Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:"

Transkriptio

1 Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet Jukka Oksanen 2014: Motivointi i i työvälineenä

2 MOTIVOITUMINEN

3 Motivoituminen On jännite, jossa on tarve päästä pois kärsimyksestä, saada mielihyvää ja turvallisuutta tai tarve mennä eteenpäin. Ilmenee ennen pitkää paineena tehdä jotakin. Harhaileva tahtotila til kiinnittyy itt mahdollisuuksiin, ii jos tavoite on kohdallaan. Motivoituminen (Furman & Ahola) = asian koettu tärkeys X onnistumisen todennäköisyys X tekemisen ilo.

4 Ulkoinen ja sisäinen motivaatio Ulkoinen paine muutokseen (ympäristö). Sisäinen paine muutokseen (ristiriidat, mielenrauha). Muutoksella saavutettavat asiat: eheys, terveys, itsekunnioitus, rauha ympäristön ja omien arvojen kanssa, kehon tuntemukset ja hyvä elämä. Menetettävät ttä ät asiat: läheisten menettäminen, työn tai ammattitaidon menettäminen, kehon terveys, mielenterveys, elämän ä köyhtyminen, yhteisöasema. Sosioekonomia: putoamisen pelko/nousun mahdollisuus.

5 Itsemääräämisteoria (Ryan & Deci 2000) SISÄINEN MOTIVAATIO: 1. Itsemääräämisen tunne= asiakas voi itse päättää toiminnastaan. 2. Pätevyyden tunne = asiakas tuntee, että hän on kyvykäs yy ja omalla toiminnalla on vaikutusta elämänlaatuun. 3. Sosiaalisen yhteyden tunne = asiakas kokee saavansa tukea ajatuksilleen ja tunteilleen t työntekijältä ja muilta ihmisiltä.

6 Keskustelun tasot Havaintojen taso -tosiasiat, tutkimustulokset, kerrotut asiat, omaisten ilmoittamat asiat ja huoli, viranomaisasiat. Tulkintojen taso - mitä havainnot herättävät? Miten havainnot tulisi nähdä? Mitä nämä ä tosiasiat i t merkitsevät? Johtopäätösten taso - Mihin päätelmiin havainnot ja tulkinnat johtavat? - Minkälaiseen toimintaan se johtaa?

7 Motivointi on useita taitoja Taitoa rakentaa yhteys asiakkaaseen. Taitoa ylläpitää yhteyttä ttä asiakkaaseen. Taitoa saada asiakas puhumaan. Taitoa kuulla muutospuhetta. Taitoa kysyä, kuunnella, vahvistaa ja heijastaa osa kuulemastaan takaisin sekä tehdä yhteenveto. Taitoa luoda hahmo asiakkaan tilanteesta. Taitoa odottaa asiakkaan omaa hahmotusta. Taitoa tehdä asiakkaan kanssa suunnitelma, johon asiakas sitoutuu.

8 Haastattelijan toiminnan arviointi Behaviour Change Counselling Index = BECCI (Lane 2002) Haastattelija: - kutsuu asiakasta muuttamaan toimintaansa. - on tilanneherkkä, mutta rajaa tahdikkaasti käsiteltävän asian. - rohkaisee asiakasta kertomaan nykytilanteestaan ja toiminnastaan. - vahvistaa muutospuhetta. - kysyy asiakkaan ajatuksia ja tunteita riippuvuustoiminnasta. - kuuntelee empaattisesti ja ilmaisee aitoa kiinnostusta. - tekee yhteenvetoja sopivissa määrin. - tunnistaa asiakkaan ajattelun ja toiminnan muuttamisen vaikeudet. - neuvoo ja informoi asiakasta saatuaan siihen luvan. - kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. - vaihtaa ajatuksia ja ideoita toiminnan muuttamisesta.

9 MOTIVOIVA HAASTATTELU

10 Motivoiva haastattelu on asiakaskeskeinen menetelmä jonka avulla: 1) lisätään sisäistä muutoshalua tutkimalla tki yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa nykytilanteen toimintaa ja tarkoitusta. t Mitä arvostetaan t ja miten toimitaan, it onko siinä ristiriitaa? 2) vahvistetaan muutokseen sitoutumista ja tehdään muutossuunnitelma.

11 Ristiriita ja prosessi ristiriita on muutostarpeelle ominainen asetelma, jossa toiminta tuottaa toisaalta tyydytystä ja toisaalta se huolestuttaa. ristiriita toimii muutoksen voimalana, kun työntekijä kuuntelee asiakkaan puheessa esiintyviä arvoristiriitoja ja heijastaa niitä keskusteluun. prosessi on ongelman selvittämisen tapahtumasarja, jossa muutospaineet ja tavoitteet vaikuttavat toimintaan vaiheittain (muutoksen vaihemalli).

12 Periaatteet myötätunnon ilmaiseminen. asiakkaan pystyvyyden y yy tunteen vahvistaminen. puhutaan vastuuntuntoiselle aikuiselle. toiminnan i ja arvojen välisen ristiriidan itiiid voimistaminen it i muutoksen suuntaan. väittelyn ja painostamisen välttäminen. henki: muutosvalmiuden edellytykset ovat yy asiakkaassa itsessään.

13 Lähestymistapa kuuntele aktiivisesti ja reflektoi. kysy miten asiakas näkee asian. käytä avaintaitoja. it anna tietoa ja palautetta, tee yhteenvetoja. vahvista myönteistä ja esitä vaihtoehtoja. osoita erot uskomusten ja tosiasioiden välillä. anna miettimisaikaa

14 ARVOMAAILMA

15 Arvoharjoitus (Peele 2004) Ajattele asiaa, josta olet jossakin elämäsi vaiheessa ollut kahden vaiheilla. Oletko esimerkiksi tupakoinut tai harrastanut uhkapeliä? Oletko juonut liikaa tai nautitko nykyään siitä, että syöt liikaa suklaata tai makeisia? Nautinto on houkutellut tai houkuttelee edelleen sinua voimakkaasti. Miksi et ole vienyt liialliseksi muodostunutta tottumustasi pidemmälle? Mikä pidättää sinua heittäytymästä tämänhetkisen mielihalusi pauloihin kokonaan ja ylettömästi? Mikä on riippuvuutta voimakkaampi?

16 Arvoharjoitus Selitys voi olla arvoissasi. Seuraavassa on muutamia perusarvoja. Katso niitä ja totea ovatko jotkin niistä omia perusarvojasi. Arvojen ja toiminnan välinen ristiriita voi olla tekijä, joka ohjaa meitä. Voitko käyttää näitä arvoja myös sellaisilla alueilla, joilla et ole onnistunut olemaan niin luja kuin haluaisit? Pääset perille perusarvoistasi, kun valitset luettelosta 3-4 asiaa, joiden menettäminen on sinusta pahinta:

17 Olisitko valmis muuttamaan toimintaasi näiden perusarvojen vuoksi? terveytesi perheesi tai elämänkumppanisi luottamus ulkonäkösi ystäväsi älysi/viisautesi suhteesi Jumalaan myötätuntosi asemasi yhteisössäsi itsekunnioituksesi työsi/ammattitaitosi eettiset periaatteesi: hyvä ihminen, hyvä elämä mielenrauhasi jokin muu

18 Ihmisen ulottuvuuksia toiminta ajatusmaailma tunne-elämä kehollisuus sosiaalisuus arvomaailma minäkuva

19 Arvokeskustelu auttaa asiakasta liikkumaan nykyminästä ihanneminään ja lisäämään muutoksen tärkeyttä. tarkoitus ki on viedä id aiheet kil kielteisestä i toiminnasta i khi kohti positiivista vaihtoehtoa. arvostus on myönteinen ajatus, joka toimijalla ij on tavoitteestaan. arvostus näkyy kaikessa toiminnassa, tavoitteissa ja motiiveissa. minkälaista elämäntapaa asiakas arvostaa? minkälaisia ikäl ii ihmisiä iiä asiakas arvostaa? mitä asioita asiakas arvostaa itsessään? minkälainen työ sopisi omiin arvostuksiin?

20 Työntekijä vie arvoihin rohkaisee asiakasta löytämään arvolähtökohtia ja arvopäämääriä. auttaa katsomaan todellisuutta ja nykyistä toimintaa arvoista käsin. auttaa etsimään tavoitteita, joiden avulla nykyistä (puheeksi tullutta) ristiriitaa voidaan vähentää. auttaa huomaamaan valintatilanteet ja auttaa tekemään valintoja jäsentämällä vaihtoehtoja.

21 MUUTOSPUHE

22 Muutospuhe muutospuhe on asiakkaan puhetta vallitsevan tilanteen haitoista ja muutoksen eduista. muutospuhe on itseä motivoivia lauseita. työntekijä houkuttelee muutospuhetta esiin asettamalla kysymyksiä k eri alueilta. asiakas tuottaa kysymyksiin vastatessaan itselleen ajatuksia ja ideoita.

23 Muutospuheen tasot 1) Ongelman tunnistaminen: ongelmista puhuminen, ongelman nimeäminen. 2) Huolen ilmaiseminen: huolenaiheet nyt ja miten huoli tuntuu. 3) Muutosaikomukset: k t epämääräisiä ää äi iä ajatuksia muutoksesta? Selkeitä muutosajatuksia? 4) Sitoutuminen muutokseen: Paljonko sinulla on pelissä tässä muutoksessa?

24 Muutospuhe esiin 1. nykyisen tilanteen haitat. 2. muutoksen edut. 3. muutosoptimismi 4. muutosaikomus

25 Nykyisen tilanteen haitat millaisia vaikeuksia k nykyinen tilanne on sinulle aiheuttaa? mitä se aiheuttaa lähipiirissä? ii i ä? miten kaverisi vaikuttavat sinuun? millä tavoin nykyinen tilanne estää sinua tekemästä sitä mitä elämältäsi haluat? mitä arvelet tapahtuvan jos kaikki jatkuu samanlaisena? mikä saa sinut ajattelemaan, että muutos on tarpeen? asioista osaan voi vaikuttaa, osaan ei. Mihin voi vaikuttaa itse?

26 Muutoksen edut kuinka paljon elämän suunnittelusta on hyötyä, kuinka paljon sitä voi suunnitella? mitä hyviä puolia on tasapainoisessa elämässä? miten suuri osuus päihteenkäytöllä on elämässäsi? mitä hyvää saisit jos muuttaisit rahankäyttöäsi? mitä hyviä puolia olisi sillä, jos menisit kursseille? mitä etua sinulle tulee siitä, jos pääset koulutukseen? mitä toiveitasi voisit toteuttaa, jos saisit päihteenkäytön hallintaan? millä mallilla haluaisit aisit elämäsi olevan 5 vuoden kuluttua?

27 Muutosoptimismi mikä on sinun osuutesi tässä muutostilanteessa? kaikki onnistuvat muutoksissa joskus. Muistuuko mieleesi jokin onnistunut pieni tavan muutos? oletko joskus aiemmin tehnyt jopa merkittäviä elämäntapamuutoksia? miten toimit silloin? Mitkä vahvuutesi auttoivat sinua onnistumaan? mitkä keinot voisivat toimia nyt? löytyykö uusia vahvuuksia? kuka voisi tukea sinua tässä muutoksessa?

28 Muutosaikomus kuinka tärkeää sinulle on, että saisit tämän hankalan asian muuttumaan? mitä olisit valmis kokeilemaan? kuinka paljon olet valmis panostamaan muutokseen? mikä mainitsemistani vaihtoehdoista kuulosti sinulle sopivimmalta? mitä muuta olet suunnitellut tekeväsi tulevaisuuden suhteen?

29 MOTIVOINTIKESKUSTELUN KARTTA

30 Kohtaamisen alku VALMISTAUTUMINEN KOHTAAMISEEN hyvä transsi tavoite: työntekijän valmius KOHTAAMISEN ALKUMINUUTIT asiakas/potilas vastaa avoimeen kysymykseen: kuinka voin auttaa? tavoite: kumppaniasetelma TUTUSTUMINEN rupattelu tavoite: yhteistyösuhde

31 Asiakkaan vahvistaminen TILANTEEN HAHMOTUS Työntekijä kysyy, kuuntelee heijastaa ja tekee yhteenvetoja. tavoite: kartoitus VAHVISTAMINEN Työntekijä kiinnittää huomionsa asiakkaan elämäntavan hyviin asioihin ja mainitsee niistä. tavoite: itsearvostus VOIMAVAROJEN KOKOAMINEN Työntekijä ja asiakas/potilas muodostavat kokonaiskuvan arjesta, elämäntavasta, arvoista ja unelmista. tavoite: käsitys voimavaroista

32 Ongelma ja muutostoiminta ONGELMIEN TUTKIMINEN Elämään liittyvät ongelmat nousevat esiin ja niiden vaikutus tutkitaan. tavoite: käsitys ongelmista MUUTOSAIHE Muutoksen aiheet eli asiat joiden täytyy muuttua, nousevat esiin. muutokselle ladataan arvoa. tavoite: muutoksen tavoite muotoutuu MUUTOSTOIMINTA Kehitetään yhdessä arkipäivään ja viikkoon asettuva toiminta, joka poistaa tai lievittää ongelmaa. tavoite: muutoksen muoto ja aikataulu

33 Suunnitelma SUUNNITELMA kirjataan tarkka kuvaus toistuvasta toiminnasta aikatauluineen. tehtävä: kauniin kiven ankkurointi. tavoite: muutoksen kokonaiskuva

34 SUUNNITELMA

35 SUUNNITELMA I Havainnot - tutkimustulokset, tosiasiat, ilmoitukset ja ympäristön huoli. - asiakkaan/potilaan kertomus arjestaan (arkiviikon kulku). -elämänkerta - toiveet tulevaisuudelta Tulkinnat - mitä tämä kaikki edellä sanottu kertoo sinulle? Voiko haitallisen toiminnan havaita arjen kulussa? Kuinka suuri osa arjesta on rakentavaa toimintaa? Mikä toiminta ei kannata? Vaihtoehtoinen toiminta nousee keskustelussa. Suunnitelma > ensimmäinen askel on tärkein! Seuranta.

36 SUUNNITELMA II Pyydä potilasta/asiakasta kertomaan unelmansa: minkälainen elämä olisi kaikkein onnellisinta? Keitä siihen kuuluisi? Minkälaisia ihmisiä hän arvostaa? Mitä asioita kuuluu täydelliseen elämään? Etsitään rauhassa elävä mielikuva oman kokoisesta hyvästä elämästä. Unelma voi laskeutua maan päälle, suunnitelmaksi ja tavoitteiksi, toiminnaksi ja yrittämiseksi. Mikä on ensimmäinen askel?

37 Suunnitelma III Vapaa keskustelu Keskustellaan elämästä yleensä, maailman tilanteesta, ystävistä, perheenjäsenistä, tuttavista ja kavereista. Keskustellaan musiikista, elokuvista, autoista, veneistä, kalastuksesta ja halonhakkuusta. Mikä tuo mielenkiintoa elämään? Mikä sykähdyttää? Mikä pistää vihaksi? Tapahtumia ja sattumuksia tällä viikolla?

38 Suunnitelma III Materiaalin käyttö runsas avaintaitojen käyttö, avoimia kysymyksiä, vahvistamista, heijastusta ja yhteenvetoa. keskustelu alkaa hahmottaa asiakkaan elämää ja mielipiteitä. pyritään keskusteluun tunteista monella tasolla. palauttelu ja yhteenvedot avaavat uusia keskustelunaiheita.

39 Suunnitelma III Keskustelu tiivistyy asioita jää auki ja niihin palataan. materiaalista ei kiirehditä rakentamaan suunnitelmaa. annetaan kotitehtäväksi oman elämän havainnointia. i tavoitteena asiakkaan oma tulevaisuuden hahmotus. myöhemmin mahdollisesti suunnitelmien mallit I ja II käyttöön.

40 MUUTOSVALMIUDEN MERKIT helpotus vähentynyt yy vastustus. vähemmän ongelmia koskevia kysymyksiä. enemmän muutosta t koskevia k kysymyksiä. kiä itseä motivoivat lausumat. mielikuvia tulevaisuudesta. omia yhteydenottoja tapaamisten välillä.

41 TAVOITTEET kenen tavoitteet? mitä asiakas haluaa, mihin motivoituu? tehokkaat tavoitteet liittyvät toimintaan. ongelmia voidaan kääntää tavoitteiksi. ik i lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet. jotakin kohti ei vain irti jostakin.

42 HYVÄ TAVOITE positiivinen ja tärkeä. asiakkaan oma tai yhdessä pohdittu. muistiin kirjattu. mahdollinen ja hyväksyttävissä ä (ei laiton). riittävän haasteellinen. tulevaisuuteen suuntautuva. mitattavissa.

43 TASAPAINOTAULUKKO ristiriidan ja valinnan tarkastelun avuksi tehdään taulukko. siihen laitetaan nykytilanteen hyvät ja huonot asiat sekä tulevan tavoitteen hyvät ja huonot asiat. ensin nykytilanteen hyödyt, sitten tavoitetilan ja nykytilanteen haitat sekä lopuksi tavoitteen saavuttamisen hyödyt. mitkä palkkiot pitävät ä meidät muutosta kohti?

44 MUUTOS

45 Vaihemalli ja motivointi eri vaiheissa (Diclemente & Prohasca 1986, Koski-Jännes ym 2008) 1. Esiharkinta 2. Harkinta 3. Päätös 4. Toiminta 5. Vakiintuminen 6. Paluu entiseen

46 Esiharkinta asiakas ei vielä itse harkitse muutosta ja on haluton tai kyvytön muuttumaan. ympäristö ja lähi-ihmiset ovat huolissaan. jännite asiakkaan ympärillä muodostaa esiharkinnaksi k i sanotun asetelman. Asiakasta autetaan ymmärtämään ympäristön viestejä muutoksen suuntaan. toiminta ei muutu.

47 Motivointi esiharkintavaiheessa kiitä asiakasta siitä, että hän on tullut keskustelemaan. rakenna yhteistyösuhdetta. herätä nykyistä tilannetta koskevia epäilyjä ja huolia. tee puheeksiotto havaintoihin ja puhuttuun perustuen ja ilmaise oma huolesi ja jätä ovi auki uudelle tapaamiselle.

48 Harkinta asiakas tunnustaa huolensa itse ja harkitsee muutoksen mahdollisuutta. asiakas on vielä muutoksen suhteen epävarma. toisaalta ja toisaalta ilmaisut. toiminta vaihtelee.

49 Motivointi harkintavaiheessa hyväksy asiakkaan epätietoisuus ja kahtaalla keikkuminen. auta asiakasta siirtämään punnuksia muutoksen puolelle. ongi esiin asiakkaan muutospuhetta. arvioi, tunteeko asiakas pystyvänsä muutokseen. vedä yhteen muutospuhetta.

50 Päätös asiakas on päättänyt tehdä muutoksen ja suunnittelee toteuttavansa sen lähiaikoina. asiakas valmistelee muutosta ja puhuu siitä. asiakas hakee omia perusteluja päätökselleen. toimintaan on tullut uusia asioita.

51 Motivointi päätösvaiheessa selvitä asiakkaan odotuksia. kysy asiakkaalta mitkä keinot ovat auttaneet häntä aikaisemmin. auta asiakasta järjestämään käytännön asioita, jotka vaikuttavat t hoitoon osallistumiseen. i pyydä asiakasta kertomaan muutosaikeistaan jollekin luotettavalle ihmiselle.

52 Motivointi päätösvaiheessa ota selvää asiakkaan tavoitteista. tarjoa muutoksen toteuttamisvaihtoehtoja. tarjoa asiantuntemustasi (asiakkaan luvalla). tehkää yhdessä muutossuunnitelma. tutki, miten voidaan poistaa muutoksen esteitä. auta asiakasta tekemään lista sosiaalisen tuen lähteistä.

53 Toiminta asiakas on ryhtynyt y y toteuttamaan muutosta. hän pohtii käytännöllisesti asioita ja keskustelee muutoksen tuomista tunnetiloista ja ajatuksista. mitattavan muutoksen lisäksi elämä muuttuu monella tapaa = syntyy stressiä. toiminta on muuttunut oleellisesti.

54 Motivointi toimintavaiheessa pidä yhteyttä asiakkaaseen ja kannusta häntä pysymään tavoitteessaan. tue realistista pienten askelten muutosta. tunnista alkuvaiheen vaikeudet. auta asiakasta tunnistamaan riskitilanteita ja kehittämään niihin selviytymismenetelmiä. auta asiakasta löytämään sosiaalista tukea ja uusia asioita elämäänsä. Keskustele voimaantumisesta ja tunne-elämästä mitattavan muutoksen lisäksi.

55 Vakiintuminen asiakas on saavuttanut ensimmäiset tavoitteensa ja pyrkii nyt ylläpitämään muutosta. asiakas opettelee uusia selviytymistaitoja. ongelmatoiminta on loppunut ja uudenlaiset toimintatavat i t t t ovat käytössä. ä

56 Motivointi vakiintumisvaiheessa pidä yllä tukisuhdetta asiakkaaseen. auta asiakasta löytämään mukavaa tekemistä. tue elämäntapamuutoksia ä t (terveys, opiskelu). vahvista asiakkaan ratkaisua ja pystyvyyden tunnetta. auta asiakasta harjoittelemaan ja kokeilemaan uusia selviytymistaitoja.

57 Motivointi vakiinnuttamisvaiheessa kehitä pakosuunnitelma siihen tilanteeseen, että ongelmatoiminta uusiutuu. tarkista asiakkaan kanssa hänen pitkän tähtäimen tarkista asiakkaan kanssa hänen pitkän tähtäimen suunnitelmansa.

58 Lipsahdus tai retkahdus ongelmatoiminta on näyttäytynyt y y y tai alkanut uudelleen. asiakkaan täytyy selvitä paluun seurauksista ja pettymyksestä. asiakkaan täytyy t päättää mitä aikoo tehdä seuraavaksi. (esi)harkinta voi kestää kauan jona aikana toiminta on epävakaata.

59 Motivointi paluu retkahduksessa tue asiakasta kaikissa käänteissä. auta asiakasta palaamaan muutokseen. anna tunnustusta t t kaikille yrityksille ill harkita uudelleen myönteisiä vaihtoehtoja. tulkitse tapahtunut oppimismahdollisuudeksi. auta asiakasta löytämään vaihtoehtoisia y selviytymiskeinoja.

60 Muutoksen vaihemalli Asiakkaan muutostilanteen hahmottaminen: 1. Mitä havainnoin saadakseni kuvan asiakkaan tilanteesta? 2. Mitä havainnoin saadakseni kuvan siitä miten asiakas itse hahmottaa h tilanteensa? t 3. Miten sovellan keskusteluohjeita eri muutosvaiheissa?

61 VASTUSTUS JA MUITA VUOROVAIKUTUSESTEITÄ

62 VASTUSTUS VÄITTELY: tosiasian kieltäminen, asian tai henkilön väheksyminen, vihamielisyys, keskeyttäminen ja päälle puhuminen. KIELTÄMINEN: kyvyttömyys yy yy tai haluttomuus tunnistaa ongelmaa tai hyväksyä vastuuta, ei neuvoja, syyttäminen, erimielisyys, puolustelu, anteeksipyytely, vähättely, vastahakoisuus. HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN: vastaamatta jättäminen, tarkkaamattomuus, syrjähtely.

63 VASTUSTUS Ihmisellä on luontainen tarve ja kyky vastustaa sellaista muutosta, joka uhkaa hänen minuuttaan. asiakkaan muutosvastarinta on siis luonnollinen reaktio ja voi johtua tilanteen odotuksista. asiakas saattaa tuntea, että keskustelu tuo uusia asioita liian nopeasti ja kysymykset herättävät epäluuloa. muutoksen tulee tapahtua asiakkaan ehdoilla. työntekijä välttää vastustuksen lisäämistä ja alkaa lämmittää allianssia ja tutustuu asiakkaaseen.

64 VASTUSTUKSEN PURKU kiihtynyt ihminen kuunnellaan rauhalliseksi. tärkeää on, että työntekijä pysyy yy rauhallisena. älä vastaa vastustukseen (juupas eipäs). nosta asiakkaan puheesta jotain rakentavaa. tee myönnytyksiä ja ole kiertäen samaa mieltä tilannehan on vaikea myötääminen kysyy yy voimia, mutta tuo voiton!

65 ANSAT

66 ANSAT ansat ovat työntekijän puhetapoja, jotka aiheuttavat kitkaa keskustelussa. ne pysäyttävät keskustelun kulun, muuttavat ilmapiiriä ja tekevät haastattelusta vaikean. kitkasta kertoo asiakkaan vastarinta tai myöhemmin osoittautunut suunnitelman vastainen toiminta. ansat toimivat kuuntelun esteinä.

67 YLEISET ANSAT 1. Kysymys vastaus 2. Kannanotto 3. Asiantuntija 4. Leimaaminen i 5. Kiirehtiminen 6. Syyttäminen

68 KYSYMYS-VASTAUS peräkkäisiä kysymyksiä liikaa. työntekijä kerää paljon tietoa. asiakas vastaa lyhyesti ja on passiivinen. Miten pois: kuuntele tarinaa mielenkiinnolla. vain kolme kysymystä peräkkäin. vahvista ja reflektoi, mutta älä heti arvioi.

69 KANNANOTTO työntekijän kannanotto saa asiakkaan puolustautumaan. ongelma säilyy, piiloutuu ja alkaa peli. Miten pois: kysy mitä asiakas itse ajattelee asiasta. käytä hänen omia ilmaisujaan, ei määrittelyä. kuuntele mikä on hänen mielestään olennaista

70 ASIANTUNTIJA työntekijä neuvoo on liian innokkaasti. asiakkaan vastuullisuus vähenee. asiakkaan kiinnostus yhteistyöhön vähenee. Miten pois: malttia tiedonjakamiseen, tiedolle tulee aika. anna tietoa kun asiakas sitä pyytää. varmistu, että saat luvan neuvoa.

71 LEIMAAMINEN luokittelu koetaan leimaamiseksi. se herättää vastarintaa, loukkaantumista ja puolustushalun. aiheuttaa epärakentavaa ristiriitaa. Miten pois: pyritään kiinnittämään huomio huoliin, haittoihin ja seurauksiin. yhteistä määrittelyä: mistä tässä on kyse?

72 KIIREHTIMINEN työntekijä kiirehtii muutokseen. asiakas kokee että ei tule kuulluksi eikä asiaa ei tutkita tarkasti. Miten pois: yritä miettiä mikä on asiakkaan elämän kokonaisuus ja miten hän sen itse hahmottaa. h mikä on asiakkaan kannalta nyt ajankohtaista?

73 SYYTTÄMINEN syyllinen on löydyttävä, vaikka ulkopuolelta. sekä työntekijä että asiakas etsivät syntipukkia. esiin tulee selityksiä mutta ei ratkaisuja. Miten pois: totea kysymys syyllisyydestä vaikeaksi. kysy avoimia kysymyksiä merkitysten selvittämiseksi. mikä häntä huolestuttaa, mikä auttaisi eteenpäin?

74 MITEN ON? Onko sinulla alttius johonkin tiettyyn ansaan?

75 TEKNIIKKA JA HARJOITUKSET

76 Avaintaidot

77 Avaintaidot 1. Avoimet kysymykset 2. Vahvistaminen 3. Heijastava kuuntelu 4. Yhteenveto

78 Avoimet ja suljetut kysymykset Avoimeen kysymykseen vastataan useammalla lauseella. Kysymysmalli: mitä sinulle kuuluu, mitä arvelet, kerro kuinka näet, mitä tapahtui, mikä sinua huolestuttaa? Suljettu kysymys yy y houkuttelee vastaamaan vain yhdellä sanalla: ko, -kö-loppuiset kysymyssanat ja miksi? Kysymysmalli: oletko juonut, menitkö sinne, tuntuuko siltä, että, teitkö sen siksi, miksi menit?

79 Avoimet kysymykset IDEA: tarkoitus on saada asiakas puhumaan tilanteestaan, tunteistaan ja ajatuksistaan. on tärkeää, että asiakas vastatessaan miettii omia asioitaan. kysy lisää tarkentavia ja vahvistavia kysymyksiä. käytä välillä suljettuja kysymyksiä. varo, ettei keskustelusta tule tenttiä.

80 Vahvistaminen IDEA: kiinnostunut kuuntelija vahvistaa asiakasta kannustavilla ilmeillä, eleillä ja kommenteilla. pyritään tunnistamaan ja nimeämään ääneen asiakkaan voimavaroja. osoitetaan ymmärrystä asiakkaan reaktioita kohtaan: olet syystäkin loukkaantunut. myönteiset kommentit: kuulostaa hyvältä. voimavaraoletukset: vaikutat päättäväiseltä.

81 Heijastava kuuntelu IDEA: työntekijä t toimii ii asiakkaan ajatusten t peilinä ja nostaa kuulemastaan esiin asioita, joista haluaa asiakkaan kertovan tarkemmin. yksinkertainen tapa on toistaa samoin tai samaa tarkoittavin sanoin mitä asiakas sanoo. voidaan tehdä myös uudelleenmäärittely, jolloin asia saa uuden näkökulman. työntekijä yrittää kuulemansa ja havaitsemansa perusteella arvata mitä asiakas tarkoittaa. arvaus ääneen: kuulinko oikein, ymmärsinkö oikein?

82 Yhteenveto IDEA: keskustelun k aikana kootaan yhteen asioita, it varsinkin ristiriitaisia asetelmia, joita asiakas on siihen mennessä sanonut. palaute jää asiakkaan mieleen kehittymään. tiivistelmä osoittaa asiakkaalle, että häntä on kuunneltu ja hän saa tilaisuuden korjata. vältetään tulkintoja, kerrotaan vain mitä työntekijä on kuullut asiakkaan sanoneen. tiivistelmä i t tehdään ennen kuin siirrytään uuteen aiheeseen.

83 Asiakkaan hahmotus Asiakkaan oma hahmotus ja käsitys omasta tilanteestaan luo keskustelulle lähtökohdan ja rajat, joita ei voi nopeasti ylittää. mitä arvelet, mistä on kysymys, y y kun läheisesi sanovat kärsivänsä alkoholin käytöstäsi? - minun on vaikea käsittää mitä haittaa siitä heille on, olen hiljainen, en väkivaltainen ja juon vain vähän ja sitä paitsi vaimokin ottaa.

84 Puolelle meneminen - arvelet, että kotiväki liioittelee? itt l - puoliso helposti liioittelee. - he kertovat suurista alkoholimääristä, paljonko juot viikossa? - juon vain muutaman paukun iltaisin. - aha, he ovat jostain syystä tästäkin huolissaan. - siellä tulee riita yhdestä olutpullostakin. - se on punainen vaate? - joo, siitä on tullut ihmeellinen asia. - mikähän siitä on tehnyt niin vaikean asian? - puolison isä oli juoppo, se tekee asiasta vaikean. - miten nämä asiat liittyvät toisiinsa?

85 Avaintaidot - sinä juot vain vähän? (heijastus) - puoliso helposti liioittelee, hän kokee kaikki niin herkästi, koska hänen isänsä oli alkoholiongelmainen. Minä juon normaalisti. - isä oli alkoholiongelmainen ja se vaikuttaa puolisoon? (heijastus) - niin tekee, hän kuoli viinaan ja nyt minä saan kärsiä siitä. - miten sinä kärsit siitä? (avoin kysymys) - elän kotona jatkuvassa kontrollissa ja minua pelätään. - tämä on sinulle varmasti raskasta, mitä he pelkäävät? (vahvistus, avoin kysymys) - he pelkäävät minua humalassa, vaikka olen rauhallinen, se tuntuu pahalta. - sinä olet rauhallinen ja perhe pelkää sinua. Tulee mieleen, että juomatavoissasi voi olla jotain yhtäläisyyttä hänen isänsä tapojen kanssa? (yhteenveto) - saan kuulla siitä usein, omasta mielestäni en ole lähelläkään appiukkoa. - aha, kerroit, että käytät alkoholia normaalisti, mutta puolisosi liioittelee perheen kärsimystä, koska hänen isänsä kuoli viinaan. Perhe pelkää sinua, vaikka olet rauhallinen ja se tuntuu pahalta. Olenko kuullut oikein? (yhteenveto)

86 Puheeksiotto

87 Puheeksiotto Kertaa asiakkaalle yhteistyönne tarkoitus ja päämäärä. Kysy asiakkaalta mitä asioita tulisi käsitellä, jotta päämäärä toteutuisi. Tehkää yhdessä lista asioista. Pidä huoli, että listaan tulee myös hankalia asioita. Kerro havainnoistasi asiakkaan toiminnasta. Kerro huolestasi asian suhteen. Kysy hänen mielipidettään asiasta. Kerro oma ammatillinen mielipiteesi. Jätä aihe asiakkaan mietittäväksi.

88 HARJOITUKSET

89 Puheeksioton pariharjoitus Ottakaa pari ja laittakaa tuolit suoraan toisianne kohti. Vuorotellen puheeksiotto. Olette kaksi kaverusta, joista toinen tarvitsee apua. Hän keksii tarinaa, kuvaa elämäänsä ja ongelmaansa lyhyesti. Kuuntelet vuodatusta rauhallisesti ja etenet puolelle menon kautta puheeksiottoon kertaamalla ystävyyttänne ja sitä minkälaisen kuvan olet saanut asiasta havaintojen perusteella. Varaudu reaktioon.

90 Avaintaitojen pariharjoitus Ottakaa pari ja laittakaa tuolit suoraan toisianne kohti. Olette kaksi kaverusta, joista toinen tarvitsee apua. Hän keksii tarinaa, kuvaa elämäänsä ja ongelmaansa lyhyesti. Toinen on terapeuttikaveri, joka kuuntelee kärsivällisesti, kyselee ja käyttää avaintaitoja it niin hyvin kuin muistaa ja kykenee. Terapeutin on käytettävä jokaista avaintaitoa ainakin kolme kertaa ja ongelmakaveri on tässä vain harjoituksen vuoksi. Kesto 10 min puolellaan, yhteensä 20 min.

91 Kolmioharjoitus Kolmion jokaisella jäsenellä on case, jonka hän kertoo muille. Kaikki saavat kuulla kaksi tapausta ja kertoa omansa. Tapaus on pyydetty y tuomaan seuraavalla tavalla: - kohtaamisen kuvaus (missä, mikä asia, tunnelma) -asiakkaan kuvaus (ikä, elämäntilanne, ä sukupuoli) - erityinen haaste (kokemasi vaikeus keskustelussa) - käyttämäsi motivointikeinot tilanteessa. - omat tunteesi keskustelun jälkeen

92 Kolmioharjoitus Jokainen kertoo tapauksensa edellisen ohjeen mukaan. Harjoitus alkaa, kun kaikki ovat kertoneet tapauksensa. Harjoituksessa on kolme kiertävää roolia, jokainen on 15 min jokaisessa roolissa. Rooleina asiakas, työntekijä ja havainnoija. Asiakasvuorolla olet se tapausasiakkaasi, josta kerroit. Harjoitus lähtee liikkeelle seuraavasta tapaamisesta, jota ei ole ollut. Työntekijävuorossa oleva yrittää viedä keskustelua eteenpäin jatkaen siitä mihin on viimeksi jääty. Havainnoijan palaute 5 min välittömästi keskustelun loputtua. Kaikki kiertävät kaikissa jokaisessa vuorossa. Kesto 60 min.

93 KYSYMYKSIÄ - miten kohtaaminen tulisi järjestää? - miten yhteistyösuhde y vaikuttaa motivoitumiseen? - minkälainen keskustelun tulisi olla, että sillä olisi vaikutusta asiakkaan elämään? - miten kysymällä työntekijälle hahmottuu asiakkaan elämäntilanne ä ja syyt tehdä muutosta? t - miten kysymällä asiakkaalle itselleen hahmottuu hänen oma elämänsä ja syyt muutokseen?

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Jukka Oksanen Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten

Lisätiedot

MOTIVOINTI TYÖVÄLINEENÄ. Marika Liehu

MOTIVOINTI TYÖVÄLINEENÄ. Marika Liehu MOTIVOINTI TYÖVÄLINEENÄ Marika Liehu 30.11.2016 Motivoiva lähestymistapa Kaikki lähtee asiakkaan kohtaamisesta: Arvostava kohtaaminen ja asiakkaan kunnioittaminen Yhdessä tukien ja oppien Tavoitteen mukaan

Lisätiedot

Esipuhe Johdanto Ammatillinen motivointi

Esipuhe Johdanto Ammatillinen motivointi Sisällys Esipuhe... 11 Johdanto.... 13 I Ammatillinen motivointi Hyvät kohtaamiset liikauttavat... 21 Kaksi keskustelun aloitusta... 22 Mukaantulo ja sopimus... 23 Särö luo epämukavuuden... 24 Mikä on

Lisätiedot

Mo#voiva työtapa. Motivoiva työtapa osa II PKyl

Mo#voiva työtapa. Motivoiva työtapa osa II PKyl Mo#voiva työtapa 1 Potilaassa on vika - minun tehtäväni on löytää se ja korjata Potilas tietää ja tekee jo paljon ja minun tehtäväni on vahvistaa sitä. Ari Karppinen 2 OHI HIIPIVÄN ILTAPÄIVÄN TEEMOJA 1.

Lisätiedot

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983)

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) 1. Esiharkinta ei aikomusta muuttaa käyttäytymistä ongelman kieltäminen ja vähätteleminen ei tiedosteta muutoksen tarpeellisuutta

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Elintapaohjaus mikä toimii, mikä motivoi Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Vaikuttava elintapaohjaus Neuvokas perhe työvälineillä 1/2 Tutkimusnäytön mukaan vaikuttavan elintapaohjuksen elementtejä

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen Ulla Nord, palvelualuejohtaja, Helsingin Diakoniaopisto 20.5.2013

Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen Ulla Nord, palvelualuejohtaja, Helsingin Diakoniaopisto 20.5.2013 Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen Ulla Nord, palvelualuejohtaja, Helsingin Diakoniaopisto 20.5.2013 Ulla Nord Vamos palvelukokonaisuus Vamos käynnistyi kesäkuussa 2008 etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy Pesutilanteet Vastustelu pesutilanteissa on aika yleistä Voi johtua pelosta Alapesu voi pelottaa, jos ihmistä on käytetty hyväksi seksuaalisesti tai hän on

Lisätiedot

Kohtaamisia 6.2.2015 Psykologi Salla Salo Tyks/kipuklinikka

Kohtaamisia 6.2.2015 Psykologi Salla Salo Tyks/kipuklinikka Kohtaamisia 6.2.2015 Psykologi Salla Salo Tyks/kipuklinikka Eheydentunne mielekkään elämän perusta Kivunsäätely psyykkisenä prosessina Vuorovaikutuksen keinot tukea kivunsäätelyä Luottamusta siihen, että

Lisätiedot

HAASTAVAN ASIAKKAAN MOTIVOINTI JA KOHTAAMINEN. - joitakin keskeisiä kysymyksiä. Piia Nurhonen, FM, ET psykoterapeutti

HAASTAVAN ASIAKKAAN MOTIVOINTI JA KOHTAAMINEN. - joitakin keskeisiä kysymyksiä. Piia Nurhonen, FM, ET psykoterapeutti HAASTAVAN ASIAKKAAN MOTIVOINTI JA KOHTAAMINEN - joitakin keskeisiä kysymyksiä Piia Nurhonen, FM, ET psykoterapeutti LÖYHÄ KÄSIKIRJOITUKSEMME TÄHÄN TOUKOKUISEEN AAMUUN Haastava asiakas ja työntekijän vastatunteet

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

ASIAKKAAN ITSETUNTOON VAIKUTTAVA KOHTAAMINEN. Jukka Oksanen 2015

ASIAKKAAN ITSETUNTOON VAIKUTTAVA KOHTAAMINEN. Jukka Oksanen 2015 ASIAKKAAN ITSETUNTOON VAIKUTTAVA KOHTAAMINEN Jukka Oksanen 2015 Tavoitteena kansalaisuuden tukeminen Hyvässä ammattikohtaamisessa ihminen kohtaa ihmisen, varsinkin alkuhetkillä tavoitteena on ihmisten

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA. Outi Konsell TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti

MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA. Outi Konsell TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA Outi Konsell 3.5.2016 TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti Koulutuksen tavoitteet ja sisältö Oppia keinoja toimia ratkaisukeskeisesti ja motivoivasti haastavissa

Lisätiedot

Hyvän elämän analyysi

Hyvän elämän analyysi Hyvinvointia työstä Hyvän elämän analyysi Virikkeitä elämäntilanteen ja muutostarpeen arviointiin yksin tai ryhmässä 13.4.2017 Työterveyslaitos Kroppa ja nuppi kuntoon! -palvelu www.ttl.fi 2 Metafora Outo

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Sosiaaliset suhteet - ohje

Sosiaaliset suhteet - ohje Sosiaaliset suhteet - ohje Tähän osa-alueeseen kuuluu erilaisia ihmissuhdeverkostoon liittyviä tehtäviä. Perhesuhteet ja tähän liittyvät huolenaiheet on hyvä käydä läpi nuoren näkökulmasta. Verkostokartan

Lisätiedot

TERVETULOA! yhteistä elämää

TERVETULOA! yhteistä elämää TERVETULOA! Vuoroin vaikuttamassa Parisuhdekouluttajat Liisa Välilä ja Sari Liljeström Parisuhdetyytyväisyys Miten perustarpeeni suhteessa täyttyvät? Tarpeiden ja tunteiden tiedostaminen lisää ymmärrystä

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN

MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN 1 MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN MUUTOSREITTI - Pohdintaa: Mikä elämässä on arvokasta? - Tahtoa - Uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin - Uskoa omiin kykyihin ja taitoihin - Päätöksentekoa - Tavoitteita - Aikaa

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

MOTIVOIVA HAASTATTELU

MOTIVOIVA HAASTATTELU MOTIVOIVA HAASTATTELU Mirkka Järvinen Shg, TtM, tohtoriopiskelija, Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos Avainasiakaspäällikkö, Med Group Raskaana 2015 koulutuspäivät 24.9.2015 Vantaa Yleisiä tavoitteita

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

ERILAISET OPPIJAT. Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen

ERILAISET OPPIJAT. Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen ERILAISET OPPIJAT Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta 20.9.2013 Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen Perustana aito kohtaaminen Nuoren tulee kokea toiminta itselleen merkitykselliseksi

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa Mitä jäi

Lisätiedot

Kysy, kuuntele, kannusta puhetta päihteidenkäytöstä. Antti Hytti, aikuistyön päällikkö EHYT ry

Kysy, kuuntele, kannusta puhetta päihteidenkäytöstä. Antti Hytti, aikuistyön päällikkö EHYT ry Kysy, kuuntele, kannusta puhetta päihteidenkäytöstä Antti Hytti, aikuistyön päällikkö EHYT ry PYSÄHDY Kysy Kuuntele Kannusta Milloin ottaa puheeksi? Kun itsellä herää huoli Kun alkoholista aiheutuu terveydellistä,

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ

LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ LASTENOHJAAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 15.- 16.9.2011, Lahti Jouko Vesala (lähteinä Bent Falk, Pirjo Tuhkasaari, Jukka Mäkelä, Soili Poijula) Johdanto Lapsi/ nuori kehittyy vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen työskentely otteita yhden päivän koulutuksesta

Ratkaisukeskeinen työskentely otteita yhden päivän koulutuksesta Ratkaisukeskeinen työskentely otteita yhden päivän koulutuksesta Ratkaisukeskeisyyden taustaa ja filosofiaa Ongelmakehältä ratkaisujen kehälle Tiimien ja organisaatioiden ajankäyttö enemmän aikaa oppimiselle

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen 23.09.2014 AAMUPÄIVÄN KULKU 9.00-9.45 Motivoivan kohtaamisen perusteet 9.45-10.00 Jaloitellaan ja jutellaan 10.00-10.45

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Motivoiva haastattelu

Motivoiva haastattelu Miksi aggressiivinen nuori haluaisi muuttaa käyttäytymistään? Motivoiva haastattelu 20.11.2014 EFCAP Tampere-talo Markus Sundin psykologi, psykoterapeutti Vaalijalan kuntoutuskeskus 20.11.2014 Väkivallasta

Lisätiedot

ELINTAPOJEN MUUTTAMINEN JA SIIHEN MOTIVOINTI.

ELINTAPOJEN MUUTTAMINEN JA SIIHEN MOTIVOINTI. ELINTAPOJEN MUUTTAMINEN JA SIIHEN MOTIVOINTI aila.rissanen@hus.fi ELINTAPOJEN MUUTOS HAASTEENA ELINTAVAT EIVÄT SYNNY SATTUMALTA AIKUISIKÄÄN MENNESSÄ TAVAT PIINTYNEET MUUTOSYRITYKSET USEIN LYHYTKESTOISIA,

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Onko motivoiva haastattelu tehokasta?

Onko motivoiva haastattelu tehokasta? MOTIVOIVA HAASTATTELU ja MOTIVAATIOTA EDISTÄVÄ TERAPIA Teho ja sisältö Aiheet: Tutkimustietoa motivoivan n/met:n tehokkuudesta ja soveltuvuudsta n n periaatteet Kirjallisuutta Miller, W.R. & Rollnick,

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ Mitä sulle oikein kuuluu? välittämistä hankalien asioiden puheeksiottamisella Sarianna Palmroos ja Kim Kannussaari, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Työllistymisen mahdollisuudet seminaari / Päivi Kohta

Työllistymisen mahdollisuudet seminaari / Päivi Kohta Työllistymisen mahdollisuudet seminaari 30.8.2017/ Päivi Kohta Valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys Toiminnan tarkoituksena opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn vahvistaminen sekä

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus III

Mo@voiva voimaannudava ohjaus III Mo@voiva voimaannudava ohjaus III Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa Po@las

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

HAASTEELLISEN OPPILAAN TAI VANHEMMAN KOHTAAMINEN

HAASTEELLISEN OPPILAAN TAI VANHEMMAN KOHTAAMINEN HAASTEELLISEN OPPILAAN TAI VANHEMMAN KOHTAAMINEN Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen Sisällys: - Aggression tasot - Kokonaisvalmiuden saavuttaminen - Pelon oireet - Pelko toiminnan ohjaajana - Keinot

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Arvojen tunnistaminen

Arvojen tunnistaminen Arvojen tunnistaminen Viikko 2 Arvojen tunnistamisen neljä ilmansuuntaa ovat työ, ihmissuhteet, vapaa-aika, terveys. Näiden isojen otsakkeiden alle alat jäsentää tarkentavia huomioita. Arvoja ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Juha Metelinen, VET-perheterapeutti Kuopion kaupunki, SIHTI-työryhmä Elli-Maija Laaksamo, VET-perheterapeutti Yksityinen ammatinharjoittaja

Juha Metelinen, VET-perheterapeutti Kuopion kaupunki, SIHTI-työryhmä Elli-Maija Laaksamo, VET-perheterapeutti Yksityinen ammatinharjoittaja Juha Metelinen, VET-perheterapeutti Kuopion kaupunki, SIHTI-työryhmä Elli-Maija Laaksamo, VET-perheterapeutti Yksityinen ammatinharjoittaja Väkivaltafoorumi 16.8.2012 Perheväkivallasta ja riskistä Tutkimusjakso

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti

MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti Mikä saa ihmiset yleensä muuttumaan? - hätä tai ahdinko - kriittiset elämän tapahtumat - kognitiivinen arviointi ( etuja / haittoja) -

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU Muokattu The European Early Promotion -projektin, Lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisy lastenneuvolassa / Varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

Miten voin itse luoda mielekkään työyhteisön?

Miten voin itse luoda mielekkään työyhteisön? Finnclean-messut 11.5.2017 Miten voin itse luoda mielekkään työyhteisön? Luennon aiheet Millaisia keinoja meillä on vaikuttaa itse oman työyhteisön hyvinvointiin? Millaisessa työilmapiirissä viihdyt ja

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Lyhytaikaisen keskusteluhoidon ja neuvontatyön perusteet 4.11.2015 Pori Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti

Lyhytaikaisen keskusteluhoidon ja neuvontatyön perusteet 4.11.2015 Pori Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Lyhytaikaisen keskusteluhoidon ja neuvontatyön perusteet 4.11.2015 Pori Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Myönnä, että alkoholi on sinulle ongelma. Myönnä, ettet selviä siitä itse vaan tarvitset hoitoa.

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 18.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Jos joku ystävistäsi puhuisi

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois.

Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois. 1. Suodattaminen Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet pyritään rajaamaan pois. Esim. Kiinnitän huomiota hikoiluuni ja jännittämiseeni, mutta en mieti lainkaan, onko minua kohtaan

Lisätiedot

Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011

Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011 Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011 Merja Pihlajasaari, kehittäjäterveydenhoitaja, työnohjaaja Markku Mäkinen, kehittäjäsairaanhoitaja, työnohjaaja Lapset ja perheet Kaste-hanke

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia?

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia? Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Lääkärin koulutus korostaa biologista näkökulmaa Kuolema biologinen psykologinen kulttuurinen eettinen ja uskonnollinen näkökulma

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot