Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI"

Transkriptio

1 MOVDRVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS DP (12 MBaud) Painos 3/21 Käsikirja / F

2 SEW-EURODRVE

3 Sisällys 1 Johdanto DFP11A / DFP21A Erot DFP11A / DFP21A Vaihto DFP11:stä DFP21:een Asennusohjeita Tuetut laitetyypit Lisäkortin asennus Nastajärjestys Väyläkaapelin suojaus ja asennus Väylän päätevastus Asemaosoitteen asetus Merkkivalot GSD-tiedosto Projektointi ja käyttöönotto DP-masterin projektointi Ulkoinen diagnoosi Taajuusmuuttajan käyttöönotto PROFBUS-DP:n käyttöominaisuudet Taajuusmuuttajan ohjaus PROFBUS-DP timeout Reaktio kenttäväylän timeoutiin Parametrien asetus PROFBUS-DP:n kautta Parametroinnin paluukoodit Elementit Erityistapaukset Virhediagnoosi Diagnoosin vaiheet Tekniset tiedot Hakemisto Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 3

4 1 1 Johdanto Käsikirjan sisältö Lisäkirjallisuus Tässä käyttäjän käsikirjassa on kuvattu PROFBUS-lisäkortin DFP-asennus taajuusmuuttajaan sekä MOVDRVEn käyttöönotto PROFBUS-kenttäväyläjärjestelmässä. Jotta varmistetaan MOVDRVEn yksinkertainen ja tehokas liittäminen PROFBUSkenttäväylään, tulee tämän PROFBUS-lisälaitteen käyttäjän käsikirjan lisäksi tilata kenttäväyliin liittyvää lisäkirjallisuutta: MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Manual MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Manual selittää kenttäväyläparametrien kuvausten ja niiden koodauksen ohella erilaisia ohjaustapoja ja sovellusmahdollisuuksia pienten esimerkkien muodossa. MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Manual sisältää luettelon kaikista taajuusmuuttajan parametreista, joiden arvoja voidaan lukea ja kirjoittaa erilaisten tietoliikenneliitäntöjen kuten System Busin, RS-485:n ja myös kenttäväylän kautta. Ominaisuudet MOVDRVE ja PROFBUS Pääsy kaikkiin tietoihin Syklinen ja asyklinen tiedonsiirto MOVDRVE -taajuusmuuttajan lisäkortti DFP mahdollistaa tehokkaana yleisenä kenttäväyläliitäntänä liitännän yläpuoliseen automaatiojärjestelmään PROFBUSin kautta. PROFBUS-käyttöä varten määritetyt taajuusmuuttajan laiteominaisuudet, eli niin sanottu laiteprofiili, on kenttäväylän tyypistä riippumaton ja siten yleisluontoinen. Käyttäjälle se tarjoaa täten mahdollisuuden kehittää käyttösovelluksia kenttäväylän tyypistä riippumatta. Vaihto muihin väyläjärjestelmiin kuten NTERBUS (lisäkortit DF) onnistuu siten helposti. PROFBUS-liitännän kautta MOVDRVE tarjoaa digitaalisen yhteyden kaikkiin käyttöparametreihin ja toimintoihin. Taajuusmuuttajan ohjaus toteutetaan nopean, syklisen prosessidatan kautta. Tämän prosessidata-kanavan kautta voidaan ohjearvojen, kuten esim. pyörimisnopeus, integraattoriaika kiihdytykselle / hidastukselle jne., syöttämisen lisäksi käynnistää myös erilaisia käyttötoimintoja kuten säädön vapautus, säädön lukitus, tavallinen pysäytys, pikapysäytys jne. Samanaikaisesti tämän kanavan kautta voidaan myös lukea taajuusmuuttajan oloarvoja, kuten pyörimisnopeus, virta, laitteen tila, häiriökoodi- tai referenssi-ilmoitukset. Prosessidatan vaihto tapahtuu yleensä syklisesti, mutta käyttöparametreja voidaan lukea tai kirjoittaa asyklisesti esim. palvelujen READ ja WRTE tai parametrikanavan kautta. Tämä parametritietojen vaihto mahdollistaa sovellukset, joissa kaikki tärkeät käyttöparametrit on tallennettu yläpuoliseen automaatiolaitteeseen, jolloin taajuusmuuttajassa itsessään ei tarvita manuaalista parametrointia. 4 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

5 1 PROFBUSlisäkortin konfigurointi Yleisesti PROFBUS-lisäkortit on suunniteltu siten, että kaikki kenttäväyläkohtaiset asetukset, kuten asemaosoite tai oletus-väyläparametri, tehdään lisäkortin laitekytkimillä. Tämän manuaalisen asetuksen avulla taajuusmuuttaja voidaan integroida ja kytkeä nopeasti PROFBUS-ympäristöön. Parametrointi voidaan tehdä täysin automaattisesti yläpuolisesta PROFBUS-masterista käsin (parametrien lataus). Tässä tulevaisuuden mallissa on se etu, että laitteiston käyttöönottoajan lyhentymisen lisäksi myös sovellusohjelman dokumentaatio yksinkertaistuu, koska kaikki tärkeät käyttöparametritiedot voidaan asettaa nyt suoraan masterin ohjausohjelmassa. [1] PROFBUS Master E Q E Q E Q Digitaalinen l/o Analoginen l/o PROFBUS Kuva 1: PROFBUS ja MOVDRVE ([1] = visualisointi) 161BXX Valvontatoiminnot Diagnoosi Kenttäväylämonitori Kenttäväyläjärjestelmän käyttäminen edellyttää käyttötekniikalta ylimääräisiä valvontatoimintoja, kuten kenttäväylän ajallinen valvonta (Fieldbus) ja pikapysäytystapoja. MOVDRVEn valvontatoiminnot voit sovittaa esimerkiksi juuri käyttämääsi sovellusta varten. Siten voit esimerkiksi määrittää, minkä virhereaktion taajuusmuuttaja laukaisee väylävirheen yhteydessä. Monissa sovelluksissa pikapysäytys on käyttökelpoinen, mutta voit myös "jäädyttää ohjearvot", jolloin taajuusmuuttuja jatkaa toimintaa viimeisillä voimassa olleilla ohjearvoilla (esim. kuljetushihna). Koska ohjausliittimet toimivat myös kenttäväyläkäytössä, voidaan kenttäväylästä riippumattomia pikapysäytyksiä käyttää entiseen tapaan taajuusmuuttajaliitinten avulla. Käyttöönottoa ja huoltoa varten MOVDRVE-taajuusmuuttaja tarjoaa lukuisia diagnoosimahdollisuuksia. ntegroidulla kenttäväylä-monitorilla voit valvoa esimerkiksi sekä yläpuolisen ohjauksen lähettämiä ohjearvoja että oloarvoja. Lisäksi saat paljon lisätietoa kenttäväylä-lisäkortin tilasta. Kenttäväylä-monitoritoiminto tarjoaa yhdessä MOVTOOLS -ohjelman kanssa mukavan diagnoositavan, joka mahdollistaa kaikkien käyttöparametrien asetuksen lisäksi (mukaan lukien kenttäväyläparametrit) myös kenttäväylän ja laitteiden tilatietojen yksityiskohtaisen näytön. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 5

6 2 Erot DFP11A / DFP21A 2 DFP11A / DFP21A Periaatteessa DFP21A on sovelluksen suhteen yhteensopiva DFP11A:n kanssa, eli voit molemmissa käyttää samaa master-ohjausohjelmaa ilman muutoksia. FMS-protokolla ei ole kuitenkaan mahdollinen DFP21A:ssa. Koska kuitenkin Profibus-käyttäjäorganisaatio on antanut uuden tunnistenumeron sekä seurauksena GSD-tiedoston, DFP11A:n vaihtaminen DFP21A:han kuitenkin edellyttää DP-masterin suunnittelumuutoksia. Ohjausohjelmasi voit siirtää muuttumattomana. 2.1 Erot DFP11A / DFP21A Seuraavassa taulukossa on esitetty lisäkorttien DFP11A ja DFP21A tärkeimmät toiminnot. Ominaisuus DFP11A DFP21A Maksimisiirtonopeus: 1,5 MBaud 12 MBaud Väylän päätevastus: ntegroitu Profibus-pistokkeessa Profibus FMS-protokolla: KYLLÄ - Profibus DP-protokolla KYLLÄ KYLLÄ Tunnistenumero 6 hex 63 hex GSD-tiedoston nimi: SEW_6.GSD SEW_63.GSD Projektoinnin moduulinimi: MOVDRVE+DFP11 MOVDRVE+DFP21 Prosessidata-konfiguraatiot: (Param) + 1 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 2 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 3 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 6 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 1 PD KYLLÄ KYLLÄ Diagnoositiedot DDLM_Slave_Diag:lle: DP-vakiodiagnoosi KYLLÄ KYLLÄ Laitekohtainen diagnoosi (DP) KYLLÄ KYLLÄ 6 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

7 Vaihto DFP11:stä DFP21:een Vaihto DFP11:stä DFP21:een Edellytykset Tarvittava lisätoiminnon DFP21A GSD-tiedosto on importoitu DP-masterin projektointiohjelmaan. Jos taajuusmuuttaja on Profibus-segmentin ensimmäinen tai viimeinen osanottaja, eli pistokkeeseen tulee ainoastaan yksi Profibus-kaapeli, tarvitset yhden Profibuspistokkeen, jossa on integroitu väylän päätevastus. Menettelytapa Siirrä osoiteasetus DP-kytkimistä Asettele DFP21A:n DP-kytkimillä sama Profibus-osoite kuin DFP11A:ssa on määritetty. Jätä DFP11A:n DP-kytkin FMS/DP huomiotta, koska DFP21A on pelkkä PROFBUS DP -kortti. Asettele alin (vapaa) DP-kytkin nc asentoon OFF (tehdasasetus). Lisäkorttien vaihto rrota lisäkortti DFP11A ja aseta DFP21A paikalleen taajuusmuuttajan vasempaan korttipaikkaan. Jos taajuusmuuttaja on Profibus-segmentin ensimmäinen tai viimeinen osanottaja, eli pistokkeeseen tulee ainoastaan yksi Profibus-kaapeli, kytke Profibus-pistokkeessa väylän päätevastus päälle. DP-masterin projektoinnin muuttaminen Kirjoita muistiin DFP11A:n projektointitiedot (väyläosoite, oheislaiteosoitteet, diagnoosihälytysasetus jne.) Poista taajuusmuuttajan projektointi MOVDRVE+DFP11 Lisää uusi projektointi nimellä MOVDRVE+DFP21. Käytä vanhan DFP11-projektoinnin projektointitietoja uudelle DFP21A:lle. Lataa uusi projektointi master-järjestelmään. Väyläjärjestelmän uusi käynnistys Kytke taajuusmuuttajan ulkoinen 24 V -apujännite päälle. Käynnistä DP-master. Kun punainen valo BUS-FAULT on sammunut, DFP21-projektointi DP-masterissa on onnistunut. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 7

8 3 Tuetut laitetyypit 3 Asennusohjeita 3.1 Tuetut laitetyypit Lisäkorttia DFP PROFBUS-liitäntään voidaan käyttää kaikissa MOVDRVE -perheen taajuusmuuttajissa. 3.2 Lisäkortin asennus Ennen aloittamista Pura oman kehosi sähkövaraus ennen lisäkortin koskettamista sopivin toimenpitein (antistaattinen nauha, antistaattiset kengät jne.). Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se siitä vasta juuri ennen asentamista. Älä käsittele lisäkorttia tarpeettomasti ja koske aina vain piirilevyn reunoihin. Älä koskettele kortin elektroniikkakomponentteja. Lisäkortin asennus Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise vahvavirta- ja mahdollinen 24 V - syöttö. rrota alempi suojakansi säätöosasta. Ruuvaa elektroniikkakaapelien häiriösuojaliitin irti. rrota musta suojapelti. Työnnä lisäkortti liitinpaikan OPTON1 uriin ja työnnä sisään. Paina kohtuullisen voimakkaasti lisäkortin etulevyä. Lisäkortti on lukittunut oikein, kun se on asettunut samalle tasalle kuin ohjauskortti. Ruuvaa elektroniikkakaapelien häiriösuojaliitin uudelleen kiinni. Aseta säätöosan suojakansi uudelleen paikalleen. Käytettävästä D-pistokkeesta riippuen suojakannen asennus ei välttämättä ole mahdollista. Tällä ei ole vaikutusta laitteen kotelointiluokkaan. Lisäkortti DFP on nyt kokonaan asennettu. 8 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

9 Nastajärjestys 3 DFP21A:n etulevy ja piirilevyn kalustus DFP PROFBUS DP RUN [1] BUS FAULT ON nc ADDRESS [2] [3] X3 PROFBUS DP [4] Kuva 2: Lisäkortti DFP21A 5257AXX [1] LED vihreä: RUN [3] Väyläosoite [2] LED punainen: BUS FAULT [4] 9-napainen D-liitin 3.3 Nastajärjestys MOVDRVE -taajuusmuuttaja liitetään PROFBUS-verkkoon 9-napaisen D-pistokkeen avulla standardin EN 517 mukaisesti. T-väyläliitäntä tulee toteuttaa vastaavalla pistokkeella tai väyläpäätteellä. [2] E Q [1] RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V) DGND (M5V) [3] Kuva 3: MOVDRVE -liitäntä PROFBUSiin ([1] = 9-napainen D-pistoke; [2] = kierretyt signaalijohtimet; [3] = johtava liitäntä pistokekotelon ja suojavaipan välillä) 1222CXX Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 9

10 3 Väyläkaapelin suojaus ja asennus Nastan nro Signaali RS-485 nimitys 1 - Ei käytössä 2 - Ei käytössä 3 RxD/TxD-P Vastaanotto- / lähetysdata-p B/B 4 CNTR-P Toistimen ohjaussignaali (TTL) 5 DGND Data-referenssipotentiaali (M5V) C/C 6 VP Syöttöjännite + (P5V) 7 - Ei käytössä 8 RxD/TxD-N Vastaanotto- / lähetysdata-n A/A 9 DGND Data-referenssipotentiaali (M5V) Pistokekotelo Kierretyn johdinparin suojavaippa Liitäntä MOVDRVE / PROFBUS MOVDRVE -taajuusmuuttaja kytketään PROFBUS-järjestelmään kierretyllä, suojatulla parikaapelilla. Parikaapeli liitetään PROFBUS-pistokkeen liitinnastoihin 8 (A/A') ja 3 (B/B'). Tietoliikenne kulkee näiden kahden nastan kautta. RS-485-signaalit A/A' ja B/B' tulee liittää kaikissa PROFBUS-osanottajissa samalla tavalla. Muuten väylä ei toimi. Nasta 4:n (CNTR-P) kautta PROFBUS-liitäntä lähettää TTL-ohjaussignaalin toistimelle tai valokaapelisovittimelle (referenssi = nasta 9). Siirtonopeus suurempi kuin 1,5 MBaudia DFP21A:n käyttö 1,5 MBaudia suuremmilla nopeuksilla on mahdollista ainoastaan erityisillä 12 MBaudin Profibus-pistokkeilla! 3.4 Väyläkaapelin suojaus ja asennus PROFBUS lisäkortti DFP käyttää RS-485-siirtotekniikkaa ja fyysisenä siirtotienä PROFBUSin edellyttämää EN 517 (V2):n mukaista johdintyypin A suojattua parikaapelia. Suojausominaisuudet Väyläkaapelin ammattitaitoinen suojaus vaimentaa sähköhäiriöitä, joita teollisuusympäristössä voi esiintyä. Seuraavilla toimenpiteillä saavutetaan parhaat suojausominaisuudet: Kiristä pistokkeiden, rakenneyksiköiden ja potentiaalintasausjohtimien kiinnitysruuvit kunnollisesti. Käytä ainoastaan pistokkeita, joissa on metallinen tai metalloitu kotelo. Liitä suojavaippa pistokkeeseen laajapintaisesti. Maadoita väyläkaapeli molemmissa päissä. Älä asenna signaali- ja väyläkaapeleita samansuuntaisten tehokaapeleiden (moottorikaapelit) viereen, vaan mieluiten erillisiin kaapelikanaviin. Käytä teollisuusympäristössä metallisia, maadoitettuja kaapelihyllyjä. Asenna signaalikaapeli ja siihen liittyvä potentiaalintasausjohdin lähelle toisiaan käyttäen lyhintä reittiä. Vältä väyläkaapelien jatkamista pistoliittimellä. Johda väyläkaapeli tiiviisti olemassa olevia maapotentiaalipintoja seuraillen. 1 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

11 Väylän päätevastus 3 VARO! Maapotentiaalin vaihteluiden takia voi molemmista päistä maapotentiaaliin (PE) yhdistetyn suojavaipan kautta virrata tasausvirtaa. Huolehdi tällöin riittävän vahvasta, voimassa olevien määräysten mukaisesta potentaalintasauksesta. 3.5 Väylän päätevastus Väyläjärjestelmän yksinkertaisen käyttöönoton ja asennusvirheiden mahdollisuuksien vähentämisen vuoksi ei DFP21A:ssa ole väylän päätevastusta. Jos taajuusmuuttaja on PROFBUS-segmentin alussa tai lopussa eli DFP21A:lle tulee ainoastaan yksi PROFBUS-kaapeli, tulee käyttää pistoketta, jossa on integroitu väylän päätevastus. Kytke tällaista PROFBUS-pistoketta käyttäessäsi väylän päätevastukset käyttöön. 3.6 Asemaosoitteen asetus PROFBUS-asemaosoitteet asetetaan lisäkortin DP-kytkimillä. PROFBUS tukee osoitealuetta PROFBUS-asemaosoitetta ei voida muuttaa DP-kytkimellä taajuusmuuttajan käytön aikana. Vasta taajuusmuuttajan uudelleenkäynnistyksen jälkeen (verkko ja +24 V syöttöjännitteen hetkellinen katkaisu) muutettu asemaosoite tulee voimaan. ON nc 1: x = + 2: x = + 4: x 1 = +4 8: x = + 16: x = + 32: x = + 64: x = + = 4 Kuva 4: PROFBUS-asemaosoitteen asettaminen / nc = varattu, asento OFF 5232AXX Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 11

12 3 Merkkivalot Seuraavassa taulukossa on esitetty osoitteen 17 esimerkin avulla, miten DP-kytkinasennot voidaan määrittää mille tahansa väyläosoitteelle. Jaa haluamasi väyläosoite aina luvulla kaksi ja merkitse jakojäännös erikseen muistiin. Jakojäännös voi olla ainoastaan tai 1. Tämä osoittaa samanaikaisesti DP-kytkimen asetuksen. Taulukko 1: Esimerkki DP-kytkinasetusten määrittämiseksi väyläosoitteelle 17 Laskukaava Jakojäännös DP-kytkinasento Painoarvo 17 2 = 8 1 X1 = 2 = ON = 4 X2 = 2 1 = OFF = 2 X3 = 2 2 = OFF = 1 X4 = 2 3 = OFF = 1 X5 = 2 4 = ON 16 2 = X6 = 2 5 = OFF 32 2 = X7 = 2 6 = OFF 64 Asetettu PROFBUS-asemaosoite voidaan tarkistaa parametrilla P93 Kenttäväylän osoite. 93 Kenttäväylän osoite Merkkivalot Lisäkortissa DFP21A on kaksi LED-merkkivaloa diagnoosia varten: RUN ilmoittaa väyläelektroniikan käyttötilan BUS-FAULT ilmoittaa PROFBUS-DP:n virheistä Taulukko 2: Merkkivalon RUN (vihreä) tilat RUN Vian syy Vian poisto kirkas PROFBUS-laitteisto OK. - pimeä Väyläelektroniikassa on laitteistovika. Käynnistä MOVDRVE uudestaan. Jos vika toistuu, ota yhteyttä SEWhuoltopalveluun. vilkkuu PROFBUS-osoite määritetty suuremmaksi kuin 125. Tarkista parametrista P93 Kenttäväylän osoite DP-kytkimillä asetettu osoite 12 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

13 GSD-tiedosto 3 Taulukko 3: Merkkivalon BUS-FAULT (punainen) tilat, kun vihreä valo RUN = kirkas BUS-FAULT Vian syy Vian poisto kirkas Yhteys DP-masteriin on katkennut. Kortti ei tunnista PROFBUS-siirtonopeutta. Väylä mahdollisesti katkennut. DP-master ei ole käytössä pimeä Kortilla on parhaillaan menossa tiedonsiirto DP-masterin kanssa (tila Data- Exchange). vilkkuu Kortti on tunnistanut siirtonopeuden, DP-master ei kuitenkaan ota yhteyttä. Korttia ei ole määritetty DP-masterissa tai se on määritetty väärin. Tarkista kortin PROFBUS-DPliitäntä. Tarkista DP-masterin projektointi. Tarkista PROFBUS-DP-väylän kaikki kaapelit. - Tarkista asetettu PROFBUS-osoite DFP21:ssä ja DP-masterin projektointiohjelmassa. Tarkista DP-masterin projektointi. Käytä projektointiin GSD-tiedostoa SEW_63.GSD, jossa on tunniste MOVDRVE-DFP GSD-tiedosto DP-masterin projektointia varten on käytettävissä GSD-tiedosto. Tämä tiedosto tulee kopioida projektointiohjelman erityiseen hakemistoon. Yksityiskohtainen menettelytapa on kunkin projektointiohjelman käsikirjoissa. Kaikki PROFBUS-DP-masterit voivat lukea PROFBUS-käyttäjäorganisaation standardoimia GSD-tiedostoja. Taulukko 4: DFP21A:n GSD-tiedosto Projektointityökalu DP-master Tiedoston nimi Kaikki DP-projektointityökalut EN 517 (V2):n mukaan vakio DP-masterille SEW_63.GSD Siemens S7 -laitteistokonfiguraatio kaikille S7 DPmastereille Siemens S5 -COM PROFBUS mm. M 38C:lle SEW:n GSD-tiedostojen uusimmat versiot löytyvät nternetistä SEW:n kotisivuilta osoitteesta: GSD-tiedoston merkintöjä ei saa muuttaa tai täydentää. Jos GSD-tiedostoon on tehty muutoksia, takuu ei korvaa taajuusmuuttajan virhetoimintoja! Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 13

14 4 DP-masterin projektointi 4 Projektointi ja käyttöönotto Tässä luvussa on tietoa DP-masterin projektoinnista ja taajuusmuuttajan käyttöönotosta kenttäväyläkäyttöön. 4.1 DP-masterin projektointi DP-masterin projektointia varten on käytettävissä GSD-tiedosto. Tämä tiedosto tulee kopioida projektointiohjelman erityiseen hakemistoon. Yksityiskohtainen menettelytapa on kunkin projektointiohjelman käsikirjoissa. Projektointi MOVDRVEn projektointi PROFBUS-DP:n kanssa tehdään seuraavasti: 1. Lue GSD-tiedoston mukana saamasi tiedosto README_GSD63.PDF, josta saat ajantasaista lisätietoa projektoinnista. 2. Asenna (kopioi) GSD-tiedosto projektointiohjelmasi ohjeiden mukaan. Onnistuneen asennuksen jälkeen laite tulee näkyviin slave-osanottajien joukkoon nimellä MOV- DRVE+DFP Lisää liitäntäyksikkö nimellä MOVDRVE+DFP21 PROFBUS-konfiguraatioon ja syötä asemaosoite. 4. Valitse sovellukseen tarvittava prosessidatakonfiguraatio (katso myös kappale DPkonfiguraatiot ). 5. Syötä /O- tai oheislaitteiden osoitteet projektoidut dataleveydet huomioiden. Projektoinnin jälkeen PROFBUS-DP voidaan ottaa käyttöön. Punainen valo BUS- FAULT ilmoittaa projektoinnin tilasta (pimeä = projektointi OK). DP-konfiguraatiot Siirtoon käytettävän tulo- ja lähtödatan tyypin ja määrän määrittämiseen on DP-masterin ilmoitettava taajuusmuuttajalle tietty DP-konfiguraatio. Tällöin on mahdollista ohjata käyttöä prosessidatalla lukea tai kirjoittaa kaikkia käyttöparametreja parametrikanavan kautta käyttää vapaasti määritettävää datan vaihtoa POSplus :n ja ohjauksen välillä MOVDRVE -taajuusmuuttajassa on monia eri mahdollisuuksia DP-masterin ja taajuusmuuttajan välisen tiedonsiirron DP-konfigurointiin. Seuraavassa taulukossa on annettu lisäohjeita kaikkiin mahdollisiin MOVDRVE -laiteperheen DP-konfiguraatioihin. Sarakkeessa Prosessidatan konfiguraatio näkyy kyseisen konfiguraation nimi. Samat tekstit näkyvät myös DP-masterin suunnitteluohjelmasi valinta-luettelona. Sarakkeesta "DP-konfiguraatiot" näkyy, mitä konfiguraatiotietoja PROFBUS-DP lähettää muuttajalle yhteyttä muodostettaessa. 14 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

15 DP-masterin projektointi 4 Taulukko 5: DFP21A:n DP-konfiguraatiot Prosessidatan Merkitys / Ohjeita DP-konfiguraatiot* konfiguraatio 1 1 PD MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla 24 dec - 2 PD MOVDRVE -ohjaus 2 prosessidatasanan avulla 241 dec - 3 PD MOVDRVE -ohjaus 3 prosessidatasanan avulla 242 dec - 6 PD MOVDRVE -ohjaus 6 prosessidatasanan avulla (PD4-PD6 käytettävissä ainoastaan POSplus :n kanssa) dec 245 dec 1 PD MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla (PD4-PD1 käytettävissä ainoastaan POSplus :n kanssa) Param + 1 PD Param + 2 PD Param + 3 PD Param + 6 PD Param + 1 PD MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla MOVDRVE -ohjaus 2 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla MOVDRVE -ohjaus 3 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla MOVDRVE -ohjaus 6 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla (PD4-PD1 käytettävissä ainoastaan POS plus :an kanssa) MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla (PD4-PD1 käytettävissä ainoastaan POS plus :an kanssa) dec 249 dec 243 dec 24 dec 243 dec 241 dec 243 dec 242 dec 243 dec 245 dec 243 dec 249 dec Yleinen DP-konfiguraatio Valitsemalla DP-konfiguraation Universal Module (S7 HWKonfig) saat mahdollisuuden luoda yksilöllinen DP-konfiguraatio, jossa on kuitenkin noudatettava seuraavia reunaehtoja. Moduuli (DP-tunniste ) määrittää taajuusmuuttajan parametrikanavan Asiallisen parametroinnin varmistamiseksi on parametrikanava siirrettävä asetuksella "konsistentti koko pituudelta". Pituus Toiminto Parametrikanava kytkettynä pois 8 /O-tavua tai 4 /O-sanaa Parametrikanavaa käytetään Moduuli 1 (DP-tunnus 1) määrittää muuttajan prosessidatakanavan GSD-tiedostossa määritettyjen prosessidatakonfiguraatioiden lisäksi voit myös ilmoittaa prosessidatakonfiguraatiot 4, 5, 7, 8 ja 9 prosessidatasanan avulla. Varmista, että tuloja lähtösanojen määrä on aina sama. Pituuksien ollessa erilaiset tiedonsiirto ei ole mahdollinen. Tällöin valo Bus Fault vilkkuu ja parametri P9 PD-konfiguraatio ilmoittaa konfiguraatiovirheestä koodilla PD. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 15

16 4 DP-masterin projektointi Pituus Toiminto 2 /O-tavua tai 1 /O-sana 1 prosessidatasana 4 /O-tavua tai 2 /O-sanaa 2 prosessidatasanaa 6 /O-tavua tai 3 /O-sanaa 3 prosessidatasanaa 8 /O-tavua tai 4 /O-sanaa 4 prosessidatasanaa 1 /O-tavua tai 5 /O-sanaa 5 prosessidatasanaa 12 /O-tavua tai 6 /O-sanaa 6 prosessidatasanaa 14 /O-tavua tai 7 /O-sanaa 7 prosessidatasanaa 16 /O-tavua tai 8 /O-sanaa 8 prosessidatasanaa 18 /O-tavua tai 9 /O-sanaa 9 prosessidatasanaa 2 /O-tavua tai 1 /O-sanaa 1 prosessidatasanaa Seuraavassa kuvassa on esitetty standardissa EN 517 (V2) määritettyjen konfiguraatiotietojen rakenne. Nämä konfiguraatiotiedot siirretään muuttajaan DP-masterin aktivoituessa. Taulukko 6: Tunnistetavun Cfg_Data muoto EN 517:n (V2) mukaan 7 / MSB / LSB Datapituus = 1 tavu / sana 1111 = 16 tavua / sanaa Tulo / lähtö = erityiset tunnistemuodot 1 = tulo 2 = lähtö 11 = tulo/lähtö Muoto = tavurakenne 1 = sanarakenne Konsistentti = tavun tai sanan pituudelta 1 = kokonaispituudelta Ohje: MOVDRVE ei tue erityisten tunnistemuotojen koodausta! Käytä tiedonsiirtoon ainoastaan asetusta Konsistentti koko pituudelta! 16 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

17 Ulkoinen diagnoosi 4 Tietojen yhdenmukaisuus Yhdenmukaiset tiedot ovat tietoja, jotka tulee aina siirtää yhdessä automaatiolaitteen ja muuttajan välillä ja joita ei saa koskaan siirtää toisistaan erillään. Tietojen yhdenmukaisuus on erityisen tärkeä paikoitusarvojen siirtämisessä tai kokonaisissa paikoitustehtävissä. Muutoin tiedot voivat olla peräisin automaatiolaitteen eri ohjelmakierroista ja ne voivat siirtää taajuusmuuttajaan epämääräisiä arvoja. PROFBUS DP:n yhteydessä tiedonsiirto automaatiolaitteen ja käyttötekniikan toimilaitteiden välillä tapahtuu yleensä asetuksella Konsistentti koko pituudelta. 4.2 Ulkoinen diagnoosi Suositus Taajuusmuuttajalle MOVDRVE MDx6, jossa on lisäkortti, DFP21A voit DP-masterin projektoinnin aikana aktivoida ulkoisten diagnoosihälytysten automaattisen palautuksen PROFBUS DP:n kautta. Jos tämä toiminto on aktivoitu, ilmoittaa taajuusmuuttaja jokaisen häiriön yhteydessä ulkoisen diagnoosin DP-masterille. DP-master-järjestelmään on ohjelmoitava vastaavat (joskus monimutkaiset) ohjelma-algoritmit, joilla diagnoositietoja voidaan tulkita. Koska MOVDRVE siirtää tilasanan 1 avulla jokaisen PROFBUS-DP-jakson myötä sen hetkisen käyttötilan, ei ulkoisen diagnoosin aktivointi ole periaatteessa tarpeellinen. Laitekohtaisen diagnoosin rakenne on määritetty uudelleen Profibus DPV1:lle. Tässä kuvattua mekanismia voidaan käyttää ainoastaan Profibus DP:n kanssa (ilman DPV1- laajennuksia). Uusille sovelluksille tämän mekanismin käyttöä ei enää suositella. Ohjeita Simatic S7 Master -järjestelmille! PROFBUS-DP-järjestelmä voi aina laukaista diagnoosihälytyksiä DP-masterissa, vaikka ulkoista diagnoosia ei olisikaan aktivoitu. Tämä tarkoittaa sitä, että logiikan vastaavien ohjelmalohkojen (esim. OB84 S7-4:lle tai OB82 S7-3:lle) tulee olla käytössä. Menettelytapa Jokaisessa DP-masterissa voidaan DP-slaven konfiguroinnin yhteydessä määrittää sovelluskohtaisia parametreja, jotka siirretään PROFBUS-DP:n käynnistyksessä slaveen. MOVDRVElla on yhdeksän sovelluskohtaista parametritietoa, joilla on seuraavat toiminnot: Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 17

18 4 Ulkoinen diagnoosi Taulukko 7: Sovelluskohtaiset parametritiedot MOVDRVE + DFP21:lle Tavu Sallittu arvo Toiminto hex Varattu DPV1:lle 1 hex Varattu DPV1:lle 2 hex Varattu DPV1:lle 3 6 hex Strukturoitu User-Parameter-Block, jonka pituus on 6 tavua 4 81 hex Struktuurin tyyppi: User (valmistajakohtainen) 5 hex Slot-Nummer: = koko laite 6 hex Varattu 7 1 hex SEW-User-Parameter Version: 1 8 hex DFP21 generoi diagnoosihälytyksen vikatapauksessa 1 hex DFP21 ei generoi diagnoosihälytystä vikatapauksessa (tehdasasetus) Kaikki muut arvot ovat kiellettyjä ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja DFP21:ssa! Esimerkki DP-masterin suunnitteluohjelmissa on mahdollisuus aktivoida ulkoinen diagnoosi joko selkotekstillä, kuten esimerkiksi STEP7:llä (kuva 5), tai komentamalla suoraan hexkoodina (taulukko 8). Kuva 5: Ulkoisen diagnoosin aktivointi STEP7:llä 5256AXX 18 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

19 Taajuusmuuttajan käyttöönotto 4 Taulukko 8: Hex-koodi ulkoisen diagnoosin aktivoimiseksi Parametritiedot (hex) Toiminto,,, 6, 81,,, 1, Diagnoosihälytykset tuotetaan myös vikatapauksessa (enabled = on),,, 6, 81,,, 1, 1 Diagnoosihälytyksiä ei tuoteta vikatapauksessa (disabled = off, tehdasasetus) 4.3 Taajuusmuuttajan käyttöönotto MOVDRVE -taajuusmuuttaja voidaan PROFBUS-lisäkortin asennuksen jälkeen parametroida ilman lisäasetuksia PROFBUSin kautta. Siten esimerkiksi käynnistämisen jälkeen voidaan kaikki parametrit asettaa yläpuolisesta automaatiolaitteesta. PROFBUSin kautta tapahtuvaa taajuusmuuttajan ohjausta varten tulee kuitenkin aina etukäteen muuttaa ohjauslähteen (P11) ja ohjearvolähteen (P1) asetukset arvoon KENTTÄVÄYLÄ. Tällä asetuksella taajuusmuuttaja parametroidaan ohjearvojen vastaanottoon PROFBUSista. Nyt MOVDRVE -taajuusmuuttaja reagoi yläpuolisesta automaatiolaitteesta lähetettäviin prosessin lähtötietoihin. Yläpuoliselle ohjaukselle ilmoitetaan kenttäväylän aktivoinnista ohjaus- ja ohjearvolähteeksi tilasanan bitillä Kenttäväylätila aktiivinen. Turvallisuusteknisistä syistä taajuusmuuttaja on vapautettava kenttäväyläohjakseen lisäksi myös tuloliittimistä. Siksi liittimet tulee kytkeä tai ohjelmoida siten, että taajuusmuuttaja on tuloliittimien osalta vapautettu. Yksinkertaisin malli taajuusmuuttajan vapauttamiseksi liittimistä on tuloliittimen DØØ (toiminto / säädön lukitus) kytkentä +24 V -signaaliin ja tuloliitinten DØ1... DØ3 ohjelmointi asetukselle "Ei toimintoa". Menettely MOVDRVEn käyttöönottamiseksi kenttäväyläliitännällä on kuvattu seuraavalla sivulla. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 19

20 4 Taajuusmuuttajan käyttöönotto Menettely MOVDRVE -taajuusmuuttajan käyttöönottamiseksi 1. Tehopääteasteen vapauttaminen liittimien osalta Kytke tuloliitin DØØ / X13.1 (toiminto /SÄÄDÖN LUKTUS) +24 V:iin (esim. johdinsillan avulla) X13: X1: Dl Dl1 Dl2 Dl3 Dl4 Dl5 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DB DO1-C DO1-NO DO1-NC DO2 VO24 V24 DGND Tehopääteasteen vapautus johdinsillan avulla [1] + - [1] 24 V ext. D = /Säädön lukitus D1 = Ei toimintoa D2 = Ei toimintoa D3 = Ei toimintoa D4 = Ei toimintoa D5 = Ei toimintoa DCOM = Referenssi X13:D... D5 VO24 = +24 V DGND = Referenssipotentiaali, binäärisignaalit ST11 = RS ST12 = RS TF1 = TF-tulo DGND = Referenssipotentiaali, binäärisignaalit DB = /Jarru DO1-C = Relekosketin, yhteinen napa DO1-NO = Relekosketin, sulkeutuva napa DO1-NC = Relekosketin, avautuva napa DO2 = /Häiriö VO24 = +24 V (lähtö) V24 = +24 V (ulkoinen syöttö) DGND = Referenssipotentiaali, binäärisignaalit 2. Kytke 24 V -jännitesyöttö Kytke ainoastaan ulkoinen 24 V -jännitesyöttö (ei verkkojännitettä!), jotta taajuusmuuttaja voidaan parametroida. 3. Ohjearvolähde = KENTTÄVÄYLÄ / Ohjauslähde = KENTTÄVÄYLÄ Taajuusmuuttajan kenttäväyläohjausta varten on ohjearvo- ja ohjauslähteiksi asetettava KENTTÄVÄYLÄ. P1 Ohjearvolähde = KENTTÄVÄYLÄ P11 Ohjauslähde = KENTTÄVÄYLÄ 2 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

21 Taajuusmuuttajan käyttöönotto 4 4. Tuloliittimet DØ1... DØ3 = E TOMNTOA Ohjelmoi tuloliittimet asetukselle E TOMNTOA. P6 Ohjelmointi liitin DØ1 = E TOMNTOA P61 Ohjelmointi liitin DØ2 = E TOMNTOA P62 Ohjelmointi liitin DØ3 = E TOMNTOA Lisätietoja MOVDRVE -taajuusmuuttajan käyttöönotosta ja ohjauksesta saat kenttäväylälaiteprofiilia käsittelevästä käsikirjasta. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 21

22 5 Taajuusmuuttajan ohjaus 5 PROFBUS-DP:n käyttöominaisuudet Tässä luvussa on kuvattu taajuusmuuttajan perusominaisuuksia PROFBUS-DP:ssä. 5.1 Taajuusmuuttajan ohjaus Taajuusmuuttajaa ohjataan prosessidatakanavan kautta, joka on yhden, kahden tai kolmen /O-sanan pituinen. Nämä prosessidatasanat muodostetaan esimerkiksi käytettäessä ohjelmoitavaa logiikkaa DP-masterina ohjauksen /O- tai oheislaitealueella. Niitä voidaan siten käyttää totutulla tavalla. PW16 PW158 PW156 PW154 PW152 PW15 PW148 PO 1 PO 2 PO 3 E Q [2] [1] [1] PO 1 Pl 1 PO 2 Pl 2 PO 3 Pl 3 PW16 P 1 PW158 P 2 PW156 P 3 PW154 PW152 PW15 PW148 Kuva 6: PROFBUS-datan kuva PLC-osoitealueella ([1] = parametrikanava / [2] = PLC-osoitealue) 5234AXX PO = prosessin lähtödata / P = prosessin tulodata Lisäohjeita ohjelmoinnista ja projektoinnista löydät tiedostosta README_GSD63.PDF, jonka saat GSD-tiedoston mukana. Ohjausesimerkki, Simatic S5 Prosessin tulodataa (oloarvot) luetaan esim. Simatic S5:ssä latauskomennoilla ja prosessin lähtödata (ohjearvot) lähetetään siirtokomennoilla. Kuva 6 ja seuraavan sivun ohjelmalistaus osoittavat esimerkinomaisesti MOVDRVE -taajuusmuuttajan prosessin tulo- ja lähtödatan muodostussäännöt. Prosessidatakanavan tehdasasetukset on ilmoitettu listauksen kommenteissa. 22 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

Painos. MOVIDRIVE -kenttäväyläliitäntä DFI21A INTERBUS-valokaapelille 03/2000. Käsikirja 1050 9933 / FI

Painos. MOVIDRIVE -kenttäväyläliitäntä DFI21A INTERBUS-valokaapelille 03/2000. Käsikirja 1050 9933 / FI MOVIDRIVE -kenttäväyläliitäntä DFI21A INTERBUS-valokaapelille Painos 03/2000 Käsikirja 1050 9933 / FI SEW-EURODRIVE 1 Johdanto...4 1.1 Lisäkortin DFI21 ominaisuudet...6 2 Asennusohjeita...7 2.1 Tuetut

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS11B PROFIBUS DP-V1 jossa PROFIsafe. Julkaisuajankohta 09/2007 11478330 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS11B PROFIBUS DP-V1 jossa PROFIsafe. Julkaisuajankohta 09/2007 11478330 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFS11B PROFBUS DP-V1 jossa PROFsafe Julkaisuajankohta 9/27 1147833 / F Käsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Ohjainkortti DHP11B. Julkaisuajankohta 04/2005 FA361510 11350830 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Ohjainkortti DHP11B. Julkaisuajankohta 04/2005 FA361510 11350830 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVDRVE MDX61B Ohjainkortti DHP11B FA36151 Julkaisuajankohta 4/25 113583 / F Käsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen

Lisäys käyttöohjeeseen DFIA lisäkortin asentaminen Painos: 0/000 05 33x / fi Tämä tiedote ei korvaa varsinaista käyttöohjetta! Asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen tapaturmanehkäisymääräyksiä

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliityntä DFD11B DeviceNet. Julkaisuajankohta 10/2007 11637137 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliityntä DFD11B DeviceNet. Julkaisuajankohta 10/2007 11637137 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliityntä DFD11B DeviceNet Julkaisuajankohta 1/27 11637137 / F Käsikirja SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ajoneuvo vilkuttaa vuorotellen oikeaa ja vasenta kaukovaloa. Lisäkaukovalot voidaan ottaa mukaan vilkuttamiseen. Käyttäytyminen Toiminto voidaan määrittää seuraavasti: Vilkku ajonopeudesta

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Käsikirja Moniakseli-servovahvistin MOVIAXIS Kenttäväyläliityntä XFE24A EtherCAT

Käsikirja Moniakseli-servovahvistin MOVIAXIS Kenttäväyläliityntä XFE24A EtherCAT Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja Moniakseli-servovahvistin MOVIAXIS Kenttäväyläliityntä XFE24A EtherCAT Julkaisuajankohta 04/2013 20078668 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250..

Asennus- ja käyttöohjeet. Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava huonekoje handsfree-toiminnolla 1250.. Laitekuvaus Pinta-asennettava huonekoje handsfreetoiminnolla on esivalmistettu, Giraovipuhelinjärjestelmään kuuluva yksikkö.

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön

Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Sisällysluettelo 1 Siemens Step7 Manager...1 1.1 Laitteistomäärittely...1 1.2 Ohjelmalohkon luonti ja toteutus...2 1.3 Ohjelman kutsu...3 2 CX-Programmer...4

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 1 (19) Kone- ja laiteautomaatio Seppo Mäkelä. SIMATIC STEP S7 Ohjelmointiohjelma.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 1 (19) Kone- ja laiteautomaatio Seppo Mäkelä. SIMATIC STEP S7 Ohjelmointiohjelma. TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 1 (19) SIMATIC STEP S7 Ohjelmointiohjelma Ohjelmointi osa 3 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 07.10.01 2 (19) 1 PROFIBUS DP 1.1 Profibus on johtava avoin kenttäväylä Riippumattomat

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Kenttäväyläliitäntä DeviceNet UFD11A

Kenttäväyläliitäntä DeviceNet UFD11A Kenttäväyläliitäntä DeviceNet UFD11A Painos 09/2003 Käsikirja 1052 5033 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Asennus...4 1.1 Yleiskatsaus...4 2 Asennus ja käyttö ilman PC:tä...5 2.1 Asennusohjeet...5

Lisätiedot

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Moottorin kaukosammutustoimintoa käytetään silloin, kun moottori halutaan sammuttaa esimerkiksi ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Toiminnosta on 2 versiota: Moottorin kaukosammutus:

Lisätiedot

Aloitus. TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Aloitus. TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com Aloitus TellStick Net Telldus Technologies AB Arvoisa asiakas Tämä pikaopas ohjaa sinut asennuksen läpi ja näyttää, kuinka voit käyttää TellStick Netin perustoimintoja. Suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO RC-436

SISÄLLYSLUETTELO RC-436 Asennusohje AXCARD CR-36 Versio 3. Ver. 3. AXCARD SISÄLLYSLUETTELO RC-436 JOHDANTO... 4 YKSITTÄISEN KORTINLUKIJAN KÄYTTÖÖNOTTO... 4 ALUSTUS JA MUISTIN NOLLAUS... 4 VAIHTOEHTO. OHJELMOINTISALASANAN ASETUS...

Lisätiedot

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Pika-asennusohje SF Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust USB Video Editor -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Tuotetiedot A B C D E F G H I J A: Kuuloke/kaiutinliitäntä B: Mikrofoniliitäntä C: Virtavalo D: Luku/kirjoitus-merkkivalo E: Aukko: SMC, SM-RAM F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

1 Korjaukset MOVIFIT -FC

1 Korjaukset MOVIFIT -FC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *9988_5* Korjaus Hajautettu käyttölaitejärjestelmä MOVIFIT -FC Painos /05 9988/FI Korjaukset MOVIFIT -FC Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen.

Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen. Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen. Home onnect tuo esiin kylmälaitteesi parhaat puolet. Home onnect -sovelluksen kautta voit vilkaista kylmälaitteesi sisälle älypuhelimellasi riippumatta siitä, missä

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E. Käyttöohje

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E. Käyttöohje SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Tiedonsiirtoosoite... 4 Tiedonsiirtonopeus... 4 Tiedonsiirron pariteetti...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja

82 813 A801 FIN. Koodilukko käsikirja 82 813 A801 Koodilukko käsikirja Koodilukko käsikirja Sisällysluettelo 1. Näyttö-/hallintaelementit ja niiden toiminto 3 1.1. LED-tilannäyttö 3 1.2. Näppäimistö 3 1.3. Kokoonpano 3 1.4. Tunniste (lisävaruste)

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Painos. MOVIDRIVE MD_60A Absoluuttipaikoitus 03/2001. Käsikirja 10510230 / FI

Painos. MOVIDRIVE MD_60A Absoluuttipaikoitus 03/2001. Käsikirja 10510230 / FI MOVIDRIVE MD_60A Absoluuttipaikoitus Painos 0/00 Käsikirja 000 / FI SEW-EURODRIVE Tärkeää tietää... Järjestelmän kuvaus.... Sovellusalueet.... Sovellusesimerkkejä... 6 Suunnittelu... 7. Edellytykset...

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot