1/ vuosikerta. Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12. Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2007 7. vuosikerta. Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12. Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s."

Transkriptio

1 1/ vuosikerta Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12 Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s. 4

2 2

3 PÄÄKIRJOITUS 7. vuosikerta Numero 1/2007 JULKAISIJA Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Kirkkokatu 19 A 15, Oulu Puh: (08) Faksi: (08) Päätoimittaja Pekka Luoto Toimitusneuvosto Aaro Paakkola Timo Tahkola Mauri Niemelä Pekka Luoto KUSTANTAJA Upper Line Oy Aleksanterinkatu 32 B Tampere Puh: Toimitus Kirsi Kyllönen Puh: Ilmoitusmyynti Marja-Liisa Lammela Puh: Taitto Mediatoimisto Coperdia Puh: Faksi: Painopaikka Vammalan Kirjapaino Osoitelähde Oulun läänin Kiinteistöyhdistyksen osoitetiedostot, Upper Line Oy:n asiakasrekisteri, Bluebook Puhtia taloyhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2006 on antanut isännöintitoimistoille runsaasti pureskeltavaa. Tuloksia tarkasteltaessa oli ilahduttavaa, että hallitusten jäsenet ovat varsin tyytyväisiä isännöintiin. Erityisen tyytyväisiä hallitukset ovat isännöinnin peruspalveluiden hoitamiseen. Asiakkailta saatu myönteinen palaute on tärkeä varmistus sille, että palveluja on kehitetty oikein. Suora ja ansaittu kiitos niille lukuisille isännöitsijöille, joiden kohdalla myönteinen palaute hyvin tehdystä työstä jää yleensä päivittäisten kiireiden jalkoihin. Yhtä tärkeää kuin löytää kiitoksen aiheet, on tunnistaa ne asiat, joissa toimistojen tulee asiakkaan mielestä parantaa toimintaa. Toimiva viestintä nähdään tärkeänä osa-alueena isännöinnissä. Enemmistö asiakkaista on valmis suosittelemaan palveluja muillekin, kuitenkin osa vastaajista suhtautui asiaan hieman empien. Eniten panostusta tarvitaan hallitusten jäsenten mukaan kiinteistöjen pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Tulos on hieman yllättävä, sillä kokemuksen mukaan isännöitsijä on taloyhtiön hallintoelimistä useimmiten se taho, joka määrätietoisimmin ja objektiivisimmin pyrkii myymään osakkaille ajatusta kiinteistön pitkäjänteisen kehittämisen välttämättömyydestä ja arvon säilyttämisestä ja mahdollisesta arvon noususta. Tutkimustulos asettaa haasteen kehittää toimintatapoja ja koulutusta niin, että asiakkaat laidasta laitaan tunnistavat isännöitsijöiden olevan kiinteistön elinkaaritalouden asiantuntijoita. Pelkkä asiantuntemuskaan ei tässä asiassa riitä, vaan sen lisäksi ajatus korjaus- ja perusparannushankkeiden välttämättömyydestä on pystyttävä myymään suurelle enemmistölle taloyhtiön osakkaista. Suuri apu tässä tehtävässä on taloyhtiön elinkaaritodistushanke. Tämä hanke parantaa asunnon ostajan oikeusturvaa ja edesauttaa myös taloyhtiön nykyisiä omistajia löytämään yhteisen punaisen langan kiinteistön pitkän tähtäyksen kehittämisessä. Veijo Haapala aluejohtaja SKV Isännöinti Oy Kiinteistöyhdistyksen hallituksen jäsen Osoitteenmuutokset Upper Line Oy Puh: Kannen kuva: Kirsi Kyllönen 3

4 Kukaan ei ole seppä syntyessään, ei myöskään taloyhtiön hallituksen jäsen. Hallituksen tehtävistä ja vastuista kannattaa ottaa selvää ja osallistua aiheesta järjestettäville kursseille. Mitä selkeämmin pestin toimenkuva selkiytyy, sitä paremmin kaikkien yhteistä kiinteistöomaisuutta voidaan hoitaa. Taloyhtiötä on tarkasteltava kokonaisuutena ja yhtiön yhteisen tahdon, strategian, kirjaaminen saattaa olla melko merkittävä apuväline asioista päätettäessä. Hallitustyöskentelyynkin on syytä kouluttautua Vuodesta 1980 alalla työskennellyt Oulunseudun Isännöinti Ky:n toimitusjohtaja, AIT, ISA Jukka Pelanne painottaa tietotaidon lisäämistä hallitustyöskentelyssä. Toisinaan tuntuu, että hallituksilla on hieman hakusessa oikeat työskentelytavat. Toiminta saattaa olla liian omatoimista tai sitten takerrutaan kenties pikkuasioihin. Isännöitsijän kutsuminen tilinpäätöskokoukseen voi unohtua, mikä taasen aiheuttaa turhaa jälkityötä. Koulutus olisikin äärimmäisen tärkeää kaikille hallituksen jäsenille, Pelanne korostaa. Hän toteaa Kiinteistöyhdistysten järjestämien kurssien oleva eräs oiva tapa tutustua hallitustyöskentelyyn. Hallituksen tehtävät ja vastuut kurssi järjestetään kerran vuodessa, eikä osallistuminen aiheuta järin suuria kustannuksia. Passiivinen hallitus ei ole taloyhtiölle hyväksi, muttei myöskään yli-innokas ote. Yhtiökokoukseen kannattaa viedä vain sinne kuuluvat asiat ja huolellisesti valmisteltuina. Hallitus omana ryhmänään käy alustavat keskustelut, yhtiökokouksessa asioista päätetään eikä aikaa kannatta kuluttaa turhaan yleiseen keskusteluun. Kouluttautumisen tarve kasvaa Asunto-osakeyhtiölain muutokset sekä uudet energia- ja kuntotodistukset saattavat aiheuttaa hämmennystä myös hallitusten jäsenten keskuudessa. Jukka Pelanne kokee koulutuspaineiden keskittyvän näiltä osin ennemminkin isännöitsijöiden suuntaan, mutta toki hallitustenkin on hyvä ymmärtää ainakin uudistusten periaatteellinen sisältö ja merkitys. Asunto-osakeyhtiölain tarkoituksena on, että kukin osakkeenomistaja tuntisi sen pääpiirteissään ja hallitus hivenen tarkemmin. Muutoin saattaa syntyä ristiriitoja isännöitsijän ja oman tulkinnan välillä. Epäilen, että perusosakkaat eivät lain sisältöön kovin syvällisesti tule paneutumaan, mutta hallitustyöskentelyssä pitäisi tuntea ainakin hallituksen tehtäviin ja vastuisiin liittyvät kohdat, muutoin tehtävää on hankala hoitaa moitteettomasti. Olemme pyrkineet tekemään omien kohteidemme hallituksille pienen tietopaketin tärkeimmistä muutoksista sekä kehottaneet liittymään Kiinteistöyhdistyksen jäseniksi, mutta järjestelmällinen hallitusten kouluttaminen ei kuulu omaan toimialaamme, Pelanne toteaa. Hänen mukaansa tärkeintä hallituksen jäsenelle on omata oikea asenne ja sen verran tietotaitoa, että pystyy ottamaan asioista itse selvää. Hallitukseen tulijoille ei voida asettaa pätevyysvaatimuksia, mutta asennekasvatusta voitaisiin antaa. Entäpä jos esimerkiksi koulun kansalaistaidon tunneilla jo selvitettäisiin, mikä on taloyhtiö ja mitä se tarkoittaa, mikä on sen hallitus. Jospa asenteita saataisiin muutettua ja kannustettua osakkaita hallitustyöskentelyyn pidemmällä tähtäimellä. Oikeastaan jokaisen osakkeenomistajan kannattaisi olla yhtiönsä hallituksessa, hoidetaanhan siellä oman elämän kannalta merkittäviä asioita, Pelanne pohdiskelee. Pieni vastike tai palkkio ei ole plussaa Eräs asennemuutosta vaativista ajattelutavoista on suhtautuminen vastikkeen suuruuteen. Vallalla on säästökulttuuri, mikä heijastelee vastikekeskusteluun. Edelleen kuulee kehuttavan halpaa vastiketta ja sitä kautta sen aikaansaanutta isännöitsijää. Päinvastoin, jos vastikkeet eivät nouse pitkään aikaan, se on kaikkea muuta kuin positiivinen asia. Mitä enemmän yhtiössä on investoitu kunnostustoimenpiteisiin ja suunnitellaan niitä, sitä paremmin taloyhtiön asiat ovat. Remontin on pakko tulla eteen jossain mittakaavassa jossakin vaiheessa, jos talo halutaan pitää kunnossa. Myös isännöitsijäpalveluiden hinnoittelu on kirjavaa. Liian pientä kuukausiveloitusta perivä yritys ei voi paneutua täysipainoisesti taloyhtiön hoitoon. Tässäkin tarvittaisiin koulutusta. Hallitukset eivät välttämättä tiedä, mitä isännöitsijän tehtäviin kuuluu. Saati sitten, että tavallinen osakkeenomistaja osaisi suhteuttaa palkkion kokoa tehtäväkenttään. Oli taloyhtiö sitten suuri tai pieni, se vaatii aina tietyt kirjalliset työt ja perustehtävät. Pienellä palkkiolla paikan päällä ei voida käydä montaa kertaa. Niin sanottuja OTO- ja maallikkoisännöitsijöitä on edelleen melko paljon. Suuri osa heistä pitää yhtiöistään mallikelpoista huolta, mutta joillakin saattaa olla vanhentunutta tietoa tai varsin työläitä työvälineitä. Ajan tasalla pysyminen on tärkeää, on isännöitsijä sitten kuka tai mikä taho tahansa. Vastuuntuntoinen isännöitsijä huolehtii omasta osaamisestaan, mutta varsinaisia pätevyys- tai ilmoitusvaatimuksia ei toimeen ryhtyvällä ole. Jonkinlaisen kriteeristön luominen, kuten missä 4

5 Kouluttautuminen ei milloinkaan mene hukkaan. Kannattaa siis perehtyä huolella myös taloyhtiön hallituksen tehtäviin ja toiminta, kannustaa Jukka Pelanne. tahansa asiantuntijatehtävässä, lienisi paikallaan. Kouluttautumistarve ei siis kohdistu vain hallituksiin, vaan myös yhteistyöketjun toiseen päähän isännöitsijöihin. Taloyhtiö on kallisarvoinen kokonaisuus Hallituksen jäsenien tulisi työskentelyssään keskittyä taloyhtiön tarkasteluun kokonaisuutena, eikä suunnata turhaa energiaa marginaalisiin seikkoihin. Esimerkiksi elinkaariajattelun sisäistämisestä olisi merkittävää hyötyä jokaiselle yhtiölle. Kannattaisi alusta asti sopia yhteiset linjat kaikkeen toimintaan esimerkiksi pensasistutuksista lähtien. Kun pelisäännöt ovat selvillä, ei tarvitse kinata turhista. Taloyhtiön strategian kirjaaminen paperille on vaivaansa nähden erittäin hyödyllinen toimenpide. Yhdelle arkille mahtuva yhteinen tahto selventää osakkaille, mikä on toiminnan johtolanka. Kiinteistön kuntoon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kiinnitetään onneksi kuitenkin jo aiempaa enemmän huomiota. Isännöitsijätodistuksessa pitäisi jo nyt näkyä olennaisimmat toteutetut sekä suunnitteilla olevat toimenpiteet. Lisäksi osakkeenostajaehdokkaat kysyvät asioista yhä oma-aloitteisemmin ja aktiivisemmin. Tämä ohjastaa myös hallitustyöskentelyä suuntaamaan voimavaransa yhä selkeämmin oikeaan suuntaan. Silti kaikki eivät vieläkään oivalla, että hyvin hoidetun ja systemaattisesti kunnostetun kiinteistön arvo nousee. Kiinteistö on kokonaisuus, jossa kaikkien osien tulee toimia. Sinun ehdoillasi! L&T:n palvelut mitoitetaan kiinteistösi ja sen käyttäjän mukaan. Ota yhteyttä! Lassila & Tikanoja, Liitintie 29, Oulu, puh Kiinteistöpalvelut - Teollisuuspalvelut Ympäristöpalvelut - Ympäristötuotteet 5

6 Kaapeli-tv kannattaa edelleen 6 Oulun Puhelimen toteuttama kaapeli-tv taksojen korotus on herättänyt keskustelua kaapeliliittymän kannattavuudesta tulevien digilähetysten vastaanottoa ajatellen. Vastaanottotavan valinnassa ei kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä, vaan selvittää juurta jaksain kunkin menetelmän vahvuudet ja kehittämistarpeet. Toistaiseksi ylivertaisella kaapeli-tv:llä on useita kiistattomia etuja, hinnantarkistuksille löytyy pätevät perusteet ja hinnoittelupolitiikassa noudatellaan jatkossa maltillista linjaa. Ei siis ole syytä karata kaapelista. Digi-tv lähetysten alkaessa vuoden 2001 elokuussa Oulun alueen hintataso oli reilusti alle valtakunnallisen keskiarvon. Lähetysten vastaanottamisen mahdollistamiseksi oli otettava kaapeliverkko tarkasteluun ja saneerattava se kokonaisuudessaan digikuntoon. Myös viestintävirasto edellytti selvityksiä liiketoiminnasta ja kunkin liiketoiminta-alueen selkiyttämistä sekä saattamista taloudellisesti kestävälle pohjalle. Lisäksi arvonlisäverotuksen voimaanastuminen kyseisenä vuonna aiheutti paineita hintojen tarkastamiseen. Tasovaatimusten täyttämiseksi Oulun Puhelin on toteuttanut 15 prosentin tasokorotuksen vuosina -03, -04 ja -05. Vuonna 2006 hinnat pysyivät muuttumattomina, mutta vuoden 2007 alusta jouduttiin jälleen tekemään 15 prosentin hinnankorotus. Keskustelua aiheuttanut toimenpide tarkoittaa käytännössä 25 huoneiston esimerkkitaloyhtiössä 68 sentin huoneistokohtaista kuukausimaksun korotusta eli 8,20 euroa vuodessa. Alun perin indeksikorotukseksi kaavailtu hinnantarkistus muutti luonnettaan, kun Yle ilmoitti ottavansa alueelliset lähetykset käyttöön huhtikuussa. Meidän on siis panostettava lähetysten vastaanoton rakentamiseen, ja suunniteltava verkko sekä vaadittavat investoinnit digiaikaan siirtymiseksi. Kaikkiaan investoimme verkon kehittämiseen kuluvana vuonna noin euroa sekä kahtena seuraavana vuonna noin euroa, kertoo myynnin ja markkinoinnin johtaja Kari Putkonen. Digijärjestelmä on sen verran herkempi, että laatu ja lähetyskapasiteetti on varmistettava. Vaikka yhteydet sinällään ovat valmiina, on laitteet uusittava määräajoin, aivan samoin kuin laajakaista- ja matkapuhelinverkossa. Lisäksi on kiinnitettävä huomioita teräväpiirtolähetysten vastaanottoon. Meidän on kuitenkin kyettävä tuottamaan palvelut, joiden kysyntä yhä kasvaa. Niiden on kerta kaikkiaan oltava kunnossa, jokainenhan tietää, kuinka kiusallista on yhtäkkiä pimenevä tvlähetys, perustelee osastopäällikkö Hannu Riikonen. Vastinetta kuukausimaksuille Kaapeliverkon kautta katsojille avautuu runsas määrä katsottavia kanavia. Maksuttomien 18 tv- ja 7 radiokanavan lisäksi tarjolla on mittava valikoima maksullisia vaihtoehtoja. Lisäksi vuosikustannuksilla katetaan verkon kunnossapito, palveluiden tason ylläpito ja kehittäminen, teostomaksut, erilaiset vaadittavat investoinnit, viankorjaukset ja asiakaspalvelu. Maksu-tv puolella tarjolla on 80 eri kanavaa ja hyviä kanavapaketteja, kun taas muiden vastaanottotapojen valinnanmahdollisuudet ovat huomattavasti suppeammat. Käyttäjän kannalta merkittävä ero nousee esiin maksu-tv:n kasvun myötä. Uudemmat elokuvat ja kiinnostavimmat urheilulähetykset siirtyvät maksulliselle puolelle hyvinkin nopeassa tahdissa, tunnettuna esimerkkinä esimerkiksi F1-lähetysten kohtalo. Yksittäisen huoneistonomistajan valinnanmahdollisuuksia määritteleekin siis vastaanottotapa. Kaapelivalikoima on ja tulee edelleen olemaan merkittävästi laajempi, ja sen kautta saatavilla on lähes kaikki ohjelmat. Muutoin osakas joutuu miettimään viritteleekö omia vastaanottimia vai tyytyykö siihen, mitä antennin kautta näkyy. Uskon, että maksu-tv:n laajetessa valikoiman laajuus on loppukäyttäjälle merkittävä päätöksentekokriteeri halutaan media, joka ei rajoita hankittavia palveluita. Hassumpi etu ei myöskään ole niin sanottu yhden kortin tavoitteen toteutuminen. Kaapeliverkossa kaikki palvelut ovat saatavilla yhden maksukortin kautta, kun taas muilla vastaanottotavoilla toimittaessa korttia joudutaan vaihtamaan riippuen siitä, mitä kanavapakettia haluaa katsoa, kuvailee Putkonen. Kaapelivastaanotto on monipuolisuudeltaan ja vaivattomuudeltaan sekä toimintaedellytyksiltään verraton vaihtoehto digiaikaan siirryttäessä, vakuuttavat Oulun Puhelimen Hannu Riikonen ja Kari Putkonen. Hän lisää, että käyttäjäystävällisyyden kannalta vaa assa painaa vahvasti myös asiakaspalvelu sekä teknisen palvelun taso. Käyttökeskuksemme valvoo ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Ongelmatilanteessa riittää vain soitto, ja asia korjataan. Lisäksi asian tunteva opastus esimerkiksi kanavapakettien tai itse boksin valinnassa on plussaa. Samoin kuin se, että asiakaskontaktien kautta saatu palaute ohjataan suoraan oikeille henkilöille, jonka avulla voimme kehittää palveluitamme edelleen, lisää Riikonen. Eräs taloyhtiöiden kannalta merkittävä etu kaapelin hyödyntämisessä syntyy alempien lähetystaajuuksien ansiosta. Tällöin talon sisäverkoille ei aseteta yhtä suuria vaatimuksia kuin antennin kautta digilähetyksiä vastaanotettaessa. Kaikki kanavanipputaajuutemme ovat alle 450 megahertsiä, minkä ylittyessä syntyy

7 ongelmia vanhemmissa kiinteistöissä. Terrestiaalipuolella niput ovat yli 750 megahertsiä, jolloin kiinteistöissä on tehtävä sisäverkkokunnostus, muutoin lähetyksiä ei näe. Korostan, että toki sisäverkot kannattaa joka tapauksessa jossakin vaiheessa kunnostaa esimerkiksi muiden remonttien yhteydessä, mutta hosua ei tarvitse, Riikonen painottaa. Cable Ready -merkki turvaa digin näkymisen Kuluttajaa paremmin palvellakseen kaapeliala ryhtyi yhteiseen ponnistukseen digiboksien toiminnan turvaamiseksi. Digin vallatessa alaa ilmeni useiden hyvien ominaisuuksien lisäksi myös joitakin ongelmia, esimerkiksi tekstitys ei toiminut. Suurin osa ilmenneistä vioista johtuu päätelaitteista, ja ongelman poistaakseen kaapeliala ryhtyi kartoittamaan varmuudella ja testatusti toimivia bokseja. Syntyi Cable Ready merkki, joka kertoo, että kyseinen laite on käynyt läpi tiukan käytettävyystestin ja toimii varmuudella suomalaisessa kaapeliverkossa, Putkonen kertoo. Lisäksi niiden käyttöön liittyy mahdollisuus saada laitevalmistajalta teknisiä päivityksiä automaattisesti kaapeliverkon kautta. Uuden ohjelmiston lataus digisovittimeen on vaivatonta ja näin varmistetaan, että laite on ominaisuuksiltaan koko ajan ajan tasalla. Toki boksin valinnassa kannattaa harkita myös sen muita ominaisuuksia tarvitaanko kovalevyä ja kortinlukijaa ja onko tallennus tavoiteltava ominaisuus. Tulevaisuuden visioita Aikanaan atk:n vallatessa jalansijaa, ei kotitietokoneelle löydetty kuin pari käyttötapaa se olisi kuulemma hyvä apuväline reseptien tallennuksessa ja kirjaluetteloiden luomisessa. Ja kuinkas sitten kävikään tietokonemaailman kehittyessä siitä on kasvanut olennainen osa kotitalouksiemme arkea. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta uskon että muutaman vuoden päästä joka kodissa on joka tapauksessa jokin näyttölaite, on se sitten perinteinen tv tai jokin tykki. Tulemme toimittamaan palvelut kiinteistöihin jollakin tavalla, nyt kuparia pitkin, ja uskon myös laajakaistan yleistymiseen. Ihmiset tulevat katsomaan entistä enemmän viihdykettä kotonaan ja kaipaavat lisää sisältöä, Riikonen visioi. Hän toteaa kuidun käytön lisääntyvän, ja palveluiden siirtyvän yhä lähemmäs kuluttajaa. Myös tv:n ja internetin yhdistyminen on odotettavissa, samoja palveluita voi samoja verkkoja hyödyntäen katsoa eri päätelaitteilta. Tv-palveluita tulee kuitenkin edelleen olemaan eri muodoissa, mutta niiden hankittavuus helpottuu ja täsmähankinta astuu kuvaan. Voit tilata juuri sen kanavan jonka haluat, ikään kuin à la carte listalta. Vaikka jo nyt tekniikka paranee koko ajan ja lähetykset voidaan puristaa entistä pienemmäksi, kasvaa kapasiteetin tarve jatkuvasti. Kaapeli antaa tähän mahdollisuuden, Putkonen sanoo. Laajakaista-tv toimii jo nyt, ja sen välityksellä saatavilla on lähes sama tarjonta kuin kaapelissa ja välitettävien pakettien hinta on sama. Eroavaisuuksia syntyy vain vaadittavan laajakaistayhteyden kustannuksissa. Riittäväksi nopeudeksi määritellään 4-5 megaa ja mikäli samalla haluaa käyttää myös pc: tä, kannattaa ottaa 8 megan liittymä. Seuraavana estradille astelee juovatasonsa ansiosta tarkemman kuvan teräväpiirtoominaisuus. Yleisön toiveesta pyrimme käynnistämään myös teräväpiirtolähetykset jo kevään aikana. HD-ready televisioita on jo myyty melko paljon ja pyrimme siihen, että kevään aikana saamme kuluttajille myös päätelaitteita. Tulevaisuudessa teräväpiirron voisi kuvitella olevan hyvinkin tärkeä ominaisuus kun tv :n ruutukoot kasvavat kaiken aikaa. Melko lailla minimikoko taitaa jo nyt olla 32 tuumaa. Jos siis aikoo nyt ostaa uuden tv:n, suosittelen harkittavaksi teräväpiirtoa, se on parin vuoden päästä arkipäivää, Putkonen toteaa. Eikä kaukana liene sekään hetki, kun netistä voi tilata yksittäisen elokuvan. Jo nyt netistä voi tilata paketin ja vuorokausikohtaisen palvelun. Yhä enemmän siirrytään siihen suuntaan, että asiakkaat valitsevat mitä katsovat ja maksavat vain siitä. Maalishuhtikuun taitteessa on tuloillaan noin 80 kanavan uudistus, jossa ne paketoidaan uudelleen ja à la carte-valikoimaamme tulee parisenkymmentä kanavaa, joista ostoskoriin voi valita juuri haluamansa. Pitkäjänteistä harkintaa taloyhtiöiden ratkaisuihin Digilähetysten vastaanottotapaa valittaessa taloyhtiöiden on syytä harkita asiaa pitkällä tähtäimellä, ei vain yhtä tai kahta vuotta ajatellen. Vastaanottotavasta toiseen vaihtaminen käy kalliiksi, eli pohtimiseen kannattaa panostaa. Suunnittelupuolella katseet suunnataan jo vuoteen Kaapeli on tällä hetkellä ylivertainen vaihtoehto ja ainakin jonkin aikaa tästä eteenkin päin. Siellä riittää taajuuksia myös tuleville muutoksille ja uudistuksille aivan toisella tapaa kuin terrestiaalipuolella. Vastaanottovalintaa tehdessä on muistettava, että talon tulee palvella erilaisten kuluttajien erilaisia tarpeita. On tärkeää turvata ihmisten valinnanmahdollisuus erityyppisissä elämäntilanteissa. Asuntoa valittaessa saattaa olla vaikutusta myös sillä, löytyykö taloyhtiöstä kaapeli vai antenni, kuvailee Riikonen. Maksu-TV -palvelut kaapeli-tv -verkossa LumoTV lisäpalvelut - Paletti Mukana sarjoja, elokuvia, piirrettyjä, musiikkia, urheilua, muotia, seikkailuja, kiinnostavia dokumentteja ja uutisia. Monipuolinen Paletti -paketti sisältää 21 kanavaa (muun muassa Star, Showtime, ESPN Classic Sports, Discovery (5 kpl), TCM, Cartoon, Disney Channel, CNBC, Sky News, Jetix, CNN, NG, BBC Food ja BBC Prime) Hinta 18,50 /kk Canal Plus Pohjoismaiden laajin elokuvatarjonta Jääkiekon SM-liiga (2 ottelua/viikko) Muuta urheilua yksinoikeudella mm. Englannin Valioliiga ja Italian Serie A jalkapalloa, DTM-sarja sekä NHL-jääkiekkoa Kolme eri versiota: TOTAL 29 /kk, SPORT 27 /kk ja FILM 24 /kk TV1000 Leffafanin ykkösvalinta TV1000 esittää elokuvia ja viihdettä ympäri vuorokauden ilman mainoskatkoja. Leffakanavien lisäksi tulee kolme monipuolista urheilukanavaa, lapsiperheiden suosikkikanava Disney Channel, sivistävät ja viihdyttävät Viasat History, Viasat Nature ja Viasat Explorer, jännittävä Viasat Crime sekä aikusviihdekanavat Playboy TV ja Spice. Hinta 29 /kk tai 23,95 /kk 12 kk kestotilaus LumoTV lisäpalvelut - Loisto.tv Laadukkaita dokumentteja, viihdyttäviä sarjoja sekä ajankohtaisia uutisia. Kanavalla seikkaillaan niin luonnossa kuin eläinten maailmassakin sekä tutustutaan avaruuden ihmeisiin. BBC Primen laadukkaat sarjat ja viihde sekä CNN:n ja Euronews runsas uutistarjonta täydentävät paketin. 7 kanavaa (Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science Channel, CNN, BBC Prime, National Geographic ja EuroNews) Laatukanaviin keskittyvä (brandikanavat), kohderyhmänä yli 30 v. -yleisö Hinta 9 /kk, loisto.tv ja vauhti.tv yhdessä tilattuna 14 /kk LumoTV lisäpalvelut MTV3 Kanavapaketti MTV3 Kanavapaketti sisältää neljä viihdyttävää tv-kanavaa. Kanava pelkästään miehille Formulat, Ralli Viime vuosikymmenten suosikkileffoihin keskittyvä elokuvakanava, Asiaohjelmiin ja dokumentteihin painottuva tietokanava ja Sokerina pohjalla ikioma kanava lapsille! Hinta 9,90 /kk 7

8 Esimerkillistä ennakointia - systemaattisesti toteutettu peruskorjaus aikaansaa asuntojen arvonnousua Raahen Seudun Asuntosäätiö tuottaa kohtuuhintaisia ja tasokkaita vuokra-asuntopalveluita Raahen kaupungin alueella. Viime vuosina säätiö on peruskorjannut omistamiaan asuntoja systemaattisesti sekä toteuttanut samassa yhteydessä huoneistojakomuutoksia, joiden ansiosta asuntojen koot vastaavat paremmin alueen kysyntään. Korjaukset, uudistukset ja talokannan nykyaikaistukset ovat houkutelleet vuokralaisia asuttamaan säätiön asuntoja entistä tehokkaammin. Toimintatavasta voisi kenties moni taloyhtiökin ottaa mallia. Raahen Seudun Asuntosäätiö on Rautaruukki Oyj:n ja Raahen kaupungin sekä silloisen Saloisten kunnan vuonna 1960 perustama vuokrataloyhteisö, jonka omistuksessa on lähes puolet Raahen kaupungin vuokra-asunnoista. Säätiön tarkoituksena on tuottaa kohtuuhintaisia ja tasokkaita vuokra-asuntopalveluja Raahen kaupungin alueella niin pienen kuin isommankin perheen asuntotarpeeseen. Siis tarjota asukkaalle koti koko elämän ajaksi eri elämänvaiheet huomioiden. Ensimmäinen rakennus valmistui 1962, jonka jälkeen rakentamista jatkettiin aina vuoteen 1980 asti. Kerrostaloja kohosi kaikkiaan 47, joissa tätä nykyä on noin 1100 asuntoa. Peruskorjauksia on toteutettu systemaattisesti vuodesta 1991 lähtien rakennusten ikäjärjestyksessä. Korjattu on nyt lähes puolet. Korostan, että aina ennen työhön ryhtymistä toteutamme kohteessa perusteellisen kuntotutkimuksen, ja mietimme järkevimmän saneerausmittakaavan. Korjaamme kaiken tarvittavan riippumatta siitä, mitä se edellyttää, huomauttaa kiinteistöpäällikkö Juhani Tanner. Myös asuntolukumäärää on muutettu ja tullaan edelleen muuttamaan. Kussakin toteuttamassamme remontissa tehdään myös huoneistojakoja. Aikoinaan rakentamisessa keskityttiin perheasuntoihin, nykyisellään taas ruokakunnan koko on pienentynyt lähelle kahta ihmistä. Jakamalla kolmioita pienemmiksi asunnoiksi pystymme paremmin vastaamaan kysyntään. Mielestäni yksiöiden ja kaksioiden määrä pitäisi saada nykyisestä 61 prosentista lähelle 70 prosenttia, ynnää Tanner. Menettelytapaa kannattaisi kenties pohdiskella myös asunto-osakeyhtiöpuolella. Asunnon kerran ostettuaan kun ei ole syytä tuudittautua siihen uskoon, ettei enää milloinkaan tarvitse tehdä mitään asumisen laadun eteen. Sellaista asuntoa, joka ei milloinkaan tarvitsisi remonttia, ei ole vielä keksitty. Kovin montaa sellaista taloyhtiötä, jossa olisi toteutettu perusteel- 8

9 90 x 130 mm CMYK PMS: vihreä 355, harmaa cool gray 9 Alkuperäinen Molok-syväkeräysjärjestelmä on turvallinen ja siisti käyttää Juhani Tanner toteaa systemaattisen peruskorjaamisen vahvistavan vuokra-asuntojen kysyntää. Sama pätee myös taloyhtiöpuolella hyvin hoidettu kiinteistö houkuttelee osakkeenomistajia. linen peruskorjaus, ei tosin taida Suomen maasta löytyä, Tanner aprikoi. Peruskorjausten periaatteena uusi elinkaari Rakennuksen elinkaarta ajatellen kertarysäyssaneeraus on edullisin vaihtoehto. Velan ottaminen velan päälle ei ole kannattavaa. Sen sijaan riittävän suuri ja kustannukset peittävä sellainen velka, joka kyetään kattamaan vuokrilla elinkaaren aikana, on kokonaistaloudellisin ratkaisu. Ajattelumme lähtökohtana on, että köyhän ei kannata tehdä kuin yksi kunnon remontti. Kun aloitamme peruskorjauksen, on tarkoituksena luoda talolle uusi elinkaari. Kerralla kunnolla tekeminen on edullisin tie turvata ihmisten viihtyvyys ja rajoittaa vuokrien kohtuutonta nousua, Tanner määrittelee. Käytännössä vain runko jää pystyyn, kun saneerauskohteet puretaan jopa vesikattoa myöten. Koko tekniikka uusitaan, ainoastaan vanhat patterit ja patteriputket kenties jätetään pai- Molok on kestävä ja edullinen ratkaisu tehokkaaseen jätteiden keräykseen. Molok säästää tilaa ja on sijoitetaavissa vaikeampiinkin kohteisiin. Kysy avaimet käteen tarjousta kevään yhtiökokoukseen Molok-jätepisteestä kiinteistön tai yhdistettynä useamman taloyhtiön jätehuoltoon. Paperinkeräyssäiliö veloituksetta yli 50 asukkaan kiinteistöön! PL 209, TORNIO ,

10 ilmo_90x130_upo_komposiitti.indd :27:20 TIMI -Autotallit ja Katokset YKSITTÄISET RIVITALLIT ANTIKONDEN- SIOPINNOITUS KIPPIOVEEN SAATAVISSA MYÖS SÄHKÖINEN AVAUS Timi-Autotalli Oy Pyydä tarjous! Haapakuja Raisio p Perusteellinen peruskorjaus on pidemmän päälle kustannustehokkain vaihtoehto. COMMUNICA 1/06 koilleen, mutta vain jos ne ovat hyväkuntoisia. Uusimme käyttövesipuolen kokonaisuudessaan, samoin sähköjärjestelmät, kiintokalusteet, matot, ovet ja useimmiten ikkunat sekä nykyään myös atkverkot. Kunnon remontti tietenkin aiheuttaa kustannuksia, mutta vastaavasti olemme pystyneet pienentämään huoneistokorjausbudjettiamme miltei puoleen. Saneerauksesta lisäarvoa asumiseen Raahen Seudun Asuntosäätiön vuokralaiset ovat melko uskollisia vuokranantajalleen. Onpa niitäkin, jotka ovat perheen kasvaessa muuttaneet ensin yksiöstä kaksion kautta kolmioon ja elämäntilanteen jälleen muututtua takaisin kaksioon. Ne, jotka muuttavat meiltä pois, ostavat omakotitalon tai lähtevät työn perässä muualle. Taustalla on aina elämänmuutos. Harvinaisen pysyviä vuokralaisia houkuttelee osaltaan juuri suunnitelmallinen kiinteistönhoito ja kunnossapito. Tunnuslukujamme tarkastellessamme keskityimme selvittämään tyhjillään olevien asuntojen sijaintia. Sadasta ilman asukasta olevasta kodista 99 prosenttia oli peruskorjaamattomissa taloissa. Myös ruokakunnan koossa oli selkeä ero peruskorjatuissa asunnoissa asuu keskimäärin 2 henkilöä ja korjaamattomissa 1,4. Korjatut kodit siis menevät kuin kuumille kiville, kertoo Tanner. Korjausajankohdan lähestyessä asukkaille ilmoitetaan noin puolta vuotta aiemmin. Tähän asti kaikille halukkaille on löytynyt uusi koti evakon ajaksi. Esimerkiksi Ollinkehä 4:n meneillään olevassa remontissa työn alla ovat AB- ja CD talot, joihin niiden valmistuttua muuttavat seuraavaksi vuorossa olevien EF- ja GH talojen asukkaat. Reilun euron vuokrankorotus neliötä kohti otetaan vastaan mukisematta. Asukkaat kokevat saavansa vastiketta maksamalleen summalle. Asunnot ovat peruskorjauksen jälkeen kuin uusia, on lasitettua parveketta, uusia kalusteita ja parhaimmillaan jopa huoneistokohtainen sauna. Kaikkiaan Asuntosäätiön vuokrataso on tällä hetkellä noin 20 prosenttia vastaavanlaisten vuokranantajien valtakunnan keskiarvoa alempana, keskimäärin 6,37 euroa neliöltä ja peruskorjatuissa asunnoissa noin 7,40 euroa. Ja ero näyttää vain kasvavan, joten suuntamme on siis kaikin tavoin selkeästi parempaan. Jollemme olisi tehneet perusparannuksia, olisivat vuokramme todennäköisesti edel- 10

11 Joihinkin asuntoihin tulee peruskorjauksen myötä myös huoneistokohtainen sauna. Kaiken kaikkiaan korjattujen asuntojen taso kohoaa huomattavasti. Käytännössä peruskorjattavat asunnot laitetaan uusiksi runkoa lukuun ottamatta. leen nykyistä selkeästi kalliimpia. Ja huomattavasti suurempi osa asunnoista olisi ilman vuokralaisia. Vastaava tilanne on peruskorjatussa taloyhtiössä sijaitsevan remontoidun huoneiston suhteen - se säilyttää arvonsa paremmin ja menee helpommin kaupaksi. Rakennusautomaatiosta rahanarvoista etua Raahen Seudun Asuntosäätiön kiinteistöjen rakentamisaikana ja vielä kymmenen vuotta siitä eteenkinpäin taloja hoidettiin talonmiesperiaatteella. Tuon vuosikymmenen aikana kerättiin varoja tuleviin muutoksiin ja investointeihin. Siirryttiin keskitettyyn kiinteistönhoitoon ja investoitiin rakennusautomaatioon, johon liitettiin kaikki 47 kerrostaloa. Olimme ensimmäinen puhtaasti vuokra-asuntoja omistava yritys, joka teki moisen ratkaisun. Johtoja jälkiasennettiin kaikkiaan 15 kilometrin verran ja mittavan urakan rakentamisvaihe kesti vuodesta -89 vuoteen -91 asti, Tanner muistelee. Rakennusautomaatiossa talojen kaikkia tekniikkapisteitä ohjataan sähköisesti keskusval- 11

12 vomosta ja 22 alakeskuksesta. Ohjelma ohjailee noin puoltatoistatuhatta laitepistettä ja säätelee muun muassa lukkoja, valoja, ovia, huippuimureita, saunoja, lämmitystä ja sen säätöjä. Kiinteistönhoitajat ovat järjestelmään oikein tyytyväisiä. Toteavat vain, että vielä kun se oppisi keräämään roskat pihasta, olisi se täydellinen, myhäilee Tanner. Hän selventää automaation etuja parilla esimerkillä. Aiemmin talonmiehen aamukierros ulko-ovelta toiselle lukonkielen napsautuksineen otti noin kaksi minuuttia per ovi. Lukkoja oli kaikkiaan 90 kappaletta, eli kierros kesti 3 tuntia aamuisin sekä saman verran iltaisin seitsemän kertaa viikossa. Automaation ansiosta koko prosessi hoituu samalla sekunnilla. Entäpä sitten lämmönjakohuoneet, joita oli kaikkiaan 22. Kustakin kirjattiin joka aamu manuaalisesti seitsemän lukemaa, eli yhteensä 154 lukemaa. Nyt kerran kuussa keskusvalvomon tietokoneesta tulostettava megawattitunnit, virtaamat ja lämpötilat päivittäin listaava raportti toimitetaan energialaitokselle, joka hoitaa laskutuksen sen pohjalta. Kiinteistönhoitajia ei siis nykyisellään tarvita lähestulkoonkaan yhtä montaa kuin aikanaan talonmiehiä. Energiansäästöäkin automaatio synnyttää. Vuositasolla tapahtuvat noin muuttoa vaikuttavat esimerkiksi saunavuoroihin. Automaatiolla saunat ohjelmoidaan suoraan oikeisiin aikoihin, eli lämmitys käynnistyy noin tuntia ennen ensimmäistä vuoroa ja loppuu tarkalleen silloin, kun viimeinen vuoro loppuu. Aiemmin viikko-ohjaimia säädeltiin niin, ettei muutoksia tarvinnut jatkuvasti tehdä. 41 sähkösaunan ryppäässä sähkönsäästö nousi reilusti yli euroon. Hankinnan maksuaika on kiinteistöalan lyhyimpiä kannattava sijoitus maksoi itsensä laskennallisesti takaisin kahdessa vuodessa. Ratkaisusta yhdessä peruskorjausten kanssa aiheutuva säästö energiankulutuksessa on kaikkiaan reilusti yli 20 prosenttia, summaa Tanner toimenpiteiden hyötyjä. Graffitien poistoa ja ennaltasuojausta Anti Graffiti System AGS - järjestelmät graffitien poistoon ja pintojen suojaukseen. AGS-tuotteita käytetään graffitien ja töherryksien poistoon menestyksellisesti jo yli 20 maassa. Erilaisille pintamateriaaleille on kehitetty omat puhdistus- ja suojausaineensa myös ympäristö ja käyttäjän turvallisuus huomioiden. Meranti kartoittaa ongelmakohdat, tekee tarjouksen, poistaa töhryt ja suojaa pinnat. AGS-graffitinsuoja on SILKO-hyväksytty vuosina 1992 ja 1998 tehtyjen soveltuvuustestien tuloksena. Haaransuonkuja 10, OULU, puh , fax (08) , sähköposti: internet: 12

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6.

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 31.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Tuloutusopas. Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen

Tuloutusopas. Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen Tuloutusopas Taloyhtiön remonttien vaikutus verotukseen Sisältö 1. Miten kirjanpito huomioidaan hankesuunnittelussa? 2. Miten remontin kulut tulisi kirjata? 3. Miten osakkaiden maksusuoritukset tulisi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat.

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 09.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa.

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENHALTIA Sivu 1 (11) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo

Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, Espoo, Oraclen talo 1 (5) AS OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 11.2.2015 kello 17:00 19.04 Paikka: Matinkylän Huolto, Gräsantörmä 2, 02200 Espoo, Oraclen talo Paikalla: Jukka Tana puheenjohtaja Heikki Haavisto Henri

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai 9.5.2016 klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

Turun asukasluku

Turun asukasluku Nyt tuli tarjolle hyvätuottoinen viiden kerrostalokaksion kokonaisuus Turusta! Kyseessä on suuri 92 asunnon 1970-luvulla rakennettu taloyhtiö, joka sijaitsee n. 6,0km päässä Turun keskustasta Lausteen

Lisätiedot

Kaapeli-tv tuo kotiisi aimo annoksen viihdettä! Lisätiedot asiakaspalvelustamme.

Kaapeli-tv tuo kotiisi aimo annoksen viihdettä! Lisätiedot asiakaspalvelustamme. Kaapeli-tv tuo kotiisi aimo annoksen viihdettä! Kaapeli-tv tuo televisioosi terävän kuvan ja äänen ja laajan ohjelmatarjonnan. Saat automaattisesti mukavan kattauksen peruskanavia ja lisäksi voit valita

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä

Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä 4 Hankeosuussuoritusten KERääminen osakkailta Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä osakkaille annetaan usein vastaanottaminen on Hankeosuussuoritusten mahdollisuus suorittaa kerralla

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja 06.10.2014 13:24:43 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.10.2014 Toiminimi: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja Yritys-

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 02.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

Myydään nettihuutokaupalla -sivustolla ajalla klo 13:00

Myydään nettihuutokaupalla  -sivustolla ajalla klo 13:00 MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 12.01.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi

Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö.

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALOKOLMIO RUNOSMÄESSÄ VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU Huutokauppa - aika - paikka

MYYNTIESITE KERROSTALOKOLMIO RUNOSMÄESSÄ VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU Huutokauppa - aika - paikka MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 12.03.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOKOLMIO

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"?

1. Kysymys: Omistatko jo digiboksin? DIGITV-VALMIUS VALMIUS ON VIELÄ KOVIN MONELLA HANKKIMATTA, MUTTA En;54 kpl 36,0 % 1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"? Kyllä;96 kpl 64,0 % Ensimmäisellä kysymyksellä tiedustelimme, että onko vastaajalla

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot