Kemi-Tornion käräjäoikeus nro (liitteenä)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemi-Tornion käräjäoikeus 28.08.2014 nro 134982 (liitteenä)"

Transkriptio

1 Rovaniemen hovioikeus Tuomio 15/ (13) Antamispäivä Asianumero R 14/971 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Asia Valittajat Vastapuolet Kuultava Kemi-Tornion käräjäoikeus nro (liitteenä) Pahoinpitely ym. Kihlakunnansyyttäjä Pia Raappana-Grönvall Hannu Matias Kariniemi Jenna Amanda Katariina Kariniemi Salme Aune Heinola Salme Aune Heinola Martti Juhani Viero Kihlakunnansyyttäjä Pia Raappana-Grönvall Hannu Matias Kariniemi Jenna Amanda Katariina Kariniemi Vaatimukset hovioikeudessa Syyttäjän valitus Rovaniemen kaupunki Syyttäjä on vaatinut, että Heinola tuomitaan kohdissa 1 ja 3 ja Viero kohdassa 2 syyttäjän käräjäoikeudessa esittämien syytteiden mukaisesti rangaistuksiin pahoinpitelyistä. Syyttäjä on lisäksi vaatinut, että Heinolalle tuomittua rangaistusta joka tapauksessa korotetaan. Syyttäjä on vielä vaatinut, että Heinola ja Viero velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksettavat todistelukustannukset. Syyttäjä on kohdan 1 osalta lausunut, että Heinola oli kaikilta osin menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla ja syyllistynyt myös näiltä osin pahoinpitelyyn. Heinolan menettelyt eivät olleet olleet miltään osin kohtuullisia kasvatusmenetelmiä. Heinolan oli täytynyt mieltää kyseisillä menettelyillään vahingoittavansa Hannu Kariniemen terveyttä. Syyttäjä on kohdan 2 osalta lausunut, että Viero oli menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla ja syyllistynyt pahoinpitelyyn. Syyttäjä on kohdan 3 osalta lausunut, että Heinola oli kaikilta osin menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla ja syyllistynyt myös näiltä osin pahoinpitelyyn. Syyttäjän on edelleen lausunut, että Heinolalle tuomittu rangaistus oli liian

2 Hannu Kariniemen ja Jenna Kariniemen valitus Heinolan valitus Heinolan ja Vieron vastaus syyttäjän valitukseen 2 (13) lievä ottaen huomioon, että pahoinpitely oli ollut jatkuvaa ja se oli sisältänyt runsaasti erilaisia tekotapoja. Pahoinpitelyn kohteena oli ollut pieni lapsi, jonka huolto ja hoito oli ollut Heinolan vastuulla. Hannu Kariniemi on vaatinut, että Heinola tuomitaan kohdassa 1 ja Viero kohdassa 2 syyttäjän ja asianomistajan käräjäoikeudessa esittämien syytteiden mukaisesti rangaistuksiin pahoinpitelyistä. Jenna Kariniemi on vaatinut, että Heinola tuomitaan kohdassa 3 syyttäjän ja asianomistajan käräjäoikeudessa esittämän syytteen mukaisesti rangaistukseen pahoinpitelystä. Hannu Kariniemi on lisäksi vaatinut, että Viero velvoitetaan yhteisvastuullisesti Heinolan kanssa korvaamaan hänelle käräjäoikeudessa tuomittu vahingonkorvaus siten, että korvausvastuu jaetaan Heinolan ja Vieron kesken siten, että korvausvastuu on yhteisvastuullinen euron osalta ja lopusta vastaa Heinola yksin. Kemi-Tornion oikeusaputoimisto on vaatinut, että Viero velvoitetaan yhteisvastuullisesti Heinolan kanssa korvaamaan sille Hannu Kariniemen ja Jenna Kariniemen avustamisesta aiheutuneet oikeusavun kustannukset käräjäoikeudessa eurolla käräjäoikeuden tuomitsemine viivästyskorkoineen ja että Heinola ja Viero velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Kemi-Tornion oikeusaputoimistolle Hannu Kariniemen ja Jenna Kariniemen avustamisesta aiheutuneet oikeusavun kustannukset hovioikeudessa laillisine viivästyskorkoineen. Hannu Kariniemi on kohdan 1 osalta lausunut, että Heinola oli kaikilta osin menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla ja syyllistynyt myös näiltä osin pahoinpitelyyn. Heinolan menettelyt eivät olleet olleet miltään osin kohtuullisia kasvatusmenetelmiä. Heinolan oli täytynyt mieltää kyseisillä menettelyillään vahingoittavansa hänen terveyttään. Hannu Kariniemi on kohdan 2 osalta lausunut, että Viero oli menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla ja syyllistynyt pahoinpitelyyn. Vieron menettely oli osaltaan aiheuttanut hänelle hoitoa vaatineen psyykkisen sairauden. Jenna Kariniemi on kohdan 3 osalta lausunut, että Heinola oli kaikilta osin menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla ja syyllistynyt myös näiltä osin pahoinpitelyyn. Heinola on vaatinut, että syytteet kohdissa 1 ja 3 pahoinpitelyistä ja niihin perustuva korvausvelvollisuus hylätään. Heinola on lisäksi vaatinut, että Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa laillisine viivästyskorkoineen lukien ja hovioikeudessa laillisine viivästyskorkoineen. Heinola on lausunut, että hän ei ollut pahoinpidellyt Hannu Kariniemeä eikä Jenna Kariniemeä. Heinola ja Viero ovat vaatineet, että valitus hylätään ja että Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa laillisine viivästyskorkoineen.

3 3 (13) Heinola ja Viero ovat viitanneet Heinolan valituksessa lausuttuun. He eivät olleet menetelleet syytteissä kuvatulla tavalla. Heinola on lausunut, että hänelle tuomittua rangaistusta ei ollut syytä korottaa. Heinolan ja Vieron vastaus Hannu Kariniemen ja Jenna Kariniemen valitukseen Syyttäjän vastaus Heinolan valitukseen Rovaniemen kaupungin lausuma Pääkäsittely Todistelu hovioikeudessa Heinola ja Viero ovat vaatineet, että valitus hylätään ja että Hannu Kariniemi, Jenna Kariniemi ja Suomen valtio velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa laillisine viivästyskorkoineen. Heinola ja Viero ovat viitanneet Heinolan valituksessa lausuttuun. He eivät olleet menetelleet syytteissä kuvatulla tavalla. Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään ja että Heinola velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksettavat todistelukustannukset. Käräjäoikeuden tuomiota ei ollut aihetta muuttaa Heinolan vaatimalla tavalla. Hannu Kariniemen ja Jenna Kariniemen vastaus Heinolan valitukseen Hannu Kariniemi ja Jenna Kariniemi ovat vaatineet, että valitus hylätään. Kemi-Tornion oikeusaputoimisto on vaatinut, että Heinola velvoitetaan korvaamaan sille Hannu Kariniemen ja Jenna Kariniemen avustamisesta hovioikeudessa aiheutuneet oikeusavun kustannukset laillisine viivästyskorkoineen. Käräjäoikeuden tuomiota ei ollut aihetta muuttaa Heinolan vaatimalla tavalla. Hovioikeus on varannut vahingonkorvauslain 7 luvun 5 :n nojalla Rovaniemen kaupungille tilaisuuden antaa lausuma asiassa. Rovaniemen kaupunki on antanut lausuman. Hovioikeus on toimittanut asiassa pääkäsittelyn Pääkäsittelystä on laadittu erillinen pöytäkirja. Hovioikeudessa on vedottu käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviin kirjallisiin todisteisiin. Hovioikeudessa on kuultu todistelutarkoituksessa Hannu Kariniemeä, Heinolaa ja Vieroa sekä todistajina Taina Hannele Töyräs-Kerästä, Eeva Annikki Hyttistä, Sari Anneli Vihavaista, Kirsti Maaret Linnaa, Ulla Inkeri Sipolaa, Anna Kaisi Peltoniemeä, Taina Tuulikki Ylitervoa, Anna-Mari Alalahtea, Terttu Anneli Kanniaista ja Pekka Jaakko Juhani Luokkalaa. Hovioikeudessa on otettu muuna oikeudenkäyntiaineistona vastaan

4 Hovioikeuden ratkaisun perustelut Näyttö 4 (13) DVD-tallenteet Hannu Kariniemen kuulemisesta oikeuspsykologisessa haastattelussa ja ja sormien tutkimisesta sekä DVD-tallenteet Jenna Kariniemen kuulusteluista ja Hannu Kariniemi on täyttänyt käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen 15 vuotta, joten häntä on kuultu hovioikeudessa henkilökohtaisesti. Hannu Kariniemi on kertonut kohdissa 1 ja 2 tarkoitetuista häneen kohdistetuista menettelyistä pääosin kuten oikeuspsykologisessa haastattelussa, mutta on muistellut, että sähköllä toimivaa kärpäslätkää oli käyttänyt Heinolan sijasta Viero. Hänellä oli ollut asiaan kuuluvat vaatteet päällään joutuessaan kiertämään tonttia. Hannu Kariniemi ei ole muistanut tukasta vetämistä eikä käden vääntämistä selän taakse. Heinolan tekemä hänen päänsä veden alle painaminen oli kestänyt parin sekunnin ajan. Tukehtumisen tunnetta hän ei ole muistanut. Nokkosia oli saatettu käyttää useammin kuin kerran. Kylmällä vedellä ulkona kerran tai kaksi tapahtunut peseytyminen oli tapahtunut kesällä. Alle 15-vuotiasta Jenna Kariniemeä on kuultu käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen uudelleen esitutkinnassa. Hänen kuulemisensa on videoitu. Jenna Kariniemi on vastannut useaan kysymykseen, ettei hän muistanut tai ettei hän halunnut kertoa asioista. Jenna Kariniemi on kuitenkin kertonut Hannu Kariniemen lenkille pakottamisesta, pihalla juoksuttamisesta ja siitä, että Hannu Kariniemeä oli kohdeltu huonosti. Jenna Kariniemen mukaan perheessä oli aina ollut sellainen henkilö, joka oli saanut eniten rangaistuksia ja että Hannu Kariniemen poismuuttamisen jälkeen se oli ollut hän. Hovioikeudessa on lisäksi kuultu uusina todistajina Luokkalaa, Sipolaa ja Peltoniemeä. Luokkala on kertonut olleensa sijoitettuna Heinolan ja Vieron perheessä 2-vuotiaasta saakka. Hän ei ollut havainnut, että Hannu Kariniemeä olisi kohdeltu syytteessä kuvatulla tavalla. Luokkalan käsityksen mukaan ei myöskään ollut mahdollista, että niin olisi voinut tapahtua. Kurinpitokeinoina oli kaikille lapsille käytetty puhuttelua ja arestia. Saunominen oli perheessä tapahtunut siten, että miespuoliset henkilöt olivat käyneet saunassa keskenään. Hän oli nähnyt Hannu Kariniemen polttaneen itse tulitikulla sormiaan siten, että tämä oli pitänyt palavaa tikkua sormissaan siihen asti, kunnes tikku oli palanut loppuun. Hannu Kariniemi oli joutunut syömään omassa huoneessaan, mikäli hän oli käyttäytynyt huonosti. Sipola on kertonut olevansa Heinolan ja Vieron perheessä sijoitettuna olevan Luokkalan kummitäti ja vierailleensa Heinolan ja Vieron luona muutamia kertoja vuodessa. Sipolan käsityksen mukaan lapsia oli kohdeltu perheessä tasapuolisesti. Hannu Kariniemi oli ollut luonteeltaan syrjäänvetäytyvä ja tullut harvoin kutsuttaessa ruokapöytään. Sipola oli tavannut kerran Hannu Kariniemen pihalla ilman ulkovaatteita, vaikka ilma oli ollut kylmä. Hannu Kariniemi oli kertonut Sipolalle aikovansa juosta talon ympäri kymmenen kertaa eikä ollut suostunut tulemaan sisälle Sipolan pyynnöstä huolimatta. Sisällä Viero oli kertonut Sipolalle Hannu Kariniemen olleen jäähyllä. Sipolalle oli tullut tilanteesta sellainen käsitys, että lasten välillä oli ollut jotain riitaa. Peltoniemi on kertonut Heinolan ottaneen häneen usein yhteyttä saadakseen työnohjausta. Peltoniemen mukaan hänellä ja Tornion kaupungin

5 Näytön arviointi ja johtopäätökset kohdassa 1 5 (13) sosiaalitoimistolla oli ollut huoli Heinolan jaksamisesta lasten kanssa. Peltoniemi oli nähnyt perheessä sijoitettuna olleita lapsia metsässä ja kerran kirkossa, mutta hän ei osannut sanoa, oliko joku hänen tapaamistaan lapsista ollut Hannu Kariniemi. Muut hovioikeudessa kuullut asianosaiset ja todistajat ovat kertoneet asian ratkaisemiseen vaikuttavilta osin kuten käräjäoikeuden tuomioon on heidän kertomakseen kirjattu. Hovioikeus toteaa, että Hannu Kariniemi on kertonut häneen kohdistuneista menettelyistä hovioikeudessa kuultaessa pääosin kuten vuosina 2011 ja 2012 tehdyissä oikeuspsykologisissa haastatteluissa. Hannu Kariniemen uusi kuuleminen ei siten olennaisilta osin heikennä hänen aiemmin kertomansa luotettavuutta. Jenna Kariniemi on ollut uudessa kuulemisessaan muistamaton ja haluton kertomaan tapahtumista, mutta on kuitenkin kertonut osin Hannu Kariniemeen kohdistetuista syytteessä tarkoitetuista menettelyistä. Tältäkin osin hovioikeus toteaa, että Jenna Kariniemen uudesta kuulemisesta ei ole tehtävissä syytettä vastaan puhuvia johtopäätöksiä. Luokkalan mukaan Hannu Kariniemeä ei ole sijaisperheessä pahoinpidelty. Hänen kertomuksensa näyttöarvoa heikentää kuitenkin merkittävästi se, että hän asuu edelleen Heinolan ja Vieron luona. Luokkalan kertomuksesta on myös saanut käsityksen, että sijaisperheessä oli käytetty vähemmän kurinpitokeinoja kuin Heinola ja Viero ovat itse kertoneet käyttäneensä. Edellä todettu ristiriita heikentää myös osaltaan Luokkalan kertomuksen näyttöarvoa. Sipola puolestaan on vieraillut vain harvakseltaan Heinolan ja Vieron luona. Peltoniemi ei ole häntä kuultaessa osannut kertoa mitään Hannu Kariniemen kohtelusta. Näillä perusteilla hovioikeus toteaa, että Luokkalan, Sipolan ja Peltoniemen kertomuksista ei voida päätellä mitään syytettä vastaan puhuvaa. Sipola on toisaalta kertonut Hannu Kariniemen jäähyllä olosta kylmällä ilmalla ilman ulkovaatteita. Tältä osin hovioikeus toteaa, että Sipolan kertomus tukee jossain määrin syytettä. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden näytön arvioinnin ja johtopäätökset seuraavin poikkeuksin. Käräjäoikeus on katsonut Heinolan syyllistyneen Hannu Kariniemen pahoinpitelyyn käskemällä tämän peseytymään ulkona kylmällä vedellä. Hovioikeus katsoo käräjäoikeuden tavoin sinänsä näytetyksi, että Heinola on edellä todetulla tavalla menetellyt. Hannu Kariniemi on kuitenkin hovioikeudessa kertonut ulkona korkeintaan kaksi kertaa tapahtuneiden peseytymisten tapahtuneen kesällä. Hannu Kariniemi on myös vuonna 2011 tapahtuneessa kuulemisessaan puhunut ensin kesästä ja myöhemmin syksystä. Hovioikeus katsoo edellä todetun perusteella näytetyksi, että menettely on tapahtunut kesällä. Kyseistä menettelyä ei ole pidettävä niin poikkeuksellisena kohtuulliset kasvatuskeinot ylittävänä menettelynä, että sen voitaisiin katsoa Heinolan syyksi luettava menettely kokonaisuutenakaan huomioon ottaen täyttävän pahoinpitelyn tunnusmerkistöä. Syyte on siten tältä osin hylättävä. Käräjäoikeus on edelleen katsonut Heinolan syyllistyneen Hannu Kariniemen pahoinpitelyyn jättämällä antamatta tälle lääkettä sairaana ollessa. Tältäkin osin hovioikeus katsoo sinänsä käräjäoikeuden tavoin näytetyksi, että Heinola on edellä todetulla tavalla menetellyt. Hannu Kariniemellä ei ole edes väitetty olleen syytteessä tarkoitettuna ajanjaksona muita kuin tavanomaisia lasten

6 Näytön arviointi ja johtopäätökset kohdassa 2 6 (13) sairauksia. Hovioikeus toteaa, että kipulääkkeiden antaminen lapselle on vanhempien kontrollissa ja lapsen kivun lääkitseminen vaihtelee paljolti perheestä riippuen. Lisäksi on erittäin vaikea määrittää, milloin kipulääkkeen antaminen on lapsen kannalta sillä tavoin välttämätöntä, että lääkkeen antamatta jättäminen voitaisiin katsoa pahoinpitelyksi. Hovioikeus katsoo edellä todetun perusteella jääneen näyttämättä, että Heinolan menettely täyttäisi pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Syyte on siten tältä osin hylättävä. Käräjäoikeus on hylännyt syytteen siltä osin kuin Heinolan on väitetty syyllistyneen Hannu Kariniemen pahoinpitelyyn pakottamalla tämän syömään omassa huoneessaan muiden perheenjäsenten syödessä yhdessä pöydän ympärillä. Hannu Kariniemi on hovioikeudessa ja oikeuspsykologisessa haastattelussa kertonut joutuneensa toistuvasti ruokailemaan toisista lapsista erillään. Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen työryhmän lausunnosta ilmenee edelleen, että Heinola on selvitettäessä vuonna 2011 lastensuojelutarvetta kertonut Hannu Kariniemen syöneen eri paikassa kuin muut, koska tämä oli ollut aina niin mahdoton ruokailutilanteissa. Hovioikeus toteaa edellä todetuilla perusteilla näytetyksi, että Hannu Kariniemen eristäminen muista ruokailutilanteissa on ollut niin toistuvaa ja perheen muiden sijaislasten kohtelusta niin selvästi poikkeavaa, että sitä ei ole pidettävä kohtuullisena kasvatuskeinona. Menettely on sen sijaan ollut lapsen eristämistä ja tätä vähättelevää ja nöyryyttävää. Kun otetaan lisäksi huomioon Heinolan syyksi luettava menettely kokonaisuutena, ruokailutilanteissa eristäminen on katsottava Hannu Kariniemen henkistä terveyttä vahingoittaneeksi henkiseksi väkivallaksi. Heinola on tältä osin syyllistynyt pahoinpitelyyn. Käräjäoikeus on katsonut näytetyksi, että Heinola on laittanut sähköllä toimivan kärpäslätkän Hannu Kariniemen sormeen antaen tälle näin sähköiskuja. Hannu Kariniemi on hovioikeudessa kertonut, että häntä oli pahoinpidelty sähköllä toimivalla kärpäslätkällä ainoastaan yhdessä tilanteessa. Hannu Kariniemi on muistellut tekijän olleen Viero. Hannu Kariniemi on aiemmin kertonut Hyttiselle tekijäksi Vieron ja oikeuspsykologisessa haastattelussa Heinolan. Hovioikeus pitää sinänsä uskottavana, että Hannu Kariniemeä on pahoinpidelty sähköllä toimivaa kärpäslätkää tekovälineenä käyttäen. Hannu Kariniemen kertomus tekijästä on kuitenkin vaihdellut siten, että Heinolan syyllisyydestä jää järkevä epäilys. Syyte on siten tältä osin hylättävä. Hovioikeus toteaa lisäksi Hannu Kariniemen terveyden vahingoittamista koskevan Heinolan menettelyn tahallisuuden osalta seuraavan. Heinola on käynyt sijaisvanhemmuuskoulutuksen. Hän on lisäksi ollut tietoinen Hannu Kariniemen varhaislapsuuden vaikeista kokemuksista. Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen työryhmän lausunnosta ilmenee, että Heinola on saanut useaan kertaan jo vuodesta 2008 lähtien terveydenhuollon ammattihenkilöstön taholta palautetta Hannu Kariniemeen kohdistamistaan huolestuttavista kasvatusmenetelmistä. Lisäksi Hannu Kariniemen käytösongelmat ja psyykkiset oireet ovat pahentuneet hänen ollessaan sijoitettuna Heinolan ja Vieron luona. Tähän nähden hovioikeus katsoo, että Heinolan on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että hänen menettelynsä vahingoittaa Hannu Kariniemen terveyttä. Heinola on siten tahallaan vahingoittanut Hannu Kariniemen terveyttä. Hovioikeus viittaa kohdan 1 perusteluihin siltä osin kuin hovioikeus on katsonut sähköllä toimivaa kärpäslätkää tekovälineenä käyttäen tehdyn

7 Näytön arviointi ja johtopäätökset kohdassa 3 Seuraamusharkinta Vahingonkorvaukset Oikeudenkäyntikulut ja todistelukustannukset 7 (13) pahoinpitelyn tekijän jääneen näyttämättä. Tällä lisäyksellä hovioikeus toteaa, että hovioikeudessa vastaanotettu todistelu ei anna aihetta arvioida näyttöä ja siitä tehtäviä johtopäätöksiä toisin kuin käräjäoikeus on tehnyt. Käräjäoikeus on katsonut Heinolan syyllistyneen Jenna Kariniemen pahoinpitelyyn tarttumalla Jenna Kariniemeä useita kertoja ranteesta kiinni ja aiheuttaen tälle kipua ja punoitusta. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut siltä osin kuin käräjäoikeus katsonut Jenna Kariniemen kertomuksella ja sitä tukevilla seikoilla näytetyksi kyseisen menettelyn. Ranteista kiinniottamiset ovat Jenna Kariniemen kertoman mukaan liittyneet siihen, että hän ei ollut totellut. Edellä todetusta ei ole suoraan pääteltävissä, että Jenna Kariniemestä kiinniottaminen syytteessä kuvatulla tavalla olisi ollut välttämätöntä sen vuoksi, että sillä olisi estetty lasta aiheuttamasta vahinkoa itselleen tai muille tai että Heinola olisi tilanteissa voinut perustellusti näin olettaa. Toisaalta edellä todettu syy menettelylle ei ole esitetyn näytön perusteella myöskään poissuljettu vaihtoehto. Hovioikeus katsoo siten jääneen näyttämättä, että Heinola olisi Jenna Kariniemen ranteisiin tarttumalla syyllistynyt pahoinpitelyyn. Syyte on siten tältä osin hylättävä. Muilta osin hovioikeudessa vastaanotettu todistelu ei anna aihetta arvioida näyttöä ja siitä tehtäviä johtopäätöksiä toisin kuin käräjäoikeus on tehnyt. Toisin kuin käräjäoikeus hovioikeus on hylännyt kohdan 1 teon siltä osin kuin Heinolan on väitetty pahoinpidelleen Hannu Kariniemeä käskemällä tämän peseytyä ulkona kylmällä vedellä, jättämällä tämän vaille tarvitsemaansa lääkettä ja antaneen tälle sähköistä kärpäslätkää käyttäen sähköiskuja. Lisäksi Heinolan syyksi on luettu hovioikeudessa Hannu Kariniemen pakottaminen syömään erillään muista perheenjäsenistä. Kohdan 3 syyte pahoinpitelystä on tullut hovioikeudessa kokonaan hylätyksi. Edellä lausutuista muutoksista huolimatta käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus on oikeudenmukainen seuraamus Heinolan syyksi luetusta rikoksesta. Näillä lisäyksin hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut rangaistusseuraamuksen osalta. Rangaistuksen muuttamiseen ei ole aihetta. Kohdan 3 syyte Heinolaa vastaan on hylätty. Näin ollen Jenna Kariniemen Heinolaan kohdistettu rikokseen perustuva vahingonkorvausvaatimus on myös hylättävä. Syyttäjän ja Hannu Kariniemen syyte Vieroa vastaan on hylätty. Valtio on velvollinen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 a :n 1 momentin nojalla korvaamaan Vieron määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut laillisine viivästyskorkoineen. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 :n 2 momentin mukaan syyttäjän syytteeseen yhtyneen asianomistajan velvollisuudesta korvata vastaajan oikeudenkäyntikulut on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren

8 8 (13) 21 luvussa säädetään. Asianomistajan on kuitenkin vastattava ainoastaan puhevallan käyttämisestä aiheutuneista erityisistä kuluista. Hannu Kariniemi on vaatinut Vierolle rangaistusta myös sellaisesta menettelystä, joka ei ole sisältynyt syyttäjän esittämän syytteen teonkuvaukseen, ja lisäksi kohdistanut Vieroon vahingonkorvausvaatimuksen. Näihin vaatimuksiin vastaamisella on ollut kuitenkin niin vähäinen vaikutus oikeudenkäyntikulujen määrään, että hovioikeus katsoo, ettei Hannu Kariniemen puhevallan käyttämisestä ole aiheutunut Vierolle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa tarkoitettuja erityisiä kuluja. Näin ollen Vieron vaatimus Hannu Kariniemen velvoittamisesta korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa yhteisvastuullisesti valtion kanssa on hylättävä. Kohdan 3 syyte Heinolaa vastaan on hylätty. Heinolan syyksi on luettu kohdan 1 pahoinpitely. Asiassa ei ole oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 a :n 2 momentissa tarkoitettua erityistä syytä velvoittaa valtiota korvaamaan Heinolan oikeudenkäyntikuluja osaksi. Heinola on voittanut valituksensa Jenna Kariniemeä vastaan ja Jenna Kariniemi on hävinnyt valituksensa Heinolaa vastaan. Heinola on siten vapautettava korvausvelvollisuudesta Kemi-Tornion oikeusaputoimistolle/suomen valtiolle siltä osin kuin oikeusavun kustannukset käräjäoikeudessa ovat sisältäneet Jenna Kariniemen avustamisesta aiheutuneita kustannuksia. Hannu Kariniemen ja Jenna Kariniemen avustamisesta käräjäoikeudessa aiheutuneet oikeusavun kustannukset ovat olleet määrältään yhteensä euroa ja ajankäytön yhteismäärä on ollut 24,95 tuntia. Hovioikeus arvioi Jenna Kariniemen avustamisesta käräjäoikeudessa aiheutuneen ajankäytön määräksi 5 tuntia ja oikeusavun kustannusten määräksi hänen osaltaan osin 100 euron ja osin 110 euron tuntiveloituksen perusteella laskettuna arvonlisäveroineen yhteensä 669,60 euroa. Jenna Kariniemi on hovioikeudessa vaatinut Heinolalle rangaistusta myös sellaisesta menettelystä, joka ei ole sisältynyt syyttäjän esittämän syytteen teonkuvaukseen, ja lisäksi kohdistanut Heinolaan vahingonkorvausvaatimuksen. Näihin vaatimuksiin vastaamisella on ollut kuitenkin niin vähäinen vaikutus oikeudenkäyntikulujen määrään, että hovioikeus katsoo, ettei Jenna Kariniemen puhevallan käyttämisestä hovioikeudessa ole aiheutunut Heinolalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa tarkoitettuja erityisiä kuluja. Näin ollen Heinolan vaatimus Jenna Kariniemen velvoittamisesta korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa yhteisvastuullisesti valtion kanssa on hylättävä. Hannu Kariniemi on pääosin hävinnyt valituksensa Heinolaa vastaan ja Heinola on pääosin hävinnyt valituksensa Hannu Kariniemeä vastaan. Asian lopputulos huomioon ottaen Heinola saa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 :n 2 momentin, oikeusapulain 22 :n 1 momentin sekä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 :n ja 16 :n 1 momentin nojalla pitää oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa vahinkonaan ja Hannu Kariniemen avustamisesta aiheutuneet oikeusavun kustannukset jäävät valtion vahingoksi. Heinola on velvollinen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 :n 1 momentin nojalla korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksetut todistajanpalkkiot. Hovioikeuden ratkaisu Hovioikeuden ratkaisu on tuomiolauselmissa.

9 Rovaniemen hovioikeus Tuomiolauselma 15/ (13) Asianumero R 14/971 Vastaaja Salme Aune Heinola Muutos käräjäoikeuden tuomioon Hylätty syyte 3. Pahoinpitely Rangaistusseuraamukset Vankeus 60 päivää vankeutta Vankeusrangaistus on ehdollinen. Koeaika päättyy Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä. Korvausvelvollisuus Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta. Oikeudenkäyntiä hovioikeudessa koskevat lausunnot Heinola vapautetaan velvollisuudesta korvata Jenna Kariniemelle kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta 500 euroa. Heinolan korvausvelvollisuus Kemi-Tornion oikeusaputoimistolle/suomen valtiolle alennetaan 2 046,20 euroksi. Heinola velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksetut todistelukustannukset 1 061,53 euroa.

10 Rovaniemen hovioikeus Tuomiolauselma 15/ (13) Asianumero R 14/971 Vastaaja Martti Juhani Viero Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta. Oikeudenkäyntiä hovioikeudessa koskevat lausunnot Valtio velvoitetaan maksamaan Vierolle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 7 227,02 euroa. Korvaus sisältää palkkiota euroa, kulujen korvausta 363,18 euroa ja arvonlisäveroa 1 393,84 euroa. Korvaukselle on maksettava korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä lukien kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamisesta.

11 Muutoksenhaku Asian ovat ratkaisseet: Valmistelija: Äänestys Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy hovioikeudenlaamanni Sakari Laukkanen hovioikeudenneuvos Kaarina Ollikainen määräaikainen hovioikeudenneuvos Teemu Saukkoriipi viskaali Jimi Sillanpää 11 (13)

12 Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa R 14/ (13) Hovioikeudenneuvos Kaarina Ollikainen: Hovioikeudenlaamanni Sakari Laukkanen: Olen eri mieltä kuin hovioikeuden enemmistö Heinolalle tuomittavan rangaistuksen pituudesta. Heinolan syyksi hovioikeudessa kohdassa 1 luettu pahoinpitely on kohdistunut 8-10-vuotiaaseen lapseen, jonka huolenpidosta ja hyvinvoinnista hän on ollut vastuussa. Sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa sisältänyt menettely on ollut toistuvaa ja jatkunut melkein kahden vuoden ajan. Lapselle on menettelystä aiheutunut kipua ja henkisen terveydentilan heikkeneminen. Oikeudenmukainen seuraamus Heinolan syyksi luetusta menettelystä on neljä kuukautta vankeutta. Rangaistus on ehdollinen käräjäoikeuden tuomitsemine koeaikoineen. Muilta osin olen samaa mieltä kuin enemmistö. Olen eri mieltä kuin hovioikeuden enemmistö syytekohdan 1 osalta. Keskeisenä syyttäjän näyttönä syyksilukemisen osalta on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Lastenpsykiatrian poliklinikan lausunto Lausunnon näyttöarvoa heikentää se, että ennen tutkimushypoteesien laatimista ei ole kuultu vastaaja Heinolan kertomusta tapahtumienkulusta, vaan hypoteesit on laadittu tutkittavan biologiselle äidilleen ja uudelle sijaisäidilleen kertomista seikoista ja yleisistä psykologisista virhelähteistä. Tutkimustietojen luotettavuutta on siten arvioitu lähinnä suhteessa tutkittavan itsensä kertomuksiin eikä ole otettu huomioon Heinolan kertomusta siitä, miksi ja miten tutkittava on juossut lenkillä, laittanut nimensä lenkkivihkoon, saunonut, seisonut ulkona jäähyllä, ruokaillut omassa huoneessaan tai leikkinyt sähkökärpäslätkällä ja tulitikuilla. Tutkittava on luonnollisesti osannut kertoa näistä normaaliin lapsiperheen elämään kuuluvista tapahtumista useiden tuntien ajan, yhtäpitävästi ja yksityiskohtaisesti sen vuoksi, että tapahtumat ovat suurelta osin totta. Sen sijaan tutkittavan kertomus ei ole ollut täsmällinen eikä vastaa yleisiä kokemussääntöjä niiltä osin, jotka tekisivät näistä tavanomaisista tapahtumista pahoinpitelyn. Ei ole uskottavaa, että lapsi edes pakotettuna seisoisi ulkona yhdessä kohti useita tunteja -20 asteen pakkasessa. Ei ole uskottavaa, että lasta seisotettaisiin pakkaskelillä pitkiä aikoja pikkuhoususillaan ulkolaatoituksella. Ei ole uskottavaa, kuten myös todistaja Vihavainen on hovioikeudessa kertonut, että lapsi olisi juossut pihan ympäri 400 kertaa yhdellä kerralla. Pikemminkin on uskottavaa, että tutkittava on vääristänyt ja värittänyt kokemuksiaan. Tutkittavalla on Kainuun keskussairaalasta lastenpsykiatrian diagnoosi F92.8, johon liittyy valehtelutaipumus ja runsas projektion käyttö (em. lausunto s. 20). Esitutkinta on käynnistynyt biologisen äidin ilmoittamasta seksuaalirikosepäilystä, joka on osoittautunut aiheettomaksi. Hovioikeuden enemmistökin on katsonut, että ulkona peseytymistä, riittävän lääkehoidon laiminlyöntiä ja sähkökärpäslätkän käyttöä koskevat pahoinpitelyväitteet ovat jääneet näyttämättä. Minä katson myös muiden väitteiden osalta, että Heinolan kertomus on niiden osalta paitsi mahdollinen, myös todennäköisemmin oikea

13 13 (13) selitys tapahtumille kuin tutkittavan kertomus. Katson siis, että Heinolan ei ole näytetty tehneen Hannu Kariniemelle ruumiillista väkivaltaa tai muuten vahingoittaneen hänen terveyttään. Psyykkisen pahoinpitelyn osalta ongelmaksi nousee myös syy-yhteys Heinolan väitetyn menettelyn ja Kariniemen terveyden vahingoittumisen välillä. Avainasemassa tältä osin on lääketieteellinen näyttö: lääkärien tekemät havainnot ja heidän soveltamansa kokemussäännöt. Keskeinen todiste tässä asiassa on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikön psyykkisen haitan arvio oikeudenkäyntiä varten. Siitä ei ole tehtävissä sellaista yksiselitteistä johtopäätöstä, että Kariniemellä ei olisi hänellä diagnosoituja sairauksia, jos Heinolan toiminta ajatellaan pois tapahtumienkulusta. Rikosoikeudellinen syy-yhteysvaatimus ei silloin täyty. On tosin niin, että Kariniemi ei ole sijaisperheessä saanut varhaislapsuuden traumatisoitumisen aiheuttamia neurobiologisia muutoksia ja haitallisia psyykkisiä sopeutumiskeinoja lievittäviä ja korjaavia kokemuksia, mutta on kohtuutonta katsoa, että kasvatusongelmiin tukea ja apua hakeva sijaisäiti syyllistyisi pahoinpitelyyn, jos hän ei onnistu korjaamaan jo sijoittamishetkellä sairaan lapsen mielenterveyttä. Hovioikeuden enemmistö on katsonut Heinolan syyllistyneen syytekohdassa 1 pahoinpitelyyn. Velvollisena lausumaan rangaistuksesta hyväksyn määräaikainen hovioikeudenneuvos Saukkoriipin määräämään rangaistuksen. Velvollisena lausumaan tältä osin myös oikeudenkäyntikuluista ja todistelukustannuksista olen niistä samaa mieltä kuin hovioikeuden enemmistö. Muilta osin olen samaa mieltä kuin enemmistö.... Vakuudeksi: viskaali Jimi Sillanpää

14 Kemi-Tornion käräjäoikeus Tuomio Annettu kansliassa / Asianumero R 13/878 1 (28) Puheenjohtaja Syyttäjä Vastaajat Asianomistajat Kuultavat Asia Vireille Käräjätuomari Kaisa Teivaanmäki Kihlakunnansyyttäjä Pia Raappana-Grönvall Salme Aune Heinola Martti Juhani Viero Kariniemi Hannu Matias Kariniemi Jenna Amanda Katariina Kariniemi Marko Antero Linna Kirsti Maaret Töyräs-Keränen Taina Hannele Pahoinpitely Syyttäjän rangaistusvaatimukset 1. Pahoinpitely 8690/R/ /10 Rikoslaki 21 luku Keminmaa Salme Heinola on toimiessaan Hannu Kariniemen sijaisvanhempana tehnyt tälle heidän yhteisessä kodissaan ruumiillista väkivaltaa sekä ruumiillista väkivaltaa tekemättä vahingoittanut tämän terveyttä toistuvasti. Kariniemi on tekoaikaan ollut iältään 8-10-vuotias. Heinola on menetellyt seuraavasti: - Heinola on vienyt Kariniemen asunnosta ulos ja seisottanut tätä asunnon portailla alushoususillaan pakkasessa, - Heinola on jättänyt Kariniemen useiksi tunneiksi yksin ulos pakkaseen siten, ettei Kariniemellä ole ollut mahdollisuutta mennä sisätiloihin. Kariniemelle on aiheutunut Heinolan menettelystä paleltumavammoja, - Heinola on pakottanut Kariniemen kiertämään talvella tonttia ympäri pimeässä osin paljain jaloin Heinolan itse laskiessa kierrosten määrää, - Heinola on istuttanut Kariniemeä saunan ylälauteella liian kuumassa löylyssä päästämättä tätä saunasta ulos taikka alalauteelle ja aiheuttanut Kariniemelle lämpösairauden oireita - Heinola on käskenyt Kariniemen peseytymään ulkona kylmällä vedellä, - Heinola on pakottanut Kariniemen käymään rangaistuksena lenkillä. Heinola on käskenyt Kariniemen juosta lenkeillä ja mikäli tämä ei ole totellut hän on lyönyt Kariniemeä kepillä taikka potkinut takapuoleen. Kariniemen on tullut merkitä nimikirjoituksensa lenkkireitin varrella olevaan kirjaan, josta Heinola on tarkastanut, että Kariniemi on lenkin tehnyt - Heinola on pakottanut Kariniemen pesemään sukkia käsin - Heinola ei ole hankkinut Kariniemelle tarpeellisia ja kunnollisia vaatteita, leikkikaluja, kirjoja taikka urheiluvälineitä eikä antanut Kariniemelle lupaa katsoa televisiota kuten muille sijaislapsille, mitä menettelyä on pidettävä Kariniemen mitätöintinä ja huomiotta jättämisenä,

15 2 (28) - Heinola on pakottanut Kariniemen seisomaan kesällä ulkona alushoususillaan talon nurkkauksessa, jossa on ollut paljon sääskiä sekä laittanut nokkosia Kariniemen alushousujen sisään, joista hänelle on aiheutunut kutinaa ja mihin kutinaan hän ei ole saanut tahtoessaan lääkettä, - Heinola on vienyt Kariniemen ulos korvasta tai hiuksista vetäen sekä repinyt ja ravistellut häntä hiuksista kiinni pitäen ja vääntänyt käden väkivalloin selän taakse, sekä pitänyt Kariniemen päätä uimassa ollessa veden alla aiheuttaen Kariniemelle tukehtumisen tunteen, - Heinola ei ole antanut Kariniemelle lääkettä, eikä vienyt tätä lääkäriin tämän ollessa sairaana, kuten päänsärkyyn, kuumeeseen tai korvakipuun - Heinola on eristänyt Kariniemen tämän ystävistä ja rajoittanut Kariniemen liikkumisvapautta siten, ettei Kariniemi ole päässyt ystäviensä luo taikka ystävillä ei ole ollut lupa tulla Kariniemen kotiin. Heinola on pakottanut Kariniemen olemaan pitkiä aikoja yksin omassa huoneessaan mm. opettelemassa kesäloman aikana englannin kieltä - Heinola on pakottanut Kariniemen syömään omassa huoneessaan muiden perheenjäsenten syödessä yhdessä pöydän ympärillä, - Heinola ei päästänyt Kariniemeä muiden mukana kauppaan, vaan tämän oli täytynyt odottaa autossa ja Heinola on pakottanut Kariniemen kävelemään kaupasta kotiin useiden kilometrien pituisen matkan muiden mennessä autolla - Heinola on laittanut sähköllä toimivan kärpäslätkän Kariniemen sormeen antaen tälle näin sähköiskuja - Heinola on pakottanut Kariniemen pitämään palavaa tulitikkua etusormen ja peukalon välissä niin kauan kuin tulitikku palaa, mistä on aiheutunut molempiin sormiin palovammat - Heinola ei ole antanut Kariniemelle tarpeeksi ruokaa niin, että tämä on mm. mennyt nukkumaan nälkäisenä. Kariniemi ei ole saanut syödä samoja ruokia kuin muut. Heinola on aiheuttanut ruumiillisen väkivallan käytöllä Kariniemelle kipua sekä vahingoittanut Kariniemen terveyttä ruumiillista väkivaltaa tekemättä niin, että Kariniemi on ollut erittäin huonossa psyykkisessä sairaalahoitoa vaatineessa kunnossa. 2. Pahoinpitely 8690/R/ /10 Rikoslaki 21 luku Keminmaa Martti Viero on toimiessaan Hannu Kariniemen sijaisvanhempana tehnyt tälle heidän yhteisessä kodissaan ruumiillista väkivaltaa. Kariniemi on tekoaikaan ollut iältään 8-10-vuotias. Viero on laittanut sähköllä toimivan kärpäslätkän Kariniemen sormeen antaen tälle näin sähköiskuja sekä lyönyt kärpäslätkällä Kariniemeä takapuoleen. Viero on lyönyt Kariniemeä vyöllä sekä pakottanut Kariniemen pitämään palavaa tulitikkua etusormen ja peukalon välissä niin kauan kuin tulitikku palaa, mistä on aiheutunut molempiin sormiin palovammat. Vieron menettelystä on Kariniemelle aiheutunut palovammojen lisäksi myös kipua. 3. Pahoinpitely 8690/R/ /10 Rikoslaki 21 luku Keminmaa

16 Syyttäjän muut vaatimukset Asianomistajien vaatimukset 3 (28) Salme Heinola on toimiessaan Jenna Kariniemen sijaisvanhempana tehnyt tälle heidän yhteisessä kodissaan ruumiillista väkivaltaa sekä ruumiillista väkivaltaa tekemättä vahingoittanut tämän terveyttä. Jenna Kariniemi on tekoaikaan ollut iältään 7-9-vuotias. Heinola on menetellyt seuraavasti: - Heinola on tarttunut Kariniemeä useita kertoja ranteesta kiinni, mistä menettelystä on Kariniemelle aiheutunut punainen jälki ranteeseen sekä tukistanut Kariniemeä, - Heinola on pakottanut Kariniemen kiertämään tonttia ympäri pimeässä - Heinola ei ole antanut Kariniemelle tarpeeksi ruokaa. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdissa 1 ja 3 Heinola on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 2 Viero on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Rangaistusvaatimus Kirsti Linna on asianomistajien Hannu ja Jenna Kariniemen edunvalvojana yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Kirsti Linna on täydentänyt syytteen teonkuvauksia vielä seuraavasti: Syytekohdassa 1: Heinola ei ole sallinut eikä tukenut sisarusten välisen suhteen kehittymistä. Heinola on jättänyt hoitamatta sääskien ja nokkosten aiheuttamat vammat. Syytekohdassa 2: Viero on ruumiillista väkivaltaa tekemättä vahingoittanut Hannu Kariniemen terveyttä toistuvasti. Viero ei ole sallinut eikä tukenut sisarusten välisen suhteen kehittymistä ja aiheuttanut siten osaltaan Hannu Kariniemelle psyykkisen sairauden, joka vaatii hoitoa. Syytekohdassa 3: Heinola ei ole sallinut eikä tukenut sisarusten välisen suhteen kehittymistä. Perustelut Salme ja Martti Viero ovat menetelleet syytteen teonkuvauksissa ja asianomistajan rangaistusvaatimuksessa kuvatulla tavalla. Menettely täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdissa 1 ja 2 Salme Heinola ja Martti Viero on velvoitettava Hannu Kariniemelle kivusta ja särystä ja tilapäisestä haitasta euroa korkolain 4 :n mukaisine

17 4 (28) korkoineen lukien. Korvausvastuu tulee jakaa vastaajien kesken siten, että vastaajat ovat yhteisvastuussa eurosta ja lopusta vastaa Salme Heinola yksin. Perustelut Muut asiassa esitetyt vaatimukset Hannu Kariniemelle on aiheutettu teoilla runsaasti fyysisiä vammoja, jotka ovat parantuneet normaalisti. Hänelle on aiheutunut sormiin 2. asteen palovammat, paleltumavammoja useammassa yhteydessä, lämpösairauden oireita usein, kutisevaa ihottumaa sääskien pistoista ja nokkosista sekä useaan otteeseen kipua ilman näkyvää vammaa mm. lyönneistä ja sähkökärpäslätkän käytöstä. Syytteessä ja teonkuvausten täydennyksessä kuvattu psyykkinen pahoinpitely on tehnyt rajua vahinkoa pienelle, kasvu- ja kehitysvaiheessa olleelle pojalle. Hänen taustallaan on huostaanotto ja sijoittaminen tukiperheeseen. Huostaanoton taustalla on olosuhteita, joiden aiheuttamat psyykkiset vaikutukset olisivat normaalissa, tukevassa ja osaavassa sijaiskodissa hoidettu ja parantuneet. Sen sijaan Hannu Kariniemi on vuosien ajan joutunut sietämään psyykkistä kaltoinkohtelua ja eristämistä muusta perheestä, sosiaalisesta elämästä ja sisarestaan. Vieron ja Heinolan toiminta on aiheuttanut psyykkisiä ongelmia Hannu Kariniemelle ja niiden hoito on vielä kesken. Martti Vieron osuus fyysisiin pahoinpitelyihin on Salme Heinolaa pienempi. Psyykkisten vammojen osalta molemmat ovat aktiivisin toimin tai toisen toiminnan sallien yhtälailla vaikuttaneet vahingon syntymiseen. Vahingot on aiheutettu tahallisella teolla ja niiden kohteena on lapsi. Tekojen tekijät ovat aikuisia, joiden hoidossa ja vastuulla lapsi on ollut. Korvausvaatimukset perustuvat määrältään HeVa:n suositusten kohtiin 6, 65 ja 1. Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 3 Salme Heinola on velvoitettava korvaamaan Jenna Kariniemelle kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta 500 euroa korkolain 4 :n mukaisine korkoineen lukien. Perustelut Jenna Kariniemelle on aiheutunut fyysisestä pahoinpitelystä kipua ja särkyä. Vahingot on aiheutettu tahallisella teolla ja niiden kohteena on lapsi. Tekojen tekijät ovat aikuisia, joiden hoidossa ja vastuulla lapsi on ollut. Korvausvaatimukset perustuvat määrältään HeVa:n suositusten kohtiin 65 ja 1. Muu vaatimus Salme Heinola ja Martti Viero on velvoitettava korvaamaan Kemi-Tornion oikeusaputoimistolle Jenna ja Hannu Kariniemelle annetun oikeusavun kustannukset korkolain 4 :n mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

18 Muu vaatimus 5 (28) Vastaajat Salme Heinola ja Martti Viero ovat vaatineet, että valtio velvoitetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1a :n nojalla korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa asiassa. Vastaus Syytekohta 1 Heinola on kiistänyt menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla ja asianomistajan esittämän syytteen teonkuvauksen täydennyksen mukaisesti sekä pyytänyt syytteen hylkäämistä pahoinpitelystä ja tähän liittyvät korvausym. vaatimukset. Heinola on kiistänyt asianomistajan korvausvaatimuksen perusteeltaan. Määrällisesti korvausvaatimus on myönnetty oikeaksi. Syytekohta 2 Viero on kiistänyt menetelleensä syytteen teonkuvauksessa mainitulla tavalla ja asianomistajan esittämän syytteen teonkuvauksen täydennyksen mukaisesti sekä pyytänyt syytteen hylkäämistä pahoinpitelystä ja tähän liittyvät korvausym. vaatimukset. Viero on kiistänyt asianomistajan korvausvaatimuksen perusteeltaan, koska ei ole syyllistynyt rikokseen,. Määrällisesti korvausvaatimus on myönnetty oikeaksi. Syytekohta 3 Heinola on kiistänyt menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla ja asianomistajan esittämän syytteen teonkuvauksen täydennyksen mukaisesti sekä pyytänyt syytteen hylkäämistä pahoinpitelystä ja tähän liittyvät korvaus- ym. vaatimukset. Heinola on kiistänyt asianomistajan korvausvaatimuksen perusteeltaan, koska ei ole syyllistynyt rikokseen. Määrällisesti korvausvaatimus on myönnetty oikeaksi. Todistelu Henkilötodistelu 1. Asianomistaja Hannu Kariniemen (13 v.) kuuleminen dvd-tallenteelta 2. Asianomistaja/kuultava Jenna Kariniemen (12 v. ) kuuleminen dvd-tallenteelta 3. Vastaaja Salme Aune Heinola todistelutarkoituksessa 4. Vastaaja Martti Juhani Viero todistelutarkoituksessa 5. Kuultava Taina Hannele Töyräs-Keränen todistelutarkoituksessa 6. Todistaja Eeva Annikki Hyttinen 7. Todistaja Sari Vihavainen (ent. Fant) 8. Kuultava, edunvalvoja Kirsti Maaret Linna todistelutarkoituksessa 9. Todistaja Terttu Anneli Kanniainen 10. Todistaja Anna-Mari Alalahti 11. Todistaja Kaisu Hyrkäs 12. Todistaja Taina Ylitervo

19 Kirjalliset todisteet 6 (28) 1. Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisen työryhmän lausunto ja psyykkisen haitan arvio 2. Lääkärinlausunto Alvari -perhetyön raportti Alvari -perhetyön raportti Ylikylän päiväkodin työntekijäiden päiväämätön lausunto 6. Rovaniemen mlk:n sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Huostaanottoasia (salainen) 8. Yhteenveto kehitystasotutkimuksesta Tuomion perustelut Kysymyksenasettelu Asiassa on kyse näytön arvioinnista ja siitä, jääkö Hannu ja Jenna Kariniemen, Heinolan ja Vieron kertomusten sekä asiassa esitetyn muun näytön perusteella järkevää epäilystä vastaajien syyllistymisestä syytteissä väitettyihin tekoihin. Näyttö ja sen arviointi kohdissa 1 ja 2 Rikosasiassa lähtökohtana on aina syyttömyysolettama ja näyttötaakka rikoksen tapahtumisesta on syyttäjällä ja asianomistajalla. Asianosaisten kertomuksiin perustuvaa näytönarviointia on tarkasteltu muun muassa viimeaikaisissa seksuaalirikoksia koskevissa korkeimman oikeuden ratkaisuissa 2013: 96 ja 97 sekä 2014:48. Asianomistaja Hannu Kariniemen oikeuspsykologinen haastattelu Asianomistaja Hannu Kariniemi on ollut syytteestä ilmenevänä tekoaikana vuotias. Hannu Kariniemeä on kuultu asiassa Oulun yliopistollisen sairaalan oikeuspsykologisessa haastattelussa 18. ja sekä tämän ollessa 11 ja 12-vuotias. Haastatteluiden ja muiden käytössä olleen tausta-aineiston perusteella Hannu Kariniemestä on laadittu asiassa kirjallisena todisteena vedottu päivätty oikeuspsykiatrinen lausunto. Lausunnon on laatinut lasten seksuaali- ja pahoinpitelyasioihin erikoistunut työryhmä. Hannu Kariniemen kuuleminen toteutettiin iästään huolimatta oikeuspsykologisessa haastattelussa, koska tämä oli vasta ollut osastotutkimusjaksolla ja lapsen psyykkinen tila oli ollut heikko. Oikeuspsykologinen haastattelu on ensimmäisen päivän osalta ollut Hannu Kariniemen vapaata kerrontaa asioista, joita Heinola oli hänelle tehnyt vaikka ei olisi saanut tehdä. Hannu Kariniemi on tässä haastattelussa oma-aloitteisesti kertonut Heinolan pakottaneen hänet usein seisomaan talvella ulkona alushousuillaan ja vähillä vaatteilla, käskeneen hänen pariin kertaan syksyllä pesemään itsensä ulkona olleella kylmällä vedellä ja pesemään myös sotkemiaan sukkia. Hannu Kariniemen mukaan Heinola oli käskenyt hänet usein lenkille ja potkaisseen tai lyöneen kepillä takapuoleen, mikäli hän ei ollut totellut käskyä tai oli hidastellut. Lisäksi Hannu Kariniemi on kertonut jääneensä talvella yksin ulos pariksi tunniksi muiden lähtiessä kylään Vieron isän luokse ja joutuneensa isoveljensä kanssa ennen tämän perhekotiin lähtöä juoksemaan pimeässä paljain jaloin tontin ympäri. Ilman kenkiä pimeässä hän oli joutunut juoksemaan ulkona vain kerran, mutta kengät jalassa ja vaatteet päällä useasti. Hannu Kariniemi on vielä kertonut Heinolan pakottaneen hänet kesällä lukemaan kesällä englantia omassa huoneessaan useiden viikkojen

20 7 (28) verran. Hannu Kariniemen mukaan edellä mainitut käskyt ja rangaistukset ovat liittyneet hänen tekemiinsä tuhmuuksiin, joita hän ei kaikilta osin ole tarkemmin osannut nimetä. Kaikki rangaistukset ja käskyt oli hänelle antanut Heinola. Vapaassa kerronnassa Hannu Kariniemi on spontaanisti myös tuonut ilmi, että Viero ei antanut hänelle vastaavanlaisia rangaistuksia kuin Heinola. Näiltä osin Hannu Kariniemen kertomus on siten syntynyt johdattelematta, mikä lisää kertomuksen näyttöarvoa. Toisena haastattelupäivänä haastattelija on pyytänyt Hannu Kariniemeä kertomaan sijaisperheessä käytetyistä rangaistusmenetelmistä, jolloin tämä on täydentänyt edellisen päivän kertomuksiaan sääskinurkassa seisottamisesta kesällä vähissä vaatteissa, Heinolan laittaneen kerran nokkosia hänen alushousuihinsa hänen kieltäytyessä kiertämään tonttia ja tilanteista, joissa hän ei ollut suostunut menemään arestiin, jolloin Heinola oli vienyt hänet sinne tukasta tai korvasta kiinnipitäen. Rangaistusmenetelmiä koskevan oma-aloitteisen kerronnan päätyttyä Hannu Kariniemi on pyydettäessä kertonut sijaisperheestään ja sen jokapäiväisistä toiminnoista. Hannu Kariniemen mukaan Heinola ei ollut juuri koskaan antanut hänen syödä ruokapöydässä, Heinola ei ollut pyydettäessä antanut hänen poistua kuumasta saunasta tai siirtyä alimmalle lauteelle ja Heinola oli käskenyt hänen pestä pahasti likaamansa sukat käsin. Keskusteltaessa Hannu Kariniemen perhesuhteista hänen käsityksensä oli se, että Heinola ei tykännyt hänestä, koska antoi paljon rangaistuksia kuten pitkiä peli- ja kaverikieltoja. Hannu Kariniemi on kokenut joutuneensa olemaan aina yksin ja kertonut Heinolan sanoneen hänelle, että hänellä ei ollut kavereita. Häntä oli pelottanut kertoa asioista Heinolalle, koska pelkäsi rangaistuksia. Hannu Kariniemi kertoi hänellä olleen paljon muiden vanhoja vaatteita, mutta vähän leluja. Hänen huoneessaan ei myöskään ollut ollut kirjoja ja lehtiä yhtä paljon kuten muilla sijaislapsilla. Sähkökärpäslätkän käyttö ja tulitikkujen polttaminen eivät olleet tulleet ilmi minkään aikaisemman esillä olleen aiheen yhteydessä, joten haastattelija on kehottanut Hannu Kariniemeä kertomaan niihin liittyvistä asioista erikseen. Vaikka Hannu Kariniemen kertomus ei tältä osin ole spontaanisti kerrottua, on se näiltäkin osin sisällöltään vapaasti kerrottua haastattelijan välikysymysten ollessa tarkentavia. Haastattelun toisena päivänä kuin myös viimeisessä tehdyssä tutkimuksessa Hannu Kariniemi on yhdistänyt kertomansa tapahtumat pelkästään Heinolaan. Vierosta kysyttäessä Hannu Kariniemi on kertonut puuhannut Vieron kanssaan kaikkea ja tämän antaneen hänen leikkiä rauhassa muiden lasten kanssa. Viero oli myös joskus puolustanut häntä Heinolan antamia rangaistuksia vastaan. Viero ei antanut Hannu Kariniemen mielestä mitään rangaistuksia mitkä olivat inhottavia, tämä oli joskus käskenyt heidän mennä ulos leikkimään kovaäänisiä leikkejä ja joskus käskenyt lenkille, mutta lenkillä ei tarvinnut kiirehtiä. Hannu Kariniemen oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa tehty haastattelu ei näin ollen tue Vieroon kohdistuvaa syytettä. Haastattelussa Hannu Kariniemen etusormea ja peukaloa on tutkittu lääkäri Mirja-Liisa Sassi-Puitin toimesta. Hannu Kariniemen käsissä on tutkimusaikana havaittu useita eri jälkiä, joiden asianomistaja on kertonut aiheutuneen joistakin muista tilanteista. Lääkäri on tutkimuksessa todennut, että käsissä ei ole nähtävissä merkittäviä vaurioita. Käsiä kuvatessa Hannu Kariniemi on osoittanut paikat, joista tulitikku aikoinaan poltti. Silmämääräisesti havaittavissa olevaa vauriota ei osoitetussa kohdassa ole ollut. Asiassa kirjallisena todisteena esitetyn lääkärinlausunnon mukaan tutkimuksessa otettuja kuvia suurennettuna tarkasteltaessa Hannu Kariniemen peukalossa on havaittu pieni vaalea alue. Lausunnon mukaan vamma sopii aiheutuneeksi Hannu Kariniemen kuvaamalla tavalla, mutta

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio 141106323 1 (6) 11.02.2014 Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Käräjätuomari Antti Tapanila. Harri Jouhki - Päivi Karjalainen - Jaakko Pirttikoski. Kihlakunnansyyttäjä Minna Virtanen. Miro Aleksi Myllymäki

Käräjätuomari Antti Tapanila. Harri Jouhki - Päivi Karjalainen - Jaakko Pirttikoski. Kihlakunnansyyttäjä Minna Virtanen. Miro Aleksi Myllymäki Pirkanmaan käräjäoikeus 4 Tuomio 20.08.2013 13/110554 Asianumero R 13/1923 1 (7) Puheenjohtaja Lautamiehet Syyttäjä Vastaaja Asianomistajat Asia Vireille Käräjätuomari Antti Tapanila Harri Jouhki - Päivi

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

//'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 JUUTILAINEN KLAUS PETRI RAINER 12.3.2001-25.9.2001 HELSINKI

//'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 JUUTILAINEN KLAUS PETRI RAINER 12.3.2001-25.9.2001 HELSINKI ~ //'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO nro 03/5864 4/6 Os. Asiana: KÄRÄJÄOIKEUDEN KOKOONPANO 9.6.2003 R 03/1155 Puheenjohtaja käräjätuomari Tuovi Hyvärinen (C I 0 1:) t ~ Lautamiehet

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Käräjätuomari Anna-Maria Kangas. Eva Kivilaakso-Wellmann ja Juha Kuusinen. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Käräjätuomari Anna-Maria Kangas. Eva Kivilaakso-Wellmann ja Juha Kuusinen. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio Annettu kansliassa 25.02.2016 16/107437 Asianumero R 15/2350 1 (9) Puheenjohtaja Käräjätuomari Anna-Maria Kangas Lautamiehet Eva Kivilaakso-Wellmann ja Juha Kuusinen

Lisätiedot

Käräjätuomari Kirsi Huotari. Kihlakunnansyyttäjä Sini Paavola. Oscar Kabuyaya Désiré Kamanzi Teemu Niko Petteri Kyyriäinen Patrick Ndayishimiye

Käräjätuomari Kirsi Huotari. Kihlakunnansyyttäjä Sini Paavola. Oscar Kabuyaya Désiré Kamanzi Teemu Niko Petteri Kyyriäinen Patrick Ndayishimiye Kainuun käräjäoikeus Tuomio Annettu kansliassa 10.02.2016 16/100062 Asianumero R 15/918 1 (22) Puheenjohtaja Käräjätuomari Kirsi Huotari Lautamiehet Anneli Määttä Kari Silvennoinen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen

TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen :-:/ " '\ t::.opio...... TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen lautamiehet Pauli Siltanen Tuija Sillanpää Pekka

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

1. PAHOINPITELY (6570/R/0000083/07) Rangaistuslaki 21 luku 5 pykälä 1 8.1.2007 PEDERSÖRE

1. PAHOINPITELY (6570/R/0000083/07) Rangaistuslaki 21 luku 5 pykälä 1 8.1.2007 PEDERSÖRE MUSTASAAREN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 08/238 3 osasto Pietarsaari Asianumero: 2.4.2008 R 08/53 Puheenjohtaja: käräjätuomari Johan Karlais Lautamiehet: Per-Eric Anderson, Henrik Lassfolk, Birgitta Penttinen Syyttäjä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 1 KESKI-SUOMEN SYVTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1208 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 26.10.2010 R 10/971 40101 Jyväskylä Puhelin 010 362 6703 Fax 010 362 6720 Syyttämättä jätetty MATIKAINEN-KALLSTRÖM MARJO

Lisätiedot

JULKINEN SELOSTE Annetaan julki klo 14.00 POHJOIS-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUS. Kauppakatu 20, PL 60 80101 Joensuu Puhelin 010 364 8414 Fax 010 364 8376

JULKINEN SELOSTE Annetaan julki klo 14.00 POHJOIS-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUS. Kauppakatu 20, PL 60 80101 Joensuu Puhelin 010 364 8414 Fax 010 364 8376 POHJOIS-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUS Kauppakatu 20, PL 60 80101 Joensuu Puhelin 010 364 8414 Fax 010 364 8376 JULKINEN SELOSTE Annetaan julki klo 14.00 Asiano: 19.4.2011 R 10/1888 Käräjätuomari Juha Nieminen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8

KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 KESKI-SUOMEN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 10/1207 syyttämättä jättämisestä Asianro PL 8 26.10.2010 R 10/971 40101 Jyväskylä Puhelin 010 362 6703 Fax 010 362 6720 Syyttämättä jätetty KLlNGA ESA EINO 21.11.1939

Lisätiedot

24.10.2012 R 121035. " 94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913. Vireille 22.8.2012. Asia Syyttäjä Vastaaja(t)

24.10.2012 R 121035.  94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913. Vireille 22.8.2012. Asia Syyttäjä Vastaaja(t) KEMI.TORNIoN TÄnfuÄoIKEUS Valtakatu 39 KUTSU ASIANoMISTAJALLE Henkilökohtainen kuuleminen Asiano: " 94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913 24.10.2012 R 121035 I I NISKAKANGAS PERTTU KALEVI

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

24.03.2014. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1

24.03.2014. Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1 Helsingin käräjäoikeus Os.4 Tuomio Annettu kansliassa 24.03.2014 14/113185 Asianumero R 13/5508 1 (10) Puheenjohtaja Syyttäjä Käräjätuomari Kihlakunnansyyttäjä Vastaajat Asianomistaja Kuultavat elun vastuualue

Lisätiedot

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404 ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 Laamanni Lars Karlsson Käräjätuomari Vesa Komulainen Käräjätuomari Mikael Selander Sihteeri käräjätuomari Petra Spring-Reiman TUOMIO 10/423 11.6.2010 Asiana: R 09/404

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 4. osasto

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 4. osasto VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 4. osasto Käräjätuomari Matti Kolehmainen 28.3.2013 Lautamiehet: Tiina Kankkio, Pentti Kapanen ja Matti Karjalainen 13/1742 Asiano: R 13/979 1 Syyttäjä Vastaaja(t)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Somalian kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY

KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY AIEMPI NÄKEMYS Rikosoikeudellisesti ankara lähestymistapa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 38 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2007-2358 Esityslistan asia TJA/38 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä potilas)

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 14.04.2015 nro 112009 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä. Vangittu Abdi Salaan Ahmed Kulane

Helsingin käräjäoikeus 14.04.2015 nro 112009 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä. Vangittu Abdi Salaan Ahmed Kulane Helsingin hovioikeus Tuomio 15/146667 1 (6) Antamispäivä 27.11.2015 Asianumero R 15/1425 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Asia Valittajat Vastapuolet Salassapito Helsingin käräjäoikeus 14.04.2015 nro

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5. Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.2016 Asianajaja, asiamies, avustaja? lakimies, varatuomari, asiamies,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja

1v. 6kk. ehdollinen ja 90 tuntia yk-palvelua Helsingin Syyttäjä, vastaaja Kaikki syytekohdat. Syyttäjä, asianomistaja Lainvoimainen Tapaus (HO diaarinro)käräjät KO Syyte KO Syyksilukeminen KO tuomio Hovi Valittaja HO Syyksilukeminen HO tuomio Hovin tuomiopäivä tuomio, laji lainvoimainen tuomio, määrä Huomautuksia R04/1476

Lisätiedot

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.2 ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Suomen Ensihoitoalan Liitto ry Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Seksuaalisuus Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys,

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ANONYMISOITU PÄÄTÖS 13.10.2015 Dnro OKV/464/1/2015 1/6 ASIA Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate KIRJOITUS Kantelija on oikeuskanslerille 26.3.2015 osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut Helsingin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily Tutkimukset lasten oikeuspsykiatrian työryhmässä

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily Tutkimukset lasten oikeuspsykiatrian työryhmässä Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily Tutkimukset lasten oikeuspsykiatrian työryhmässä Ilona Luoma LT, dosentti Apulaisylilääkäri Tays, lastenpsykiatrian vastuualue 1 19.11.2015 Lasten oikeuspsykiatrian

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala.

Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974. Vahingonkorvauslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Lain soveltamisala. Annettu Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 1974 Vahingonkorvauslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Lain soveltamisala. Vahingon korvaamiseen on sovellettava tämän lain säännöksiä. Tämä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 37/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

syyttäjille Dnro 37/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen YLEINEN OHJE VKS:2006:3 syyttäjille Dnro 37/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

Lisätiedot

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. 1 of 34 21/03/2011 11:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 11.7.1997/689 11.7.1997/689 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

mitä oikeudenkäynnissä

mitä oikeudenkäynnissä Jag vill veta Haluan tietää mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu? www.jagvillveta.se 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Kuvitus Maria Wall Tuotanto Plakat Åströms Tryckeri AB, Uumaja 2014 Mikä oikeuden käynti

Lisätiedot

ON/Aineopinnot 10.10.2014

ON/Aineopinnot 10.10.2014 1 HELSINGIN YLIOPISTO YLEINEN PROSESSIOIKEUS ON/Aineopinnot 10.10.2014 Tentissä on neljä kysymystä. Jokainen tenttijä vastaa kysymyksiin 1 ja 2. Tämän lisäksi kysymykseen 3 tulee vastata, ellei sitä ole

Lisätiedot

Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta:

Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta: Mikko Nyman Lähettäjä: leena.malinen@oikeus.fi Lähetetty: 12. tammikuutata 2015 11:11 Vastaanottaja: Mikko Nyman Aihe: R 13/9447 haastehakemus HELSINGIN SYYTTÄJÄNVIRASTO HAASTEHAKEMUS Osasto 3 PL 318 Asianro

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 247 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-884 Esityslistan asia TJA/29 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Jos joudut rikoksen uhriksi

Jos joudut rikoksen uhriksi 1 / 5 28.1.2009 12:11 Jos joudut rikoksen uhriksi Etusivu Rikosasian käsittelyn vaiheet Korvaukset Tukipalvelut Perheväkivalta Lapsi rikoksen uhrina Lähestymiskielto Apua ja tukea Muut esitteet Jos joudut

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704 SISÄLLYS N:o Sivu 689 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa... 2207 690 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta...

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Olli Saunaoja, laamanni Espoon käräjäoikeus Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen Suomen lain mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on, että rikoksen tekijä on teon hetkellä täyttänyt 15 vuotta. Jos nuori

Lisätiedot

Syyttäjän muutoksenhaku hovioikeuteen

Syyttäjän muutoksenhaku hovioikeuteen Syyttäjän muutoksenhaku hovioikeuteen YLEINEN OHJE Dnro 31/31/11 Voimassa 1.10.2012 - toistaiseksi Kumoaa VKS:1998:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL 333

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN VASTAUS AULI KARHUSEN VAHINGONKORVAUSKAN- TEESEEN. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta PL 13 03101 Nummela

VIHDIN KUNNAN VASTAUS AULI KARHUSEN VAHINGONKORVAUSKAN- TEESEEN. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta PL 13 03101 Nummela VASTAUS KANTEESEEN 12.8.2015 Vihdin kunta PL 13 03101 NUMMELA Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus Lohja Postikatu 3 C 08100 LOHJA VIHDIN KUNNAN VASTAUS AULI KARHUSEN VAHINGONKORVAUSKAN- TEESEEN Kantaja Auli Karhunen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/1 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/1 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 1 (5) 672 Oikaisuvaatimus katu- ja puisto-osaston toimistopäällikön päätöksestä 1.6.2011 438 vahingonkorvausasiassa HEL 2011-000843 T 03 01 00 HKR 2011-1151 Päätös

Lisätiedot

Tuomio. Antamispäivä 15.4.2011

Tuomio. Antamispäivä 15.4.2011 Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1157 Antamispäivä 15.4.2011 Diaarinumero R 09/3056 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 30.9.2009 nro 9170 (liitteenä) Asia Tekijänoikeusrikos

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 Selvityksen laatija: Liisa Välimäki Ihmisoikeusliitto ry Helmikuu

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 42/2015 06.05.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Pelastuslaitos 42/2015 06.05.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 81 Esinevahinko 13.7.2014 HEL 2014-012480 T 03 01 00 Viite: Sairaankuljetuksen ja ensihoitotoimenpiteiden yhteydessä aiheutunut vahinko Päätös Päätöksen perustelut päätti

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(27) R2011/812. MUUTOKSENHAKIJAT Kihlakunnansyyttäjät Jarmo Valkama ja Kalle Kulmala NN NN NN NN

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(27) R2011/812. MUUTOKSENHAKIJAT Kihlakunnansyyttäjät Jarmo Valkama ja Kalle Kulmala NN NN NN NN K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(27) R2011/812 Julkinen taltio Antopäivä Nro 19.10.2012 2077 MUUTOKSENHAKIJAT Kihlakunnansyyttäjät Jarmo Valkama ja Kalle Kulmala NN NN NN NN VASTAPUOLI

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) 167 Vahingonkorvauksen maksaminen, autovaurio, Panimokatu 1, Hermanni HEL 2015-006021 T 03 01 00 Parkkipaikka 15.12.2014 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä

Lisätiedot

Käräjätuomarin tekemäksi epäilty virkarikos ym.

Käräjätuomarin tekemäksi epäilty virkarikos ym. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 17.04.2013 Dnro OKV/31/31/2010 1/20 ASIA Käräjätuomarin tekemäksi epäilty virkarikos ym. ASIAN VIREILLETULO Perustuslain 110 :n 1 momentin mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 12/7177 2. osasto Käräjätuomari Elise Salpaoja 21.12.2012 R 11/4197

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 12/7177 2. osasto Käräjätuomari Elise Salpaoja 21.12.2012 R 11/4197 1 VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 12/7177 2. osasto Käräjätuomari Elise Salpaoja Asiano: 21.12.2012 R 11/4197 Lautamiehet Syyttäjä Vastaaja(t) Helena Aaltojärvi, Mari Hakkala ja Roger Grans Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen 28 09.08.2013 konsernijaosto Kaupunginhallitus 385 19.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä

Lisätiedot

ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI

ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI ERON JÄLKEISEEN VAINOON LIITTYVÄ SEMINAARI 10.2.2015 HELSINKI WORKSHOP RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ-TYÖRYHMÄ/ KiS, erikoissyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto RIKOSLAIN RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

TUOMIO 10/35773. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen KANNE 21.12.2010 L 10/21440 DIRECTAOY. Kantaja

TUOMIO 10/35773. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen KANNE 21.12.2010 L 10/21440 DIRECTAOY. Kantaja 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen TUOMIO 10/35773 21.12.2010 L 10/21440 Kantaja Vastaaja Asia Vireille DIRECTAOY NGUYEN THI, RAVINTOLA SUN-FLOWER -NIMISEN TMI:N OMISTAJA

Lisätiedot

HE 30/2012 vp. Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista

HE 30/2012 vp. Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista HE 30/2012 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 8/2010 29.1.2010 Asia: Kirjallinen varoitus Oikaisuvaatimuksen tekijä: X, sairaanhoitaja Virasto: Sairaala Päätös, johon haetaan

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 15/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 1/2005 14.1.2005 Asia: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallitus

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 81/2011 2.12.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tutkimusapulainen Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Perustelut

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(24) R2011/812

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(24) R2011/812 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(24) R2011/812 Julkinen taltio Antopäivä Nro 19.10.2012 2077 MUUTOKSENHAKIJAT Kihlakunnansyyttäjät JV ja KK W X Y Z VASTAPUOLI ASIA A Murha RATKAISU, JOHON

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa.

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa. PÄÄTÖS 12.11.2008 Dnro OKV/824/1/2007 1/5 ASIA VIIVÄSTYS HAASTEIDEN ANTAMISESSA KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 8.8.2007 osoittamassaan kirjoituksessa Espoon käräjäoikeuden ja Espoon kihlakunnan

Lisätiedot

1997 järjestettyä tarjouskilpailua. Voidaan katsoa, että kartellin vuoksi asfalttipäällystys- ja kiveystöiden tilaamisen hinta Paimiolle on

1997 järjestettyä tarjouskilpailua. Voidaan katsoa, että kartellin vuoksi asfalttipäällystys- ja kiveystöiden tilaamisen hinta Paimiolle on Kaupunginhallitus 53 17.02.2010 Kaupunginhallitus 141 20.04.2011 Kaupunginhallitus 253 24.08.2011 Kaupunginhallitus 479 04.12.2013 Kaupunginhallitus 302 17.09.2014 Kaupunginhallitus 60 25.02.2015 KAUPUNGIN

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot