LINNAKAUPUNKI POHJOINEN, TURKU PERSPEKTIIVIKUVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LINNAKAUPUNKI POHJOINEN, TURKU PERSPEKTIIVIKUVA"

Transkriptio

1 LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KIRSTINUISTON IDEASUUNNITELMA ASEMAKAAOITUKSEN OHJAKSI CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT

2 C&J KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ERSEKTIIIKUA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 2

3 C&J ANALYYSI NYKYTILANNE 4 NYKYTILA 5 ALUERAJAUS JA AJANTASA-ASEMAKAAA 6 SÄILYÄT JA SÄILYTETTÄÄT AROT 7 KEHITTÄMISKOHTEET 8 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT TAUSTASUUNNITELMA 9 LINNAKAUUNKI -ISIO 2011 TAOITTEET 10 SUUNNITTELUERIAATTEET JA ALUE-EKOLOGINEN OHJELMA 11 ENERGIAOHJELMA KONSETI RAKENNE 12 KAUUNKIRAKENNE JA RAKEISUUS 13 RAKENNE JA TOIMINNOT 14 RAKENTAMISEN AIHETTAISUUS 15 LIIKENNEKAAIO 16 JULKINEN LIIKENNE 17 KEYT LIIKENNE 18 YSÄKÖINTIKAAIO 19 INTA-ALAKAAIO SUUNNITELMA 20 ERSEKTIIIKUA 21 HAAINNEKUA 22 LEIKKAUKSET 23 ASUNTOJAKAUMAERIAATE 24 KORTTELIN TOIMINNALLISET ERIAATTEET 25 ÉLYSÉE-UISTO KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU SISÄLLYSLUETTELO CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 3

4 C&J Ilmakuva ja kadunnimet Kirstinpuiston alueella. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU NYKYTILA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 4

5 C&J Kirstinpuiston aluerajaus ilmakuvassa. Ajantasa-asemakaava ja suunnittelualueen rajaus. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ALUERAJAUS JA AJANTASA-ASEMAKAAA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 5

6 C&J Ruissalontien vanhaa rakennuskantaa. anha varikko säilyy Ruissalontien varrella. Ruissalontien vehreä ilme. NYKYTILA, SÄILYTETTÄÄT AROT Saippuatehtaan kiinteistö säilyy. Nykytilassaan Kirstinpuisto on monta eri aikakautta edustavien yritysrakennusten alue. Kaupunkirakenne on moni-ilmeinen ja sattumanvarainen. Eri ikäinen rakennuskanta luo alueelle paikoitellen hyvinkin pienipiirteistä ja lämminhenkistä ympäristöä. Säilyvä yritysrakennus Ruissalontien varrella. Alueella säilyvät Ruissalontien varren vanha puukortteli, merkittävä osa Saippuatehtaan ja Jaakkoo-Taaran korttelien rakennuksista, varikko ja uudehko yritysrakennus Ruissalontiellä sekä Nuutitien varren 50-luvulla rakennettu toimistotalo. Lisäksi säilyttämisen arvoisia ovat Ruissalontien varren täysikokoiset lehtipuut. (Kuvat google). Suojeltava puukortteli Ruissalontien varrella. Säilyvä toimistorakennus Nuutintien varrella. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU SÄILYÄT JA SÄILYTETTÄÄT AROT CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 6

7 C&J Ruissalontien väistyvää rakennuskantaa. Katunäkymä Nuutintieltä kaakkoon. Kirstinpuiston porttialue idästä saavuttaessa. Akselintie Nuutintieltä katsottuna. ansiontie Kirstinpuiston ja ortsan välissä. Iso-Heikkiläntie rajana koillisesssa. NYKYTILA, KEHITTÄMISKOHTEET Kirstinpuiston alueen osittain huonokuntoinen rakennuskanta ja tehottomasti käytetyt kiinteistön alueet ovat siinä vaiheessa, että alueen uudistamiselle ja tehostamiselle löytyvät hyvät perustelut. Alue rajautuu paikoitellen hyvinkin kolkolla tavalla ympäröiviin kaupunginosiin. Täydentävä rakentaminen luo ryhtiä ja liiketoimintamahdollisuuksia oleville yrityksille samalla parantaen/ säilyttäen alueen kaupunkikuvallisia arvoja. (Kuvat google). Täydentyvä kortteli Jaakkoo-Taaran kohdalla. Kirstinpolku rajana lounaassa. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KEHITTÄMISKOHTEET CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 7

8 +4,5 3,5 4 C&J Kauppatori 2,0km Kauppatori 1,5km RAUTATIE Kauppatori 1,2km ELOKUUN , 9 MELU RAUTATIE MELU MELU ELOKUUN , 23 ELOKUUN , 37 RAUTATIE Säilytettävä puu urettava rakennus Säilytettävä rakennus Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus Kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1:3000, 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 8

9 C&J KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU LINNAKAUUNKI-ISIO CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 9

10 C&J KIRSTINUISTON SUUNNITTELUERIAATTEET JA ALUE-EKOLOGINEN OHJELMA KAUUNKIRAKENNE JA TOIMINNOT Raitiovaunuliikenne vaatii tuekseen tiiviin kaupunkimaisen rakenteen. Kirstinpuiston yritys- ja pienteollisuusalue muuttuu toiminnallisesti monipuoliseksi asuntoalueeksi, jossa myös erilaisten palveluiden ja työpaikkojen sijoittuminen alueelle turvataan. Sosiaalista ympäristöä kehitetään julkisten kaupunkitilojen lisäksi mm. maantasokerrosten aktivoimisen ja elävöittämisen kautta niin asuin-, toimisto- kuin pysäköintitaloissa. Sijainnista riippuen rakennusten koko voi vaihdella alueen sisällä sallien erilaisia asumistypologioita. Erilaiset asumisen muodot tarjoavat sopivia ratkaisuja aleen eri osille sekä vaihtelevan kokoisille perheille ja monen ikäisille asujille. Alue tarjoaa erilaisia yksityisyyden asteita pihakaduista ja raitiovaunupysäkkien ympärille muodostuvista aukioista puolijulkisiin korttelipihoihin ja puistoista yksityisiin kattopuutarhoihin. Julkisilla katutiloilla on erilaisia luonteita, mikä edesauttaa elävän kaupunkiympäristön syntymistä. JULKISET KAUUNKITILAT JA ELYSEE-UISTO Alueen ytimen muodostaa Elyseepuiston ja Nuutintien risteysalue, johon sijoittuu myös raitiovaunupysäkki. Ydinalueen keskeistä roolia korostaa Kirstinpuiston symbolirakennuksen kaareva linja, joka yhdistää neljä eri korttelia ja keskeisen puistotilan toisiinsa sekä rajaa kävelypainotteiselle akselille tunnistettavat aukiotilat. Elyseepuisto muodostaa alueen halkaisevan urbaanin ja toiminnallisen virkistyskeitaan, joka samalla toimii ympäröivien alueiden hulevesiä kokoavana ja ohjaavana reittinä. Tapahtumapuisto koostuu poikittaisten katujen/ kevytliikenteenyhteyksien jakamista tilasarjoista, joissa kaarevat puistokäytävät, istuskeluryhmät, viherpalstat, leikkipaikat, senioripolut ja muut pistemäiset toimintapaikat tyylikkäine kalusteineen aktivoivat puiston käyttöä. HULEEDET Suunnittelualueen hulevedet pystytään merkittävässä määrin ohjaamaan Elyseepuistoon ja imeyttämään ne siellä. Runsaiden sateiden ja sulamisvesien aikoina hulevesiä kootaan puroihin ja altaisiin, jotka taas kuivana aikana toimivat ympäristöelementteinä ja taiteena. LIIKENNE JA YSÄKÖINTI Toimiva julkinen liikenne ja erilaisten palveluiden sijoittaminen alueen sisälle ovat avain kestäviin liikenneratkaisuihin ja liikkumistarpeen vähentämiselle. Ajoneuvoliikenteen pääakseleja ovat Ruissalontie ja Nuutintie. Lisäksi Iso-Heikkiläntie, ansiontie, Akselintie ja Kirstinpolku toimivat ajoneuvoliikenteen katuina suunnittelualueen reunoilla. Luoteis-kaakko suuntaiset pihakadut ovat puiston osalta ajoneuvoliikenteeltä suljettuja. Ko. pihakaduilla saa pysäköidä väliaikaisesti (vieraspysäköinti) ja ajaa kortteleita palveleviin pysäköintitiloihin. Kaikissa rakennusvaiheissa pyritään toiminnoiltaan monipuoliseen kaupunkirakenteeseen, joka tarjoaa asukkaille päivittäiset tarpeet ja näin vähentää liikkumisen tarvetta. Kirstinpuiston alueelta varmistetaan turvalliset kevytliikenteen yhteydet ympäröiviin kaupunginosiin ja Turun ydinkeskustaan. Kortteleissa voidaan suosia autojen yhteiskäyttöä ja tarjota mahdollisuuksia sähköautojen lataamiseen. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU SUUNNITTELUERIAATTEET JA ALUE-EKOLOGINEN OHJELMA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 10

11 C&J ENERGIAOHJELMA Merkittävä osa käyttösähköstä ja lämpimästä vedestä voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla. Suunnittelualueella tutkitaan maalämmön mahdollisuuksia energiamuotona. Julkisten ulkotilojen valaistuksessa käytetään suurpainenatrium- tai LED valaisimia energian säästämiseksi. Alueelle perustetaan jätteiden imukeräysjärjestelmä, mikä vähentää turhia kuljetusmatkoja. Alueella voidaan käyttää älyverkkoa parantamaan sähkönkulutuksen tehokkuutta, alentamaan kustannuksia ja edistämään sähkön kestävän kehityksen mukaista käyttöä. Rakennusmateriaaleja valittaessa pyritään suosimaan uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä materiaaleja. edenkulutusta vähennetään taloudellisilla vesikalusteilla ja asuntokohtaisilla vesimittareilla. ASUKKAAT JA YHTEISÖ Asukkaiden ja kaupunkilaisten koulutus ja ympäristötietoisuuden lisääminen ovat tärkeitä Kirstinpuiston alueen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Jokapäiväisen energian kulutuksen seuraamisella ja kannustamalla asukkaita käyttämään vähäpäästöisiä liikkumismuotoja voidaan tehokkaasti vähentää alueen ekologista jalanjälkeä. Tapahtumapuisto tarjoaa paikan erilaisille aktiviteeteille (lähiruokamarkkinat, torikahvilat, infotilaisuudet), joilla voidaan nostaa asukkaiden ympäristötietoisuutta. Yhteiskäyttöisillä tiloilla ja palveluilla, kuten kimppa-autoilla, kotitoimistoilla, talosaunoilla, vuokrattavilla työhuoneilla, vertikaalipuutarhoilla ja viljelypalstoilla voidaan luoda enemmän palveluita halvemmilla kustannuksilla. HYÖTYKATTO Lämmön ja sähkön tuotantoa alueellisesti uusiutuvilla energian lähteillä halutaan tutkia. Mm. aurinkosähköä ja -lämpöä voidaan kerätä asuin- ja pysäköintitalojen katoille integroiduilla paneelikentillä. Rakennusten kattolappeita taitetaan/ suunnataan mahdollisuuksien mukaan etelään aurinkokeräimien maksimaaliseksi hyödyntämiseksi. Muutoinkin rakennusten suuntaus vaikuttaa passiivisen lämmityksen ja valon saannin mahdollisuuksiin. Talojen kattokerrokset voidaan hyödyntää myös viherkattoina tai ullakkoasuntojen kattopuutarhoina. KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ENERGIAOHJELMA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 11

12 C&J Kirstinpuiston alue nykyisessä kaupunkirakenteessa Kirstinpuiston alue tulevassa kaupunkirakenteessa Uudisrakennukset / Kirstinpuisto Uudisrakennukset / Linnakaupunki Nykyinen rakennuskanta N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KAUUNKIRAKENNE JA RAKEISUUS 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 12

13 r120m C&J Akselintie Nuutintie Ruissalontie Asuminen ysäköintitalo ansiontie Toimitila / pienteollisuus Toimitila / pienteollisuus, laajennus Market Myymälätila Liiketila Toimisto N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU RAKENNE JA TOIMINNOT 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 13

14 4 165,6 m ,7 m ,8 m2 r120m 3 691,1 m ,6 m ,5 m 2 C&J Akselintie Nuutintie Ruissalontie ansiontie Kerralla rakennettava tontti-/kortteliosuus n kem2 aihe 1 / pysäköinti kannen alla/maantasossa aihe 2 / pysäköinti kannen alla/maantasossa aihe 3 / pysäköintitalo rakentuu N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU RAKENTAMISEN AIHEITTAISUUS 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 14

15 ESKO ALTAOJA C&J RAUTATIE RAUTATIE HELSINKI KESKUSTA Isoheikkiläntie Nuutintie Akselintie r120m Ruissalontie ansiontie Rautatie / raitiotie Ruissalontie RAUTATIE ääkatu Kokoojakatu elastustie Ajoyhteys tontille Jalankulkupainotteinen katu / pihakatu Ei läpiajoa N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU LIIKENNEKAAIO 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 15

16 ESKO ALTAOJA C&J m 400m Isoheikkiläntie Nuutintie Akselintie r120m Ruissalontie ansiontie 400m 600m 400m Ruissalontie Bussiliikenne Raitiovaunu Bussipysäkki Raitiovaunupysäkki N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU JULKINEN LIIKENNE 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 16

17 ESKO ALTAOJA C&J iheryhteys RAUTATIE RAUTATIE ASEMA 0,5km KESKUSTAAN Isoheikkiläntie 1,4km Nuutintie Akselintie r120m ansiontie Ruissalontie LINNA 1,2 km RUISSALO 1,4km Ruissalontie RAUTATIE KESKUSTAAN Kevyt liikenne / viheryhteys kevyt liikenne / pyörätie ääraitti / pihakatu KAUATORI 1,9km N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KEYT LIIKENNE 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 17

18 4 165,6 m ,7 m ,8 m ,1 m ,2 m ,6 m ,5 m ,1 m 2 4,03 % 8,06 % 4,03 % ,0 m 2 C&J I I I II ALUE 1 III I 2688 II ALUE 2 I I I KORTTELI 1 TARE 90ap KANNEN ALLA 25ap LAITOKSESSA III 65ap I I -TALO 1 240A TARE K1 65ap I K2 89ap I K4 45ap MARKET 22ap jää 64ap I KORTTELI 2 tarve 89ap LAITOKSESSA 89ap I I III I I -TALO 2 212A TARE K3 201ap II HARR./LIIKE 89ap KORTTELI 3 TARE 337ap KANNEN ALLA 136ap -TALO A I I I I I I I I III II 1 2 II 3 II II II I III III YSÄKÖINTI I III 4 I 5 6 I I YHTEENSÄ TARE 1009A 991A I I I II II ALUE 3 KORTTELI 4 TARE 250ap KANNEN ALLA 74ap -TALO 1. 45ap -TALO ap LIIKETILA KADULLA 21ap I I II I I I KORTTELI 5 TARE 887ap KANNEN ALLA 80ap -TALO 8ap LIIKETILA KADULLA 8ap I -TALO 3 240A TARE K4 131ap K5 8ap K6 81ap LIIKETILA 22ap I I KORTTELI 6 TARE 135ap KANNEN ALLA 54ap -TALO 81ap OLEMASSAOLEA TARE 74ap IHALLA 67ap UUTTUU 7ap I YSÄKÖINTITALOT 692A IHAKANSIEN ALLA 369A YSÄKÖINTI YHTEENSÄ KADULLA 29A 1009 A TARE AAITA AIKKOJA 18A 992 A YSÄKÖINTITALOT 692 A IHAKANSIEN OLEMASSAOLEAT ALLA RAKENN. 67A 369 A KADULLA 29 A AAITA TARE AIKKOJA 74A 18 A OLEMASSA OLEAT RAKENN. TARE LASKENASSA KÄYTETTY TARE / kem 2 67 A 74 A 1/85 LASKENNASSA KÄYTETTY TARE / kem2 MARKET 1/50 1/85 MARKET LIIKETILA 1/50 LIIKETILA 1/50 LIIKE/HARRASTE 1/100 LIIKE / HARRASTE 1/100 TOIMITILAT JA IENTEOLLISUUS JA IENT. 1/70 N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU YSÄKÖINTIKAAIO 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 18

19 ,0 m ,6 m ,4 m ,7 m ,8 m ,1 m ,2 m ,6 m 2 760kem2 2140kem ,5 m ,1 m kem ,0 m 2 C&J I I I II ALUE 1 III I 2688 ALUE 2 II I I I KORTTELI 1 I 7650kem 2 25/90ap, tarve 65ap e k =1,84 III I -TALO kem2 240/176ap ylijäämä 64ap MARKET I 1100kem 2 tarve 22ap I KORTTELI kem 2 0ap, tarve 89ap e k =2,27 I I I III I I 2 II -TALO kem 2 212/212ap KIATILA 1100kem 2 tarve 11ap KORTTELI kem 2 136/337ap, tarve 201 e k =2,19 I I I I I I 1 III 1 I II I 2 II 3 II II II I III III I I I I II ALUE 3 III 4 5 I 6 I II I I KORTTELI kem 2 74/250ap, tarve 176ap LIIKETILA 1050kem 2 21ap kadulla e k =2,18 II I I I KORTTELI kem 2 80/88ap LIIKETILA 400kem 2 8ap kadulla e k =1,96 I 3 -TALO kem 2 240/294 ap puuttuu 46 ap LIIKETILAA 1100kem 2 tarve 22ap I KORTTELI kem2 54/134ap, tarve 80 OLEMASSAOLEA 5150kem2 67/74ap pihalla (1ap/70kem 2 ) e k =1,71 I I I KERROSALA 86515kem kem 2 MARKET 1100kem 2 LIIKETILAA 2550kem 2 KERROSALA 2-HARRASTE YHT. 1100kem kem kem2 MARKET kem2 LIIKETILAA AUTOAIKAT kem2, 2-HARRASTE kem2 TARE 988ap AUTOAIKAT IHAKANSIEN ALLA 369ap ASUMISEN YSÄKÖINTILTAILOISSA TARE ap IHAKANSIEN ALLA 369 ap YSÄKÖINTILAITOKSISSA LIIKETILAT LAITOKSISSA ap LIIKETILAT 2-HARRASTE / A:T LAITOKSISSA LAITOKSESSA 4411ap 2-HARRASTE / A:T LAITOKSESSA 11 ap YLIJÄÄMÄ LAITOKSISSA LIIKETILAN A:T KADULLA LIIKETILA KADULLA 1818ap 29 ap 29ap N KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU INTA-ALAKAAIO 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 19

20 C&J KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ERSEKTIIIKUA CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 20

21 4 165,6 m ,0 m ,7 m ,8 m ,1 m ,6 m ,5 m 2 4,03 % 8,06 % 4,03 % Marc Aulén C&J I I 2688 II III I I I I 4,5 I KIRSTINUISTO 4,5 I I II ,0 +5,0 I +6,5 +6,5 I 5 C I I I +4,5 +3,0 I II I I I III II I III I I II 3,5 3,5 +3,0 +4,0 I 3 SAIUATEHDAS IHAKANSI +8,0 +8,0 III +3,5 B B Elysee-puisto +3,5 SATAMARAIDE I I I I A A +4,5 AKSELINTIE 3 ERTIKAALIILJELMÄ +7,5 MARKET IHAKANSI YSÄKKI +3,5 +3,5 ARTTURINKATU I I II I I I III I I I RUISSALONTIE +5,0 +4,0 +4,0 IHAKANSI +7,5 +7,5 YSÄKKI 3 NUUTINTIE 3,5 III I I IHAKANSI 4,0 5,0 I +8,0 ANSIONTIE II I +9,0 +6,0 II II II II I +5,5 +8,0 I III I IHAKANSI 3 I1/2 ERTIKAALIILJELMÄ IHAKANSI +5,5 I I +4,0 +4,5 I +5,0 5,0 I +7,0 7 III III +7,0 YSÄKKI +6,0 C +6,0 SATAMARAIDE 6,0 +5,5 N I ? KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU HAAINNEKUA 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 21

22 6 415,0 m 2 C&J LEIKKAUS C-C 1:1500 LEIKKAUS B-B 1: III II I 5 I X III III II IX II X 9 III I I 8 III 7 6 B I I III I I I I I I A I II I 2688 I I I AKSELINTIE IX III I I II II I I NUUTINTIE I ARTTURINKATU 3,5 I RUISSALONTIE +7,0 4,0 5,0 5,5 3,5 ANSIONTIE C C +5,5 5,0 SATAMARAIDE 6,0 7,0 9 LEIKKAUS A-A 1:1500 Asuminen Asuminen / parvekkeet ysäköintitalo ysäköinti pihakannen alla Market +3 SAIUATEHDAS 3,5 3 A B SATAMARAIDE 4,0 10 ertikaaliviljelmä Toimisto KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU LEIKKAUKSET 1:1500 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 22

23 C&J ASUNTOJEN KESKIINTA-ALA 52m 2 60m KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ASUNTOJAKAUMAERIAATE 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 23

24 C&J AURINKOANEELIT ILJELYALSTAT ERTIKAALIILJELMÄT ELÄMYSYSÄKÖINTI UISTO KANSIIHA KATTO- TERASSI LIIKE / YHTEIS / HARRASTE KATUTASOSSA YSÄKÖINTI IHAKANNEN ALLA AREKKEET / IHERHUONEET KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU KORTTELIN TOIMINNALLISET ERIAATTEET 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 24

25 6 415,0 m 2 4,03 % 8,06 % 4,03 % Marc Aulén C&J ,5 I AKSELINTIE +4,5 +5,0 I 3 I1/2 N I +8,0 III +8,0 3 MARKET ERTIKAALIILJELMÄ I I II NUUTINTIE IHAKANSI ERTIKAALIILJELMÄ I +9,0 I +6,0 HULEESIALLAS II II II II III III III MARJAENSASSOKKELO +7,0 7 Elysee-puisto YSÄKKI UISTOKAHILA ILJELYALSTAT 0,5-1 aari +4,0 HULEESIALLAS SENIORIT YSÄKKI +4,0 +4,0 KESÄTEATTERI/ HULEESIALLAS LEIKKI YSÄKKI +5,5 +6,0 C I I I II IHAKANSI III +3,5 I II +7,5 IHAKANSI I I I IHAKANSI +7,5 +7,5 I 3 I I +8,0 I III I IHAKANSI IHAKANSI +8,0 I I +3,0 +3,5 RUISSALONTIE 3,5 +4,0 +4,5 +5, KADUNKALUSTEET HULEEDET ENSASSOKKELO INTAMATERIAALIT IHERSEINÄ ASUNTOIHA ASUNTOIHA ALSTAT KIRSTINUISTO LINNAKAUUNKI OHJOINEN, TURKU ELYSEE-UISTO 1: CEDERQIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT 25

26

KULMAT RETTIGIN ALUE LINNAKAUPUNKI, TURKU ILLUSTRAATIO 2 LUONNOS 19.3.2012 ILLUSTRAATIO 2 1:5000 LUONNOS 19.3.2012 4 LINNAKAUPUNKI, TURKU VAASANPUISTO

KULMAT RETTIGIN ALUE LINNAKAUPUNKI, TURKU ILLUSTRAATIO 2 LUONNOS 19.3.2012 ILLUSTRAATIO 2 1:5000 LUONNOS 19.3.2012 4 LINNAKAUPUNKI, TURKU VAASANPUISTO P RADANTAUS ihersilta P P I I X IX KIRSTINPUISTO I isto e-pu I I I se en ic I IX I I I I ISO-HEIKKILÄ u o ist e -p I I I I Ely Marc Aulén I IX I P I I "Arkki" I P XI I I I Iso-Heikkilänpuisto I X "Alasin"

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A K10 - AUKIOIDEN KORTTELI rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A Tontti 3 2 214 m 2 käytetty rakennusoikeus: n.5920 m2 (tarkista) e 2,7 59 ap (39 ap kellarissa, 20 ap pihalla) PUUTARHAKATU

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia. LEPO - Hennalan ideakilpailu lepo. Viheralueet. Liikenne ja pysäköinti Näkymä kevyen liikenteen reitiltä itään kohti sotilaskotia lepo Liikenne ja pysäköinti Viheralueet Arkkitehtuuri Julkinen-puolijulkinen-yksityinen tila Hennalan uusi asuinalue muodostaa vanhan kasarmialueen

Lisätiedot

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena

Lisätiedot

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS 8.6.2015 HAUKILUOMA II - VIITESUUNNITELMALUONNOKSET Viitesuunnitelma koskee Haukiluoman kaupunginosaan Länsi-Tampereella

Lisätiedot

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY Tontti sijaitsee Huopalahdentien ja Rakuunantien risteyksessä, kahden eriluonteisen kaupunkirakenteen rajapinnassa. Rajakohtaa korostaa ja sen osaltaan muodostaa Huopalahdentien ylittävä kävelysilta, jolla

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2 KORTTELI 23124 AINEISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN POHJAKSI NÄKYMÄ VANHALTA NURMIJÄRVENTIELTÄ 01.08.2012 RAKENNUSOIKEUSLASKELMA (Ulkoseinistä laskettu mukaan 250 mm:n paksuinen osuus) 0 5 25 50m Asunnot!!!!

Lisätiedot

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA, TONTTI 16742/2 MAANKÄYTÖN EHDOTUSSUUNNITTELMA KOTO

PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA, TONTTI 16742/2 MAANKÄYTÖN EHDOTUSSUUNNITTELMA KOTO PIKKU HUOPALAHDEN POHJOISOSA, TONTTI 16742/2 MAANKÄYTÖN EHDOTUSSUUNNITTELMA 17.4.2014 KOTO LÄHTÖKOHTIA KANSIKUVAN SIJAINTI SUUNNITELMASSA Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Senaatti-kiinteistöt omistavat

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE 2.2.2017 RAKENTAMISTAPAOHJE Järvenpään Kaupunki, Perhelän kortteli 131-126-14 Asemakaava 1. YLEISTÄ RAKENTAMISTAPAOHJEISTA Tämä rakennustapaohje koskee Järvenpään 1. kaupunginosan

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA

MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus MATKUSNIEMEN KAHVILA-RAVINTOLA RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLTÖ: 1 Yleistä 2 Asemakaava 3 Rakentamistapaohjeet 4 Sijainti ja aluevaraukset

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +53.90 TEHTAANKATU +50.40 +50.90 HUOLTO +49.80 +51.60 LUMEN- PUDOTUS PAIKKARINKATU III +65.5 AJOLUISKA PYSÄKÖINTI- TASOLTA +62.0 +56.00 HUOLTO +54.80 IV KÄVELY-YHTEYS YHT. 21 AP +55.00 HUOLTO SÄÄSTÖPANKIN

Lisätiedot

SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asukastilaisuus 17.2.2015 SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAHANKKEEN TAUSTAA Tavoite keskustan täydennysrakentamisesta ja uusien asukkaiden saamisesta keskustan palveluiden äärelle: keskustan

Lisätiedot

MYLLYTULLIN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN VISIO

MYLLYTULLIN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN VISIO Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI 1. NYKYTILANNE Viistoilmakuva tarkastelualueesta 2. ANALY YSI RAKENNUSKANTA

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella

Lisätiedot

rautatie (melunlähde, fyysinen kulkueste) sähkölaitos sähköpylväät

rautatie (melunlähde, fyysinen kulkueste) sähkölaitos sähköpylväät ITIKAN KOLMIO / L2 1 2 3 2 1 9 6 7 vilkas autoliikenne vs. kapea kävelykatu risteyskohta: parempi liittymä kävelijöille? viheralue / näkäeste + leveä tiejakso 3 8 4 4 5 6 epäselvä kulkliittymä sähköpylväät

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +5.60 +5.70 PAIKKARINKATU HUOLTO +5.80 IV SISÄÄNAJO IN +55.0, KÄVELYKATU +50.0 +50.90 HUOLTO +51.60 III +65.5 AJOLUISKA - TASOLTA +6.0 KÄVELY-YHTEYS HUOLTOAJOYHTEYS PINTA-ALAT Tontti 10 7 m² Rakennus yht.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10.

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10. Kauniaisten kaupunki Kaupunginhallitus PL 52 02701 Kauniainen 20.1.2015 Suomen Raamattuopiston Säätiö Helsingintie 10 02700 Kauniainen K a u n i a i n e n Kv & Kh G r a n k u l l a S t f & S t s ånl p

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23 LEMÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA YSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMÄÄLÄN KESKUSTA SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1.1 Suunnittelualue 3. Kaava-alueen pysäköinnin mitoitus 3.1. Asemakaavaluonnoksissa käytetyt pysäköintinormit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN

EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN EKOLOGISEN ASUMISEN EDISTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELUN KEINOIN aluerakenne liikenneratkaisut rakennusten ekologia käytön ekologia AUTOTIHEYS (henkilöautoja / 1000 asukasta) 550 220 JÄTKÄSAARI ASUKKAITA >

Lisätiedot

SYMMETRINEN KAUPUNKI: JOENSUUN ASEMANSEUTU

SYMMETRINEN KAUPUNKI: JOENSUUN ASEMANSEUTU SYMMETRINEN KAUPUNKI: JOENSUUN ASEMANSEUTU LUONNOSVAIHE 8.9.2016, 18.00- RAVINTOLA KERUBI Ensimmäinen osa klo 18-19 - avaus / Juha-Pekka Vartiainen - luonnoksen esittely / Antti Rissanen - lyhyet kommentit

Lisätiedot

Yleissuunnitelma 1/1000. Kuopion Mölymäen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Big Band Theory 1 5

Yleissuunnitelma 1/1000. Kuopion Mölymäen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Big Band Theory 1 5 Yleissuunnitelma 1/1000 Big Band Theory 1 5 Big Band Theory Mölymäelle rakennetaan uusi yläkaupunki, joka liittyy katulinjojen välityksellä Kuopion ruutukaavakeskustaan. Uuden alueen ytimessä on kaksi

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (17) HEKA Kalasatama Junonkatu HEKA Kalasatama Junonkatu 9. Junonkatu 9

HANKESELOSTUS 1 (17) HEKA Kalasatama Junonkatu HEKA Kalasatama Junonkatu 9. Junonkatu 9 HANKESELOSTUS 1 (17) Junonkatu 9 HANKESELOSTUS 2 (17) Yleistä Sijainti 10589 / 4 Junonkatu 9, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 868m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä satama-aluetta.

Lisätiedot

B L O K A R K K IT EHDIT

B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I Peltosaaren toimistotalo toimii

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

PT-TALON JA YMPÄRISTÖN KAAVAMUUTOS LUONNOSVAIHE CARELICUMIN AUDITORIO

PT-TALON JA YMPÄRISTÖN KAAVAMUUTOS LUONNOSVAIHE CARELICUMIN AUDITORIO PT-TALON JA YMPÄRISTÖN KAAVAMUUTOS LUONNOSVAIHE 28.11.2016 18.00 - CARELICUMIN AUDITORIO KAAVAMUUTOS - TAVOITTEENA UUDIS- JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN - YLIOPISTOHAASTE: MERKITTÄVÄ OSA RAKENTAMISESTA OPISKELIJA-ASUMISEEN

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Maunulan keskusta K01. Ostari. Itäpuoli. Länsipuoli. Valintatalo. Metsäpurontie. Suunnittelualue

Maunulan keskusta K01. Ostari. Itäpuoli. Länsipuoli. Valintatalo. Metsäpurontie. Suunnittelualue K01 P P a a k k i i l l a a n n t t i i e e Ostari Länsipuoli Itäpuoli Valintatalo Metsäpurontie Suunnittelualue K02 Asukassuunnitelmia 2002 Paavo Kaipainen Matti Pöyry Aija Staffans Klaus Luohio Maunulan

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

www.sunnycarcenter.fi

www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi Sunny Car Center Oy Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna Tel +358 (0)10 322 3344 Fax +358 (0)10 322 3345 www.sunnycarcenter.fi Katariina Muukka Project Coordinator

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORT- TELISSA 328 /Kiinteistö Oy Minttulikööri ja Rovaniemen Pienteollisuustalo Oy 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Suunnittelun kohteena on

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

VUORES, KOUKKURANTA. Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012

VUORES, KOUKKURANTA. Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012 VUORES, KOUKKURANTA Tontinkäyttösuositus Julkisivuvärit ja lämmitysratkaisut 16.11.2012 liittyy rakentamistapaohjeeseen ro-8263 TONTINKÄYTTÖSUOSITUS Esimerkkinä korttelin 7685 tontit 1, 2, 3 ja 4. Päärakennusten

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Tekijänoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2013. Kalevankatu 31 00100 HELSINKI puh 09-6866 780

Tekijänoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2013. Kalevankatu 31 00100 HELSINKI puh 09-6866 780 Tekijänoikeus - Copyright @ ARKKTEHDT NRT OY 2013 KORTTELLUONNOKSA Tekijänoikeus - Copyright @ ARKKTEHDT NRT OY 2013 TARKASTELUALUE Uusi puisto Suojeluskuntamuseo ALAR AALLON KATU MATT SANNN KUJA Uusi

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh)

OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY. Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) OULUN KESKUSTAN KATUYMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA ESITTELY Elokuu 2003 ( muutokset 22.3.2004 rsh) YLEISSUUNNITTELMAN LAADINTA Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnittelu käynnistetty kesäkuulla 2002.

Lisätiedot

Derby Business Park. Tarvonsalmenkatu 15-17 02600 Espoo

Derby Business Park. Tarvonsalmenkatu 15-17 02600 Espoo Derby Business Park Tarvonsalmenkatu 15-17 02600 Espoo 2 Laadukas ja tehokas toimitilakohde merellisessä ympäristössä Turunväylän varrella Derby lyhyesti Espoon ja Helsingin rajalla Turunväylän varrella

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU " o h o i! " 1/5

KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU  o h o i!  1/5 o h o i! rakennukset ja kaupunkikuva ankaan tehdasalueen aloituskorttelit sijoittuvat alueen sydämen, vanhan tehdasrakennuksen ympärille. Tehtaan mittakaava ja materiaalimaailma toistuu asuinkortteleiden

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan TOWNHOUSE Kaupunkitalon suhde pihaan PIHARAKENNE Ulkotilat kuuluvat kiinteästi Townhouserakennukseen. Tyypillisimmissä ratkaisuissa yhden perheen asuntoon liittyy pieni takapiha. NÄKYMÄT Townhousen rakenteesta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KIRKKOLAHDEN ALUEEN SUUNNITTELUKILPAILU

SAVONLINNAN KIRKKOLAHDEN ALUEEN SUUNNITTELUKILPAILU I KIDE I I I I I I I I I Kirkkolahden ideasuunnitelma, Savonlinna Kirkkolahden ideasuunnitelmalla on kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on synnyttää suunnittelualueesta urbaani ja veden äärellä

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot