Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin , Lauri Paronen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin. 10.6.2014, Lauri Paronen"

Transkriptio

1 Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin, Lauri Paronen

2 Sisältö 1. Muutama sana Boost Brothers Oy:stä 2. Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa 3. Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin perustuen Ladec Oy:n teettämään selvitykseen 2

3 Haluamme olla maailman paras kiinteistö- ja rakennusalan investointitoiminnan asiantuntija ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani Liikkeenjohdon konsultointi Hankekehitys ja rakennuttaminen Intohimomme on Rakennetun Ympäristön ja sen tekemisen jalostaminen. 3

4 Sisältö 1. Muutama sana Boost Brothers Oy:stä 2. Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa 3. Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin perustuen Ladec Oy:n teettämään selvitykseen 4

5 Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa Kilpailukyvyn säilyttäminen on yrityksen elinehto markkinoilla Kilpailukykyä voidaan saavuttaa, esim. hinnalla, markkinoinnilla ja tietotaidolla Mitä käy, jos kilpailukyky menetetään? Kaikki sen tietää, mutta muutama luku ONKO SUOMALAISILLA taustaksi RAKENNUTTAJAORGANISAATIOILLA PETRATTAVAA EROTTAUTUMISESSA JA KILPAILUKYVYSSÄ? Fortune top 100 yritykset (1964 vs. 2014) Jäljellä mennyt konkurssiin 66 % ostettu tai tippunut listalta 5

6 Sisältö 1. Muutama sana Boost Brothers Oy:stä 2. Erottautumisen ja kilpailukyvyn merkitys liiketoiminnassa 3. Näkökulmia rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöihin perustuen Ladec Oy:n teettämään selvitykseen 6

7 Tarkoitus kertoa rakennuttamisen erottautumis- ja kilpailukykytekijöistä Ladec Oy:lle tehdyn selvityksen havaintojen pohjalta Lähtökohta: Suomeen on rakennettu suhteellisen vähän puukerrostalokohteita. Hankkeiden aikaansaaminen on todettu olevan haasteellista johtuen mm. johtuen mm. ennakkoasenteista, koetuista riskeistä puurakentamisessa ja rakennusurakoiden toteutusmuodoista. Tämän takia on päätettiin selvittää tarkemmin puurakentamisen edellytyksiä erityisesti asuntotuotannossa. Tavoite: Tavoitteena oli luoda puukerrostalojen rakennuttajaorganisaation liiketoimintamalli. Tätä tarkoitusta varten selvityksessä analysoidaan rakentamis- ja kiinteistöalan sekä puutuoteteollisuuden liiketoiminta-aluetta erityisesti taloudellisista ja juridisista lähtökohdista käsin. Ehdotetun liiketoimintamallin on tarkoitus herättää keskustelua alan toimijoiden keskuudessa ja rohkaista toimijoita aloittamaan yhteistyötunnustelut uuden rakennuttamisorganisaation perustamiseksi. Lopputulos: Rakentamis- ja kiinteistöalan näkökulmasta tehty selvitys puukerrostalojen rakennuttajaorganisaation perustamisesta, toimintamallista ja kilpailukykytekijöistä Euroopan suurin puukerrostalo valmistuu Vantaan Kivistön asuntomessuille kesällä (Kuva: Mika Ukkonen, Vuorelma Arkkitehdit Oy) Selvitys on rajattu seuraavalla tavalla: koskee asuntorakentamista ja erityisesti puukerrostalokohteita tarkastelee aihepiiriä sekä vapaarahoitteisen että sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta keskittyy puukerrostalorakennuttamisen liiketoiminnan näkökulmasta keskeisiin kokonaisuuksiin kartoittaa markkina-alueena Suomen kasvukeskuksista pääkaupunkiseutu sekä Turun, Tampereen, Lahden, Jyväskylän, Kuopion, Oulun ja Seinäjoen seudut käsittelee puukerrostalojen teknisiä ominaisuuksia ja suunnittelun vaatimuksia yleisellä tasolla 7

8 Highlights 1. Poliittinen suhtautuminen puukerrostalorakentamiseen on suotuisa ja esteitä puretaan kokoajan lisää 2. Puukerrostalorakentamiseen liittyvät ennakkokäsitykset ovat usein vääriä monet haasteista ja riskeistä on mahdollista välttää tai vähintään minimoida hyvällä suunnittelulla ja laadukkaalla rakentamisella 3. Hintataso ja ylläpitokustannukset eivät eroa merkittävästi normaalista tuotannosta 4. Markkinoinnissa on tähän mennessä osittain epäonnistuttu ja siihen pitää kiinnittää lisää huomiota erityisesti ympäristötekijät ja konseptoinnin mahdollisuudet ovat kilpailuetu 5. Liiketoiminnan näkökulmasta mielenkiintoisimmat kasvukeskukset ovat PKS, Oulu, Tampere, Seinäjoki, Kuopio, Turku, Jyväskylä ja Lahti 6. Mahdollisesti perustettavan rakennuttajaorganisaation keihäänkärjet on konseptoitu Viherpuu, Arkipuu ja Elämänpuu konseptien alle 7. Mahdollisesti perustettavan rakennuttajaorganisaation on mahdollista saavuttaa kannattava liiketoiminta 3 vuoden kuluessa 8. Keskeisimmät jatkotoimenpiteet mahdollisesti perustettavalle organisaatiolle ovat perustamiseen liittyvien juridisten kysymysten ja verotuksen erityispiirteiden tarkentaminen potentiaalisten omistajien kesken, konseptien kysynnän ja kustannusrakenteen testaaminen, pätevän henkilöstön palkkaaminen, ensimmäisen kohteen käynnistämisen valmistelut 8

9 Markkinakuva Puukerrostalorakentamisen tavoitteet ja nykytila Puukerrostalojen markkinaosuus tulisi saada nostettua 1%:sta (2010) 10%:iin vuonna EI TOTEUDU Tulevaisuudessa puukerrostalorakentamisen osuus tulisi saada ainakin 20%:iin uusien asuinkerrostalojen määrästä. (TEM 2012) MITÄ TEHTY JA MITÄ TEHDÄÄN? Puurakentamisen edistäminen on tärkeää kestävän kehityksen kannalta, rakentamisen elinkaaren aikaisten päästöjen ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi sekä metsäteollisuuden rakennemuutoksen ja laajemmin biotalouden edistämisen kannalta. Ympäristöministeriö on uudistanut rakentamismääräyskokoelman määräyksiä siten, että pääasialliset esteet puukerrostalorakentamisen yleistymiselle on poistettu. Kentällä puun käytön esteinä kuitenkin pidetään edelleen eräitä rakennusoikeuden laskentatapaan ja palomääräyksiin liittyviä seikkoja. Siirtyminen seudulliseen rakennusvalvontaan lisäisi valvonnan osaamista ja yhdenmukaistaisi päätöksentekoa. Asuntokauppalaki suojelee ostajaa omaperusteisessa asuntotuotannossa. Tähän liittyen urakoitsijoilla on tietoisuuden puute riskeistä, joka aiheuttaa sen, että kate ja riskit ovat epäsuhtaiset verrattuna, esim. betonirakentamiseen. ARA -tuotantoon toivotaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja (ARA 2014/1). Puukerrostaloja on viimevuosina toteutettu ARA -tuotannossa muutamia. Tässä voisi puukerrostalorakentamisella olla hyvä tilaisuus osoittaa hintakilpailukykynsä kasvattamalla tuotantovolyymiä. Kilpailuttamiseen liittyvää osaamista ja käytännön malleja on kehitettävä. Kilpailuttamisen käytäntöjä tulee kehittää esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen piirissä. 9

10 Markkinakuva - Rakennustuotannon kehitys ja puukerrostalorakentamisen määrät Karjalainen (2014) kertoo, että tähän mennessä yli kaksikerroksisia puisia asuinkerrostaloja on rakennettu Suomeen kaiken kaikkiaan 38 kpl, yhteensä 699 asuntoa. Vuonna 2014 rakentuu n. 700 puukerrostaloasuntoa. Uusia asuinpuukerrostalokohteita on vireillä yli asunnon verran eri puolille Suomea, mikä tarkoittaa, että puukerrostaloja valmistuu lähivuosina Suomeen reilusti yli 200 kpl. Haastattelujen perusteella asumisen ja asuntorakentamisen asiantuntijat uskovat, että puukerrostalorakentamisen määrä kasvaa selkeästi tulevaisuudessa. Nykyinen yleinen taloussuhdanne ja puukerrostalorakentamiseen soveltuvien tonttien rajallinen saatavuus kuitenkin hidastavat kehitystä, joten seuraavan viiden vuoden aikana ei uskota, että puukerrostalorakentaminen vielä ehtisi saavuttaa merkittävää markkina-asemaa asuntotuotannossa. Puuinfon 15 esimerkkikohdetta Kehitystä kohti alan käytäntöjen standardointia on saavutettu avoimen puuelementtirakentamisen teollisuusstandardi RunkoPES:n avulla. 10

11 Markkinakuva Puu- ja betonirakentamisen edut Keskeisiä talouteen ja kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä, joiden osalta puukerrostalorakentaminen eroaa betonirakentamisesta: Rakennesuunnittelun suurempi määrä (Ijäs 2013), kustannuksia lisäävät automaattinen sammutusjärjestelmä puurakenteiset välipohjat ja ulkoseinät ja kustannuksien näkökulmasta edullinen yläpohja ja helppo liitostekniikka (Tolppanen et al. 2013) Alhaisemmat siirto- ja perustamiskustannukset johtuen puun keveydestä. (Mahapatra et al. 2012) Rakentamisen nopeus johtuen esivalmistettujen rakennusosien ja elementtien laajasta hyväksikäytöstä (Tolppanen et al. 2013) Puukohteen pienempi vuokrattava tai myytävä pinta-ala johtuen rakennusoikeuden laskentatavasta ja määräyksistä. Tämä johtaa korkeampaan neliöhintaan. (Karjalainen 2002) Puukohteen paikkaus- ja tasoitustöiden sekä takuukorjausten vähyys (Tolppanen et al 2013) Keskeisiä kestävään kehitykseen ja ekologisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joiden osalta puukerrostalorakentaminen eroaa betonirakentamisesta (Tolppanen et al 2013): Puun käyttöä lisäämällä voidaan vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta Puun hintakehityksen rakennusmateriaalina uskotaan olevan suotuisa Puun hiilijalanjälki on alhaisempi Elinkaaren lopussa puutuotteen kierrättäminen ja energiaksi muuttaminen on helpompaa Sitra (2011) toteutti passiivitasoisen asuinkerrostalon ja vastaavan betonielementtitalon elinkaaren hiilijalanjälkeä koskevan vertailun. %. Rakennusvaiheessa syntyneen eron ansiosta puu- ja betonikerrostalon välinen päästöero on elinkaaren pituudesta ja rakennuksen energiatehokkuudesta riippuen 5 11 % puurakenteen eduksi. Ruuskan ja Häkkisen (2012) mukaan, jos uusista rakennuksista 22% olisi puisia, niin uudistuotannon kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät n. 13%. Erään haastatellun asiantuntijan mukaan kohteita pitäisi saada hyville sijainneille ja niille pitäisi pystyä rakentamaan oma brändi, joka nimenomaan korostaisi luontoa, luonnonmukaisuutta, ympäristöystävällisiä materiaaleja sekä asumisen laatua mm. turvallisuuden ja kehitettyjen äänieristysratkaisujen kautta. Eräs haastatelluista asiantuntijoista kokee, että puukerrostalorakentamiseen tarvitaan konseptointia, jossa prossessit sekä kustannus- ja laatutekijät ovat optimoitu. 11

12 Markkinakuva Uudistuotannon hinnat, vuokrat ja tuotot Tilastokeskuksen (2013) mukaan uusien osakeasuntojen keskineliöhinta oli koko maassa euroa, pääkaupunkiseudulla euroa ja muualla maassa euroa. ARA-rahoitteisen uudistuotannon hinnat (ARA 2014) Tuottoasteet kiinteistötyypeittäin vuonna 2013 (KTI 2014) 12

13 Potentiaalisin organisaatiomalli Ehdotetaan, että mahdollisimman laajan kaupallisen toiminnan mahdollistamiseksi liiketoimintasuunnitelma tullaan tekemään osakeyhtiöstä, joka toimii emoyhtiönä ja joka rakennuttaa omistus- ja vuokra-asuntoja. Emoyhtiön alle tulevat alkuvaiheessa erilliset osakeyhtiöt (tytäryhtiöt), joista toinen omistaa vapaarahoitteisen asuntokannan ja toinen hakeutuu yleishyödylliseksi yhtiöksi omistamaan rajoitusten alaisen asuntokannan Toiminnan rahoitus täytyy olla kunnossa ja rahoituksen suunnittelun on oltava pitkäjänteistä. Emoyhtiöllä täytyy olla alkuvaiheessa riittävästi omaa pääomaa, jotta vierasta pääomaa on edes mahdollista saada. Käytännössä mahdollisesti perustettavan uuden rakennuttajaorganisaation kannattaisi alkuvaiheessa todennäköisesti hyödyntää perinteisiä toteutusmuotoja, kuten jaettua urakkaa, sekä suunnittelun ja toteutuksen yhdistäviä toteutusmuotoja, kuten KVR-urakkaa. Haastatteluiden perusteella nykytilanteessa markkinoilla ei kuitenkaan ole juuri kilpailua ja hankkeet menevät eteenpäin neuvottelu-urakoina joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. EMOYHTIÖN JA KONSERNIRAKENTEEN LUOMINEN, ARVIOITU KESTO 7KK VAIHE Perustamissopimus 2. Yhtiöjärjestys 3. Kaupparekisterin liitelomake 1 4. Henkilötietolomake 5. Osakassopimus EMOYHTIÖN PERUSTAMISILMOITUS VAIHE Perustamisilmoitus Y1 TYTÄRYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN VAIHE 2 7. Yhtiö A, jonka alle ARAasuntokanta 8. Yhtiö B, jonka alle vapaarahoitteinen asuntokanta YLEISHYÖDYLLISEKSI HAKEUTUMINEN VAIHE 3 9. Yhtiöstä A yleishyödyllinen 13

14 Liiketoimintasuunnitelma Strategian kiteytys Perustehtävä Tarjoamme asuntomarkkinoille luonnonmukaisia ja elinkaareltaan kestäviä omistus- ja vuokra-asuntoja, joissa yhdistyy tunnelma, turvallisuus ja taloudellisuus Halinnoimme ja ylläpidämme pitkäaikaisesti omistamaamme vuokra-asuntokantaa suunnitelmallisesti Päämäärä Haluamme olla Suomen luotettavin asuntojen tarjoaja Keskeiset tavoitteet Yhtiön markkina-aseman kasvattaminen Puukerrostalorakentamisen edistäminen Arvot Vastuullisuus Ekologisuus Yhdessä tekeminen 14

15 Liiketoimintasuunnitelma - Kilpailuedut Laajin yhteistyöverkosto 1. Asiakkaiden kuuntelu 2. Puuteollisuuden innovaatiot 3. Rakennusliikkeiden kokemus 4. Muu kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö Vastuu ympäristöstä 1. Luonnonmukaiset materiaalit 2. Elinkaareltaan kestävät ratkaisut ja muuntojoustavat tilat 3. Suunnitelmallinen ylläpito Arvostetut asumisratkaisut 1. Viihtyisä tunnelma 2. Koettu turvallisuus 3. Taloudellisuus - arvoa rahalle Markkina-aseman vahvistaminen kannattavasti Puukerrostalorakentamisen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Osaava henkilöstö 1. Paras asiantuntemus 2. Motivoitunut henkilöstö 3. Paras palvelu Kirkas yrityskuva 1. Vahva brändi Rakentamisen nopeus 1. Teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen 2. Tilaelementtien käyttö 3. Työmaalogistiikan kehittäminen yhteistyöllä 4. Rakentamisen aikataulutus ja limittäminen 15

16 Liiketoimintasuunnitelma Lupaukset sidosryhmille Asiakkaat Tarjoamme ekologiset ja kohtuuhintaiset asumisratkaisut omistus- ja vuokra-asunnoiksi elämän muuttuviin tilanteisin Henkilöstö Kilpailemme Suomen parhaan työpaikan tittelistä (by Great Place to Work Institute) Tarjoamme mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti Omistajat Toimintamme kokonaistuotto on Suomen kiinteistö- ja rakennusalan verrokkiryhmän kärkitasoa Yhteiskunta Edistämme kestävää rakentamista ja työhyvinvointia Vastaamme kohtuuhintaisen asumisen kysyntään 16

17 Liiketoimintasuunnitelma Pääasialliset tuotteet Tarjoamme asuntomarkkinoille luonnonmukaisia ja elinkaareltaan kestäviä omistus- ja vuokra-asuntoja, joissa yhdistyy tunnelma, turvallisuus ja taloudellisuus. Asuntotuotannon alustavat vuokra- ja myyntitavoitteet on esitetty alla: Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Asuntotuotanto: 60 kpl/v Keskivuokra: 20 euroa/m2/kk Asunnon keskikoko: 75m2 Käyttöaste: 100% Potentiaalinen bruttovuokra asuntokannassa: Mistä asioista konsepteissa euroa/ 60 asuntoa Rajoitusten alaiset vuokra-asunnot muodostuvat? Asuntotuotanto: 60 kpl/v Keskivuokra, 13 euroa/m2/kk Asunnon Tunnelma keskikoko, 75m2 Käyttöaste: 100% Potentiaalinen Turvallisuus bruttovuokra asuntokannassa euroa/ Taloudellisuus 60 asuntoa Omistusasuntojen myynti Asuntotuotanto: 30 kpl/v Keskihinta, 4000 euroa/m2 Asunnon keskikoko, 75m2 Arvioidut myyntitulot: euroa / 30 asuntoa 17 "VIHERPUU" (vapaarahoitteinen vuokra-asunto) Tunnelma Ystävällinen asiakaspalvelu Hyvä sijainti Puupintojen lämminhenkisyys Ympäristöystävälliset ja korkealaatuiset materiaalit Mahdollisuus hankkia lisäpalveluita yhteistyökumppaneilta Turvallisuus Älykkäät järjestelmät Sprinklaus Esteetön rakennus Esteetön asunto Taloudellisuus Kilpailukykyinen vuokra Hyvä pohjaratkaisu Energiatehokkuus Mahdollisuuksien mukaan uusiutuvan energian hyödyntäminen "ARKIPUU" (rajoitusten alainen vuokra-asunto) Tunnelma Ystävällinen asiakaspalvelu Sijainti lähellä palveluita Puupintojen lämminhenkisyys Laadukkaat ja kustannustehokkaat materiaalit Turvallisuus Sprinklaus Esteetön rakennus Esteetön asunto Taloudellisuus ARA-vuokra Taloudellinen pohjaratkaisu "LAATUPUU" (omistusasunto) Tunnelma Ystävällinen asiakaspalvelu Keskeinen sijainti Puupintojen lämminhenkisyys Ympäristöystävälliset ja ensiluokkaiset materiaalit Mahdollisuus hankkia lisäpalveluita yhteistyökumppaneilta Turvallisuus Älykkäät järjestelmät Sprinklaus Esteetön rakennus Esteetön asunto Taloudellisuus Myyntihinta - arvoa rahalle Hyvä pohjaratkaisu Mahdollisuuksien mukaan tilojen muuntojoustavuus Omistustontti Taloyhtiön strategisen brändin luominen Energiatehokkuus Mahdollisuuksien mukaan uusiutuvan energian hyödyntäminen Mahdollisuuksien mukaan varaukset järjestelmien jälkiasennukselle ja lisärakentamiselle

18 Liiketoimintasuunnitelma - Tuotantosuunnitelma Jaettu urakka omalle tontille KVR-urakka rakennusliikkeen tontille Jaettu urakka omalle tontille, kumulatiivinen KVR-urakka rakennusliikkeen tontille, kumulatiivinen Käytännössä mallinnettu arvioitu tuotantovolyymi 18

19 Liiketoimintasuunnitelma - Markkinointisuunnitelma Q1 Verkkosivut vaihe 1, Sosiaalinen media vaihe 1, Q3 Sosiaalinen media vaihe 3, Q2 Verkkosivut vaihe 2, Sosiaalinen media vaihe 2, Sisältömarkkinointi vaihe 2, Q4 Sosiaalinen media vaihe 4, Sisältömarkkinointi vaihe 4, Kohteiden ennakkomarkkinointi vaihe 1, Käytännössä mallinnettu markkinointibudjetti ja toimenpiteet 19

20 Liiketoimintasuunnitelma - Taloussuunnitelma Käytännössä tehty alustava tulosennuste ja kuvaus pääomarakenteesta keskeistä minimoida kiinteät kustannukset ja optimoida pääomarakenne 20

21 Ennen riskianalyysin esittämistä muutama sana rakentamisen riitatapauksista Ryynänen (2013) mukaan yleisten tuomioistuinten ammattitaitoa ratkaista urakkariitoja on toisinaan kritisoitu rakennusalan toimijoiden taholta. Yleisen tuomioistuimen oikeustapauksia on kuitenkin tieteellisesti hyödyllisempää analysoida kuin välimiesoikeuden. Hovioikeudet antoivat ajanjakson puitteissa 234 urakkariidaksi tilastoitua ratkaisua sellaisissa urakkariidoissa, joiden osapuolina ei ollut kuluttajia. Taulukossa 17 on kuvattu ratkaisujen keskeiset oikeuskysymykset, joita oli yhteensä 420. Näistä asioista rakennusalalla riidellään oikeudessa 21

22 Liiketoimintasuunnitelma Riskianalyysi ulkoisista ja sisäisistä riskeistä Riskit on jaoteltu taloudellisiin riskeihin, poliittisiin ja hallinnollisiin riskeihin, sosiaalisiin riskeihin ja toteutusriskeihin. Taulukoissa esitetään riskeille riskiluokat (1=pienin, 3=suurin), jotka kuvaavat riskin toteutumisen taloudellista merkitystä yrityksen liiketoimintaan. Taulukossa esitetään riskeille myös todennäköisyydet: epätodennäköinen, mahdollinen ja todennäköinen. Jos riskienhallintatoimenpiteissä epäonnistutaan, niin yrityksen toiminta ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa tai aiheuttaa vähintäänkin merkittäviä ongelmia yrityksen liiketoiminnan ylösajossa. 22

23 Puukerrostalorakentamisen erityispiirteet Taloudellinen toiminta ja rahoitus Puukerrostalorakentamisen taloudellisen toiminnan ja rahoituksen ehdot ja edellytykset ovat samankaltaiset kuin normaalissakin tuotannossa Tarveselvitys, hankesuunnittelut, tuotanto Puukerrostalorakentamisessa tarvitaan hyviä tontteja (mieluiten ei merenrannallta).tonttien on mahdollistettava myös tietty runkosyvyys. Tontin varauksen yhteydessä toistaiseksi helpompaa voittaa laatu- kuin hintakilpailuja Kohteiden suunnittelu vie selvästi tavanomaista rakentamista enemmän aikaa ja vaatii korkean ammattitaidon omaavia rakennesuunnittelijoita, jotka kiinnitetään hankkeisiin jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Toisaalta rakentaminen työmaalla on jopa puolet nopeampaa esivalmistuksella ja rakentamisen limittämisellä, kohteista saadaan hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä. Kohteista saadaan energiatehokkaita ja erittäin ympäristöystävällisiä, minkä osoittaa puukerrostalohankkeiden saamat palkinnot. Työvoima Osaavien rakennesuunnittelijoiden määrä on keskeinen ongelma Harvoilta tilaajaorganisaatioilta löytyy puurakentamisen tuntevaa projektinjohto-osaamista. Riskit Laatuvirheet voidaan välttää hyvällä suunnittelulla Vuotovahinkojen laajuus on minimoitavissa lokeroimalla asunnot Markkinoilta löytyy ja markkinat osaavat käyttää ratkaisuja, jotka ovat palokestäviä ja yhdistettynä sprinklaus-järjestelmiin kokonaisuutena jopa turvallisempia kuin tavalliset rakennukset Rakenteista saadaan myös hyvin äänieristäviä tai jopa parempia kuin perusrakentamisessa Käyttö- ja ylläpito Kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokulut eivät merkittävästi eroa peruskohteista, vaan ovat samalla tasolla, vaikka tiettyjä ylläpitoon liittyviä erityispiirteitä puukerrostalokohteissa onkin. 23

24 Kiitos mielenkiinnosta esitystä kohtaan LISÄTIEDOT Toteuttaja Projektipäällikkö Lauri Paronen Tilaaja Projektipäällikkö Mika Vanhanen Selvitys löytyy osoitteesta: Projekti: Rakennuttajaorganisaatio selvitys / Viherpuu Arkipuu - Laatupuu 24

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT Puupäivä..6 Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja, Puuinfo SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT..6..6 Mikko Viljakainen Mikko Viljakainen..6 Mikko Viljakainen Suuri puukerrostalokysely Suomessa on mahdollisuus

Lisätiedot

Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto

Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto 12.10.2016 12.10.2016 Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan 2 A-Kruunun tausta, tehtävä ja tavoitteet

Lisätiedot

Case Kivistö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä. Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT. Puupäivä 26.11.2015

Case Kivistö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä. Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT. Puupäivä 26.11.2015 Case Kivistö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT Puupäivä 26.11.2015 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Kivistö

Lisätiedot

ASUNTORAKENTAMISEEN UUSIA TUULIA

ASUNTORAKENTAMISEEN UUSIA TUULIA Helsingin Seudun luottamushenkilöiden seminaari Hämeenlinnan Aulangolla 5.-6.9.2013 ASUNTORAKENTAMISEEN UUSIA TUULIA kehittämiseen ja Kruunuasunnot Oy:n/A-Kruunu Oy:n tulevaan toimintaan liittyviä ajatelmia

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä?

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä? Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä? Neljä numeroa Puutuoteteollisuudesta Tuotannon bruttoarvo 7 Mrd Työllisyys 30 000 Viennin arvo 2,5 Mrd Puun käyttö 26 Mm 3 Kolme yhtälöä

Lisätiedot

Puurakentamisen kilpailukyvyn haasteet

Puurakentamisen kilpailukyvyn haasteet Puurakentamisen kilpailukyvyn haasteet Maria Riala maria.riala@metla.fi Sisältö Tutkimuksen tausta Menetelmät ja aineistot Rakennusteollisuuden muutokset Puukerrostalorakentamisen kustannustehokkuus Puukerrostalorakentamisen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Palataan metsään Suomessa ennen: koskivoimaa, työvoimaa ja puuta Teknologia, osaaminen, osaajat ja pääomat tuotiin Nyt: kaikki ovat

Lisätiedot

Mistä asunnot maahanmuuttajille?

Mistä asunnot maahanmuuttajille? Mistä asunnot maahanmuuttajille? 19.11.2015 HELENA SÄTERI Ylijohtaja Ympäristöministeriö Turvapaikanhakijat Euroopan maissa 2003 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Itävalta

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe

Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Puupäivä Wanhassa Satamassa 27.11.2011 Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli 28.11.2013 Wanha Satama Metsäalan strateginen ohjelma 2011-2015 Terävöitetään ja tehostetaan tutkimus- ja hanketoimintaa yhteistyötä ja viestintää parantamalla. ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen painopistealueen

Lisätiedot

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen painopistealueen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe. Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe. Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Puupäivä Wanhassa Satamassa 27.11.2011 Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Kysely olemassa olevista puukerrostaloista

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Lakea. Asumisen ammattilainen. Rakennuttaminen. Isännöinti. Vuokraus

Lakea. Asumisen ammattilainen. Rakennuttaminen. Isännöinti. Vuokraus Lakea Asumisen ammattilainen Rakennuttaminen Isännöinti Vuokraus Toimipisteet: Seinäjoki Vaasa Kokkola Jyväskylä Omistajat: 15 kuntaa kolmesta maakunnasta Seinäjoki, Vaasa, Lapua, Kokkola, Alavus, Ilmajoki,

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Kuusikymmentä vuotta tulevaisuuden rakentajana

Kuusikymmentä vuotta tulevaisuuden rakentajana Kuusikymmentä vuotta tulevaisuuden rakentajana Kokemuksia puukerrostalorakentamisesta Mika Airaksela 23.3.2016 www.rklreponen.com www.merainfo.fi Reposen Historia Rakennusliike Reposen perusti Rakennusneuvos

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy Metsäliiton Puutuoteteollisuus kuuluu Metsäliitto-konserniin Metsäliitto on 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Sami Pakarinen Lokakuu (7)

Sami Pakarinen Lokakuu (7) Sami Pakarinen Lokakuu 2017 1 (7) 2 (7) Lokakuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa uusi ennätys, etenkin pääkaupunkiseutu kärsii tonttipulasta RT:n asuntotuotantokysely

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011

ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011 ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011 14.12.2010 Johtaja Jarmo Lindén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Jarmo Linden 14.12.2010 Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Asuntopoliittiset toimet hallitusohjelmassa

Asuntopoliittiset toimet hallitusohjelmassa Asuntopoliittiset toimet hallitusohjelmassa Seudullisen asuntopolitiikan mahdollisuudet MAL-verkoston seminaari 21.10.2015 Matti Vatilo Hallitusohjelma Hallitus toimeenpanee laajan ohjelman asuntorakentamisen

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

121,6 III! PUUKAUPUNKI VII! IV VII! KESKUSTA. u VI VI. n. +123,7. Vuoreksen puistokatu I-II 40% n. +126,0 I-II 40% VII! 7 000 500 kl 1 III!-IV!

121,6 III! PUUKAUPUNKI VII! IV VII! KESKUSTA. u VI VI. n. +123,7. Vuoreksen puistokatu I-II 40% n. +126,0 I-II 40% VII! 7 000 500 kl 1 III!-IV! 135 132,9 124,3 126 7 133,5 121 3 138 3 0 120 8 122,3 126 2 5 7 121,6 131,3 129 121,2 121,4 122 6 6 137 3 138 4 129,4 122,7 129 5 138 7 129 2! PUUKAUPUNK 122 8 122,3 120 9 - V 126 3 V! 126 4 V V! V 135

Lisätiedot

Kotikaupunkina Helsinki 2016

Kotikaupunkina Helsinki 2016 Kotikaupunkina Helsinki 2016 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma) Kvsto 22.6.2016 Kaupunginkanslia 20.10.2016 Ohjelman sisältö Ohjelmassa linjataan kaupungin asunto- ja

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti

Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro: Valtion riski vs. asukkaan koti Vuokralaiset VKL ry:n Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.-24.9.2017, m/s Mariella Jouni Parkkonen Toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

Lisätiedot

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on: Globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee tasapainoisia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Miten rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi. Kimmo Tiilikainen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri

Miten rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi. Kimmo Tiilikainen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Miten rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi Kimmo Tiilikainen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Pariisin ilmastosopimus Päästöjen ja nielujen tulee olla tasapainossa vuoteen 2050 mennessä

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyt 2000 ja 2017

Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyt 2000 ja 2017 PUUPÄIVÄ To 30.11.2017 klo 9.40 10.00 YM-seminaari; Puurakentamisen toimenpideohjelma Sali C, Wanha Satama, Helsinki Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyt 2000 ja 2017 Markku Karjalainen Associate

Lisätiedot

LISÄRAKENTAMISESSA ONNISTUMINEN Tuomas Johansson

LISÄRAKENTAMISESSA ONNISTUMINEN Tuomas Johansson LISÄRAKENTAMISESSA ONNISTUMINEN 24.1.2018 Tuomas Johansson ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Taloudellisen kauhun tasapaino 2. Lisärakentamisen yhteistyömalli 63 1. Taloudellisen kauhun tasapaino MIKÄ VAIKUTTAA KANNATTAVUUTEEN?

Lisätiedot

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Yhteenveto Novatorin ehdotuksista Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävistään Hallituksen uusien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 1 MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET Eheyttämisen edellytykset (EHED) Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola sari.hirvonen-kantola@oulu.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4730/02.07.00/2012 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Teolliset puurakenteiset tilaelementit - ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin

Teolliset puurakenteiset tilaelementit - ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin Teolliset puurakenteiset tilaelementit - ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin Keijo Ullakko toimitusjohtaja Sisältö: Lakea Oy Esimerkkikohde PUUKUOKKA Keijo Ullakko 15.03.2012 Lakea Oy 1975 perustettu

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Sixten Sunabacka, strateginen johtaja Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen

Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen TEKIJÄT: Janne Tolppanen, arkkitehti Markku Karjalainen,

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. 10.6.2015 SATO StudioKoti

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. 10.6.2015 SATO StudioKoti SATO StudioKoti 1 Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti SATO StudioKoti pähkinänkuoressa 2 500 /kk Räätälöidyt sisustusratkaisut Hyvin varustellut yhteiset tilat Ison asunnon toiminnallisuus Mistä ajatus

Lisätiedot

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA TAVOITE YHTEISTYÖTÄ KESTÄVÄN RAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI MAAKUNNASSA ESISELVITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN YHTEISTYÖMUOTOA LAPIN RAKENNUSSEKTORIN KEHITTÄMISEKSI KESTÄVÄN RAKENTAMISEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI TUNNISTETAAN

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 900/10.00.02/2014 46 5.5.2014 63 Tonttivarauksen jatkaminen Kauklahdesta Fira Oy:lle senioriasuntojen suunnittelua varten, kortteli 44011 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura

Lisätiedot

Nouseeko puurakentaminen?

Nouseeko puurakentaminen? Nouseeko puurakentaminen? Nikolai Sutyagin House, Arkangeli Henrik Heräjärvi Metsässä puhaltavat uudet tuulet -juhlaseminaari Mikkeli 11.9.2012 Historia Suomi asui ja asioi puutaloissa pitkälle 1900-luvulle

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimuksen agenda - Edellinen tutkimusagenda on tehty 2008 - Hyvä, mutta edellyttää päivitystä

Lisätiedot

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI SVP Mika Kallio, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Finnforest 1 September 2011 M. Kallio Puukerrostalot osa puurakentamista Puukerrostalot (vain) osa puurakentamisen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Kunnallisen varikon kytkeminen bussiliikenteen liikennöintisopimukseen 22.9.2017 2 Esittäjän nimi Varikkohankkeen taustat Vantaalla nykyinen Hakunilan varikkotontti muuttuu lähivuosina

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti SATO StudioKoti Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti SATO StudioKoti pähkinänkuoressa ison asunnon toiminnallisuus hyvin varustellut yhteiset tilat 500 /kk räätälöidyt sisustusratkaisut SATO StudioKoti

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Valtion riski vs. asukkaan koti

Valtion riski vs. asukkaan koti Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.9.2017 Aija Tasa Johtaja, Asunnot toimiala RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10. Puutuoteteollisuuden tulevaisuus Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.2011 Puun laatu vaihtelee maantieteellisesti Arktinen Pohjoismainen Etelä-Ruotsalainen

Lisätiedot

Taloyhtiötapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi

Taloyhtiötapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi Taloyhtiötapahtuma 26.4.2017 Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö. Edistämme vuokranantajien asiaa ja tarjoamme

Lisätiedot

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen painopistealueen

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot