Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00"

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Tuulenpesä esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa MERK. MIKA RANTANEN Mika Rantanen yhtymähallituksen puheenjohtaja Ulla Hiiri yhtymähallituksen sihteeri gsm Yhtymähallitus Jäsen Rantanen Mika, pj. Lahti Tapani, vpj. Järvinen Hanna Kurkilahti Tomi Mattsson Kaj Toivola Kirsi Triipponen Pia Varajäsen Korvensyrjä Kalervo Virta Timo Björklöf Alice Uusitupa Kai Penttinen Kari Vuontela Tarja Ailanto Pirjo Muut osallistujat Suominen Heikki, yhtymävaltuuston pj. Turpeinen Marja, yhtymävaltuuston 1. vpj. Tahvonen Risto, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, rehtori/maaseutuopisto, esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Kuuppo Mailis, rehtori/kalatalous- ja ympäristöopisto Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto Jakonen Helinä, henkilöstöedustaja Kavalto Heli, yhtymähallituksen kutsumana asiantuntijana

2 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo Kokouspäivä 2 paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö Tuulenpesä asiat: esityslistan mukaiset asiat ASIALISTA Käsiteltävä asia no asia 104 KOKOUKSEN AVAAMINEN 105 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 106 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 107 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 108 YHTYMÄVALTUUSTON ( ) TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 109 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTE- LU 110 TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄN HAKEMINEN 111 MAATILOJEN BIOENERGIAVAIHTOEHDOT-HANKEHAKEMUS 112 KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTON OPETUS- JA TUNTISUUNNITEL- MAT LUKUVUODELLE HARKINNANVARAISEN YKSIKKÖHINNAN KOROTUSHAKEMUS VUODEL- LE HINNASTOT 115 PUUTAVARAN MYYNTI HAVAINTOMETSÄSTÄ 116 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 117 ILMOITUSASIAT 118 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

3 105 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tomi Kurkilahti ja Kirsi Toivola. Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä pito Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen. 107 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä

4 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivä 4 YHTYMÄVALTUUSTON ( ) TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄN- TÖÖNPANO Yhtymähallitus 108 Yhtymävaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla (Tuorla/Kaarina) alkaen ja päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman , koska niistä ei sitä ennen ole valitettu. Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia. Yhtymähallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

5 TALOUSARVION 2013 JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU Yhtymähallitus Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännössä on todettu seuraavasti: 21 TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion yhtymähallituksen esityksestä. Valtuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueille/tulosalueille toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot. Talousarvion sitovuudesta päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä, jolloin tulosalueen määrärahaksi voidaan hyväksyä myös menojen ja tulojen erotus. Perussopimuksen 2. LUKU 6 Yhtymävaltuuston kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä. Yhtymävaltuuston kokouskutsu tulee lähettää vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle. 7 Yhtymävaltuuston tehtävät: Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman sekä päättää toiminnan ja talouden tavoitteista. Tässä kokouksessa käsitellään vuoden 2013 talousarvion sekä taloussuunnitelmavuosien keskeiset asiat sekä tehdään käydyn keskustelun perusteella päätökset talousarvion sekä taloussuunnitelman valmistelun perusteista ja jatkotyöskentelystä.. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää taloussuunnitelman ja talousarvion ) perusteista ja 2) valmisteluaikataulusta. Käsittely: Talousjohtaja esitteli talousarvioraamin perustaksi rahoituspohjan perusteita, opetushallinnon tiedottamia suunnitteilla olevia menosäästöjä sekä kuntayhtymän henkilöstörakennetta ja henkilöstömenojen koostumusta sekä tulossa olevat sopimusten mukaiset palkkojen korotukset. Kuntayhtymän johtaja esitteli opistojen jo esittämiä keinoja tarvittavien säästöjen saavuttamiseksi. Asiasta käytiin monipuolista keskustelua. Keskustelun päätteeksi esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen taloussuunnitelman ja talousarvion 2013 valmistelutilanteen sekä päättää, että valmistelua jatketaan ja asian käsittelyyn palataan seuraavassa kokouksessa. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Yhtymähallitus Kokouspäivä 6 Johtoryhmä, opetustiimien tiiminvetäjät, tulosvastuulliset esimiehet sekä talousarvion käytännön työstämiseen osallistuvat taloushallinnon henkilöt pitivät yhteisen talousarvioseminaarin (muistio liitteenä n:o 34). Seminaarissa sovittiin toimittavan seuraavasti: Talousvastuulliset talousarvion laatijat toimittavat taloussuunnittelijalle käyttötalousosan I-version tiedot sekä investointiesitykset kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle viimeistään I-versio valmistellaan yhtymähallituksen kokoukseen. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteen n:o 34 mukaiset perusteet talousarvion valmistelulle, 2) että I-versio käsitellään kokouksessa ja 3) että lopullinen talousarvio tulee yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä puheenjohtaja esitti, että päätösehdotusta täydennetään seuraavasti: Lisäksi yhtymähallitus päättää, että yhtymähallitukselle tulee syksyllä tuoda tiedoksi selvitys saavutettavissa olevista säästöistä opistojen hankintoja keskittämällä. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Talousjohtaja, rehtorit, taloussuunnittelija ja taloussihteeri sekä tiiminvetäjät ovat jatkovalmistelleet koulutuskuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman valmistelua edellisen yhtymähallituksen kokouksen evästykset huomioiden. Valmisteluprosessi ja -aikataulu ovat varsin haasteellisia johtuen monista epävarmuustekijöistä: - Rahoitusarviossa virhemarginaali saattaa olla vielä merkittävä, vaikka tiedossa on, että vuoden 2013 yksikköhintarahoituksen indeksikorotukset on jäädytetty. - Porrastustekijöiden vaikutusta on tässä vaiheessa vaikea vielä arvioida, kuten myös mahdollisen tuloksellisuusrahoituksen ja harkinnanvaraisen yksikköhinnan korotuksen vaikutus lopulliseen kokonaisrahoitukseen.

7 7 - Lukujärjestykset ja tuntisuunnitelmat eivät ole vielä valmistuneet ja koska niillä on opetushenkilöstön palkkamenojen arviointiin merkittävä vaikutus, opetuksen palkkamenot tarkentuvat vasta lukujärjestysten ja tuntisuunnitelmien valmistuttua. Talousarvion 2013 ja talous- ja toimintasuunnitelman I-versio (liite n:o 37) toimitetaan aikataulusyistä jälkilähetyksenä ja esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussuunnittelija Birgitta Åberg Yhtymähallitus päättää taloussuunnitelmaa ja talousarviota 2013 koskien, että 1) valmistelu tehdään tämänhetkisen käytettävissä olevan yleisarvion mukaan, joten palkkojen korotustasona käytetään 3 % (toukokuun 2012 palkkoihin), 2) yksikköhintatasona käytetään vuoden 2012 tasoa, 3) sitovuustason tulosalueet ovat opistot ja kuntayhtymäpalvelut (4 tulosaluetta) ja 4) tavoitteena on, yhtymähallitus käsittelee talousarvion ja yhtymävaltuusto Käsittely: Asian käsittelyn yhteydessä valmistelija ja esittelijä täydensivät valmistelua siten, että henkilöstö- ja palkkabudjetti täydentyvät vielä tuntiopettajien palkkojen sekä ylituntipalkkioiden osalta, kun lukujärjestykset ja tuntisuunnitelmat valmistuvat. Kun henkilöstömenot saadaan tarkennettua, johtoryhmä käsittelee heti syyslukukauden alussa tilannetta uudelleen ja valmistelutilanne tuodaan tiedoksi myös yhtymähallituksen elokuun kokoukseen. Todettiin johtoryhmän kokouksessa käsitellyn mukaisesti, että tarkka kustannustarkastelu on tarpeen kaikkien kuluryhmien osalta ennen kuin talousarvion tulos saadaan tyydyttävälle tasolle. Esittelijä täydensi liitettä n:o 37 siten, että metsätiimin kohdalle tulee lisäyksenä vuoden 2013 investointiosaan euron määrärahavaraus käytetyn hakkurin hankintaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.. Yhtymähallitus Johtoryhmä on käsitellyt talousarviota kokouksessaan ja todennut, että tyydyttävän tulostason saavuttamiseksi vuonna 2013 käyttötalousosan määrärahoja tulee vielä arvioida tiimi-/kustannuspaikkakohtaisesti tarkentaen. Johtoryhmä sopi jatkotyöskentelystä siten, että tiiminvetäjät yhdessä ao. opiston rehtorin kanssa sekä kuntayhtymäpalvelujen tulosvastuulliset yhdessä kuntayhtymän johtajan tai talousjohtajan kanssa tarkistavat vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmansa sekä talousarvion käyttötalousosan määrärahaesitykset. Yhtymähallituksen kokouksessa esitellään muutettu talousarvioesitys, jossa em. kierroksen mukaisten toimenpiteiden vaikutukset on huomioitu. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri, kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, rehtori Mailis Kuuppo

8 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivä 8 Yhtymähallitus käsittelee tarkistetun toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2013 sekä tekee tarvittavat lisälinjaukset yhtymähallituksen lopullista käsittelyä varten. Käsittely: Talousjohtaja ja kuntayhtymän johtaja esittelivät tarkistetun talousarvioesityksen. Talousarvion määrärahojen tarkistuskierros toteutettiin johtoryhmän ja tiiminvetäjien sekä muiden tulosvastuullisten toimesta, mutta tarkistusten jälkeenkin päädyttiin talousarvioesitykseen, jossa käyttötalousosan tulos on edelleen miinusmerkkinen. Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun päätteeksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Mika Rantanen esitti päätösehdotusta täydennettäväksi siten, että yhtymähallituksen lopulliseen käsittelyyn valmisteltavan talousarvion 2013 tulostavoitteena tulee olla nollatulos. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti... Yhtymähallitus 109 Talousjohtaja ja muu johtoryhmä sekä taloussuunnittelija ovat jatkovalmistelleet koulutuskuntayhtymän talousarviota ja suunnitelmaa vastaamaan edellisen yhtymähallituksen kokouksen mukaisia evästyksiä valmistelulle. Tällä kierroksella tarkastelu ja tarkistukset kohdistuivat erityisesti henkilöstömenoihin ja mm. palkkojen korotusarviota laskettiin (aiemmin 3 %, nyt 2,5 %). Lisäksi pienennettiin ylituntipalkkioarviota ja sivutoimisten tuntiopettajien arvioituja palkkamenoja. Rahoitusarvioon ei ole saatu tarkentavaa tietoa, joten lähtökohtana on vuoden 2012 yksikköhintataso. Harkinnanvaraisen yksikköhinnan korotushakemus lähetetään opetus- ja kulttuuriministeriön käsittelyyn, mutta koska päätöksistä tai edes arvioista ei ole tietoja, niin mahdollista harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta ei ole huomioitu rahoitusarvioissa. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talous- ja toimintasuunnitelman käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen n:o 48 mukaisena.

9 TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄN HAKEMINEN Yhtymähallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettämässään kirjeessä (OKM / 49 / 531 / 2011) pyytänyt koulutuksenjärjestäjiä toimittamaan hakemukset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän saamiseksi mennessä. Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta määritellään laissa yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavaksi osaamisen kehittämispalveluksi. Suomeen on myönnetty 77 pysyvää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille. Peimarin koulutuskuntayhtymä on laaja-alainen luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksenjärjestäjä. Koulutuskuntayhtymä on omalla toiminnallaan pyrkinyt edistämään kaikin tavoin uusiutuvien, kotomaisten energiamuotojen kehittymistä siirtymällä lämmön- ja sähkönkulutuksessaan uusiutuviin energiamuotoihin. Vuodesta 2013 eteenpäin sekä lämmöntuotanto että sähkönkulutus perustuu 100 %:sesti uusiutuviin energiamuotoihin kaikissa toimipaikoissamme. Koulutuskuntayhtymän oma opetustarjonta tuottaa bioenergiaosaajia maakuntaamme. Ammattiopisto Livian metsäenergian tuotannon koulutusohjelma Paimion toimipaikassamme on maamme vetovoimaisin nuorisoasteen bioenergialinja metsäalalla. Maatalouden valinnaisiin opintoihin ammattiopistolla on tarjolla kaikki vihermassoihin ja lantaan liittyvät bioenergian tuotantomahdollisuudet (biokaasu, biodiesel, pelletit). Kaikkia em. energiajakeita tuotetaan Tuorlan toimipaikassamme ja käytetään sähkön tai lämmöntuotannossa sekä liikenteen polttoaineena. Myös kalatalouteen olemme laatimassa Paraisten toimipaikkaamme vähempiarvoisen kalan hyödyntämislinjaa paikallisten ammattikalastajien ja kalatalousopetuksen yhteistyönä siten, että energiaa tuotetaan biokaasun avulla sähköksi ja kaukolämmöksi. Peimarin koulutuskuntayhtymä on aktiivinen bioenergiahankkeisiin osallistuja. Kansainvälisessä Cofreen-hankeessa kuntayhtymä kehittää järviruoòn energiakäyttöä biokaasuttamalla. Lisäksi olemme käynnistäneet esiselvityshankkeen vähempiarvoisen kalan hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseksi hapotuskonttiratkaisulla. Biomassojen hyödyntämisessä koulutuskuntayhtymä pyrkii kestävään toimintamalliin. Biomassan tuotantoa ei ohjata ruuantuotannon kanssa kilpaileville pelloille ja metsäsekä vesialueilla ravinnetaseista pidetään huolta. Lisäksi biomassojen hyödyntämisellä pyritään poistamaan ravinteita Itämerestä ja lisäämään ravinteiden kierrätystä maataloudessa. Koulutuskuntayhtymän bioenergiahankkeissa ja opetuksessa tavoitteena on maatilamittakaavan tai vastaavan kokoluokan pk-yritysten bioenergiaosaaminen, -yrittäjyys ja bioenergian tuotantotoiminta, jossa hyödynnetään maa-, metsä- ja vesialueiden lähienergiamahdollisuuksia kestävällä tavalla. Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

10 10 Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä liitteen n:o 70 mukaista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää lähienergian tuottamiseen paikallisten maa-, metsä- ja vesialueiden biomassojen avulla. OTE Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. opetus- ja kulttuuriministeriö.. Yhtymähallitus Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 122 /531/2011 (liite n:o 15) hylännyt Peimarin koulutuskuntayhtymän työelämän kehittämis- ja palvelutehtävähakemuksen. Päätöksen mukaan hakemuksia arvioidaan hakijan aikuiskoulutus- ja hankekokemuksen ohella kehittämis- ja palvelutehtävän hakemuksen tavoitteita ja tehtävän kuvausta. Puhelimitse saadun tiedon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö pitää haettua TYKEtehtävää tulevaisuuden alana. Hakemuksessa pitää kuitenkin tarkemmin kuvata haettu työelämän palvelutehtävä. Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää tyytyä opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti... Yhtymähallitus 110 Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävähakemusta on täydennetty ja täsmennetty saadun palautteen pohjalta. Erityisesti palvelutehtävää on avattu ja täydennetty. Tavoitteita ja tehtävän kuvausta on konkretisoitu samalla kun yhteistyötä alueen energianeuvojien kanssa on tiivistetty. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän haku on jatkuvaa. Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä liitteen n:o 49 mukaista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää lähienergian tuottamiseen paikallisten maa-, metsä- ja vesialueiden biomassojen avulla.

11 MAATILOJEN BIOENERGIAVAIHTOEHDOT-HANKEHAKEMUS Yhtymähallitus Koulutushankkeen tavoitteena on perehdyttää varsinaissuomalaiset maatilat bioenergian mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin jakamalla perustietoa erityisesti biokaasun tuottamisesta. Koulutusaiheita ovat orientointi bioenergiakoulutukseen, biokaasu, biodiesel, metsäenergia ja peltoenergia. Koulutushanke on suunnattu pääasiassa alueellisille maatilayrittäjille, erityisesti bioenergialaitosinvestointia harkitseville. Tavoitteena on järjestää hankkeen koulutuskokonaisuudet kahteen kertaan vuosien aikana. Hankkeen toteuttajana toimisivat yhteistyössä maatalous- ja metsätiimit. Projektinvetäjä olisi tiiminvetäjä Veli-Matti Jalli. Hankkeen omarahoitusosuus on noin euroa ja hankkeen kesto Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta hankerahoitusta maatilojen bioenergiavaihtoehdot hankkeeseen.

12 KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTON OPETUS- JA TUNTISUUNNITELMAT LUKU- VUODELLE Yhtymähallitus Perusopetuksen opetussuunnitelmien ja lisäkoulutussuunnitelman pohjalta tehtyjen lukujärjestysten mukaisesti lukuvuoden opetus- ja tuntisuunnitelmat on valmisteltu tiiminvetäjien kanssa (liite n:o 50). Lukuvuoden aikana on mahdollista saada uusia opiskelijaryhmiä oppisopimus- ja työvoimapoliittiseen koulutukseen sekä yrityksille suunnatun täydennyskoulutuksen avulla. Erityisopetuksen työssäoppimisen ja opetuksen tukitoimien resurssit sovitaan erikseen rehtorin kanssa tapauskohtaisesti erityisen tuen tarpeen selvittämisen ja HOJKS:in laadinnan jälkeen lukuvuoden aikana. Valmistelija: rehtori Mailis Kuuppo/kalatalous- ja ympäristöopisto Yhtymähallitus päättää hyväksyä Kalatalous- ja ympäristöopiston opettajien opetus- ja tuntisuunnitelmat lukuvuodelle liitteen n:o 50 mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa rehtorin hyväksymään lukuvuoden aikana lisäresursseja uuteen aikuiskoulutukseen, erityisopetuksen järjestämiseen, etäopetuksen ohjaukseen ja opettajille erikseen määrättävään tehtävään tai projektiin.

13 HARKINNANVARAISEN YKSIKKÖHINNAN KOROTUSHAKEMUS VUODELLE 2013 Yhtymähallitus Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistä ja palvelukyvyn vahvistamistoimia tuetaan yksikköhinnan harkinnanvaraisilla korotuksilla. Korotuksen perusteena ovat mm. koulutuksen järjestäjien yhdistymisestä aiheutuvat kustannukset. Yhdistymisiä voidaan tukea 1-3 vuoden ajan riippuen sen laajuudesta. Korotus arvioidaan koulutuksen järjestäjän hakemuksen perusteella kussakin tapauksessa erikseen. Kuntayhtymä on hakenut vuosille 2011 ja 2012 harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta sekä kalatalous- ja ympäristöopiston erityistarpeisiin perustuen että yhdistymisestä aiheutuviin lisäkustannuksiin. Haetut avustusmäärät olivat seuraavat: Vuodelle 2011 haettiin euroa kalatalous- ja ympäristöopiston kustannuksiin ja euroa yhdistymisestä aiheutuviin kustannuksiin ja vuodelle 2012 haettiin euroa kalatalous- ja ympäristöopiston erityiskustannuksiin ja yhdistymisestä aiheutuviin lisäkustannuksiin. Harkinnanvaraista yksikköhinnan rahoitusta myönnettiin järjestäjäverkon kokoamiseen 4,88 % vuodelle 2011 ja 3 % vuodelle Saadut harkinnanvaraiset rahoitusosuudet kohdistettiin sisäisesti siten, että n. 40 % kohdistettiin käytettäväksi kalatalous- ja ympäristöopiston erityistarpeisiin ja n. 60 % käytettäväksi yhdistymisestä aiheutuneisiin, hakemuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin (suunnittelu- ja valmistelukokoukset, tiedotus ja markkinointi, asiantuntija- ja konsultointipalkkiot, palkkojen harmonisointi, järjestelmä- ja tietoverkkomuutokset sekä em. liittyvät henkilöstökoulutukset). Yhdistymiseen liittyvät valmistelut ja toteutustoimenpiteet ovat pääosin edenneet suunnitelmien mukaisesti, tosin eräiltä osin toteutus on vienyt arvioitua enemmän resursseja ja aikaa. Näin ollen edelleen yhteisiin käytänteisiin, järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin (ml. puhelinpalvelut) ja laatutyöhön sekä markkinointiin liittyvistä toimista, kokouksista ja koulutuksesta muodostuu selkeästi normaalitason ylittäviä kustannuksia. Myös palkkojen harmonisointikustannus osoittautui ennakkoarvioitua suuremmaksi kustannusrasitteeksi. Sosiaali- ja terveysopiston tilojen osalta on tehtävä ratkaisuja, jotka aiheuttavat lisäkustannuspaineita. Kalatalous- ja ympäristöopiston harkinnanvaraisten lisien myöntämisen perusteet eivät alan erityisluonteesta johtuen ole poistuneet, joten siltäkin osin yksikköhinnan korotus nähdään tarpeellisena. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus Yhtymähallitus päättää hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta liitteen n:o 51 mukaisesti. OTE Opetus- ja kulttuuriministeriö; Opetushallitus Tieto- ja arviointitoiminta / Tieto ja rahoitus, erityisasiantuntija Lea Juhola

14 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HINNASTOT Yhtymähallitus 114 Kokouspäivä 14 Kuntayhtymän palvelujen ja tilavuokrien hinnastot on tarkistettu ja harmonisoitu. Tavoitteena on, että kaikissa opistoissa/toimipaikoissa hinnoittelu on yhtenevää siltä osin kuin on kyse itse tuotetuista palveluista (liite n:o 52). Ostopalvelujen (lähinnä soten ja kalan ruokapalvelut) hinnoittelu perustuu palveluntuottajan kanssa tehtyihin sopimuksiin. Tuorlan Majatalon (Voutilan) liiketoimintaan liittyvät tilavuokraus ja palvelujen sekä tuotteiden myynti, jotka kuuluvat 50 / päätöksen mukaiseen sopimukseen (Tuorlan Majatalo Oy ), ovat erillisessä hinnastossa (liite n:o 53). Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteiden (liitteet n:o 52 ja 53) mukaiset tarkistetut hinnastot kuntayhtymässä noudatettavaksi hinnastoiksi lukien. OTE tiedoksi ja noudatettavaksi: toimistot, ruokapalvelut/tuorla ja Paimio, Tuorlan Majatalo Oy/Marja Vaiste

15 PUUTAVARAN MYYNTI HAVAINTOMETSÄSTÄ Yhtymähallitus Metsätalouden opetuksessa osa opiskelijoiden harjoitustöistä tehdään oppilaitoksen havaintometsässä. Harjoitustöinä tehdään puutavaran hakkuuta ja metsäkuljetusta. Puutavara pyritään myymään hankintakaupalla opetusohjelman sen salliessa. Hakattu puutavara myydään eniten tarjoavalle. Paimiossa sijaitsevasta hankintakaupalla myytävästä leimikosta, joka on arvioitu noin 850 m³ suuruiseksi, on pyydetty tarjoukset neljältä puunostajalta. Tarjoukset pyydettiin Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Ensolta, UPM-Kymmene Metsältä sekä Raunion saha oy:ltä. Metsäliitto jätti määräaikaan klo 9.00 mennessä ostotarjouksen. Metsäliiton tarjous oli euroa. Muut eivät jättäneet tarjousta määräaikaan mennessä. Puunostotarjousten avaamiskokoukseen osallistuivat lehtori Mikko Anttila, lehtori, tiiminvetäjä Osmo Haataja sekä taloussihteeri Arja Kuusniemi-Ruokonen. (liite n:o 54). Valmistelija: lehtori Mikko Anttila Yhtymähallitus päättää hyväksyä Metsäliitto Osuuskunnan tarjouksen puukaupasta.

16 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Yhtymähallitus 116 Kokouspäivä 16 Kuntayhtymän johtajan päätökset 116/2012 koskien hotellilaskun korvaamista työssäoppimiseen liittyen 117/2012 koskien 32 pulpetin ostoa Iskulta hintaan 232, 00 e /klp (al 0 ) luokkaan 220/Mase, Tuorla. Yhteishinta 7.424,00 euroa, alv /2012 koskien pikkubussin hankintaa(opel Vivaro Comb, PP- Auto Oy, hintaan ,62 e) Talousjohtajan päätökset 20/2012 koskien rahoitussopimuksen irtisanomista. Maksetaan kertasuorituksena Sampo Rahoitukselle loppuvelka vuokrasopimuksesta koskien Panasonic -puhelinjärjestelmää ( , ,67 euroa alv 0 %), kuntayhtymä siirtyy yhtenäiseen puhelinvaihdejärjestelmään Rehtorien päätökset Kalatalous- ja ympäristöopisto Sosiaali- ja terveysopisto Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan

17 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 117 HANKKEET Kokouspäivä 17 STUDENTS WORKING ABROAD LEONARDO DA VINCI -HANKE Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ei ole myöntänyt rahoitusta kuuden varsinaissuomalaisen ammatillisen oppilaitoksen Students working abroad yhteistyöhankkeelle, jossa Peimarin koulutuskuntayhtymä olisi toiminut koordinaattorina. IMPACT OF HUMAN ACTIVITY ON WATER QUALITY HANKE Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on myöntänyt Peimarin koulutuskuntayhtymälle Comenius -rahoitusta euroa Impact of human activity on water quality hankkeeseen osallistumista varten. Hanke toteutetaan ajalla yhteistyössä puolalaisen ammatillisen oppilaitoksen ja ranskalaisen maatalousalan oppilaitoksen kanssa. Oppilaitosten opiskelijaryhmät ja opettajat kokoontuvat vuorotellen kussakin osallistujamaassa ja työskentelevät vesistötutkimukseen, vesien käsittelyyn ja jätevesiin liittyvien teemojen puitteissa. Tukirahoitus kattaa Ammattiopisto Livian opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuudesta aiheutuvat kustannukset ja osan Kalatalous- ja ympäristöopistossa syyskuussa 2012 järjestettävän työskentelyjakson kustannuksista. MENUSTORMING HANKE Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ei ole myöntänyt Peimarin koulutuskuntayhtymälle Comenius -rahoitusta ruokakulttuuriin sekä ruokatuotantoon ja sen ympäristövaikutuksiin keskittyvään, kahdeksan eurooppalaisen ammatillisen oppilaitoksen Menustorming verkostoyhteistyöhankkeeseen osallistumista varten. OSAAVA VARSINAIS-SUOMI II Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt euroa Turun ammattiinstituutin koordinoimalle Osaava Varsinais-Suomi II yhteistyöhankkeelle. Tavoitteena on yhdenmukaistaa keinoja, joilla Varsinais-Suomen ammatilliset oppilaitokset kehittävät työyhteisön osaamista. Kehittämistyötä varten on perustettu oppilaitosyhteistyöfoorumi, joka myös järjestää ja organisoi opettajien täydennys-koulutusta oppilaitoksista nousseiden tarpeiden perusteella. Substanssialojen osaamisvaatimuskartoituksia jatketaan aiemmassa hankkeessa luodun mallin pohjalta. Ammattiopisto Livia koordinoi luonnonvara- ja ympäristöalan osaamisvaatimusten kartoitusta. Peimarin koulutuskuntayhtymän rahoitus hankkeessa on euroa, josta omarahoitusosuus on 336 euroa. Hankkeen toteutusaika on OPPIPAIKKA II Opetushallituksen rahoittaman ja Turun Ammattiopistosäätiön koordinoiman Oppipaikka II hankkeen tavoitteena on tuotteistaa kokeiltua Oppipaikka -toimintamallia

18 18 taloudellisesti kannattavaksi, ryhmäkohtaisesti toteutettavaksi koulutusmenetelmäksi, jonka avulla pystytään tarjoamaan ammatillista perus-koulutusta tarkalleen oikeisiin työelämän tarpeisiin ja varmistamaan ammattiin valmistuvien työllistyminen koulutustaan vastaaviin työtehtäviin. Ammattiopisto Liviassa laaditaan ohjeisto ja pilottimalli kalanjalostuksen ja kalanviljelyn ja mahdollisten muiden koulutusalojen suorittamiselle oppisopimuskoulutuksena TAOS:n Oppipaikka - mallia hyödyntäen. Livian hankerahoitus on euroa, josta omarahoitusosuus on euroa. Hanke toteutetaan ajalla ERITYISEN HYVÄÄ Opetushallituksen rahoittaman ja Turun ammatti-instituutin koordinoiman Erityisen hyvää -hankkeen tavoitteena on löytää, levittää ja ottaa käyttöön erityisopetuksen hyviä käytäntöjä ja tukimateriaaleja sekä edistää kumppaniorganisaatioiden välistä yhteistyötä, verkostoitumista ja vertaisoppimista. Livia on mukana hankkeessa oppivana osapuolena muun muassa osallistumalla hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja workshopeihin. Liviassa on käynnistetty erityisopetuksen hyvien käytäntöjen kartoitus, johon liittyen järjestetään Livian opettajille erityisopetuksen iltapäivä tammikuussa Hankkeen toteutusaika on MOBIILIPEDAGOGIA OPETUKSESSA Opetushallituksen rahoittaman ja Turun ammatti-instituutin hallinnoiman Mobiilipedagogia opetuksessa -hankkeen tavoitteena on uusien työelämälähtöisempien mobiiliavusteisten verkko-oppimismallien ja materiaalien kehittäminen. Livia osallistuu hankkeeseen oppivana osapuolena ilman hankerahoitusta. Hankkeessa luodaan työssäoppimispaikkojen ja oppilaitosten välisiä uusia toimintamalleja ja kehitetään työelämäyhteistyön muotoja uusien yhteydenpitotapojen avulla. Tavoitteena on myös etsiä uusia tapoja jakaa opetus- ja muuta aineistoa oppilaitosten välillä ja luoda opetusmateriaalien aineistopankki. Hankkeessa koulutetaan opettajia uusien pedagogisten välineiden käyttöön ja uusien opetusmateriaalien tekemiseen. Hankkeen toteutusaika on Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

19 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ MUUT MAHDOLLISET ASIAT Yhtymähallitus 118 Kokouspäivä 19

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 17.00 17.17 88 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 16.00 17.17 101 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU ASIALISTA Kokouksen aika: tiistai klo 16.30 tutustuminen Sosiaali- ja terveysopiston tiloihin klo 17.15 esityslistan mukaiset kokousasiat paikka:

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot