Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä"

Transkriptio

1 Uudenmaan ELY-keskus ja kotouttamisen osaamiskeskus Kohti tiiviimpää yhteistyötä Helsinki Hannu-Pekka Huttunen Asiantuntijakonsultti

2 Laki kotoutumisen edistämisestä: LUVUT Yleiset säännökset Tavoitteet, soveltamisala, määritelmät 2. Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet Alkuvaihe: perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma Kotoutumistuki Kotoutumiskoulutus ja omaehtoinen opiskelu 3. Kotoutumisen edistäminen paikallistasolla Tavoitteet, kunnan tehtävät, monialainen yhteistyö, kotouttamisohjelma 4. Valtion kotoutumista edistävät toimet Valtion kotouttamisohjelma, ministeriöiden tehtävät ja yhteistoiminta, ELY:n tehtävät, TE-toimiston tehtävät

3 Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet - alkuvaiheen johdonmukaisesti etenevät palvelut (2 luku) 1. Perustieto (7 ) Oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestörekisteröinnin yhteydessä Perustieto oikeuksista, velvollisuuksista yhteiskunnassa ja työelämässä Tietoa palvelujärjestelmästä ja kotoutumista edistävistä palveluista

4 OHJE: - perustietoaineistoa hyvä pitää saatavilla paikallistasolla - virkailijan hyvä varmistaa, että asiakas on saanut perustietoaineiston - materiaalia on hyvä täydentää paikallistiedolla ja yksityiskohtaisemmalla tiedolla - TE-toimiston on informoitava työnhakijaa: * työnhausta, * TE-toimiston palveluista, * työnhaun voimassa pidosta ja muutosturvasta * tarvittaessa työllistymistä edistävistä muista palveluista ja toimenpiteistä * työnhakijan yleisistä velvollisuuksista * työttömyysturvan työvoimapoliittisista edellytyksistä

5 Maahanmuuttajan kotoutumista edistävät toimenpiteet - alkuvaiheen johdonmukaisesti etenevät palvelut (2 luku) 2. Ohjaus ja neuvonta (8 ) Kunnan, TE -toimiston ja muiden viranomaisten annettava opastusta, ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä, palveluista ja työelämästä OHJE: - neuvontapalveluja voidaan järjestää yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa - tavoitteena nopeuttaa pääsyä henkilökohtaiseen ohjaukseen - tavoitteena turvata pääsy oikea-aikaisiin toimenpiteisiin - ALPO:n julkaisu: Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen (TEM, Työ ja yrittäjyys 5/2014)

6 3. Alkukartoitus (9-10 ) työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville Kunta tai TE -toimisto arvioi alustavasti työllistymis-, opiskeluja muut kotoutumisvalmiudet Alkukartoitukseen perustuen viranomainen arvioi tarpeen kotoutumissuunnitelmaan (11 ) 570/2011 Valtioneuvoston asetus alkukartoituksesta 571/2011 Valtioneuvoston asetus kustannusten korvauksesta

7 OHJE: - TE-toimisto käynnistää kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröitynyt työnhakijaksi - TE-toimisto voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan sitä tarvitsevan - Kartoitus on käynnistettävä kahden kuukauden kuluttua asiakkuuden alkamisesta tai pyynnön esittämisestä - ALPO:n julkaisu: Alkukartoituksen avuksi, esimerkkejä kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen hyvistä käytännöistä (TEM, Työ ja yrittäjyys 11/2012)

8 4. Kotoutumissuunnitelma tarpeen mukaisesti (11-18 ) Kunta tai TE -toimisto laativat yhdessä maahanmuuttajan kanssa Laaditaan aina työttömälle työnhakijalle tai toimeentulotuen saajalle sekä alaikäiselle ilman huoltajaa tulleelle ja oleskeluluvan saaneelle Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi. Kotoutumissuunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta ensimmäisen kotoutumissuunnitelman allekirjoittamisesta. Erityisiä toimenpiteitä tarvitseville voidaan laatia pitempikestoinenkin suunnitelma. Perhevapaa- sairaus- tms. aikaa ei sisällytetä tähän aikaan Perhekohtainen yhteensovitus, tarvittaessa alaikäisen oma kotoutumissuunnitelma Työmarkkinatuki ja toimeentulotuki kotoutumistukena, toimenpiteisiin osallistuminen kotoutumistuen edellytyksenä Maahanmuuttajan velvollisuus osallistua toimenpiteisiin, viranomaisten velvollisuus tarjota aktiivisesti toimenpiteitä määrärahojen rajoissa

9 - sovitaan koulutuksesta, työnhausta, työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja palveluista - tulee arvioida monialaisen yhteistyön palvelutarve - kotoutumissuunnitelman laatiminen on käynnistettävä kahden viikon kuluessa alkukartoituksesta - asiakas ohjattava hakeutumaan toimenpiteeseen viimeistään kuukauden kuluttua kotoutumissuunnitelman laatimisesta - kunta ja TE-toimisto yhdessä vastaavat toimenpiteiden ja palveluiden järjestämisestä - voidaan laatia paikallisia tai seudullisia yhteistyösopimuksia toimenpiteiden ja palveluiden järjestämisestä, jotta laissa säädetyt määräajat toteutuvat

10 - enimmäisajan päätyttyä kotoutumista tuetaan yleisten palvelujärjestelmien piirissä - järjestetään tarkoituksenmukaisia tukitoimenpiteitä - SEURANTA; kotoutumissuunnitelmaa tulee seurata ja arvioida vähintään kerran vuodessa ja pyydettäessä - ALAIKÄISEN KOTOUTUMISSUUNNITELMA; 17-vuotta täyttänyt nuori, joka on rekisteröitynyt työnhakijaksi, yhteensovitetaan muiden viranomaistahojen kanssa, huomioidaan alaikäisen edustajaa koskevat säännökset (KotoL luku 7) - PERHEEN KOTOUTUMISSUUNNITELMA; tarvittaessa, edellyttää kunnan ja työvoimaviranomaisen yhteistyötä

11 ALPO -Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen tukirakenne / Manner-Suomen ESR-ohjelma Vuosien aikana toteutettiin yhteensä 52 projektia eri puolilla Suomea kuntien, TE-toimistojen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden toimesta. ALPO-tukirakenteessa mukana olleiden projektien tavoitteena on ollut maahanmuuton alkuvaiheen palveluiden ja maahanmuuttajien kotoutumisen kehittäminen. ALPO-hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimien Osallisena Suomessa - Maahanmuuttajien koulutuksen kehittämishankkeen sekä työvoiman maahanmuuttoa edistävän MATTOhankkeen kanssa. ALPO-hanketta on toteutettu yhteistyössä myös Opetushallituksen AIKIS- Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus -hankkeen ja Opin Ovi - Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin kanssa.

12 Suomeen muuttavalle jaettava kotoutumislain tarkoittama suomalaisesta yhteiskunnasta kertova opas (Perustietoa Suomesta -opas) Maahanmuuttajien koulutuksen tietojärjestelmä (Koulutusportti) Kielitaidon lähtötasoarvioinnin ja testausten järjestelmä (Testipiste) Omakielisten neuvojien verkoston muodostaminen ja kouluttaminen Maahanmuuttajien neuvontapalveluiden asiakaskäyntirekisterin (ALPOrekisteri) kehittäminen ja käyttöönotto Toimijoiden työtä tukevat julkaisut Työllistymisen ja yrittäjyyden edistäminen

13

14

15 PALVELUMUOTOILU (service design) Palvelumuotoilu on systemaattinen tapa lähestyä palveluiden kehittämistä ja innovointia yhtä aikaa sekä analyyttisesti että intuitiivisesti. - Juha Tuulaniemi Palvelumuotoilu on uusi ja kehittyvä muotoilun osaamisala, jolla tarkoitetaan palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Palvelujen käyttäjä on suunnittelun keskipiste. - Mikko Koivisto

16 Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu maahanmuuttajien alkuvaiheen kotouttavissa palveluissa Eri maahanmuuttajaryhmillä on statuksestaan (EU, Pohjoismaat, 3. maa, puoliso, opiskelija, pakolainen, työntekijä) riippuen erilainen palvelupolku läpikäytävänään Ei riitä, että palvelupolun varrella olevat palvelut ovat yksinään korkealaatuisia, vaan myös kokonaisuuden (ts ohjautuminen palvelusta toiseen) täytyy olla käyttäjän näkökulmasta sujuvaa ja yhdenvertaista(ts. käyttäjälähtöisyys) Tämä edellyttää, että jokainen palveluntuottaja palvelupolun varrella hahmottaa paikkansa osana palvelupolkua, ja osaa ohjata maahanmuuttajaa palvelupolulla seuraavaan paikkaan vaikka maahanmuuttaja ei osaisi kysyä oikeita kysymyksiä

17 Mihin tarvitaan käyttäjälähtöistä muotoilua alkuvaiheen kotouttavissa palveluissa? Osaamiskeskuksen tavoite on visualisoida mm. ALPO:n tulokset käyttäjälähtöisiksi palvelupoluiksi eri maahanmuuttajaryhmille ja eri paikkakunnille. Tätä ei ole tehty kokonaisuudessaan vielä missään hankkeessa Eri maahanmuuttajastatuksilla tulleiden palvelupolkujen visualisoiminen tarkoittaa erilaisten polkujen kuvaamista käyttäjien näkökulmasta Eri maahanmuuttajastatuksilla tulleiden palvelupolut poikkeavat myös paikkakunnittain: hyvä visualisointi sisältää myös sen, mistä palvelua saa,milloin, ja mitä dokumentteja pitää olla mukana Käyttäjälähtöisten palvelupolkujen visualisointi paikkakunnittain auttaa palveluntarjoajia hahmottamaan omaa rooliaan sekä maahanmuuttajia löytämään palvelun

18 KIITOS! Yhteystiedot: Hannu-Pekka Huttunen Skype: hanhut

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Nakkilan kunnan kotouttamisohjelma Toimielin Käsitelty Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisällys JOHDANTO... 1 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ... 2 3. KOTOUTUMISEN TUKEMINEN ERI

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö Muutokset pähkinänkuoressa 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia Yksilölliset

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi 1 Taitto: Maura Tiuraniemi Kuvat: Halaten materiaalit

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA Liisa Laukkanen Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Kehittämishanke

Lisätiedot

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus

Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen. Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen Tiina Oikarinen Kotoutumista KAIKILLE! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus 1 Kotoutumista kaikille! Vammaiset maahanmuuttajat ja kotoutumiskoulutus Marjatta Kokkonen ja Tiina

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille

Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille Tervetuloa kuntaan! 1 Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille 2 Ok, katsotaanpa Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Alkuperäisen oppaan on koonnut Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke ja sitä on muokannut Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot