoa nyt neljän vuoden ajalta. Poikkileikkauksen tekeminen on antanut hyvää tietoa palvelurakenneuudistuksen suunnitteluun. - palveluntuottaja määrittää alueelliset seurantamittarit KÄYTETÄÄN VALTAKUNNALLISIA MITTAREITA YHTEISET MITTARIT MAAKUNNASSA

4 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 4 RAJAPINNAT - Psykiatrinen kotihoito osa kotihoitoa Seinäjoella, hyvä synergiaetu - vammaistyö: Seinäjoella vammaistyö erotettu. Kotihoito ei tee henk.koht.apua, vaan vammaistyö hoitaa ja ostaa tarvittaessa yksityiseltä palveluntuottajilta. Sama yritys, josta ostetaan yöpalvelu ja vammaispalvelun lisätarve - vammaistyöstä joillekin myönnetty asuminen kotiin ja palveluita tuottaa osittain kotihoito (Ylistaro, LLKY) VAMMAISTYÖ TOIMII ERI LÄHTÖKOHDISTA, JOTEN SEN JÄRJESTÄMINEN VAMMAISTYÖLLÄ. KOTIHOITO EI OLE VAMMAISPALVELUN TUOTTAJA. VAMMAISPALVELULAKI 8 :N MUKAISTA KOTIHOITOA EI TUOTETA LAPSIPERHEIDEN KOTIHOITO PERHEPALVELUIDEN TUOTTAMAA. VAATII ERITYISOSAAMISTA - SOSIAALITOIMI: o Seinäjoella oma sosiaalityöntekijä ikäihmisille. Rajanvetoa jonkin verran on, kenelle kuuluu mikäkin tehtävä o LLKY:ssä hyvä kokemus sosiaalityöntekijän osallistumisesta sas-ryhmään. 2 aikuissosiaalityöntekijää alueella sas-työryhmässä. (raha-asiat, kaltoinkohtelut, edunvalvonta jne. asiantuntija). Päihdepalveluiden suhteen ollut rajanvetoa aikaisemmin. Nyt sosiaalityöntekijä voi heti ottaa kopin asiakkaista. KOTIIN ANNETTAVISSA PALVELUISSA VOISI OLLA ALUEELLINEN ASIANTUNTIJASOSIAALITYÖNTEKIJÄ, JOTA KOTIHOITO PYSTYY HYÖDYNTÄMÄÄN. DIGIPALVELUIDEN / ETÄKONSULTAATIOMAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN - TERVEYPALVELUT: Sairaalat pitäisi nähdä tulevaisuuden palveluiden tukipalveluna. o jos sairaus vaatii lääkärin tutkimusta ja hoitoa, jota ei voida toteuttaa kotiin annettavissa palveluissa sairaalahoito o yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa? - TIEDONKULKU: o yksityiset ostopalvelut? o Tieto kulkenut paperilla Seinäjoella. o Järvi-Pohjanmaalla yksityisillä palveluntuottajilla Effica-järjestelmä TIEDONKULKU JA TIEDON SAATAVUUS TURVATTAVA YHTEISELLÄ TIETOJÄRJESTELMÄLLÄ. MYÖS YKSITYISILLÄ PALVELUNTUOTTAJILLA OLTAVA MAHDOLLISUUS SAMAAN TIETOKANTAAN, JOS TUOTTAA PALVELUITA TILAAJALLE HYVINVOINTIA TUKEVAT PALVELUT - Seinäjoella asiakasohjausyksikkö on palveluohjauksen alla - palveluohjaus on hyvinvointia tukevan palvelun tuottamista, asiakkaiden ohjaamista ja tiedottamista. Palveluohjaajan tulee tietää millaisia palveluita ja vaihtoehtoja on alueella saatavilla - LLKY: palvelukoordinaattori, joka toimii SAS-ryhmän vetäjä.

5 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 5 - Yhden maakunnallisen Palveluohajusyksikön kautta voisi tulla kaikki asiakkaiden yhteydenotot. Seulonta seuraavaan vaiheeseen tapahtuisi yhdestä yksiköstä ja ohjataan seuraavaan yksikköön ja ehkä lähipalveluihin - Palveluohjausyksikkö voisi olla alueellinen esim. call center. Alueellinen tietokanta käytettävissä koko alueen kattavasta palveluverkostosta. - Asiakas voisi netin kautta saada tietoa. Esim Kotitori Tampereella : KESKITETTY PALVELUOHJAUS, JOKA TUOTETAAN YHDEN TOIMIJAN KAUTTA. YKSI ALUETIETOKANTA, JOSSA TIEDOT ASIAKKAIDEN SAATAVILLA. Ohjaus lähipalveluihin TUKIPALVELUT: ATERIAPALVELUT - Palvelutarpeen arvioinnin perusteella yksilöllisen tarpeen mukaan. Kotihoidon tukipalvelu, josta on tehtävä palvelupäätös. - aterioiden tilaus digitaalisina palveluina - Palveluohjauksessa ei tarjota ensimmäisenä kotiin tuotettuna palveluna. Muiden palveluntuottajien hyödyntäminen alueella: koulut, päiväkodit, perhepäivähoitajat?? - ulkoistetaanko pelkkä kuljetuspalvelu, vai edellytettäisiinkö palveluun ruokailun aloittamisen varmistus - ateriapalveluiden tuottaminen ja kuljettaminen olisi hyvä tuottaa samasta yksiköstä sotealue kilpailuttaa? ATERIAPALVELUT: OSTOPALVELUA, JONKA JOKU MUU TUOTTAA TURVAPALVELUT TURVAPALVELUT OVAT OSA KOTIHOIDON TUKIPALVELUA. AUTTAMISKÄYNTIEN TOTEUTTAMISEKSI ERILAISIA VAIHTOEHTOJA - teknologiaratkaisut? - ostopalveluna? - laatu, myös hoitoalan ammattilaisia, jotka voivat antaa hoitoa - yöpartiot vastaavat turvahälyytyksistä niillä alueilla, joissa yövalvonta on - jos ulkoistetaan, on oltava sellainen palveluntuottaja, joka kykenee tekemään myös arvion avuntarpeesta - Eriytetäänkö pelkät turvapuhelinasiakkaat kotihoidon asiakkaista? - alue-asiakaskohtainen arvio mistä palvelu ostetaan? KAUPPAKASSIPALVELU ASIAKAS ITSE OSTAA PALVELUNTUOTTAJALTA asiointipalvelut huomioidaan avustavien työntekijöiden käyttö saunapalvelu? kylvetyspalvelu: Seinäjoella ohjataan yksityiselle palveluntuottajalle. PALVELUSETELI?

6 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 6 APTEEKKI: Pyykki hoiva-avustaja, ulkoistus? Kotihoito ei tuota pyykkipalvelua - Kunta kilpailuttaa apteekit, jotka tuottavat palvelut. Apteekki päättää mistä palvelun tilaa. Seinäjoella kuka tahansa voi ostaa apteekista lääkejakelun. Kotihoidon tuottamana lääkejakelu päätetty tilata dosettijakeluna, koska lääkkeen lisääminen dosettiin helpompaa. Pussijakelussa lääkepussien avaaminen osoittautunut hankalaksi, samoin lääkkeenottoaikojen havaitseminen hankalaa. - lääkkeet tilataan sähköisesti 2 viikon annos kerralla apteekki toimittaa jaetut lääkkeet kotihoidon aluetoimistoon, josta hoitajat toimittavat ne kotiin - kotihoidon sairaanhoitaja arvioi kuka sopii annosjakeluun, apteekin farmaseutti ja lääkäri käyvät läpi asiakkaan lääkelistan ja arvioivat voiko annosjakelun toteuttaa. Useampi tarkistusvaihe apteekissa. - Annosjakelu kannattaa toteuttaa, koska se vapauttaa aikaa muulle kotihoitotyölle. Lääketurvallisuus myös parempaa LÄÄKEHOITO TOTEUTETAAN ANNOSJAKELUNA SILLOIN KUN SE ON MAHDOLLISTA KULJETUSPALVELU: ASIOINTILIIKENNE RYHMÄKULJETUKSENA SIIVOUSPALVELUA KOTIHOITO EI TUOTA. PALVELUSETELI JOISSAIN TILANTEISSA KOTIKUNTOUTUS - osa kotihoidon työtä - arkityö kuntouttavaa ja hyvinvointia tukevaa PÄIVÄTOIMINTA KUULUU OSANA KOTIHOITOON OMAN ASIAKASKUNNAN OSALTA. MUILTA OSIN HUOMIOIDAAN ULKOISTAMINEN TAI KOLMAS SEKTORI HYVINVOINTIA TUKEVAT PALVELUT - Valvanne Jaakko: ennaltaehkäisevät kotikäynnit eivät ole olleet vaikuttavia, rahan ja työmäärän tuhlausta saavutettuun etuun nähden - korvataanko ohjauksella, ryhmätoiminnalla tms.? Kevään kokoukset ja muut tapahtumat klo 8 14 Kick-off päivä Marine-centerissä: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Omalta koneeltakin voi katsoa. Ikäsoten johtoryhmä sopinut, että kokousta seurataan yhdessä etänä -> mahdollisuus myös keskusteluun. Myös alatyöryhmien kannattaa osallistua. Paikka: Westi-sali. Pappilantie 2, Ilmajoki

7 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 7 Tarja Palomäen sähköpostiviesti tilaisuudesta Hei Varasin Ilmajoen tk:n Westi-salin STM:n tilaisuuden videokatselua varten. Katsoin sivuilta, että periaatteessa se on videolähetys, jonka voi katsoa omalta päätteeltäänkin, mutta jos vain innostutte ajelemaan tänne Ilmajoelle, niin voisi päivän aikana vaihtaa ajatuksiakin päivän teemasta. Ilmoitattehan mahdollisesta tulostanne, niin tiedän meille kaffetta varata Westi-sali sijaitsee terveyskeskuksen tiloissa os. Pappilantie 2. Käynti Pappilantien varrella kolmannesta tk:n pihaan tulevasta liittymästä. Tien varressa kyltti, jossa lukee JIK hallinto. Kaksikerroksisen rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsee tämä luentotila. Ystävällisin terveisin Tarja Palomäki Ikääntyneiden palvelujohtaja JIK-Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pappilantie Ilmajoki p klo Seminaari-iltapäivä, jossa pohditaan tulevaisuuden asumisratkaisuja. Kaikki tervetulleita seminaariin. Paikka Myllypuisto, Koskenalantie 3 b Seinäjoki. Kutsu tulee erikseen kello 9-14 Seinäjoen kaupungintalo: Kokoustila Alvarinpohja 2. Osoite: Kirkkokatu 6. - käsitellään nykytila loppuun - teknologiavastaava Jenni Laurila kertoo toiminnanohjauksesta ja digitaalisuuden tulevaisuusnäkymistä - valmistellaan digisoteryhmälle esitystä kello 9-14 Seinäjoen kaupungintalo: Kokoustila Alvarinpohja 1. Osoite: Kirkkokatu 6. (ehkä joku muu kokoustila riippuen osallistujamäärästä) - Kutsutaan digisoteryhmä klo 9-11 välillä: - kutsu lähetetty kello 9-14 Seinäjoen kaupungintalo: Kokoustila Alvarinpohja 2. Osoite: Kirkkokatu 6 - väliraportin koostaminen Työryhmän väliraportti oltava valmiina Ikä-Sote-johtoryhmälle mennessä. - visio tulevaisuuden kotihoidosta. Määritettynä mitkä ovat päivittäispalvelut, mitkä lähipalvelut ja mitkä etäpalvelut liite: Kooste nykyisistä palveluista Jakelu:

8 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 8

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Kotikuntoutustyöryhmä

Kotikuntoutustyöryhmä Kotikuntoutustyöryhmä Työryhmä: Päivi Saukko pj., E-P:n sote palvelurakenne uudistus, Päivi lehtimäki,siht. Epshp, Linda Rantalainen, Kaksineuvoinen, Suvi Tuomi, Seinäjoki, Hannele Vakkuri, Kaksineuvoinen,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Muistio Kotona asumista tukevat palvelut Aika: perjantai 19.2.2016 klo 9-13 Kokouspaikka: Kauhajoen kaupungintalo Läsnä: Hannele

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN. Sote työvaliokunta

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN. Sote työvaliokunta IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Sote työvaliokunta 5.2.2016 Anna-Kaisa Pusa, koollekutsuja, Kuntayhtymän johtaja / Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kati Mäkelä, Ikäihmisten palvelujohtaja / Kuntayhtymä

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö

Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö Ikäihmisten keskitetty asiakasohjausyksikkö Työryhmä: Anneli Saarinen, pj. Sirkka Eväsoja, Lapua, Mirva Ämmälä, Seinäjoki, Helena Kahra-Smedlund, Isokyrö, Tarja palomäki, Jik, Eila Runsala, llky, Marita

Lisätiedot

Maakunnallinen Toimiva kotihoito työryhmä

Maakunnallinen Toimiva kotihoito työryhmä Maakunnallinen Toimiva kotihoito työryhmä Seinäjoki KOKOUKSEEN OSALLISTUJAT Suvi Tuomi, kotihoidon vastaava terveydenhoitaja Jaakko Kontturi, kotihoidon johtaja SÄHKÖPOSTI suvi.tuomi@seinajoki.fi jaakko.kontturi@seinajoki.fi

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu Järvenpää

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu Järvenpää Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu 2017 Järvenpää 12.6.2017 Taustaa.. Tehostettu kotihoito organisoitiin Vantaalla uudelleen 1.1.2017 alkaen: kotisairaala ja kotihoidon yöhoito siirtyivät

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa 19.9.2017 Anne-Mari Hakala & Eija Janhunen Mikä on riskimittari? Rai-pohjainen Excel-työkalu

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen KOTIKUNTOUTUS Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen JÄMSÄN TERVEYS OY Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin perustama yhteisyritys 1.9.2015 Kotihoito:

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Tulevaisuuden ikääntynyt asiakas on

Tulevaisuuden ikääntynyt asiakas on Asiakasohjaus Työryhmä kevät 2016 (21.3., 8.4., 25.4.,16.5.2016) Mirva Ämmälä pj., Reetta Kananoja siht., Marita Neiro, Päivi Niiranen, Hilkka Palomäki, Mervi Latomäki, Helena Kahra-Smedlund, Susanna Perttu

Lisätiedot

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016

Vammaisten palvelut. Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palvelut Uudet palvelukokonaisuudet 8.4.2016 Vammaisten palveluiden ydinprosessit: 1) Asumisen tukeminen 2) Liikkumisen ja osallisuuden tukeminen 3) Kuntoutus Ennaltaehkäisy HTE on kaikkea sote-palvelujen

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito SIUNTION KOTIHOITO Asukkaita Siuntiossa 6 170 hlöä. Siuntion kotihoidossa asiakkaita n. 80 hlöä Säännöllisen kotihoidon asiakkaita n. 50 hlöä Henkilökunta:

Lisätiedot

Esim Jyväskylä Esim Case Manager -toimintamalli Esim (1/2 vuotta) Esim. Maija Meikäläinen, palveluesimies

Esim Jyväskylä Esim Case Manager -toimintamalli Esim (1/2 vuotta) Esim. Maija Meikäläinen, palveluesimies JUURRUTTAMISSUUNNITELMA esimerkki 30.5.2017 TAUSTATIEDOT Kunta Pilotoitava toimintamalli Pilotoinnin kesto (aloitusajankohta- päättymisajankohta): Toimintamallin juurruttamisesta vastaava henkilö: Vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien seminaari, 26.5.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 Sisältö

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Kotihoidon mobiilin hyödynnettävyys

Kotihoidon mobiilin hyödynnettävyys Kotihoidon mobiilin hyödynnettävyys Terveydenhuollon Atk-päivät Jyväskylä 20.-21.5.2014 Palvelujohtaja Pirkko Uuttu 21.5.2014 Strategia ja kehittäminen Kehittämisjohtaja Silja Ässämäki Johdon tukipalvelut

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

Kotikuntoutus Rovaniemen kaupungin kotihoidossa Merja Kuokkanen ett, TtM, Ikäihmisten kotikuntoutuksen palveluvastaava

Kotikuntoutus Rovaniemen kaupungin kotihoidossa Merja Kuokkanen ett, TtM, Ikäihmisten kotikuntoutuksen palveluvastaava Kotikuntoutus Rovaniemen kaupungin kotihoidossa 2017 Merja Kuokkanen ett, TtM, Ikäihmisten kotikuntoutuksen palveluvastaava Toimiva kotihoito Lappiin hanke 13.12.2017 Liisa ihmemaassa (Lewis Carroll) Neuvoisitko

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset Kotihoito Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit Prosessin

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 24.4.2017 1 Toimenpiteet Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen Laajan kotikuntoutuksen mallin kehittäminen ja käyttöön ottaminen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Kotikuntoustutiimit Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella. Kanta-Kauhava Järviseutu Härmät

Kotikuntoustutiimit Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella. Kanta-Kauhava Järviseutu Härmät Kotikuntoustutiimit Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Kanta-Kauhava Järviseutu Härmät Kotikuntoutustiimit vahvistavat nykyisen kotihoidon kotiuttamisvaihetta sekä varmistavat sairaanhoidollisen hoidon

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

joita Kela korvaa. Reseptit tarvitaan. Uudet lääkkeet ei heti saatavissa, apteekista haettava.

joita Kela korvaa. Reseptit tarvitaan. Uudet lääkkeet ei heti saatavissa, apteekista haettava. JIK ALUEEN ASUMISYKSIKÖIDEN TIEDOT ( Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka ja Jurva) https://www.jikky.fi/potilaat_asiakkaat_ja_laheiset/ikaantyneille/asumispalvelut/asumispalveluyksikoiden_yhteystiedot Laitos=

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Kotihoitopalvelut. Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika

Kotihoitopalvelut. Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika Kotihoitopalvelut Kotihoitojohtaja 15.8.2017 Kotihoitopalvelut Kotihoitopalvelut Kotihoito Kotihoidon kotikäynnit, neljä alueellista tiimiä Tukipalvelut Kotona asumista tukevat palvelut: kotiin vietävät

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

I&O hallituksen kärkihanke

I&O hallituksen kärkihanke I&O hallituksen kärkihanke Vate 31.10.2017 www.ep2019.fi http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 75-v täyttäneiden osuus v. 2015 ja v. 2030 Yhteiskunnan on mukauduttava laajasti iäkkään väestön tarpeisiin

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Kaupunki ja vanhaintuki Kotipalveluohjaajat Kodinhoitajat Kotiavustajat Lähihoitajat Kotipalvelun asiakkaat Vanhusten

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

KOTIUTUSHOITAJAT EKSOTESSA

KOTIUTUSHOITAJAT EKSOTESSA KOTIUTUSHOITAJAT EKSOTESSA Raija Saikko SAS ja palvelutarpeenarvio kotiutushoitaja sh amk tp. 0400 639 798 raija.saikko@eksote.fi Raija Saikko 12.9.2017 12.9.2017 12.9.2017 12.9.2017 Eksoten kotiutushoitajat

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot