1/ vuosikerta. Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12. Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2007 7. vuosikerta. Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12. Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s."

Transkriptio

1 1/ vuosikerta Ennakoivaa peruskorjausta Raahessa s. 12 Lue taloyhtiösi tilinpäätöstä oikein s. 10 Hallitustyöskentelyäkin voi opiskella s. 4

2 2

3 PÄÄKIRJOITUS 7. vuosikerta Numero 1/2007 JULKAISIJA Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Kirkkokatu 19 A 15, Oulu Puh: (08) Faksi: (08) Päätoimittaja Pekka Luoto Toimitusneuvosto Aaro Paakkola Timo Tahkola Mauri Niemelä Pekka Luoto KUSTANTAJA Upper Line Oy Aleksanterinkatu 32 B Tampere Puh: Toimitus Kirsi Kyllönen Puh: Ilmoitusmyynti Marja-Liisa Lammela Puh: Taitto Mediatoimisto Coperdia Puh: Faksi: Painopaikka Vammalan Kirjapaino Osoitelähde Oulun läänin Kiinteistöyhdistyksen osoitetiedostot, Upper Line Oy:n asiakasrekisteri, Bluebook Puhtia taloyhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2006 on antanut isännöintitoimistoille runsaasti pureskeltavaa. Tuloksia tarkasteltaessa oli ilahduttavaa, että hallitusten jäsenet ovat varsin tyytyväisiä isännöintiin. Erityisen tyytyväisiä hallitukset ovat isännöinnin peruspalveluiden hoitamiseen. Asiakkailta saatu myönteinen palaute on tärkeä varmistus sille, että palveluja on kehitetty oikein. Suora ja ansaittu kiitos niille lukuisille isännöitsijöille, joiden kohdalla myönteinen palaute hyvin tehdystä työstä jää yleensä päivittäisten kiireiden jalkoihin. Yhtä tärkeää kuin löytää kiitoksen aiheet, on tunnistaa ne asiat, joissa toimistojen tulee asiakkaan mielestä parantaa toimintaa. Toimiva viestintä nähdään tärkeänä osa-alueena isännöinnissä. Enemmistö asiakkaista on valmis suosittelemaan palveluja muillekin, kuitenkin osa vastaajista suhtautui asiaan hieman empien. Eniten panostusta tarvitaan hallitusten jäsenten mukaan kiinteistöjen pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Tulos on hieman yllättävä, sillä kokemuksen mukaan isännöitsijä on taloyhtiön hallintoelimistä useimmiten se taho, joka määrätietoisimmin ja objektiivisimmin pyrkii myymään osakkaille ajatusta kiinteistön pitkäjänteisen kehittämisen välttämättömyydestä ja arvon säilyttämisestä ja mahdollisesta arvon noususta. Tutkimustulos asettaa haasteen kehittää toimintatapoja ja koulutusta niin, että asiakkaat laidasta laitaan tunnistavat isännöitsijöiden olevan kiinteistön elinkaaritalouden asiantuntijoita. Pelkkä asiantuntemuskaan ei tässä asiassa riitä, vaan sen lisäksi ajatus korjaus- ja perusparannushankkeiden välttämättömyydestä on pystyttävä myymään suurelle enemmistölle taloyhtiön osakkaista. Suuri apu tässä tehtävässä on taloyhtiön elinkaaritodistushanke. Tämä hanke parantaa asunnon ostajan oikeusturvaa ja edesauttaa myös taloyhtiön nykyisiä omistajia löytämään yhteisen punaisen langan kiinteistön pitkän tähtäyksen kehittämisessä. Veijo Haapala aluejohtaja SKV Isännöinti Oy Kiinteistöyhdistyksen hallituksen jäsen Osoitteenmuutokset Upper Line Oy Puh: Kannen kuva: Kirsi Kyllönen 3

4 Kukaan ei ole seppä syntyessään, ei myöskään taloyhtiön hallituksen jäsen. Hallituksen tehtävistä ja vastuista kannattaa ottaa selvää ja osallistua aiheesta järjestettäville kursseille. Mitä selkeämmin pestin toimenkuva selkiytyy, sitä paremmin kaikkien yhteistä kiinteistöomaisuutta voidaan hoitaa. Taloyhtiötä on tarkasteltava kokonaisuutena ja yhtiön yhteisen tahdon, strategian, kirjaaminen saattaa olla melko merkittävä apuväline asioista päätettäessä. Hallitustyöskentelyynkin on syytä kouluttautua Vuodesta 1980 alalla työskennellyt Oulunseudun Isännöinti Ky:n toimitusjohtaja, AIT, ISA Jukka Pelanne painottaa tietotaidon lisäämistä hallitustyöskentelyssä. Toisinaan tuntuu, että hallituksilla on hieman hakusessa oikeat työskentelytavat. Toiminta saattaa olla liian omatoimista tai sitten takerrutaan kenties pikkuasioihin. Isännöitsijän kutsuminen tilinpäätöskokoukseen voi unohtua, mikä taasen aiheuttaa turhaa jälkityötä. Koulutus olisikin äärimmäisen tärkeää kaikille hallituksen jäsenille, Pelanne korostaa. Hän toteaa Kiinteistöyhdistysten järjestämien kurssien oleva eräs oiva tapa tutustua hallitustyöskentelyyn. Hallituksen tehtävät ja vastuut kurssi järjestetään kerran vuodessa, eikä osallistuminen aiheuta järin suuria kustannuksia. Passiivinen hallitus ei ole taloyhtiölle hyväksi, muttei myöskään yli-innokas ote. Yhtiökokoukseen kannattaa viedä vain sinne kuuluvat asiat ja huolellisesti valmisteltuina. Hallitus omana ryhmänään käy alustavat keskustelut, yhtiökokouksessa asioista päätetään eikä aikaa kannatta kuluttaa turhaan yleiseen keskusteluun. Kouluttautumisen tarve kasvaa Asunto-osakeyhtiölain muutokset sekä uudet energia- ja kuntotodistukset saattavat aiheuttaa hämmennystä myös hallitusten jäsenten keskuudessa. Jukka Pelanne kokee koulutuspaineiden keskittyvän näiltä osin ennemminkin isännöitsijöiden suuntaan, mutta toki hallitustenkin on hyvä ymmärtää ainakin uudistusten periaatteellinen sisältö ja merkitys. Asunto-osakeyhtiölain tarkoituksena on, että kukin osakkeenomistaja tuntisi sen pääpiirteissään ja hallitus hivenen tarkemmin. Muutoin saattaa syntyä ristiriitoja isännöitsijän ja oman tulkinnan välillä. Epäilen, että perusosakkaat eivät lain sisältöön kovin syvällisesti tule paneutumaan, mutta hallitustyöskentelyssä pitäisi tuntea ainakin hallituksen tehtäviin ja vastuisiin liittyvät kohdat, muutoin tehtävää on hankala hoitaa moitteettomasti. Olemme pyrkineet tekemään omien kohteidemme hallituksille pienen tietopaketin tärkeimmistä muutoksista sekä kehottaneet liittymään Kiinteistöyhdistyksen jäseniksi, mutta järjestelmällinen hallitusten kouluttaminen ei kuulu omaan toimialaamme, Pelanne toteaa. Hänen mukaansa tärkeintä hallituksen jäsenelle on omata oikea asenne ja sen verran tietotaitoa, että pystyy ottamaan asioista itse selvää. Hallitukseen tulijoille ei voida asettaa pätevyysvaatimuksia, mutta asennekasvatusta voitaisiin antaa. Entäpä jos esimerkiksi koulun kansalaistaidon tunneilla jo selvitettäisiin, mikä on taloyhtiö ja mitä se tarkoittaa, mikä on sen hallitus. Jospa asenteita saataisiin muutettua ja kannustettua osakkaita hallitustyöskentelyyn pidemmällä tähtäimellä. Oikeastaan jokaisen osakkeenomistajan kannattaisi olla yhtiönsä hallituksessa, hoidetaanhan siellä oman elämän kannalta merkittäviä asioita, Pelanne pohdiskelee. Pieni vastike tai palkkio ei ole plussaa Eräs asennemuutosta vaativista ajattelutavoista on suhtautuminen vastikkeen suuruuteen. Vallalla on säästökulttuuri, mikä heijastelee vastikekeskusteluun. Edelleen kuulee kehuttavan halpaa vastiketta ja sitä kautta sen aikaansaanutta isännöitsijää. Päinvastoin, jos vastikkeet eivät nouse pitkään aikaan, se on kaikkea muuta kuin positiivinen asia. Mitä enemmän yhtiössä on investoitu kunnostustoimenpiteisiin ja suunnitellaan niitä, sitä paremmin taloyhtiön asiat ovat. Remontin on pakko tulla eteen jossain mittakaavassa jossakin vaiheessa, jos talo halutaan pitää kunnossa. Myös isännöitsijäpalveluiden hinnoittelu on kirjavaa. Liian pientä kuukausiveloitusta perivä yritys ei voi paneutua täysipainoisesti taloyhtiön hoitoon. Tässäkin tarvittaisiin koulutusta. Hallitukset eivät välttämättä tiedä, mitä isännöitsijän tehtäviin kuuluu. Saati sitten, että tavallinen osakkeenomistaja osaisi suhteuttaa palkkion kokoa tehtäväkenttään. Oli taloyhtiö sitten suuri tai pieni, se vaatii aina tietyt kirjalliset työt ja perustehtävät. Pienellä palkkiolla paikan päällä ei voida käydä montaa kertaa. Niin sanottuja OTO- ja maallikkoisännöitsijöitä on edelleen melko paljon. Suuri osa heistä pitää yhtiöistään mallikelpoista huolta, mutta joillakin saattaa olla vanhentunutta tietoa tai varsin työläitä työvälineitä. Ajan tasalla pysyminen on tärkeää, on isännöitsijä sitten kuka tai mikä taho tahansa. Vastuuntuntoinen isännöitsijä huolehtii omasta osaamisestaan, mutta varsinaisia pätevyys- tai ilmoitusvaatimuksia ei toimeen ryhtyvällä ole. Jonkinlaisen kriteeristön luominen, kuten missä 4

5 Kouluttautuminen ei milloinkaan mene hukkaan. Kannattaa siis perehtyä huolella myös taloyhtiön hallituksen tehtäviin ja toiminta, kannustaa Jukka Pelanne. tahansa asiantuntijatehtävässä, lienisi paikallaan. Kouluttautumistarve ei siis kohdistu vain hallituksiin, vaan myös yhteistyöketjun toiseen päähän isännöitsijöihin. Taloyhtiö on kallisarvoinen kokonaisuus Hallituksen jäsenien tulisi työskentelyssään keskittyä taloyhtiön tarkasteluun kokonaisuutena, eikä suunnata turhaa energiaa marginaalisiin seikkoihin. Esimerkiksi elinkaariajattelun sisäistämisestä olisi merkittävää hyötyä jokaiselle yhtiölle. Kannattaisi alusta asti sopia yhteiset linjat kaikkeen toimintaan esimerkiksi pensasistutuksista lähtien. Kun pelisäännöt ovat selvillä, ei tarvitse kinata turhista. Taloyhtiön strategian kirjaaminen paperille on vaivaansa nähden erittäin hyödyllinen toimenpide. Yhdelle arkille mahtuva yhteinen tahto selventää osakkaille, mikä on toiminnan johtolanka. Kiinteistön kuntoon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kiinnitetään onneksi kuitenkin jo aiempaa enemmän huomiota. Isännöitsijätodistuksessa pitäisi jo nyt näkyä olennaisimmat toteutetut sekä suunnitteilla olevat toimenpiteet. Lisäksi osakkeenostajaehdokkaat kysyvät asioista yhä oma-aloitteisemmin ja aktiivisemmin. Tämä ohjastaa myös hallitustyöskentelyä suuntaamaan voimavaransa yhä selkeämmin oikeaan suuntaan. Silti kaikki eivät vieläkään oivalla, että hyvin hoidetun ja systemaattisesti kunnostetun kiinteistön arvo nousee. Kiinteistö on kokonaisuus, jossa kaikkien osien tulee toimia. Sinun ehdoillasi! L&T:n palvelut mitoitetaan kiinteistösi ja sen käyttäjän mukaan. Ota yhteyttä! Lassila & Tikanoja, Liitintie 29, Oulu, puh Kiinteistöpalvelut - Teollisuuspalvelut Ympäristöpalvelut - Ympäristötuotteet 5

6 Kaapeli-tv kannattaa edelleen 6 Oulun Puhelimen toteuttama kaapeli-tv taksojen korotus on herättänyt keskustelua kaapeliliittymän kannattavuudesta tulevien digilähetysten vastaanottoa ajatellen. Vastaanottotavan valinnassa ei kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä, vaan selvittää juurta jaksain kunkin menetelmän vahvuudet ja kehittämistarpeet. Toistaiseksi ylivertaisella kaapeli-tv:llä on useita kiistattomia etuja, hinnantarkistuksille löytyy pätevät perusteet ja hinnoittelupolitiikassa noudatellaan jatkossa maltillista linjaa. Ei siis ole syytä karata kaapelista. Digi-tv lähetysten alkaessa vuoden 2001 elokuussa Oulun alueen hintataso oli reilusti alle valtakunnallisen keskiarvon. Lähetysten vastaanottamisen mahdollistamiseksi oli otettava kaapeliverkko tarkasteluun ja saneerattava se kokonaisuudessaan digikuntoon. Myös viestintävirasto edellytti selvityksiä liiketoiminnasta ja kunkin liiketoiminta-alueen selkiyttämistä sekä saattamista taloudellisesti kestävälle pohjalle. Lisäksi arvonlisäverotuksen voimaanastuminen kyseisenä vuonna aiheutti paineita hintojen tarkastamiseen. Tasovaatimusten täyttämiseksi Oulun Puhelin on toteuttanut 15 prosentin tasokorotuksen vuosina -03, -04 ja -05. Vuonna 2006 hinnat pysyivät muuttumattomina, mutta vuoden 2007 alusta jouduttiin jälleen tekemään 15 prosentin hinnankorotus. Keskustelua aiheuttanut toimenpide tarkoittaa käytännössä 25 huoneiston esimerkkitaloyhtiössä 68 sentin huoneistokohtaista kuukausimaksun korotusta eli 8,20 euroa vuodessa. Alun perin indeksikorotukseksi kaavailtu hinnantarkistus muutti luonnettaan, kun Yle ilmoitti ottavansa alueelliset lähetykset käyttöön huhtikuussa. Meidän on siis panostettava lähetysten vastaanoton rakentamiseen, ja suunniteltava verkko sekä vaadittavat investoinnit digiaikaan siirtymiseksi. Kaikkiaan investoimme verkon kehittämiseen kuluvana vuonna noin euroa sekä kahtena seuraavana vuonna noin euroa, kertoo myynnin ja markkinoinnin johtaja Kari Putkonen. Digijärjestelmä on sen verran herkempi, että laatu ja lähetyskapasiteetti on varmistettava. Vaikka yhteydet sinällään ovat valmiina, on laitteet uusittava määräajoin, aivan samoin kuin laajakaista- ja matkapuhelinverkossa. Lisäksi on kiinnitettävä huomioita teräväpiirtolähetysten vastaanottoon. Meidän on kuitenkin kyettävä tuottamaan palvelut, joiden kysyntä yhä kasvaa. Niiden on kerta kaikkiaan oltava kunnossa, jokainenhan tietää, kuinka kiusallista on yhtäkkiä pimenevä tvlähetys, perustelee osastopäällikkö Hannu Riikonen. Vastinetta kuukausimaksuille Kaapeliverkon kautta katsojille avautuu runsas määrä katsottavia kanavia. Maksuttomien 18 tv- ja 7 radiokanavan lisäksi tarjolla on mittava valikoima maksullisia vaihtoehtoja. Lisäksi vuosikustannuksilla katetaan verkon kunnossapito, palveluiden tason ylläpito ja kehittäminen, teostomaksut, erilaiset vaadittavat investoinnit, viankorjaukset ja asiakaspalvelu. Maksu-tv puolella tarjolla on 80 eri kanavaa ja hyviä kanavapaketteja, kun taas muiden vastaanottotapojen valinnanmahdollisuudet ovat huomattavasti suppeammat. Käyttäjän kannalta merkittävä ero nousee esiin maksu-tv:n kasvun myötä. Uudemmat elokuvat ja kiinnostavimmat urheilulähetykset siirtyvät maksulliselle puolelle hyvinkin nopeassa tahdissa, tunnettuna esimerkkinä esimerkiksi F1-lähetysten kohtalo. Yksittäisen huoneistonomistajan valinnanmahdollisuuksia määritteleekin siis vastaanottotapa. Kaapelivalikoima on ja tulee edelleen olemaan merkittävästi laajempi, ja sen kautta saatavilla on lähes kaikki ohjelmat. Muutoin osakas joutuu miettimään viritteleekö omia vastaanottimia vai tyytyykö siihen, mitä antennin kautta näkyy. Uskon, että maksu-tv:n laajetessa valikoiman laajuus on loppukäyttäjälle merkittävä päätöksentekokriteeri halutaan media, joka ei rajoita hankittavia palveluita. Hassumpi etu ei myöskään ole niin sanottu yhden kortin tavoitteen toteutuminen. Kaapeliverkossa kaikki palvelut ovat saatavilla yhden maksukortin kautta, kun taas muilla vastaanottotavoilla toimittaessa korttia joudutaan vaihtamaan riippuen siitä, mitä kanavapakettia haluaa katsoa, kuvailee Putkonen. Kaapelivastaanotto on monipuolisuudeltaan ja vaivattomuudeltaan sekä toimintaedellytyksiltään verraton vaihtoehto digiaikaan siirryttäessä, vakuuttavat Oulun Puhelimen Hannu Riikonen ja Kari Putkonen. Hän lisää, että käyttäjäystävällisyyden kannalta vaa assa painaa vahvasti myös asiakaspalvelu sekä teknisen palvelun taso. Käyttökeskuksemme valvoo ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Ongelmatilanteessa riittää vain soitto, ja asia korjataan. Lisäksi asian tunteva opastus esimerkiksi kanavapakettien tai itse boksin valinnassa on plussaa. Samoin kuin se, että asiakaskontaktien kautta saatu palaute ohjataan suoraan oikeille henkilöille, jonka avulla voimme kehittää palveluitamme edelleen, lisää Riikonen. Eräs taloyhtiöiden kannalta merkittävä etu kaapelin hyödyntämisessä syntyy alempien lähetystaajuuksien ansiosta. Tällöin talon sisäverkoille ei aseteta yhtä suuria vaatimuksia kuin antennin kautta digilähetyksiä vastaanotettaessa. Kaikki kanavanipputaajuutemme ovat alle 450 megahertsiä, minkä ylittyessä syntyy

7 ongelmia vanhemmissa kiinteistöissä. Terrestiaalipuolella niput ovat yli 750 megahertsiä, jolloin kiinteistöissä on tehtävä sisäverkkokunnostus, muutoin lähetyksiä ei näe. Korostan, että toki sisäverkot kannattaa joka tapauksessa jossakin vaiheessa kunnostaa esimerkiksi muiden remonttien yhteydessä, mutta hosua ei tarvitse, Riikonen painottaa. Cable Ready -merkki turvaa digin näkymisen Kuluttajaa paremmin palvellakseen kaapeliala ryhtyi yhteiseen ponnistukseen digiboksien toiminnan turvaamiseksi. Digin vallatessa alaa ilmeni useiden hyvien ominaisuuksien lisäksi myös joitakin ongelmia, esimerkiksi tekstitys ei toiminut. Suurin osa ilmenneistä vioista johtuu päätelaitteista, ja ongelman poistaakseen kaapeliala ryhtyi kartoittamaan varmuudella ja testatusti toimivia bokseja. Syntyi Cable Ready merkki, joka kertoo, että kyseinen laite on käynyt läpi tiukan käytettävyystestin ja toimii varmuudella suomalaisessa kaapeliverkossa, Putkonen kertoo. Lisäksi niiden käyttöön liittyy mahdollisuus saada laitevalmistajalta teknisiä päivityksiä automaattisesti kaapeliverkon kautta. Uuden ohjelmiston lataus digisovittimeen on vaivatonta ja näin varmistetaan, että laite on ominaisuuksiltaan koko ajan ajan tasalla. Toki boksin valinnassa kannattaa harkita myös sen muita ominaisuuksia tarvitaanko kovalevyä ja kortinlukijaa ja onko tallennus tavoiteltava ominaisuus. Tulevaisuuden visioita Aikanaan atk:n vallatessa jalansijaa, ei kotitietokoneelle löydetty kuin pari käyttötapaa se olisi kuulemma hyvä apuväline reseptien tallennuksessa ja kirjaluetteloiden luomisessa. Ja kuinkas sitten kävikään tietokonemaailman kehittyessä siitä on kasvanut olennainen osa kotitalouksiemme arkea. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta uskon että muutaman vuoden päästä joka kodissa on joka tapauksessa jokin näyttölaite, on se sitten perinteinen tv tai jokin tykki. Tulemme toimittamaan palvelut kiinteistöihin jollakin tavalla, nyt kuparia pitkin, ja uskon myös laajakaistan yleistymiseen. Ihmiset tulevat katsomaan entistä enemmän viihdykettä kotonaan ja kaipaavat lisää sisältöä, Riikonen visioi. Hän toteaa kuidun käytön lisääntyvän, ja palveluiden siirtyvän yhä lähemmäs kuluttajaa. Myös tv:n ja internetin yhdistyminen on odotettavissa, samoja palveluita voi samoja verkkoja hyödyntäen katsoa eri päätelaitteilta. Tv-palveluita tulee kuitenkin edelleen olemaan eri muodoissa, mutta niiden hankittavuus helpottuu ja täsmähankinta astuu kuvaan. Voit tilata juuri sen kanavan jonka haluat, ikään kuin à la carte listalta. Vaikka jo nyt tekniikka paranee koko ajan ja lähetykset voidaan puristaa entistä pienemmäksi, kasvaa kapasiteetin tarve jatkuvasti. Kaapeli antaa tähän mahdollisuuden, Putkonen sanoo. Laajakaista-tv toimii jo nyt, ja sen välityksellä saatavilla on lähes sama tarjonta kuin kaapelissa ja välitettävien pakettien hinta on sama. Eroavaisuuksia syntyy vain vaadittavan laajakaistayhteyden kustannuksissa. Riittäväksi nopeudeksi määritellään 4-5 megaa ja mikäli samalla haluaa käyttää myös pc: tä, kannattaa ottaa 8 megan liittymä. Seuraavana estradille astelee juovatasonsa ansiosta tarkemman kuvan teräväpiirtoominaisuus. Yleisön toiveesta pyrimme käynnistämään myös teräväpiirtolähetykset jo kevään aikana. HD-ready televisioita on jo myyty melko paljon ja pyrimme siihen, että kevään aikana saamme kuluttajille myös päätelaitteita. Tulevaisuudessa teräväpiirron voisi kuvitella olevan hyvinkin tärkeä ominaisuus kun tv :n ruutukoot kasvavat kaiken aikaa. Melko lailla minimikoko taitaa jo nyt olla 32 tuumaa. Jos siis aikoo nyt ostaa uuden tv:n, suosittelen harkittavaksi teräväpiirtoa, se on parin vuoden päästä arkipäivää, Putkonen toteaa. Eikä kaukana liene sekään hetki, kun netistä voi tilata yksittäisen elokuvan. Jo nyt netistä voi tilata paketin ja vuorokausikohtaisen palvelun. Yhä enemmän siirrytään siihen suuntaan, että asiakkaat valitsevat mitä katsovat ja maksavat vain siitä. Maalishuhtikuun taitteessa on tuloillaan noin 80 kanavan uudistus, jossa ne paketoidaan uudelleen ja à la carte-valikoimaamme tulee parisenkymmentä kanavaa, joista ostoskoriin voi valita juuri haluamansa. Pitkäjänteistä harkintaa taloyhtiöiden ratkaisuihin Digilähetysten vastaanottotapaa valittaessa taloyhtiöiden on syytä harkita asiaa pitkällä tähtäimellä, ei vain yhtä tai kahta vuotta ajatellen. Vastaanottotavasta toiseen vaihtaminen käy kalliiksi, eli pohtimiseen kannattaa panostaa. Suunnittelupuolella katseet suunnataan jo vuoteen Kaapeli on tällä hetkellä ylivertainen vaihtoehto ja ainakin jonkin aikaa tästä eteenkin päin. Siellä riittää taajuuksia myös tuleville muutoksille ja uudistuksille aivan toisella tapaa kuin terrestiaalipuolella. Vastaanottovalintaa tehdessä on muistettava, että talon tulee palvella erilaisten kuluttajien erilaisia tarpeita. On tärkeää turvata ihmisten valinnanmahdollisuus erityyppisissä elämäntilanteissa. Asuntoa valittaessa saattaa olla vaikutusta myös sillä, löytyykö taloyhtiöstä kaapeli vai antenni, kuvailee Riikonen. Maksu-TV -palvelut kaapeli-tv -verkossa LumoTV lisäpalvelut - Paletti Mukana sarjoja, elokuvia, piirrettyjä, musiikkia, urheilua, muotia, seikkailuja, kiinnostavia dokumentteja ja uutisia. Monipuolinen Paletti -paketti sisältää 21 kanavaa (muun muassa Star, Showtime, ESPN Classic Sports, Discovery (5 kpl), TCM, Cartoon, Disney Channel, CNBC, Sky News, Jetix, CNN, NG, BBC Food ja BBC Prime) Hinta 18,50 /kk Canal Plus Pohjoismaiden laajin elokuvatarjonta Jääkiekon SM-liiga (2 ottelua/viikko) Muuta urheilua yksinoikeudella mm. Englannin Valioliiga ja Italian Serie A jalkapalloa, DTM-sarja sekä NHL-jääkiekkoa Kolme eri versiota: TOTAL 29 /kk, SPORT 27 /kk ja FILM 24 /kk TV1000 Leffafanin ykkösvalinta TV1000 esittää elokuvia ja viihdettä ympäri vuorokauden ilman mainoskatkoja. Leffakanavien lisäksi tulee kolme monipuolista urheilukanavaa, lapsiperheiden suosikkikanava Disney Channel, sivistävät ja viihdyttävät Viasat History, Viasat Nature ja Viasat Explorer, jännittävä Viasat Crime sekä aikusviihdekanavat Playboy TV ja Spice. Hinta 29 /kk tai 23,95 /kk 12 kk kestotilaus LumoTV lisäpalvelut - Loisto.tv Laadukkaita dokumentteja, viihdyttäviä sarjoja sekä ajankohtaisia uutisia. Kanavalla seikkaillaan niin luonnossa kuin eläinten maailmassakin sekä tutustutaan avaruuden ihmeisiin. BBC Primen laadukkaat sarjat ja viihde sekä CNN:n ja Euronews runsas uutistarjonta täydentävät paketin. 7 kanavaa (Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science Channel, CNN, BBC Prime, National Geographic ja EuroNews) Laatukanaviin keskittyvä (brandikanavat), kohderyhmänä yli 30 v. -yleisö Hinta 9 /kk, loisto.tv ja vauhti.tv yhdessä tilattuna 14 /kk LumoTV lisäpalvelut MTV3 Kanavapaketti MTV3 Kanavapaketti sisältää neljä viihdyttävää tv-kanavaa. Kanava pelkästään miehille Formulat, Ralli Viime vuosikymmenten suosikkileffoihin keskittyvä elokuvakanava, Asiaohjelmiin ja dokumentteihin painottuva tietokanava ja Sokerina pohjalla ikioma kanava lapsille! Hinta 9,90 /kk 7

8 Esimerkillistä ennakointia - systemaattisesti toteutettu peruskorjaus aikaansaa asuntojen arvonnousua Raahen Seudun Asuntosäätiö tuottaa kohtuuhintaisia ja tasokkaita vuokra-asuntopalveluita Raahen kaupungin alueella. Viime vuosina säätiö on peruskorjannut omistamiaan asuntoja systemaattisesti sekä toteuttanut samassa yhteydessä huoneistojakomuutoksia, joiden ansiosta asuntojen koot vastaavat paremmin alueen kysyntään. Korjaukset, uudistukset ja talokannan nykyaikaistukset ovat houkutelleet vuokralaisia asuttamaan säätiön asuntoja entistä tehokkaammin. Toimintatavasta voisi kenties moni taloyhtiökin ottaa mallia. Raahen Seudun Asuntosäätiö on Rautaruukki Oyj:n ja Raahen kaupungin sekä silloisen Saloisten kunnan vuonna 1960 perustama vuokrataloyhteisö, jonka omistuksessa on lähes puolet Raahen kaupungin vuokra-asunnoista. Säätiön tarkoituksena on tuottaa kohtuuhintaisia ja tasokkaita vuokra-asuntopalveluja Raahen kaupungin alueella niin pienen kuin isommankin perheen asuntotarpeeseen. Siis tarjota asukkaalle koti koko elämän ajaksi eri elämänvaiheet huomioiden. Ensimmäinen rakennus valmistui 1962, jonka jälkeen rakentamista jatkettiin aina vuoteen 1980 asti. Kerrostaloja kohosi kaikkiaan 47, joissa tätä nykyä on noin 1100 asuntoa. Peruskorjauksia on toteutettu systemaattisesti vuodesta 1991 lähtien rakennusten ikäjärjestyksessä. Korjattu on nyt lähes puolet. Korostan, että aina ennen työhön ryhtymistä toteutamme kohteessa perusteellisen kuntotutkimuksen, ja mietimme järkevimmän saneerausmittakaavan. Korjaamme kaiken tarvittavan riippumatta siitä, mitä se edellyttää, huomauttaa kiinteistöpäällikkö Juhani Tanner. Myös asuntolukumäärää on muutettu ja tullaan edelleen muuttamaan. Kussakin toteuttamassamme remontissa tehdään myös huoneistojakoja. Aikoinaan rakentamisessa keskityttiin perheasuntoihin, nykyisellään taas ruokakunnan koko on pienentynyt lähelle kahta ihmistä. Jakamalla kolmioita pienemmiksi asunnoiksi pystymme paremmin vastaamaan kysyntään. Mielestäni yksiöiden ja kaksioiden määrä pitäisi saada nykyisestä 61 prosentista lähelle 70 prosenttia, ynnää Tanner. Menettelytapaa kannattaisi kenties pohdiskella myös asunto-osakeyhtiöpuolella. Asunnon kerran ostettuaan kun ei ole syytä tuudittautua siihen uskoon, ettei enää milloinkaan tarvitse tehdä mitään asumisen laadun eteen. Sellaista asuntoa, joka ei milloinkaan tarvitsisi remonttia, ei ole vielä keksitty. Kovin montaa sellaista taloyhtiötä, jossa olisi toteutettu perusteel- 8

9 90 x 130 mm CMYK PMS: vihreä 355, harmaa cool gray 9 Alkuperäinen Molok-syväkeräysjärjestelmä on turvallinen ja siisti käyttää Juhani Tanner toteaa systemaattisen peruskorjaamisen vahvistavan vuokra-asuntojen kysyntää. Sama pätee myös taloyhtiöpuolella hyvin hoidettu kiinteistö houkuttelee osakkeenomistajia. linen peruskorjaus, ei tosin taida Suomen maasta löytyä, Tanner aprikoi. Peruskorjausten periaatteena uusi elinkaari Rakennuksen elinkaarta ajatellen kertarysäyssaneeraus on edullisin vaihtoehto. Velan ottaminen velan päälle ei ole kannattavaa. Sen sijaan riittävän suuri ja kustannukset peittävä sellainen velka, joka kyetään kattamaan vuokrilla elinkaaren aikana, on kokonaistaloudellisin ratkaisu. Ajattelumme lähtökohtana on, että köyhän ei kannata tehdä kuin yksi kunnon remontti. Kun aloitamme peruskorjauksen, on tarkoituksena luoda talolle uusi elinkaari. Kerralla kunnolla tekeminen on edullisin tie turvata ihmisten viihtyvyys ja rajoittaa vuokrien kohtuutonta nousua, Tanner määrittelee. Käytännössä vain runko jää pystyyn, kun saneerauskohteet puretaan jopa vesikattoa myöten. Koko tekniikka uusitaan, ainoastaan vanhat patterit ja patteriputket kenties jätetään pai- Molok on kestävä ja edullinen ratkaisu tehokkaaseen jätteiden keräykseen. Molok säästää tilaa ja on sijoitetaavissa vaikeampiinkin kohteisiin. Kysy avaimet käteen tarjousta kevään yhtiökokoukseen Molok-jätepisteestä kiinteistön tai yhdistettynä useamman taloyhtiön jätehuoltoon. Paperinkeräyssäiliö veloituksetta yli 50 asukkaan kiinteistöön! PL 209, TORNIO ,

10 ilmo_90x130_upo_komposiitti.indd :27:20 TIMI -Autotallit ja Katokset YKSITTÄISET RIVITALLIT ANTIKONDEN- SIOPINNOITUS KIPPIOVEEN SAATAVISSA MYÖS SÄHKÖINEN AVAUS Timi-Autotalli Oy Pyydä tarjous! Haapakuja Raisio p Perusteellinen peruskorjaus on pidemmän päälle kustannustehokkain vaihtoehto. COMMUNICA 1/06 koilleen, mutta vain jos ne ovat hyväkuntoisia. Uusimme käyttövesipuolen kokonaisuudessaan, samoin sähköjärjestelmät, kiintokalusteet, matot, ovet ja useimmiten ikkunat sekä nykyään myös atkverkot. Kunnon remontti tietenkin aiheuttaa kustannuksia, mutta vastaavasti olemme pystyneet pienentämään huoneistokorjausbudjettiamme miltei puoleen. Saneerauksesta lisäarvoa asumiseen Raahen Seudun Asuntosäätiön vuokralaiset ovat melko uskollisia vuokranantajalleen. Onpa niitäkin, jotka ovat perheen kasvaessa muuttaneet ensin yksiöstä kaksion kautta kolmioon ja elämäntilanteen jälleen muututtua takaisin kaksioon. Ne, jotka muuttavat meiltä pois, ostavat omakotitalon tai lähtevät työn perässä muualle. Taustalla on aina elämänmuutos. Harvinaisen pysyviä vuokralaisia houkuttelee osaltaan juuri suunnitelmallinen kiinteistönhoito ja kunnossapito. Tunnuslukujamme tarkastellessamme keskityimme selvittämään tyhjillään olevien asuntojen sijaintia. Sadasta ilman asukasta olevasta kodista 99 prosenttia oli peruskorjaamattomissa taloissa. Myös ruokakunnan koossa oli selkeä ero peruskorjatuissa asunnoissa asuu keskimäärin 2 henkilöä ja korjaamattomissa 1,4. Korjatut kodit siis menevät kuin kuumille kiville, kertoo Tanner. Korjausajankohdan lähestyessä asukkaille ilmoitetaan noin puolta vuotta aiemmin. Tähän asti kaikille halukkaille on löytynyt uusi koti evakon ajaksi. Esimerkiksi Ollinkehä 4:n meneillään olevassa remontissa työn alla ovat AB- ja CD talot, joihin niiden valmistuttua muuttavat seuraavaksi vuorossa olevien EF- ja GH talojen asukkaat. Reilun euron vuokrankorotus neliötä kohti otetaan vastaan mukisematta. Asukkaat kokevat saavansa vastiketta maksamalleen summalle. Asunnot ovat peruskorjauksen jälkeen kuin uusia, on lasitettua parveketta, uusia kalusteita ja parhaimmillaan jopa huoneistokohtainen sauna. Kaikkiaan Asuntosäätiön vuokrataso on tällä hetkellä noin 20 prosenttia vastaavanlaisten vuokranantajien valtakunnan keskiarvoa alempana, keskimäärin 6,37 euroa neliöltä ja peruskorjatuissa asunnoissa noin 7,40 euroa. Ja ero näyttää vain kasvavan, joten suuntamme on siis kaikin tavoin selkeästi parempaan. Jollemme olisi tehneet perusparannuksia, olisivat vuokramme todennäköisesti edel- 10

11 Joihinkin asuntoihin tulee peruskorjauksen myötä myös huoneistokohtainen sauna. Kaiken kaikkiaan korjattujen asuntojen taso kohoaa huomattavasti. Käytännössä peruskorjattavat asunnot laitetaan uusiksi runkoa lukuun ottamatta. leen nykyistä selkeästi kalliimpia. Ja huomattavasti suurempi osa asunnoista olisi ilman vuokralaisia. Vastaava tilanne on peruskorjatussa taloyhtiössä sijaitsevan remontoidun huoneiston suhteen - se säilyttää arvonsa paremmin ja menee helpommin kaupaksi. Rakennusautomaatiosta rahanarvoista etua Raahen Seudun Asuntosäätiön kiinteistöjen rakentamisaikana ja vielä kymmenen vuotta siitä eteenkinpäin taloja hoidettiin talonmiesperiaatteella. Tuon vuosikymmenen aikana kerättiin varoja tuleviin muutoksiin ja investointeihin. Siirryttiin keskitettyyn kiinteistönhoitoon ja investoitiin rakennusautomaatioon, johon liitettiin kaikki 47 kerrostaloa. Olimme ensimmäinen puhtaasti vuokra-asuntoja omistava yritys, joka teki moisen ratkaisun. Johtoja jälkiasennettiin kaikkiaan 15 kilometrin verran ja mittavan urakan rakentamisvaihe kesti vuodesta -89 vuoteen -91 asti, Tanner muistelee. Rakennusautomaatiossa talojen kaikkia tekniikkapisteitä ohjataan sähköisesti keskusval- 11

12 vomosta ja 22 alakeskuksesta. Ohjelma ohjailee noin puoltatoistatuhatta laitepistettä ja säätelee muun muassa lukkoja, valoja, ovia, huippuimureita, saunoja, lämmitystä ja sen säätöjä. Kiinteistönhoitajat ovat järjestelmään oikein tyytyväisiä. Toteavat vain, että vielä kun se oppisi keräämään roskat pihasta, olisi se täydellinen, myhäilee Tanner. Hän selventää automaation etuja parilla esimerkillä. Aiemmin talonmiehen aamukierros ulko-ovelta toiselle lukonkielen napsautuksineen otti noin kaksi minuuttia per ovi. Lukkoja oli kaikkiaan 90 kappaletta, eli kierros kesti 3 tuntia aamuisin sekä saman verran iltaisin seitsemän kertaa viikossa. Automaation ansiosta koko prosessi hoituu samalla sekunnilla. Entäpä sitten lämmönjakohuoneet, joita oli kaikkiaan 22. Kustakin kirjattiin joka aamu manuaalisesti seitsemän lukemaa, eli yhteensä 154 lukemaa. Nyt kerran kuussa keskusvalvomon tietokoneesta tulostettava megawattitunnit, virtaamat ja lämpötilat päivittäin listaava raportti toimitetaan energialaitokselle, joka hoitaa laskutuksen sen pohjalta. Kiinteistönhoitajia ei siis nykyisellään tarvita lähestulkoonkaan yhtä montaa kuin aikanaan talonmiehiä. Energiansäästöäkin automaatio synnyttää. Vuositasolla tapahtuvat noin muuttoa vaikuttavat esimerkiksi saunavuoroihin. Automaatiolla saunat ohjelmoidaan suoraan oikeisiin aikoihin, eli lämmitys käynnistyy noin tuntia ennen ensimmäistä vuoroa ja loppuu tarkalleen silloin, kun viimeinen vuoro loppuu. Aiemmin viikko-ohjaimia säädeltiin niin, ettei muutoksia tarvinnut jatkuvasti tehdä. 41 sähkösaunan ryppäässä sähkönsäästö nousi reilusti yli euroon. Hankinnan maksuaika on kiinteistöalan lyhyimpiä kannattava sijoitus maksoi itsensä laskennallisesti takaisin kahdessa vuodessa. Ratkaisusta yhdessä peruskorjausten kanssa aiheutuva säästö energiankulutuksessa on kaikkiaan reilusti yli 20 prosenttia, summaa Tanner toimenpiteiden hyötyjä. Graffitien poistoa ja ennaltasuojausta Anti Graffiti System AGS - järjestelmät graffitien poistoon ja pintojen suojaukseen. AGS-tuotteita käytetään graffitien ja töherryksien poistoon menestyksellisesti jo yli 20 maassa. Erilaisille pintamateriaaleille on kehitetty omat puhdistus- ja suojausaineensa myös ympäristö ja käyttäjän turvallisuus huomioiden. Meranti kartoittaa ongelmakohdat, tekee tarjouksen, poistaa töhryt ja suojaa pinnat. AGS-graffitinsuoja on SILKO-hyväksytty vuosina 1992 ja 1998 tehtyjen soveltuvuustestien tuloksena. Haaransuonkuja 10, OULU, puh , fax (08) , sähköposti: internet: 12

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset 1 2006 6. vuosikerta Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 100 vuotta sivut 4-6 Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset sivut 10-11 2 PÄÄKIRJOITUS Yhdistys 100- vuotias 6. vuosikerta Numero 01/2006 mitä jatkossa?

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Hämeenlinna. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Hämeenlinna. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Hämeenlinna REIM Hämeenlinna Oy Hallituskatu 17 A 13100 Hämeenlinna p. 0207 441 720 www.reimgroup.com/hameenlinna ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

TERVETULOA KEITTIÖ- JA TALOMYYMÄLÄÄN. Koneet ja laitteet rakentamiseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon - Helposti vuokraten RAKENTAJAN TALOCENTER

TERVETULOA KEITTIÖ- JA TALOMYYMÄLÄÄN. Koneet ja laitteet rakentamiseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon - Helposti vuokraten RAKENTAJAN TALOCENTER tammikuu 1 2011 Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen tiedotuslehti www.kiinteistöliitto.fi/kanta-hame Anna-Mari Ahonen tekninen johtaja Koko ihmiselämän kirjo sivuaa aina jollakin lailla asumista. Tiina Vehkakoski-Helén,

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lappeenranta ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lappeenranta ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo Mikko Nikkinen Lappeenranta REIM Lappeenranta Oy Väinö Valveen katu 2 53900 Lappeenranta p. 0207

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 LAHDEN KESKUSTA MYLLERRYKSESSÄ. Kuva by Jenna Silvonen Lahti REIM Lahti Oy Aleksanterinkatu 7, 2. krs

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Tampere REIM Tampere Oy Hatanpään valtatie 24 B 33100 Tampere p. 0207 438 600 www.reimgroup.com/tampere

Lisätiedot

4 2006 6. vuosikerta. Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13. Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5

4 2006 6. vuosikerta. Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13. Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5 4 2006 6. vuosikerta Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13 Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5 Konsultoinnit rakennusten kuntoarviot arkkitehtisuunnittelu kuntotutkimukset, RLVIS hankesuunnitelmat

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

Jyväskylässä maan kalleinta vettä

Jyväskylässä maan kalleinta vettä Keski-Suomen 4/2013 Jyväskylässä maan kalleinta vettä Neuvontainsinööri aloitti yhdistyksessä Häiriöt aiheuttavat riitoja Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame PALVELEVA ERIKOISMYYMÄLÄ vaativaankin makuun KAAKELIT PARKETIT / LAMINAATIT MATOT MAALIT / TAPETIT

www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame PALVELEVA ERIKOISMYYMÄLÄ vaativaankin makuun KAAKELIT PARKETIT / LAMINAATIT MATOT MAALIT / TAPETIT Tammikuu 1/2012 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame Tapani Hellstén kaupunginjohtaja: Marko Hellevaara toimitusjohtaja: Lämmitystaparatkaisut kannattaa tehdä nyt Kaukolämmön hinnan korotus ohjaa vaihtoehtoisiin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti 1/2009 Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Kiinteistö- ja rakennusalan osuus energian loppukäytöstä

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS TEHOKKAIMMAT TYÖKALUT TUOTON PARANTAMISEEN VUOKRANANTAJAN LAKI-, TALOUS- JA VERONEUVONTA VUOKRANANTAJAN ASIAKIRJAMALLIT JA SOPIMUKSET SUOMEN LAAJIN VUOKRAUKSEN TIETOPANKKI PERINTÄSOPIMUS

Lisätiedot

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan.

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Rakentaja.fi Talvi 2009-2010 Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Tilaa sivustolta veloituksetta Taloyhtiö-lehti kaikille

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen 2/2013

Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen 2/2013 Keski-Suomen 2/2013 Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Energiaa poistoilmasta

Energiaa poistoilmasta Keski-Suomen 3/2013 Energiaa poistoilmasta Hissi lisää kiinteistön arvoa Riskikartoitus on pelastussuunnitelman perusta Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti Nyt likaa keräävät matot Jyväskylän

Lisätiedot

Uusi lehti taloyhtiöille!

Uusi lehti taloyhtiöille! Rakentaja.fi Kevät 2009 Uusi lehti taloyhtiöille! Taloyhtiö-lehti ja sitä tukeva portaali www.rakentaja.fi/taloyhtio ovat oppaita taloyhtiöiden remontoinnin ohjaukseen ja jokapäiväisten toimintojen hallintaan.

Lisätiedot