Suun terveyteen vaikuttaa syljenerityksen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun terveyteen vaikuttaa syljenerityksen,"

Transkriptio

1 Suusairaudet MIIA HELENIUS JA MARJATTA LEIRISALO-REPO Reumatauteihin liittyy monimuotoisia leukanivelten ja suun alueen ongelmia. Niistä suurimpia ovat syljenerityksen väheneminen, syljen koostumuksen muuttuminen, suun mikrobien lisääntyminen, hampaiden tukikudoksien ongelmat ja leukanivelkipu. Suussa esiintyvät tulehdukset voivat aiheuttaa tulehduksellisten reumatautien erityisesti nivelreuman pahenemista. Leukanivelten muutoksiin saattaa liittyä monimuotoisia oireita ja muutoksia purennassa. Reumapotilaan kokonaishoidon tärkeä osa on hammashoito, johon kuuluu myös koko purentaelimistön hoito. Vaikeimmissa tapauksissa potilaat tulee ohjata keskussairaaloiden suu- ja leukasairauksien yksikköihin. Suun terveyteen vaikuttaa syljenerityksen, limakalvojen ja hampaiden tila. Jos jokin niistä huononee, se vaikuttaa myös muihin suun osiin. Limakalvot ja hampaat toimivat infektioportteina elimistöön (Meurman 1996). Suun ja hampaiden tulehdusten on ajateltu vaikuttavan haitallisesti tulehduksellisiin reumatauteihin, kuten nivelreumaan, selkärankareumaan ja sidekudosreumoihin (Helenius ym., painossa). Vaikka reumatautien ja suun kunnon oletetaan olevan yhteydessä toisiinsa, aiheesta on kuitenkin tehty melko vähän tutkimuksia. Suun hoidon on todettu olevan niin tärkeä osa reumapotilaiden hoitoa, että Kansaneläkelaitos korvasi reumapotilaiden hammastulehduksien hoitoa jo ennen v voimaan tullutta hammashoidon uudistusta. Sylkirauhastulehdus suun autoimmuunitauti? Duodecim 2005;121: TAULUKKO 1. Suun kuivuuden syitä. Hoidon komplikaatiot ja seuraukset Lääkehoito Sädehoidon jälkitila Käänteishyljintä Sairaudet, joihin voi liittyä suun kuivumista Sylkirauhasairaudet sylkirauhasaplasia Sjögrenin oireyhtymä Sarkoidoosi Kystinen fibroosi Primaarinen biliaarinen kirroosi Eräät infektiot hepatiitti C HIV-infektio Kuivuminen Psyykkiset häiriöt Silmien ja suun limakalvojen kuivuminen on yleistä. Nämä oireet voivat viitata Sjögrenin oireyhtymään, sädehoidon jälkitilaan, erilaisiin infektioihin (taulukko 1) tai useiden lääkeaineiden haittavaikutuksiin (taulukko 2) (Scully 2003). Sjögrenin oireyhtymän kriteereinä ovat yksi tai kaksi subjektiivista oiretta suun tai silmien kuivuudesta, verestä mitattavat positiiviset reumatekijä-, tumavasta-aine-, SSA-vasta-aine- tai SSB-vasta-ainearvot tai fokaalisen sialadeniitin löydös pienten sylkirauhasten kudosnäytteessä ja ainakin kaksi objektiivista kyynel- tai sylkirauhasen vajaatoimintaan viittaavaa löydöstä (taulukko 3) (Vitali ym. 2002). Primaarinen Sjögrenin oireyhtymä aiheuttaa erilaisia muutoksia suussa, erityisesti syljenerityksen vähenemistä ja hammasinfektioiden lisääntymistä. Sjögrenin oireyhtymä voi esiintyä sekundaarisena liittyen eri reumatauteihin. Se 2333

2 TAULUKKO 2. Syljeneritystä vähentävät lääkeaineet. Lääkeryhmä Antikolinergiset lääkkeet pahoinvointilääkkeet trisykliset depressiolääkkeet muskariinireseptoriantagonistit alfareseptoriantagonistit psykoosilääkkeet antihistamiinit Diureetit Sympatomimeetit verenpainelääkkeet masennuslääkkeet ruokahalua hillitsevät lääkkeet vasokonstriktorit keuhkoputkia laajentavat lääkkeet Lihasrelaksantit Migreenilääkkeet Bentsodiatsepiinit, analgeetit ym. H 2 -antagonistit ja protonipumpun estäjät Sytotoksiset lääkkeet Proteaasinestäjät Esimerkkiaine skopolamiini amitriptyliini emeproni tamsulosiini fentiatsiinit, maprotiliini erityisesti ns. vanhat antihistamiinit tiatsididiureetit, furosemidi klonidiini fluoksetiini fenfluramiini pseudoefedriini ipratropiumi titsanidiini, orfenadriini ritsatriptaani diatsepaami, morfiini, kodeiini, tramadoli famotidiini, omepratsoli 5-fluorourasiili tsalsitabiini, didanosiini saattaa johtaa syljenerityksen vähenemisen myötä syljen puolustustekijöiden muuttumiseen sekä reikiä aiheuttavien ja reikiintymiselle altistavien bakteerien lisääntymiseen suussa. Itse reumatautien ja niiden hoitoon käytettyjen lääkkeiden on todettu vähentävän syljeneritystä ja muuttavan syljen koostumusta sekä aiheuttavan ientulehduksia ja suun sieni-infektioita (Helenius ym., painossa). Sekundaarinen Sjögrenin oireyhtymä liittyy tyypillisimmin nivelreumaan tai systeemiseen punahukkaan (SLE:hen). Omassa tutkimuksessamme totesimme sekundaarista Sjögrenin oireyhtymää 30:llä 77:stä erilaisia reumatauteja sairastavasta (Helenius ym., painossa). Sialadeniittia eli pienten sylkirauhasten tulehdusta todettiin 80 %:lla nivelreumapotilaista, 58 %:lla selkärankareumaa potevista, 94 %:lla sekamuotoista sidekudostautia sairastavista ja 41 %:lla spondyloartropatiapotilaista (Helenius ym. 2001). Suulöydökset eri reumataudeissa Vaikka eri reumatauteihin liittyy sekundaarinen Sjögrenin oireyhtymä, se ei selitä kaikkia suulöydöksiä. Monet suulöydökset ovat riippumattomia Sjögrenin oireyhtymän esiintymisestä (Helenius ym., painossa). Reumatauteihin liittyy merkittävästi suurentunut riski saada parodontiumin eli hampaan tukikudosten sairauksia. Löydös on nähtävissä sekä kliinisesti että radiologisesti. Reumatauteja sairastavilla todettiin iensairauksia edellä mainitussa tutkimuksessa enemmän kuin verrokeilla. Selvästi eniten ientulehduksia esiintyi nivelreumapotilailla. Myös limakalvosairauksia esiintyi merkittävästi enemmän eri reumataudeissa kuin terveillä verrokeilla. Tyypillisiä muutoksia olivat mm. likenoidiset muutokset ja punajäkälä. Suun sieni-infektiota todettiin lähes puolella reumapotilasta. Reumapotilaiden suu- ja leukaoireet Lastenreumaa sairastavilla leukaniveltulehdus johtaa usein leukaniveloireisiin ja leuan kasvuhäiriöihin. Aikuisena reumatauteihin sairastuneiden oireet eivät ole näin dramaattisia, mutta monilla potilailla esiintyy leukaniveloireita. Yleisimmät näistä ovat kipu leukanivelen seudussa, leukanivelen rahina ja naksuminen sekä suun avauksen rajoittuminen. Eri reumaryhmissä 2 98 % potilaista on ilmoittanut leukaniveloireis M. Helenius ja M. Leirisalo-Repo

3 TAULUKKO 3. Sekundaarisen Sjögrenin syndrooman luokittelukriteerit Vitalin ym. (2002) mukaan. Kriteeri Löydös Silmä subjektiivinen vaiva objektiivinen löydös Suu subjektiivinen vaiva objektiivinen löydös Silmän kuivuus tai kuivuuden tunne Schrimerin testin tulos enintään 5 mm / 5 min tai rose bengale -testin tulos vähintään 4 Suun kuivuus tai kuivuuden tunne Leposyljeneritys enintään 1,5 ml / 15 min tai positiivinen löydös skintigrafiassa tai sialografiassa Pienten sylkirauhasten biopsia Fokaalinen sialadeniitti,»focus score» vähintään 1 Laboratorioarvot Poissuljettavat asiat Diagnoosi Positiivinen tulos reumatekijän tai tumavasta-aineiden määrityksessä Hepatiitti, HIV-infektio Positiivinen serologia tai fokaalinen sialadeniitti sekä yksi tai kaksi subjektiivista oiretta ja ainakin yhden rauhasen objektiivinen vajaatoiminta ta (Könönen ym. 2002, Helenius ym., painossa). Noin puolet nivelreumapotilaista ja yli kolmasosa selkärankareumaa sairastavista kärsii jonkinasteisista leukaniveloireista jossakin taudin vaiheessa (Larheim ja Smith 1990, Ramos-Remus ym. 1997, Helenius ym., painossa). Terveistä verrokeista 6 25 % on ilmoittanut kärsineensä joskus leukanivelen seudun kivuista (Helenius ym. 2005). Potilaan kertoessa leukanivelkivusta on tärkeää selvittää, johtuuko kipu leukanivelistä vai onko kyseessä korva- tai hammasperäinen syy. Kliinisesti voidaan vielä tarkentaa tutkimusta mittaamalla suun maksimaalinen avaus. Yleensä alle 38 mm:n arvo kertoo suun rajoittuneesta avautumisesta. Leukanivelmuutokset Suurimmalla osalla reumatauteja sairastavista on esiintynyt jossakin vaiheessa oireita leukanivelissä. Tauti on voinut jopa alkaa leukanivelistä. Magneettitutkimus osoittaa lähes kaikilla reumapotilailla jonkinasteisia muutoksia leukanivelen alueella, selvästi useammin kuin verrokeilla (47 %) (Helenius ym., painossa). Natiiviröntgentutkimukset (leukojen panoraamatomografia ja leukanivelten erityiskuvaus) näyttävät vain pidemmälle edenneitä muutoksia, erityisesti leukaniveleroosiota sekä kondyylin liikkuvuutta ja muotoa (Helenius ym. 2005). Välilevy ei näy kunnolla näissä kuvissa, joten sen kuvantamisessa magneettitutkimus on tarpeen. Tyypillisin panoraamatomografiassa näkyvä leukanivelmuutos on leukanivelten eroosio. Sitä todetaan kirjallisuuden mukaan noin %:lla nivelpsoriaasi-, selkärankareuma- ja spondyloartropatiapotilaista. Nivelreumassa ja sekamuotoisessa sidekudostaudissa osuus on % (Wenneberg ym. 1990, Helenius ym. 2005). Yllättäen totesimme omissa tutkimuksissamme, että subjektiivisista leukanivelvaivoista kärsivät eniten spondyloartropatiapotilaat. Heillä todettiin myös eniten radiologisesti havaittavia muutoksia leukanivelissä, kuten eroosiota nivelen päissä tai leukanivelen liikkeiden rajoittumista. Myös muissa reumaryhmissä todettiin paljon leukanivelen eroosiota: nivelreumassa 21 %:lla, sekamuotoisessa sidekudostaudissa 16 %:lla ja selkärankareumassa 37 %:lla. Noin joka kolmannella potilaista tuli esiin myös radiologisesti havaittavaa leukanivelen liikkeiden rajoittumista (leukanivelten erityiskuvaus suu auki ja kiinni) (Helenius ym. 2005). HLA-tekijöiden ja reumasairauksien välillä on selvä yhteys. Lähes kaikilla selkärankareumaa tai spondyloartropatiaa sairastavista on HLA-B27-alleeli. Vaikeaan nivelreumaan taas liittyy usein HLA-DR4 (Tiwari ja Terasaki 1985). Myös leukaniveleroosioiden kehittymisen on todettu olevan yhteydessä HLA-tekijöihin. Omissa tutkimuksissamme leukanivelen eroosiota havaittiin merkitsevästi useammin HLA-DRB1*01-positiivisilla nivelpotilailla. Yhteys oli riippumaton reumataudin diagnoosista. HLA-DRB1*06 näytti puolestaan suojaavan erosiivisuudelta (Helenius ym. 2004). 2335

4 Reumalääkkeet ja suun terveys Suuongelmat eivät aina liity perustautiin. Reumatautien hoidossa käytettyjen lääkkeiden haittavaikutukset voivat kohdistua myös suun limakalvoihin. Tyypillisiä haittoja ovat metotreksaattihoidon aikana esiintyvät suun aftat, kultastomatiitti, leflunomidihoidon yhteydessä esiintyvä stomatiitti ja suun haavaumat, D-penisillamiinihoitoon (nykyään enää harvoin käytössä) liittyvät suupielihaavaumat, klorokiinivalmisteiden aiheuttama suun pigmentaatio sekä syklosporiinihoidon yhteydessä esiintyvä ienhyperplasia. Systeeminen glukokortikoidihoito altistaa suun sammasinfektioille. Ns. biologiset lääkkeet, erityisesti tuumorinekroositekijä alfan estäjät infliksimabi, etanersepti ja adalimumabi, lisäävät jonkin verran infektioriskiä, ja näin ollen niiden voidaan olettaa häiritsevän myös suun puolustusmekanismeja (Scully 2003). Mitään tutkimustietoa näiden lääkkeiden vaikutuksesta suun terveyteen ei vielä ole. Mitä suun tutkimuksia reumapotilaalle? Kaikille reumapotilaille suositellaan tehtäväksi säännöllinen hampaiden tarkastus vähintään kerran vuodessa, kuten suurimmalle osalla muutakin väestöä. Panoraamatomografiakuvaus on syytä tehdä säännöllisin väliajoin sekä hampaiden että leukanivelten takia. Purennan säännöllinen tarkistaminen ja tarvittaessa hoito on tärkeätä, jos leukanivelissä tapahtuu muutoksia, jotka muuttavat purentaa. Tekonivelleikkaukseen menossa ole vien hampaat tulee aina tutkia sekä kliinisesti että röntgenologisesti. Suussa ja hampaissa ei saa olla infektioita leik kaukseen mentäessä. Myös hoidettaessa suun infektioita tekonivelleikkauksen tai reumakuumeen jälkeen tulee muistaa antibiootti profylaksin tarve (Repo 2000). Jos potilaalla on leukaniveloireita, kannattaa ensisijaisesti tehdä leukojen panoraamatomografia sekä leukanivelten erityiskuvaus (suu auki ja kiinni). Näistä tutkimuksista saadaan karkea arvio mahdollisesta leukanivelten eroosiosta ja liikkeistä. Alkava eroosio ei vielä näissä kuvissa näy. Kun halutaan selvittää, onko kyseessä jokin muu leukanivelen häiriö, esimerkiksi diskus ongelma tai nestettä nivelontelossa, magneettikuvaus antaa moninkertaisesti paremman vas tauksen. Vanhojen eroosiomuutosten seuraaminen magneettikuvauksin on tarpeetonta, mutta leikkauksia tai muita leukanivelen toimenpiteitä suunniteltaessa tämä tutkimus on välttämätön. Lopuksi Suomessa on noin nivelreumapotilasta, ja erityiskorvattavia lääkkeitä käyttää lähes reumaattista niveltulehdusta tai systeemistä sidekudostautia sairastavaa. Tämä on huikea määrä potilaita, ja tämän potilasjoukon suun terveydestä vastaa noin hammaslääkäriä. Reumapotilaiden suun hyvällä hoidolla vähennetään oireita ja myös ehkäistään nivelvaivoja. Jo aikaisemmin nivelreuma- ja Sjögren-potilaiden suun terveydenhuoltoon on osattu kiinnittää kohtalaisesti huomiota, mutta myös muita systeemisiä sidekudossairauksia, selkärankareumaa ja sen lähitauteja sairastavilla potilailla esiintyy moninaisia suu- ja leukanivelongelmia, joiden ehkäisyyn ja hoitoon kannattaa panostaa. Ehkäisy on parasta myös reumapotilaiden hammashoidossa. Sen avulla vältetään ikävät, leukaniveliä kipeyttävät pitkät hammaslääkärikäynnit. Ensisijaisen tärkeää reumapotilaita hoidettaessa on pitää mielessä varsinaiset ongelmakohdat. Suun kuvantaminen on tärkeää (pano- Y D I N A S I A T Reumatauteihin liittyy monimuotoisia leukanivelen ja suun alueen ongelmia. Lääkitys vaikuttaa usein suun terveyteen. Reumapotilaan kokonaishoitoon kuuluu tärkeänä osana hampaiden ja koko purentaelimistön hoito M. Helenius ja M. Leirisalo-Repo

5 raamatomografia). Sen avulla selviävät pääosin leukanivelien tila (eroosiot), juurenpääntulehdukset, puhkeavien hampaiden vieruskudoksen tulehdukset (perikoroniitti), tulehdusperäiset kystat, pahimmat hammaskariekset ja hampaiden tukikudoksen tulehdukset (parodontiitti). Kliininen tutkimus täydentää röntgenkuvausta, ja se on tehtävä niin usein kuin potilaan suun tilanne sitä vaatii. Myös syljen eritykseen on kiinnitettävä huomiota ja tarvittaessa mitattava, onko eritys heikentynyt. Parafiinin palasta pureksimalla stimuloidun syljenerityksen viitealue on yli 0,7 ml/min. Hampaiden tutkiminen ja hoito on yksilöllistä, ja hoitoa on annettava tarpeen mukaan. Reumapotilaiden suun hoitoa hankaloittavat usein sairauden aiheuttamat ongelmat sormissa ja käsissä. Hammashoitovälineet on valittava yksilöllisesti potilasta ajatellen. Suun terveydellä on tärkeä vaikutus reumapotilaiden elämänlaatuun. Kipeällä ja kuivalla suulla ei tee mieli syödä, mikä vaikuttaa muuhun terveyteen. Lukuisten hammasinfektioiden takia menetettyjä hampaita pyritään korvaamaan proteeseilla, jotta purentaelimistö toimisi hyvin. Proteesit toimivat kuivassa suussa eri tavalla kuin terveessä. Reumapotilaiden tekonivelet on myös otettava huomioon hammashoidossa ja varsinkin implanttien asennuksessa (antibioottiprofylaksin tarve tietyissä toimenpiteissä) (Repo 2000). Nivelreumapotilaita ja myös muita tulehduksellisia niveltauteja sairastavia hoidetaan nykyään yhä aktiivisemmin immunosuppressiivisella lääkityksellä kaihtamatta myöskään pieniannoksisia glukokortikoideja ja käyttämällä immuunipuolustusta spesifisesti jarruttavia ns. biologisia lääkkeitä (tärkeimpinä tuumorinekroositekijä alfan estäjät). Tästä syystä infektiofokusten etsiminen ja aktiivinen hoito on entistä tärkeämpää niveltulehduksen sammuttamisen ja infektiokomplikaatioiden estämisen kannalta. Suu- ja hammassairauksien hoidossa tärkeää on myös potilaiden informoiminen ja ohjaaminen hoitoon riittävän ajoissa. Tässä tarvitaan yhteistyötä hammaslääkärin, perusterveydenhuollon vastuulääkärin ja reumatologin välillä. Kirjallisuutta Helenius LMJ, Hietanen JH, Helenius I, ym. Focal sialadenitis in patients with ankylosing spondylitis and spondyloarthropathy: a comparison with patients with rheumatoid arthritis or mixed connective tissue disease. Ann Rheum Dis 2001;60: Helenius LMJ, Meurman JH, Helenius I, ym. Oral and salivary parameters in patients with rheumatic diseases. Acta Odont Scand 2005 (painossa). Helenius LMJ, Hallikainen D, Helenius I, ym. Clinical and radiographic findings of the temporomandibular joint in patients with various rheumatic diseases. A case-control study. Oral Surg Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005;99: Helenius LM, Hallikainen D, Helenius I, ym. HLA-DRB1* alleles and temporomandibular joint erosion in patients with various rheumatic diseases. Scand J Rheumatol 2004;33: Könönen M, Kovero O, Wenneberg B, Konttinen YT. Radiographic signs in the temporomandibular joint in Reiter s disease. J Orofac Pain 2002;16: Larheim T, Smith H-J. Rheumatic disease of temporomandibular joint: MR imaging and tomographic manifestations. Radiology 1990;175: Meurman JH. Suun infektiot ja yleissairaudet. Suom Lääkäril 1996; 51: Ramos-Remus C, Major P, Gomez-Vargas A, ym. Temporomandibular joint osseous morphology in a consecutive sample of ankylosing spondylitis patients. Ann Rheum Dis 1997;56: Repo H. Antibioottiestolääkitys. Käytännön lääkäri 2000;2: Scully C. Drug effects on salivary glands: dry mouth. Oral Dis 2003;9: Tiwari JL, Terasaki PI. HLA and disease associations. New York: Springer, Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, ym. European study group on classification criteria for Sjögren s syndrome. Ann Rheum Dis 2002;61: Wenneberg B, Könönen M, Kallenberg A. Radiographic changes in temporomandibular joint of patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arhritis and ankylosing spondylitis. J Craniomandib Disord 1990;4:35 9. MIIA HELENIUS, HLL, sairaalalääkäri HUS:n kirurgian klinikka, suu- ja leukakirurgian yksikkö HUS MARJATTA LEIRISALO-REPO, professori, ylilääkäri HUS, sisätaudit, reumatologian klinikka HUS 2337

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio on yleisempää naisilla kuin miehillä on usein ikääntymiseen liittyvä ongelma on ongelmana jopa 46,7 %:lla vanhuksista ja 10 %:lla koko väestöstä* liittyy moniin

Lisätiedot

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi?

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Tervettä elämää munuaissairauden kanssa - Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Suuhygienisti, sairaanhoitaja Heidi Hänninen Tays/Suu- ja leukasairauksien poliklinikka Suun terveys osana

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti

Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti Vuonna 1972 amerikkalainen reumatologi Gordon Sharp kuvasi uuden sidekudostaudin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU REUMATOLOGIA

VALTAKUNNALLINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU REUMATOLOGIA VALTAKUNNALLINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU REUMATOLOGIA ARVOSTELUPERUSTEET 0-6 pistettä/kysymys 36 pistettä hyväksymisraja 18 pistettä ei yhtään 0-vastausta 12.10.2012 1. Nivelreuman hoitoon käytettävien

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Nivelreuman hoidon päämäärät Pitkäaikaisen elämänlaadun parantaminen oireiden väheneminen nivelvaurioiden jarruttaminen toimintakyvyn palauttaminen sosiaalisen

Lisätiedot

Sylki on keskeinen neste suun puolustusfunktioiden, Kuivan suun AIHEUTTAJAT JA HOITO. Suu ja lääke

Sylki on keskeinen neste suun puolustusfunktioiden, Kuivan suun AIHEUTTAJAT JA HOITO. Suu ja lääke JUKKA H. MEURMAN LKT, HLT Professori, Helsingin yliopisto, hammaslääketieteen laitos Ylilääkäri, HYKS / Kirurginen sairaala, suu- ja leukasairauksien klinikka palsta! Kuivan suun AIHEUTTAJAT JA HOITO Suu

Lisätiedot

Diabetes ja suunterveys

Diabetes ja suunterveys Diabetes ja suunterveys Evhml Kati Kainulainen Hammas-, suu ja leukakirurgian poliklinikka Diabetes voi lisätä alttiutta suusairauksille Ientulehdus Hampaiden kiinnityskudos sairaus eli parodontiitti Hampaiden

Lisätiedot

Reumaklinikan alueellinen koulutuspäivä 01.10.2015 HUS Reumatologian klinikka. Riitta Luosujärvi vastaavaylilääkäri

Reumaklinikan alueellinen koulutuspäivä 01.10.2015 HUS Reumatologian klinikka. Riitta Luosujärvi vastaavaylilääkäri Reumaklinikan alueellinen koulutuspäivä 01.10.2015 HUS Reumatologian klinikka Riitta Luosujärvi vastaavaylilääkäri Yhteistä reumasairauksille Puhkeamista vaikea ennustaa Taustalla geneettisiä ja ympäristötekijöitä

Lisätiedot

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi

Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa. Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Suun sairaudet yleissairauksien hoidossa Urpo Silvennoinen Ylihammaslääkäri/LKS HLT, Suukirurgi Sydän tai aivoinfarktin syy? Tupakka Korkea verenpaine Keskivartalolihavuus II tyypin diabetes Kohonnut kolesteroli

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Suomessa lastenreumaa sairastaa noin 2 300 lasta. Perinteiset ja biologiset reumalääkkeet KOHTI YKSILÖLLISTETTYÄ LASTENREUMAN LÄÄKEHOITOA

Suomessa lastenreumaa sairastaa noin 2 300 lasta. Perinteiset ja biologiset reumalääkkeet KOHTI YKSILÖLLISTETTYÄ LASTENREUMAN LÄÄKEHOITOA PEKKA LAHDENNE Lastenreumatologi, lastentautien dosentti Lastenklinikka, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala Perinteiset ja biologiset reumalääkkeet KOHTI YKSILÖLLISTETTYÄ LASTENREUMAN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Sisällys Esipuhe 3 Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Lääke, APTEEKKI JA LÄÄKETIETO 16 2.1 Lääke ja

Lisätiedot

Nuorten keravalaisten mielenterveyspotilaiden suun hoidon palvelujen käyttö ja hoidon tarve 2008-2009

Nuorten keravalaisten mielenterveyspotilaiden suun hoidon palvelujen käyttö ja hoidon tarve 2008-2009 Nuorten keravalaisten mielenterveyspotilaiden suun hoidon palvelujen käyttö ja hoidon tarve 2008-2009 Johtava hammaslääkäri Kirsi Peltola-Haavisto Salon sosiaali- ja terveystoimi Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Lääkkeet ja kuntoutuminen

Lääkkeet ja kuntoutuminen Lääkkeet ja kuntoutuminen Riitta Aejmelaeus Ylilääkäri Helsingin Sosiaalivirasto Toimeksianto; Lääkkeiden vaikutus Laskevat verenpainetta niin, että vanhus pyörtyy Jäykistävät Vievät tasapainon Sekoittavat

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus sekä yhteistyö ja ohjaus Kelan kuntoutukseen. REUMASAIRAUDET Eeva Alasaarela LT, erikoislääkäri

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus sekä yhteistyö ja ohjaus Kelan kuntoutukseen. REUMASAIRAUDET Eeva Alasaarela LT, erikoislääkäri Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus sekä yhteistyö ja ohjaus Kelan kuntoutukseen REUMASAIRAUDET Eeva Alasaarela LT, erikoislääkäri TYÖNJAKO Missä tules-potilaita tutkitaan ja hoidetaan? 1. Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

Rokotukset lasten tulehduksellisissa reumasairauksissa 2.4.2012

Rokotukset lasten tulehduksellisissa reumasairauksissa 2.4.2012 1 Rokotukset lasten tulehduksellisissa reumasairauksissa 2.4.2012 1. Yleistä - Lastenreuma alkaa harvoin alle 1 vuoden iässä, minkä ansiosta lastenreuman diagnoosihetkellä suurin osa kansallisen rokotusohjelman

Lisätiedot

TerveysInfo. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Hakusanat: hampaidenhoito, Diabeetikon suunhoito Lehtisessä

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

Joka viidennen aikuisen vaiva

Joka viidennen aikuisen vaiva Kuiva suu ei laula. Joka viidennen aikuisen vaiva Suun kuivuus (kserostomia) johtuu alentuneesta syljen erityksestä ja hoitamattomana horjuttaa ihmisen koko yleisterveyttä ja hyvinvointia. Suun kuivumisesta

Lisätiedot

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu 20.10.2017 Hampaiston oikomishoito... 2 Kliininen hammashoito/parodontologia... 3 Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia... 4 Suu- ja leukakirurgia

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

Lääkkeiden tauotus reumasairauksissa Ekman P ja Yli-Kerttula T

Lääkkeiden tauotus reumasairauksissa Ekman P ja Yli-Kerttula T OHJE AMMATTILAISILLE 1 (7) Lääkkeiden tauotus reumasairauksissa Ekman P ja Yli-Kerttula T Sisällysluettelo Leikkaukset... 2 Hammastoimenpiteet... 2 Infektiot... 2 Rokotukset... 2 Raskaus... 3 ASA... 3

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Paula Timonen Proviisori LHKA Toimitusjohtaja Pro dosis Oy paula.timonen@prodosis.fi Käsiteltävät aiheet Miksi iäkkäät ovat erityisryhmä? Miten ikä tulee ottaa huomioon

Lisätiedot

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, terveyspalveluyksikön johtaja YTHS Tampere Silmät ovat sielun peili, ja suu on portti peremmälle. Kuvat Päivi Jääsaari

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2012 Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Elimistön

Lisätiedot

Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS

Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS Reumatauteja Ei-tulehdukselliset Nivelreuma raudet Selkärankareuma Tulehdukselliset Kulumasai-

Lisätiedot

Selkärankareuman hoito. Riitta Tuompo 31.3.2012

Selkärankareuman hoito. Riitta Tuompo 31.3.2012 Selkärankareuman hoito Riitta Tuompo 31.3.2012 Sidonnaisuudet Osallistunut kotimaisiin ja ulkomaisiin koulutuksiin yrityksen tuella (Abbott, BMS, MSD, Mundipharma, Pfizer, Roche, UCB) Luentopalkkioita

Lisätiedot

SATEENVARJOPROJEKTI Peijaksen sairaala 10.10.2007 Ehkäisevän hoidon mahdollisuudet mielenterveyspotilaiden suun terveyden edistämisessä

SATEENVARJOPROJEKTI Peijaksen sairaala 10.10.2007 Ehkäisevän hoidon mahdollisuudet mielenterveyspotilaiden suun terveyden edistämisessä SATEENVARJOPROJEKTI Peijaksen sairaala 10.10.2007 Ehkäisevän hoidon mahdollisuudet mielenterveyspotilaiden suun terveyden edistämisessä J.H. Meurman Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto, Hammaslääketieteen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

KANSALLINEN BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN REKISTERI (ROB FIN)

KANSALLINEN BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN REKISTERI (ROB FIN) KANSALLINEN BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN REKISTERI (ROB FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus biologisten reumalääkkeiden käyttäjistä Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013 Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013 Puhutaan suusta Suun terveydenhuolto yhteistyössä Johtajahammaslääkäri Anne Komulainen Mitä lääkärin on hyvä pitää mielessä

Lisätiedot

Ravitsemus- kaikkien asia

Ravitsemus- kaikkien asia Ravitsemus- kaikkien asia Harriet Finne-Soveri Ikäihmisten palvelut, THL 12.2.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 Palauteraportti tulee yksikköönne noin kahden kuukauden kuluessa tietojen lähettämisestä Raportin

Lisätiedot

Yleissairauksien ja lääkitysten merkitys suun hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa

Yleissairauksien ja lääkitysten merkitys suun hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa Yleissairauksien ja lääkitysten merkitys suun hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa Suun hoidon tarpeen arviointi päivystystilanteessa Yleissairaudet ja suu Diabetes Umpieritysrauhasten sairaudet

Lisätiedot

Ikääntyneiden suun terveyden edistäminen

Ikääntyneiden suun terveyden edistäminen Ikääntyneiden suun terveyden edistäminen Kukka-Maaria Leivonen, osastonhoitaja, suuhygienisti, TtM Sari Kyytinen, terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkäri Palveluntarve ja mitoitukset suun terveydenhuollossa

Lisätiedot

KANSALLINEN BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN REKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN REKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN REKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus biologisten reumalääkkeiden käyttäjistä Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Uudet oivallukset kampittavat selkärankareuman etenemistä

Uudet oivallukset kampittavat selkärankareuman etenemistä Uudet oivallukset kampittavat selkärankareuman etenemistä Reuma-lehti 2/2012 Professori Dan Nordström: Magneettikuvauksella varmistetut varhaiset diagnoosit ja uudet lääkkeet ovat auttaneet kampittamaan

Lisätiedot

Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö

Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö Tiedosta hyvinvointia 1 Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö LÄÄKEHOITO JA RASKAUS -seminaari Lääkelaitos Tiedosta hyvinvointia 2 Tavoite Tarkastella raskaudenaikaisen lääkkeiden

Lisätiedot

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta);

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta); EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 EPAR-yhteenveto adalimumabi Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee -valmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea

Lisätiedot

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa

Akuutti maksan vajaatoiminta. Määritelmä Aiemmin terveen henkilön maksan pettäminen johtaa enkefalopatiaan kahdeksassa viikossa Vatsa 4: maksa 1. Akuutti maksan vajaatoiminta 2. Hepatiitti B ja C: tartunta, taudinkulku ja näiden vertailu 3. Kroonisen hepatiitin syyt 4. Maksakirroosin syyt, oireet ja hoito 5. Maksabiopsian aiheet

Lisätiedot

HUOLEHDI HAMPAISTASI Vahvista terveyttäsi

HUOLEHDI HAMPAISTASI Vahvista terveyttäsi HUOLEHDI HAMPAISTASI Vahvista terveyttäsi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJA JA SUUN TERVEYS PSYYKKINEN SAIRAUS VAIKUTTAA SUUN TERVEYTEEN MONIN TAVOIN Useat psyykenlääkkeet kuivattavat suuta. Syöminen on silloin

Lisätiedot

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi?

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Sisällysluettelo s. 3 Mikä on nivelpsoriaasi? s. 3 Mitkä ovat nivelpsoriaasin oireet? s. 4 Mitä oireita minun pitäisi tarkkailla? s. 5

Lisätiedot

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Geneettisen tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo suu Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hakusanat: hoito, suu, sairaudet, oireet Diabeetikon suunhoito Lehtisessä kerrotaan diabeetikon suunhoidosta. Hakusanat: hampaidenhoito,

Lisätiedot

Opinnäytetyö Suuhygienistiopiskelijat Mervi Loppukaarre ja Saija Okkonen Savonia-ammattikorkeakoulu 6.3.2012 Tuusniemen Palvelutalo

Opinnäytetyö Suuhygienistiopiskelijat Mervi Loppukaarre ja Saija Okkonen Savonia-ammattikorkeakoulu 6.3.2012 Tuusniemen Palvelutalo Opinnäytetyö Suuhygienistiopiskelijat Mervi Loppukaarre ja Saija Okkonen Savonia-ammattikorkeakoulu 6.3.2012 Tuusniemen Palvelutalo Tämän täydennyskoulutustilaisuuden tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

Leikkauspotilaan hampaiston ja leukojen statuksen arviointi. KIRURGIAN RUNKOKOULUTUSTILAISUUS 4.2.2011 Suu- ja leukakirurgian EHL, LL Satu Yli-Petäys

Leikkauspotilaan hampaiston ja leukojen statuksen arviointi. KIRURGIAN RUNKOKOULUTUSTILAISUUS 4.2.2011 Suu- ja leukakirurgian EHL, LL Satu Yli-Petäys Leikkauspotilaan hampaiston ja leukojen statuksen arviointi KIRURGIAN RUNKOKOULUTUSTILAISUUS 4.2.2011 Suu- ja leukakirurgian EHL, LL Satu Yli-Petäys Hoitokriteerit Leukakirurgia Kiireellisen hoidon kriteerit,

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Sylvi 96 v Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2013 Glaukooma: timololi 1 tippa x 2 RR-tauti: hydroklooritiatsidi 25mg x2, (diureetista virtsan karkailua, minkä vuoksi Sylvi otti lääkettä

Lisätiedot

Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen. Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733

Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen. Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733 Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millä tavalla reumapotilaat kokevat

Lisätiedot

BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS NIVELREUMASSA Loppuraportti

BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS NIVELREUMASSA Loppuraportti 1 Marja Blom 31.1.2017 Kelan rahoittama tutkimushanke (Dnro 31/26/2012) BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS NIVELREUMASSA Loppuraportti Osatutkimus 1. Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO SUUN JA HAMPAIDEN HOITO www.eksote.fi Voit itse pitää huolta suun ja hampaiden terveydestä syömällä terveellisesti, harjaamalla hampaasi kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja käymällä säännöllisesti

Lisätiedot

SUU JA YLEISSAIRAUDET

SUU JA YLEISSAIRAUDET SUU JA YLEISSAIRAUDET YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 29.11.2012 Scandic Marina Congress Center EHL, LL Tanja Ketola-Kinnula Apulaisylihammaslääkäri Lohjan suun terveydenhuolto SUU INFEKTIOFOKUKSENA TAUSTALLA NE TAVALLISET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 4468/06.00.00/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 116 22.11.2012 Kaupunginhallitus 375 17.12.2012 24 Valtuustokysymys reumapotilaiden hoidon turvaamisesta Valmistelijat

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Leukanivelen vammat ja sairaudet

Leukanivelen vammat ja sairaudet Leukanivelen vammat ja sairaudet Christian Lindqvist, klinikkaylilääkäri, professori LKT HLL Suu- ja leukasairauksien klinikka ja suu- ja leukakirurgian oppiala, HUS/HY http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderid=39503&name=dlfe-8278.pdf

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 2. LASTENREUMAN ALATYYPIT 2.1 Esiintyykö taudista erilaisia muotoja? Lastenreuma jaetaan alatyyppeihin sen mukaan, monessako nivelessä tulehdusta

Lisätiedot

nivelpsorias Tuntematon tutuksi lääkäreille ja potilaille Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi:

nivelpsorias Tuntematon tutuksi lääkäreille ja potilaille Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi: Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi: Tuntematon nivelpsorias tutuksi lääkäreille ja potilaille Nivelpsorin tunnistaminen kuuluu kaikille. Lampun pitää syttyä siellä, missä psoriasista sairastavaa

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä Antti Viitanen Toimitusjohtaja Novartis Finland Oy 11.11.2016 Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Huomio resursseista ja rakenteista

Lisätiedot

Tulehduksellisten reumatautien uudet biologiset lääkkeet

Tulehduksellisten reumatautien uudet biologiset lääkkeet Katsaus Marjatta Leirisalo-Repo Tulehduksellisten reumatautien uudet biologiset lääkkeet Biologiset lääkkeet ovat täsmälääkkeitä, joiden vaikutukset kohdistuvat tulehduksenvälittäjäaineisiin tai immuunijärjestelmän

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lääkehoito 13. Biologiset lääkkeet Aivan viime vuosina on taudin hoidossa avautunut uusia näköaloja niin kutsuttujen biologisten lääkkeiden myötä. Biologisiksi

Lisätiedot

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA liiketaitoa ja tasapainoa sekä ylläpitää valmiutta selvitä omatoimisesti ja henkistä kuntoa. Rentoutuminen on yksi liikunnan hyödyistä. Niveltulehduksen sijainti vaikuttaa lajin valintaan myös sairauden

Lisätiedot

Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen

Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen Antti Lamminen osastonylilääkäri HUS Kuvantaminen, HYKS Meilahden sairaala Kuvantamislöydökset ovat aina olleet oleellisessa roolissa selkärankareuman ja muiden

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Systeemisten sidekudostautien monimuotoisuus

Systeemisten sidekudostautien monimuotoisuus Katsaus HEIKKI JULKUNEN JA SUSANNE EKBLOM-KULLBERG Systeemisten sidekudostautien monimuotoisuus Systeemisten sidekudostautien varhaisdiagnostiikka ja luokittelu voi olla vaikeaa, koska ensioireet ovat

Lisätiedot

Ruokavalio tulehduksellisissa reumasairauksissa ja systeemisissä sidekudossairauksissa

Ruokavalio tulehduksellisissa reumasairauksissa ja systeemisissä sidekudossairauksissa Ruokavalio tulehduksellisissa reumasairauksissa ja systeemisissä sidekudossairauksissa Ruokavaliolla on merkittävä vaikutus terveyteen, ja sen yhteys moniin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin,

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA

SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA EHL, HLT Päivi Siukosaari, suugeriatrian erityispätevyys Yliopistohammasklinikka suu on ensimmäinen osa ruuansulatuselintä ruokavaliolla on yhteys suun terveyteen

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Kroonisten sairauksien ilmaantuvuuden ja

Kroonisten sairauksien ilmaantuvuuden ja Katsaus Oili Kaipiainen-Seppänen Suomessa nivelreumaa sairastaa 0,8 % väestöstä. Taudin esiintyvyys lisääntyy iän mukana. Aiheuttaja on edelleen tuntematon. Nivelreuman esiintyminen väestössä ei kuitenkaan

Lisätiedot

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Vanhuksen yleissairauksien ja suun terveyden vastavuoroinen yhteys Suun terveydenhuollon koulutusohjelma Suuhygienisti Opinnäytetyö 30.5.2008 Marjo Laaksonen Mari Väisänen

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro PAPA-oireyhtymä Versio 2016 1. MIKÄ ON PAPA-OIREYHTYMÄ? 1.1 Mikä se on? PAPA on lyhenne englannin sanoista "Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne",

Lisätiedot

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT 2 Alzheimerin taudin diagnostiikka Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus. Alzheimerin tauti

Lisätiedot

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen Asiasisältö Keskeisyys Taso 1 2 3 A B C 1 Autonomisen hermoston farmakologia 1.1 Parasympatomimeetit

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Katse silmiin - yleisimmät silmäongelmat reumasairauksissa

Katse silmiin - yleisimmät silmäongelmat reumasairauksissa Katse silmiin - yleisimmät silmäongelmat reumasairauksissa Reuma-lehti 2/2017 Teksti: Henna Laitio Kuva:Johanna Kokkola Silmän värikalvontulehdus iriitti on kuivasilmäisyyden ohella yleisin reumasairauksiin

Lisätiedot

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Taudin toteaminen perustuu oireisiin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kirjan painatus- ja julkaisutietoja ISDN Helsinki 2012 Ulkoasu: Heikki Nuutinen Design

SISÄLLYS. Kirjan painatus- ja julkaisutietoja ISDN Helsinki 2012 Ulkoasu: Heikki Nuutinen Design SISÄLLYS Kirjan painatus- ja julkaisutietoja ISDN Helsinki 2012 Ulkoasu: Heikki Nuutinen Design Lukijalle.. 7 1. Nivelreuma.. 9 1.1 Nivelreuma tänään 9 1.2 Yleistä nivelreumasta.. 9 1.3 Miksi nivelet sairastuvat..

Lisätiedot

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Suun kautta soteen Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten

Lisätiedot

Diagnostisten testien arviointi

Diagnostisten testien arviointi Erkki Savilahti Diagnostisten testien arviointi Koe antaa tuloksen pos/neg Laboratoriokokeissa harvoin suoraan luokiteltavissa Testin hyvyys laskettavissa tunnuslukujen avulla Diagnostisten testien arviointi

Lisätiedot