KIRKKONEUVOSTO 4/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO 4/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2015"

Transkriptio

1 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS sivu 10. Kynttilöiden muovikuorten jatkokäyttö/marja-leena Laitisen aloite Martti Lutherin uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhla/Hanna-Kaisa Taanilan aloite Vastuuryhmien toimivuus/jaakko Alamommon aloite Vastuuryhmien asettaminen Itsenäisyysjuhlatoimikunta Testamenttiosakkeen myynti Nuorisotyönohjaaja Juha Taanilan irtisanoutuminen Päällikkökokousten pöytäkirjat 1-3/ Lapsiasiahenkilön valinta Muut asiat Radio Dein kuuluvuus/kalervo Näykki Kirkon penkkien pehmusteet/jaakko Alamommo Kirkkopäivät/Hanna-Kaisa Taanila Yhteisvastuu/Hanna-Kaisa Taanila Tasaus-tapahtumat/Hanna-Kaisa Taanila Talouskatsaus Kanttorin valinta... 14

2 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) 10. Kynttilöiden muovikuorten jatkokäyttö/marja-leena Laitisen aloite Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston kokouksen toimeenpanopäätökset Marja-Leena Laitinen jätti yhdessä 16 muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa aloitteen. Aloite kirkkovaltuustolle Joulun aikaan kertyy haudoille paljon muovikynttiläkuoria, jotka päätyvät jätteisiin. Turun ja Kaarinan hautausmailla on kerätty partiolaisten toimesta muovikuoret pois heti joulun jälkeen pilottikokeiluna. Muovikuorten jatkokäytöstä tulee sopia etukäteen jätehuoltoyhtiön kanssa. Ehdotamme kohteliaimmin, että Kemin seurakunta käynnistää keskustelut jätehuoltoyhtiön kanssa olisiko mahdollista toteuttaa keräys myös Kemissä ja tulevana jouluna yhdessä yhdistysten kanssa. Kemissä Suuri vaaliliitto psta Allekirjoitukset lisätiedot: Esitys taljo: Kirkkoneuvosto antaa aloitteen talousjohtajan valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto Talousjohtaja on ollut sähköpostitse yhteydessä Perämeren Jätehuolto Oy:n toimitusjohtajaan Tuija Ahrikkalaan ja saanut sähköpostitse vastauksen, jossa hän vastaa esitykseen kynttiläjätteen keräyksestä näin: Hei ja kiitos yhteydenotostanne. Mukava kuulla, että teillä on tällaiseen asiaan kiinnitetty huomiota. Muovikynttiläkuoret luetaan ns. muovipakkauksiin. Niiden kierrättämisvastuu on siirtymässä kunnilta ns. tuottajavastuuseen. Se tarkoittaa, että muovipakkauksia valmistavat, maahantuovat tai myyvät yritykset ovat vastuussa niiden kierrättämisestä. He perivät tuotteita myydessään niistä ns. kierrätysmaksun, jolla tulevan uuden keräysjärjestelmän kulut katetaan. Pohjoisessa keräyspisteverkosto tulee olemaan hyvin nimellinen (ovat luvanneet alustavasti yhden pisteen Kemiin ja yhden Tornioon), mutta kunnilla on halutessaan oikeus täydentää verkostoa omilla pisteillä. Odotamme parhaillaan muovipakkaustuottajien edustajaa meille neuvottelemaan, miten meidän alueella muovinkeräys tullaan järjestämään. Yhteydenottonne tuli oikein hyvään aikaan. Voimme ottaa tämänkin asian neuvotteluissa mukaan ja selvitellä, miten se olisi yhteistyössä järjestettävissä ja millaisia kuluja siitä aiheutuisi. Muovikynttilänkuoret ovat vuoden 2014 alusta lukien kuitenkin jo tulleet energiana hyödynnetyksi, koska ne kuluvat sekajätteeseen ja kuljetetaan Ouluun ekovoimalaitokseen. Eivät onneksi enää tule

3 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) haudatuksi kaatopaikalle. Toisaalta niitä syntyy kerrallaan ja sesonkiluonteisesti paljon ja todennäköisesti lajittelu tuottaisi hyvin tasalaatuista ja helposti uusioaineena hyödynnettävää muovia. Asiaa kannattaa ilman muuta meidän selvittää. Yhteistyöterveisin Tuija Ahrikkala Esitys taljo: Vastauksena kirkkovaltuustoaloitteeseen kirkkoneuvosto toteaa, että kynttiläjäteasian järjestämiseen yhdessä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa palataan sen jälkeen kun Perämeren Jätehuolto Oy on saanut omat neuvottelunsa muovipakkaustuottajien kanssa suoritettua ja asiaa siellä on selvitetty.

4 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) 11. Martti Lutherin uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhla/Hanna-Kaisa Taanilan aloite Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston toimeenpanopäätökset Hanna-Kaisa Taanila jätti yhdessä 16 muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa aloitteen. Kirkkovaltuusto ALOITE Uskonpuhdistuksen juhlavuosi lähestyy! Vuonna 2017 vietämme kirkossamme Martti Lutherin Reformaation, Uskonpuhdistuksen 500 vuotista juhlaa. Tämä juhlava vuosi osuu meille, meidän aikaamme! Millä tavalla Kemin Seurakunnassa sitä vietetään? Miten valmistaudumme omassa kotiseurakunnassamme Lutherin reformaation juhlavuoteen? Esitän tätä suurta ja arvokasta juhlavuotta varten perustettavaksi Reformaatio-, Uskonpuhdistustyöryhmä, jotta suunnittelu pääsee hyvissä ajoin käyntiin. Kemissä Hanna-Kaisa Taanila allekirjoitukset Esitys khra: Kirkkoneuvosto antaa aloitteen kirkkoherran valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto Esitys khra: Kirkkoneuvosto päättää perustaa uskonpuhdistuksen 500- vuotisjuhlatoimikunnan. Kirkkoneuvosto valitsee kaksi luottamushenkilöä juhlavuoden valmistelutoimikuntaan. Työntekijöiden edustajiksi toimikuntaan kirkkoneuvosto nimeää kirkkoherran ja vastaavan kanttorin. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvosto päätti asettaa uskonpuhdistuksen 500- vuotisjuhlatoimikunnan. Toimikuntaan valittiin Hanna-Kaisa Taanila ja Eine Kemppainen sekä työntekijöiden edustajina vastaava kanttori sekä kirkkoherra. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

5 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) 12. Vastuuryhmien toimivuus/jaakko Alamommon aloite Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston toimeenpanopäätökset Jaakko Alamommo jätti yhdessä kahdeksan muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa aloitteen. Aloite Kemin Kirkkokansan Työväenyhdistys ry:n valtuustoryhmä aloitteena esittää, että kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvostolle tehtäväksi selvittää uuden hallintomallin toimivuus vastuuryhmien osalta. Samalla toimivuustaso aiempien piirineuvostojen osallistumis aktiivisuuteen nähden. Kemissä Kemin Kirkkokansan Työväenyhdistys ry;n valtuustoryhmä. Allekirjoitukset Esitys taljo: Kirkkoneuvosto antaa aloitteen kirkkoherran valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto Taustaa vastuuryhmistä Vuoden 2013 alusta Kemin seurakuntaan perutettiin viisi vastuuryhmää: hallinto ja talous julistus kasvatus lähetys palvelu Nämä vastuuryhmät korvasivat entiset vanhat johtokunnat ja piirineuvostot. Tällä uudistuksella pyrittiin parantamaan toimintaedellytyksiä, tekemään seurakuntatyöstä työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille entistä mielekkäämpää. Tärkeänä tavoitteena vastuuryhmissä nähtiin luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja seurakuntalaisten kohtaamisen ja vuorovaikutuksen lisääminen, seurakuntalaisten äänen kuulluksi tuleminen toiminnassa. Vastuuryhmät antavat työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille kohtaamispaikan, joissa yhdessä voidaan suunnitella, visioida ja ottaa vastuuta, näin seurakuntala isten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet seurakunnassa voivat kasvaa. Valtuusto aloitteessa halutaan selvittää uusien vastuuryhmien toimivuutta Ja samalla verrata toimivuustasoa aiempien piirineuvostojen osallistumisaktiivisuuteen nähden. Lähtökohta vanhojen johtokuntien ja piirineuvostojen muuttamiseksi uusiksi vastuuryhmiksi oli havahtuminen muutoksen tarpeeseen. Vanhojen johtokuntien työskentelyä ei pidetty mielekkäänä. Osa johtokunnista kokoontui kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa käsiteltiin

6 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) minimissään toimintasuunnitelma ja toimintakertomus eikä paljon muuta. Tällainen asioiden käsittely ei ollut luottamushenkilöille eikä työntekijöille mielekästä. Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että osa johtokunnista kyllä kokoontui useammin, koska toisissa johtokunnissa työmuotojen käytännönasioita tuli johtokunnan käsittelyyn luontojaan enemmän. Sama kaksijakoisuus koski myös piirineuvostoja, toiset piirineuvostot kokoontuivat vuoden aikana useastikin, ja toiset harvemmin. Toisiin piirineuvostojen kokouksiin oli vaikeuksia saada kokousedustajia paikalle, toisissa se onnistui paremmin. Tärkeää piirineuvostotyöskentelyssä on huomata se, että suurin osa piirinalueella tapahtuneesta seurakuntatoiminnasta oli työmuotojen suunnittelemaa ja toteuttamaa ja tämä käytäntö on jatkunut edelleen seurakunnan eri alueilla vastuuryhmienkin aikana. Lisäksi jokaisella alueella on säilytetty vuosikierrossa sellaiset tapahtumat, jotka on koettu ajansaatossa tärkeiksi. Uusien vastuuryhmien tarkastelua: Mitä hyvää ja mitä kehittämistarvetta? Mitä hyvää? Vastuuryhmät ovat onnistuneet luomaan uudenlaista toimintakulttuuria. Vastuuryhmissä on pystytty enemmän ja avoimemmin keskustelemaan kuin johtokunnissa. Siinä tärkeässä tavoitteessa, että työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset kohtaavat ja yhdessä suunnittelevat ja ideoivat on myöskin onnistuttu. Mitä kehittämistä? Vastuuryhmille ei kirkossa ole ohje- ja johtosääntöjä. Tämä seikka on tuonut vastuuryhmien toimintaan epävarmuutta. Vastuuryhmät toimivat kirkkoneuvoston alaisuudessa ja ne kaipaavat toimintaansa selkeyttämistä. Uuden valtuustokauden vastuuryhmiä muutetaan entisiin verrattuna siten, että jokaisessa vastuuryhmässä on viisi luottamushenkilöä ja kussakin vastuuryhmässä on myös kirkkoneuvoston jäsen. Näin yhteys kirkkoneuvoston ja vastuuryhmän välillä on hyvä. Uusissa vastuuryhmissä työntekijöiden osuus putoaa kuudesta jäsenestä kolmeen. Työntekijä toimii vastuuryhmän vetäjänä ja muistionpitäjänä. Vastuuryhmä voi toki pyytää kokouksiinsa muitakin työntekijöitä, esimerkiksi silloin kun vastuuryhmässä käsitellään kyseisen työntekijän toimeen kuuluvia asioita. Vastuuryhmän koollekutsumisesta vastaa vastuuryhmän vetäjä. Koollekutsumisessa olisi hyvä mainita kokouksessa käsiteltävät asiat, mutta varsinaista esityslistaa ei etukäteen tarvitse jäsenille lähettää. Joissakin edellisissä vastuuryhmissä oli ongelmana se, että luottamushenkilöt osallistuivat huonosti kokouksiin. Yksi avain kysymys vastuuryhmien toimivuuden kannalta onkin tulevaisuudessa se, onko uusiin vastuuryhmiin saatu nimettyä sellaisia jäseniä, jotka kokevat vastuuryhmässä työskentelyn tärkeäksi ja mielekkääksi. Esitys khra: Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle kirkkoherran selvityksen vastauksena kirkkovaltuustoaloitteeseen.

7 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) 13. Vastuuryhmien asettaminen kokoontunut työntekijäkokous on tehnyt esityksen vastuuryhmien työntekijäedustuksesta: Julistus: Aki Tyni, Tuomas Tölli ja ryhmän vetäjä Tapio Karjula Kasvatus: Tuomas Tölli, Virpi Ahonen ja ryhmän vetäjä John Bäckström Lähetys: Jani Koivusalo, Virpi Ahonen ja ryhmän vetäjä Oili Tuovinen Palvelu: Lilli Alapiessa, Tapio Karjula ja ryhmän vetäjä Teija Jestilä. Luottamushenkilöiden edustuksesta on valtuustoryhmien edustajat Matti Päkkilä ja Arvi Uusitalo tehneet esityksen kirkkoneuvostolle. Julistus: Merja Alm, Aapo Järvimäki, Inkeri Lammassaari ja Reijo Lohi. Kasvatus: Susanna Klemettinen, Kaisu Liiten, Kati Tervo ja Hanna Tölli Lähetys: Sirpa Alapalosaari, Mervi Anttila, Kirsti Jaakkola, Elsi Lukkari. Palvelu: Anna-Maija Alaruikka, Pirkko Leskio, Raili Ranta ja Rauha Rötkönen. Hallinnon vastuuryhmään esitetään valittavaksi puheenjohtajisto, kirkkoherra, talousjohtaja ja taloussihteeri Esitys khra: Kirkkoneuvosto päättää asettaa vastuuryhmät esitysten mukaisesti sekä nimeää kirkkoneuvoston edustajat vastuuryhmiin. Kirkkoneuvosto päätti asettaa vastuuryhmät: Julistus Julistus: Merja Alm, Aapo Järvimäki, Inkeri Lammassaari, Reijo Lohi, Aki Tyni, Tuomas Tölli ja ryhmän vetäjä Tapio Karjula. Kirkkoneuvoston edustaja Jaakko Alamommo. Kasvatus Susanna Klemettinen, Kaisu Liiten, Kati Tervo, Hanna Tölli, Tuomas Tölli, Virpi Ahonen ja ryhmän vetäjä John Bäckström. Kirkkoneuvoston edustaja Sisko Korrensalo. Lähetys Sirpa Alapalosaari, Mervi Anttila, Kirsti Jaakkola, Elsi Lukkari, Jani Koivusalo, Virpi Ahonen ja ryhmän vetäjä Oili Tuovinen. Kirkkoneuvoston edustaja Kalervo Näykki. Palvelu Anna-Maija Alaruikka, Pirkko Leskio, Raili Ranta, Rauha Rötkönen, Lilli Alapiessa, Tapio Karjula ja ryhmän vetäjä Teija Jestilä. Kirkkoneuvoston edustaja Juha Puro. Hallinnon vastuuryhmään valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arvi Uusitalo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Eine Kemppainen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Taanila, Markku Korpela, Ulla Koskela ja ryhmän vetäjä Matti Aho.

8 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) 14. Itsenäisyysjuhlatoimikunta Kemin kaupunginhallitus on asettanut itsenäisyysjuhlatoimikunnan ja on esittänyt seurakunnalle pyynnön nimetä edustajat toimikuntaan. KH Esitys Päkkilä Matti, pj. Tervonen-Aho Anutiina, siht. Juntunen Jouko Kumpumäki Helena Jestilä Teija Järvelä Rainer Vilèn Jukka Sonntag Ritva, srk:n edustaja Korpela Markku, srk:n edustaja Muranen Matti, veteraanijärj. ed. Päkkilä Matti, pj. Tervonen-Aho Anutiina, siht. Juntunen Jouko Kumpumäki Helena Jestilä Teija Järvelä Rainer Vilèn Jukka srk:n edustaja, nimetään ilmoituksen mukaan srk:n edustaja, nimetään ilmoituksen mukaan Muranen Matti, veteraanijärj. ed. Esitys khra: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajat itsenäisyysjuhlatoimikuntaan. Itsenäisyysjuhlatoimikunnan seurakunnan edustajiksi valittiin Kalervo Näykki ja kirkkoherra Markku Korpela.

9 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) 15. Testamenttiosakkeen myynti Kirkkoneuvosto Kemin seurakunnan diakoniatyö on saanut Sinikka Hjerppen testamenttaamaa omaisuutta. Pesänselvitys on valmistunut joulukuussa Vuoden 2013 taseeseen testamentin arvo on kirkkohallituksen ja tilintarkastajan ohjeen mukaan kirjattu seuraavasti. Hjerppen testamentti Arvo Rahavarat ,01 Asunto-osake ,00 Sijoitustalletus ,66 Pörssiosakkeet 8 845,02 Yhteensä ,69 Testamenttilahjoitukseen sisältyy As Oy Kemin Möylynkarin asunto-osake. Diakoniatyöstä vastaava Teija Jestilä on esittänyt talousjohtajalle kyseisen asunto-osakkeen myyntiä, koska diakonian perustehtävään ei kuulu vuokraustoiminta. Asunto-osakkeen myynnistä saadut varat siirrettäisiin perustettavaan Hjerppen testamenttirahastoon käytettäväksi oman seurakunnan vanhustyöhön. Testamenttiin sisältyy myös Nordea Capital sijoitustalletus. Talletus on edelleen Sinikka Hjerppen kuolinpesän nimissä, koska yksityishenkilön nimissä tehtyä talletusta ei ole voinut aikaisemmin siirtää y-tunnuksen omaavalle yhteisölle (seurakunnalle). Sijoituksen haltijana on ollut tähän saakka ollut Kemin seurakunta. Nyt talletuksen tekemisestä on kulunut sen verran aikaa, että talletus voidaan siirtää Kemin seurakunnan nimiin. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostolla on oikeus päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää. Molemmat testamentin erät ovat irtainta omaisuutta, joten kirkkoneuvosto voi tehdä päätöksen niiden käytöstä. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto päättää, että As Oy Kemin Möylynkarin asunto-osake myydään. Asunnosta tehdyn ostotarjouksen hyväksyy tai hylkää kirkkoneuvosto. Asuntokaupasta saadut rahat lisätään testamentin rahavaroihin. Kirkkoneuvosto päättää, että Nordea Capital sijoitustalletus siirretään Kemin seurakunnan nimiin samanlaisena sijoitustalletuksena. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Matti Ahon siirtämään sijoitustalletuksen Kemin seurakunnan nimiin. Asunto-osakkeen myynnin ja sijoitustalletuksen Kemin seurakunnan nimiin siirron jälkeen Sinikka Hjerppen testamentista laaditaan säännöt, jotka viedään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

10 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) Kirkkoneuvosto Kemin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan myydä As Oy Kemin Möylynkarin asunto-osakkeen ja että asunnon kauppahinnasta tehdyn ostotarjouksen hyväksyy tai hylkää kirkkoneuvosto. Asunto-osake on ollut myynnissä Osuuspankkien Kiinteistövälitys Oy:n kautta siitä lähtien. Asuntoa on esitelty mutta vakavasti otettavia tarjouksia ei ole tähän mennessä saatu. Nyt ostajaehdokas on tehnyt useiden tarjousten ja vastatarjouksen jälkeen tarjouksen, jossa hän olisi valmis ostamaan As Oy Möylynkarin osakkeet nrot hintaan (viisikymmentätuhatta) euroa. Myynnistä Kemin seurakunnan diakoniatyö saisi velattoman hinnan n euroa lisättäväksi Hjerppen testamentin rahavaroihin. Diakoniatyöstä vastaava Teija Jestilä on perustellut osakkeen myyntiä seuraavasti: KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PERINTÖOSAKKEEN MYYMINEN Esitän, että diakoniatyön perinnöksi saama asunto-osake, Pohjoisrantakatu 22, myydään esitetyn tarjouksen perusteella. Lisäksi esitän, että saatu myyntitulo lisätään Hjerpen testamenttivaroihin ja käytetään diakoniatyön vanhustyöhön testamenttisäännön mukaisesti. Mielestäni asunto-osake on mielekkäämpää myydä kuin tehdä siihen remontti ja alkaa vuokrata sitä. Teija Jestilä diakoniatyöstä vastaava Esitys taljo: Kirkkoneuvosto päättää myydä As Oy Kemin Möylynkarin osakkeet nrot Risto Laukkaselle hänen tekemänsä tarjouksen, (viisikymmentätuhatta) euroa, mukaisesti. Kauppahinnasta Kemin seurakunnan diakoniatyölle tuloutuvat varat talletetaan Hjerpen testamentin rahavaroihin Kemin seudun osuuspankkiin. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Matti Ahon allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiapaperit.

11 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) 16. Nuorisotyönohjaaja Juha Taanilan irtisanoutuminen Nuorisotyönohjaaja Juha Taanila on kirkkoneuvoston myöntämällä virkavapaalla saakka. Esitys khra: Kirkkoneuvosto myöntää Juha Taanilalle eron nuorisotyönohjaajan virasta lähtien.

12 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) 17. Päällikkökokousten pöytäkirjat 1-3/2015 Pöytäkirjat on nähtävillä kokouksessa. 1. Papiston työnjako 2. Tilankäyttöanomus 3. Oppilaitostyöntekijöiden aluefoorumi 4. Vuosiloma/Rimpiläinen Päivi 5. Vuosiloma/Voutilainen Eija 6. Koulutus ja vuosiloma/voutilainen Eija 7. Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus 8. Lastentyönohjaajan sijaisuus 9. Kirkkomusiikkipäivät/Niemelä Elias 10. Vuosisidonnainen palkanosa 11. Siivoojan tehtävät 12. Työloma/Hänninen Riitta 13. Virkavapaa/Kulju Kaisa 14. Leirityöaikahyvitys/Lääkkö Pirjo-Minna 15. Kanttorin viran hakijoiden haastattelut 16. ei julkinen 17. Vuosiloma/Hänninen Riitta 18. Koulutus/Laitila Minna Esitys khra: Merkitään tiedoksi.

13 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) 18. Lapsiasiahenkilön valinta Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita. Tavoitteena on tarkastella päätöksentekoa lapsen ja nuoren näkökulmasta ja pyrkiä löytämään heidän hyvinvointinsa kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Se toimii myös suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. LAVA:n tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa. Lapsivaikutusten arviointia tehdään jo monessa seurakunnassa. Se on parhaimmillaan osa seurakunnan normaalia päätöksentekoprosessia ja kuuluu näin sekä työntekijöille että luottamushenkilöille. Useisiin seurakuntiin on nimetty erikseen ns. lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä. evl.fi Seurakunnan lapsiasiahenkilönä on ollut nuorisotyönohjaaja Virpi Ahosen ohella kirkkoneuvoston valitsema Laura Kuismanen. Esitys khra: Kirkkoneuvosto valitsee lapsiasiahenkilön Laura Kuismasen tilalle. Kirkkoneuvosto valitsi lapsiasiahenkilöksi Anne Rahikaisen.

14 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) 19. Muut asiat 1. Radio Dein kuuluvuus/kalervo Näykki Kalervo Näykki toi esille Radio Dein kuuluvuusongelmat Kemissä. 2. Kirkon penkkien pehmusteet/jaakko Alamommo Jaakko Alamommo otti esille, että joissakin kirkoissa on käytössä kirkon penkeissä irrallisia pehmusteita. Päätettiin, että Kemin kirkkoon hankitaan koekäyttöön pehmusteita. 3. Kirkkopäivät/Hanna-Kaisa Taanila Hanna-Kaisa Taanila kysyi toukokuussa Kouvolassa Kirkkopäiville osallistumisesta. Todettiin, että osallistumista ei ole mukana toimintasuunnitelmassa, joten esimerkiksi majoitusvarauksia ei ole enää mahdollista saada Kouvolasta. 4. Yhteisvastuu/Hanna-Kaisa Taanila Hanna-Kaisa Taanila kiitti järjestetystä Yhteisvastuu-konsertista. Taanila toivoi laajaa osallistumista luottamushenkilöiltä tuleviin Yhteisvastuu-tapahtumiin. 5. Tasaus-tapahtumat/Hanna-Kaisa Taanila 6. Talouskatsaus 7. Kanttorin valinta Hanna-Kaisa Taanila kysyi onko seurakunnassa tulossa Tasauskampanjaan liittyviä tapahtumia. Talousjohtaja kertoi lyhyesti viime vuoden tilinpäätöksestä. Käyttötalous on toteutunut lähes budjetoidun mukaisesti. Verotuloja saatiin vähemmän kuin mitä budjetoitu. Tilinpäätöksen alijäämää on 37 tuhatta. Kuluvan vuoden tilanteesta talousjohtaja totesi, että verotuloja on saatu 70 tuhatta vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kirkkoherra antoi tiedoksi, että kirkkoneuvoston tekemästä kanttorin valinnasta on jätetty oikaisuvaatimus.

15 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (15) Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville taloustoimistoon Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Veisattiin virsi 548.

KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2.

KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2. KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12.2. sivu 1. Peurasaaren hautausmaan huoltorakennus... 2 2. Maalämpötarjous Paattionlehdon kappelista... 3 3. Sinikka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 21.1.2015

KIRKKONEUVOSTO 1/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 21.1.2015 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 21.1.2015 sivu 1. Kirkkoneuvoston sihteeri... 2 2. Kirkkoneuvoston ohjesääntö... 3 3. Kirkkovaltuuston 14.1.2015 toimeenpanopäätökset...

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 sivu 12. Viranhaltijoiden palkanmaksupäivä... 2 13. Kemin seurakunnan asunto-osakkeiden vuokrasopimukset...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot