MOTIVOIVA KOHTAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOTIVOIVA KOHTAAMINEN"

Transkriptio

1 MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen

2 AAMUPÄIVÄN KULKU Motivoivan kohtaamisen perusteet Jaloitellaan ja jutellaan Motivoivan kohtaamisen periaatteet, avaintaidot ja vinkkejä käytäntöön jaloitellaan ja jutellaan Edellinen teema jatkuu ja lopuksi Motivoiva kohtaaminen työssäni mitä otan mukaani aamupäivästä Ja sitten lounaalle!

3 JUTTELE MINUUTIN AJAN VIERUSKAVERIN KANSSA: Käytätkö jotain menetelmiä tai tiettyä keskustelutapaa työssäsi asiakasperheiden kanssa? Onko motivoiva haastattelu sinulle tuttu asia ennestään?

4 AUTTAJAN HUONEENTAULU Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ensin ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni auttamaan muita. Auttaakseni jotakuta minun on toki ymmärrettävä asiasta enemmän kuin hän, mutta ennen kaikkea minun on ymmärrettävä, mitä hän ymmärtää. Jos en siihen pysty, ei auta, että osaan ja tiedän enemmän kuin hän. Jos kuitenkin haluan osoittaa oman taitavuuteni, se johtuu turhamaisuudestani ja ylimielisyydestäni ja etsin oikeastaan hänen ihailuaan auttamisen sijaan. Kaikki aito auttaminen alkaa nöyryydellä autettavan edessä. Siksi minun tulee ymmärtää, ettei auttaminen ole hallitsemista vaan palvelemista. Mikäli en tähän pysty, en pysty myöskään auttamaan ketään. Søren Kierkekaard, tanskalainen filosofi

5 KESKEISTÄ SIIS TERAPEUTTINEN ALLIANSSI = Työntekijän ja asiakkaan välinen positiivinen tunneside Tarkoittaa molemminpuolista uskoa, kunnioitusta, välittämistä ja huolenpitoa. Saa aikaan tunteen kumppanuudesta työntekijän ja asiakkaan välillä. Edellyttää työntekijältä kolmea perusvalmiutta:

6 JÄRKEVÄ AJATTELU Riittävä tieto / taito perusta MYÖTÄTUNTO Arvoperusta YSTÄVÄLLISYYS viestintävalmiudet

7 TYÖNTEKIJÄ-ASIAKAS KOHTAAMISEN ASETELMAT 1. LIIALLINEN ASIANTUNTIJAKESKEISYYS Tekee kohtaamisesta yksisuuntaisen 2. LIIALLINEN ASIAKASKESKEISYYS Hämärtää ammattilaisen vastuun ja vallan 3. ASIAKAS SAA AMMATTILAISESTA KESKUSTELUKUMPPANIN, JOKA HERÄTTÄÄ AJATTELEMAAN UUDELLA TAVALLA. (Kaarina Mönkkönen 2007)

8 TYÖNTEKIJÄ- VAI ASIAKASLÄHTÖISESTI? AUKTORITEETTISUHDE ammattihenkilö kartoittaa asiakkaan tilanteen ja tekee suunnitelman, johon asiakkaan tulee sitoutua ja noudattaa sitä jotta tuen tarve vähenisi / poistuisi KUMPPANUUSSUHDE Ammattihenkilö kertoo asiakkaalle vaihtoehdoista ja neuvottelee sopivan valinnasta ja toteuttamisesta VALMENTAJASUHDE Ammattihenkilö ottaa selvää asiakkaiden arkielämästä ja toiveista ja sovittelee hoidon ja tuen juuri heille sopivaksi ja tavoitteita tukevaksi ASIAKKAALLA / ASIAKKAASSA ON JOKU VIKA JA MINUN TEHTÄVÄNI ON KORJATA TAI KORJAUTTAA SE ASIAKKAALLA ON ONGELMIA JA MINÄ VOIN AUTTAA NIIDEN TUNNISTAMISESSA JA TUKEA NIIDEN HOITAMISESSA KUNTOON ASIAKAS TIETÄÄ /TEKEE JO PALJON, JA MINÄ VOIN TUODA SEN ESIIN SEKÄ AUTTAA VAHVISTAMAAN JA RAKENTAMAAN LISÄÄ

9 KOHTAAMISEN TAITO Tiedostan oman minuuteni: Erilaisuutena ja samanlaisuuteni suhteessa toisen toiseuteen Se toinen kohdataan etsimällä ensin samanlaisuuksia, jotta syntyy ymmärrys. Ymmärrys on kohtaamisen tavoite ja tulos: Jos ymmärrän, en tuomitse. Kaikkea ei voi eikä tarvitse hyväksyä, mutta toisen henkilön lähtökohtia voi ymmärtää.

10 KESKITTYNYT KOHTAAMINEN - harjoitus KUUNTELE HILJAA ja KESKEYTTÄMÄTTÄ kun parisi kertoo minuutin ajan MIKÄ HELENAN TARINASSA JÄI KIINNOSTAMAAN? MILLAISIA TUNTEITA TARINA HERÄTTI? Vaihdetaan sitten vuoroja MIKON tarinaan

11 Otteita HELENAN / MIKON haastatteluista (Aamulehti ) HELENA: Synnyin 16 lapsen perheeseen. Äiti kuoli kun olin yhdeksän ja isä pari vuotta sen jälkeen. Se oli alkoholisti eikä pystynyt huolehtimaan meistä. Jouduin lastenkotiin ja sieltä halusin äkkiä pois. Aloin sitten hoitaa työkseni lapsia. Kouluja en käynyt. Muutin Ruotsiin ja olin kerran naimisissakin kolme kuukautta, mutta en halunnut jäädä kun suhde oli väkivaltainen vaikka odotin lasta. Palasin sitten Suomeen kun kuopukseni syntyi. Kasvatin yksin neljä lasta. Rahaa on ollut aina vain pakollisiin menoihin. Karenssin takia en ole saanut työttömyyspäivärahaa ja ollaan eletty toimeentulotuella. Toisinaan nuorimmainen pyytää rahaa ja pitää sanoa ei. Kerran hän juoksi sitten semmoisesta tilanteesta itkien pois ja päätin että otan hengen itseltäni. Yritin sitten itsemurhaa viisi kertaa.

12 Otteita HELENAN / MIKON haastatteluista (Aamulehti ) MIKKO: Olen yrittäjä ja haluan innostaa lapsianikin yrittäjyyden maailmaan. Niille voi kyllä opettaa ideointia, markkinointia ja myyntiä kun sen tekee oikealla tavalla. Tärkeää on, että lapsilla on hauskaa. Ehkä haluan siinä sivussa valmentaa heitä työelämään, elämänhallintaan ja muuhun pärjäämiseen. En halua painostaa lapsia yrittäjiksi. Opin itse yrittämisen isältäni joka puolestaan kulki torikauppiasvanhempiensa mukana ja oppi kaupankäyntiä. Uskon, että mitä ikinä lapseni päättävätkään tehdä he oppivat yrittäjäleikkien kautta tunnollisuutta ja myönteistä asennetta työelämään.

13 RAKKAAN LAPSEN MONET NIMET MOTIVATIONAL INTERVIEW / MOTIVOIVA HAASTATTELU MOTIVAATIOTA SELVITTÄVÄ HAASTATTELU. MOTIVOIVA TOIMINTAPA MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Kokonaisvaltainen ihmisen voimavaroja ja toimijuutta korostava ajattelu-, asennoitumis- ja vuorovaikutusmalli

14 MIKÄ MOTIVOI KEHITTÄMÄÄN MOTIVOIVAN KOHTAAMISEN Lähestymistavan kehittivät professorit Miller ja Rollnick (USA)1980-luvun alussa alunperin riippuvuuksien hoitoon ASIANTUNTIJAKESKEINEN TYÖTAPA EI OLLUT VAIKUTTAVUUDELTAAN HYVÄÄ (esimerkkinä yhdysvaltalainen terveydenhuollon tutkimus infarktipotilaiden kuntoutumisesta): 40 % potilaista ei käyttänyt lääkkeitä ohjeiden mukaan 80 % ei noudattanut saamiaan elämäntapaohjeita, kuten liikunta- tai ravitsemussuosituksia n. 50 % jatkoi tupakoimista infarktin jälkeen sillä.

15 IHMISET OVAT YLEENSÄ PAREMMIN SUOSTUTELTAVISSA SYISTÄ JOTKA HE OVAT ITSE KEKSINEET KUIN NIISTÄ, JOITA MUILLA ON TULLUT MIELEEN HEILLE EHDOTTAA (Blaise Pascal)

16 MOTIVOIVA KOHTAAMINEN NYKYISIN Suomessa käyttöön 80-luvun puolivälissä Nykyään yksi tutkituimmista ja laajimmalle levinneistä hoidollisista lähestymistavoista maailmalla Sovelluksia päihdetyössä, mielenterveystyössä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, rikosseuraamusalalla, liikunta- ja ravitsemusneuvonnassa, työvoimahallinnossa SIIS HYVIN ERILAISISSA KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOSTA KOSKEVISSA KYSYMYKSISSÄ

17 MOTIVAATIO?

18 MOTIVAATIO ON TOIMINNAN VOIMA: Käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden psyykkinen järjestelmä joka määrittää, millä vireydellä, aktiivisuudella ja ahkeruudella yksilö tietyssä tilanteessa toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Vaihtelee yksilöllä eri tilanteissa ja eri aikoina hyvin paljon. EI OLE OLEMASSA VÄÄRÄNLAISTA MOTIVOITUMISTA!

19 MOTIVAATION SYNNYTTÄVÄT MOTIIVIT: Valta Uteliaisuus Säästäminen Sosiaaliset kontaktit Perhe Kosto/voittaminen, Romantiikka, rakkaus Nälkä Ruumiillinen aktiivisuus Riippumattomuus Hyväksyntä Idealismi, arvot Kunnia Status (mielen)rauha Terveys Väsymys Jne jne

20 MIETIPÄ HETKI Oletko joskus ollut tilanteessa, jossa asiakas kertoo sinulle innoissaan omana oivalluksenaan jotain, mitä olet ehdottanut tai mistä olette puhuneet hänen kanssaan joskus aikaisemmin?

21 MITÄ ON MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Tapa ja tyyli olla asiakkaan kanssa Ei ole vuorovaikutustekniikka jota käytetään asiakkaaseen, vaan tietty käsitys ja ymmärrys muutoksesta ja siitä, mikä sen mahdollistaa

22 Asiakaslähtöinen ohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on vahvistaa yksilön sisäistä motivaatiota muutokseen tutkimalla ongelmakäyttäytymiseen sisältyvää ristiriitaa asiakasta kunnioittavalla ja myötätuntoisella tavalla

23 TAHDON JA EN TAHDO MUUTTUA! Motivoivan kohtaamisen tavoitteena on lisätä asiakkaan sisäistä muutoshalua tutkimalla yhdessä nykytilanteen toimintaa, tarkoitusta ja arvoristiriitoja. Muutostarpeen ja halun kehittyessä vahvistetaan muutokseen sitoutumista ja tehdään muutossuunnitelma yksi asia kerrallaan

24 RISTIRIITA Asetelma, jossa oma toiminta toisaalta antaa tyydytystä ja toisaalta huolestuttaa. Ristiriita toimii erinomaisesti muutoksen voimalana, kun työntekijä kuuntelee asiakkaan puheessa esiintyviä arvoristiriitoja ja heijastaa niitä takaisin keskustelussa Kerroit tuossa kun tulin, että päätit olla lasten kanssa viikonloppuna ja sitten tuntuikin perjantaina että haluat vain olla rauhassa. Millaisia asioita ennen perjantaita ajattelit että voisit jaksaa lasten kanssa tehdä?

25 MOTIVOIVA KOHTAAMINEN EI..sovellu kriisitilanteisiin..ole yleislääke joka vaivaan..aina ole tarpeen, jos asiakas on jo päätös- tai toteutusvaiheessa..vaadi psykoterapeuttisen viitekehyksen osaamista tai psykiatrista koulutusta

26 MOTIVOIVAN KOHTAAMISEN PERIAATTEET TOIMIVAT KUN ASIAKKAALLA ON 1.ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TUNNE= asiakas voi itse päättää toiminnastaan. 2.PÄTEVYYDEN TUNNE = asiakas tuntee, että hän on kyvykäs ja omalla toiminnalla on vaikutusta elämänlaatuun. 3.SOSIAALISEN YHTEYDEN TUNNE = asiakas kokee saavansa tukea ajatuksilleen ja tunteilleen työntekijältä ja muilta ihmisiltä.

27 PERUSPERIAATTEET 1. MYÖTÄTUNNON ILMAISEMINEN 2. ASIAKKAAN PYSTYVYYDEN TUNTEEN VAHVISTAMINEN 3. ASIAKKAAN TOIMINNAN JA ARVOJEN VÄLISEN RISTIRIIDA N HYVÄKSYMINEN JA VOIMISTAMINEN MUUTOKSEN SUUNTAAN 4. VÄITTELYN JA PAINOSTAMISEN VÄLTTÄMINEN

28 PERUSPERIAATTEET KÄYTÄNNÖSSÄ Kuuntele aktiivisesti ja reflektoi. Kysy miten asiakas näkee asian. Anna tietoa ja palautetta, tee yhteenvetoja. Vahvista myönteistä ja esitä vaihtoehtoja. Osoita erot uskomusten ja tosiasioiden välillä. Anna miettimisaikaa

29 AVAINTAIDOT 1.Avoimet kysymykset 2.Vahvistaminen 3.Heijastava kuuntelu 4.Tiivistäminen 5. Vastahangan myötäily

30 AVOIMET KYSYMYKSET Mahdollistaa monilauseiset vastaukset: Mitä sinulle kuuluu millaisia ajatuksia sinulle jäi viimeksi miten toivoisit että KYSY KORKEINTAAN KOLME KYSYMYSTÄ PERÄKKÄIN KERRALLAAN! Suljetut kysymykset houkuttelevat vastaamaan vain yksisanaisesti (kyllä / ei) mutta ovat hyviä hengähdystaukokysymyksiä avoimien välissä

31 Ko-kö vai ka-kä KUULUSTELU VAI ASIAKKAAN MAHDOLLISUUS VALITA MISTÄ PUHUA Oliko isäsi aina juoppo ja väkivaltainen? Onko lapsillasi eri isät? Oletko saanut itsellesi mistään apua tai tukea? Ovatko lapsesi innostuneita yrittäjäleikeistä? Leikkiikö vaimosikin niitä heidän kanssaan? Millaista lapsuudessasi oli ennen äitisi kuolemaa? Millainen suhde kullakin lapsellasi on isäänsä? Mikä on auttanut sinua selviytymään eteenpäin? Mitähän lapsesi kertoisivat leikeistään jos kysyisin? Mitä mieltä vaimosi on lasten yrittäjäleikeistä?

32 VAHVISTAMINEN Kiinnostunut kuuntelija vahvistaa asiakasta kannustavilla ilmeillä, eleillä ja kommenteilla. Asiakasta autetaan huomaamaan ja tuomaan esiin ne vahvuudet ja mahdollisuudet joita hänellä on: kuulostat hyvin päättäväiseltä sinulla on sellainen ilme ettet ihan helpolla taida nyt antaa periksi Vahvistetaan pientäkin myönteistä muutosta ja onnistumista: kuulostaa hyvältä hienoa että onnistuit

33 HEIJASTAVA KUUNTELU Neljän minuutin sääntö Tulkinnan sijaan KUUNTELE mitä asiakas oikeasti kertoo ( Not knowing position ) REFLEKTOI (elein, ilmein, äänin) TARKENNA tarvittaessa

34 TIIVISTÄMINEN Tapaamisen aikana kootaan yhteen asioita, joita asiakas on siihen mennessä sanonut. Tiivistelmä osoittaa asiakkaalle, että häntä on kuunneltu ja hän saa tilaisuuden korjata. Vältetään tulkintoja, kerrotaan vain mitä työntekijä on kuullut asiakkaan sanoneen.

35 VASTAHANGAN MYÖTÄILY Älä provosoidu, kritisoi tai moiti vaikka asiakas ei toimi toivotulla tavalla Hyväksy asiakkaan mielensisäinen ristiriita Ohjeiden ja neuvojen antamiseen pyydä asiakkaalta lupa (haluaisitko kuulla muut ovat kokeneet hyväksi olet varmasti tästä tietoinen tämä ei ehkä koske sinua ) Painimisen sijaan paritanssia! Toisaalta toisaalta ( ei kyllä, mutta )

36 MOTIVOINTI MUUTOSPROSESSIN ERI VAIHEISSA Mikä on se ongelma, johon ensisijaisesti tarvitaan muutosta? Mitä asiakas itse haluaa, mihin motivoituu? Voidaanko ongelma kääntää (pienten askelten) tavoitteeksi yhdessä asiakkaan kanssa Tavoitteen oltava positiivinen ja asiakkaalle tärkeä (jotta voisi luopua jostain on saatava jotain tilalle)

37 MUUTOKSEN VAIHEET Pysyvä tulos vakiinnuttam. Toiminta Paluu entiseen Esiharkinta startti Päätös, valmistelu Harkinta Raukeaminen

38 MISTÄ TUNNISTAN ETTÄ ASIAKAS ON MATKALLA KOHTI MUUTOSTA VALMISTELEVA muutospuhe: HALU (tahdon että muutos tapahtuu) KYKY (uskon että minä voin muuttua) SYY (minulle on tärkeää että muutos tapahtuu) TARVE (minun pitäisi muuttua) TOTEUTTAVA muutospuhe: * SITOUTUMINEN (minä haluan tehdä muutoksen) * AKTIVOITUMINEN (olen halukas, valmistaudun) * ASKELTEN OTTAMINEN (teen jo jotain)

39 ESIMERKKEJÄ MUUTOSPUHEEN TUOTTAMISESTA Katso taaksepäin: Millaista oli silloin, kun muutoksen kohteena olevaa asiaa ei vielä ollut Katso eteenpäin: Miltä elämä näyttää 5v kuluttua jos mikään ei muutu ja miltä se näyttää jos muutos tapahtuu. Esim. Tulevaisuuden muistelu! Kysy ääripäistä: Mikä on pahinta mitä voi tapahtua, jos muutosta ei tule? Mikä on parasta mitä voisi tapahtua jos muutos toteutuu?

40 ARVOJEN TARKASTELU Auttaa asiakasta liikkumaan nykyminästä ihanneminään ja kielteisestä toiminnasta myönteiseen Kulje rinnalla, myötäelä ambivalenssissa: Ehkä nykytoiminnalla on niin iso merkitys sinulle että muutos ei ole mahdollista vaikka siitä koituukin haittoja Kysy arvoista ja tavoitteista elämässä ja millainen vaikutus nykytoiminnalla niihin on

41 ESIMERKKINÄ NUOLENPÄÄHARJOITUS Mieti kahdeksan sinulle tärkeintä arvoa / asiaa elämässäsi tällä hetkellä Kirjoita ne paperille kahdeksankulmamuotoon Mieti jokainen arvo /asia kerrallaan suhteessa jokaiseen muuhun yksitellen: Kumman valitsisin jos joutuisin luopumaan toisesta Mihin tuli eniten nuolenpäitä? Mihin vähiten? Mitä se minulle kertoo?

42 43v virkanainen, 2 lasta ja puoliso, alkoholia annosta viíkossa Saa tehdä vapaalla mitä haluaa Lapset Terveys saan pitää työni avioliitto itseni palkitseminen rahat riittää ystävyyssuhteet

43 NYKYTILANNE Edut Hyvät puolet MUUTOSTAVOITE Haitat Huonot puolet Asteikkokysymykset: esim. kuinka varma asteikolla 0-10 olet että pystyt muutokseen? Jos vastaus on 5, mikä on mahdollistanut sen että se ei ole 3? Kuinka tärkeää että tavoite toteutuisi

44 PÄÄSISPÄ JO PIAN ELÄKKEELLE Mitä hyvää nykytilanteessa Mitä hyvää sitten kun olet eläkkeellä Mitä haittaa nykytilanteesta Mitä haittaa siitä kun olet eläkkeellä Mitä hyötyä nykytilanteesta Mitä hyötyä siitä kun olet eläkkeellä Kuinka vahvasti haluaisin jo nyt heti eläkkeelle 1(hyvin heikosti).3(kohtalaisesti) 5 (ehdottomasti)

45 Asiakas Esiharkinta Harkinta Päätös Toiminta Ylläpito Retkahdus MUUTOKSEN VAIHEET JA TYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄT Työntekijän tehtävä Nostata huolta:vahvista nykyiseen käyttäytymiseen kohdistuvaa riskien ja ongelmien havainnointia Tyrkkää eteenpäin ja vahvista asiakkaan uskoa muutoskykyyn Tue päätöksenteossa Auta asiakasta ottamaan muutosaskelia, vahvista itsekontrollia Auta asiakasta löytämään keinoja pysyä päätöksessä ja estää retkahdus Auta asiakasta palaamaan edellisiin vaiheisiin lannistumatta

46 VASTUSTUS JA MUUTOSVASTARINTA Asiakkaan luonnollinen reaktio omiin tai oletettuihin työntekijän odotuksiin ilmeten Tosiasioiden kieltämisenä, asian/työntekijän väheksymisenä, päälle puhumisena, vihamielisyytenä, neuvojen torjumisena, puolusteluna, anteeksipyytelynä, pakenemisena RAUHALLISUUS LUO RAUHALLISUUTTA PAININ SIJAAN PARITANSSI: MYÖNNYTYS, MYÖTÄTUNTO, MUUTOSMOTIVAATION ESIINKUTSU

47 INHIMILLISET ANSAT TYÖNTEKIJÄN POLULLA Työntekijän puhetapoja, jotka voivat aiheuttaa kitkaa kohtaamisessa Pysäyttävät keskustelun kulun, muuttavat ilmapiiriä, ja Voivat tehdä tilanteesta vaikean

48 TUNTUUKO JOKU NÄISTÄ JOTENKIN TUTULTA 1. KYSYMYS VASTAUS -sarjatuli Paljon peräkkäisiä (usein suljettuja) kysymyksiä Asiakas vastaa lyhyesti, tarkentaminen unohtuu 2. KANNANOTTO Työntekijä tuo sanoin tai elein esiin mielipiteitä ja arviota asiakkaan toiminnasta; oikeudenistunto alkaa 3. ASIANTUNTIJA Työntekijä neuvoo innokkaasti ja asiakkaan oma vastuullisuus ja kiinnostus yhteistyöhön hiipuu

49 4. LEIMAAMINEN (Hyvää tarkoittava) luokittelu tuntuu leimaamiselta ja herättää loukkaantumista ja puolustushalun. 5. KIIREHTIMINEN Työntekijällä kiire saada muutosta aikaan, asiakas kokee ettei tule kuulluksi eikä asiaa tutkita yhdessä 6. SYYTTÄMINEN Etsitään yhdessä tai erikseen syntipukkia tilanteelle ja löydetään paljon selityksiä muttei yhtään ratkaisuehdotusta

50 PIENIN VIILAUKSIN ISO MUUTOS 1. Kuuntele mielenkiinnolla,vahvista ja reflektoi, vain kolme avoin /suljettu- kysymystä kerrallaan 2. Kysy asiakkaan mielipidettä ja perusteluja, käytä ja kunnioita hänen ilmaisujaan ja arvioita 3. Anna tietoa kun asiakas sitä pyytää, kysy voitko neuvoa, malta odottaa vaikka olisi heti annettavaa 4. Huomio huoliin ja haittoihin juuri tällä asiakkaalla, yhteinen määrittely mistä kyse 5. Mikä on ajankohtaista juuri nyt; miten asiakas hahmottaa kokonaistilanteen ja muutosvauhdin 6. Myötätunto syyllisen löytämistarpeelle, katse eteenpäin; mikä huolestuttaa nyt, mikä voisi auttaa

51

52 MIETI IHAN HETKI MITÄ VASTAISIT JOS TYÖKAVERI HUOMENNA PYYTÄÄ KERTOMAAN JOTAIN PIENTÄKIN, MITÄ JÄI MIELEESI TÄSTÄ AAMUPÄIVÄSTÄ

53 LÄHTEET Pilvikki Absetz ; Motivoiva, voimaannuttava ohjaus ja pystyvyyden tunne (luento 2014) Steven Reiss (2009) The Normal Personality. New Way of Thinking about People. Cambridge University Press. William Miller ja Stephen Rollnick (2002). Motivational interviewing. Preparing people for change. Guilford Press. Jukka Oksanen. Motivointi työvälineenä (2014). PSkustannus. Jukka Oksanen. Motivoivan haastattelun koulutus, Tampereen YTHS 2012 Kaarina Mönkkönen (2007). Vuorovaíkutus.Dialoginen asiakastyö. Helsinki:Edita.

54 KUUSI OHJETTA HARMONIAAN TOISTEN KANSSA: 1. Koeta pyytää lupa lähestyä toista 2. Koeta ymmärtää toista ( sinun ei tarvitse hyväksyä hänen tekemisiään: Sen, joka ei arvostele toista ei tarvitse pyytää anteeksi) 3. Kunnioita toisen ajatuksia ( sinun ei tarvitse olla samaa mieltä) ja kiinnostu hänestä aidosti. 4. Jos sinussa on aitoa toivoa, lähelläsi on hyvä olla. 5. Usein riittää että osaat kuunnella ja olla loukkaamattomassa vuoropuhelussa toisen kanssa. 6. Joskus nämä ohjeet eivät riitä tai niitä on vaikea noudattaa: Odota rauhassa ja anna itsellesi aikaa

MOTIVOIVA HAASTATTELU

MOTIVOIVA HAASTATTELU MOTIVOIVA HAASTATTELU Mirkka Järvinen Shg, TtM, tohtoriopiskelija, Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos Avainasiakaspäällikkö, Med Group Raskaana 2015 koulutuspäivät 24.9.2015 Vantaa Yleisiä tavoitteita

Lisätiedot

Kohtaamisia 6.2.2015 Psykologi Salla Salo Tyks/kipuklinikka

Kohtaamisia 6.2.2015 Psykologi Salla Salo Tyks/kipuklinikka Kohtaamisia 6.2.2015 Psykologi Salla Salo Tyks/kipuklinikka Eheydentunne mielekkään elämän perusta Kivunsäätely psyykkisenä prosessina Vuorovaikutuksen keinot tukea kivunsäätelyä Luottamusta siihen, että

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983)

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEN VAIHEET Muutosvaihemalli (Prochaska & DiClemente 1983) 1. Esiharkinta ei aikomusta muuttaa käyttäytymistä ongelman kieltäminen ja vähätteleminen ei tiedosteta muutoksen tarpeellisuutta

Lisätiedot

MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti

MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti Mikä saa ihmiset yleensä muuttumaan? - hätä tai ahdinko - kriittiset elämän tapahtumat - kognitiivinen arviointi ( etuja / haittoja) -

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Mo#voiva työtapa. Motivoiva työtapa osa II PKyl

Mo#voiva työtapa. Motivoiva työtapa osa II PKyl Mo#voiva työtapa 1 Potilaassa on vika - minun tehtäväni on löytää se ja korjata Potilas tietää ja tekee jo paljon ja minun tehtäväni on vahvistaa sitä. Ari Karppinen 2 OHI HIIPIVÄN ILTAPÄIVÄN TEEMOJA 1.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa Mitä jäi

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011

Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011 Huoli puheeksi! Kankurisveden koulu, Jämsänkoski 24.11. 2011 Merja Pihlajasaari, kehittäjäterveydenhoitaja, työnohjaaja Markku Mäkinen, kehittäjäsairaanhoitaja, työnohjaaja Lapset ja perheet Kaste-hanke

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Jukka Oksanen Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten

Lisätiedot

Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen Ulla Nord, palvelualuejohtaja, Helsingin Diakoniaopisto 20.5.2013

Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen Ulla Nord, palvelualuejohtaja, Helsingin Diakoniaopisto 20.5.2013 Vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen Ulla Nord, palvelualuejohtaja, Helsingin Diakoniaopisto 20.5.2013 Ulla Nord Vamos palvelukokonaisuus Vamos käynnistyi kesäkuussa 2008 etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Onko motivoiva haastattelu tehokasta?

Onko motivoiva haastattelu tehokasta? MOTIVOIVA HAASTATTELU ja MOTIVAATIOTA EDISTÄVÄ TERAPIA Teho ja sisältö Aiheet: Tutkimustietoa motivoivan n/met:n tehokkuudesta ja soveltuvuudsta n n periaatteet Kirjallisuutta Miller, W.R. & Rollnick,

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI

RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDEN HOITO JA KUNTOUTUS RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN JA HOITOON/KUNTOUTUKSEEN SITOUTUMINEN 10.9.2015 ARJA LIISA AHVENKOSKI RIIPPUVUUDESTA TOIPUMISEN VAIHEET 1. ESIHARKINTA -> ONGELMAN KIELTÄMINEN,

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU Muokattu The European Early Promotion -projektin, Lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisy lastenneuvolassa / Varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus III

Mo@voiva voimaannudava ohjaus III Mo@voiva voimaannudava ohjaus III Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa Po@las

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus

Mo@voiva voimaannudava ohjaus Mo@voiva voimaannudava ohjaus Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa HS 1.10.2014

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

Motivoiva haastattelu (MI) terveydenhuollon työkaluna. Tapani Jorma 21.10.2010

Motivoiva haastattelu (MI) terveydenhuollon työkaluna. Tapani Jorma 21.10.2010 Motivoiva haastattelu (MI) terveydenhuollon työkaluna Tapani Jorma 21.10.2010 Mitä motivoivalla haastattelulla tarkoitetaan? Määritelmä: Motivoiva haastattelu on yksilökeskeistä johdattelua, jossa herätellään

Lisätiedot

Miten tukea osatyökykyisen asiakkaan voimavaroja?

Miten tukea osatyökykyisen asiakkaan voimavaroja? Miten tukea osatyökykyisen asiakkaan voimavaroja? Ratkaisukeskeisen/voimavaraistavan lähestymistavan ehdotuksia sovellettavaksi 22.5.2014 1 Miten tukea ihmisen voimavaroja? Vuorovaikutustekniikat ja mallit

Lisätiedot

Esittäytyminen ja orientoivat kysymykset: - mistä päin tulet ja mitä teet työksesi?

Esittäytyminen ja orientoivat kysymykset: - mistä päin tulet ja mitä teet työksesi? Jukka Oksanen 2014 Esittäytyminen ja orientoivat kysymykset: - mistä päin tulet ja mitä teet työksesi? - miten olet tullut tälle alalle? - onko työssäsi jotain erityisen pulmallista, johon odotat vastausta

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ

LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ LASTENOHJAAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 15.- 16.9.2011, Lahti Jouko Vesala (lähteinä Bent Falk, Pirjo Tuhkasaari, Jukka Mäkelä, Soili Poijula) Johdanto Lapsi/ nuori kehittyy vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

Vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon työtä

Vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon työtä Vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon työtä Hamina 3.9.2015 Teija Ahonen, palveluohjaaja, Hamina Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori, KASTE Katri Idström, osastonhoitaja, Kotka Jenni

Lisätiedot

Minulleko oma coach? Coaching-palveluiden ostajan pikaopas eli mitä, miksi ja milloin? Suomen Coaching Instituutti SCI

Minulleko oma coach? Coaching-palveluiden ostajan pikaopas eli mitä, miksi ja milloin? Suomen Coaching Instituutti SCI Minulleko oma coach? Coaching-palveluiden ostajan pikaopas eli mitä, miksi ja milloin? 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mitä coaching on ja mitä hyötyä siitä voi olla? 4 Mistä tiedät, että coaching voisi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA Yksi tapa auttaa päihde- ja mielenterveysongelmissa Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen Helsinki 23.4.2015 Kuka on päihdetyön kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntijalla

Lisätiedot

Alkoholinkäytön puheeksi ottaminen ja Motivoiva haastattelu päihdehuollossa

Alkoholinkäytön puheeksi ottaminen ja Motivoiva haastattelu päihdehuollossa Alkoholinkäytön puheeksi ottaminen ja Motivoiva haastattelu päihdehuollossa Työpajat Vantaalla 8. ja 10.5.2012 Ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Vantaan kaupunki ja Vantaalaisen hyvä mieli hanke Leena Ehrling

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS VETY Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Hermannin ranta>e 2 A, 00580 Helsinki www.kierratyskeskus.fi/vety Tänään:

Lisätiedot

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II

Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Mo@voiva voimaannudava ohjaus II Neuvokkaasta voimaa - hanke Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa Mitä jäi

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tervetuloa nettiluennolle!

Tervetuloa nettiluennolle! Tervetuloa nettiluennolle! Lapsen myönteisen kasvun tukeminen 25.2.2016 Minna Kuosmanen, lapsiperhetyön asiantuntija, th YAMK Adhd-keskus, Barnavårdsföreningen i Finland Vahvempi vanhemmuus parempi lapsuus

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

YKS YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITELMA

YKS YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITELMA PUMPPU-HANKE (A31860) pumppu-hanke.blogspot.com YKS YKSILÖKESKEINEN ELÄMÄNSUUNNITELMA MAHDOLLISUUS KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEEN AJATTELUUN JA TOIMINTAAN Lohja 5.9.2012 Merja Laurén Tiedetään, että (Val Williams

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti.

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti sijaitsee maaseudulla Karvianjoen rannalla seitsemän kilometrin päässä Kankaanpään keskustasta.

Lisätiedot

Kohtaamisia opinpoluilla

Kohtaamisia opinpoluilla Kohtaamisia opinpoluilla Taustaa ja lähtökohtia miksi tavoitteena inkluusio? Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä kasvussa Erityistä / yksilöllistä tukea tarvitsevia opiskelijoita integroituna

Lisätiedot

Totuudet ja myytit myynnistä TECHNOPOLIS OULU 29.11.2013

Totuudet ja myytit myynnistä TECHNOPOLIS OULU 29.11.2013 Totuudet ja myytit myynnistä TECHNOPOLIS OULU 29.11.2013 Pekka Sinervo Adeptus Partners Oy Myynnin tunneälyn valmennustalo YKSILÖN TEHOKKUUS Myynnin rakenne 0% 100% Tiedot & Taidot Asenne Miten myynnissä

Lisätiedot

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa 2012 suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille

Lisätiedot

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Tarkoitus ja arvot tuovat työhön mielekkyyden, innostuksen ja sitoutumisen Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n 10-vuotisjuhlaseminaari Turku 12. 13.10.2013 Iina Åman

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Yksilöohjaus, ryhmäohjaus, vuorovaikutus ohjaajalääkärinä toimiessa

Yksilöohjaus, ryhmäohjaus, vuorovaikutus ohjaajalääkärinä toimiessa Yksilöohjaus, ryhmäohjaus, vuorovaikutus ohjaajalääkärinä toimiessa Ohjaajakoulutus: ohjaajalääkärinä TK:ssa Rapukartano 11.9.2015 Pilvikki Absetz, Dos., PsT www.collaboraivecaresystemsfinland.com Yhdessä

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

MOTIVOIVA, VOIMAANNUTTAVA OHJAUS perusta ja työvälineitä

MOTIVOIVA, VOIMAANNUTTAVA OHJAUS perusta ja työvälineitä MOTIVOIVA, VOIMAANNUTTAVA OHJAUS perusta ja työvälineitä Pilvikki Absetz, Dos. (terveyden edistäminen), PsT pilvikki.absetz@gmail.com www.collabora@vecaresystemsfinland.com Yhdessä parempaa hoitoa Liikkumat-

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentelyn tavoite Turvallisuustyö isän käsittää tässä neljän eri aihealuetta: riskien arviointi, riskien hallinta, vastuu ja yhteistyö Tunteiden tunnistaminen

Lisätiedot

Isäryhmän ohjaajalle. Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta

Isäryhmän ohjaajalle. Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta Isäryhmän ohjaajalle Perustietoa ryhmämenetelmän käytöstä, ryhmäilmiöistä ja ryhmänohjaajana toimimisesta Miksi ryhmään? Ryhmään kuuluminen on yksilölle tärkeää, sen avulla rakennetaan identiteettiä ->

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki 2015 1

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki 2015 1 Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia Sydänliitto Terhi Koivumäki 2015 1 Mistä perheen ääni - Reijo Laatikainen. 2013. Lasten ylipaino. Laadullinen tutkimus. - Ryhmissä saadut palautteet eri puolilta

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

VÄKIVALLANKÄYTTÖ PUHEEKSI. Työntekijän lomake

VÄKIVALLANKÄYTTÖ PUHEEKSI. Työntekijän lomake VÄKIVALLANKÄYTTÖ PUHEEKSI Työntekijän lomake Kaarlejärvi, Kaisto, Malinen ja Mällinen 2014 SISÄLLYS Puheeksiotto kannattaa! 3 Mitä on väkivalta? 3 10 + 1 neuvoa Väkivallankäyttö puheeksi -lomakkeen käyttöön

Lisätiedot

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, dosentti, psykoterapeutti Psykologi- ja lakiasiaintoimisto PsyJuridica Oy Lapsen vieraannuttaminen

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

Kohti kuntoutuskumppanuutta? Millaista uutta vuorovaikutusta on syntymässä?

Kohti kuntoutuskumppanuutta? Millaista uutta vuorovaikutusta on syntymässä? Kohti kuntoutuskumppanuutta? Millaista uutta vuorovaikutusta on syntymässä? Vappu Karjalainen 19.3.2010 22.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kuntoutusjärjestelmä Asiakas: millaisin ehdoin edetään? Kuntoutusjärjestelmä:

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen ohjauksen ja valmentamisen periaatteet

Ratkaisukeskeisen ohjauksen ja valmentamisen periaatteet Ratkaisukeskeisen ohjauksen ja valmentamisen periaatteet 13. ja 27.11.2014 Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys Itä-Suomen yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Tämä koulutusmateriaali on

Lisätiedot

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia?

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia? Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni

Lisätiedot

SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276

SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276 SINIKKA VUORELA Kriisi ja perheväkivaltatyön koordinaattori PUH:044 528 0276 AMMATILLINEN VALTA LUOTTAMUKSEN RIKKOMINEN: kerrotaan asioita asiakkaan tietämättä. NORMALISOINTI: ei uskota asiakasta, hyväksytään

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Nuoren itsetunnon vahvistaminen

Nuoren itsetunnon vahvistaminen Nuoren itsetunnon vahvistaminen Eväitä vanhemmuuteen 24.10.2013 Tuulevi Larri Psyk.sh, työnohjaaja Kriisi-ja perhetyöntekijä SPR, Nuorten Turvatalo Mitä itsetunto oikein onkaan Pieni katsaus tunnetaitoihin

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan tausta-ajatuksia

Ryhmätoiminnan tausta-ajatuksia VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus Ryhmätoiminnan tausta-ajatuksia VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto Tekijät: Virpi Kujala SISÄLTÖ Dialogisuus Narratiivisuus

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

OSA 3: VAIKEIDEN ASIOIDEN PUHEEKSI OTTAMINEN

OSA 3: VAIKEIDEN ASIOIDEN PUHEEKSI OTTAMINEN OSA 3: VAIKEIDEN ASIOIDEN PUHEEKSI OTTAMINEN 5.6.2014 13-16 Kouluttaja YTT, Sirpa Mertala RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEINEN LÄHESTYMISTAPA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖSSÄ N. klo 13.00-14.30 Työotteen taidot ja menetelmät

Lisätiedot

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Kotitehtävä 6 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä KUUDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Lapsen kehitystä tukevat kasvatusmenetelmät ovat yksi sijais- ja adoptiovanhemmuuden

Lisätiedot

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä

Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä TULOHAASTATTELU Nimi Nuoren nro Haastattelun suorittaja (1.kerta) Päivä Haastattelun suorittaja (2.kerta) Päivä Tulohaastattelun tarkoituksena on nuoren mielipiteiden kuuleminen ja nuoren tilanteen laajempi

Lisätiedot

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen?

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Pirkko-Liisa Vesterinen Paikallisjohtaja, dosentti Management Institute of Finland, MIF Itsetuntemus lähtökohtana Vastaa itsellesi Kuka minä olen itselleni?

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Kokemusasiantuntija Anita Sinanbegovic ja VTM, suunnittelija Kia Lundqvist, Turun

Lisätiedot

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy Pesutilanteet Vastustelu pesutilanteissa on aika yleistä Voi johtua pelosta Alapesu voi pelottaa, jos ihmistä on käytetty hyväksi seksuaalisesti tai hän on

Lisätiedot

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset

Suhdetyö. Vertikaaliset suhteet aikuiset. Vaakasuuntaiset suhteet lapset Suhdetyö Vertikaaliset suhteet aikuiset Vaakasuuntaiset suhteet lapset Muutamia käsitteitä Syrjintä Halventaminen Kiusaaminen Ahdistelu Yhdenvertaisen kohtelun suunnitelma Edistä lasten yhdenmukaisia oikeuksia

Lisätiedot

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus JOHTAMISEN MUUTOS ESIMIESTYÖN UUDET OSAAMISET -valmentava ote ja fasilitoivat menetelmät -strateginen ajattelu -asiakastyö JOHTAMISVOIMA määrääminen ohjeina, vaatimuksina ja kontrollina Hieararkinen johtaminen

Lisätiedot

SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA

SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA ELÄMÄN PUOLELLA KUOLEMAAN SAATTAMINEN Mistä saattohoito onkaan kotoisin? Miten se on löytänyt tiensä myös tänne Suomeen ja onko se polku ollut mutkaton? Terhokoti on perustettu

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot