C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI"

Transkriptio

1 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

2 SISÄLLYSLUETTELO SISALLYSLUETTELO S. 3 JOHDANTO S. 4 ANALYYSI S. 5 SEUDULLINEN ANALYYSI S. 7 LÄHIALUEEN ANALYYSI S. 18 KAUPUNKIRAKENNE S. 25 S. 26 KONSEPTI ANALYYSIN YHTEENVETO S. 27 SUUNTAVIIVAT S. 30 SUUNNITTELUKONSEPTI SKANSSI

3 SISÄLTÖ SISALTO Tämä raportti koostuu kahdesta osasta: Analyysistä ja Konseptista. Analyysin tavoite on tutkia suunnittelualuetta ja sen ominaispiirteitä joista voidaan löytää suunnittelukonseptiin johtavat pääideat. Skanssin aluetta on tutkittu sekä seudullisessa että lähiympäristön kontekstissa, jotta voidaan ymmärtää alueen kehityshistoria ja tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet. Analyysiosa kartoittaa aluetta sen maisemallisista piirteistä ympäröivien alueiden rakennustypologioihin ja ympäröivien valtateiden aiheuttamista haasteista mahdollisen raitiotien tuomaan potentiaaliin. Kaupunkisuunnitteluviraston asettama tavoite Skanssin alueen rakentamiseksi on vuotta. On hyvä aikaisessa vaiheessa asettaa selkeät ja korkeatasoiset tavoitteet alueen kestävän kehityksen mukaiselle energiapolitiikalle, julkiselle liikenteelle, rakentamistehokkuudelle, jätehuollolle, maiseman hoidolle ja erityisesti alueen omaleimaiselle luonteelle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Tämän suunnitelman tavoite on määritellä päämäärät matkalla kohti menestyvää Skanssia. Skanssin alue on laaja peltoalue kahden metsäharjanteen välissä. Alueen pohjoispuolella on uusi Skanssin ostoskeskus ja siihen liittyviä asuinkerrostaloja. Alueen itä ja länsireunoja rajaavat Turun ja Helsingin yhdistävät vanha ja uusi ykköstie. Analyysiosio koostuu kolmesta kokonaisuudesta: seudullinen analyysi, lähiseudun analyysi ja kaupunkirakenne. Seudullisessa analyysissä tarkastellaan alueen sijaintia suhteessa Turun ja Kaarinan keskustoihin sekä kaupunkiseudun yleistä kehitystä. Lähialueen analyysissä esitetään suunnittelualueen ympäröivien alueiden tärkeimmät toiminnot ja ominaisuudet koskien viheralueita, palveluita ja liikennettä. Lopuksi koottu tieto keräätään yhteen ja puretaan se SWOT-analyysin ja graafisten esitysten avulla uuden suunnitelman lähtökohdiksi. Kaupunkirakenne kappaleessa analysoidaan suunnittelualueen viereisten, jo rakennettujen alueiden rakennustyyppejä ja maisemallisia elementtejä. Lisäksi tutustutaan kahteen kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakentamista edustavaan saksalaiseen esimerkkikohteeseen, Freiburgin Vaubaniin ja Hannoverin Kronbergiin. Suunnitteluviivat on kehittynyt tehtyjen analyysien pohjalta. Aluksi määritellään suunnittelua johdattavat suunnitteluperiaatteet joiden mukaan luodaan alueelle konsepti. Suuntaviivat ovat kantava voima, jotka antavat projektille muodon ja auttavat sen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa: Jotta asuinalueella voidaan taata tarvittavat palvelut (joukkoliikenne, julkiset ja yksityiset yritykset, jne.) on alueen oltava riittävän tiheästi rakennettu. Erilaiset puistot ja aukiot yhdistävät asunto-, toimisto- ja vapaa-ajan alueita tarjoten hyvän liikkumisympäristön jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Samalla julkisen ja yksityisen tilan määrittely on luontevaa. Alueen eri toimintoja tulisi mahdollisuuksien mukaan integroida ja luoda synergiaa niiden välille. Ekologisissa ratkaisuissa tulisi pyrkiä ihmiskeskeiseen lähestymistapaan taknologisen sijaan. Alueella tulisi suosia kestävä kehityksen mukaisia energiamuotoja ja vähentää jätteiden syntyä. Asukkaiden koulutuksen ja yhteisöllisyyden lisäämisellä voidaan parantaa ekologista tietoisuutta. Suunnittelukonseptia määrittää alueen keskellä sijaitseva pääkatu ja kaksi eri identiteeteillä varustettua puistoa, Skanssinpuisto ja Tapahtumapuisto. 90x90 metrin ruudukko on generatiivinen osa suunnitelmaa, joustava työkalu, joka mahdollistaa erilaiset typologiat suunnittelualueen eri osa-alueilla. Suunnittelukonseptin pohjalta voidaan aloittaa alueen yksityiskohtaisempi suunnittelu ja saavuttaa eläväinen, turvallinen, terveellinen ja ekologinen uusi kaupunginosa. SKANSSI 2025 JOHDANTO CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

4 ANALYYSI SKANSSI

5 SEUDULLINEN KONTEKSTI RAUMA PORI TAMPERE HÄMEENLINNA Skanssin alue sijaitsee n. 4 kilometrin päässä niin Turun kuin Kaarinankin keskustasta, kuntien välisellä rajalla. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 raportissa alue kuuluu ns. Ratikkakaupungin alueelle ja se tulisi hyötymään tulevaisuuden raitiovaunulinjasta. Kaupungin tavoitteena on lisätä kasvua keskustan lähialueilla ja tukea kestävän kehityksen mukaisia liikkumkismuotoja. Näin ollen on tarvetta lisätä sekä julkisen liikenteen että kevyen liikenteen saavutettavuutta. Skanssin yleiskaavassa alue on määritelty melko tiiviin rakentamisen alueeksi joka pystyy ylläpitämään monipuolista rakennettua ympäristöä ja tarpeeksi asukkaita, työntekijöitä ja julkisen liikenteen käyttäjiä. Olemassa oleva hyvä tieverkko tekee alueesta sopivan toimistojen ja palveluiden alueeksi. Alueen viheryhteydet ja - ympäristö taas mahdollistavat houkuttelevan asuinympäristön luomisen, jossa voidaan sekoittaa pien- ja kerrostaloasumista sekä rakentaa hyvät julkiset puistot ja puutarhat. TURKU KESKUSTA HELSINKI RUISSALO MAARIANHAMINA TUKHOLMA 5000 m 4000 m 3000 m 2000 m 1000 m SKANSSI TURKU KAARINA PIISPANRISTI KAARINA KESKUSTA Kuva Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 raportista SKANSSI 2025 SEUDULLINEN ANALYYSI 5

6 TOIMINNAT VIHERALUEET RAKENNETTU YMPÄRISTÖ PÄÄVÄYLÄT SUUNNITTELUALUEEN RAJA PÄÄVIHERALUEET TURUN KESKUSTA RAKENNETTU ALUE TEOLLISUUS- JA TYÖPAIKKA-ALUE VALTATIE SEUTUTIE RAUTATIE SKANSSI 2025 SEUDULLINEN ANALYYSI 6

7 VAIHEISTUS PÄÄPIIRTEET 2 alueen kehittäminen aloitetaan pohjoisen suunnasta, Sorakadun pohjoispuolella sijaitsevien kauppakeskuksen ja asutuksen lähettyviltä 6 1 Viimeisenä rakennetaan Treston Oy:n teollisuuslaitoksen alueet ja niiden takana olevat metsäalueet Kaarninkon uusi asuinalue sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella, mutta voi tukeutua Skanssin alueeseen KAARNINKO 5 KAAVOITUKSEN VAIHEISTUS 1. VALLIKATU 2. RINNE 3. EVIISI 4. SKANSSINMÄKI 5. SKANSSI ETELÄ 6. TRESTON 7. SKANSSINPUISTO TURKU KAARINA SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 7

8 9, 99 LIIKENNE VALTATIE SEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ 9, 99 KOKOOJAKATU BUSSIREITTI 11 SKARPPAKULLANTIE 9, 99 SORAKATU 99 BUSSILINJA RAUTATIE PYÖRÄTIE HELSINGIN VALTATIE 99 SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA UUDENMAANTIE 11 PIISPANRISTINTIE 99 TURKU KAARINA SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 8

9 LIIKENNE TOIMINNOT VS ETÄISYYS ASUNNOSTA UUDELLA ALUEELLA PÄÄPIIRTEET SKANSSI 2 YMPÄRÖIVÄT ALUEET TURUN KESKUSTAAN alue on hyvin saavutettavissa linja-autolla mutta vain sen kahdelta sivulta. Alueen joiltain osilta on yli kilometri lähimälle bussipysäkille suunniteltu raitiovaunulinja olisi tärkeä osa uuden alueen julkista liikennettä hyvä julkinen liikenne mahdollistaa alueen tiiviimmän rakentamisen ja paremman ekotehokkuuden 250 m m m. Asuntojen piha Hannoverissa Raitiovaunu Freiburgissä SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 9

10 LÄHISEUTU LAHISEUTU JA PALVELUT 3. KERROSTALOJA PIENKERROS- JA RIVITALOJA 2. PIENTALOJA TEOLLISUUS- JA TYÖPAIKKA-ALUE 4. SKARPPAKULLANTIE 1. LIIKERAKENNUKSIA KOULUT JA PÄIVÄKODIT LEIKKI, LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA KAPPELI SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA 1. SKANSSI (Kauppakeskus) UUDENMAANTIE 2. FLOWPARK (Seikkailuhuvipuisto) 3. PYHÄN RISTIN KAPPELI (Pekka Pitkänen 1967) YLÖSNOUSEMUSKAPPELI (Erik Bryggman ) 5. S-MARKET (Päivittäistavara) TURKU KAARINA PRISMA (Päivittäistavara) 7. TARJOUSTALO (Tavaratalo) SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 10

11 LÄHISEUTU LAHISEUTU JA PALVELUT PÄÄPIIRTEET skanssin kauppakeskus on alueen ainoa näkyvä rakennus alueella viereisen hautausmaan kaksi kappelia ovat alueen rakennustaiteellisesti ja -historiallisesti merkittävimmät rakennukset alue tulee tarvitsemaan uusia julkisia ja kaupallisia palveluita. Lähin päiväkoti tällä hetkellä n. kilometrin päässä. voimalinja kulkee alueen eteläosan läpi 1. Skanssi kauppakeskus 2. Flowpark 3. Pyhän ristin kappeli 4. Ylösnousemuskappeli 6. Liike- ja varastorakennuksia Uudenmantiellä SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 11

12 RAKENNETTAVUUS MAAPERÄ KALLIO, PINTAMAATA < 1m HIEKKAMOREENI HIEKKA SAVI SKARPPAKULLANTIE SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA UUDENMAANTIE TURKU KAARINA 1 km SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 12

13 VIHERYHTEYDET AVOIN VIHERALUE / VILJELYMAA PUISTOMAINEN VIHERALUE METSÄVIHERALUE HAUTAUSMAA PÄÄVIHERYHTEYS SKARPPAKULLANTIE SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA UUDENMAANTIE TURKU KAARINA SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 13

14 VIHERYHTEYDET PÄÄPIIRTEET Viheralueet toimivat puskureina valtateiltä tulevaa melua ja saasteita vastaan. maiseman selkeät rajat reunojen metsäisten mäken ja keskiosan alavan peltoaukean välillä viereinen hautausmaa on visuaalisesti läsnä mutta tiet erottavat sen alueesta. pitkät avoimet näkymät alueen keskellä 1. Hautausmaa 2. Maatila Maatila 4. Kävelysilta SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 14

15 LUONTOARVOT sl-1 OHJEELLINEN ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE MAHDOLLINEN LUONNONSUOJELULAIN 29 MUKAINEN LUONTOTYYPPI Alueen arvokkaita luonnon ominaispiirteitä ei saa vaarantaa. Rakentaminen on alueella kielletty. sl-3 OHJEELLINEN ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE PAIKALLISESTI ARVOKAS LUONNONSUOJELUKOHDE. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen erityiset luonnonarvot. w OHJEELLINEN VESIAIHE MUINAISMUISTOKOHDE Rapakivi, jossa hakattu risti. Kiveen liittyy perimätietoa, mahdollisesti keskiaikainen. w pv-2 ALUE JOLLE RAKENTAMISESSA TULEE ERITYISESTI HUOMIOIDA PERUSTAMISOLOSUHTEET JA POHJAVEDEN TASO pv-1 sl-3 sl-3 pv-1 POHJAVEDEN MUODOSTUMISALUE sl-1 pv-1 sl-3 pv-2 POHJAVESIALUE Asemakaavoitettaessa alueelle ei saa osoittaa pohjaveden laatua vaarantavia eikä pohjaveden pinnan haitallista alenemista aiheuttavia toimintoja. pv-2 sl-3 SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA TURKU KAARINA 1 km SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 15

16 C&J 1234 MAISEMA MÄKI / HARJANNE AVOIN ALUE RAJAAVA VIHERALUE PITKÄ NÄKYMÄ KAPPELILTA ELOKUUN 15. klo 21.00, 3 SK AR PP AK UL LA NT IE ELOKUUN 15. klo 6.00, 3 SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA ELOKUUN 15. klo 18.00, 24 UU DE NM AA NT ELOKUUN 15. klo 9.00, 24 IE U RK INA U T AR KA ELOKUUN 15. klo 15.00, 41 ELOKUUN 15. klo 12.00, 41 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 1 km LÄHIALUEEN ANALYYSI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

17 SWOT ANALYYSI VAHVUUDET MAHDOLLISUUDET PÄÄPIIRTEET alueen päävahvuudet ovat sen maisemassa ja maaston muodoissa; pitkiä näkymiä tarjoavaa keskiosan avointa niittymäistä aluetta ympäröivät metsäiset mäet jotka suojaavat aluetta liikenteen melulta. uuden raitiotien linjaus määrittelee korkeamman ja matalamman tehokkuuden alueet. Lisäksi on hyvä mahdollistaa alueen lävistävät viheryhteydet valtaväylien, voimalinjan ja teollisuusalueen tuomat heikkoudet ja uhat voidaan parhaiten minimoida reuna-alueiden huolellisella suunnittelulla HYVÄ RAKENNUSMAA, LAADUKAS KAUPPAKESKUS, OLEMASSA OLEVA JULKINEN LIIKENNE, NOPEAT TIEYHTEYDET, PITKÄT AVOIMET NÄKYMÄT, VAIHTELEVA VIHERTOPOGRAFIA RAITIOTIEYHTEYS, TIIVIS RAKENTAMINEN, KESTÄVÄ KEHITYS, VIHERYHTEYDET, TULEVAISUUDEN PUISTOKAUPUNKI HEIKKOUDET UHAT HAASTAVA RAKENNUSMAA, VOIMALINJA, ETÄISYYS KAUPUNKIRAKENTEESTA LIIKENTEEN MELU JA SAASTEET, LISÄÄNTYVÄ LÄPIAJOLIIKENNE, TEOLLISUUSALUE SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 17

18 KAUPUNKIRAKENTEELLINEN VERTAILU Skanssi 2: 95 ha (Sorakadun eteläpuoli) Vauban, Freiburg Kronsberg, Hannover Linnakaupunki, Turku Viikki, Helsinki Hammarby Sjöstad, Tukholma SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 18

19 VAUBAN - FREIBURG PÄÄKATU KOKOOJAKATU TONTTIKATU / KEVYTLIIKENNE liikennekaavio 38 ha ( , 3 OSAA) 5000 ASUKASTA TYÖPAIKKAA Vaubanin alue sijaitsee 4 km etelään Freiburgin kaupungin keskustasta. Se rakennettiin Ranskan entisen sotilastukikohdan paikalle kestävä kehityksen mallialueeksi. Hankeen päätavoitteena oli toteuttaa kaupunginosa osallistavalla tavalla, joka täyttää ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuurilliset vaatimukset. Kaikki talot on rakennettu vähintään matala energia standardilla (65 kwh/m2 vuodessa) sekä vähintään 100 yksikköä passiivisten talojen standardilla (15 kwh/m2 vuodessa). Alueella on yhdistetty lämmön ja sähkön tuotantolaitos (CHP), joka toimii puupelleteillä on toiminut vuodesta 2002 ja on kytketty aluelämpöverkkoon. Tämä lisäksi alueella käytetään aurinkokerääjiä (n. 450 m2 vuoteen 2000) ja aurinkosähköä (n m2 vuoteen 2000). Ekologinen liikennekonsepti on toteutettu vähentämällä alueen pysäköintipaikkoja (n. 40%:lla kotitalouksista ei ole omaa autoa), hyvillä julkisilla liikenneyhteyksillä (suora raitiovaunulinja alueen keskellä) ja yksityisautoilua korvaavilla autojen kimppa- ja osaomistusjärjestelmillä. Kävellen ja polkupyörällä tapahtuvaa liikkumista on tuettu alueen katujärjestelmän suunnittelulla: autoliikenne kiertää kehällä ja silmukkakatuja pitkin, kun taas suorat yhteydet ovat vain kevyelle liikenteelle. Pysäköintipaikat on keskitetty alueen laidoilla oleviin pysäköintilaitoksiin. SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

20 KRONSBERG - HANNOVER PÄÄKATU KOKOOJAKATU TONTTIKATU / KEVYTLIIKENNE liikennekaavio 70 ha ( , 1 OSA) 7000 ASUKASTA TYÖPAIKKAA Kronsburg sijaitsee 7 km etelään Hannoverin kaupungin keskustasta. Hanke kehitettiin EXPO 2000-tapahtuman yhteydessä ja sen tavoitteena oli olla matalaenergia rakentamisen valtakunnallinen mallialue. Tiivis aluerakenne yhdessä kompaktin rakentamistehokkuuden (enintään 5 kerrosta) ja säännöllisen katuverkon kanssa määrittää alueelle urbaanin luonteen. Lämmitysenergian kulutus kotitaloutta kohden on noin 40% ja CO2-päästöt lähes 75% pienemmät kuin perinteisillä rakennuksilla. 60% kokonaispäästövähennyksestä noin 23% on aikaansaatu kaasukäyttöisen aluelämpövoimalan (CHP) avulla. Sähköä saadaan pääasiassa tuulivoimalla (1,5 MW / vuosi, noin 3000 taloa sähkön tarpeesta) ja osittain aurinkopaneeleilla. 32 rivitaloa on rakennettu passiivitalostandardin mukaan. Kaikkilla kaduilla ovat erilaiset puut, joka lisää naapurustojen erityisluonnetta. Asuinalueiden katujen suunnittelu ei salli läpikulkuliikennettä. Noin kolmannes parkkipaikoista on maan alla. Pysäköintipaikkojen vähentämiseksi asuinpihoilla säädettiin alueen pysäköintinormiksi 0,8 autopaikkaa per asunto. Tätä kompensoi 0,2 parkkipaikan suhteen nousu kaduilla, mikä tarkoittaa, että ne ovat paremmin käytössä koko päivän. Julkinen liikenne hoidetaan raitiovaunuilla, joiden 3 pysäkkiä sijaitsevat korkeintaan 600m etäisyydellä jokaisesta asunnosta. Kronsberin alueen tiedotusta, markkinointia ja ympäristönäkökulmien edistämistä varten perustettiin julkinen toimija, K.U.K.A. SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

21 ALUEEN RAKENTEITA 100 m. 100 m. Suunnittelualueen lähiympäristöstä voi tunnistaa seitseman erilaista rakennustypologiaa ja -tehokkuutta. Koivulan alueella on lähialueen matalin rakentamistehokkuus. Kaikki talot ovat pientaloja, joiden väliin jää paljon viheralueita. Harittun alue on hieman tehokkaampi ja koostuu yksikerroksisista rivitalosta. Molemmilla alueilla kadut ovat pääasiassa tonttiliikenteen käytössä. Näin ollen liikenne on vähäistä mikä tekee liikkumisympäristöstä turvallisen kävelijöille ja polkupyöräilijöille. Toisaalta matala tehokkuus ei tue julkista liikennettä. Skanssi länsipuolella on tehokkaamman rakentamisen alueita kuten Huhkola ja Lauste. Huhkolassa rakennukset ovat pääasiassa kaksikerroksisia rivitaloja, kun taas Lausteessa nelikerroksisia lamellitaloja tai viisikerroksisia pistetaloja Näillä alueilla on keskimäärin asukasta hehtaarilla joka vastaa jo lähemmin keskikaupungin lukuja. Tämä mahdollistaa parempien lähipalveluiden (kauppa, koulu, päiväkoti) sijoittumisen alueelle. Alueilla on myös hyvät julkisen liikenteen yhteydet vaihtoehtona yksityisautoilulle. Skanssin alueen tämän hetkisen rakennuskannan muodostavat ostoskeskus ja sen viereen parhaillaan rakenteilla olevat asuinkerrostalot. Kaarinan kunnan puolella suunnittelualueen vieressä on teollisuusalue. KOIVULA: PIENTALOJA (1 KR) 7-8 kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla HARITTU: RIVITALOJA (1 KR) taloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla TURKU KAARINA SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

22 ALUEEN RAKENTEITA 100 m. 100 m. 100 m. HUHKOLA: RIVITALOJA (2 KRS) kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla LAUSTE: KERROSTALOJA (4 KRS) kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla LAUSTE: KERROSTALOJA (7 KRS) kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 22

23 ALUEEN RAKENTEITA 100 m. 100 m. SKANSSI: KAUPPAKESKUS (4 KRS) 6 KAARINA: TEOLLISUUS/VARASTO (2-4 KRS) 7 SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 23

24 AIKAISEMPIA SUUNNITELMIA Osayleiskaava Asemakaavakilpailun voittaja "Käärmeitä pellolla" Asemakaavakilpailun ehdotus Europan 11 voittaja "Garden State" Kauppakeskus Skanssi ja siihen liittyvät asuinkerrostalot Rivitaloja suunnitelmassa "Käärmeitä pellolla" Pientaloja suunnitelmassa "Garden State" SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 24

25 KONSEPTI SKANSSI

26 SKANSSI

27 PÄÄELEMENTIT PAAELEMENTIT Sisääntulo alueelle Olemassa oleva rakennukset ja muinaismuistokohteet Pitkät avoimet näkymät Julkinen liikenne Luontoarvot Viheryhteydet ja kevytliikenne SKANSSI 2025 ANALYYSIN YHTEENVETO 27

28 SUUNNITTELUPERIAATTEET KORKEA TEHOKKUUS PAREMMAT PALVELUT TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA YKSILÖLLISYYS JA YHTEISÖLLISYYS raitiovaunuliikenne vaatii tuekseen tiiviin kaupunkimaisen rakenteen tämä mahdollistaa myös erilaisten kauppojen, palveluiden ja työpaikkojen sijoittumisen alueelle sijainnista riippuen rakennusten koko vaihtelee alueen sisällä aina kerrostaloista pientaloihin pääkadun varren rakennukset tarjoavat erilaisia katukuvaa elävöittäviä palveluita erilaiset asumisen muodot tarjoavat sopivia ratkaisuja alueen eri osille sekä vaihtelevan kokoisille perheille ja monen ikäisille asujille alue tarjoaa erilaisia yksityisyyden asteita: raitiovaunupysäkeiden ympärille muodostuvista aukioista puolijulkisiin korttelipihoihin ja puistoista yksityisiin puutarhoihin julkisilla katutiloilla on erilaisia luonteita joka edesauttaa elävän kaupunkiympäristön syntymistä kortteli- ja katutilat muuttuvat rauhallisemmiksi ja yksityisemmiksi mentäessä kauemmaksi pääkadusta SKANSSI 2025 SUUNTAVIIVAT 28

29 SUUNNITTELUPERIAATTEET PUISTOALUEET JA AUKIOSARJA 4 IHMISEN MITTAKAAVAINEN ELÄVÄ, TURVALLINEN JA TERVEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ 5 6 KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAT aluetta jäsentävät puistomainen viheralue sekä kaupunkimainen aukioiden sarja puistoalueet muodostavat alueen läpi kulkevan vihreän käytävän ja tarjoavat urheilu- ja vapaa-ajan aktiviteetteja erilaisten aukioiden rytmittämä kevyenliikenteen reitti yhdistää eri toiminnot ja asuinalueet toisiinsa pääkadun lähistöllä alueen ilme on kaupunkimainen, muuttuen alueen reunoille mentäessä vaiheittain luonnonläheisemmäksi kävelijöiden ja polkupyöräilijöiden reitit on interoitu osaksi koko alueen liikenneverkkoa erilaisten toimintojen sekoittaminen alueella luo siitä elävän, turvallisen ja terveellisen asuinympäristön toimiva julkinen liikenne ja erilaisten palveluiden sijoittaminen alueen sisälle ovat avain kestäviin liikenneratkaisuihin ja liikkumistarpeen vähentämiselle viheralueet toimivat hulevesien imeytysalueina sekä tarjoavat elinympäristön erilaisille luonnonvaraisille lajeille lämmön ja sähkön tuotantoa alueellisesti uusiutuvilla energian lähteillä tulisi mahdollisuuksien mukaan tutkia kuten myös jätteiden ja harmaiden vesien kierrätystä SKANSSI 2025 SUUNTAVIIVAT 29

30 KAAVIOT RAKENNUSKAAVIO VIHRERKAAVIO PÄÄIDEAT RAITIOLINJA SUOJAAVAT VIHERALUEET TAPAHTUMAPUISTO raitiovaunupysäkit toimivat aktiviteettien ja tehokkaamman rakentamisen noodeina KORKEAN TEHOKKUUDEN ALUE MATALAN TEHOKKUUDEN ALUE kaksi alueen läpi kulkevaa lineaarista puistoa joilla on omat toimintonsa, yhdistävät Skanssin ympäröiviin alueisiin säilytetään aluetta rajaavat vihreät harjanteet puskivyöhykkeinä melua ja saasteita vastaan RAKENNETUT ALUEET uuden asuinrakentamisen integroiminen viheralueiden ja puistojen kanssa palvelu- ja työpaikka-alueet lähelle ostoskeskusta ja pääliikenneväyliä VIHERKÄYTÄVÄ SKANSSI 2025 SUUNTAVIIVAT 30

31 SUUNNITTELUKONSEPTI PÄÄIDEAT raitiovaunupysäkit toimivat aktiviteettien ja tehokkaamman rakentamisen noodeina alueen lävistävät viheryhteydet liittävät alueen sen lähiympäristöön. Molemmilla puistoilla on oma luonne ja toiminnot säilytetään aluetta rajaavat vihreät harjanteet puskereina liikenneväylien melua ja saasteita vastaan uuden rakentamisen yhteensovittaminen viheralueiden ja puistojen kanssa palvelu- ja työpaikka-alueet sijoitetaan lähelle ostoskeskusta ja pääliikenneyhteyksiä VIHERALUE OLEMASSA OLEVA RAKENNE PORTTIRAKENNUKSET KESKUSTA PUUTARHAKAUPUNKI RIVITALOALUE RAITIOVAUNULINJA JA PYSÄKKI URBAANIKÄVELYKATU SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 31

32 RAKENNE KORKEA TEHOKKUUS KERROSTALO RIVITALO PIENTALO 90 m 90 m RAITIOVAUNULINJA JA PYSÄKKI SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 32

33 C&J 1234 RAKEISUUS O Y S M O P H P S K P P T L K L JA PÄ AU VA PY RA TU TU TU U RK INA TU AR A K TA JÄ 0 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SUUNNITTELUKONSEPTI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

34 C&J 1234 ILLUSTRAATIO PÄÄIDEAT raitiovaunupysäkit toimivat aktiviteettien ja tehokkaamman rakentamisen noodeina alueen lävistävät viheryhteydet liittävät alueen sen lähiympäristöön. Molemmilla puistoilla on oma luonne ja toiminnot säilytetään aluetta rajaavat vihreät harjanteet puskereina liikenneväylien melua ja saasteita vastaan uuden rakentamisen yhteensovittaminen viheralueiden ja puistojen kanssa palvelu- ja työpaikka-alueet sijoitetaan lähelle ostoskeskusta ja pääliikenneyhteyksiä 0 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SUUNNITTELUKONSEPTI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

35 C&J 1234 TOIMINNOT ASUINKERROSTALOKORTTELI ASUINKERROSTALO RIVITALO PIENTALO TOIMISTO MONIKÄYTTÖ PALVELU / JULKINEN KAUPALLINEN RAKENNUS OLEMASSA OLEVA TAI SUUNNITELTU ASUINRAKENNUS TYÖPAIKKARAKENNUS KAUPALLINEN RAKENNUS PUISTOALUEET KÄVELYKATU RAITIOLINJA 0 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT ASUINALUEEN LAAJENNUS SUUNNITTELUKONSEPTI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

36 MUUNTUVA KORTTELI PÄÄIDEAT TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA YKSILÖLLISYYS JA YHTEISÖLLISYYS kem kem IHMISEN MITTAKAAVAINEN ELÄVÄ TURVALLINEN JA TERVEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ 3-4 KORKEA TEHOKKUUS KERROSTALOJA RIVITALOJA 1 2 PIENTALOJA kem 2 (1-4 rakennusvaihetta) kem 2 SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

37 TEHOKUUS KEVYENLIIKENTEEN REITIT JA JULKISET TILAT KADUT JA LIIKENTEEN SOLMUKOHDAT KORKEA - MATALA TEHOKKUUS, 2-8 KRS PÄÄIDEAT KORKEA TEHOKKUUS, PAREMMAT PALVELUT TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA SKANSSINPUISTO ASUNTOJA URBAANI- MONIKÄYTTÖ ASUNTOJA TAPAHTUMAPUISTO PIENTALOJA SKANSSINMÄKI VALTATIE KÄVELYKATU PÄÄKATU MONIKÄYTTÖ URBAANI- KÄVELYKATU RAITIOVAUNU- PYSÄKKI TYÖPAIKKOJA JA PALVELUITA ASUNTOJA BULEVARDI ASUNTOJA RAITIOVAUNU- ASUNTOJA PYSÄKKI SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 37

38 LIIKENNE PÄÄKATU KOKOOJAKATU TONTTIKATU OLEMASSA OLEVA KATU / TIE KÄVELYKATU PYÖRÄILYN PÄÄVÄYLÄ KEVYENLIIKENTEEN REITTI SISÄKÄVELYKATU RAITIOLINJA, REITTIVAIHTOEHDOT MAANALAINEN PYSÄKÖINTI MAANPÄÄLLINEN PYSÄKÖINTI SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 38

39 KATUHIERARKIA PÄÄIDEAT IHMISEN MITTAKAAVAINEN ELÄVÄ TURVALLINEN JA TERVEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA PÄÄKATU KOKOOJAKATU RISTEYKSET JA LIIKENTEEN SOLMUKOHDAT KOKOOJAKATU TONTTIKATU SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

40 VIHERALUEET SKANSSINPUISTO LÄHIVIRKISTYSALUE BULEVARDI TAPAHTUMAPUISTO URBAANIKÄVELYKATU SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 40

41 PUISTOALUEET KEVYENLIIKENTEEN REITIT JA JULKISET TILAT PÄÄIDEAT PUISTOALUEET JA AUKIOSARJA KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAT RIVITALOJA TAPAHTUMAPUISTO LAMPI KEVYEN LIIKENTEEN REITTI JULKINEN RAKENNUS TAPAHTUMAPUISTO KERROSTALOJA PUISTO POHJAVESILAMPI HIEKKARANTA TERASSITALOJA SKANSSINPUISTO SKANSSINPUISTO SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 41

42 VAIHEISTUS 1. ALUEKESKUS & ASUNNOT (JO RAKENNETTU) kem VALLIKATU 3. EVIISI 4. SKANSSINMÄKI 5. SKANSSI ETELÄ 6. RINNE kem kem kem kem kem TRESTON 8. SKANSSINPUISTO YHTEENSÄ kem kem kem ALUEEN PINTA-ALA m SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 42

43 KESTÄVÄ KESTAVA KEHITYS TOIMINNOILTAAN SEKOITTUNUT JA KOMPAKTI RAKENNE 1. Yleissuunnitelma määrittelee monipuolisen, hyvillä liikenne- ja viheryhteyksillä varustetun alueen LIIKENNE JA LIIKKUMINEN 1. Pääkatu muodostaa alueen julkisen liikenteen selkärangan: kolme raitiovaunupysäkkiä (Kauppakeskus, Tori ja Bulevardi) yhdistävät alueen päätoiminnot. RAKENNUKSET 1. Rakennukset suunnataan hyviin ilmansuuntiin passiivisen lämmityksen ja valon saannin mahdollistamiseksi. Kattopintoja voidaan käyttää aurinkolämmön ja -sähkön keräämiseen. 2. Rakennusmateriaaleja valitessa pyritään suosimaan uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä materiaaleja 3. Vedenkulutusta vähennetään taloudellisilla vesikalusteilla ja asuntokohtaisilla vesimittareilla. 2. Kaikissa rakennusvaiheissa pyritään monipuoliseen kaupunkirakenteeseen joka tarjoaa asukkaalle päivittäiset tarpeet ja vähentäen liikkumisen tarvetta. 2. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit on selkeästi erotettu autoliikenteestä. Pääkadulta ne haarautuvat Skanssinpuistoon ja Tapahtumapuistoon tarjoten turvallisia yhteyksiä alueen kaikkiin osiin x90 metrin korttelikoko tarjoaa mahdollisuuden eri rakennustypologioiden vaihtelulle alueen sisällä ja muodostaa elävää kaupunkirakennetta. Tiiviimmät korttelit sijoittuvat pääkadun ympärille josta korttelirakenne vähitellen avautuu puistoja kohti. Pientalot sijoittuvat alueen reunoille. 3. Parkkipaikat sijaitsevat pääasiassa maantasossa (pihakansien alla) lukuun ottamatta yli 5. kerroksisia kortteleita. 4. Toimistotaloihin tulisi olla mahdollisuus lisätä ulkooleskelutilat myöhemmässä vaiheessa; tämä mahdollistaa niiden muuttamisen asuinkäyttöön 5. Alueella suositaan viherkattoja, joita tulisi olla vähintään 50 % kaikista horisontaalisista kattopinnoista 6. Julkiset rakennukset rakennetaan tavoitteena LEED Platinum taso tai vastaava SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh Kortteleissa voidaan suosia autojen yhteiskäyttöä ja tarjota mahdollisuuksia sähköautojen lataamiseen. 7. Muilla rakennuksilla tavoitetasona LEED Gold tai vastaava 43

44 KESTÄVÄ KESTAVA KEHITYS PUISTOT 1. Skanssinpuisto ja Tapahtumapuisto toimivat sadehuippuja tasaavina vesivarastoina ja hulevesien imeytyskenttinä ENERGIA JA JÄTEHUOLTO 1. Alueen lämpö tuotetaan aluelämpövoimalassa joka käyttää uusiutuvia energialähteitä YHTEISÖ 1. Asukkaiden ja kaupunkilaisten koulutus ja ympäristötietoisuuden lisääminen ovat tärkeitä Skanssin alueen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. 2. Skanssinpuisto pysyy pääosin biodiversiteetin säilyttävänä luonnontilaisena alueena. Yleiskaavaan merkityt luontokohteet säilyvät. 3. Skanssinpuisto ja Skanssinmäki toimivat esteinä ympäröivien valtateiden melua ja saasteita vastaan. 2. Alueelle perustetaan jätteiden imukeräysjärjestelmä joka vähentää turhia kuljetusmatkoja 3. Tiiviimmillä alueilla voidaan tutkia maalämmön hyödyntämistä 2. Tapahtumapuisto tarjoaa paikan erilaisille aktiviteeteille (lähiruokamarkkinat, torikahvilat, infotilaisuudet), joilla voidaan nostaa asukkaiden ympäristötietoisuutta. 3. Julkisten ulkotilojen valaistuksessa käytetään suurpainenatrium- tai LED-valaisimia energian ja jätteen säästämiseksi. 4. Merkittävä osa pientalojen sähköstä ja lämpimästä vedestä voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla. 5. Alueella voidaan käyttää älyverkkoa parantamaan sähkönkulutuksen tehokkuutta, alentamaan kustannuksia ja edistämään sen kokonaisvaltaista kestävän kehityksen mukaista käyttöä. 3. Yhteiskäyttöisillä tiloilla ja palveluilla kuten kimppaautoilla, kotitoimistoilla, talosaunoilla, vuokrattavilla työhuoneilla ja viljelypalstoilla voidaan luoda enemmän palveluita halvemmilla kustannuksilla. 4. Jokapäiväisen energian kulutuksen seuraamisella ja kannustamalla asukkaita käyttämään vähäpäästöisiä liikkumismuotoja voidaan tehokkaasti vähentää alueen ekologista jalanjälkeä. SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 44

LINNAKAUPUNKI POHJOINEN, TURKU PERSPEKTIIVIKUVA

LINNAKAUPUNKI POHJOINEN, TURKU PERSPEKTIIVIKUVA LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KIRSTINUISTON IDEASUUNNITELMA ASEMAKAAOITUKSEN OHJAKSI 13.9.2013 CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT C&J 1219-02 KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ERSEKTIIIKUA 13.9.2013

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU 15.5.2015, tarkistettu 10.6.2015 Sanna Jauhiainen 2 KAITAA NYKYISIN 1. Kaitaan keskus (Iivisniemi), metron tuleva pääsisäänkäynti 2. Iivisniemen nykyinen keskusta

Lisätiedot

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia lepo Liikenne ja pysäköinti Viheralueet Arkkitehtuuri Julkinen-puolijulkinen-yksityinen tila Hennalan uusi asuinalue muodostaa vanhan kasarmialueen

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

31.5.2007 LOUNAIS-SIPOON MAANKÄYTÖN IDEASUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus

31.5.2007 LOUNAIS-SIPOON MAANKÄYTÖN IDEASUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus 31.5.2007 LOUNAIS-SIPOON MAANKÄYTÖN IDEASUUNNITELMA Suunnitelmaselostus 1 1 LÄHTÖKOHDAT Suunnittelun tavoitteena on ollut löytää Sipoon uuden yleiskaavaluonnoksen mukainen maankäyttöratkaisu. Keskeisenä

Lisätiedot

KULMAT RETTIGIN ALUE LINNAKAUPUNKI, TURKU ILLUSTRAATIO 2 LUONNOS 19.3.2012 ILLUSTRAATIO 2 1:5000 LUONNOS 19.3.2012 4 LINNAKAUPUNKI, TURKU VAASANPUISTO

KULMAT RETTIGIN ALUE LINNAKAUPUNKI, TURKU ILLUSTRAATIO 2 LUONNOS 19.3.2012 ILLUSTRAATIO 2 1:5000 LUONNOS 19.3.2012 4 LINNAKAUPUNKI, TURKU VAASANPUISTO P RADANTAUS ihersilta P P I I X IX KIRSTINPUISTO I isto e-pu I I I se en ic I IX I I I I ISO-HEIKKILÄ u o ist e -p I I I I Ely Marc Aulén I IX I P I I "Arkki" I P XI I I I Iso-Heikkilänpuisto I X "Alasin"

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA 6.9.2011

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA 6.9.2011 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA 6.9.2011 viheralueiden merkitys ja mahdollisuudet kaupunkisuunnittelussa Terhi Tikkanen-Lindström WSP Ympäristö & Arkkitehtuuri muutosvoimia kaupunkien tiivistyminen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Derby Business Park. Tarvonsalmenkatu 15-17 02600 Espoo

Derby Business Park. Tarvonsalmenkatu 15-17 02600 Espoo Derby Business Park Tarvonsalmenkatu 15-17 02600 Espoo 2 Laadukas ja tehokas toimitilakohde merellisessä ympäristössä Turunväylän varrella Derby lyhyesti Espoon ja Helsingin rajalla Turunväylän varrella

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy

VALIMO. Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO Parviainen Arkkitehdit Oy VALIMO s 3-5 PERUSTIEDOT s 6-8 MUUNNELTAVAT TILAT s 9-11 VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ 2 Yrityksesi uusi toimitila löytyy Pitäjänmäestä! Valimon uusi toimitilakokonaisuus sijoittuu

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI: LUONNOS STRATEGISIKSI PÄÄMÄÄRIKSI

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI: LUONNOS STRATEGISIKSI PÄÄMÄÄRIKSI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI: LUONNOS STRATEGISIKSI PÄÄMÄÄRIKSI Ehdotukset strategisiksi päämääriksi Kaupungin hyvinvoinnin osa-alue Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta 8.12.2010, Oulu Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne -seminaari Pasi Metsäpuro Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikennesuunnittelun

Lisätiedot

Hienon asuinalueen muodostuminen

Hienon asuinalueen muodostuminen Hienon asuinalueen muodostuminen Kaikki yhdessä Alueen luonne, yhtenäisyys, yhteinen vaikutelma Luonteva maaston muotoilu maiseman luontaisen muodon mukaan Pihapuuston suhde maisemaan Kukin omalla tontillaan

Lisätiedot

Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi

Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi Vantaan Kartanonkoski viihtyisää asuinympäristöä! Puutarhakaupungin arkkitehtuurikilpailun visiosta, kaupunkisuunnittelusta Viheralueiden

Lisätiedot

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta Asuminen vihreäksi Espoon Vihreät asumispolitiikasta Hyvä asuminen on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä, vaikka asuminen oman tilansa vaatiikin.

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10.

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10. Kauniaisten kaupunki Kaupunginhallitus PL 52 02701 Kauniainen 20.1.2015 Suomen Raamattuopiston Säätiö Helsingintie 10 02700 Kauniainen K a u n i a i n e n Kv & Kh G r a n k u l l a S t f & S t s ånl p

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

Yleisötilaisuus 18.3.2015

Yleisötilaisuus 18.3.2015 Yleisötilaisuus 18.3.2015 Suunnittelualue Hakametsän yleissuunnitelma Maankäytön kehityskuvat Suunnittelutyön ensimmäinen vaihe Analyysi alueen heikkouksista ja vahvuuksista Asukaskyselyiden huomioiminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba SOITA VAIKKA HETI! 02071 58218 Jesper Lindgren Kiinteistökehitysjohtaja jesper.lindgren@lemminkainen.com elävöittää Lohjan

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Greater Helsinki Vision 2050 - seutuvisioprosessi Kilpailun tavoitteena

Lisätiedot

Pasi Aromäki / PA 23.2.2015 DA:143/2014 LEMUNNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET. 1 Suunnittelualue

Pasi Aromäki / PA 23.2.2015 DA:143/2014 LEMUNNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET. 1 Suunnittelualue 1 Pasi Aromäki / PA 23.2.2015 A:143/2014 LMUNNIMN OSAYLISKAAVAN MUUTOKSN TAVOITTT Kaupunkiseudun rakennemallin mukaan Lemunniemeen uusi 10.000 15.000 asukkaan kerrostaloalue nykyisen taajaman rinnalle.

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN

EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN aluerakenne liikenneratkaisut rakennusten ekologia käytön ekologia AUTOTIHEYS (henkilöautoja / 1000 asukasta) 550 220 JÄTKÄSAARI ASUKKAITA >

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ LAADUKAS PIENTALOASUMINEN

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ LAADUKAS PIENTALOASUMINEN YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ LAADUKAS PIENTALOASUMINEN UUDENLAISET KAUPUNKIPIENTALOKONSEPTIT JOONAS MIKKONEN - ARKKITEHTI SAFA LÄHTÖKOHDAT YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU = Yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Marja-Vantaa - Urbaanin ekologisen rakentamisen suuri mahdollisuus

Marja-Vantaa - Urbaanin ekologisen rakentamisen suuri mahdollisuus Marja-Vantaa - Urbaanin ekologisen rakentamisen suuri mahdollisuus 16.6.2008 Reijo Sandberg projektinjohtaja Marja-Vantaa -projekti Vantaan kaupunki Alue Helsingin seudulla Marja Vantaa Helsinki Vantaa

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA 27.1.2014 MAISEMARAKENNE kalliokummut (maaperä kartoittamatta) savilaaksot vedenjakaja moreenikumpareet (mm. Liessaari) Lohjanjärvi hiekkavaltainen harju (Lohjanselkä)

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 1/17 Kalajoen kaupunki Kalajoen keskustan osayleiskaava Sp 2/17 1 NYKYTILA Kalajoen keskustan läpi kulkeva valtatie E8 on yksi keskustan näkyvimmistä elementeistä. Valtatien varsi on tällä hetkellä hajanainen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T ASUINALUEEN SUUNNITTELUELEMENTIT RAKENNETTU vs. RAKENTAMATON KOKONAISUUS MAISEMARAKENNE LIIKENNEVERKKO VIHERRAKENNE KAUPUNKITILA KORTTELIRAKENNE RAKENNUSTYYPIT INFRASTRUKTUURI

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI Turun kaupunkiseudun keskeisten osien kehittäminen joukkoliikenteen käyttöä suosivana joukkoliikennepainotteisena keskusvyöhykkeenä Keskusvyöhykkeen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS 26.8.2010 2 Sisältö 1 Kauramäen suunnittelun lähtökohdat...3 2 Ideasuunnitelman sisältö...3 2.1 Suunnitelman pääperiaatteet...3

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Hakemus Vehkataipaleen osayleiskaavan muuttamiseksi

Hakemus Vehkataipaleen osayleiskaavan muuttamiseksi KAAVAMUUTOSHAKEMUS 1 (6) 26.11.2014 Taipalsaaren kunta Hakemus Vehkataipaleen osayleiskaavan muuttamiseksi Hakija Yhteyshenkilöt Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi, Kiinteistö- ja mittaustoimi Villimiehenkatu

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

ANALYYSIVAIHE

ANALYYSIVAIHE LAMMI NP ÄÄ N NAUHATE HTAAN KEHITTÄMINEN AL UE EN KONSEPTI ANALYYSAIHE 2.12.2015 KONSEPTAIHE -Konseptikaaviot -Ilmasto-olosuhteet -Reunaehdot -Maastokäyrät -Alueanalyysi -Korttelikaavio -Korttelit maaston

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

Asuntomessut Hyvinkäällä 2013. Marraskuu 2011

Asuntomessut Hyvinkäällä 2013. Marraskuu 2011 Asuntomessut Hyvinkäällä 2013 Marraskuu 2011 LE ISEVIL M U H KÄÄN HYVIN LE NOUSEE IL LUE HARJU JAN ASUINA A UUDEN HYVINKÄÄ Hyvinkää maalattiin maailmankartalle vuonna 1917. Tuohon aikaan kunnan katuja

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20. Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.00 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot