NAPPULA. Better Everyday at Daycare. Kokemuksia läsnäoloseurannan palvelupilotista päiväkodeissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAPPULA. Better Everyday at Daycare. Kokemuksia läsnäoloseurannan palvelupilotista päiväkodeissa."

Transkriptio

1 NAPPULA Better Everyday at Daycare Kokemuksia läsnäoloseurannan palvelupilotista päiväkodeissa.

2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Projektissa mukana... 4 Palvelun lähtökohdat... 6 Nappula Miten palvelu toimii?... 8 Palvelukehitys Pilotointi Kokemuksia pilotista Loppupäätelmät Yhteenveto Yhteystiedot... 19

3 Teknologian toivotaan helpottavan tällä hetkellä käsin tehtävää seurantaa ja raportointia. Samalla saadaan lisää aikaa kasvatustyöhön ja kiireettömään yhdessäoloon. Reaaliaikaisella ja tarkalla läsnäolotiedolla työvuorojen suunnittelu on nopeampaa ja vaivattomampaa. Projektiin osallistuu Herttoniemen alueelta kaksi päiväkotia joissa palvelua on pilotoitu. Päivähoidon henkilökunta ja vanhemmat ovat olleet tiiviisti mukana kehitystyössä. Yhteistyö käyttäjien kanssa on tärkeää, sillä tarkoitus ei ole testata valmista tuotetta. Sen sijaan palvelua on haluttu kehittää yhdessä käyttäjien kanssa. Taustaa Päiväkotien arjessa paljon aikaa menee muuhunkin kuin itse kasvatustyöhön. Tunti- ja läsnäoloseurantaa tehdään edelleen manuaalisesti ja samaa tietoa joudutaan merkitsemään useampaan paikkaan. Nappula- projektilla vastataan Helsingin kaupungin päivähoidon tarpeisiin. Tähtäimessä on kiireetön ja turvallinen arki: enemmän aikaa lapsille. Pilottien kanssa on edetty vaiheittain, pienemmistä käyttäjäryhmistä koko päiväkodit kattaviksi. Näin ollaan voitu myös hyödyntää matkan varrella saatuja kokemuksia. Projekti on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Forum Virium Helsinki on koordinoinut projektia ja vastannut sen suunnittelusta sekä etenemisestä. Nappula on toteutettu vuosina osana laajaa, EU- rahoitteista Smart Urban Spaces hanketta, jossa Forum Virium Helsinki on mukana. Nappula- projektissa tutkitaan ja testataan, miten mobiilista lähitunnistusteknologiasta voitaisiin hyötyä parhaiten päiväkotien arjessa. Lähtökohtana kartoitettiin teemoja kuten turvallisuuden ja läsnäoloseurannan parantaminen päiväkodeissa. Pilotoinnissa keskityttiin läsnäoloseurantaan päiväkodeissa. 3

4 Helsingin kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Lähtökohtana on palveluiden kehitys ja pilotointi yhdessä käyttäjien kanssa. Forum Virium Helsingin Nappula - pilotti on osa EU- rahoitteista Smart Urban Spaces projektia, jossa on kehitetty älykkäitä mobiileita kaupunkipalveluita. Forum Virium Helsinki on vastannut Nappula - projektin suunnittelusta, etenemisestä ja käyttäjätiedon keruusta sekä koordinoinut projektia eri toimijoiden kesken. Projektissa mukana Nappula projekti on tehty yhteistyössä yksityisten yritysten ja kaupunkitahojen kesken. Pilotin aikana on pyritty yhteistyöhön myös valtakunnallisesti Smart Urban Spaces - hankepartnereiden kanssa. HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO Projekti on saanut alkunsa Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston tarpeista ja projektia on tehty kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Helsingin päivähoitopiiristä pilotissa on aktiivisesti ollut mukana Herttoniemen ja Tuorinniemen päiväkodit johtajineen. WHILE ON THE MOVE Läsnäoloseurannan sovelluksen teknisestä suunnittelusta ja tuotannosta on vastannut WhileOnTheMove, joka on myös Smart Urban Spaces - projektin partneriyritys. WhileOnTheMove Oy (WOM) on erityisesti NFC- teknologiaan perustuvien mobiilijärjestelmien tuottaja. MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT Oulun kaupunki: Oulun kaupungissa on pilotoitu vastaavaa palvelua ja on Smart Urban Spaces - hankkeen puitteissa otettu While on the Moven läsnäolonseurantasovellus tuotantokäyttöön. Sovellus on nyt käytössä lähes jo koko päivähoidon alueella. Kokemuksia pilotoinnista on vaihdettu kaupunkien välillä koko projektin ajan. FORUM VIRIUM HELSINKI Forum Virium Helsinki kehittää digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, 4

5 ALIHANKKIJAT Nordkapp: Suunnittelutoimisto Nordkapp veti suunnitteluvaiheessa kaksi käyttäjätyöpajaa sekä kirkasti niiden pohjalta alustavaa konseptia. Lisäksi yritys suunnitteli visuaalisen käyttöliittymän eri päätelaitteille pääroolissa mobiili, mutta myös tabletti. Tag Age: RFID tarra - tunnisteet ensimmäisen vaiheen pilottiin toimitti Tag Age. Top Tunniste: Top Tunniste toimitti pilotin toiseen vaiheeseen RFID - avaimenperätunnisteet. 5

6 Oulussa vastaava palvelu on otettu käyttöön laajemmassa skaalassa. Jyväskylän kaupunki on myös sitoutunut ottamaan palvelun käyttöönsä. YMPÄRISTÖ Päiväkotiympäristö on monitahoinen ja lasten kanssa ollaan päiväkodin tiloissa niin sisällä kuin ulkonakin. Toimintatavoissa on päiväkotikohtaisia eroja ja jokaisella päiväkodilla on omat tapansa kommunikoida päivittäinen tilanne ryhmien ja päiväkodin johtajan välillä. Päiväkodeissa lasten läsnäoloa, saapumista ja poissaoloja, seurataan päivän mittaan paperilistojen kanssa. Palvelun lähtökohdat Nappula projektin tavoitteena on vähentää hallinnollisia rutiineja päiväkodeissa ja näin tuoda enemmän aikaa olelliseen - kasvatustyöhön ja kiireettömään yhdessäoloon. Päivähoitotyötä tukevat järjestelmät ja tietokoneilla työskentely eivät kulje käsi kädessä liikkuvan ja ryhmäkohtaisen työn kanssa. Siksi läsnäoloseurantaan päiväkodissa on etsitty uusia toimintatapoja teknologiaa hyödyntäen. Pilotin tavoitteena oli löytää ratkaisuja joilla helpottaa tällä hetkellä käsin tehtävää seurantaa ja raportointia. Työvuorojen suunnittelu on nopeampaa ja vaivattomampaa tarkan läsnäolotiedon avulla. Pidemmällä aikavälillä reaaliaikainen seuranta mahdollistaisi myös tuntipohjaisen laskutuksen. KÄYTTÄJÄT Henkilökunta Päiväkodin henkilökunnalle tärkeintä päivittäisessä työssä on keskittyä kasvatustyöhön. Läsnäoloseurantaan liittyvät rutiinit ovat kuitenkin olennainen osa työtä. Henkilökunta merkitsee lasten läsnäolon Effica - taustajärjestelmään ja raportoi omaa tuntiseurantaansa Titania - järjestelmän kautta. Manuaalisesti kirjatut poissaolot ja tunnit raportoidaan siis erikseen tietokoneen ääressä muun päivähoitotyön ohessa. Saman päivän poissaolot ilmoitetaan puhelimitse. Muuten vanhempien kanssa keskustellaan päivittäisistä asioista useimmiten lapsia tuodessa ja noudettaessa. Päiväkodin johtajat Päiväkodin johtajat tekevät työtä hyvin monitahoisessa toimintaympäristössä. He vastaavat rakenteeltaan ja kooltaan hyvin 6

7 erilaisista toimintayksiköistä. Monella on johdettavanaan useampi päiväkoti. Käytännössä tämä tarkoittaa että johtamistyötä täytyy hoitaa myös etänä. Työvuorojen suunnittelu ja läsnäolojen seuranta kuuluu johtajan työhön ja siksi päiväkodin päivittäisen tilanteen kanssa on tärkeää olla ajan tasalla. Toteutuneiden läsnäolojen avulla suunnitellaan tulevia työvuoroja ja esimerkiksi sijaisuuksien tarvetta. Vanhemmat Päiväkotilasten vanhemmille tärkeää on lasten turvallinen arki päiväkodissa sekä päiväkotihenkilökunnan riittävät resurssit työnsä hoitamiseen. Lasten vanhemmat, huoltajat tai hoitajat tuovat ja hakevat lapset päiväkodeista päivittäin. Samalla usein vaihdetaan kuulumiset päivän kulusta ja erityisistä muistettavista asioista kuten vaikka tulevista retkistä tai muusta viikon ohjelmasta. NAPPULA NAPPULA TIMELINE TAUSTATUTKIMUS TYÖPAJAT TYÖPAJAT PILOTTI smart urban spaces projektin alku vanhempien ja henkilökunnan työpajat nappula -konseptisuunnittelu valmis mobiiliapplikaatio valmis NFC prototyyppipuhelimet valmiina käyttäjätutkimusten teko PROJEKTIN KEHITYS Nappula projektia on kehitetty Smart Urban Spaces projektin alla vuodesta 2009 alkaen. Projekti on edennyt alla olevan aikajanan mukaisesti PILOTTI käyttäjätutkimusten teko 7

8 seurannassa niin raportoinnissa kuin paikan päällä päivittäisissä tilanteissa. Sovelluksesta henkilökunta näkee reaali- aikaisesti päiväkodin ryhmäkohtaiset läsnäolot niin lasten kuin henkilökunnankin osalta. Päiväkodin johtaja voi lisäksi vaihtaa näkymää eri hallinassa olevien päiväkotiensa välillä. Sovelluksen avulla voi myös jättää muistutuksia ja viestejä vanhemmille. Nappula - Miten palvelu toimii? Palvelussa päiväkodin henkilökunnalle on annettu käyttöön liikkuvaan työhön sopivia työkaluja, lähitunnistusteknologiaa, NFC:tä (Near Field Communication), tukevia puhelimia. Näillä puhelimilla pystytään lukemaan RFID tunnisteita puhelimella, tunnistetta koskettaen. Samaa teknologiaa hyödyntää muun muassa HSL:n matkakortti - järjestelmä. Päiväkotien lasten vanhemmille ja päiväkodin henkilökunnalle on jaettu omat RFID- tunnisteet. Tunnisteet on liitetty lapseen tai päiväkodin työntekijään. Puhelimessa oleva sovellus lukee tunnisteen tiedon ja yhdistää sen oikeaan henkilöön ja tallentaa läsnäolotiedon reaali- aikaisesti. Päiväkodin henkilökunnalla käytössä olevissa NFC puhelimissa on asennettuna Nappula - sovellus. Sovellus toimii työkaluna läsnäolon PUHELIMET Päiväkodin henkilökunnalla on ollut pilotissa käytössä Nokian C7 mallin NFC puhelimet. Koska lähitunnistusteknologiaa tukevia puhelimia ei pilotin alkaessa ollut vielä saatavilla kaupallisilla markkinoilla, toimitettiin pilottipuhelimiksi ensimmäiset mallin prototyypit NFC ominaisuudella. TUNNISTEET Henkilökunnalle päiväkodeissa sekä päiväkotilasten vanhemmille on jaettu omat tunnisteet, joilla voi merkitä päiväkotiin saapumisen ja sieltä poistumisen. Pilotin ensimmäisessä vaiheessa tunniste oli tarra jonka sai helposti kiinni esimerkiksi lompakkoon tai matkapuhelimeen. Toisessa pilotin vaiheessa RFID - avaimenperää käytettiin tunnisteena. Tunnisteena voi käyttää myös HSL:n matkakorttia tai esimerkiksi Helsingin kaupungin henkilökorttia, tunnisteita voidaan liittää lapseen ja henkilökunnalle rajaton määrä. Tämä mahdollistaa sen että lapsen jokaisella huoltajalla/tarhasta hakijalla voi olla oma tunnisteensa. 8

9 MOBIILISOVELLUS Kun tunnistetta koskettaa puhelimella, sovellus kirjaa tunnisteeseen liitetyn henkilön joko sisään tai ulos riippuen henkilön sen hetkisestä tilasta. Tunnisteiden lisäksi kirjauksen voi tehdä sovelluksen kautta myös manuaalisesti valitsemalla listasta kirjattavan lapsen tai työntekijän. Päiväkodin johtajilla on käytössään sama sovellus josta he näkevät jokaisen päiväkodin ryhmän reaali- aikaisen tilanteen. Useita päiväkoteja hallitessa sovelluksessa voi vaihtaa päiväkodin näkymän ja päiväkotiryhmän tasolla eri toimipisteiden välillä. Tällöin Nappula toimii etenkin työkaluna päivittäisen resurssoinnin tukena ja etänä helpottaa akuutteja tilanteiden ratkaisuja. Sovelluksen avulla voi myös jättää muistutuksia ja viestejä vanhemmille. Kun vanhempi tulee päiväkotiin hakemaan lapsensa ja lapsi leimataan tunnisteen avulla lähteneeksi, muistuttaa sovellus henkilökuntaa sinne kirjatuista viesteistä. Päiväkodissa tehdään vuorotyötä joten aamuvuossa oleva voi täten jättää lapsi- tai ryhmäkohtaisen viestin iltapäivällä vuorossa olevalle henkilölle sovelluksen kautta. TAUSTAJÄRJESTELMÄ Tavoitteena on integroida Nappula taustajärjestelmien kanssa niin että läsnäolot päivittyvät mobiililaitteista suoraan taustalle. Näin tiedot päivittyvät automaattisesti eikä henkilökunnan tarvitse tehdä erikseen raportointia tietokoneelle. Nappula pilotissa ei päästy testaamaan palvelua taustajärjelstelmään synkronoituna teknisten haasteiden vuoksi. Kuva osa Norkappin konseptia sovelluksen käyttöliittymästä. 9

10 Nappula / Actors Aamu Ilta Äiti Äiti tuo lapset eteiseen Riisuu lapsen, kuittaa Etsii hoitajan, jututtaa hoitajaa 1 x vk Isä Isä etsii lapsen Etsii hoitajan ja kuittaa ulos. Etsii ja hakee lapsen tavarat Lapsi 1 Rutiinit Leikkimään Ulkona leikkimässä Kertoo päivästä Lapsi 2 Odottaa Rutiinit Leikkimään Ulkona leikkimässä Kertoo päivästä Hoitaja Kohtaa lapsen Infoaa vanhempia? Kasvatustehtäviä, ottaa kuvia, tägää Infoaa vanhempia Kuittaa ulos Nordkappin visualisoima palvelupolku päiväkodin päivästä. 10

11 Palvelukehitys Suunnittelutoimisto Nordkapp auttoi hahmottamaan päiväkodin rutiineja palvelun kehitysvaiheessa työkalujen kuten persoonien ja palvelupolun avulla. Vanhempien ja henkilökunnan kanssa tehdyn workshop - työskentelyn avulla kehitettiin palvelua eteenpäin ja konseptoitiin uutta. Yksi palvelun kehitysideoista oli vanhemmille suunnattu verkkopalvelu jonka kautta voitaisiin viestiä lapsen ja ryhmän päivittäisiä kuulumisia päiväkodista kotiin. Tiedot esimerkiksi lapsen nukkumisesta ja syömisestä päivän aikana välittyisivät verkkopalveluun henkilökunnan puhelimitse tekemien muistiinpanojen mukaan. Laajennettu Perhe RFID-tagi Vanhemmat Ryhmä Päiväkoti Asiakkaat Ryhmä Ruutu RFIDlukija Etäkäyttö Verkkosivusto Ryhmä Päiväkodin arkea helpottavaa rinnakkaista kirjaamista ulkoisen lukijalaitteen avulla konseptoitiin myös. Päiväkotiin asennettavan kosketusnäytöllisen NFC lukijan tai esimerkikisi tabletin avulla vanhemmat voisivat itsenäisesti kirjata lapsen sisään ja ulos päiväkodista ja nähdä päiväkodin ilmoittamia muistutuksia ja muistiinpanoja esimerkiksi tulevista retkistä. Kasvattajat Nappula RFID Verkkopalvelua ja rinnakkaista kirjaamista ei päästy testaamaan Nappula pilotin aikana mutta ne kommunikoivat palvelun laajempia hyötyjä ja skaalautuvuutta muihin mahdollisiin lisäpalveluihin. Nordkappin konseptoima ekosysteemi palvelun ympärillä. 11

12 Päiväkodin henkilökunnan kanssa tehtiin tiiviisti yhteistyötä pilotoinnin aikana. Kokemuksia päiväkodeista välitettiin projektin ohjausryhmälle säännöllisesti. Puhelinkeskustelujen, vierailujen ja havainnoinnin avulla tehdystä pilotin tilanteesta ja kommunikoinnista raportointi osoittautui tärkeäsksi. Pilotointi Käyttäjäkokemuksia piloteista kerättiin syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana. Tiedonkeruun keinoina käytettiin havainnointia ja materiaalin keruuta kuvin sekä videoin paikan päällä. Fokusryhmähaastatteluja tehtiin henkilökunnalle ja päiväkodin johtajille. Vanhempia haastateltiin puhelimitse. Lisäksi kyselyiden avulla kerättiin kokemuksia henkilökunnalta sekä vanhemmilta. Nappula palvelua pilotoitiin kahdessa päiväkodissa Herttoniemen alueella. Pilotin suunnittelu yhdessä päiväkotien kanssa käynnistyi jo syksyllä Pilotti eteni vaiheittain. Aluksi, keväällä 2011 molemmissa päiväkodeissa aloitettiin yhden lapsiryhmän voimin laajentaen palvelua vuoden mittaan koko päiväkodit kattavaksi kevääseen 2012 mennessä. Pilotointi tehtiin testiympäristössä läsnäoloseurannan sovellusta ei pilotin aikana onnistuttu integroimaan päivähoidon käytössä oleviin tietojärjestelmiin, Efficaan ja Titaniaan. Päiväkodin henkilökunta koulutettiin uusien puhelinten ja sovelluksen käyttöön erillisillä koulutuksilla. Vanhempia palvelusta informoitiin tiedotteilla ja avoimilla info - tilaisuuksilla päiväkodeissa. 12

13 Pilotissa käytetty Nokian C7 puhelinmalli ei soveltunut kovin hyvin päiväkotiympäristön vaatimuksiin. Puhelimen käyttöön tottuminen vaati erillisen opettelun, etenkin ensimmäistä kertaa kosketusnäyttöistä puhelinta käytettävät kokivat opettelun aluksi haastavaksi. Kokemuksia pilotista Kerättyjen käyttäjäkokemusten pohjalta saatiin arvokasta tietoa palvelun toimivuudesta ja käytettävyydestä päiväkotiympäristössä. YMPÄRISTÖ & OLOSUHTEET Päiväkodin kiiretilanne määräytyy henkilökuntaresurssien sekä läsnäolevien lasten määrän mukaan ja nämä vaihtelevat päivä ja viikkokohtaisesti. Aamuisin kun lapset tuodaan hoitoon on päiväkodissa kiireisintä etenkin jos ryhmässä on vain yksi työntekijä paikalla. Päiväkodissa koettiin nämä ajat haastavimmaksi kirjauksen kannalta. Koska samaan puhelimeen tulevat myös vanhempien puhelut esimerkiksi lasten sairastumisista ja kirjaaminen on mahdotonta puhelimessa puhuessa, tehtiin kirjauksia vielä paljon jälkikäteen. Aamuisin kirjaamisia tehtiinkin manuaalisesti ruuhkahuipun tasaannuttua. Talven aikana haastavimmaksi koettiin puhelimen käyttö pihalla kovilla pakkasilla. Puhelin jähmettyi ja näyttö ei reagoinut kosketukseen tietyn kylmyysasteen jälkeen. Kosketusnäytöllisen puhelimen käyttö hanskojen kanssa ulkona oli monen mielestä lähes mahdotonta. Koska puhelimen näyttö jumittui pakkasessa kokonaan ei esimerkiksi vanhemmille suunnattuja viestejä pystytty näytöltä lukemaan. Puhelimessa oleva sovellus päivittyi 3G verkon kautta. Toisessa päiväkodissa verkon toimivuudessa oli tietyillä alueilla ongelmia ja tämä toi lisähaastetta pilottiin kun toimintavarmuus ei aina ollut hyvä. HENKILÖKUNTA Henkilökunnan haastatteluissa hyötyjä alkoi nousta esiin varsinaisesti pilotin toisen vaiheen aikana. Paperisten listojen käytöstä päästiin käytännössä monessa ryhmässä eroon. Oli myös hyödyllistä katsoa naapuriryhmien tilanne puhelimesta, etenkin suuremmassa päiväkodissa tätä oli hyödynnetty tilannekatsauksen tekemiseen. Päivän päätteeksi puhelimesta oli helppo tarkistaa että kaikki lapset oli kuitattu noudetuiksi. Testiympäristössä toimiminen toi omat haasteensa. 13

14 Prototyyppipuhelimien epävakaa toiminta ja päivähoidon omien taustajärjestelmien irrallisuus sovelluksesta koettiin motivaatiota vähentävinä tekijöinä. Koska tieto puhelimista ei välittynyt pilottivaiheessa taustajärjestelmiin, jouduttiin läsnäoloseurantaa tekemään myös tietokoneiden kautta. Henkilökunta uskoi tilanteen helpottavan jos tietokoneella ravaamisesta päästäisiin pois rajapintojen ja taustajärjestelmien integroinnin toimiessa. Hitaat koneet, niille erikseen kirjautuminen ja käynnistäminen, tuntuivat aikaa vieviltä. Pilotin aikana Nappula - palvelua oli käytetty hyvinkin erilailla päiväkodista ja ryhmästä riippuen. Omia toimintatapoja muodostui ja hyötyjä löydettiin alkuperäisten tarkoitusten ulkopuolelta. Yksi ryhmistä oli käyttänyt viestitoimintoa välittämään päivän tunnelmia vanhemmille. Päivän mittaan älypuhelimella oli helppo kuvata lyhyitä videoita. Sovellus muistutti lasta ulos kirjatessa viestistä ja työntekijä pääsi näyttämään lapsesta kuvatun videon vanhemmalle. Uusia toimintatapoja täytyi löytää vanhojen tilalle työvälineiden muuttuessa. Muutosprosessi aiheutti myös turhautumista ja osa henkilökunnasta koki palvelun vaikeuttavan normaalia kasvatustyötä toiminnallisuuksien ollessa vielä takkuilevia. PÄIVÄKODIN JOHTAJA Sovellus koettiin hyödyllisenä johtamisen työkaluna. Poissaolot ilmoitetaan yleensä johtajalle tai varajohtajalle. Etenkin johtajan työskennellessä etänä, palvelu varmisti lapsilukumäärän tarkistamisen heti sovelluksen kautta. Palvelun todettiin nopeuttavan ja sujuvoittavan 14

15 kommunikointia päiväkodin henkilökunnan kanssa koska henkilöiden läsnäolotilanteen pystyi näkemään myös etänä. Resurssiarvioita tehdessä palvelu koettiin hyvänä työvälineenä. hyödyllisenä sen jos kiireisinä aikoina huoltaja voisi käydä merkkaamassa itse esimerkikisi eteisessä lapsen saapuneeksi. VANHEMMAT Palvelupilotista viestittiin hyvin vanhemmille ja heillä oli hyvä käsitys palvelun tarkoitusperistä. Vanhemmille järjestettiin infotilaisuuksia päiväkodeissa ja palvelun etenemisestä informoitiin koteihin tiedotteiden avulla. Vaikka motiivit tuntuivat selviltä oli vanhemmilla silti epäilyksiä lopullisesta tarkoitusperästä. Pelko toiminnan tehokkuuden lisäämisestä oli monien mielessä - halutaanko tämän tyyppisillä palveluilla vähentää henkilökuntaa? Huolenaiheena oli myös se viekö palvelun kehittämiseen ja toimintaan keskittyminen huomion itse lastenhoidosta. Monet vanhemmat kokivat että pilotti on vienyt aikaa normaaleilta keskusteluilta joita ennen käytiin hoitajien ja vanhempien välillä. Tärkeänä koettiin että päiväkodissa on yhtenäiset toimintatavat. Osan mielestä oli ristiriitaista että välillä painotettiin tunnisteen mukana pitämistä ja välillä lapsen kirjaamisesta ei edes muistutettu. Yhtenäisten toimintatapojen puutteen syynä nähtiin kuitenkin taustajärjestelmien toimimattomuus ja sitä kautta vajaaksi jääneet konkreettiset hyödyt henkilökunnalle. Erilliselle leimauslaitteelle koettiin olevan suuri tarve. Vanhemmat näkivät 15

16 Forum Virium Helsingin projektitiimin jäsenet. Päiväkodin johtajan rooli etenkin pilotin alkuvaiheessa korostuu yhteisten tavoitteiden kommunikoinnissa sekä toimintatapojen muodostumisessa. Palvelun pidemmän tähtäimen päämäärien viestintä ja henkilökunnan motivointi ovat erittäin tärkeitä palvelun elementtejä. Loppupäätelmät Pilotin aikana on pyritty yhteistyöhön valtakunnallisesti. Sosiaaliviraston puolelta vastaavaan palveluun on käyty tutustumassa Oulussa sekä Jyväskylässä aiempaan läsnäoloseurannan Flexim pilottiin. Jatkossa kaupunkien välistä tiedonjakoa tulisi myös korostaa ja kokemuksien vaihtoa painottaa. VASTUUT & ROOLIT Palvelun sujuvuuden kannalta on ehdottoman tärkeää että päiväkodeissa on selkeät yhteiset päämäärät ja toimintatavat. Pilottien tulosten perusteella korostui määrätyn vastuuhenkilön tärkeys päiväkodeissa. Puhelinten ja sovelluksen osalta teknisissä ongelmatilanteissa tulisi olla määrätty kontaktihenkilö ja ongelma- raportointiin sekä tiedotukseen tulisi olla määrätyt kanavat. Pilotin aikana kontaktihenkilöinä toimivat Kaupungilla tulisi olla määrätty vastuuhenkilö vastaamassa palvelusta. Päiväkodeissa kerättyjen kokemusten jakaminen on tärkeää tehdä laajemmalla tasolla palvelun kehityksen kannalta. Viestintä kaupungin ja päiväkotien välillä sekä tiedotusmateriaalien yhtenäisyyden varmistaminen on myös tärkeää ottaa huomioon. Ongelmatilanteista tiedottamiseen tulisi sopia erikseen käytännöt. Päiväkodeissa voisi olla myös määrätty Nappula - vastuuhenkilö, jonka vastuulla olisi informaation ja ongelmatilanteiden tiedotus päiväkodin sisällä, yhtenäisten toimintatapojen jalkauttaminen sekä tarpeiden kommunikointi muualle kaupunkiorganisaatioon. KOULUTUS Uuden teknologian oppiminen on aina haastava prosessi ja siksi onkin tärkeää varata sekä puhelimien että sovelluksen koulutukseen tarpeeksi aikaa. Puhelinten koulutus olisi hyvä järjestää aiemmin niin että uusien laitteiden käyttö olisi sujuvaa itse sovelluksen käyttöä opetellessa. Etenkin palvelun aloitusvaiheessa koulutettava henkilökunta tarvitsee käytön tukea. Koulutukseen tulisikin olla resursoitu tarpeeksi aikaa ja 16

17 koulutuksen jälkeen seurannalla vahvistaa opittujen asioiden sisäistäminen. LAITTEISTO Päiväkodeissa käytettävän laitteiston tulisi olla valittu päiväkotiympäristöön soveltuvaksi. Ryhmissä käytettävien puhelinten tulisi olla helppokäyttöisiä ja turhista lisäominaisuuksista riisuttuja. Hyvä NFC- lukuominaisuus on tärkeä sillä näissä on mallikohtaisia eroja. Tunnisteita tulisi voida lukea muutaman sentin etäisyydeltä toiminnan sujuvoittamiseksi. Vahva tarve erillisestä tunnisteiden lukulaitteista nousi esiin niin vanhempien kuin henkilökunnankin suunnalta. Erillisen NFC - lukijan tai viestinnällisesti monipuolisemman kosketusnäytöllisen lukijan konseptointia tulisi viedä eteenpäin ja sen toiminnallisuutta päiväkodin arjessa tulisi testata. Haasteeksi saattaa nousta toiminatatapojen yhtenäisyys. Tässä yhteydessä tuleekin miettiä milloin ja missä tilanteissa vanhemmat ohjataan kirjaamaan erillisellä laitteella, minne laite sijoitetaan ja miten sen käyttöä valvotaan ja koulutetaan. Koulutus korostuu etenkin toiminnallisempaa kosketusnäytöllistä laitetta käytettäessä. Yksinkertaisimmillaan lukulaite voisi kuitenkin olla erillinen, vain sisään- tai uloskirjaamiseen soveltuva laite joka ilmoittaisi kirjaamisen onnistumisen stunnistettavalla merkillä. verkko. TUNNISTEET Pilotissa testatuista tunnisteista avaimenperä osoittautui hyödyllisemmäksi. Tarran koettiin irtoavan helposti ja tunnisteelta haluttiin kestävyyttä. Avaimenperiä pystytään myös kierrättämään lapselta toiselle tosin kuin kertakäyttöisiä tarroja. HSL:n matkakortin ja kaupungin henkilökorttien soveltuvuutta Nappulaan tulisi korostaa. Jo valmiiksi mukana kannettava esine auttaa tunnisteen mukana pitämisen muistamisessa. Palvelun tulisi mahdollistaa useamman lapsen kirjaus samalla tunnisteella. Monilapsisissa perheissä useiden tunnisteiden kantaminen mukana tuntui turhalta ja tunnisteet menivät helposti sekaisin. Internetyhteyden testaaminen päiväkodeissa on tärkeää. Langaton verkko päiväkodeissa varmistaisi sovelluksen toimivuuden paremmin kuin 3G 17

18 Yhteenveto Uuden teknologian käyttöönotto tuo esiin usein teknisten haasteiden lisäksi myös muutosjohtamisen teemoja. Sisäinen viestintä ja motivointi ovatkin tämän tyyppisen palvelun kehityksessä erittäin tärkeitä. Vaikka palvelulle koettiin olevan tarvetta, haasteita kuitenkin löytyy vielä. Kyseisen toimittajan tuote ei sellaisenaan vastannut päiväkodin tarpeita. Vastaavalle palvelulle on kuitenkin kaupungeilta kysyntää. Oulun lisäksi Jyväskylän kaupunki on tehnyt hankintapäätöksen While on the Moven tuotteesta ja se otetaan käyttöön syksyn 2012 aikana. Kaupunkirakenteissa ja toiminnassa on kuitenkin suuria kaupunkikohtaisia eroja. Kokemusten vaihtaminen ja yhteistyö korostuvatkin myös valtakunnallisella tasolla. Käyttäjien kanssa tehtävän palvelukehitystyön tulisikin olla tärkeä elementti pilotin jatkuessa. Vaikka palvelun nähdään tuovan hyötyjä päiväkodin arkeen on todellisten etujen esiintulon kannalta kriittistä saada taustajärjestelmien integraatio toimintaan. Helsingin Kaupungin tahtotila on saada jatkoa vastaavalle palvelulle ja jatkaa pilotointia integroituna taustajärjestelmiin syksyllä KEHITYSEHDOTUKSET Pilotin kokemusten pohjalta nousivat esiin suraavat kehitysehdotukset. Nämä olisi tärkeä huomioida jatkoa suunnitellessa. 1) Vastuuhenkilöiden nimeäminen kaupungin organisaatioon sekä päivähoitoyksiköihin jotka vastaavat palvelun koordinoinnista päiväkotiyksiköiden ja sosiaaliviraston välillä. 2) Päiväkotien toimintatapojen yhtenäisyyttä palvelun suhteen tulisi tukea selkeiden ohjeiden ja viestinnän kautta. Ongelmatilanteita varten tulisi määrittää raportointi ja viestintäkeinot. 3) Palvelussa käytettävän laitteiston uudelleenarvointi ja kehitys. Uusien puhelinmallien sekä erillisen NFC lukijan testaamista ja kehitystä päiväkotiympäristössä tulisi jatkaa yhdessä käyttäjien kanssa. 18

19 Yhteystiedot PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ: Helsingin Kaupunki Sosiaali- ja terveysviraston tietotekniikkapalveluyksikkö: Lea Juvonen, Tietojenkäsittelysuunnittelija Jouni Mulari, ATK - asijantuntija Sosiaalivirasto: Pasi Brandt, Päivähoidon kehittämiskonsultti Ritva Lavinto, Kaakkoisen päivähoitoalueen päälikkö Päiväkotiyksiköt Anne Halme, Tuorinniemen päiväkodin johtaja Heini Turunen, Herttoniemen päiväkodin johtaja Forum Virium Helsinki Pekka Koponen, Kehitysjohtaja Kaisa Spilling, Projektipäällikkö Susanna Ollila, Projektisuunnittelija kaupunki/smart- urban- spaces/nappula 19

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Mikä on NFC kameroissa?

Mikä on NFC kameroissa? Mikä on NFC kameroissa? Jos olet ollut ostamassa (video)kameraa äskettäin, olet luultavasti nähnyt termin NFC. Kyseessä on Near Field Communication (lähiluku) ominaisuus. Videokerhon kerhoiltaan 22.11.2016

Lisätiedot

Timo Timonen

Timo Timonen Timo Timonen 26.3.2013 Tutkimuksen tausta RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Kansallisgallerian valmistautuminen tiedonsiirtoon Siina Hälikkä

Kansallisgallerian valmistautuminen tiedonsiirtoon Siina Hälikkä Kansallisgallerian valmistautuminen tiedonsiirtoon 24.1.2017 Siina Hälikkä Pilottiprojekti Kansallisgalleriassa Kaksi tietokantaa: audiovisuaalisten aineistot (Avokaado), taidehistorialliset asiakirja-aineistot

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite 1.1 Alkuperäiset

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Eric Rousselle Optima päivä, 6.11.2014 Mitä Discendumille kuuluu? Kasvu ja kansainvälistyminen Tulorahoituksella kasvava vakavarainen yritys Panostetaan

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 KIRSI PIHA Vanhemmat ihmiset tappavat itsensä työntekoon. Työpäivät ovat 13-tuntisia, lisäksi pitää hoitaa lapset ja viikonloputkin mietitään

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Nykytila opettajien ICT-ohjauksessa Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa on perustettu 40 opettajan vertaistukiverkosto.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Kotona kuten ennenkin.

Kotona kuten ennenkin. Kotona kuten ennenkin. OMAseniori-palvelussa olen kokenut parhaimpana sen, että saan tarvitsemaani tietoa äitini päivän aktiivisuudesta ja unen rytmistä. Yksinasuvan 92 -vuotiaan äidin omainen OMAseniori-turvapalvelu

Lisätiedot

Tehoa potilastietojen kirjaamiseen ja potilasjärjestelmien käyttöön nyt ja tulevaisuudessa

Tehoa potilastietojen kirjaamiseen ja potilasjärjestelmien käyttöön nyt ja tulevaisuudessa Tehoa potilastietojen kirjaamiseen ja potilasjärjestelmien käyttöön nyt ja tulevaisuudessa 24.5.2016 Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti Olavi Valkama CEO 2016 2016Diktamen Diktamen 600 lääkäriä tuijottaa

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE

Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE Tarvitsetteko ratkaisumyyjää tai key account manageria? Keväällä 2016 yrityksellänne on mahdollisuus osallistua koulutukseen,

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Heljä Lundgrén-Laine Kehittämisylihoitaja, VSSHP 17.10.2016 Potilasohjaus-Symposium TAUSTAA UUDISTUKSELLE Ongelmia vanhassa

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA HUKKATYÖAJAN VÄHENTÄMINEN/POISTAMINEN KASTE/OMA KOTI -OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARI 16.9.2015

SIUNTION KUNTA HUKKATYÖAJAN VÄHENTÄMINEN/POISTAMINEN KASTE/OMA KOTI -OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARI 16.9.2015 SIUNTION KUNTA HUKKATYÖAJAN VÄHENTÄMINEN/POISTAMINEN KASTE/OMA KOTI -OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARI 16.9.2015 Hukkatyön vähentäminen Siuntion kotihoidossa 2013 Lähdettiin liikkeelle työpäivän kuvauksilla

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

OPS-tiekartta Missä mennään?

OPS-tiekartta Missä mennään? OPS-tiekartta Missä mennään? Kevät 2014 Oman tilanteen arviointi jatkuu Alueellisen/kuntakohtaisen/ koulukohtaisen ops-työn organisointi; työn rakenne, työnjako ja vastuut kasvun ja oppimisen jatkumosta

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Jokaiselle lapselle tulee olla tarjolla jokaisen hoitojakson aikana monipuolista, sopivan haastavaa ja mielekästä toimintaa.

Jokaiselle lapselle tulee olla tarjolla jokaisen hoitojakson aikana monipuolista, sopivan haastavaa ja mielekästä toimintaa. YKSILÖLLISYYS LAPSELLA ON OIKEUS MONIPUOLISEEN TOIMINTAAN/OPPIMISEEN (VARHAISKASVATUSLAKI) MITÄ ON ESIOPETUS? Esiopetus on myös sosiaalisten taitojen opettelua, ei pelkästään kirjatehtäviä. Eli esiopetusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU lyhyt käyttöopastus (9 sivua) helmikuu 2016, Android 5.0. tai uudempi 1 Sovelluksen lataaminen Seligson & Co Taskusalkku Android-puhelimille ladataan Googlen

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Etäopetuspäivä t, Oph,

Etäopetuspäivä t, Oph, Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana Mahdollistaa sairastuneelle oppilaalle

Lisätiedot

Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen Järjestelmän kehitys ja käyttöönoton haasteet Jari Numminen

Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen Järjestelmän kehitys ja käyttöönoton haasteet Jari Numminen Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen Järjestelmän kehitys ja käyttöönoton haasteet 19.5.2008 Jari Numminen Järjestelmän kehittämisen haasteet pilotin merkitys järjestelmän kehittymiselle Ennen pilottia

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi PlusTrac Meidän ohjelmamme Sinun turvasi Mitä AED Program Management on? Sydänpysähdyksen uhrin elvyttämiseen tarvitaan AED-laite, joka on valmis antamaan hengenpelastavan iskun. Mutta pelkkä AED-laite

Lisätiedot

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014

Julkinen. Esikoulu- ja alaasteikäisten. puhelimen hankinta ja käyttö tulokset. DNA Oy 8.8.2014 Julkinen Esikoulu- ja alaasteikäisten puhelimen hankinta ja käyttö tulokset DNA Oy tulokset / DNA Oy 2 Taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Nokia E5 ja Mail for Exchange

Nokia E5 ja Mail for Exchange Nokia E5 ja Mail for Exchange Uuden esiasennetun puhelinlaitteen käyttöönotto tapahtuu DataInfon käyttäjälle lähettämien ohjeiden mukaan. Ohjeistetussa käyttöönotossa puhelimeen asentuu langattoman verkon

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0)

Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) Liikennelabra päivä: Kokemukset liikkujan datasta ja analytiikasta (Liikennelabra 1.0) LVM / Sonckin-Sali Liikenteen sähköiset palvelut -hankkeen tavoitteet 1. Edistää liikenteen sähköisten palveluiden

Lisätiedot

EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ

EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ EDC TYÖMAAJÄRJESTELMÄ EDC Työmaajärjestelmä on uusinta mobiiliteknologiaa hyödyntävä monipuolinen järjestelmä, joka tehostaa työmaiden päivittäisiä toimintoja ja rutiineja. East Dataconst Oy Puh. +358

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Solmu-pilottikohteet Solmu-päätösseminaari 8.2.2017 2 Esittäjän nimi Pitkä- ja lyhytmatkaisen joukkoliikenteen väliset vaihdot HAASTE: Joukkoliikenteen järjestäminen on usean

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari

Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari 22.10.2007 Kokemuksia Kainuun maakuntamallista Maakuntavaltuutettu Anne Huotari, Kainuun maakunta kuntayhtymä Kokemuksia

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot