Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:"

Transkriptio

1 Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet Jukka Oksanen 2014: Motivointi i i työvälineenä

2 MOTIVOITUMINEN

3 Motivoituminen On jännite, jossa on tarve päästä pois kärsimyksestä, saada mielihyvää ja turvallisuutta tai tarve mennä eteenpäin. Ilmenee ennen pitkää paineena tehdä jotakin. Harhaileva tahtotila til kiinnittyy itt mahdollisuuksiin, ii jos tavoite on kohdallaan. Motivoituminen (Furman & Ahola) = asian koettu tärkeys X onnistumisen todennäköisyys X tekemisen ilo.

4 Ulkoinen ja sisäinen motivaatio Ulkoinen paine muutokseen (ympäristö). Sisäinen paine muutokseen (ristiriidat, mielenrauha). Muutoksella saavutettavat asiat: eheys, terveys, itsekunnioitus, rauha ympäristön ja omien arvojen kanssa, kehon tuntemukset ja hyvä elämä. Menetettävät ttä ät asiat: läheisten menettäminen, työn tai ammattitaidon menettäminen, kehon terveys, mielenterveys, elämän ä köyhtyminen, yhteisöasema. Sosioekonomia: putoamisen pelko/nousun mahdollisuus.

5 Itsemääräämisteoria (Ryan & Deci 2000) SISÄINEN MOTIVAATIO: 1. Itsemääräämisen tunne= asiakas voi itse päättää toiminnastaan. 2. Pätevyyden tunne = asiakas tuntee, että hän on kyvykäs yy ja omalla toiminnalla on vaikutusta elämänlaatuun. 3. Sosiaalisen yhteyden tunne = asiakas kokee saavansa tukea ajatuksilleen ja tunteilleen t työntekijältä ja muilta ihmisiltä.

6 Keskustelun tasot Havaintojen taso -tosiasiat, tutkimustulokset, kerrotut asiat, omaisten ilmoittamat asiat ja huoli, viranomaisasiat. Tulkintojen taso - mitä havainnot herättävät? Miten havainnot tulisi nähdä? Mitä nämä ä tosiasiat i t merkitsevät? Johtopäätösten taso - Mihin päätelmiin havainnot ja tulkinnat johtavat? - Minkälaiseen toimintaan se johtaa?

7 Motivointi on useita taitoja Taitoa rakentaa yhteys asiakkaaseen. Taitoa ylläpitää yhteyttä ttä asiakkaaseen. Taitoa saada asiakas puhumaan. Taitoa kuulla muutospuhetta. Taitoa kysyä, kuunnella, vahvistaa ja heijastaa osa kuulemastaan takaisin sekä tehdä yhteenveto. Taitoa luoda hahmo asiakkaan tilanteesta. Taitoa odottaa asiakkaan omaa hahmotusta. Taitoa tehdä asiakkaan kanssa suunnitelma, johon asiakas sitoutuu.

8 Haastattelijan toiminnan arviointi Behaviour Change Counselling Index = BECCI (Lane 2002) Haastattelija: - kutsuu asiakasta muuttamaan toimintaansa. - on tilanneherkkä, mutta rajaa tahdikkaasti käsiteltävän asian. - rohkaisee asiakasta kertomaan nykytilanteestaan ja toiminnastaan. - vahvistaa muutospuhetta. - kysyy asiakkaan ajatuksia ja tunteita riippuvuustoiminnasta. - kuuntelee empaattisesti ja ilmaisee aitoa kiinnostusta. - tekee yhteenvetoja sopivissa määrin. - tunnistaa asiakkaan ajattelun ja toiminnan muuttamisen vaikeudet. - neuvoo ja informoi asiakasta saatuaan siihen luvan. - kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. - vaihtaa ajatuksia ja ideoita toiminnan muuttamisesta.

9 MOTIVOIVA HAASTATTELU

10 Motivoiva haastattelu on asiakaskeskeinen menetelmä jonka avulla: 1) lisätään sisäistä muutoshalua tutkimalla tki yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa nykytilanteen toimintaa ja tarkoitusta. t Mitä arvostetaan t ja miten toimitaan, it onko siinä ristiriitaa? 2) vahvistetaan muutokseen sitoutumista ja tehdään muutossuunnitelma.

11 Ristiriita ja prosessi ristiriita on muutostarpeelle ominainen asetelma, jossa toiminta tuottaa toisaalta tyydytystä ja toisaalta se huolestuttaa. ristiriita toimii muutoksen voimalana, kun työntekijä kuuntelee asiakkaan puheessa esiintyviä arvoristiriitoja ja heijastaa niitä keskusteluun. prosessi on ongelman selvittämisen tapahtumasarja, jossa muutospaineet ja tavoitteet vaikuttavat toimintaan vaiheittain (muutoksen vaihemalli).

12 Periaatteet myötätunnon ilmaiseminen. asiakkaan pystyvyyden y yy tunteen vahvistaminen. puhutaan vastuuntuntoiselle aikuiselle. toiminnan i ja arvojen välisen ristiriidan itiiid voimistaminen it i muutoksen suuntaan. väittelyn ja painostamisen välttäminen. henki: muutosvalmiuden edellytykset ovat yy asiakkaassa itsessään.

13 Lähestymistapa kuuntele aktiivisesti ja reflektoi. kysy miten asiakas näkee asian. käytä avaintaitoja. it anna tietoa ja palautetta, tee yhteenvetoja. vahvista myönteistä ja esitä vaihtoehtoja. osoita erot uskomusten ja tosiasioiden välillä. anna miettimisaikaa

14 ARVOMAAILMA

15 Arvoharjoitus (Peele 2004) Ajattele asiaa, josta olet jossakin elämäsi vaiheessa ollut kahden vaiheilla. Oletko esimerkiksi tupakoinut tai harrastanut uhkapeliä? Oletko juonut liikaa tai nautitko nykyään siitä, että syöt liikaa suklaata tai makeisia? Nautinto on houkutellut tai houkuttelee edelleen sinua voimakkaasti. Miksi et ole vienyt liialliseksi muodostunutta tottumustasi pidemmälle? Mikä pidättää sinua heittäytymästä tämänhetkisen mielihalusi pauloihin kokonaan ja ylettömästi? Mikä on riippuvuutta voimakkaampi?

16 Arvoharjoitus Selitys voi olla arvoissasi. Seuraavassa on muutamia perusarvoja. Katso niitä ja totea ovatko jotkin niistä omia perusarvojasi. Arvojen ja toiminnan välinen ristiriita voi olla tekijä, joka ohjaa meitä. Voitko käyttää näitä arvoja myös sellaisilla alueilla, joilla et ole onnistunut olemaan niin luja kuin haluaisit? Pääset perille perusarvoistasi, kun valitset luettelosta 3-4 asiaa, joiden menettäminen on sinusta pahinta:

17 Olisitko valmis muuttamaan toimintaasi näiden perusarvojen vuoksi? terveytesi perheesi tai elämänkumppanisi luottamus ulkonäkösi ystäväsi älysi/viisautesi suhteesi Jumalaan myötätuntosi asemasi yhteisössäsi itsekunnioituksesi työsi/ammattitaitosi eettiset periaatteesi: hyvä ihminen, hyvä elämä mielenrauhasi jokin muu

18 Ihmisen ulottuvuuksia toiminta ajatusmaailma tunne-elämä kehollisuus sosiaalisuus arvomaailma minäkuva

19 Arvokeskustelu auttaa asiakasta liikkumaan nykyminästä ihanneminään ja lisäämään muutoksen tärkeyttä. tarkoitus ki on viedä id aiheet kil kielteisestä i toiminnasta i khi kohti positiivista vaihtoehtoa. arvostus on myönteinen ajatus, joka toimijalla ij on tavoitteestaan. arvostus näkyy kaikessa toiminnassa, tavoitteissa ja motiiveissa. minkälaista elämäntapaa asiakas arvostaa? minkälaisia ikäl ii ihmisiä iiä asiakas arvostaa? mitä asioita asiakas arvostaa itsessään? minkälainen työ sopisi omiin arvostuksiin?

20 Työntekijä vie arvoihin rohkaisee asiakasta löytämään arvolähtökohtia ja arvopäämääriä. auttaa katsomaan todellisuutta ja nykyistä toimintaa arvoista käsin. auttaa etsimään tavoitteita, joiden avulla nykyistä (puheeksi tullutta) ristiriitaa voidaan vähentää. auttaa huomaamaan valintatilanteet ja auttaa tekemään valintoja jäsentämällä vaihtoehtoja.

21 MUUTOSPUHE

22 Muutospuhe muutospuhe on asiakkaan puhetta vallitsevan tilanteen haitoista ja muutoksen eduista. muutospuhe on itseä motivoivia lauseita. työntekijä houkuttelee muutospuhetta esiin asettamalla kysymyksiä k eri alueilta. asiakas tuottaa kysymyksiin vastatessaan itselleen ajatuksia ja ideoita.

23 Muutospuheen tasot 1) Ongelman tunnistaminen: ongelmista puhuminen, ongelman nimeäminen. 2) Huolen ilmaiseminen: huolenaiheet nyt ja miten huoli tuntuu. 3) Muutosaikomukset: k t epämääräisiä ää äi iä ajatuksia muutoksesta? Selkeitä muutosajatuksia? 4) Sitoutuminen muutokseen: Paljonko sinulla on pelissä tässä muutoksessa?

24 Muutospuhe esiin 1. nykyisen tilanteen haitat. 2. muutoksen edut. 3. muutosoptimismi 4. muutosaikomus

25 Nykyisen tilanteen haitat millaisia vaikeuksia k nykyinen tilanne on sinulle aiheuttaa? mitä se aiheuttaa lähipiirissä? ii i ä? miten kaverisi vaikuttavat sinuun? millä tavoin nykyinen tilanne estää sinua tekemästä sitä mitä elämältäsi haluat? mitä arvelet tapahtuvan jos kaikki jatkuu samanlaisena? mikä saa sinut ajattelemaan, että muutos on tarpeen? asioista osaan voi vaikuttaa, osaan ei. Mihin voi vaikuttaa itse?

26 Muutoksen edut kuinka paljon elämän suunnittelusta on hyötyä, kuinka paljon sitä voi suunnitella? mitä hyviä puolia on tasapainoisessa elämässä? miten suuri osuus päihteenkäytöllä on elämässäsi? mitä hyvää saisit jos muuttaisit rahankäyttöäsi? mitä hyviä puolia olisi sillä, jos menisit kursseille? mitä etua sinulle tulee siitä, jos pääset koulutukseen? mitä toiveitasi voisit toteuttaa, jos saisit päihteenkäytön hallintaan? millä mallilla haluaisit aisit elämäsi olevan 5 vuoden kuluttua?

27 Muutosoptimismi mikä on sinun osuutesi tässä muutostilanteessa? kaikki onnistuvat muutoksissa joskus. Muistuuko mieleesi jokin onnistunut pieni tavan muutos? oletko joskus aiemmin tehnyt jopa merkittäviä elämäntapamuutoksia? miten toimit silloin? Mitkä vahvuutesi auttoivat sinua onnistumaan? mitkä keinot voisivat toimia nyt? löytyykö uusia vahvuuksia? kuka voisi tukea sinua tässä muutoksessa?

28 Muutosaikomus kuinka tärkeää sinulle on, että saisit tämän hankalan asian muuttumaan? mitä olisit valmis kokeilemaan? kuinka paljon olet valmis panostamaan muutokseen? mikä mainitsemistani vaihtoehdoista kuulosti sinulle sopivimmalta? mitä muuta olet suunnitellut tekeväsi tulevaisuuden suhteen?

29 MOTIVOINTIKESKUSTELUN KARTTA

30 Kohtaamisen alku VALMISTAUTUMINEN KOHTAAMISEEN hyvä transsi tavoite: työntekijän valmius KOHTAAMISEN ALKUMINUUTIT asiakas/potilas vastaa avoimeen kysymykseen: kuinka voin auttaa? tavoite: kumppaniasetelma TUTUSTUMINEN rupattelu tavoite: yhteistyösuhde

31 Asiakkaan vahvistaminen TILANTEEN HAHMOTUS Työntekijä kysyy, kuuntelee heijastaa ja tekee yhteenvetoja. tavoite: kartoitus VAHVISTAMINEN Työntekijä kiinnittää huomionsa asiakkaan elämäntavan hyviin asioihin ja mainitsee niistä. tavoite: itsearvostus VOIMAVAROJEN KOKOAMINEN Työntekijä ja asiakas/potilas muodostavat kokonaiskuvan arjesta, elämäntavasta, arvoista ja unelmista. tavoite: käsitys voimavaroista

32 Ongelma ja muutostoiminta ONGELMIEN TUTKIMINEN Elämään liittyvät ongelmat nousevat esiin ja niiden vaikutus tutkitaan. tavoite: käsitys ongelmista MUUTOSAIHE Muutoksen aiheet eli asiat joiden täytyy muuttua, nousevat esiin. muutokselle ladataan arvoa. tavoite: muutoksen tavoite muotoutuu MUUTOSTOIMINTA Kehitetään yhdessä arkipäivään ja viikkoon asettuva toiminta, joka poistaa tai lievittää ongelmaa. tavoite: muutoksen muoto ja aikataulu

33 Suunnitelma SUUNNITELMA kirjataan tarkka kuvaus toistuvasta toiminnasta aikatauluineen. tehtävä: kauniin kiven ankkurointi. tavoite: muutoksen kokonaiskuva

34 SUUNNITELMA

35 SUUNNITELMA I Havainnot - tutkimustulokset, tosiasiat, ilmoitukset ja ympäristön huoli. - asiakkaan/potilaan kertomus arjestaan (arkiviikon kulku). -elämänkerta - toiveet tulevaisuudelta Tulkinnat - mitä tämä kaikki edellä sanottu kertoo sinulle? Voiko haitallisen toiminnan havaita arjen kulussa? Kuinka suuri osa arjesta on rakentavaa toimintaa? Mikä toiminta ei kannata? Vaihtoehtoinen toiminta nousee keskustelussa. Suunnitelma > ensimmäinen askel on tärkein! Seuranta.

36 SUUNNITELMA II Pyydä potilasta/asiakasta kertomaan unelmansa: minkälainen elämä olisi kaikkein onnellisinta? Keitä siihen kuuluisi? Minkälaisia ihmisiä hän arvostaa? Mitä asioita kuuluu täydelliseen elämään? Etsitään rauhassa elävä mielikuva oman kokoisesta hyvästä elämästä. Unelma voi laskeutua maan päälle, suunnitelmaksi ja tavoitteiksi, toiminnaksi ja yrittämiseksi. Mikä on ensimmäinen askel?

37 Suunnitelma III Vapaa keskustelu Keskustellaan elämästä yleensä, maailman tilanteesta, ystävistä, perheenjäsenistä, tuttavista ja kavereista. Keskustellaan musiikista, elokuvista, autoista, veneistä, kalastuksesta ja halonhakkuusta. Mikä tuo mielenkiintoa elämään? Mikä sykähdyttää? Mikä pistää vihaksi? Tapahtumia ja sattumuksia tällä viikolla?

38 Suunnitelma III Materiaalin käyttö runsas avaintaitojen käyttö, avoimia kysymyksiä, vahvistamista, heijastusta ja yhteenvetoa. keskustelu alkaa hahmottaa asiakkaan elämää ja mielipiteitä. pyritään keskusteluun tunteista monella tasolla. palauttelu ja yhteenvedot avaavat uusia keskustelunaiheita.

39 Suunnitelma III Keskustelu tiivistyy asioita jää auki ja niihin palataan. materiaalista ei kiirehditä rakentamaan suunnitelmaa. annetaan kotitehtäväksi oman elämän havainnointia. i tavoitteena asiakkaan oma tulevaisuuden hahmotus. myöhemmin mahdollisesti suunnitelmien mallit I ja II käyttöön.

40 MUUTOSVALMIUDEN MERKIT helpotus vähentynyt yy vastustus. vähemmän ongelmia koskevia kysymyksiä. enemmän muutosta t koskevia k kysymyksiä. kiä itseä motivoivat lausumat. mielikuvia tulevaisuudesta. omia yhteydenottoja tapaamisten välillä.

41 TAVOITTEET kenen tavoitteet? mitä asiakas haluaa, mihin motivoituu? tehokkaat tavoitteet liittyvät toimintaan. ongelmia voidaan kääntää tavoitteiksi. ik i lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet. jotakin kohti ei vain irti jostakin.

42 HYVÄ TAVOITE positiivinen ja tärkeä. asiakkaan oma tai yhdessä pohdittu. muistiin kirjattu. mahdollinen ja hyväksyttävissä ä (ei laiton). riittävän haasteellinen. tulevaisuuteen suuntautuva. mitattavissa.

43 TASAPAINOTAULUKKO ristiriidan ja valinnan tarkastelun avuksi tehdään taulukko. siihen laitetaan nykytilanteen hyvät ja huonot asiat sekä tulevan tavoitteen hyvät ja huonot asiat. ensin nykytilanteen hyödyt, sitten tavoitetilan ja nykytilanteen haitat sekä lopuksi tavoitteen saavuttamisen hyödyt. mitkä palkkiot pitävät ä meidät muutosta kohti?

44 MUUTOS

45 Vaihemalli ja motivointi eri vaiheissa (Diclemente & Prohasca 1986, Koski-Jännes ym 2008) 1. Esiharkinta 2. Harkinta 3. Päätös 4. Toiminta 5. Vakiintuminen 6. Paluu entiseen

46 Esiharkinta asiakas ei vielä itse harkitse muutosta ja on haluton tai kyvytön muuttumaan. ympäristö ja lähi-ihmiset ovat huolissaan. jännite asiakkaan ympärillä muodostaa esiharkinnaksi k i sanotun asetelman. Asiakasta autetaan ymmärtämään ympäristön viestejä muutoksen suuntaan. toiminta ei muutu.

47 Motivointi esiharkintavaiheessa kiitä asiakasta siitä, että hän on tullut keskustelemaan. rakenna yhteistyösuhdetta. herätä nykyistä tilannetta koskevia epäilyjä ja huolia. tee puheeksiotto havaintoihin ja puhuttuun perustuen ja ilmaise oma huolesi ja jätä ovi auki uudelle tapaamiselle.

48 Harkinta asiakas tunnustaa huolensa itse ja harkitsee muutoksen mahdollisuutta. asiakas on vielä muutoksen suhteen epävarma. toisaalta ja toisaalta ilmaisut. toiminta vaihtelee.

49 Motivointi harkintavaiheessa hyväksy asiakkaan epätietoisuus ja kahtaalla keikkuminen. auta asiakasta siirtämään punnuksia muutoksen puolelle. ongi esiin asiakkaan muutospuhetta. arvioi, tunteeko asiakas pystyvänsä muutokseen. vedä yhteen muutospuhetta.

50 Päätös asiakas on päättänyt tehdä muutoksen ja suunnittelee toteuttavansa sen lähiaikoina. asiakas valmistelee muutosta ja puhuu siitä. asiakas hakee omia perusteluja päätökselleen. toimintaan on tullut uusia asioita.

51 Motivointi päätösvaiheessa selvitä asiakkaan odotuksia. kysy asiakkaalta mitkä keinot ovat auttaneet häntä aikaisemmin. auta asiakasta järjestämään käytännön asioita, jotka vaikuttavat t hoitoon osallistumiseen. i pyydä asiakasta kertomaan muutosaikeistaan jollekin luotettavalle ihmiselle.

52 Motivointi päätösvaiheessa ota selvää asiakkaan tavoitteista. tarjoa muutoksen toteuttamisvaihtoehtoja. tarjoa asiantuntemustasi (asiakkaan luvalla). tehkää yhdessä muutossuunnitelma. tutki, miten voidaan poistaa muutoksen esteitä. auta asiakasta tekemään lista sosiaalisen tuen lähteistä.

53 Toiminta asiakas on ryhtynyt y y toteuttamaan muutosta. hän pohtii käytännöllisesti asioita ja keskustelee muutoksen tuomista tunnetiloista ja ajatuksista. mitattavan muutoksen lisäksi elämä muuttuu monella tapaa = syntyy stressiä. toiminta on muuttunut oleellisesti.

54 Motivointi toimintavaiheessa pidä yhteyttä asiakkaaseen ja kannusta häntä pysymään tavoitteessaan. tue realistista pienten askelten muutosta. tunnista alkuvaiheen vaikeudet. auta asiakasta tunnistamaan riskitilanteita ja kehittämään niihin selviytymismenetelmiä. auta asiakasta löytämään sosiaalista tukea ja uusia asioita elämäänsä. Keskustele voimaantumisesta ja tunne-elämästä mitattavan muutoksen lisäksi.

55 Vakiintuminen asiakas on saavuttanut ensimmäiset tavoitteensa ja pyrkii nyt ylläpitämään muutosta. asiakas opettelee uusia selviytymistaitoja. ongelmatoiminta on loppunut ja uudenlaiset toimintatavat i t t t ovat käytössä. ä

56 Motivointi vakiintumisvaiheessa pidä yllä tukisuhdetta asiakkaaseen. auta asiakasta löytämään mukavaa tekemistä. tue elämäntapamuutoksia ä t (terveys, opiskelu). vahvista asiakkaan ratkaisua ja pystyvyyden tunnetta. auta asiakasta harjoittelemaan ja kokeilemaan uusia selviytymistaitoja.

57 Motivointi vakiinnuttamisvaiheessa kehitä pakosuunnitelma siihen tilanteeseen, että ongelmatoiminta uusiutuu. tarkista asiakkaan kanssa hänen pitkän tähtäimen tarkista asiakkaan kanssa hänen pitkän tähtäimen suunnitelmansa.

58 Lipsahdus tai retkahdus ongelmatoiminta on näyttäytynyt y y y tai alkanut uudelleen. asiakkaan täytyy selvitä paluun seurauksista ja pettymyksestä. asiakkaan täytyy t päättää mitä aikoo tehdä seuraavaksi. (esi)harkinta voi kestää kauan jona aikana toiminta on epävakaata.

59 Motivointi paluu retkahduksessa tue asiakasta kaikissa käänteissä. auta asiakasta palaamaan muutokseen. anna tunnustusta t t kaikille yrityksille ill harkita uudelleen myönteisiä vaihtoehtoja. tulkitse tapahtunut oppimismahdollisuudeksi. auta asiakasta löytämään vaihtoehtoisia y selviytymiskeinoja.

60 Muutoksen vaihemalli Asiakkaan muutostilanteen hahmottaminen: 1. Mitä havainnoin saadakseni kuvan asiakkaan tilanteesta? 2. Mitä havainnoin saadakseni kuvan siitä miten asiakas itse hahmottaa h tilanteensa? t 3. Miten sovellan keskusteluohjeita eri muutosvaiheissa?

61 VASTUSTUS JA MUITA VUOROVAIKUTUSESTEITÄ

62 VASTUSTUS VÄITTELY: tosiasian kieltäminen, asian tai henkilön väheksyminen, vihamielisyys, keskeyttäminen ja päälle puhuminen. KIELTÄMINEN: kyvyttömyys yy yy tai haluttomuus tunnistaa ongelmaa tai hyväksyä vastuuta, ei neuvoja, syyttäminen, erimielisyys, puolustelu, anteeksipyytely, vähättely, vastahakoisuus. HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN: vastaamatta jättäminen, tarkkaamattomuus, syrjähtely.

63 VASTUSTUS Ihmisellä on luontainen tarve ja kyky vastustaa sellaista muutosta, joka uhkaa hänen minuuttaan. asiakkaan muutosvastarinta on siis luonnollinen reaktio ja voi johtua tilanteen odotuksista. asiakas saattaa tuntea, että keskustelu tuo uusia asioita liian nopeasti ja kysymykset herättävät epäluuloa. muutoksen tulee tapahtua asiakkaan ehdoilla. työntekijä välttää vastustuksen lisäämistä ja alkaa lämmittää allianssia ja tutustuu asiakkaaseen.

64 VASTUSTUKSEN PURKU kiihtynyt ihminen kuunnellaan rauhalliseksi. tärkeää on, että työntekijä pysyy yy rauhallisena. älä vastaa vastustukseen (juupas eipäs). nosta asiakkaan puheesta jotain rakentavaa. tee myönnytyksiä ja ole kiertäen samaa mieltä tilannehan on vaikea myötääminen kysyy yy voimia, mutta tuo voiton!

65 ANSAT

66 ANSAT ansat ovat työntekijän puhetapoja, jotka aiheuttavat kitkaa keskustelussa. ne pysäyttävät keskustelun kulun, muuttavat ilmapiiriä ja tekevät haastattelusta vaikean. kitkasta kertoo asiakkaan vastarinta tai myöhemmin osoittautunut suunnitelman vastainen toiminta. ansat toimivat kuuntelun esteinä.

67 YLEISET ANSAT 1. Kysymys vastaus 2. Kannanotto 3. Asiantuntija 4. Leimaaminen i 5. Kiirehtiminen 6. Syyttäminen

68 KYSYMYS-VASTAUS peräkkäisiä kysymyksiä liikaa. työntekijä kerää paljon tietoa. asiakas vastaa lyhyesti ja on passiivinen. Miten pois: kuuntele tarinaa mielenkiinnolla. vain kolme kysymystä peräkkäin. vahvista ja reflektoi, mutta älä heti arvioi.

69 KANNANOTTO työntekijän kannanotto saa asiakkaan puolustautumaan. ongelma säilyy, piiloutuu ja alkaa peli. Miten pois: kysy mitä asiakas itse ajattelee asiasta. käytä hänen omia ilmaisujaan, ei määrittelyä. kuuntele mikä on hänen mielestään olennaista

70 ASIANTUNTIJA työntekijä neuvoo on liian innokkaasti. asiakkaan vastuullisuus vähenee. asiakkaan kiinnostus yhteistyöhön vähenee. Miten pois: malttia tiedonjakamiseen, tiedolle tulee aika. anna tietoa kun asiakas sitä pyytää. varmistu, että saat luvan neuvoa.

71 LEIMAAMINEN luokittelu koetaan leimaamiseksi. se herättää vastarintaa, loukkaantumista ja puolustushalun. aiheuttaa epärakentavaa ristiriitaa. Miten pois: pyritään kiinnittämään huomio huoliin, haittoihin ja seurauksiin. yhteistä määrittelyä: mistä tässä on kyse?

72 KIIREHTIMINEN työntekijä kiirehtii muutokseen. asiakas kokee että ei tule kuulluksi eikä asiaa ei tutkita tarkasti. Miten pois: yritä miettiä mikä on asiakkaan elämän kokonaisuus ja miten hän sen itse hahmottaa. h mikä on asiakkaan kannalta nyt ajankohtaista?

73 SYYTTÄMINEN syyllinen on löydyttävä, vaikka ulkopuolelta. sekä työntekijä että asiakas etsivät syntipukkia. esiin tulee selityksiä mutta ei ratkaisuja. Miten pois: totea kysymys syyllisyydestä vaikeaksi. kysy avoimia kysymyksiä merkitysten selvittämiseksi. mikä häntä huolestuttaa, mikä auttaisi eteenpäin?

74 MITEN ON? Onko sinulla alttius johonkin tiettyyn ansaan?

75 TEKNIIKKA JA HARJOITUKSET

76 Avaintaidot

77 Avaintaidot 1. Avoimet kysymykset 2. Vahvistaminen 3. Heijastava kuuntelu 4. Yhteenveto

78 Avoimet ja suljetut kysymykset Avoimeen kysymykseen vastataan useammalla lauseella. Kysymysmalli: mitä sinulle kuuluu, mitä arvelet, kerro kuinka näet, mitä tapahtui, mikä sinua huolestuttaa? Suljettu kysymys yy y houkuttelee vastaamaan vain yhdellä sanalla: ko, -kö-loppuiset kysymyssanat ja miksi? Kysymysmalli: oletko juonut, menitkö sinne, tuntuuko siltä, että, teitkö sen siksi, miksi menit?

79 Avoimet kysymykset IDEA: tarkoitus on saada asiakas puhumaan tilanteestaan, tunteistaan ja ajatuksistaan. on tärkeää, että asiakas vastatessaan miettii omia asioitaan. kysy lisää tarkentavia ja vahvistavia kysymyksiä. käytä välillä suljettuja kysymyksiä. varo, ettei keskustelusta tule tenttiä.

80 Vahvistaminen IDEA: kiinnostunut kuuntelija vahvistaa asiakasta kannustavilla ilmeillä, eleillä ja kommenteilla. pyritään tunnistamaan ja nimeämään ääneen asiakkaan voimavaroja. osoitetaan ymmärrystä asiakkaan reaktioita kohtaan: olet syystäkin loukkaantunut. myönteiset kommentit: kuulostaa hyvältä. voimavaraoletukset: vaikutat päättäväiseltä.

81 Heijastava kuuntelu IDEA: työntekijä t toimii ii asiakkaan ajatusten t peilinä ja nostaa kuulemastaan esiin asioita, joista haluaa asiakkaan kertovan tarkemmin. yksinkertainen tapa on toistaa samoin tai samaa tarkoittavin sanoin mitä asiakas sanoo. voidaan tehdä myös uudelleenmäärittely, jolloin asia saa uuden näkökulman. työntekijä yrittää kuulemansa ja havaitsemansa perusteella arvata mitä asiakas tarkoittaa. arvaus ääneen: kuulinko oikein, ymmärsinkö oikein?

82 Yhteenveto IDEA: keskustelun k aikana kootaan yhteen asioita, it varsinkin ristiriitaisia asetelmia, joita asiakas on siihen mennessä sanonut. palaute jää asiakkaan mieleen kehittymään. tiivistelmä osoittaa asiakkaalle, että häntä on kuunneltu ja hän saa tilaisuuden korjata. vältetään tulkintoja, kerrotaan vain mitä työntekijä on kuullut asiakkaan sanoneen. tiivistelmä i t tehdään ennen kuin siirrytään uuteen aiheeseen.

83 Asiakkaan hahmotus Asiakkaan oma hahmotus ja käsitys omasta tilanteestaan luo keskustelulle lähtökohdan ja rajat, joita ei voi nopeasti ylittää. mitä arvelet, mistä on kysymys, y y kun läheisesi sanovat kärsivänsä alkoholin käytöstäsi? - minun on vaikea käsittää mitä haittaa siitä heille on, olen hiljainen, en väkivaltainen ja juon vain vähän ja sitä paitsi vaimokin ottaa.

84 Puolelle meneminen - arvelet, että kotiväki liioittelee? itt l - puoliso helposti liioittelee. - he kertovat suurista alkoholimääristä, paljonko juot viikossa? - juon vain muutaman paukun iltaisin. - aha, he ovat jostain syystä tästäkin huolissaan. - siellä tulee riita yhdestä olutpullostakin. - se on punainen vaate? - joo, siitä on tullut ihmeellinen asia. - mikähän siitä on tehnyt niin vaikean asian? - puolison isä oli juoppo, se tekee asiasta vaikean. - miten nämä asiat liittyvät toisiinsa?

85 Avaintaidot - sinä juot vain vähän? (heijastus) - puoliso helposti liioittelee, hän kokee kaikki niin herkästi, koska hänen isänsä oli alkoholiongelmainen. Minä juon normaalisti. - isä oli alkoholiongelmainen ja se vaikuttaa puolisoon? (heijastus) - niin tekee, hän kuoli viinaan ja nyt minä saan kärsiä siitä. - miten sinä kärsit siitä? (avoin kysymys) - elän kotona jatkuvassa kontrollissa ja minua pelätään. - tämä on sinulle varmasti raskasta, mitä he pelkäävät? (vahvistus, avoin kysymys) - he pelkäävät minua humalassa, vaikka olen rauhallinen, se tuntuu pahalta. - sinä olet rauhallinen ja perhe pelkää sinua. Tulee mieleen, että juomatavoissasi voi olla jotain yhtäläisyyttä hänen isänsä tapojen kanssa? (yhteenveto) - saan kuulla siitä usein, omasta mielestäni en ole lähelläkään appiukkoa. - aha, kerroit, että käytät alkoholia normaalisti, mutta puolisosi liioittelee perheen kärsimystä, koska hänen isänsä kuoli viinaan. Perhe pelkää sinua, vaikka olet rauhallinen ja se tuntuu pahalta. Olenko kuullut oikein? (yhteenveto)

86 Puheeksiotto

87 Puheeksiotto Kertaa asiakkaalle yhteistyönne tarkoitus ja päämäärä. Kysy asiakkaalta mitä asioita tulisi käsitellä, jotta päämäärä toteutuisi. Tehkää yhdessä lista asioista. Pidä huoli, että listaan tulee myös hankalia asioita. Kerro havainnoistasi asiakkaan toiminnasta. Kerro huolestasi asian suhteen. Kysy hänen mielipidettään asiasta. Kerro oma ammatillinen mielipiteesi. Jätä aihe asiakkaan mietittäväksi.

88 HARJOITUKSET

89 Puheeksioton pariharjoitus Ottakaa pari ja laittakaa tuolit suoraan toisianne kohti. Vuorotellen puheeksiotto. Olette kaksi kaverusta, joista toinen tarvitsee apua. Hän keksii tarinaa, kuvaa elämäänsä ja ongelmaansa lyhyesti. Kuuntelet vuodatusta rauhallisesti ja etenet puolelle menon kautta puheeksiottoon kertaamalla ystävyyttänne ja sitä minkälaisen kuvan olet saanut asiasta havaintojen perusteella. Varaudu reaktioon.

90 Avaintaitojen pariharjoitus Ottakaa pari ja laittakaa tuolit suoraan toisianne kohti. Olette kaksi kaverusta, joista toinen tarvitsee apua. Hän keksii tarinaa, kuvaa elämäänsä ja ongelmaansa lyhyesti. Toinen on terapeuttikaveri, joka kuuntelee kärsivällisesti, kyselee ja käyttää avaintaitoja it niin hyvin kuin muistaa ja kykenee. Terapeutin on käytettävä jokaista avaintaitoa ainakin kolme kertaa ja ongelmakaveri on tässä vain harjoituksen vuoksi. Kesto 10 min puolellaan, yhteensä 20 min.

91 Kolmioharjoitus Kolmion jokaisella jäsenellä on case, jonka hän kertoo muille. Kaikki saavat kuulla kaksi tapausta ja kertoa omansa. Tapaus on pyydetty y tuomaan seuraavalla tavalla: - kohtaamisen kuvaus (missä, mikä asia, tunnelma) -asiakkaan kuvaus (ikä, elämäntilanne, ä sukupuoli) - erityinen haaste (kokemasi vaikeus keskustelussa) - käyttämäsi motivointikeinot tilanteessa. - omat tunteesi keskustelun jälkeen

92 Kolmioharjoitus Jokainen kertoo tapauksensa edellisen ohjeen mukaan. Harjoitus alkaa, kun kaikki ovat kertoneet tapauksensa. Harjoituksessa on kolme kiertävää roolia, jokainen on 15 min jokaisessa roolissa. Rooleina asiakas, työntekijä ja havainnoija. Asiakasvuorolla olet se tapausasiakkaasi, josta kerroit. Harjoitus lähtee liikkeelle seuraavasta tapaamisesta, jota ei ole ollut. Työntekijävuorossa oleva yrittää viedä keskustelua eteenpäin jatkaen siitä mihin on viimeksi jääty. Havainnoijan palaute 5 min välittömästi keskustelun loputtua. Kaikki kiertävät kaikissa jokaisessa vuorossa. Kesto 60 min.

93 KYSYMYKSIÄ - miten kohtaaminen tulisi järjestää? - miten yhteistyösuhde y vaikuttaa motivoitumiseen? - minkälainen keskustelun tulisi olla, että sillä olisi vaikutusta asiakkaan elämään? - miten kysymällä työntekijälle hahmottuu asiakkaan elämäntilanne ä ja syyt tehdä muutosta? t - miten kysymällä asiakkaalle itselleen hahmottuu hänen oma elämänsä ja syyt muutokseen?

Esipuhe Johdanto Ammatillinen motivointi

Esipuhe Johdanto Ammatillinen motivointi Sisällys Esipuhe... 11 Johdanto.... 13 I Ammatillinen motivointi Hyvät kohtaamiset liikauttavat... 21 Kaksi keskustelun aloitusta... 22 Mukaantulo ja sopimus... 23 Särö luo epämukavuuden... 24 Mikä on

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA. Outi Konsell TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti

MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA. Outi Konsell TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA Outi Konsell 3.5.2016 TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti Koulutuksen tavoitteet ja sisältö Oppia keinoja toimia ratkaisukeskeisesti ja motivoivasti haastavissa

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

ERILAISET OPPIJAT. Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen

ERILAISET OPPIJAT. Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen ERILAISET OPPIJAT Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta 20.9.2013 Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen Perustana aito kohtaaminen Nuoren tulee kokea toiminta itselleen merkitykselliseksi

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ Mitä sulle oikein kuuluu? välittämistä hankalien asioiden puheeksiottamisella Sarianna Palmroos ja Kim Kannussaari, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 18.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Jos joku ystävistäsi puhuisi

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Avain terveyteen ja hyvinvointiin. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Avain terveyteen ja hyvinvointiin Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Minun omahoitoni- tehtävä Keskustele parin kanssa omahoidosta. Kerro parille, mikä omahoidossasi on hyvin ja toimii. Kerro myös, mikä

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon työtä

Vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon työtä Vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon työtä Hamina 3.9.2015 Teija Ahonen, palveluohjaaja, Hamina Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori, KASTE Katri Idström, osastonhoitaja, Kotka Jenni

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko siihen, mitä uhri kertoo. On

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

MYÖTÄTUNTOUUPUMUKSEN ENNALTAEHKÄISY

MYÖTÄTUNTOUUPUMUKSEN ENNALTAEHKÄISY MYÖTÄTUNTOUUPUMUKSEN ENNALTAEHKÄISY 17.6.2016 Susanna Kosonen KM, LTO, LO, OPO, AO, taidekasvatuksen yo kosoi.fi Suomen Mielenterveysseura 20.6.2016 Kosoi - Susanna Kosonen_Suomen Mielenterveysseura 1

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276

SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276 SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276 AMMATILLINEN VALTA LUOTTAMUKSEN RIKKOMINEN: kerrotaan asioita asiakkaan tietämättä. NORMALISOINTI: ei uskota asiakasta, hyväksytään

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Reflektiivinen työryhmä ja kirje asiakkalle

Reflektiivinen työryhmä ja kirje asiakkalle Reflektiivinen työryhmä ja kirje asiakkalle Moniammatillisen ryhmän jäsenenä Perhepsykologia ja perheterapia toi perhekeskeisen hoitomallin mielenterveystyöhän 70-80 luvulla Psykoosien hoidossa ns. tarpeenmukaisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa

Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa Omaisyhteistyö tukena muutostilanteissa Salo 5.11. 2015 Erityisen mainiot perheet- teemailta Omaisena edelleen ry, TK 1 Valtakunnallisen yhdistyksen tavoitteena tukea niitä omaisia ja läheisiä, joiden

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TYÖN TEKEMINEN/ IKe

RATKAISUKESKEINEN TYÖN TEKEMINEN/ IKe RATKAISUKESKEINEN TYÖN TEKEMINEN/ IKe Onnistuminen 1/2 Työnilo kumpuaa onnistumisen ilosta Hyvä ilmapiiri Korkea motivaatio Onnistumisiin huomio à keskustelu niistäà työntekijöiden itsearvostus, motivaation

Lisätiedot

VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN

VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN KOKEMUKSIA KOKEMUKSELLISESTA RYHMÄTOIMINNASTA Virta PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 27.11.2012 Eeva-Leena Laru projektikoordinaattori VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN

Lisätiedot

Kartta ja kompassi. 9. lk

Kartta ja kompassi. 9. lk lk artta ja kompassi 1. senteet puntarissa 2. unnetreenit miten viestin? 3. urun sormenjälki surusta ja kriisistä selviytyminen 4. ärkyvää kun mieli voi pahoin 5. atse tulevaisuuteen elämän unelmat ja

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Nimi: Päivämäärä: Vastaa alla oleviin kysymyksiin, jonka jälkeen voidaan jatkaa aiheesta keskustellen. Mistä rikoksesta/rikoksista sinut tuomittiin viimeksi? Milloin, missä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA

LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Prologi Mihail Bahtinia mukaellen pohdin aluksi lyhyesti sanaa ja keskustelua. Sanana loukkaantuminen alkaa

Lisätiedot

ADHD oireinen aikuinen asiakkaana. Suvi Lehto

ADHD oireinen aikuinen asiakkaana. Suvi Lehto ADHD oireinen aikuinen asiakkaana Suvi Lehto 13.10.2016 Kohtaamisen lähtökohta Asiakkaalla on usein taustalla useita epäonnistumisia ja negatiivisia kokemuksia Näiden seurauksena asiakas Ei usko onnistumisiin

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Erikseen varattuna hetkenä 20-60 minuuttia Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet Harjoitella kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisen negatiivisen stressin kertymiseen

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Voimaannu(avan ohjauksen peruskuvio:

Voimaannu(avan ohjauksen peruskuvio: 1. Voimaannu(avan ohjauksen peruskuvio: Uskon, e(ä teet jo monia asioita terveytesi ja hyvinvoin8si eteen. Kertoisitko niistä? 4. Sovitaan, e(ä palataan TUE LUOTTAMUSTA JA SITOUTUMISTA MUUTOKSEEN sopimalla

Lisätiedot

Erilaisen oppijan ohjaaminen

Erilaisen oppijan ohjaaminen Tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä Ammattiopisto Luovi Näkökulmiani koulutukseen Opetus Opiskelijahuolto Opetuksen hallinto Tutkimus ja kehittämistyö Työskentely eri rooleissa, eri koulutusasteilla Koulumaailman

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Trappan-modellen Portaat-malli

Trappan-modellen Portaat-malli Trappan-modellen Portaat-malli Kuopio 17.8.2012 Åsa Carlsson & Janiina Mieronkoski Miten Portaat-malli syntyi? Barn som vittne till våld (suom. Lapsi väkivallan todistajana)- projekti 1990-luvulla Tavoitteena

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

VOIMAUTTAVA VALOKUVA

VOIMAUTTAVA VALOKUVA VOIMAUTTAVA VALOKUVA Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien

Lisätiedot