JULKINEN ICT JULKISET PALVELUT TULEE TUOTTAA TEHOKKAAMMIN HAITIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKINEN ICT JULKISET PALVELUT TULEE TUOTTAA TEHOKKAAMMIN HAITIA"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Terveyttä tiedosta ja tekniikasta Tietotekniikan avulla kohti parempaa terveydenhuoltoa Kaupungin puhelinjärjestelmä Case Varkaus: Siirtyminen kehittyneeseen mobiiliin ratkaisuun N:o 1 / Maaliskuu 2010 JULKINEN ICT 7 RATKAISUA TEHOKKAAMPAAN ICT-TOIMINTAAN Sähköinen asiointi Tee veroilmoitus verkossa Videoneuvottelu Tuo palvelut lähellesi KUVA: ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA Älyliikenne Sujuvaa ja taloudellista liikennettä Yrjö Benson Irti moninkertaisista järjestelmistä AUTA HAITIA VASTAAMALLA KYSELYYMME JULKISET PALVELUT TULEE TUOTTAA TEHOKKAAMMIN Mauri Pekkarinen: Talouskehityksen suunta on selvä, tiedon ja palveluiden merkityksen kasvu ei näytä taittumisen merkkejä.

2 2 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU HAASTEITA Kuva Suomesta eturivin tietoyhteiskuntana on viime aikoina himmentynyt. Erilaiset selvitykset ovat antaneet merkkejä kehityksemme hidastumisesta. Monilla mittareilla Suomi toki pärjää erinomaisesti. Sähköä julkisiin palveluihin Tietoyhteiskuntaan liittyvät signaalit tulee ottaa vakavasti. Jos emme pysy tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä, emme pysy kärjessä missään muussakaan. Vastuu tietoyhteiskunnan kehittämisestä on tulossa yhä voimallisemmin julkisen sektorin osalle. Puhdas markkinavetoisuus ei ole tässä asiassa kaikilta osin toiminut. Yhtenä esimerkkinä tästä toimii se tosiseikka, että iso osa maastamme on yhä ilman laajakaistayhteyttä. Tilanne saatetaan sen oikealle tolalle julkisin investoinnein jo lähivuosien aikana. Vastuu kasvaa - panostus tehokkuuteen Julkisen sektorin vastuu lisääntyy myös ikääntymisen 1 tuoman julkisten palveluiden tuottavuuden kasvun paineen myötä. Julkiset palvelut on kyettävä tuottamaan yhä vähemmällä työikäisten joukolla alati vanhenevalle väestöllemme. Erityisesti tämä paine näkyy terveys- ja hoivapalveluiden tuottamisessa. Näiden palveluiden tehostamisessa ja yhteensopivuuden parantamisessa kaivataan kipeästi kovempaa otetta. Olen kuullut maassamme olevan kuntia, joiden sosiaalitoimeen ja terveystoimeen liittyvät tietojärjestelmät eivät ole yhteensopivia. Tehostamisvaateet eivät kuitenkaan mitenkään rajoitu vain terveyspalveluihin. Julkiset palvelut on kautta linjan kyettävä tuottamaan tehokkaammin. Vain siten meillä riittää käsipareja tekemään myös sellaista työtä, jota ei voi juurikaan ICT:n avulla tehostaa. Asiointitili henkilöasiakkaille valmistuu tänä vuonna ja yrityksille pian sen jälkeen. Mauri Pekkarinen Elinkeinoministeri KUVA: ANTTI AIMO-KOIVISTO /LEHTIKUVA Sähköinen haaste Näistä lähtökohdista hallitus 2 asetti vajaa vuosi sitten tavoitteeksi, että vuoteen 2013 mennessä kaikkien keskeisten julkisten palveluiden tulee olla sähköisesti kansalaisten ja yritysten saatavilla. Haaste on valtava. Julkinen sektori on asiakkaiden näkökulmasta varsin monimuotoinen. Toimijoita on niin kunta-, maakunta- kuin valtiotasollakin. Rakenteeseen puuttumatta uudistuksen pitäisi kehittää järjestelmää sekä tuottavammaksi että asiakaslähtöisemmäksi. Sähköiset palvelut tulevat olemaan saatavilla suomi.fi- ja yrityssuomi.fi -palveluista. Konseptiin kuuluvat kansalaisen kotisivu ja asiointitili. Asiointitili on asiakaskohtainen sähköinen tiedoksianto- ja yhteyskanava asiakkaan ja kunkin palvelutarjoajan välillä. Asiointitili helpottaa Tulevaisuudessa uskon asiointitilin kautta hoituvan 3 niin kirjaston lainojen uusimisen, terveyskeskusaikojen varaamisen, verokortin muuttamisen, kalastusluvan maksamisen, työpaikkahakemusten jättämisen tai vaikkapa paikallispolitiikkaan vaikuttamisen. Parhaimmillaan asiointitili voisi olla vanhemmille väylä lastensa koulunkäynnin parempaan seuraamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö tavoitelee omien palveluidensa suhteen ennen kaikkea yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä. Hyvänä esimerkkinä taakan keventämisestä pidän verohallinnon palkka.fi -palvelua, joka auttaa erityisesti pienyrittäjiä työnantajailmoitusten tekemisessä ja palkanlaskennassa. Nyt kaikki kansalaispalvelut on tarkoitus kerätä yhden palvelun ja asiointitilin alle. SUOSITTELEMME SIVU 14 Yrjö Benson Valtion IT-johtaja. Eniten rahaa tuhlataan moninkertaisiin ja päällekkäisiin tietokantoihin. Kaikkein synkin on tilanne sairaanhoidon alalla. Sähköinen asiointi s Verokortti netissä toimii jo hyvin ja sitä kehitetään jatkuvasti entisestään. Älyliikenne hyödyttää s Älyliikenne auttaa yksityisiä autoilijoita sekä joukko- ja ammattiliikennettä. Autamme lukijoitamme onnistumaan! JULKINEN ICT N:O 1 MAALISKUU 2010 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Liiketoimintajohtaja: Sauli Asikainen Toimituspäällikkö: Eveliina Hämäläinen Layout: Lii Treimann Business Developer: Outi Keskinen Vastuussa tästä numerosta: Projektipäällikkö: Antti Orasvuo Puhelin: S-posti: Jaetaan Helsingin Sanomien liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. VALTION OMA IT-OSAAJA KUSTANNUSTEHOKKUUTTA JA YHTEENSOPIVUUTTA CSC:N PALVELUT

3 TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE 3 Kääntyykö pääsi 360? Meidän kääntyy. Tietoturva 360 kertoo onko aihetta huoleen. Päämme kääntyy myös näin: Strategiset muutospaineet 360 Tuottavuus 360 Toimintaprosessit 360 Asiakaspalvelu 360 Projektijohtaminen 360 Enterprise Architecture 360 Käy tutustumassa osoitteessa tieto.fi, kysy lisää asiakasyhteyshenkilöltäsi tai osoitteesta Knowledge. Passion. Results. Teknologiasta liiketoimintaa VTT:ltä uusia ratkaisuja hyvinvointija terveydenhuoltopalveluihin VTT:n monipuolinen osaaminen ja vahva rooli innovaatiokehittämisen kärjessä mahdollistavat uusia avauksia kunnallisessa palvelunjärjestämisessä. VTT:llä on osaamista, jossa yhdistyvät sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemus sekä uudet toiminta- ja lähestymistavat hyödyntäen myös sektorin ulkopuolista osaamista. Esimerkkejä tutkimus- ja kehittämispalveluistamme: Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen johtamisen, ohjauksen ja laadunhallinnan seurantavälineet sekä suunnittelun työkalut Etä- ja sähköisten palvelujen kehittäminen Uusien palvelutapojen kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen mallintaminen ja simulointi Tilaaja-tuottajamallin kehittäminen Monituottajamallin toteuttaminen: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelukokonaisuudet Tehokkuusanalyysit Palvelulogistiikka- ja automatisointiratkaisut Kustannusrakenteiden analyysit ja vertailut Toiminnallisten riskien tunnistaminen ja turvallisuuden edistäminen; ml potilas/asiakasturvallisuuden kokonaisuuden hallinta ja ennnakointi Asiakaslähtöisyyden huomioiminen palvelujen suunnittelussa Lue lisää:

4 4 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU AJASSA TIETOTEKNIIKAN AVULLA KOHTI TERVEYTTÄ RATKAISU 1 YHTENÄINEN NEN JÄRJESTELMÄ Kysymys: Mitä hyötyä sähköisestä potilastietojärjestelmästä on? Vastaus: Kun potilas käy julkisissa ja yksityisissä terveydenhuollon yksiköissä, syntyy potilashistoriaan liittyviä tiedon palasia moneen paikkaan. Sähköisen potilaskertomuksen ideana on kerätä tiedon palaset yhteen, jotta saatavilla olisi yksi yhtenäinen kertomus. Suomessa on hyödynnetty sähköisiä potilastietojärjestelmiä 80-luvulta lähtien, minkä ansiosta niin sairaaloissa kuin terveysasemillakin on jo pitkään saatu potilashistoriatietoa nopeasti. Eri yksiköiden järjestelmissä on kuitenkin huomattavia eroja, mistä johtuen Kelan vastuulla olevan kansallisen potilaskertomusjärjestelmän rakentaminen ei ole toteutunut aivan alkuperäisessä aikataulussa. Tavoitteena yhtenäinen sairaskertomus Tehtävä ei ole helppo kentällä, jolla toimii satoja yksityisiä ja julkisia toimijoita, joista jokaisella on oma kustomoitu potilastietojärjestelmänsä. Vaikeudet yhtenäistämisessä syntyvät erityisesti siitä, että tietoa tallennetaan järjestelmissä määriteltyihin rakenteisiin. Ohjelmassa on siis esimerkiksi kenttä, johon lääkäri voi kirjoittaa tai sanella vapaamuotoista tekstiä. Jos tätä tietoa halutaan käyttää hoidon perusteena muutenkin kuin lukemalla kaikki tekstit läpi, niin tietosisältökenttien rakennetta täytyy oleellisesti kehittää, terveydenhuollon teknologian professori Niilo Saranummi toteaa. Lopullisena tavoitteena on yhtenäinen sairaskertomus, joka määrämuotoista tietoa tuottaessaan parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta. Tällöin kun lääkäri esimerkiksi kirjoittaa reseptin, järjestelmä tietää asiakkaan aiemmat diagnoosit sekä lääkityksen ja osaa neuvoa, jos jotain tiettyä lääkettä ei kannata määrätä. Yhtenäistämisellä on vaikeuksista huolimatta hyvä suunta. Työtä tehdään kehittämisklustereissa, joihin osallistuvat järjestelmätoimittajat ja käyttäjät. Niilo Saranummi Terveydenhuollon teknologian professori Sairaanhoidosta tehokkaaseen terveydenhoitoon Länsimaiden terveystarpeet ovat muuttuneet elintason kehityksen sekä jälkiteollisen työn myötä, mikä näkyy tiettyjen taudinkuvien kroonistumisena. Esimerkiksi diabetes ja verenpainetauti aiheuttavat mittavia haittoja ja kustannuksia kaikissa kehittyneissä maissa. On arvioitu, että 70 prosenttia terveydenhuollon menoista aiheutuu suoraan tai epäsuoraan kroonisista taudeista. Tärkeää onkin nyt ehkäistä näiden tautien syntymistä ja viedä tietotekniikan avulla terveydenhuoltoa proaktiivisempaan suuntaan, Saranummi teroittaa. Keskeisessä asemassa ei olekaan enää sairaanhoito, vaan terveydenhoito, jossa myös yksilö kantaa vastuuta terveydestään ja sen hallinnasta. Itsehoidon teema on nousussa maailmalla. Kaikki isot tietotekniikkafirmat kehittelevät ratkaisuja ja välineitä, joiden avulla jokaisen oma terveydenhallinta helpottuu. Tällaisessa co-producertoiminnan mallissa kansalaiset ja terveydenhuollon ammattilaiset muodostavat tiimin, joka yhdessä tavoittelee terveyttä, Saranummi kertoo. Toimiva co-producer-malli vaatii kuitenkin eri toimijoiden yhä avoimempaa yhteistyötä. Muutos reaktiivisesta terveydenhuollosta proaktiiviseen ei tule tapahtumaan hetkessä, mutta se tarjoaa mahdollisuuden osallistuvampaan ja demokraattisempaan terveyden vaalimiseen. PÄIVI SURAKKA

5 TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU RATKAISU 2 Kaikki TOIMIVA IVA ETÄPALVELU LU yhdeltä luukulta ILMOITUSLIITE 5 LYHYESTI SAIRAUDESTA TERVEYTEEN Länsimaiden terveystarpeet ovat muuttuneet. On aika viedä terveydenhuoltoa proaktiivisempaan suuntaan. Yhteispalvelun tavoitteena on tarjota julkishallinnon palveluita keskitettyinä ratkaisuina kattavasti ympäri Suomen. Pyrkimyksenä on, että asiakas voisi hoitaa yhdellä kertaa asioinnin esimerkiksi Kelan, TE-keskuksen ja poliisin kanssa, ilman että hänen täytyy kiertää asioimassa jokaisen tahon luona erikseen. Kunnon hyötyä kuntiin Yhteispalvelun edut näkyvät konkreettisimmin pienissä, haja-asutuissa kunnissa. Karstula ja Kivijärvi ovat kokeneet julkishallinnon palvelupisteiden harventumisen. Kivijärveläiset saavat matkata Keski-Suomen maakunnan sydänmailla kilometriä kun asiaa esimerkiksi verottajalle ilmenee. Kiinteät valtionhallinnon palvelupisteet ovat poistuneet Kivijärveltä viime vuosien aikana, minkä myötä kivijärveläisten asiointi suuntautuu yhä enemmän Karstulan suuntaan. Karstulasta ei kuitenkaan löydy kaikkia valtionhallinnon palvelupisteitä. Esimerkiksi poliisin lupapalvelut löytyvät Saarijärveltä ja Verohallinnon lähin yksikkö sijaitsee Jyväskylässä, kertoo Karstulan kunnanjohtaja Jukka Hiltunen. Käyttömukavuutta hyvälaatuisista etäpalveluista Viime syksynä alueella toteutettiin etäpalvelun kokeiluhanke, jossa kummankin kunnan palvelupisteisiin rakennettiin korkealaatuinen videoneuvotteluyhteys julkishallinnon palveluntarjoajiin. Palvelupisteisiin koottiin teräväpiirtotekniikan TelePresence-ratkaisu, joka koostui taulunäytöstä, videokamerasta, dokumenttikamerasta sekä kosketusnäytöllisestä puhelimesta. Puhelimen näytöllä olevia valtionhallinnon palvelupisteiden nimiä koskettamalla oli helppo soittaa videopuheluita eri toimipisteiden kesken. Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan käyttökokemukset olivat erittäin hyviä ja 90,5% käyttäjistä sai asiansa hoidettua videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Lisäksi ajallista säästöä kiiteltiin, kun moni asia hoitui yhdellä käynnillä, ilman matkustamista. Huomattava osa käyttömukavuudesta syntyy palvelupisteen henkilökunnasta, joka ohjaa ja auttaa tekniikan käytössä. Palveluneuvojan merkitystä asiakasrajapinnassa ei voi liioitella, Hiltunen korostaakin. Tärkeää on myös taulunäytön riittävä koko sekä kuvan korkea laatu, jotta vastapuoli näyttäytyy oikean ihmisen kokoisena ja näköisenä. Kun keskustelukumppanin kehonkieltä ja ilmeitä ei tarvitse tihrustaa pieneltä näytöltä, rakentuu luottamus ja kommunikaatio aivan eri tavalla. Tekniikka ei ole enää etäpalvelujen ongelma, este tai edes hidaste. Hanke todisti, että etäpalvelujen hoitaminen videoneuvotteluratkaisun avulla onnistuu todella hyvin. Merkittävää on myös se, että käyttäjäkokemukset olivat erittäin myönteisiä käyttäjien iästä riippumatta, Hiltunen toteaa. PÄIVI SURAKKA Yhtenäinen sairaskertomus parantaa hoidon laatua ja tehokkuutta. Kentällä toimii satoja yksityisiä ja julkisia sairaanhoidon toimijoita, joista jokaisella on oma kustomoitu potilastietojärjestelmänsä. Tavoitteena on yhtenäinen sairaskertomus, joka määrämuotoista tietoa tuottaessaan parantaa hoidon laatua ja turvallisuutta. Nykyään tiedon sirpaleinen esiintyminen eri järjestelmissä, jotka eivät keskustele keskenään, vie kohtuuttomasti sairaanhoitohenkilökunnan aikaa. Tämä aika on pois asiakkaiden hoidosta. Terveydenhoito pääosaan 70 prosenttia terveydenhuollon menoista aiheutuu kroonisista taudeista.keskeisessä asemassa ei olekaan enää sairaanhoito, vaan terveydenhoito, jossa myös yksilö kantaa vastuuta terveydestään ja sen hallinnasta. Itsehoidon teema on nousussa maailmalla. Kaikki isot tietotekniikkafirmat kehittelevät ratkaisuja ja välineitä, joiden avulla jokaisen oma terveydenhallinta helpottuu. Business Intelligence-työkalut auttavat toimintasi menestymisessä myös Busineksen ulkopuolella. Tietojärjestelmien pakettiratkaisut eivät aina toimi organisaation liiketoiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. On nähtävä, että talousohjauksessakin eri olosuhteet vaativat eri käytännöt sekä luotava niihin sopeutuvat järjestelmät. Usein organisaatiot hankkivat tietojärjestelmät mahdollisimman halvalla, jolloin kustannuksia lisää ylläpito, täydentäminen ja kehittäminen sen sijaan, että hankittaisiin sopiva ratkaisu heti ja säästettäisiin kustannuksissa. Yli 20 vuoden kokemuksella Tricons Oy:n Business Intelligence -tietojärjestelmät mahdollistavat organisaatioiden tarvitseman informaation oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan. Tricons Oy yhdistää joustavasti asiakkaiden oman alan asiantuntemuksen ja olemassa olevat tietojärjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi. Asiakkaamme on oman alansa asiantuntija me toimitamme työkalut sen tueksi Business Intelligence -työkalut auttavat organisaatiota muuttamaan toiminnanohjausjärjestelmiensä tuottaman tiedon päätöksenteon ja operatiivisen toiminnan suunnittelun tueksi. BI-ratkaisuilla tieto voidaan jakaa kaikkien tietoa tarvitsevien kesken, jolloin se on kaikkien saatavilla oikeaan aikaan. Business Intelligence myös yhdistää eri lähteistä saadut tiedot yhteen ympäristöön, jonka avulla organisaatiolla on koko ajan käytössään reaaliaikainen kokonaisnäkemys toiminnastaan. Hyöty tulee siinä, että tietojärjestelmän avulla voidaan esimerkiksi terveydenhoitoalalla seurata kohdistuvatko potilaat oikeille resursseille, sekä miten resursseja käytetään. Saadun informaation mukaan toimintaa voidaan analysoida ja suunnitella eteenpäin realistiselta pohjalta, valottaa Tricons Oy:n toimitusjohtaja Jari Uotila. Oleellista ovat asiakkaan toiveet ja tarpeenmukaisuus Järjestelmän integroiminen lähtee Tricons Oy:ssä aina asiakkaan tarpeista. Yrityksen toimintakulttuurin perusta on asiakaslähtöisyys, pitkäjänteisyys sekä ratkaisujen itsenäisyys. Palvelumme on joustavaa ja muokkaamme toimivat ratkaisut aina asiakaskohtaisesti. Ratkaisullamme voidaan kerätä yhteen eri järjestelmissä hajallaan oleva data tarpeen ja mahdollisten standardien mukaisesti yhdistellyksi informaatioksi. Loppujen lopuksi asiakkaan tarve ja toiveet ratkaisevat, vakuuttaa Uotila. Maapallokuja 1a Espoo Puh

6 6 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU AJASSA RATKAISU 3 KEHITÄ YHTEISTYÖTÄY UUSI AIKA - UUSI TEKNOLOGIA Varkauden kaupunki panostaa asukkaidensa terveydenhuoltoon tehostamalla terveysasemien ajanvarauksen käyttämää puhelinjärjestelmää. KUVA: VARKAUDEN KAUPUNKI /HARRI ERONEN Uuden ajan asiakaspalvelua Kysymys: Hyötyvätkö myös julkiset organisaatiot uusista puhelinjärjestelmistä? Vastaus: Varkauden sosiaali- ja terveyspalvelut kehittää toimintaansa maailman kehittyneimpiin lukeutuvalla Unified Mobile Contact Center ratkaisulla. Vielä viime keväänä Varkaudessa oltiin samojen haasteiden edessä kuin lukemattomissa muissa kunnissa ollaan edelleen ympäri Suomea. Vaikka terveysasemien kaikki hoitajat olivat vastaamassa kuntalaisten puheluihin, vain murto-osa soittajista pääsi läpi ajanvaraukseen. Sekä asiakkaat että henkilökunta olivat tyytymättömiä. Vanhaa lankapuhelinjärjestelmää ei voinut enää kehittää, se oli tullut tiensä päähän, kertoo vastaanottotoiminnan osastonhoitaja Marja-Liisa Honkanen Varkauden sosiaali- ja terveyspalveluista. Aina saa jonkun kiinni Varkaudessa paineet remontoida puhelinjärjestelmä täysin olivat kovat. Kaupungin hankkima ratkaisu onkin ainutlaatuinen, ainakin julkisessa organisaatiossa. Siinä asiakaspalveluominaisuudet on yhdistetty kehittyneeseen mobiiliratkaisuun. Kömpelön, manuaalisen soitonsiirron sijaan käyttäjät antavat tavoitettavuustietonsa omasta kännykästään, jolloin järjestelmä tietää jo ennakolta, kenelle puheluita voi reitittää. Puhelu ohjautuu ensin omalle hoitajalle. Jos tätä ei tavoiteta, se siirtyy toiselle vapaana olevalle hoitajalle tai lopuksi vastaajapalveluun, mihin voi jättää soittopyynnön. Soittaja saa koko ajan jonotustietoa, ja hoitajat pystyvät organisoimaan työtään paremmin, Honkanen selittää. Yhteistyö uusille urille Uutta järjestelmää pilotoitiin Varkaudessa viime kesäkuussa ja se on ollut vakiintuneessa käytössä alkusyksystä 2009 lähtien. Hankkeen toteutusta nopeutti osaltaan se, että kaupunki hankki jo aiemmin puhelinvaihdetoimintansa palveluna. Ajanvaraustoiminta on niin kriittinen ympäristö, ettei pitkäkestoista projektia ollut mitään mahdollisuutta lähteä tekemään. Koska vaihdepalvelumme oli jo ulkoistettu, luontevin harkitsemistamme vaihtoehdoista oli kehittää tätä jo olemassaolevaa yhteistyötä, sanoo kaupungin ICTpäällikkö Jarmo Heinonen. Positiivinen käänne asiakastyytyväisyydessä Tavoitettavuustietojen yhdistäminen asiakaspalveluun mahdollistaa sen, että puhelut ohjautuvat ensimmäisellä yrityksellä oikealle vastaanottajalla riippumatta henkilökunnan mahdollisista lomista tai sairastumisista. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös tarkan raportoinnin, jota jo lakikin vaatii. Nyt voimme selvittää asiakkaiden mahdolliset valitukset yksityiskohtaisesti. On tärkeää, että järjestelmä osoittaa meille mahdollisuuksia oman toimintamme kehittämiseksi ja pystyy mukautumaan toimintatapojen muutoksiin, Honkanen sanoo. Uuden contact center ratkaisun käyttöönoton jälkeen vastattujen puhelujen osuus on Varkauden terveysasemilla kasvanut huimasti. Järjestelmää on jo muokattu myös esimerkiksi hammashuollon ajanvarauksen käyttöön. Vastaanottomme ajavarausongelmat ovat olleet suosittu yleisönosastokirjoittelun aihe. Nyt kun järjestelmä alkaa olla luonteva osa toimintaamme, on kirjoittelu loppunut. Se kertoo jo jotain, Heinonen tiivistää. JUSSI TIIHONEN

7 INSPIRAATIO TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE 7 NÄIN ONNISTUIMME Varkauden kaupunki onnistui Varkauden kaupunki on tyytyväinen uuteen ja kehittyneeseen mobiiliratkaisuunsa. Tiivis yhteis- ja kehitystyö jo aiemmin hankitun yhteistyökumppanin kanssa johti toivottuun lopputulokseen ja asiakastyytyväisyyden kasvuun kaupungin terveydenhuoltopalveluissa. PHOTO: VARKAUDEN KAUPUNKI HARRI ERONEN

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU INSPIRAATIO HUOMIO Äänestyksien tulokset ovat avoimia. Pystyn vertaamaan tuloksia tehtyihin päätöksiin. Haluan äänestää Osallistun päätöksentekoon. Tunnistaudun internetissä palveluun, joka on enemmän kuin gallupkysely, vähemmän kuin virallinen äänestys. Voin käyttää ääntäni kussakin äänestyksessä vain kerran. Voin olla varma, että yksityisyyssuojaani kunnioitetaan. Haluan tietää mistä asioista kunnassani voi äänestää ja sanoa myös oman mielipiteeni. Haluan vaikuttaa kunnan asioihin. Minulla on idea ja kysyn, saako se kannatusta muilta kuntalaisilta. Suunnittelen kaavoitusmuutosta. Haluan tietää mitä mieltä alueen asukkaat ovat muutoksesta. Kehityssuunta: Kansalaisvaikuttaminen Internet on antanut mahdollisuuden jatkuvaan mielipiteiden kyselyyn mutta sitä ei ole kuitenkaan käytetty kunnalliseen eikä valtakunnalliseen äänestämiseen, demokratian edistämiseen. Äänestykset kaavoituksista, päiväkodeista tai mitä yhteisillä rahoilla tehdään, ovat tätä päivää, jos niin vain halutaan. Kuka on sanonut etteivät virkamiehet halua kuulla mitä mieltä kansalaiset ovat? Ihmisille luodaan oma asiointitili. Miksi tämä ei voisi taata myös jokaiselle äänioikeutta? Mahdollisuutta äänestää anonyymisti internetissä. Ihmiset haluavat vaikuttaa moniin asioihin oman ympäristönsä kehittämisessä. Heillä pitää olla vain kanava sen toteuttamiseen. KUVAT: ISTOCKPHOTO.COM

9 AJASSA TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU RATKAISU 5 SÄHKÖINEN N ASIOINTI ILMOITUSLIITE 9 FAKTAA Raija Myllys-Kauppinen Verohallinnon ylitarkastaja KUVA: ILKKA ÄRRÄLÄ Ratkaisun asiakashyödyt: Vero.fi-sivusto on toiminut jo vuosia, ja vuodesta 2008 asti käytössä ollut Veroilmoitus verkossa palvelu säästää sekä veronmaksajien euroja että päänvaivaa veroasioiden hoidossa. Vuosittain noin viisi miljoonaa suomalaista saa esitäytetyn veroilmoituksen. Niistä palautuu verotoimistoihin korjattuna noin 1,5 miljoonaa. Kun valtionhallinnon tuottavuusvaatimukset kasvavat, yhtenä ratkaisuna on mekaanisen työn korvaaminen sähköisillä ratkaisuilla. Nykyajan ihmiset ovat tottuneita asioimaan verkossa ja palvelumme helpottaa heidän elämäänsä merkittävästi. Myös Valtioneuvosto on asettanut vaatimuksia valtionhallinnon palvelujen sähköistämiselle, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Raija Myllys-Kauppinen. Vähemmän virheitä Palvelu vapauttaa verovirkailijat rutiinitöistä, kuten tarpeesta muuntaa palautetut paperiset veroilmoitukset sähköiseen muotoon. Mitä vähemmän rutiinitöitä sen parempi. Palvelu ohjaa asiakasta ilmoittamaan kaikki tarvittavat tiedot, joten lisäselvitysten tarve pienenee. Kun asiakas itse ilmoittaa tiedot suoraan sähköisessä muodossa niin myös tallennusvirheet vähenevät. Kaikkia tietoja ei voi vielä ilmoittaa verkossa, mutta palvelua HOIDA MISSÄ HALUAT Kun hoidat veroilmoituksesi verkossa vältyt ruuhkilta ja jonotukselta. KUVA: ISTOCKPHOTO.COM Veroilmoitus verkossa palvelulla etua sekä asiakkaalle että verohallinnolle Kysymys: Miten sähköinen asiointi ja verotus liittyvät toisiinsa? Vastaus: Verohallinto on yksi sähköisen asioinnin edelläkävijöistä Suomessa. laajennetaan jatkuvasti. Kehitämme palvelua vähitellen. Aloitimme matkakuluista ja vuonna 2009 lisäsimme mm. kotitalousvähennykset, myyntivoitot ja -tappiot ja tulonhankkimiskulut palvelun piiriin. Keväällä 2010 palvelu laajenee edelleen ja uusina tietoina palvelussa voi ilmoittaa mm. vuokrat sekä korot ja velat. Tavoitteena on saada koko veroilmoitus verkkoon 2-3 vuoden sisällä. NINA GARLO-MELKAS Veroilmoitus verkossa palvelu on vaivaton, helppo ja tehokas tapa hoitaa verotusasiat kuntoon sähköisesti ilman paperien pyöritystä ja postitusta. Palvelu on luotu helppokäyttöiseksi ja ohjeistuksiltaan selkeäksi, jotta sähköiseen asiointiin tottumattomatkin asiakkaat voisivat hyötyä palvelusta. Verotoimisto saa ilmoitukset valmiimpina, jolloin niiden täydennystarve vähenee ja täsmällisyys lisääntyy. Palvelu tukee valtionhallinnon tuottavuustavoitteita tuoden selvää säästöä näin myös veronmaksajille ja toteuttaen arjen tietoyhteiskuntaohjelmaa. Palvelun vähitellen laajetessa yhä suurempi osa suomalaisista pääsee hyödyntämään sähköistä asiointipalvelua veroasioidensa hoidossa.

10 10 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU AJASSA LIIKENNE Älyliikenne muokkaa liikennepolitiikkaa Älyliikenteen tuotteista ja palveluista on mahdollista kehittää vientituotteita ja merkittävää liiketoimintaa. Älyliikenne edistää sujuvaa ja taloudellista liikennettä RATKAISU 6 ÄLYKÄSTÄ Ä Ä KULJETUSTA Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti viime vuoden lopulla Kansallisen älyliikenteen strategian, jonka tavoitteena on Suomen liikennejärjestelmän nostaminen maailman edistyneimpien ja turvallisimpien joukkoon. Julkista hyötyä Strategian mukaan seuraavassa hallitusohjelmassa tulisi linjata älyliikenteen tavoitteet ja niiden toteuttamisen vaatimat resurssit. Strategia ehdottaa 13 älyliikenteen kärkihanketta, joita ovat muun muassa valtakunnallinen joukkoliikenteen maksujärjestelmä sekä langaton laajakaista juniin ja linja-autoihin. Hankkeiden kokonaiskustannukset vuosina olisivat noin 400 miljoonaa euroa, mistä valtion osuus olisi noin 325 miljoonaa euroa, kuntien ja yritysten 20 miljoonaa ja kuluttajien 35 miljoonaa euroa. Tuottavuus ylös ja onnettomuudet alas Vuoteen 2020 mennessä strategian tavoitteita ovat muun muassa väylänpidon ja liikennejärjestelmien tuottavuuden kasvattaminen 10 prosenttia yleistä tuottavuuskehitystä enemmän, 50 ihmishengen säästäminen vuosittain tieliikenteessä sekä yritysten logistiikkakustannusten laskeminen kilpailijamaiden tasolle. LÄHDE: Kysymys: Mitä hyötyjä älyliikenne tuo ja kenelle - miksi siihen kannattaa panostaa? Vastaus: Älyliikenne auttaa yksityisiä autoilijoita sekä joukko- ja ammattiliikennettä liikkumaan edullisesti, sujuvasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. TAUSTAA Ajoneuvojen määrä lisääntyy koko ajan. Liikenteen päästöt aiheuttavat viidenneksen hiilijalanjäljestä. Liikenteen infra kuluu, sen uusiminen on kallista, ja väylähankkeista käydään kovaa kisaa taloudellisesti vaikeissa oloissa. Haasteena on myös liikenneturvallisuuden kehittäminen. Säällä on iso merkitys erityisesti pohjoisissa oloissa. Älyliikenne tuo apua muun muassa kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin. Sillä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikennejärjestelmässä, sen kaikissa liikennemuodoissa sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Älyliikenne kääntää huomion väylistä asiakkaisiin. Älyliikenne nähdään laajempana kokonaisuutena, jossa hyödynnetään entistä tehokkaammin nykyistä infraa, logistiikkaa ja nykyisiä liikennejärjestelmiä, toiminnajohtaja Kimmo Ylisiurunen ITS Finlandista toteaa. ITS Finland ry. on noin 60 eri tahon älyliikenteen yhteistyöfoorumi. FAKTAA Älyliikenteessä hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa kaikissa liikennemuodoissa. Se auttaa ja ohjaa liikkumaan kokonaisuuden kannalta edullisimmalla tavalla. Siten se parantaa liikennejärjestelmän tuottavuutta, turvallisuutta, sujuvuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Älykäs liikenne korostaa matkojen ja kuljetusten toimivuutta. Se siirtää painopistettä yksityisautoilusta joukkoliikenteeseen. Liikennevalojärjestelmät tuovat tehokkuutta ja säästöjä. Pysäkeillä asiakkaat saavat Älyliikenteellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikennejärjestelmässä, sen kaikissa liikennemuodoissa sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Kimmo Ylisiurunen Toiminnanjohtaja KUVA: ILPO MATTILA Liikenteen käyttäjä keskiössä Autoilijoiden tarpeisiin yhä paremmin vastaava navigaattori on yleistynyt niin, että se on käytössä jo joka kolmannella autoilijalla. Sitä pidetään jopa hyödyllisempänä kuin autopuhelinta. Älyliikenteen kehitykseen on vaikutusta myös sillä, että Nokia antaa älypuhelinten käyttäjille vapaan pääsyn navigointipalveluihin. tietoa kulkuvälineen liiikkumisesta. Älyliikenne edesauttaa logistisen ketjun tehokkuutta. Älykkäästä liikenteestä tulee konkreettista ihmisten arkea. Navigaattori muuttaa ratkaisevasti autoilijan elämää. Älykkäät järjestelmät kertovat tien vaaroista, tukevat matkojen suunnittelua ja helpottavat reittivalintaa. Sähköisillä maksujärjestelmillä matkat voi maksaa matkapuhelimilla tai älykorteilla. Älyliikenne mahdollistaa myös tienkäytön maksut esimerkiksi todellisen kuormituksen mukaan. Älyliikenteen merkitys tulee pitkälti ICT:n yhdistymisestä liikenteeseen. Osa palveluista ja ratkaisuista on käyttäjien näkyvissä, osa taustalla piilossa. Ajoneuvovalmistajilta on tulossa käyttöohjeita. Liikenneja viestintäministeriö on julkaissut verkossa ohjeen navigaattorin käyttämisestä. Haasteena on se, miten kuluttajat pysyvät mukana kehityksessä, jossa ajoneuvon ajonaikainen palvelutarjonta monipuolistuu, siten että se hallitaan ja samalla huolehditaan liikenneturvallisuudesta, Ylisiurunen korostaa. Älyliikenne kaikkien etu Uusinvestointien ja pienten väyläparannusten sijaan älyliikenteen tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen osuutta. Kun esimerkiksi liikennevalojärjestelmää kehitetään niin, että valot kääntyvät vihreälle bussin lähestyessä, joukkoliikenne ja matkustajat saavat siitä selviä etuja ajan ja kustannusten säästöinä. Julkinen taho haluaa sujuvaa, nykyistä infraa tehokkaasti hyödyntävää liikennettä. Teollisuus ja kauppa hyötyvät hyvin toimivasta logistiikasta. Autoilija hyötyy muun muassa reaaliaikaisesta liikennetiedosta. Ajoneuvojen paikannustieto on kaikille merkittävä asia. Ajoneuvon liikkeistä saadaan todellista tietoa esimerkiksi liikkujien palvelujen kohdistamiseksi oikeaan tarpeeseen ja paikkaan. JOUNI SUOLANEN Turvallista matkaa alkolukon kanssa Dräger Interlock XT on helposti asennettava ja laadukas alkolukko, joka estää alkoholin vaikutuksenalaista kuljettajaa ajamasta ajoneuvoa. Jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää lainsäädännön salliman rajan, alkolukko estää moottorin käynnistymisen. Alkolukko on valmistettu ajoneuvokäyttöön ja täyttää autoteollisuuden ja ammattiliikenteen vaatimukset. Lisäksi ajoneuvoon asennettu alkolukko vaikuttaa kuljettajien asenteisiin ja edistää siten terveempiä elämäntapoja. Maahantuoja: Lisätietoja: Jälleenmyyjät: /jm

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

ASPA - Mitä seuraavaksi?

ASPA - Mitä seuraavaksi? ASPA - Mitä seuraavaksi? Pilotoinnin päätösseminaari 24.8.2015 Valtiovarainministeriö, Hallitusneuvos Ilkka Turunen Huomioita hallituksen kärkihankkeista Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen SADe-ohjelma ja Etäpalvelutavoitteet 2010 Tavoitteena mahdollistaa kansalaisille

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma)

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 2009 2015 Tavoitteena oli helpompi ja sujuvampi asiointi lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja uudistamalla toimintatapoja. Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Yhteispalveluseminaari 8.6.2011 Ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen Lapin aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto, Paula Leppänoro-Jomppanen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat

Liikkuminen ja jakamistalous. Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikkuminen ja jakamistalous Sonja Heikkilä Hankejohtaja, Liikkumisen palvelut OP Ryhmä, Uudet liiketoiminnat Liikenteessä on paljon parannettavaa Omistusauto on suuri investointi ja sen arvo laskee Yksityisautot

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016

Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Julkisen sektorin palvelumallit ja digitalisaatio CGI Ratkaisu16, Helsinki 2.2.2016 Mikael Forss, VTT Johtaja Kela Kela Kela perustettiin vuonna 1937 panemaan toimeen ensimmäistä kansaneläkelakia. Kelan

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT

Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT Sähköisen asioinnin velvoittavuus esimerkkinä Tanska - ja mitä Suomi aikoo tehdä 26.10.2016 Juhta Marjukka Ala-Harja VM/JulkICT Tanska julkishallinnon digitalisaation organisointi Vahva poliittinen mandaatti

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT KUOPIO 23.4.2015 JYRI WUORISALO KUOPIO INNOVATION TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N DIGI ROADSHOW-KIERTUE Digitaalinen maailma ja terveys Digitaalinen maailma kulttuurinen muutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus

Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kyselystä toukokuu 2016 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Hankeseminaari Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö

Hankeseminaari Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Hankeseminaari 2016 2.3.2016 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Suunnitelmat vuodelle 2016 Satakunnan alueen näkökulmasta Itseilmoittautuminen Pilotointi: Lasten- ja naistentalossa Seuraava käyttöönotto

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS YGOFORUM-seminaari 2.11.2016 Henrik Österlund 3.11.2016 1 TAUSTAA MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNALLE 3.11.2016 Materiaalitehokkuuden sopimustoiminnan

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla. Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa Digitaalisten palvelujen kehittäminen Turun kaupungilla Terveysasemien asiakasraati Kaskenlinnassa 11.01.2017 Sisällysluettelo 1. Mikä on digitaalisten palvelujen kehittäminen kärkihanke? 2. Monikanavainen

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11. Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015 Saariston liikennepalvelujen kehittäminen missä mennään? Selvitetty

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin 29.09.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2 Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Luodaan

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä

Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio. Johanna Särkijärvi, , ELY-keskus, Jyväskylä Liikenteen palvelut, digitalisaatio ja automaatio Johanna Särkijärvi, 10.3.2016, ELY-keskus, Jyväskylä Liikenne- ja viestintäpolitiikka kohtaavat kärkihankkeissa Normien purkaminen Digitaalisen liiketoiminnan

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta. Tammikuu 2017

EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta. Tammikuu 2017 EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta Tammikuu 2017 Lupajärjestelmien toimivuus ja kehittäminen Kolmanneksella kokemusta lupien hakemisesta Yleisyydessä ei juuri muutoksia vuodesta

Lisätiedot