Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten palveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten palveluissa 22.4.09."

Transkriptio

1 Moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten palveluissa

2 Kotka perustettu 1878 Kymin kunta ja Karhulan kauppala yhdistetty Kotkaan 1977 asukasluku kansallisuutta (suurin osuus venäläisiä) 136 kieltä ulkomaan kansalaisia 1811 VÄESTÖ 0-18 vuotiaita 19,4 % yli 65 vuotiaita 19,3 % Alatunnisteteksti 2

3 Perhepalveluverkoston kehityspolku Kotkan kaupunginhallituksen päätös sosiaali- ja terveystoimen kehittämisprojektista Kehittämisprojektin tarkoituksena oli sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteen ja järjestämistavan uudistaminen ja kustannusten rationalisointi sosiaali- ja terveystoimen kehittämisprojekti/ SOTEKEryhmä. Ryhmässä mukana lautakunnan jäseniä, kaupunginhallituksen ja valtuuston jäseniä, keskushallinnon edustusta ja virkamiehiä + Stakesin konsultit/ asiantuntijat Alatunnisteteksti 3

4 Kehityspolku jatkuu Työskentelyn ( aika toukok.2002)loppupäätelmät: Kotkan lasten ja nuorten erityispalvelut ovat monipuolisia ja innovatiivisia, vaikka kotkalaiset pitävät niitä kirjavina ja pirstaloituneina Jatkotyöskentelyyn suositeltiin kehittämistyölle lähestymistapaa, jossa myönnetään alaan kuuluva monimuotoisuus ja monitoimijuus. Yhteistyötä, koordinaatiota ja asiakaslähtöisyyttä tulisi lähteä kehittämään lastentalo - ajattelun pohjalta Alatunnisteteksti 4

5 Kehityspolku jatkuu tehtävä sosiaali- ja terveysvirastolle: Sos. ja terveysvirasto sai tehtäväkseen valmistella toiminnallista Lastentalo kokonaisuutta, joka voi olla osaksi fyysinen tila ja osaksi verkostoitunut yhteistyömalli. Voimavarana ja lähtökohtana nähtiin monimuotoisuus, monitoimijuus ja alueellinen väestövastuu nimettiin moniammatillinen valmistelutyöryhmä, jonka tehtävä ensimmäinen toimintasuunnitelma tilauksen mukaisesti moniammatillinen valmistelu : joulukuu 2002 oli ensimmäinen kokous Alatunnisteteksti 5

6 Perhepalveluverkoston vaiheet Ideointi, rajaaminen, kirkastaminen, toimintasuunnitelma, valmistelu valmistelu/selvittäminen - mitä oli ennen tehty- Lapsen Paras jatkumo Kirkastettiin miksi Lastentalo?: virtuaalisuutta purettiin Laajenevat kehät( 2003, 2004) Rajauksen hankaluus: erityis- vai peruspalvelut, huolilapset vai huolettomat, ennaltaehkäisevä- vai korjaava työ ikäluokka vai lapsiperheet, joissa alle 18- vuotiaita Kotkassa kaikki työntekijät, jotka kohtaavat työssään lapsiperheitä ovat Lastentalon työntekijöitä 951 kaikkiaan, 6.6 /lapsiperhe Lastenkulttuuri on osa hyvinvointipalveluja - perheiden osallisuus Alatunnisteteksti 6

7 Perhepalveluverkoston vaiheet jatkuu Arkifilosofiaa (2004) mitä lastentalo ei ole Jokaisessa meissä asuu pieni palveluneuvoja Lastentalo toimintamalli on ajattelutapa Lastentalo rakennetaan sinne missä perhe asio Lastentalon toimii monissa paikoissa ja monissa taloissa Painopiste ei ole uuden keksimisessä vaan uudenlaisessa yhdistämisessä Konkretiaa kaivataan Keskustelua salassapidosta Huoli- puheeksi- teot tueksi hankkeet moniammatilliset menetelmät kokeiltavaksi Alatunnisteteksti 7

8 Perhepalveluverkoston vaiheet jatkuu Menetelmiä ja moniammatillisia välineitä ( ) Huolen puheeksiotto koulutukset- vakiintuneet? Huolen kartoitus- yhteisiä käsitteitä Koulun ja sosiaalityön yhteistyö- malli Haukkavuori ja kokeilu syksyllä 2005 ja kevät 2006 Malleja ja ohjeistusta esimiestilaisuuksiaesimiesvalmennusta,moniasaintuntijuusjohtaminen koulujen ongelmatilanteiden rohkeustilaisuudet (syksyllä 2006) Alueryhmiä täsmennetään ja rakennetta selkiytetään Alatunnisteteksti 8

9 Kehitysvaiheet jatkuu Hankeaika ( ) Hankkeen nimessä pääpaino enemmänkin perhepalveluverkostossa osaksi valtakunnallista verkostoa työntekijöitä toimintaa ja koulutusta jatketaan Toimintasuunnitelmat ovat löytäneet vakiintunutta muotoa arviointityöskentely yhteistyökäytäntömallien arviointia ja jatkotyöstämistä tilausten mukaan toimintaa tapahtumia, koulutusta paljon Järjestetty tilaisuuksia, foorumeja, jossa tarkastellaan perheiden tilanteita ja niissä tarvittavaa tukea eri toimijoiden yhteisenä ja yhteen liittyvänä perheverkoston työnä Alatunnisteteksti 9

10 Tarkoitus Perheiden parempi avunsaaminen Moniasiantuntijuuden hyödyntäminen Auttamismuotojen kehittäminen Laaja kokonaisuus Asiakas- ja lapsilähtöisyys ( osallisuus, lapsen kuuleminen, voimavaraistaminen, vastuunotto) Työntekijälähtöisyys ( verkoston ja toisen työn tuntemus) Työlähtöisyys (asiakasprosessien toimivuus ja jäsentyneisyys) Alatunnisteteksti 10

11 Toimintatavat Yleinen alueellinen yhteistyö Moniammatilliset alueryhmät Moniammatillinen ohjausryhmä Yhteiset kehittämispäivät ja tilaisuudet Menetelmällinen vahvistaminen Huolen puheeksiottokoulutus (varhainen tuki) Huolen kartoitus (yhteiset käsitteet) Rohkeustilaisuudet koulussa Turvakasvatus Lastensuojelutarpeen selvittäminen ja arviointi Alatunnisteteksti 11

12 Toimintatavat jatkuu Toimintamallit asiakastyön tueksi Koulun ja sosiaalityön yhteistyömalli Päivähoidon yhteistyön selkiyttäminen Työskentelyperiaatteet päihdeperheiden kanssa Toimintaohjeisto epäiltäessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja muuta kaltoinkohtelua Työpaja ja muu koulutuksellinen toiminta Alatunnisteteksti 12

13 Hyvinvointineuvola Neuvolapalvelut (kolme neuvolaa) perhesuunnitteluneuvola äitiysneuvolat lastenneuvolat neuvolan perhetyö (v alusta) Kouluterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto Perheneuvola Alatunnisteteksti 13

14 Hyvinvointineuvola tarjoaa peruspalveluita lapsille, nuorille ja heidän perheilleen äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvoloissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä perheneuvolapalveluita alle 13- vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen Palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja varhaistukea tarjoavia matalan kynnyksen palveluita kaikille niiden piiriin kuuluville asiakkaille, Tavoitteena hyvinvoiva lapsi ja perhe ja varhainen tuki Alatunnisteteksti 14

15 Yhteistyö lastenkulttuurin kanssa Kulttuuripalvelut nähdään osana hyvinvointipalveluja yhteistoiminta lastenkulttuurin kanssa vaikuttaa perheiden viihtyvyyteen, arjessa selviämiseen ja lisää osallisuutta Lastenkulttuuri järjestänyt LAKU- leirejä koulujen lomaaikoina Yhteinen osallistuminen Vauva- ja tenavamessuille tiedotus ja tiedonvaihto Alatunnisteteksti 15

16 Haasteet Kehittämistyön tulee hyödyntää perustyötä Asiakkaan kannalta olennaista, että oli sisääntulokohta missä tahansa, työntekijät osaavat reitittää oikein Erityispalvelujen ja peruspalvelujen suhde mikä on erityistä? Moniammatillinen johtaminen, miten se tehdään? Alatunnisteteksti 16

17 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset Sijoitettujen 0-17 v. lasten/nuorten % -osuus vastaavasta ikäryhmästä vuosina ,5 2,0 1,5 1,0 Koko maa Kymenlaakso Kotka (Kotka) (Kymenlaakso) (Koko maa) 0,5 0,0 v 2000 v 2001 v 2002 v 2003 v 2004 v 2005 v 2006 v 2007 v 2008 v 2009 Koko maa 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 Kymenlaakso 1,3 1,4 1,1 2,2 1,2 1,2 1,2 1,4 Kotka 2,2 2,2 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1, Alatunnisteteksti 17

18 Avohuollon piirissä olevat lapset Avohuollon piirissä olevien 0-17 v. lasten/nuorten % -osuus vastaavasta ikäryhmästä Koko maa Kymenlaakso Kotka (Kotka) v 2000 v 2001 v 2002 v 2003 v 2004 v 2005 v 2006 v 2007 v 2008 v 2009 Koko maa 4,3 4,4 4,3 5,1 5,4 5,4 5,4 5,7 Kymenlaakso 4,4 4,4 4,8 5,3 5,8 4,5 5,7 5,6 Kotka 7,4 7,3 7,7 9,6 10,5 11,1 8,8 8, Alatunnisteteksti 18

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden

Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden Aino Arponen Lasten ja nuorten psykososiaalisen palvelukokonaisuuden kehittäminen Toimintamalli yhden kunnan palvelujen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä Keuruu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lapsipolitiikasta

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö

Varhainen avoin yhteistyö Verkostotyön koordinaattori OlliLaiho Varhainen avoin yhteistyö Sijainti: Uudenmaan maakunta Helsingin seutu Kuuma-alue (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) Pinta-ala 367 km 2

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Perhetyö koulussa. Mervi Uusimäki 2006. Mervi Uusimäki 2006

Perhetyö koulussa. Mervi Uusimäki 2006. Mervi Uusimäki 2006 Perhetyö koulussa Alkupohdintoja 1. Millaiseksi näet opettajan työn tällä hetkellä? 2. Mitä on yhteistyö? kenen kanssa tehdään? 3. Mitä on perhetyö? Yhteistyö perhetyö pedagogiikka Mitä se opettajan työ

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Ohjelma-asiakirja hyväksytty seutuhallituksessa 18.4.2012 Ohjelma-asiakirja käsitellään seutuvaltuustossa 14.6.2012 Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Oulun seutu / TUKEVA -hanke

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot