Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)"

Transkriptio

1 HAKUTIEDOTE 39/ Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) Valtion erityisavustus opiskelun tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaan esi-, perus- ja lisäopetuksessa Valtionavustuksen määräraha Hakukelpoisuus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2010 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen. Tähän tarkoitukseen on varattu euroa. Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta esi-, perus- ja lisäopetuksessa hankkeen rahoituksen avustus kohdennetaan oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen laatuun ja tukitoimiin liittyvän lainsäädännön toimeenpanon tukemiseen, tehostetun ja erityisen tuen arviointi- ja suunnitteluprosessien kehittämiseen, erityiseen tukeen liittyvien hallinnollisten menettelyjen kehittämiseen sekä toiminnan vakiinnuttamiseen. Haku jakaantuu neljään hakuryhmään. Hakuryhmä 1 Hakuryhmässä yksi avustusta voivat hakea ne opetuksen järjestäjät, jotka eivät ole mukana vuonna 2009 aloitetussa tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminnassa. Kuntien lisäksi avustushaussa ovat mukana myös yksityiset opetuksen järjestäjät. Rahoitusta voidaan anoa tehostetun ja erityisen tuen toimintamallien kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Toiminta voidaan järjestää yhden opetuksen järjestäjän toimintana tai opetuksen järjestäjien alueellisena yhteistoimintana. Rahoitus hakuryhmässä yksi myönnetään ajalle Hakuryhmä 2 Hakuryhmässä kaksi avustusta voivat hakea ne opetuksen järjestäjät jotka ovat mukana vuonna 2009 aloitetuissa tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminnassa. Kuntien lisäksi avustushaussa ovat mukana myös yksityiset opetuksen järjestäjät. Rahoitusta voidaan anoa tehostetun ja erityisen tuen toimintamallien vakiinnuttamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Toiminta voidaan järjestää yhden

2 opetuksen järjestäjän toimintana tai opetuksen järjestäjien alueellisena yhteistoimintana. Rahoitus hakuryhmässä kaksi myönnetään ajalle Hakuryhmä 3 Osa tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaan kohdennetusta valtion erityisavustuksesta asetetaan haettavaksi kehittämisverkostojen perustamiseksi. Hakuryhmässä kolme avustus on tarkoitettu uusille perustettaville kehittämisverkostoille. Kehittämisverkostoja on tavoitteena perustaa 1-3 kpl. Kukin kehittämisverkosto muodostuu vähintään kolmesta tehostetun ja erityisen tuen hankkeeseen kuuluvasta opetuksen järjestäjästä, joista yksi kantaa kehittämisverkoston vetovastuun. Opetuksen järjestäjien lisäksi verkostoon tulee kuulua tieteellisen osaamisen kehittämistoimintaan tuova taho. Vetovastuusta huolehtivan opetuksen järjestäjän tehtävänä on jo avustuksen hakuvaiheessa kutsua mukaan kehittämisverkostoonsa osallistuvat muut toimijat. Kehittämisverkostojen toiminnan ytimessä ovat opiskelun tukeen liittyvät innovaatiot, niiden kehittäminen, mallintaminen ja vakiinnuttaminen osana kunnan tai alueen strategiatyötä. Kehittämisverkostojen tulee olla alueellisesti tai valtakunnallisesti koordinoivia yhteisöjä, joiden kehittämistyössä hyödynnetään tieteellistä tutkimusta. Keskeistä on kehittämistyöstä saatavien tulosten valtakunnallinen levittäminen. Rahoitus hakuryhmässä kolme myönnetään ajalle Hakuryhmä 4 Osa tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaan kohdennetusta valtion erityisavustuksesta asetetaan haettavaksi vuonna 2009 perustettujen kehittämisverkostojen työn jatkamiseksi. Hakuryhmässä neljä avustus on tarkoitettu jatkaville vuonna 2009 perustetuille kehittämisverkostoille. Kukin jatkava kehittämisverkosto muodostuu vähintään kolmesta tehostetun- ja erityisen tuen hankkeeseen kuuluvasta opetuksen järjestäjästä, joista yksi kantaa kehittämisverkoston vetovastuun. Opetuksen järjestäjien lisäksi verkostoon tulee kuulua tieteellisen osaamisen kehittämistoimintaan tuova taho. Vetovastuusta huolehtivan opetuksen järjestäjän tehtävänä on jo avustuksen hakuvaiheessa kutsua mukaan kehittämisverkostoonsa osallistuvat muut toimijat. Kehittämisverkostojen toiminnan ytimessä ovat opiskelun tukeen liittyvät innovaatiot, niiden kehittäminen, mallintaminen ja vakiinnuttaminen osana kunnan tai alueen strategiatyötä. Kehittämisverkostojen tulee olla alueellisesti tai valtakunnallisesti koordinoivia yhteisöjä, joiden kehittämistyössä hyödynnetään tieteellistä tutkimusta. Keskeistä on kehittämistyöstä saatavien tulosten valtakunnallinen levittäminen. Rahoitus hakuryhmässä neljä myönnetään ajalle Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset Hakemusten tulee saapua määräajassa. Hakijan on oltava hakukelpoinen. Hakija on antanut pyydetyt selvitykset aiemmin myönnettyjen valtionavustusten käytöstä. Avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen. Avustettava hanke tai toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa.

3 Kehittämistoiminnan yleiset tavoitteet Hankkeen puitteissa suunniteltu ja toteutettava toiminta on oltava selkeästi organisoitua. Kustannusarvion, rahoitussuunnitelman ja aikataulutuksen tulee olla realistisia ja toteutettavissa olevia. Toiminta toteutetaan yhteistyössä paikallisten ja/tai alueellisten yhteistyöverkostojen kanssa. Kehittämistoiminnan tulee olla innovatiivista ja toiminnan tuloksina syntyneillä toimintamalleilla tulee olla uutuusarvoa. Tulosten tulee olla siirrettävissä suoraan perustoimintaan. Hakuryhmän tavoitteet painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika HAKURYHMÄ 1 / Tehostetun ja erityisen tuen haku, opetuksen järjestäjät jotka eivät ole mukana vuonna 2009 aloitetussa tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminnassa Tavoitteet Opetuksen järjestäjät kehittävät oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta osana perusopetuksen laadun kehittämistoimintaa. Toiminnan kohteena ovat esi- ja perusopetuksen oppilaat, jotka tarvitsevat opiskelussaan joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Toimintaan voi osallistua myös lisäopetuksen oppilaita. Toiminnan tarkoituksena on opiskelun tuen kolmiportaisuuden ja palvelurakenteen kehittäminen sekä toimenpiteiden vakiinnuttaminen opetustoimen käytänteisiin. Kehittämistyön lähtökohtana on, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta tulee lisäksi suunnitella siten, että se tukee perusopetuksen yhtenäisyyttä. Toiminnassa painotetaan moniammatillista, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja koulutusasteiden rajat ylittävää yhteistyötä, johon osallistuvat opetustoimen lisäksi kuntien sosiaali- ja terveystoimi. Opiskelussaan yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittämisessä on tärkeää rakentaa jatkumo esiopetuksen ja perusopetuksen välille, perusopetuksen sisälle sekä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välille. Kehittämistyön tuloksena saatujen toimintamuotojen ja käytänteiden vakiinnuttaminen edellyttää erityisesti koulujen sekä opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimesta hallinnollisesti vastaavien henkilöiden sitoutuneisuutta. Painopisteet Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjälle kehittämistyöstä sekä sen tulosten vakiinnuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin vuosina

4 Kehittämishankkeen painopistealueita ovat: Tehostetun ja erityisen tuen toimintatapojen monipuolistaminen ja vakiinnuttaminen kattavasti opetuksen järjestäjän toimintaan Paikallisen opetussuunnitelman päivittämisen tukeminen Tuen arviointi- ja suunnitteluprosessin kehittäminen Opetushenkilöstön kouluttaminen perusopetuslain sekä opetussuunnitelman muutosten osalta Valintaperusteet Kehittämishankkeen valintaperusteita ovat: 1. Opetuksen järjestäjä kehittää tehostetun ja erityisen tuen toimintatapoja 2. Opetuksen järjestäjä muuttaa paikallisia erityisen ja tehostetun tuen toimintatapoja lakiuudistuksen suuntaisesti 3. Muutokset kirjataan paikallisiin opetusta ohjaaviin asiakirjoihin 4. Henkilöstöä tiedotetaan ja koulutetaan niin, että uudistetut toimintamallit ovat kaikkien käytössä Kehittämistoiminta voidaan järjestää yhden opetuksen järjestäjän toimintana tai opetuksen järjestäjien yhteistoimintana. Jos toiminta toteutetaan usean opetuksen järjestäjän yhteisenä, hakemuksesta tulee käydä ilmi toimintaan osallistuvat opetuksen järjestäjät sekä niiden sitoutuminen kehittämistyöhön. Tällöin hakijana oleva opetuksen järjestäjä tekee sopimukset muiden toimijoiden kanssa valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Uusien toimijoiden on myös mahdollista liittyä jo aiemmin tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminnassa mukana olleen kunnan kumppaniksi seudulliseen kehittämistyöhön. Kehittämistyön kokonaisuudesta vastaa paikallisesti tätä tarkoitusta varten muodostettava ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpanon tulee tukea moniammatillista ja eri hallintokuntien välistä yhteistyötä. Ohjausryhmän lisäksi kehittämistä varten tulee nimetä kehittämistoimintaa ohjaava ja suunnitteleva henkilö, koordinaattori. Koordinaattorin työtä tukemaan tulee muodostaa kehittämistiimi, jossa ovat edustettuina toiminnan kannalta keskeiset toimijatahot. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kuinka nämä painopistealueisiin perustuvat valintaperusteet näkyvät käytännön toimenpiteinä alueella. Hakuaika

5 HAKURYHMÄ 2 / Tehostetun ja erityisen tuen haku, opetuksen järjestäjät jotka ovat mukana vuonna 2009 aloitetussa tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminnassa Tavoitteet Opetuksen järjestäjät kehittävät oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta osana perusopetuksen laadun kehittämistoimintaa. Toiminnan kohteena ovat esi- ja perusopetuksen oppilaat, jotka tarvitsevat opiskelussaan joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Toimintaan voi osallistua myös lisäopetuksen oppilaita. Toiminnan tarkoituksena on lainsäädännön muutoksiin liittyvän kehittämistyön tuloksena syntyneiden toimenpiteiden vakiinnuttaminen opetustoimen käytänteisiin ja palvelurakenteisiin. Kehittämistoiminnan tuloksena syntyneiden toimintamallien lähtökohtana on, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kehitetty toiminta tukee perusopetuksen yhtenäisyyttä sekä muodostaa jatkumon esiopetuksen ja perusopetuksen välille, perusopetuksen sisälle sekä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välille. Toiminnassa painottuu moniammatillinen, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja koulutusasteiden rajat ylittävä yhteistyö. Vakiinnuttaminen edellyttää erityisesti koulujen sekä opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimesta hallinnollisesti vastaavien henkilöiden sitoutuneisuutta yhdessä luotuihin toimintamalleihin. Painopisteet Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjälle kehittämistyön tulosten vakiinnuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin vuonna Kehittämishankkeen painopistealueita ovat: Tehostetun ja erityisen tuen toimintatapojen vakiinnuttaminen kattavasti opetuksen järjestäjän toimintaan Paikallisen opetussuunnitelman päivittämisen tukeminen Tuen arviointi- ja suunnitteluprosessin kehittäminen Opetushenkilöstön kouluttaminen perusopetuslain sekä opetussuunnitelman muutosten osalta Valintaperusteet Kehittämishankkeen valintaperusteita ovat: 1. Opetuksen järjestäjä muuttaa paikallisia erityisen ja tehostetun tuen toimintatapoja lakiuudistuksen sekä aiemmin hankkeen aikana syntyneiden toimintalinjausten suuntaisesti 2. Muutokset kirjataan paikallisiin opetusta ohjaaviin asiakirjoihin 3. Henkilöstöä tiedotetaan ja koulutetaan niin, että uudistetut toimintamallit ovat kaikkien käytössä

6 Kehittämistoiminta voidaan järjestää yhden opetuksen järjestäjän toimintana tai opetuksen järjestäjien yhteistoimintana. Jos toiminta toteutetaan usean opetuksen järjestäjän yhteisenä, hakemuksesta tulee käydä ilmi toimintaan osallistuvat opetuksen järjestäjät sekä niiden sitoutuminen kehittämistyöhön. Tällöin hakijana oleva opetuksen järjestäjä tekee sopimukset muiden toimijoiden kanssa valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Uusien toimijoiden on myös mahdollista liittyä jo aiemmin tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminnassa mukana olleen kunnan kumppaniksi seudulliseen kehittämistyöhön. Kehittämistyön kokonaisuudesta vastaa paikallisesti tätä tarkoitusta varten muodostettava ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpanon tulee tukea moniammatillista ja eri hallintokuntien välistä yhteistyötä. Ohjausryhmän lisäksi kehittämistä varten tulee nimetä kehittämistoimintaa ohjaava ja suunnitteleva henkilö, koordinaattori. Koordinaattorin työtä tukemaan tulee muodostaa kehittämistiimi, jossa ovat edustettuina toiminnan kannalta keskeiset toimijatahot. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kuinka nämä painopistealueisiin perustuvat valintaperusteet näkyvät käytännön toimenpiteinä alueella. Hakuaika HAKURYHMÄ 3 / Tehostetun ja erityisen tuen haku uudet kehittämisverkostot Tavoitteet Kehittämisverkostojen toiminnan tavoitteena on luoda yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviä innovaatioita sekä kehittää ja mallintaa niitä osana perusopetuksen kehittämistä. Keskeinen kehittämisverkostotoiminnan tavoite on työn tulosten soveltuminen valtakunnalliseen levitykseen. Toiminnan kohteena ovat esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, jotka tarvitsevat opiskelussaan joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Kehittämistyön lähtökohtana on, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Painopisteet Kukin kehittämisverkosto valitsee kehittämistyölleen yhden tai useamman keskeisen painopistealueen, joita ovat 1) oppimisen ja koulunkäynnin ongelmien ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittäminen 2) työkalujen ja toimintamallien kehittäminen psykososiaalisesti oireilevan oppilaan kohtaamiseen 3) johtamisen erityiskysymykset ja haasteet osana kehittämistoimintaa

7 Kehittämisverkosto voi myös esittää kehittämistoiminnan kohteeksi omaa tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyvää innovaatiotaan ja perustella kehittämistyön painopisteen soveltuvuuden myöhempään valtakunnalliseen käyttöön. Valintaperusteet Valtionavustus myönnetään kehittämisverkostosta vastaavalle opetuksen järjestäjälle kehittämistyön toteutuksesta ja sen tulosten vakiinnuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin vuosina Kehittämisverkostossa kehitetään, mallinnetaan ja vakiinnutetaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen innovaatioita painopistealueiden tai verkoston oman innovaation mukaisesti. Kehittämistyön tulosten tulee soveltua myöhempään valtakunnalliseen levitykseen. Kehittämisverkoston toimintaa ohjaamaan tulee perustaa ohjausryhmä, jossa on edustettuna kaikki mukana olevat opetuksen järjestäjät sekä tieteellisen osaamisen tuova yhteisö. Kehittämisverkostolle nimetään työtä ohjaava ja kokoava koordinaattori, joka osallistuu toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, ohjaamiseen ja konsultointiin paikallisella tasolla sekä kaikkien kehittämisverkostojen yhteistyöhön. Hakijana oleva opetuksen järjestäjä tekee sopimukset muiden toimijoiden kanssa valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kuinka painopistealueisiin perustuvat valintaperusteet näkyvät käytännön toteutuksena verkostossa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi: kehittämistyön tavoitteet, sisällöt ja aikataulu toimintaan osallistuvat opetuksen järjestäjät ja tieteellisen osaamisen kehittämistoimintaan tuova taho miten kehittämistyössä hyödynnetään aiempaa alan tutkimus- ja kehittämistyötä eri tahojen osuus verkoston kehittämistoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja sitoutuminen kehittämistyöhön haettavan määrärahan suunnitellun käytön jakautuminen eri toimijoiden välillä Hakuaika HAKURYHMÄ 4 / Tehostetun ja erityisen tuen haku jatkavat kehittämisverkostot Tavoitteet Kehittämisverkostojen toiminnan tavoitteena on luoda yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviä innovaatioita sekä kehittää ja mallintaa niitä osana perusopetuksen kehittämistä. Keskeinen kehittämisverkostotoiminnan tavoite on työn tulosten soveltuminen valtakunnalliseen levitykseen.

8 Toiminnan kohteena ovat esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat, jotka tarvitsevat opiskelussaan joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Kehittämistyön lähtökohtana on, että jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Painopisteet Valintaperusteet Kukin kehittämisverkosto valitsee kehittämistyönsä jatkamisen kannalta keskeiset painopistealueet joiden edelleen kehittämiseen rahoitusta anotaan. Valitut painopistealueet perustuvat kehittämisverkoston aikaisemmin toteuttaman kehittämistyön kokemuksiin ja tuloksiin, ne ovat innovatiivisia sekä soveltuvat myöhempään valtakunnalliseen käyttöön. Valtionavustus myönnetään kehittämisverkostosta vastaavalle opetuksen järjestäjälle kehittämistyön toteutuksesta ja sen tulosten vakiinnuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin vuonna Kehittämisverkostossa kehitetään, mallinnetaan ja vakiinnutetaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen innovaatioita verkoston omien painopistealueiden mukaisesti. Kehittämistyön tulosten tulee soveltua myöhempään valtakunnalliseen levitykseen. Kehittämisverkoston toimintaa ohjaamaan tulee perustaa ohjausryhmä, jossa on edustettuna kaikki mukana olevat opetuksen järjestäjät sekä tieteellisen osaamisen tuova yhteisö. Kehittämisverkostolle nimetään työtä ohjaava ja kokoava koordinaattori, joka osallistuu toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, ohjaamiseen ja konsultointiin paikallisella tasolla sekä kaikkien kehittämisverkostojen yhteistyöhön. Hakijana oleva opetuksen järjestäjä tekee sopimukset muiden toimijoiden kanssa valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kuinka painopistealueisiin perustuvat valintaperusteet näkyvät käytännön toteutuksena verkostossa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi: kehittämistyön tavoitteet, sisällöt ja aikataulu toimintaan osallistuvat opetuksen järjestäjät ja tieteellisen osaamisen kehittämistoimintaan tuova taho miten kehittämistyössä hyödynnetään aiempaa tutkimus- ja kehittämistyötä eri tahojen osuus verkoston kehittämistoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja sitoutuminen kehittämistyöhön haettavan määrärahan suunnitellun käytön jakautuminen eri toimijoiden välillä Hakijoiden on toimitettava väliraportti toiminnastaan Opetushallitukseen mennessä. Hakuaika

9 Hakemusasiakirjat Avustushakemus tehdään hakulomakkeella. Hakemus on tehtävä koulutuksen järjestäjän nimissä ja hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla nimenkirjoittamisoikeus koulutuksen järjestäjän puolesta. Tämä tiedote ja hakulomake ovat saatavilla Opetushallituksen www-palvelimelta osoitteessa Valtionavustuksen hakuaika Valtionavustushakemus (kaksi kappaletta allekirjoitettuna) toimitetaan Opetushallituksen kirjaamoon (os. PL 380, Helsinki). Hakemusten on oltava Opetushallituksen kirjaamossa viimeistään haun päättymispäivänä klo Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. pyrkii tekemään päätökset avustusten myöntämisestä viikolla 31. Valtionavustuksen käyttöaika Avustusta myönnetään vuoden 2010 määrärahasta. Avustusten käyttöaika hakuryhmissä 1 ja 3 alkaa ja päätyy Avustusten käyttöaika hakuryhmissä 2 ja 4 alkaa ja päättyy Muuta Kaikille neljälle hakuryhmälle yhteisesti: Valtionavustusta ei voi käyttää toimintaan, johon on tarjolla erikseen valtionavustusta tai muuta julkista rahoitusta. Avustusta ei voi käyttää myöskään opetuksen järjestäjälle kuuluvan perustoiminnan rahoittamiseen eikä uusien työntekijöiden palkkaukseen. Myönnettävän valtionavustuksen suuruuteen vaikuttaa suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden laatu sekä opetuksen järjestäjän/järjestäjien toiminta-alueella olevien esi- ja perusopetusikäisten oppilaiden lukumäärä. Valtionavustus lasketaan opetuksen järjestäjäkohtaisena. Jos toiminta toteutetaan opetuksen järjestäjien välisenä yhteistyönä, hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitkä opetuksen järjestäjät osallistuvat kehittämistyöhön ja maksetaanko valtionavustus kaikkien osalta yhdelle opetuksen järjestäjälle vai kullekin opetuksen järjestäjälle erikseen. Opetuksen järjestäjä tai kaikki kehittämistoiminnassa mukana olevat opetuksen

10 järjestäjät sekä kehittämisverkostojen jäsenet yhdessä osallistuvat hanketoimintaan liittyvään tuloksellisuuden arviointiin ja raportoivat tuloksista sekä saadun avustusmäärärahan käytöstä myöhemmin annettavan ohjeen mukaisesti. Lisätiedot Lisätietoja antavat: assistentti Helen Ala-Seppälä, , sähköposti: opetusneuvos Aija Rinkinen, , sähköposti: johtaja Jorma Kauppinen opetusneuvos Aija Rinkinen

Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 51/2011 12.4.2011 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Yleissivistävä koulutus Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

1) Lukion opiskelijahuolto

1) Lukion opiskelijahuolto TIEDOTE 61/2009 1 (5) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittämistoimintaan osallistuvat kunnat OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON KEHITTÄMISEEN KOHDENNETUN VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille valtionavustuksista 19.3.2010 klo12-15 15 Avustusten hakeminen Annikki Häkkilä Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myönnettävät avustukset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen 1.9.2012 Aija Rinkinen Opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen kehittäminennen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

Määrärahan käyttö suunnataan perusopetuksen hankkeisiin.

Määrärahan käyttö suunnataan perusopetuksen hankkeisiin. HAKUTIEDOTE 31/2017 1 (5) HAKUTIEDOTE 2017 Yleissivistävä koulutus Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu -ohjelma Valtion erityisavustus uuden pedagogiikan ja uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämiseen

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät HAKUTIEDOTE 1 (3) 15.11.2010 80/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuksen määräraha Hakukelpoisuus Säädösperusta: Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2016 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen

Asia HAKUTIEDOTE 2016 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen HAKUTIEDOTE 27/2016 1 29.4.2016 Asia HAKUTIEDOTE 2016 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001) Avustuksen

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 23/ (5) Asia HAKUTIEDOTE 2017 Ammattikoulutus Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen

HAKUTIEDOTE 23/ (5) Asia HAKUTIEDOTE 2017 Ammattikoulutus Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen HAKUTIEDOTE 23/2017 1 (5) 13.10.2017 Asia HAKUTIEDOTE 2017 Ammattikoulutus Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001) Valtion talousarvioesitys 2017

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2011 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

Asia HAKUTIEDOTE 2011 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen HAKUTIEDOTE 68/2011 1 11.10.2011 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Helsinki 12.5.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP-ohjelma hallitusohjelmaan sisältyvät perusopetuksen laadun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu ohjelma, kieltenopetusta koskeva kokeilu

Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu ohjelma, kieltenopetusta koskeva kokeilu HAKUTIEDOTE 1 (6) HAKUTIEDOTE 2018 Yleissivistävä koulutus Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu ohjelma, kieltenopetusta koskeva kokeilu Valtion erityisavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen

Lisätiedot

Valtionavustukset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälistymiseen

Valtionavustukset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälistymiseen HAKUTIEDOTE 1 (5) 2.5.2017 Valtionavustukset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälistymiseen Taustaa Avustuksen käyttötarkoitus Säädösperusta: Valtionavustuslaki (688/2001) Kansainvälisyys perusopetuksessa

Lisätiedot

Muu laajamittainen kaksikielinen opetus voi alkaa varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta ja se voi

Muu laajamittainen kaksikielinen opetus voi alkaa varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta ja se voi HAKUTIEDOTE 19/2017 1 (5) Asia HAKUTIEDOTE 2017 Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Valtionavustukset kielikylpytoiminnan laajentamiseen Tausta Säädösperusta: Valtionavustuslaki (688/2001) Avustuksen

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen HAKUTIEDOTE 60/2010 1 29.6.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen Taustaa Säädösperusta Laki opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE /2016. Asia HAKUTIEDOTE 2016 Ammattikoulutus Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen. Taustaa

HAKUTIEDOTE /2016. Asia HAKUTIEDOTE 2016 Ammattikoulutus Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen. Taustaa HAKUTIEDOTE 2.5.2016 26/2016 Asia HAKUTIEDOTE 2016 Ammattikoulutus Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001) Valtion talousarvioesitys 2016 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua laki

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen

POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen POP Ajankohtaista yleissivistävässä koulutuksessa 15.3.2010 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ritva Järvinen Opetushallituksen koordinoimat POP ohjelman kehittämisalueet

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu ohjelma, kieltenopetusta koskeva kokeilu

Yleissivistävä koulutus Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu ohjelma, kieltenopetusta koskeva kokeilu HAKUTIEDOTE 1 (6) 22.12.2016 56/2016 HAKUTIEDOTE 2016 Yleissivistävä koulutus Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu ohjelma, kieltenopetusta koskeva kokeilu Valtion erityisavustukset kielten opiskelun varhentamiseen,

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet

Lisätiedot

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika HAKURYHMÄ: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika Hakutiedote, ammattikoulutus, Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen18.4.2011

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen: valtionavustustusten käynnistämisinfo klo

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen: valtionavustustusten käynnistämisinfo klo Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen: valtionavustustusten käynnistämisinfo 11.9.2014 klo 12.00-15.30 Marget.Kantosalo@oph.fi www.oph.fi Aloitustilaisuuden tavoitteita: Tukea käynnistyvien

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki Aira Rajamäki Opetushallituksen valtionavustustoiminta

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEN VIERAIDEN KIELTEN OPETUKSEN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE

VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEN VIERAIDEN KIELTEN OPETUKSEN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE TIEDOTE 51/2009 24.8.2009 Perusopetuksen järjestäjät VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEN VIERAIDEN KIELTEN OPETUKSEN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2009-2010 Opetusministeriö asetti Opetushallituksen käyttöön

Lisätiedot

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpideohjelma

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpideohjelma HAKUTIEDOTE 1 (5) Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukevan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen verkostohankkeen käynnistäminen PARASTA

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Yleiset ohjeet ja raportointi OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yleiset ohjeet ja raportointi Tiedotustilaisuus 10.11.2014 Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen perusta Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 29.4.2011 Timo Lankinen pääjohtaja Opetushallitus Laadukas opetus (sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TIEDOTUSTILAISUUS

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TIEDOTUSTILAISUUS Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TIEDOTUSTILAISUUS 7.2.2013 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2014

Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2014 Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2014 Tiedotustilaisuus 25.2.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun kehittäminen ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA JA SEN JALKAUTTAMINEN. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Perusopetuksen laadun kehittäminen ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA JA SEN JALKAUTTAMINEN. Osaamisen ja sivistyksen asialla Perusopetuksen laadun kehittäminen ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA JA SEN JALKAUTTAMINEN Osaamisen ja sivistyksen asialla TARVETTA MUUTOKSEEN: Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen määrän kasvu Yleisen

Lisätiedot

Opetushallitus avaa täydennyskoulutushaun Kärkihanke 1:n kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanon tueksi.

Opetushallitus avaa täydennyskoulutushaun Kärkihanke 1:n kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanon tueksi. HAKUTIEDOTE 1 (5) Asia HAKUTIEDOTE Yleissivistävä koulutus Kärkihanke 1, Uusi peruskoulu ohjelma Kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanoa tukeva opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen Taustaa Opetushallitus

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d...

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d... Sivu 1/5 PÄÄTÖS 6.3.2017 35/588/2016 Helsingin kaupunki, Opetusvirasto ASIA VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia käytännössä

Erityisopetuksen strategia käytännössä Erityisopetuksen strategia käytännössä Opiskelun yleisten tukitoimien tehostettu kohdentaminen KELPO 16.4. 2009 Hallinnon kehittämisfoorumi hanna-mari.sarlin@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla KELPO-

Lisätiedot

Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2015

Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2015 Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2015 Tiedotustilaisuus 6.2.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustukset tiedotustilaisuus

Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustukset tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustukset 2014 - tiedotustilaisuus 25.2.2014 Laatustrategian toimeenpano Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välinen yhteistyö

Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välinen yhteistyö Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välinen yhteistyö Maaliskuu 2016 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Oppimisympäristöjen kehittäminen - yleistavoitteita Kehittää ja

Lisätiedot

Satu Sjöholm/Länsi- ja Sisäsuomen Aluehallintovirasto/Liikuntatoimi

Satu Sjöholm/Länsi- ja Sisäsuomen Aluehallintovirasto/Liikuntatoimi 18.2.2014 Satu Sjöholm/Länsi- ja Sisäsuomen Aluehallintovirasto/Liikuntatoimi Painopisteenä lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustuksia jaettaessa ovat koulupäivän monipuoliseen liikunnallistamiseen

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE / MUIDEN KUIN OPETUSTUNTIKOHTAISTA VALTIONOSUUTTA SAAVIEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJIEN HARKINNANVARAINEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2017

HAKUTIEDOTE / MUIDEN KUIN OPETUSTUNTIKOHTAISTA VALTIONOSUUTTA SAAVIEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJIEN HARKINNANVARAINEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2017 TIEDOTE (3) 5..07 3/07 Taiteen perusopetuksen järjestäjät, jotka eivät saa opetustuntikohtaista valtionosuutta HAKUTIEDOTE / MUIDEN KUIN OPETUSTUNTIKOHTAISTA VALTIONOSUUTTA SAAVIEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

Taustaa Säädösperusta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Taustaa Säädösperusta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 19/2011 1 28.2.2011 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen Valtionavustukset lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua Toimenpiteet

Lisätiedot

kouluyhteisössä: avaus

kouluyhteisössä: avaus Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä: avaus Vuoranta 28.8.2007 Leena Nissilä Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen asialla www.oph.fi www.edu.fi TAUSTAA: Kouluhyvinvointistrategian

Lisätiedot

Kirjastojen hankepäivä

Kirjastojen hankepäivä Kirjastojen hankepäivä Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen 13.9.2017 Oulu 14.9.2017 Kajaani PS AVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 27.9.2017 1 Valtionavustukset

Lisätiedot

Lääninhallitukset OPM/Yleissivistävän koulutuksen yksikkö OPM/Ammatillisen koulutuksen yksikkö TIEDOTE 26/ (11)

Lääninhallitukset OPM/Yleissivistävän koulutuksen yksikkö OPM/Ammatillisen koulutuksen yksikkö TIEDOTE 26/ (11) TIEDOTE 26/2009 1 (11) 30.3.2009 Koulutuksen järjestäjille AVUSTUSTEN HAKU OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 asettaa haettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/98)

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Oppilashuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen

Oppilashuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen 1 OPM/KTPO/YS 26.2.2007 Taustamuistio Oppilashuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Taustaa Opetusministeriö käynnisti vuonna 2006 pitkäkestoisen toimenpidekokonaisuuden kouluhyvinvoinnin

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

PERUSOPETUS PAREMMAKSI Oppilaanohjauksen kehittäminen. Juhani Pirttiniemi. Opetushallitus Helsinki

PERUSOPETUS PAREMMAKSI Oppilaanohjauksen kehittäminen. Juhani Pirttiniemi. Opetushallitus Helsinki PERUSOPETUS PAREMMAKSI Oppilaanohjauksen kehittäminen Juhani Pirttiniemi Opetushallitus 15.3.2010 Helsinki Oppilaanohjauksen painopistealueita Kasvatuksellinen ohjaus Oppimiseen ja opiskeluun ohjaus Uranvalinnanohjaus

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden näkymät Valtakunnalliset sairaalaopetuksen päivät Pirjo Koivula Opetusneuvos Helsinki, 16.11.2007 11 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere

Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere 25.9.2014 Pirkanmaan hankekuva, hankerekisterin visualisointi Valtionavustukset (hakumenettely yms.) Pirkanmaan hankekuva hankerekisterin visualisoimana http://visualisointi.kirjastot.fi/hankkeet/

Lisätiedot

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Kokkolan kv-treffit, 27.4.2016 Kimmo Koskinen - yleistavoitteita Kehittää ja ottaa käyttöön opetukseen ja oppimiseen liittyviä pedagogisia

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 2 Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Uudistettujen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Turvallinen koulupäivä Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus 1 9 VUOSILUOKAT N. 50 000 lasta N. 300 000 lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Opetuksen tilanne ja valtionavustuksen hakeminen Anna-Kaisa Mustaparta Tiedotukset lääneittäin 19.- 28.1.09 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vieraiden

Lisätiedot

Oppilashuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

Oppilashuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Kuntakoordinaattorit 20.5.2009 Pia Kalkkinen YL/KE Pia.kalkkinen@oph.fi 040-3487272 Lasten ja nuorten palvelujen tarkasteleminen kokonaisuutena! Hallintokuntien

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

1 (5) TIEDOTE 6/ Opetustuntikohtaista valtionosuutta saaville taiteen perusopetuksen järjestäjille

1 (5) TIEDOTE 6/ Opetustuntikohtaista valtionosuutta saaville taiteen perusopetuksen järjestäjille TIEDOTE 6/2017 1 (5) 27.3.2017 Opetustuntikohtaista valtionosuutta saaville taiteen perusopetuksen järjestäjille Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös nro OKM/9/220/2017 HAKUTIEDOTE / OPETUSTUNTIKOHTAISEN

Lisätiedot

HANKERYHMÄ: Osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistäminen uusien perustutkinnon perusteiden toimeenpanossa

HANKERYHMÄ: Osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistäminen uusien perustutkinnon perusteiden toimeenpanossa HANKERYHMÄ: Osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistäminen uusien perustutkinnon perusteiden toimeenpanossa Valtionavustushankkeiden 2015 KICK OFF 2.10.2015 Yli-insinööri Kati Lounema

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Kielitivolin koordinaattoritapaaminen

Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Täydennyskoulutuksen lähijakso 13.-14.4.2010 Kielitivolin koordinaattoritapaaminen 4.-5.5.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Uusi hankehaku 22.5. asti Hakutiedote, linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ja lomakkeen

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 Ryhmä 3

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 Ryhmä 3 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 Ryhmä 3 Virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen Alkuperäiskarjan geenipankkitoiminta

Lisätiedot

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen yleissivistävässä koulutuksessa Aloitusseminaari III Helsinki

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen yleissivistävässä koulutuksessa Aloitusseminaari III Helsinki Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen yleissivistävässä koulutuksessa Aloitusseminaari III Helsinki 7.9.2009 Opetusneuvos Pirjo Immonen-Oikkonen MOKU-kehittämistoiminnan tavoitteet Tukea kansallisissa

Lisätiedot

Hyvä hakemus. -erityisavustukset. OKM Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja

Hyvä hakemus. -erityisavustukset. OKM Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja Hyvä hakemus -erityisavustukset OKM 6.11.2017 Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja Erityisavustusten säädöspohja Valtionavustuslaki 688/2001, 5 Erityisavustus voidaan myöntää: 1) investointiavustuksena aineellisen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Taustaa Säädösperusta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Taustaa Säädösperusta Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 19/2010 1 6.4.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Valtionavustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen Valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Itä-Suomen oppimisen tuen päivät

Itä-Suomen oppimisen tuen päivät Itä-Suomen oppimisen tuen päivät 9. 10.11.2017 Mikkeli AVAUSSANAT Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola Itä-Suomen aluehallintovirasto Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja 1 Kari Lehtola, opetustoimen

Lisätiedot

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Mukana olevat kunnat v. 2008-09 *Espoo Hamina *Helsinki Hämeenlinna Iisalmi

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät HAKUTIEDOTE 1 (3) 30.11.2010 87/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuksen määräraha Hakukelpoisuus Säädösperusta: Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 4 painopiste 3: Opintoohjauksen ja tukipalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen sekä valintaperusteiden

Lisätiedot

Vaativan erityisen tuen kehittäminen

Vaativan erityisen tuen kehittäminen Vaativan erityisen tuen kehittäminen Oppimisen Tuen Foorumi 20.4.2017 KT, Opetusneuvos Jussi Pihkala Vaativan erityisen tuen käsitteestä (Elina Kontu, Terhi Ojala, Henri Pesonen, Raija Pirttimaa) Vaativaa

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Avustus opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma)

Avustus opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma) 1 / 5 Opetus- ja kulttuuritoimi Hakuohje 5.2.2015 Avustus opetustoimen osaamisen kehittämiseen (Osaava-ohjelma) Hakuaika 9.2.2015 9.3.2015 klo 16.15 Aluehallintovirasto tukee ja rahoittaa toimialueellaan

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen klo

Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen klo Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen 26.2.2013 klo 13.00-14.30 Aira Rajamäki aira.rajamaki@oph.fi www.oph.fi Aloitustilaisuuden tavoitteet:

Lisätiedot

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2014 hakuun

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2014 hakuun KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN Opas vuoden 2014 hakuun Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013 1 Sisällys Esipuhe... 2 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

19.4.2016. Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa.

19.4.2016. Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. HAKUTIEDOTE 23/2016 1 19.4.2016 Asia HAKUTIEDOTE 2016 Yleissivistävä koulutus Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa Taustaa Säädösperusta: Valtionavustuslaki

Lisätiedot