C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI"

Transkriptio

1 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

2 SISÄLLYSLUETTELO SISALLYSLUETTELO S. 3 JOHDANTO S. 4 ANALYYSI S. 5 SEUDULLINEN ANALYYSI S. 7 LÄHIALUEEN ANALYYSI S. 18 KAUPUNKIRAKENNE S. 25 S. 26 KONSEPTI ANALYYSIN YHTEENVETO S. 27 SUUNTAVIIVAT S. 30 SUUNNITTELUKONSEPTI SKANSSI

3 SISÄLTÖ SISALTO Tämä raportti koostuu kahdesta osasta: Analyysistä ja Konseptista. Analyysin tavoite on tutkia suunnittelualuetta ja sen ominaispiirteitä joista voidaan löytää suunnittelukonseptiin johtavat pääideat. Skanssin aluetta on tutkittu sekä seudullisessa että lähiympäristön kontekstissa, jotta voidaan ymmärtää alueen kehityshistoria ja tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet. Analyysiosa kartoittaa aluetta sen maisemallisista piirteistä ympäröivien alueiden rakennustypologioihin ja ympäröivien valtateiden aiheuttamista haasteista mahdollisen raitiotien tuomaan potentiaaliin. Kaupunkisuunnitteluviraston asettama tavoite Skanssin alueen rakentamiseksi on vuotta. On hyvä aikaisessa vaiheessa asettaa selkeät ja korkeatasoiset tavoitteet alueen kestävän kehityksen mukaiselle energiapolitiikalle, julkiselle liikenteelle, rakentamistehokkuudelle, jätehuollolle, maiseman hoidolle ja erityisesti alueen omaleimaiselle luonteelle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Tämän suunnitelman tavoite on määritellä päämäärät matkalla kohti menestyvää Skanssia. Skanssin alue on laaja peltoalue kahden metsäharjanteen välissä. Alueen pohjoispuolella on uusi Skanssin ostoskeskus ja siihen liittyviä asuinkerrostaloja. Alueen itä ja länsireunoja rajaavat Turun ja Helsingin yhdistävät vanha ja uusi ykköstie. Analyysiosio koostuu kolmesta kokonaisuudesta: seudullinen analyysi, lähiseudun analyysi ja kaupunkirakenne. Seudullisessa analyysissä tarkastellaan alueen sijaintia suhteessa Turun ja Kaarinan keskustoihin sekä kaupunkiseudun yleistä kehitystä. Lähialueen analyysissä esitetään suunnittelualueen ympäröivien alueiden tärkeimmät toiminnot ja ominaisuudet koskien viheralueita, palveluita ja liikennettä. Lopuksi koottu tieto keräätään yhteen ja puretaan se SWOT-analyysin ja graafisten esitysten avulla uuden suunnitelman lähtökohdiksi. Kaupunkirakenne kappaleessa analysoidaan suunnittelualueen viereisten, jo rakennettujen alueiden rakennustyyppejä ja maisemallisia elementtejä. Lisäksi tutustutaan kahteen kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakentamista edustavaan saksalaiseen esimerkkikohteeseen, Freiburgin Vaubaniin ja Hannoverin Kronbergiin. Suunnitteluviivat on kehittynyt tehtyjen analyysien pohjalta. Aluksi määritellään suunnittelua johdattavat suunnitteluperiaatteet joiden mukaan luodaan alueelle konsepti. Suuntaviivat ovat kantava voima, jotka antavat projektille muodon ja auttavat sen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa: Jotta asuinalueella voidaan taata tarvittavat palvelut (joukkoliikenne, julkiset ja yksityiset yritykset, jne.) on alueen oltava riittävän tiheästi rakennettu. Erilaiset puistot ja aukiot yhdistävät asunto-, toimisto- ja vapaa-ajan alueita tarjoten hyvän liikkumisympäristön jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Samalla julkisen ja yksityisen tilan määrittely on luontevaa. Alueen eri toimintoja tulisi mahdollisuuksien mukaan integroida ja luoda synergiaa niiden välille. Ekologisissa ratkaisuissa tulisi pyrkiä ihmiskeskeiseen lähestymistapaan taknologisen sijaan. Alueella tulisi suosia kestävä kehityksen mukaisia energiamuotoja ja vähentää jätteiden syntyä. Asukkaiden koulutuksen ja yhteisöllisyyden lisäämisellä voidaan parantaa ekologista tietoisuutta. Suunnittelukonseptia määrittää alueen keskellä sijaitseva pääkatu ja kaksi eri identiteeteillä varustettua puistoa, Skanssinpuisto ja Tapahtumapuisto. 90x90 metrin ruudukko on generatiivinen osa suunnitelmaa, joustava työkalu, joka mahdollistaa erilaiset typologiat suunnittelualueen eri osa-alueilla. Suunnittelukonseptin pohjalta voidaan aloittaa alueen yksityiskohtaisempi suunnittelu ja saavuttaa eläväinen, turvallinen, terveellinen ja ekologinen uusi kaupunginosa. SKANSSI 2025 JOHDANTO CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

4 ANALYYSI SKANSSI

5 SEUDULLINEN KONTEKSTI RAUMA PORI TAMPERE HÄMEENLINNA Skanssin alue sijaitsee n. 4 kilometrin päässä niin Turun kuin Kaarinankin keskustasta, kuntien välisellä rajalla. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 raportissa alue kuuluu ns. Ratikkakaupungin alueelle ja se tulisi hyötymään tulevaisuuden raitiovaunulinjasta. Kaupungin tavoitteena on lisätä kasvua keskustan lähialueilla ja tukea kestävän kehityksen mukaisia liikkumkismuotoja. Näin ollen on tarvetta lisätä sekä julkisen liikenteen että kevyen liikenteen saavutettavuutta. Skanssin yleiskaavassa alue on määritelty melko tiiviin rakentamisen alueeksi joka pystyy ylläpitämään monipuolista rakennettua ympäristöä ja tarpeeksi asukkaita, työntekijöitä ja julkisen liikenteen käyttäjiä. Olemassa oleva hyvä tieverkko tekee alueesta sopivan toimistojen ja palveluiden alueeksi. Alueen viheryhteydet ja - ympäristö taas mahdollistavat houkuttelevan asuinympäristön luomisen, jossa voidaan sekoittaa pien- ja kerrostaloasumista sekä rakentaa hyvät julkiset puistot ja puutarhat. TURKU KESKUSTA HELSINKI RUISSALO MAARIANHAMINA TUKHOLMA 5000 m 4000 m 3000 m 2000 m 1000 m SKANSSI TURKU KAARINA PIISPANRISTI KAARINA KESKUSTA Kuva Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 raportista SKANSSI 2025 SEUDULLINEN ANALYYSI 5

6 TOIMINNAT VIHERALUEET RAKENNETTU YMPÄRISTÖ PÄÄVÄYLÄT SUUNNITTELUALUEEN RAJA PÄÄVIHERALUEET TURUN KESKUSTA RAKENNETTU ALUE TEOLLISUUS- JA TYÖPAIKKA-ALUE VALTATIE SEUTUTIE RAUTATIE SKANSSI 2025 SEUDULLINEN ANALYYSI 6

7 VAIHEISTUS PÄÄPIIRTEET 2 alueen kehittäminen aloitetaan pohjoisen suunnasta, Sorakadun pohjoispuolella sijaitsevien kauppakeskuksen ja asutuksen lähettyviltä 6 1 Viimeisenä rakennetaan Treston Oy:n teollisuuslaitoksen alueet ja niiden takana olevat metsäalueet Kaarninkon uusi asuinalue sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella, mutta voi tukeutua Skanssin alueeseen KAARNINKO 5 KAAVOITUKSEN VAIHEISTUS 1. VALLIKATU 2. RINNE 3. EVIISI 4. SKANSSINMÄKI 5. SKANSSI ETELÄ 6. TRESTON 7. SKANSSINPUISTO TURKU KAARINA SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 7

8 9, 99 LIIKENNE VALTATIE SEUDULLINEN PÄÄVÄYLÄ 9, 99 KOKOOJAKATU BUSSIREITTI 11 SKARPPAKULLANTIE 9, 99 SORAKATU 99 BUSSILINJA RAUTATIE PYÖRÄTIE HELSINGIN VALTATIE 99 SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA UUDENMAANTIE 11 PIISPANRISTINTIE 99 TURKU KAARINA SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 8

9 LIIKENNE TOIMINNOT VS ETÄISYYS ASUNNOSTA UUDELLA ALUEELLA PÄÄPIIRTEET SKANSSI 2 YMPÄRÖIVÄT ALUEET TURUN KESKUSTAAN alue on hyvin saavutettavissa linja-autolla mutta vain sen kahdelta sivulta. Alueen joiltain osilta on yli kilometri lähimälle bussipysäkille suunniteltu raitiovaunulinja olisi tärkeä osa uuden alueen julkista liikennettä hyvä julkinen liikenne mahdollistaa alueen tiiviimmän rakentamisen ja paremman ekotehokkuuden 250 m m m. Asuntojen piha Hannoverissa Raitiovaunu Freiburgissä SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 9

10 LÄHISEUTU LAHISEUTU JA PALVELUT 3. KERROSTALOJA PIENKERROS- JA RIVITALOJA 2. PIENTALOJA TEOLLISUUS- JA TYÖPAIKKA-ALUE 4. SKARPPAKULLANTIE 1. LIIKERAKENNUKSIA KOULUT JA PÄIVÄKODIT LEIKKI, LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA KAPPELI SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA 1. SKANSSI (Kauppakeskus) UUDENMAANTIE 2. FLOWPARK (Seikkailuhuvipuisto) 3. PYHÄN RISTIN KAPPELI (Pekka Pitkänen 1967) YLÖSNOUSEMUSKAPPELI (Erik Bryggman ) 5. S-MARKET (Päivittäistavara) TURKU KAARINA PRISMA (Päivittäistavara) 7. TARJOUSTALO (Tavaratalo) SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 10

11 LÄHISEUTU LAHISEUTU JA PALVELUT PÄÄPIIRTEET skanssin kauppakeskus on alueen ainoa näkyvä rakennus alueella viereisen hautausmaan kaksi kappelia ovat alueen rakennustaiteellisesti ja -historiallisesti merkittävimmät rakennukset alue tulee tarvitsemaan uusia julkisia ja kaupallisia palveluita. Lähin päiväkoti tällä hetkellä n. kilometrin päässä. voimalinja kulkee alueen eteläosan läpi 1. Skanssi kauppakeskus 2. Flowpark 3. Pyhän ristin kappeli 4. Ylösnousemuskappeli 6. Liike- ja varastorakennuksia Uudenmantiellä SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 11

12 RAKENNETTAVUUS MAAPERÄ KALLIO, PINTAMAATA < 1m HIEKKAMOREENI HIEKKA SAVI SKARPPAKULLANTIE SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA UUDENMAANTIE TURKU KAARINA 1 km SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 12

13 VIHERYHTEYDET AVOIN VIHERALUE / VILJELYMAA PUISTOMAINEN VIHERALUE METSÄVIHERALUE HAUTAUSMAA PÄÄVIHERYHTEYS SKARPPAKULLANTIE SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA UUDENMAANTIE TURKU KAARINA SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 13

14 VIHERYHTEYDET PÄÄPIIRTEET Viheralueet toimivat puskureina valtateiltä tulevaa melua ja saasteita vastaan. maiseman selkeät rajat reunojen metsäisten mäken ja keskiosan alavan peltoaukean välillä viereinen hautausmaa on visuaalisesti läsnä mutta tiet erottavat sen alueesta. pitkät avoimet näkymät alueen keskellä 1. Hautausmaa 2. Maatila Maatila 4. Kävelysilta SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 14

15 LUONTOARVOT sl-1 OHJEELLINEN ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE MAHDOLLINEN LUONNONSUOJELULAIN 29 MUKAINEN LUONTOTYYPPI Alueen arvokkaita luonnon ominaispiirteitä ei saa vaarantaa. Rakentaminen on alueella kielletty. sl-3 OHJEELLINEN ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE PAIKALLISESTI ARVOKAS LUONNONSUOJELUKOHDE. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen erityiset luonnonarvot. w OHJEELLINEN VESIAIHE MUINAISMUISTOKOHDE Rapakivi, jossa hakattu risti. Kiveen liittyy perimätietoa, mahdollisesti keskiaikainen. w pv-2 ALUE JOLLE RAKENTAMISESSA TULEE ERITYISESTI HUOMIOIDA PERUSTAMISOLOSUHTEET JA POHJAVEDEN TASO pv-1 sl-3 sl-3 pv-1 POHJAVEDEN MUODOSTUMISALUE sl-1 pv-1 sl-3 pv-2 POHJAVESIALUE Asemakaavoitettaessa alueelle ei saa osoittaa pohjaveden laatua vaarantavia eikä pohjaveden pinnan haitallista alenemista aiheuttavia toimintoja. pv-2 sl-3 SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA TURKU KAARINA 1 km SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 15

16 C&J 1234 MAISEMA MÄKI / HARJANNE AVOIN ALUE RAJAAVA VIHERALUE PITKÄ NÄKYMÄ KAPPELILTA ELOKUUN 15. klo 21.00, 3 SK AR PP AK UL LA NT IE ELOKUUN 15. klo 6.00, 3 SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA ELOKUUN 15. klo 18.00, 24 UU DE NM AA NT ELOKUUN 15. klo 9.00, 24 IE U RK INA U T AR KA ELOKUUN 15. klo 15.00, 41 ELOKUUN 15. klo 12.00, 41 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 1 km LÄHIALUEEN ANALYYSI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

17 SWOT ANALYYSI VAHVUUDET MAHDOLLISUUDET PÄÄPIIRTEET alueen päävahvuudet ovat sen maisemassa ja maaston muodoissa; pitkiä näkymiä tarjoavaa keskiosan avointa niittymäistä aluetta ympäröivät metsäiset mäet jotka suojaavat aluetta liikenteen melulta. uuden raitiotien linjaus määrittelee korkeamman ja matalamman tehokkuuden alueet. Lisäksi on hyvä mahdollistaa alueen lävistävät viheryhteydet valtaväylien, voimalinjan ja teollisuusalueen tuomat heikkoudet ja uhat voidaan parhaiten minimoida reuna-alueiden huolellisella suunnittelulla HYVÄ RAKENNUSMAA, LAADUKAS KAUPPAKESKUS, OLEMASSA OLEVA JULKINEN LIIKENNE, NOPEAT TIEYHTEYDET, PITKÄT AVOIMET NÄKYMÄT, VAIHTELEVA VIHERTOPOGRAFIA RAITIOTIEYHTEYS, TIIVIS RAKENTAMINEN, KESTÄVÄ KEHITYS, VIHERYHTEYDET, TULEVAISUUDEN PUISTOKAUPUNKI HEIKKOUDET UHAT HAASTAVA RAKENNUSMAA, VOIMALINJA, ETÄISYYS KAUPUNKIRAKENTEESTA LIIKENTEEN MELU JA SAASTEET, LISÄÄNTYVÄ LÄPIAJOLIIKENNE, TEOLLISUUSALUE SKANSSI 2025 LÄHIALUEEN ANALYYSI 17

18 KAUPUNKIRAKENTEELLINEN VERTAILU Skanssi 2: 95 ha (Sorakadun eteläpuoli) Vauban, Freiburg Kronsberg, Hannover Linnakaupunki, Turku Viikki, Helsinki Hammarby Sjöstad, Tukholma SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 18

19 VAUBAN - FREIBURG PÄÄKATU KOKOOJAKATU TONTTIKATU / KEVYTLIIKENNE liikennekaavio 38 ha ( , 3 OSAA) 5000 ASUKASTA TYÖPAIKKAA Vaubanin alue sijaitsee 4 km etelään Freiburgin kaupungin keskustasta. Se rakennettiin Ranskan entisen sotilastukikohdan paikalle kestävä kehityksen mallialueeksi. Hankeen päätavoitteena oli toteuttaa kaupunginosa osallistavalla tavalla, joka täyttää ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuurilliset vaatimukset. Kaikki talot on rakennettu vähintään matala energia standardilla (65 kwh/m2 vuodessa) sekä vähintään 100 yksikköä passiivisten talojen standardilla (15 kwh/m2 vuodessa). Alueella on yhdistetty lämmön ja sähkön tuotantolaitos (CHP), joka toimii puupelleteillä on toiminut vuodesta 2002 ja on kytketty aluelämpöverkkoon. Tämä lisäksi alueella käytetään aurinkokerääjiä (n. 450 m2 vuoteen 2000) ja aurinkosähköä (n m2 vuoteen 2000). Ekologinen liikennekonsepti on toteutettu vähentämällä alueen pysäköintipaikkoja (n. 40%:lla kotitalouksista ei ole omaa autoa), hyvillä julkisilla liikenneyhteyksillä (suora raitiovaunulinja alueen keskellä) ja yksityisautoilua korvaavilla autojen kimppa- ja osaomistusjärjestelmillä. Kävellen ja polkupyörällä tapahtuvaa liikkumista on tuettu alueen katujärjestelmän suunnittelulla: autoliikenne kiertää kehällä ja silmukkakatuja pitkin, kun taas suorat yhteydet ovat vain kevyelle liikenteelle. Pysäköintipaikat on keskitetty alueen laidoilla oleviin pysäköintilaitoksiin. SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

20 KRONSBERG - HANNOVER PÄÄKATU KOKOOJAKATU TONTTIKATU / KEVYTLIIKENNE liikennekaavio 70 ha ( , 1 OSA) 7000 ASUKASTA TYÖPAIKKAA Kronsburg sijaitsee 7 km etelään Hannoverin kaupungin keskustasta. Hanke kehitettiin EXPO 2000-tapahtuman yhteydessä ja sen tavoitteena oli olla matalaenergia rakentamisen valtakunnallinen mallialue. Tiivis aluerakenne yhdessä kompaktin rakentamistehokkuuden (enintään 5 kerrosta) ja säännöllisen katuverkon kanssa määrittää alueelle urbaanin luonteen. Lämmitysenergian kulutus kotitaloutta kohden on noin 40% ja CO2-päästöt lähes 75% pienemmät kuin perinteisillä rakennuksilla. 60% kokonaispäästövähennyksestä noin 23% on aikaansaatu kaasukäyttöisen aluelämpövoimalan (CHP) avulla. Sähköä saadaan pääasiassa tuulivoimalla (1,5 MW / vuosi, noin 3000 taloa sähkön tarpeesta) ja osittain aurinkopaneeleilla. 32 rivitaloa on rakennettu passiivitalostandardin mukaan. Kaikkilla kaduilla ovat erilaiset puut, joka lisää naapurustojen erityisluonnetta. Asuinalueiden katujen suunnittelu ei salli läpikulkuliikennettä. Noin kolmannes parkkipaikoista on maan alla. Pysäköintipaikkojen vähentämiseksi asuinpihoilla säädettiin alueen pysäköintinormiksi 0,8 autopaikkaa per asunto. Tätä kompensoi 0,2 parkkipaikan suhteen nousu kaduilla, mikä tarkoittaa, että ne ovat paremmin käytössä koko päivän. Julkinen liikenne hoidetaan raitiovaunuilla, joiden 3 pysäkkiä sijaitsevat korkeintaan 600m etäisyydellä jokaisesta asunnosta. Kronsberin alueen tiedotusta, markkinointia ja ympäristönäkökulmien edistämistä varten perustettiin julkinen toimija, K.U.K.A. SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

21 ALUEEN RAKENTEITA 100 m. 100 m. Suunnittelualueen lähiympäristöstä voi tunnistaa seitseman erilaista rakennustypologiaa ja -tehokkuutta. Koivulan alueella on lähialueen matalin rakentamistehokkuus. Kaikki talot ovat pientaloja, joiden väliin jää paljon viheralueita. Harittun alue on hieman tehokkaampi ja koostuu yksikerroksisista rivitalosta. Molemmilla alueilla kadut ovat pääasiassa tonttiliikenteen käytössä. Näin ollen liikenne on vähäistä mikä tekee liikkumisympäristöstä turvallisen kävelijöille ja polkupyöräilijöille. Toisaalta matala tehokkuus ei tue julkista liikennettä. Skanssi länsipuolella on tehokkaamman rakentamisen alueita kuten Huhkola ja Lauste. Huhkolassa rakennukset ovat pääasiassa kaksikerroksisia rivitaloja, kun taas Lausteessa nelikerroksisia lamellitaloja tai viisikerroksisia pistetaloja Näillä alueilla on keskimäärin asukasta hehtaarilla joka vastaa jo lähemmin keskikaupungin lukuja. Tämä mahdollistaa parempien lähipalveluiden (kauppa, koulu, päiväkoti) sijoittumisen alueelle. Alueilla on myös hyvät julkisen liikenteen yhteydet vaihtoehtona yksityisautoilulle. Skanssin alueen tämän hetkisen rakennuskannan muodostavat ostoskeskus ja sen viereen parhaillaan rakenteilla olevat asuinkerrostalot. Kaarinan kunnan puolella suunnittelualueen vieressä on teollisuusalue. KOIVULA: PIENTALOJA (1 KR) 7-8 kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla HARITTU: RIVITALOJA (1 KR) taloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla TURKU KAARINA SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

22 ALUEEN RAKENTEITA 100 m. 100 m. 100 m. HUHKOLA: RIVITALOJA (2 KRS) kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla LAUSTE: KERROSTALOJA (4 KRS) kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla LAUSTE: KERROSTALOJA (7 KRS) kotitaloutta hehtaarilla asukasta hehtaarilla SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 22

23 ALUEEN RAKENTEITA 100 m. 100 m. SKANSSI: KAUPPAKESKUS (4 KRS) 6 KAARINA: TEOLLISUUS/VARASTO (2-4 KRS) 7 SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 23

24 AIKAISEMPIA SUUNNITELMIA Osayleiskaava Asemakaavakilpailun voittaja "Käärmeitä pellolla" Asemakaavakilpailun ehdotus Europan 11 voittaja "Garden State" Kauppakeskus Skanssi ja siihen liittyvät asuinkerrostalot Rivitaloja suunnitelmassa "Käärmeitä pellolla" Pientaloja suunnitelmassa "Garden State" SKANSSI 2025 KAUPUNKIRAKENNE 24

25 KONSEPTI SKANSSI

26 SKANSSI

27 PÄÄELEMENTIT PAAELEMENTIT Sisääntulo alueelle Olemassa oleva rakennukset ja muinaismuistokohteet Pitkät avoimet näkymät Julkinen liikenne Luontoarvot Viheryhteydet ja kevytliikenne SKANSSI 2025 ANALYYSIN YHTEENVETO 27

28 SUUNNITTELUPERIAATTEET KORKEA TEHOKKUUS PAREMMAT PALVELUT TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA YKSILÖLLISYYS JA YHTEISÖLLISYYS raitiovaunuliikenne vaatii tuekseen tiiviin kaupunkimaisen rakenteen tämä mahdollistaa myös erilaisten kauppojen, palveluiden ja työpaikkojen sijoittumisen alueelle sijainnista riippuen rakennusten koko vaihtelee alueen sisällä aina kerrostaloista pientaloihin pääkadun varren rakennukset tarjoavat erilaisia katukuvaa elävöittäviä palveluita erilaiset asumisen muodot tarjoavat sopivia ratkaisuja alueen eri osille sekä vaihtelevan kokoisille perheille ja monen ikäisille asujille alue tarjoaa erilaisia yksityisyyden asteita: raitiovaunupysäkeiden ympärille muodostuvista aukioista puolijulkisiin korttelipihoihin ja puistoista yksityisiin puutarhoihin julkisilla katutiloilla on erilaisia luonteita joka edesauttaa elävän kaupunkiympäristön syntymistä kortteli- ja katutilat muuttuvat rauhallisemmiksi ja yksityisemmiksi mentäessä kauemmaksi pääkadusta SKANSSI 2025 SUUNTAVIIVAT 28

29 SUUNNITTELUPERIAATTEET PUISTOALUEET JA AUKIOSARJA 4 IHMISEN MITTAKAAVAINEN ELÄVÄ, TURVALLINEN JA TERVEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ 5 6 KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAT aluetta jäsentävät puistomainen viheralue sekä kaupunkimainen aukioiden sarja puistoalueet muodostavat alueen läpi kulkevan vihreän käytävän ja tarjoavat urheilu- ja vapaa-ajan aktiviteetteja erilaisten aukioiden rytmittämä kevyenliikenteen reitti yhdistää eri toiminnot ja asuinalueet toisiinsa pääkadun lähistöllä alueen ilme on kaupunkimainen, muuttuen alueen reunoille mentäessä vaiheittain luonnonläheisemmäksi kävelijöiden ja polkupyöräilijöiden reitit on interoitu osaksi koko alueen liikenneverkkoa erilaisten toimintojen sekoittaminen alueella luo siitä elävän, turvallisen ja terveellisen asuinympäristön toimiva julkinen liikenne ja erilaisten palveluiden sijoittaminen alueen sisälle ovat avain kestäviin liikenneratkaisuihin ja liikkumistarpeen vähentämiselle viheralueet toimivat hulevesien imeytysalueina sekä tarjoavat elinympäristön erilaisille luonnonvaraisille lajeille lämmön ja sähkön tuotantoa alueellisesti uusiutuvilla energian lähteillä tulisi mahdollisuuksien mukaan tutkia kuten myös jätteiden ja harmaiden vesien kierrätystä SKANSSI 2025 SUUNTAVIIVAT 29

30 KAAVIOT RAKENNUSKAAVIO VIHRERKAAVIO PÄÄIDEAT RAITIOLINJA SUOJAAVAT VIHERALUEET TAPAHTUMAPUISTO raitiovaunupysäkit toimivat aktiviteettien ja tehokkaamman rakentamisen noodeina KORKEAN TEHOKKUUDEN ALUE MATALAN TEHOKKUUDEN ALUE kaksi alueen läpi kulkevaa lineaarista puistoa joilla on omat toimintonsa, yhdistävät Skanssin ympäröiviin alueisiin säilytetään aluetta rajaavat vihreät harjanteet puskivyöhykkeinä melua ja saasteita vastaan RAKENNETUT ALUEET uuden asuinrakentamisen integroiminen viheralueiden ja puistojen kanssa palvelu- ja työpaikka-alueet lähelle ostoskeskusta ja pääliikenneväyliä VIHERKÄYTÄVÄ SKANSSI 2025 SUUNTAVIIVAT 30

31 SUUNNITTELUKONSEPTI PÄÄIDEAT raitiovaunupysäkit toimivat aktiviteettien ja tehokkaamman rakentamisen noodeina alueen lävistävät viheryhteydet liittävät alueen sen lähiympäristöön. Molemmilla puistoilla on oma luonne ja toiminnot säilytetään aluetta rajaavat vihreät harjanteet puskereina liikenneväylien melua ja saasteita vastaan uuden rakentamisen yhteensovittaminen viheralueiden ja puistojen kanssa palvelu- ja työpaikka-alueet sijoitetaan lähelle ostoskeskusta ja pääliikenneyhteyksiä VIHERALUE OLEMASSA OLEVA RAKENNE PORTTIRAKENNUKSET KESKUSTA PUUTARHAKAUPUNKI RIVITALOALUE RAITIOVAUNULINJA JA PYSÄKKI URBAANIKÄVELYKATU SUUNNITTELUALUEEN RAJA KAUPUNGIN RAJA SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 31

32 RAKENNE KORKEA TEHOKKUUS KERROSTALO RIVITALO PIENTALO 90 m 90 m RAITIOVAUNULINJA JA PYSÄKKI SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 32

33 C&J 1234 RAKEISUUS O Y S M O P H P S K P P T L K L JA PÄ AU VA PY RA TU TU TU U RK INA TU AR A K TA JÄ 0 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SUUNNITTELUKONSEPTI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

34 C&J 1234 ILLUSTRAATIO PÄÄIDEAT raitiovaunupysäkit toimivat aktiviteettien ja tehokkaamman rakentamisen noodeina alueen lävistävät viheryhteydet liittävät alueen sen lähiympäristöön. Molemmilla puistoilla on oma luonne ja toiminnot säilytetään aluetta rajaavat vihreät harjanteet puskereina liikenneväylien melua ja saasteita vastaan uuden rakentamisen yhteensovittaminen viheralueiden ja puistojen kanssa palvelu- ja työpaikka-alueet sijoitetaan lähelle ostoskeskusta ja pääliikenneyhteyksiä 0 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT SUUNNITTELUKONSEPTI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

35 C&J 1234 TOIMINNOT ASUINKERROSTALOKORTTELI ASUINKERROSTALO RIVITALO PIENTALO TOIMISTO MONIKÄYTTÖ PALVELU / JULKINEN KAUPALLINEN RAKENNUS OLEMASSA OLEVA TAI SUUNNITELTU ASUINRAKENNUS TYÖPAIKKARAKENNUS KAUPALLINEN RAKENNUS PUISTOALUEET KÄVELYKATU RAITIOLINJA 0 SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT ASUINALUEEN LAAJENNUS SUUNNITTELUKONSEPTI MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh LUONNOS

36 MUUNTUVA KORTTELI PÄÄIDEAT TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA YKSILÖLLISYYS JA YHTEISÖLLISYYS kem kem IHMISEN MITTAKAAVAINEN ELÄVÄ TURVALLINEN JA TERVEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ 3-4 KORKEA TEHOKKUUS KERROSTALOJA RIVITALOJA 1 2 PIENTALOJA kem 2 (1-4 rakennusvaihetta) kem 2 SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

37 TEHOKUUS KEVYENLIIKENTEEN REITIT JA JULKISET TILAT KADUT JA LIIKENTEEN SOLMUKOHDAT KORKEA - MATALA TEHOKKUUS, 2-8 KRS PÄÄIDEAT KORKEA TEHOKKUUS, PAREMMAT PALVELUT TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA SKANSSINPUISTO ASUNTOJA URBAANI- MONIKÄYTTÖ ASUNTOJA TAPAHTUMAPUISTO PIENTALOJA SKANSSINMÄKI VALTATIE KÄVELYKATU PÄÄKATU MONIKÄYTTÖ URBAANI- KÄVELYKATU RAITIOVAUNU- PYSÄKKI TYÖPAIKKOJA JA PALVELUITA ASUNTOJA BULEVARDI ASUNTOJA RAITIOVAUNU- ASUNTOJA PYSÄKKI SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 37

38 LIIKENNE PÄÄKATU KOKOOJAKATU TONTTIKATU OLEMASSA OLEVA KATU / TIE KÄVELYKATU PYÖRÄILYN PÄÄVÄYLÄ KEVYENLIIKENTEEN REITTI SISÄKÄVELYKATU RAITIOLINJA, REITTIVAIHTOEHDOT MAANALAINEN PYSÄKÖINTI MAANPÄÄLLINEN PYSÄKÖINTI SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 38

39 KATUHIERARKIA PÄÄIDEAT IHMISEN MITTAKAAVAINEN ELÄVÄ TURVALLINEN JA TERVEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ TOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN SYNERGIA PÄÄKATU KOKOOJAKATU RISTEYKSET JA LIIKENTEEN SOLMUKOHDAT KOKOOJAKATU TONTTIKATU SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh

40 VIHERALUEET SKANSSINPUISTO LÄHIVIRKISTYSALUE BULEVARDI TAPAHTUMAPUISTO URBAANIKÄVELYKATU SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 40

41 PUISTOALUEET KEVYENLIIKENTEEN REITIT JA JULKISET TILAT PÄÄIDEAT PUISTOALUEET JA AUKIOSARJA KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAT RIVITALOJA TAPAHTUMAPUISTO LAMPI KEVYEN LIIKENTEEN REITTI JULKINEN RAKENNUS TAPAHTUMAPUISTO KERROSTALOJA PUISTO POHJAVESILAMPI HIEKKARANTA TERASSITALOJA SKANSSINPUISTO SKANSSINPUISTO SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 41

42 VAIHEISTUS 1. ALUEKESKUS & ASUNNOT (JO RAKENNETTU) kem VALLIKATU 3. EVIISI 4. SKANSSINMÄKI 5. SKANSSI ETELÄ 6. RINNE kem kem kem kem kem TRESTON 8. SKANSSINPUISTO YHTEENSÄ kem kem kem ALUEEN PINTA-ALA m SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 42

43 KESTÄVÄ KESTAVA KEHITYS TOIMINNOILTAAN SEKOITTUNUT JA KOMPAKTI RAKENNE 1. Yleissuunnitelma määrittelee monipuolisen, hyvillä liikenne- ja viheryhteyksillä varustetun alueen LIIKENNE JA LIIKKUMINEN 1. Pääkatu muodostaa alueen julkisen liikenteen selkärangan: kolme raitiovaunupysäkkiä (Kauppakeskus, Tori ja Bulevardi) yhdistävät alueen päätoiminnot. RAKENNUKSET 1. Rakennukset suunnataan hyviin ilmansuuntiin passiivisen lämmityksen ja valon saannin mahdollistamiseksi. Kattopintoja voidaan käyttää aurinkolämmön ja -sähkön keräämiseen. 2. Rakennusmateriaaleja valitessa pyritään suosimaan uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä materiaaleja 3. Vedenkulutusta vähennetään taloudellisilla vesikalusteilla ja asuntokohtaisilla vesimittareilla. 2. Kaikissa rakennusvaiheissa pyritään monipuoliseen kaupunkirakenteeseen joka tarjoaa asukkaalle päivittäiset tarpeet ja vähentäen liikkumisen tarvetta. 2. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit on selkeästi erotettu autoliikenteestä. Pääkadulta ne haarautuvat Skanssinpuistoon ja Tapahtumapuistoon tarjoten turvallisia yhteyksiä alueen kaikkiin osiin x90 metrin korttelikoko tarjoaa mahdollisuuden eri rakennustypologioiden vaihtelulle alueen sisällä ja muodostaa elävää kaupunkirakennetta. Tiiviimmät korttelit sijoittuvat pääkadun ympärille josta korttelirakenne vähitellen avautuu puistoja kohti. Pientalot sijoittuvat alueen reunoille. 3. Parkkipaikat sijaitsevat pääasiassa maantasossa (pihakansien alla) lukuun ottamatta yli 5. kerroksisia kortteleita. 4. Toimistotaloihin tulisi olla mahdollisuus lisätä ulkooleskelutilat myöhemmässä vaiheessa; tämä mahdollistaa niiden muuttamisen asuinkäyttöön 5. Alueella suositaan viherkattoja, joita tulisi olla vähintään 50 % kaikista horisontaalisista kattopinnoista 6. Julkiset rakennukset rakennetaan tavoitteena LEED Platinum taso tai vastaava SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C HELSINKI puh Kortteleissa voidaan suosia autojen yhteiskäyttöä ja tarjota mahdollisuuksia sähköautojen lataamiseen. 7. Muilla rakennuksilla tavoitetasona LEED Gold tai vastaava 43

44 KESTÄVÄ KESTAVA KEHITYS PUISTOT 1. Skanssinpuisto ja Tapahtumapuisto toimivat sadehuippuja tasaavina vesivarastoina ja hulevesien imeytyskenttinä ENERGIA JA JÄTEHUOLTO 1. Alueen lämpö tuotetaan aluelämpövoimalassa joka käyttää uusiutuvia energialähteitä YHTEISÖ 1. Asukkaiden ja kaupunkilaisten koulutus ja ympäristötietoisuuden lisääminen ovat tärkeitä Skanssin alueen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. 2. Skanssinpuisto pysyy pääosin biodiversiteetin säilyttävänä luonnontilaisena alueena. Yleiskaavaan merkityt luontokohteet säilyvät. 3. Skanssinpuisto ja Skanssinmäki toimivat esteinä ympäröivien valtateiden melua ja saasteita vastaan. 2. Alueelle perustetaan jätteiden imukeräysjärjestelmä joka vähentää turhia kuljetusmatkoja 3. Tiiviimmillä alueilla voidaan tutkia maalämmön hyödyntämistä 2. Tapahtumapuisto tarjoaa paikan erilaisille aktiviteeteille (lähiruokamarkkinat, torikahvilat, infotilaisuudet), joilla voidaan nostaa asukkaiden ympäristötietoisuutta. 3. Julkisten ulkotilojen valaistuksessa käytetään suurpainenatrium- tai LED-valaisimia energian ja jätteen säästämiseksi. 4. Merkittävä osa pientalojen sähköstä ja lämpimästä vedestä voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla. 5. Alueella voidaan käyttää älyverkkoa parantamaan sähkönkulutuksen tehokkuutta, alentamaan kustannuksia ja edistämään sen kokonaisvaltaista kestävän kehityksen mukaista käyttöä. 3. Yhteiskäyttöisillä tiloilla ja palveluilla kuten kimppaautoilla, kotitoimistoilla, talosaunoilla, vuokrattavilla työhuoneilla ja viljelypalstoilla voidaan luoda enemmän palveluita halvemmilla kustannuksilla. 4. Jokapäiväisen energian kulutuksen seuraamisella ja kannustamalla asukkaita käyttämään vähäpäästöisiä liikkumismuotoja voidaan tehokkaasti vähentää alueen ekologista jalanjälkeä. SKANSSI 2025 SUUNNITTELUKONSEPTI 44

LINNAKAUPUNKI POHJOINEN, TURKU PERSPEKTIIVIKUVA

LINNAKAUPUNKI POHJOINEN, TURKU PERSPEKTIIVIKUVA LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KIRSTINUISTON IDEASUUNNITELMA ASEMAKAAOITUKSEN OHJAKSI 13.9.2013 CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT C&J 1219-02 KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ERSEKTIIIKUA 13.9.2013

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30

...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30 ...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30 70 12 KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI Sarake2 Sarake3 Sarake4 Sarake5 Sarake6 Sarake7 n:o OYK-ehdotuksen merkinnät kohteen nimi rekesteri n:o kylä osoite ilmiö,

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot