1/ vuosikerta. Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12. Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2007 7. vuosikerta. Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12. Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s."

Transkriptio

1 1/ vuosikerta Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12 Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s. 4

2 2

3 PÄÄKIRJOITUS 7. vuosikerta Numero 1/2007 JULKAISIJA Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Kirkkokatu 19 A 15, Oulu Puh: (08) Faksi: (08) Päätoimittaja Pekka Luoto Toimitusneuvosto Aaro Paakkola Timo Tahkola Mauri Niemelä Pekka Luoto KUSTANTAJA Upper Line Oy Aleksanterinkatu 32 B Tampere Puh: Toimitus Kirsi Kyllönen Puh: Ilmoitusmyynti Marja-Liisa Lammela Puh: Taitto Mediatoimisto Coperdia Puh: Faksi: Painopaikka Vammalan Kirjapaino Osoitelähde Oulun läänin Kiinteistöyhdistyksen osoitetiedostot, Upper Line Oy:n asiakasrekisteri, Bluebook Puhtia taloyhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2006 on antanut isännöintitoimistoille runsaasti pureskeltavaa. Tuloksia tarkasteltaessa oli ilahduttavaa, että hallitusten jäsenet ovat varsin tyytyväisiä isännöintiin. Erityisen tyytyväisiä hallitukset ovat isännöinnin peruspalveluiden hoitamiseen. Asiakkailta saatu myönteinen palaute on tärkeä varmistus sille, että palveluja on kehitetty oikein. Suora ja ansaittu kiitos niille lukuisille isännöitsijöille, joiden kohdalla myönteinen palaute hyvin tehdystä työstä jää yleensä päivittäisten kiireiden jalkoihin. Yhtä tärkeää kuin löytää kiitoksen aiheet, on tunnistaa ne asiat, joissa toimistojen tulee asiakkaan mielestä parantaa toimintaa. Toimiva viestintä nähdään tärkeänä osa-alueena isännöinnissä. Enemmistö asiakkaista on valmis suosittelemaan palveluja muillekin, kuitenkin osa vastaajista suhtautui asiaan hieman empien. Eniten panostusta tarvitaan hallitusten jäsenten mukaan kiinteistöjen pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Tulos on hieman yllättävä, sillä kokemuksen mukaan isännöitsijä on taloyhtiön hallintoelimistä useimmiten se taho, joka määrätietoisimmin ja objektiivisimmin pyrkii myymään osakkaille ajatusta kiinteistön pitkäjänteisen kehittämisen välttämättömyydestä ja arvon säilyttämisestä ja mahdollisesta arvon noususta. Tutkimustulos asettaa haasteen kehittää toimintatapoja ja koulutusta niin, että asiakkaat laidasta laitaan tunnistavat isännöitsijöiden olevan kiinteistön elinkaaritalouden asiantuntijoita. Pelkkä asiantuntemuskaan ei tässä asiassa riitä, vaan sen lisäksi ajatus korjaus- ja perusparannushankkeiden välttämättömyydestä on pystyttävä myymään suurelle enemmistölle taloyhtiön osakkaista. Suuri apu tässä tehtävässä on taloyhtiön elinkaaritodistushanke. Tämä hanke parantaa asunnon ostajan oikeusturvaa ja edesauttaa myös taloyhtiön nykyisiä omistajia löytämään yhteisen punaisen langan kiinteistön pitkän tähtäyksen kehittämisessä. Veijo Haapala aluejohtaja SKV Isännöinti Oy Kiinteistöyhdistyksen hallituksen jäsen Osoitteenmuutokset Upper Line Oy Puh: Kannen kuva: Kirsi Kyllönen 3

4 Kukaan ei ole seppä syntyessään, ei myöskään taloyhtiön hallituksen jäsen. Hallituksen tehtävistä ja vastuista kannattaa ottaa selvää ja osallistua aiheesta järjestettäville kursseille. Mitä selkeämmin pestin toimenkuva selkiytyy, sitä paremmin kaikkien yhteistä kiinteistöomaisuutta voidaan hoitaa. Taloyhtiötä on tarkasteltava kokonaisuutena ja yhtiön yhteisen tahdon, strategian, kirjaaminen saattaa olla melko merkittävä apuväline asioista päätettäessä. Hallitustyöskentelyynkin on syytä kouluttautua Vuodesta 1980 alalla työskennellyt Oulunseudun Isännöinti Ky:n toimitusjohtaja, AIT, ISA Jukka Pelanne painottaa tietotaidon lisäämistä hallitustyöskentelyssä. Toisinaan tuntuu, että hallituksilla on hieman hakusessa oikeat työskentelytavat. Toiminta saattaa olla liian omatoimista tai sitten takerrutaan kenties pikkuasioihin. Isännöitsijän kutsuminen tilinpäätöskokoukseen voi unohtua, mikä taasen aiheuttaa turhaa jälkityötä. Koulutus olisikin äärimmäisen tärkeää kaikille hallituksen jäsenille, Pelanne korostaa. Hän toteaa Kiinteistöyhdistysten järjestämien kurssien oleva eräs oiva tapa tutustua hallitustyöskentelyyn. Hallituksen tehtävät ja vastuut kurssi järjestetään kerran vuodessa, eikä osallistuminen aiheuta järin suuria kustannuksia. Passiivinen hallitus ei ole taloyhtiölle hyväksi, muttei myöskään yli-innokas ote. Yhtiökokoukseen kannattaa viedä vain sinne kuuluvat asiat ja huolellisesti valmisteltuina. Hallitus omana ryhmänään käy alustavat keskustelut, yhtiökokouksessa asioista päätetään eikä aikaa kannatta kuluttaa turhaan yleiseen keskusteluun. Kouluttautumisen tarve kasvaa Asunto-osakeyhtiölain muutokset sekä uudet energia- ja kuntotodistukset saattavat aiheuttaa hämmennystä myös hallitusten jäsenten keskuudessa. Jukka Pelanne kokee koulutuspaineiden keskittyvän näiltä osin ennemminkin isännöitsijöiden suuntaan, mutta toki hallitustenkin on hyvä ymmärtää ainakin uudistusten periaatteellinen sisältö ja merkitys. Asunto-osakeyhtiölain tarkoituksena on, että kukin osakkeenomistaja tuntisi sen pääpiirteissään ja hallitus hivenen tarkemmin. Muutoin saattaa syntyä ristiriitoja isännöitsijän ja oman tulkinnan välillä. Epäilen, että perusosakkaat eivät lain sisältöön kovin syvällisesti tule paneutumaan, mutta hallitustyöskentelyssä pitäisi tuntea ainakin hallituksen tehtäviin ja vastuisiin liittyvät kohdat, muutoin tehtävää on hankala hoitaa moitteettomasti. Olemme pyrkineet tekemään omien kohteidemme hallituksille pienen tietopaketin tärkeimmistä muutoksista sekä kehottaneet liittymään Kiinteistöyhdistyksen jäseniksi, mutta järjestelmällinen hallitusten kouluttaminen ei kuulu omaan toimialaamme, Pelanne toteaa. Hänen mukaansa tärkeintä hallituksen jäsenelle on omata oikea asenne ja sen verran tietotaitoa, että pystyy ottamaan asioista itse selvää. Hallitukseen tulijoille ei voida asettaa pätevyysvaatimuksia, mutta asennekasvatusta voitaisiin antaa. Entäpä jos esimerkiksi koulun kansalaistaidon tunneilla jo selvitettäisiin, mikä on taloyhtiö ja mitä se tarkoittaa, mikä on sen hallitus. Jospa asenteita saataisiin muutettua ja kannustettua osakkaita hallitustyöskentelyyn pidemmällä tähtäimellä. Oikeastaan jokaisen osakkeenomistajan kannattaisi olla yhtiönsä hallituksessa, hoidetaanhan siellä oman elämän kannalta merkittäviä asioita, Pelanne pohdiskelee. Pieni vastike tai palkkio ei ole plussaa Eräs asennemuutosta vaativista ajattelutavoista on suhtautuminen vastikkeen suuruuteen. Vallalla on säästökulttuuri, mikä heijastelee vastikekeskusteluun. Edelleen kuulee kehuttavan halpaa vastiketta ja sitä kautta sen aikaansaanutta isännöitsijää. Päinvastoin, jos vastikkeet eivät nouse pitkään aikaan, se on kaikkea muuta kuin positiivinen asia. Mitä enemmän yhtiössä on investoitu kunnostustoimenpiteisiin ja suunnitellaan niitä, sitä paremmin taloyhtiön asiat ovat. Remontin on pakko tulla eteen jossain mittakaavassa jossakin vaiheessa, jos talo halutaan pitää kunnossa. Myös isännöitsijäpalveluiden hinnoittelu on kirjavaa. Liian pientä kuukausiveloitusta perivä yritys ei voi paneutua täysipainoisesti taloyhtiön hoitoon. Tässäkin tarvittaisiin koulutusta. Hallitukset eivät välttämättä tiedä, mitä isännöitsijän tehtäviin kuuluu. Saati sitten, että tavallinen osakkeenomistaja osaisi suhteuttaa palkkion kokoa tehtäväkenttään. Oli taloyhtiö sitten suuri tai pieni, se vaatii aina tietyt kirjalliset työt ja perustehtävät. Pienellä palkkiolla paikan päällä ei voida käydä montaa kertaa. Niin sanottuja OTO- ja maallikkoisännöitsijöitä on edelleen melko paljon. Suuri osa heistä pitää yhtiöistään mallikelpoista huolta, mutta joillakin saattaa olla vanhentunutta tietoa tai varsin työläitä työvälineitä. Ajan tasalla pysyminen on tärkeää, on isännöitsijä sitten kuka tai mikä taho tahansa. Vastuuntuntoinen isännöitsijä huolehtii omasta osaamisestaan, mutta varsinaisia pätevyys- tai ilmoitusvaatimuksia ei toimeen ryhtyvällä ole. Jonkinlaisen kriteeristön luominen, kuten missä 4

5 Kouluttautuminen ei milloinkaan mene hukkaan. Kannattaa siis perehtyä huolella myös taloyhtiön hallituksen tehtäviin ja toiminta, kannustaa Jukka Pelanne. tahansa asiantuntijatehtävässä, lienisi paikallaan. Kouluttautumistarve ei siis kohdistu vain hallituksiin, vaan myös yhteistyöketjun toiseen päähän isännöitsijöihin. Taloyhtiö on kallisarvoinen kokonaisuus Hallituksen jäsenien tulisi työskentelyssään keskittyä taloyhtiön tarkasteluun kokonaisuutena, eikä suunnata turhaa energiaa marginaalisiin seikkoihin. Esimerkiksi elinkaariajattelun sisäistämisestä olisi merkittävää hyötyä jokaiselle yhtiölle. Kannattaisi alusta asti sopia yhteiset linjat kaikkeen toimintaan esimerkiksi pensasistutuksista lähtien. Kun pelisäännöt ovat selvillä, ei tarvitse kinata turhista. Taloyhtiön strategian kirjaaminen paperille on vaivaansa nähden erittäin hyödyllinen toimenpide. Yhdelle arkille mahtuva yhteinen tahto selventää osakkaille, mikä on toiminnan johtolanka. Kiinteistön kuntoon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kiinnitetään onneksi kuitenkin jo aiempaa enemmän huomiota. Isännöitsijätodistuksessa pitäisi jo nyt näkyä olennaisimmat toteutetut sekä suunnitteilla olevat toimenpiteet. Lisäksi osakkeenostajaehdokkaat kysyvät asioista yhä oma-aloitteisemmin ja aktiivisemmin. Tämä ohjastaa myös hallitustyöskentelyä suuntaamaan voimavaransa yhä selkeämmin oikeaan suuntaan. Silti kaikki eivät vieläkään oivalla, että hyvin hoidetun ja systemaattisesti kunnostetun kiinteistön arvo nousee. Kiinteistö on kokonaisuus, jossa kaikkien osien tulee toimia. Sinun ehdoillasi! L&T:n palvelut mitoitetaan kiinteistösi ja sen käyttäjän mukaan. Ota yhteyttä! Lassila & Tikanoja, Liitintie 29, Oulu, puh Kiinteistöpalvelut - Teollisuuspalvelut Ympäristöpalvelut - Ympäristötuotteet 5

6 Kaapeli-tv kannattaa edelleen 6 Oulun Puhelimen toteuttama kaapeli-tv taksojen korotus on herättänyt keskustelua kaapeliliittymän kannattavuudesta tulevien digilähetysten vastaanottoa ajatellen. Vastaanottotavan valinnassa ei kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä, vaan selvittää juurta jaksain kunkin menetelmän vahvuudet ja kehittämistarpeet. Toistaiseksi ylivertaisella kaapeli-tv:llä on useita kiistattomia etuja, hinnantarkistuksille löytyy pätevät perusteet ja hinnoittelupolitiikassa noudatellaan jatkossa maltillista linjaa. Ei siis ole syytä karata kaapelista. Digi-tv lähetysten alkaessa vuoden 2001 elokuussa Oulun alueen hintataso oli reilusti alle valtakunnallisen keskiarvon. Lähetysten vastaanottamisen mahdollistamiseksi oli otettava kaapeliverkko tarkasteluun ja saneerattava se kokonaisuudessaan digikuntoon. Myös viestintävirasto edellytti selvityksiä liiketoiminnasta ja kunkin liiketoiminta-alueen selkiyttämistä sekä saattamista taloudellisesti kestävälle pohjalle. Lisäksi arvonlisäverotuksen voimaanastuminen kyseisenä vuonna aiheutti paineita hintojen tarkastamiseen. Tasovaatimusten täyttämiseksi Oulun Puhelin on toteuttanut 15 prosentin tasokorotuksen vuosina -03, -04 ja -05. Vuonna 2006 hinnat pysyivät muuttumattomina, mutta vuoden 2007 alusta jouduttiin jälleen tekemään 15 prosentin hinnankorotus. Keskustelua aiheuttanut toimenpide tarkoittaa käytännössä 25 huoneiston esimerkkitaloyhtiössä 68 sentin huoneistokohtaista kuukausimaksun korotusta eli 8,20 euroa vuodessa. Alun perin indeksikorotukseksi kaavailtu hinnantarkistus muutti luonnettaan, kun Yle ilmoitti ottavansa alueelliset lähetykset käyttöön huhtikuussa. Meidän on siis panostettava lähetysten vastaanoton rakentamiseen, ja suunniteltava verkko sekä vaadittavat investoinnit digiaikaan siirtymiseksi. Kaikkiaan investoimme verkon kehittämiseen kuluvana vuonna noin euroa sekä kahtena seuraavana vuonna noin euroa, kertoo myynnin ja markkinoinnin johtaja Kari Putkonen. Digijärjestelmä on sen verran herkempi, että laatu ja lähetyskapasiteetti on varmistettava. Vaikka yhteydet sinällään ovat valmiina, on laitteet uusittava määräajoin, aivan samoin kuin laajakaista- ja matkapuhelinverkossa. Lisäksi on kiinnitettävä huomioita teräväpiirtolähetysten vastaanottoon. Meidän on kuitenkin kyettävä tuottamaan palvelut, joiden kysyntä yhä kasvaa. Niiden on kerta kaikkiaan oltava kunnossa, jokainenhan tietää, kuinka kiusallista on yhtäkkiä pimenevä tvlähetys, perustelee osastopäällikkö Hannu Riikonen. Vastinetta kuukausimaksuille Kaapeliverkon kautta katsojille avautuu runsas määrä katsottavia kanavia. Maksuttomien 18 tv- ja 7 radiokanavan lisäksi tarjolla on mittava valikoima maksullisia vaihtoehtoja. Lisäksi vuosikustannuksilla katetaan verkon kunnossapito, palveluiden tason ylläpito ja kehittäminen, teostomaksut, erilaiset vaadittavat investoinnit, viankorjaukset ja asiakaspalvelu. Maksu-tv puolella tarjolla on 80 eri kanavaa ja hyviä kanavapaketteja, kun taas muiden vastaanottotapojen valinnanmahdollisuudet ovat huomattavasti suppeammat. Käyttäjän kannalta merkittävä ero nousee esiin maksu-tv:n kasvun myötä. Uudemmat elokuvat ja kiinnostavimmat urheilulähetykset siirtyvät maksulliselle puolelle hyvinkin nopeassa tahdissa, tunnettuna esimerkkinä esimerkiksi F1-lähetysten kohtalo. Yksittäisen huoneistonomistajan valinnanmahdollisuuksia määritteleekin siis vastaanottotapa. Kaapelivalikoima on ja tulee edelleen olemaan merkittävästi laajempi, ja sen kautta saatavilla on lähes kaikki ohjelmat. Muutoin osakas joutuu miettimään viritteleekö omia vastaanottimia vai tyytyykö siihen, mitä antennin kautta näkyy. Uskon, että maksu-tv:n laajetessa valikoiman laajuus on loppukäyttäjälle merkittävä päätöksentekokriteeri halutaan media, joka ei rajoita hankittavia palveluita. Hassumpi etu ei myöskään ole niin sanottu yhden kortin tavoitteen toteutuminen. Kaapeliverkossa kaikki palvelut ovat saatavilla yhden maksukortin kautta, kun taas muilla vastaanottotavoilla toimittaessa korttia joudutaan vaihtamaan riippuen siitä, mitä kanavapakettia haluaa katsoa, kuvailee Putkonen. Kaapelivastaanotto on monipuolisuudeltaan ja vaivattomuudeltaan sekä toimintaedellytyksiltään verraton vaihtoehto digiaikaan siirryttäessä, vakuuttavat Oulun Puhelimen Hannu Riikonen ja Kari Putkonen. Hän lisää, että käyttäjäystävällisyyden kannalta vaa assa painaa vahvasti myös asiakaspalvelu sekä teknisen palvelun taso. Käyttökeskuksemme valvoo ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Ongelmatilanteessa riittää vain soitto, ja asia korjataan. Lisäksi asian tunteva opastus esimerkiksi kanavapakettien tai itse boksin valinnassa on plussaa. Samoin kuin se, että asiakaskontaktien kautta saatu palaute ohjataan suoraan oikeille henkilöille, jonka avulla voimme kehittää palveluitamme edelleen, lisää Riikonen. Eräs taloyhtiöiden kannalta merkittävä etu kaapelin hyödyntämisessä syntyy alempien lähetystaajuuksien ansiosta. Tällöin talon sisäverkoille ei aseteta yhtä suuria vaatimuksia kuin antennin kautta digilähetyksiä vastaanotettaessa. Kaikki kanavanipputaajuutemme ovat alle 450 megahertsiä, minkä ylittyessä syntyy

7 ongelmia vanhemmissa kiinteistöissä. Terrestiaalipuolella niput ovat yli 750 megahertsiä, jolloin kiinteistöissä on tehtävä sisäverkkokunnostus, muutoin lähetyksiä ei näe. Korostan, että toki sisäverkot kannattaa joka tapauksessa jossakin vaiheessa kunnostaa esimerkiksi muiden remonttien yhteydessä, mutta hosua ei tarvitse, Riikonen painottaa. Cable Ready -merkki turvaa digin näkymisen Kuluttajaa paremmin palvellakseen kaapeliala ryhtyi yhteiseen ponnistukseen digiboksien toiminnan turvaamiseksi. Digin vallatessa alaa ilmeni useiden hyvien ominaisuuksien lisäksi myös joitakin ongelmia, esimerkiksi tekstitys ei toiminut. Suurin osa ilmenneistä vioista johtuu päätelaitteista, ja ongelman poistaakseen kaapeliala ryhtyi kartoittamaan varmuudella ja testatusti toimivia bokseja. Syntyi Cable Ready merkki, joka kertoo, että kyseinen laite on käynyt läpi tiukan käytettävyystestin ja toimii varmuudella suomalaisessa kaapeliverkossa, Putkonen kertoo. Lisäksi niiden käyttöön liittyy mahdollisuus saada laitevalmistajalta teknisiä päivityksiä automaattisesti kaapeliverkon kautta. Uuden ohjelmiston lataus digisovittimeen on vaivatonta ja näin varmistetaan, että laite on ominaisuuksiltaan koko ajan ajan tasalla. Toki boksin valinnassa kannattaa harkita myös sen muita ominaisuuksia tarvitaanko kovalevyä ja kortinlukijaa ja onko tallennus tavoiteltava ominaisuus. Tulevaisuuden visioita Aikanaan atk:n vallatessa jalansijaa, ei kotitietokoneelle löydetty kuin pari käyttötapaa se olisi kuulemma hyvä apuväline reseptien tallennuksessa ja kirjaluetteloiden luomisessa. Ja kuinkas sitten kävikään tietokonemaailman kehittyessä siitä on kasvanut olennainen osa kotitalouksiemme arkea. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta uskon että muutaman vuoden päästä joka kodissa on joka tapauksessa jokin näyttölaite, on se sitten perinteinen tv tai jokin tykki. Tulemme toimittamaan palvelut kiinteistöihin jollakin tavalla, nyt kuparia pitkin, ja uskon myös laajakaistan yleistymiseen. Ihmiset tulevat katsomaan entistä enemmän viihdykettä kotonaan ja kaipaavat lisää sisältöä, Riikonen visioi. Hän toteaa kuidun käytön lisääntyvän, ja palveluiden siirtyvän yhä lähemmäs kuluttajaa. Myös tv:n ja internetin yhdistyminen on odotettavissa, samoja palveluita voi samoja verkkoja hyödyntäen katsoa eri päätelaitteilta. Tv-palveluita tulee kuitenkin edelleen olemaan eri muodoissa, mutta niiden hankittavuus helpottuu ja täsmähankinta astuu kuvaan. Voit tilata juuri sen kanavan jonka haluat, ikään kuin à la carte listalta. Vaikka jo nyt tekniikka paranee koko ajan ja lähetykset voidaan puristaa entistä pienemmäksi, kasvaa kapasiteetin tarve jatkuvasti. Kaapeli antaa tähän mahdollisuuden, Putkonen sanoo. Laajakaista-tv toimii jo nyt, ja sen välityksellä saatavilla on lähes sama tarjonta kuin kaapelissa ja välitettävien pakettien hinta on sama. Eroavaisuuksia syntyy vain vaadittavan laajakaistayhteyden kustannuksissa. Riittäväksi nopeudeksi määritellään 4-5 megaa ja mikäli samalla haluaa käyttää myös pc: tä, kannattaa ottaa 8 megan liittymä. Seuraavana estradille astelee juovatasonsa ansiosta tarkemman kuvan teräväpiirtoominaisuus. Yleisön toiveesta pyrimme käynnistämään myös teräväpiirtolähetykset jo kevään aikana. HD-ready televisioita on jo myyty melko paljon ja pyrimme siihen, että kevään aikana saamme kuluttajille myös päätelaitteita. Tulevaisuudessa teräväpiirron voisi kuvitella olevan hyvinkin tärkeä ominaisuus kun tv :n ruutukoot kasvavat kaiken aikaa. Melko lailla minimikoko taitaa jo nyt olla 32 tuumaa. Jos siis aikoo nyt ostaa uuden tv:n, suosittelen harkittavaksi teräväpiirtoa, se on parin vuoden päästä arkipäivää, Putkonen toteaa. Eikä kaukana liene sekään hetki, kun netistä voi tilata yksittäisen elokuvan. Jo nyt netistä voi tilata paketin ja vuorokausikohtaisen palvelun. Yhä enemmän siirrytään siihen suuntaan, että asiakkaat valitsevat mitä katsovat ja maksavat vain siitä. Maalishuhtikuun taitteessa on tuloillaan noin 80 kanavan uudistus, jossa ne paketoidaan uudelleen ja à la carte-valikoimaamme tulee parisenkymmentä kanavaa, joista ostoskoriin voi valita juuri haluamansa. Pitkäjänteistä harkintaa taloyhtiöiden ratkaisuihin Digilähetysten vastaanottotapaa valittaessa taloyhtiöiden on syytä harkita asiaa pitkällä tähtäimellä, ei vain yhtä tai kahta vuotta ajatellen. Vastaanottotavasta toiseen vaihtaminen käy kalliiksi, eli pohtimiseen kannattaa panostaa. Suunnittelupuolella katseet suunnataan jo vuoteen Kaapeli on tällä hetkellä ylivertainen vaihtoehto ja ainakin jonkin aikaa tästä eteenkin päin. Siellä riittää taajuuksia myös tuleville muutoksille ja uudistuksille aivan toisella tapaa kuin terrestiaalipuolella. Vastaanottovalintaa tehdessä on muistettava, että talon tulee palvella erilaisten kuluttajien erilaisia tarpeita. On tärkeää turvata ihmisten valinnanmahdollisuus erityyppisissä elämäntilanteissa. Asuntoa valittaessa saattaa olla vaikutusta myös sillä, löytyykö taloyhtiöstä kaapeli vai antenni, kuvailee Riikonen. Maksu-TV -palvelut kaapeli-tv -verkossa LumoTV lisäpalvelut - Paletti Mukana sarjoja, elokuvia, piirrettyjä, musiikkia, urheilua, muotia, seikkailuja, kiinnostavia dokumentteja ja uutisia. Monipuolinen Paletti -paketti sisältää 21 kanavaa (muun muassa Star, Showtime, ESPN Classic Sports, Discovery (5 kpl), TCM, Cartoon, Disney Channel, CNBC, Sky News, Jetix, CNN, NG, BBC Food ja BBC Prime) Hinta 18,50 /kk Canal Plus Pohjoismaiden laajin elokuvatarjonta Jääkiekon SM-liiga (2 ottelua/viikko) Muuta urheilua yksinoikeudella mm. Englannin Valioliiga ja Italian Serie A jalkapalloa, DTM-sarja sekä NHL-jääkiekkoa Kolme eri versiota: TOTAL 29 /kk, SPORT 27 /kk ja FILM 24 /kk TV1000 Leffafanin ykkösvalinta TV1000 esittää elokuvia ja viihdettä ympäri vuorokauden ilman mainoskatkoja. Leffakanavien lisäksi tulee kolme monipuolista urheilukanavaa, lapsiperheiden suosikkikanava Disney Channel, sivistävät ja viihdyttävät Viasat History, Viasat Nature ja Viasat Explorer, jännittävä Viasat Crime sekä aikusviihdekanavat Playboy TV ja Spice. Hinta 29 /kk tai 23,95 /kk 12 kk kestotilaus LumoTV lisäpalvelut - Loisto.tv Laadukkaita dokumentteja, viihdyttäviä sarjoja sekä ajankohtaisia uutisia. Kanavalla seikkaillaan niin luonnossa kuin eläinten maailmassakin sekä tutustutaan avaruuden ihmeisiin. BBC Primen laadukkaat sarjat ja viihde sekä CNN:n ja Euronews runsas uutistarjonta täydentävät paketin. 7 kanavaa (Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science Channel, CNN, BBC Prime, National Geographic ja EuroNews) Laatukanaviin keskittyvä (brandikanavat), kohderyhmänä yli 30 v. -yleisö Hinta 9 /kk, loisto.tv ja vauhti.tv yhdessä tilattuna 14 /kk LumoTV lisäpalvelut MTV3 Kanavapaketti MTV3 Kanavapaketti sisältää neljä viihdyttävää tv-kanavaa. Kanava pelkästään miehille Formulat, Ralli Viime vuosikymmenten suosikkileffoihin keskittyvä elokuvakanava, Asiaohjelmiin ja dokumentteihin painottuva tietokanava ja Sokerina pohjalla ikioma kanava lapsille! Hinta 9,90 /kk 7

8 Esimerkillistä ennakointia - systemaattisesti toteutettu peruskorjaus aikaansaa asuntojen arvonnousua Raahen Seudun Asuntosäätiö tuottaa kohtuuhintaisia ja tasokkaita vuokra-asuntopalveluita Raahen kaupungin alueella. Viime vuosina säätiö on peruskorjannut omistamiaan asuntoja systemaattisesti sekä toteuttanut samassa yhteydessä huoneistojakomuutoksia, joiden ansiosta asuntojen koot vastaavat paremmin alueen kysyntään. Korjaukset, uudistukset ja talokannan nykyaikaistukset ovat houkutelleet vuokralaisia asuttamaan säätiön asuntoja entistä tehokkaammin. Toimintatavasta voisi kenties moni taloyhtiökin ottaa mallia. Raahen Seudun Asuntosäätiö on Rautaruukki Oyj:n ja Raahen kaupungin sekä silloisen Saloisten kunnan vuonna 1960 perustama vuokrataloyhteisö, jonka omistuksessa on lähes puolet Raahen kaupungin vuokra-asunnoista. Säätiön tarkoituksena on tuottaa kohtuuhintaisia ja tasokkaita vuokra-asuntopalveluja Raahen kaupungin alueella niin pienen kuin isommankin perheen asuntotarpeeseen. Siis tarjota asukkaalle koti koko elämän ajaksi eri elämänvaiheet huomioiden. Ensimmäinen rakennus valmistui 1962, jonka jälkeen rakentamista jatkettiin aina vuoteen 1980 asti. Kerrostaloja kohosi kaikkiaan 47, joissa tätä nykyä on noin 1100 asuntoa. Peruskorjauksia on toteutettu systemaattisesti vuodesta 1991 lähtien rakennusten ikäjärjestyksessä. Korjattu on nyt lähes puolet. Korostan, että aina ennen työhön ryhtymistä toteutamme kohteessa perusteellisen kuntotutkimuksen, ja mietimme järkevimmän saneerausmittakaavan. Korjaamme kaiken tarvittavan riippumatta siitä, mitä se edellyttää, huomauttaa kiinteistöpäällikkö Juhani Tanner. Myös asuntolukumäärää on muutettu ja tullaan edelleen muuttamaan. Kussakin toteuttamassamme remontissa tehdään myös huoneistojakoja. Aikoinaan rakentamisessa keskityttiin perheasuntoihin, nykyisellään taas ruokakunnan koko on pienentynyt lähelle kahta ihmistä. Jakamalla kolmioita pienemmiksi asunnoiksi pystymme paremmin vastaamaan kysyntään. Mielestäni yksiöiden ja kaksioiden määrä pitäisi saada nykyisestä 61 prosentista lähelle 70 prosenttia, ynnää Tanner. Menettelytapaa kannattaisi kenties pohdiskella myös asunto-osakeyhtiöpuolella. Asunnon kerran ostettuaan kun ei ole syytä tuudittautua siihen uskoon, ettei enää milloinkaan tarvitse tehdä mitään asumisen laadun eteen. Sellaista asuntoa, joka ei milloinkaan tarvitsisi remonttia, ei ole vielä keksitty. Kovin montaa sellaista taloyhtiötä, jossa olisi toteutettu perusteel- 8

9 90 x 130 mm CMYK PMS: vihreä 355, harmaa cool gray 9 Alkuperäinen Molok-syväkeräysjärjestelmä on turvallinen ja siisti käyttää Juhani Tanner toteaa systemaattisen peruskorjaamisen vahvistavan vuokra-asuntojen kysyntää. Sama pätee myös taloyhtiöpuolella hyvin hoidettu kiinteistö houkuttelee osakkeenomistajia. linen peruskorjaus, ei tosin taida Suomen maasta löytyä, Tanner aprikoi. Peruskorjausten periaatteena uusi elinkaari Rakennuksen elinkaarta ajatellen kertarysäyssaneeraus on edullisin vaihtoehto. Velan ottaminen velan päälle ei ole kannattavaa. Sen sijaan riittävän suuri ja kustannukset peittävä sellainen velka, joka kyetään kattamaan vuokrilla elinkaaren aikana, on kokonaistaloudellisin ratkaisu. Ajattelumme lähtökohtana on, että köyhän ei kannata tehdä kuin yksi kunnon remontti. Kun aloitamme peruskorjauksen, on tarkoituksena luoda talolle uusi elinkaari. Kerralla kunnolla tekeminen on edullisin tie turvata ihmisten viihtyvyys ja rajoittaa vuokrien kohtuutonta nousua, Tanner määrittelee. Käytännössä vain runko jää pystyyn, kun saneerauskohteet puretaan jopa vesikattoa myöten. Koko tekniikka uusitaan, ainoastaan vanhat patterit ja patteriputket kenties jätetään pai- Molok on kestävä ja edullinen ratkaisu tehokkaaseen jätteiden keräykseen. Molok säästää tilaa ja on sijoitetaavissa vaikeampiinkin kohteisiin. Kysy avaimet käteen tarjousta kevään yhtiökokoukseen Molok-jätepisteestä kiinteistön tai yhdistettynä useamman taloyhtiön jätehuoltoon. Paperinkeräyssäiliö veloituksetta yli 50 asukkaan kiinteistöön! PL 209, TORNIO ,

10 ilmo_90x130_upo_komposiitti.indd :27:20 TIMI -Autotallit ja Katokset YKSITTÄISET RIVITALLIT ANTIKONDEN- SIOPINNOITUS KIPPIOVEEN SAATAVISSA MYÖS SÄHKÖINEN AVAUS Timi-Autotalli Oy Pyydä tarjous! Haapakuja Raisio p Perusteellinen peruskorjaus on pidemmän päälle kustannustehokkain vaihtoehto. COMMUNICA 1/06 koilleen, mutta vain jos ne ovat hyväkuntoisia. Uusimme käyttövesipuolen kokonaisuudessaan, samoin sähköjärjestelmät, kiintokalusteet, matot, ovet ja useimmiten ikkunat sekä nykyään myös atkverkot. Kunnon remontti tietenkin aiheuttaa kustannuksia, mutta vastaavasti olemme pystyneet pienentämään huoneistokorjausbudjettiamme miltei puoleen. Saneerauksesta lisäarvoa asumiseen Raahen Seudun Asuntosäätiön vuokralaiset ovat melko uskollisia vuokranantajalleen. Onpa niitäkin, jotka ovat perheen kasvaessa muuttaneet ensin yksiöstä kaksion kautta kolmioon ja elämäntilanteen jälleen muututtua takaisin kaksioon. Ne, jotka muuttavat meiltä pois, ostavat omakotitalon tai lähtevät työn perässä muualle. Taustalla on aina elämänmuutos. Harvinaisen pysyviä vuokralaisia houkuttelee osaltaan juuri suunnitelmallinen kiinteistönhoito ja kunnossapito. Tunnuslukujamme tarkastellessamme keskityimme selvittämään tyhjillään olevien asuntojen sijaintia. Sadasta ilman asukasta olevasta kodista 99 prosenttia oli peruskorjaamattomissa taloissa. Myös ruokakunnan koossa oli selkeä ero peruskorjatuissa asunnoissa asuu keskimäärin 2 henkilöä ja korjaamattomissa 1,4. Korjatut kodit siis menevät kuin kuumille kiville, kertoo Tanner. Korjausajankohdan lähestyessä asukkaille ilmoitetaan noin puolta vuotta aiemmin. Tähän asti kaikille halukkaille on löytynyt uusi koti evakon ajaksi. Esimerkiksi Ollinkehä 4:n meneillään olevassa remontissa työn alla ovat AB- ja CD talot, joihin niiden valmistuttua muuttavat seuraavaksi vuorossa olevien EF- ja GH talojen asukkaat. Reilun euron vuokrankorotus neliötä kohti otetaan vastaan mukisematta. Asukkaat kokevat saavansa vastiketta maksamalleen summalle. Asunnot ovat peruskorjauksen jälkeen kuin uusia, on lasitettua parveketta, uusia kalusteita ja parhaimmillaan jopa huoneistokohtainen sauna. Kaikkiaan Asuntosäätiön vuokrataso on tällä hetkellä noin 20 prosenttia vastaavanlaisten vuokranantajien valtakunnan keskiarvoa alempana, keskimäärin 6,37 euroa neliöltä ja peruskorjatuissa asunnoissa noin 7,40 euroa. Ja ero näyttää vain kasvavan, joten suuntamme on siis kaikin tavoin selkeästi parempaan. Jollemme olisi tehneet perusparannuksia, olisivat vuokramme todennäköisesti edel- 10

11 Joihinkin asuntoihin tulee peruskorjauksen myötä myös huoneistokohtainen sauna. Kaiken kaikkiaan korjattujen asuntojen taso kohoaa huomattavasti. Käytännössä peruskorjattavat asunnot laitetaan uusiksi runkoa lukuun ottamatta. leen nykyistä selkeästi kalliimpia. Ja huomattavasti suurempi osa asunnoista olisi ilman vuokralaisia. Vastaava tilanne on peruskorjatussa taloyhtiössä sijaitsevan remontoidun huoneiston suhteen - se säilyttää arvonsa paremmin ja menee helpommin kaupaksi. Rakennusautomaatiosta rahanarvoista etua Raahen Seudun Asuntosäätiön kiinteistöjen rakentamisaikana ja vielä kymmenen vuotta siitä eteenkinpäin taloja hoidettiin talonmiesperiaatteella. Tuon vuosikymmenen aikana kerättiin varoja tuleviin muutoksiin ja investointeihin. Siirryttiin keskitettyyn kiinteistönhoitoon ja investoitiin rakennusautomaatioon, johon liitettiin kaikki 47 kerrostaloa. Olimme ensimmäinen puhtaasti vuokra-asuntoja omistava yritys, joka teki moisen ratkaisun. Johtoja jälkiasennettiin kaikkiaan 15 kilometrin verran ja mittavan urakan rakentamisvaihe kesti vuodesta -89 vuoteen -91 asti, Tanner muistelee. Rakennusautomaatiossa talojen kaikkia tekniikkapisteitä ohjataan sähköisesti keskusval- 11

12 vomosta ja 22 alakeskuksesta. Ohjelma ohjailee noin puoltatoistatuhatta laitepistettä ja säätelee muun muassa lukkoja, valoja, ovia, huippuimureita, saunoja, lämmitystä ja sen säätöjä. Kiinteistönhoitajat ovat järjestelmään oikein tyytyväisiä. Toteavat vain, että vielä kun se oppisi keräämään roskat pihasta, olisi se täydellinen, myhäilee Tanner. Hän selventää automaation etuja parilla esimerkillä. Aiemmin talonmiehen aamukierros ulko-ovelta toiselle lukonkielen napsautuksineen otti noin kaksi minuuttia per ovi. Lukkoja oli kaikkiaan 90 kappaletta, eli kierros kesti 3 tuntia aamuisin sekä saman verran iltaisin seitsemän kertaa viikossa. Automaation ansiosta koko prosessi hoituu samalla sekunnilla. Entäpä sitten lämmönjakohuoneet, joita oli kaikkiaan 22. Kustakin kirjattiin joka aamu manuaalisesti seitsemän lukemaa, eli yhteensä 154 lukemaa. Nyt kerran kuussa keskusvalvomon tietokoneesta tulostettava megawattitunnit, virtaamat ja lämpötilat päivittäin listaava raportti toimitetaan energialaitokselle, joka hoitaa laskutuksen sen pohjalta. Kiinteistönhoitajia ei siis nykyisellään tarvita lähestulkoonkaan yhtä montaa kuin aikanaan talonmiehiä. Energiansäästöäkin automaatio synnyttää. Vuositasolla tapahtuvat noin muuttoa vaikuttavat esimerkiksi saunavuoroihin. Automaatiolla saunat ohjelmoidaan suoraan oikeisiin aikoihin, eli lämmitys käynnistyy noin tuntia ennen ensimmäistä vuoroa ja loppuu tarkalleen silloin, kun viimeinen vuoro loppuu. Aiemmin viikko-ohjaimia säädeltiin niin, ettei muutoksia tarvinnut jatkuvasti tehdä. 41 sähkösaunan ryppäässä sähkönsäästö nousi reilusti yli euroon. Hankinnan maksuaika on kiinteistöalan lyhyimpiä kannattava sijoitus maksoi itsensä laskennallisesti takaisin kahdessa vuodessa. Ratkaisusta yhdessä peruskorjausten kanssa aiheutuva säästö energiankulutuksessa on kaikkiaan reilusti yli 20 prosenttia, summaa Tanner toimenpiteiden hyötyjä. Graffitien poistoa ja ennaltasuojausta Anti Graffiti System AGS - järjestelmät graffitien poistoon ja pintojen suojaukseen. AGS-tuotteita käytetään graffitien ja töherryksien poistoon menestyksellisesti jo yli 20 maassa. Erilaisille pintamateriaaleille on kehitetty omat puhdistus- ja suojausaineensa myös ympäristö ja käyttäjän turvallisuus huomioiden. Meranti kartoittaa ongelmakohdat, tekee tarjouksen, poistaa töhryt ja suojaa pinnat. AGS-graffitinsuoja on SILKO-hyväksytty vuosina 1992 ja 1998 tehtyjen soveltuvuustestien tuloksena. Haaransuonkuja 10, OULU, puh , fax (08) , sähköposti: internet: 12

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry.

Mauri Niemelä. Mauri Niemelä, Pohjois-Suomen Kiinteistö yhdistys ry. Mauri Niemelä Isännöitsijä vuodesta 1981 Vuoden isännöitsijä 2011, Isännöintiliitto ry Oulun Isännöitsijätoimisto Oy, yrittäjä, isännöitsijä, toimitusjohtaja, AIT Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry I-

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio Isännöinti Kiinteistö Oy Siulaselkä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen

Lisätiedot

ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY LINNANKATU 8 nimisen asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Linnankatu 8 ja sen toimialana on omistaa ja hallita tonttia nro 5

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa.

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENPEIKKO YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenpeikko ja kotipaikka Vantaa. 2 TOIMIALA Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut Koska vastikelaskelmat kuvaavat nimenomaisesti taloyhtiön rahoituksellista tilannetta, ne antavat taloyhtiön tilikauden aikaisesta rahan käytöstä ja rahan lähteistä huomattavasti havainnollisemman kuvan

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7)

Y-tunnus 0217266-6 Sivu 1 (7) Sivu 1 (7) ASUNTO OY KAARENMÄKI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenmäki ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Pyhänhovi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 03068 70200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Isännöintiliitto Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tietoa taloyhtiön päättäjille Osakkaat yhtiökokoukseen.... Lisää suunnitelmallisuutta ja avoimuutta... Taloyhtiön vuoden kohokohta on yhtiökokous. Tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruotsiksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16. :ssä mainitut asiat. Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharjun osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Kiinteistö Oy Katinkulta Residence Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkulta Residence osakkeenomistajat

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle ja talousarvio tilintarkastuskertomus Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Eraustähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16. :ssä mainitut asiat. Kiinteistö Oy Katinkultaranta Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkultarannan osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. :ssä mainitut asiat. Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemen osakkeenomistajat

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14. :ssä mainitut asiat. Kiinteistö Oy Katinkultaniemi Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkultaniemen osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

Näytesivut LAATIMINEN. 5.1 Lainaosuuslaskelmamalleja esimerkkien muodossa

Näytesivut LAATIMINEN. 5.1 Lainaosuuslaskelmamalleja esimerkkien muodossa 5 LAINAOSUUSLASKELMAN LAATIMINEN 5.1 Lainaosuuslaskelmamalleja esimerkkien muodossa Kuten edellä on todettu, lainaosuuslaskelmat ovat muokkautuneet kentällä nykymuotoonsa. Kirjanpitolautakunnan 7.12.2010

Lisätiedot

Tuloutusopas. Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen

Tuloutusopas. Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen Tuloutusopas Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen Sisältö 1. Miten kirjanpito huomioidaan hankesuunnittelussa? 2. Miten remontin kulut tulisi kirjata? 3. Miten osakkaiden maksusuoritukset tulisi

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiölaina / Osakaslaina Saavatko taloyhtiöt lainaa Nordeasta? Millaisia muutoksia on tapahtunut uusien säädösten myötä? Suomen talous edelleen alavireessä, mutta

Lisätiedot

Isännöitsijäntodistus. Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle

Isännöitsijäntodistus. Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle Tietoa isännöitsijäntodistuksen ostajalle Tarkastettua tietoa taloyhtiön kunnosta ja tulevaisuuden suunnitelmista Isännöitsijäntodistus - tilataan taloyhtiön isännöintiyrityksestä - toimitusaika tavallisesti

Lisätiedot

DNA TV -HINNASTO 1/2017

DNA TV -HINNASTO 1/2017 DNA TV -HINNASTO 1/2017 DNA TV 3,50 /kk DNA TV -sovellus, DNA TV -kortti ja Videovuokraamo. DNA TV tallennuksella 7,30 /kk DNA TV -sovellus, DNA TV -kortti, Videovuokraamo ja tallennus. DNA TV Welhokaistalla

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=159690907&userid=293423000001&b... 1 / 9 21.8.2008 16:26 1 / 9 21.8.2008 16:26 Suomen Asiakastieto Oy 21.08.2008 16:25:06 KIINTEISTÖ OY MANNERHEIMINTIE 40:N YHTIÖJÄRJESTYS Sivu 1 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Mannerheimintie

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 1 Yhtiön nimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Itä-Soukka ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011

GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011 GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja

Lisätiedot

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs.

Paikka: Varsinais-Suomen ulosottovirasto, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, käynti oikeustalon pääsisäänkäynnistä, sali 3, 1 krs. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 18.12.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOHUONEISTO

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa.

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENHALTIA Sivu 1 (11) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot