Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI"

Transkriptio

1 MOVDRVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS DP (12 MBaud) Painos 3/21 Käsikirja / F

2 SEW-EURODRVE

3 Sisällys 1 Johdanto DFP11A / DFP21A Erot DFP11A / DFP21A Vaihto DFP11:stä DFP21:een Asennusohjeita Tuetut laitetyypit Lisäkortin asennus Nastajärjestys Väyläkaapelin suojaus ja asennus Väylän päätevastus Asemaosoitteen asetus Merkkivalot GSD-tiedosto Projektointi ja käyttöönotto DP-masterin projektointi Ulkoinen diagnoosi Taajuusmuuttajan käyttöönotto PROFBUS-DP:n käyttöominaisuudet Taajuusmuuttajan ohjaus PROFBUS-DP timeout Reaktio kenttäväylän timeoutiin Parametrien asetus PROFBUS-DP:n kautta Parametroinnin paluukoodit Elementit Erityistapaukset Virhediagnoosi Diagnoosin vaiheet Tekniset tiedot Hakemisto Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 3

4 1 1 Johdanto Käsikirjan sisältö Lisäkirjallisuus Tässä käyttäjän käsikirjassa on kuvattu PROFBUS-lisäkortin DFP-asennus taajuusmuuttajaan sekä MOVDRVEn käyttöönotto PROFBUS-kenttäväyläjärjestelmässä. Jotta varmistetaan MOVDRVEn yksinkertainen ja tehokas liittäminen PROFBUSkenttäväylään, tulee tämän PROFBUS-lisälaitteen käyttäjän käsikirjan lisäksi tilata kenttäväyliin liittyvää lisäkirjallisuutta: MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Manual MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Manual selittää kenttäväyläparametrien kuvausten ja niiden koodauksen ohella erilaisia ohjaustapoja ja sovellusmahdollisuuksia pienten esimerkkien muodossa. MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Manual sisältää luettelon kaikista taajuusmuuttajan parametreista, joiden arvoja voidaan lukea ja kirjoittaa erilaisten tietoliikenneliitäntöjen kuten System Busin, RS-485:n ja myös kenttäväylän kautta. Ominaisuudet MOVDRVE ja PROFBUS Pääsy kaikkiin tietoihin Syklinen ja asyklinen tiedonsiirto MOVDRVE -taajuusmuuttajan lisäkortti DFP mahdollistaa tehokkaana yleisenä kenttäväyläliitäntänä liitännän yläpuoliseen automaatiojärjestelmään PROFBUSin kautta. PROFBUS-käyttöä varten määritetyt taajuusmuuttajan laiteominaisuudet, eli niin sanottu laiteprofiili, on kenttäväylän tyypistä riippumaton ja siten yleisluontoinen. Käyttäjälle se tarjoaa täten mahdollisuuden kehittää käyttösovelluksia kenttäväylän tyypistä riippumatta. Vaihto muihin väyläjärjestelmiin kuten NTERBUS (lisäkortit DF) onnistuu siten helposti. PROFBUS-liitännän kautta MOVDRVE tarjoaa digitaalisen yhteyden kaikkiin käyttöparametreihin ja toimintoihin. Taajuusmuuttajan ohjaus toteutetaan nopean, syklisen prosessidatan kautta. Tämän prosessidata-kanavan kautta voidaan ohjearvojen, kuten esim. pyörimisnopeus, integraattoriaika kiihdytykselle / hidastukselle jne., syöttämisen lisäksi käynnistää myös erilaisia käyttötoimintoja kuten säädön vapautus, säädön lukitus, tavallinen pysäytys, pikapysäytys jne. Samanaikaisesti tämän kanavan kautta voidaan myös lukea taajuusmuuttajan oloarvoja, kuten pyörimisnopeus, virta, laitteen tila, häiriökoodi- tai referenssi-ilmoitukset. Prosessidatan vaihto tapahtuu yleensä syklisesti, mutta käyttöparametreja voidaan lukea tai kirjoittaa asyklisesti esim. palvelujen READ ja WRTE tai parametrikanavan kautta. Tämä parametritietojen vaihto mahdollistaa sovellukset, joissa kaikki tärkeät käyttöparametrit on tallennettu yläpuoliseen automaatiolaitteeseen, jolloin taajuusmuuttajassa itsessään ei tarvita manuaalista parametrointia. 4 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

5 1 PROFBUSlisäkortin konfigurointi Yleisesti PROFBUS-lisäkortit on suunniteltu siten, että kaikki kenttäväyläkohtaiset asetukset, kuten asemaosoite tai oletus-väyläparametri, tehdään lisäkortin laitekytkimillä. Tämän manuaalisen asetuksen avulla taajuusmuuttaja voidaan integroida ja kytkeä nopeasti PROFBUS-ympäristöön. Parametrointi voidaan tehdä täysin automaattisesti yläpuolisesta PROFBUS-masterista käsin (parametrien lataus). Tässä tulevaisuuden mallissa on se etu, että laitteiston käyttöönottoajan lyhentymisen lisäksi myös sovellusohjelman dokumentaatio yksinkertaistuu, koska kaikki tärkeät käyttöparametritiedot voidaan asettaa nyt suoraan masterin ohjausohjelmassa. [1] PROFBUS Master E Q E Q E Q Digitaalinen l/o Analoginen l/o PROFBUS Kuva 1: PROFBUS ja MOVDRVE ([1] = visualisointi) 161BXX Valvontatoiminnot Diagnoosi Kenttäväylämonitori Kenttäväyläjärjestelmän käyttäminen edellyttää käyttötekniikalta ylimääräisiä valvontatoimintoja, kuten kenttäväylän ajallinen valvonta (Fieldbus) ja pikapysäytystapoja. MOVDRVEn valvontatoiminnot voit sovittaa esimerkiksi juuri käyttämääsi sovellusta varten. Siten voit esimerkiksi määrittää, minkä virhereaktion taajuusmuuttaja laukaisee väylävirheen yhteydessä. Monissa sovelluksissa pikapysäytys on käyttökelpoinen, mutta voit myös "jäädyttää ohjearvot", jolloin taajuusmuuttuja jatkaa toimintaa viimeisillä voimassa olleilla ohjearvoilla (esim. kuljetushihna). Koska ohjausliittimet toimivat myös kenttäväyläkäytössä, voidaan kenttäväylästä riippumattomia pikapysäytyksiä käyttää entiseen tapaan taajuusmuuttajaliitinten avulla. Käyttöönottoa ja huoltoa varten MOVDRVE-taajuusmuuttaja tarjoaa lukuisia diagnoosimahdollisuuksia. ntegroidulla kenttäväylä-monitorilla voit valvoa esimerkiksi sekä yläpuolisen ohjauksen lähettämiä ohjearvoja että oloarvoja. Lisäksi saat paljon lisätietoa kenttäväylä-lisäkortin tilasta. Kenttäväylä-monitoritoiminto tarjoaa yhdessä MOVTOOLS -ohjelman kanssa mukavan diagnoositavan, joka mahdollistaa kaikkien käyttöparametrien asetuksen lisäksi (mukaan lukien kenttäväyläparametrit) myös kenttäväylän ja laitteiden tilatietojen yksityiskohtaisen näytön. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 5

6 2 Erot DFP11A / DFP21A 2 DFP11A / DFP21A Periaatteessa DFP21A on sovelluksen suhteen yhteensopiva DFP11A:n kanssa, eli voit molemmissa käyttää samaa master-ohjausohjelmaa ilman muutoksia. FMS-protokolla ei ole kuitenkaan mahdollinen DFP21A:ssa. Koska kuitenkin Profibus-käyttäjäorganisaatio on antanut uuden tunnistenumeron sekä seurauksena GSD-tiedoston, DFP11A:n vaihtaminen DFP21A:han kuitenkin edellyttää DP-masterin suunnittelumuutoksia. Ohjausohjelmasi voit siirtää muuttumattomana. 2.1 Erot DFP11A / DFP21A Seuraavassa taulukossa on esitetty lisäkorttien DFP11A ja DFP21A tärkeimmät toiminnot. Ominaisuus DFP11A DFP21A Maksimisiirtonopeus: 1,5 MBaud 12 MBaud Väylän päätevastus: ntegroitu Profibus-pistokkeessa Profibus FMS-protokolla: KYLLÄ - Profibus DP-protokolla KYLLÄ KYLLÄ Tunnistenumero 6 hex 63 hex GSD-tiedoston nimi: SEW_6.GSD SEW_63.GSD Projektoinnin moduulinimi: MOVDRVE+DFP11 MOVDRVE+DFP21 Prosessidata-konfiguraatiot: (Param) + 1 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 2 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 3 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 6 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 1 PD KYLLÄ KYLLÄ Diagnoositiedot DDLM_Slave_Diag:lle: DP-vakiodiagnoosi KYLLÄ KYLLÄ Laitekohtainen diagnoosi (DP) KYLLÄ KYLLÄ 6 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

7 Vaihto DFP11:stä DFP21:een Vaihto DFP11:stä DFP21:een Edellytykset Tarvittava lisätoiminnon DFP21A GSD-tiedosto on importoitu DP-masterin projektointiohjelmaan. Jos taajuusmuuttaja on Profibus-segmentin ensimmäinen tai viimeinen osanottaja, eli pistokkeeseen tulee ainoastaan yksi Profibus-kaapeli, tarvitset yhden Profibuspistokkeen, jossa on integroitu väylän päätevastus. Menettelytapa Siirrä osoiteasetus DP-kytkimistä Asettele DFP21A:n DP-kytkimillä sama Profibus-osoite kuin DFP11A:ssa on määritetty. Jätä DFP11A:n DP-kytkin FMS/DP huomiotta, koska DFP21A on pelkkä PROFBUS DP -kortti. Asettele alin (vapaa) DP-kytkin nc asentoon OFF (tehdasasetus). Lisäkorttien vaihto rrota lisäkortti DFP11A ja aseta DFP21A paikalleen taajuusmuuttajan vasempaan korttipaikkaan. Jos taajuusmuuttaja on Profibus-segmentin ensimmäinen tai viimeinen osanottaja, eli pistokkeeseen tulee ainoastaan yksi Profibus-kaapeli, kytke Profibus-pistokkeessa väylän päätevastus päälle. DP-masterin projektoinnin muuttaminen Kirjoita muistiin DFP11A:n projektointitiedot (väyläosoite, oheislaiteosoitteet, diagnoosihälytysasetus jne.) Poista taajuusmuuttajan projektointi MOVDRVE+DFP11 Lisää uusi projektointi nimellä MOVDRVE+DFP21. Käytä vanhan DFP11-projektoinnin projektointitietoja uudelle DFP21A:lle. Lataa uusi projektointi master-järjestelmään. Väyläjärjestelmän uusi käynnistys Kytke taajuusmuuttajan ulkoinen 24 V -apujännite päälle. Käynnistä DP-master. Kun punainen valo BUS-FAULT on sammunut, DFP21-projektointi DP-masterissa on onnistunut. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 7

8 3 Tuetut laitetyypit 3 Asennusohjeita 3.1 Tuetut laitetyypit Lisäkorttia DFP PROFBUS-liitäntään voidaan käyttää kaikissa MOVDRVE -perheen taajuusmuuttajissa. 3.2 Lisäkortin asennus Ennen aloittamista Pura oman kehosi sähkövaraus ennen lisäkortin koskettamista sopivin toimenpitein (antistaattinen nauha, antistaattiset kengät jne.). Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se siitä vasta juuri ennen asentamista. Älä käsittele lisäkorttia tarpeettomasti ja koske aina vain piirilevyn reunoihin. Älä koskettele kortin elektroniikkakomponentteja. Lisäkortin asennus Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise vahvavirta- ja mahdollinen 24 V - syöttö. rrota alempi suojakansi säätöosasta. Ruuvaa elektroniikkakaapelien häiriösuojaliitin irti. rrota musta suojapelti. Työnnä lisäkortti liitinpaikan OPTON1 uriin ja työnnä sisään. Paina kohtuullisen voimakkaasti lisäkortin etulevyä. Lisäkortti on lukittunut oikein, kun se on asettunut samalle tasalle kuin ohjauskortti. Ruuvaa elektroniikkakaapelien häiriösuojaliitin uudelleen kiinni. Aseta säätöosan suojakansi uudelleen paikalleen. Käytettävästä D-pistokkeesta riippuen suojakannen asennus ei välttämättä ole mahdollista. Tällä ei ole vaikutusta laitteen kotelointiluokkaan. Lisäkortti DFP on nyt kokonaan asennettu. 8 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

9 Nastajärjestys 3 DFP21A:n etulevy ja piirilevyn kalustus DFP PROFBUS DP RUN [1] BUS FAULT ON nc ADDRESS [2] [3] X3 PROFBUS DP [4] Kuva 2: Lisäkortti DFP21A 5257AXX [1] LED vihreä: RUN [3] Väyläosoite [2] LED punainen: BUS FAULT [4] 9-napainen D-liitin 3.3 Nastajärjestys MOVDRVE -taajuusmuuttaja liitetään PROFBUS-verkkoon 9-napaisen D-pistokkeen avulla standardin EN 517 mukaisesti. T-väyläliitäntä tulee toteuttaa vastaavalla pistokkeella tai väyläpäätteellä. [2] E Q [1] RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V) DGND (M5V) [3] Kuva 3: MOVDRVE -liitäntä PROFBUSiin ([1] = 9-napainen D-pistoke; [2] = kierretyt signaalijohtimet; [3] = johtava liitäntä pistokekotelon ja suojavaipan välillä) 1222CXX Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 9

10 3 Väyläkaapelin suojaus ja asennus Nastan nro Signaali RS-485 nimitys 1 - Ei käytössä 2 - Ei käytössä 3 RxD/TxD-P Vastaanotto- / lähetysdata-p B/B 4 CNTR-P Toistimen ohjaussignaali (TTL) 5 DGND Data-referenssipotentiaali (M5V) C/C 6 VP Syöttöjännite + (P5V) 7 - Ei käytössä 8 RxD/TxD-N Vastaanotto- / lähetysdata-n A/A 9 DGND Data-referenssipotentiaali (M5V) Pistokekotelo Kierretyn johdinparin suojavaippa Liitäntä MOVDRVE / PROFBUS MOVDRVE -taajuusmuuttaja kytketään PROFBUS-järjestelmään kierretyllä, suojatulla parikaapelilla. Parikaapeli liitetään PROFBUS-pistokkeen liitinnastoihin 8 (A/A') ja 3 (B/B'). Tietoliikenne kulkee näiden kahden nastan kautta. RS-485-signaalit A/A' ja B/B' tulee liittää kaikissa PROFBUS-osanottajissa samalla tavalla. Muuten väylä ei toimi. Nasta 4:n (CNTR-P) kautta PROFBUS-liitäntä lähettää TTL-ohjaussignaalin toistimelle tai valokaapelisovittimelle (referenssi = nasta 9). Siirtonopeus suurempi kuin 1,5 MBaudia DFP21A:n käyttö 1,5 MBaudia suuremmilla nopeuksilla on mahdollista ainoastaan erityisillä 12 MBaudin Profibus-pistokkeilla! 3.4 Väyläkaapelin suojaus ja asennus PROFBUS lisäkortti DFP käyttää RS-485-siirtotekniikkaa ja fyysisenä siirtotienä PROFBUSin edellyttämää EN 517 (V2):n mukaista johdintyypin A suojattua parikaapelia. Suojausominaisuudet Väyläkaapelin ammattitaitoinen suojaus vaimentaa sähköhäiriöitä, joita teollisuusympäristössä voi esiintyä. Seuraavilla toimenpiteillä saavutetaan parhaat suojausominaisuudet: Kiristä pistokkeiden, rakenneyksiköiden ja potentiaalintasausjohtimien kiinnitysruuvit kunnollisesti. Käytä ainoastaan pistokkeita, joissa on metallinen tai metalloitu kotelo. Liitä suojavaippa pistokkeeseen laajapintaisesti. Maadoita väyläkaapeli molemmissa päissä. Älä asenna signaali- ja väyläkaapeleita samansuuntaisten tehokaapeleiden (moottorikaapelit) viereen, vaan mieluiten erillisiin kaapelikanaviin. Käytä teollisuusympäristössä metallisia, maadoitettuja kaapelihyllyjä. Asenna signaalikaapeli ja siihen liittyvä potentiaalintasausjohdin lähelle toisiaan käyttäen lyhintä reittiä. Vältä väyläkaapelien jatkamista pistoliittimellä. Johda väyläkaapeli tiiviisti olemassa olevia maapotentiaalipintoja seuraillen. 1 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

11 Väylän päätevastus 3 VARO! Maapotentiaalin vaihteluiden takia voi molemmista päistä maapotentiaaliin (PE) yhdistetyn suojavaipan kautta virrata tasausvirtaa. Huolehdi tällöin riittävän vahvasta, voimassa olevien määräysten mukaisesta potentaalintasauksesta. 3.5 Väylän päätevastus Väyläjärjestelmän yksinkertaisen käyttöönoton ja asennusvirheiden mahdollisuuksien vähentämisen vuoksi ei DFP21A:ssa ole väylän päätevastusta. Jos taajuusmuuttaja on PROFBUS-segmentin alussa tai lopussa eli DFP21A:lle tulee ainoastaan yksi PROFBUS-kaapeli, tulee käyttää pistoketta, jossa on integroitu väylän päätevastus. Kytke tällaista PROFBUS-pistoketta käyttäessäsi väylän päätevastukset käyttöön. 3.6 Asemaosoitteen asetus PROFBUS-asemaosoitteet asetetaan lisäkortin DP-kytkimillä. PROFBUS tukee osoitealuetta PROFBUS-asemaosoitetta ei voida muuttaa DP-kytkimellä taajuusmuuttajan käytön aikana. Vasta taajuusmuuttajan uudelleenkäynnistyksen jälkeen (verkko ja +24 V syöttöjännitteen hetkellinen katkaisu) muutettu asemaosoite tulee voimaan. ON nc 1: x = + 2: x = + 4: x 1 = +4 8: x = + 16: x = + 32: x = + 64: x = + = 4 Kuva 4: PROFBUS-asemaosoitteen asettaminen / nc = varattu, asento OFF 5232AXX Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 11

12 3 Merkkivalot Seuraavassa taulukossa on esitetty osoitteen 17 esimerkin avulla, miten DP-kytkinasennot voidaan määrittää mille tahansa väyläosoitteelle. Jaa haluamasi väyläosoite aina luvulla kaksi ja merkitse jakojäännös erikseen muistiin. Jakojäännös voi olla ainoastaan tai 1. Tämä osoittaa samanaikaisesti DP-kytkimen asetuksen. Taulukko 1: Esimerkki DP-kytkinasetusten määrittämiseksi väyläosoitteelle 17 Laskukaava Jakojäännös DP-kytkinasento Painoarvo 17 2 = 8 1 X1 = 2 = ON = 4 X2 = 2 1 = OFF = 2 X3 = 2 2 = OFF = 1 X4 = 2 3 = OFF = 1 X5 = 2 4 = ON 16 2 = X6 = 2 5 = OFF 32 2 = X7 = 2 6 = OFF 64 Asetettu PROFBUS-asemaosoite voidaan tarkistaa parametrilla P93 Kenttäväylän osoite. 93 Kenttäväylän osoite Merkkivalot Lisäkortissa DFP21A on kaksi LED-merkkivaloa diagnoosia varten: RUN ilmoittaa väyläelektroniikan käyttötilan BUS-FAULT ilmoittaa PROFBUS-DP:n virheistä Taulukko 2: Merkkivalon RUN (vihreä) tilat RUN Vian syy Vian poisto kirkas PROFBUS-laitteisto OK. - pimeä Väyläelektroniikassa on laitteistovika. Käynnistä MOVDRVE uudestaan. Jos vika toistuu, ota yhteyttä SEWhuoltopalveluun. vilkkuu PROFBUS-osoite määritetty suuremmaksi kuin 125. Tarkista parametrista P93 Kenttäväylän osoite DP-kytkimillä asetettu osoite 12 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

13 GSD-tiedosto 3 Taulukko 3: Merkkivalon BUS-FAULT (punainen) tilat, kun vihreä valo RUN = kirkas BUS-FAULT Vian syy Vian poisto kirkas Yhteys DP-masteriin on katkennut. Kortti ei tunnista PROFBUS-siirtonopeutta. Väylä mahdollisesti katkennut. DP-master ei ole käytössä pimeä Kortilla on parhaillaan menossa tiedonsiirto DP-masterin kanssa (tila Data- Exchange). vilkkuu Kortti on tunnistanut siirtonopeuden, DP-master ei kuitenkaan ota yhteyttä. Korttia ei ole määritetty DP-masterissa tai se on määritetty väärin. Tarkista kortin PROFBUS-DPliitäntä. Tarkista DP-masterin projektointi. Tarkista PROFBUS-DP-väylän kaikki kaapelit. - Tarkista asetettu PROFBUS-osoite DFP21:ssä ja DP-masterin projektointiohjelmassa. Tarkista DP-masterin projektointi. Käytä projektointiin GSD-tiedostoa SEW_63.GSD, jossa on tunniste MOVDRVE-DFP GSD-tiedosto DP-masterin projektointia varten on käytettävissä GSD-tiedosto. Tämä tiedosto tulee kopioida projektointiohjelman erityiseen hakemistoon. Yksityiskohtainen menettelytapa on kunkin projektointiohjelman käsikirjoissa. Kaikki PROFBUS-DP-masterit voivat lukea PROFBUS-käyttäjäorganisaation standardoimia GSD-tiedostoja. Taulukko 4: DFP21A:n GSD-tiedosto Projektointityökalu DP-master Tiedoston nimi Kaikki DP-projektointityökalut EN 517 (V2):n mukaan vakio DP-masterille SEW_63.GSD Siemens S7 -laitteistokonfiguraatio kaikille S7 DPmastereille Siemens S5 -COM PROFBUS mm. M 38C:lle SEW:n GSD-tiedostojen uusimmat versiot löytyvät nternetistä SEW:n kotisivuilta osoitteesta: GSD-tiedoston merkintöjä ei saa muuttaa tai täydentää. Jos GSD-tiedostoon on tehty muutoksia, takuu ei korvaa taajuusmuuttajan virhetoimintoja! Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 13

14 4 DP-masterin projektointi 4 Projektointi ja käyttöönotto Tässä luvussa on tietoa DP-masterin projektoinnista ja taajuusmuuttajan käyttöönotosta kenttäväyläkäyttöön. 4.1 DP-masterin projektointi DP-masterin projektointia varten on käytettävissä GSD-tiedosto. Tämä tiedosto tulee kopioida projektointiohjelman erityiseen hakemistoon. Yksityiskohtainen menettelytapa on kunkin projektointiohjelman käsikirjoissa. Projektointi MOVDRVEn projektointi PROFBUS-DP:n kanssa tehdään seuraavasti: 1. Lue GSD-tiedoston mukana saamasi tiedosto README_GSD63.PDF, josta saat ajantasaista lisätietoa projektoinnista. 2. Asenna (kopioi) GSD-tiedosto projektointiohjelmasi ohjeiden mukaan. Onnistuneen asennuksen jälkeen laite tulee näkyviin slave-osanottajien joukkoon nimellä MOV- DRVE+DFP Lisää liitäntäyksikkö nimellä MOVDRVE+DFP21 PROFBUS-konfiguraatioon ja syötä asemaosoite. 4. Valitse sovellukseen tarvittava prosessidatakonfiguraatio (katso myös kappale DPkonfiguraatiot ). 5. Syötä /O- tai oheislaitteiden osoitteet projektoidut dataleveydet huomioiden. Projektoinnin jälkeen PROFBUS-DP voidaan ottaa käyttöön. Punainen valo BUS- FAULT ilmoittaa projektoinnin tilasta (pimeä = projektointi OK). DP-konfiguraatiot Siirtoon käytettävän tulo- ja lähtödatan tyypin ja määrän määrittämiseen on DP-masterin ilmoitettava taajuusmuuttajalle tietty DP-konfiguraatio. Tällöin on mahdollista ohjata käyttöä prosessidatalla lukea tai kirjoittaa kaikkia käyttöparametreja parametrikanavan kautta käyttää vapaasti määritettävää datan vaihtoa POSplus :n ja ohjauksen välillä MOVDRVE -taajuusmuuttajassa on monia eri mahdollisuuksia DP-masterin ja taajuusmuuttajan välisen tiedonsiirron DP-konfigurointiin. Seuraavassa taulukossa on annettu lisäohjeita kaikkiin mahdollisiin MOVDRVE -laiteperheen DP-konfiguraatioihin. Sarakkeessa Prosessidatan konfiguraatio näkyy kyseisen konfiguraation nimi. Samat tekstit näkyvät myös DP-masterin suunnitteluohjelmasi valinta-luettelona. Sarakkeesta "DP-konfiguraatiot" näkyy, mitä konfiguraatiotietoja PROFBUS-DP lähettää muuttajalle yhteyttä muodostettaessa. 14 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

15 DP-masterin projektointi 4 Taulukko 5: DFP21A:n DP-konfiguraatiot Prosessidatan Merkitys / Ohjeita DP-konfiguraatiot* konfiguraatio 1 1 PD MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla 24 dec - 2 PD MOVDRVE -ohjaus 2 prosessidatasanan avulla 241 dec - 3 PD MOVDRVE -ohjaus 3 prosessidatasanan avulla 242 dec - 6 PD MOVDRVE -ohjaus 6 prosessidatasanan avulla (PD4-PD6 käytettävissä ainoastaan POSplus :n kanssa) dec 245 dec 1 PD MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla (PD4-PD1 käytettävissä ainoastaan POSplus :n kanssa) Param + 1 PD Param + 2 PD Param + 3 PD Param + 6 PD Param + 1 PD MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla MOVDRVE -ohjaus 2 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla MOVDRVE -ohjaus 3 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla MOVDRVE -ohjaus 6 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla (PD4-PD1 käytettävissä ainoastaan POS plus :an kanssa) MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla (PD4-PD1 käytettävissä ainoastaan POS plus :an kanssa) dec 249 dec 243 dec 24 dec 243 dec 241 dec 243 dec 242 dec 243 dec 245 dec 243 dec 249 dec Yleinen DP-konfiguraatio Valitsemalla DP-konfiguraation Universal Module (S7 HWKonfig) saat mahdollisuuden luoda yksilöllinen DP-konfiguraatio, jossa on kuitenkin noudatettava seuraavia reunaehtoja. Moduuli (DP-tunniste ) määrittää taajuusmuuttajan parametrikanavan Asiallisen parametroinnin varmistamiseksi on parametrikanava siirrettävä asetuksella "konsistentti koko pituudelta". Pituus Toiminto Parametrikanava kytkettynä pois 8 /O-tavua tai 4 /O-sanaa Parametrikanavaa käytetään Moduuli 1 (DP-tunnus 1) määrittää muuttajan prosessidatakanavan GSD-tiedostossa määritettyjen prosessidatakonfiguraatioiden lisäksi voit myös ilmoittaa prosessidatakonfiguraatiot 4, 5, 7, 8 ja 9 prosessidatasanan avulla. Varmista, että tuloja lähtösanojen määrä on aina sama. Pituuksien ollessa erilaiset tiedonsiirto ei ole mahdollinen. Tällöin valo Bus Fault vilkkuu ja parametri P9 PD-konfiguraatio ilmoittaa konfiguraatiovirheestä koodilla PD. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 15

16 4 DP-masterin projektointi Pituus Toiminto 2 /O-tavua tai 1 /O-sana 1 prosessidatasana 4 /O-tavua tai 2 /O-sanaa 2 prosessidatasanaa 6 /O-tavua tai 3 /O-sanaa 3 prosessidatasanaa 8 /O-tavua tai 4 /O-sanaa 4 prosessidatasanaa 1 /O-tavua tai 5 /O-sanaa 5 prosessidatasanaa 12 /O-tavua tai 6 /O-sanaa 6 prosessidatasanaa 14 /O-tavua tai 7 /O-sanaa 7 prosessidatasanaa 16 /O-tavua tai 8 /O-sanaa 8 prosessidatasanaa 18 /O-tavua tai 9 /O-sanaa 9 prosessidatasanaa 2 /O-tavua tai 1 /O-sanaa 1 prosessidatasanaa Seuraavassa kuvassa on esitetty standardissa EN 517 (V2) määritettyjen konfiguraatiotietojen rakenne. Nämä konfiguraatiotiedot siirretään muuttajaan DP-masterin aktivoituessa. Taulukko 6: Tunnistetavun Cfg_Data muoto EN 517:n (V2) mukaan 7 / MSB / LSB Datapituus = 1 tavu / sana 1111 = 16 tavua / sanaa Tulo / lähtö = erityiset tunnistemuodot 1 = tulo 2 = lähtö 11 = tulo/lähtö Muoto = tavurakenne 1 = sanarakenne Konsistentti = tavun tai sanan pituudelta 1 = kokonaispituudelta Ohje: MOVDRVE ei tue erityisten tunnistemuotojen koodausta! Käytä tiedonsiirtoon ainoastaan asetusta Konsistentti koko pituudelta! 16 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

17 Ulkoinen diagnoosi 4 Tietojen yhdenmukaisuus Yhdenmukaiset tiedot ovat tietoja, jotka tulee aina siirtää yhdessä automaatiolaitteen ja muuttajan välillä ja joita ei saa koskaan siirtää toisistaan erillään. Tietojen yhdenmukaisuus on erityisen tärkeä paikoitusarvojen siirtämisessä tai kokonaisissa paikoitustehtävissä. Muutoin tiedot voivat olla peräisin automaatiolaitteen eri ohjelmakierroista ja ne voivat siirtää taajuusmuuttajaan epämääräisiä arvoja. PROFBUS DP:n yhteydessä tiedonsiirto automaatiolaitteen ja käyttötekniikan toimilaitteiden välillä tapahtuu yleensä asetuksella Konsistentti koko pituudelta. 4.2 Ulkoinen diagnoosi Suositus Taajuusmuuttajalle MOVDRVE MDx6, jossa on lisäkortti, DFP21A voit DP-masterin projektoinnin aikana aktivoida ulkoisten diagnoosihälytysten automaattisen palautuksen PROFBUS DP:n kautta. Jos tämä toiminto on aktivoitu, ilmoittaa taajuusmuuttaja jokaisen häiriön yhteydessä ulkoisen diagnoosin DP-masterille. DP-master-järjestelmään on ohjelmoitava vastaavat (joskus monimutkaiset) ohjelma-algoritmit, joilla diagnoositietoja voidaan tulkita. Koska MOVDRVE siirtää tilasanan 1 avulla jokaisen PROFBUS-DP-jakson myötä sen hetkisen käyttötilan, ei ulkoisen diagnoosin aktivointi ole periaatteessa tarpeellinen. Laitekohtaisen diagnoosin rakenne on määritetty uudelleen Profibus DPV1:lle. Tässä kuvattua mekanismia voidaan käyttää ainoastaan Profibus DP:n kanssa (ilman DPV1- laajennuksia). Uusille sovelluksille tämän mekanismin käyttöä ei enää suositella. Ohjeita Simatic S7 Master -järjestelmille! PROFBUS-DP-järjestelmä voi aina laukaista diagnoosihälytyksiä DP-masterissa, vaikka ulkoista diagnoosia ei olisikaan aktivoitu. Tämä tarkoittaa sitä, että logiikan vastaavien ohjelmalohkojen (esim. OB84 S7-4:lle tai OB82 S7-3:lle) tulee olla käytössä. Menettelytapa Jokaisessa DP-masterissa voidaan DP-slaven konfiguroinnin yhteydessä määrittää sovelluskohtaisia parametreja, jotka siirretään PROFBUS-DP:n käynnistyksessä slaveen. MOVDRVElla on yhdeksän sovelluskohtaista parametritietoa, joilla on seuraavat toiminnot: Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 17

18 4 Ulkoinen diagnoosi Taulukko 7: Sovelluskohtaiset parametritiedot MOVDRVE + DFP21:lle Tavu Sallittu arvo Toiminto hex Varattu DPV1:lle 1 hex Varattu DPV1:lle 2 hex Varattu DPV1:lle 3 6 hex Strukturoitu User-Parameter-Block, jonka pituus on 6 tavua 4 81 hex Struktuurin tyyppi: User (valmistajakohtainen) 5 hex Slot-Nummer: = koko laite 6 hex Varattu 7 1 hex SEW-User-Parameter Version: 1 8 hex DFP21 generoi diagnoosihälytyksen vikatapauksessa 1 hex DFP21 ei generoi diagnoosihälytystä vikatapauksessa (tehdasasetus) Kaikki muut arvot ovat kiellettyjä ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja DFP21:ssa! Esimerkki DP-masterin suunnitteluohjelmissa on mahdollisuus aktivoida ulkoinen diagnoosi joko selkotekstillä, kuten esimerkiksi STEP7:llä (kuva 5), tai komentamalla suoraan hexkoodina (taulukko 8). Kuva 5: Ulkoisen diagnoosin aktivointi STEP7:llä 5256AXX 18 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

19 Taajuusmuuttajan käyttöönotto 4 Taulukko 8: Hex-koodi ulkoisen diagnoosin aktivoimiseksi Parametritiedot (hex) Toiminto,,, 6, 81,,, 1, Diagnoosihälytykset tuotetaan myös vikatapauksessa (enabled = on),,, 6, 81,,, 1, 1 Diagnoosihälytyksiä ei tuoteta vikatapauksessa (disabled = off, tehdasasetus) 4.3 Taajuusmuuttajan käyttöönotto MOVDRVE -taajuusmuuttaja voidaan PROFBUS-lisäkortin asennuksen jälkeen parametroida ilman lisäasetuksia PROFBUSin kautta. Siten esimerkiksi käynnistämisen jälkeen voidaan kaikki parametrit asettaa yläpuolisesta automaatiolaitteesta. PROFBUSin kautta tapahtuvaa taajuusmuuttajan ohjausta varten tulee kuitenkin aina etukäteen muuttaa ohjauslähteen (P11) ja ohjearvolähteen (P1) asetukset arvoon KENTTÄVÄYLÄ. Tällä asetuksella taajuusmuuttaja parametroidaan ohjearvojen vastaanottoon PROFBUSista. Nyt MOVDRVE -taajuusmuuttaja reagoi yläpuolisesta automaatiolaitteesta lähetettäviin prosessin lähtötietoihin. Yläpuoliselle ohjaukselle ilmoitetaan kenttäväylän aktivoinnista ohjaus- ja ohjearvolähteeksi tilasanan bitillä Kenttäväylätila aktiivinen. Turvallisuusteknisistä syistä taajuusmuuttaja on vapautettava kenttäväyläohjakseen lisäksi myös tuloliittimistä. Siksi liittimet tulee kytkeä tai ohjelmoida siten, että taajuusmuuttaja on tuloliittimien osalta vapautettu. Yksinkertaisin malli taajuusmuuttajan vapauttamiseksi liittimistä on tuloliittimen DØØ (toiminto / säädön lukitus) kytkentä +24 V -signaaliin ja tuloliitinten DØ1... DØ3 ohjelmointi asetukselle "Ei toimintoa". Menettely MOVDRVEn käyttöönottamiseksi kenttäväyläliitännällä on kuvattu seuraavalla sivulla. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 19

20 4 Taajuusmuuttajan käyttöönotto Menettely MOVDRVE -taajuusmuuttajan käyttöönottamiseksi 1. Tehopääteasteen vapauttaminen liittimien osalta Kytke tuloliitin DØØ / X13.1 (toiminto /SÄÄDÖN LUKTUS) +24 V:iin (esim. johdinsillan avulla) X13: X1: Dl Dl1 Dl2 Dl3 Dl4 Dl5 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DB DO1-C DO1-NO DO1-NC DO2 VO24 V24 DGND Tehopääteasteen vapautus johdinsillan avulla [1] + - [1] 24 V ext. D = /Säädön lukitus D1 = Ei toimintoa D2 = Ei toimintoa D3 = Ei toimintoa D4 = Ei toimintoa D5 = Ei toimintoa DCOM = Referenssi X13:D... D5 VO24 = +24 V DGND = Referenssipotentiaali, binäärisignaalit ST11 = RS ST12 = RS TF1 = TF-tulo DGND = Referenssipotentiaali, binäärisignaalit DB = /Jarru DO1-C = Relekosketin, yhteinen napa DO1-NO = Relekosketin, sulkeutuva napa DO1-NC = Relekosketin, avautuva napa DO2 = /Häiriö VO24 = +24 V (lähtö) V24 = +24 V (ulkoinen syöttö) DGND = Referenssipotentiaali, binäärisignaalit 2. Kytke 24 V -jännitesyöttö Kytke ainoastaan ulkoinen 24 V -jännitesyöttö (ei verkkojännitettä!), jotta taajuusmuuttaja voidaan parametroida. 3. Ohjearvolähde = KENTTÄVÄYLÄ / Ohjauslähde = KENTTÄVÄYLÄ Taajuusmuuttajan kenttäväyläohjausta varten on ohjearvo- ja ohjauslähteiksi asetettava KENTTÄVÄYLÄ. P1 Ohjearvolähde = KENTTÄVÄYLÄ P11 Ohjauslähde = KENTTÄVÄYLÄ 2 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

21 Taajuusmuuttajan käyttöönotto 4 4. Tuloliittimet DØ1... DØ3 = E TOMNTOA Ohjelmoi tuloliittimet asetukselle E TOMNTOA. P6 Ohjelmointi liitin DØ1 = E TOMNTOA P61 Ohjelmointi liitin DØ2 = E TOMNTOA P62 Ohjelmointi liitin DØ3 = E TOMNTOA Lisätietoja MOVDRVE -taajuusmuuttajan käyttöönotosta ja ohjauksesta saat kenttäväylälaiteprofiilia käsittelevästä käsikirjasta. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 21

22 5 Taajuusmuuttajan ohjaus 5 PROFBUS-DP:n käyttöominaisuudet Tässä luvussa on kuvattu taajuusmuuttajan perusominaisuuksia PROFBUS-DP:ssä. 5.1 Taajuusmuuttajan ohjaus Taajuusmuuttajaa ohjataan prosessidatakanavan kautta, joka on yhden, kahden tai kolmen /O-sanan pituinen. Nämä prosessidatasanat muodostetaan esimerkiksi käytettäessä ohjelmoitavaa logiikkaa DP-masterina ohjauksen /O- tai oheislaitealueella. Niitä voidaan siten käyttää totutulla tavalla. PW16 PW158 PW156 PW154 PW152 PW15 PW148 PO 1 PO 2 PO 3 E Q [2] [1] [1] PO 1 Pl 1 PO 2 Pl 2 PO 3 Pl 3 PW16 P 1 PW158 P 2 PW156 P 3 PW154 PW152 PW15 PW148 Kuva 6: PROFBUS-datan kuva PLC-osoitealueella ([1] = parametrikanava / [2] = PLC-osoitealue) 5234AXX PO = prosessin lähtödata / P = prosessin tulodata Lisäohjeita ohjelmoinnista ja projektoinnista löydät tiedostosta README_GSD63.PDF, jonka saat GSD-tiedoston mukana. Ohjausesimerkki, Simatic S5 Prosessin tulodataa (oloarvot) luetaan esim. Simatic S5:ssä latauskomennoilla ja prosessin lähtödata (ohjearvot) lähetetään siirtokomennoilla. Kuva 6 ja seuraavan sivun ohjelmalistaus osoittavat esimerkinomaisesti MOVDRVE -taajuusmuuttajan prosessin tulo- ja lähtödatan muodostussäännöt. Prosessidatakanavan tehdasasetukset on ilmoitettu listauksen kommenteissa. 22 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen

Lisäys käyttöohjeeseen DFIA lisäkortin asentaminen Painos: 0/000 05 33x / fi Tämä tiedote ei korvaa varsinaista käyttöohjetta! Asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen tapaturmanehkäisymääräyksiä

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön

Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Ohjeita Siemens Step7, Omron CX Programmer käyttöön Sisällysluettelo 1 Siemens Step7 Manager...1 1.1 Laitteistomäärittely...1 1.2 Ohjelmalohkon luonti ja toteutus...2 1.3 Ohjelman kutsu...3 2 CX-Programmer...4

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys Yleisiä tietoja toiminnoista Yleisiä tietoja toiminnoista Scania tarjoaa 4 toimintoa ajonopeuden rajoittamiseen. Toimintoja käyttämällä saadaan täytettyä sekä asiakkaiden omat että lakisääteiset vaatimukset,

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

1 Muutokset piirilevylle

1 Muutokset piirilevylle 1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on

Lisätiedot

G H J. C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo. CR in-1 USB2 CARD READER Tuotetiedot

G H J. C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo. CR in-1 USB2 CARD READER Tuotetiedot CR-00 6-in- USB CARD READER Tuotetiedot F A B D I G H J E C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: XD H: Aukko: SMC SM- RAM

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 Kocom Finland Oy WWW.kocom.fi PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 cz-emm34_en 08/08 Etätunnisteiden lukijat CZ-EMM3 ja CZ-EMM4 joita kutsutaan myös lukupäiksi - ovat suuniteltu erilaisten passiivisten

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.5 Käyttö- ja asennusohje GMU331 Smart Gateway ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 Käyttö- ja asennusohje 1/7

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ehdollisia lähtösignaaleja on kolme (3), ja päällirakentaja voi käyttää niitä erilaisten päällirakennetoimintojen ja laitteiden ohjaamiseen. Käyttäytyminen Nämä 3 ehdollista lähtösignaalia

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro:

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro: KILPAILIJAN TEHTÄVÄT Kilpailijan nimi / Nro: Tehtävän laatinut: Hannu Laurikainen, Deltabit Oy Kilpailutehtävä Kilpailijalle annetaan tehtävässä tarvittavat ohjelmakoodit. Tämä ohjelma on tehty laitteen

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto

Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Modbus-tiedonsiirtoväylän käyttöönotto Qi, T 2 - ja Gemini -sarjojen lämpöpumput Lämmöntuotto: Modbus-väylän avulla lämpöpumppulaitteiston voi kytkeä automaatiojärjestelmään. Lämpöpumppusäädin tukee kolmea

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot