C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI"

Transkriptio

1 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

2 SISÄLLYSLUETTELO SISALLYSLUETTELO S. 3 JOHDANTO S. 4 ANALYYSI S. 5 SEUDULLINEN ANALYYSI S. 7 LÄHIALUEEN ANALYYSI S. 18 KAUPUNKIRAKENNE S. 25 S. 26 KONSEPTI ANALYYSIN YHTEENVETO S. 27 SUUNTAVIIVAT S. 30 SUUNNITTELUKONSEPTI SKANSSI

3 SISÄLTÖ SISALTO Tämä raportti koostuu kahdesta osasta: Analyysistä ja Konseptista. Analyysin tavoite on tutkia suunnittelualuetta ja sen ominaispiirteitä joista voidaan löytää suunnittelukonseptiin johtavat pääideat. Skanssin aluetta on tutkittu sekä seudullisessa että lähiympäristön kontekstissa, jotta voidaan ymmärtää alueen kehityshistoria ja tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet. Analyysiosa kartoittaa aluetta sen maisemallisista piirteistä ympäröivien alueiden rakennustypologioihin ja ympäröivien valtateiden aiheuttamista haasteista mahdollisen raitiotien tuomaan potentiaaliin. Kaupunkisuunnitteluviraston asettama tavoite Skanssin alueen rakentamiseksi on vuotta. On hyvä aikaisessa vaiheessa asettaa selkeät ja korkeatasoiset tavoitteet alueen kestävän kehityksen mukaiselle energiapolitiikalle, julkiselle liikenteelle, rakentamistehokkuudelle, jätehuollolle, maiseman hoidolle ja erityisesti alueen omaleimaiselle luonteelle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Tämän suunnitelman tavoite on määritellä päämäärät matkalla kohti menestyvää Skanssia. Skanssin alue on laaja peltoalue kahden metsäharjanteen välissä. Alueen pohjoispuolella on uusi Skanssin ostoskeskus ja siihen liittyviä asuinkerrostaloja. Alueen itä ja länsireunoja rajaavat Turun ja Helsingin yhdistävät vanha ja uusi ykköstie. Analyysiosio koostuu kolmesta kokonaisuudesta: seudullinen analyysi, lähiseudun analyysi ja kaupunkirakenne. Seudullisessa analyysissä tarkastellaan alueen sijaintia suhteessa Turun ja Kaarinan keskustoihin sekä kaupunkiseudun yleistä kehitystä. Lähialueen analyysissä esitetään suunnittelualueen ympäröivien alueiden tärkeimmät toiminnot ja ominaisuudet koskien viheralueita, palveluita ja liikennettä. Lopuksi koottu tieto keräätään yhteen ja puretaan se SWOT-analyysin ja graafisten esitysten avulla uuden suunnitelman lähtökohdiksi. Kaupunkirakenne kappaleessa analysoidaan suunnittelualueen viereisten, jo rakennettujen alueiden rakennustyyppejä ja maisemallisia elementtejä. Lisäksi tutustutaan kahteen kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakentamista edustavaan saksalaiseen esimerkkikohteeseen, Freiburgin Vaubaniin ja Hannoverin Kronbergiin. Suunnitteluviivat on kehittynyt tehtyjen analyysien pohjalta. Aluksi määritellään suunnittelua johdattavat suunnitteluperiaatteet joiden mukaan luodaan alueelle konsepti. Suuntaviivat ovat kantava voima, jotka antavat projektille muodon ja auttavat sen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa: Jotta asuinalueella voidaan taata tarvittavat palvelut (joukkoliikenne, julkiset ja yksityiset yritykset, jne.) on alueen oltava riittävän tiheästi rakennettu. Erilaiset puistot ja aukiot yhdistävät asunto-, toimisto- ja vapaa-ajan alueita tarjoten hyvän liikkumisympäristön jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Samalla julkisen ja yksityisen tilan määrittely on luontevaa. Alueen eri toimintoja tulisi mahdollisuuksien mukaan integroida ja luoda synergiaa niiden välille. Ekologisissa ratkaisuissa tulisi pyrkiä ihmiskeskeiseen lähestymistapaan taknologisen sijaan. Alueella tulisi suosia kestävä kehityksen mukaisia energiamuotoja ja vähentää jätteiden syntyä. Asukkaiden koulutuksen ja yhteisöllisyyden lisäämisellä voidaan parantaa ekologista tietoisuutta. Suunnittelukonseptia määrittää alueen keskellä sijaitseva pääkatu ja kaksi eri identiteeteillä varustettua puistoa, Skanssinpuisto ja Tapahtumapuisto. 90x90 metrin ruudukko on generatiivinen osa suunnitelmaa, joustava työkalu, joka mahdollistaa erilaiset typologiat suunnittelualueen eri osa-alueilla. Suunnittelukonseptin pohjalta voidaan aloittaa alueen yksityiskohtaisempi suunnittelu ja saavuttaa eläväinen, turvallinen, terveellinen ja ekologinen uusi kaupunginosa. SKANSSI 2025 JOHDANTO CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

4 ANALYYSI SKANSSI

5 SEUDULLINEN KONTEKSTI RAUMA PORI TAMPERE HÄMEENLINNA Skanssin alue sijaitsee n. 4 kilometrin päässä niin Turun kuin Kaarinankin keskustasta, kuntien välisellä rajalla. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 raportissa alue kuuluu ns. Ratikkakaupungin alueelle ja se tulisi hyötymään tulevaisuuden raitiovaunulinjasta. Kaupungin tavoitteena on lisätä kasvua keskustan lähialueilla ja tukea kestävän kehityksen mukaisia liikkumkismuotoja. Näin ollen on tarvetta lisätä sekä julkisen liikenteen että kevyen liikenteen saavutettavuutta. Skanssin yleiskaavassa alue on määritelty melko tiiviin rakentamisen alueeksi joka pystyy ylläpitämään monipuolista rakennettua ympäristöä ja tarpeeksi asukkaita, työntekijöitä ja julkisen liikenteen käyttäjiä. Olemassa oleva hyvä tieverkko tekee alueesta sopivan toimistojen ja palveluiden alueeksi. Alueen viheryhteydet ja - ympäristö taas mahdollistavat houkuttelevan asuinympäristön luomisen, jossa voidaan sekoittaa pien- ja kerrostaloasumista sekä rakentaa hyvät julkiset puistot ja puutarhat. TURKU KESKUSTA HELSINKI RUISSALO MAARIANHAMINA TUKHOLMA 5000 m 4000 m 3000 m 2000 m 1000 m SKANSSI TURKU KAARINA PIISPANRISTI KAARINA KESKUSTA Kuva Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 raportista SKANSSI 2025 SEUDULLINEN ANALYYSI 5

6 TOIMINNAT VIHERALUEET RAKENNETTU YMPÄRISTÖ PÄÄVÄYLÄT SUUNNITTELUALUEEN RAJA PÄÄVIHERALUEET TURUN KESKUSTA RAKENNETTU ALUE TEOLLISUUS- JA TYÖPAIKKA-ALUE VALTATIE SEUTUTIE RAUTATIE SKANSSI 2025 SEUDULLINEN ANALYYSI 6

7 VAIHEISTUS PÄÄPIIRTEET 2 alueen kehittäminen aloitetaan pohjoisen suunnasta, Sorakadun pohjoispuolella sijaitsevien kauppakeskuksen ja asutuksen lähettyviltä 6 1 Viimeisenä rakennetaan Treston Oy:n teollisuuslaitoksen alueet ja niiden takana olevat metsäalueet Kaarninkon uusi asuinalue sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella, mutta voi tukeutua Skanssin alueeseen KAARNINKO 5 KAAVOITUKSEN VAIHEISTUS 1. VALLIKATU 2. RINNE 3. EVIISI 4. SKANSSINMÄKI 5. SKANSSI ETELÄ 6. TRESTON 7. SKANSSINPUISTO TURKU KAARINA SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 7

8 9, 99 LIIKENNE VALTATIE SEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ 9, 99 KOKOOJAKATU BUSSIREITTI 11 SKARPPAKULLANTIE 9, 99 SORAKATU 99 BUSSILINJA RAUTATIE PYÖRÄTIE HELSINGIN VALTATIE 99 SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA UUDENMAANTIE 11 PIISPANRISTINTIE 99 TURKU KAARINA SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 8

9 LIIKENNE TOIMINNOT VS ETÄISYYS ASUNNOSTA UUDELLA ALUEELLA PÄÄPIIRTEET SKANSSI 2 YMPÄRÖIVÄT ALUEET TURUN KESKUSTAAN alue on hyvin saavutettavissa linja-autolla mutta vain sen kahdelta sivulta. Alueen joiltain osilta on yli kilometri lähimälle bussipysäkille suunniteltu raitiovaunulinja olisi tärkeä osa uuden alueen julkista liikennettä hyvä julkinen liikenne mahdollistaa alueen tiiviimmän rakentamisen ja paremman ekotehokkuuden 250 m m m. Asuntojen piha Hannoverissa Raitiovaunu Freiburgissä SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 9

10 LÄHISEUTU LAHISEUTU JA PALVELUT 3. KERROSTALOJA PIENKERROS- JA RIVITALOJA 2. PIENTALOJA TEOLLISUUS- JA TYÖPAIKKA-ALUE 4. SKARPPAKULLANTIE 1. LIIKERAKENNUKSIA KOULUT JA PÄIVÄKODIT LEIKKI, LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA KAPPELI SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA 1. SKANSSI (Kauppakeskus) UUDENMAANTIE 2. FLOWPARK (Seikkailuhuvipuisto) 3. PYHÄN RISTIN KAPPELI (Pekka Pitkänen 1967) YLÖSNOUSEMUSKAPPELI (Erik Bryggman ) 5. S-MARKET (Päivittäistavara) TURKU KAARINA PRISMA (Päivittäistavara) 7. TARJOUSTALO (Tavaratalo) SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 10

11 LÄHISEUTU LAHISEUTU JA PALVELUT PÄÄPIIRTEET skanssin kauppakeskus on alueen ainoa näkyvä rakennus alueella viereisen hautausmaan kaksi kappelia ovat alueen rakennustaiteellisesti ja -historiallisesti merkittävimmät rakennukset alue tulee tarvitsemaan uusia julkisia ja kaupallisia palveluita. Lähin päiväkoti tällä hetkellä n. kilometrin päässä. voimalinja kulkee alueen eteläosan läpi 1. Skanssi kauppakeskus 2. Flowpark 3. Pyhän ristin kappeli 4. Ylösnousemuskappeli 6. Liike- ja varastorakennuksia Uudenmantiellä SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 11

12 RAKENNETTAVUUS MAAPERÄ KALLIO, PINTAMAATA < 1m HIEKKAMOREENI HIEKKA SAVI SKARPPAKULLANTIE SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA UUDENMAANTIE TURKU KAARINA 1 km SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 12

13 VIHERYHTEYDET AVOIN VIHERALUE / VILJELYMAA PUISTOMAINEN VIHERALUE METSÄVIHERALUE HAUTAUSMAA PÄÄVIHERYHTEYS SKARPPAKULLANTIE SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA UUDENMAANTIE TURKU KAARINA SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 13

14 VIHERYHTEYDET PÄÄPIIRTEET Viheralueet toimivat puskureina valtateiltä tulevaa melua ja saasteita vastaan. maiseman selkeät rajat reunojen metsäisten mäken ja keskiosan alavan peltoaukean välillä viereinen hautausmaa on visuaalisesti läsnä mutta tiet erottavat sen alueesta. pitkät avoimet näkymät alueen keskellä 1. Hautausmaa 2. Maatila Maatila 4. Kävelysilta SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 14

15 LUONTOARVOT sl-1 OHJEELLINEN ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE MAHDOLLINEN LUONNONSUOJELULAIN 29 MUKAINEN LUONTOTYYPPI Alueen arvokkaita luonnon ominaispiirteitä ei saa vaarantaa. Rakentaminen on alueella kielletty. sl-3 OHJEELLINEN ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE PAIKALLISESTI ARVOKAS LUONNONSUOJELUKOHDE. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen erityiset luonnonarvot. w OHJEELLINEN VESIAIHE MUINAISMUISTOKOHDE Rapakivi, jossa hakattu risti. Kiveen liittyy perimätietoa, mahdollisesti keskiaikainen. w pv-2 ALUE JOLLE RAKENTAMISESSA TULEE ERITYISESTI HUOMIOIDA PERUSTAMISOLOSUHTEET JA POHJAVEDEN TASO pv-1 sl-3 sl-3 pv-1 POHJAVEDEN MUODOSTUMISALUE sl-1 pv-1 sl-3 pv-2 POHJAVESIALUE Asemakaavoitettaessa alueelle ei saa osoittaa pohjaveden laatua vaarantavia eikä pohjaveden pinnan haitallista alenemista aiheuttavia toimintoja. pv-2 sl-3 SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA TURKU KAARINA 1 km SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 15

16 C&J 1234 MAISEMA MÄKI / HARJANNE AVOIN ALUE RAJAAVA VIHERALUE PITKÄ NÄKYMÄ KAPPELILTA ELOKUUN 15. klo 21.00, 3 SK AR PP AK UL LA NT IE ELOKUUN 15. klo 6.00, 3 SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA ELOKUUN 15. klo 18.00, 24 UU DE NM AA NT ELOKUUN 15. klo 9.00, 24 IE U RK INA U T AR KA ELOKUUN 15. klo 15.00, 41 ELOKUUN 15. klo 12.00, 41 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 1 km LÄHIALUEEN ANALYYSI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

17 SWOT ANALYYSI VAHVUUDET MAHDOLLISUUDET PÄÄPIIRTEET alueen päävahvuudet ovat sen maisemassa ja maaston muodoissa; pitkiä näkymiä tarjoavaa keskiosan avointa niittymäistä aluetta ympäröivät metsäiset mäet jotka suojaavat aluetta liikenteen melulta. uuden raitiotien linjaus määrittelee korkeamman ja matalamman tehokkuuden alueet. Lisäksi on hyvä mahdollistaa alueen lävistävät viheryhteydet valtaväylien, voimalinjan ja teollisuusalueen tuomat heikkoudet ja uhat voidaan parhaiten minimoida reuna-alueiden huolellisella suunnittelulla HYVÄ RAKENNUSMAA, LAADUKAS KAUPPAKESKUS, OLEMASSA OLEVA JULKINEN LIIKENNE, NOPEAT TIEYHTEYDET, PITKÄT AVOIMET NÄKYMÄT, VAIHTELEVA VIHERTOPOGRAFIA RAITIOTIEYHTEYS, TIIVIS RAKENTAMINEN, KESTÄVÄ KEHITYS, VIHERYHTEYDET, TULEVAISUUDEN PUISTOKAUPUNKI HEIKKOUDET UHAT HAASTAVA RAKENNUSMAA, VOIMALINJA, ETÄISYYS KAUPUNKIRAKENTEESTA LIIKENTEEN MELU JA SAASTEET, LISÄÄNTYVÄ LÄPIAJOLIIKENNE, TEOLLISUUSALUE SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 17

18 KAUPUNKIRAKENTEELLINEN VERTAILU Skanssi 2: 95 ha (Sorakadun eteläpuoli) Vauban, Freiburg Kronsberg, Hannover Linnakaupunki, Turku Viikki, Helsinki Hammarby Sjöstad, Tukholma SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 18

19 VAUBAN - FREIBURG PÄÄKATU KOKOOJAKATU TONTTIKATU / KEVYTLIIKENNE liikennekaavio 38 ha ( , 3 OSAA) 5000 ASUKASTA TYÖPAIKKAA Vaubanin alue sijaitsee 4 km etelään Freiburgin kaupungin keskustasta. Se rakennettiin Ranskan entisen sotilastukikohdan paikalle kestävä kehityksen mallialueeksi. Hankeen päätavoitteena oli toteuttaa kaupunginosa osallistavalla tavalla, joka täyttää ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuurilliset vaatimukset. Kaikki talot on rakennettu vähintään matala energia standardilla (65 kwh/m2 vuodessa) sekä vähintään 100 yksikköä passiivisten talojen standardilla (15 kwh/m2 vuodessa). Alueella on yhdistetty lämmön ja sähkön tuotantolaitos (CHP), joka toimii puupelleteillä on toiminut vuodesta 2002 ja on kytketty aluelämpöverkkoon. Tämä lisäksi alueella käytetään aurinkokerääjiä (n. 450 m2 vuoteen 2000) ja aurinkosähköä (n m2 vuoteen 2000). Ekologinen liikennekonsepti on toteutettu vähentämällä alueen pysäköintipaikkoja (n. 40%:lla kotitalouksista ei ole omaa autoa), hyvillä julkisilla liikenneyhteyksillä (suora raitiovaunulinja alueen keskellä) ja yksityisautoilua korvaavilla autojen kimppa- ja osaomistusjärjestelmillä. Kävellen ja polkupyörällä tapahtuvaa liikkumista on tuettu alueen katujärjestelmän suunnittelulla: autoliikenne kiertää kehällä ja silmukkakatuja pitkin, kun taas suorat yhteydet ovat vain kevyelle liikenteelle. Pysäköintipaikat on keskitetty alueen laidoilla oleviin pysäköintilaitoksiin. SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

20 KRONSBERG - HANNOVER PÄÄKATU KOKOOJAKATU TONTTIKATU / KEVYTLIIKENNE liikennekaavio 70 ha ( , 1 OSA) 7000 ASUKASTA TYÖPAIKKAA Kronsburg sijaitsee 7 km etelään Hannoverin kaupungin keskustasta. Hanke kehitettiin EXPO 2000-tapahtuman yhteydessä ja sen tavoitteena oli olla matalaenergia rakentamisen valtakunnallinen mallialue. Tiivis aluerakenne yhdessä kompaktin rakentamistehokkuuden (enintään 5 kerrosta) ja säännöllisen katuverkon kanssa määrittää alueelle urbaanin luonteen. Lämmitysenergian kulutus kotitaloutta kohden on noin 40% ja CO2-päästöt lähes 75% pienemmät kuin perinteisillä rakennuksilla. 60% kokonaispäästövähennyksestä noin 23% on aikaansaatu kaasukäyttöisen aluelämpövoimalan (CHP) avulla. Sähköä saadaan pääasiassa tuulivoimalla (1,5 MW / vuosi, noin 3000 taloa sähkön tarpeesta) ja osittain aurinkopaneeleilla. 32 rivitaloa on rakennettu passiivitalostandardin mukaan. Kaikkilla kaduilla ovat erilaiset puut, joka lisää naapurustojen erityisluonnetta. Asuinalueiden katujen suunnittelu ei salli läpikulkuliikennettä. Noin kolmannes parkkipaikoista on maan alla. Pysäköintipaikkojen vähentämiseksi asuinpihoilla säädettiin alueen pysäköintinormiksi 0,8 autopaikkaa per asunto. Tätä kompensoi 0,2 parkkipaikan suhteen nousu kaduilla, mikä tarkoittaa, että ne ovat paremmin käytössä koko päivän. Julkinen liikenne hoidetaan raitiovaunuilla, joiden 3 pysäkkiä sijaitsevat korkeintaan 600m etäisyydellä jokaisesta asunnosta. Kronsberin alueen tiedotusta, markkinointia ja ympäristönäkökulmien edistämistä varten perustettiin julkinen toimija, K.U.K.A. SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

21 ALUEEN RAKENTEITA 100 m. 100 m. Suunnittelualueen lähiympäristöstä voi tunnistaa seitseman erilaista rakennustypologiaa ja -tehokkuutta. Koivulan alueella on lähialueen matalin rakentamistehokkuus. Kaikki talot ovat pientaloja, joiden väliin jää paljon viheralueita. Harittun alue on hieman tehokkaampi ja koostuu yksikerroksisista rivitalosta. Molemmilla alueilla kadut ovat pääasiassa tonttiliikenteen käytössä. Näin ollen liikenne on vähäistä mikä tekee liikkumisympäristöstä turvallisen kävelijöille ja polkupyöräilijöille. Toisaalta matala tehokkuus ei tue julkista liikennettä. Skanssi länsipuolella on tehokkaamman rakentamisen alueita kuten Huhkola ja Lauste. Huhkolassa rakennukset ovat pääasiassa kaksikerroksisia rivitaloja, kun taas Lausteessa nelikerroksisia lamellitaloja tai viisikerroksisia pistetaloja Näillä alueilla on keskimäärin asukasta hehtaarilla joka vastaa jo lähemmin keskikaupungin lukuja. Tämä mahdollistaa parempien lähipalveluiden (kauppa, koulu, päiväkoti) sijoittumisen alueelle. Alueilla on myös hyvät julkisen liikenteen yhteydet vaihtoehtona yksityisautoilulle. Skanssin alueen tämän hetkisen rakennuskannan muodostavat ostoskeskus ja sen viereen parhaillaan rakenteilla olevat asuinkerrostalot. Kaarinan kunnan puolella suunnittelualueen vieressä on teollisuusalue. KOIVULA: PIENTALOJA (1 KR) 7-8 kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla HARITTU: RIVITALOJA (1 KR) taloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla TURKU KAARINA SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

22 ALUEEN RAKENTEITA 100 m. 100 m. 100 m. HUHKOLA: RIVITALOJA (2 KRS) kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla LAUSTE: KERROSTALOJA (4 KRS) kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla LAUSTE: KERROSTALOJA (7 KRS) kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 22

23 ALUEEN RAKENTEITA 100 m. 100 m. SKANSSI: KAUPPAKESKUS (4 KRS) 6 KAARINA: TEOLLISUUS/VARASTO (2-4 KRS) 7 SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 23

24 AIKAISEMPIA SUUNNITELMIA Osayleiskaava Asemakaavakilpailun voittaja "Käärmeitä pellolla" Asemakaavakilpailun ehdotus Europan 11 voittaja "Garden State" Kauppakeskus Skanssi ja siihen liittyvät asuinkerrostalot Rivitaloja suunnitelmassa "Käärmeitä pellolla" Pientaloja suunnitelmassa "Garden State" SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 24

25 KONSEPTI SKANSSI

26 SKANSSI

27 PÄÄELEMENTIT PAAELEMENTIT Sisääntulo alueelle Olemassa oleva rakennukset ja muinaismuistokohteet Pitkät avoimet näkymät Julkinen liikenne Luontoarvot Viheryhteydet ja kevytliikenne SKANSSI 2025 ANALYYSIN YHTEENVETO 27

28 SUUNNITTELUPERIAATTEET KORKEA TEHOKKUUS PAREMMAT PALVELUT TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA YKSILÖLLISYYS JA YHTEISÖLLISYYS raitiovaunuliikenne vaatii tuekseen tiiviin kaupunkimaisen rakenteen tämä mahdollistaa myös erilaisten kauppojen, palveluiden ja työpaikkojen sijoittumisen alueelle sijainnista riippuen rakennusten koko vaihtelee alueen sisällä aina kerrostaloista pientaloihin pääkadun varren rakennukset tarjoavat erilaisia katukuvaa elävöittäviä palveluita erilaiset asumisen muodot tarjoavat sopivia ratkaisuja alueen eri osille sekä vaihtelevan kokoisille perheille ja monen ikäisille asujille alue tarjoaa erilaisia yksityisyyden asteita: raitiovaunupysäkeiden ympärille muodostuvista aukioista puolijulkisiin korttelipihoihin ja puistoista yksityisiin puutarhoihin julkisilla katutiloilla on erilaisia luonteita joka edesauttaa elävän kaupunkiympäristön syntymistä kortteli- ja katutilat muuttuvat rauhallisemmiksi ja yksityisemmiksi mentäessä kauemmaksi pääkadusta SKANSSI 2025 SUUNTAVIIVAT 28

29 SUUNNITTELUPERIAATTEET PUISTOALUEET JA AUKIOSARJA 4 IHMISEN MITTAKAAVAINEN ELÄVÄ, TURVALLINEN JA TERVEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ 5 6 KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAT aluetta jäsentävät puistomainen viheralue sekä kaupunkimainen aukioiden sarja puistoalueet muodostavat alueen läpi kulkevan vihreän käytävän ja tarjoavat urheilu- ja vapaa-ajan aktiviteetteja erilaisten aukioiden rytmittämä kevyenliikenteen reitti yhdistää eri toiminnot ja asuinalueet toisiinsa pääkadun lähistöllä alueen ilme on kaupunkimainen, muuttuen alueen reunoille mentäessä vaiheittain luonnonläheisemmäksi kävelijöiden ja polkupyöräilijöiden reitit on interoitu osaksi koko alueen liikenneverkkoa erilaisten toimintojen sekoittaminen alueella luo siitä elävän, turvallisen ja terveellisen asuinympäristön toimiva julkinen liikenne ja erilaisten palveluiden sijoittaminen alueen sisälle ovat avain kestäviin liikenneratkaisuihin ja liikkumistarpeen vähentämiselle viheralueet toimivat hulevesien imeytysalueina sekä tarjoavat elinympäristön erilaisille luonnonvaraisille lajeille lämmön ja sähkön tuotantoa alueellisesti uusiutuvilla energian lähteillä tulisi mahdollisuuksien mukaan tutkia kuten myös jätteiden ja harmaiden vesien kierrätystä SKANSSI 2025 SUUNTAVIIVAT 29

30 KAAVIOT RAKENNUSKAAVIO VIHRERKAAVIO PÄÄIDEAT RAITIOLINJA SUOJAAVAT VIHERALUEET TAPAHTUMAPUISTO raitiovaunupysäkit toimivat aktiviteettien ja tehokkaamman rakentamisen noodeina KORKEAN TEHOKKUUDEN ALUE MATALAN TEHOKKUUDEN ALUE kaksi alueen läpi kulkevaa lineaarista puistoa joilla on omat toimintonsa, yhdistävät Skanssin ympäröiviin alueisiin säilytetään aluetta rajaavat vihreät harjanteet puskivyöhykkeinä melua ja saasteita vastaan RAKENNETUT ALUEET uuden asuinrakentamisen integroiminen viheralueiden ja puistojen kanssa palvelu- ja työpaikka-alueet lähelle ostoskeskusta ja pääliikenneväyliä VIHERKÄYTÄVÄ SKANSSI 2025 SUUNTAVIIVAT 30

31 SUUNNITTELUKONSEPTI PÄÄIDEAT raitiovaunupysäkit toimivat aktiviteettien ja tehokkaamman rakentamisen noodeina alueen lävistävät viheryhteydet liittävät alueen sen lähiympäristöön. Molemmilla puistoilla on oma luonne ja toiminnot säilytetään aluetta rajaavat vihreät harjanteet puskereina liikenneväylien melua ja saasteita vastaan uuden rakentamisen yhteensovittaminen viheralueiden ja puistojen kanssa palvelu- ja työpaikka-alueet sijoitetaan lähelle ostoskeskusta ja pääliikenneyhteyksiä VIHERALUE OLEMASSA OLEVA RAKENNE PORTTIRAKENNUKSET KESKUSTA PUUTARHAKAUPUNKI RIVITALOALUE RAITIOVAUNULINJA JA PYSÄKKI URBAANIKÄVELYKATU SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 31

32 RAKENNE KORKEA TEHOKKUUS KERROSTALO RIVITALO PIENTALO 90 m 90 m RAITIOVAUNULINJA JA PYSÄKKI SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 32

33 C&J 1234 RAKEISUUS O Y S M O P H P S K P P T L K L JA PÄ AU VA PY RA TU TU TU U RK INA TU AR A K TA JÄ 0 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SUUNNITTELUKONSEPTI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

34 C&J 1234 ILLUSTRAATIO PÄÄIDEAT raitiovaunupysäkit toimivat aktiviteettien ja tehokkaamman rakentamisen noodeina alueen lävistävät viheryhteydet liittävät alueen sen lähiympäristöön. Molemmilla puistoilla on oma luonne ja toiminnot säilytetään aluetta rajaavat vihreät harjanteet puskereina liikenneväylien melua ja saasteita vastaan uuden rakentamisen yhteensovittaminen viheralueiden ja puistojen kanssa palvelu- ja työpaikka-alueet sijoitetaan lähelle ostoskeskusta ja pääliikenneyhteyksiä 0 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SUUNNITTELUKONSEPTI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

35 C&J 1234 TOIMINNOT ASUINKERROSTALOKORTTELI ASUINKERROSTALO RIVITALO PIENTALO TOIMISTO MONIKÄYTTÖ PALVELU / JULKINEN KAUPALLINEN RAKENNUS OLEMASSA OLEVA TAI SUUNNITELTU ASUINRAKENNUS TYÖPAIKKARAKENNUS KAUPALLINEN RAKENNUS PUISTOALUEET KÄVELYKATU RAITIOLINJA 0 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT ASUINALUEEN LAAJENNUS SUUNNITTELUKONSEPTI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

36 MUUNTUVA KORTTELI PÄÄIDEAT TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA YKSILÖLLISYYS JA YHTEISÖLLISYYS kem kem IHMISEN MITTAKAAVAINEN ELÄVÄ TURVALLINEN JA TERVEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ 3-4 KORKEA TEHOKKUUS KERROSTALOJA RIVITALOJA 1 2 PIENTALOJA kem 2 (1-4 rakennusvaihetta) kem 2 SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

37 TEHOKUUS KEVYENLIIKENTEEN REITIT JA JULKISET TILAT KADUT JA LIIKENTEEN SOLMUKOHDAT KORKEA - MATALA TEHOKKUUS, 2-8 KRS PÄÄIDEAT KORKEA TEHOKKUUS, PAREMMAT PALVELUT TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA SKANSSINPUISTO ASUNTOJA URBAANI- MONIKÄYTTÖ ASUNTOJA TAPAHTUMAPUISTO PIENTALOJA SKANSSINMÄKI VALTATIE KÄVELYKATU PÄÄKATU MONIKÄYTTÖ URBAANI- KÄVELYKATU RAITIOVAUNU- PYSÄKKI TYÖPAIKKOJA JA PALVELUITA ASUNTOJA BULEVARDI ASUNTOJA RAITIOVAUNU- ASUNTOJA PYSÄKKI SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 37

38 LIIKENNE PÄÄKATU KOKOOJAKATU TONTTIKATU OLEMASSA OLEVA KATU / TIE KÄVELYKATU PYÖRÄILYN PÄÄVÄYLÄ KEVYENLIIKENTEEN REITTI SISÄKÄVELYKATU RAITIOLINJA, REITTIVAIHTOEHDOT MAANALAINEN PYSÄKÖINTI MAANPÄÄLLINEN PYSÄKÖINTI SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 38

39 KATUHIERARKIA PÄÄIDEAT IHMISEN MITTAKAAVAINEN ELÄVÄ TURVALLINEN JA TERVEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA PÄÄKATU KOKOOJAKATU RISTEYKSET JA LIIKENTEEN SOLMUKOHDAT KOKOOJAKATU TONTTIKATU SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

40 VIHERALUEET SKANSSINPUISTO LÄHIVIRKISTYSALUE BULEVARDI TAPAHTUMAPUISTO URBAANIKÄVELYKATU SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 40

41 PUISTOALUEET KEVYENLIIKENTEEN REITIT JA JULKISET TILAT PÄÄIDEAT PUISTOALUEET JA AUKIOSARJA KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAT RIVITALOJA TAPAHTUMAPUISTO LAMPI KEVYEN LIIKENTEEN REITTI JULKINEN RAKENNUS TAPAHTUMAPUISTO KERROSTALOJA PUISTO POHJAVESILAMPI HIEKKARANTA TERASSITALOJA SKANSSINPUISTO SKANSSINPUISTO SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 41

42 VAIHEISTUS 1. ALUEKESKUS & ASUNNOT (JO RAKENNETTU) kem VALLIKATU 3. EVIISI 4. SKANSSINMÄKI 5. SKANSSI ETELÄ 6. RINNE kem kem kem kem kem TRESTON 8. SKANSSINPUISTO YHTEENSÄ kem kem kem ALUEEN PINTA-ALA m SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 42

43 KESTÄVÄ KESTAVA KEHITYS TOIMINNOILTAAN SEKOITTUNUT JA KOMPAKTI RAKENNE 1. Yleissuunnitelma määrittelee monipuolisen, hyvillä liikenne- ja viheryhteyksillä varustetun alueen LIIKENNE JA LIIKKUMINEN 1. Pääkatu muodostaa alueen julkisen liikenteen selkärangan: kolme raitiovaunupysäkkiä (Kauppakeskus, Tori ja Bulevardi) yhdistävät alueen päätoiminnot. RAKENNUKSET 1. Rakennukset suunnataan hyviin ilmansuuntiin passiivisen lämmityksen ja valon saannin mahdollistamiseksi. Kattopintoja voidaan käyttää aurinkolämmön ja -sähkön keräämiseen. 2. Rakennusmateriaaleja valitessa pyritään suosimaan uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä materiaaleja 3. Vedenkulutusta vähennetään taloudellisilla vesikalusteilla ja asuntokohtaisilla vesimittareilla. 2. Kaikissa rakennusvaiheissa pyritään monipuoliseen kaupunkirakenteeseen joka tarjoaa asukkaalle päivittäiset tarpeet ja vähentäen liikkumisen tarvetta. 2. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit on selkeästi erotettu autoliikenteestä. Pääkadulta ne haarautuvat Skanssinpuistoon ja Tapahtumapuistoon tarjoten turvallisia yhteyksiä alueen kaikkiin osiin x90 metrin korttelikoko tarjoaa mahdollisuuden eri rakennustypologioiden vaihtelulle alueen sisällä ja muodostaa elävää kaupunkirakennetta. Tiiviimmät korttelit sijoittuvat pääkadun ympärille josta korttelirakenne vähitellen avautuu puistoja kohti. Pientalot sijoittuvat alueen reunoille. 3. Parkkipaikat sijaitsevat pääasiassa maantasossa (pihakansien alla) lukuun ottamatta yli 5. kerroksisia kortteleita. 4. Toimistotaloihin tulisi olla mahdollisuus lisätä ulkooleskelutilat myöhemmässä vaiheessa; tämä mahdollistaa niiden muuttamisen asuinkäyttöön 5. Alueella suositaan viherkattoja, joita tulisi olla vähintään 50 % kaikista horisontaalisista kattopinnoista 6. Julkiset rakennukset rakennetaan tavoitteena LEED Platinum taso tai vastaava SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh Kortteleissa voidaan suosia autojen yhteiskäyttöä ja tarjota mahdollisuuksia sähköautojen lataamiseen. 7. Muilla rakennuksilla tavoitetasona LEED Gold tai vastaava 43

44 KESTÄVÄ KESTAVA KEHITYS PUISTOT 1. Skanssinpuisto ja Tapahtumapuisto toimivat sadehuippuja tasaavina vesivarastoina ja hulevesien imeytyskenttinä ENERGIA JA JÄTEHUOLTO 1. Alueen lämpö tuotetaan aluelämpövoimalassa joka käyttää uusiutuvia energialähteitä YHTEISÖ 1. Asukkaiden ja kaupunkilaisten koulutus ja ympäristötietoisuuden lisääminen ovat tärkeitä Skanssin alueen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. 2. Skanssinpuisto pysyy pääosin biodiversiteetin säilyttävänä luonnontilaisena alueena. Yleiskaavaan merkityt luontokohteet säilyvät. 3. Skanssinpuisto ja Skanssinmäki toimivat esteinä ympäröivien valtateiden melua ja saasteita vastaan. 2. Alueelle perustetaan jätteiden imukeräysjärjestelmä joka vähentää turhia kuljetusmatkoja 3. Tiiviimmillä alueilla voidaan tutkia maalämmön hyödyntämistä 2. Tapahtumapuisto tarjoaa paikan erilaisille aktiviteeteille (lähiruokamarkkinat, torikahvilat, infotilaisuudet), joilla voidaan nostaa asukkaiden ympäristötietoisuutta. 3. Julkisten ulkotilojen valaistuksessa käytetään suurpainenatrium- tai LED-valaisimia energian ja jätteen säästämiseksi. 4. Merkittävä osa pientalojen sähköstä ja lämpimästä vedestä voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla. 5. Alueella voidaan käyttää älyverkkoa parantamaan sähkönkulutuksen tehokkuutta, alentamaan kustannuksia ja edistämään sen kokonaisvaltaista kestävän kehityksen mukaista käyttöä. 3. Yhteiskäyttöisillä tiloilla ja palveluilla kuten kimppaautoilla, kotitoimistoilla, talosaunoilla, vuokrattavilla työhuoneilla ja viljelypalstoilla voidaan luoda enemmän palveluita halvemmilla kustannuksilla. 4. Jokapäiväisen energian kulutuksen seuraamisella ja kannustamalla asukkaita käyttämään vähäpäästöisiä liikkumismuotoja voidaan tehokkaasti vähentää alueen ekologista jalanjälkeä. SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 44

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU 15.5.2015, tarkistettu 10.6.2015 Sanna Jauhiainen 2 KAITAA NYKYISIN 1. Kaitaan keskus (Iivisniemi), metron tuleva pääsisäänkäynti 2. Iivisniemen nykyinen keskusta

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia lepo Liikenne ja pysäköinti Viheralueet Arkkitehtuuri Julkinen-puolijulkinen-yksityinen tila Hennalan uusi asuinalue muodostaa vanhan kasarmialueen

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA, LAHELANPELTO II ARVIOINTITAULUKKO Vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutukset energia- ja ekotehokkuuteen

TUUSULAN KUNTA, LAHELANPELTO II ARVIOINTITAULUKKO Vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutukset energia- ja ekotehokkuuteen ARVIOITAVAT ASIAT Sosiaaliset vaikutukset ja vaikutukset asukkaiden elinympäristöön ILMAN LAHELANORTTA VE 1 Uudet rakentamisalueet jatkavat olemassaolevia pientaloalueita ja tukeutuvat niiden katuverkkoon,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava 2040 Väylien kattamisen selvitys

Kantakaupungin yleiskaava 2040 Väylien kattamisen selvitys 4 Kantakaupungin yleiskaava 2040 Väylien kattamisen selvitys 6 Selvityksen tausta ja metodit Väylien kattamisen selvitys koskee tieja rataväylien kattamismahdollisuuksien kartoittamista Tampereen kantakaupungin

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, OHJOISESTA KATSOTTUNA 1 ALUESUUNNITELMAN ÄÄIIRTEET Hangonsillan alueen suunnitelma tuo kaupungin tärkeään sisääntulokohtaan urbaania katutilaa ja tunnistettavaa keskustarakennetta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVA Itä-Skanssi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2014 KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarinumero 2310-2014 Asemakaavatunnus 9/2014 Asemakaava laaditaan Skanssin

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA 27.1.2014 MAISEMARAKENNE kalliokummut (maaperä kartoittamatta) savilaaksot vedenjakaja moreenikumpareet (mm. Liessaari) Lohjanjärvi hiekkavaltainen harju (Lohjanselkä)

Lisätiedot

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Greater Helsinki Vision 2050 - seutuvisioprosessi Kilpailun tavoitteena

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa.

Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Aromikujan alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa. Sijainti Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Aluetta reunustaa pohjoisessa Vuotie ja metroraide. Yleiskaava 2002 Valmisteilla

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS 26.8.2010 2 Sisältö 1 Kauramäen suunnittelun lähtökohdat...3 2 Ideasuunnitelman sisältö...3 2.1 Suunnitelman pääperiaatteet...3

Lisätiedot

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T ASUINALUEEN SUUNNITTELUELEMENTIT RAKENNETTU vs. RAKENTAMATON KOKONAISUUS MAISEMARAKENNE LIIKENNEVERKKO VIHERRAKENNE KAUPUNKITILA KORTTELIRAKENNE RAKENNUSTYYPIT INFRASTRUKTUURI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

ANALYYSIVAIHE

ANALYYSIVAIHE LAMMI NP ÄÄ N NAUHATE HTAAN KEHITTÄMINEN AL UE EN KONSEPTI ANALYYSAIHE 2.12.2015 KONSEPTAIHE -Konseptikaaviot -Ilmasto-olosuhteet -Reunaehdot -Maastokäyrät -Alueanalyysi -Korttelikaavio -Korttelit maaston

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

Energiakysynnän vähentämisstrategiat: Potentiaali kaupunkisuunnittelussa M3 ENERGY REDUCTION STRATEGIES: URBAN PLANNING

Energiakysynnän vähentämisstrategiat: Potentiaali kaupunkisuunnittelussa M3 ENERGY REDUCTION STRATEGIES: URBAN PLANNING M3 Energiakysynnän vähentämisstrategiat: Potentiaali kaupunkisuunnittelussa 1 Sisältö 1. // Johdanto 1.1. ET ja UES kaupunkisuunnittelussa 2. // Freiburgin esimerkkitapaus Yhdistetty energia- ja kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank

Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank Kuva Ismo Tuormaa Esityksen sisältö Maankäyttö- ja rakennuslaki ja VAT Hankkeen lähtökohdat Suunnittelualue ja vihervyöhyke Varjokaavan tavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20. Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.00 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän pj.

Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän pj. Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona 2.3.2011 Ohjelma 17.00 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu (Kahvitarjoilu jatkuu klo 20.30 saakka) 17.40 Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

EKOTEHOKAS HENNA Moderni puutarhakaupunki oikoradan varrella

EKOTEHOKAS HENNA Moderni puutarhakaupunki oikoradan varrella EKOTEHOKAS HENNA Moderni puutarhakaupunki oikoradan varrella Ladec 21.1.2013 Arkkitehtikilpailu ja masterplan Henna: lähellä kaikkea Henna on uusi ekologinen ja yhteisöllinen asuinalue hyvien liikenneyhteyksien

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.11.2016 Yleiskaava www.yleiskaava.fi Menestyvät kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja Vuoteen

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 1 Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 2 Nykytilanne Suomalaisten työikäisten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt,

Lisätiedot

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY,

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY, 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m.0 24.43 JÄTEKTOS tomutus 24.4 jäte 23.5 23.55 6 P 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 TIEONI 23.26

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

Yleissuunnitelma 1/1000. Kuopion Mölymäen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Big Band Theory 1 5

Yleissuunnitelma 1/1000. Kuopion Mölymäen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Big Band Theory 1 5 Yleissuunnitelma 1/1000 Big Band Theory 1 5 Big Band Theory Mölymäelle rakennetaan uusi yläkaupunki, joka liittyy katulinjojen välityksellä Kuopion ruutukaavakeskustaan. Uuden alueen ytimessä on kaksi

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta N I I T T Y K A L L I O Kooste asukastilaisuudessa 1.6.2016 esitetystä aineistosta ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 30.5. 29.6.2016 Palaute osallisilta mielipide Palaute osallisilta muistutus kirjallisesti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot