Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:"

Transkriptio

1 Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet Jukka Oksanen 2014: Motivointi i i työvälineenä

2 MOTIVOITUMINEN

3 Motivoituminen On jännite, jossa on tarve päästä pois kärsimyksestä, saada mielihyvää ja turvallisuutta tai tarve mennä eteenpäin. Ilmenee ennen pitkää paineena tehdä jotakin. Harhaileva tahtotila til kiinnittyy itt mahdollisuuksiin, ii jos tavoite on kohdallaan. Motivoituminen (Furman & Ahola) = asian koettu tärkeys X onnistumisen todennäköisyys X tekemisen ilo.

4 Ulkoinen ja sisäinen motivaatio Ulkoinen paine muutokseen (ympäristö). Sisäinen paine muutokseen (ristiriidat, mielenrauha). Muutoksella saavutettavat asiat: eheys, terveys, itsekunnioitus, rauha ympäristön ja omien arvojen kanssa, kehon tuntemukset ja hyvä elämä. Menetettävät ttä ät asiat: läheisten menettäminen, työn tai ammattitaidon menettäminen, kehon terveys, mielenterveys, elämän ä köyhtyminen, yhteisöasema. Sosioekonomia: putoamisen pelko/nousun mahdollisuus.

5 Itsemääräämisteoria (Ryan & Deci 2000) SISÄINEN MOTIVAATIO: 1. Itsemääräämisen tunne= asiakas voi itse päättää toiminnastaan. 2. Pätevyyden tunne = asiakas tuntee, että hän on kyvykäs yy ja omalla toiminnalla on vaikutusta elämänlaatuun. 3. Sosiaalisen yhteyden tunne = asiakas kokee saavansa tukea ajatuksilleen ja tunteilleen t työntekijältä ja muilta ihmisiltä.

6 Keskustelun tasot Havaintojen taso -tosiasiat, tutkimustulokset, kerrotut asiat, omaisten ilmoittamat asiat ja huoli, viranomaisasiat. Tulkintojen taso - mitä havainnot herättävät? Miten havainnot tulisi nähdä? Mitä nämä ä tosiasiat i t merkitsevät? Johtopäätösten taso - Mihin päätelmiin havainnot ja tulkinnat johtavat? - Minkälaiseen toimintaan se johtaa?

7 Motivointi on useita taitoja Taitoa rakentaa yhteys asiakkaaseen. Taitoa ylläpitää yhteyttä ttä asiakkaaseen. Taitoa saada asiakas puhumaan. Taitoa kuulla muutospuhetta. Taitoa kysyä, kuunnella, vahvistaa ja heijastaa osa kuulemastaan takaisin sekä tehdä yhteenveto. Taitoa luoda hahmo asiakkaan tilanteesta. Taitoa odottaa asiakkaan omaa hahmotusta. Taitoa tehdä asiakkaan kanssa suunnitelma, johon asiakas sitoutuu.

8 Haastattelijan toiminnan arviointi Behaviour Change Counselling Index = BECCI (Lane 2002) Haastattelija: - kutsuu asiakasta muuttamaan toimintaansa. - on tilanneherkkä, mutta rajaa tahdikkaasti käsiteltävän asian. - rohkaisee asiakasta kertomaan nykytilanteestaan ja toiminnastaan. - vahvistaa muutospuhetta. - kysyy asiakkaan ajatuksia ja tunteita riippuvuustoiminnasta. - kuuntelee empaattisesti ja ilmaisee aitoa kiinnostusta. - tekee yhteenvetoja sopivissa määrin. - tunnistaa asiakkaan ajattelun ja toiminnan muuttamisen vaikeudet. - neuvoo ja informoi asiakasta saatuaan siihen luvan. - kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. - vaihtaa ajatuksia ja ideoita toiminnan muuttamisesta.

9 MOTIVOIVA HAASTATTELU

10 Motivoiva haastattelu on asiakaskeskeinen menetelmä jonka avulla: 1) lisätään sisäistä muutoshalua tutkimalla tki yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa nykytilanteen toimintaa ja tarkoitusta. t Mitä arvostetaan t ja miten toimitaan, it onko siinä ristiriitaa? 2) vahvistetaan muutokseen sitoutumista ja tehdään muutossuunnitelma.

11 Ristiriita ja prosessi ristiriita on muutostarpeelle ominainen asetelma, jossa toiminta tuottaa toisaalta tyydytystä ja toisaalta se huolestuttaa. ristiriita toimii muutoksen voimalana, kun työntekijä kuuntelee asiakkaan puheessa esiintyviä arvoristiriitoja ja heijastaa niitä keskusteluun. prosessi on ongelman selvittämisen tapahtumasarja, jossa muutospaineet ja tavoitteet vaikuttavat toimintaan vaiheittain (muutoksen vaihemalli).

12 Periaatteet myötätunnon ilmaiseminen. asiakkaan pystyvyyden y yy tunteen vahvistaminen. puhutaan vastuuntuntoiselle aikuiselle. toiminnan i ja arvojen välisen ristiriidan itiiid voimistaminen it i muutoksen suuntaan. väittelyn ja painostamisen välttäminen. henki: muutosvalmiuden edellytykset ovat yy asiakkaassa itsessään.

13 Lähestymistapa kuuntele aktiivisesti ja reflektoi. kysy miten asiakas näkee asian. käytä avaintaitoja. it anna tietoa ja palautetta, tee yhteenvetoja. vahvista myönteistä ja esitä vaihtoehtoja. osoita erot uskomusten ja tosiasioiden välillä. anna miettimisaikaa

14 ARVOMAAILMA

15 Arvoharjoitus (Peele 2004) Ajattele asiaa, josta olet jossakin elämäsi vaiheessa ollut kahden vaiheilla. Oletko esimerkiksi tupakoinut tai harrastanut uhkapeliä? Oletko juonut liikaa tai nautitko nykyään siitä, että syöt liikaa suklaata tai makeisia? Nautinto on houkutellut tai houkuttelee edelleen sinua voimakkaasti. Miksi et ole vienyt liialliseksi muodostunutta tottumustasi pidemmälle? Mikä pidättää sinua heittäytymästä tämänhetkisen mielihalusi pauloihin kokonaan ja ylettömästi? Mikä on riippuvuutta voimakkaampi?

16 Arvoharjoitus Selitys voi olla arvoissasi. Seuraavassa on muutamia perusarvoja. Katso niitä ja totea ovatko jotkin niistä omia perusarvojasi. Arvojen ja toiminnan välinen ristiriita voi olla tekijä, joka ohjaa meitä. Voitko käyttää näitä arvoja myös sellaisilla alueilla, joilla et ole onnistunut olemaan niin luja kuin haluaisit? Pääset perille perusarvoistasi, kun valitset luettelosta 3-4 asiaa, joiden menettäminen on sinusta pahinta:

17 Olisitko valmis muuttamaan toimintaasi näiden perusarvojen vuoksi? terveytesi perheesi tai elämänkumppanisi luottamus ulkonäkösi ystäväsi älysi/viisautesi suhteesi Jumalaan myötätuntosi asemasi yhteisössäsi itsekunnioituksesi työsi/ammattitaitosi eettiset periaatteesi: hyvä ihminen, hyvä elämä mielenrauhasi jokin muu

18 Ihmisen ulottuvuuksia toiminta ajatusmaailma tunne-elämä kehollisuus sosiaalisuus arvomaailma minäkuva

19 Arvokeskustelu auttaa asiakasta liikkumaan nykyminästä ihanneminään ja lisäämään muutoksen tärkeyttä. tarkoitus ki on viedä id aiheet kil kielteisestä i toiminnasta i khi kohti positiivista vaihtoehtoa. arvostus on myönteinen ajatus, joka toimijalla ij on tavoitteestaan. arvostus näkyy kaikessa toiminnassa, tavoitteissa ja motiiveissa. minkälaista elämäntapaa asiakas arvostaa? minkälaisia ikäl ii ihmisiä iiä asiakas arvostaa? mitä asioita asiakas arvostaa itsessään? minkälainen työ sopisi omiin arvostuksiin?

20 Työntekijä vie arvoihin rohkaisee asiakasta löytämään arvolähtökohtia ja arvopäämääriä. auttaa katsomaan todellisuutta ja nykyistä toimintaa arvoista käsin. auttaa etsimään tavoitteita, joiden avulla nykyistä (puheeksi tullutta) ristiriitaa voidaan vähentää. auttaa huomaamaan valintatilanteet ja auttaa tekemään valintoja jäsentämällä vaihtoehtoja.

21 MUUTOSPUHE

22 Muutospuhe muutospuhe on asiakkaan puhetta vallitsevan tilanteen haitoista ja muutoksen eduista. muutospuhe on itseä motivoivia lauseita. työntekijä houkuttelee muutospuhetta esiin asettamalla kysymyksiä k eri alueilta. asiakas tuottaa kysymyksiin vastatessaan itselleen ajatuksia ja ideoita.

23 Muutospuheen tasot 1) Ongelman tunnistaminen: ongelmista puhuminen, ongelman nimeäminen. 2) Huolen ilmaiseminen: huolenaiheet nyt ja miten huoli tuntuu. 3) Muutosaikomukset: k t epämääräisiä ää äi iä ajatuksia muutoksesta? Selkeitä muutosajatuksia? 4) Sitoutuminen muutokseen: Paljonko sinulla on pelissä tässä muutoksessa?

24 Muutospuhe esiin 1. nykyisen tilanteen haitat. 2. muutoksen edut. 3. muutosoptimismi 4. muutosaikomus

25 Nykyisen tilanteen haitat millaisia vaikeuksia k nykyinen tilanne on sinulle aiheuttaa? mitä se aiheuttaa lähipiirissä? ii i ä? miten kaverisi vaikuttavat sinuun? millä tavoin nykyinen tilanne estää sinua tekemästä sitä mitä elämältäsi haluat? mitä arvelet tapahtuvan jos kaikki jatkuu samanlaisena? mikä saa sinut ajattelemaan, että muutos on tarpeen? asioista osaan voi vaikuttaa, osaan ei. Mihin voi vaikuttaa itse?

26 Muutoksen edut kuinka paljon elämän suunnittelusta on hyötyä, kuinka paljon sitä voi suunnitella? mitä hyviä puolia on tasapainoisessa elämässä? miten suuri osuus päihteenkäytöllä on elämässäsi? mitä hyvää saisit jos muuttaisit rahankäyttöäsi? mitä hyviä puolia olisi sillä, jos menisit kursseille? mitä etua sinulle tulee siitä, jos pääset koulutukseen? mitä toiveitasi voisit toteuttaa, jos saisit päihteenkäytön hallintaan? millä mallilla haluaisit aisit elämäsi olevan 5 vuoden kuluttua?

27 Muutosoptimismi mikä on sinun osuutesi tässä muutostilanteessa? kaikki onnistuvat muutoksissa joskus. Muistuuko mieleesi jokin onnistunut pieni tavan muutos? oletko joskus aiemmin tehnyt jopa merkittäviä elämäntapamuutoksia? miten toimit silloin? Mitkä vahvuutesi auttoivat sinua onnistumaan? mitkä keinot voisivat toimia nyt? löytyykö uusia vahvuuksia? kuka voisi tukea sinua tässä muutoksessa?

28 Muutosaikomus kuinka tärkeää sinulle on, että saisit tämän hankalan asian muuttumaan? mitä olisit valmis kokeilemaan? kuinka paljon olet valmis panostamaan muutokseen? mikä mainitsemistani vaihtoehdoista kuulosti sinulle sopivimmalta? mitä muuta olet suunnitellut tekeväsi tulevaisuuden suhteen?

29 MOTIVOINTIKESKUSTELUN KARTTA

30 Kohtaamisen alku VALMISTAUTUMINEN KOHTAAMISEEN hyvä transsi tavoite: työntekijän valmius KOHTAAMISEN ALKUMINUUTIT asiakas/potilas vastaa avoimeen kysymykseen: kuinka voin auttaa? tavoite: kumppaniasetelma TUTUSTUMINEN rupattelu tavoite: yhteistyösuhde

31 Asiakkaan vahvistaminen TILANTEEN HAHMOTUS Työntekijä kysyy, kuuntelee heijastaa ja tekee yhteenvetoja. tavoite: kartoitus VAHVISTAMINEN Työntekijä kiinnittää huomionsa asiakkaan elämäntavan hyviin asioihin ja mainitsee niistä. tavoite: itsearvostus VOIMAVAROJEN KOKOAMINEN Työntekijä ja asiakas/potilas muodostavat kokonaiskuvan arjesta, elämäntavasta, arvoista ja unelmista. tavoite: käsitys voimavaroista

32 Ongelma ja muutostoiminta ONGELMIEN TUTKIMINEN Elämään liittyvät ongelmat nousevat esiin ja niiden vaikutus tutkitaan. tavoite: käsitys ongelmista MUUTOSAIHE Muutoksen aiheet eli asiat joiden täytyy muuttua, nousevat esiin. muutokselle ladataan arvoa. tavoite: muutoksen tavoite muotoutuu MUUTOSTOIMINTA Kehitetään yhdessä arkipäivään ja viikkoon asettuva toiminta, joka poistaa tai lievittää ongelmaa. tavoite: muutoksen muoto ja aikataulu

33 Suunnitelma SUUNNITELMA kirjataan tarkka kuvaus toistuvasta toiminnasta aikatauluineen. tehtävä: kauniin kiven ankkurointi. tavoite: muutoksen kokonaiskuva

34 SUUNNITELMA

35 SUUNNITELMA I Havainnot - tutkimustulokset, tosiasiat, ilmoitukset ja ympäristön huoli. - asiakkaan/potilaan kertomus arjestaan (arkiviikon kulku). -elämänkerta - toiveet tulevaisuudelta Tulkinnat - mitä tämä kaikki edellä sanottu kertoo sinulle? Voiko haitallisen toiminnan havaita arjen kulussa? Kuinka suuri osa arjesta on rakentavaa toimintaa? Mikä toiminta ei kannata? Vaihtoehtoinen toiminta nousee keskustelussa. Suunnitelma > ensimmäinen askel on tärkein! Seuranta.

36 SUUNNITELMA II Pyydä potilasta/asiakasta kertomaan unelmansa: minkälainen elämä olisi kaikkein onnellisinta? Keitä siihen kuuluisi? Minkälaisia ihmisiä hän arvostaa? Mitä asioita kuuluu täydelliseen elämään? Etsitään rauhassa elävä mielikuva oman kokoisesta hyvästä elämästä. Unelma voi laskeutua maan päälle, suunnitelmaksi ja tavoitteiksi, toiminnaksi ja yrittämiseksi. Mikä on ensimmäinen askel?

37 Suunnitelma III Vapaa keskustelu Keskustellaan elämästä yleensä, maailman tilanteesta, ystävistä, perheenjäsenistä, tuttavista ja kavereista. Keskustellaan musiikista, elokuvista, autoista, veneistä, kalastuksesta ja halonhakkuusta. Mikä tuo mielenkiintoa elämään? Mikä sykähdyttää? Mikä pistää vihaksi? Tapahtumia ja sattumuksia tällä viikolla?

38 Suunnitelma III Materiaalin käyttö runsas avaintaitojen käyttö, avoimia kysymyksiä, vahvistamista, heijastusta ja yhteenvetoa. keskustelu alkaa hahmottaa asiakkaan elämää ja mielipiteitä. pyritään keskusteluun tunteista monella tasolla. palauttelu ja yhteenvedot avaavat uusia keskustelunaiheita.

39 Suunnitelma III Keskustelu tiivistyy asioita jää auki ja niihin palataan. materiaalista ei kiirehditä rakentamaan suunnitelmaa. annetaan kotitehtäväksi oman elämän havainnointia. i tavoitteena asiakkaan oma tulevaisuuden hahmotus. myöhemmin mahdollisesti suunnitelmien mallit I ja II käyttöön.

40 MUUTOSVALMIUDEN MERKIT helpotus vähentynyt yy vastustus. vähemmän ongelmia koskevia kysymyksiä. enemmän muutosta t koskevia k kysymyksiä. kiä itseä motivoivat lausumat. mielikuvia tulevaisuudesta. omia yhteydenottoja tapaamisten välillä.

41 TAVOITTEET kenen tavoitteet? mitä asiakas haluaa, mihin motivoituu? tehokkaat tavoitteet liittyvät toimintaan. ongelmia voidaan kääntää tavoitteiksi. ik i lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet. jotakin kohti ei vain irti jostakin.

42 HYVÄ TAVOITE positiivinen ja tärkeä. asiakkaan oma tai yhdessä pohdittu. muistiin kirjattu. mahdollinen ja hyväksyttävissä ä (ei laiton). riittävän haasteellinen. tulevaisuuteen suuntautuva. mitattavissa.

43 TASAPAINOTAULUKKO ristiriidan ja valinnan tarkastelun avuksi tehdään taulukko. siihen laitetaan nykytilanteen hyvät ja huonot asiat sekä tulevan tavoitteen hyvät ja huonot asiat. ensin nykytilanteen hyödyt, sitten tavoitetilan ja nykytilanteen haitat sekä lopuksi tavoitteen saavuttamisen hyödyt. mitkä palkkiot pitävät ä meidät muutosta kohti?

44 MUUTOS

45 Vaihemalli ja motivointi eri vaiheissa (Diclemente & Prohasca 1986, Koski-Jännes ym 2008) 1. Esiharkinta 2. Harkinta 3. Päätös 4. Toiminta 5. Vakiintuminen 6. Paluu entiseen

46 Esiharkinta asiakas ei vielä itse harkitse muutosta ja on haluton tai kyvytön muuttumaan. ympäristö ja lähi-ihmiset ovat huolissaan. jännite asiakkaan ympärillä muodostaa esiharkinnaksi k i sanotun asetelman. Asiakasta autetaan ymmärtämään ympäristön viestejä muutoksen suuntaan. toiminta ei muutu.

47 Motivointi esiharkintavaiheessa kiitä asiakasta siitä, että hän on tullut keskustelemaan. rakenna yhteistyösuhdetta. herätä nykyistä tilannetta koskevia epäilyjä ja huolia. tee puheeksiotto havaintoihin ja puhuttuun perustuen ja ilmaise oma huolesi ja jätä ovi auki uudelle tapaamiselle.

48 Harkinta asiakas tunnustaa huolensa itse ja harkitsee muutoksen mahdollisuutta. asiakas on vielä muutoksen suhteen epävarma. toisaalta ja toisaalta ilmaisut. toiminta vaihtelee.

49 Motivointi harkintavaiheessa hyväksy asiakkaan epätietoisuus ja kahtaalla keikkuminen. auta asiakasta siirtämään punnuksia muutoksen puolelle. ongi esiin asiakkaan muutospuhetta. arvioi, tunteeko asiakas pystyvänsä muutokseen. vedä yhteen muutospuhetta.

50 Päätös asiakas on päättänyt tehdä muutoksen ja suunnittelee toteuttavansa sen lähiaikoina. asiakas valmistelee muutosta ja puhuu siitä. asiakas hakee omia perusteluja päätökselleen. toimintaan on tullut uusia asioita.

51 Motivointi päätösvaiheessa selvitä asiakkaan odotuksia. kysy asiakkaalta mitkä keinot ovat auttaneet häntä aikaisemmin. auta asiakasta järjestämään käytännön asioita, jotka vaikuttavat t hoitoon osallistumiseen. i pyydä asiakasta kertomaan muutosaikeistaan jollekin luotettavalle ihmiselle.

52 Motivointi päätösvaiheessa ota selvää asiakkaan tavoitteista. tarjoa muutoksen toteuttamisvaihtoehtoja. tarjoa asiantuntemustasi (asiakkaan luvalla). tehkää yhdessä muutossuunnitelma. tutki, miten voidaan poistaa muutoksen esteitä. auta asiakasta tekemään lista sosiaalisen tuen lähteistä.

53 Toiminta asiakas on ryhtynyt y y toteuttamaan muutosta. hän pohtii käytännöllisesti asioita ja keskustelee muutoksen tuomista tunnetiloista ja ajatuksista. mitattavan muutoksen lisäksi elämä muuttuu monella tapaa = syntyy stressiä. toiminta on muuttunut oleellisesti.

54 Motivointi toimintavaiheessa pidä yhteyttä asiakkaaseen ja kannusta häntä pysymään tavoitteessaan. tue realistista pienten askelten muutosta. tunnista alkuvaiheen vaikeudet. auta asiakasta tunnistamaan riskitilanteita ja kehittämään niihin selviytymismenetelmiä. auta asiakasta löytämään sosiaalista tukea ja uusia asioita elämäänsä. Keskustele voimaantumisesta ja tunne-elämästä mitattavan muutoksen lisäksi.

55 Vakiintuminen asiakas on saavuttanut ensimmäiset tavoitteensa ja pyrkii nyt ylläpitämään muutosta. asiakas opettelee uusia selviytymistaitoja. ongelmatoiminta on loppunut ja uudenlaiset toimintatavat i t t t ovat käytössä. ä

56 Motivointi vakiintumisvaiheessa pidä yllä tukisuhdetta asiakkaaseen. auta asiakasta löytämään mukavaa tekemistä. tue elämäntapamuutoksia ä t (terveys, opiskelu). vahvista asiakkaan ratkaisua ja pystyvyyden tunnetta. auta asiakasta harjoittelemaan ja kokeilemaan uusia selviytymistaitoja.

57 Motivointi vakiinnuttamisvaiheessa kehitä pakosuunnitelma siihen tilanteeseen, että ongelmatoiminta uusiutuu. tarkista asiakkaan kanssa hänen pitkän tähtäimen tarkista asiakkaan kanssa hänen pitkän tähtäimen suunnitelmansa.

58 Lipsahdus tai retkahdus ongelmatoiminta on näyttäytynyt y y y tai alkanut uudelleen. asiakkaan täytyy selvitä paluun seurauksista ja pettymyksestä. asiakkaan täytyy t päättää mitä aikoo tehdä seuraavaksi. (esi)harkinta voi kestää kauan jona aikana toiminta on epävakaata.

59 Motivointi paluu retkahduksessa tue asiakasta kaikissa käänteissä. auta asiakasta palaamaan muutokseen. anna tunnustusta t t kaikille yrityksille ill harkita uudelleen myönteisiä vaihtoehtoja. tulkitse tapahtunut oppimismahdollisuudeksi. auta asiakasta löytämään vaihtoehtoisia y selviytymiskeinoja.

60 Muutoksen vaihemalli Asiakkaan muutostilanteen hahmottaminen: 1. Mitä havainnoin saadakseni kuvan asiakkaan tilanteesta? 2. Mitä havainnoin saadakseni kuvan siitä miten asiakas itse hahmottaa h tilanteensa? t 3. Miten sovellan keskusteluohjeita eri muutosvaiheissa?

61 VASTUSTUS JA MUITA VUOROVAIKUTUSESTEITÄ

62 VASTUSTUS VÄITTELY: tosiasian kieltäminen, asian tai henkilön väheksyminen, vihamielisyys, keskeyttäminen ja päälle puhuminen. KIELTÄMINEN: kyvyttömyys yy yy tai haluttomuus tunnistaa ongelmaa tai hyväksyä vastuuta, ei neuvoja, syyttäminen, erimielisyys, puolustelu, anteeksipyytely, vähättely, vastahakoisuus. HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN: vastaamatta jättäminen, tarkkaamattomuus, syrjähtely.

63 VASTUSTUS Ihmisellä on luontainen tarve ja kyky vastustaa sellaista muutosta, joka uhkaa hänen minuuttaan. asiakkaan muutosvastarinta on siis luonnollinen reaktio ja voi johtua tilanteen odotuksista. asiakas saattaa tuntea, että keskustelu tuo uusia asioita liian nopeasti ja kysymykset herättävät epäluuloa. muutoksen tulee tapahtua asiakkaan ehdoilla. työntekijä välttää vastustuksen lisäämistä ja alkaa lämmittää allianssia ja tutustuu asiakkaaseen.

64 VASTUSTUKSEN PURKU kiihtynyt ihminen kuunnellaan rauhalliseksi. tärkeää on, että työntekijä pysyy yy rauhallisena. älä vastaa vastustukseen (juupas eipäs). nosta asiakkaan puheesta jotain rakentavaa. tee myönnytyksiä ja ole kiertäen samaa mieltä tilannehan on vaikea myötääminen kysyy yy voimia, mutta tuo voiton!

65 ANSAT

66 ANSAT ansat ovat työntekijän puhetapoja, jotka aiheuttavat kitkaa keskustelussa. ne pysäyttävät keskustelun kulun, muuttavat ilmapiiriä ja tekevät haastattelusta vaikean. kitkasta kertoo asiakkaan vastarinta tai myöhemmin osoittautunut suunnitelman vastainen toiminta. ansat toimivat kuuntelun esteinä.

67 YLEISET ANSAT 1. Kysymys vastaus 2. Kannanotto 3. Asiantuntija 4. Leimaaminen i 5. Kiirehtiminen 6. Syyttäminen

68 KYSYMYS-VASTAUS peräkkäisiä kysymyksiä liikaa. työntekijä kerää paljon tietoa. asiakas vastaa lyhyesti ja on passiivinen. Miten pois: kuuntele tarinaa mielenkiinnolla. vain kolme kysymystä peräkkäin. vahvista ja reflektoi, mutta älä heti arvioi.

69 KANNANOTTO työntekijän kannanotto saa asiakkaan puolustautumaan. ongelma säilyy, piiloutuu ja alkaa peli. Miten pois: kysy mitä asiakas itse ajattelee asiasta. käytä hänen omia ilmaisujaan, ei määrittelyä. kuuntele mikä on hänen mielestään olennaista

70 ASIANTUNTIJA työntekijä neuvoo on liian innokkaasti. asiakkaan vastuullisuus vähenee. asiakkaan kiinnostus yhteistyöhön vähenee. Miten pois: malttia tiedonjakamiseen, tiedolle tulee aika. anna tietoa kun asiakas sitä pyytää. varmistu, että saat luvan neuvoa.

71 LEIMAAMINEN luokittelu koetaan leimaamiseksi. se herättää vastarintaa, loukkaantumista ja puolustushalun. aiheuttaa epärakentavaa ristiriitaa. Miten pois: pyritään kiinnittämään huomio huoliin, haittoihin ja seurauksiin. yhteistä määrittelyä: mistä tässä on kyse?

72 KIIREHTIMINEN työntekijä kiirehtii muutokseen. asiakas kokee että ei tule kuulluksi eikä asiaa ei tutkita tarkasti. Miten pois: yritä miettiä mikä on asiakkaan elämän kokonaisuus ja miten hän sen itse hahmottaa. h mikä on asiakkaan kannalta nyt ajankohtaista?

73 SYYTTÄMINEN syyllinen on löydyttävä, vaikka ulkopuolelta. sekä työntekijä että asiakas etsivät syntipukkia. esiin tulee selityksiä mutta ei ratkaisuja. Miten pois: totea kysymys syyllisyydestä vaikeaksi. kysy avoimia kysymyksiä merkitysten selvittämiseksi. mikä häntä huolestuttaa, mikä auttaisi eteenpäin?

74 MITEN ON? Onko sinulla alttius johonkin tiettyyn ansaan?

75 TEKNIIKKA JA HARJOITUKSET

76 Avaintaidot

77 Avaintaidot 1. Avoimet kysymykset 2. Vahvistaminen 3. Heijastava kuuntelu 4. Yhteenveto

78 Avoimet ja suljetut kysymykset Avoimeen kysymykseen vastataan useammalla lauseella. Kysymysmalli: mitä sinulle kuuluu, mitä arvelet, kerro kuinka näet, mitä tapahtui, mikä sinua huolestuttaa? Suljettu kysymys yy y houkuttelee vastaamaan vain yhdellä sanalla: ko, -kö-loppuiset kysymyssanat ja miksi? Kysymysmalli: oletko juonut, menitkö sinne, tuntuuko siltä, että, teitkö sen siksi, miksi menit?

79 Avoimet kysymykset IDEA: tarkoitus on saada asiakas puhumaan tilanteestaan, tunteistaan ja ajatuksistaan. on tärkeää, että asiakas vastatessaan miettii omia asioitaan. kysy lisää tarkentavia ja vahvistavia kysymyksiä. käytä välillä suljettuja kysymyksiä. varo, ettei keskustelusta tule tenttiä.

80 Vahvistaminen IDEA: kiinnostunut kuuntelija vahvistaa asiakasta kannustavilla ilmeillä, eleillä ja kommenteilla. pyritään tunnistamaan ja nimeämään ääneen asiakkaan voimavaroja. osoitetaan ymmärrystä asiakkaan reaktioita kohtaan: olet syystäkin loukkaantunut. myönteiset kommentit: kuulostaa hyvältä. voimavaraoletukset: vaikutat päättäväiseltä.

81 Heijastava kuuntelu IDEA: työntekijä t toimii ii asiakkaan ajatusten t peilinä ja nostaa kuulemastaan esiin asioita, joista haluaa asiakkaan kertovan tarkemmin. yksinkertainen tapa on toistaa samoin tai samaa tarkoittavin sanoin mitä asiakas sanoo. voidaan tehdä myös uudelleenmäärittely, jolloin asia saa uuden näkökulman. työntekijä yrittää kuulemansa ja havaitsemansa perusteella arvata mitä asiakas tarkoittaa. arvaus ääneen: kuulinko oikein, ymmärsinkö oikein?

82 Yhteenveto IDEA: keskustelun k aikana kootaan yhteen asioita, it varsinkin ristiriitaisia asetelmia, joita asiakas on siihen mennessä sanonut. palaute jää asiakkaan mieleen kehittymään. tiivistelmä osoittaa asiakkaalle, että häntä on kuunneltu ja hän saa tilaisuuden korjata. vältetään tulkintoja, kerrotaan vain mitä työntekijä on kuullut asiakkaan sanoneen. tiivistelmä i t tehdään ennen kuin siirrytään uuteen aiheeseen.

83 Asiakkaan hahmotus Asiakkaan oma hahmotus ja käsitys omasta tilanteestaan luo keskustelulle lähtökohdan ja rajat, joita ei voi nopeasti ylittää. mitä arvelet, mistä on kysymys, y y kun läheisesi sanovat kärsivänsä alkoholin käytöstäsi? - minun on vaikea käsittää mitä haittaa siitä heille on, olen hiljainen, en väkivaltainen ja juon vain vähän ja sitä paitsi vaimokin ottaa.

84 Puolelle meneminen - arvelet, että kotiväki liioittelee? itt l - puoliso helposti liioittelee. - he kertovat suurista alkoholimääristä, paljonko juot viikossa? - juon vain muutaman paukun iltaisin. - aha, he ovat jostain syystä tästäkin huolissaan. - siellä tulee riita yhdestä olutpullostakin. - se on punainen vaate? - joo, siitä on tullut ihmeellinen asia. - mikähän siitä on tehnyt niin vaikean asian? - puolison isä oli juoppo, se tekee asiasta vaikean. - miten nämä asiat liittyvät toisiinsa?

85 Avaintaidot - sinä juot vain vähän? (heijastus) - puoliso helposti liioittelee, hän kokee kaikki niin herkästi, koska hänen isänsä oli alkoholiongelmainen. Minä juon normaalisti. - isä oli alkoholiongelmainen ja se vaikuttaa puolisoon? (heijastus) - niin tekee, hän kuoli viinaan ja nyt minä saan kärsiä siitä. - miten sinä kärsit siitä? (avoin kysymys) - elän kotona jatkuvassa kontrollissa ja minua pelätään. - tämä on sinulle varmasti raskasta, mitä he pelkäävät? (vahvistus, avoin kysymys) - he pelkäävät minua humalassa, vaikka olen rauhallinen, se tuntuu pahalta. - sinä olet rauhallinen ja perhe pelkää sinua. Tulee mieleen, että juomatavoissasi voi olla jotain yhtäläisyyttä hänen isänsä tapojen kanssa? (yhteenveto) - saan kuulla siitä usein, omasta mielestäni en ole lähelläkään appiukkoa. - aha, kerroit, että käytät alkoholia normaalisti, mutta puolisosi liioittelee perheen kärsimystä, koska hänen isänsä kuoli viinaan. Perhe pelkää sinua, vaikka olet rauhallinen ja se tuntuu pahalta. Olenko kuullut oikein? (yhteenveto)

86 Puheeksiotto

87 Puheeksiotto Kertaa asiakkaalle yhteistyönne tarkoitus ja päämäärä. Kysy asiakkaalta mitä asioita tulisi käsitellä, jotta päämäärä toteutuisi. Tehkää yhdessä lista asioista. Pidä huoli, että listaan tulee myös hankalia asioita. Kerro havainnoistasi asiakkaan toiminnasta. Kerro huolestasi asian suhteen. Kysy hänen mielipidettään asiasta. Kerro oma ammatillinen mielipiteesi. Jätä aihe asiakkaan mietittäväksi.

88 HARJOITUKSET

89 Puheeksioton pariharjoitus Ottakaa pari ja laittakaa tuolit suoraan toisianne kohti. Vuorotellen puheeksiotto. Olette kaksi kaverusta, joista toinen tarvitsee apua. Hän keksii tarinaa, kuvaa elämäänsä ja ongelmaansa lyhyesti. Kuuntelet vuodatusta rauhallisesti ja etenet puolelle menon kautta puheeksiottoon kertaamalla ystävyyttänne ja sitä minkälaisen kuvan olet saanut asiasta havaintojen perusteella. Varaudu reaktioon.

90 Avaintaitojen pariharjoitus Ottakaa pari ja laittakaa tuolit suoraan toisianne kohti. Olette kaksi kaverusta, joista toinen tarvitsee apua. Hän keksii tarinaa, kuvaa elämäänsä ja ongelmaansa lyhyesti. Toinen on terapeuttikaveri, joka kuuntelee kärsivällisesti, kyselee ja käyttää avaintaitoja it niin hyvin kuin muistaa ja kykenee. Terapeutin on käytettävä jokaista avaintaitoa ainakin kolme kertaa ja ongelmakaveri on tässä vain harjoituksen vuoksi. Kesto 10 min puolellaan, yhteensä 20 min.

91 Kolmioharjoitus Kolmion jokaisella jäsenellä on case, jonka hän kertoo muille. Kaikki saavat kuulla kaksi tapausta ja kertoa omansa. Tapaus on pyydetty y tuomaan seuraavalla tavalla: - kohtaamisen kuvaus (missä, mikä asia, tunnelma) -asiakkaan kuvaus (ikä, elämäntilanne, ä sukupuoli) - erityinen haaste (kokemasi vaikeus keskustelussa) - käyttämäsi motivointikeinot tilanteessa. - omat tunteesi keskustelun jälkeen

92 Kolmioharjoitus Jokainen kertoo tapauksensa edellisen ohjeen mukaan. Harjoitus alkaa, kun kaikki ovat kertoneet tapauksensa. Harjoituksessa on kolme kiertävää roolia, jokainen on 15 min jokaisessa roolissa. Rooleina asiakas, työntekijä ja havainnoija. Asiakasvuorolla olet se tapausasiakkaasi, josta kerroit. Harjoitus lähtee liikkeelle seuraavasta tapaamisesta, jota ei ole ollut. Työntekijävuorossa oleva yrittää viedä keskustelua eteenpäin jatkaen siitä mihin on viimeksi jääty. Havainnoijan palaute 5 min välittömästi keskustelun loputtua. Kaikki kiertävät kaikissa jokaisessa vuorossa. Kesto 60 min.

93 KYSYMYKSIÄ - miten kohtaaminen tulisi järjestää? - miten yhteistyösuhde y vaikuttaa motivoitumiseen? - minkälainen keskustelun tulisi olla, että sillä olisi vaikutusta asiakkaan elämään? - miten kysymällä työntekijälle hahmottuu asiakkaan elämäntilanne ä ja syyt tehdä muutosta? t - miten kysymällä asiakkaalle itselleen hahmottuu hänen oma elämänsä ja syyt muutokseen?

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London 1992 Referoiva suomennos, laatinut Sari Vesikansa maaliskuu

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla?

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla? TIUKKOIHIN TILANTEISIIN Hiljaisuuden sietoa Pientä vihjailua Epäsuoria kysymyksiä Refleksiivisiä kysymyksiä Avoimia kysymyksiä Aitoa hämmästelyä Hauskoja mutta teräviä kysymyksiä Tulevaisuuskysymyksiä

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA

RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA Psykologi, VTT Nils Holmberg ja psykologi Marjo Aura A-klinikkasäätiö, Järvenpään sosiaalisairaala 2008 Sisällys Johdanto... 1 1. Oppiminen ja päihderiippuvuus... 1 2. Retkahdusprosessin

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi on menetelmä, joka tarjoaa neutraalin, mutta vahvan lähestymistavan äänien parissa työskentelyyn. Äänien hyväksyminen on työn ytimenä. Äänidialogi

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti.

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti. Paluu Perusasioihin - Aloittajien kokoukset 1 Ensimmäinen kokous TERVETULOA ensimmäiseen neljästä yhden tunnin AA-kokouksesta. Seuraavien viikkojen aikana tulet kuulemaan, miten toivutaan alkoholismin

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot