Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote"

Transkriptio

1 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Ministeri Hyssälä ja työhyvinvointi 3 Tule-ergonomiaa näyttöpäätetyöhön 4 Esteettömyys on ihmisoikeus 8 Työpaikoilla otetaan paljon tule-riskejä 10 Sari Kaasinen ja tule-remontti 12 Turvallinen koti 14

2 PÄÄKIRJOITUS Tule-terveys ja työhyvinvointi HYVÄ LUKIJA, T ule-terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen kannattaa panostaa fyysisestä työympäristöstä ja työvälineistä huolehtimalla. Työympäristön esteettömyys, hyvä ergonomia ja työtapoihin liittyvä koulutus ylläpitävät tule-terveyttä ja ehkäisevät tapaturmia. Työntekijöiden kannustaminen kaikenlaiseen liikuntaan ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen on jo monessa organisaatiossa tuttu käytäntö. Liikunta on perinteisintä tyky-toimintaa. Toisissa organisaatioissa taukojumpat ovat jo arkea, kun taas toisissa jumppaa vasta viritetään tavaksi ensi kertaa tai uudestaan. Puulaaki-pelit, harrastuskerhot ja liikuntasetelit innostavat osaltaan työntekijöitä fyysisiin harrastuksiin ja kunnon parantamiseen. Valinnan vapautta riittää. Tuttu, mutta harmillinen oireilu Tule-oireilu, vaikkapa hiirikäsioireet, ovat tuttuja itse kullekin, olimmepa sitten valko- tai sinikaulustyöntekijöitä. Tule-oireilun pitkittyessä siihen pitää puuttua. Työterveyshuollon asiantuntijoiden tarjoama ohjaus ja neuvonta, ergonomian arviointi ja parantaminen auttavat useimmiten ratkaisemaan tilanteen. Työnantajan kanssa on hyvä sopia työjärjestelyistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työterveyteen keskittyvissä verkostoneuvottelussa työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto kokoontuvat keskustelemaan mahdollisista rajoitteista työntekijän työssä. Neuvottelun tavoitteena on aina työntekijän ja työnantajan kannalta sopivan ratkaisun löytäminen ja siitä sopiminen. Verkostoneuvottelut ovat yksi tämän päivän hittituotteista työterveyshuollossa. Vuoden 2008 alusta TULES10+ -tiedote muuttuu ainoastaan sähköisenä julkaistavaksi. Lähettämällä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen varmistat tiedotteen lähettämisen sinulle jatkossakin. Hoitosuunnitelma jäsentää tilannetta Kun tule-sairaus vaikeuttaa työssä selviytymistä, tarvitaan hoitosuunnitelman lisäksi yhdessä laadittu kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmassa määritetään lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus. Tiedämme, että alaselkäkivussa jo kuuden viikon sairauspoissaolo vaikeuttaa työhön paluuta ja puolen vuoden päästä työhön paluu saattaa olla jo uhattuna. Viimeistään tässä vaiheessa tarvitaan asianmukaista kuntoutusta. Tule-sairauksista kärsiviä työntekijöitä ei tule jättää ilman tukea ja seurantaa. Työpaikan on syytä olla kuntoutusprosessissa mukana. Useinkaan pelkällä kuntoutuksella ei saavuteta hyviä tuloksia, mikäli itse työn tai työpaikan suhteen ei tapahdu muutosta. Työtovereiden ja esimiehen rohkaiseva ja myönteinen asenne varmistavat osaltaan sairaskertomuksen muuttumisen menestyskertomukseksi. Tässä tiedotteessa käsitellään tule-terveyttä, ikääntymistä, esteettömyyttä töissä, kotona ja asenteissa. Toivottavasti viihdytte tiedotteemme parissa. Anne Lamminpää LT, ylilääkäri Anne Lamminpää on tules-vuosikymmen-hankkeen toimintaa ohjaavan Tulesliigan jäsen. Hän edustaa liigassa Suomen Työterveyslääkäriyhdistystä. 2 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

3 MINISTERI LIISA HYSSÄLÄ: Lisää tule-hyvinvointia työpaikoille S osiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän mukaan tuki- ja liikuntaelinten kuormituksesta johtuvien sairauksien vähentäminen hyödyttää meitä kaikkia. Harva eurooppalainen säästyy työssään kolotukselta niska-hartiaseudussa tai selän alueella. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat EU:n yleisin työperäinen vaiva, esimerkiksi lähes neljännes kaikista jäsenmaiden työntekijöistä kärsii selkäkivuista, toteaa Hyssälä. Tästä syystä Euroopan unionin vuoden 2007 kampanjateemana on Keveyttä työhön. Kampanja keskittyy tule-terveyden edistämiseen työpaikoilla. Suomessa tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin syy ennenaikaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Meillä todetaan vuosittain vähän alle 5000 uutta ammattitautia, joista noin 30 prosenttia on erilaisia tule-sairauksia. Vuonna 2005 Suomessa korvattiin noin 5,2 miljoonaa sairauspoissaolopäiviä tule-sairauksien perusteella. Huolestuttavaa on, että sairauspoissaoloissa on edelleen kasvava trendi, Hyssälä painottaa. Hyvät työolot ovat kilpailuvaltti Tulevaisuudessa on panostettava entistä enemmän työhyvinvoinnin edistämiseen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon, jotta työelämässä jaksetaan jatkaa pari vuotta kauemmin. Hyssälän mukaan uudessa hallitusohjelmassa työelämän kehittämisen yhtenä tärkeänä menestystekijänä on työhyvinvointi. Hyvät työolot parantavat tuottavuutta ja ovat siksi tärkeä kilpailutekijä. Tuki- ja liikuntaelinten kuormituksen ja sairauksien ehkäisyllä on tässä merkitystä, Hyssälä sanoo. Päävastuu työolojen kehittämisessä on työpaikoilla. Työkuormitukseen liittyvien riskien torjumiseksi työpaikat ovat ensisijainen kohde. Toivon, että kaikki lähtevät innolla mukaan työhyvinvoinnin edistämiseen. Se on niin työnantajan, työntekijän kuin yhteiskunnan edun mukaista, Hyssälä korostaa. Työelämän laadullinen kehittäminen, mukaan lukien työterveys ja -turvallisuus, on yksi Suomen tulevaisuuden menestymisen kulmakivistä. Tietoisuus työssä uhkaavista terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista tekijöistä ja niiden ehkäisystä on osa kaikkien ammattitaitoa. Yhdessä toimien voimme edistää tuki- ja liikuntaelinten hyvinvointia ja hallita niin työssä kuin vapaa-aikanakin esiin tulevia riskejä, totesi Hyssälä. Liisa Hyssälä toivoo, että työntekijöiden tule-terveyteen kiinnitetään huomiota osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Eurooppa kampanjoi vuonna 2007 tule-terveyden puolesta. Keveyttä työhön -kampanjaa ohjaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto yhteistyössä kaikkien EU-maiden kanssa. Suomessa yhteistyökumppanina toimii sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto yhteistyössä Suomen TULE ry:n ja Suomen Ergonomiayhdistyksen kanssa. 3 VALTIONEUVOSTO

4 FAKTAA TULE-ERGONOMIASTA KOHTUULLISESTA ERGONOMIASTA VIELÄ PAREMMAKSI Tutkimus interventioista tietokonetyössä T ietokoneen käyttäjillä on paljon tule-oireita. Erikoistutkija Ritva Ketola Työterveyslaitokselta teki tutkimuksen, jossa verrattiin erilaisten ergonomiaohjausmallien vaikutusta näyttöpäätetyöntekijöiden tule-vaivoihin. Tutkimukseen osallistui 109 Espoon kaupungin toimistotyöntekijää. Ketolan mukaan tutkimuksessa perehdyttiin työntekijöiden liikuntaelinten kipuihin ja epämukavuuden tuntemuksiin. Lisäksi tutkittiin mitkä toimistotyön tekijät ja työpisteiden ominaisuudet ovat yhteydessä niskahartiaseudun ja yläraajojen rasittuneisuuteen ja oireisiin, Ketola sanoo. Työntekijäjoukko jaettiin kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä työpisteiden ergonomiaa korjattiin kahden työfysioterapeutin opastuksella. Työntekijöitä innostettiin osallistumaan työpisteensä uudelleensuunnitteluun, ja he saivat myös henkilökohtaista ohjausta työasennoista. Ohjaukseen ja keskusteluun meni keskimäärin kaksi tuntia. Toinen ryhmä osallistui tunnin pituiseen koulutustilaisuuteen, jossa paneuduttiin ergonomiaan. Kolmas ryhmä toimi vertailuryhmänä. Ennen interventioiden aloittamista jokaisen henkilön työpiste kartoitettiin. Osallistujat täyttivät mukavuuspäiväkirjan, ja heidän tietokoneisiinsa asennettiin koneiden käyttömäärää seuraavat ohjelmat. Kaikki tutkimukseen osallistuneet työskentelivät näyttöpäätteellä yli neljä tuntia viikossa, Ketola kertoo. Kaikkien ryhmien jäsenille jaettiin sivun mittainen artikkeli, joka koski tule-vaivoja ja tietokonetyötä. Kahden kuukauden kuluttua interventioista tehtiin seurantamittaukset. Vuoden kuluttua mittaukset toistettiin. Ritva Ketola panostaa näyttöpääte-ergonomiaan. Havaitut muutokset Tutkimuksen aikana ensimmäisessä ryhmässä olleiden työpisteissä oli kiinnitetty huomiota näyttöruudun ja näppäimistön korkeuteen. Lisäksi työpisteisiin oli hankittu ranne- ja kyynärtukia. Työtuolin säätöjä ja hiiren paikan muutoksia oli tehty kaikissa kolmessa ryhmässä. Ensimmäisessä ryhmässä 22 henkilöä ja toisessa ryhmässä yksi henkilö ilmoitti intervention aikana tehdyn ergonomiaohjauksen vaikuttaneen muutoksiin. Kukaan ei ilmoittanut jaetun artikkelin vaikuttaneen työpisteessä tapahtuneeseen muutokseen. Suurin osa ei edes muistanut saaneessa artikkelia. Ensimmäisessä, yksilöllistä ergonomiaohjausta saaneiden, ryhmässä oli vähemmän rasittuneisuuden ja kivun tunteita kuin kahdessa muussa ryhmässä olleilla, joskaan oireiden vähentyminen ei ollut tilastollisesti merkittävää. Voi olla, että kivun mittausmenetelmät olivat liian karkeita kuvaamaan muutoksia kevyen työn aiheuttaman epämukavuuden tunteessa. Voidaan kuitenkin päätellä, että ergonomiaohjaus edisti tässä tapauksessa kohtuullisen hyvän lähtökohdan muuttamista vieläkin paremmaksi, Ketola sanoo. Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että työterveyshuollon ergonomiaohjauksella voidaan lisätä työpisteiden ergonomisuutta. Ergonomiaohjauksella pystytään vähentämään tuki- ja liikuntaelimistön epämukavuuden tuntemuksia erityisesti hartioiden, niskan ja yläselän alueilla. Tarkemmin tutkimuksesta: Ketola R, Toivonen R, Takala E-P, Viikari-Juntura E. Ergonomiaintervention vaikuttavuus liikuntaelinten oireisiin tietokonetyössä. Työ ja ihminen 2006; 20(1): TYÖTERVEYSLAITOS 4 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

5 Nuoren tule-kivut vähenevät kunnon kalusteilla V iime vuosina tule-vaivat ovat yleistyneet suomalaisnuorilla. Niska-hartiaseudun ja alaselän kivut ovat nuorilla tavallisia. Erityisesti tytöillä niska-hartiakipuja on aiempaa enemmän. Tule-kivut voivat olla yhteydessä lihaskunnon heikkenemiseen, pitkäaikaiseen istumiseen koulussa sekä television katselun ja tietokoneen käytön aiheuttamaan selän kuormittamattomuuteen. Alaselkäkivut yleistyvät iän myötä ja murrosiässä ne ovat usein jo toistuvia. Hyvinvoinnin lisäännyttyä nuoret ovat sukupolvesta toiseen kasvaneet hieman pidemmiksi kuin vanhempansa. Pituuskin voi aiheuttaa tule-oireita. Reijo Koskelon lääketieteen alaan kuuluvan väitöstutkimuksen mukaan matalat pöydät ja tuolit huonontavat nuorten työskentelyergonomiaa ja voivat häiritä kasvavan nuoren ryhdin kehitystä. Lihasten väsyminen, jännittyminen ja kipeytyminen voivat heikentää koulutyön tarkkuutta. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää säädettävien työpöytien ja tuolien pitkäaikaista vaikutusta lukiolaisten istuma- ja seisomaryhtiin, lihasjännitykseen ja päänsärkyyn sekä niska-hartiaseudun ja selän kipuihin, Koskelo sanoo. Tutkimuksen tulokset Seurantatutkimus kesti kaksi vuotta. Tutkimuksen interventioryhmän muodostivat viisitoista lukiolaista, joista tyttöjä oli kahdeksan ja poikia seitsemän. Verrokkiryhmässä oli sama määrä tyttöjä ja poikia. Tutkimuksen alkaessa sekä interventio- että verrokkiryhmään kuuluvien nuorten istumaryhti oli eteenpäin kumartunut. Seurannassa todettiin, että säädettäviä kalusteita käyttäneillä lukiolaisilla rintarangan kyfoosi eli köyryselkäisyys ja selkärangan skolioosi eli Reijo Koskelon mielestä ergonomisten kalusteiden lisäksi koulujen liikuntatunneilla tulisi lisätä lihaskuntoa ylläpitäviä harjoitteita ja urheilulajeja. Myös koulupäiviä rytmittävät säännölliset taukojumpat puoltaisivat paikkaansa. kieroselkäisyys vähenivät. Tutkimustuloksen mukaan ryhdin paraneminen jatkui interventioryhmässä myös kasvun päättymisen jälkeen, Koskelo selvittää. Säädettävät kalusteet voivat tutkitusti vähentää tule-oireita. Tutkimuksessa havaittiin, että niskahartiaseudun kivut, lanneselkäkivut ja päänsärky vähenivät, kun työpöytää ja tuolia voi säätää käyttäjälleen sopivaksi. 5 KUOPION YLIOPISTO Verrokkiryhmä koki perinteisen työpisteen epämukavaksi, koska pöydät ja tuolit olivat samankokoisia eikä niitä voinut säätää henkilön mittojen mukaan. Interventioryhmä koki säädettävät työpöydät ja tuolit hyviksi ja toimiviksi. Koskelon mukaan nuorten työskentelyergonomiaa tulisi parantaa ryhtivikojen, lihasjännityksen ja kipujen ehkäisemiseksi. TYÖTERVEYSLAITOKSEN VINKKEJÄ HIIRIKÄDEN OIREILUN ESTÄMISEEN: näppäimistö on yhtenäisellä pöytätasolla ja sitä voi siirrellä näppäimistön edessä on tilaa tukea ranteita hiiri ja hiirimatto ovat sopivia työntekijälle ja tehtävään työhön hiiren käyttötila on riittävä hiiri on mahdollisimman lähellä näppäimistön reunaa kädellä on riittävä tukipinta hiiren edessä ranne on suorana hiirtä käytettäessä työasento on hyvä, tuettu ja sitä voi vaihtaa Lisää mm. työergonomiasta: Tiedonvalitys/Tietokortit/

6 KESKIÖSSÄ Esteettömyys on tahdon asia Kirsti Pesolan mielestä esteettömyysosaamista tarvitaan kaikilla ammattialoilla. - Esteettömyyden sisäistäminen on yhtä tärkeää vahtimestareille, linja-autonkuljettajille, tuotesuunnittelijoille, hortonomeille kuin luokanopettajille tai sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Tämä tulisi huomioida jo koulutusta suunniteltaessa, Pesola sanoo. E steettömiä ympäristöjä osataan rakentaa, kun halutaan. Esimerkiksi suuret sairaalakompleksit ja kauppakeskukset on suunniteltu ja toteutettu niin, että niissä pääsee liikkumaan täysin esteettömästi. Rakennetun ympäristön tulee palvella käyttäjiään, eikä tehdä arjesta selviytymiskamppailua. Haasteita riittää ilman, että niitä tarvitsee rakentaa tarkoituksellisesti lisää. Asumisympäristöjä ja koteja suunniteltaessa tulisi huomioida väestön ikääntyminen ja iän tuomien tule-sairauksien aiheuttamat liikunta- ja toimintarajoitukset. Arkkitehti ja tekniikan lisensiaatti Kirsti Pesola työskentelee Invalidiliiton Esteettömyys-projektissa. Pesolan mukaan nykyisissä suunnittelu- ja rakentamismääräyksissä ja -ohjeissa on kattavasti määritelty liikunta- ja toimintaesteisyyden asettamat ehdot rakennetulle ympäristölle. Määräysten tavoitteena on luoda hyvä elinympäristö kaikille. Pesolasta on vaikea ymmärtää, että uusia rakennuksia rakennettaessa ei vieläkään automaattisesti kiinnitetä huomiota tilojen soveltuvuuteen ikääntyville ja toimintarajoitteisille ihmisille. Tämä voi johtua ajattelemattomuudesta, välinpitämättömyydestä tai rakennustyön huolimattomuudesta. Perusongelmana lienee se, ettei ymmärretä, miksi joku määräys on annettu. Kun asian vääntää rautalangasta, niin todetaan, että asia on täysin järkeen käypä. Vanhan rakennuskannan esteellisyyden voi ymmärtää, koska se on rakennettu aikana, jolloin ajateltiin, että ongelma on ihmisestä eikä ympäristöstä aiheutuva, Pesola sanoo. Kohtuullista esteettömyyttä Arkkitehti Kirsti Sivénin mielestä rakennusmääräysten tulkinta vaihtelee eri puolilla Suomea. Hän toivoo, että Suomessa noudatettaisiin yhdenmukaista linjaa esteettömyysmääräyksissä. Tällä hetkellä valtakunnalliset määräykset eivät edellytä, että pientalot pitää rakentaa esteettömiksi, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kuntien rakennusvalvonta vaatii sitä. Suunnittelijan pitää tarkistaa miten määräyksiä kullakin paikkakunnalla tulkitaan. Osittain ristiriitaisiin määräyksiin pitäisi löytää selkeitä ja yhteneväisiä tulkintoja, Sivén painottaa. Esteetön rakentaminen on Sivénille tuttua. Hän on muun muassa suunnitellut Invalidiliiton Esteettömyyden edistämisen suurena haasteena pitäisi olla apuvälineiden kehittäminen ja niiden mitoituksen ennakkoluuloton tutkiminen. Myös nostolaitteiden ja hissien kehittämistä asuinhuoneiden neliöistä, Sivén sanoo. Pientaloasunnoissa määräysten mukaiset esteettömät sisäänkäynnit ovat Sivénistä pulmallisia toteuttaa tasamaalla, koska rakentamismääräysten kosteudenhallintaa ja vedottomuutta koskevat vaatimukset on myös otettava huomioon. asumistar- Asunnon lattian on oltava vähintään 45 senttiä korkeammalla kuin mitä maanpinta on kolmen metrin etäisyydellä talosta. Tämä tasoero vaatii esteettömyysmääräysten mukaisilla kaltevuuksilla lepotasoineen noin 7 10 metriä tilaa. Rinnemaastojen ongelmat ovat sitten vielä oma lukunsa. Asuntojen esteettömät sisäänkäynnit suoraan ulkoa ovat usein ongelmallisia. Vaaditulla kynnyskorkeudella varustettuja ulko- ja parvekeovia ei tahdo vakiotuotannosta löytyä, koska niiden alareunaa ei saa vedottomaksi. Lumivarakin pitäisi asunnon ulko-ovelta löytyä, Sivén huomauttaa. Sivén korostaa, että esteettömyyskysymyksiä pitäisi käsitellä kohtuullistaen, maaston ja paikan ominaisuuksia kunnioittaen. yksilöllisiin peisiin sopiviksi tulisi kannattaa. Järvenpään koulutuskeskuksen asuntolan, jossa otettiin kaikki esteettömyyden ulottuvuudet huomioon asiakkaiden tarpeiden mukaan. Esteettömyys on hyvä asia. Julkisessa ympäristössä se on välttämätöntä ja yleensä määräysten mukaan toteutettavissa. Tilanne on haasteellinen asuntosuunnittelun puolella, missä tilamitoitus on niukempaa. Esteettömyyden kannalta väljä tilamitoitus olisi kannatettava asia, mutta kallis hintataso ohjaa asuntojen kokoa yhä pieneneviin tehoneliöiden suuntaan. Tällöin pesutilojen ja leveiden ovien tilantarve joudutaan ottamaan 6 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

7 Perusihmistä ei ole olemassa Esteettömyyden tulisi olla luonnollinen osa perussuunnittelutyötä aina kaavoitusta myöten. Silti vastalauseita esiintyy. On ikävä kuulla, että esteettömyysmääräysten takia asunnoissa olisi kosteusvauroita tai kodeista olisi tullut liian ahtaita, kun eteisja pesutiloja on jouduttu määräysten myötä kasvattamaan. Kritisoinnin sijaan pienasuntojen kokonaispinta-alaa tulisi kasvattaa eikä esimerkiksi suurentaa kylpyhuonetta makuuhuoneen kustannuksella. Jos taas esteettömässä rakennuksessa havaitaan kosteusvaurioita, syy ei ole esteettömyyden, vaan silloin suunnittelu- tai toteutusvaiheessa on tapahtunut virhe. Onhan Suomessa kautta aikojen rakennettu kellarillisiakin taloja ilman home- tai kosteusvaurioita. Muutenkin suunnittelussa tulisi sallia innovatiivisuuden ja luovuuden käyttö, sillä esteettömyyden käytännön toteuttaminen edellyttää vain ammattitaitoisuutta. Esteettömyys on myös esteettistä, kun niin vain halutaan, Pesola korostaa. Pesolasta on outoa, ettei Kun suurin sallittu kynnyskorkeus on 20 milliä, niin määräys myös merkitsee sitä kirjaimellisesti. Samoin luiskassa saa olla kallistusta tilanteesta riippuen enintään kahdeksan tai viisi prosenttia, eikä yhtään enempää - vaikka luiska olisi vain puolen metrin mittainen. kaikessa rakennussuunnittelussa ole lähtökohtana kaikille sopivuus. Mielestäni ei pitäisi suunnitella erikseen nuorille ja vanhoille, terveille ja sairaille tai vammattomille ja vammaisille, sillä tällainen ajattelu karsinoi ihmisiä, Pesola painottaa. Tule-sairauksia sairastavat tai ikääntyneet ihmiset eivät ole tasapäinen ryhmä, jonka tarpeet voisi yhteneväisesti määritellä. Ei ole olemassa tyyppivanhuksia eikä tyyppiratkaisuja. Ihminen voi olla pitkä tai lyhyt, oikea- tai vasenkätinen, lihava tai laiha. Käsi tai jalka joko nousee kepeästi tai ei nouse ehkä ollenkaan. Enemmän ympäristöltään edellyttäviä ihmisiä on tulevaisuudessa lisääntyvissä määrin, kotona, kaduilla, liikennevälineissä, kaupoissa, virastoissa ja työpaikoilla. Oleellista on ymmärtää esteettömyys kaikkien etuna. Se ei ole haitaksi kenellekään, Pesola muistuttaa. Millainen ympäristö sopii kaikille? Esteetön ympäristö tuo säästöjä, sillä esteiden poistaminen jälkeenpäin on kallista. Hyvin suunniteltu ympäristö vähentää apuvälineiden tai avustajan tarvetta. Toimiva ympäristö ei passivoi vaan lisää omatoimisuutta ja tasa-arvoisuutta sekä pienentää onnettomuusriskiä. Esteettömyys ei siis ole pelkkä kynnyskysymys, vaikka se on sitäkin. Parin sentin laillinen kynnys voi muodostua ylitsepääsemättömäksi esteeksi rollaattoria käyttävälle. Portaat ja tasoerot ovat edelleen suurimpia haasteita. Esteettömään suunnitteluun liittyvät myös valaistus-, väritys- ja kontrastiasiat, akustiikka, materiaalivalinnat, tekstin luettavuus ja tilojen käytön helppous. Nämä asiat on oivallettu hyvin kauppakeskusten ja markettien suunnittelussa. Mutta siellä onkin tavoitteena, että asiakkaat pystyisivät ostamaan mahdollisimman paljon ja kuljettamaan ostoksensa esteettä myymälän kassalta omalle autolleen, Pesola sanoo. Esteetön tai elinkaariasuminen ei tarkoita, että asunto olisi täynnä tukikaiteita ja että pihaportaikoissa olisi loputtoman pitkiä luiskia. Esteettömyys merkitsee vaivatonta sisäänpääsyä, väljyyttä, joustavuutta ja varautumista mahdollisiin muutoksiin. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi ruokakunnan kokoon, lasten kasvamiseen tai asukkaiden toimintakykyyn. Pyrkimyksenä on, että rakennukset ja ympäristö mahdollistavat asumisen ja elämisen kaikissa elämänvaiheissa. Ehkäpä väestön ikääntymisen myötä huomataan, että kyse on valtaväestön tarpeista eikä vammaisten erityisongelmasta, Pesola toivoo. ESTEETTÖMYYDEN ONGELMIA OVAT: Ulko- ja sisäportaat, ulkoportaiden kattamattomuus Liian jyrkät luiskat Tasoerot ja kynnykset Sisäänkäyntitasanteiden, tuulikaappien ja eteisten ahtaus Kulkuväylien kapeus Ovien ja lukkojen käytön raskaus Asuinhuoneiden koko, muoto ja kalustettavuus Wc- tai peseytymistilojen ahtaus ja toimintojen huono suunnittelu Lattiamateriaalien valinta, esimerkiksi materiaalin liukkaus Tukikaiteiden puuttuminen tai niiden väärä sijoituskorkeus ja muotoilu Käyttökytkinten ja pistorasioiden riittämättömyys ja sijoittelu Heikko tai häikäisevä valaistus, puuttuvat kontrastit Huono akustiikka Rakennusten ja ulkoalueiden liikkumisesteet Tapaturmariskit etenkin talviaikaan Lisätietoja: Hämeenlinnan asuntomessuilla mainostettiin muutamia näyttelykoteja esteettöminä. Kirsi Pesolan mukaan mallikodeissa ei oltu huomioitu esteetöntä sisäänpääsyä, vaikka kodit olivatkin melko esteettömiä sisältä. 7

8 NÄKÖKULMIA REA KONTTINEN Esteettömyys on ihmisoikeus Ihmisoikeusliitto on julkaissut Syrjintä Suomessa raportin. Juha-Pekka Konttinen kirjoitti raporttiin vammaisia ihmisiä koskevan osion. Yhtenä esimerkkitapauksena oli nivelreumaa sairastaneen naisen erottaminen työpaikaltaan sairautensa vuoksi. Työpaikka tuomittiin oikeudessa syrjinnästä. Kuvassa Konttinen on YK:n päämajan edustalla New Yorkissa. Nykyinen Suomen perustuslaki ja rakennusmääräykset korostavat yhdenvertaisuutta myös esteettömän liikkumisen osalta. Juha-Pekka Konttisen mielestä rakentamisessa ei toteudu lakien ja määräysten henki. Konttinen työskentelee lakimiehenä Invalidiliiton ja Kynnys ry:n perustamassa Vammaisten Ihmisoikeuskeskuksessa VIKE:ssä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole suoranaisia sanktiopykäliä tai korjausvelvoitteita tilanteisiin, joissa uusi julkinen palvelurakennus on todettu esteelliseksi. Kuitenkin räikeimmissä tapauksissa kysymykseen voisi tulla syrjintärikosepäily rakennuttajan edustajaa tai virkavelvollisuuden laiminlyöntiepäily rakennustarkastajaa vastaan. Ympäristöministeriö ja eduskunnan oikeusasiamies voivat tutkia rakennusvalvonnan laiminlyönneistä tehtyjä kanteluja. Käsiteltyjä oikeusjuttuja ei ole tiedossani, sillä oikeuskäsittely on pitkä prosessi, Konttinen toteaa. Yllättävätkin kohteet ovat esteellisiä Esteellisiä julkisia rakennuksia ei Suomessa tarvitse etsiä. Esimerkkinä voin mainita Eduskunnan uuden lisärakennuksen. Talon puutelista on pitkä: ulkoovella on kynnys, naulakot ovat liian korkealla, inva-vessaan on vaikea päästä, eikä rakennuksessa ole induktiosilmukkaa, Konttinen luettelee. Esteettömyys, saavutettavuus ja liikkumisvapaus ovat perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä vammaisille henkilöille. VIKE pitää esteettömän yhteiskunnan edistämistä eräänä perustehtävänään. Esimerkiksi työn saaminen voi jäädä haaveeksi työpaikan esteellisyyden vuoksi. Myös julkisen joukkoliikenteen esteellisyys haittaa osallistumista yhteiskunnan toimintoihin ja rajoittaa harrastusmahdollisuuksia. VIKE vaikuttaa vammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseen ja kehittymiseen tiedottamalla oikeuksista sekä vaikuttamalla lainsäädännön uudistamiseen. Lähtökohtana on joulukuussa 2006 hyväksytty YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka toimeenpanoa Suomessa VIKE edistää. Yleissopimus edellyttää valvontajärjestelmän kehittämistä Suomessa ja erillisen sopimuksen noudattamista valvovan valvontaelimen perustamista. Esteettömyyttä korostetaan erillisessä artiklassa. Esteettömyys on kulmakivi vammaisten ihmisten oikeuksia parannettaessa, Konttinen painottaa. Lisätietoja: 8 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

9 VIERASKYNÄ DfA, evvk vai kvg? STAKES Minä olen tehnyt Design for All -töitä viisitoista vuotta, puolet niistä Taideteollisessa korkeakoulussa ja puolet Stakesissa. Kysytkö, että mikä ihmeen Design for All? Vai kysytkö, että miten ihmeessä sitä ei ole vieläkään käännetty suomeksi? Onko ylipäätään DfA:n suhteen mitään saatu aikaan tai ajatteletko oikeastaan, että evvk - ei vois vähempää kiinnostaa. Näyttää olevan niin, että aika monia DfA kiinnostaa. Sanovat, että kvg - kato v u Googlesta - on syrjäyttänyt evvk:n. Kun laittaa toimeksi ja googlaa Design for All, osumia riittää, kaikilla kielillä. Viisitoista vuotta sitten tästä oltiin kaukana. Tuohon aikaan keskustelu kääntyi nopeasti siihen, että ei voi suunnitella kaikille. Ei voi suunnitella sellaista tuotetta, että sitä olisi helppo kaikkien käyttää. Ei voi rakentaa rakennusta, jossa jokaisen olisi hyvä liikkua ja toimia. Ei voi suunnitella palvelua tai tuotetta, joka palvelisi kaikkia käyttäjiä iästä, toimintakyvystä tai kulttuuritaustasta riippumatta. Design for All oli design for none. Tästä ei tarvitse enää vääntää kättä, koska ymmärrys siitä, että Design for All on myös arvovalinta eikä vain kapea toteutus, on jo laaja. Design for All toimii sellaisessa yhteiskunnassa, jossa halutaan varmistaa, että jokainen saa yhdenvertaiset palvelut ja voi tasaarvoisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan. DfA merkitsee hyvää tapaa toimia. DfA on lähtökohta hyvälle suunnittelulle. On välttämätöntä tunnistaa käyttäjien kirjo ja ottaa monipuolinen käyttäjien joukko mukaan suunnitteluvaiheeseen. Vain näin voidaan varmistaa, että lopputulos todella toimii. Rakennetussa ympäristössä joudutaan usein taipumaan kompromissiin ja etsimään ratkaisu, joka mahdollisimman hyvin palvelee mahdollisimman monia käyttäjiä. Joustavuus ja muunneltavuus ovat usein suunnittelun johtoajatuksia ja tavoiteita: Jos ei esteetöntä, niin mahdollisimman vähän esteitä. Tietoyhteiskunnassa tuotteiden ja palveluiden kanssa on toisin: mitä pitemmälle tietoteknologia kehittyy, sitä mahdollisempaa on, että tuotteen tai palvelun käyttöliittymä voidaan räätälöidä jokaisen käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Design for All on silloin design for all. Tämä se kaiketi onkin eniten muuttunut viidessätoista vuodessa. Edellytykset ja mahdollisuudet toteuttaa esteetöntä, saavutettavaa ja helppokäyttöistä ovat nyt paremmat kuin koskaan. Lainsäädäntöä on viritetty, mutta väen ikääntymisen myötä myös markkinoiden veto on aivan toinen. Osaaminen on kasvanut. Jos jokin estää, se on evvk. Asenne ratkaisee. Jos olitkin vielä sitä mieltä, että evvk, katso vaikka googlesta. Aika monta osumaa DfA:lla. Päivi Tahkokallio Projektipäällikkö Suomen Design for All -verkosto Helppo pakkaus on jokaisen etu ETU-hanke auttaa ottamaan kuluttajien tarpeet paremmin huomioon pakkausten suunnittelussa ja valmistuksessa. Päämääränä on tarjota kansalaisille nykyistä helpommin avattavia ja käytettäviä pakkauksia: Helppo pakkaus on etu. Suomen Reumaliiton ETU-hanke on ensisijaisesti kauppaan, pakkausteollisuuteen ja suunnittelijoihin kohdistuva vaikuttamishanke. ETU-hankkeessa pakkausten käytettävyyttä edistetään Design for All -periaatteiden mukaisesti. Tällä tarkoitetaan, että pakkausten käytettävyys, esteettömyys sekä sosiaalisesti kestävä kehitys pyritään huomioimaan jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Mistä tunnistaa hyvän pakkauksen? Hyvä pakkaus on helppo käsitellä käyttää loppuun avata pitää siistinä käyttää huomata sulkea uudelleen kierrättää Lisää: 9

10 TUTKITTU JUTTU TYÖTERVEYSLAITOS Kuormittava työ on tule-terveysriski Paula Naumanen painottaa työpaikkojen turvallisuutta tule-terveyden edistämisessä. T yöturvallisuudesta tinkiminen saattaa vaarantaa terveyden. Kolmasosa työvoimasta työskentelee lähitulevaisuudessakin työympäristöissä, joissa esiintyy terveyttä uhkaavia riskejä. Huolestuttavaa on, että nuorten työntekijöiden oireilu ja sairastaminen on lisääntynyt. Keski- ja Itä-Suomessa selvitettiin pienyritysten työoloja kyselyllä vuosina Tutkimukseen osallistui 153 pienehköä alle 20 työntekijän yritystä, joissa ei ollut tehty yrityskäyntiä vähintään kolmeen vuoteen. Yrityksistä 43:een tehtiin lisäksi työolojen arviointikäynti. Pienyritykset edustivat puu-, leipomo-, metalli- ja painotuotteita valmistavia aloja, sekä metsä-, huoltamo-, siivous-, kiinteistönhuolto-, kampaamo- ja hoiva-alojen palveluja tuottavia yrityksiä. Pienyrittäjien omat voimavarat kuluvat yritystoimintaan, eivätkä he välttämättä ehdi perehtyä työsuojeluun tai järjestää asianmukaista työterveyshuoltoa. Tällaisilla työpaikoilla voi riski tapaturmia aiheuttaville tilanteille ja ammattitauteihin sairastumiselle lisääntyä. Suurissa yrityksissä työhyvinvointipalveluiden järjestäminen ei ole samanlainen haaste kuin pienissä yrityksissä, koska suurissa yrityksissä on enemmän resursseja työhyvinvointitoimintaan. Riskitekijät tulee tiedostaa Työterveyslaitoksen dosentti Paula Naumasen mukaan huoli työturvallisuudesta on aiheellinen. Kaksi kolmasosaa yrityksistä ilmoitti työn fyysisen kuormittavuuden terveyttä uhkaavaksi tekijäksi. Hieman yli puolessa työpaikoista esiintyi melua ja stressiä, Naumanen toteaa. Tapaturmavaaroja, vaarallisten kemikaalien käyttöä, haitallisia lämpötilan vaihteluita, pölyä ja muita ilman epäpuhtauksia tunnistettiin lähes kaikilla toimialoilla. Tutkimuksessa työntekijöiden tule-terveyttä vaaransivat muun muassa toistuva raskaiden taakkojen käsittely, jatkuva seisominen, hankalat työasennot, työn fyysinen ja psyykkinen raskaus sekä työpisteiden epäergonominen mitoitus, kertoo Naumanen. Näiden epäkohtien lisäksi terveyttä uhkaavia riskitilanteita aiheuttivat tärinä, tavaroiden putoaminen, kiire, huono tiedonkulku ja yhteistyöongelmat. Tule-riskien yleisyys tutkituilla työpaikoilla on kuvattu seuraavan sivun taulukossa. Monet työntekijät altistuvat useille eri tekijöille samanaikaisesti. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksista terveyteen on vielä niukasti tietoa. Osa työntekijöistä voi sairastua vasta eläkkeellä ollessaan. Sairastumisesta ja oireista aiheutuu aina kustannuksia ihmiselle itselleen, työpaikalle ja yhteiskunnalle, Naumanen korostaa. Tutkimuksen mukaan noin joka kymmenennessä yrityksessä työskenteli johonkin ammattitautiin sairastunut henkilö. Ammattitauteina mainittiin astma, jauhoallergia, iho-oireita, niska-, hartia- ja selkävaivoja sekä nivelten kulumia. Sairauspoissaolojen syitä olivat muun muassa infektiot, hengitystiesairaudet, tapaturmat, selkäja nivelvaivat, psyykkiset oireet sekä sydän- ja syöpäsairaudet. Työterveyteen syytä panostaa Kyselyn tulosten perusteella yrityksissä tehostettiin melu- ja pölyhaittojen hallintaa sekä panostettiin enemmän turvalaitteisiin, suojainten käyttöön, ergonomian ja ensiapuvalmiuden parantamiseen. Silti tutkimukseen osallistuneiden yritysten työoloissa on edelleenkin puutteita. Tutkimuksen ja yrityskäyntien pohjalta voidaan todeta, että yritykset hyötyvät työsuojelupiirin ja työterveyshuollon säännöllisestä tuesta ja ohjauksesta työolojen kehittämisessä. Tästä syystä työsuojelupiirin ja työterveyshuollon tulisi entistä useammin käydä yrityksissä keskustelemassa työolojen ja -tapojen parantamisesta. Jos yrittäjä ja henkilöstö eivät voi hyvin, ei yrityskään menesty ja tee tulosta. Työhyvinvoinnista huolehtimisen tulisi olla osa kuntien elinkeinopolitiikkaa, jolla on suora yhteys yritysten toimintaan ja kunnan asukkaiden tarvitsemiin palveluihin. Valitettavasti monet pienyrittäjät ovat jättäneet hankkimatta työterveyspalvelut usein kustannussyistä. Tällöin kukaan ei tue, auta, neuvo ja seuraa heidän itsensä, henkilöstön ja yrityksen työhyvinvointia ja sen edistämistä. He tekevät karhunpalveluksen itselleen ja yritykselleen. Myös työsuojelupiirien toiminnassa on parantamisen varaa, koska ne kohdistavat rajallisia voimavarojaan enemmän suuriin kuin pieniin työpaikkoihin, Naumanen toteaa. 10 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

11 Taulukossa on esitetty eri tule-terveyttä vaarantavien tekijöiden yleisyys tutkimukseen osallistuneilla työpaikoilla. Taulukon pylväissä punaiset ja keltaiset osuudet paljastavat kuinka monta prosenttia tutkimukseen osallistuneista mainitsi tai koki altistuneensa vähintään kohtalaisesti mainitulle tekijälle. Jos henkilöstö altistuu useille terveyttä uhkaaville tekijöille, joiden aiheuttaman terveysriskin suuruus on kohtalainen tai suuri, tarvitaan nopeita korjaustoimia, jotta riskit saadaan minimoitua tai poistettua eikä sairastumisia ja niistä aiheutuvia poissaoloja ja kustannuksia pääsisi syntymään, Paula Naumanen sanoo. Tekijät: 1. Toistuva raskaiden taakkojen käsittely tai kannattelu 2. Toistuvat hankalat työasennot 3. Raskas ruumiillinen ponnistelu 4. Jatkuva istuminen tai seisominen 5. Samana toistuvat yläraajan liikkeet 6. Vialliset ja vaikeakäyttöiset koneet, laitteet, työvälineet tai atk-ohjelmat 7. Työpisteen epäergonominen mitoitus ja säädöt (työtaso, tuoli) 8. Näyttöpäätteen, monitorin, näppäimistön tai hiiren epäergonominen sijoittelu 9. Puutteelliset tiedot ergonomisista työtavoista 10. Muu työssä esiintyvä fyysinen kuormitustekijä 11. Epäsäännölliset työajat ja jatkuva ylityö 12. Liikaa tai liian vähän työtehtäviä 13. Työn pakkotahtisuus ja jatkuva valppaana olo 14. Liian vaikea tai helppo työ henkilön taitoihin nähden 15. Jatkuva yksintyöskentely ilman yhteydenpitomahdollisuuksia 16. Työnjaon ja vastuualueiden epäselvyys 17. Huono tiedonkulku 18. Vähäiset vaikutusmahdollisuudet 19. Työpaikkaväkivallan uhka, häirintä tai epäasiallinen kohtelu 20. Toimimaton yhteistyö HALUATKO LISÄTIETOA SJÖGRENIN SYNDROOMASTA? Sjögrenin syndrooma on yksi yleisimmistä tulehduksellisista reumasairauksista. Sjögrenin syndroomaa esiintyy myös nivelreumaa, keliakiaa, SLE:tä ja muita sidekudostauteja sairastavilla. Tilaa esitteitä ja Kuivakukat-jäsenlehteä Sjögrenin syndrooma -yhdistyksestä. Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry. Kauppakatu 1, SEINÄJOKI Puh. (06) , Fax (06) E-posti: Kipu ja Tules -esite etusivu.html/kipujatules.pdf 11

12 VALOKIILASSA Ei mikään mielenvinksaus, vaan aitoa iloa JOHANNA KOKKOLA Laulaja ja taiteilija Sari Kaasinen luottaa karjalaiseen elämänasenteeseen. Hän on taltuttanut tule-vaivansa elämäntapoja muuttamalla. Jatkamme Sari Kaasisen kanssa tiedotteemme sarjaa, jossa julkisuuden henkilöiltä on tiedusteltu heidän tule-tavoistaan ja asenteistaan tule-terveyteen. Mitä sinulle tulee mieleen lyhenteestä tules ja termistä tuki- ja liikuntaelin? Tules sie tänne, eläkä jiä sinne voisin huudahtaa vaikka nuorimmaiselleni, jos hän sattuisi unohtumaan johonkin ihmettelemään, eli ihan sopii suuhun tuo tules varsin mainiosti! Tuki- ja liikuntaelimet ovat miulle yhtä kuin selekä, niskat ja hartiat. Oletko jossain vaiheessa potenut jotakin tule-vaivaa? Selkääni on vuosien mittaan kolottanut ja kovasti. Niskat ja hartiat ovat olleet pahasti jumissa. Olen juoksennellut lääkärillä ja fysikaalisissa hoidoissa, ja syönyt hurjan määrän kipulääkkeitä! Mutta, kun aloitin puolitoista vuotta sitten paremman elämän, loppuivat vaivat siihen paikkaan. Kuuluuko liikunta elämääsi? Kyllä, minun parempi elämäni alkoi siitä, että aloin liikuttaa itseäni. Lupauduin erään sauvakävelytapahtuman kummiksi. Sain sieltä kävelysauvat ja ryhdyin sauvakävelemään. Vauhti alkoi tuntua hitaalta, joten läksin hölköttelemään. Nyt voin sanoa jo juoksevani. Ylpeänä kerron, että 10 kilometriä sujuu mainiosti juosten, ja alle tunnissa se mennään! Liikunta on minulle päivittäinen elämäntapa. Lisäksi pyöräilen ja käyn kuntosalilla. Talvella hiihdän ja käyn avannossa. Pysyn hengissä liikunnan voimalla. Haaveiletko jonkin uuden liikuntalajin aloittamisesta? Olisi niin ihanaa aloittaa jooga, mutta työni on tällä hetkellä semmoista, ettei säännöllinen viikoittainen, aina samaan aikaan toistuva jooga-tunti onnistu. Yritän ehtiä jatkossa. Oma ajankäyttö on pitkälti järjestelykysymys. Ihminen antaa aikaa sille, mikä tuntuu tärkeältä. Oletko terveysintoilija? Taian olla!! Syön terveellisesti ja katson aika tarkastikin, mitä suuhuni laitan. Mieleni ja pääni tarvitsevat myös hiljaisuutta. Hiljaisuudessa oleminen on minulle luovuuden lähde ja elinehto. Liian tiukkapipoiseksi ei elämä saa kuitenkaan muuttua siitä pitää myös saada nauttia! Hyvä mieli ja tasapainoinen elämä ovat jo yli puolet hyvinvoinnista!! Voisiko musiikilla mielestäsi innostaa ihmisiä muuttamaan elintapojaan? Voisiko esimerkiksi laulu toimia motivaation luojana? Voi, kyllä oman kehon kuuleminen esimerkiksi hyrinän, hyminän ja laulun avulla, on hieno tapa oppia tuntemaan kroppansa paremmin. Kun kuuntelee omaa kehoaan, ja kuulee, mitä se sanoo, on jo pitkällä oman hyvinvointinsa kohentamisessa. Minulle, kuten varmasti kaikille laulajille, hyvä kunto on laulamisen perusedellytys. Ääni kulkee, toimii aivan eritavalla, kun keho on kunnossa. Löytyykö kansanlauluista terveysteemaa? Kyllähän siellä kovasti varoitellaan viinan kiroista. Itse asiassa tuota täytyykin tutkia vähän enemmän! Tähän päivään tuommoinen terveysteemainen rekilaulun pätkä sopisi loistavasti!! Onko sinulla salaista pahetta? No, jos tumma suklaa ja lasillinen punaviiniä niiksi lasketaan, 12 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

13 niin on. Nykyisinhän kovasti kerrotaan, miten terveellisiä molemmat sopivasti nautittuina ovat, joten nautin niitä kyllä hyvällä omallatunnolla edelleenkin! Mikä on myönteisen elämänasenteesi salaisuus? Onko se karjalaisuus? Karjalaisuudella voidaan selittää moni mielenvinksaus, mutta ehkä se minun kohdallani on nimenomaan se asenne, että elämä on mukavaa. Jokaisesta meistä ja jokaisesta asiasta löytyy, IHAN TOTTA, se positiivinen puoli. Meillä on valitettava tapa nähdä useimmat asiat uhkina, ei mahdollisuuksina. Onko sinulla mottoa tai iskulausetta? Mikä ei tapa, se vahvistaa, hoin eilisiltana kun yritin jaksaa, jaksaa ja vielä jaksaa juosta yhden ison mäen ylös ja jaksoin!! Jos sinulla olisi kaikki valta maan päällä, niin mitä päättäisit? Hui, jos minulla olisi kaikki valta, niin silloin olisin kyllä todella vielä nöyrempi kuin nyt. On surullista nähdä, kuinka valta turmelee ihmisiä, yhteisöjä ja asioita. Mutta jos minulla olisi kaikki valta, jokaisen ihmisen maailmassa pitäisi matkustaa, nähdä maailmaa ja tottua erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. Jokaisen pitäisi myös pitää itsestään huolta, sekä fyysisesti että henkisesti. Jokaisen tulisi antaa ja saada rakkautta, eikä kukaan saisi pitää kynttiläänsä vakan alla! Kyllä se siitä, vakuuttaa lääkäri Kaikkonen Yksi koomikko Jope Ruonansuun rakastetuimmista roolihahmoista on lääkäri Irvi Tapani Kaikkonen isosta sairaalasta. Ammatillisesti hieman hakoteillä oleva lääkäri esiintyy TV Kakkosen Jopet-showssa. Seuraavassa Irvi Kaikkonen ystävällisesti kertoo omintakeisia mielipiteitään tuki- ja liikuntaelimistä, terveydenhoidosta ja liikunnan merkityksestä. Mitä sinulle tulee mieleen lyhenteestä tules ja termistä tuki- ja liikuntaelin? Tules tänne ja avaa tuo pullo. Onko itselläsi ollut jokin tulesairaus? Noidannuoli osui selkääni viime syksynä mökillä halkosavotassa niin lujaa, että minun piti voivottaa itseni terveyskeskukseen kipupiikille. Käykö lääkärin vastaanotollasi paljon tule-vaivoja potevia? Jooo... sekä tulevia että meneviä sekä potevia että rotevia. Kuuluuko liikunta lääkärin elämään? Liikun kotoa töihin ja töistä kotiin. Taksilla. Mielellään mustalla CDI 220 Mersulla, sillä automaattilaatikollisella. Haaveiletko jonkin uuden liikuntalajin aloittamisesta? En. Mikä olisi mielestäsi hyvä keino innostaa ihmisiä muuttamaan elintapojaan? Elintapojen siirrännäinen pitää saada siirrettyä amerikkalaisesta elinkulttuurista mihin tahansa muuhun kulttuuriin. Mitä tapahtuisi, jos makkara pystyttäisiin muuttamaan terveelliseksi? Romahtaisiko vai nousisiko makkaran suosio? Nousisi varmaan, mutta varmuuden välttämiseksi pakastaisin tätä nykymakkaraa riittävästi. Onko sinulla salaista pahetta? Tietysti on. Oliko lääkäriksi ryhtyminen kutsumusammattisi? Oli ehdottomasti, sillä minua kutsutaan edelleen lääkäriksi. Mikä on mottosi tai iskulauseesi? Kyllä se siitä. Tules-vuosikymmenen materiaaleja terveydenhuollon ammattilaisille Tules-vuosikymmenen Kotikonsteja-esitesarjassa on ilmestynyt esitteet osteoporoosista, nivelrikosta ja selän hoidosta. Esitteitä on sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Niitä voi tilata terveydenhuollon yksiköihin asiakkaille 10 sentin kappalehintaan. Lisäksi tilaajilta laskutetaan postimaksut. Verkostoon kuuluville esitteet ovat maksuttomia, mutta yli 20 kappaleen tilauksista laskutetaan postimaksu. Esitteet voi myös ladata Internet-sivuiltamme ilmaiseksi. Selän hoidosta ja nivelrikosta on tehty kalvosarjat terveydenhuollon ammattilaisille potilasohjaukseen. Kalvosarjoihin kuuluu taustateksti. Hinta: 35 euroa/kalvosarja. Tilaukset: Lisätietoja: Kotikonsteja nivelrikon hoitoon Kotikonsteja osteoporoosin hoitoon Kotikonsteja selän hoitoon 13

14 TUTUSTUMASSA Toimiva koti on myös turvallinen K odin perusparannusten tarpeeseen herätään usein omakohtaisen kokemuksen, läheisen loukkaantumisen tai sairastumisen myötä. Ikääntymisen tuomat kodin muutostarpeet saattavat tulla yllätyksenä. Toimiva koti on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston asumisen ratkaisuja esittelevä pysyväisnäyttely ja informaatiokeskus. Toimivan kodin tiloihin on koottu kaksi viihtyisää malliasuntoa, joissa esteettömyys on huomioitu alusta asti. Itsenäisen kotona selviytymisen Toiminnanohjaaja Tiina Teivainen, toiminnanjohtaja Tiina Petäjävaara ja toiminnanohjaaja Ulla Koivuniemi muodostavat Toimivan kodin työtiimin. Myös kansainväliset ryhmät ovat löytäneet näyttelyn. kannalta oleellisia perusasioita ovat ruokailu, pukeutuminen, hygienia ja yhteydenpito ympäröivän maailman kanssa. Kehittyvä teknologia mahdollistaa yhteydenpidon kanssaihmisiin myös kotoa käsin. Enää ei tarvitse jäädä yksin apuvälineiden keskelle, vaan maailma, ystävät ja tukiverkko ovat muutaman näppäilyn päässä. Toiminnanohjaaja Ulla Koivuniemen mukaan esittelyasunnoissa on käyttövalmiita teknisiä laite- ja apuvälineratkaisuja, joilla turvataan ja tuetaan kotona asumista. Tavoitteena on henkilön toimintakyvyn ylläpitäminen tarjoamalla ajanmukaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja. Toimivassa kodissa voi kokeilla apuvälineitä käytännössä. Tällaisia laitteita ovat vaikkapa turvapuhelimet, digitaaliset ulko-oven lukot, sähköiset muistituet ja -hälyttimet, palo- ja vesivahinkovahdit, hellan virrankatkaisijat sekä muut ympäris- 14 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

15 tönhallintalaitteet. Uusia malleja tulee koko ajan. Näyttelykokonaisuuden suunnittelussa on helppokäyttöisyyden ohella otettu huomioon viihtyvyys, yksilöllisyys, turvallisuus ja kodinomaisuus, Koivuniemi kertoo. Informaatioteknologia, interaktiivisuus ja erilaiset keinoälyn ulottuvuudet ovat yhä enemmän joka kodin arkea. Kuitenkin ikäihmisten näkökulmasta katsoen selviytymistä helpottava tekniikka tuntuu vielä etäiseltä. Teknisissä ratkaisuissa on edelleen parantamisen ja yksinkertaistamisen varaa, jotta ne palvelisivat käyttäjiään. Esimerkkeinä voin sanoa kännykän ja TV:n digisovittimen, joista on tarjolla vasta tarpeettoman monimutkaisia malleja. Apuvälineiden käytön tulee olla helposti omaksuttavissa, Koivuniemi toteaa. Tule käymään! Näyttelyn pääteema vaihtuu vuosittain. Vuonna 2007 teemana on Turvaa teknologiasta. Ensi vuonna Toimiva koti täyttää kymmenen vuotta, jolloin juhlavuoden kunniaksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja juhlaseminaari. Näyttelyn teemana on Esteetön asuminen ja teknologia. Ovemme on avoinna kaikille, joita kodin toimivuuden kehittäminen ja elämänkaariasuminen kiinnostavat. Suuri osa yksittäiskävijöistä on ikäihmisiä ja pitkäaikaissairauksia sairastavia. Annamme tietoja esittelytuotteiden ominaisuuksista ja niiden hankintapaikoista ja hinnoista, mutta emme myy niitä. Haluamme rohkaista ihmisiä tekemään kodinmuutostöitä ja perusparannuksia ajoissa, Koivuniemi sanoo. Toimiva koti on havainnollinen tutustumiskohde sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä asuntorakentamisen suunnittelijoille. Tavoite on saavutettu, kun kävijä saa ahaa-elämyksen ja toteaa, että tämä ratkaisu voisi olla minullekin toimiva vaihtoehto. Esteettömyys edistää kaikkien hyvinvointia ja turvallisuutta, Koivuniemi sanoo. Lisätietoja: Pyöreiden ja kaarevien linjojen suosiminen kalusteratkaisuissa tukee henkilön toimintamahdollisuuksia. Kaapistot laskeutuvat halutulle työskentelykorkeudelle. Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on asia, josta luovutaan viimeisenä. Vessanpöntön lämmintä vettä käyttävä huuhteluominaisuus toimii hellävaraisesti bideen tapaan. KUMPI PAREMPI: TULES vai tules? Tules-vuosikymmen -hankkeessa käytetään tuleslyhenteestä pienillä kirjaimilla kirjoitettua kirjoitusmuotoa. Muualla, esimerkiksi lääketieteellisissä julkaisuissa, suositaan usein isoilla kirjoitettua TU- LES-muotoa. Isokirjaimista kirjoitusasua on perusteltu muun muassa lyhenteen sekoittumisella tullaverbin eri taivutusmuotoihin. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mukaan kumpikin kirjoitusasu on hyväksyttävä. Isokirjaimisuus saattaa joskus olla häiritsevääkin, jos ilmausta esiintyy paljon samassa tekstissä. Toisaalta laajemmalle yleisölle kirjoitettaessa isokirjaimisuus lienee selvempää. Kannattaa siis valita muoto tilanteen ja selvyysvaatimusten mukaan, Raija Moilanen tutkimuskeskuksesta toteaa. Lyhenne tules muodostuu sanoista tuki- ja liikuntaelinsairaus. Lyhenteen viimeinen sairautta merkitsevä s-kirjain unohtuu usein virheellisesti lyhenteen jatkoksi esimerkiksi tules-sairaus tai tules-terveys. Erisnimissä tules kirjoitetaan yleisten kielioppisääntöjen mukaisesti edelleen isolla alkukirjaimella esimerkiksi Tules-liiga tai Tules-päivät. Vuonna 2000 julkaistiin tutkimus, jossa kartoitettiin kansalaisten tietämystä tule-sairauksista. Sen mukaan vain kymmenen prosenttia väestöstä tunsi lyhenteen tules. Lähes joka kolmas ei osannut nimetä yhtään tule-sairautta, vaikka jokainen suomalainen potee elämänsä aikana jotakin tule-vaivaa. Tule-sanastoa: TULE ~ tule; TULES ~ tules. Vertaa TYHY ~ tyhy (työhyvinvointi) tuki- ja liikuntaelin = tule/tule tuki- ja liikuntaelinterveys = tule-terveys/tule-terveys tuki- ja liikuntaelinsairaus = tule-sairaus tai tules/tule-sairaus, TULES 15

16 TULES-VUOSIKYMMENEN TOIMINTAVERKOSTO SUOMESSA 2007 = Apteekit (146 kpl) = Maakuntakouluttajat (13 kpl) = Terveyskeskukset (179 kpl) = Työterveyshuollot (161 kpl) = Yhdistykset (151 kpl) Tules-vuosikymmen tiedotteen toimitus : Kansainvälinen tules-vuosikymmen / Suomen Reumaliitto ry Iso Roobertinkatu A, HELSINKI puh. (09) , fax (09) Projektipäällikkö Jaana Hirvonen Toimitussihteeri, toimittaja Mikko Väisänen Taitto ja painatus: Heikki Hjelt, Markkinointipörssi Oy ISSN Kansainvälisen tules-vuosikymmenen tavoitteiden edistämiseen osallistuvat myös

ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006

ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006 ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006 Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti SAFA) asiantuntija, Invalidiliitto ry / esteettömyysprojekti puh (09) 6131 9263 tai 050 594

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi Hyvä toimistotyöpiste Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyö, Työsuojeluoppaita

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Vammaisten mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari 2009 THL 29.10.2009 Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Kirsti Pesola,

Lisätiedot

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005 T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kristian Selén 7.12.2005 2nd Edition 2004 Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow, Andrew Oxenburgh ISBN 0-415-24331-9 Good ergonomics is good economics Paremmat työolot

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Esteettömyyttä kenen ehdoilla?

Esteettömyyttä kenen ehdoilla? Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen Seinäjoki 11.2.2010 Esteettömyyttä kenen ehdoilla? ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti projektipäällikkö, Vanhustyön keskusliitto, KÄKÄTE-projekti

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä

Lisätiedot

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Nina Nevala Tiimipäällikkö, dos. Millainen on esteetön työpaikka? työpaikkarakennus on esteetön työpaikalla on helppo liikkua ja

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa

Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa Helsinki kaikille Esteettömyys kaavoituksessa ja asuntorakentamisessa 12.2.2014 Hyvät käytännöt asuntorakentamisessa ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Ergonomia. Janita Koivuranta

Ergonomia. Janita Koivuranta Ergonomia Janita Koivuranta Lainsäädäntö Työturvallisuudesta sekä työympäristön turvallisuudesta ja työnkuormittavuudesta säädetään lainsäädännössä. Työturvallisuuslaki pykälä 24 edellyttää työnantajaa

Lisätiedot

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Hyvinvointia työstä Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Mikko Nykänen, tutkija 30.1.2017 2 Työkyky Työkyky on työn kuormitustekijöiden ja vaatimusten sekä ihmisen toimintakyvyn/voimavarojen

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

Itsenäinen suoriutuminen

Itsenäinen suoriutuminen Teknologia ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena Jyväskylä 29.9.2009 Turvallinen, esteetön asuinympäristö itsenäisen suoriutumisen tukena Timo Ekroos, projektijohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

Esteetön työssäoppimisympäristö

Esteetön työssäoppimisympäristö Esteetön työssäoppimisympäristö Esteettömyys työssäoppimisessa ja työllistymisessä verkostoseminaari 4.11.2013 1 Esteettömyys: Rakennettu ympäristö, palvelut, viestintä ja liikenne ovat kaikkien saavutettavissa.

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

AVUSTAJAKOIRA Apuna elämässä

AVUSTAJAKOIRA Apuna elämässä AVUSTAJAKOIRA Apuna elämässä Invalidiliitto ry Avustajakoira Assistenthund ry Mikä on avustajakoira? Avustajakoira on fyysisesti vammaisen, toimintarajoitteisen henkilön yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Vinkkejä kalvosarjan käyttöön Kalvosarjassa käsitellään istumisen määrää ja hyvää istumisergonomiaa. Kalvosarjan sisältö sopii alakoulun 5. 6. luokille

Lisätiedot

Kannanotto kuntalaisten tule-terveyden puolesta

Kannanotto kuntalaisten tule-terveyden puolesta Kannanotto kuntalaisten tule-terveyden puolesta Kuntalaiset kuntoon! tule = tuki- ja liikuntaelin tules = tuki- ja liikuntaelinsairaus, tule-sairaus Hyvä tuki- ja liikuntaelinterveys on kaikkien asia.

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Miten yrittäjä voi? Maarit Laine, Terveyskunto Oy. Työhyvinvointiseminaari 1.2.2011, Eduskuntatalo

Miten yrittäjä voi? Maarit Laine, Terveyskunto Oy. Työhyvinvointiseminaari 1.2.2011, Eduskuntatalo Miten yrittäjä voi? Työhyvinvointiseminaari, Eduskuntatalo Yrittäjyys mitä se merkitsee? Askel kammokujaan, josta ei ole takaisin paluuta normaalin turvaverkon piiriin. Kiire, vastuut, taloudelliset vaikeudet,

Lisätiedot

ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON

ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON Miksi istumista pitäisi rajoittaa? Liiallinen istuminen lisää niska-, hartia- ja selkäsärkyjä sekä rintarangan vaivoja näihin yhteydessä olevaa päänsärkyä ja väsymystä ylipainoa

Lisätiedot

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA Toimivuutta ja turvallisuutta asumiseen helposti poistettavat esteet seminaari Hyvä Ikä messut, Tampere 25.9.2014, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT IKÄÄNTYNYT HALUAA ASUA:

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Esteettömyys ihmisoikeutena

Esteettömyys ihmisoikeutena Kansainvälisen vammaisten päivän juhlatilaisuus Tampere 26.11.2015 Esteettömyys ihmisoikeutena ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191

Lisätiedot

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2007: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Lomake / Laura Hulkko tallennettu nimellä AHM07_lomake_fi Helmikuun 2007 alusta lomakkeelle on tehty muutama

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN 1 Hyvä Nuori! Niska on kipeä, selkää särkee, päätä jomottaa Kuulostaako tutulta? Et ole yksin näiden ongelmien kanssa. Nuorten niska-hartiakivut ja päänsärky ovat yleistyneet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Mitä ja miksi? Esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku Taustaa ensimmäinen tule-pilotti L&T:n ja Terveystalon yhteishankkeena

Lisätiedot

Psykososiaalinen hyvinvointi työssä

Psykososiaalinen hyvinvointi työssä Psykososiaalinen hyvinvointi työssä Perusasiat kuntoon - Parempi työ -seminaari 26.4.2013 Leila Partanen-Salosto STM, Työsuojeluosasto Esityksen sisältö Työhyvinvoinnin lisääminen ja psykososiaalisen kuormittumisen

Lisätiedot

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 9.3.2017 Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Sisältö: 1) Liikunnan vaikutus hyvinvointiin 2) Istumisen haitallisuus 3) Hyvä

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

Esteettömyys: mitä, miksi, miten?

Esteettömyys: mitä, miksi, miten? Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari, Helsinki 6.6.2013 Esteettömyys: mitä, miksi, miten? ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa

Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Kokemuksia terveydenhuollon palveluista Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa Lisää teksti tähän TAUSTATIETOJA 1. Merkit se koht a, joka ilmaisee sukupuolesi ja ikäryhmän, johon kuulut NAINEN

Lisätiedot

Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa. Maarit Laine, Terveyskunto Oy Työterveyspäivät 27.10.2010

Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa. Maarit Laine, Terveyskunto Oy Työterveyspäivät 27.10.2010 Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa Työterveyspäivät Yrittäjyys mitä se merkitsee? Askel kammokujaan, josta ei ole takaisin paluuta normaalin turvaverkon piiriin. Kiire, vastuut, taloudelliset

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Kuinka muunneltavuus ja esteettömyys otetaan huomioon uusissa asunnoissa Pekka Helin, YIT 6.9.2012 YIT 1 Internal Asiakaslähtöistä asuntorakentamista Ajankäyttö Ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa

Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa Naiset liikkeelle - arkeen lisää energiaa Liikkua pitäisi: Liikuntapiirakka 18-64v 2,5t /vko kevyesti tai 1t15min rasittavasti useampana pätkänä. Kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikkeenhallintaa 2 x vko

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

KYÄ JOKU ROTI OLLAP PITÄÄ Työsuojeluhallinto, valtakunnallinen Työsuojelunäyttely hoito- ja hoiva-alan alan ergonomiaosasto: Ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus hoitohenkilöstön kokemana Raili Antila Marja-Liisa

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot