LINNAKAUPUNKI POHJOINEN, TURKU PERSPEKTIIVIKUVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LINNAKAUPUNKI POHJOINEN, TURKU PERSPEKTIIVIKUVA"

Transkriptio

1 LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KIRSTINUISTON IDEASUUNNITELMA ASEMAKAAOITUKSEN OHJAKSI CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT

2 C&J KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ERSEKTIIIKUA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 2

3 C&J ANALYYSI NYKYTILANNE 4 NYKYTILA 5 ALUERAJAUS JA AJANTASA-ASEMAKAAA 6 SÄILYÄT JA SÄILYTETTÄÄT AROT 7 KEHITTÄMISKOHTEET 8 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT TAUSTASUUNNITELMA 9 LINNAKAUUNKI -ISIO 2011 TAOITTEET 10 SUUNNITTELUERIAATTEET JA ALUE-EKOLOGINEN OHJELMA 11 ENERGIAOHJELMA KONSETI RAKENNE 12 KAUUNKIRAKENNE JA RAKEISUUS 13 RAKENNE JA TOIMINNOT 14 RAKENTAMISEN AIHETTAISUUS 15 LIIKENNEKAAIO 16 JULKINEN LIIKENNE 17 KEYT LIIKENNE 18 YSÄKÖINTIKAAIO 19 INTA-ALAKAAIO SUUNNITELMA 20 ERSEKTIIIKUA 21 HAAINNEKUA 22 LEIKKAUKSET 23 ASUNTOJAKAUMAERIAATE 24 KORTTELIN TOIMINNALLISET ERIAATTEET 25 ÉLYSÉE-UISTO KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU SISÄLLYSLUETTELO CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 3

4 C&J Ilmakuva ja kadunnimet Kirstinpuiston alueella. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU NYKYTILA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 4

5 C&J Kirstinpuiston aluerajaus ilmakuvassa. Ajantasa-asemakaava ja suunnittelualueen rajaus. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ALUERAJAUS JA AJANTASA-ASEMAKAAA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 5

6 C&J Ruissalontien vanhaa rakennuskantaa. anha varikko säilyy Ruissalontien varrella. Ruissalontien vehreä ilme. NYKYTILA, SÄILYTETTÄÄT AROT Saippuatehtaan kiinteistö säilyy. Nykytilassaan Kirstinpuisto on monta eri aikakautta edustavien yritysrakennusten alue. Kaupunkirakenne on moni-ilmeinen ja sattumanvarainen. Eri ikäinen rakennuskanta luo alueelle paikoitellen hyvinkin pienipiirteistä ja lämminhenkistä ympäristöä. Säilyvä yritysrakennus Ruissalontien varrella. Alueella säilyvät Ruissalontien varren vanha puukortteli, merkittävä osa Saippuatehtaan ja Jaakkoo-Taaran korttelien rakennuksista, varikko ja uudehko yritysrakennus Ruissalontiellä sekä Nuutitien varren 50-luvulla rakennettu toimistotalo. Lisäksi säilyttämisen arvoisia ovat Ruissalontien varren täysikokoiset lehtipuut. (Kuvat google). Suojeltava puukortteli Ruissalontien varrella. Säilyvä toimistorakennus Nuutintien varrella. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU SÄILYÄT JA SÄILYTETTÄÄT AROT CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 6

7 C&J Ruissalontien väistyvää rakennuskantaa. Katunäkymä Nuutintieltä kaakkoon. Kirstinpuiston porttialue idästä saavuttaessa. Akselintie Nuutintieltä katsottuna. ansiontie Kirstinpuiston ja ortsan välissä. Iso-Heikkiläntie rajana koillisesssa. NYKYTILA, KEHITTÄMISKOHTEET Kirstinpuiston alueen osittain huonokuntoinen rakennuskanta ja tehottomasti käytetyt kiinteistön alueet ovat siinä vaiheessa, että alueen uudistamiselle ja tehostamiselle löytyvät hyvät perustelut. Alue rajautuu paikoitellen hyvinkin kolkolla tavalla ympäröiviin kaupunginosiin. Täydentävä rakentaminen luo ryhtiä ja liiketoimintamahdollisuuksia oleville yrityksille samalla parantaen/ säilyttäen alueen kaupunkikuvallisia arvoja. (Kuvat google). Täydentyvä kortteli Jaakkoo-Taaran kohdalla. Kirstinpolku rajana lounaassa. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KEHITTÄMISKOHTEET CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 7

8 +4,5 3,5 4 C&J Kauppatori 2,0km Kauppatori 1,5km RAUTATIE Kauppatori 1,2km ELOKUUN , 9 MELU RAUTATIE MELU MELU ELOKUUN , 23 ELOKUUN , 37 RAUTATIE Säilytettävä puu urettava rakennus Säilytettävä rakennus Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus Kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1:3000, 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 8

9 C&J KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU LINNAKAUUNKI-ISIO CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 9

10 C&J KIRSTINUISTON SUUNNITTELUERIAATTEET JA ALUE-EKOLOGINEN OHJELMA KAUUNKIRAKENNE JA TOIMINNOT Raitiovaunuliikenne vaatii tuekseen tiiviin kaupunkimaisen rakenteen. Kirstinpuiston yritys- ja pienteollisuusalue muuttuu toiminnallisesti monipuoliseksi asuntoalueeksi, jossa myös erilaisten palveluiden ja työpaikkojen sijoittuminen alueelle turvataan. Sosiaalista ympäristöä kehitetään julkisten kaupunkitilojen lisäksi mm. maantasokerrosten aktivoimisen ja elävöittämisen kautta niin asuin-, toimisto- kuin pysäköintitaloissa. Sijainnista riippuen rakennusten koko voi vaihdella alueen sisällä sallien erilaisia asumistypologioita. Erilaiset asumisen muodot tarjoavat sopivia ratkaisuja aleen eri osille sekä vaihtelevan kokoisille perheille ja monen ikäisille asujille. Alue tarjoaa erilaisia yksityisyyden asteita pihakaduista ja raitiovaunupysäkkien ympärille muodostuvista aukioista puolijulkisiin korttelipihoihin ja puistoista yksityisiin kattopuutarhoihin. Julkisilla katutiloilla on erilaisia luonteita, mikä edesauttaa elävän kaupunkiympäristön syntymistä. JULKISET KAUUNKITILAT JA ELYSEE-UISTO Alueen ytimen muodostaa Elyseepuiston ja Nuutintien risteysalue, johon sijoittuu myös raitiovaunupysäkki. Ydinalueen keskeistä roolia korostaa Kirstinpuiston symbolirakennuksen kaareva linja, joka yhdistää neljä eri korttelia ja keskeisen puistotilan toisiinsa sekä rajaa kävelypainotteiselle akselille tunnistettavat aukiotilat. Elyseepuisto muodostaa alueen halkaisevan urbaanin ja toiminnallisen virkistyskeitaan, joka samalla toimii ympäröivien alueiden hulevesiä kokoavana ja ohjaavana reittinä. Tapahtumapuisto koostuu poikittaisten katujen/ kevytliikenteenyhteyksien jakamista tilasarjoista, joissa kaarevat puistokäytävät, istuskeluryhmät, viherpalstat, leikkipaikat, senioripolut ja muut pistemäiset toimintapaikat tyylikkäine kalusteineen aktivoivat puiston käyttöä. HULEEDET Suunnittelualueen hulevedet pystytään merkittävässä määrin ohjaamaan Elyseepuistoon ja imeyttämään ne siellä. Runsaiden sateiden ja sulamisvesien aikoina hulevesiä kootaan puroihin ja altaisiin, jotka taas kuivana aikana toimivat ympäristöelementteinä ja taiteena. LIIKENNE JA YSÄKÖINTI Toimiva julkinen liikenne ja erilaisten palveluiden sijoittaminen alueen sisälle ovat avain kestäviin liikenneratkaisuihin ja liikkumistarpeen vähentämiselle. Ajoneuvoliikenteen pääakseleja ovat Ruissalontie ja Nuutintie. Lisäksi Iso-Heikkiläntie, ansiontie, Akselintie ja Kirstinpolku toimivat ajoneuvoliikenteen katuina suunnittelualueen reunoilla. Luoteis-kaakko suuntaiset pihakadut ovat puiston osalta ajoneuvoliikenteeltä suljettuja. Ko. pihakaduilla saa pysäköidä väliaikaisesti (vieraspysäköinti) ja ajaa kortteleita palveleviin pysäköintitiloihin. Kaikissa rakennusvaiheissa pyritään toiminnoiltaan monipuoliseen kaupunkirakenteeseen, joka tarjoaa asukkaille päivittäiset tarpeet ja näin vähentää liikkumisen tarvetta. Kirstinpuiston alueelta varmistetaan turvalliset kevytliikenteen yhteydet ympäröiviin kaupunginosiin ja Turun ydinkeskustaan. Kortteleissa voidaan suosia autojen yhteiskäyttöä ja tarjota mahdollisuuksia sähköautojen lataamiseen. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU SUUNNITTELUERIAATTEET JA ALUE-EKOLOGINEN OHJELMA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 10

11 C&J ENERGIAOHJELMA Merkittävä osa käyttösähköstä ja lämpimästä vedestä voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla. Suunnittelualueella tutkitaan maalämmön mahdollisuuksia energiamuotona. Julkisten ulkotilojen valaistuksessa käytetään suurpainenatrium- tai LED valaisimia energian säästämiseksi. Alueelle perustetaan jätteiden imukeräysjärjestelmä, mikä vähentää turhia kuljetusmatkoja. Alueella voidaan käyttää älyverkkoa parantamaan sähkönkulutuksen tehokkuutta, alentamaan kustannuksia ja edistämään sähkön kestävän kehityksen mukaista käyttöä. Rakennusmateriaaleja valittaessa pyritään suosimaan uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä materiaaleja. edenkulutusta vähennetään taloudellisilla vesikalusteilla ja asuntokohtaisilla vesimittareilla. ASUKKAAT JA YHTEISÖ Asukkaiden ja kaupunkilaisten koulutus ja ympäristötietoisuuden lisääminen ovat tärkeitä Kirstinpuiston alueen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Jokapäiväisen energian kulutuksen seuraamisella ja kannustamalla asukkaita käyttämään vähäpäästöisiä liikkumismuotoja voidaan tehokkaasti vähentää alueen ekologista jalanjälkeä. Tapahtumapuisto tarjoaa paikan erilaisille aktiviteeteille (lähiruokamarkkinat, torikahvilat, infotilaisuudet), joilla voidaan nostaa asukkaiden ympäristötietoisuutta. Yhteiskäyttöisillä tiloilla ja palveluilla, kuten kimppa-autoilla, kotitoimistoilla, talosaunoilla, vuokrattavilla työhuoneilla, vertikaalipuutarhoilla ja viljelypalstoilla voidaan luoda enemmän palveluita halvemmilla kustannuksilla. HYÖTYKATTO Lämmön ja sähkön tuotantoa alueellisesti uusiutuvilla energian lähteillä halutaan tutkia. Mm. aurinkosähköä ja -lämpöä voidaan kerätä asuin- ja pysäköintitalojen katoille integroiduilla paneelikentillä. Rakennusten kattolappeita taitetaan/ suunnataan mahdollisuuksien mukaan etelään aurinkokeräimien maksimaaliseksi hyödyntämiseksi. Muutoinkin rakennusten suuntaus vaikuttaa passiivisen lämmityksen ja valon saannin mahdollisuuksiin. Talojen kattokerrokset voidaan hyödyntää myös viherkattoina tai ullakkoasuntojen kattopuutarhoina. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ENERGIAOHJELMA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 11

12 C&J Kirstinpuiston alue nykyisessä kaupunkirakenteessa Kirstinpuiston alue tulevassa kaupunkirakenteessa Uudisrakennukset / Kirstinpuisto Uudisrakennukset / Linnakaupunki Nykyinen rakennuskanta N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KAUUNKIRAKENNE JA RAKEISUUS 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 12

13 r120m C&J Akselintie Nuutintie Ruissalontie Asuminen ysäköintitalo ansiontie Toimitila / pienteollisuus Toimitila / pienteollisuus, laajennus Market Myymälätila Liiketila Toimisto N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU RAKENNE JA TOIMINNOT 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 13

14 4 165,6 m ,7 m ,8 m2 r120m 3 691,1 m ,6 m ,5 m 2 C&J Akselintie Nuutintie Ruissalontie ansiontie Kerralla rakennettava tontti-/kortteliosuus n kem2 aihe 1 / pysäköinti kannen alla/maantasossa aihe 2 / pysäköinti kannen alla/maantasossa aihe 3 / pysäköintitalo rakentuu N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU RAKENTAMISEN AIHEITTAISUUS 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 14

15 ESKO ALTAOJA C&J RAUTATIE RAUTATIE HELSINKI KESKUSTA Isoheikkiläntie Nuutintie Akselintie r120m Ruissalontie ansiontie Rautatie / raitiotie Ruissalontie RAUTATIE ääkatu Kokoojakatu elastustie Ajoyhteys tontille Jalankulkupainotteinen katu / pihakatu Ei läpiajoa N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU LIIKENNEKAAIO 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 15

16 ESKO ALTAOJA C&J m 400m Isoheikkiläntie Nuutintie Akselintie r120m Ruissalontie ansiontie 400m 600m 400m Ruissalontie Bussiliikenne Raitiovaunu Bussipysäkki Raitiovaunupysäkki N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU JULKINEN LIIKENNE 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 16

17 ESKO ALTAOJA C&J iheryhteys RAUTATIE RAUTATIE ASEMA 0,5km KESKUSTAAN Isoheikkiläntie 1,4km Nuutintie Akselintie r120m ansiontie Ruissalontie LINNA 1,2 km RUISSALO 1,4km Ruissalontie RAUTATIE KESKUSTAAN Kevyt liikenne / viheryhteys kevyt liikenne / pyörätie ääraitti / pihakatu KAUATORI 1,9km N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KEYT LIIKENNE 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 17

18 4 165,6 m ,7 m ,8 m ,1 m ,2 m ,6 m ,5 m ,1 m 2 4,03 % 8,06 % 4,03 % ,0 m 2 C&J I I I II ALUE 1 III I 2688 II ALUE 2 I I I KORTTELI 1 TARE 90ap KANNEN ALLA 25ap LAITOKSESSA III 65ap I I -TALO 1 240A TARE K1 65ap I K2 89ap I K4 45ap MARKET 22ap jää 64ap I KORTTELI 2 tarve 89ap LAITOKSESSA 89ap I I III I I -TALO 2 212A TARE K3 201ap II HARR./LIIKE 89ap KORTTELI 3 TARE 337ap KANNEN ALLA 136ap -TALO A I I I I I I I I III II 1 2 II 3 II II II I III III YSÄKÖINTI I III 4 I 5 6 I I YHTEENSÄ TARE 1009A 991A I I I II II ALUE 3 KORTTELI 4 TARE 250ap KANNEN ALLA 74ap -TALO 1. 45ap -TALO ap LIIKETILA KADULLA 21ap I I II I I I KORTTELI 5 TARE 887ap KANNEN ALLA 80ap -TALO 8ap LIIKETILA KADULLA 8ap I -TALO 3 240A TARE K4 131ap K5 8ap K6 81ap LIIKETILA 22ap I I KORTTELI 6 TARE 135ap KANNEN ALLA 54ap -TALO 81ap OLEMASSAOLEA TARE 74ap IHALLA 67ap UUTTUU 7ap I YSÄKÖINTITALOT 692A IHAKANSIEN ALLA 369A YSÄKÖINTI YHTEENSÄ KADULLA 29A 1009 A TARE AAITA AIKKOJA 18A 992 A YSÄKÖINTITALOT 692 A IHAKANSIEN OLEMASSAOLEAT ALLA RAKENN. 67A 369 A KADULLA 29 A AAITA TARE AIKKOJA 74A 18 A OLEMASSA OLEAT RAKENN. TARE LASKENASSA KÄYTETTY TARE / kem 2 67 A 74 A 1/85 LASKENNASSA KÄYTETTY TARE / kem2 MARKET 1/50 1/85 MARKET LIIKETILA 1/50 LIIKETILA 1/50 LIIKE/HARRASTE 1/100 LIIKE / HARRASTE 1/100 TOIMITILAT JA IENTEOLLISUUS JA IENT. 1/70 N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU YSÄKÖINTIKAAIO 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 18

19 ,0 m ,6 m ,4 m ,7 m ,8 m ,1 m ,2 m ,6 m 2 760kem2 2140kem ,5 m ,1 m kem ,0 m 2 C&J I I I II ALUE 1 III I 2688 ALUE 2 II I I I KORTTELI 1 I 7650kem 2 25/90ap, tarve 65ap e k =1,84 III I -TALO kem2 240/176ap ylijäämä 64ap MARKET I 1100kem 2 tarve 22ap I KORTTELI kem 2 0ap, tarve 89ap e k =2,27 I I I III I I 2 II -TALO kem 2 212/212ap KIATILA 1100kem 2 tarve 11ap KORTTELI kem 2 136/337ap, tarve 201 e k =2,19 I I I I I I 1 III 1 I II I 2 II 3 II II II I III III I I I I II ALUE 3 III 4 5 I 6 I II I I KORTTELI kem 2 74/250ap, tarve 176ap LIIKETILA 1050kem 2 21ap kadulla e k =2,18 II I I I KORTTELI kem 2 80/88ap LIIKETILA 400kem 2 8ap kadulla e k =1,96 I 3 -TALO kem 2 240/294 ap puuttuu 46 ap LIIKETILAA 1100kem 2 tarve 22ap I KORTTELI kem2 54/134ap, tarve 80 OLEMASSAOLEA 5150kem2 67/74ap pihalla (1ap/70kem 2 ) e k =1,71 I I I KERROSALA 86515kem kem 2 MARKET 1100kem 2 LIIKETILAA 2550kem 2 KERROSALA 2-HARRASTE YHT. 1100kem kem kem2 MARKET kem2 LIIKETILAA AUTOAIKAT kem2, 2-HARRASTE kem2 TARE 988ap AUTOAIKAT IHAKANSIEN ALLA 369ap ASUMISEN YSÄKÖINTILTAILOISSA TARE ap IHAKANSIEN ALLA 369 ap YSÄKÖINTILAITOKSISSA LIIKETILAT LAITOKSISSA ap LIIKETILAT 2-HARRASTE / A:T LAITOKSISSA LAITOKSESSA 4411ap 2-HARRASTE / A:T LAITOKSESSA 11 ap YLIJÄÄMÄ LAITOKSISSA LIIKETILAN A:T KADULLA LIIKETILA KADULLA 1818ap 29 ap 29ap N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU INTA-ALAKAAIO 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 19

20 C&J KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ERSEKTIIIKUA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 20

21 4 165,6 m ,0 m ,7 m ,8 m ,1 m ,6 m ,5 m 2 4,03 % 8,06 % 4,03 % Marc Aulén C&J I I 2688 II III I I I I 4,5 I KIRSTINUISTO 4,5 I I II ,0 +5,0 I +6,5 +6,5 I 5 C I I I +4,5 +3,0 I II I I I III II I III I I II 3,5 3,5 +3,0 +4,0 I 3 SAIUATEHDAS IHAKANSI +8,0 +8,0 III +3,5 B B Elysee-puisto +3,5 SATAMARAIDE I I I I A A +4,5 AKSELINTIE 3 ERTIKAALIILJELMÄ +7,5 MARKET IHAKANSI YSÄKKI +3,5 +3,5 ARTTURINKATU I I II I I I III I I I RUISSALONTIE +5,0 +4,0 +4,0 IHAKANSI +7,5 +7,5 YSÄKKI 3 NUUTINTIE 3,5 III I I IHAKANSI 4,0 5,0 I +8,0 ANSIONTIE II I +9,0 +6,0 II II II II I +5,5 +8,0 I III I IHAKANSI 3 I1/2 ERTIKAALIILJELMÄ IHAKANSI +5,5 I I +4,0 +4,5 I +5,0 5,0 I +7,0 7 III III +7,0 YSÄKKI +6,0 C +6,0 SATAMARAIDE 6,0 +5,5 N I ? KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU HAAINNEKUA 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 21

22 6 415,0 m 2 C&J LEIKKAUS C-C 1:1500 LEIKKAUS B-B 1: III II I 5 I X III III II IX II X 9 III I I 8 III 7 6 B I I III I I I I I I A I II I 2688 I I I AKSELINTIE IX III I I II II I I NUUTINTIE I ARTTURINKATU 3,5 I RUISSALONTIE +7,0 4,0 5,0 5,5 3,5 ANSIONTIE C C +5,5 5,0 SATAMARAIDE 6,0 7,0 9 LEIKKAUS A-A 1:1500 Asuminen Asuminen / parvekkeet ysäköintitalo ysäköinti pihakannen alla Market +3 SAIUATEHDAS 3,5 3 A B SATAMARAIDE 4,0 10 ertikaaliviljelmä Toimisto KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU LEIKKAUKSET 1:1500 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 22

23 C&J ASUNTOJEN KESKIINTA-ALA 52m 2 60m KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ASUNTOJAKAUMAERIAATE 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 23

24 C&J AURINKOANEELIT ILJELYALSTAT ERTIKAALIILJELMÄT ELÄMYSYSÄKÖINTI UISTO KANSIIHA KATTO- TERASSI LIIKE / YHTEIS / HARRASTE KATUTASOSSA YSÄKÖINTI IHAKANNEN ALLA AREKKEET / IHERHUONEET KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KORTTELIN TOIMINNALLISET ERIAATTEET 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 24

25 6 415,0 m 2 4,03 % 8,06 % 4,03 % Marc Aulén C&J ,5 I AKSELINTIE +4,5 +5,0 I 3 I1/2 N I +8,0 III +8,0 3 MARKET ERTIKAALIILJELMÄ I I II NUUTINTIE IHAKANSI ERTIKAALIILJELMÄ I +9,0 I +6,0 HULEESIALLAS II II II II III III III MARJAENSASSOKKELO +7,0 7 Elysee-puisto YSÄKKI UISTOKAHILA ILJELYALSTAT 0,5-1 aari +4,0 HULEESIALLAS SENIORIT YSÄKKI +4,0 +4,0 KESÄTEATTERI/ HULEESIALLAS LEIKKI YSÄKKI +5,5 +6,0 C I I I II IHAKANSI III +3,5 I II +7,5 IHAKANSI I I I IHAKANSI +7,5 +7,5 I 3 I I +8,0 I III I IHAKANSI IHAKANSI +8,0 I I +3,0 +3,5 RUISSALONTIE 3,5 +4,0 +4,5 +5, KADUNKALUSTEET HULEEDET ENSASSOKKELO INTAMATERIAALIT IHERSEINÄ ASUNTOIHA ASUNTOIHA ALSTAT KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ELYSEE-UISTO 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 25

26

PALMIKKO PALMIKKOPERIAATE RAKEISUUS 1 : 5 000 JULKISIVU LÄNTISEN YHDYSTIEN SUUNTAAN 1 JULKISIVU HANGONRADAN SUUNTAAN 1 : 500

PALMIKKO PALMIKKOPERIAATE RAKEISUUS 1 : 5 000 JULKISIVU LÄNTISEN YHDYSTIEN SUUNTAAN 1 JULKISIVU HANGONRADAN SUUNTAAN 1 : 500 PALMIKKO jakaa uuden Hangonsillan alueen kolmeen vyöhykkeeseen: Pohjoisreunan säilytettävä metsä jatkuu Sveitsin ulkoilualueelle, Keskiosan rakennusnauha nivoutuu koillisessa ja lounaassa päistään suoraan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

K E T JLahdenU 1/6 YLEISSUUNNITELMA 1:2000 PITUUSLEIKKAUS 1:2000. keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu

K E T JLahdenU 1/6 YLEISSUUNNITELMA 1:2000 PITUUSLEIKKAUS 1:2000. keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu 1/6 YLEISSUUNNITELMA 1:2000 PITUUSLEIKKAUS 1:2000 2/6 OSA-ALUESUUNNITELMA 1:1000 LEIKKAUS C-C 1:750 3/6 SUUNNITTELUALUE LÄNNESTÄ 4/6 SUUNNITTELUALUE IDÄSTÄ RAKEISUUSKAAVIO 1:5000 K E T J U Lahden 5/6 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI HIUKKAVAARAN KESKUKSEN YLEINEN IDEAKILPAILU KUNNARI

OULUN KAUPUNKI HIUKKAVAARAN KESKUKSEN YLEINEN IDEAKILPAILU KUNNARI Hiukkavaaran keskuksen yleinen ideakilpailu Kunnari 1. Hiukkavaaran aukio 2. Päivittäistarakauppa (4000+laajennus 4000), erikoistavarakauppoja 2000, asuinrakentamista 6000 3. Kaupan pysäköintialue 350

Lisätiedot

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa 1 2 3 4 5 Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa Rakeisuuskaavio 1/5000 Vaajakosken keskustan arkkitehtikilpailu Cittadina 1. Ydinkeskusta Eheä korttelirakenne ja palvelutarjonta Keskustan

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

KAMELEONTTI 8068 1/10. Kameleontti

KAMELEONTTI 8068 1/10. Kameleontti KMELEONTT 8068 1/10 Kameleontti Mikkelin keskustan kaupunkirennetta täydentävä ja Saimaan rantaupunki-identiteettiä vahvistava Satamalahden monipuolinen uusi kaupunkialue luo kehyksen levaisuuden elämisen

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle valvoja professori Helka-Liisa Hentilä Oulussa 30.9.2009 Matias Topi OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

Pyhä-Luoston matkailualan henkilöstön ja muiden tahojen asumis- ja palvelutarpeet Konseptisuunnitelma 31.1.2013

Pyhä-Luoston matkailualan henkilöstön ja muiden tahojen asumis- ja palvelutarpeet Konseptisuunnitelma 31.1.2013 yhä-luoston matkailualan henkilöstön ja muiden tahojen asumis- ja palvelutarpeet Konseptisuunnitelma 31.1.2013 Taustaa elkosenniemen kunnan elinkeinopolitiikan painopisteenä on yhätunturin (yhä-luosto)

Lisätiedot

Ponnahduslautana Pasila

Ponnahduslautana Pasila VAIHE 3 YKSILÖTYÖ Ponnahduslautana Pasila JAAKKO PELTONEN Tabula rasa-skenaario tarjoaa mahdollisuuden aloittaa alusta luoda yliopiston, joka on räätälöity nykyan haasteisiin. Yliopisto määrittää hyvin

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 %

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 % 1 HÄMEENLINNA KESKUSTAN PYSÄKÖINTIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PERUSTIEDOT Autopaikkamäärä Rakennettava kerrosluku Pohjapintaala (arvio) 380 ap 240 ap 2 krs 3 krs 115 m x 43 m = 4845 m2 34 m x 56 m= 1904 m2

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot