CIMOlle EUR (pääasiallisesti Comeniushankkeisiin)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CIMOlle EUR (pääasiallisesti Comeniushankkeisiin)"

Transkriptio

1 Kansainvälistämisen valtionapu/yleissivistävä koulutus Tilastoja lukuvuoden hakukierrokselta OPH/Paula Mattila 1 Yleistä Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämiseen on myönnetty valtion tukea 1990-luvun puolivälistä. Opetusministeriö vahvistaa valtionavustusten myöntämisperusteet KESU:n tavoitteiden ja EU:n koulutuksen kehittämispainopisteiden mukaisiksi vuosittain Opetushallitusta kuultuaan. Valtionavustusten jaossa on kuluvan vuosikymmenen ajan painotettu kansallista ja alueellista yhteistyötä, jossa keskeistä on ollut suomalaisen koulutuksen kehittäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahoitukseen on tavoiteltu suomalaisten koulujen ja oppilaitosten verkostohankkeita. Myös kuntien opetusvirastoista lähtöisin olevat koko kuntaa hyödyttävät hankkeet kuuluvat tähän joukkoon. Valtionavustusta ohjataan myös eräänlaisena kansainvälistymisen starttirahana kouluille, jotka eivät ole aiemmin saaneet tätä avustusta. Tällöin hankkeelta ei edellytetä koulutuksen kehittämisideaa eikä verkostomaisuutta. Näin Opetushallituksen tuelle peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistämiseen on muodostunut kaksi agendaa: kansainvälisyyden hyödyntäminen kehittämishankkeissa ja tuki kansainvälistämistä aloittaville. Oheisesta taulukosta selviää valtionavustuksen määrän kehitys Vuonna 2007 OPM tuki voimakkaasti Comenius-hankkeita elinikäisen oppimisen ohjelmakauteen siirryttäessä. Vuosi Kv-valtionapu kokonaisuudessaan EUR CIMOlle EUR (pääasiallisesti Comeniushankkeisiin) OPH:n käyttöön EUR Valtionavustusten jakamiseen on säännöllisesti liittynyt vastavuoroista tiedonvaihtoa CIMO:n kanssa. Vuonna 2007 laadittiin OPM:n aloitteesta Opetushallituksen ja CIMOn yhteinen kansainvälistymisopas yleissivistävän koulutuksen käyttöön. Erityisesti opettajille ja rahoitusta etsiville suunnattu opas Osaanko? Uskallanko? Tottakai! jaettiin keväällä 2008 kaikkiin peruskouluihin ja lukioihin sekä niiden koulutuksen järjestäjille. Opas sai jatkoa vuoden 2008 alussa, kun OPH ja CIMO saivat valmiiksi koulun johtoportaille suunnatun kansainvälistämisoppaan Kansainvälisyys koulun arkeen. Juhlapuheita vai tekoja?. Opas jaetaan kaikkiin kuntiin helmikuussa 2009.

2 Opetushallitus osallistuu CIMOn toteuttamaan selvitykseen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisestä (raportti valmistuu kesällä 2009). Opetushallitus järjestää kansainvälistymisen edistämiseksi seminaareja ja muuta tiedotusta. Vuonna 2008 tiedotus on kohdistettu kansainvälistymisen idean selkiinnyttämiseen ja verkostomaisen toiminnan vahvistamiseen. Tammikuussa 2008 OPH kutsui peruskoulujen ja lukioiden edustajia tutustumaan OPH:n rahoittamiin valtakunnallisiin kv-hankkeisiin (lisätietoja tilaisuudesta Opetushallituksen verkkosivuilla -> rahoitus -> valtionavustukset -> koulutuksen kansainvälistyminen -> verkostohakemusta laativille) Opetushallituksen ja CIMOn yhteistyö on tiivistä ja työnjako selkeää. Tiedotusta tehdään yhdessä. CIMOn jakama rahallinen tuki painottuu opettajien ja opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen. OPH tukee koulutuksen kehittämishankkeita, joissa koulut ja koulutoimet hyödyntävät kansainvälisiä suhteita ja osaamista. OPH:n pitkän aikavälin tavoitteena on myös mahdollistaa koko ikäluokkien kansainvälistyminen, niin että koulut toteuttavat kotikansainvälisyyttä ja tutustuvat kotimaassa hyviin kansainvälisen toiminnan käytänteisiin. 2 Lukukauden hakukierrosta koskevia tilastoja OPM irrotti yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksista (mom ) yhteensä euroa peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistämiseen. Ministeriö ohjasi momentin varoista yhteensä n euroa eli 45% EU:n Comenius-ohjelmien kansalliseen tukeen sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus-ohjelmiin (jälkimmäisten osuus euroa). Määrärahasta tuli euroa Opetushallituksen käyttöön euroa varattiin ja euroa käytettiin tiedeolympialaisiin; euroa varattiin ja käytettiin ns. Venäjä-ohjelman tukitoimiin. Näitä toimintoja ei ole laskettu mukaan alempana oleviin tilastoihin. Koulutuksen järjestäjille ja kouluille meneviin valtionavustuksiin Opetushallitus käytti euroa. Nämä kohdennettiin OPM:n käyttösuunnitelman mukaisesti elinikäisen oppimisen ohjelman teemoihin keskittyviin hankkeisiin. Päätöksissä otettiin huomioon lisäksi tuki seutukunnallisille ja laajemmille kehittämisverkostoille. Avustuksia haettiin yhteensä 190 kansainvälisyyshankkeelle. Hakemuksia oli yli 30 vähemmän kuin vuonna Syynä vähäisempään hakuun oli mm. aiemmin koulukohtaisesti esitettyjen Venäjähankkeiden liittyminen laajempiin verkostoihin. Merkittävämpi syy lienee samanaikaisesti haettavana olleissa oppimisympäristöjen ja monikulttuurisen opetuksen kehittämisen määrärahoissa. Molempiin Opetushallituksen hakuihin kohdentui hankkeita, jotka aiemmin olisivat ohjautuneet kv-valtionavun piiriin. Hankearviointiin osallistui 20 OPH:n asiantuntijaa sekä CIMOn edustaja. Hakemukset käsiteltiin ja päätökset postitettiin hakijoille vajaan neljän kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Päätösprosessin viive johtui siitä, että Opetusministeriössä lopullinen määrärahan irrotuspäätös oli mahdollista tehdä vasta elokuun alussa. Rahoitusta haettiin Opetushallitukselta yhteensä noin euroa. Käytössä olleilla eurolla pystyttiin avustamaan 78 % hakemuksista. Keskimäärin avustusta jaettiin näin ollen euroa. On syytä todeta, että koulutuksen järjestäjille Opetushallituksen vähäinenkin tuki on usein edellytys oman tuen myöntämiseen. Korkea hyväksymisprosentti selittyi myös sekä hakemusten laadun positiivisella kehityksellä että runsaalla aiemmin rahoittamattomien hakijoiden määrällä.

3 Aiemmin rahoittamattomia kouluja oli rahoitettujen hankkeiden joukossa (verkostojen jäsenkoulut mukaan lukien) 124. Rahoitusta saaneissa 150 hankkeessa oli niiden korkean verkostoitumisasteen ansiosta kouluja ja oppilaitoksia yhteensä n. 860 eli keskimäärin 6 koulua / hanke. 2.1 Toiminnan suuntautuminen teemoittain Opetusministeriö asetti haulle neljä Euroopan unionin elinikäisen oppimisen ohjelmaan liittyvää teemaa, jotka tukivat samalla Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman linjauksia. Teemat olivat samat kuin vuoden 2007 haussa. Hakijoiden ilmoituksen mukaan suosituin teema oli kieltenopetuksen kehittäminen. Hakemuksista 75%:ssa mainittiin tämä tavoite. Oppimisympäristöjen kehittäminen oli myös suosittu tavoite (63%). Kouluhyvinvointi- (26%) sekä maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusteemat (22%) eivät avautuneet yhtä helposti kv-hankkeen tavoitteisiin. Jokainen hakija tulkitsi hankkeensa tukevan vähintään yhtä näistä teemoista. Suosituimmuusprosentit olivat lähes identtiset vuoden 2007 haun kanssa. Tilasto antaa vahvistusta sille käsitykselle, että kansainvälisyydessä ollaan useimmiten tekemisissä kielellisten ja kulttuuristen teemojen kanssa ja että kansainvälinen toiminta avaa luontaisesti monipuolisia uusia oppimisympäristöjä koulujen toimintaan. Kuvio 1 Toiminnan suuntautuminen teemoittain 2.2 Toiminnan suuntautuminen maittain Opetushallituksen jakama avustus mahdollistaa kansainvälistä yhteistyötä EU:n ja Pohjoismaiden lisäksi merkittävästi Venäjällä sekä jonkin verran Aasiassa ja Afrikassa. Päättyneellä rahoituskierroksella tuettiin yhteensä 20 Venäjä-yhteistyöhanketta. Näistä merkittävin on Venäjän kielen ja kulttuurin hanke, joka tukee 40 suomalaisen peruskoulun ja lukion yhteistyötä Venäjäosaamisen hyväksi. EU:n ulkopuolelle tukea meni lisäksi kuudelle verkostohankkeelle, joissa tehdään Intia-, Japani- tai Kiina-yhteistyötä. Afrikka-yhteistyötä tuettiin kuuden hankkeen osalta. Yksi hanke suuntautuu Etelä-Amerikkaan.

4 Kuvio 2 Suosituimmat partnerimaat /kaikki hakemukset Kuvio 2: Johtokaksikko on pysynyt vuosia samana: Venäjä ja Saksa; Venäjän todellinen suosio on kuvion lukua paljon suurempi, koska Venäjän kielen ja kulttuurin hanke on yhdistänyt aiemmin erillisiä hankkeita n. 40 koulusta. Ranska näyttäisi olevan nousussa. Puola näkyy ensi kertaa kärkikymmenikössä. Viro on menettänyt suosiotaan vuosikymmenen alusta. Kiina ja Japani eivät näy kärkikymmenikössä mutta pysyvät lähellä sitä. Pohjois-Amerikka on jatkuvasti aliedustettu : Yhdysvallat on mainittu vain neljän hankkeen partnerina, Kanada yhden. Tässä heijastunee yhtäältä rahoitusohjelmien puute ja toisaalta ns. vanhojen kehittyneiden maiden epäkiinnostavuus. Afrikkaan suuntautuvien hankkeiden määrä sen sijaan pysyy vuosi vuodelta varsin korkeana Afrikka-yhteistyössä konkretisoituu moni kansainvälisyysikasvatuksen tavoite. 2.3 Rahoitusta saaneiden hankkeiden arvioitu vaikutuspiiri: Valtakunnallinen, seudullinen, koulukohtainen sekä rahoituksen kohdentuminen Myönnetty rahoitus kohdentui puoliksi hankkeille, joiden vaikutuspiiriä voidaan luonnehtia valtakunnalliseksi tai seutukunnalliseksi (lähinnä yhden kunnan usean koulun tai oppilaitoksen yhteishankkeita). Puolet rahoitetuista hankkeista oli 1-2 peruskoulun tai lukion hankkeita. Yhden koulun hankkeista suurin osa oli uusia hakijoita. Valtakunnallisiksi luokiteltavien hankkeiden määrä näyttäisi olevan hiukan laskussa. Seudullisten määrä on vakiintunut korkealle tasolle eli seutukuntien koulujen välistä yhteistyötä tehdään kansainvälistämisessä paljon ehkä siksikin, että rahoittaja suosii kotimaista yhteistyötä. Koulukohtaisten hankkeiden määrä oli vähän viime vuosia isompi. Tähän on johtanut mm. selkeästi ilmaistu tavoite löytää uusia kouluja rahoituksen piiriin.

5 Kuvio 3a. Hankkeiden määrä hakijatyypeittäin Rahoituksesta valtaosa kohdentui kansallisiin ja seudullisiin hankkeisiin; kummallekin runsaat Yksittäisten peruskoulujen ja lukioiden hankkeille rahoitusta osoitettiin neljäsosa koko määrärahasta, kummallekin hanketyypille runsaat Kuvio 3b. Hankkeiden rahoitus hakijatyypeittäin 2.4 Hakijat /kaikki hakemukset hankkeen koordinaattorin mukaan Lukiot ovat jatkuvasti määräänsä nähden täysin yliedustettuina. Peruskoulujen voimavarat tai mielenkiinto eivät riittäne hankkeistettuun kv-toimintaan. Koulutuksen järjestäjän omat hakemukset ovat pysytelleet runsaassa 5%:ssa hakemuksista.

6 Kuvio 4. Hankkeiden rahoitus hakijatyypeittäin 2.5 Hakijoiden aktiivisuus maakunnittain Paikkakuntatilastossa ei ole merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin: Pohjanmaan maakunnat (lukuun ottamatta Keski-Pohjanmaata) sekä pohjoisen maakunnat ovat jatkuvasti aktiivisia. Uudellamaalla on pientä pudotusta, Hämeen maakunnissa selvää aktivoitumista; Pirkanmaalla erityisesti Tampere jätti runsaasti hakemuksia. Silmiinpistävin pudotus on Pohjois-Karjalassa ( 11 hakemusta-07). Lappi on koulujen määrään nähden jatkuvasti aktiivinen. Kuvio 5. Hankkeiden rahoitus hakijatyypeittäin

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE Loppuraportti Opetushallitus 2001 KIMMOKE Loppuraportti Tekijät ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 952 13 1201 7 Hakapaino

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys 1.8.2008 31.12.2009 Pirkan Helmi ry SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Perustietoa Etelä-Pirkanmaan seutukunnasta... 4 1.2 Kansainvälistymisselvityksen

Lisätiedot

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä

SELVITYS. CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa. Anna Martin Miia Mäntylä SELVITYS CIMOn rahoittamien intensiivikurssien vaikuttavuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna Martin Miia Mäntylä FIRST CIMOn rahoi amien intensiivikurssien vaiku avuus suomalaisissa korkeakouluissa Anna

Lisätiedot

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Mediakasvatushankkeet 2009 2013. Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista

Mediakasvatushankkeet 2009 2013. Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista Mediakasvatushankkeet 2009 2013 Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoitetuista hankehakemuksista Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Lauri Palsa, Saara Pääjärvi, Tommi Tossavainen

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 16.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 On kuitenkin samalla ilmeistä, että Osaava-hanke on poikkeuksellisen kattava hanke, jolla on mahdollisuuksia tartuttaa koko koululaitos uusilla ajatuksilla. (Ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysejä 2010:1 Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Taidekasvatus on yleisen huomion kohteena erityisesti perusopetuksen uuden tuntijaon

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot