HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Konsernijaosto. Aika klo 08:30-10:05

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Konsernijaosto. Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) Konsernijaosto Aika klo 08:30-10:05 Paikka Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 9 FINNHEMS OY:N TOIMINTA 3 10 HYKSIN OY:N TOIMINTA 5 11 SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY, HUS-PILOTTI JA HUS-KUNTAYHTYMÄN OSAKKUUS 12 MUUT ASIAT / KONSERNIJAOSTON KOKOUKSET VUONNA

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Heinimäki Heikki 08:30-10:05 puheenjohtaja Luhtanen Leena 08:30-10:05 vpj. Ikävalko Suzan 08:30-10:05 jäsen Slunga-Poutsalo Riikka 08:30-10:05 jäsen Långvik Berndt 08:30-10:05 jäsen Karma Pekka 08:30-10:05 jäsen Urho Ulla-Marja 08:30-10:05 hallituksen pj. Lindén Aki 08:30 - toimitusjohtaja poistui esteellisenä 9:n päätöksenteon ajaksi Kauppinen Ilkka 08:30-10:05 hallintojohtaja Lehtonen Lasse 08:30 - hallintoylilääkäri 9 :n selvityksen jäsen Örri Jyri 08:30 - FinnHEMS Oy:n 9 :n selvityksen toimitusjohtaja ajan Aaltonen Janne 08:30 - HYKSin Oy:n toimitusjohtaja Vento Jaana 08:30-10:05 hallintopäällikkö, sihteeri 10 :n selvityksen ajan Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu Heikki Heinimäki puheenjohtaja Jaana Vento sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja Leena Luhtanen pöytä kirjantarkastaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI NEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaisek si. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Karma ja Leena Luhtanen.

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) Konsernijaosto FINNHEMS OY:N TOIMINTA 260/00/02/00/03/2012 KONJA 9 FinnHEMS Oy on valtakunnallinen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö ja tuottaja. Sen omistavat yhtä suurin osuuksin Suomen viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä. FinnHEMS on voittoa tavoittelematon yhtiö. FinnHEMSin tehtävänä on tuottaa yliopistollisille sairaanhoitopiireille lääkärihelikopteripalveluja osana sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelua. Finn- HEMS kilpailuttaa lentopalvelut, valvoo tukikohtien laatu- ja turvallisuuskriteerien täyttymistä sekä vastaa tukikohtapalveluiden hallinnoinnista. FinnHEMSillä on Suomessa kuusi tukikohtaa, joiden sijaintipaikat ovat Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi. Kussakin tukikohdassa päivystävällä miehistöllä on käytössään helikopteri ja maayksikkö. Lääkintähenkilöstöön Vantaan, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun yksiköissä kuuluu aina päivystävä ensihoitolääkäri ja Rovaniemellä kaksi ensihoitajaa. FinnHEMS Oy:n hallituksen muodostavat: Jorma Penttinen, johtajaylilääkäri, pj, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Aki Lindén, toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Päivi Lucenius, toimitusjohtaja, ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Hannu Leskinen, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Matti Sorsa, lentotoiminnan asiantuntija, Pilot Select Oy FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja on Jyri Örri. Terveydenhuoltolain 46 :n mukaisesti erityisvastuualueen kuntayhtymillä on ensihoitokeskus, jonka yhtenä tehtävänä on suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan. Sairaanhoitopiirien ja STM:n näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaiseksi on nähty yliopistollisten sairaahoitopiirien yhteinen lääkärihelikopterijärjestelmä. FinnHEMS Oy:n hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Aki Lindén ja FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri selvittävät kokouksessa FinnHEMS Oy:n toimintaa. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi annetun selostuksen FinnHEMS Oy:n toiminnasta.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) Konsernijaosto Asian käsittely FinnHEMS Oy:n hallituksen jäsen toimitusjohtaja Aki Lindén ja FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri selvittivät kokouksessa FinnHEMS Oy:n toimintaa. Merkittiin, että toimitusjohtaja Aki Lindén poistui esteellisenä asian päätöksenteon ajaksi. Leena Luhtanen Heikki Heinimäen kannattamana esitti, että HUS:n hallitus vaikuttaa siihen, että FinnHEMS Oy:n erillisrahoitus jatkuu. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys yksimielisesti hyväksyä. Koska esitystä ei vastustettu puheenjohtaja totesi konsernijaoston yksimielisesti hyväksyneen sen. Esitys hyväksyttiin. Konsernijaosto esittää, että HUS:n hallitus vaikuttaa siihen, että FinnHEMS Oy:n erillisrahoitus jatkuu. Lisätietoja Aki Lindén, p

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) Konsernijaosto HYKSIN OY:N TOIMINTA 36/00/01/03/01/2011 KONJA 10 HUS:n valtuusto päätti perustaa HUS-konserniin kuuluvan kliinisiä palveluita tuottavan tytäryhtiön HYKSin Oy:n. Ote valtuuston päätöksestä on oheismateriaalina 1. Valtuusto päätti hyväksyä, että HUS perustaa ehdotetun mukaisesti yksityisen tahon kanssa HUS-konserniin kuuluvan tytäryhtiön, joka tuottaisi kliinisiä palveluja; ja merkitsee ja maksaa perustettavan osakeyhtiön osakepääomasta enintään euroa. Lisäksi valtuusto päätti asettaa HYKSin Oy:n jatkovalmistelua varten seuraavat reunaehdot toiminnan ja kustannusten läpinäkyvyyden varmistamiseksi: 1. HYKSin Oy:n toiminta ei saa vaarantaa HUSin lakisääteisten tehtävien hoitamista HUSin jäsenkuntien potilaiden hoidossa eikä erityisvastuualueen ja valtakunnallisesti keskitettyjen tehtävien hoitamisessa. 2. HYKSin Oy:n toiminnan ei tule suuntautua HUSin nykyisen perustoiminnan alueille, pois lukien palvelusetelipotilaiden hoito 3. HUS -kuntayhtymällä tulee olla aina vähintään 51 %:n osuus yhtiöstä. HUSin omistusosuuden laskeminen alle 60 %:a edellyttää HUSin valtuuston hyväksyntää. 4. Jäsenkunnista on edustus HYKSin Oy:n hallituksessa 5. Henkilöstö ei saa omistaa yhtiön osakkeita 6. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot ja työaikaseuranta HYKSin Oy:ssä ja HUS:ssa tulee olla selvät ja niiden seurannasta huolehditaan tarkoin 7. Kustannusten laskennan ja määrittelyn tulee olla tasapuolista ja läpinäkyvää ja auditoitava ulkopuolisen toimesta 8. HYKSin Oy:n toiminnan tulee alentaa HUS:n kustannustasoa. Lääkäripalveluyritykset ry ja Tapio Kannisto valittivat valtuuston päätöksestä perusteena mm. se, että päätös on kuntalain ja Euroopan unionin valtiontukisäännösten vastainen. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Tapio Kanniston valtuuston päätöksestä tekemät valitukset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset. Lääkäripalveluyritykset ry ja Terveyspalvelualan Liitto ovat tehneet myös kantelun kuvatun järjestelyn valtiontukisäännösten vastaisuudesta Euroopan komissiolle. Asian käsittely Euroopan komissiossa on edelleen kesken.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) Konsernijaosto HYKSin kliiniset palvelut Oy (Hyksin Oy) on HUS-konserniin kuuluva tytäryhtiö, joka tuottaa kliinisiä palveluja esimerkiksi palveluseteli-, itse maksavien, vakuutusyhtiöiden ja julkisen vallan järjestämisvelvollisuuden ulkopuolella olevien "ulkomaalaisten" potilaiden hoitamiseksi. HYKSin Oy:n liikesalaisuutena salassa pidettävä liiketoimintasuunnitelma jaetaan konsernijaoston jäsenille oheismateriaalina 2. Yhtiön toiminnan tavoitteena on HUS:n sairaaloiden vapaan tila- ja laitekapasiteetin tehokas käyttö sekä HUS:n houkuttelevuuden lisääminen työnantajana tarjoamalla työntekijöille vapaa-ajallaan mahdollisuuksia lisäansioihin. HUS:n valtuuston HYKSin Oy:n perustamista koskevassa päätöksessä edellytetään, että kustannusten laskennan ja määrittelyn tulee olla tasapuolista ja läpinäkyvää, ja se on auditoitava ulkopuolisen toimesta. HUS ja HYKSin Oy ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen, jossa sovitaan HYKSin Oy:n HUS:lta hankkimien palveluiden yleisistä ehdoista ja palvelusopimuksen, jossa sovitaan tarkemmin sovellettavista menettelytavoista. Palvelusopimukseen liitetään tulosyksikkökohtaisia liitteitä, joissa sovitaan kyseisen palvelualueen palvelujen sisältö, laatu ja hinta. HUS:n toimitusjohtajan päätöksellä ja päätettiin HUS:n HYKSin kliiniset palvelut Oy:lle (HYKSin Oy) myymien palvelujen tuotteistuksesta ja hinnoittelusta. Hyksin kliiniset palvelut Oy on tarvinnut liiketoiminnan aloitusvaiheessa rahoitusta toiminnan käynnistämiseksi ja toimintaedellytysten kehittämiseksi. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti enintään euron vaihdettavan pääomalainan liikkeelle laskemisesta. HUS:n hallitus päätti asiasta tä tehdessään hallitus otti huomioon muun muassa sen, että HUS on sitoutunut Hyksin kliiniset palvelut Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tavoitteena on kuntayhtymän omistusosuuden säilyttäminen nykyisellä 70 %:n tasolla. Hallitus päätti että Hyksin kliiniset palvelut Oy:n pääomalainaa merkitään eurolla. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana; oikeuttaa talousjohtajan hyväksymään pääomalainan ehdot kirjallisella ilmoituksella Hyksin kliiniset palvelut Oy:lle sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan pääomalainan merkintään liittyvät asiakirjat; tarvittaessa informoida valtuustoa ja esittää tarvittaessa talousarvion muuttamista siten, että siihen sisällytetään euron suuruisen pääomalainan antaminen. Myös Invalidisäätiö Orton ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma merkitsivät pääomalainaa omistusosuuksiensa suhteessa: Invalidisäätiö eurolla ja Varma eurolla. Pääomalainamerkinnät on maksettu Hyksin kliiniset palvelut Oy:lle toukokuussa lainaehtojen mukaisesti.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) Konsernijaosto Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2013 talousarvion rahoitusosaa ja vahvistaa Hyksin kliiniset palvelut Oy:lle annetun pääomalainan määräksi euroa. HUS-kuntayhtymä on HYKSin Oy:n enemmistöosakas ja omistaa 70 % osakkeista. Invalidisäätiö omistaa osakkeista 20 % ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma 10 %. Hyksin Oy:n hallituksessa on kuusi jäsentä seuraavasti: Lasse Lehtonen, puheenjohtaja, hallintoylilääkäri, HUS Reijo Haapiainen, varapuheenjohtaja Operatiivisen tulosyksikön johtaja, HYKS Juha-Pekka Halmeenmäki Toimitusjohtaja, Invalidisäätiö Tapio Korhonen Rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki Jouko Oksanen Hallitusammattilainen Ulla-Marja Urho Kaupunginvaltuutettu, HUS:n hallituksen puheenjohtaja HYKSin Oy:n toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri on erikoislääkäri, MBA Janne Aaltonen. HYKSin Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lasse Lehtonen ja HYKSin Oy:n toimitusjohtaja Janne Aaltonen selvittävät kokouksessa HYKSin Oy:n toimintaa. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi annetun selostuksen HYKSin Oy:n toiminnasta. Asian käsittely HYKSin Oy:n toimitusjohtaja Janne Aaltonen selvitti HYKSin Oy:n toimintaa. Lisätietoja Esitys hyväksyttiin. Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, HYKSin Oy:n hallituksen puheenjohtaja p ja HYKSin Oy:n toimitusjohtaja Janne Aaltonen, p

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) Konsernijaosto SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY, HUS-PILOTTI JA HUS-KUNTAYHTYMÄN OSAKKUUS 540/00/04/01/2013 KONJA 11 Seure Henkilöstöpalvelut Oy on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen henkilöstöpalveluyhtiö. Seure on kunnallinen osakeyhtiö eikä tavoittele voittoa. Yhtiö toimii in-house periaatteella. Helsingin kaupunki omistaa Seure Oy:n osakekannasta 59,4 %, Espoo ja Vantaa molemmat 19,8 % ja Kauniainen 1,0 %. Lisäksi Koulutuskuntayhtymä Omnialla on yksi osake ja Vantaan Tilapalvelut Oy:lla yksi osake. Kauniaisten kaupunki tuli omistajaksi vuonna Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 68,4 milj.euroa. Liikevaihto kasvoi 10,55% edellisestä vuodesta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,38 % (27/2011-7/2010). Tilikauden voitto verojen jälkeen oli euroa. Taseen loppusumma oli 11,2 milj.euroa. Seure välittää työntekijöitä pääkaupunkiseudulla yli 3000 työkohteeseen, kuten sairaaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Näin Seure varmistaa omalta osaltaan kaupunkien tarjoamien peruspalveluiden toimivuuden. Seure on erikoistunut määräaikaisten työsuhteiden hoitoon ja lisäksi tarjoaa asiantuntijuuttaan kaupunkien henkilöstöhankinnan tueksi. Hoitohenkilöstön vuokratyövoimaa käytetään HUS:ssa pääasiassa äkillisissä tilanteissa, puuttuvan henkilöstön korvaajana, kun kaikki oman henkilöstön käyttömahdollisuudet esim. työntekijän lainaaminen tai sisäinen sijainen, on ensin tarkastettu. Vuokratyövoiman hankinnasta on laadittu keskitetyn kilpailutuksen jälkeen sopimukset palvelun tuottajien kanssa. Seure on yksi HUS:n nykyisistä kilpailutetuista palvelun tuottajista. Palveluntuottajat on asetettu toimitusjärjestykseen tarjousten perusteella ja tilaajilta edellytetään palvelun tilaamista tämän järjestyksen mukaisesti. Hankintakausi (1 vuoden optiomahdollisuus olemassa) on päättymässä tämän vuoden lopussa. Näin ollen osakkuus olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa heti vuoden alusta alkaen hankintakauden päättyessä. Edellytyksiä siirtää hoitajavuokratyövoiman hankinta yhdelle toimittajalle, pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisesti omistamalle Seurelle, on kartoitettu toteutetussa ns. Hyks-Seure -pilotissa. Selvitys toteutetusta pilotista ja sen tuloksista on oheismateriaalina 3. Merkittävimpinä etuina hoitajavuokratyövoiman keskittämiselle yhdelle toimittajalle ovat palvelunhankinnan ja sopimushallinnan helpottuminen sekä syntyneet taloudelliset säästöt euroina ja työaikana. Toimintaa voidaan kehittää yhdessä kumppanuuspohjalta.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) Konsernijaosto HUS hankkii hoitohenkilökunnan työvoimanvuokrauspalveluita n. 1,5 milj. eurolla vuodessa. Seuren osakashintojen perusteella arvioituna vuokrauspalvelun hinnat laskisivat n. 8% HUS:n nykyisestä tasosta vuodessa. Tällöin säästö olisi vuodessa euroa/vuosi ja investointi maksaisi itsensä takaisin 2-3 vuodessa riippuen hankittavasta työvoimasta. Esityslistan oheismateriaalina 4 jaetaan liikesalaisuutena salassa pidettävä alustava Seuren osakekannan arvon määritys, jossa oletuksena on, että HUS:n omistusosuus olisi 5 %. Liitteenä olevan nykyisten omistajien laatiman laskelman mukaan 5 %:n osakekannan hinnaksi vuoden 2012 tilinpäätöksen tilanteessa tulisi noin euroa. Osakekannan hinnoittelussa noudatetaan samaa periaatetta kuin millä Kauniainen tuli Seuren osakkaaksi vuonna 2012 ja siten varmistetaan osakkaiden tasapuolinen kohtelu. HUS:lla olisi yksi jäsen hallituksessa. Tammi-syyskuun ennusteen perusteella vuoden 2013 investointimäärärahan kokonaismäärän puitteissa osakkeiden hankinta voidaan toteuttaa investointiohjelman muutoksena. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi selvityksen Seure Oy:sta ja linjata asian jatkovalmistelun hallitukselle. Asian käsittely: Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti: Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi selvityksen Seure Oy:sta ja päätti, että arvioidaan uudelleen Seure Oy:n osakkuuden merkitys HUS:lle. Esitys hyväksyttiin esittelijän muuttamassa muodossa. Lisätietoja Outi Sonkeri, p ja Jaana Vento, p

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/ (10) Konsernijaosto MUUT ASIAT / KONSERNIJAOSTON KOKOUKSET VUONNA 2014 KONJA 12 Puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin, että konsernijaosto kokoontuu vuonna

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2015 1 (20) Kuntayhtymän hallitus Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:30-10:35 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396 Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 399 199 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 400 200 TALOUSARVION

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka 23.4.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot