Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja"

Transkriptio

1 1 Akaan kaupunki, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämishanke Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja Muistio Aika to klo Paikka Päivölä-opisto, Pehtoori-talo Osallistujat Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan sekä koulun ja TK:n erityishenkilöstö, sekä sosiaalityön ja perusturvan johtaja. Pajan ohjaamisesta vastaa Sirkka Rousu. Pajan tavoite: Käytännön ratkaisujen ideointi ensimmäisessä pajassa ( ) todettuihin kehitystarpeisiin ja ongelmiin. Työpajakutsun liitteenä toimitettiin henkilöstölle edellisen pajan koontimuistio (sisältää fläppikuvat) sekä tiedoksi 1.pajassa luvattu Pesäpuu ry:n toukokuisen Lontoon matkan raportti, jossa mm. Hackneyn lastensuojelun toimintamallista. Ohjelma Sen ideointi, millaisia muutoksia tehdään toimintatavoissa, jotta todettuihin kehitystarpeisiin ja ongelmiin saadaan ratkaisut. talven ja kevään 2015 työpajojen ajankohtien ja mahdollisen benchmarking-kohteen ja sen ajoittamisen sopiminen Koontimuistio pajasta Hankkeen rahoitushakemus on jätetty Työsuojelurahastolle syyskuun lopulla. - Hankkeelle annettiin rahoituskriteerit huomioiden nimi: Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen (sekä) henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke Hankkeen kesto korkeintaan kaksi vuotta. Henkilöstön työpajan tiivistelmä FAKTAT HUOLET YDINKYSYMYKSET RATKAISUT asiakkailla epätietoisuutta mistä apua, ja tuki tulee liian myöhään ->kallista, tehotonta? jonotusta eri tukipalveluihin suuret kustannukset, silti palvelut eivät riitä työntekijöiden jaksaminen paikoin äärirajoilla tilaongelmat paljon osaamista ja palvelujakin motivaatio muutosten tekemiseen yhdessä yhteistyö pääosin hyvin toimivaa perusturva-lautakunnan tuki muutokselle ja kehittämiselle epävarmuus tulevasta ja omien tehtävien muutoksista miten lapset, nuoret ja perheet pärjäävät kun tukea ei vältt.saa siten ja silloin kun on tarve joku muu päättää miten meidän tulee uudistaa kunnan ylin johto ei aidosti tiedosta tarpeita ja aikaansaannoksia, työn arvostus emme pysty tekemään niin hyvää laatua kuin osaamme Miten oikea-aikaista tukea lapsille, nuorille ja perheille? Miten osaamisemme on parhaiten käytössä? Miten lapsiperhepalvelujen tuotantorakenteet vastaamaan väestön ja henkilöstön tarpeita? Uudistetaan asiakastyön toimintamallit ja asiakaspalveluprosessit. Varmistetaan ajantasainen osaaminen. Johtamisella tukea työhön. Tehdään oman työn vaikuttavuus näkyväksi. Päivän yhteinen tehtävä: mitä tiedossa oleville ongelmille ja puutteille voisi/pitäisi tehdä?

2 2 - työpajassa työstettiin sitä, mikä joka tapauksessa tulee tehtäväksi uudistuneen lain myötä: lapsiperhepalvelujen tuen tarpeen arviointi ja tuen järjestämisen toimintamallin kehittely. - Yksi ryhmä työsti lapsiperhetyön laatua ja toimintaperiaatteita; yksi ryhmä pohtii johtamisen kehittämistä, ja kolme ryhmää luonnostelee toimintamallia eri-ikäisten lasten/nuorten perheiden tarpeiden näkökulmasta. Varmistakaa ehdotuksissanne, että löydätte ratkaisuja aiemmin kuvaamiinne ongelmiin ja puutteisiin. Työskentelyn vaihe 1. Ryhmätyöt (40 min + kahvitauko 15 min) 1.ryhmä: Laatutavoitteet ja toimintaperiaatteet a) keskustelkaa: Mistä lapsi, nuori ja perhe huomaa lapsiperhetyön laadun ja mistä hän kiittää? - kirjatkaa avainsanat ryhmän fläpille b) keskustelkaa: Mistä työntekijä ja kollegat huomaavat lapsiperhetyön laadun ja mistä hän kiittää? - kirjatkaa avainsanat ryhmän fläpille c) Kootkaa yhteinen näkemys: Akaan lapsiperhetyön laatulupaus (voi olla useita lauseita) - kirjatkaa ainakin avainsanat ryhmän fläpille d) Esitelkää kussakin tehtäväryhmässä kirjatut laatutavoitteet ja -toimintaperiaatteet ryhmän jäsenille - jos tarpeen, niin kehittäkää vielä laatulupausta niiden pohjalta.

3 Työryhmien/tiimien omien tehtävien laatutavoitteet ja toimintaperiaatteet jatkotyön pohjaksi 3

4 4

5 5 2.ryhmä: Näkökulmana alle kouluikäisen (0-6v.) lapsen perheen tuen tarpeen arviointi ja viipymättä tarvittavan tuen järjestämisen -toimintamallin luonnostelua: ottakaa aivoriihimäinen ote: ideoikaa vapaasti ilman kritiikkiä, kirjatkaa fläpille (kuvana, sanoina) toimintamalli-ehdotuksenne. Alla apukysymyksiä: - mihin perhe hakeutuu? - mistä hän tietää mihin hakeutua - kuka /ketkä perheen ottaa vastaan? - mihin aikaan palvelu toimii? - miten tuen tarve arvioidaan? - kuka/ketkä: nopea arviointi / perusteellisemman tuen tarpeen selvittäminen - kuka/ketkä: miten asia siirretään ensivaiheen arvioijalta eteenpäin? - miten viipymätön tuki on järjestettävissä ja mitä tuki voi olla? - miten omatyöntekijä nimetään?

6 6 3.ryhmä: Näkökulmana alakouluikäisen (7-12v.) lapsen perheen tuen tarpeen arviointi ja viipymättä tarvittavan tuen järjestämisen -toimintamallin luonnostelua: ottakaa aivoriihimäinen ote: ideoikaa vapaasti ilman kritiikkiä, kirjatkaa fläpille (kuvana, sanoina) toimintamalli-ehdotuksenne. Alla apukysymyksiä: - mihin perhe hakeutuu? - mistä hän tietää mihin hakeutua - kuka /ketkä perheen ottaa vastaan? - mihin aikaan palvelu toimii? - miten tuen tarve arvioidaan? - kuka/ketkä: nopea arviointi / perusteellisemman tuen tarpeen selvittäminen - kuka/ketkä: miten asia siirretään ensivaiheen arvioijalta eteenpäin? - miten viipymätön tuki on järjestettävissä ja mitä tuki voi olla? - miten omatyöntekijä nimetään?

7 4.ryhmä: Näkökulmana yläkouluikäisen (13-17v.) nuoren perheen tuen tarpeen arviointi ja viipymättä tarvittavan tuen järjestämisen -toimintamallin luonnostelua: ottakaa aivoriihimäinen ote: ideoikaa vapaasti ilman kritiikkiä, kirjatkaa fläpille (kuvana, sanoina) toimintamalli-ehdotuksenne Alla apukysymyksiä: - mihin perhe hakeutuu? - mistä hän tietää mihin hakeutua - kuka /ketkä perheen ottaa vastaan? - mihin aikaan palvelu toimii? - miten tuen tarve arvioidaan? - kuka/ketkä: nopea arviointi / perusteellisemman tuen tarpeen selvittäminen - kuka/ketkä: miten asia siirretään ensivaiheen arvioijalta eteenpäin? - miten viipymätön tuki on järjestettävissä ja mitä tuki voi olla? - miten omatyöntekijä nimetään? 7

8 8 5.Johdon ryhmä: - Mistä työntekijät ja päättäjät huomaavat, että kunnassa toimii lapsiperhepalvelujen yhteensovittava johtaminen, ja mistä he kiittävät johtoa? o pohtikaa asiaa eri näkökulmista ja eri tasoilta o kirjatkaa fläpille lapsiperhepalvelujen johtamisen toimintamallin luonnostelua - ehdotus hankkeen ohjausryhmästä ja sen 1.kokouksen ajankohdasta - ehdotus miten asiakkaat voisivat olla mukana hankkeessa - ehdotus hankkeen viestinnän suunnitelmasta

9 9 Työskentelyn vaihe 2. Ryhmien töiden esittely ja jalostaminen -kierrokset (6 min/ryhmä) Ryhmät kiersivät kussakin ryhmässä: kussakin uudessa ryhmässä oli edustaja alkuperäisestä ryhmästä, joka esitteli ryhmän ajatukset: jalostettiin, kommentoitiin ryhmien ehdotuksia. Johdon ryhmän tuotokset esiteltiin yhteisesti kaikille. Työskentelyn vaihe 3. Kokoaminen ja seuraavien askelien suuntaamista: - yksi malli vai kolme toimintamallia? o mitä otetaan jatkotyön pohjaksi, vai parhaiden ideoiden yhdistäminen yhdeksi asiakasvastaanotto-palvelutiimiksi -> päätettiin tehdä synteesi luonnosten pohjalta o jatkokehittäminen ja jalostaminen? -> jatketaan yhdessä seuraavalla kerralla - jatko-askeleet: miten ja ketkä: -> hanke-esittely ja käynnistäminen perusturva-lautakunnassa marraskuussa, hankkeen ohjausryhmän nimeäminen ja 1.kokous joulukuussa. Johto keskustelee henkilöstön kanssa ohjausryhmän jäsenistä. - sovittiin seuraavien työpajojen ja BM-opintomatkan ajankohdat (ks. alla taulukko) - ennen marraskuun pajaa, tehdään ennakkotehtävä seuraavaa työskentelyä varten. Työpajojen aikataulutusta klo työpaja ongelmien ja kehittämistarpeiden paikantaminen, asiakasprofiileista (ennakkotehtävä) muistio SR klo tiistai klo torstai klo 9-16 torstai klo työpaja toiminnan muutosten ideointia, laatutavoitteet ja toimintaperiaatteet (ennakkotehtävä), tapaamisten aikatauluttaminen 3.työpaja 4.koulutuksellinen työseminaari 5.työpaja jatketaan toiminnan muutosten valmistelua, asiakasprosessien toimivuus tarkastelun käynnistäminen (ennakkotehtävä) Mitä lakimuutokset meille tarkoittavat? SHL, Ls.Laki, Sote-laki, Toim.tulotuki-laki, oppilashuoltolaki... Asiakasprosessit ja toimintamallit muistio xx SR perjantai koko pv maanantai klo SYKSY elokuu BM-vierailu 6.työpaja koulutuksellinen tilaisuus? benchmarkataan jotakin hyvää toimintamallia asiakastyön yhteistyökumppaneita mukana osaamisprofiilit / asiakastarpeet ja toimintaymp.muutokset (ennakkotehtävä: Helavirran mallin pohjalta) -> koulutustarpeet, yhteistoimintamallien kehittämistarpeet laajempi lapsiperhetoimijoiden yhteinen koulutuksellinen tilaisuus sovitulla teemotuksella, joka edistää hankkeen

10 10 tavoitteita x 2015 työpaja uudenlaiset tiimirakenteet ja lähijohtaminen x 2015 työpaja asiakastyön dokumentointi, johtamisen ja päätöksenteon tietotarpeet x 2015 työpaja vuosikello ymv. Pienryhmät työskentelevät talven ja kevään ajan myöh.sovittavan aikataulun ja tehtävien parissa Hankkeen ohjausryhmän käynnistyskokous klo 15. Ohjausryhmän jäsenet, ohjausryhmän tehtävät, aikataulutus. Myöhemmin hahmottuu millaisia pienryhmiä on tarpeen nimetä työstämään sovittuja rajattuja tehtäviä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen monitoimijaisen johtamisrakenteen kehitystyötä tehdään myöhemmin sovittavalla prosessilla, erityisesti Elinan ja Pirjon kehitystyöllä. Keskustelu ohjausryhmässä ja myös perusturvalautakunnassa sovittavalla tavalla ENNAKKOTEHTÄVÄNÄ tähän pajaan oli Laatutavoitteet ja toimintaperiaatteet Tehdään ennen pajaa henkilöstö/tehtäväryhmissä, tehtävää ei tarvitse palauttaa ennalta, vaan se puretaan pajassa. 1. Kirjaa ensin itsellesi oman työsi laatutavoitteet sekä ne toimintaperiaatteet, jotka sinun työtäsi ohjaavat käytännössä. 2. Esitelkää omat kirjauksenne tiimissänne /samaa tehtävää tekevien kanssa. 3. Tehkää ryhmänä konsensus: - kirjatkaa fläpille teidän tiimin laatutavoitteet - kirjatkaa myös toimintaperiaatteet, jotka teidän asiakastyötänne tulee ohjata Ennakkotehtävän kautta etsimme yhdessä lapsiperheiden tukipalvelutyötä ohjaavat laatutavoitteet ja toimintaperiaatteet. Ajatuksena on, että uudistettavissa lapsiperhetyön tukipalveluissa toimitaan yhdessä sovittujen tavoitteiden suuntaisesti ja käytännön työskentelyssä ja yhteistyössä näkyy sovitut toimintaperiaatteet.

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi

Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi Koulutus ja vaikuttaminen -yksikkö Onnistuneita valintoja -hanke Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus www.jaatinen.info

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 17 Mikko Airto & Susanna Helavirta & Jorma Kurkinen & Katriina Loponen & Mervi Uusimäki PREVENTTERI Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten

Lisätiedot

Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille

Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille NUORTEN OMA KEHITTÄMISESITYS -TYÖPAJA Niina Salmi Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille Nuorten oma kehittämisesitys -työpaja (NOKE) tarjoaa oppilaitoksille ja opettajille

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot