NAPPULA. Better Everyday at Daycare. Kokemuksia läsnäoloseurannan palvelupilotista päiväkodeissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAPPULA. Better Everyday at Daycare. Kokemuksia läsnäoloseurannan palvelupilotista päiväkodeissa."

Transkriptio

1 NAPPULA Better Everyday at Daycare Kokemuksia läsnäoloseurannan palvelupilotista päiväkodeissa.

2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Projektissa mukana... 4 Palvelun lähtökohdat... 6 Nappula Miten palvelu toimii?... 8 Palvelukehitys Pilotointi Kokemuksia pilotista Loppupäätelmät Yhteenveto Yhteystiedot... 19

3 Teknologian toivotaan helpottavan tällä hetkellä käsin tehtävää seurantaa ja raportointia. Samalla saadaan lisää aikaa kasvatustyöhön ja kiireettömään yhdessäoloon. Reaaliaikaisella ja tarkalla läsnäolotiedolla työvuorojen suunnittelu on nopeampaa ja vaivattomampaa. Projektiin osallistuu Herttoniemen alueelta kaksi päiväkotia joissa palvelua on pilotoitu. Päivähoidon henkilökunta ja vanhemmat ovat olleet tiiviisti mukana kehitystyössä. Yhteistyö käyttäjien kanssa on tärkeää, sillä tarkoitus ei ole testata valmista tuotetta. Sen sijaan palvelua on haluttu kehittää yhdessä käyttäjien kanssa. Taustaa Päiväkotien arjessa paljon aikaa menee muuhunkin kuin itse kasvatustyöhön. Tunti- ja läsnäoloseurantaa tehdään edelleen manuaalisesti ja samaa tietoa joudutaan merkitsemään useampaan paikkaan. Nappula- projektilla vastataan Helsingin kaupungin päivähoidon tarpeisiin. Tähtäimessä on kiireetön ja turvallinen arki: enemmän aikaa lapsille. Pilottien kanssa on edetty vaiheittain, pienemmistä käyttäjäryhmistä koko päiväkodit kattaviksi. Näin ollaan voitu myös hyödyntää matkan varrella saatuja kokemuksia. Projekti on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Forum Virium Helsinki on koordinoinut projektia ja vastannut sen suunnittelusta sekä etenemisestä. Nappula on toteutettu vuosina osana laajaa, EU- rahoitteista Smart Urban Spaces hanketta, jossa Forum Virium Helsinki on mukana. Nappula- projektissa tutkitaan ja testataan, miten mobiilista lähitunnistusteknologiasta voitaisiin hyötyä parhaiten päiväkotien arjessa. Lähtökohtana kartoitettiin teemoja kuten turvallisuuden ja läsnäoloseurannan parantaminen päiväkodeissa. Pilotoinnissa keskityttiin läsnäoloseurantaan päiväkodeissa. 3

4 Helsingin kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Lähtökohtana on palveluiden kehitys ja pilotointi yhdessä käyttäjien kanssa. Forum Virium Helsingin Nappula - pilotti on osa EU- rahoitteista Smart Urban Spaces projektia, jossa on kehitetty älykkäitä mobiileita kaupunkipalveluita. Forum Virium Helsinki on vastannut Nappula - projektin suunnittelusta, etenemisestä ja käyttäjätiedon keruusta sekä koordinoinut projektia eri toimijoiden kesken. Projektissa mukana Nappula projekti on tehty yhteistyössä yksityisten yritysten ja kaupunkitahojen kesken. Pilotin aikana on pyritty yhteistyöhön myös valtakunnallisesti Smart Urban Spaces - hankepartnereiden kanssa. HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO Projekti on saanut alkunsa Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston tarpeista ja projektia on tehty kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Helsingin päivähoitopiiristä pilotissa on aktiivisesti ollut mukana Herttoniemen ja Tuorinniemen päiväkodit johtajineen. WHILE ON THE MOVE Läsnäoloseurannan sovelluksen teknisestä suunnittelusta ja tuotannosta on vastannut WhileOnTheMove, joka on myös Smart Urban Spaces - projektin partneriyritys. WhileOnTheMove Oy (WOM) on erityisesti NFC- teknologiaan perustuvien mobiilijärjestelmien tuottaja. MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT Oulun kaupunki: Oulun kaupungissa on pilotoitu vastaavaa palvelua ja on Smart Urban Spaces - hankkeen puitteissa otettu While on the Moven läsnäolonseurantasovellus tuotantokäyttöön. Sovellus on nyt käytössä lähes jo koko päivähoidon alueella. Kokemuksia pilotoinnista on vaihdettu kaupunkien välillä koko projektin ajan. FORUM VIRIUM HELSINKI Forum Virium Helsinki kehittää digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, 4

5 ALIHANKKIJAT Nordkapp: Suunnittelutoimisto Nordkapp veti suunnitteluvaiheessa kaksi käyttäjätyöpajaa sekä kirkasti niiden pohjalta alustavaa konseptia. Lisäksi yritys suunnitteli visuaalisen käyttöliittymän eri päätelaitteille pääroolissa mobiili, mutta myös tabletti. Tag Age: RFID tarra - tunnisteet ensimmäisen vaiheen pilottiin toimitti Tag Age. Top Tunniste: Top Tunniste toimitti pilotin toiseen vaiheeseen RFID - avaimenperätunnisteet. 5

6 Oulussa vastaava palvelu on otettu käyttöön laajemmassa skaalassa. Jyväskylän kaupunki on myös sitoutunut ottamaan palvelun käyttöönsä. YMPÄRISTÖ Päiväkotiympäristö on monitahoinen ja lasten kanssa ollaan päiväkodin tiloissa niin sisällä kuin ulkonakin. Toimintatavoissa on päiväkotikohtaisia eroja ja jokaisella päiväkodilla on omat tapansa kommunikoida päivittäinen tilanne ryhmien ja päiväkodin johtajan välillä. Päiväkodeissa lasten läsnäoloa, saapumista ja poissaoloja, seurataan päivän mittaan paperilistojen kanssa. Palvelun lähtökohdat Nappula projektin tavoitteena on vähentää hallinnollisia rutiineja päiväkodeissa ja näin tuoda enemmän aikaa olelliseen - kasvatustyöhön ja kiireettömään yhdessäoloon. Päivähoitotyötä tukevat järjestelmät ja tietokoneilla työskentely eivät kulje käsi kädessä liikkuvan ja ryhmäkohtaisen työn kanssa. Siksi läsnäoloseurantaan päiväkodissa on etsitty uusia toimintatapoja teknologiaa hyödyntäen. Pilotin tavoitteena oli löytää ratkaisuja joilla helpottaa tällä hetkellä käsin tehtävää seurantaa ja raportointia. Työvuorojen suunnittelu on nopeampaa ja vaivattomampaa tarkan läsnäolotiedon avulla. Pidemmällä aikavälillä reaaliaikainen seuranta mahdollistaisi myös tuntipohjaisen laskutuksen. KÄYTTÄJÄT Henkilökunta Päiväkodin henkilökunnalle tärkeintä päivittäisessä työssä on keskittyä kasvatustyöhön. Läsnäoloseurantaan liittyvät rutiinit ovat kuitenkin olennainen osa työtä. Henkilökunta merkitsee lasten läsnäolon Effica - taustajärjestelmään ja raportoi omaa tuntiseurantaansa Titania - järjestelmän kautta. Manuaalisesti kirjatut poissaolot ja tunnit raportoidaan siis erikseen tietokoneen ääressä muun päivähoitotyön ohessa. Saman päivän poissaolot ilmoitetaan puhelimitse. Muuten vanhempien kanssa keskustellaan päivittäisistä asioista useimmiten lapsia tuodessa ja noudettaessa. Päiväkodin johtajat Päiväkodin johtajat tekevät työtä hyvin monitahoisessa toimintaympäristössä. He vastaavat rakenteeltaan ja kooltaan hyvin 6

7 erilaisista toimintayksiköistä. Monella on johdettavanaan useampi päiväkoti. Käytännössä tämä tarkoittaa että johtamistyötä täytyy hoitaa myös etänä. Työvuorojen suunnittelu ja läsnäolojen seuranta kuuluu johtajan työhön ja siksi päiväkodin päivittäisen tilanteen kanssa on tärkeää olla ajan tasalla. Toteutuneiden läsnäolojen avulla suunnitellaan tulevia työvuoroja ja esimerkiksi sijaisuuksien tarvetta. Vanhemmat Päiväkotilasten vanhemmille tärkeää on lasten turvallinen arki päiväkodissa sekä päiväkotihenkilökunnan riittävät resurssit työnsä hoitamiseen. Lasten vanhemmat, huoltajat tai hoitajat tuovat ja hakevat lapset päiväkodeista päivittäin. Samalla usein vaihdetaan kuulumiset päivän kulusta ja erityisistä muistettavista asioista kuten vaikka tulevista retkistä tai muusta viikon ohjelmasta. NAPPULA NAPPULA TIMELINE TAUSTATUTKIMUS TYÖPAJAT TYÖPAJAT PILOTTI smart urban spaces projektin alku vanhempien ja henkilökunnan työpajat nappula -konseptisuunnittelu valmis mobiiliapplikaatio valmis NFC prototyyppipuhelimet valmiina käyttäjätutkimusten teko PROJEKTIN KEHITYS Nappula projektia on kehitetty Smart Urban Spaces projektin alla vuodesta 2009 alkaen. Projekti on edennyt alla olevan aikajanan mukaisesti PILOTTI käyttäjätutkimusten teko 7

8 seurannassa niin raportoinnissa kuin paikan päällä päivittäisissä tilanteissa. Sovelluksesta henkilökunta näkee reaali- aikaisesti päiväkodin ryhmäkohtaiset läsnäolot niin lasten kuin henkilökunnankin osalta. Päiväkodin johtaja voi lisäksi vaihtaa näkymää eri hallinassa olevien päiväkotiensa välillä. Sovelluksen avulla voi myös jättää muistutuksia ja viestejä vanhemmille. Nappula - Miten palvelu toimii? Palvelussa päiväkodin henkilökunnalle on annettu käyttöön liikkuvaan työhön sopivia työkaluja, lähitunnistusteknologiaa, NFC:tä (Near Field Communication), tukevia puhelimia. Näillä puhelimilla pystytään lukemaan RFID tunnisteita puhelimella, tunnistetta koskettaen. Samaa teknologiaa hyödyntää muun muassa HSL:n matkakortti - järjestelmä. Päiväkotien lasten vanhemmille ja päiväkodin henkilökunnalle on jaettu omat RFID- tunnisteet. Tunnisteet on liitetty lapseen tai päiväkodin työntekijään. Puhelimessa oleva sovellus lukee tunnisteen tiedon ja yhdistää sen oikeaan henkilöön ja tallentaa läsnäolotiedon reaali- aikaisesti. Päiväkodin henkilökunnalla käytössä olevissa NFC puhelimissa on asennettuna Nappula - sovellus. Sovellus toimii työkaluna läsnäolon PUHELIMET Päiväkodin henkilökunnalla on ollut pilotissa käytössä Nokian C7 mallin NFC puhelimet. Koska lähitunnistusteknologiaa tukevia puhelimia ei pilotin alkaessa ollut vielä saatavilla kaupallisilla markkinoilla, toimitettiin pilottipuhelimiksi ensimmäiset mallin prototyypit NFC ominaisuudella. TUNNISTEET Henkilökunnalle päiväkodeissa sekä päiväkotilasten vanhemmille on jaettu omat tunnisteet, joilla voi merkitä päiväkotiin saapumisen ja sieltä poistumisen. Pilotin ensimmäisessä vaiheessa tunniste oli tarra jonka sai helposti kiinni esimerkiksi lompakkoon tai matkapuhelimeen. Toisessa pilotin vaiheessa RFID - avaimenperää käytettiin tunnisteena. Tunnisteena voi käyttää myös HSL:n matkakorttia tai esimerkiksi Helsingin kaupungin henkilökorttia, tunnisteita voidaan liittää lapseen ja henkilökunnalle rajaton määrä. Tämä mahdollistaa sen että lapsen jokaisella huoltajalla/tarhasta hakijalla voi olla oma tunnisteensa. 8

9 MOBIILISOVELLUS Kun tunnistetta koskettaa puhelimella, sovellus kirjaa tunnisteeseen liitetyn henkilön joko sisään tai ulos riippuen henkilön sen hetkisestä tilasta. Tunnisteiden lisäksi kirjauksen voi tehdä sovelluksen kautta myös manuaalisesti valitsemalla listasta kirjattavan lapsen tai työntekijän. Päiväkodin johtajilla on käytössään sama sovellus josta he näkevät jokaisen päiväkodin ryhmän reaali- aikaisen tilanteen. Useita päiväkoteja hallitessa sovelluksessa voi vaihtaa päiväkodin näkymän ja päiväkotiryhmän tasolla eri toimipisteiden välillä. Tällöin Nappula toimii etenkin työkaluna päivittäisen resurssoinnin tukena ja etänä helpottaa akuutteja tilanteiden ratkaisuja. Sovelluksen avulla voi myös jättää muistutuksia ja viestejä vanhemmille. Kun vanhempi tulee päiväkotiin hakemaan lapsensa ja lapsi leimataan tunnisteen avulla lähteneeksi, muistuttaa sovellus henkilökuntaa sinne kirjatuista viesteistä. Päiväkodissa tehdään vuorotyötä joten aamuvuossa oleva voi täten jättää lapsi- tai ryhmäkohtaisen viestin iltapäivällä vuorossa olevalle henkilölle sovelluksen kautta. TAUSTAJÄRJESTELMÄ Tavoitteena on integroida Nappula taustajärjestelmien kanssa niin että läsnäolot päivittyvät mobiililaitteista suoraan taustalle. Näin tiedot päivittyvät automaattisesti eikä henkilökunnan tarvitse tehdä erikseen raportointia tietokoneelle. Nappula pilotissa ei päästy testaamaan palvelua taustajärjelstelmään synkronoituna teknisten haasteiden vuoksi. Kuva osa Norkappin konseptia sovelluksen käyttöliittymästä. 9

10 Nappula / Actors Aamu Ilta Äiti Äiti tuo lapset eteiseen Riisuu lapsen, kuittaa Etsii hoitajan, jututtaa hoitajaa 1 x vk Isä Isä etsii lapsen Etsii hoitajan ja kuittaa ulos. Etsii ja hakee lapsen tavarat Lapsi 1 Rutiinit Leikkimään Ulkona leikkimässä Kertoo päivästä Lapsi 2 Odottaa Rutiinit Leikkimään Ulkona leikkimässä Kertoo päivästä Hoitaja Kohtaa lapsen Infoaa vanhempia? Kasvatustehtäviä, ottaa kuvia, tägää Infoaa vanhempia Kuittaa ulos Nordkappin visualisoima palvelupolku päiväkodin päivästä. 10

11 Palvelukehitys Suunnittelutoimisto Nordkapp auttoi hahmottamaan päiväkodin rutiineja palvelun kehitysvaiheessa työkalujen kuten persoonien ja palvelupolun avulla. Vanhempien ja henkilökunnan kanssa tehdyn workshop - työskentelyn avulla kehitettiin palvelua eteenpäin ja konseptoitiin uutta. Yksi palvelun kehitysideoista oli vanhemmille suunnattu verkkopalvelu jonka kautta voitaisiin viestiä lapsen ja ryhmän päivittäisiä kuulumisia päiväkodista kotiin. Tiedot esimerkiksi lapsen nukkumisesta ja syömisestä päivän aikana välittyisivät verkkopalveluun henkilökunnan puhelimitse tekemien muistiinpanojen mukaan. Laajennettu Perhe RFID-tagi Vanhemmat Ryhmä Päiväkoti Asiakkaat Ryhmä Ruutu RFIDlukija Etäkäyttö Verkkosivusto Ryhmä Päiväkodin arkea helpottavaa rinnakkaista kirjaamista ulkoisen lukijalaitteen avulla konseptoitiin myös. Päiväkotiin asennettavan kosketusnäytöllisen NFC lukijan tai esimerkikisi tabletin avulla vanhemmat voisivat itsenäisesti kirjata lapsen sisään ja ulos päiväkodista ja nähdä päiväkodin ilmoittamia muistutuksia ja muistiinpanoja esimerkiksi tulevista retkistä. Kasvattajat Nappula RFID Verkkopalvelua ja rinnakkaista kirjaamista ei päästy testaamaan Nappula pilotin aikana mutta ne kommunikoivat palvelun laajempia hyötyjä ja skaalautuvuutta muihin mahdollisiin lisäpalveluihin. Nordkappin konseptoima ekosysteemi palvelun ympärillä. 11

12 Päiväkodin henkilökunnan kanssa tehtiin tiiviisti yhteistyötä pilotoinnin aikana. Kokemuksia päiväkodeista välitettiin projektin ohjausryhmälle säännöllisesti. Puhelinkeskustelujen, vierailujen ja havainnoinnin avulla tehdystä pilotin tilanteesta ja kommunikoinnista raportointi osoittautui tärkeäsksi. Pilotointi Käyttäjäkokemuksia piloteista kerättiin syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana. Tiedonkeruun keinoina käytettiin havainnointia ja materiaalin keruuta kuvin sekä videoin paikan päällä. Fokusryhmähaastatteluja tehtiin henkilökunnalle ja päiväkodin johtajille. Vanhempia haastateltiin puhelimitse. Lisäksi kyselyiden avulla kerättiin kokemuksia henkilökunnalta sekä vanhemmilta. Nappula palvelua pilotoitiin kahdessa päiväkodissa Herttoniemen alueella. Pilotin suunnittelu yhdessä päiväkotien kanssa käynnistyi jo syksyllä Pilotti eteni vaiheittain. Aluksi, keväällä 2011 molemmissa päiväkodeissa aloitettiin yhden lapsiryhmän voimin laajentaen palvelua vuoden mittaan koko päiväkodit kattavaksi kevääseen 2012 mennessä. Pilotointi tehtiin testiympäristössä läsnäoloseurannan sovellusta ei pilotin aikana onnistuttu integroimaan päivähoidon käytössä oleviin tietojärjestelmiin, Efficaan ja Titaniaan. Päiväkodin henkilökunta koulutettiin uusien puhelinten ja sovelluksen käyttöön erillisillä koulutuksilla. Vanhempia palvelusta informoitiin tiedotteilla ja avoimilla info - tilaisuuksilla päiväkodeissa. 12

13 Pilotissa käytetty Nokian C7 puhelinmalli ei soveltunut kovin hyvin päiväkotiympäristön vaatimuksiin. Puhelimen käyttöön tottuminen vaati erillisen opettelun, etenkin ensimmäistä kertaa kosketusnäyttöistä puhelinta käytettävät kokivat opettelun aluksi haastavaksi. Kokemuksia pilotista Kerättyjen käyttäjäkokemusten pohjalta saatiin arvokasta tietoa palvelun toimivuudesta ja käytettävyydestä päiväkotiympäristössä. YMPÄRISTÖ & OLOSUHTEET Päiväkodin kiiretilanne määräytyy henkilökuntaresurssien sekä läsnäolevien lasten määrän mukaan ja nämä vaihtelevat päivä ja viikkokohtaisesti. Aamuisin kun lapset tuodaan hoitoon on päiväkodissa kiireisintä etenkin jos ryhmässä on vain yksi työntekijä paikalla. Päiväkodissa koettiin nämä ajat haastavimmaksi kirjauksen kannalta. Koska samaan puhelimeen tulevat myös vanhempien puhelut esimerkiksi lasten sairastumisista ja kirjaaminen on mahdotonta puhelimessa puhuessa, tehtiin kirjauksia vielä paljon jälkikäteen. Aamuisin kirjaamisia tehtiinkin manuaalisesti ruuhkahuipun tasaannuttua. Talven aikana haastavimmaksi koettiin puhelimen käyttö pihalla kovilla pakkasilla. Puhelin jähmettyi ja näyttö ei reagoinut kosketukseen tietyn kylmyysasteen jälkeen. Kosketusnäytöllisen puhelimen käyttö hanskojen kanssa ulkona oli monen mielestä lähes mahdotonta. Koska puhelimen näyttö jumittui pakkasessa kokonaan ei esimerkiksi vanhemmille suunnattuja viestejä pystytty näytöltä lukemaan. Puhelimessa oleva sovellus päivittyi 3G verkon kautta. Toisessa päiväkodissa verkon toimivuudessa oli tietyillä alueilla ongelmia ja tämä toi lisähaastetta pilottiin kun toimintavarmuus ei aina ollut hyvä. HENKILÖKUNTA Henkilökunnan haastatteluissa hyötyjä alkoi nousta esiin varsinaisesti pilotin toisen vaiheen aikana. Paperisten listojen käytöstä päästiin käytännössä monessa ryhmässä eroon. Oli myös hyödyllistä katsoa naapuriryhmien tilanne puhelimesta, etenkin suuremmassa päiväkodissa tätä oli hyödynnetty tilannekatsauksen tekemiseen. Päivän päätteeksi puhelimesta oli helppo tarkistaa että kaikki lapset oli kuitattu noudetuiksi. Testiympäristössä toimiminen toi omat haasteensa. 13

14 Prototyyppipuhelimien epävakaa toiminta ja päivähoidon omien taustajärjestelmien irrallisuus sovelluksesta koettiin motivaatiota vähentävinä tekijöinä. Koska tieto puhelimista ei välittynyt pilottivaiheessa taustajärjestelmiin, jouduttiin läsnäoloseurantaa tekemään myös tietokoneiden kautta. Henkilökunta uskoi tilanteen helpottavan jos tietokoneella ravaamisesta päästäisiin pois rajapintojen ja taustajärjestelmien integroinnin toimiessa. Hitaat koneet, niille erikseen kirjautuminen ja käynnistäminen, tuntuivat aikaa vieviltä. Pilotin aikana Nappula - palvelua oli käytetty hyvinkin erilailla päiväkodista ja ryhmästä riippuen. Omia toimintatapoja muodostui ja hyötyjä löydettiin alkuperäisten tarkoitusten ulkopuolelta. Yksi ryhmistä oli käyttänyt viestitoimintoa välittämään päivän tunnelmia vanhemmille. Päivän mittaan älypuhelimella oli helppo kuvata lyhyitä videoita. Sovellus muistutti lasta ulos kirjatessa viestistä ja työntekijä pääsi näyttämään lapsesta kuvatun videon vanhemmalle. Uusia toimintatapoja täytyi löytää vanhojen tilalle työvälineiden muuttuessa. Muutosprosessi aiheutti myös turhautumista ja osa henkilökunnasta koki palvelun vaikeuttavan normaalia kasvatustyötä toiminnallisuuksien ollessa vielä takkuilevia. PÄIVÄKODIN JOHTAJA Sovellus koettiin hyödyllisenä johtamisen työkaluna. Poissaolot ilmoitetaan yleensä johtajalle tai varajohtajalle. Etenkin johtajan työskennellessä etänä, palvelu varmisti lapsilukumäärän tarkistamisen heti sovelluksen kautta. Palvelun todettiin nopeuttavan ja sujuvoittavan 14

15 kommunikointia päiväkodin henkilökunnan kanssa koska henkilöiden läsnäolotilanteen pystyi näkemään myös etänä. Resurssiarvioita tehdessä palvelu koettiin hyvänä työvälineenä. hyödyllisenä sen jos kiireisinä aikoina huoltaja voisi käydä merkkaamassa itse esimerkikisi eteisessä lapsen saapuneeksi. VANHEMMAT Palvelupilotista viestittiin hyvin vanhemmille ja heillä oli hyvä käsitys palvelun tarkoitusperistä. Vanhemmille järjestettiin infotilaisuuksia päiväkodeissa ja palvelun etenemisestä informoitiin koteihin tiedotteiden avulla. Vaikka motiivit tuntuivat selviltä oli vanhemmilla silti epäilyksiä lopullisesta tarkoitusperästä. Pelko toiminnan tehokkuuden lisäämisestä oli monien mielessä - halutaanko tämän tyyppisillä palveluilla vähentää henkilökuntaa? Huolenaiheena oli myös se viekö palvelun kehittämiseen ja toimintaan keskittyminen huomion itse lastenhoidosta. Monet vanhemmat kokivat että pilotti on vienyt aikaa normaaleilta keskusteluilta joita ennen käytiin hoitajien ja vanhempien välillä. Tärkeänä koettiin että päiväkodissa on yhtenäiset toimintatavat. Osan mielestä oli ristiriitaista että välillä painotettiin tunnisteen mukana pitämistä ja välillä lapsen kirjaamisesta ei edes muistutettu. Yhtenäisten toimintatapojen puutteen syynä nähtiin kuitenkin taustajärjestelmien toimimattomuus ja sitä kautta vajaaksi jääneet konkreettiset hyödyt henkilökunnalle. Erilliselle leimauslaitteelle koettiin olevan suuri tarve. Vanhemmat näkivät 15

16 Forum Virium Helsingin projektitiimin jäsenet. Päiväkodin johtajan rooli etenkin pilotin alkuvaiheessa korostuu yhteisten tavoitteiden kommunikoinnissa sekä toimintatapojen muodostumisessa. Palvelun pidemmän tähtäimen päämäärien viestintä ja henkilökunnan motivointi ovat erittäin tärkeitä palvelun elementtejä. Loppupäätelmät Pilotin aikana on pyritty yhteistyöhön valtakunnallisesti. Sosiaaliviraston puolelta vastaavaan palveluun on käyty tutustumassa Oulussa sekä Jyväskylässä aiempaan läsnäoloseurannan Flexim pilottiin. Jatkossa kaupunkien välistä tiedonjakoa tulisi myös korostaa ja kokemuksien vaihtoa painottaa. VASTUUT & ROOLIT Palvelun sujuvuuden kannalta on ehdottoman tärkeää että päiväkodeissa on selkeät yhteiset päämäärät ja toimintatavat. Pilottien tulosten perusteella korostui määrätyn vastuuhenkilön tärkeys päiväkodeissa. Puhelinten ja sovelluksen osalta teknisissä ongelmatilanteissa tulisi olla määrätty kontaktihenkilö ja ongelma- raportointiin sekä tiedotukseen tulisi olla määrätyt kanavat. Pilotin aikana kontaktihenkilöinä toimivat Kaupungilla tulisi olla määrätty vastuuhenkilö vastaamassa palvelusta. Päiväkodeissa kerättyjen kokemusten jakaminen on tärkeää tehdä laajemmalla tasolla palvelun kehityksen kannalta. Viestintä kaupungin ja päiväkotien välillä sekä tiedotusmateriaalien yhtenäisyyden varmistaminen on myös tärkeää ottaa huomioon. Ongelmatilanteista tiedottamiseen tulisi sopia erikseen käytännöt. Päiväkodeissa voisi olla myös määrätty Nappula - vastuuhenkilö, jonka vastuulla olisi informaation ja ongelmatilanteiden tiedotus päiväkodin sisällä, yhtenäisten toimintatapojen jalkauttaminen sekä tarpeiden kommunikointi muualle kaupunkiorganisaatioon. KOULUTUS Uuden teknologian oppiminen on aina haastava prosessi ja siksi onkin tärkeää varata sekä puhelimien että sovelluksen koulutukseen tarpeeksi aikaa. Puhelinten koulutus olisi hyvä järjestää aiemmin niin että uusien laitteiden käyttö olisi sujuvaa itse sovelluksen käyttöä opetellessa. Etenkin palvelun aloitusvaiheessa koulutettava henkilökunta tarvitsee käytön tukea. Koulutukseen tulisikin olla resursoitu tarpeeksi aikaa ja 16

17 koulutuksen jälkeen seurannalla vahvistaa opittujen asioiden sisäistäminen. LAITTEISTO Päiväkodeissa käytettävän laitteiston tulisi olla valittu päiväkotiympäristöön soveltuvaksi. Ryhmissä käytettävien puhelinten tulisi olla helppokäyttöisiä ja turhista lisäominaisuuksista riisuttuja. Hyvä NFC- lukuominaisuus on tärkeä sillä näissä on mallikohtaisia eroja. Tunnisteita tulisi voida lukea muutaman sentin etäisyydeltä toiminnan sujuvoittamiseksi. Vahva tarve erillisestä tunnisteiden lukulaitteista nousi esiin niin vanhempien kuin henkilökunnankin suunnalta. Erillisen NFC - lukijan tai viestinnällisesti monipuolisemman kosketusnäytöllisen lukijan konseptointia tulisi viedä eteenpäin ja sen toiminnallisuutta päiväkodin arjessa tulisi testata. Haasteeksi saattaa nousta toiminatatapojen yhtenäisyys. Tässä yhteydessä tuleekin miettiä milloin ja missä tilanteissa vanhemmat ohjataan kirjaamaan erillisellä laitteella, minne laite sijoitetaan ja miten sen käyttöä valvotaan ja koulutetaan. Koulutus korostuu etenkin toiminnallisempaa kosketusnäytöllistä laitetta käytettäessä. Yksinkertaisimmillaan lukulaite voisi kuitenkin olla erillinen, vain sisään- tai uloskirjaamiseen soveltuva laite joka ilmoittaisi kirjaamisen onnistumisen stunnistettavalla merkillä. verkko. TUNNISTEET Pilotissa testatuista tunnisteista avaimenperä osoittautui hyödyllisemmäksi. Tarran koettiin irtoavan helposti ja tunnisteelta haluttiin kestävyyttä. Avaimenperiä pystytään myös kierrättämään lapselta toiselle tosin kuin kertakäyttöisiä tarroja. HSL:n matkakortin ja kaupungin henkilökorttien soveltuvuutta Nappulaan tulisi korostaa. Jo valmiiksi mukana kannettava esine auttaa tunnisteen mukana pitämisen muistamisessa. Palvelun tulisi mahdollistaa useamman lapsen kirjaus samalla tunnisteella. Monilapsisissa perheissä useiden tunnisteiden kantaminen mukana tuntui turhalta ja tunnisteet menivät helposti sekaisin. Internetyhteyden testaaminen päiväkodeissa on tärkeää. Langaton verkko päiväkodeissa varmistaisi sovelluksen toimivuuden paremmin kuin 3G 17

18 Yhteenveto Uuden teknologian käyttöönotto tuo esiin usein teknisten haasteiden lisäksi myös muutosjohtamisen teemoja. Sisäinen viestintä ja motivointi ovatkin tämän tyyppisen palvelun kehityksessä erittäin tärkeitä. Vaikka palvelulle koettiin olevan tarvetta, haasteita kuitenkin löytyy vielä. Kyseisen toimittajan tuote ei sellaisenaan vastannut päiväkodin tarpeita. Vastaavalle palvelulle on kuitenkin kaupungeilta kysyntää. Oulun lisäksi Jyväskylän kaupunki on tehnyt hankintapäätöksen While on the Moven tuotteesta ja se otetaan käyttöön syksyn 2012 aikana. Kaupunkirakenteissa ja toiminnassa on kuitenkin suuria kaupunkikohtaisia eroja. Kokemusten vaihtaminen ja yhteistyö korostuvatkin myös valtakunnallisella tasolla. Käyttäjien kanssa tehtävän palvelukehitystyön tulisikin olla tärkeä elementti pilotin jatkuessa. Vaikka palvelun nähdään tuovan hyötyjä päiväkodin arkeen on todellisten etujen esiintulon kannalta kriittistä saada taustajärjestelmien integraatio toimintaan. Helsingin Kaupungin tahtotila on saada jatkoa vastaavalle palvelulle ja jatkaa pilotointia integroituna taustajärjestelmiin syksyllä KEHITYSEHDOTUKSET Pilotin kokemusten pohjalta nousivat esiin suraavat kehitysehdotukset. Nämä olisi tärkeä huomioida jatkoa suunnitellessa. 1) Vastuuhenkilöiden nimeäminen kaupungin organisaatioon sekä päivähoitoyksiköihin jotka vastaavat palvelun koordinoinnista päiväkotiyksiköiden ja sosiaaliviraston välillä. 2) Päiväkotien toimintatapojen yhtenäisyyttä palvelun suhteen tulisi tukea selkeiden ohjeiden ja viestinnän kautta. Ongelmatilanteita varten tulisi määrittää raportointi ja viestintäkeinot. 3) Palvelussa käytettävän laitteiston uudelleenarvointi ja kehitys. Uusien puhelinmallien sekä erillisen NFC lukijan testaamista ja kehitystä päiväkotiympäristössä tulisi jatkaa yhdessä käyttäjien kanssa. 18

19 Yhteystiedot PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ: Helsingin Kaupunki Sosiaali- ja terveysviraston tietotekniikkapalveluyksikkö: Lea Juvonen, Tietojenkäsittelysuunnittelija Jouni Mulari, ATK - asijantuntija Sosiaalivirasto: Pasi Brandt, Päivähoidon kehittämiskonsultti Ritva Lavinto, Kaakkoisen päivähoitoalueen päälikkö Päiväkotiyksiköt Anne Halme, Tuorinniemen päiväkodin johtaja Heini Turunen, Herttoniemen päiväkodin johtaja Forum Virium Helsinki Pekka Koponen, Kehitysjohtaja Kaisa Spilling, Projektipäällikkö Susanna Ollila, Projektisuunnittelija kaupunki/smart- urban- spaces/nappula 19

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Tunstall Oy:n kotihoidon CarePlan -toiminnanohjausjärjestelmän, CareApp -mobiilisovelluksen sekä sähköisten CareLock -lukkomoduulien tuotetestaus

Tunstall Oy:n kotihoidon CarePlan -toiminnanohjausjärjestelmän, CareApp -mobiilisovelluksen sekä sähköisten CareLock -lukkomoduulien tuotetestaus PL 18 (Pohjoisranta 11 D) 28101 Pori Puh. (02) 620 5300 Living lab käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan www.prizz.fi/livinglab 1 (3) Tunstall Oy:n kotihoidon CarePlan -toiminnanohjausjärjestelmän,

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset,

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat,

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Case: Tiera mobiilikotihoito Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Suuri pinta ala Rovaniemi 31.12.2012 Väestö 60 877 asukasta pinta-ala 8 017,2 km

Lisätiedot

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN HYVÄT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUT TARVITSEVAT PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ HELPOTTAVAN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN NAPPULA TUKEE LAADUKASTA

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Törmäys Työyhteisöviestinnän päivä 19.3.2015 Hanna P. Korhonen, Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

Rakennamme mobiilipalveluja,

Rakennamme mobiilipalveluja, Rakennamme mobiilipalveluja, jotka tekevät ihmisten päivittäisestä kommunikoinnista ja asioinnista helpompaa ja hauskempaa ja jotka ovat helppoja ja kustannustehokkaita markkinoinnin ja asiakasviestinnän

Lisätiedot

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset,

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, Ohjelma Johtaja Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Avaussanat Saija Pyhäniemi & Ulla Tiililä, Kotus: Lastenhoitoa vai kirjaamista? Tuloksia kyselytutkimuksesta Puheenjohtaja Anne Liimola,

Lisätiedot

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty Nykyisin käytössä olevat järjestelmät Eivät tuota tietoja, joita johtamiseen tarvitaan Vaativat erillisen ja kalliin raportointiosion Eivät kaikilta osin käytä kertoimia, joiden varaan täyttö- ja käyttöastelaskenta

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop on sähköinen viestintäratkaisu, jolla parannat viestintääsi ja voit seurata jokaisen yksittäisen kampanjan ja viestin

Lisätiedot

Tilanne- vs. sisältölähtöinen suunnittelu

Tilanne- vs. sisältölähtöinen suunnittelu Tilanne- vs. sisältölähtöinen suunnittelu Katarina Segerståhl 2012 Tieto Corporation Monikanavaisuus? TARVITSEMME MONIKANAVAISEN SOVELLUS- STRATEGIAN! HYVÄ ASKO! TOSI MYYVÄÄ! Tilanteen mukaan Kännykät

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ MeSTRADA on musiikinopetuksen ammattilaisten työskentelyn tueksi kehitetty tiedonhallintajärjestelmä. Se nopeuttaa ja helpottaa musiikinopetukseen liittyviä,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla.

Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla. Työajanseuranta Kulunseuranta Viranomaisraportit Ratkaisut rakennustyömaille Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla. Inoptics Oy Johtava rakennustyömaiden

Lisätiedot

PERHO hanke 2004-2006

PERHO hanke 2004-2006 PERHO hanke 2004-2006 Matka kohti yhteistä päivähoitoa Merja Sillanpää ja Virpi Mikkonen, Kiiminki Matka alkaa Kiimingissä 50 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa päivähoidossa siirryttiin

Lisätiedot

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1 Rekisterinpitäjä Clementia Oy (2320280-1) Kiilakiventie 1, 90250 Oulu info@clementia.fi, 0403592019 2 Yhteyshenkilö Marko Heikkilä Kiilakiventie 1, 90250 Oulu marko@clementia.fi, 0403592019 3 Rekisterin

Lisätiedot

Hoitotyön kirjaamisen auditointi ja auditoinnin tulosten hyödyntäminen FinCC-luokituksen mukaisessa kirjaamisessa

Hoitotyön kirjaamisen auditointi ja auditoinnin tulosten hyödyntäminen FinCC-luokituksen mukaisessa kirjaamisessa Hoitotyön kirjaamisen auditointi ja auditoinnin tulosten hyödyntäminen FinCC-luokituksen mukaisessa kirjaamisessa 12.5.2015 Terveydenhuollon Atk-päivät Tampere Tea Mononen ja Sirkka Kulju Sisältö Organisaation

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta Hyvinvointiteknologiaohjaaja Mika Mitikka 28.11.2012 Me olemme Eksote Hoitajan näkökulma? Pertti Jarla SÄTKY sähköinen kotihoito SÄTKY

Lisätiedot

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta ACCO kulunohjaus APPARATUS sanomavälitys RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta 20.8.2014 Oy Santa Margarita SA Santa Margarita Oy ICT-ratkaisut Operatiiviset järjestelmät Mittausjärjestelmät Logistiikka

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Rekrytointiprosessin kehittäminen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Rekrytointipäällikkö Marja Hietamäki 30.5.2011

Rekrytointiprosessin kehittäminen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Rekrytointipäällikkö Marja Hietamäki 30.5.2011 Rekrytointiprosessin kehittäminen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Rekrytointipäällikkö Marja Hietamäki 30.5.2011 Ripaus teoriaa - näin se tapahtuu teoriassa Prosessien kehittämisessä on kyse nopeasta

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin!

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 1 Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 2 1.1 Yhteystiedot Postiosoite: Kievarin päiväkoti Kievarintie 13 04300 Tuusula Puhelin: Päiväkodin johtaja: 040-314 4858- Guldbaggarna 040-314 4859- Auringonkukat 040-314

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Mikä on NFC kameroissa?

Mikä on NFC kameroissa? Mikä on NFC kameroissa? Jos olet ollut ostamassa (video)kameraa äskettäin, olet luultavasti nähnyt termin NFC. Kyseessä on Near Field Communication (lähiluku) ominaisuus. Videokerhon kerhoiltaan 22.11.2016

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

Near Field Communication (NFC) - teknologian oppimissovellukset 3-5- vuotiaiden lasten lukemaan- ja kirjoittamaan oppimisen tukena

Near Field Communication (NFC) - teknologian oppimissovellukset 3-5- vuotiaiden lasten lukemaan- ja kirjoittamaan oppimisen tukena Near Field Communication (NFC) - teknologian oppimissovellukset 3-5- vuotiaiden lasten lukemaan- ja kirjoittamaan oppimisen tukena NFC-puhelinkokeilu Päiväkotiympäristö Kokeilu aloitettu keväällä 2010

Lisätiedot

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Jukka Suikkanen Bonwal Oy Palvelut: Digitaalisten tunnisteiden sisällönhallinta Asiakkuudenhallinta ja viestintä NFC teknologia Sovellukset, järjestelmät,

Lisätiedot

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Tuukka Jurvanen

NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Tuukka Jurvanen NFC ja QR tunnisteilla helposti palveluihin ja sisältöön. Tuukka Jurvanen Bonwal Oy Palvelut: Digitaalisten tunnisteiden sisällönhallinta Asiakkuudenhallinta ja viestintä NFC teknologia Sovellukset, järjestelmät,

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014

ICT - HYPAKE. Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 ICT - HYPAKE Arja Ranta-aho, Minna Lappi 30.01.2014 Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden tuottamiseen sekä terävöitetään liiketoimintaa

Lisätiedot

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy 2013 Asiakaspalvelun työvälineet Cuuma Communications Oy Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin Päätelaitteet Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 710 720 760 820

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker lyhyesti Dream Broker on online-videoratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys Tarjoamme SaaS-ohjelmiston online-videoiden tuotantoon, editointiin, hallintaan,

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke käynnistyi keväällä 2013 Uuraisilla! Hankkeen alussa meillä oli välineinä päiväkodin kannettava tietokone sekä Huomasimme

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja

ToP Tunniste Oy. RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy RFID- ja NFC-ratkaisujen järjestelmätoimittaja ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittajana vuodesta 2002 Automaattinen tunnistaminen RFID = Radio Frequency Identification NFC = Near Field Communication

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite 1.1 Alkuperäiset

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

WellWorks Oy. www.etaitava.fi 1. www.wellworks.fi

WellWorks Oy. www.etaitava.fi 1. www.wellworks.fi WellWorks Oy www.wellworks.fi Perustettu 1995 (konsultointi, valmennus, ohjaus) vuodesta 2003 pääpaino HR sovelluksissa ja mobiilioppimisessa patentti etaitavan käyttöliittymälle 2007 vuonna 2007 Suomen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Vuorovaikutteisen ympäristön käyttöliittymät. Jukka Riekki, professori Sähkö- ja tietotekniikan osasto, Oulun yliopisto

Vuorovaikutteisen ympäristön käyttöliittymät. Jukka Riekki, professori Sähkö- ja tietotekniikan osasto, Oulun yliopisto Vuorovaikutteisen ympäristön käyttöliittymät Jukka Riekki, professori Sähkö- ja tietotekniikan osasto, Oulun yliopisto Johdanto Tietokoneita, matkapuhelimia ja muita tietoteknologiaa sisältäviä laitteita

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Arto Luukkainen 24.3.2014

Arto Luukkainen 24.3.2014 Arto Luukkainen 24.3.2014 2 Agenda Kaukomarkkinat ja Panasonic Toughbook Trendit mobiilipäätteissä ammattikäytössä Tablet trouble tutkimus Panasonic Toughpad tietokoneet Lisävarusteet 3 Kaukomarkkinat

Lisätiedot

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Juha Sjöblom Yliopistojen intrapäivä 25.3.2014 Eri organisaatiokulttuurien yhdistymisen haasteet Intranet ja yhdistymisen haasteet Taideyliopiston opiskelijat

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Työkalu urheiluseuran hallinnointiin

Työkalu urheiluseuran hallinnointiin Työkalu urheiluseuran hallinnointiin Zemiit Oy 1 sporttis-seuroille Copyright Zemiit Oy palvelun taustaa Perustana käyttäjien tarpeet Koekäytössä toukokuusta 2007 Joukkuetason toiminnallisuus kaupallisessa

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Valintanauhan komentojen selaaminen Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryhmässä on joukko siihen liittyviä komentoja.

Valintanauhan komentojen selaaminen Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryhmässä on joukko siihen liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Project 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Voit mukauttaa tämän alueen,

Lisätiedot

Asio Notification ( Asio N ) App

Asio Notification ( Asio N ) App Asio Notification ( Asio N ) App MATKAPUHELINSOVELLUS Asio N on matkapuhelimeen ladattava sovellus, jolla voi vastaanottaa organisaation viestejä matkapuhelin-ilmoituksina (push notification) Oppilaitokset,

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Palvelumuotoilu(service design)

Palvelumuotoilu(service design) Palvelumuotoilu(service design) Välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiskehittelyyn Satu Miettinen Mitä palvelumuotoilu on? Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden kaupallista kehittämistä muotoilun

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Keravan kaupungin tietotekniikan palvelukeskus Henkilöstö: noin 30 hlö Asiakkaat: Järvenpään, Keravan ja Mäntsälän kunnat Työasemia: noin

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Nykytila opettajien ICT-ohjauksessa Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa on perustettu 40 opettajan vertaistukiverkosto.

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella

Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella Tutkimuslaitosseminaari #244206 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Senaatti-kiinteistöt elää niin kuin opettaa Projektin tarkoitus Projektin

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Lisää tehoa kommunikointiin

Lisää tehoa kommunikointiin Lisää tehoa kommunikointiin We accept the challenge! presented by Rauno Nousiainen Lisää tehoa kommunikointiin Rauno Nousiainen Manager, IT Infrastructure services Andritz Oy 2 Lisää tehoa kommunikointiin

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot