MOTIVOIVA KOHTAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOTIVOIVA KOHTAAMINEN"

Transkriptio

1 MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen

2 AAMUPÄIVÄN KULKU Motivoivan kohtaamisen perusteet Jaloitellaan ja jutellaan Motivoivan kohtaamisen periaatteet, avaintaidot ja vinkkejä käytäntöön jaloitellaan ja jutellaan Edellinen teema jatkuu ja lopuksi Motivoiva kohtaaminen työssäni mitä otan mukaani aamupäivästä Ja sitten lounaalle!

3 JUTTELE MINUUTIN AJAN VIERUSKAVERIN KANSSA: Käytätkö jotain menetelmiä tai tiettyä keskustelutapaa työssäsi asiakasperheiden kanssa? Onko motivoiva haastattelu sinulle tuttu asia ennestään?

4 AUTTAJAN HUONEENTAULU Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ensin ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni auttamaan muita. Auttaakseni jotakuta minun on toki ymmärrettävä asiasta enemmän kuin hän, mutta ennen kaikkea minun on ymmärrettävä, mitä hän ymmärtää. Jos en siihen pysty, ei auta, että osaan ja tiedän enemmän kuin hän. Jos kuitenkin haluan osoittaa oman taitavuuteni, se johtuu turhamaisuudestani ja ylimielisyydestäni ja etsin oikeastaan hänen ihailuaan auttamisen sijaan. Kaikki aito auttaminen alkaa nöyryydellä autettavan edessä. Siksi minun tulee ymmärtää, ettei auttaminen ole hallitsemista vaan palvelemista. Mikäli en tähän pysty, en pysty myöskään auttamaan ketään. Søren Kierkekaard, tanskalainen filosofi

5 KESKEISTÄ SIIS TERAPEUTTINEN ALLIANSSI = Työntekijän ja asiakkaan välinen positiivinen tunneside Tarkoittaa molemminpuolista uskoa, kunnioitusta, välittämistä ja huolenpitoa. Saa aikaan tunteen kumppanuudesta työntekijän ja asiakkaan välillä. Edellyttää työntekijältä kolmea perusvalmiutta:

6 JÄRKEVÄ AJATTELU Riittävä tieto / taito perusta MYÖTÄTUNTO Arvoperusta YSTÄVÄLLISYYS viestintävalmiudet

7 TYÖNTEKIJÄ-ASIAKAS KOHTAAMISEN ASETELMAT 1. LIIALLINEN ASIANTUNTIJAKESKEISYYS Tekee kohtaamisesta yksisuuntaisen 2. LIIALLINEN ASIAKASKESKEISYYS Hämärtää ammattilaisen vastuun ja vallan 3. ASIAKAS SAA AMMATTILAISESTA KESKUSTELUKUMPPANIN, JOKA HERÄTTÄÄ AJATTELEMAAN UUDELLA TAVALLA. (Kaarina Mönkkönen 2007)

8 TYÖNTEKIJÄ- VAI ASIAKASLÄHTÖISESTI? AUKTORITEETTISUHDE ammattihenkilö kartoittaa asiakkaan tilanteen ja tekee suunnitelman, johon asiakkaan tulee sitoutua ja noudattaa sitä jotta tuen tarve vähenisi / poistuisi KUMPPANUUSSUHDE Ammattihenkilö kertoo asiakkaalle vaihtoehdoista ja neuvottelee sopivan valinnasta ja toteuttamisesta VALMENTAJASUHDE Ammattihenkilö ottaa selvää asiakkaiden arkielämästä ja toiveista ja sovittelee hoidon ja tuen juuri heille sopivaksi ja tavoitteita tukevaksi ASIAKKAALLA / ASIAKKAASSA ON JOKU VIKA JA MINUN TEHTÄVÄNI ON KORJATA TAI KORJAUTTAA SE ASIAKKAALLA ON ONGELMIA JA MINÄ VOIN AUTTAA NIIDEN TUNNISTAMISESSA JA TUKEA NIIDEN HOITAMISESSA KUNTOON ASIAKAS TIETÄÄ /TEKEE JO PALJON, JA MINÄ VOIN TUODA SEN ESIIN SEKÄ AUTTAA VAHVISTAMAAN JA RAKENTAMAAN LISÄÄ

9 KOHTAAMISEN TAITO Tiedostan oman minuuteni: Erilaisuutena ja samanlaisuuteni suhteessa toisen toiseuteen Se toinen kohdataan etsimällä ensin samanlaisuuksia, jotta syntyy ymmärrys. Ymmärrys on kohtaamisen tavoite ja tulos: Jos ymmärrän, en tuomitse. Kaikkea ei voi eikä tarvitse hyväksyä, mutta toisen henkilön lähtökohtia voi ymmärtää.

10 KESKITTYNYT KOHTAAMINEN - harjoitus KUUNTELE HILJAA ja KESKEYTTÄMÄTTÄ kun parisi kertoo minuutin ajan MIKÄ HELENAN TARINASSA JÄI KIINNOSTAMAAN? MILLAISIA TUNTEITA TARINA HERÄTTI? Vaihdetaan sitten vuoroja MIKON tarinaan

11 Otteita HELENAN / MIKON haastatteluista (Aamulehti ) HELENA: Synnyin 16 lapsen perheeseen. Äiti kuoli kun olin yhdeksän ja isä pari vuotta sen jälkeen. Se oli alkoholisti eikä pystynyt huolehtimaan meistä. Jouduin lastenkotiin ja sieltä halusin äkkiä pois. Aloin sitten hoitaa työkseni lapsia. Kouluja en käynyt. Muutin Ruotsiin ja olin kerran naimisissakin kolme kuukautta, mutta en halunnut jäädä kun suhde oli väkivaltainen vaikka odotin lasta. Palasin sitten Suomeen kun kuopukseni syntyi. Kasvatin yksin neljä lasta. Rahaa on ollut aina vain pakollisiin menoihin. Karenssin takia en ole saanut työttömyyspäivärahaa ja ollaan eletty toimeentulotuella. Toisinaan nuorimmainen pyytää rahaa ja pitää sanoa ei. Kerran hän juoksi sitten semmoisesta tilanteesta itkien pois ja päätin että otan hengen itseltäni. Yritin sitten itsemurhaa viisi kertaa.

12 Otteita HELENAN / MIKON haastatteluista (Aamulehti ) MIKKO: Olen yrittäjä ja haluan innostaa lapsianikin yrittäjyyden maailmaan. Niille voi kyllä opettaa ideointia, markkinointia ja myyntiä kun sen tekee oikealla tavalla. Tärkeää on, että lapsilla on hauskaa. Ehkä haluan siinä sivussa valmentaa heitä työelämään, elämänhallintaan ja muuhun pärjäämiseen. En halua painostaa lapsia yrittäjiksi. Opin itse yrittämisen isältäni joka puolestaan kulki torikauppiasvanhempiensa mukana ja oppi kaupankäyntiä. Uskon, että mitä ikinä lapseni päättävätkään tehdä he oppivat yrittäjäleikkien kautta tunnollisuutta ja myönteistä asennetta työelämään.

13 RAKKAAN LAPSEN MONET NIMET MOTIVATIONAL INTERVIEW / MOTIVOIVA HAASTATTELU MOTIVAATIOTA SELVITTÄVÄ HAASTATTELU. MOTIVOIVA TOIMINTAPA MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Kokonaisvaltainen ihmisen voimavaroja ja toimijuutta korostava ajattelu-, asennoitumis- ja vuorovaikutusmalli

14 MIKÄ MOTIVOI KEHITTÄMÄÄN MOTIVOIVAN KOHTAAMISEN Lähestymistavan kehittivät professorit Miller ja Rollnick (USA)1980-luvun alussa alunperin riippuvuuksien hoitoon ASIANTUNTIJAKESKEINEN TYÖTAPA EI OLLUT VAIKUTTAVUUDELTAAN HYVÄÄ (esimerkkinä yhdysvaltalainen terveydenhuollon tutkimus infarktipotilaiden kuntoutumisesta): 40 % potilaista ei käyttänyt lääkkeitä ohjeiden mukaan 80 % ei noudattanut saamiaan elämäntapaohjeita, kuten liikunta- tai ravitsemussuosituksia n. 50 % jatkoi tupakoimista infarktin jälkeen sillä.

15 IHMISET OVAT YLEENSÄ PAREMMIN SUOSTUTELTAVISSA SYISTÄ JOTKA HE OVAT ITSE KEKSINEET KUIN NIISTÄ, JOITA MUILLA ON TULLUT MIELEEN HEILLE EHDOTTAA (Blaise Pascal)

16 MOTIVOIVA KOHTAAMINEN NYKYISIN Suomessa käyttöön 80-luvun puolivälissä Nykyään yksi tutkituimmista ja laajimmalle levinneistä hoidollisista lähestymistavoista maailmalla Sovelluksia päihdetyössä, mielenterveystyössä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, rikosseuraamusalalla, liikunta- ja ravitsemusneuvonnassa, työvoimahallinnossa SIIS HYVIN ERILAISISSA KÄYTTÄYTYMISEN MUUTOSTA KOSKEVISSA KYSYMYKSISSÄ

17 MOTIVAATIO?

18 MOTIVAATIO ON TOIMINNAN VOIMA: Käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden psyykkinen järjestelmä joka määrittää, millä vireydellä, aktiivisuudella ja ahkeruudella yksilö tietyssä tilanteessa toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Vaihtelee yksilöllä eri tilanteissa ja eri aikoina hyvin paljon. EI OLE OLEMASSA VÄÄRÄNLAISTA MOTIVOITUMISTA!

19 MOTIVAATION SYNNYTTÄVÄT MOTIIVIT: Valta Uteliaisuus Säästäminen Sosiaaliset kontaktit Perhe Kosto/voittaminen, Romantiikka, rakkaus Nälkä Ruumiillinen aktiivisuus Riippumattomuus Hyväksyntä Idealismi, arvot Kunnia Status (mielen)rauha Terveys Väsymys Jne jne

20 MIETIPÄ HETKI Oletko joskus ollut tilanteessa, jossa asiakas kertoo sinulle innoissaan omana oivalluksenaan jotain, mitä olet ehdottanut tai mistä olette puhuneet hänen kanssaan joskus aikaisemmin?

21 MITÄ ON MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Tapa ja tyyli olla asiakkaan kanssa Ei ole vuorovaikutustekniikka jota käytetään asiakkaaseen, vaan tietty käsitys ja ymmärrys muutoksesta ja siitä, mikä sen mahdollistaa

22 Asiakaslähtöinen ohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on vahvistaa yksilön sisäistä motivaatiota muutokseen tutkimalla ongelmakäyttäytymiseen sisältyvää ristiriitaa asiakasta kunnioittavalla ja myötätuntoisella tavalla

23 TAHDON JA EN TAHDO MUUTTUA! Motivoivan kohtaamisen tavoitteena on lisätä asiakkaan sisäistä muutoshalua tutkimalla yhdessä nykytilanteen toimintaa, tarkoitusta ja arvoristiriitoja. Muutostarpeen ja halun kehittyessä vahvistetaan muutokseen sitoutumista ja tehdään muutossuunnitelma yksi asia kerrallaan

24 RISTIRIITA Asetelma, jossa oma toiminta toisaalta antaa tyydytystä ja toisaalta huolestuttaa. Ristiriita toimii erinomaisesti muutoksen voimalana, kun työntekijä kuuntelee asiakkaan puheessa esiintyviä arvoristiriitoja ja heijastaa niitä takaisin keskustelussa Kerroit tuossa kun tulin, että päätit olla lasten kanssa viikonloppuna ja sitten tuntuikin perjantaina että haluat vain olla rauhassa. Millaisia asioita ennen perjantaita ajattelit että voisit jaksaa lasten kanssa tehdä?

25 MOTIVOIVA KOHTAAMINEN EI..sovellu kriisitilanteisiin..ole yleislääke joka vaivaan..aina ole tarpeen, jos asiakas on jo päätös- tai toteutusvaiheessa..vaadi psykoterapeuttisen viitekehyksen osaamista tai psykiatrista koulutusta

26 MOTIVOIVAN KOHTAAMISEN PERIAATTEET TOIMIVAT KUN ASIAKKAALLA ON 1.ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TUNNE= asiakas voi itse päättää toiminnastaan. 2.PÄTEVYYDEN TUNNE = asiakas tuntee, että hän on kyvykäs ja omalla toiminnalla on vaikutusta elämänlaatuun. 3.SOSIAALISEN YHTEYDEN TUNNE = asiakas kokee saavansa tukea ajatuksilleen ja tunteilleen työntekijältä ja muilta ihmisiltä.

27 PERUSPERIAATTEET 1. MYÖTÄTUNNON ILMAISEMINEN 2. ASIAKKAAN PYSTYVYYDEN TUNTEEN VAHVISTAMINEN 3. ASIAKKAAN TOIMINNAN JA ARVOJEN VÄLISEN RISTIRIIDA N HYVÄKSYMINEN JA VOIMISTAMINEN MUUTOKSEN SUUNTAAN 4. VÄITTELYN JA PAINOSTAMISEN VÄLTTÄMINEN

28 PERUSPERIAATTEET KÄYTÄNNÖSSÄ Kuuntele aktiivisesti ja reflektoi. Kysy miten asiakas näkee asian. Anna tietoa ja palautetta, tee yhteenvetoja. Vahvista myönteistä ja esitä vaihtoehtoja. Osoita erot uskomusten ja tosiasioiden välillä. Anna miettimisaikaa

29 AVAINTAIDOT 1.Avoimet kysymykset 2.Vahvistaminen 3.Heijastava kuuntelu 4.Tiivistäminen 5. Vastahangan myötäily

30 AVOIMET KYSYMYKSET Mahdollistaa monilauseiset vastaukset: Mitä sinulle kuuluu millaisia ajatuksia sinulle jäi viimeksi miten toivoisit että KYSY KORKEINTAAN KOLME KYSYMYSTÄ PERÄKKÄIN KERRALLAAN! Suljetut kysymykset houkuttelevat vastaamaan vain yksisanaisesti (kyllä / ei) mutta ovat hyviä hengähdystaukokysymyksiä avoimien välissä

31 Ko-kö vai ka-kä KUULUSTELU VAI ASIAKKAAN MAHDOLLISUUS VALITA MISTÄ PUHUA Oliko isäsi aina juoppo ja väkivaltainen? Onko lapsillasi eri isät? Oletko saanut itsellesi mistään apua tai tukea? Ovatko lapsesi innostuneita yrittäjäleikeistä? Leikkiikö vaimosikin niitä heidän kanssaan? Millaista lapsuudessasi oli ennen äitisi kuolemaa? Millainen suhde kullakin lapsellasi on isäänsä? Mikä on auttanut sinua selviytymään eteenpäin? Mitähän lapsesi kertoisivat leikeistään jos kysyisin? Mitä mieltä vaimosi on lasten yrittäjäleikeistä?

32 VAHVISTAMINEN Kiinnostunut kuuntelija vahvistaa asiakasta kannustavilla ilmeillä, eleillä ja kommenteilla. Asiakasta autetaan huomaamaan ja tuomaan esiin ne vahvuudet ja mahdollisuudet joita hänellä on: kuulostat hyvin päättäväiseltä sinulla on sellainen ilme ettet ihan helpolla taida nyt antaa periksi Vahvistetaan pientäkin myönteistä muutosta ja onnistumista: kuulostaa hyvältä hienoa että onnistuit

33 HEIJASTAVA KUUNTELU Neljän minuutin sääntö Tulkinnan sijaan KUUNTELE mitä asiakas oikeasti kertoo ( Not knowing position ) REFLEKTOI (elein, ilmein, äänin) TARKENNA tarvittaessa

34 TIIVISTÄMINEN Tapaamisen aikana kootaan yhteen asioita, joita asiakas on siihen mennessä sanonut. Tiivistelmä osoittaa asiakkaalle, että häntä on kuunneltu ja hän saa tilaisuuden korjata. Vältetään tulkintoja, kerrotaan vain mitä työntekijä on kuullut asiakkaan sanoneen.

35 VASTAHANGAN MYÖTÄILY Älä provosoidu, kritisoi tai moiti vaikka asiakas ei toimi toivotulla tavalla Hyväksy asiakkaan mielensisäinen ristiriita Ohjeiden ja neuvojen antamiseen pyydä asiakkaalta lupa (haluaisitko kuulla muut ovat kokeneet hyväksi olet varmasti tästä tietoinen tämä ei ehkä koske sinua ) Painimisen sijaan paritanssia! Toisaalta toisaalta ( ei kyllä, mutta )

36 MOTIVOINTI MUUTOSPROSESSIN ERI VAIHEISSA Mikä on se ongelma, johon ensisijaisesti tarvitaan muutosta? Mitä asiakas itse haluaa, mihin motivoituu? Voidaanko ongelma kääntää (pienten askelten) tavoitteeksi yhdessä asiakkaan kanssa Tavoitteen oltava positiivinen ja asiakkaalle tärkeä (jotta voisi luopua jostain on saatava jotain tilalle)

37 MUUTOKSEN VAIHEET Pysyvä tulos vakiinnuttam. Toiminta Paluu entiseen Esiharkinta startti Päätös, valmistelu Harkinta Raukeaminen

38 MISTÄ TUNNISTAN ETTÄ ASIAKAS ON MATKALLA KOHTI MUUTOSTA VALMISTELEVA muutospuhe: HALU (tahdon että muutos tapahtuu) KYKY (uskon että minä voin muuttua) SYY (minulle on tärkeää että muutos tapahtuu) TARVE (minun pitäisi muuttua) TOTEUTTAVA muutospuhe: * SITOUTUMINEN (minä haluan tehdä muutoksen) * AKTIVOITUMINEN (olen halukas, valmistaudun) * ASKELTEN OTTAMINEN (teen jo jotain)

39 ESIMERKKEJÄ MUUTOSPUHEEN TUOTTAMISESTA Katso taaksepäin: Millaista oli silloin, kun muutoksen kohteena olevaa asiaa ei vielä ollut Katso eteenpäin: Miltä elämä näyttää 5v kuluttua jos mikään ei muutu ja miltä se näyttää jos muutos tapahtuu. Esim. Tulevaisuuden muistelu! Kysy ääripäistä: Mikä on pahinta mitä voi tapahtua, jos muutosta ei tule? Mikä on parasta mitä voisi tapahtua jos muutos toteutuu?

40 ARVOJEN TARKASTELU Auttaa asiakasta liikkumaan nykyminästä ihanneminään ja kielteisestä toiminnasta myönteiseen Kulje rinnalla, myötäelä ambivalenssissa: Ehkä nykytoiminnalla on niin iso merkitys sinulle että muutos ei ole mahdollista vaikka siitä koituukin haittoja Kysy arvoista ja tavoitteista elämässä ja millainen vaikutus nykytoiminnalla niihin on

41 ESIMERKKINÄ NUOLENPÄÄHARJOITUS Mieti kahdeksan sinulle tärkeintä arvoa / asiaa elämässäsi tällä hetkellä Kirjoita ne paperille kahdeksankulmamuotoon Mieti jokainen arvo /asia kerrallaan suhteessa jokaiseen muuhun yksitellen: Kumman valitsisin jos joutuisin luopumaan toisesta Mihin tuli eniten nuolenpäitä? Mihin vähiten? Mitä se minulle kertoo?

42 43v virkanainen, 2 lasta ja puoliso, alkoholia annosta viíkossa Saa tehdä vapaalla mitä haluaa Lapset Terveys saan pitää työni avioliitto itseni palkitseminen rahat riittää ystävyyssuhteet

43 NYKYTILANNE Edut Hyvät puolet MUUTOSTAVOITE Haitat Huonot puolet Asteikkokysymykset: esim. kuinka varma asteikolla 0-10 olet että pystyt muutokseen? Jos vastaus on 5, mikä on mahdollistanut sen että se ei ole 3? Kuinka tärkeää että tavoite toteutuisi

44 PÄÄSISPÄ JO PIAN ELÄKKEELLE Mitä hyvää nykytilanteessa Mitä hyvää sitten kun olet eläkkeellä Mitä haittaa nykytilanteesta Mitä haittaa siitä kun olet eläkkeellä Mitä hyötyä nykytilanteesta Mitä hyötyä siitä kun olet eläkkeellä Kuinka vahvasti haluaisin jo nyt heti eläkkeelle 1(hyvin heikosti).3(kohtalaisesti) 5 (ehdottomasti)

45 Asiakas Esiharkinta Harkinta Päätös Toiminta Ylläpito Retkahdus MUUTOKSEN VAIHEET JA TYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄT Työntekijän tehtävä Nostata huolta:vahvista nykyiseen käyttäytymiseen kohdistuvaa riskien ja ongelmien havainnointia Tyrkkää eteenpäin ja vahvista asiakkaan uskoa muutoskykyyn Tue päätöksenteossa Auta asiakasta ottamaan muutosaskelia, vahvista itsekontrollia Auta asiakasta löytämään keinoja pysyä päätöksessä ja estää retkahdus Auta asiakasta palaamaan edellisiin vaiheisiin lannistumatta

46 VASTUSTUS JA MUUTOSVASTARINTA Asiakkaan luonnollinen reaktio omiin tai oletettuihin työntekijän odotuksiin ilmeten Tosiasioiden kieltämisenä, asian/työntekijän väheksymisenä, päälle puhumisena, vihamielisyytenä, neuvojen torjumisena, puolusteluna, anteeksipyytelynä, pakenemisena RAUHALLISUUS LUO RAUHALLISUUTTA PAININ SIJAAN PARITANSSI: MYÖNNYTYS, MYÖTÄTUNTO, MUUTOSMOTIVAATION ESIINKUTSU

47 INHIMILLISET ANSAT TYÖNTEKIJÄN POLULLA Työntekijän puhetapoja, jotka voivat aiheuttaa kitkaa kohtaamisessa Pysäyttävät keskustelun kulun, muuttavat ilmapiiriä, ja Voivat tehdä tilanteesta vaikean

48 TUNTUUKO JOKU NÄISTÄ JOTENKIN TUTULTA 1. KYSYMYS VASTAUS -sarjatuli Paljon peräkkäisiä (usein suljettuja) kysymyksiä Asiakas vastaa lyhyesti, tarkentaminen unohtuu 2. KANNANOTTO Työntekijä tuo sanoin tai elein esiin mielipiteitä ja arviota asiakkaan toiminnasta; oikeudenistunto alkaa 3. ASIANTUNTIJA Työntekijä neuvoo innokkaasti ja asiakkaan oma vastuullisuus ja kiinnostus yhteistyöhön hiipuu

49 4. LEIMAAMINEN (Hyvää tarkoittava) luokittelu tuntuu leimaamiselta ja herättää loukkaantumista ja puolustushalun. 5. KIIREHTIMINEN Työntekijällä kiire saada muutosta aikaan, asiakas kokee ettei tule kuulluksi eikä asiaa tutkita yhdessä 6. SYYTTÄMINEN Etsitään yhdessä tai erikseen syntipukkia tilanteelle ja löydetään paljon selityksiä muttei yhtään ratkaisuehdotusta

50 PIENIN VIILAUKSIN ISO MUUTOS 1. Kuuntele mielenkiinnolla,vahvista ja reflektoi, vain kolme avoin /suljettu- kysymystä kerrallaan 2. Kysy asiakkaan mielipidettä ja perusteluja, käytä ja kunnioita hänen ilmaisujaan ja arvioita 3. Anna tietoa kun asiakas sitä pyytää, kysy voitko neuvoa, malta odottaa vaikka olisi heti annettavaa 4. Huomio huoliin ja haittoihin juuri tällä asiakkaalla, yhteinen määrittely mistä kyse 5. Mikä on ajankohtaista juuri nyt; miten asiakas hahmottaa kokonaistilanteen ja muutosvauhdin 6. Myötätunto syyllisen löytämistarpeelle, katse eteenpäin; mikä huolestuttaa nyt, mikä voisi auttaa

51

52 MIETI IHAN HETKI MITÄ VASTAISIT JOS TYÖKAVERI HUOMENNA PYYTÄÄ KERTOMAAN JOTAIN PIENTÄKIN, MITÄ JÄI MIELEESI TÄSTÄ AAMUPÄIVÄSTÄ

53 LÄHTEET Pilvikki Absetz ; Motivoiva, voimaannuttava ohjaus ja pystyvyyden tunne (luento 2014) Steven Reiss (2009) The Normal Personality. New Way of Thinking about People. Cambridge University Press. William Miller ja Stephen Rollnick (2002). Motivational interviewing. Preparing people for change. Guilford Press. Jukka Oksanen. Motivointi työvälineenä (2014). PSkustannus. Jukka Oksanen. Motivoivan haastattelun koulutus, Tampereen YTHS 2012 Kaarina Mönkkönen (2007). Vuorovaíkutus.Dialoginen asiakastyö. Helsinki:Edita.

54 KUUSI OHJETTA HARMONIAAN TOISTEN KANSSA: 1. Koeta pyytää lupa lähestyä toista 2. Koeta ymmärtää toista ( sinun ei tarvitse hyväksyä hänen tekemisiään: Sen, joka ei arvostele toista ei tarvitse pyytää anteeksi) 3. Kunnioita toisen ajatuksia ( sinun ei tarvitse olla samaa mieltä) ja kiinnostu hänestä aidosti. 4. Jos sinussa on aitoa toivoa, lähelläsi on hyvä olla. 5. Usein riittää että osaat kuunnella ja olla loukkaamattomassa vuoropuhelussa toisen kanssa. 6. Joskus nämä ohjeet eivät riitä tai niitä on vaikea noudattaa: Odota rauhassa ja anna itsellesi aikaa

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London 1992 Referoiva suomennos, laatinut Sari Vesikansa maaliskuu

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen.

Luin kirjan kokonaan. Sitten aloin alusta lukemaan joitain pätkiä. Olet rohkea kun kirjoitit sen. 1 Hei, haluaisin kiittää kirjasta. Se oli todella koskettava ja rehellinen. Olet varmaan saanut paljon samaa palautetta. Itkin hillittömästi kun luin sitä. Kiitos kun kirjoitit kirjan ja jaoit surusi meidän

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti.

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti. Paluu Perusasioihin - Aloittajien kokoukset 1 Ensimmäinen kokous TERVETULOA ensimmäiseen neljästä yhden tunnin AA-kokouksesta. Seuraavien viikkojen aikana tulet kuulemaan, miten toivutaan alkoholismin

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi on menetelmä, joka tarjoaa neutraalin, mutta vahvan lähestymistavan äänien parissa työskentelyyn. Äänien hyväksyminen on työn ytimenä. Äänidialogi

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot