Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 2007 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote"

Transkriptio

1 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Ministeri Hyssälä ja työhyvinvointi 3 Tule-ergonomiaa näyttöpäätetyöhön 4 Esteettömyys on ihmisoikeus 8 Työpaikoilla otetaan paljon tule-riskejä 10 Sari Kaasinen ja tule-remontti 12 Turvallinen koti 14

2 PÄÄKIRJOITUS Tule-terveys ja työhyvinvointi HYVÄ LUKIJA, T ule-terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen kannattaa panostaa fyysisestä työympäristöstä ja työvälineistä huolehtimalla. Työympäristön esteettömyys, hyvä ergonomia ja työtapoihin liittyvä koulutus ylläpitävät tule-terveyttä ja ehkäisevät tapaturmia. Työntekijöiden kannustaminen kaikenlaiseen liikuntaan ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen on jo monessa organisaatiossa tuttu käytäntö. Liikunta on perinteisintä tyky-toimintaa. Toisissa organisaatioissa taukojumpat ovat jo arkea, kun taas toisissa jumppaa vasta viritetään tavaksi ensi kertaa tai uudestaan. Puulaaki-pelit, harrastuskerhot ja liikuntasetelit innostavat osaltaan työntekijöitä fyysisiin harrastuksiin ja kunnon parantamiseen. Valinnan vapautta riittää. Tuttu, mutta harmillinen oireilu Tule-oireilu, vaikkapa hiirikäsioireet, ovat tuttuja itse kullekin, olimmepa sitten valko- tai sinikaulustyöntekijöitä. Tule-oireilun pitkittyessä siihen pitää puuttua. Työterveyshuollon asiantuntijoiden tarjoama ohjaus ja neuvonta, ergonomian arviointi ja parantaminen auttavat useimmiten ratkaisemaan tilanteen. Työnantajan kanssa on hyvä sopia työjärjestelyistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työterveyteen keskittyvissä verkostoneuvottelussa työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto kokoontuvat keskustelemaan mahdollisista rajoitteista työntekijän työssä. Neuvottelun tavoitteena on aina työntekijän ja työnantajan kannalta sopivan ratkaisun löytäminen ja siitä sopiminen. Verkostoneuvottelut ovat yksi tämän päivän hittituotteista työterveyshuollossa. Vuoden 2008 alusta TULES10+ -tiedote muuttuu ainoastaan sähköisenä julkaistavaksi. Lähettämällä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen varmistat tiedotteen lähettämisen sinulle jatkossakin. Hoitosuunnitelma jäsentää tilannetta Kun tule-sairaus vaikeuttaa työssä selviytymistä, tarvitaan hoitosuunnitelman lisäksi yhdessä laadittu kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmassa määritetään lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus. Tiedämme, että alaselkäkivussa jo kuuden viikon sairauspoissaolo vaikeuttaa työhön paluuta ja puolen vuoden päästä työhön paluu saattaa olla jo uhattuna. Viimeistään tässä vaiheessa tarvitaan asianmukaista kuntoutusta. Tule-sairauksista kärsiviä työntekijöitä ei tule jättää ilman tukea ja seurantaa. Työpaikan on syytä olla kuntoutusprosessissa mukana. Useinkaan pelkällä kuntoutuksella ei saavuteta hyviä tuloksia, mikäli itse työn tai työpaikan suhteen ei tapahdu muutosta. Työtovereiden ja esimiehen rohkaiseva ja myönteinen asenne varmistavat osaltaan sairaskertomuksen muuttumisen menestyskertomukseksi. Tässä tiedotteessa käsitellään tule-terveyttä, ikääntymistä, esteettömyyttä töissä, kotona ja asenteissa. Toivottavasti viihdytte tiedotteemme parissa. Anne Lamminpää LT, ylilääkäri Anne Lamminpää on tules-vuosikymmen-hankkeen toimintaa ohjaavan Tulesliigan jäsen. Hän edustaa liigassa Suomen Työterveyslääkäriyhdistystä. 2 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

3 MINISTERI LIISA HYSSÄLÄ: Lisää tule-hyvinvointia työpaikoille S osiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän mukaan tuki- ja liikuntaelinten kuormituksesta johtuvien sairauksien vähentäminen hyödyttää meitä kaikkia. Harva eurooppalainen säästyy työssään kolotukselta niska-hartiaseudussa tai selän alueella. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat EU:n yleisin työperäinen vaiva, esimerkiksi lähes neljännes kaikista jäsenmaiden työntekijöistä kärsii selkäkivuista, toteaa Hyssälä. Tästä syystä Euroopan unionin vuoden 2007 kampanjateemana on Keveyttä työhön. Kampanja keskittyy tule-terveyden edistämiseen työpaikoilla. Suomessa tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin syy ennenaikaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Meillä todetaan vuosittain vähän alle 5000 uutta ammattitautia, joista noin 30 prosenttia on erilaisia tule-sairauksia. Vuonna 2005 Suomessa korvattiin noin 5,2 miljoonaa sairauspoissaolopäiviä tule-sairauksien perusteella. Huolestuttavaa on, että sairauspoissaoloissa on edelleen kasvava trendi, Hyssälä painottaa. Hyvät työolot ovat kilpailuvaltti Tulevaisuudessa on panostettava entistä enemmän työhyvinvoinnin edistämiseen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon, jotta työelämässä jaksetaan jatkaa pari vuotta kauemmin. Hyssälän mukaan uudessa hallitusohjelmassa työelämän kehittämisen yhtenä tärkeänä menestystekijänä on työhyvinvointi. Hyvät työolot parantavat tuottavuutta ja ovat siksi tärkeä kilpailutekijä. Tuki- ja liikuntaelinten kuormituksen ja sairauksien ehkäisyllä on tässä merkitystä, Hyssälä sanoo. Päävastuu työolojen kehittämisessä on työpaikoilla. Työkuormitukseen liittyvien riskien torjumiseksi työpaikat ovat ensisijainen kohde. Toivon, että kaikki lähtevät innolla mukaan työhyvinvoinnin edistämiseen. Se on niin työnantajan, työntekijän kuin yhteiskunnan edun mukaista, Hyssälä korostaa. Työelämän laadullinen kehittäminen, mukaan lukien työterveys ja -turvallisuus, on yksi Suomen tulevaisuuden menestymisen kulmakivistä. Tietoisuus työssä uhkaavista terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista tekijöistä ja niiden ehkäisystä on osa kaikkien ammattitaitoa. Yhdessä toimien voimme edistää tuki- ja liikuntaelinten hyvinvointia ja hallita niin työssä kuin vapaa-aikanakin esiin tulevia riskejä, totesi Hyssälä. Liisa Hyssälä toivoo, että työntekijöiden tule-terveyteen kiinnitetään huomiota osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Eurooppa kampanjoi vuonna 2007 tule-terveyden puolesta. Keveyttä työhön -kampanjaa ohjaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto yhteistyössä kaikkien EU-maiden kanssa. Suomessa yhteistyökumppanina toimii sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto yhteistyössä Suomen TULE ry:n ja Suomen Ergonomiayhdistyksen kanssa. 3 VALTIONEUVOSTO

4 FAKTAA TULE-ERGONOMIASTA KOHTUULLISESTA ERGONOMIASTA VIELÄ PAREMMAKSI Tutkimus interventioista tietokonetyössä T ietokoneen käyttäjillä on paljon tule-oireita. Erikoistutkija Ritva Ketola Työterveyslaitokselta teki tutkimuksen, jossa verrattiin erilaisten ergonomiaohjausmallien vaikutusta näyttöpäätetyöntekijöiden tule-vaivoihin. Tutkimukseen osallistui 109 Espoon kaupungin toimistotyöntekijää. Ketolan mukaan tutkimuksessa perehdyttiin työntekijöiden liikuntaelinten kipuihin ja epämukavuuden tuntemuksiin. Lisäksi tutkittiin mitkä toimistotyön tekijät ja työpisteiden ominaisuudet ovat yhteydessä niskahartiaseudun ja yläraajojen rasittuneisuuteen ja oireisiin, Ketola sanoo. Työntekijäjoukko jaettiin kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä työpisteiden ergonomiaa korjattiin kahden työfysioterapeutin opastuksella. Työntekijöitä innostettiin osallistumaan työpisteensä uudelleensuunnitteluun, ja he saivat myös henkilökohtaista ohjausta työasennoista. Ohjaukseen ja keskusteluun meni keskimäärin kaksi tuntia. Toinen ryhmä osallistui tunnin pituiseen koulutustilaisuuteen, jossa paneuduttiin ergonomiaan. Kolmas ryhmä toimi vertailuryhmänä. Ennen interventioiden aloittamista jokaisen henkilön työpiste kartoitettiin. Osallistujat täyttivät mukavuuspäiväkirjan, ja heidän tietokoneisiinsa asennettiin koneiden käyttömäärää seuraavat ohjelmat. Kaikki tutkimukseen osallistuneet työskentelivät näyttöpäätteellä yli neljä tuntia viikossa, Ketola kertoo. Kaikkien ryhmien jäsenille jaettiin sivun mittainen artikkeli, joka koski tule-vaivoja ja tietokonetyötä. Kahden kuukauden kuluttua interventioista tehtiin seurantamittaukset. Vuoden kuluttua mittaukset toistettiin. Ritva Ketola panostaa näyttöpääte-ergonomiaan. Havaitut muutokset Tutkimuksen aikana ensimmäisessä ryhmässä olleiden työpisteissä oli kiinnitetty huomiota näyttöruudun ja näppäimistön korkeuteen. Lisäksi työpisteisiin oli hankittu ranne- ja kyynärtukia. Työtuolin säätöjä ja hiiren paikan muutoksia oli tehty kaikissa kolmessa ryhmässä. Ensimmäisessä ryhmässä 22 henkilöä ja toisessa ryhmässä yksi henkilö ilmoitti intervention aikana tehdyn ergonomiaohjauksen vaikuttaneen muutoksiin. Kukaan ei ilmoittanut jaetun artikkelin vaikuttaneen työpisteessä tapahtuneeseen muutokseen. Suurin osa ei edes muistanut saaneessa artikkelia. Ensimmäisessä, yksilöllistä ergonomiaohjausta saaneiden, ryhmässä oli vähemmän rasittuneisuuden ja kivun tunteita kuin kahdessa muussa ryhmässä olleilla, joskaan oireiden vähentyminen ei ollut tilastollisesti merkittävää. Voi olla, että kivun mittausmenetelmät olivat liian karkeita kuvaamaan muutoksia kevyen työn aiheuttaman epämukavuuden tunteessa. Voidaan kuitenkin päätellä, että ergonomiaohjaus edisti tässä tapauksessa kohtuullisen hyvän lähtökohdan muuttamista vieläkin paremmaksi, Ketola sanoo. Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että työterveyshuollon ergonomiaohjauksella voidaan lisätä työpisteiden ergonomisuutta. Ergonomiaohjauksella pystytään vähentämään tuki- ja liikuntaelimistön epämukavuuden tuntemuksia erityisesti hartioiden, niskan ja yläselän alueilla. Tarkemmin tutkimuksesta: Ketola R, Toivonen R, Takala E-P, Viikari-Juntura E. Ergonomiaintervention vaikuttavuus liikuntaelinten oireisiin tietokonetyössä. Työ ja ihminen 2006; 20(1): TYÖTERVEYSLAITOS 4 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

5 Nuoren tule-kivut vähenevät kunnon kalusteilla V iime vuosina tule-vaivat ovat yleistyneet suomalaisnuorilla. Niska-hartiaseudun ja alaselän kivut ovat nuorilla tavallisia. Erityisesti tytöillä niska-hartiakipuja on aiempaa enemmän. Tule-kivut voivat olla yhteydessä lihaskunnon heikkenemiseen, pitkäaikaiseen istumiseen koulussa sekä television katselun ja tietokoneen käytön aiheuttamaan selän kuormittamattomuuteen. Alaselkäkivut yleistyvät iän myötä ja murrosiässä ne ovat usein jo toistuvia. Hyvinvoinnin lisäännyttyä nuoret ovat sukupolvesta toiseen kasvaneet hieman pidemmiksi kuin vanhempansa. Pituuskin voi aiheuttaa tule-oireita. Reijo Koskelon lääketieteen alaan kuuluvan väitöstutkimuksen mukaan matalat pöydät ja tuolit huonontavat nuorten työskentelyergonomiaa ja voivat häiritä kasvavan nuoren ryhdin kehitystä. Lihasten väsyminen, jännittyminen ja kipeytyminen voivat heikentää koulutyön tarkkuutta. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää säädettävien työpöytien ja tuolien pitkäaikaista vaikutusta lukiolaisten istuma- ja seisomaryhtiin, lihasjännitykseen ja päänsärkyyn sekä niska-hartiaseudun ja selän kipuihin, Koskelo sanoo. Tutkimuksen tulokset Seurantatutkimus kesti kaksi vuotta. Tutkimuksen interventioryhmän muodostivat viisitoista lukiolaista, joista tyttöjä oli kahdeksan ja poikia seitsemän. Verrokkiryhmässä oli sama määrä tyttöjä ja poikia. Tutkimuksen alkaessa sekä interventio- että verrokkiryhmään kuuluvien nuorten istumaryhti oli eteenpäin kumartunut. Seurannassa todettiin, että säädettäviä kalusteita käyttäneillä lukiolaisilla rintarangan kyfoosi eli köyryselkäisyys ja selkärangan skolioosi eli Reijo Koskelon mielestä ergonomisten kalusteiden lisäksi koulujen liikuntatunneilla tulisi lisätä lihaskuntoa ylläpitäviä harjoitteita ja urheilulajeja. Myös koulupäiviä rytmittävät säännölliset taukojumpat puoltaisivat paikkaansa. kieroselkäisyys vähenivät. Tutkimustuloksen mukaan ryhdin paraneminen jatkui interventioryhmässä myös kasvun päättymisen jälkeen, Koskelo selvittää. Säädettävät kalusteet voivat tutkitusti vähentää tule-oireita. Tutkimuksessa havaittiin, että niskahartiaseudun kivut, lanneselkäkivut ja päänsärky vähenivät, kun työpöytää ja tuolia voi säätää käyttäjälleen sopivaksi. 5 KUOPION YLIOPISTO Verrokkiryhmä koki perinteisen työpisteen epämukavaksi, koska pöydät ja tuolit olivat samankokoisia eikä niitä voinut säätää henkilön mittojen mukaan. Interventioryhmä koki säädettävät työpöydät ja tuolit hyviksi ja toimiviksi. Koskelon mukaan nuorten työskentelyergonomiaa tulisi parantaa ryhtivikojen, lihasjännityksen ja kipujen ehkäisemiseksi. TYÖTERVEYSLAITOKSEN VINKKEJÄ HIIRIKÄDEN OIREILUN ESTÄMISEEN: näppäimistö on yhtenäisellä pöytätasolla ja sitä voi siirrellä näppäimistön edessä on tilaa tukea ranteita hiiri ja hiirimatto ovat sopivia työntekijälle ja tehtävään työhön hiiren käyttötila on riittävä hiiri on mahdollisimman lähellä näppäimistön reunaa kädellä on riittävä tukipinta hiiren edessä ranne on suorana hiirtä käytettäessä työasento on hyvä, tuettu ja sitä voi vaihtaa Lisää mm. työergonomiasta: Tiedonvalitys/Tietokortit/

6 KESKIÖSSÄ Esteettömyys on tahdon asia Kirsti Pesolan mielestä esteettömyysosaamista tarvitaan kaikilla ammattialoilla. - Esteettömyyden sisäistäminen on yhtä tärkeää vahtimestareille, linja-autonkuljettajille, tuotesuunnittelijoille, hortonomeille kuin luokanopettajille tai sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Tämä tulisi huomioida jo koulutusta suunniteltaessa, Pesola sanoo. E steettömiä ympäristöjä osataan rakentaa, kun halutaan. Esimerkiksi suuret sairaalakompleksit ja kauppakeskukset on suunniteltu ja toteutettu niin, että niissä pääsee liikkumaan täysin esteettömästi. Rakennetun ympäristön tulee palvella käyttäjiään, eikä tehdä arjesta selviytymiskamppailua. Haasteita riittää ilman, että niitä tarvitsee rakentaa tarkoituksellisesti lisää. Asumisympäristöjä ja koteja suunniteltaessa tulisi huomioida väestön ikääntyminen ja iän tuomien tule-sairauksien aiheuttamat liikunta- ja toimintarajoitukset. Arkkitehti ja tekniikan lisensiaatti Kirsti Pesola työskentelee Invalidiliiton Esteettömyys-projektissa. Pesolan mukaan nykyisissä suunnittelu- ja rakentamismääräyksissä ja -ohjeissa on kattavasti määritelty liikunta- ja toimintaesteisyyden asettamat ehdot rakennetulle ympäristölle. Määräysten tavoitteena on luoda hyvä elinympäristö kaikille. Pesolasta on vaikea ymmärtää, että uusia rakennuksia rakennettaessa ei vieläkään automaattisesti kiinnitetä huomiota tilojen soveltuvuuteen ikääntyville ja toimintarajoitteisille ihmisille. Tämä voi johtua ajattelemattomuudesta, välinpitämättömyydestä tai rakennustyön huolimattomuudesta. Perusongelmana lienee se, ettei ymmärretä, miksi joku määräys on annettu. Kun asian vääntää rautalangasta, niin todetaan, että asia on täysin järkeen käypä. Vanhan rakennuskannan esteellisyyden voi ymmärtää, koska se on rakennettu aikana, jolloin ajateltiin, että ongelma on ihmisestä eikä ympäristöstä aiheutuva, Pesola sanoo. Kohtuullista esteettömyyttä Arkkitehti Kirsti Sivénin mielestä rakennusmääräysten tulkinta vaihtelee eri puolilla Suomea. Hän toivoo, että Suomessa noudatettaisiin yhdenmukaista linjaa esteettömyysmääräyksissä. Tällä hetkellä valtakunnalliset määräykset eivät edellytä, että pientalot pitää rakentaa esteettömiksi, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kuntien rakennusvalvonta vaatii sitä. Suunnittelijan pitää tarkistaa miten määräyksiä kullakin paikkakunnalla tulkitaan. Osittain ristiriitaisiin määräyksiin pitäisi löytää selkeitä ja yhteneväisiä tulkintoja, Sivén painottaa. Esteetön rakentaminen on Sivénille tuttua. Hän on muun muassa suunnitellut Invalidiliiton Esteettömyyden edistämisen suurena haasteena pitäisi olla apuvälineiden kehittäminen ja niiden mitoituksen ennakkoluuloton tutkiminen. Myös nostolaitteiden ja hissien kehittämistä asuinhuoneiden neliöistä, Sivén sanoo. Pientaloasunnoissa määräysten mukaiset esteettömät sisäänkäynnit ovat Sivénistä pulmallisia toteuttaa tasamaalla, koska rakentamismääräysten kosteudenhallintaa ja vedottomuutta koskevat vaatimukset on myös otettava huomioon. asumistar- Asunnon lattian on oltava vähintään 45 senttiä korkeammalla kuin mitä maanpinta on kolmen metrin etäisyydellä talosta. Tämä tasoero vaatii esteettömyysmääräysten mukaisilla kaltevuuksilla lepotasoineen noin 7 10 metriä tilaa. Rinnemaastojen ongelmat ovat sitten vielä oma lukunsa. Asuntojen esteettömät sisäänkäynnit suoraan ulkoa ovat usein ongelmallisia. Vaaditulla kynnyskorkeudella varustettuja ulko- ja parvekeovia ei tahdo vakiotuotannosta löytyä, koska niiden alareunaa ei saa vedottomaksi. Lumivarakin pitäisi asunnon ulko-ovelta löytyä, Sivén huomauttaa. Sivén korostaa, että esteettömyyskysymyksiä pitäisi käsitellä kohtuullistaen, maaston ja paikan ominaisuuksia kunnioittaen. yksilöllisiin peisiin sopiviksi tulisi kannattaa. Järvenpään koulutuskeskuksen asuntolan, jossa otettiin kaikki esteettömyyden ulottuvuudet huomioon asiakkaiden tarpeiden mukaan. Esteettömyys on hyvä asia. Julkisessa ympäristössä se on välttämätöntä ja yleensä määräysten mukaan toteutettavissa. Tilanne on haasteellinen asuntosuunnittelun puolella, missä tilamitoitus on niukempaa. Esteettömyyden kannalta väljä tilamitoitus olisi kannatettava asia, mutta kallis hintataso ohjaa asuntojen kokoa yhä pieneneviin tehoneliöiden suuntaan. Tällöin pesutilojen ja leveiden ovien tilantarve joudutaan ottamaan 6 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

7 Perusihmistä ei ole olemassa Esteettömyyden tulisi olla luonnollinen osa perussuunnittelutyötä aina kaavoitusta myöten. Silti vastalauseita esiintyy. On ikävä kuulla, että esteettömyysmääräysten takia asunnoissa olisi kosteusvauroita tai kodeista olisi tullut liian ahtaita, kun eteisja pesutiloja on jouduttu määräysten myötä kasvattamaan. Kritisoinnin sijaan pienasuntojen kokonaispinta-alaa tulisi kasvattaa eikä esimerkiksi suurentaa kylpyhuonetta makuuhuoneen kustannuksella. Jos taas esteettömässä rakennuksessa havaitaan kosteusvaurioita, syy ei ole esteettömyyden, vaan silloin suunnittelu- tai toteutusvaiheessa on tapahtunut virhe. Onhan Suomessa kautta aikojen rakennettu kellarillisiakin taloja ilman home- tai kosteusvaurioita. Muutenkin suunnittelussa tulisi sallia innovatiivisuuden ja luovuuden käyttö, sillä esteettömyyden käytännön toteuttaminen edellyttää vain ammattitaitoisuutta. Esteettömyys on myös esteettistä, kun niin vain halutaan, Pesola korostaa. Pesolasta on outoa, ettei Kun suurin sallittu kynnyskorkeus on 20 milliä, niin määräys myös merkitsee sitä kirjaimellisesti. Samoin luiskassa saa olla kallistusta tilanteesta riippuen enintään kahdeksan tai viisi prosenttia, eikä yhtään enempää - vaikka luiska olisi vain puolen metrin mittainen. kaikessa rakennussuunnittelussa ole lähtökohtana kaikille sopivuus. Mielestäni ei pitäisi suunnitella erikseen nuorille ja vanhoille, terveille ja sairaille tai vammattomille ja vammaisille, sillä tällainen ajattelu karsinoi ihmisiä, Pesola painottaa. Tule-sairauksia sairastavat tai ikääntyneet ihmiset eivät ole tasapäinen ryhmä, jonka tarpeet voisi yhteneväisesti määritellä. Ei ole olemassa tyyppivanhuksia eikä tyyppiratkaisuja. Ihminen voi olla pitkä tai lyhyt, oikea- tai vasenkätinen, lihava tai laiha. Käsi tai jalka joko nousee kepeästi tai ei nouse ehkä ollenkaan. Enemmän ympäristöltään edellyttäviä ihmisiä on tulevaisuudessa lisääntyvissä määrin, kotona, kaduilla, liikennevälineissä, kaupoissa, virastoissa ja työpaikoilla. Oleellista on ymmärtää esteettömyys kaikkien etuna. Se ei ole haitaksi kenellekään, Pesola muistuttaa. Millainen ympäristö sopii kaikille? Esteetön ympäristö tuo säästöjä, sillä esteiden poistaminen jälkeenpäin on kallista. Hyvin suunniteltu ympäristö vähentää apuvälineiden tai avustajan tarvetta. Toimiva ympäristö ei passivoi vaan lisää omatoimisuutta ja tasa-arvoisuutta sekä pienentää onnettomuusriskiä. Esteettömyys ei siis ole pelkkä kynnyskysymys, vaikka se on sitäkin. Parin sentin laillinen kynnys voi muodostua ylitsepääsemättömäksi esteeksi rollaattoria käyttävälle. Portaat ja tasoerot ovat edelleen suurimpia haasteita. Esteettömään suunnitteluun liittyvät myös valaistus-, väritys- ja kontrastiasiat, akustiikka, materiaalivalinnat, tekstin luettavuus ja tilojen käytön helppous. Nämä asiat on oivallettu hyvin kauppakeskusten ja markettien suunnittelussa. Mutta siellä onkin tavoitteena, että asiakkaat pystyisivät ostamaan mahdollisimman paljon ja kuljettamaan ostoksensa esteettä myymälän kassalta omalle autolleen, Pesola sanoo. Esteetön tai elinkaariasuminen ei tarkoita, että asunto olisi täynnä tukikaiteita ja että pihaportaikoissa olisi loputtoman pitkiä luiskia. Esteettömyys merkitsee vaivatonta sisäänpääsyä, väljyyttä, joustavuutta ja varautumista mahdollisiin muutoksiin. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi ruokakunnan kokoon, lasten kasvamiseen tai asukkaiden toimintakykyyn. Pyrkimyksenä on, että rakennukset ja ympäristö mahdollistavat asumisen ja elämisen kaikissa elämänvaiheissa. Ehkäpä väestön ikääntymisen myötä huomataan, että kyse on valtaväestön tarpeista eikä vammaisten erityisongelmasta, Pesola toivoo. ESTEETTÖMYYDEN ONGELMIA OVAT: Ulko- ja sisäportaat, ulkoportaiden kattamattomuus Liian jyrkät luiskat Tasoerot ja kynnykset Sisäänkäyntitasanteiden, tuulikaappien ja eteisten ahtaus Kulkuväylien kapeus Ovien ja lukkojen käytön raskaus Asuinhuoneiden koko, muoto ja kalustettavuus Wc- tai peseytymistilojen ahtaus ja toimintojen huono suunnittelu Lattiamateriaalien valinta, esimerkiksi materiaalin liukkaus Tukikaiteiden puuttuminen tai niiden väärä sijoituskorkeus ja muotoilu Käyttökytkinten ja pistorasioiden riittämättömyys ja sijoittelu Heikko tai häikäisevä valaistus, puuttuvat kontrastit Huono akustiikka Rakennusten ja ulkoalueiden liikkumisesteet Tapaturmariskit etenkin talviaikaan Lisätietoja: Hämeenlinnan asuntomessuilla mainostettiin muutamia näyttelykoteja esteettöminä. Kirsi Pesolan mukaan mallikodeissa ei oltu huomioitu esteetöntä sisäänpääsyä, vaikka kodit olivatkin melko esteettömiä sisältä. 7

8 NÄKÖKULMIA REA KONTTINEN Esteettömyys on ihmisoikeus Ihmisoikeusliitto on julkaissut Syrjintä Suomessa raportin. Juha-Pekka Konttinen kirjoitti raporttiin vammaisia ihmisiä koskevan osion. Yhtenä esimerkkitapauksena oli nivelreumaa sairastaneen naisen erottaminen työpaikaltaan sairautensa vuoksi. Työpaikka tuomittiin oikeudessa syrjinnästä. Kuvassa Konttinen on YK:n päämajan edustalla New Yorkissa. Nykyinen Suomen perustuslaki ja rakennusmääräykset korostavat yhdenvertaisuutta myös esteettömän liikkumisen osalta. Juha-Pekka Konttisen mielestä rakentamisessa ei toteudu lakien ja määräysten henki. Konttinen työskentelee lakimiehenä Invalidiliiton ja Kynnys ry:n perustamassa Vammaisten Ihmisoikeuskeskuksessa VIKE:ssä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole suoranaisia sanktiopykäliä tai korjausvelvoitteita tilanteisiin, joissa uusi julkinen palvelurakennus on todettu esteelliseksi. Kuitenkin räikeimmissä tapauksissa kysymykseen voisi tulla syrjintärikosepäily rakennuttajan edustajaa tai virkavelvollisuuden laiminlyöntiepäily rakennustarkastajaa vastaan. Ympäristöministeriö ja eduskunnan oikeusasiamies voivat tutkia rakennusvalvonnan laiminlyönneistä tehtyjä kanteluja. Käsiteltyjä oikeusjuttuja ei ole tiedossani, sillä oikeuskäsittely on pitkä prosessi, Konttinen toteaa. Yllättävätkin kohteet ovat esteellisiä Esteellisiä julkisia rakennuksia ei Suomessa tarvitse etsiä. Esimerkkinä voin mainita Eduskunnan uuden lisärakennuksen. Talon puutelista on pitkä: ulkoovella on kynnys, naulakot ovat liian korkealla, inva-vessaan on vaikea päästä, eikä rakennuksessa ole induktiosilmukkaa, Konttinen luettelee. Esteettömyys, saavutettavuus ja liikkumisvapaus ovat perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä vammaisille henkilöille. VIKE pitää esteettömän yhteiskunnan edistämistä eräänä perustehtävänään. Esimerkiksi työn saaminen voi jäädä haaveeksi työpaikan esteellisyyden vuoksi. Myös julkisen joukkoliikenteen esteellisyys haittaa osallistumista yhteiskunnan toimintoihin ja rajoittaa harrastusmahdollisuuksia. VIKE vaikuttaa vammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseen ja kehittymiseen tiedottamalla oikeuksista sekä vaikuttamalla lainsäädännön uudistamiseen. Lähtökohtana on joulukuussa 2006 hyväksytty YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka toimeenpanoa Suomessa VIKE edistää. Yleissopimus edellyttää valvontajärjestelmän kehittämistä Suomessa ja erillisen sopimuksen noudattamista valvovan valvontaelimen perustamista. Esteettömyyttä korostetaan erillisessä artiklassa. Esteettömyys on kulmakivi vammaisten ihmisten oikeuksia parannettaessa, Konttinen painottaa. Lisätietoja: 8 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

9 VIERASKYNÄ DfA, evvk vai kvg? STAKES Minä olen tehnyt Design for All -töitä viisitoista vuotta, puolet niistä Taideteollisessa korkeakoulussa ja puolet Stakesissa. Kysytkö, että mikä ihmeen Design for All? Vai kysytkö, että miten ihmeessä sitä ei ole vieläkään käännetty suomeksi? Onko ylipäätään DfA:n suhteen mitään saatu aikaan tai ajatteletko oikeastaan, että evvk - ei vois vähempää kiinnostaa. Näyttää olevan niin, että aika monia DfA kiinnostaa. Sanovat, että kvg - kato v u Googlesta - on syrjäyttänyt evvk:n. Kun laittaa toimeksi ja googlaa Design for All, osumia riittää, kaikilla kielillä. Viisitoista vuotta sitten tästä oltiin kaukana. Tuohon aikaan keskustelu kääntyi nopeasti siihen, että ei voi suunnitella kaikille. Ei voi suunnitella sellaista tuotetta, että sitä olisi helppo kaikkien käyttää. Ei voi rakentaa rakennusta, jossa jokaisen olisi hyvä liikkua ja toimia. Ei voi suunnitella palvelua tai tuotetta, joka palvelisi kaikkia käyttäjiä iästä, toimintakyvystä tai kulttuuritaustasta riippumatta. Design for All oli design for none. Tästä ei tarvitse enää vääntää kättä, koska ymmärrys siitä, että Design for All on myös arvovalinta eikä vain kapea toteutus, on jo laaja. Design for All toimii sellaisessa yhteiskunnassa, jossa halutaan varmistaa, että jokainen saa yhdenvertaiset palvelut ja voi tasaarvoisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan. DfA merkitsee hyvää tapaa toimia. DfA on lähtökohta hyvälle suunnittelulle. On välttämätöntä tunnistaa käyttäjien kirjo ja ottaa monipuolinen käyttäjien joukko mukaan suunnitteluvaiheeseen. Vain näin voidaan varmistaa, että lopputulos todella toimii. Rakennetussa ympäristössä joudutaan usein taipumaan kompromissiin ja etsimään ratkaisu, joka mahdollisimman hyvin palvelee mahdollisimman monia käyttäjiä. Joustavuus ja muunneltavuus ovat usein suunnittelun johtoajatuksia ja tavoiteita: Jos ei esteetöntä, niin mahdollisimman vähän esteitä. Tietoyhteiskunnassa tuotteiden ja palveluiden kanssa on toisin: mitä pitemmälle tietoteknologia kehittyy, sitä mahdollisempaa on, että tuotteen tai palvelun käyttöliittymä voidaan räätälöidä jokaisen käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Design for All on silloin design for all. Tämä se kaiketi onkin eniten muuttunut viidessätoista vuodessa. Edellytykset ja mahdollisuudet toteuttaa esteetöntä, saavutettavaa ja helppokäyttöistä ovat nyt paremmat kuin koskaan. Lainsäädäntöä on viritetty, mutta väen ikääntymisen myötä myös markkinoiden veto on aivan toinen. Osaaminen on kasvanut. Jos jokin estää, se on evvk. Asenne ratkaisee. Jos olitkin vielä sitä mieltä, että evvk, katso vaikka googlesta. Aika monta osumaa DfA:lla. Päivi Tahkokallio Projektipäällikkö Suomen Design for All -verkosto Helppo pakkaus on jokaisen etu ETU-hanke auttaa ottamaan kuluttajien tarpeet paremmin huomioon pakkausten suunnittelussa ja valmistuksessa. Päämääränä on tarjota kansalaisille nykyistä helpommin avattavia ja käytettäviä pakkauksia: Helppo pakkaus on etu. Suomen Reumaliiton ETU-hanke on ensisijaisesti kauppaan, pakkausteollisuuteen ja suunnittelijoihin kohdistuva vaikuttamishanke. ETU-hankkeessa pakkausten käytettävyyttä edistetään Design for All -periaatteiden mukaisesti. Tällä tarkoitetaan, että pakkausten käytettävyys, esteettömyys sekä sosiaalisesti kestävä kehitys pyritään huomioimaan jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Mistä tunnistaa hyvän pakkauksen? Hyvä pakkaus on helppo käsitellä käyttää loppuun avata pitää siistinä käyttää huomata sulkea uudelleen kierrättää Lisää: 9

10 TUTKITTU JUTTU TYÖTERVEYSLAITOS Kuormittava työ on tule-terveysriski Paula Naumanen painottaa työpaikkojen turvallisuutta tule-terveyden edistämisessä. T yöturvallisuudesta tinkiminen saattaa vaarantaa terveyden. Kolmasosa työvoimasta työskentelee lähitulevaisuudessakin työympäristöissä, joissa esiintyy terveyttä uhkaavia riskejä. Huolestuttavaa on, että nuorten työntekijöiden oireilu ja sairastaminen on lisääntynyt. Keski- ja Itä-Suomessa selvitettiin pienyritysten työoloja kyselyllä vuosina Tutkimukseen osallistui 153 pienehköä alle 20 työntekijän yritystä, joissa ei ollut tehty yrityskäyntiä vähintään kolmeen vuoteen. Yrityksistä 43:een tehtiin lisäksi työolojen arviointikäynti. Pienyritykset edustivat puu-, leipomo-, metalli- ja painotuotteita valmistavia aloja, sekä metsä-, huoltamo-, siivous-, kiinteistönhuolto-, kampaamo- ja hoiva-alojen palveluja tuottavia yrityksiä. Pienyrittäjien omat voimavarat kuluvat yritystoimintaan, eivätkä he välttämättä ehdi perehtyä työsuojeluun tai järjestää asianmukaista työterveyshuoltoa. Tällaisilla työpaikoilla voi riski tapaturmia aiheuttaville tilanteille ja ammattitauteihin sairastumiselle lisääntyä. Suurissa yrityksissä työhyvinvointipalveluiden järjestäminen ei ole samanlainen haaste kuin pienissä yrityksissä, koska suurissa yrityksissä on enemmän resursseja työhyvinvointitoimintaan. Riskitekijät tulee tiedostaa Työterveyslaitoksen dosentti Paula Naumasen mukaan huoli työturvallisuudesta on aiheellinen. Kaksi kolmasosaa yrityksistä ilmoitti työn fyysisen kuormittavuuden terveyttä uhkaavaksi tekijäksi. Hieman yli puolessa työpaikoista esiintyi melua ja stressiä, Naumanen toteaa. Tapaturmavaaroja, vaarallisten kemikaalien käyttöä, haitallisia lämpötilan vaihteluita, pölyä ja muita ilman epäpuhtauksia tunnistettiin lähes kaikilla toimialoilla. Tutkimuksessa työntekijöiden tule-terveyttä vaaransivat muun muassa toistuva raskaiden taakkojen käsittely, jatkuva seisominen, hankalat työasennot, työn fyysinen ja psyykkinen raskaus sekä työpisteiden epäergonominen mitoitus, kertoo Naumanen. Näiden epäkohtien lisäksi terveyttä uhkaavia riskitilanteita aiheuttivat tärinä, tavaroiden putoaminen, kiire, huono tiedonkulku ja yhteistyöongelmat. Tule-riskien yleisyys tutkituilla työpaikoilla on kuvattu seuraavan sivun taulukossa. Monet työntekijät altistuvat useille eri tekijöille samanaikaisesti. Eri tekijöiden yhteisvaikutuksista terveyteen on vielä niukasti tietoa. Osa työntekijöistä voi sairastua vasta eläkkeellä ollessaan. Sairastumisesta ja oireista aiheutuu aina kustannuksia ihmiselle itselleen, työpaikalle ja yhteiskunnalle, Naumanen korostaa. Tutkimuksen mukaan noin joka kymmenennessä yrityksessä työskenteli johonkin ammattitautiin sairastunut henkilö. Ammattitauteina mainittiin astma, jauhoallergia, iho-oireita, niska-, hartia- ja selkävaivoja sekä nivelten kulumia. Sairauspoissaolojen syitä olivat muun muassa infektiot, hengitystiesairaudet, tapaturmat, selkäja nivelvaivat, psyykkiset oireet sekä sydän- ja syöpäsairaudet. Työterveyteen syytä panostaa Kyselyn tulosten perusteella yrityksissä tehostettiin melu- ja pölyhaittojen hallintaa sekä panostettiin enemmän turvalaitteisiin, suojainten käyttöön, ergonomian ja ensiapuvalmiuden parantamiseen. Silti tutkimukseen osallistuneiden yritysten työoloissa on edelleenkin puutteita. Tutkimuksen ja yrityskäyntien pohjalta voidaan todeta, että yritykset hyötyvät työsuojelupiirin ja työterveyshuollon säännöllisestä tuesta ja ohjauksesta työolojen kehittämisessä. Tästä syystä työsuojelupiirin ja työterveyshuollon tulisi entistä useammin käydä yrityksissä keskustelemassa työolojen ja -tapojen parantamisesta. Jos yrittäjä ja henkilöstö eivät voi hyvin, ei yrityskään menesty ja tee tulosta. Työhyvinvoinnista huolehtimisen tulisi olla osa kuntien elinkeinopolitiikkaa, jolla on suora yhteys yritysten toimintaan ja kunnan asukkaiden tarvitsemiin palveluihin. Valitettavasti monet pienyrittäjät ovat jättäneet hankkimatta työterveyspalvelut usein kustannussyistä. Tällöin kukaan ei tue, auta, neuvo ja seuraa heidän itsensä, henkilöstön ja yrityksen työhyvinvointia ja sen edistämistä. He tekevät karhunpalveluksen itselleen ja yritykselleen. Myös työsuojelupiirien toiminnassa on parantamisen varaa, koska ne kohdistavat rajallisia voimavarojaan enemmän suuriin kuin pieniin työpaikkoihin, Naumanen toteaa. 10 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote

3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote 3 2009 Tules-vuosikymmen-terveyshankkeen tiedote Anne Lamminpää: tule-toimintakykyä määrittämässä 2 Kannanotto kuntalaisten tule-terveyden puolesta 4 Tules ja masennus 6 Auringonlaskun aikaan vattupensaassa

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

Kaupunki kouluttaa väkeään

Kaupunki kouluttaa väkeään Tutkimus Työbarometri 2006 valmistunut Työolobarometri on työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen väline, joka perustuu henkilöstön kokemuksiin työelämästä. s.3 Yhteiskunta Pori ja väkivalta? Pori näyttäytyy

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 3/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

PIENYRITYKSET5,00. Miten voit, yrittäjä? TEEMA 2012: 8 10 12 20 Riskit syyniin ja työolot kuntoon. Työterveyshuolto

PIENYRITYKSET5,00. Miten voit, yrittäjä? TEEMA 2012: 8 10 12 20 Riskit syyniin ja työolot kuntoon. Työterveyshuolto www.ttl.fi/ttt Terveys Turvallisuus ttttyö TEEMA 2012: PIENYRITYKSET5,00 Työterveyshuolto arjen kumppaniksi Miten voit, yrittäjä? 8 10 12 20 Riskit syyniin ja työolot kuntoon Hyvä pomo pitää huolta jaksamisestaan

Lisätiedot

Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia historiaan

Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia historiaan 1/2011 Verven uusi toimipaikka Jyväskylään Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia Merikoski jää historiaan Työlähtöinen ote innostaa eri toimialoilla Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Esteettömästi saavutettavissa

Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 ILONA TANSKANEN & TUIJA SUOMINEN-ROMBERG (TOIM.) Esteettömästi saavutettavissa Turun ammattikorkeakoulun raportteja 82 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Kannen

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää LUUSTO JA

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää LUUSTO JA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Antero Niittymäki Maalivahdin lonkka leikattiin - pelaaminen jatkuu Reuma Suurin osa nivelreumapotilaista viettää normaalia elämää

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 3 2009 Perhetyötä tutkittiin Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 PÄÄKIRJOITUS HUHTIKUU 2009 Entisten nuorten työhyvinvointi SUSANNA

Lisätiedot

Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle

Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle Omin voimin ja tukitoimin Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010) Toimittanut: Teksti:

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon

Sairaalasielunhoidon Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja sidosryhmälehti Vinkkeli 2 2012 Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkaa Sairaalasielunhoidon viisi vuosikymmentä Hiljaisen tiedon välittäjät SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

NAISET ARJEN TAITAJINA. Miina Sillanpään perintö ja naisten näkymätön työ

NAISET ARJEN TAITAJINA. Miina Sillanpään perintö ja naisten näkymätön työ 1 NAISET ARJEN TAITAJINA Miina Sillanpään perintö ja naisten näkymätön työ 2 Sisältö Palvelutyö pyörittää yhteiskunnan rattaita Kaikkihan siivota osaavat vai osaavatko Ruokapalvelun ammattilaiset hoitavat

Lisätiedot

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU

Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Ilkka Vuorikuru (toim.) MIELENTERVEYSKUNTOUTUS JA TYÖHÖN PALUU Kalevi Sorsa säätiö ja kirjoittajat. Ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN 978-952-5689-44-0

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

käyttöön Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu JUTTUTYYPPI

käyttöön Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 2/2014 Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu KYVYT KÄYTTÖÖN 2/2014 PÄÄKIRJOITUS Anne

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot