Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI"

Transkriptio

1 MOVDRVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS DP (12 MBaud) Painos 3/21 Käsikirja / F

2 SEW-EURODRVE

3 Sisällys 1 Johdanto DFP11A / DFP21A Erot DFP11A / DFP21A Vaihto DFP11:stä DFP21:een Asennusohjeita Tuetut laitetyypit Lisäkortin asennus Nastajärjestys Väyläkaapelin suojaus ja asennus Väylän päätevastus Asemaosoitteen asetus Merkkivalot GSD-tiedosto Projektointi ja käyttöönotto DP-masterin projektointi Ulkoinen diagnoosi Taajuusmuuttajan käyttöönotto PROFBUS-DP:n käyttöominaisuudet Taajuusmuuttajan ohjaus PROFBUS-DP timeout Reaktio kenttäväylän timeoutiin Parametrien asetus PROFBUS-DP:n kautta Parametroinnin paluukoodit Elementit Erityistapaukset Virhediagnoosi Diagnoosin vaiheet Tekniset tiedot Hakemisto Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 3

4 1 1 Johdanto Käsikirjan sisältö Lisäkirjallisuus Tässä käyttäjän käsikirjassa on kuvattu PROFBUS-lisäkortin DFP-asennus taajuusmuuttajaan sekä MOVDRVEn käyttöönotto PROFBUS-kenttäväyläjärjestelmässä. Jotta varmistetaan MOVDRVEn yksinkertainen ja tehokas liittäminen PROFBUSkenttäväylään, tulee tämän PROFBUS-lisälaitteen käyttäjän käsikirjan lisäksi tilata kenttäväyliin liittyvää lisäkirjallisuutta: MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Manual MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Manual selittää kenttäväyläparametrien kuvausten ja niiden koodauksen ohella erilaisia ohjaustapoja ja sovellusmahdollisuuksia pienten esimerkkien muodossa. MOVDRVE Fieldbus Unit Profile Manual sisältää luettelon kaikista taajuusmuuttajan parametreista, joiden arvoja voidaan lukea ja kirjoittaa erilaisten tietoliikenneliitäntöjen kuten System Busin, RS-485:n ja myös kenttäväylän kautta. Ominaisuudet MOVDRVE ja PROFBUS Pääsy kaikkiin tietoihin Syklinen ja asyklinen tiedonsiirto MOVDRVE -taajuusmuuttajan lisäkortti DFP mahdollistaa tehokkaana yleisenä kenttäväyläliitäntänä liitännän yläpuoliseen automaatiojärjestelmään PROFBUSin kautta. PROFBUS-käyttöä varten määritetyt taajuusmuuttajan laiteominaisuudet, eli niin sanottu laiteprofiili, on kenttäväylän tyypistä riippumaton ja siten yleisluontoinen. Käyttäjälle se tarjoaa täten mahdollisuuden kehittää käyttösovelluksia kenttäväylän tyypistä riippumatta. Vaihto muihin väyläjärjestelmiin kuten NTERBUS (lisäkortit DF) onnistuu siten helposti. PROFBUS-liitännän kautta MOVDRVE tarjoaa digitaalisen yhteyden kaikkiin käyttöparametreihin ja toimintoihin. Taajuusmuuttajan ohjaus toteutetaan nopean, syklisen prosessidatan kautta. Tämän prosessidata-kanavan kautta voidaan ohjearvojen, kuten esim. pyörimisnopeus, integraattoriaika kiihdytykselle / hidastukselle jne., syöttämisen lisäksi käynnistää myös erilaisia käyttötoimintoja kuten säädön vapautus, säädön lukitus, tavallinen pysäytys, pikapysäytys jne. Samanaikaisesti tämän kanavan kautta voidaan myös lukea taajuusmuuttajan oloarvoja, kuten pyörimisnopeus, virta, laitteen tila, häiriökoodi- tai referenssi-ilmoitukset. Prosessidatan vaihto tapahtuu yleensä syklisesti, mutta käyttöparametreja voidaan lukea tai kirjoittaa asyklisesti esim. palvelujen READ ja WRTE tai parametrikanavan kautta. Tämä parametritietojen vaihto mahdollistaa sovellukset, joissa kaikki tärkeät käyttöparametrit on tallennettu yläpuoliseen automaatiolaitteeseen, jolloin taajuusmuuttajassa itsessään ei tarvita manuaalista parametrointia. 4 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

5 1 PROFBUSlisäkortin konfigurointi Yleisesti PROFBUS-lisäkortit on suunniteltu siten, että kaikki kenttäväyläkohtaiset asetukset, kuten asemaosoite tai oletus-väyläparametri, tehdään lisäkortin laitekytkimillä. Tämän manuaalisen asetuksen avulla taajuusmuuttaja voidaan integroida ja kytkeä nopeasti PROFBUS-ympäristöön. Parametrointi voidaan tehdä täysin automaattisesti yläpuolisesta PROFBUS-masterista käsin (parametrien lataus). Tässä tulevaisuuden mallissa on se etu, että laitteiston käyttöönottoajan lyhentymisen lisäksi myös sovellusohjelman dokumentaatio yksinkertaistuu, koska kaikki tärkeät käyttöparametritiedot voidaan asettaa nyt suoraan masterin ohjausohjelmassa. [1] PROFBUS Master E Q E Q E Q Digitaalinen l/o Analoginen l/o PROFBUS Kuva 1: PROFBUS ja MOVDRVE ([1] = visualisointi) 161BXX Valvontatoiminnot Diagnoosi Kenttäväylämonitori Kenttäväyläjärjestelmän käyttäminen edellyttää käyttötekniikalta ylimääräisiä valvontatoimintoja, kuten kenttäväylän ajallinen valvonta (Fieldbus) ja pikapysäytystapoja. MOVDRVEn valvontatoiminnot voit sovittaa esimerkiksi juuri käyttämääsi sovellusta varten. Siten voit esimerkiksi määrittää, minkä virhereaktion taajuusmuuttaja laukaisee väylävirheen yhteydessä. Monissa sovelluksissa pikapysäytys on käyttökelpoinen, mutta voit myös "jäädyttää ohjearvot", jolloin taajuusmuuttuja jatkaa toimintaa viimeisillä voimassa olleilla ohjearvoilla (esim. kuljetushihna). Koska ohjausliittimet toimivat myös kenttäväyläkäytössä, voidaan kenttäväylästä riippumattomia pikapysäytyksiä käyttää entiseen tapaan taajuusmuuttajaliitinten avulla. Käyttöönottoa ja huoltoa varten MOVDRVE-taajuusmuuttaja tarjoaa lukuisia diagnoosimahdollisuuksia. ntegroidulla kenttäväylä-monitorilla voit valvoa esimerkiksi sekä yläpuolisen ohjauksen lähettämiä ohjearvoja että oloarvoja. Lisäksi saat paljon lisätietoa kenttäväylä-lisäkortin tilasta. Kenttäväylä-monitoritoiminto tarjoaa yhdessä MOVTOOLS -ohjelman kanssa mukavan diagnoositavan, joka mahdollistaa kaikkien käyttöparametrien asetuksen lisäksi (mukaan lukien kenttäväyläparametrit) myös kenttäväylän ja laitteiden tilatietojen yksityiskohtaisen näytön. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 5

6 2 Erot DFP11A / DFP21A 2 DFP11A / DFP21A Periaatteessa DFP21A on sovelluksen suhteen yhteensopiva DFP11A:n kanssa, eli voit molemmissa käyttää samaa master-ohjausohjelmaa ilman muutoksia. FMS-protokolla ei ole kuitenkaan mahdollinen DFP21A:ssa. Koska kuitenkin Profibus-käyttäjäorganisaatio on antanut uuden tunnistenumeron sekä seurauksena GSD-tiedoston, DFP11A:n vaihtaminen DFP21A:han kuitenkin edellyttää DP-masterin suunnittelumuutoksia. Ohjausohjelmasi voit siirtää muuttumattomana. 2.1 Erot DFP11A / DFP21A Seuraavassa taulukossa on esitetty lisäkorttien DFP11A ja DFP21A tärkeimmät toiminnot. Ominaisuus DFP11A DFP21A Maksimisiirtonopeus: 1,5 MBaud 12 MBaud Väylän päätevastus: ntegroitu Profibus-pistokkeessa Profibus FMS-protokolla: KYLLÄ - Profibus DP-protokolla KYLLÄ KYLLÄ Tunnistenumero 6 hex 63 hex GSD-tiedoston nimi: SEW_6.GSD SEW_63.GSD Projektoinnin moduulinimi: MOVDRVE+DFP11 MOVDRVE+DFP21 Prosessidata-konfiguraatiot: (Param) + 1 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 2 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 3 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 6 PD KYLLÄ KYLLÄ (Param) + 1 PD KYLLÄ KYLLÄ Diagnoositiedot DDLM_Slave_Diag:lle: DP-vakiodiagnoosi KYLLÄ KYLLÄ Laitekohtainen diagnoosi (DP) KYLLÄ KYLLÄ 6 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

7 Vaihto DFP11:stä DFP21:een Vaihto DFP11:stä DFP21:een Edellytykset Tarvittava lisätoiminnon DFP21A GSD-tiedosto on importoitu DP-masterin projektointiohjelmaan. Jos taajuusmuuttaja on Profibus-segmentin ensimmäinen tai viimeinen osanottaja, eli pistokkeeseen tulee ainoastaan yksi Profibus-kaapeli, tarvitset yhden Profibuspistokkeen, jossa on integroitu väylän päätevastus. Menettelytapa Siirrä osoiteasetus DP-kytkimistä Asettele DFP21A:n DP-kytkimillä sama Profibus-osoite kuin DFP11A:ssa on määritetty. Jätä DFP11A:n DP-kytkin FMS/DP huomiotta, koska DFP21A on pelkkä PROFBUS DP -kortti. Asettele alin (vapaa) DP-kytkin nc asentoon OFF (tehdasasetus). Lisäkorttien vaihto rrota lisäkortti DFP11A ja aseta DFP21A paikalleen taajuusmuuttajan vasempaan korttipaikkaan. Jos taajuusmuuttaja on Profibus-segmentin ensimmäinen tai viimeinen osanottaja, eli pistokkeeseen tulee ainoastaan yksi Profibus-kaapeli, kytke Profibus-pistokkeessa väylän päätevastus päälle. DP-masterin projektoinnin muuttaminen Kirjoita muistiin DFP11A:n projektointitiedot (väyläosoite, oheislaiteosoitteet, diagnoosihälytysasetus jne.) Poista taajuusmuuttajan projektointi MOVDRVE+DFP11 Lisää uusi projektointi nimellä MOVDRVE+DFP21. Käytä vanhan DFP11-projektoinnin projektointitietoja uudelle DFP21A:lle. Lataa uusi projektointi master-järjestelmään. Väyläjärjestelmän uusi käynnistys Kytke taajuusmuuttajan ulkoinen 24 V -apujännite päälle. Käynnistä DP-master. Kun punainen valo BUS-FAULT on sammunut, DFP21-projektointi DP-masterissa on onnistunut. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 7

8 3 Tuetut laitetyypit 3 Asennusohjeita 3.1 Tuetut laitetyypit Lisäkorttia DFP PROFBUS-liitäntään voidaan käyttää kaikissa MOVDRVE -perheen taajuusmuuttajissa. 3.2 Lisäkortin asennus Ennen aloittamista Pura oman kehosi sähkövaraus ennen lisäkortin koskettamista sopivin toimenpitein (antistaattinen nauha, antistaattiset kengät jne.). Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se siitä vasta juuri ennen asentamista. Älä käsittele lisäkorttia tarpeettomasti ja koske aina vain piirilevyn reunoihin. Älä koskettele kortin elektroniikkakomponentteja. Lisäkortin asennus Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise vahvavirta- ja mahdollinen 24 V - syöttö. rrota alempi suojakansi säätöosasta. Ruuvaa elektroniikkakaapelien häiriösuojaliitin irti. rrota musta suojapelti. Työnnä lisäkortti liitinpaikan OPTON1 uriin ja työnnä sisään. Paina kohtuullisen voimakkaasti lisäkortin etulevyä. Lisäkortti on lukittunut oikein, kun se on asettunut samalle tasalle kuin ohjauskortti. Ruuvaa elektroniikkakaapelien häiriösuojaliitin uudelleen kiinni. Aseta säätöosan suojakansi uudelleen paikalleen. Käytettävästä D-pistokkeesta riippuen suojakannen asennus ei välttämättä ole mahdollista. Tällä ei ole vaikutusta laitteen kotelointiluokkaan. Lisäkortti DFP on nyt kokonaan asennettu. 8 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

9 Nastajärjestys 3 DFP21A:n etulevy ja piirilevyn kalustus DFP PROFBUS DP RUN [1] BUS FAULT ON nc ADDRESS [2] [3] X3 PROFBUS DP [4] Kuva 2: Lisäkortti DFP21A 5257AXX [1] LED vihreä: RUN [3] Väyläosoite [2] LED punainen: BUS FAULT [4] 9-napainen D-liitin 3.3 Nastajärjestys MOVDRVE -taajuusmuuttaja liitetään PROFBUS-verkkoon 9-napaisen D-pistokkeen avulla standardin EN 517 mukaisesti. T-väyläliitäntä tulee toteuttaa vastaavalla pistokkeella tai väyläpäätteellä. [2] E Q [1] RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V) DGND (M5V) [3] Kuva 3: MOVDRVE -liitäntä PROFBUSiin ([1] = 9-napainen D-pistoke; [2] = kierretyt signaalijohtimet; [3] = johtava liitäntä pistokekotelon ja suojavaipan välillä) 1222CXX Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 9

10 3 Väyläkaapelin suojaus ja asennus Nastan nro Signaali RS-485 nimitys 1 - Ei käytössä 2 - Ei käytössä 3 RxD/TxD-P Vastaanotto- / lähetysdata-p B/B 4 CNTR-P Toistimen ohjaussignaali (TTL) 5 DGND Data-referenssipotentiaali (M5V) C/C 6 VP Syöttöjännite + (P5V) 7 - Ei käytössä 8 RxD/TxD-N Vastaanotto- / lähetysdata-n A/A 9 DGND Data-referenssipotentiaali (M5V) Pistokekotelo Kierretyn johdinparin suojavaippa Liitäntä MOVDRVE / PROFBUS MOVDRVE -taajuusmuuttaja kytketään PROFBUS-järjestelmään kierretyllä, suojatulla parikaapelilla. Parikaapeli liitetään PROFBUS-pistokkeen liitinnastoihin 8 (A/A') ja 3 (B/B'). Tietoliikenne kulkee näiden kahden nastan kautta. RS-485-signaalit A/A' ja B/B' tulee liittää kaikissa PROFBUS-osanottajissa samalla tavalla. Muuten väylä ei toimi. Nasta 4:n (CNTR-P) kautta PROFBUS-liitäntä lähettää TTL-ohjaussignaalin toistimelle tai valokaapelisovittimelle (referenssi = nasta 9). Siirtonopeus suurempi kuin 1,5 MBaudia DFP21A:n käyttö 1,5 MBaudia suuremmilla nopeuksilla on mahdollista ainoastaan erityisillä 12 MBaudin Profibus-pistokkeilla! 3.4 Väyläkaapelin suojaus ja asennus PROFBUS lisäkortti DFP käyttää RS-485-siirtotekniikkaa ja fyysisenä siirtotienä PROFBUSin edellyttämää EN 517 (V2):n mukaista johdintyypin A suojattua parikaapelia. Suojausominaisuudet Väyläkaapelin ammattitaitoinen suojaus vaimentaa sähköhäiriöitä, joita teollisuusympäristössä voi esiintyä. Seuraavilla toimenpiteillä saavutetaan parhaat suojausominaisuudet: Kiristä pistokkeiden, rakenneyksiköiden ja potentiaalintasausjohtimien kiinnitysruuvit kunnollisesti. Käytä ainoastaan pistokkeita, joissa on metallinen tai metalloitu kotelo. Liitä suojavaippa pistokkeeseen laajapintaisesti. Maadoita väyläkaapeli molemmissa päissä. Älä asenna signaali- ja väyläkaapeleita samansuuntaisten tehokaapeleiden (moottorikaapelit) viereen, vaan mieluiten erillisiin kaapelikanaviin. Käytä teollisuusympäristössä metallisia, maadoitettuja kaapelihyllyjä. Asenna signaalikaapeli ja siihen liittyvä potentiaalintasausjohdin lähelle toisiaan käyttäen lyhintä reittiä. Vältä väyläkaapelien jatkamista pistoliittimellä. Johda väyläkaapeli tiiviisti olemassa olevia maapotentiaalipintoja seuraillen. 1 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

11 Väylän päätevastus 3 VARO! Maapotentiaalin vaihteluiden takia voi molemmista päistä maapotentiaaliin (PE) yhdistetyn suojavaipan kautta virrata tasausvirtaa. Huolehdi tällöin riittävän vahvasta, voimassa olevien määräysten mukaisesta potentaalintasauksesta. 3.5 Väylän päätevastus Väyläjärjestelmän yksinkertaisen käyttöönoton ja asennusvirheiden mahdollisuuksien vähentämisen vuoksi ei DFP21A:ssa ole väylän päätevastusta. Jos taajuusmuuttaja on PROFBUS-segmentin alussa tai lopussa eli DFP21A:lle tulee ainoastaan yksi PROFBUS-kaapeli, tulee käyttää pistoketta, jossa on integroitu väylän päätevastus. Kytke tällaista PROFBUS-pistoketta käyttäessäsi väylän päätevastukset käyttöön. 3.6 Asemaosoitteen asetus PROFBUS-asemaosoitteet asetetaan lisäkortin DP-kytkimillä. PROFBUS tukee osoitealuetta PROFBUS-asemaosoitetta ei voida muuttaa DP-kytkimellä taajuusmuuttajan käytön aikana. Vasta taajuusmuuttajan uudelleenkäynnistyksen jälkeen (verkko ja +24 V syöttöjännitteen hetkellinen katkaisu) muutettu asemaosoite tulee voimaan. ON nc 1: x = + 2: x = + 4: x 1 = +4 8: x = + 16: x = + 32: x = + 64: x = + = 4 Kuva 4: PROFBUS-asemaosoitteen asettaminen / nc = varattu, asento OFF 5232AXX Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 11

12 3 Merkkivalot Seuraavassa taulukossa on esitetty osoitteen 17 esimerkin avulla, miten DP-kytkinasennot voidaan määrittää mille tahansa väyläosoitteelle. Jaa haluamasi väyläosoite aina luvulla kaksi ja merkitse jakojäännös erikseen muistiin. Jakojäännös voi olla ainoastaan tai 1. Tämä osoittaa samanaikaisesti DP-kytkimen asetuksen. Taulukko 1: Esimerkki DP-kytkinasetusten määrittämiseksi väyläosoitteelle 17 Laskukaava Jakojäännös DP-kytkinasento Painoarvo 17 2 = 8 1 X1 = 2 = ON = 4 X2 = 2 1 = OFF = 2 X3 = 2 2 = OFF = 1 X4 = 2 3 = OFF = 1 X5 = 2 4 = ON 16 2 = X6 = 2 5 = OFF 32 2 = X7 = 2 6 = OFF 64 Asetettu PROFBUS-asemaosoite voidaan tarkistaa parametrilla P93 Kenttäväylän osoite. 93 Kenttäväylän osoite Merkkivalot Lisäkortissa DFP21A on kaksi LED-merkkivaloa diagnoosia varten: RUN ilmoittaa väyläelektroniikan käyttötilan BUS-FAULT ilmoittaa PROFBUS-DP:n virheistä Taulukko 2: Merkkivalon RUN (vihreä) tilat RUN Vian syy Vian poisto kirkas PROFBUS-laitteisto OK. - pimeä Väyläelektroniikassa on laitteistovika. Käynnistä MOVDRVE uudestaan. Jos vika toistuu, ota yhteyttä SEWhuoltopalveluun. vilkkuu PROFBUS-osoite määritetty suuremmaksi kuin 125. Tarkista parametrista P93 Kenttäväylän osoite DP-kytkimillä asetettu osoite 12 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

13 GSD-tiedosto 3 Taulukko 3: Merkkivalon BUS-FAULT (punainen) tilat, kun vihreä valo RUN = kirkas BUS-FAULT Vian syy Vian poisto kirkas Yhteys DP-masteriin on katkennut. Kortti ei tunnista PROFBUS-siirtonopeutta. Väylä mahdollisesti katkennut. DP-master ei ole käytössä pimeä Kortilla on parhaillaan menossa tiedonsiirto DP-masterin kanssa (tila Data- Exchange). vilkkuu Kortti on tunnistanut siirtonopeuden, DP-master ei kuitenkaan ota yhteyttä. Korttia ei ole määritetty DP-masterissa tai se on määritetty väärin. Tarkista kortin PROFBUS-DPliitäntä. Tarkista DP-masterin projektointi. Tarkista PROFBUS-DP-väylän kaikki kaapelit. - Tarkista asetettu PROFBUS-osoite DFP21:ssä ja DP-masterin projektointiohjelmassa. Tarkista DP-masterin projektointi. Käytä projektointiin GSD-tiedostoa SEW_63.GSD, jossa on tunniste MOVDRVE-DFP GSD-tiedosto DP-masterin projektointia varten on käytettävissä GSD-tiedosto. Tämä tiedosto tulee kopioida projektointiohjelman erityiseen hakemistoon. Yksityiskohtainen menettelytapa on kunkin projektointiohjelman käsikirjoissa. Kaikki PROFBUS-DP-masterit voivat lukea PROFBUS-käyttäjäorganisaation standardoimia GSD-tiedostoja. Taulukko 4: DFP21A:n GSD-tiedosto Projektointityökalu DP-master Tiedoston nimi Kaikki DP-projektointityökalut EN 517 (V2):n mukaan vakio DP-masterille SEW_63.GSD Siemens S7 -laitteistokonfiguraatio kaikille S7 DPmastereille Siemens S5 -COM PROFBUS mm. M 38C:lle SEW:n GSD-tiedostojen uusimmat versiot löytyvät nternetistä SEW:n kotisivuilta osoitteesta: GSD-tiedoston merkintöjä ei saa muuttaa tai täydentää. Jos GSD-tiedostoon on tehty muutoksia, takuu ei korvaa taajuusmuuttajan virhetoimintoja! Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 13

14 4 DP-masterin projektointi 4 Projektointi ja käyttöönotto Tässä luvussa on tietoa DP-masterin projektoinnista ja taajuusmuuttajan käyttöönotosta kenttäväyläkäyttöön. 4.1 DP-masterin projektointi DP-masterin projektointia varten on käytettävissä GSD-tiedosto. Tämä tiedosto tulee kopioida projektointiohjelman erityiseen hakemistoon. Yksityiskohtainen menettelytapa on kunkin projektointiohjelman käsikirjoissa. Projektointi MOVDRVEn projektointi PROFBUS-DP:n kanssa tehdään seuraavasti: 1. Lue GSD-tiedoston mukana saamasi tiedosto README_GSD63.PDF, josta saat ajantasaista lisätietoa projektoinnista. 2. Asenna (kopioi) GSD-tiedosto projektointiohjelmasi ohjeiden mukaan. Onnistuneen asennuksen jälkeen laite tulee näkyviin slave-osanottajien joukkoon nimellä MOV- DRVE+DFP Lisää liitäntäyksikkö nimellä MOVDRVE+DFP21 PROFBUS-konfiguraatioon ja syötä asemaosoite. 4. Valitse sovellukseen tarvittava prosessidatakonfiguraatio (katso myös kappale DPkonfiguraatiot ). 5. Syötä /O- tai oheislaitteiden osoitteet projektoidut dataleveydet huomioiden. Projektoinnin jälkeen PROFBUS-DP voidaan ottaa käyttöön. Punainen valo BUS- FAULT ilmoittaa projektoinnin tilasta (pimeä = projektointi OK). DP-konfiguraatiot Siirtoon käytettävän tulo- ja lähtödatan tyypin ja määrän määrittämiseen on DP-masterin ilmoitettava taajuusmuuttajalle tietty DP-konfiguraatio. Tällöin on mahdollista ohjata käyttöä prosessidatalla lukea tai kirjoittaa kaikkia käyttöparametreja parametrikanavan kautta käyttää vapaasti määritettävää datan vaihtoa POSplus :n ja ohjauksen välillä MOVDRVE -taajuusmuuttajassa on monia eri mahdollisuuksia DP-masterin ja taajuusmuuttajan välisen tiedonsiirron DP-konfigurointiin. Seuraavassa taulukossa on annettu lisäohjeita kaikkiin mahdollisiin MOVDRVE -laiteperheen DP-konfiguraatioihin. Sarakkeessa Prosessidatan konfiguraatio näkyy kyseisen konfiguraation nimi. Samat tekstit näkyvät myös DP-masterin suunnitteluohjelmasi valinta-luettelona. Sarakkeesta "DP-konfiguraatiot" näkyy, mitä konfiguraatiotietoja PROFBUS-DP lähettää muuttajalle yhteyttä muodostettaessa. 14 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

15 DP-masterin projektointi 4 Taulukko 5: DFP21A:n DP-konfiguraatiot Prosessidatan Merkitys / Ohjeita DP-konfiguraatiot* konfiguraatio 1 1 PD MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla 24 dec - 2 PD MOVDRVE -ohjaus 2 prosessidatasanan avulla 241 dec - 3 PD MOVDRVE -ohjaus 3 prosessidatasanan avulla 242 dec - 6 PD MOVDRVE -ohjaus 6 prosessidatasanan avulla (PD4-PD6 käytettävissä ainoastaan POSplus :n kanssa) dec 245 dec 1 PD MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla (PD4-PD1 käytettävissä ainoastaan POSplus :n kanssa) Param + 1 PD Param + 2 PD Param + 3 PD Param + 6 PD Param + 1 PD MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla MOVDRVE -ohjaus 2 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla MOVDRVE -ohjaus 3 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla MOVDRVE -ohjaus 6 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla (PD4-PD1 käytettävissä ainoastaan POS plus :an kanssa) MOVDRVE -ohjaus 1 prosessidatasanan avulla Parametrien asetus 8-tavuisen parametrikanavan avulla (PD4-PD1 käytettävissä ainoastaan POS plus :an kanssa) dec 249 dec 243 dec 24 dec 243 dec 241 dec 243 dec 242 dec 243 dec 245 dec 243 dec 249 dec Yleinen DP-konfiguraatio Valitsemalla DP-konfiguraation Universal Module (S7 HWKonfig) saat mahdollisuuden luoda yksilöllinen DP-konfiguraatio, jossa on kuitenkin noudatettava seuraavia reunaehtoja. Moduuli (DP-tunniste ) määrittää taajuusmuuttajan parametrikanavan Asiallisen parametroinnin varmistamiseksi on parametrikanava siirrettävä asetuksella "konsistentti koko pituudelta". Pituus Toiminto Parametrikanava kytkettynä pois 8 /O-tavua tai 4 /O-sanaa Parametrikanavaa käytetään Moduuli 1 (DP-tunnus 1) määrittää muuttajan prosessidatakanavan GSD-tiedostossa määritettyjen prosessidatakonfiguraatioiden lisäksi voit myös ilmoittaa prosessidatakonfiguraatiot 4, 5, 7, 8 ja 9 prosessidatasanan avulla. Varmista, että tuloja lähtösanojen määrä on aina sama. Pituuksien ollessa erilaiset tiedonsiirto ei ole mahdollinen. Tällöin valo Bus Fault vilkkuu ja parametri P9 PD-konfiguraatio ilmoittaa konfiguraatiovirheestä koodilla PD. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 15

16 4 DP-masterin projektointi Pituus Toiminto 2 /O-tavua tai 1 /O-sana 1 prosessidatasana 4 /O-tavua tai 2 /O-sanaa 2 prosessidatasanaa 6 /O-tavua tai 3 /O-sanaa 3 prosessidatasanaa 8 /O-tavua tai 4 /O-sanaa 4 prosessidatasanaa 1 /O-tavua tai 5 /O-sanaa 5 prosessidatasanaa 12 /O-tavua tai 6 /O-sanaa 6 prosessidatasanaa 14 /O-tavua tai 7 /O-sanaa 7 prosessidatasanaa 16 /O-tavua tai 8 /O-sanaa 8 prosessidatasanaa 18 /O-tavua tai 9 /O-sanaa 9 prosessidatasanaa 2 /O-tavua tai 1 /O-sanaa 1 prosessidatasanaa Seuraavassa kuvassa on esitetty standardissa EN 517 (V2) määritettyjen konfiguraatiotietojen rakenne. Nämä konfiguraatiotiedot siirretään muuttajaan DP-masterin aktivoituessa. Taulukko 6: Tunnistetavun Cfg_Data muoto EN 517:n (V2) mukaan 7 / MSB / LSB Datapituus = 1 tavu / sana 1111 = 16 tavua / sanaa Tulo / lähtö = erityiset tunnistemuodot 1 = tulo 2 = lähtö 11 = tulo/lähtö Muoto = tavurakenne 1 = sanarakenne Konsistentti = tavun tai sanan pituudelta 1 = kokonaispituudelta Ohje: MOVDRVE ei tue erityisten tunnistemuotojen koodausta! Käytä tiedonsiirtoon ainoastaan asetusta Konsistentti koko pituudelta! 16 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

17 Ulkoinen diagnoosi 4 Tietojen yhdenmukaisuus Yhdenmukaiset tiedot ovat tietoja, jotka tulee aina siirtää yhdessä automaatiolaitteen ja muuttajan välillä ja joita ei saa koskaan siirtää toisistaan erillään. Tietojen yhdenmukaisuus on erityisen tärkeä paikoitusarvojen siirtämisessä tai kokonaisissa paikoitustehtävissä. Muutoin tiedot voivat olla peräisin automaatiolaitteen eri ohjelmakierroista ja ne voivat siirtää taajuusmuuttajaan epämääräisiä arvoja. PROFBUS DP:n yhteydessä tiedonsiirto automaatiolaitteen ja käyttötekniikan toimilaitteiden välillä tapahtuu yleensä asetuksella Konsistentti koko pituudelta. 4.2 Ulkoinen diagnoosi Suositus Taajuusmuuttajalle MOVDRVE MDx6, jossa on lisäkortti, DFP21A voit DP-masterin projektoinnin aikana aktivoida ulkoisten diagnoosihälytysten automaattisen palautuksen PROFBUS DP:n kautta. Jos tämä toiminto on aktivoitu, ilmoittaa taajuusmuuttaja jokaisen häiriön yhteydessä ulkoisen diagnoosin DP-masterille. DP-master-järjestelmään on ohjelmoitava vastaavat (joskus monimutkaiset) ohjelma-algoritmit, joilla diagnoositietoja voidaan tulkita. Koska MOVDRVE siirtää tilasanan 1 avulla jokaisen PROFBUS-DP-jakson myötä sen hetkisen käyttötilan, ei ulkoisen diagnoosin aktivointi ole periaatteessa tarpeellinen. Laitekohtaisen diagnoosin rakenne on määritetty uudelleen Profibus DPV1:lle. Tässä kuvattua mekanismia voidaan käyttää ainoastaan Profibus DP:n kanssa (ilman DPV1- laajennuksia). Uusille sovelluksille tämän mekanismin käyttöä ei enää suositella. Ohjeita Simatic S7 Master -järjestelmille! PROFBUS-DP-järjestelmä voi aina laukaista diagnoosihälytyksiä DP-masterissa, vaikka ulkoista diagnoosia ei olisikaan aktivoitu. Tämä tarkoittaa sitä, että logiikan vastaavien ohjelmalohkojen (esim. OB84 S7-4:lle tai OB82 S7-3:lle) tulee olla käytössä. Menettelytapa Jokaisessa DP-masterissa voidaan DP-slaven konfiguroinnin yhteydessä määrittää sovelluskohtaisia parametreja, jotka siirretään PROFBUS-DP:n käynnistyksessä slaveen. MOVDRVElla on yhdeksän sovelluskohtaista parametritietoa, joilla on seuraavat toiminnot: Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 17

18 4 Ulkoinen diagnoosi Taulukko 7: Sovelluskohtaiset parametritiedot MOVDRVE + DFP21:lle Tavu Sallittu arvo Toiminto hex Varattu DPV1:lle 1 hex Varattu DPV1:lle 2 hex Varattu DPV1:lle 3 6 hex Strukturoitu User-Parameter-Block, jonka pituus on 6 tavua 4 81 hex Struktuurin tyyppi: User (valmistajakohtainen) 5 hex Slot-Nummer: = koko laite 6 hex Varattu 7 1 hex SEW-User-Parameter Version: 1 8 hex DFP21 generoi diagnoosihälytyksen vikatapauksessa 1 hex DFP21 ei generoi diagnoosihälytystä vikatapauksessa (tehdasasetus) Kaikki muut arvot ovat kiellettyjä ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja DFP21:ssa! Esimerkki DP-masterin suunnitteluohjelmissa on mahdollisuus aktivoida ulkoinen diagnoosi joko selkotekstillä, kuten esimerkiksi STEP7:llä (kuva 5), tai komentamalla suoraan hexkoodina (taulukko 8). Kuva 5: Ulkoisen diagnoosin aktivointi STEP7:llä 5256AXX 18 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

19 Taajuusmuuttajan käyttöönotto 4 Taulukko 8: Hex-koodi ulkoisen diagnoosin aktivoimiseksi Parametritiedot (hex) Toiminto,,, 6, 81,,, 1, Diagnoosihälytykset tuotetaan myös vikatapauksessa (enabled = on),,, 6, 81,,, 1, 1 Diagnoosihälytyksiä ei tuoteta vikatapauksessa (disabled = off, tehdasasetus) 4.3 Taajuusmuuttajan käyttöönotto MOVDRVE -taajuusmuuttaja voidaan PROFBUS-lisäkortin asennuksen jälkeen parametroida ilman lisäasetuksia PROFBUSin kautta. Siten esimerkiksi käynnistämisen jälkeen voidaan kaikki parametrit asettaa yläpuolisesta automaatiolaitteesta. PROFBUSin kautta tapahtuvaa taajuusmuuttajan ohjausta varten tulee kuitenkin aina etukäteen muuttaa ohjauslähteen (P11) ja ohjearvolähteen (P1) asetukset arvoon KENTTÄVÄYLÄ. Tällä asetuksella taajuusmuuttaja parametroidaan ohjearvojen vastaanottoon PROFBUSista. Nyt MOVDRVE -taajuusmuuttaja reagoi yläpuolisesta automaatiolaitteesta lähetettäviin prosessin lähtötietoihin. Yläpuoliselle ohjaukselle ilmoitetaan kenttäväylän aktivoinnista ohjaus- ja ohjearvolähteeksi tilasanan bitillä Kenttäväylätila aktiivinen. Turvallisuusteknisistä syistä taajuusmuuttaja on vapautettava kenttäväyläohjakseen lisäksi myös tuloliittimistä. Siksi liittimet tulee kytkeä tai ohjelmoida siten, että taajuusmuuttaja on tuloliittimien osalta vapautettu. Yksinkertaisin malli taajuusmuuttajan vapauttamiseksi liittimistä on tuloliittimen DØØ (toiminto / säädön lukitus) kytkentä +24 V -signaaliin ja tuloliitinten DØ1... DØ3 ohjelmointi asetukselle "Ei toimintoa". Menettely MOVDRVEn käyttöönottamiseksi kenttäväyläliitännällä on kuvattu seuraavalla sivulla. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 19

20 4 Taajuusmuuttajan käyttöönotto Menettely MOVDRVE -taajuusmuuttajan käyttöönottamiseksi 1. Tehopääteasteen vapauttaminen liittimien osalta Kytke tuloliitin DØØ / X13.1 (toiminto /SÄÄDÖN LUKTUS) +24 V:iin (esim. johdinsillan avulla) X13: X1: Dl Dl1 Dl2 Dl3 Dl4 Dl5 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DB DO1-C DO1-NO DO1-NC DO2 VO24 V24 DGND Tehopääteasteen vapautus johdinsillan avulla [1] + - [1] 24 V ext. D = /Säädön lukitus D1 = Ei toimintoa D2 = Ei toimintoa D3 = Ei toimintoa D4 = Ei toimintoa D5 = Ei toimintoa DCOM = Referenssi X13:D... D5 VO24 = +24 V DGND = Referenssipotentiaali, binäärisignaalit ST11 = RS ST12 = RS TF1 = TF-tulo DGND = Referenssipotentiaali, binäärisignaalit DB = /Jarru DO1-C = Relekosketin, yhteinen napa DO1-NO = Relekosketin, sulkeutuva napa DO1-NC = Relekosketin, avautuva napa DO2 = /Häiriö VO24 = +24 V (lähtö) V24 = +24 V (ulkoinen syöttö) DGND = Referenssipotentiaali, binäärisignaalit 2. Kytke 24 V -jännitesyöttö Kytke ainoastaan ulkoinen 24 V -jännitesyöttö (ei verkkojännitettä!), jotta taajuusmuuttaja voidaan parametroida. 3. Ohjearvolähde = KENTTÄVÄYLÄ / Ohjauslähde = KENTTÄVÄYLÄ Taajuusmuuttajan kenttäväyläohjausta varten on ohjearvo- ja ohjauslähteiksi asetettava KENTTÄVÄYLÄ. P1 Ohjearvolähde = KENTTÄVÄYLÄ P11 Ohjauslähde = KENTTÄVÄYLÄ 2 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

21 Taajuusmuuttajan käyttöönotto 4 4. Tuloliittimet DØ1... DØ3 = E TOMNTOA Ohjelmoi tuloliittimet asetukselle E TOMNTOA. P6 Ohjelmointi liitin DØ1 = E TOMNTOA P61 Ohjelmointi liitin DØ2 = E TOMNTOA P62 Ohjelmointi liitin DØ3 = E TOMNTOA Lisätietoja MOVDRVE -taajuusmuuttajan käyttöönotosta ja ohjauksesta saat kenttäväylälaiteprofiilia käsittelevästä käsikirjasta. Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS 21

22 5 Taajuusmuuttajan ohjaus 5 PROFBUS-DP:n käyttöominaisuudet Tässä luvussa on kuvattu taajuusmuuttajan perusominaisuuksia PROFBUS-DP:ssä. 5.1 Taajuusmuuttajan ohjaus Taajuusmuuttajaa ohjataan prosessidatakanavan kautta, joka on yhden, kahden tai kolmen /O-sanan pituinen. Nämä prosessidatasanat muodostetaan esimerkiksi käytettäessä ohjelmoitavaa logiikkaa DP-masterina ohjauksen /O- tai oheislaitealueella. Niitä voidaan siten käyttää totutulla tavalla. PW16 PW158 PW156 PW154 PW152 PW15 PW148 PO 1 PO 2 PO 3 E Q [2] [1] [1] PO 1 Pl 1 PO 2 Pl 2 PO 3 Pl 3 PW16 P 1 PW158 P 2 PW156 P 3 PW154 PW152 PW15 PW148 Kuva 6: PROFBUS-datan kuva PLC-osoitealueella ([1] = parametrikanava / [2] = PLC-osoitealue) 5234AXX PO = prosessin lähtödata / P = prosessin tulodata Lisäohjeita ohjelmoinnista ja projektoinnista löydät tiedostosta README_GSD63.PDF, jonka saat GSD-tiedoston mukana. Ohjausesimerkki, Simatic S5 Prosessin tulodataa (oloarvot) luetaan esim. Simatic S5:ssä latauskomennoilla ja prosessin lähtödata (ohjearvot) lähetetään siirtokomennoilla. Kuva 6 ja seuraavan sivun ohjelmalistaus osoittavat esimerkinomaisesti MOVDRVE -taajuusmuuttajan prosessin tulo- ja lähtödatan muodostussäännöt. Prosessidatakanavan tehdasasetukset on ilmoitettu listauksen kommenteissa. 22 Käsikirja, kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A EE41 Julkaisuajankohta 5/26 11424346 / F Järjestelmäkäsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot. Esipuhe, sisällysluettelo. CPU 41x:n rakenne. Muistirakenne ja käynnistyslajit

SIMATIC. Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot. Esipuhe, sisällysluettelo. CPU 41x:n rakenne. Muistirakenne ja käynnistyslajit SIMATIC Automaatiojärjestelmä S7-400 CPU:n tiedot Referenssikäsikirja Esipuhe, sisällysluettelo CPU 41x:n rakenne Muistirakenne ja käynnistyslajit S7-400:n sykli- ja reaktioajat Tekniset arvot 1 2 3 4

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/2007 73 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2

IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2 IRIS Touch Asentajan opas Versio 1.2 Sisällys 1. Esittely... 3 2. IRIS-tiedonsiirtomekanismi (pollaus/hälytykset)... 4 3. Tuoteominaisuudet... 5 4. Pakkauksen sisältö... 6 5. Valitsintaulun osat... 6 6.

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Käyttöohje EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Käyttöohje EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Käyttöohje EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 1. Johdatus... 4 2. Käyttöelementit...

Lisätiedot

Uudet ja muuttuneet toiminnot

Uudet ja muuttuneet toiminnot Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Uudet ja muuttuneet toiminnot Tämä asiakirja täydentää Gigaset IP-puhelimien käyttöohjetta. Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP ja Gigaset S685

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 - 2 - Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tervehdys... 4 1.2 CD/DVD-levyn sisältö... 4 1.3 Järjestelmävaatimukset... 6 1.4 Käytännöt tässä käsikirjassa... 7 1.5 Vinkkejä

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-3AS Käyttöohje, Versio 3.3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL Oy (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers

www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers Sisältö Sisältö 1 Yleistietoja...3 2 DLK Pro TIS-Compact...4 Pakkauksen sisältö...4

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401

JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401 JA-80K -käyttöohje 1 MKE52401 Sisältö OASiS-käyttäjälle... 3 Mikä on turvajärjestelmä?... 3 Järjestelmän käyttäjäkoodit (etäkortit)... 4 1. Järjestelmän hälytykset... 5 2. Hälytysten kytkennän yhteydessä...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 fi Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 7 1.1 Tietoja tästä oppaasta 7 1.2 Oikeudelliset tiedot 7 1.3 Turvallisuushuomautukset

Lisätiedot