Lisäksi opiskelija voi tulevaisuudessa rakenteen kautta tehdä hakemuksia eli toiminnot, jotka otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäksi opiskelija voi tulevaisuudessa rakenteen kautta tehdä hakemuksia eli toiminnot, jotka otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana:"

Transkriptio

1 Opintojen rakenne Opintojen rakenne opintojen suunnittelun työkaluna Opintojen suunnittelun idea Sisussa Opintosuunnitelman luominen Ops-kauden valinta Opintosuunnitelmien hallinta Opintosuunnitelman poistaminen Opintojen tiedot Opintojakson esite Suoritustavat Korvaavuudet Valinta-avustin Pakolliset opinnot Vaihtoehtoiset opintojaksot Valinnaisten opintojen lisääminen suunnitelmaan Epäsuorat valinnat Opintojen poistaminen suunnitelmasta Versioiden hallinta: Milloin kannattaa tehdä uusi suunnitelma? Opintojen ja valintojen tilat suunnitelmassa Opintoluonnos suunnitelmassa Opintojen ohjaus Opintosuunnitelman kommentointi Opintojen rakenne opintojen suunnittelun työkaluna Opintojen rakenteen idea Sisussa on, että kun opiskelija noudattaa tutkinnolle määriteltyä rakennetta, ei hänen tarvitse erikseen hyväksyttää opintosuunnitelmaa. Ohjausta rakenteeseen opiskelija voi saada opintosuunnitelman kommentointitoiminnolla. Opintoluonnoksella opiskelija voi suunnitella sellaisia opintoja, joita ei löydy Sisusta. Toiminnot, jotka tulevat käyttöön lukuvuoden aikana Jos opiskelijalla on normaalista poikkeava tilanne, esimerkiksi muualla suoritettuja opintoja, joita ei voi käyttää suoraan opintojakson korvaavuuksina, voi hän ehdottaa niitä opintojen rakenteessa johonkin kokonaisuuteen ns. vapaan muokkauksen tilassa ja hakea hyväksyntää tällaiselle poikkeavalle rakenteelle. Toiminto on tulossa Sisuun käyttöön lukuvuoden aikana. Lisäksi opiskelija voi tulevaisuudessa rakenteen kautta tehdä hakemuksia eli toiminnot, jotka otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana: opiskelija voi hakea hyväksilukuja rakenteen kautta (opintojakson korvaaminen, sisällyttäminen) - ei vielä käytössä - opiskelija voi hakea opintokokonaisuuksien koostamista - ei vielä käytössä - opiskelija voi hakea valmistumista - ei vielä käytössä - opiskelija voi hakea lisäaikaa - ei vielä käytössä - Opintojen suunnittelun idea Sisussa Tässä kuvataan lyhyesti se, miten Sisussa opintojen suunnittelusta on tarkoitus edetä ajoituksen kautta relevantin opetuksen ilmoittautumiseen Ensin opiskelijan täytyy suunnitella, mitä hän aikoo opiskella, sen jälkeen ajoitetaan opinnot ja tämän jälkeen hän voi luoda lukujärjestyksensä Sisun opintokalenterissa ja ilmoittautua siihen opetukseen, joka on hänellä on aikataulutettuna esim. seuraavassa periodissa. Kun tutkinto-opiskelija opintojensa alussa ensimmäisen kerran kirjautuu Sisuun, ohjaa Sisu hänet tekemään opintosuunnitelman. Opintojen suunnittelu auttaa opiskelijaa suorittamaan tutkinnon tavoiteajassa, kun hän tietää, mitä hänen pitää opiskella ja missä järjestyksessä. Opintojen rakenteessa hän myös näkee, mitkä ovat ne paikat, joihin hän saa tehdä valintoja vapaammin.

2 Opiskelija siirtyy opintojen rakenteeseen, jossa hän luo uuden (ensimmäisen) suunnitelman. Sisu tarjoaa opiskelijalle hänen opiskeluoikeutensa mukaista suunnitelmaa. Opintojen rakenteesessa näkyvät suoraan kaikki opintokokonaisuudet ja opintojaksot, jotka opiskelijan on pakko suorittaa. Muut valinnat opiskelija tekee valinta-avustimessa. Valinta-avustimessa opiskelija näkee vaihtoehtoiset opinnot (esim. vaihtoehtoiset suuntautumiskokonaisuudet, pakollisten viestintäopintojen vaihtoehtoiset opintojaksot jne.) ja tekee valinnat kokonaisuuksien sääntöjen mukaan. Kun opiskelija aloittaa opinnot, hän todennäköisesti ei vielä voi suunnitella opintojen rakenteeseen kaikkia tutkinnon opintoja. Suunnitellessaan opintoja ja tehdessään valintoja opiskelija voi avata opintojakso- tai opintokokonaisuusesitteen ja tutustua sisältöön ja osaamistavoitteisiin tarkemmin. Opintojaksoesitteessä opiskelija valitsee, millä suoritustavalla aikoo opintojakson suorittaa, esim. osallistuuko mieluummin opetukseen vai tekeekö (kirja)tentin. Opintojaksoesitteen suoritustapamatriisi, jossa opiskelija on valinnut suoritustavan 1. Kun opiskelija on tehnyt riittävästi valintoja opintojen rakenteeseen, siirtyy hän ajoitukseen. Ajoituksessa opiskelijan on suositeltavaa ottaa käyttöön tutkinto-ohjelmalle luotu malliajoitus. Malliajoitus ajoittaa suunnitelmassa olevat opintojaksot siihen järjestykseen kuin ne olisi tarkoitus tehdä; malliajoitettuja opintojaksoja voi myös siirtää käsin tarvittaessa. Ajoituksessa opiskelija pystyy tarkastelemaan ja hallitsemaan kuormitusta (tavoite: 30 op/lukukausi). Jos opiskelijalla on suunnitelmassa malliajoituksen ulkopuolisia opintojaksoja (esim. valinnaiset opinnot, toisen koulutusohjelman opintoja ), täytyy hänen ajoittaa ne käsin. Kun ajoitus on valmis, opiskelija siirtyy opintokalenteriin. Opintokalenterissa opiskelija näkee välilehdellä Opetus valitsematta saman ajoituksen, minkä hän teki ajoitukseen. Näin opiskelija näkee heti, että esim. kevätlukukauden ensimmäiseen periodiin hän on ajoittanut kolme opintojaksoa.

3 Opiskelija klikkaa lisää, joka avaa opintojaksoesitteen suoritustapamatriisi (ks. kuva ylempänä), jossa hän valitsee tarvittaessa suoritustavan ja lisää suoritustapaan kuuluvan opetuksen kalenteriin. Suoritustavan ja opetuksen valitsemisen voi tehdä myös opintojen rakenteessa tai ajoituksessa. Opintokalenterin opetus valitsematta -listan tai ajoituksen kautta on kuitenkin helpoin valita kalenteriin juuri se opetus, joka on tarkoitus käydä seuraavassa periodissa. Seuraavaksi opiskelija siirtyy opintokalenterissa välilehdelle ilmoittautuminen ja opetus. Opetuksen lisääminen opintokalenteriin ei tarkoita samaa kuin opetukseen ilmoittautuminen. ilmoittautuminen tehdään vielä toistaiseksi WebOodissa. Kalenterissa on linkki, Ilmoittautuminen WebOodissa. Se ohjaa suoraan opetuksen ilmoittautumissivulle WebOodiin. Ennen ilmoittautumista opiskelijan täytyy kirjautua WebOodin palveluun yliopiston käyttäjätunnuksella. Kirjautumisnappi on viimeisenä, aivan sivun alalaidassa.

4 Oletuksena kaikki ilmoittautuminen ja opetus -välilehdellä näkyvät opetukset näytetään myös kalenterissa. Näin opiskelija näkee, onko opetuksessa päällekkäisyyttä ennen kuin ilmoittautuu. Jos opetuksessa on useita opetusryhmiä, joista opiskelija valitsee, voi hän sovittaa niitä opetuskalenteriin. O ma merkintä -toiminnolla opiskelija voi lisätä myös muut tärkeät menonsa opintokalenteriin. Kun opiskelija on tyytyväinen lukujärjestykseensä, hän ilmoittautuu opetukseen.

5 Opintosuunnitelman luominen Opintosuunnitelma tehdään opintojen rakenteessa. Opintojen rakenteessa opiskelija näkee, mitkä opinnot ovat pakollisia, vaihtoehtoisia tai valinnaisia. Rakenteessa voi valita opintojaksojen suoritustapoja ja lisätä opetuksen toteutuksia kalenteriin. Opintosuunnitelman muutokset tallentuvat automaattisesti ilman erillistä tallennusta. Opiskelija kirjautuu Sisu-järjestelmään ja siirtyy välilehdelle opintojen rakenne ja alkaa luoda uutta opintosuunnitelmaa painamalla uusi opintosuunnitelma. Jos opiskelijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus, näkyy ne omien koulutusten alla. Ops-kauden valinta Opiskelija luo (ensimmäisen) opintosuunnitelman opiskeluoikeutensa alkamispäivän mukaiseen koulutukseen. Myöhemmin hän voi päivittää opintosuunnitelmansa version uudempaan, mutta opiskeluoikeutta aikaisempaa ops-kautta ei voi valita. Kun opiskelija etenee opinnoissaan (ja ajassa), hän voi tilanteen mukaan joko luoda koko suunnitelman uudemman ops-kauden mukaan tai vain päivittää rakenteen niitä osia, joista hänellä ei ole suorituksia.

6 Opintosuunnitelmien hallinta Jos suunnitelmia on vain yksi, suunnitelma on automaattisesti ensisijainen. Jos suunnitelmia on useampi, voidaan määritellä, mikä suunnitelmista on ensisijainen. Tämä tapahtuu oikeasta reunasta kolmen pisteen takaa. Samasta paikasta voi myös muuttaa suunnitelman nimeä, tulostaa tai poistaa sen, kopioida suunnitelma uudeksi, tarkastella opiskeluoikeutta ( Näytä koulutuspolut), vaihtaa kouluttaumismahdollisuutta (ei ensisijaiselle, johon opiskeluoikeus) sekä hakea osaamisen sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta. Tarkasteltavaa opintosuunnitelmaa voi vaihtaa sen nimen kohdalta, jos niitä on useampi. Opintosuunnitelmaa luotaessa sille valitaan tarvittaessa opetussuunnitelmakausi ja annetaan nimi. Opetussuunnitelmakauden voi valita opiskeluoikeuden alkamisvuodesta alkaen. Opetussuunnitelmakauden valinta vaikuttaa siihen, että minkä lukuvuoden opintoja suunnitelmassa ensisijaisesti näytetään. Jos esimerkiksi opintojen aloittamisesta on kulunut useampi vuosi, voi olla järkevää tehdä suunnitelma kuluvan lukukauden opetussuunnitelmakaudelle. Eri lukuvuosina tai opetussuunnitelmakausilla saattaa olla eri versioita opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista. Yksittäisten opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien versioita on myös suunnitelmassa mahdollista muuttaa opintojakson esitteen kautta eli aina ei ole välttämätöntä tehdä täysin uutta suunnitelmaa. Tapauskohtaisesti kannattaa miettiä, milloin on syytä vaihtaa tutkinto-ohjelman versiota (esim. kun opiskelija siirtyy maisterivaiheen opintoihin tehtyään kolme vuotta kandin opintoja ja maisteritutkinnon opintoja ei ole suoritettu lainkaan tai hyvin vähän), opintokokonaisuuden versiota (esim. kun opintokokonaisuuden sisältö on muuttunut uudessa opetussuunnitelmassa paljon ja suorituksia siitä on vähän) tai yksittäisen opintojakson versiota (kun opintokokonaisuussuorituksesta puuttuu enää vähän opintojaksoja). Opintosuunnitelman poistaminen Opintosuunnitelman voi poistaa klikkaamalla kolmen pisteen takaa ja valitsemalla Poista. Jos suunnitelma on ainoa suunnitelma siihen koulutukseen, johon opiskelijalla on opiskeluoikeus, niin suunnitelmaa ei voi poistaa. Tällaisessa tapauksessa kannattaa luoda samaan koulutukseen uusi suunnitelma, jonka asettaa ensisijaiseksi. Tämän jälkeen toisen suunnitelman poistaminen onnistuu. Opintojen tiedot Opintojaksojen, opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien (näitä kutsutaan yhteisnimityksellä opinto tässä ohjeessa) tietoja pääsee tarkastelemaan niiden esitteestä, jonka saa auki klikkaamalla opinnon linkkiä (sinisellä) Jos opinnolla on useampia voimassa olevia versioita eri opetussuunnitelmakausilla, niin näiden versioiden tietoja voi tarkastella esitteessä vaihtamalla versiota nimen alta. Toisen version voi vaihtaa suunnitelmaan myös valitsemalla yläpalkissa Ota käyttöön tämä versio. Opiskelija ei kuitenkaan voi valita opiskeluoikeuttaan vanhempaa versiota. Jos opinnosta ei ole suoritusta (tai osasuorituksia), kannattaa versio päivittää kuluvalle kaudelle.

7 Opintojakson esite Opintojakson esitteessä on kolme välilehteä. Esitteessä näytetään opintojaksolle annetut perus- ja kuvaustiedot. Suoritustavat Suoritustavoissa esitetään suoritustapamatriisi, josta opiskelija valitsee, millä tavalla haluaa opintojakson osaamisen suorittaa ( Valitse tämä tapa kun tapa on aktivoitu eli on sinisellä). Suoritustapaan suoritetaan valitun sarakkeen ruksitut osat (kuvassa osallistuminen opetukseen). Kun tapa on valittu, näytetään tavan kohdalla Valittu. Valintaa voi muuttaa. Jos opiskelija on jo ajoittanut opintoja ja valitulla suoritustavalla on tähän ajoitukseen sopivaa opetusta, näytetään opetuksessa tähti.

8 Jos suoritustavan osaan liittyy opetusta, voi valitun suoritustavan osan riviltä siirtää opetuksen kalenteriin ( Valitse). HUOM. Opetuksen valitseminen ei riitä ilmoittautumiseksi, vaan se tehdään opintokalenterissa. Jos joku suoritustavan osa on suoritettu, näytetään sen kohdalla väkänen ja suorituksen symboli lehvä ja arvosana. Kunkin suoritustavan osan kuvaustiedot näytetään Suoritettavissa osissa. Jos suoritustavan osa on käytössä myös jossakin toisessa opintojaksossa, on nämä opintojaksot lueteltu kohdassa Vaihtoehtoisia opintojaksoja. Opiskelija voi käyttää opetuksen eli osasuorituksen vain yhteen opintojaksoon eli samaa osaamista ei voi käyttää kahden opintojakson osasuorituksena. Opetuksen tiedot saa auki haitariin suoritustavan osan alta.

9 Opetusryhmissä näytetään opetusryhmät aikataulu- ja tilatietoineen. Kun opetus on päättynyt, ei sen tietoja enää näytetä opintojaksoesitteessä. Korvaavuudet Korvaavuuksissa opiskelija näkee, onko opintojaksolla vastaavia opintojaksoja eli opintojaksoja, joiden osaaminen on sama ja ne voidaan suorittaa kyseessä olevan opintojakson sijaan ilman erillistä hyväksilukuprosessia. Hyväksilukutoiminto otetaan käyttöön vuonna Korvaavuuksissa opiskelija voi tehdä hyväksilukuhakemuksen, Kuvan tilanteessa opiskelijalla on jo suoritettuna ja suunnitelmassa vastaavaksi merkitty opintojakso, jota ei siten voi valita.

10 Jos opiskelija on valinnut esitteessä vastaavuuden, se näkyy rakenteessa korvatun opintojakson päällä. Vastaavuuden tunnistaa sen edellä olevasta nuolikuviosta, josta myös pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan valintaa. Valinta-avustin Valinta-avustin ohjaa opintojen rakenteen valintoja ja sisältöä. Valinta-avustin aukeaa oikeaan laitaan klikkaamalla ko. kokonaisuuden riviä.

11 Esimerkkejä valinta-avustimen toiminnasta: kun viidestä opintojaksosta tulee valita kaksi, ja on valittu vasta yksi, kertoo avustin, että Valitse vielä 1 kpl. kun kokonaisuuteen tulee valita vähintään 25 op, ja on valittu 7 op, niin avustin pyytää valitsemaan vielä 18 op. Kun valinnat on tehty, ohjeteksti poistuu ja kokonaisuuden otsikkoon (sinisellä pohjalla) tulee teksti Valinnat tehty. Jos valinnat ovat kesken, lukee palkissa Valintoja puuttuu. Jos on tehty virheellisiä valintoja (esim. valittu enemmän opintopisteitä kuin pitäisi), niin palkissa sanotaan, että Sääntöjen vastaisia valintoja. Jos sama opinto on jo valittuna muualle suunnitelmaan, palkissa lukee epäsuoria valintoja. Jos tehdään sääntöjen vastaisia valintoja, niin järjestelmä pyytää korjaamaan ne: Kuva opintosuunnitelmasta ja valinta-avustimesta. Otsikon alla olevan sisällön saa auki klikkaamalla nuolinäppäintä. Rakenteen perusnäkymässä näytetään rakenne, jossa on automaattisesti valittuna kaikki pakolliset opinnot, joita ei voi suunnitelmasta poistaa. Klikkaamalla otsikkotasoja saa auki valinta-avustimen, jossa rakenteen eri tasoille voidaan valita puuttuvat opinnot. Valinta-avustin ohjaa valintoja. Pakolliset opinnot

12 Kun opiskelija luo opintosuuunnitelman, tulevat rakenteeseen automaattisesti ne opintokokonaisuudet ja opintojaksot, jotka ovat pakollisia. Vaihtoehtoiset opintojaksot Jos tutkintorakenteeseen on määritelty vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja, tekee opiskelija valinnat valinta-avustimessa. Vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi opintosuunnan/pääaineen syventävien teemaopinnot (esim. historian opiskelija valitsee joko poliittisen historian tai aatehistorian syventävän opintokokonaisuuden) tai kandiopiskelijalle toisen kotimaisen kielen valinta. Kun opiskelija on tehnyt avustimessa riittävät valinnat, on kokonaisuus tilassa valinnat tehty. Jos opiskelija valitsee sääntöjen vastaisesti (esim. pitää valita 25 op, mutta opiskelija valitsee 30 op), menee kokonaisuus säänönvastaiseksi ja siten ohjaa opiskelijaa korjaamaan valinnat vastaamaan sääntöä. Valinnaisten opintojen lisääminen suunnitelmaan Jos johonkin kohtaan opintojen rakennetta on mahdollista lisätä valinnaisia opintojaksoja (tai opintokokonaisuuksia), niin silloin valinta-avustimessa voi hakea opintojaksoja ja/tai opintokokonaisuuksia. Epäsuorat valinnat Opiskelijan opintosuunnitelmassa voi olla epäsuoria valintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että sama opintojakso on rakenteessa kahdessa (tai useammassa) paikassa. Esimerkiksi opintojakso Tuotantotalouden perusteet on opiskelijalla pääaineen tietotekniikan perusopinnoissa ja tuotantotalouden sivuaineessa. Kun opintojakso on näissä molemmissa pakollinen, sijoittaa Sisu sen ensimmäisenä rakenteessa olevaan kokonaisuuteen. Jos opintojakso on vain toisessa kohtaa pakollinen ja toisessa vaihtoehtoinen tai valinnainen, valitsee Sisu opintojakson sinne, missä se on pakollisena. Kuitenkin, jos se kokonaisuus, jossa opintojakso on pakollinen, valitaan myöhemmin, Sisu ei automaattisesti siirrä epäsuoraa valintaa, jos se on jo valittu vaihtoehtoisena tai valinnaisena toisaalle. Kun opiskelija valinta-avustimen togglessa siirtää valinnan siihen, missä se on pakollisena, valintaa ei voi enää muuttaa. Jos opintojakso on vaihtoehtoisena tai valinnaisena kahdessa paikassa rakenteessa, voidaan sen paikkaa vaihtaa näiden välillä irrottamalla se ensin toisesta paikasta valitsemasta. Siellä, missä opintojakso on valittu epäsuorasti, näkyy opintojakson laatikossa tieto siitä, mihin se on sijoitettu. Opintojen poistaminen suunnitelmasta Jos tutkintorakenteessa on pakollisia opintoja, ovat ne suunnitelmassa automaattisesti eikä niitä tarvitse hakea valinta-avustimesta. Niitä ei voi myöskään poistaa opintojen rakenteesta. Vaihtoehtoisia opintoja voi vaihtaa valinta-avustimen kautta. Valinnaisia opintoja voi poistaa valintaavustimen roskakorista. Versioiden hallinta: Milloin kannattaa tehdä uusi suunnitelma? Kun opiskelija hakee rakenteeseen valinta-avustimen kautta opintojaksoja, näytetään kuluvan lukukauden versiota (tai uudempaa, jos kuluvalla opskaudella ei ole julkaistua versiota). Suunnitelmaan kuitenkin sijoitetaan suunnitelman ops-kauden versio. Kun uusi lukukausi alkaa ja jos ops-kausi vaihtuu, opiskelija voi tehdä kokonaan uuden suunnitelman uudelle ops-kaudelle. Tällöin kaikki rakenteiden vaihtoehtoiset ja vapaaehtoiset valinnat täytyy tehdä uudestaan, koska Sisu ei mahdollisesti muuttuneista sisällöistä voi päätellä, että opiskelija tekee samat valinnat. Kokonaan uusi suunnitelma kannattaa tehdä, jos opintojen suunnittelu on vasta alussa eikä suorituksia ole paljon tai jos sisällöt ovat muuttuneet merkittävästi sillä aikaa kun opiskelija on ollut poissaolevana. Esimerkiksi jos opiskelija on aloittanut syyslukukaudella 2018, mutta opinnot ovat jääneet vaiheeseen ja hän on sen jälkeen ollut poissaolevana useamman lukukauden, kannattaa koko suunnitelma päivittää kuluvalle ops-kaudelle.

13 Muussa tapauksessa opiskelija voi päivittää tilanteesta riippuen joko suorittamattoman opintokokonaisuuden tai suorittamattoman opintojakson version uudelle ops-kaudelle eli tehdä muutokset yksi kerrallaan. Jos opintojakson arviointikohteet eri versiolla on samat, näkyvät opetukset myös vanhemmissa versioissa, joten opetuksen voi lisätä kalenteriin ja ilmoittautua opetukseen normaalisti. Jos suurin osa alemmasta tutkinnosta on tehty ja lisäksi satunnaisia ylemmän tutkinto-ohjelman opintoja, kannattaa päivittää ylemmän tutkintoohjelman rakenne uudelle kaudelle, mutta jättää alempi päivittämättä. Jos suunnitelmaan on tehty poikkeavia rakenteita tai siinä on erikseen hyväksyttyjä kokonaisuuksia, kannattaa muu suunnitelma päivittää osissa. Opintojen ja valintojen tilat suunnitelmassa Jos opintojaksosta tai kokonaisuudesta on opintosuoritus, näkyy opinnon kohdalla lehvä sekä arvosana: Kokonaisuuden otsikkopalkki näyttää sen alla olevien opintojen tilan: kuinka paljon opintoja on suoritettu, mikä on valintojen tila ja kuinka paljon valintoja on tehty. Alla olevassa esimerkissä valinnat ovat kesken; ylin luku osoittaa opintokokonaisuudelle perustiedoissa annettua laajuutta, alla viivan vasemmalla puolella on opintokokonaisuuden alle valitut opintopisteet (18) ja viivan oikealla puolella suoritetut opintopisteet (viiva eli 0). Kun rakenteen kaikki valinnat ovat sääntöjen mukaisia, lukee ylimmällä tasolla Valinnat tehty. Tässä opiskelija on suunnitellut kaksivaiheisessa koulutuksessa sekä alemman että ylemmän tutkinnon opinnot. Jos suunnitelmaan on tehty opiskeluoikeuden vastaisia valintoja, kuten valittu väärä opintosuunta tai tms., näyttää Sisu varoitusbannerin ylälaidassa ja myös kokonaisuuden rivillä ja valinta-avustimessa, ks. tarkemmin. J os kokonaisuuteen on tehty sääntöjen vastaisia valintoja, Sisu näyttää varoituksen kokonaisuuden lisäksi kaikissa kokonaisuuksissa, jotka ovat hierarkiassa ko. kokonaisuuden yläpuolella sekä varoitusbannerin ylälaidassa. Valinta-avustin ohjaa korjaamaan valinnat.

14 Opiskelijan pitää korjata nämä valinnat, jotta kokonaisuus/suunnitelma on jälleen kunnossa. Tilat, joissa kokonaisuus/suunnitelma on kunnossa: valinnat tehty osat suoritettu valinnat hyväksytty valinnat hyväksytty, osat suoritettu valinnat hyväksytty ehdollisesti valinnat hyväksytty ehdollisesti, osat suoritettu Opintoluonnos suunnitelmassa Jos opiskelija suunnittelee tekevänsä jotain sellaisia opintoja, joita ei löydy Sisusta, voi hän käyttää opintoluonnosta suunnittelun välineenä. Opintoluonnosta voi käyttää esimerkiksi vaihto-opintojen tai jatko-opintojen suunnittelussa. Opintoluonnos huomioidaan rakenteen säännössä kahdella eri tavalla riippuen siitä, mikä on kokonaisuuden sääntö. 1. Kokonaisuuteen voi lisätä minkä tahansa opintojakson (vapaasti valittava) Jos opintokokonaisuuteen/väliotsikkoon voi sijoittaa minkä tahansa opintojakson ja siinä on opintopistesääntö (valitse op, valitse max. 25 op, valitse min 10 op), toimii sääntö kuten normaalisti: jos opintoluonnoksen opintopisteet mahtuvat sääntöön, pysyy kokonaisuus validina. Opintoluonnoksen suunnitellut opintopisteet lasketaan kokonaisuuden pisteisiin. Valinta-avustimessa opintoluonnos on muiden vapaasti valittaviksi lisättyjen opintojen kanssa samassa kohdassa alimpana. 2. Kokonaisuuteen ei voi lisätä mitä tahansa opintojaksoa Jos opintokokonaisuuteen/väliotsikkoon ei voi sijoittaa mitä tahansa opintojaksoa, menee kokonaisuus epävalidiin tilaan, kun sinne lisää opintoluonnoksen. Poikkeavalle kokonaisuudelle pitää hakea hyväksyntää (ns. "vapsu"). Tämä toiminto tulee käyttöön lukuvuoden aikana. Poikkeava rakenne, jossa on suorittamaton opintoluonnos, voidaan hyväksyä vain ehdollisena. Kokonaisuuden tilaksi tulee valinnat hyväksytty ehdollisesti. Kun opintoluonnoksesta kirjataan suoritus ja muistakin kokonaisuuden opinnoista on suoritusmerkintä, on kokonaisuuden tila valinnat hyväksytty ehdollisesti, osat suoritettu. Valinta-avustimessa opintoluonnos näytetään opintoluonnos-otsikon alla.

15 Tulevaa toimintoa, aikataulu vuoden 2021 kuluessa. Jos opintoluonnoksesta on jo kirjattu suoritus, kun opiskelija hakee hyväksyntää poikkeavalle rakenteelle, se voidaan hyväksyä normaalisti ja hyväksynnän jälkeen myös opintokokonaisuuden suoritusmerkintä voidaan kirjata, kun muut opinnot on suoritettu. Opintoluonnoksen avulla opiskelija voi etukäteen hyväksyttää esimerkiksi vaihto-opinnot. Opiskelija voi tehdä oman suunnitelman kaikille vaihto-opintohakukohteilleen ja kun hän tulee valituksi, hän voi muuttaa valitun vaihtokohteen suunnitelman ensisijaiseksi suunnitelmaksi. Prosessi voidaan hoitaa joko niin, että opiskelija hyväksyttää kaikkien suunnitelmien poikkeavat rakenteet vaihtohaun yhteydessä tai sitten hyväksytään vain lopullisen kohteen poikkeavat valinnat (yliopiston parhaaksi katsomalla tavalla). Opintojen ohjaus Opintosuunnitelman kommentointi Opiskelija voi saada opintojen ohjausta Sisussa rakenteen kommentointitoiminnallisuudella. Edellytyksenä on, että ohjaaja on nimetty ja opiskelija kuuluu ohjausryhmään. Vastuuohjaaja/ohjaaja voi tehdä oman kommenttinsa ja opiskelija saa siitä viestin. Annettuja kommentteja ei voi muokata tai poistaa lähettämisen jälkeen. Kommentin voi lisätä myös opintoluonnokseen. Opiskelijan käyttöliittymässä kommentin tekeminen aloitetaan opintosuunnitelmassa oikeasta yläreunasta klikkaamalla ohjaus. HUOM! Opiskelija ei voi pyytää ohjausta koulutukseen, johon hänellä ei ole opiskeluoikeutta. Tällöin ohjaus -painike näkyy harmaana. Viestin tyypiksi voidaan valita yleinen kommentti, jolloin kommentti kohdistuu suunnitelmaan. Kohdistetulle kommentille valitaan rakennepuusta paikka (opintojakso, kokonaisuus, tutkinto-ohjelma, väliotsikko). Vastuuohjaaja/ohjaaja saa viestin ohjausnäkymään ja omiin viesteihin ja viestistä hän pääsee suoraan opiskelijan suunnitelmaan.

16

ehopsin käyttöohje opiskelijalle

ehopsin käyttöohje opiskelijalle ehopsin käyttöohje opiskelijalle 2 12 2009 1. Kirjaudu Weboodiin omalla käyttäjätunnuksella. 2. Valitse vasemmasta valikosta HOPS toiminto, jolloin tulet Opinto oikeudet ja opintosuunnitelmat ikkunaan

Lisätiedot

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen 1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen WebOodin HOPS-työkalun löydät, kun kirjaudut WebOodiin osoitteessa https://weboodi.uwasa.fi. HOPS-työkalu löytyy otsikon Omat opinnot alta. Paina HOPS -painiketta. Avautuvassa

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops-toiminnolla KTK-tutkinto Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA)

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA) ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA) 1 JOHDANTO ehops on WebOodista löytyvä työkalu, jolla opiskelijan on mahdollista tehdä tutkintorakenteensa kurssisuorituksien yhteyteen. Se ei korvaa opinto-opasta,

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

ehops-opastus

ehops-opastus ehops-opastus 5.11.2014 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Oodin hops. Oodin hops- työkalun käytön aloittaminen

Oodin hops. Oodin hops- työkalun käytön aloittaminen Oodin hops Oodin hops on WebOodin kautta käytettävä työkalu, jonka avulla voit luoda itsellesi verkossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin. Voit tarkistaa Oodin hopsin avulla minkä opintojaksojen

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Kirjaudu KAMKin käyttäjätunnuksilla osoitteessa

Kirjaudu KAMKin käyttäjätunnuksilla osoitteessa 1 PAKIN KÄYTTÖOHJE Pakki on opiskelijan opiskelijahallinnon työpöytä, jonka kautta opiskelija seuraa omia opintosuorituksiaan, päivittää omaa HOPSiaan, tekee lukukausi-ilmoittautumiset sekä opintojakson

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Toteutukset ja toteutusten hallinnointi Sisussa

Toteutukset ja toteutusten hallinnointi Sisussa Toteutukset ja toteutusten hallinnointi Sisussa Työpajat opintohallinnolle, kevät 2019 JYU. Since 1863. 16.5.2019 1 KOVS SISU Toteutuksen julkaisu KOVS:ssa lähettää toteutuksen Sisuun KOVS: toteutuksen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Opintokohteen Haku ja Käsittely

Opintokohteen Haku ja Käsittely Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/8 Opintokohteen Haku ja Käsittely Opintokohteen käsittely aloitetaan Perustiedot -valikon Opintokohteen käsittely -kohdasta. Olemassa olevan opintokohteen haku: Opintokohteen

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet 22.9.2014 Ympäristötekniikan koulutusohjelma 2 1. Ensimmäisen HOPSin luonti ehopsia pääset tekemään WebOodin ehops-linkistä. https://weboodi.lut.fi/oodi/.

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Kirjaudu SoleOPSiin SAMK-tunnuksillasi. Voit selata yksittäisen opiskelijan HOPSia päävalikon HOPSien selaus toiminnolla. Päävalikon

Lisätiedot

OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE

OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE Aloitus ja sähköisen opinto-oppaan löytäminen... 1 Sähköinen Opinto -opas... 3 Opetustiedot... 5 Ilmoittautuminen... 7 Ilmoittautumisen peruminen... 8 Johannes Tuovinen 2006

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info 10.4.2019 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 3 Opetus-välilehti... 3 Tentit välilehti... 4 Tutkintorakenteet välilehti... 4 Opintojaksot

Lisätiedot

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle 1 (8) HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle Huomio! Käsittely Käytä mielellään Firefox selainta, myös Google Chromea on testattu. Huolehdi jo tietoturvankin vuoksi, että selaimen päivitys on ajan

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijan ehops-käyttöohje

Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijan ehops-käyttöohje Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijan ehops-käyttöohje 1. Kirjaudu Weboodiin (https://teak-weboodi.it.helsinki.fi/teak/) omilla verkkotunnuksillasi (samat kuin s-posti). 2. Valitse vasemmasta valikosta

Lisätiedot

Opintosuunnittelu (HOPS) - Planning studies (PSP)

Opintosuunnittelu (HOPS) - Planning studies (PSP) Opintosuunnittelu (HOPS) - Planning studies (PSP) Henkilökohtaisen opintotosuunnitelman (HOPS) -palvelussa suunnittelet ja aikataulutat opintosi, seuraat niiden etenemistä sekä keskustelet opettajatutorin

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje Teknillisen korkeakoulun opiskelijalle

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje Teknillisen korkeakoulun opiskelijalle WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje Teknillisen korkeakoulun opiskelijalle 08.09.2010 Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen ja oppimisen suunnittelun työkalu. HOPSissa laaditaan suunnitelma

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi Opintokohteiden muokkaus ssa Sisällys Aluksi... 1 Opintokohteen tietojen muokkaaminen... 3 Opettajat... 3 Oppimateriaali... 5 Alemmat opintokohteet... 5 Vastaavat opintokohteet... 6 Kuvaukset... 7 Linkin

Lisätiedot

Energiatekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Energiatekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Energiatekniikan koulutusohjelma 1 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet 4.9.2013 Energiatekniikan koulutusohjelma 2 Johdanto ehops mahdollistaa opiskelijan tutkintorakenteen luomisen opintojaksosuorituksien

Lisätiedot

WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011

WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011 WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen W e b O o d i O p e t u k s e e n j a t e n t t e i h i n i l m o i t t a u t u m i n e n 1 Opiskelijan näkökulmasta yksi

Lisätiedot

OodiHOPS-työkalun käyttöohje opiskelijalle

OodiHOPS-työkalun käyttöohje opiskelijalle TEKNILLINEN KORKEAKOULU Opintoasiain toimisto/hp OodiHOPS-työkalun käyttöohje opiskelijalle 28.8.2009 Mikä HOPS on ja miksi se tehdään? Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen ja oppimisen

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje ARTSin 1.8.2014 alk. tutkintovaatimusten mukaan opiskelevalle kandiopiskelijalle

WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje ARTSin 1.8.2014 alk. tutkintovaatimusten mukaan opiskelevalle kandiopiskelijalle 1 (5) WebOodin HOPSin (OodiHOPS) käyttöohje ARTSin 1.8.2014 alk. tutkintovaatimusten mukaan opiskelevalle kandiopiskelijalle Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen ja oppimisen suunnittelun

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815.

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815. 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kirjautuminen WinhaWilho -huoltajaliittymään... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Etusivu... 5 4. Henkilötiedot -linkki... 6

Lisätiedot

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt)

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1 (7) Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Kun opiskelija ilmoittautuu opetustapahtumaan WebOodissa, järjestelmä tarkistaa

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Pikaopas: Miten hyväksyn opiskelijan ehopsin?

Pikaopas: Miten hyväksyn opiskelijan ehopsin? HUOM! Hyväksy opiskelijan ehops vasta, kun olet käynyt kaikki seuraavat kohdat läpi. 1. Kirjaudu SoleOPSiin 2. Valitse joko HOPS:ien selaus tai HOPS toinnot. 3. Jos opiskelijan ehops on hyväksytty, ota

Lisätiedot

StudentaPlus - opiskelijaliittymä

StudentaPlus - opiskelijaliittymä StudentaPlus - opiskelijaliittymä Käyttöohje www.solenovo.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Järjestelmän sijainti... 3 3 Etusivu... 4 4 Lukujärjestys... 4 5 Perustiedot... 6 5.1 Osoitettu ja hankittu

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Toimintaa tukeva tietomalli. OTM Sidosryhmäseminaari Inka Paukku

Toimintaa tukeva tietomalli. OTM Sidosryhmäseminaari Inka Paukku Toimintaa tukeva tietomalli OTM Sidosryhmäseminaari 11.12.2014 Inka Paukku Esityksen sisältö 1. Tietomallin rakentuminen 2. Toteutetut tietokokonaisuudet 3. Koulutuksen ja opetuksen tietomalli 4. Opiskeluoikeuden

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan 15.4.2016 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Hae Opiskelija hakuikkunassa on tehty suuri käyttöliittymämuutos. Muutosta esitelty tarkemmin dokumentissa Hae Opiskelija

Lisätiedot

Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan 15.8.2014 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Lähitulevaisuutta varten Kansallista oppijanumeroa (OID) varten on lisätty kenttä Opiskelijan perustietojen käsittely

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Yleisohje HOPS WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Yleisohje HOPS WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Yleisohje 29.6.2016 HOPS WebOodissa Opiskelijan ohjeet SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Ensimmäisen HOPSin luonti...4 HOPSin muokkaaminen... 6 Sivuopintokokonaisuuden lisääminen..7 Kielikurssit...10 Opintojaksojen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps www.diak.fi 1 Sisällys 1.. 3 2. Opetussuunnitelma 4 3. Koulutusohjelman kuvaus. 8 4. Toteutussuunnitelma.. 9 5. Vapaasti valittavat opinnot 12 6. Oppimateriaalit... 16 www.diak.fi 2 1 toimii julkisessa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Sähkötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet

Sähkötekniikan koulutusohjelma 1. ehops WebOodissa. Opiskelijan ohjeet Sähkötekniikan koulutusohjelma 1 ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet 5.9.2013 Sähkötekniikan koulutusohjelma 2 Johdanto ehops mahdollistaa opiskelijan tutkintorakenteen luomisen opintojaksosuorituksien

Lisätiedot

KOVS-vuosisuunnittelun INFO

KOVS-vuosisuunnittelun INFO KOVS-vuosisuunnittelun INFO Kevät 2018 Elina Ratalahti Outi Hynninen JYU. Since 1863. 9.2.2018 1 Taustaa Opintotietojärjestelmien ohjausryhmä on tehnyt päätöksen KOVS-opintotietojärjestelmän käyttöönoton

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Wilma-ohje huoltajille

Wilma-ohje huoltajille Wilma-ohje huoltajille Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Wilman osoite on https://wilma.businesscollege.fi/ Wilmaan kirjaudutaan tunnuksilla, jotka huoltaja luo saamallaan avainkoodilla. Wilman etusivulla

Lisätiedot

1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen

1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen 1. Opintojaksoselosteen tarkastelu, hyväksyminen ja muokattavaksi palauttaminen Hyväksyttävänä olevat opintojaksoselosteet voit hakea SoleOPSin päävalikon vasemmassa reunassa olevasta linkistä,. Klikattuasi

Lisätiedot

TUTKINNON REKISTERÖINTI

TUTKINNON REKISTERÖINTI Helsingin yliopisto WinOodi 1 TUTKINNON REKISTERÖINTI Opiskelijan perustietojen käsittely ikkunassa voidaan opiskelija hakea joko opiskelijanumerolla tai henkilötunnuksella. Kun opiskelijan tiedot ovat

Lisätiedot

SoleHOPS - ohjaajan ohje

SoleHOPS - ohjaajan ohje Ohjaajan ohje id61409 1(17) SoleHOPS - ohjaajan ohje SoleHOPS on osa SoleOPSia osoitteessa http://soleops.kyamk.fi/opsnet/ - tai www.kyamk.fi - Oikopolut opiskelijalle ja henkilöstölle - tai www.kyamk.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

Opiskelijan pikaopas Opintojaksopalautejärjestelmään

Opiskelijan pikaopas Opintojaksopalautejärjestelmään Opiskelijan pikaopas Opintojaksopalautejärjestelmään Jouni Hämäläinen 11.3.2008 Johdanto... 3 Kirjautuminen suoran kirjautumislinkin avulla... 3 Kirjautuminen etusivun kautta... 4 Opintojakson etsiminen

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

EXAM Kypsyysnäytteen toteuttaminen ja arvioiminen

EXAM Kypsyysnäytteen toteuttaminen ja arvioiminen EXAM Kypsyysnäytteen toteuttaminen ja arvioiminen Tarkista onko asennettu Korkeakoulu voi itse päättää, asennetaanko heidän EXAM-järjestelmään kypsyysnäyte-toiminto vai ei. Osassa kouluja kypsyysnäytteet

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä

Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä Sisältö 1 Opintokokonaisuudet 1 2 Tentit 2 3 Oppiaineet 3 4 Kurssinimikkeet ja toteutukset 3 5 Käyttäjäoikeudet 4 1 Opintokokonaisuudet Opetuksesi

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

HOPS KTK 2.vsk Teknillinen tiedekunta Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1

HOPS KTK 2.vsk Teknillinen tiedekunta Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2.vsk 5.9.2013 Teknillinen tiedekunta 5.9.2013 Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2. vsk Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelutaidot ehops Mahdollisuus ehopsin tekemiseen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Opetushenkilöstön KOVS-Sisu -työpajat

Opetushenkilöstön KOVS-Sisu -työpajat Opetushenkilöstön KOVS-Sisu -työpajat Syksy 2019 JYU. Since 1863. 28.8.2019 1 Järjestelmäkokonaisuus 2019-20 ROTI Opiskelija- ja opintorekisteri JYU. Since 1863. 28.8.2019 2 Johdanto KOVS: toteutuksen

Lisätiedot

Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä Exam-tenttinä

Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä Exam-tenttinä Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen ja arvioimiseen sähköisenä Exam-tenttinä Sisällys Prosessin kuvaus... 3 1. Tilaa kielentarkastajan rooli... 4 2. Luo kypsyysnäyte (tentti)... 5 3. Julkaise

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt)

Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Helsingin yliopisto WinOodi 1 Opetustapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (hylkäyksen syyt) Kun opiskelija ilmoittautuu opetustapahtumaan WebOodilla, järjestelmä tarkistaa opiskelijan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

StudentaPluS. Opiskelijan ohje

StudentaPluS. Opiskelijan ohje StudentaPluS Opiskelijan ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta... 4 1.2.1 Etusivu... 4 1.2.2 Muokkausnäytön rakenne... 5 1.3 Lukujärjestys...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja sen kopiointi Wilmassa Wilmaohje. 31.8.2015 Turun ammatti-instituutti Sami Mäkelä

Työssäoppiminen ja sen kopiointi Wilmassa Wilmaohje. 31.8.2015 Turun ammatti-instituutti Sami Mäkelä Työssäoppiminen ja sen kopiointi Wilmassa Wilmaohje 31.8.2015 Turun ammatti-instituutti Sami Mäkelä Työssäoppiminen Opettaja voi täyttää ja tarkastella työssäoppimistietoja Wilman kautta. Myös opiskelijalle

Lisätiedot

3 OPISKELIJAN VASTUU JA AKATEEMINEN VAPAUS OPINTOJEN VALINNOISSA

3 OPISKELIJAN VASTUU JA AKATEEMINEN VAPAUS OPINTOJEN VALINNOISSA 1 MIKÄ ON HOPS? HOPS on opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa omien opintojen suunnittelua ja kokonaisuuden hahmottamista, aikatauluttamista ja tavoitteiden saavuttamista.

Lisätiedot