Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus ja kotoutumistuella tuettu omaehtoinen opiskelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus ja kotoutumistuella tuettu omaehtoinen opiskelu"

Transkriptio

1 Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus ja kotoutumistuella tuettu omaehtoinen opiskelu Mikä muuttuu kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksessa? Jarno Ruotsalainen Uudenmaan ELY-keskus, Jarno Ruotsalainen, Työllisyys- yrittäjyys ja maahanmuuttoyksikkö

2 Ulkomaalaisten työnhakijoiden palvelu on Uudenmaan TEtoimiston keskeinen avainkysymys 2011 lopussa: Ulkomaiden kansalaisia asui Suomessa henkilöä eli 3,4 % väestöstä. Noin puolet ulkomaiden kansalaista asuu Uudellamaalla. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) asuu 44 % koko maan ulkomaalaisista (2010) Helsingissä asuu 27 % kaikista Suomessa asuvista ulkomaiden kansalaisista ja asukasluvusta heitä on 8 %. Espoossa ulkomaalaisia on 7 % ja Vantaalla 8 % (2010) Suurimmat kieliryhmät: viro, venäjä, somalia, kiina, ruotsi. Uudenmaan ELY-keskus, Jarno Ruotsalainen, Työllisyys- yrittäjyys ja maahanmuuttoyksikkö

3 TE-toimistojen ulkomaalaisten asiakkaiden määrä kasvanut voimakkaasti Uudellamaalla Ulkomaan kansalaisten työnhakijaasiakkuudet kasvaneet dramaattisesti (Uudenmaan ELY-alue , viisi vuotta): joulu joulu joulu joulu joulu joulu Kaikkien työnhakija-asiakkaiden määrä kasvanut vain vähän joulu joulu joulu joulu joulu joulu kasvu 8 % ( ) Kasvu 66 % Uudenmaan ELY-keskus, Jarno Ruotsalainen, Työllisyys-, yrittäjyys ja maahanmuutto

4 Ulkomaan kansalaisten työnhakija-asiakkuudet kasvaneet dramaattisesti (Uudenmaan ELY-alue , viisi vuotta) tammi.06 tammi.07 tammi.08 tammi.09 tammi.10 tammi.11 Uudenmaan ELY-keskus, Jarno Ruotsalainen, Työllisyys-, yrittäjyys ja maahanmuutto

5 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

6 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Ruoholahti, Pasila, Itäkeskus, Vantaa, Espoo, Porvoo, Järvenpää, Hyvinkää, Lohja ja Raasepori Palvelulinjoittainen organisaatio kaikissa Toimipaikkojen kokoerot suuria - viisi suurta yksikköä ja viisi pienempää Maahanmuuttajien palvelun / kotoutumispalvelun järjestäminen suurissa vs. pienissä yksiköissä?

7 Ulkomaalaisten työnhakijoiden jakautuminen nykyisessä TEtoimistorakenteessa K-U 3,7 % P-U 2,4 % L-U 1,9 % I-U 3.3 % R 1,4 % Hki 50,2 % Espoo 17,7 % Vantaa 19,5 % Ulkomaalaisten osuus asiakkaista vaihtelee myös Uudenmaan alueen sisällä toimistoittain merkittävästi: 5:stä % 20:een % prosenttiin Uudenmaan ELY-keskus, Jarno Ruotsalainen, Työllisyys- yrittäjyys ja maahanmuuttoyksikkö

8 Maahanmuuttajan palvelu kotoutumisen edistämisestä annetun lain kannalta 7 Perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta 8 Ohjaus ja neuvonta 9 Alkukartoitus 11 Kotoutumissuunnitelma 12 Oikeus kotoutumissuunnitelmaan ja kotoutumissuunnitelman kesto Kotoutumiskoulutus Omaehtoinen opiskelun kotoutumistuella Toimenpiteiden tasolla ainoastaan kotoutumislain 9 alkukartoitus ja omaehtoinen opiskelu ovat kotoutumispalvelun erityispiirteet Uudenmaan ELY-keskus, Jarno Ruotsalainen, Työllisyys- yrittäjyys ja maahanmuuttoyksikkö

9 Kotoutumisen yhteensovittaminen ja vastuu toimenpiteistä - Kotoutumiskoulutuksen tarve / kysyntä ylittää yhä vakavammin työvoimapoliittisella perusteella hankittavan koulutuksen määrän (Kotoutumislaissa ei määritellä resursseja) - Työvoimapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen osallistuvien määrä kohosi vuosina keskimäärin 16 % / vuosi työvoimapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen osallistuvien määrä kasvoi viidessä vuodessa 92 % (osallistujia keskimäärin päivässä). Samaan aikaan myös omaehtoisen kotoutumiskoulutuksen määrä kasvoi merkittävästi. - Tarve jatkanut kasvua taantumasta ja nousujaksosta suuremmin riippumatta

10 Kotoutumissuunnitelma ja kotoutumisaika Kotoutumisaika on yksilöllinen (ei enää mekaaninen kolme vuotta) Oikeus suunnitelmaan viimeistään kolme vuotta maahanmuutosta (oleskelulupa, rekisteröiminen) Ensimmäinen suunnitelma: enintään yksi vuosi Suunnitelmien enimmäisaika enintään kolme vuotta ensimmäisen suunnitelman allekirjoittamisesta Pidentämisen mahdollisuus kaksi vuotta: tarvitsee erityisiä toimenpiteitä ja/tai suunnitelmaa ei ole voitu toteuttaa tilapäisesti (vamma, sairaus, vanhempainvapaa tai muu näihin verrattava syy) voidaan pidentää vastaavasti. Opiskelun jatkamisen tarve itsessään ei ole pidentämisen perustelu (keskustelu: esim. linjaus pidentämisestä lukukauden loppuun)

11 Kotoutumiskoulutuksen kysymys Kotoutumiskoulutus (Kotoutumislaki) Maahanmuuttajakoulutus (TE-palvelut) Kotoutumiskoulutus = työvoimapoliittinen maahanmuuttajakoulutus tai kotoutumistuella tuettu omaehtoinen opiskelu Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus ei edellytä kotoutumisoikeutta Kaikki maahanmuuttajien työvoimapoliittinen koulutus ei ole kotoutumiskoulutusta ELY hankkii ja koordinoi kotoutumiskoulutusta koko Uudenmaan ELY-alueella Palvelurakenneuudistus ELY vai TE-toimisto? Miksi maahanmuuttajille ei ole tarpeeksi suomen kielen koulutusta?

12 Kotoutumiskoulutuksen määrä kasvanut nopeasti Uudenmaan TE-toimistoissa Keskimääräisen oppilasmäärän kehitys : Työvoimakoulutus ikäryhmän, tavoiteammatin ja edeltävän työllisyyden mukaan 02 UUSIMAA (Pääkaupunkiseudun osuus noin 85 %) X6 MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS Koulutuksessa laskentapäivänä Kasvu kuudessa vuodessa 98 % Vuosi 2006 keskiarvo 1101 Vuosi 2007 keskiarvo 1397 Vuosi 2008 keskiarvo 1591 Vuosi 2009 keskiarvo 1624 Vuosi 2010 keskiarvo 2119 Vuosi 2011 keskiarvo 2179 Uudenmaan ELY-keskus, Jarno Ruotsalainen, Työllisyys- yrittäjyys ja maahanmuuttoyksikkö

13 Kotoutumiskoulutuksen määrä kasvanut nopeasti Uudenmaan TE-toimistoissa Hallituksen kehysriihi maaliskuussa 2012: Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen määrärahoitusta kasvatetaan valtakunnallisesti 2013 viisi milj., milj. ja milj.. Uudenmaan jako osuus vielä tarkentamatta. Voidaan ennakoida, että suhteellinen kasvunopeus on aikaisempia vuosia nopeampaa. Uudenmaan ELY-keskus, Jarno Ruotsalainen, Työllisyys- yrittäjyys ja maahanmuuttoyksikkö

14 Omaehtoinen opiskelu kotoutumistuella (esim. Kansanopistossa) Maahanmuuttajalla, joka opiskelee, on voi olla oikeus kotoutumistukena maksettavaan työmarkkinatukeen - Uusi kotoutumislaki , kotoutumisasetus Ennen: rinnastaminen työvoimakoulutukseen. Nyt: Opintojen tukeminen kotoutumistuella. - Työssäoloehto täyttynyt: Ei voida tukea opintoja kotoutumistuella - TE-toimiston toteama koulutustarve; koulutus tukee kotoutumista ja työllistymistä - Opiskelusta on sovittu kotoutumissuunnitelmassa (vrt. vanha laki päätös rinnastamisesta)

15 Kotoutumislain perusteella tuettavat opinnot (22 24 ) Ei muita opintoja koskevia rajoituksia, kuin että opintojen tulee olla suomen tai ruotsin kielen opiskelua tai tapahtua pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä - Myös alle 25 vuotiaiden opiskelua voidaan tukea (vrt. TTL 8 luvun 3 :n 3 momentti nuorten alle 25-v kotoutujien palvelusta / yhteishaku) - Opintojen ei tarvitse olla päätoimisia - Sekä valmentava että ammatillinen - Voidaan tukea luku- ja kirjoitustaidon opiskelua - Omaehtoiseen opiskeluun voi sisältyä työharjoittelua, kansalaisjärjestö- tai vapaaehtoistyötä (opiskelun ajallinen osuus vähintään 50 %) mom (lista 1 5) ja 2 mom hyvin avoin - Ei opintojen laajuuteen liittyviä minimirajoituksia

16 Uudenmaan ELY soveltamisohje ja vertailutaulukko työvoimapalvelulain perusteella tuettaviin opintoihin Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

17 Noudatettavat JTPL ja TTL säännökset omaehtoisen tukemisessa (25 ) vrt. TEM/427/ /2011 Ohje työnhakijan omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella: - opiskelusta sopiminen TE-toimiston kanssa - tukiaika enintään 24 kk / opintokokonaisuus (TE-toimisto seuraa) - velvollisuudet, opintojen edistyminen, keskeytyminen, tiedonvaihto - noudatetaan JTPL 9 luvun 4 : voidaan päättää tukemisesta opintojen alkamisen jälkeen painavasta syystä esim. alkanut alle 17 v, työnhakijaksi rekisteröimiseen oikeuttavan oleskeluluvan puuttuminen, suunnitelmaa ei ehditty tehdä, varasija,? esim. aikaisemmin aikuislukiossa käynnistyneet perusopinnot 17

18 Noudatettavat työttömyysturvalain säännökset tuettavien omaehtoisten opintojen aikana Sovelletaan työttömyysturvalain 2 ja 8 lukujen säännöksiä! Ei sovelleta, jos opintoja tuetaan työvoimapalvelulain perusteella! Jos opintoja tuetaan kotoutumistuella, oppilaiden työttömyysetuuksien ja oikeuksien turvaamiseksi tiedonvaihto TE-toimiston ja oppilaitoksen välillä on tärkeää Esim. opintojen edistymisen vaatimus 18

19 Kotoutumislain, työvoimapalvelulain ja työttömyysturvalain yhteensovittaminen Kysymys 1: Opintojen tukemisesta voidaan päättää painavasta syystä opintojen alkamisen jälkeen. - Nuorisoasteen perusopetuksen tukeminen kotoutumistuella 17-v, jos opinnot ovat alkaneet ennen kuin oppilas on täyttänyt 17-v? Kysymys 2: Kotoutumislain 25 mukaan opiskelusta sopimiseen, tukiaikaan, velvollisuuksiin, seurantaan ja keskeyttämiseen sovelletaan JTPL 9 luvun Miten seurataan opintojen edistymistä, jos opinnot eivät ole päätoimisia? Kysymys 3 (vrt. kysymys 1) Opintojen jaksottamisesta voidaan sopia, jos syy on muu kuin koulutuspalvelun tuottajan loma-aika loma-aika on koulutusaikaa ja tukemisen päätös voimassa - Aikuislukion tms. lukuvuosien välinen aika? - Lausuntojen 0G3, 0G4 ja 0G9 soveltaminen?

20 Kotoutumissuunnitelma jate-toimiston toimenpiteiden järjestäminen - Ainoastaan omaehtoisen opiskelun tukeminen kotoutumistuella edellyttää siitä sopimisen nimenomaisesti kotoutumissuunnitelmassa - Työvoimapoliittinen maahanmuuttajakoulutus ei edellytä kotoutumissuunnitelmaa. - Huom! Ennen kotoutumissuunnitelman piiriin tulleiden kohdalla sovelletaan siirtymäsäännöstä 90

21 Työvoimapoliittiinen kotoutumiskoulutus vs. Omaehtoinen opiskelu Kotoutumislainsäädäntö ei määrittele näiden välistä työnjakoa, ensisijaisuutta tai resursseja/rahoitusta. Yleinen kehittämissuunta on mm. työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen ammatillisen suuntaamisen vahvistaminen Kuka vastaa kotoutumislain kohderyhmän laajennuksen toteuttamisesta? Työssä olevat, opiskelijat, kotona lapsia hoitavat? Voidaanko määritellä työnjakoa esim. Opistojen toimintaperiaatteiden näkökulmasta? Osallisena Suomessa (OSSU) ja sen tutkimus tuovat vastauksen?

22 Alkukartoitukset, kotoutumissuunnitelma, Koulutusportti ja Testipiste Ohjaaminen sekä työvoimapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen että omaehtoisen opiskelun tukeminen kotoutumistuella perustuvat työllistymistai kotoutumissuunnitelmaan (TE-toimiston virkailijan harkinta) Uudenmaan TE-toimistoalueella pyritään TE-toimiston asiakastarveperusteiseen ja Testipiste-projektissa kehitetyn yhteisen testiperusteisen arvioinnin mukaiseen ohjaukseen (TE-toimisto ratkaisee) Oppilaan tarveperuste ratkaisee etenemisvaihtoehdon valinnan (Kenelle omaehtoisen opiskelun ratkaisu on paras?) Koulutusportti toimii tiedon välittämisen välineenä TE-toimiston ja oppilaitoksen välillä sekä työvoimapoliittisten että omaehtoisten koulutusten osalta.

23 Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen rakenne (OPH) Kotoutumiskoulutus NOPEA Moduuli 1 60 päivää 12 viikkoa Moduuli 2 60 päivää 12 viikkoa Moduuli 3 60 päivää 12 viikkoa Moduuli 4 60 päivää 12 viikkoa 240 päivää 48 viikkoa PERUS Moduuli 1 60 päivää 12 viikkoa Moduuli 2 60 päivää 12 viikkoa Moduuli 3 60 päivää 12 viikkoa Moduuli 4 60 päivää 12 viikkoa 240 päivää 48 viikkoa HIDAS Moduuli 1 60 päivää 12 viikkoa Moduuli 2 60 päivää 12 viikkoa Moduuli3 60 päivää 12 viikkoa Moduuli 4 90 päivää 18 viikkoa 270 päivää 54 viikkoa

24 Luku- ja kirjoitustaidon koulutus - rakenne LUKIkoulutus Moduuli 1 75 päivää 15 viikkoa Moduuli 2 75 päivää 15 viikkoa Moduuli3 50 päivää 10 viikkoa 200 päivää 40 viikkoa Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

25 Kiitos! Jarno Ruotsalainen Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus, Jarno Ruotsalainen, Työllisyys- yrittäjyys ja maahanmuuttoyksikkö

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus 1 Kotoutumista kaikille! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen ja Tiina

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä

Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Helsinki 30.3.2015 Hannu-Pekka Huttunen Asiantuntijakonsultti Laki kotoutumisen edistämisestä: LUVUT 1-4 1. Yleiset säännökset

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 SISÄLTÖ 1 MAAHANMUUTTAJAT IISSÄ 3 2 KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 3 TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 5 4 MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTMISEN TUKEMINEN..7 4.1 Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Taivalkosken kunnan. kotouttamisohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96. Kunnanhallitus 3.9.2012 279. Valtuusto 10.9.

Taivalkosken kunnan. kotouttamisohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96. Kunnanhallitus 3.9.2012 279. Valtuusto 10.9. Taivalkosken kunnan kotouttamisohjelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.8.2012 96 Kunnanhallitus 3.9.2012 279 Valtuusto 10.9.2012 53 2 Sisällys 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat ja tavoitteet...3 1.1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Sodankylän perusturvalautakunta. 2015? Sodankylän kunnanhallitus. 2015? Sodankylän kunnanvaltuusto.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4.

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4. 1 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA [Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ranuan kunnan kotouttamisohjelma

Ranuan kunnan kotouttamisohjelma Ranuan kunnan kotouttamisohjelma Ranuan kunta Sisällys 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.1 Kotouttamislain keskeiset tavoitteet, soveltaminen ja toimeenpano... 2 1.2 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA päivitetty 2.4. 2007 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän asettaminen ja tehtävän määrittely... 3 A. Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1. Maahanmuuttopolitiikan

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO ITÄINEN SOSIAALIASEMA MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTAPISTEEN VUOSIRAPORTTI 2005 Christina Huotari Mitra Härkönen 1 Taustaa... 1 2 Suomi ja maahanmuuttajat vuonna 2005... 2

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2011 Ohjelman on laatinut WorkPlace-hankkeen puitteissa erikoissuunnittelija Ritva

Lisätiedot