MOTIVOIVA KOHTAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOTIVOIVA KOHTAAMINEN"

Transkriptio

1 MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen

2 AAMUPÄIVÄN KULKU Motivoivan kohtaamisen perusteet Jaloitellaan ja jutellaan Motivoivan kohtaamisen periaatteet, avaintaidot ja vinkkejä käytäntöön jaloitellaan ja jutellaan Edellinen teema jatkuu ja lopuksi Motivoiva kohtaaminen työssäni mitä otan mukaani aamupäivästä Ja sitten lounaalle!

3 JUTTELE MINUUTIN AJAN VIERUSKAVERIN KANSSA: Käytätkö jotain menetelmiä tai tiettyä keskustelutapaa työssäsi asiakasperheiden kanssa? Onko motivoiva haastattelu sinulle tuttu asia ennestään?

4 AUTTAJAN HUONEENTAULU Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ensin ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni auttamaan muita. Auttaakseni jotakuta minun on toki ymmärrettävä asiasta enemmän kuin hän, mutta ennen kaikkea minun on ymmärrettävä, mitä hän ymmärtää. Jos en siihen pysty, ei auta, että osaan ja tiedän enemmän kuin hän. Jos kuitenkin haluan osoittaa oman taitavuuteni, se johtuu turhamaisuudestani ja ylimielisyydestäni ja etsin oikeastaan hänen ihailuaan auttamisen sijaan. Kaikki aito auttaminen alkaa nöyryydellä autettavan edessä. Siksi minun tulee ymmärtää, ettei auttaminen ole hallitsemista vaan palvelemista. Mikäli en tähän pysty, en pysty myöskään auttamaan ketään. Søren Kierkekaard, tanskalainen filosofi

5 KESKEISTÄ SIIS TERAPEUTTINEN ALLIANSSI = Työntekijän ja asiakkaan välinen positiivinen tunneside Tarkoittaa molemminpuolista uskoa, kunnioitusta, välittämistä ja huolenpitoa. Saa aikaan tunteen kumppanuudesta työntekijän ja asiakkaan välillä. Edellyttää työntekijältä kolmea perusvalmiutta:

6 JÄRKEVÄ AJATTELU Riittävä tieto / taito perusta MYÖTÄTUNTO Arvoperusta YSTÄVÄLLISYYS viestintävalmiudet

7 TYÖNTEKIJÄ-ASIAKAS KOHTAAMISEN ASETELMAT 1. LIIALLINEN ASIANTUNTIJAKESKEISYYS Tekee kohtaamisesta yksisuuntaisen 2. LIIALLINEN ASIAKASKESKEISYYS Hämärtää ammattilaisen vastuun ja vallan 3. ASIAKAS SAA AMMATTILAISESTA KESKUSTELUKUMPPANIN, JOKA HERÄTTÄÄ AJATTELEMAAN UUDELLA TAVALLA. (Kaarina Mönkkönen 2007)

8 TYÖNTEKIJÄ- VAI ASIAKASLÄHTÖISESTI? AUKTORITEETTISUHDE ammattihenkilö kartoittaa asiakkaan tilanteen ja tekee suunnitelman, johon asiakkaan tulee sitoutua ja noudattaa sitä jotta tuen tarve vähenisi / poistuisi KUMPPANUUSSUHDE Ammattihenkilö kertoo asiakkaalle vaihtoehdoista ja neuvottelee sopivan valinnasta ja toteuttamisesta VALMENTAJASUHDE Ammattihenkilö ottaa selvää asiakkaiden arkielämästä ja toiveista ja sovittelee hoidon ja tuen juuri heille sopivaksi ja tavoitteita tukevaksi ASIAKKAALLA / ASIAKKAASSA ON JOKU VIKA JA MINUN TEHTÄVÄNI ON KORJATA TAI KORJAUTTAA SE ASIAKKAALLA ON ONGELMIA JA MINÄ VOIN AUTTAA NIIDEN TUNNISTAMISESSA JA TUKEA NIIDEN HOITAMISESSA KUNTOON ASIAKAS TIETÄÄ /TEKEE JO PALJON, JA MINÄ VOIN TUODA SEN ESIIN SEKÄ AUTTAA VAHVISTAMAAN JA RAKENTAMAAN LISÄÄ

9 KOHTAAMISEN TAITO Tiedostan oman minuuteni: Erilaisuutena ja samanlaisuuteni suhteessa toisen toiseuteen Se toinen kohdataan etsimällä ensin samanlaisuuksia, jotta syntyy ymmärrys. Ymmärrys on kohtaamisen tavoite ja tulos: Jos ymmärrän, en tuomitse. Kaikkea ei voi eikä tarvitse hyväksyä, mutta toisen henkilön lähtökohtia voi ymmärtää.

10 KESKITTYNYT KOHTAAMINEN - harjoitus KUUNTELE HILJAA ja KESKEYTTÄMÄTTÄ kun parisi kertoo minuutin ajan MIKÄ HELENAN TARINASSA JÄI KIINNOSTAMAAN? MILLAISIA TUNTEITA TARINA HERÄTTI? Vaihdetaan sitten vuoroja MIKON tarinaan

11 Otteita HELENAN / MIKON haastatteluista (Aamulehti ) HELENA: Synnyin 16 lapsen perheeseen. Äiti kuoli kun olin yhdeksän ja isä pari vuotta sen jälkeen. Se oli alkoholisti eikä pystynyt huolehtimaan meistä. Jouduin lastenkotiin ja sieltä halusin äkkiä pois. Aloin sitten hoitaa työkseni lapsia. Kouluja en käynyt. Muutin Ruotsiin ja olin kerran naimisissakin kolme kuukautta, mutta en halunnut jäädä kun suhde oli väkivaltainen vaikka odotin lasta. Palasin sitten Suomeen kun kuopukseni syntyi. Kasvatin yksin neljä lasta. Rahaa on ollut aina vain pakollisiin menoihin. Karenssin takia en ole saanut työttömyyspäivärahaa ja ollaan eletty toimeentulotuella. Toisinaan nuorimmainen pyytää rahaa ja pitää sanoa ei. Kerran hän juoksi sitten semmoisesta tilanteesta itkien pois ja päätin että otan hengen itseltäni. Yritin sitten itsemurhaa viisi kertaa.

12 Otteita HELENAN / MIKON haastatteluista (Aamulehti ) MIKKO: Olen yrittäjä ja haluan innostaa lapsianikin yrittäjyyden maailmaan. Niille voi kyllä opettaa ideointia, markkinointia ja myyntiä kun sen tekee oikealla tavalla. Tärkeää on, että lapsilla on hauskaa. Ehkä haluan siinä sivussa valmentaa heitä työelämään, elämänhallintaan ja muuhun pärjäämiseen. En halua painostaa lapsia yrittäjiksi. Opin itse yrittämisen isältäni joka puolestaan kulki torikauppiasvanhempiensa mukana ja oppi kaupankäyntiä. Uskon, että mitä ikinä lapseni päättävätkään tehdä he oppivat yrittäjäleikkien kautta tunnollisuutta ja myönteistä asennetta työelämään.

13 RAKKAAN LAPSEN MONET NIMET MOTIVATIONAL INTERVIEW / MOTIVOIVA HAASTATTELU MOTIVAATIOTA SELVITTÄVÄ HAASTATTELU. MOTIVOIVA TOIMINTAPA MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Kokonaisvaltainen ihmisen voimavaroja ja toimijuutta korostava ajattelu-, asennoitumis- ja vuorovaikutusmalli

14 MIKÄ MOTIVOI KEHITTÄMÄÄN MOTIVOIVAN KOHTAAMISEN Lähestymistavan kehittivät professorit Miller ja Rollnick (USA)1980-luvun alussa alunperin riippuvuuksien hoitoon ASIANTUNTIJAKESKEINEN TYÖTAPA EI OLLUT VAIKUTTAVUUDELTAAN HYVÄÄ (esimerkkinä yhdysvaltalainen terveydenhuollon tutkimus infarktipotilaiden kuntoutumisesta): 40 % potilaista ei käyttänyt lääkkeitä ohjeiden mukaan 80 % ei noudattanut saamiaan elämäntapaohjeita, kuten liikunta- tai ravitsemussuosituksia n. 50 % jatkoi tupakoimista infarktin jälkeen sillä.

15 IHMISET OVAT YLEENSÄ PAREMMIN SUOSTUTELTAVISSA SYISTÄ JOTKA HE OVAT ITSE KEKSINEET KUIN NIISTÄ, JOITA MUILLA ON TULLUT MIELEEN HEILLE EHDOTTAA (Blaise Pascal)

16 MOTIVOIVA KOHTAAMINEN NYKYISIN Suomessa käyttöön 80-luvun puolivälissä Nykyään yksi tutkituimmista ja laajimmalle levinneistä hoidollisista lähestymistavoista maailmalla Sovelluksia päihdetyössä, mielenterveystyössä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, rikosseuraamusalalla, liikunta- ja ravitsemusneuvonnassa, työvoimahallinnossa SIIS HYVIN ERILAISISSA KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOSTA KOSKEVISSA KYSYMYKSISSÄ

17 MOTIVAATIO?

18 MOTIVAATIO ON TOIMINNAN VOIMA: Käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden psyykkinen järjestelmä joka määrittää, millä vireydellä, aktiivisuudella ja ahkeruudella yksilö tietyssä tilanteessa toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Vaihtelee yksilöllä eri tilanteissa ja eri aikoina hyvin paljon. EI OLE OLEMASSA VÄÄRÄNLAISTA MOTIVOITUMISTA!

19 MOTIVAATION SYNNYTTÄVÄT MOTIIVIT: Valta Uteliaisuus Säästäminen Sosiaaliset kontaktit Perhe Kosto/voittaminen, Romantiikka, rakkaus Nälkä Ruumiillinen aktiivisuus Riippumattomuus Hyväksyntä Idealismi, arvot Kunnia Status (mielen)rauha Terveys Väsymys Jne jne

20 MIETIPÄ HETKI Oletko joskus ollut tilanteessa, jossa asiakas kertoo sinulle innoissaan omana oivalluksenaan jotain, mitä olet ehdottanut tai mistä olette puhuneet hänen kanssaan joskus aikaisemmin?

21 MITÄ ON MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Tapa ja tyyli olla asiakkaan kanssa Ei ole vuorovaikutustekniikka jota käytetään asiakkaaseen, vaan tietty käsitys ja ymmärrys muutoksesta ja siitä, mikä sen mahdollistaa

22 Asiakaslähtöinen ohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on vahvistaa yksilön sisäistä motivaatiota muutokseen tutkimalla ongelmakäyttäytymiseen sisältyvää ristiriitaa asiakasta kunnioittavalla ja myötätuntoisella tavalla

23 TAHDON JA EN TAHDO MUUTTUA! Motivoivan kohtaamisen tavoitteena on lisätä asiakkaan sisäistä muutoshalua tutkimalla yhdessä nykytilanteen toimintaa, tarkoitusta ja arvoristiriitoja. Muutostarpeen ja halun kehittyessä vahvistetaan muutokseen sitoutumista ja tehdään muutossuunnitelma yksi asia kerrallaan

24 RISTIRIITA Asetelma, jossa oma toiminta toisaalta antaa tyydytystä ja toisaalta huolestuttaa. Ristiriita toimii erinomaisesti muutoksen voimalana, kun työntekijä kuuntelee asiakkaan puheessa esiintyviä arvoristiriitoja ja heijastaa niitä takaisin keskustelussa Kerroit tuossa kun tulin, että päätit olla lasten kanssa viikonloppuna ja sitten tuntuikin perjantaina että haluat vain olla rauhassa. Millaisia asioita ennen perjantaita ajattelit että voisit jaksaa lasten kanssa tehdä?

25 MOTIVOIVA KOHTAAMINEN EI..sovellu kriisitilanteisiin..ole yleislääke joka vaivaan..aina ole tarpeen, jos asiakas on jo päätös- tai toteutusvaiheessa..vaadi psykoterapeuttisen viitekehyksen osaamista tai psykiatrista koulutusta

26 MOTIVOIVAN KOHTAAMISEN PERIAATTEET TOIMIVAT KUN ASIAKKAALLA ON 1.ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TUNNE= asiakas voi itse päättää toiminnastaan. 2.PÄTEVYYDEN TUNNE = asiakas tuntee, että hän on kyvykäs ja omalla toiminnalla on vaikutusta elämänlaatuun. 3.SOSIAALISEN YHTEYDEN TUNNE = asiakas kokee saavansa tukea ajatuksilleen ja tunteilleen työntekijältä ja muilta ihmisiltä.

27 PERUSPERIAATTEET 1. MYÖTÄTUNNON ILMAISEMINEN 2. ASIAKKAAN PYSTYVYYDEN TUNTEEN VAHVISTAMINEN 3. ASIAKKAAN TOIMINNAN JA ARVOJEN VÄLISEN RISTIRIIDA N HYVÄKSYMINEN JA VOIMISTAMINEN MUUTOKSEN SUUNTAAN 4. VÄITTELYN JA PAINOSTAMISEN VÄLTTÄMINEN

28 PERUSPERIAATTEET KÄYTÄNNÖSSÄ Kuuntele aktiivisesti ja reflektoi. Kysy miten asiakas näkee asian. Anna tietoa ja palautetta, tee yhteenvetoja. Vahvista myönteistä ja esitä vaihtoehtoja. Osoita erot uskomusten ja tosiasioiden välillä. Anna miettimisaikaa

29 AVAINTAIDOT 1.Avoimet kysymykset 2.Vahvistaminen 3.Heijastava kuuntelu 4.Tiivistäminen 5. Vastahangan myötäily

30 AVOIMET KYSYMYKSET Mahdollistaa monilauseiset vastaukset: Mitä sinulle kuuluu millaisia ajatuksia sinulle jäi viimeksi miten toivoisit että KYSY KORKEINTAAN KOLME KYSYMYSTÄ PERÄKKÄIN KERRALLAAN! Suljetut kysymykset houkuttelevat vastaamaan vain yksisanaisesti (kyllä / ei) mutta ovat hyviä hengähdystaukokysymyksiä avoimien välissä

31 Ko-kö vai ka-kä KUULUSTELU VAI ASIAKKAAN MAHDOLLISUUS VALITA MISTÄ PUHUA Oliko isäsi aina juoppo ja väkivaltainen? Onko lapsillasi eri isät? Oletko saanut itsellesi mistään apua tai tukea? Ovatko lapsesi innostuneita yrittäjäleikeistä? Leikkiikö vaimosikin niitä heidän kanssaan? Millaista lapsuudessasi oli ennen äitisi kuolemaa? Millainen suhde kullakin lapsellasi on isäänsä? Mikä on auttanut sinua selviytymään eteenpäin? Mitähän lapsesi kertoisivat leikeistään jos kysyisin? Mitä mieltä vaimosi on lasten yrittäjäleikeistä?

32 VAHVISTAMINEN Kiinnostunut kuuntelija vahvistaa asiakasta kannustavilla ilmeillä, eleillä ja kommenteilla. Asiakasta autetaan huomaamaan ja tuomaan esiin ne vahvuudet ja mahdollisuudet joita hänellä on: kuulostat hyvin päättäväiseltä sinulla on sellainen ilme ettet ihan helpolla taida nyt antaa periksi Vahvistetaan pientäkin myönteistä muutosta ja onnistumista: kuulostaa hyvältä hienoa että onnistuit

33 HEIJASTAVA KUUNTELU Neljän minuutin sääntö Tulkinnan sijaan KUUNTELE mitä asiakas oikeasti kertoo ( Not knowing position ) REFLEKTOI (elein, ilmein, äänin) TARKENNA tarvittaessa

34 TIIVISTÄMINEN Tapaamisen aikana kootaan yhteen asioita, joita asiakas on siihen mennessä sanonut. Tiivistelmä osoittaa asiakkaalle, että häntä on kuunneltu ja hän saa tilaisuuden korjata. Vältetään tulkintoja, kerrotaan vain mitä työntekijä on kuullut asiakkaan sanoneen.

35 VASTAHANGAN MYÖTÄILY Älä provosoidu, kritisoi tai moiti vaikka asiakas ei toimi toivotulla tavalla Hyväksy asiakkaan mielensisäinen ristiriita Ohjeiden ja neuvojen antamiseen pyydä asiakkaalta lupa (haluaisitko kuulla muut ovat kokeneet hyväksi olet varmasti tästä tietoinen tämä ei ehkä koske sinua ) Painimisen sijaan paritanssia! Toisaalta toisaalta ( ei kyllä, mutta )

36 MOTIVOINTI MUUTOSPROSESSIN ERI VAIHEISSA Mikä on se ongelma, johon ensisijaisesti tarvitaan muutosta? Mitä asiakas itse haluaa, mihin motivoituu? Voidaanko ongelma kääntää (pienten askelten) tavoitteeksi yhdessä asiakkaan kanssa Tavoitteen oltava positiivinen ja asiakkaalle tärkeä (jotta voisi luopua jostain on saatava jotain tilalle)

37 MUUTOKSEN VAIHEET Pysyvä tulos vakiinnuttam. Toiminta Paluu entiseen Esiharkinta startti Päätös, valmistelu Harkinta Raukeaminen

38 MISTÄ TUNNISTAN ETTÄ ASIAKAS ON MATKALLA KOHTI MUUTOSTA VALMISTELEVA muutospuhe: HALU (tahdon että muutos tapahtuu) KYKY (uskon että minä voin muuttua) SYY (minulle on tärkeää että muutos tapahtuu) TARVE (minun pitäisi muuttua) TOTEUTTAVA muutospuhe: * SITOUTUMINEN (minä haluan tehdä muutoksen) * AKTIVOITUMINEN (olen halukas, valmistaudun) * ASKELTEN OTTAMINEN (teen jo jotain)

39 ESIMERKKEJÄ MUUTOSPUHEEN TUOTTAMISESTA Katso taaksepäin: Millaista oli silloin, kun muutoksen kohteena olevaa asiaa ei vielä ollut Katso eteenpäin: Miltä elämä näyttää 5v kuluttua jos mikään ei muutu ja miltä se näyttää jos muutos tapahtuu. Esim. Tulevaisuuden muistelu! Kysy ääripäistä: Mikä on pahinta mitä voi tapahtua, jos muutosta ei tule? Mikä on parasta mitä voisi tapahtua jos muutos toteutuu?

40 ARVOJEN TARKASTELU Auttaa asiakasta liikkumaan nykyminästä ihanneminään ja kielteisestä toiminnasta myönteiseen Kulje rinnalla, myötäelä ambivalenssissa: Ehkä nykytoiminnalla on niin iso merkitys sinulle että muutos ei ole mahdollista vaikka siitä koituukin haittoja Kysy arvoista ja tavoitteista elämässä ja millainen vaikutus nykytoiminnalla niihin on

41 ESIMERKKINÄ NUOLENPÄÄHARJOITUS Mieti kahdeksan sinulle tärkeintä arvoa / asiaa elämässäsi tällä hetkellä Kirjoita ne paperille kahdeksankulmamuotoon Mieti jokainen arvo /asia kerrallaan suhteessa jokaiseen muuhun yksitellen: Kumman valitsisin jos joutuisin luopumaan toisesta Mihin tuli eniten nuolenpäitä? Mihin vähiten? Mitä se minulle kertoo?

42 43v virkanainen, 2 lasta ja puoliso, alkoholia annosta viíkossa Saa tehdä vapaalla mitä haluaa Lapset Terveys saan pitää työni avioliitto itseni palkitseminen rahat riittää ystävyyssuhteet

43 NYKYTILANNE Edut Hyvät puolet MUUTOSTAVOITE Haitat Huonot puolet Asteikkokysymykset: esim. kuinka varma asteikolla 0-10 olet että pystyt muutokseen? Jos vastaus on 5, mikä on mahdollistanut sen että se ei ole 3? Kuinka tärkeää että tavoite toteutuisi

44 PÄÄSISPÄ JO PIAN ELÄKKEELLE Mitä hyvää nykytilanteessa Mitä hyvää sitten kun olet eläkkeellä Mitä haittaa nykytilanteesta Mitä haittaa siitä kun olet eläkkeellä Mitä hyötyä nykytilanteesta Mitä hyötyä siitä kun olet eläkkeellä Kuinka vahvasti haluaisin jo nyt heti eläkkeelle 1(hyvin heikosti).3(kohtalaisesti) 5 (ehdottomasti)

45 Asiakas Esiharkinta Harkinta Päätös Toiminta Ylläpito Retkahdus MUUTOKSEN VAIHEET JA TYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄT Työntekijän tehtävä Nostata huolta:vahvista nykyiseen käyttäytymiseen kohdistuvaa riskien ja ongelmien havainnointia Tyrkkää eteenpäin ja vahvista asiakkaan uskoa muutoskykyyn Tue päätöksenteossa Auta asiakasta ottamaan muutosaskelia, vahvista itsekontrollia Auta asiakasta löytämään keinoja pysyä päätöksessä ja estää retkahdus Auta asiakasta palaamaan edellisiin vaiheisiin lannistumatta

46 VASTUSTUS JA MUUTOSVASTARINTA Asiakkaan luonnollinen reaktio omiin tai oletettuihin työntekijän odotuksiin ilmeten Tosiasioiden kieltämisenä, asian/työntekijän väheksymisenä, päälle puhumisena, vihamielisyytenä, neuvojen torjumisena, puolusteluna, anteeksipyytelynä, pakenemisena RAUHALLISUUS LUO RAUHALLISUUTTA PAININ SIJAAN PARITANSSI: MYÖNNYTYS, MYÖTÄTUNTO, MUUTOSMOTIVAATION ESIINKUTSU

47 INHIMILLISET ANSAT TYÖNTEKIJÄN POLULLA Työntekijän puhetapoja, jotka voivat aiheuttaa kitkaa kohtaamisessa Pysäyttävät keskustelun kulun, muuttavat ilmapiiriä, ja Voivat tehdä tilanteesta vaikean

48 TUNTUUKO JOKU NÄISTÄ JOTENKIN TUTULTA 1. KYSYMYS VASTAUS -sarjatuli Paljon peräkkäisiä (usein suljettuja) kysymyksiä Asiakas vastaa lyhyesti, tarkentaminen unohtuu 2. KANNANOTTO Työntekijä tuo sanoin tai elein esiin mielipiteitä ja arviota asiakkaan toiminnasta; oikeudenistunto alkaa 3. ASIANTUNTIJA Työntekijä neuvoo innokkaasti ja asiakkaan oma vastuullisuus ja kiinnostus yhteistyöhön hiipuu

49 4. LEIMAAMINEN (Hyvää tarkoittava) luokittelu tuntuu leimaamiselta ja herättää loukkaantumista ja puolustushalun. 5. KIIREHTIMINEN Työntekijällä kiire saada muutosta aikaan, asiakas kokee ettei tule kuulluksi eikä asiaa tutkita yhdessä 6. SYYTTÄMINEN Etsitään yhdessä tai erikseen syntipukkia tilanteelle ja löydetään paljon selityksiä muttei yhtään ratkaisuehdotusta

50 PIENIN VIILAUKSIN ISO MUUTOS 1. Kuuntele mielenkiinnolla,vahvista ja reflektoi, vain kolme avoin /suljettu- kysymystä kerrallaan 2. Kysy asiakkaan mielipidettä ja perusteluja, käytä ja kunnioita hänen ilmaisujaan ja arvioita 3. Anna tietoa kun asiakas sitä pyytää, kysy voitko neuvoa, malta odottaa vaikka olisi heti annettavaa 4. Huomio huoliin ja haittoihin juuri tällä asiakkaalla, yhteinen määrittely mistä kyse 5. Mikä on ajankohtaista juuri nyt; miten asiakas hahmottaa kokonaistilanteen ja muutosvauhdin 6. Myötätunto syyllisen löytämistarpeelle, katse eteenpäin; mikä huolestuttaa nyt, mikä voisi auttaa

51

52 MIETI IHAN HETKI MITÄ VASTAISIT JOS TYÖKAVERI HUOMENNA PYYTÄÄ KERTOMAAN JOTAIN PIENTÄKIN, MITÄ JÄI MIELEESI TÄSTÄ AAMUPÄIVÄSTÄ

53 LÄHTEET Pilvikki Absetz ; Motivoiva, voimaannuttava ohjaus ja pystyvyyden tunne (luento 2014) Steven Reiss (2009) The Normal Personality. New Way of Thinking about People. Cambridge University Press. William Miller ja Stephen Rollnick (2002). Motivational interviewing. Preparing people for change. Guilford Press. Jukka Oksanen. Motivointi työvälineenä (2014). PSkustannus. Jukka Oksanen. Motivoivan haastattelun koulutus, Tampereen YTHS 2012 Kaarina Mönkkönen (2007). Vuorovaíkutus.Dialoginen asiakastyö. Helsinki:Edita.

54 KUUSI OHJETTA HARMONIAAN TOISTEN KANSSA: 1. Koeta pyytää lupa lähestyä toista 2. Koeta ymmärtää toista ( sinun ei tarvitse hyväksyä hänen tekemisiään: Sen, joka ei arvostele toista ei tarvitse pyytää anteeksi) 3. Kunnioita toisen ajatuksia ( sinun ei tarvitse olla samaa mieltä) ja kiinnostu hänestä aidosti. 4. Jos sinussa on aitoa toivoa, lähelläsi on hyvä olla. 5. Usein riittää että osaat kuunnella ja olla loukkaamattomassa vuoropuhelussa toisen kanssa. 6. Joskus nämä ohjeet eivät riitä tai niitä on vaikea noudattaa: Odota rauhassa ja anna itsellesi aikaa

MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA. Outi Konsell TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti

MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA. Outi Konsell TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti MOTIVOIVA KESKUSTELU OPISKELIJAOHJAUKSESSA Outi Konsell 3.5.2016 TtM, työnohjaaja, psykoterapeutti Koulutuksen tavoitteet ja sisältö Oppia keinoja toimia ratkaisukeskeisesti ja motivoivasti haastavissa

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa

Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa Motivoiva, voimaannuttava työtapa omahoidon tukemisessa Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT CollaborativeCareSystemsFinland 12.9.2012 1 Terveydenhuollossa lähtökohtana akuutit hoitomallit:

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Esipuhe Johdanto Ammatillinen motivointi

Esipuhe Johdanto Ammatillinen motivointi Sisällys Esipuhe... 11 Johdanto.... 13 I Ammatillinen motivointi Hyvät kohtaamiset liikauttavat... 21 Kaksi keskustelun aloitusta... 22 Mukaantulo ja sopimus... 23 Särö luo epämukavuuden... 24 Mikä on

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Motivoiva haastattelu

Motivoiva haastattelu Motivoiva haastattelu Motivoiva interventio The FRAMES ( RAAMIT) koostuu seuraavista osasista: Feedback ( Ainetietous) käsittää henkilökohtaisen riskin tai heikennyksen, joka saadaan yksilön päihteidenkäytön

Lisätiedot

ERILAISET OPPIJAT. Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen

ERILAISET OPPIJAT. Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen ERILAISET OPPIJAT Harrastusmahdollisuudet ja heille suunnattavissa oleva toiminta 20.9.2013 Haapavesi Raija Näppä ja Kalle Tolonen Perustana aito kohtaaminen Nuoren tulee kokea toiminta itselleen merkitykselliseksi

Lisätiedot

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDESTA TOIPUMISEN VAIHEET 1. ESIHARKINTA -> ONGELMAN KIELTÄMINEN,

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Ei samaa Melko Täysin VÄITTÄMÄT: Täysin Melko eri eikä eri samaa samaa. Palokuntanuoren kannustaminen on minulle helppoa.

Ei samaa Melko Täysin VÄITTÄMÄT: Täysin Melko eri eikä eri samaa samaa. Palokuntanuoren kannustaminen on minulle helppoa. 1 MINÄ PALOKUNTANUORTEN OHJAAJANA -ITSEARVIOINTILOMAKE Alla olevassa luettelossa on väittämiä, jotka kuvaavat nuorisotyön ohjaajaa palokuntanuorten koulutus-, ohjaus- ja kasvatustehtävässä. Valitse jokaisesta

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi

Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi Ajatelkaa jotakin ihmistä, jolla on jokin paha tapa tai ärsyttävä piirre. Harjoittelette hetken päästä palautteen antamista kahdella tavalla, saatte silloin antaa parillenne

Lisätiedot

Motivoiva haastattelu lääkärin työvälineenä elintapojen ohjauksessa

Motivoiva haastattelu lääkärin työvälineenä elintapojen ohjauksessa Motivoiva haastattelu lääkärin työvälineenä elintapojen ohjauksessa Taru Hannele Kinnunen, MA, PhD Harvard University, Faculty of Medicine, Boston, Massachusetts, USA Behavioral Science Consulting, Hopkinton,

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ Mitä sulle oikein kuuluu? välittämistä hankalien asioiden puheeksiottamisella Sarianna Palmroos ja Kim Kannussaari, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Isäryhmän ohjaajalle. Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta

Isäryhmän ohjaajalle. Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta Isäryhmän ohjaajalle Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta Miksi ryhmään? Ryhmään kuuluminen on yksilölle tärkeää, sen avulla rakennetaan identiteettiä ->

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kohti kuntoutuskumppanuutta? Millaista uutta vuorovaikutusta on syntymässä?

Kohti kuntoutuskumppanuutta? Millaista uutta vuorovaikutusta on syntymässä? Kohti kuntoutuskumppanuutta? Millaista uutta vuorovaikutusta on syntymässä? Vappu Karjalainen 19.3.2010 22.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kuntoutusjärjestelmä Asiakas: millaisin ehdoin edetään? Kuntoutusjärjestelmä:

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus

Mo@voiva voimaannudava ohjaus Mo@voiva voimaannudava ohjaus Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa HS 1.10.2014

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Tervetuloa nettiluennolle!

Tervetuloa nettiluennolle! Tervetuloa nettiluennolle! Lapsen myönteisen kasvun tukeminen 25.2.2016 Minna Kuosmanen, lapsiperhetyön asiantuntija, th YAMK Adhd-keskus, Barnavårdsföreningen i Finland Vahvempi vanhemmuus parempi lapsuus

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ongelmien varaan ei voi rakentaa, voimavarojen ja onnistumisten varaan voi Yleistä ratkaisukeskeisyydestä Lyhytterapian /psykoterapian muoto, käytetään

Lisätiedot

Ohjaus ja monialainen yhteistyö

Ohjaus ja monialainen yhteistyö Ohjaus ja monialainen yhteistyö Raija Kerätär Työterveyshuollon erik.lääk, kuntoutuslääkäri, työnohjaaja STOry www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276

SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276 SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276 AMMATILLINEN VALTA LUOTTAMUKSEN RIKKOMINEN: kerrotaan asioita asiakkaan tietämättä. NORMALISOINTI: ei uskota asiakasta, hyväksytään

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 18.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Jos joku ystävistäsi puhuisi

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Pienen lapsen kiukku KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Sisältö: Lapsen psyykkisen kehityksen vaiheet Temperamentti Mikä lasta kiukuttaa? Konstit ja keinot kiukkutilanteissa Tavoitteet:

Lisätiedot

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto 2.2.2017 Terveydenhoitajapäivät Luennon aiheena Elintapaohjaus terveydenhoitajan työssä Millaista

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

VÄKIVALLANKÄYTTÖ PUHEEKSI. Työntekijän lomake

VÄKIVALLANKÄYTTÖ PUHEEKSI. Työntekijän lomake VÄKIVALLANKÄYTTÖ PUHEEKSI Työntekijän lomake Kaarlejärvi, Kaisto, Malinen ja Mällinen 2014 SISÄLLYS Puheeksiotto kannattaa! 3 Mitä on väkivalta? 3 10 + 1 neuvoa Väkivallankäyttö puheeksi -lomakkeen käyttöön

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

Vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon työtä

Vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon työtä Vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon työtä Hamina 3.9.2015 Teija Ahonen, palveluohjaaja, Hamina Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori, KASTE Katri Idström, osastonhoitaja, Kotka Jenni

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Minä muutoksessa ja muutos minussa Pirkko-Liisa Vesterinen KT, dosentti Kunnanjohtaja 15.4.2015 Pirkko-Liisa Vesterinen 15.4.2015 1 1. Minä muutoksessa Mikä

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä

Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä Päihde- ja mielenterveystyön ammatillinen ja vertaiskokemus yhdessä - Kokemus yhdistävänä tekijänä ammattilaisen ja asiakkaan välillä Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 Tiina Saarinen

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi?

EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? EI KENENKÄÄN ASIAKAS - Tuleeko asiakas kohdatuksi ja kuulluksi? Lastensuojelun foorumi 5.5.2009 Mirva Makkonen ja Tuula Kivistö-Pyhtilä Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikkö 1 Ei kenenkään asiakas

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi PARISUHTEEN JA PERHEEN HYVINVOINTI Parisuhde on kahden ihmisen välinen tila, joka syntyy yhteisestä sopimuksesta ja jota molemmat tai jompikumpi

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK 1 HAASTAVASTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ ja MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISTÄ KEHITYSVAMMAISILLA Kehitysvammaisista

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Miten herättää syrjäytyneen motivaatio?

Miten herättää syrjäytyneen motivaatio? Miten herättää syrjäytyneen motivaatio? 2.10.2015 Raija Kerätär www.oorninki.fi Paltamon opetuksia Työterveyshuollon keinovalikoima, esim. terveystarkastukset eivät sovellettunakaan täysin sovi pitkään

Lisätiedot

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku KOKEMUKSENI HYVÄSTÄ PALVELUSTA Kerro tilanteesta, jossa Sinä olet ollut asiakkaana

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot